Sunteți pe pagina 1din 105

Dr.

AUREL POPESCU-BALCE~TI

CLONAREA OMULID
iNCEPUTUL SFAR$ITULUl .

-- -

I
I

I
I I

INTRODUCERE
Dumnezeu a creat ~i a diversificat lumea prin codificarea biochimica a informatiilor genetice. Descoperirea structurii moleculare a acizilor nucleici ~i a rolului lor genetic a determinat aparitia ipotezei potrivit ciireia informatia genetica a organismelor se gase~te inregistrata biochimic In aceste molecule sub forma unor secvente de nucleotide. In cibemetica, prin informatie se intelege un mesaj despre evenimentele care au avut loc, au loc sau vor avea loc intr-un sistem biologic sau tehnic. Informatiile sau mesajele sunt inregistrate, conservate ~i transmise printr-un sistem de comunicatii In care se folose~te codificarea, a~acum in codul Morse modificarea cuvintelor ~i a literelor se realizeaza cu ajutorul unui sistem de linii ~i puncte. Gamaw a emis primul ipoteza conform careia in molecula acizilor nucleici se gase~te codificata biochimic informatia genetica necesara sintezei moleculelor de proteine. El a studiat ipoteza, tinand seama de faptul ca In molecula de ADN sunt patru tipuri de nucleotide ce contin diferite baze azotate: adenina A, timina T, guanina G ~i citozina C, care se pot succede intr-o infinitate de moduri, iar in molecula proteica sunt douiizeci de tipuri de aminoacizi, care de asemenea se pot succede intr-o infinitate de moduri. S-a ajuns - -- -

...

. --'

---..--.-

.
6
CLONAREA OMULUI inceoutul sflirsitului

l~ concluzia di numai combinatii de trei nucleotide pot realiza codificarea celor douazeci de aminoacizi. Macronioleculele de acizi nucleici contin un numar mare de nucleotide, astfel di prin modificarea secventei acestora se' poate inregistra 0 cantitate enorma de informatii genetice.

Moleculade ADN contine circa 0 sum patru perechi de


nucleotide, incat posibilitatile de variatie privind secventa celor patru tipuri de nucleotide sunt practic nelimitate. In celula mamiferelor s'e gasesc circa ~ase sute de mii de macromolecule de ADN, fiecare molecula de ADN fiind formam din,cel putin zece mii de nucleotide.

'

Inform~tia genetica este codificam in acidul dezoxiri- .


bonucleic ADN sub forma unei secvente de trei nucleotide, denumite codoni. In prezent, s-a reu~it descifrarea codului genetic, fiind cunoscute toate tripletele de nucleotide ce codifica diferiti aminoacizi. Ace~ti codoni sunt formati din patru tipuri de nucleotide continand bazele azotate, adenina, uracil, guanina ~i citozina. In total, exism un numar de ~aizeci ~i pa'tru de codoni, . dintre care numai ~aizeci ~i unu corespund diferitilor . ..
ammoaClZI.
'

I I I I I I

Clonarea se bazeaza pe fenomenul de transplantare a nucleului. Acesta' consm in injectarea unui nucleu viu al I indiferent carei celule somatice intr-un ovul activat ~i enucleat. Aceste cercetiiri au fost incepute de Briggs R. ~i King T., care au initiat ~i perfectionat aceasta metoda transplantand nuclei de blastula ~i gastrula in ovule de Ranapipiens, obtinand un numar mare de embrioni care s-au dezvoltat pana la stadiul de larva. Cercetirile au demonstrat ca, en cat nucleii sunt proveniti de la primordii care sunt mai avansate, en atat viabilitatea descendentilor este mai scazuta. Citoplasma este aceea care determina activitatea nucleelor
----

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

prin diferite proteine pe care Ie transmite nucleului - exista schimburi . ciclice de infonnatie intre genele nucleului ~i citoplasma. Influenta citoplasmei a fost pusa in evidenta de 0 experienta a lui Spennann, in 1933, care, cu ajutorul unui fir de par subtire, a strangulat un ou de triton inainte de prima diviziune de segmentare, astfel ca 0 jumatate a sa contine nucleul oului, iar in cealalta acesta lipse~te. Dupa 0 serie de diviziuni ale paqii nucleate, slabindu-se legatura, patrunzand nucleii de segmentare, se pot fonna doi embrioni alipiti. Aceasta inseamna ca citoplasma enucleata are toti factorii diferenperii embrionare care reactioneaza dupa popularea ei cu nuclei din blastomerele nucleate alaturate.

....

REPRODUCEREA DIVINA A-OMULUI


Caracteristic la tot ceea ee este viu este reproducerea. Pentru a se realiza aceasta, organismul ~i-a diferentiat organe specifice la barbat ~i la femeie. Acestea sunt organele genitale. Pentru a se putea realiza reproducerea umana, este nevoie de ambele sexe, amt biirbatul dit ~i femeia trebuind sa p'articipe cu celulele lor sexuale, respectiv spermatozoidul ~i ovulul. Sp'ennatozoidul, celula sexuala masculina, este produs la nivelul testiculului. El are 0 mobilitate ~i se deplaseaza cu unu-patru milimetri pe minut, ajungand in aproximativ patruzece ore la nivelul trompei. Mobilitatea se datoreaza cozii lui ~i ascensiunea se face pe baza mi~ciirilor proprii ~i prin contractiile uterului care aspira sperma din vagin. Mediul alcalin din colul uterin, uter ~i trompe favorizeaza, de asemenea, ascensiunea spermatozoidului pana in treimea externa a trompei unde are loc fecundatia. Capacitatea de fecundare este in functie de volumul spermei, de numiirul de spermatozoizi PF centimetru cub, de procentul formelor nonnale ~i de puterea lor de mi~care. Se apreciaza ca puterea de fecundare a spennatozoidului este de patruzeci ~i opt de ore dupa ejaculare. In mod normal, numarul de spermatozoizi este de circa ~aizeci-o suti douiizeci de milioane pe centimetru cub ~i cu mai putin de douiizeci ~i cinci la sutii fonne anormale, adica macro sau microcefali sau eu capete duble. Spermatozoizii -----------

- --

---

---

-- ----.

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

sunt forma!i in tubii seminiferi din testicul ~i deriva din ni~te celule speciale numite spermatogonii. Testiculul mai secreta ~i hormonul mascuiin, denumit testosteron, prin celulele Leydig. Din spermatogonii se formeaza spermatocitul, din acesta spermatida ~i dupa .aceea spermatozoidul. Aceasta transformare se nume~te spermatogeneza. Ea incepe la pubertate intre doisprezece-cincisprezece ani ~i continua pana la batranete. Acest proces este produs in mod reflex prin impulsuri plecate din scoaI1a ~i centrul sexual localizat pe plan~eul ventriculului III, care actioneaza asupra hipofizei anterioare care secreta un hormon denumit gonadostimulina A ~i B ce determina spermatogeneza ~i secretia interna endocrina de testosteron. Pentru a se produce spermatogeneza, temperatura locala trebuie sa fie mai mica cu doua grade dedit in interiorul corpului - sub treizeci ~i cinci de grade. Produ~i in testicule, spermatozoizii strabat epididimul, canalul deferent, veziculele seminale, prostata, eliminandu-se in timpul ejacularii in uretra ~i de obic~i spre exterior. Volumul unui ejaculat este de trei-cinci centimetri cubi de sperma, un lichid vascos, cu miros. caracteristic, care se lichefiaza dupa zece-treizeci de minute ~i are un PH alcalin. In timpul ejacularii, sperma se proiecteaza spre orificiul extern al colului uterin. Spermatozoidul are 0 mobilitate proprie de unu-trei milimetri pe minut, adica doisprezece centimetri pe ora, el ajungand in patru-zece ore la nivelul trompei. De men!ionat ca, in timpul spermatogenezei, spermatocitul sufera un proces de diviziune meiotidi. Astfel, are loe 0 reducere a numarului de cromdzomi de Ia patruzeci ~i ~ase, cat are speeia umana, Ia douazeci ~i trei, pentru ea unindu-se eu eei douazeei ~i trei de cromozomi pe care Ii are ovuluI sa '---

10

CLONAREA OMULUI. inceoutul sfarsitului I

se formeze embrionul uman de patruzeci ~i ~ase de cromozomi. Celula sexuaHifeminina este ovulul. EI se formeaza in ovar

~i este alcatuitdin citoplasma~i din nucleu care este situat


excentric, in interiorul veziculei germinative, unde in afara de

nucleu se mai afla ~i un nucleotid.Ovulul se formeazadin i eelula'primaraa ovarului, denumitiifolicul primar. Acestea
I

sunt in numar de sute de mii, la maturitate ajurigand numai trei sute:-cinci sute de ovule, in tot timpul vietii genitale a

femeii.

I
I

Maturitatea foliculului ovarian incepe la pubertate. Lal fiecare ciclu menstrual normal se maturizeaza un singur ovul - dezvoltarea lui se face in douiisprezece-paisprezece.zile. I

In procesulde ovogeneziiare loc, de asemenea,0 diviziune '


celulara meiotica, pentru ca ovulul apt de fecundare sa aiba tot.un numiir de dou[zeci ~i trei de cromozomi, adicajumatate din cat .are specia umana, celalalt set de douiizeci ~i trei de eromozomi fiind adus de spermatozoid. Ovulatia, prin care foliculul ovarian matur se rupe ~i pune in libertate ovulul, are loc intrea paisprezecea ~i a ~aisprezeceazi a ciclului menstrual. Ovulul se dezvolta sub acti~ea hormonului hipofizar

anterior . gonadotrop antehipofizar FSH ~i hormonul


gonadotrop luteinizant care il urmeaza pe primul hormon. Ovulatia se poate produce ~i inainte eu paisprezece zile fata de ciclul menstrual, in urma unei excitatii sexuale putemice, excitatie. pe colul uterin sau prin stari psihoemotionale. Ovuliltia este spontana ~i se repetii in fiecare luna pe tot timpul perioadei fertile a femeii. in drumul pe care il strabate prin trompii intaIne~te spermatozoidul ~i are loc fecundatia. Ajuns in eavitatea uterina, ovulul stii doua-trei zile, unde se prinde pe mucoasa u~erina ~i patrunde in grosimea ei, dupa -- --

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

11

care are loc nidatia, carn in a opta-a noua zi de la fecundatie, adidi intre zilele a douazeci ~icincea - a douazeci ~ipatra ale ciclului menstrual. In aceasta faza oul este acoperit de mici vilozimti cu aspect pufos. Oul ~ipilozimtile sunt acoperite de un strat de celule speciale, numite carloni, prin care oul patrunde adanc in grosimea mucoasei uterine, formandu-se un tesut special, numit trofoblast de implantare. Prin aceasta oul
.

i~icreeaza0 minusculacamera.Dupace patrundein grosimea mucoasei,orificiulprin care a patrunsse acopera. .


Dupa nidarea oului, incepe faza de formare a placentei din

vilozitatilecoriale~itrofoblast. .. . . Placenta complet formam are 0 parte fetala ~i 0 parte


materna.

..

