Sunteți pe pagina 1din 14
   

LISTA preparatelor dezinfectante înregistrate şi omologate în Republica Moldova

Nr

             

Concen-

Expo

Toxici

Volu

 

Ter

d/o

Denumirea

Producător

Nr. şi

Forma

Componenţa

Spectrul

 

Domeniul de

trarţia

ziţia,

tatea,

mul în

men

prepara-

data

produ-

de

aplicare

maximă

min

clasa

amba

de

tului

înregis-

sului

acţiune

 

de

laj

vala

dezinfectant

trării

utilizare,

bili

%

tate

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

 

13

1

Dezefect

SAÎ

6323

Lichid

Sărurile cuaternare

Bactericid(b),

Dezinfecţia suprafeţelor, veselei, lenjeriei de pat şi de corp, obiectelor de îngrijirea bolnavilor, dezinfecţia şi tratarea

presterilizatorie

b.3,8

30

Clasa

1,0

5

ani

Centrul de

11.09.02

de amoniu, n-alchildimetil

tuberculocid(t),

t.3,8

60

4-

3,0

 

dezinfecţie,

virulicid(v),

v.3,8

120

stomac

5,0

Rusia,

benzilamoniu-

fungicid(f)

f.3,8

180

piele,

10,0

Moscova

clorid

*

inhala-

20,0

re

litri

a

instrumentarului

medical, inclusiv:

chirurgical, stomatologic,

endoscopic; dezinfecţia

finală

2

Anasept

ÎS “Inkraslav”,

6325

Lichid

Polihexametilen-

Bactericid(b),

Dezinfecţia curentă, terminală a suprafeţelor, echipamentelor medicale, obiectelor din orice

b.0,5

60

Clasa

1,0

2

ani

Bielorusia,

11.09.02

guanidinhidrocloridă, alchildimetilbenzil amoniu clorid, propilenglicol, aditivi anticorozivi

tuberculocid(t),

t.2,0

60

4-

5,0

 

Minsk

virulicid(v),

v.0,5

60

stoma

litri

fungicid(f)

*

c

material

3

Slavin

ÎS

6326

Lichid

Polihexametilen

Bactericid(b),

Dezinfecţia suprafeţelor, dezinfecţia şi tratarea

b.0,5

60

Clasa

1,0

2

ani

„Inkraslav,”

11.09.02

guanidin hidrocloridă, aldehidă glutarică, substanţe neionice active de

tuberculocid(t),

t.1,2

60

3-

5,0

 

Bielorusia,

virulicid(v),

presterilizatorie

v.1,0

60

stomac

litri

Minsk

fungicid(f)

a

instrumentarului medical

f.0,75

60

de metal, plastic, cauciuc, sticlă, inclusiv materiale

*

Clasa

4-piele,

 

termosensibile,

inhala-

suprafaţă,aditivi anticorozivi

endoscoapelor flexibile

re

2

4

Lyzoformin-

Lysoform Dr.

6327

Lichid

Glicosal,

Bactericid(b),

Dezinfecţia şi curăţarea instrumentarului medical, endoscoapelor, suprafeţelor. Sterilizarea chimică a articolelor medicale

b.2,0

15

Clasa

20,0

3

ani

3000

Hans

11.09.02

glutaraldehidă

tuberculocid(t),

t.2,0

15

3-

ml

 

Rossemann

didecildimetilamoniu

virulicid(v),

v.2,0

15

stomac

1,0

GmbH

clorat

fungicid(f)

f.

2,0

15

5,0

Germania,

*

Clasa

litri

Berlin

4-piele

5

Lyzoformin

Lysoform Dr.

6328

Lichid

Derivaţi ai guanidinei,

Bactericid(b),

Curăţarea şi dezinfecţia suprafeţelor, inventarului, ţesăturilor. Dezinfecţia încăperilor şi inventarului din băi, săli de duş

b.1,5

30

Clasa

40,0

3

ani

special

Hans

11.09.02

didecildimetil amoniu clorhidrat, etanol, substanţe

tuberculocid(t),

v.2,0

60

3-

ml

 

Rossemann

virulicid(v),

f.

1,5

30

stomac

1,0

GmbH

fungicid(f)

*

6,0

Germania,

 

Clasa

litri

Berlin

active, alchilpoli-

 

4-piele

etilengligoleter

6

Hospisept

Lysoform Dr.