- --

--

--

-- ----

EMBRIOGENEZA
Imediat dupa patrunderea spermatozoidului in ov111, incepe procesul de embriogeneza prin s~gmentarea oului, care se face concomitent cu migrarea catre cavitatea uterina. Procesul de segmentare incepe prin doua diviziuni verticale, urmate de altele orizontale. Embrionul trece prin stadiul de morula, cand are un aspect muriform, urmeaza faza de blastula ~i apoi cea de gastrula. . in prima faza, care dureaza carn 0 luna, embrionul nu are aspect de embrion uman. In .lunaI, marimea uterului este aceea a unei mandarine, iar

embrionulare un centimetrulungime~run gramgreutate.

in luna a II-a, uterul este cat un ou de gasca, embrionul are lungimea de patru centimetri ~i greutatea de unsprezece grame. in luna a III-a, uterul are marimea a doi pumni de adult, embriomil are lungimea de noua centimetri, iar greutatea de cincizeci ~i cinci de grame. in luna a IV-a, uterul este cat un cap de flit, embrionul are lungimea de ~aisprezece centimetri ~i greutatea de doua sute ~aptezeci de grame. in luna a V-a, uterul este cat un cap de adult, embrionul are lungimea de douazeci ~i cinci de centimetri, iar greutatea de ase sute cincizeci de grarne. 111 luna a VI-a, embrionul are greutatea de 0 mie de grarne.

--

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

13

La s~ituI lunii all-a, sunt schitate barbia, fata, nasul ~i oc, apardegetele,incepediferenpereaorganelorgenitaleinterne. In luna a ill-a, apar pleoapele care sunt inca unite, se diferentiaza organele genitale exteme ~i apar mugurii unghiilor la degete. La s~itul lunii a IV-a, incep sa se schiteze mi~cari ale
membrelor.

La s~itullunii a V-a, se percep nii~carile cordului fetal, iar mi~carile membrelor devin puternice ~i active. La sfii~itul lunii a VI-a, embrionul are aspectul unui om imbatranit, pleoapele sunt sep~ate,. iar n~scutul poate
.

supravietni. . La sfiir~ituIlun1i VII-a,craniulfatuIuise orienteazaspre a


stramtoarea superioara a bazinului, testiculul, coboara spre traictul inghinal, iar la fetite c1itorisul~i labiile mici .proe~a intre labiile mari. La sf'~itullunii a VIll-a, capul este acoperit de par, iar unghiile ating pulpa degetelor. La sfiir~ituIlunii a IX-a, testiculele sunt c,?boratein scrot, iar la fetite labiile marl acopera c1itorisul ~i labiile mici. In embriogeneza pot interveni 0 serie de boli genetice peste cinci sute, iar dupa altii chiar 0 mie. Fatulla termen are 0 greutate de doua mii opt sute-trei mii doua sute cincizeci de grame ~i o. lungime de cincizecicincizeci ~i cinci de centimetri. Unghiile dep~esc pulpa degetelor. Testiculele sunt coborate in scmt, iar la fetite labiile

marl acoperape cele mici.

In primele cinc~ luni de sarcina, fatuI s13in orice pozitie. Intre lunile V-VII este orientat cu capul in jos, din luna a VII-a ia 0 pozitie de inghemuire, de flexie: capul flectat pe torace, toracele pe abdomen, coapsele flectate pe abdomen, gambele pe coapse, membrele superioare flectate pe peretele anterior al toracelui. Fatui are un aspect ovoidal.
---- -- -- - - - - -

14 Pana in lunile VI-VII, fatuI are 0 prezentare pelviana, dupa care se tote~te ~i se indreaptii cu capul spre mieul bazin.
.

.
. -

Cercetarile au stabilit ca ADN-ul este responsabil de transmiterea caracterelor somatice $i psihice. Gena este unitatea structuraHi a ADN-ului ~i a cromozomilor. Specia umana are patruzeci ~i ~ase de cromozomi, dintre care patruZeci ~ipatru sunt cromozomi somatici, nesexuali sau autozomi, ~i doi cromozomi sexuali sau gonazomi, pentru mascul. patnizeci ~i patru cromozomi somatici ~iXY cromozomi sexuali, iar pentru femeie patruzeci

,
.

/
I

~ipatrude cromozomisoniatici~iXX cFomozomi exuali. s o femeie are aproximativ cu patru la suti mai multii materie cromozomiaHi decat un barbat, deoarece un
cromozom X este mult mai mare deem unul Y. Cromozomul Y este transmis numai de; barbat, cromozomul X trebuie sa-l primeasci de la mama sa. Numai un cromozom.X al femeii (XX) este 'activ genetic, X-ul inactiv formeaza corpusculii Barr. Deeizia ca un cromozom X va fi inactiv este intamplatoare, dar, 0 dati loot!, este fixa pentru top descendenpi unei eelule.
I '

Baza'fenomenuluide reproducereil eonstituieproteinadin

cromatina nucleara, iar baza structurala a cromatinei nueleare I o constituie acizii dezoxiribonucleici ADN. I . ADN-ul are rolul determinant in pistrarea ~i transmiterea ! caracterelor ereditare, care contin tiparele viepi. El este I matricea pe care se formeaza struetura organismelor. I Structura moleculara a ADN-ului ea substrat genetic este 0 i macromolecula dispusi sub forma de scad in spirali, ale 1 cicei lanturi laterale sunt constituite din acid fosfori, ~i ! dezoxiriboza, iar treptele scmi sunt constituite din cite doui baze aminate legate intre ele cit,i din dezoxiribozi din
lanturile laterale. -

~_.- -- .. -. -.

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

15

In total, in structura ADN-ului intra patru baze aminate, adenina ~i guanina - baze purinice, citozina ~i timina (haze pirimidinice). o baza aminatii legatii de 0 molecula de acid fosforic

formeazaun mononucleotid.

Macromolecula de ADN este formatii.din zece perechi de monon~cleotide. .In structura unei albumine, intra douiizeci ~i cinci de aminoacizi ~i douiizeci ~i cinci de triplete de baze
.

aminate - mononucleotidein diverse combinatii conform


specificului albuminei, combinatie ce alcatuie~te codul genetic, pentru albw;nina respectiva,. aceasta pentru fiecare acid aminat pentru a se fixa are nevoie de asocierea a trei haze aminate Intr-un triplet de nucleotide. ADN-ul are doua proprietiiti care stau la baza transmiterii m~sfljului ereditar: .autoreplicarea prin diviziun~' ~i sintetizarea albuminei speCificefiecarui organ din amm6a'cizii

giisitiin celule.

Cercetiirile au constatat ca existii acizi nucleici ~i in protoplasma, nu.numai in nucleu, cu rol in sinteza proteinelor. Ei sunt putin diferiti de ADN ~i se numesc ARN - acid ribonucleic. Unitatea de baza a geneticii 0 formeaza gena, care determina caracterele fizice ~i inintale ale unui. individ. Genele functioneaza in perechi denumite cromozomi omologi sau gene-Iocusuri. Genele care ocupa acel~i locus pe un crorilozom pot exista in forme diferite, adica genele pot fi dominante, recesive sau legate de sex - acestea sunt gene mutante. Prin anomalii cromozomiale, se dezvoltii boli geQ.eticece se datoreaza unei gene mutante dominante: acondroplazia,
!

cataractacongenitali,heterocromiairisului,microsferocitoza. ,'congenitalii, indactilia~ialtele. s ,. .,'


Bolile cu caracter recesiv sUJ?t lbinismul, buza de iepure, a surdo-mutitatea ,i holile metabolice, sau bolile legate de sex

16

CLONAREA OMULUI- fneeDuml sfarsitului

loealizate pe gonozomul X care sunt transmise de femeia aparent sanatoasa unor descendenti masculini. . Exista ~i alwmalii cromozomiale numeriee sau de structJ.Ira. xista 0 anomalie legatii de cromozomii sexuali, de E tip XXY; XO, XXX sau XXXY Exista boli ereditare transmise prin cromozomii modifieati ea struetura. Se apreeiaza ca exista ~ase sute de mii-un milion de malformatii genetice pe glob, transmise ereditar. Bolile genetice se transmit pe verticala. Exista ~i boli eongenitale prin influenta mediului, asupra unui embrion, in primeIe doua-trei luni de sarcina. Influentele de mediu se produc la anumite date ale sareinii: - pentru oehi, in saptiimana a patra pana m saptamana a opta; - jJentruureehi, in saptiimana a ~aptea pana in saptamana a douasprezeeea; - pentru buze, in saptiimana a cincea pana in saptamana a ~asea; - pentru valul palatin, intre saptiimana a zecea pana in saptamana a opta; - pentru dinti, mtre saptiimana a ~aseapanii in saptamana

a zecea;
_: pentru gonade, panii la a patruzeci ~i cincea zi a vietii intra1,lterine; .- pentru organele genitale interne, intre a cincizeeea ~i a .
~alzeeea Zl;

".

- pentru organele genitale externe, mtre luna a treia ~i luna a cineea de sarcina. Aparitia ADN-ului este 0 creatie divina. Aceasta se observa eel mai pregnant in procesul de replicare al sciirii ADN-ului, cand scara ADN se cIiveaza de la un capat al ei eatre celiilalt, pentru ca prin multiple tatoniiri sa-i refaca
----

----..-..---..----.--.-

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI


jumatatea

17

de scam care se desprinde. in aceste multiple tatoniiri, la piciorul scarii se produce 0 riisucire care nn lasa jumatatea de scara sa se desprindii. Atunci intervine 0 adeviiratii ch~gie molecularii, produsii de 0 molecula de proteina, ce desface innodarea de la piciorul sciirii ~i jumatatea de scam se poate desprinde~ Aceastii molecula speciala se nume~te ADN vibrator sau girator. . Intervine intrebarea capitala: Cum s-a putut face evolupa tara acest ADN, intrudit nici acest ADN nu se putea obtine tara evolutie? Raspunsul este categoric: ambele au fost create simultan de Dumnezeu. Creatorul a creat viata printr-un cod genetic universal, comun pentru tot ceea ce este viu ~i necesitii sinteza de

proteine.