6329

lichid

Propanol,

Bactericid(b),

Dezinfecţia pielii, prelucrarea chirurgicală a mîinilor, suprafeţelor cutanate înainte de efectuarea injecţiilor, puncţiilor

3 ml

1,5

Clasa

150

2

ani

Hans

11.09.02

etanol

tuberculocid(t),

4-

250

 

Rossemann

denaturat

virulicid(v),

2+5 ml

3+2

stomac

ml

GmbH

dibutiladipat

fungicid(f)

*

piele

1,0

Germania,

5,0

Berlin

litri

7

Dezoform

Lysoform Dr.

6330

Lichid

Glioxal, aldehidă

Bactericid(b),

Dezinfecţia şi spălarea instrumentarului medical, endoscoapelor, materialelor de laborator, sondelor, tuburilor de metal, sticlă, ceramică

b.5,0

10

Clasa

20

2

ani

Hans

11.09.02

formică glutaral-

tuberculocid(t),

t.5,0

10

3-

ml

 

Rossemann

dehidă, didecil

virulicid(v),

v.5,0

10

stomac

1,0

GmbH

dimetil amoniu

fungicid(f)

f.5,0

10

Clasa

5,0

Germania,

clorurat

*

2

litri

Berlin

inhala

8

Aerodesin-2000

Lysoform Dr.

6331

Lichid

Propanol-1,

Bactericid(b),

Pentru dezinfecţia rapidă a obiectelor şi suprafeţelor mici. Pentru dezinfecţia suprafeţelor greu accesibile. Se foloseşte nediluat

50

30

r

Clasa

1,0

2

ani

Hans

11.09.02

etanol,

tuberculocid(t),

ml/

4 –

5,0

 

Rossemann

glutaraldehid

virulicid(v),

1m2

stomac

litri

GmbH

ă

fungicid(f)

*

Clasa

Germania,

2

Berlin

inhala-

re

3

9

Dezavic Extra

OOO НПО

6332

Lichid

Clatrat

Bactericid(b),

Dezinfecţia suprafeţelor, veselei, lenjeriei, instrumentarului medical, inclusiv endoscopic, stomatologic(asociată cu tratarea presterilizatorie)

b.1,0

120

Clasa

1,0

5

ani

БАШБИО

11.09.02

didecil-

tuberculocid(t),

t.4,0

60

4-

10,0

 

МЕД

metilamoniu bromid cu uree

virulicid(v),

v.2,5

60

stomac

litri

Rusia, Ufa

fungicid(f),

f.4,0

60

piele

 

detergent

*

10

Efect-Forte MC

“Hacaci-Farm”

6726

Lichid

Clatrat de bromură

Bactericid(b),

Dezinfecţia suprafeţelor, utilajului tehnico-sanitar, articolelor de uz medical de diferite materiale, inclusiv a endoscoapelor, obiectelor de îngrijire a bolnavilor, lenjeriei, dezinfecţia curentă şi profilactică; tratarea presterilizatorie

b.2,0

60

Clasa

1,0

5

ani

Moldova,

7.02.03

de didecildimetil amoniu cu uree, alcool izopropilic sau etilic, colorant, apă

tuberculocid(t),

t.4,0

120

3-

2,0

 

or. Ştefan-Vodă

virulicid(v),

v.2,5

120

stomac

3,0

fungicid(f),

f.4,0

60

Clasa

4,0

detergent

*

4-

5,0

 

piele,

litri

inhalar

e

11

Septador -

Dorvet Ltd

7124

Lichid

Sărurile

Bactericid(b),

Dezinfecţia suprafeţelor, instrumentarului chirurgical, stomatologic, endoscopic

b.0,7

15

Clasa

1,0

3

ani

Forte

Israel,

09.09.03

cuaternare de amoniu, dideţilamoniu clorid, glutaraldehidă

tuberculocid(t),

t.0,5

60

3-

5,0

 

Kazenelson

virulicid(v),

v.0,7

15

stomac

25,0

fungicid(f),

f.0,5

60

Clasa

200,0

detergent

 

*

4-piele,

litri

 

inha-

lare

12

Betadin

EGIS

7491

Lichid

Povidon iod,

Bactericid(b),

Dezinfecţia pielii înainte de manipulaţii (injecţii, puncţii), prelucrarea preoperatorie a pielii şi mucoaselor