Indiferent daca ficatul este al unui animal sau om, el are acee~i informatie genetica, aceea de a sintetiza proteine, albumine ~i globuline, sau, daca ne referim la oricare organ al corpului uman, exista aceea~i informatie genetica de functi:onare pe scara evolutiva a regnului an!mal. Numai structura proteica este specificii fiec3rei specii ~i fiecarui organ al corpului omenesc, ciici un organ strain corpului daca este introdus in organism, se comportii ca un corp strain, ~i este respins. Dumnezeu a creat 0 informape primam a viului, pe care a mentinut-o ~i a dezvoltat-o pe toatii scara filogeneticii. Aceasta informatie primara determina specificitatea functionalitatii fiecarui tesut care intra in alciituirea organismului viu. , Numai 0 infonnape divina intervine in dec~ diviziunii meiotice, reductionale a ovulului ~i a spermatocitului care Ie reduce la jumatate numarul de cromozomi. Tot 0 informatie divina ordoneaza celuleIe viitoruIui embrion pentru a .crea diferitele organe Ia Iocul respectiv ~i Ie

18

CLONAREA OMULUI. tnceoutul'sfirsitului

coreleaza functionalitatea pentruun scop final: acela de a contribui la 0 homeostazie constanta ~i permanenta. I Complexitatea organismului uman din punct de vedere somatic ~i mintal se bazeaza pe capitalul' genetic pe care il aduc cele doua celule sexuale. Cum se poate explica faptul ca acela~i organism uman, in toata:complexitatea lui, se poate forma ~i dezvolta in procesul de elonare cand tot organismul se dezvolta numai din cromozomi adu~i de nueleul celulei somatice din tesutul din care s-a prelevat? Intrucat, se ~tie, din ovulul femeii i s-a extras nueleul cu capitalul ei genetic. Dar faptele merg ~i mai in profunzime, caci organismul se poate dezvolta daca in ovulul enueleat se introduce numai un ADN dintr-o celula somatica. Aceasta inseamna ca elonarea se bazeaza pe 0 informatie genetica care exista in ovul ~i in citoplasma ovulului care sa contribuie la dezvoltarea unui descendent, identic cu donatorul de la care s-a prelevat nueleul celulei somatice, cel care aduce caracterul sexual al- elonei, cat ~i identitatea aspectului fizic ~i psihic al clonei cu cel al donatorului. Daca nucleul somatic provine de la 0 femeie cu patruzeci ~i ~ase de cromozomi (44 XX), se va obtine 0 elona femeie, iar daca se preleveaza nueleul de la 0 celula somatica de la un biirbat,atunci se obtine 0 elona de barbat cu 44 XY cromozomi. Cand prevalarea se face dintr-o celula somatioa proprie, se realizeaza 0 autoelonare, iar cand se preleveaza nucleul somatic de la 0 alta persoana, indiferent de sex, este 0 heteroelonare. Din ~tiinta spiritual a se ~tieca un nou-nascuteste reincarnarea spiritului unui om care a moot ~i vine la reincarnare pentru a-~i plati Karma din alte vieti. Aceasta s-a putut constata prin regresia In timp a omului in ~tare de hipnoza. Tot ~tiintaoculta sustine ca con~tiintaomului este determinata de spirit ~i ca ea este nemOOtoare.Devine astrala dupa moartea omului ~i se reintroduce in corpul unui nou-nascut.
-----

--_.--

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

19

Prin voiajul astral s-a putut dovedi di spiritul are 0 vedere astraHicare ii dii 0 personalitate proprie. Indiferent daca spiritul ce vine in nou-nascut este creal de Dumnezeu pentru fiecare sau este reincamarea spiritului unui om decedat, spirit ce vine din planul astral intr-o noua intrupare, el este acela care conduce ~i coordoneaza dezvoltarea organismului intr-un nou-nascut. o clona are ea un spirit? De unde vine acel spirit? Poate Dumnezeu sa admita sa se incameze intr-o clona 0 scanteie din dumnezeirea sa, atat timp cat prin clonare se cauta imitarea ~i defonnarea actului de creatie devina? Se poate incama intr-o clona un spirit luciferic, avand in vedere ca insu~i planul de creare al 'omului prin clonare este vazut de bist?ricaprecum un act potrivnic FIINTEI DIVINE? Daca ar fi a~a, ce fel de activitateva desfa~ura omul creat prin clonare, cand.este inchinat unui spirit luciferic? A~a cum Dumnezeu a impiedicat prin puterea sa orice tentativa de a patrunde in tainele creatiei Sale, este foarte posibil ca Creatorul sa loveasca din nou aceste spirite luciferice, a~a cum le-a lovit atat in plan astral, in batalia cereasca a ing~rilor, cat ~i pe pamant, ori de cate ori s-a incercat clonarea umana, fie .in continentul lemurian, fie in
h

continentulAtlantida,fie in civilizatiasumeriana,adicaori de
cate ori oamenii au dorit sa se substituie putedi dumnezeie~ti a creatiei. Mania lui Dumnezeu a fost cumplita, doua continente au 'fost scufundate in ap~le oceanelor, iar asupra Sodomei, Gomorei, Teboim, Adma~i Toar ~i a altor ora~e sumeriene s-a abatut prapadul nuclear. Va lasa Dumnezeu civilizatia pamanteana sa repete pacatul luciferic al creatiei divine, sau asistam la inceputul sffir~itului civilizatiei umane pe pamant?

"

CLONAREA OMULUI - ACTIUNE , SATANICA


Clonarea umana este un proces prin care materialul celular al unei fiinte vii este luat cu scopul de a reproduce 0 noua entitate identidi.
.

Penl:mfecundareanomlala este nevoie de un ovul, care

aduce ~ numir de douiizeci ~i trei de cromoz~mi, ~i de un spermatozoi~. care aduce alti douazeci ~i trei de cromozomi, astfel ca embiionul sa aiba patruzeci ~i ~ase de cromozomi, atat cat are specia umana. In clonare, se preleveazi un ovul din can~ se extrage nueleul, care se une~te cu nucleul unei celule somatice, deci nu cu un nucleu dintr-o celuHi germinativa, respectiv din spermatozoid. Corpul somatic al elonei sufera un proces de iinbatr3nire

acceleratfata de corpulunui copil nascut normal.

"

in fiecare celula germinativa existi un cromozom care determina longevitatea ~i dezvoltarea normala de cre~tere. Acest cromozom lips~te in procesul elonirii. Fiecare tesut are un numir determinat de vieti, inscris genetic. Dadi se cloneaza 0 fiiriti umana care are 0 anumiti viirsta, clo~a va avea infiiti~areapersoanei elonate din momentul respectiv, al varstei. Acest fenomen s-a putut observa in clonarea primului animal, oaia Doly, care a suferit un proces de imbatranire rapid. Cea mai importanti lacuna in cazul clonei este absenta spiritului, ca sclinteie divina din om, lipsind astfel legatura

.- . -

- - --

- - - --

. - - --"

"-- -- "" " --

" -"

" oo

".

""""

. -" -- . -- -- ."1--

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

21

dintre elona ~i Dumnezeu. Lipsind scanteia divina din elona, aceasta pierde orice legatura cu divinitatea. Va avea elona un suflet? In mod nonnal, din punct de vedere al ~tiintei spirituale, nu va avea, cac{ sufletul este detenninat tocmai de spiritul pe care trebuie sa-l posede elona

~ipe care nu-l are.

Ce fel de suflet se va implanta in elona? In nici un caz un suflet dumnezeiesc. Daca va avea un suflet, acesta va fi un suflet diavolesc. Daca elona nu are un suflet divin, atunci ea nu poate avea nici con~tiinta, nici intuitie, nici un simt al sinelui, nici 0 legatura cu Dumnezeu. Clona n-ar putea sa aiba dedit reflexe mecanice ~imintale. (Exism pareri ca in laboratoarele subterane din Statele Unite ar exista extratere~tri care i-ar invata pe oamenii de ~tiinta americani cum sa efectueze elonarea umana.) Sufletul este insa~i esenta vietii, a~a cum a fost cream de Dumnezeu. El este 0 entitate de energie a luminii, vie ~i indestructibila. Sufletul poate avea un corp material fizic, un corp eteric sau un corp astral, sau poate sa existeunumai ca spirit liber. Sufletul este expresia dragostei lui Dumnezeu, el contine insa~i esenta lui Dumnezeu. Sufletul actioneaza ca un

liber arbitru cu 0 independentadata de Dumnezeu,dar in


acela~itimp este inseparabil de Dumnezeu ~ide toate celelalte suflete. Sufletul este forta ce sta in spatele a tot ce exista pe pamant, este forta "vietiituturor, creatie a lui Dumnezeu. EI este 0 entitate dotata cu inteligenta optiunii ~i idealuri. Con~tiinta sufletului are capacitatea de a atinge toata cunoa~tereacare exista in creatie. Sufletul este eel eare ne da eon~tiinta mintii ~i care face parte dintr-un camp mintal universal, dintr-o minte universaIa.

---

---

CLONAREA OMULUI inceDutuI starsitului Trupul este numai un vehicul treditor pe care il folose~te sufletul. Nu trupul formeaza sufletul, ci sufletul formeaza
.

22

trupul pe care il retine pentru a-i utiliza. Caridsufletul este

eliberat din trup, 0 data cu el este eliberat ~i corpul astral al omului care conduce sufletul in planul astral. Numai prin suflet putem imagina ceea ce gandim, cad prin gand dumnezeiesc s-a creat lumea. Dupa moarte, sufletul pleaca in plan astral pe 0 treapta 'corespunzatoare formelor de gand pe care Ie-a trait pe pamant. Sufletele qamenilor care au trait la cele mai joase nivele de energie, obsedati de avere ~i putere, cu iiisu~iri intens negative; sunt duse in stratul astral cu energia cea mai densa, adica aproape de pamant, prin liberullor arbitru - ele singure

.~i-auales acestnivel de energieastrala. planulastral.

Alte suflete, care pe pamant au avut 0 energie de lumina, pot ascensiona in planurile inalte ale lurnii invizibile din
.

I J ! . I

Aces'ta este destinul sufletului oamenilor care se nasc in mod normal pe pamant. 0 clona, daca nu are un suflet dumnezeiesc: de cine va fi condusa? Va primi ea un suflet de la 0 entitate satanica ~i cum se va manifesta ea? Cre~terea ~i dezvoltarea 'organismului unei clone se desfii~oarape baza unor informatii incon~tiente pe care Ie are substanta vie, comuna tuturor fiintelor vii, celule sau tesuturi. Organismul clonei sedezvolta preluand varsta pe care 0 are informatia genetica in momentul preleviirii ADN-ului din celula ce trebuie clonata. Din varsta pe care trebuie sa 0 aiba ADN-ul preluat de la donatorul ce trebuie donat trebuie sa scadem timpul cat a trecut de la na~terea sa ~i pana in nlomentul clonarii. Timpul ramas este. cel pe care il are de parcurs viata c1onei. Se deduce ca viata .unei clone Va fi mai lunga dad se c10neaza un copil sau un taniir ~i mai scurta dadi se c10neazaun adult sau un beltran.

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

23

I.

Daca clona nu are suflet, ea nu poate avea nici emotii. Ea este obligata sa preia ~i sa manifeste emotii adecvate mediului in care se afla, conformandu-se cerintelor acestuia. Legatura cu Dumnezeu nu exista, pentru ca clona nu are spirit, li lipse~te scanteia divina. Clonareaumana 0 cuno~teau ~ivechii locuitoriai Atlantidei, acel continent scufundat in Oceanul Atlantic. Se crede ca populatia Atlantidei era apropiata numeric de populatia actuala, dar avea ootehnologiemai avansata decat cea pe care o cunoa~te acum Pamantul actual. Daca; la inceput, oamenii erau in contact cu divinitatea, pe parcursul a zeci de mii de ani, ei au permis intrar~a energiilor joase. Astfel s-au indepartat mult de Dumnezeu, intrucat ingerii cazuti au pus smpanire pe sufletele lor. Ace~tiingeri cazuti, nefiind capabili sa creeze viata tara Dumnezeu, sunt obligati sa. foloseasca corpurile existente pentru a trai experiente in forma fizica. Locuitorii Atlantidei cuno~teu energia nucleara ~i utilizau cristalele in comunicatii ~i ca arme. Au clonat animale cu animale, dar ~i oameni cu animale, creand monstruozitati de toate felurile. Toate acestea s-au produs sub influenta spiritelor ingerilor cazuti. Cultul luciferic era religie de stat, iar magia neagra era folosita in masa. Atlantii au obtinut orzul ~i alte plante prin clonare, ineruci~and graul eu alte plante salbatice. De asemenea, au cieat diferite tipuri de animale prin clonare. Civilizatia Atlantidei cuno~tea aeronavele ca mijloace de locomotie ~i sistemele de aproyizionare cu apa ale ora~elor. Aparatele de lupta aeriana puteau sa ia la bordullor pana la 0 suta de luptatori. Ei euno~teau sudura eleetridi ~i puteau reproduce textul seris, eare se realiza pe bucati de metal sau pe un material asemanator portelanului.

----

24

CLONAREA OMULUI

fnceDutul starsitului

Atlantii cuno~teau gazeIe toxice pe care Ie aruncau cu

ajutorul unor bombe lansate cu un fel de - lansatoare.


Morminteleatlantilor erau ~ezate in temple in care existau statui ce reprezentau pe cel inmormantat, invelite cu aur ~i "argint.Foloseau serviciul divin la inmormantate. In randul. atlanti10r existau initiati - cei care cuno~teau existenta lumii invizibile, lumea spiritelor. Prin clonare, creau diferite creaturi monstruoase, pe care Ie adorau ~i Ie aduceau jertfe de sange. Civilizatia Atlantidei stapanea energia nUcleara ~i puterea gandului pe care 0 amplificau prin cristale de cuaq ce se gaseau in retele raspandite pe intreg teritoriul continentului.
.

Prin .acesteforte erau puse in mi~caremori ~i aeronave.

.Folosind ne.rational aceste cristale, s-a putut ajunge la patrunderea .unor ganduri malefice, ce au pus stapanire pe sufletele lor: Pentru ca au ajuns sa fie stapaniti de spirite luciferice, atlantii au incercat sa imite creatia divina ~i au clonat pentru prima data oamenii, pentru a arata ca ~i ei pot sa creeze omul rnra ajutorul lui Dumnezeu. Acest fapt a dus la pedeapsa divina care a scufundat continentul Atlantida. Acesta a f6st lovit de meteoriti ~i zdrobit. Civilizatia Atlantidei a cunoscut ~apte subrase umane: mlOahali, tlavalti, tolteci, turanieni, semiti, akadieni ~isubrasa mongoloida. Toate aceste subrase au format a patra rasa umana care a precedat rasa noastra, adica .a cincea rasa umana, rasa ariana sau indo-europeana. Dorind sa se substituie lui Dumnezeu ~i creatiei divine, atlantii au fost pedepsiti de Dumnezeu ~i scufundati sub ape prin patru lovituri pe care Atlantida le-a primit prin bombardament cu meteorifi. Intregul continent Atlantida a, disparut sub apele Oceanului Atlantic care prezinta pe fundnl sau 0 mare ridicatura de nisip care are 0 inalfime de douazeci

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

25

~i ~aptede mii de metri. Ea se intinde catre sud-vest, de la 50 nord Gatre coasta Americii de Sud, apoi catre sud-est spre coasta Africii, schimbandu-~i directia catre insula Ascension, de unde se indreapta catre insula Ascension, apoi spre sud spre insula Tristan. da Cunha. Din aceste ridicaturi ce se gasesc pe fundul Oceanului Atlantic, foarte putine ajung la suprafata apei. Ultima parte din continentul Atlantida, insula Poseidon, s-a scufundat in urma cu zece mii de ,ani, a~a cum a descris Platon. Clonarea umana nu poate duce decat la degenerarea rasei umane ~i la pierderea puritatii ei: degenerare fizica, somatica, cu posibilitati de aparitie a numero~i mon~tri, dar ~i la perturbari in con~tiinta omului, cu posibilitatea de a aparea comportamente psihice dintre cele mai bizare. Toate acestea

se intampla intrucat clonarii umane ii lipse~tespiritul, acea


scanteie divina care une~te pe om cu divinitatea. Este posibil ca trupurile fizice ale clonelor sa fie ocupate de spirite satanice care sa Ie conduca la actele cele mai irationale. Daca forta intunericului va pune stapiinire pe mintea oamenilor, atlinci Dumnezeu nu va putea tolera perpetuarea vietii pe pamant ~i0 va distruge. Cum 0 va distruge? Sunt mai muIte posibilitati. ~robabil ca un mare meteorit va spulbera planeta noastra sau mintea oamenilor va fi subordonata fortelor satanice care ii vor impinge pe ace~tiaspre un conflict nuclear ~i se vor distruge reciproc. Creatorul nu va tolera ca omul, ultima c(eatie a sa, sa fie deturnat de la evolutia lui spirituala. Spiritul ca scanteie divina in om, caziind in materie, are de parcurs cateva etape pentru a se--relntoarce la Dumnezeu. Aceste etape sunt: Saturn, Luna, Soare, Pamant, Vulcan, Venus ~iJupiter. Cazut in materie In primele perioade ale sale, -

_. d ... _-.. - -- ----

26

CLONAREA OMULUI

inceoutul sfirsitului

spiritul este supus tentatiilor pHiceriipe care Ie da materia, dar indrumul sau spre spiritualizare, incet-incet, spiritul se va indeparta de aceste legaturi cu materia ~i in ultima instanta se va reintoarce la Dumnezeu. Con~tiinta ~i liberul arbitru pe care Dumnezeu i I-a dat .omuhii dispar in situatia uIiei clone. Ea va fi lipsim de aceasm con~tiip.ta~i de intuitia ce vine di.ninteriorul sutletului sau. .Clonarea umanaconduce.la malfonnatii genetice organice grave, la distorsionan psihice, cu manifestan patologice ale comportamentului psihic. Intuitia din con~tiinta noastra provine de la ingerul care unneaza fiecare scanteie divina din spiritul omului. Dar ingerul pazitor lipse~tein cazul unei clone. Ce intuitie va avea .con~tientulclonei ~i cine il detennina? Con~tientul clonei va fi subjugat de spiritul satanic care poate sa patrunda in trupul clonei, pe ~are il poate indruma spre actiunisatanice, potrivnice moralei divine. Pentru ca fortele luciferice nu pot crea viata, ele neavand aceasta putere pe care 0 are numai Dumnezeu, sunt obligate sa foloseasca corpurile existente pentru a trai.experiente in fonne fizice. Trebuie sa facem deosebirea dintre partenogeneza ~i clonare. In fenomenul de partenogeneza, se poate. obtine un embrion folosind numai ovulul din care extragem nucleul ~i

introducemnucleulspennatozoiduluidin acee~i specie.

-.

. De semnalat ca partenogeneza se poaie obtine -chiarnumai din ovul lara spennatozoid. Aceasta se poate realiza prin actiunea tluidului electromagnetic asupra unui ovul inainte de diviziuriea meiotica, adica atunci cand el are numarul de cromozomi specifici speciei respective. Fenomenul de partenogeneza, adica dezvoltarea unui el)1brionnumai din ovul tirii a fi fecundat, se inta1ne~tela fluture, la albine, la paianjen, la steaua-de-mare, .la purecif de --.--

-. ... . - -

.-....

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

21

plante ~i la crustacee. Se poate deduce ca rolul primordial in reproducerea speciilor il are ovulul, rolul spermatozoidului este secundar, el fiind eel ce activeaza inceperea segmentiirii oului. Polaritatea organi~mului uman incepe 0 data cu ovulul, la care.polaritatea are un caracter general. Axul de polaritate al ovulului este axul ce une~te polul sau animal cu polul vegetal ~i care se afla pe.o axa verticala. Polaritatea este datorata vascularizatiei ovulului cu un pol arterial la un capat ~i altul venos la celalalt capat, creand 0 oxigenare diferitii. Polaritatea oului este data inca inainte de plecarea ovulului din ovar. In fecundarea normalii, un singur spermatozoid patrunde in ovul, caci, dupa acest moment, corticala ovulului devine impenetrabila, el producand' substante toxice pentru alti
spermatozoizi., '. :.
.

Din acest motiv, spermatozoizii alearga intr-un veritabil concurs ca sa ajunga primii la ovul, aceasta depinzand de vitalitatea fieciirui spermatozoid in parte, in functie de materialul nutritiv pe care il are. In procesul de fecundare, ovulul merge in intampinarea spermatozoidului. Dupa ce spermatozoidul patrunde in ovul, are loc 0 fuziune intre cele dona nuclee. Ovulul sufera un proces de retractie prin eliminarea unui lichid prin polul opus celui prin care a intrat spermatozoidul. Embrionul uman are forma discoidala pana la mijlocul celei de a treia saptiimani, dupa care ia 0 forma curba prin incovoierea extremitatilor sale. La treizeci de zile, embrionul are 0 lungime de opt milimetri, iar creierul prezinta trei vezicule cerebrale, fosetele olfactive,. veziculele opnce.. ~i
veziculele acustice.. .

In primele treizeci de zile de viatii, embrionul uman parcurge toata evolutia de la prima celula pana la om.

....---.....

28

:CLONAIttA OMULUI

ineeDutul sfirsitului

El i~i incepe viata ca un protozoar marin, apoi se dezvolta intr-un mediu acvatic ~i devine vierme cu 0 inima in forma de tub pulsatil. Apoi devine un pe~te cu branhii ~i cu 0 inima cu doua camere, apoi un amfibiu cu 0 inima cu trei camere ~iun rinichi mezonefros, apoi un mamifer cu 0 inima cu patru camere, cu rinichi metanefros ~i cu 0 coada ~i, in sfiir~it, 0 fiinta umana. Aceasta este 0 transformare data de corpul eteric care a evoluat de la prima celula pana la om ~i care -repem astfel fazele importante ale evolutiei 'sale, a insa~i evolutiei vietii pe pamant. Sunt insa numai amintiri ciuntite, caci embrionul uman nu trece niciodata prin stadiude adevarat pe~te. EI dezvolta pungi faringiene ~a cum 0 face embrionul de pe~te, la care
. mai tarziu acesteadevin bronhii,pe

cand la embrionuluman

nu devin niciodata bronhii sau orificii pentru bronhii, caci la om aceste pungi faringiene. devin trompa lui. Eustache, glandele timns ~i paratiroidale. Toata ace.astaontogeneza se face sub conducerea spiritului care vine lei reincarnare trimis din lumea astrala de spirite allgelice. Acesta vine ~i se apropie de corpul fizic al viitoarei mame pe care 0 inconjoara cu perispiritullui. El are forma unei rochii, stransa in partea superioara a corpului ~i mai larga in partea de jos, intinzandu-se de la umeri pana la glezna (numai capul viitoarei niame nu este inconjurat de perispirit). El trimite raze fluidice astrale catre corpul viitoarei mame, determinand formarea corpului eteric al copilului, matrice energeticape care se va forma corpul fizic. Spiritul viitorului copil aflat in afara cprpului mamei vine in contact ell acesta prin trci puncte: unul la nivelul bulbului rahidian, aitul la nivelul ombilicului ~i al treilea la nivelul glandei tiroide. Cel de la nivelul bulbului rahidian se nume~te nod vital. Spiritul este arhitectul propriului sau corp fizic. I /

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

29

La na~tere, ovarele contin in medie doua milioane de celule, numite ovocite, din care numai patru sute ovuleaza. Diviziunea meiotidi de reducere a numarului de cromozomi, de la patruzeci ~i ~ase la douazeci ~i trei, are loc chiar in momentul ovulatiei. Meioza consta din doua diviziuni care se succed cu repeziciune, dar in cursul ciireia cromozomii se replica numai o singura data. In timpul primei diviziuni, are loc separarea cromozomilor care s-au imperecheat in timpul primei faze a diViziunii celulare, numita profaza, un cromozom fiind. de natura

materna~ialtul de naturapaterna.

In a doua diviziune, se produce 0 separare longitudinala a cromozomilor din cele doua nuclee haploide formate in prima diviziune meiotica, formandu-se astfel patru nuclee baploide.
.