1,0

1-2

Practic

30

3

ani

Ungaria,

01.12.03

glicerină, acid citric, hidrofosfat, hidroxid natriu

virulicid(v),

*

netoxic

120

 

Budapesta

fungicid(f)

m

1,0

 

litru

13

Inol

ÎS Inkraslav

7883

Lichid

Etanol,

Bactericid(b),

Prelucrarea igienică şi chirurgicală a mîinilor, pielii înainte de manipulaţii, puncţii

3

ml

30

Clasa

100

3

ani

Bielorusia,

07.05.04

izopropanol, poliatilenglicol, eteri celulozici, substanţă aromatizantă

tuberculocid(t),

 

sec

4-

ml

 

Minsk

virulicid(v),

stoma

0,5

fungicid(f)

5

ml

3 min

c

1,0

 

*

litri

4

14

HMI PROFIC

Hygiene Medical Industry Co, Ltd Bulgaria,

8227

Lichid

Glutaraldehidă,

Bactericid(b),

Dezinfecţia şi curăţarea instrumentarului medical, inclusiv endoscopic, suprafeţelor, utilajului sanitaro-tehnic, obiectelor de îngrijire a bolnavilor

b.1,0

15

Clasa

1,0

3

ani

25.10.04

săruri cuaternare de amoniu,substanţe tensioactive, component parfumeric

tuberculocid(t),

t.1,0

15

3-

6,0

 

virulicid(v),

v.1,0

15

stomac

kg

 

fungicid(f),

f.1,0

15

Clasa 4-

Velico Tîrnovo

sporocid

*

piele,

inhalare

15

HMI

Hygiene Medical

8228

Lichid

Perbarat de natriu,

Bactericid(b),

Dezinfecţia, tratarea presterilizatorie, sterilizarea instrumentarului medical, inclusiv endoscopic

1,5

60

Clasa

400

2

ani

PEROSTE

Industry Co, Ltd

25.10.04

tetraacetilendiamină, substanţe tensioactive, inhibitori de corozie, component parfumeric

tuberculocid(t),

1,5

15+

3-

gr

 

R

Bulgaria,

virulicid(v),

*

acti

stomac

5,0

fungicid(f),

vator

Clasa

kg

Velico Tîrnovo

sporocid

4-

 

inhala-

re

16

HMI Q-SEPT

Hygiene

8229

Lichid

Sare cuaternară de

Bactericid(b),

Dezinfecţia cîmpului operator, pielii înainte de intervenţii (injecţii, vaccinări)

Tam-

30

Clasa

750

3

ani

Medical Industry

25.10.04

amoniu, etanol

tuberculocid(t),

pon steril

sec

4

ml

 

Co, Ltd

virulicid(v),

umectat

stomac

6,0

Bulgaria

fungicid(f)

*

piele

litri

17

HMI SCRUB

Hygiene

8230

Lichid

Spirt etilic,

Bactericid(b),

Antiseptic pentru dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor şi tegumentelor. Este emulgator, formează peliculă protectivă la uscarea mâinilor.

2-3

30

Clasa

300

2

ani

SP

Medical Indust ry Co, Ltd Bulgaria, Velico Tîrnovo

25.10.04

substanţe tensioactive neionogene, clorhexi dină, emolienţi

tuberculocid(t),

ml

sec

4

750

 

virulicid(v),

2-3

stomac

ml

fungicid(f)

ml

2,5

piele

6,0

*

min

litri

18

HMI SCRUB AL

Hygiene

8231

Lichid

Etanol,

Bactericid(b),

Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor şi pielii

2 ml

2

Practic

750

2

ani

Medical

25.10.04

digluconat de

tuberculocid(t),

*

netoxic

ml

 

Industry

clorhexidină,

virulicid(v),

6,0

Bulgaria,

emolienţi

fungicid(f),

 

litri

Velico Tîrnovo

sporocid

19

HMI HAIGHEN

Hygiene

8232

Lichid

Perbarat natriu,

Bactericid(b),

Dezinfecţia asociată cu tratarea presterilizatorie a instrumentelor chirurgicale; curăţarea, dezinfecţia suprafeţelor

b.1,5

30

Clasa

400

2

ani

Medical Industry

25.10.04

tetraacetilendiamină, substanţe tensioactive neionogene, inhibitor de corozie, stabilizator, component parfumeric

tuberculocid(t),

t.1,5

30

3-

gr

 