Cu 0 informatie;precisa separiicromozomulcare vinede se


la mama de eel care provine de la tata. Ce inforrnatie determina diviziunea meiotica? Nu se poate raspunde la aceasta intrebare - informatia trebuie sa fie ~e ordin divin. Dadi reproducerea speciilor, in general, este 0 opera divina ~i dumne~eiasca, incercarea de imitare a reproducerii omului prin alte mijloace decat cele descrise, adici prin clonare, este o actiune care nu se poate incadra intr-o continuare a creatiei

divine.

Aceasta actiune se poate interpreta ca 0 manop era luciferica, intrucat tocmai el este arhanghelul cazut din cer, care, pretinzand ca, ~tie secretele creatiei lui Dumnezeu, a incercat sa creeze.~i el 0 lume dupa modelul divin. Prin clonarea omului se folosesc ovUlede la femei carora Ii se extrage nucleul ~i capitalul geI;1_etic reprezentat de acesta, introducandu-se un nucleu dintr-o celula somatica, de exemplu 0 celula fibroplastica. NucleuI acestei celule somatice, deci nu 0 celula germinativa,respectiv spermatozoid,

30

CLONAREA OMULUI

inceDutul

starsitului

uman.

a~a cum a ho~aratdivinitatea, contine un-numw-de patruzeci ~i ~ase de cr?mozomi ca toate celulele somatice ale corpului
.

Imediat ce nueleul celulei somatice este introdus in interiorul ovulului, incepe activarea segmentarii ovulului dupa 0 informatie care exista in cromozomi ~i ADN. In continuare, este urmat exact traseul pe care it. parcurge 0 fecundatie normala. In final, rezulta 0 elona identica cu persoanele de la care s-a recoltat nueleul celulei somatice. Toate caracteristicile fizice ~i psihice sunt identice cu cele ale persoanei elonate, reprezentand. 0 copie geamana a acesteia. In ceea ce pri"e~te procesele psihice ale clonei, nu exista Iii~te modele elonate care sa ne determine sa avem 0 parere.
.

Spirituali~tii ustinca fiecarenou-nascutprime~teun spirit s

ca scanteie divina care va determina procesele psihice. ale omului ~iatributele sufletului sau. Indiferent daca admitem ca spiritul ~i sufletul urtui nou-nascut sunt fonnate de Dumnezeu o data cu na~terea sau se admite ca spiritul ~i sufletul omului nascut r.eprezinta 0 reincarnare a spiritului unui om mort retrimis in m~terie pentru a-~iplati Karma sa, o.elona nu poate avea spirit divin, chiar ~i numai pentru ca clonarea este 0 profanare a spiritului creatiei divine. Daca elona nu are suflet, cum se va comporta ea in societate? Va avea 0 comportare sociala ~i morala normala? Clonarea umana este 0 actiune cu unnari necunoscute. Pentru clonare, se trateaza hormonal femeia pentru a avea mai multe ovulatii, prin urmare mai multe ovule pentru clonare. In scopul elonarii se aspira cu 0 pipeta speciala nucleul ovulului ~i se introduce in el nueleul celular somatic. - Secta Raelienilor din America a declarat ca aclonat deja doua clone umane, dar nu Ie-au prezentat public. Secta considera ca omul a fost creat pe pamant printr-o elonare fiicuta de 0 civilizatie extraterestra, bazandu-sepe

~--~

DR. AURELPOPESCU-BALCESTI

31

textele sumeriene care considerau di civilizatia sumeriana a fost adusa de extratere~tri. Raelienii sustin ca intreaga evolutie a vietii pe pamant a fost condusa de 0 civilizatie extraterestra. Daca, dezvoltarea vietii pe pamant s-ar fi putut desfii~uraprin legile evolutiei care au condus la dezvoltarea formelor de viatii de la cele mai simple, unicelulare, pana la maimute, aceastii evolutie nu a putut explica aparitia lui homo sapiens, stramo~ul omului. Acesta a apiirut peste noapte, fara alte stadii anterioare, care sa indice 0 trecere gradata de la homo erectus la homo sapiens. Ei c,onsidera ca daca hominizii din specia homo sunt produsul evolutiei, homo sapiens este, produsul unor schimbari revolutionare. EI apare brusc cu circa trei sute de mii de ani in urma, cu milioane de ani mai devreme dedit ar fi fost no~a1. OameI?-ii e ~tiintiinu au nici 0 explicatie, dar d textele sumeriene ~i mesopotamienesustin di acesta a apiirut prin c10narea lui homo erectus de catre 0 civilizatie extraterestra care ar fi aterizat pe pamanturile dintre Tigru -~i Eutfat, tocmai pe teritoriul pe careBiblia il considera RAIUL PE PAMANT, EDEN. Textele sumeriene descriu in termeni foarte clari aspectul

omului-maimutii, -cu corpul acoperit de par, nomad,


adapostin-du-se in tufi~urica animalele din stepa, hriinindu-se cu iarba ~i triiind printre animalele salbatice. Totu~i, ~tie sa foloseasca anumite mijloace de prindere a animalelor. Aceste maimute-om homo erectus au fost c10natede extratere~triprin manipulare genetica. Toate organismele vii, de la cele mai simple la cele mai complexe, posedii in celulele lor cromozomii care contin instructiunile ereditare complete ale acestui organism. Cand, celulele masculine fecundeaza celulele feminine, eeloTdona seturi de cromozomi se' unesc i apoi se divizeaza, fonnand noi celule care canfin toate triisiiturileereditare ale p3rinfilor.

32

CLONAREA OMULUI

inceDutul sfiirsitului

Clonarea (termenul provine de la cuvantul grecesc klon care inse,amua"altoi") incearca sa.aplice la animale procesul de altoire. Ac~asmposibilitate a fost demonstrata in Anglia de catre doctoruJ John Gurdon. Acesta a inlocuit nueleul unui ou de broasca fecundat cu un alt nueleu de la 0 aIm celula a acelei~i broa~te. S-a obtinut un mormoloc de broasca normal dezvoltat; demonstrfutd ca oul se poate dezvolta, diviza ~i forma apoi un descendent indiferent de unde i~i procura setul de cromozomi. Astfel s-a dezvoltat ideea eloilarii umane. PentrU aceasta, este suficient sa se ia un nueleu dintr-o celula somatica, cu.tot setul de cromozomi, ~i sa se introduca intr-un ovul din care s-a extras nueleul. Se va obtine 0 cIona umana identidi cu individul care a donat nueleul celulei somatice. Cercemtorii genetici au dezvoltat ~i "fuziunea celulara". Astfel, celulele provenind din surse diferite pot fi combinate intr-o singura supercelula care ppseda doua nucIee ~i doua perechi de seturi de cromozomi diferiti. Cand celula aceasta i~i incepe procesul normal de diviziune, amestecul de nucIee !?ide cromozomi poate da n~tere unor celule complet diferite de modelul celulelor sursa. Se pot ctea astfel celule noi, fiecare en un cod genetic diferit de cel al surselor. Se produc astfel tipuri n~i de animale. Se pot produce insa ~i monstrUozitati, a~a cum se pare ca au obtinut locuitorii din Atlantida: oameni cu doua capete, cu patrU sau doua fete, un cap de femeie ~i altul de barbat, un amestec de organe masculine ~i feminine, sau cu picioare ~i coame de tap, altii eu picioare de cal sau pe jumatate om, pe jumatate eal, tauri eu cap de om sau diini eu cozi de .pe~te. Erau imbinari din toate fiipturile pamantului. . Enigmatieele animate (omul-.taur- centaurul sau omul-leu - SfinxuI) care se gasesc in tcmplelc din Orientul antic l'eliefeaza pentrU posteritate rezultatelc-experientelor reuite din laboratoarele extraterc~trilor veniti pe pamant. --- --

--- --

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

33

Aluzia din Biblie, potrivit careia zeii s-au unit cu fiicele pamantUlui, se referea tocmai la aceste clonari? In clonarea lui homo erectus, s-au implicat genele masculine ca element divin ~i genele feminine ca element terestru. Clonarea maimutei homo erectus a condus la crearea lui homo sapiens, dar ca orice hibrizi ace~tianu se puteau inmulp intre ei. Clonarea a continuat pana cand clonatii au putut avea descendenti. Cand a fost obtinut un model perfect prin clonare, a inceput procesul de productiein masa.

~.. .. ...

PRIMA PEDEAPSA PENTRU . INCERCAREA DE A SE SUBSTITUI CREATIEI DIVINE ,


"

MAREA DATALIE A tNGERILOR


111 iblie se spune ea Lucifer, arhanghelul eu eel mai inalt B . grad in ierarhia ingerilor, care era ehiar inloeuitorul tronului lui Dumnezeu, s-a razvratit ~i nu a mai vrut sa se supuna ordinelor luioDumnezeu.Cunoseand planul de ereatie divina, a dorit sa-l imite ~i sa-~i faea ~i el 0 lume a sa care sa nu mai aseulte de conducerea dumnezeiasca. EI a dorit sa ereeze 0 lume materiala eu oameni materiali care sa se inmulteasea prin sex. Daca omul a fost creat de Dumnezeu sub forma de dub, de inger, adrogin, deci tara sex, Lucifer a prefigurat chipul femeii pamantene ~i inmultirea sexuala a viitorilor oameni'pamanteni. EI a reu~it sa ademcneasca 0 treime dinnumarul ingerilor, care I-au llJ:!llat n planul sau de creatie. i Dar ingerii rama~i credincio~i condueerii divine s-au impotrivit ~i intre ei ~i adeptii lui Lucifer a avut loc 0 mare "batalie cereasca". In urma aeestei infruntari, Lucifer a fost infrant ~iimpreuna cu ingerii care I-au urmat au fost expulzati pe Piimant pentru a-~i trai viata in materie. 0 data eu coborarea ingerilor pe Pamant; omul a devenit muritor, iar Pamantul a fost blestemat de Duninezeu.

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

35

Textele sumeriene vorbesc despre 0 mare batalie Intre zei, care ar fi avut loc dupa desprinderea planetelor Marte ~i Jupiter. Intre' aceste doua planete, ar mai fi existat 0 planeta care a disparut ~i pe care sumerienii au numit-o Tiamat saU Planeta de Apa. In sistemul solar a patruns 0 planeta uria~a, care a trecut pe HingaNeptun, apoi ~i pe HingaUranus. Modifidindu-se campul gravitational, planeta care a aparut, Marduk, s-a Indreptat spre centrul sistemului solar, din ea desprinzandu-se ~apte sateliti. Zeii au hotarat ca planeta Marduk sa se Indrepte spre planeta Tiamat pe care s-o loveasca. Armele lui Marduk erau patru sateliti pe care Ii 'daduse Uranus cand a trecut pe langa ea. Pe ace~tipatru sateliti, textele sumeriene Ii numeau vanturi de nord, de sud, de est ~ide vest. Marduk, trecand prin campul gravitational al planetelor Saturn ~i Jupiter, a mai nascut trei sateliti, denumiti de sumerieni Vantul Turbat, Vantuletul ~i Vantul Neintrecut. Astfel, cei ~apte sateliti i;.a folosit drept "care de lupta pentru a lovi plaheta Tiamat". Tiamat ~i Marduk, cei mai Intelepti dintre zei, erau gata de lupta. Ciocnirea s-a rncut Intre unul dintre satelitii lui Marduk ~i planeta Tiamat, aceasta fiind despicata In doua, iar oastea sa formata din zece sateliti a fost zdrobita'~i aruncata In directia opusa. Aceasta oaste a lui Tiamat. srnramata 0 constituie cometele ce se Inviirtescinvers fatiide planetele sistemuluisolar. Principalul satelit allui Tiamat, Kingu, a fost Impins de pe

orbita lui, obtinand0 orbitaindependenta. .