Co, Ltd

virulicid(v),

v.1,5

30

stomac

5,0

Bulgaria,

fungicid(f),

f. 1,5

30

kg

Velico Tîrnovo

sporocid

*

 

Clasa 3-

stomac

Clasa 4 inhalare

5

20

HMI DENTA

Hygiene

8233

Lichid

Etanol, sare

Bactericid(b),

Dezinfecţia iutilajului stomatologic, inclusiv a pieselor, meselor şi suprafeţelor de lucru în cabinetele stomatologice, meselor de operaţii şi de laborator

Prin

Pînă

Clasa

200

2

ani

SPRAY

Medical Industry

25.10.04

cuaternară

tuberculocid(t),

pulveriza

la

3-

ml

 

Co, Ltd

de amoniu,

virulicid(v),

re- pînă

usca-

stomac

1,0

Bulgaria,

clorhexidină,

fungicid(f)

la aco-

re

Clasa

litru

Velivo Tîrnovo

inhibitor

perire

4-

de corozie

deplină

*

piele

21

HMI UNI S

Hygiene Medical Industry Co, Ltd Bulgaria,

8234

Lichid

Sărurile

Bactericid(b),

Dezinfecţia şi curăţarea suprafeţelor în sălile de proceduri, pansamente, saloanele de terapie intensivă

b.0,25

60

Clasa

1,0

3

ani

25. 10.04

cuaternare

tuberculocid(t),

t.1,0

15

3-

6,0

 

de amoniu,

virulicid(v),

v.1,0

15

stomac

kg

 

substanţe

fungicid(f),

f.1,0

15

Clasa

Velico Tîrnovo

tensioactive

sporocid

*

4-

neionogene,

 

piele,

emolienţi

Inhala-

re

22

HMI DENTA

Hygiene Medical Industry Co, Ltd Bulgaria,

8235

Lichid

Dionizant,

Antiinflamabil,

Tratamentul gingivitelor, paradontozelor dezinfecţia cavităţii bucale în caz de infecţii, sîngerare.

5-8

60

Practic

250

2

ani

PROTECT

25.10.04

clorhexidină digluconat, betadin, glicerină, sodium saccharin, flovor oil, Cl 42051

antiseptic,

ml

sec

netoxic

ml

 

regenerant

*

Velico Tîrnovo

23

IDO SCOP

Hygiene Medical Industry Co, Ltd Bulgaria,

8236

Lichid

Aldehidă

Bactericid(b),

Dezinfecţia şi curăţarea endoscoapelor, utilajului, instrumentelor şi aparatajului anesteziologic

Con-

60

Clasa

5,0

2

ani

25.10.04

glutarică,

tuberculocid(t),

centrat

3-

kg

 

substanţe

virulicid(v),

+ bufer

stomac

+

 

tensioactive

fungicid(f)

*

Clasa

acti

Velico Tîrnovo

neionogene,

4- piele

va

ph indicator.

 

Inhala-

tor

re

24

VIRKON

KRKA d.d.

9207

Pulbere

Peroximo-

Bactericid(b),

Dezinfecţia suprafeţelor, instrumentarului medical, veselei, utilajului sanitaro- tehnic, lenjeriei

b.2,0

30

Clasa

50

3

ani

Slovenia,

25.08.05

nosulfat

tuberculocid(t),

t.4,0

60

3-

500

 

Novo Mesto

50%

virulicid(v),

v.2,0

60

stomac

gr

monopersulfat, hidrogen sulfat, acid malic.

fungicid(f),

f.3,0

180

Clasa

detergent.