Marduk s-a Intors ~i a lovit din plin planeta Tiamat pe care a spart-o In doua. Una dintre paqi a fost-lovita de un alt satelit al lui Marduk ~i Impinsa pe 0 orbita unde nu existase nici 0 planeta pana atunci. Aceasta era destinata sa devina actuala planeta Pamant. Partea cealalta a planetei Tiamat, 'cea de jos, a fost lovita din nou de Marduk ~izdrobita In bucati. Aceasta este centura ---

---

36

CLONAREA OMULUI

inceoutul sfiirsitului I i I

de asteroizi, existenta asmzi intfe Marte ~i Jupiter. Se explica astfel ~i de ce continentele sunt concentrate pe 0 singura fata a Piimantului, iar pe partea cealalta exista 0 cavitate foarte adanca, Oceanul Pacific. Daca planeta Tiamat este numita Planeta de Apa, Pamantul mai este denumit Planeta Ocean singura.planeta a sistemului solar care este binecuvantatii cu elementele p'limordiale ale vietii. Dc remarcat ca profetul Jsaia aminte~te de zilele de inceput cand puterea lui Dumnezeu I-a taiat pe Cel Semet, I-a rasucit pe monstrul apelor, ~i a uscat apele lui Tehom Raba. Cci ce se ocupa de cercetarea Bibliei au descoperit ca tehom inseamna "mare",iar acest cuvant provine din Tiamat, astfel ca Tehom Raba inseamna Tiamat. Felul in care Biblia .relateaza geneza este identic cu cel descris in textele sumeriene ~i Jov aminte~te cum Dumnezeul sau a imp~tiat pe ingerii Celui Semet ca hotar intre lumina ~i intuneric. In Geneza se spune cum duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor lui Tehom ~i cum trasnetul lui Dumnezeu (Marduk), ill descrierea sumeriana, a luminat intunericul, atunci dind a lovit-o pe Tiamat, creand Pamantul ~i Rakia literar "bratara sparta", adica centura de asteroizi, care a fost numitii de Dumnezeu "cer". Pamantul ~icentura de asteroizi sunt descrise atiltin Biblie, cat ~1in textele sumeriene. Cernl ~i Piimantul au fost create cand Tiamat a fost dezmembrata de zeul supremo Pamntul a capatat propria sa orbita in jurul Soarelui, rezultand anotimpurile, ~i propria mi~care de rotatie, rezultiind s~ccesiunea noapte-zi. Textele sumeriene spun ca una dintre sarcinile ulterioare ale lui Marduk a fost sa dea Pamantului lumina zilei de la Soare ~i intunericul noptii. Biblia spune ca Dumnezeu a zis: "Sa fie ni~te luminatori in intinderea cerului ca sa despartii ziua de noapte ~i sa fi.eni~te semne care sa arate serile, zilele ~i anii". - ---

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

37

Pamantul este Tiamat reincamam, iar Luna este vechiul satelit allui Tiamat care se numea Kingu. Marduk nu I-a zdrobit pe Kingu, i-a luat numai orbita independenta pe care i-o daduse Tiamat. Luna este vechiul Kingu, satelit allui Tiamat. Dupa aceasta baHilie, Marduk s-a retras pe 0 orbWi neeunoseuta, dar supravegheaza viata in sistemul nostru solar. Planeta Marduk a mai fost denumita Nebiru ~i era reprezentaHiin civilizatia antiea ca un glob inaripat. Aeestui simbol al globului inaripat, pe care il considerau ereatorul Cerului ~ial Pamantului, se inchinau toti regii din Antichitate. Cand planeta Marduk se apropie de Pamant, preveste~te mari evenimente astronomiee ~i sociale. Testele mesopotamiene seriu ca planeta are 0 orbim de trei mii ~ase sute de ani.

."

t.,

ATLANTIDA
CIVILizATll DISpARUTE PRIN MANIA DIVINA;ATUNCI CAND OMUL A iNCERCAT CLONAREA UMANA
Atiantida a fost un continent localizat in Oceanul Atlantic. Cercetarile efectuate pe fundul Oceanului Atlantic au scos la iveala ca in mijlocul lui existii 0 ridicaturii care se intinde catre sud-vest de la 50 nord, catre coasta Americii de Sud, apoi catre sud-est spre coasta Africii, apoi i~i schimba directia ~1Jreinsula Ascension, inainteaza catre sud spre Tristan da Cunha. Ridicatura are 0 inaltime de aproximativ trei mii de metri, culmi fiindu-i insulele Azore; Tristan da Cunha ~i

Ascension.

.
_

De asemenea, un brau de aproximativ ~apte mii de metri strabate fundul Oceanului Atlantic, care numai in unele locuri ajunge pana la suprafata. S-a demoJ;lstratca fundul oceanului a fost scena unor mi~cari vulcanlce. . Nu se poate explica asemanarea dintre flora ~i fauna existenta'pe marginile unor continente despaqite de ape, decat daca acestea :erau orlinioara unite priritr-un alt continent disparut, care.ar fi pennis 0 migrare naturaHia acestei flore $i

faune.

..

Se cuno~te faptul ca acestea i~iau punctul de origine mtr-un singur loc de pe glob, de la care apoi s-au extins.

--

- --

--

------

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

39

Calul i~i are originea in emisfera de vest. El a ajuns in Europa printr-o intindere de pamant azi disparuta, care mcea legatura dintre America ~i Europa. Pe de alta parte, 0 flora europeana, din varsta miocenului, descoperitii in fosilele din Elvetia, exista ~i in America ~i in Africa. Multe plante ce se gasesc pe coasta de est a Americii se gasesc ~i pe partea de vesta continentului, deci la Pacific. Acest fapt demonstreaza ca ele au intrat pe continent dinspre Atlantic. Se pare ca Egiptul a fost printre primele colonii ale atlanplor care ar fi adus ~i un anumit tip de scriere. Exista 0 mare asemanare intre numeroase cuvinte ebraice ~iunele cuvinte cu sens identic din dialectul maya~,precum ~i eu cele mai vechi limbi din America CentraHi. Aceasta asemiinare dintre limbi vorbite la mii de kilometri distahtiidepartare de ocean este 0 dovada ca ele descind dintr-o singura rasa ce a locuit pe un singur continent. Acest continent ar fi fost Atlantida, care s-a scufundat prin eruptii vulcanice. . Atlantida a adus a patra rasa umana. Aceastii rasa era reprezentata de toate culorile: alba, ro~ie, galbena, neagra. Populatia de tip negroid a existat pana in timpuri recente in America. Vechii egipteni se considera ca fiind 0 rasa ro~catii, asemanatoare pieilor ro~ii existente in America. Vechii persani erau tot 0 rasa ro~cata, aramie. lndienii americani au 0 gama larga de culori: alb, negro, ro~u-maroniu, aramiu, miisliniu, ciocolatiu ~i bronz, toate provenind dintr-o rasa originarii de pe continentul Atlantidei. Exista asemaniiri in credinte reIigioase, ritualuri ~i arhitecturadin Mexic ~iPeru ~icuceritoriispanioli;de exemplu, credintain cruce ~iprezentaei in cadml ceremoniilorreligioase; --

- - - . - - --- . -...

40

CLONAREA OMULUI'. inceDutul slirsitului

crucea era profund veneram, ca semn al vietii fizice, dar ~i al unei vieti eterne; venerarea discului solar,' a cerului ~i a ~arpelui ~i 0 similitudine a cuvintelor care inseamna Dumnezeu; in sanscrita, Dyans, in greaca, Theos sau Zeus, in latina, Zeus, in celtica, Dia santa, in ebraica, Jah sau Yah, in

mexicana,Teosau Zeo.

Ritualurile botezului erau practi~ate de toate popoarele. In Babilon ~i Egipt, candidatii la -initiere erau mai inmi botezati, promitfuldu-li-se reinvierea dupa mqarte ~i iertarea pacatelor. In Mexic ~i Peru, botezul copiilor are un ceremonial religios 501emn,'care consta in stropirea cu apa, semnul crucii ~i rugaciuni pentru spalarea pacatelor, la fel ca la popoarele
lumii vechi. "

Ceremoniacasatorieiprin unirea mainilor mirilor,ceremonia spovedaniei ~i imparta~ania erau la fel la popoarele din Mexic, Peru sau America CentraHi. Pffijiturile insemnate cu tau, 0 forma egipteana a crucii, erau mancate; ele erau numite "carnea lui Dumnezeu". Acestea se asemanau cu turtele sacre ale egiptenilor ~i ale altor popoare. Existau manastiri pentru barbati ~i femei, cu reguli extrem de stricte, incalcarea lor putea fi pedepsita cu moartea. Ca ~i egiptenii, atlantii i~i imbalsamau moqii, se rugau soarelui lunii ~i celorlalte planete. Cel mai mult se rugau la 0 zeitate invizibila, tara forma, care ~tia tot. Se mai rugau ~i la o zeita-ecioara, "Doamna noastra, al carei fiu era Zeul Luminii". Arca era un simbol sacru ca ~i la indieni, caldeeni,' asirieni, egipteni, greci sau celti. Primele cladiri sacre erau piramidele, cu semnificatie religioasa, existand 0 mare asemanare intre cele construite in Egipt, Mexic sau America Centrala. Aceasta inseamna ca
aveau 0 surs~' comuna in Atlantida'
.

Aelian in cartea sa, VariaHistoria, afirma ca Theopompus (400 i.e.n.) a"inregistrat0 intrevedere intre regele fiigienilor ~i ---

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

41

Silenus, in care se referea la un mare continent dincolo de Atlantic, mai mare dedit Asia, Europa ~i Libia la un loco Proclus se refera la existenta unor insule situate in marea de dincolo de stiHpii lui Hercule (stramtoarea Gibraltar). Locuitorii acestor insule cuno~teau existenta unei insule foarte mari, numita ATLANTIDA, sub comanda careia se allau toate celelalte insule. Marcelus vorbe~te de existenta a ~apte insule In Oceanul Atlantic, dincolo de stramtoarea Gibraltar, la cateva zile de navigat de la coasta Africii. Diodorus Siculus relateaza ca fenicienii descoperisera 0 insula mare in Oceanul Atlantic, dincolo de stiilpii lui Hercule la cateva zile de navigatie de la coasta Africii. Dar cea mai Insemnatarelatare despre Atlantida ne-a lasat-o Platon. El descrie existenta locuitorilor ~i obiceiOOle oamenilor din Atlantida In doua lucrari Iimaios ~i Critias sau At/anticus. Platon se refera la 0 civilizatie foarte avansata a atlantilor care au pomit spre Europa ~i peste Asia. Atlantii, a~a cum ii descria Platon, foloseau mineritul ~i extrageau aurul, aveau pii~uni pentru animale domestice dar ~i multe animale salbatice. Atlantida avea lacuri ~i riiOO,iar vietnitoarele traiau pe campii sau in munti. Galii aveau traditii legate de atlanti, mentionate ~i notate de istoricul roman Timagenes, care a trait in secolul I le.n. Toltecii din Mexic se trag din populatia Atlantidei. De altfel, acest fapt 11 declarau ~i aztecii, ca ei se trag din Atlantida, care se mai numesc atlanti. Indienii din America considerau ca striimo~ii lor au venit dintr-o tara situata dincolo de Soare-Riisare. Cartile din America Centrala confmna faptul ca America se intindea mult in Oceanul Atlantic, dar acel teritoriu a suferit trei mari cataclisme. ---

42

CLONAREA OMuLUI

fReeDuml sfirsitului

Celtii din Britannia cuno~teau faptul ca tara lor se intindea odinioaramult in apeleAtlanticului,dar acea parte fusesedistrusii. Pe de altii parte, legenda potopului 0 gasim la foarte multe fJopoare: indieni, caldeeni, babilonieni, greci, scandinavi, chinezi, evrei ~i triburile celtice din Britannia. Legenda potopului 0 gasim ~i la popoarele din Guatemala, Honduras, Peru ~i la indienii din America de Nord. La muzeul din Londra, British Museum, se giise~te 0 lucrare Troanoms care a fost scrisa cu trei mii cinci sute de ani in urma de may~ii din Yucatan. . In aceastii carte este descrisa catastrofa care a dus la scufundarea ultimei insule riimase din Atlantida, care ar fi avut loc 'cu opt mii de ani inainte scrierii acestei carti. "In al ~aselea an Kim, pe data de Muluc, din. ziua Zac", s-au petrecut cutr~mure ingrozitoare ce au durat tara intrerupere pana In 13 Chuan. Tara dealurilor de noroi precum ~i tinutul Mu au fost sacrificate, de doua ori s-au inaltat ~i dintr-o datii au dlsparut in intuneric, pamantul fiind ineontinuu zgaltait de forte vulcaniee. Aeeste forte incatm~ateau facrit ca piimantul sa se scufunde ~isa se ridiee de cateva ori in loeuri diferite. In cele din urma, sGoaqapiimantului a eedat ~i zece tiiri au fos! faramitate~i impra~tiate. Neputand sa faea fata eonvulsiilor, acestea au dispiirut impreuna eu cele ~aizeeir?i patru de milioane ale .lor, eu opt mii de ani inaintea serierii aeestei ciirti. . Existau patru hiirti ale istoriei Atlantidei care corespundeau perioadelor dintre eatastrofe. In prima harta se vedea Pamantul a~acum se infiiti~aeu un milion de ani in urma, atunei cand civilizatia Atlantidei era in plina glorie, adica inainte de scufundare,care a avut loe en opt sute de mii de ani in urma. Continentul Atlantidei se intindea de la est de Islanda, pana acolo unde s~ afla Rio de Janeiro, in America deSud,

-----

DR. AUREL POPESCU-BA.LCESTI

43

cuprinzand Texasul, Golful Mexic, sudul ~i estul Statelor Unite ~i peninsula Labrador. Atlantida se-intindea pana catre Scofia, Islanda ~i 0 parte din Anglia. In partea ecuatoriala, Atlantida se intindea peste Brazilia ~i -peste toata suprafata Oceanului Atlantic, pana la Coasa de Aur a Africii. Fragmente dispiirute care s-au transfonnat in continentele Europa, Asia ~i Africa ~i resturi al~ continentului lemurian sunt prezente in acea harta. Mai sunt prezente ~i rama~ifele

continentului hyperborean care era locuit de a doua ramificatiea primeirase umane. .


_

Dupa prima scufundare a Atlantidei, Lemuria s-a redus ca suprafata, iar Europa, Asia ~iAfrica au c!escut. Dm Atlantida s-a desprins partea de nord a continentului, iar .America s-a

separatde Atlantida.

-,

I I

I I
I

I I

A urmat 0 noua scufundat~ acum doua,sute de mii de ani, America s-a separat compld de Atlantida, iar Egiptul s-a scufundat. Atlantida s-a rupt in douainstile: Ruta ~iDaitya. In unna cu opt sute de mii de ani, Atlantida;a suferit <> DOUa catastrota in urma caceia insula Daitya a fost scufundata sub ape, din Ruta a ramas <> mica i~sula denumita Poseidon, iar uscatul a luat aspectul pe care n 'cunoa~tem'astazi. '.' , In anul 9564 te.n. $-a scufundat. ~i insula Poseidon. Insulele britanice taceau parte din continentul european, Marea Baltica nu exista, iar Sahara era un fund-de m~re. De-a lungul existentei sale, in Atlantida au trait ~apte rase umane: - rasa nnoahal; - rasa tlavatli; - rasa tolteca; rasa turaniana; " ," - rasa semifiIor; .. , . ,., ~~..!. . ~!' " -"f '!!'i. -. rasa akadiana;
~

,-

rasa

mongoloida..

;'

. ,

d'

,>\

':" "

''!''I

',;"".

-~--- . -----

44

CLONAREA OMULUI

fneeDuml starsitului

Ele au precedat rasa umana a timpurilor noastre. Rasa rmoahal ~i-ainceput existenta cu patru-cinci milioane de ani in unna, cand continentullemurian mai exista in partea iui sudica. De altfel, aceasta rasa a luat na~tere pe pamant lemuria!1 acolo unde astazi exista tarmurile Ashanti. Reprezentati~ei aveau pielea inchisa la culoare, cu fata neagra ca de abanos. Oamenii erau inalti de circa trei metri, dar cu timpul statura lor a inceput sa scada in inaItime. Ei au migrat catre tarmurile sudice ale Atlantidei, angajandu-se in lupta eu doua rase de lemurieni care traiau acolo. 0 parte dintre ei a ramas pe loc, iar 0 alta parte a migrat spre nord. Ultima populatie a acestei rase a migrat spre Islanda de asmzi, iar culoarea tenului a devenit mai deschisa. Rasa tlavatli i~i aveau originea pe 0 insula separata de contL'1entul tlantidei. Culoarea pielii reprezentantilor ei era A ro~ie-maronie, fiind oameni putemici ~i rezistenti, ale caror a~ezari erau situate in regiunile muntoase. Rasatolteca a condus Atlantida mii de ani. Ace~tia sunt stramo~ii locuitorilor din Mexic ~i Petru. Pielea era tot ro~iearamie, cu tente mai ro~cate. Inaltimea lor era de circa doi metri ~ipatruzeci de centimetri, dar au scamt apoi in inaltime. Trasaturile lor se asemanau cu cele ale vechilor greci. Rasa turaniana i~i avea originea in partea de est a Atlantidei. Ea s-a amestecat cu rasa tolteca. Rasa. semitilor i~i avea originea in zonele muntoase ale Scotiei~iIrlandei.Multtimpreprezentantiiei au fost independenti

fata de popuiatiiledin sud.

Rasa aka:dianaa aparut acum opt sute de mii de ani dupa cea de a doua catastrom ~i s-a dezvoltat in estul Atlantidei. Reprezentantii ei s-au luptat cu semitii pe mare ~ipe uscat, iar acum 0 suta de mii de ani i-au invins definitiv, instalandu-~i capitala chiar in fosta capitala a semitilor. Ei erau un neam de negustori ~i navigatori, colonizand multe locuri de pe tarmurile Atlantidei.
-'

I
I

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

45

Rasa mongoloida se pare ca nu-~i avea originea in Atlantida, ci in dimpia tartara. S-a dezvoltat din descendenta turanienilor pe care i-a inlocuit in multe Piirti ale Asiei. Civilizatia Atlantidei a cunoscut 0 dezvoltare in timpul ascensiunii rasei tlavatli, iar cea mai inalta treaptii a civilizatiei a fost atinsa in timpul rasei toltecilor cand a fost organizat cel mai puternic imperiu. in timpullor s-a instituit suveranitatea ereditara, s-a instalat sistemul sclaviei in riindul popoarelor invinse. Ei erau stiipaniti de puterile psihice. Cei mai importanti unnau cursurile unor ~coli oculte, ajungand la unele trepte de initiere ~i chiar la stadiul de adepti. Chiar imparatul toltecilor era un adept. in mod ereditar, conducerea imperiului au transmis-o initiatilor. Conducatorii erau in legatura cu ierarhia ocultii care alcatuia guvern~rea lumii ~i de care ascultau. Practicile magiei negre s-au riispandit ~i au pus stiip3nire pe intregul continent al Atlantidei. Conducatorul s-a instalat in capitala imperiului, in ora~ul "portilor de aur". Restul populatiei care nu a recurs la vriijitorie ~i magie neagrii ~i-a ales impiiratul ~i s-u refugiat spre nordul Atlantidei. Lupta dintre cele doua tabere a continuat inainte de prima catastrofii, dar i dupa aceasta. Arta magiei negre s-a dezvoltat ~i s-a extins. Dumnezeu i-a pedepsitprillprima scufundare.~i-aucontinuat vriijitoria-in insula Ruta. in civilizatia atlantidiana statui se ocupa de copi, considerati proprietatea sa. Semitii au introdus forma de guverniimant particnlarii..In unna en 0 suta de mii de ani, atlantii au inlaturat neamul semifilor akadieni, care erau buni astrologi ~i astronomi. La apogeul civilizatiei atlantidiene, populatia numara doua miliarde de oameni. - --- -

- ---------------

46

CLONAREA OMULUI

fneeDuml sfiirsitului

Ei Iocuiau in case spatioase, cu gradini ~i fiintani, cu 0 curte centrala. Pe strazi nu se facea comeq. Templele erau construite din sali inalte. Acoperi~ul era sustinut de stalpi patrati iar in interior incapea un mare numiir de.preoti. Ei se inchinau soarelui. Alchimia era foarte dezvoltata, fiind 0 adevaratii industrie a acelor timpuri. $colile erau sustinute de stat,. iar ~eoala primarii era obligatorie. Pentru cei mai dotati se organizau ~coli speciale, unde se predau astronomia, astrologia, chimia ~i matematica. Se urmarea dezvoltarea capacitatilor psihiee ale copilului ~i instruirea in ~tiintele oeulte. In ora~eerau sisteme.de aprovizionare cu apa.
.

CapitalaAtlantideiera situatiiIa 15 gradenord de Ecuator

pe 0 colina inalta de patruzeci ~i cinci de metri, iar pe varful eise afla palatul'impiiratului. In partea centralaa ora~ului, se afla un canal, din care plecau aite patru canale, aducfuId apa in cele patru cartiere ale ora~ului. Prin cascade apa ajungea la un canal circular. Ora~ul era aparat de alte ~anturi cu ape, pe o suprafata de zece kilometri'patrati. Un astfel de Sistemde aprovizionare eu apa nu I-a avut nici

un ora~din lume.

Ora~ul "poqilorde aur" era impaqit in trei zone mari, flecare inconjurata de propriile canale. Zona superioara era cea in care era palatul imperial. In aceastii zona se mai afla un palat denumit "Casa strabunilor"'unde erau gazduiti strainii ce

veneauin ora~.

..

Re~ervele de ap~ erau in munti, intr-un lac situat in.partea de vest a ora~ului, la 0 inaltime de opt sute de metri. Capitala Atlantidei avea circa doua milioane de locuitori.
, .

AtlantHse dephisa~,in carute previizuteeu roti, trase de ,

animale; de asemenea, aveau nave de lup, la borduIIor pumnd intra pana la 0 mie.d~ luptatori. E~e erau confeetionate din lemn sau din 'metal - un aliaj din doua, metal~ deschise la ---

....