 

*

4-piele,

inha-

 

lare

6

25

DANEX

Hygiene

9208

Praf

Perborat natriu,

Bactericid(b),

Dezinfecţia chimiotermică

25gr la

15

Clasa

5,0

2

ani

BRIGHT

Medical Industry

25.08.05

tetraacetilendiamină, substanţă tensioactivă

tuberculocid(t),

albiturilor spitaliceşti, indiferent de gradul de încărcătură proteică

a

1kg

la tº

3-

kg

 

Co, Ltd

virulicid(v),

lenje-

40

stomac

Bulgaria,

fungicid(f),

rie

-60º

Clasa

Velico Tîrnovo

 

sporocid

 

uscată

4-

*

piele

26

BIOCID -C

ЗАО НПК

9210

Lichid

Aldehida glutarică,

Bactericid(b),

Dezinfecţia şi tratarea suprafeţelor, instrumentarului medical, veselei de laborator

b.0,1

60

Clasa

1,0

2

ani

СОФЭКС

12.09.05

clorură de alchildimetilbenzil amoniu

tuberculocid(t),

t.1,0

60

3-

5,0

 

Rusia,

virulicid(v),

v.0,5

60

stomac

litri

Moscova

fungicid(f)

f.2,0

30

Clasa

   

*

4-piele

Inhalare

27

HMI RODA

Hygiene

9215

Lichid

Benzi

Bactericid(b),

Tratarea şi dezinfecţia suprafeţelor

b.0,5

10

Clasa

1,0

3

ani

SUPER

Medical Industry

12.09.05

l C12 -18 alchildimetil clorid, substanţe tensioactive neionogene

tuberculocid(t),

t.0,5

10

4-

6,0

 

Co, Ltd

virulicid(v),

 

v.0,5

10

piele

kg

Bulgaria,

fungicid(f),

f.0,5

10

Velico Tîrnovo

sporocid

*

28

BRILLIANT

ООО ЦП

9339

Lichid

Alchildimetilbenzil

Bactericid(b),

Dezinfecţia suprafeţelor, Dezinfecţia şi tratarea presterilizatorie a instrumentarului medical, inclusiv a endoscoapelor flexibile

b.2,0

60

Clasa

1,0

3

ani

Гигиена-Мед

27.10.05

amoniu clorid,

tuberculocid(t),

t.

10,0

120

4 –

5,0

 

Rusia,

aldehidă glutarică

virulicid(v),

v.

4,0

10

stomac

10,0

Moscova

fungicid(f),

f.

10,0

15

piele,

30,0

sporocid

*

inhala-

200

re

litri

şi

rigide, sterilizarea

instrumentarului medical.

29

BRILLIANT RAI

ООО ЦП

9596

Lichid

Decildimetilamoniu

Bactericid(b),

Dezinfecţia suprafeţelor, utilajului sanitaro-tehnic, veselei, obiectelor de îngrijire a bolnavilor; dezinfecţia asociată cu tratarea presterilizatorie a instrumentarului stomatologic şi endoscopic.

b.1,5

30

Clasa

1,0

3

ani

Гигиена-Мед

24.11.05

clorid, activator - ph-10,5

tuberculocid(t),

t.4,0

60

3-

10,0

 

Rusia,

virulicid(v),

v.3,0

60

stomac

200

Moscova

 

fungicid(f)

f.2,0

90

Clasa

litri

*

4-

piele,

inhala-

re

7

30

Nica Extra M

ООО НПФ

9709

Lichid

Săruri cuaternare

Bactericid(b),

Dezinfecţia şi spălarea suprafeţelor, lenjeriei, veselei, tratarea presterilizatorie a instrumentarului medical, inclusiv endoscoapelor flexibile şi rigide

b.2,0

60

Clasa

1,0

3

ani

ГЕНИКС

20.01.06

de amoniu,

tuberculocid(t),

t.20,0

120

3-

5,0

 

Rusia,

substanţe

virulicid(v),

v.4,0

120

stomac

10,0

Ioşcar-Ola

tensioactive,

fungicid(f),

f.5,0

60

Clasa

20,0

alchildimetil

*

 

benzilamoniu

clorid-14%, dodecil

amină

detergent

4-piele,

inhalare

30,0

40,0

litri

31

Nica Sept

ООО НПФ

9710

Lichid

Alchildimetilbenzil

Bactericid(b),

Dezinfecţia şi tratarea suprafeţelor în încăperi, mobilierului dur, veselei, lenjeriei; dezinfecţia şi tratarea presterilizatorie a instrumentarului medical din diverse materiale, inclusiv chirurgical

b.2,0

60

Clasa

1,0

5

ani

ГЕНИКС

20.01.06

amoniu clorid, N N bis (3 amino propil ), dodecil- amină (amină), spirt etilic rectificat

tuberculocid(t),

t.2,0

60

3-

5,0

 

Rusia,

virulicid(v),

v.5,0

60

stomac

10,0

Ioşcar-Ola

fungicid(f),

f.2,0

60

Clasa

20,0

detergent

*

4-

30,0

piele,

40,0

 

inhala-

litri

re

32

Septustin M

SRL ”Uralstinol

10160

Lichid

Alchildimetilben

Bactericid(b),

Dezinfecţia, inclusiv asociată cu tratarea presterilizatorie a articolelor cu destinaţie medicală, inclusiv a endoscoapelor şi instrumentelor aferente lor, instrumentarului chirurgical, stomatologic; dezinfecţia suprafeţelor în încăperi,mobilierului, încălţămintei de cauciuc şi polimere, veselei,

b.4,0

20

Clasa

1,0

3

ani

Bio”,

15.05.06

zilamoniu -clorid, N, N-bis

tuberculocid(t),

t.4,0

20

3-

10,0

 

Rusia,

virulicid(v),

v.4,0

20

stomac

litri

Ecaterinburg

(3-aminopropil)

fungicid(f),

f.4,0

20

dodecilamină,

detergent

*

Clasa

 

.

alcool izopropilic,

4-

 

SSA neionogene,

piele,

stabilizatori, apă

inhala-

re

33

ID 212

DURR DENTAL

10287

Lichid

Săruri cuaternare

Bactericid(b),

obiectelor de îngrijire a bolnavilor

Dezinfecţia instrumentarului stomatologic, inclusiv celui rotativ, asociată cu tratarea presterilizatorie; dezinfecţia în aparatele cu ultrasunet

2%sol.

60

Clasa

2,5

4

ani

OROHIMI,

07.06.06

de amoniu,

tuberculocid(t),

apoasă

3-

litri

 

Germania,

SSA neionogene,

virulicid(v),

4%-

stoma

Bietinheim-

substanţe

fungicid(f)

aparat

15

c

Bissingen

anticorozive,

detergenţi alcalini

ultras-t

*

8

34

Cloramina B

S.C.

10583

Compri

Sarea de

Bactericid(b),

Dezinfecţia suprafeţelor dure, confecţionate din diverse materiale (faianţă, porţelan, gresie, lemn, ciment) din domeniul sanitar uman: spitale, dispensare, laboratoare, cabinete medicale, localuri publice, bazine de înot, piscine; dezinfecţia veselei de laborator

b.0,5

30

Clasa

30

3

ani

500

SINTOFARM

03.08.06

-mate

sodiu

a N –

tuberculocid(t),

t,4,0

15

3-

40

 

comprimat

SA”, România

clorbenzen sufonamidei cu o moleculă şi jumătate de apă, amidon, talc, apă distilată

virulicid(v),

f.4,0

15

stomac

50

e

Bucureşti

fungicid(f)

*

100

Clasa

Compri

4-

ma

Inhala-

te/

re

fla-

 

con

35

Clorura de var marca A

„Himprom”

10584

Praf

Clor activ

Bactericid(b),

Dezinfecţia şi tratarea apei potabile; dezinfecţia curentă şi finală în focarele infecţioase; veselei, suprafeţelor.

b.1,0

30

Clasa

25,0

3

ani

Ucraina,

03.08.06

28-30%

tuberculocid(t),

t.5,0

120

3

kg

 
 

Pervomaisc

virulicid(v),

v.3,0

60

fungicid(f),

*

sporocid

36

Septamin

Dorvet Ltd şi Y.Y.S.L. LTD, Israel

10585

Lichid

Dideţilmetil

Bactericid(b),

Dezinfecţia suprafeţelor în încăperi, utilajului tehnico- sanitar,veselei de laborator,covoraşelor de cauciuc, transportului sanitar din IMS, dezinfecţia in focare; dezinfecţia, inclusiv asociată cu tratarea presterilizatorie, sterilizarea articolelor cu destinaţie medicală, inclusiv a endoscoapelor şi instrumentelor aferente lor, instrumentarului stomatologic; dereticare generală

b.0,3

60

Clasa

250

5

ani

03.08.06

amoniu clorid,

tuberculocid(t),

t.0,4

60

3-

500

 

dodecilamin

virulicid(v),

v.0,3

60

stomac

ml

fungicid(f),

f.0,4

60

 

detergent

*

Clasa

1,0

4-

5,0

piele,

25,0

inhala-

180

re

200

litri

9

37

Hexisept

S.C.Marc

10961

Gel

Gluconat de clorhexidină, hidroxietilceluloză, D – pantenol, propilenglicol, albastru de metilen, alcool etilic, apă purificată

Bactericid(b),

Dezinfecţia igienică a mîinilor

Concentr

30

Practic

60,0

2

ani

Pharmaceutics

07.12.06**

fungicid(f)

at

sec

netoxic

125,0

 

SRL, Iaşi,

 

1-2 ml

gr

România

*

1min

38

Briliantovîi mig

ЗАО ЦП

00001

Compri

Sarea de sodiu a acidului diclorizocianuric (45% clor activ), acid adipinic, carbonat de natriu

Bactericid(b),

Dezinfecţia profilactică şi în focar, inclusiv finală(în instituţii pentru copii):

b.0,2

120

Clasa

0,5

3

ani

Гигиена-Мед

26.03.07**

-mate

tuberculocid(t),

t.0,3

180

3-

1,0

 

Rusia,

virulicid(v),

v.0,3

60

cavita-

5,0

Moscova

fungicid(f)

suprafeţelor de divers tip, lenjeriei, obiectelor de îngrijire a bolnavilor, jucăriilor, veselei de masă fără şi cu resturi de hrană, articolelor de uz medical, inclusiv instrumentarului stomatologic de oţel cu conţinut redus de carbon, de metale nichelate, cauciucuri, sticlă, masă plastică, veselei de laborator, utilajului tehnico- sanitar, ustensilelor pentru dereticare

f.0,2

120

tea

kg

*

abdomi

nală

 

Clasa

4-

piele

39

PEDILIN

KRKA d.d.

00010

Şam-

Permetrin(1%),

Pediculocid şi

Pentru tratamentul pediculozei în instituţiile medico-sanitare şi în condiţii casnice

Concen

10

Toxicita

100,0

2

ani

Slovenia,

26.04.07**

pon

Germal, acid citric, Silverpon, etopon LSP, Comperlan KD, Propylene Glycol, parfum de muşeţel, apă purificată

ovicid împotriva

trat

min

tea

ml

 

Novo Mesto

Pediculus

25-50 ml

sistemic

humanus var.

*

ă este

capitis şi

 

scăzută

Pediculus pubis

10

40

Desam OX

Bochemie,

00012

Lichid

Peroxid de hidrogen, clorură de

Bactericid(b),

Pentru

dezinfecţia

şi

b.1,0

15

3

1,0

2

ani

Republica

29.08.07**

tuberculocid(t),

spălarea

suprafeţelor

în

t.2,0

30

5,0

 

Cehă,

alchilbenzildimetil

virulicid(v),

încăperile

instituţiilor

v.2,0

30

kg

Bohumin

amoniu, clorură de

fungicid(f)

medico-sanitare

şi

în

f.1,0

15

didecildimetilamoni

domeniul

de

salubritate

*

u

publică.

41

Desprej

Bochemie,

00013

Lichid

Etanol, isopropanol, clorură de

Bactericid(b),

Pentru dezinfecţia rapidă a suprafeţelor mici şi articolelor medicale.

b.conc-t.

30s

4

500ml

3

ani

Republica

29.08.07**

tuberculocid(t),

t.

conc-t.

2min

5,0

 

Cehă,

dideţildimetilamoniu

virulicid(v),

v. conc-t.

1min

litri

Bohumin

fungicid(f)

 

f.

conc-t.

30s

*

42

Septoderm Gel

Bochemie,

00014

Lichid

Etanol, isopropanol

Bactericid(b),

Prelucrarea igienică şi chirurgicală a mîinilor.

Nediluat:

 

4

500,0

2

ani

Republica

29.08.07**

vîscos

tuberculocid(t),

2-3 ml/2

30

ml

 

Cehă,

virulicid(v),

 

sec

1,0

Bohumin

fungicid(f)

5,0

2-3 ml/2

1,5

litri

*

min

43

Chiroseptol

Bochemie,

00015

Lichid

Glioxal,

Bactericid(b),

Dezinfecţia suprafeţelor în încăperi, instrumentelor medicale din diverse