-.. -. - - - _.- .--

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

47

culoare ~i unul ro~iatic, asemanator aluminiului, dar mai U~or ca acesta. Foloseau ~i sudura electrica. Poligamia era permisa, dar de obicei barbatul aveadoua neveste. Femeile nu erau asuprite, pozitia lor era egala cu a barbatilor. La ~coala fetele invatau impreuna cu baietii.,Nu se fiicea deosebirea atunci cand erau doua sotii, ele trebuiau sa creasca ~i sa educe copiii. Atlantii scriau pe bucati de metal ~i dispuneau demijloace de reproducere a scrisului. Atlantii consumau sangele animalelor, pe care it preferau cald, mancau pe~te ~i cultivau cereale,din care fiiceaupaine ~i turte. Consumau lapte, legume ~i fructe. Preotii erau de obicei vegetarieni. In ultimul timp bauturile erau interzise. Ei vanau mamuti, elefanti ~i hipopo~mi. Atlantii,foloseau gazele toxice in lupta, pe care Ie aruncau cu bombe dintr-un fel de lansatoare. In insula Poseidon, era un sistem m~netar ,asernanatorcu cel din zilele noastre. Intregul pamant era proprietatea imparatuhii, ca ~i,turmele de animale. Productia era impartita intre locuitori dupa ce se oferea imparatului cantitatile stabilite. Mai era 0 categorie de pamanturidenumite "Pamantul ~oarelui" pe care il cultivau preotii pentru sustinerea' invatiimantului in ~coli ~i colegii ~i.p~qtru bolnayi. pupa varsta de patruzeci ~icinci de ani, oamenHnu mai m~ceau ~i primeau hrana de la stat. Atlantii credeau intr-o fiinta superioara iar simbolul acesteia it repreZenta Soarele. ., :. , Dar ceea ce i-a dus la pedeapsa' divinii a fost' practicarea magiei negre ~i a vrajitoriei. Atlantii au'~aterializat creatwi malefice, obtinute prin gandire malefica ~i prin sacrificare'de ' vieti omene~ti. Diavolul a pus sfiipanire' pe mintea lor, materializand fel de fel.de monstruozitati;' oameni eu cap de
,
'

tap, oameni cu coame.

'

48

CLONAREA OMULUI

inceoutul sfiirsitului

Probabil ca atlantii au cunoscut elonarea omului ~i a animalelor, caci aceste monstruozitiiti se puteau obtine prin fuziunea celulara, tehnica cunoscutii~ide civilizatia sumeriana. Atunci cand omul vrea sa imite creatia divina ~i 0 compromite, Dumnezeu il pedepse~te pe om, de aceea atlantii au fost distru~i prin trimiterea a patru meteoriti care au lovit In patm riinduri Atlantida ~i au scufundat-o in totalitate. Dumn((zeulasa liberul arbitru omului ca sa evolueze, dar, daca aceastii eyolutie il duce spre fortele intunericului, atunci intervine ~i in "modbrutal distruge tot ce a creal. Cutezanta omului de a initia ~i imita creatia divina ne duce cu giindulla ciiderea luciferica, datorata acelor~i intentii pe care le-a manifestat Lucifer, crezand ca ~i el poate crea lumea ~a cum a creat-o Dumnezeu. Acum se ~tie exact cum s-au desta~urat evenimentele, atunci cand Lucifer ~i-a ales 0 planetii pentru a pune in aplicare planul sau de creatie. Dumnezeu a distrus acea planetii pe numele ei Tiamat; care se gasea intre Marte ~i Jupiter, din ea rezultand cercul de ~teroizi ~imeteoriti din timpurile noastre. Dumnezeu nu va tolera ca planul sau de creatie sa fie deturnat de la scopul sau final. Incercarea unor oameni de a crea ~i ei oameni prin elonare, ocolind demersul normal genetic construit de Dumnezeu, va duce la 0 noua pedeapsa pe care Dumnezeu 0 va aduce acestei omeniri, care se indreaptii spre fortele intunericului sub influenta acelo~i spirite luciferice. Ciind atlantii au creat sub actiunea fortelor malefice creaturi monstruoase cu chip de om, cand Lucifer era venerat ~i magia neagr.:.a atins cel mai mare grad de manifestare, a Dumnezeu a lovit acest continent prin trimiterea unor meteoriti, care in cele din urma au scufundat i'ntregul continent, apele inghitind aproape patru mil-iardede oameni. Ciind sumerienii au a tacut prima elonare (folosind un ovul tara nueleu, activat de un nueleu dintr-o celula somatica i, ---------

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

49

mergand mai departe, clonand ovulul cu nuclee din al13specie prin fenomenulde fuziunecelulara,rea1iz3ndu-se monstruozi13ti de om cu trup de animal, sau oameni cu doua capete) Dumnezeu i-a pedepsit, de~i ajunsesera pe cea mai avansata treapta de civilizatie dinainte de Hristos. Sunt autori care considera ca Sodoma ~i Gomora, impreuna cu alte patru or~e de pe tarmul Marii Moarte, ar fi fost lovite cu bombe atomice. Chiar in timpul actual, in jurul Marii Moarte este cea mai ridicata radioactivitate nucleara. Incercarea sectei raelienilor din America de a face clonarea omului, afnmand ca deja au clonat trei oameni, nu poate fi lasata nepedepsita de Dumnezeu. Mai devreme sau mai tmiu o noua catastrofii planetara va avea loc, de aceea am subintitulat cartea "Inceputul star~itului". D pre Atlantida, descrisa de Platon, care zace acum pe fund Oceanului Atlantic, s-a scris cu mult inaintea erei noas e. Astfel Solon (640-558 i.e.n.), mare om politic din Atena, a fiisut 0 calatorie in Egipt, cu care prilej a aflat de la preotii locali despre scufundarea Atlantidei. Platon (427-347 i.e.n.), unul din cei mai mari filozofi ai Antichitatii ~i ai lumii, a descris drama Atlantidei in dialogurile 1imaios ~i Critias. Atlantidacare se gasea in Oceanul Atlantica disparut"intr-o zi ~i0 noapte de urgie", din cauza unei catastrofe groaznice. Se sustine ca Atlantida exista in zona dorsalei medioatlantice, 0 zona seismica ~i vulcanica foarte activa. Masuratorile fiicute au constatat 0 anomalie gravimetri,ca, indiciu al unui uscat prab~it. Relieful submarin este foarte accidentat, munti inalti, platouri submarine, vai adanci prelungite de pe uscaturile actuale. Geologul francez P.Termiera descoperit la adancimea de trei sute de metri, in zona insulelor Azore, lava bazalticiieu strucmra amorfii coloidala, ceea ee probeaza ca lava s-a racit in aer, deci vulcanul era pe uscat ~i s-ar fi racit in apa.

------

50

CLONAREA OMIJ

. Un alt argument este ~i faptul ca amt Muntii Pirinei cat ~i Muntii Atlans din Africa de Nord prezinta pante abrupte spre ocean, semn ca ei se contilluau cilldva pe uscatul suspendat. Cercetatorul rus E.F. Hegemeister aduce un argument de ordin climatologic. Curentul Golfstream nu a putut scalda coastele vest-europene din cauza Atlantidei. Dupa prabu~irea Atlantidei, curentul a putut ajunge pana in nordul continentului european. Un argument biologic este cel al migratiei anghilelor. Ace~tip~ti de apa dulce triiiesc in raurile vest-europene ce se varsa in Oceanul Atlantic. in perioada reproducerii, anghilele traverseaza oceanul, ajungand in Marea Sargaselor. Aici i~i depun icrele. in zona cuprinsa intre insulele Bahamas ~i Bermude, dupa care mor. La maturitate noua generatie de anghile calatore~te spre Europa de-a lungul Golfstream-ului. Cat timp a existat Atlantida, ace~i pe~ti nu ajungeau in Europa, migratia lor se tacea intre Atlantida ~i Marea Sargaselor, tot de-a lungul Golfstream-ului. o data cu prabu~irea Atlantidei, anghilele, obi~nuite cu directia de mi~care a curentului, au ajuns pilla pe coastele e1.lropene. in privinta disparitiei Atlantidei s-au imaginat mai multe posibilitati:expansiuneavolumuluiplanetei,0 exploziesubterana, caderea unui meteorit, a unei comete sau a unui asteroid. CIVILIZATIA SUMERIANA, disparuta in urma unor bombardamente atomice ca pedeapsa divina. Prima I1)arecivilizatie a omenirii dupa potopul biblic, care se considera a. fi scufundarea Atlantidei, a fost civilizafia sumeriana care. a aparut, tara a i se cunoa~te originea, in vechea Mesopotamie, adica teritoriul dintre Tigru ~iEufrat, in urma cu aproximativ ~apte mii de ani. ----

-----_._--

--.

. -----

DR. AUREL POPE

Primele eulh1!ide grau ~i orz au aparut in Mesopotamia, ea primele eulturi agrieole ale omenirii. Sumerienii eultivau meiul, seeara,. inul; vita-de-vie a ineeput sa fie eultivata in muntii Mesopotamiei, in Siria ~i Palestina. Vechiu/ Testament serie ca "Noe a plantat 0 viti-de-vie dupa ce a ajuns pe muntele Ararat ~i chiar s-a imbatat cand s-au retras a'pele potopului" . Apoi marui, parul, maslinul, smochinul, migdalul, fistieul, nucul i~i au originea tot in Mesopotamia. De altfel, gridina raiului, Eden, se afla spre risant, la est de pamanturile neamului lui Israel, intre apele Tigru ~iEufrat. Primul animaL"domestieita fost eainele, care se banuie~te ea a fost domestieit pentru hrana, in jurul anului 9500 i.e.n. PrimeIe fosile de eaini au fost deseoperite in Iran, Irak ~i Israel. Apoi a fost domestieita oaia, mieii fiind folositi pentru eamea ~i pielea lor. Sumerienii au inventat euptorul de olane - un cuptor care produeea 0 temperatura foarte ridieata, pumnd astfel, sa preluereze metalele. Ei extriigeau minereuri, Ie zdrobeau ~i Ie preluerau. Au obtinut bronz, un aliaj al euprului eu alte
materiale. Aeest fapt a eondus la aparltia primei monede

~ekel-ulde argint. Metalurgia ineepe in Sumer, eu toate ca regiunea nu avea rezerve de minereuri feroase; avea, in sehimb, marl rezerve de eombustibil pentru euptoare, eazane ~i fumale. Minereurile erau aduse aici, pentru prelucrare, de la marl distante. Combustibilii erau asfaltul ~i bitumul, produsele petroliere care se scurgeau in mod natural la suprafati in Mesopotamia. Aceasta a fost cea mai importanta sursa de combustibil a Antiehitatii pana la constituirea Imperiului Roman. Utilizarea tehnologiea a produselor de petrol a inceput cu aproximativ trei mii cinei sute de ani inaintea erei noastre in Mesopotamia, in Sumer. - - --- - --

---

---

---.-------

I
52.

NAREA OMULUI.lnce
I

Produsele petroliere se foloseau ~i la constructia strizilor, pentru izolatii impotriva umezelii, la construirea coIibiilor etc. De altfel, arheologii au descoperit o~l Ur sub 0 colinii pe care loealnieii 0 numeau "Colina bitumului". . Utilizarea produselor petroliere a pus bazele dezvoltiirii ehimiei. Ei euno~teau smii1tuirea~i produeerea sintetieii a pietrelor pretioase. Medieina era foarte dezvoltatii. Ea cunotea terapia, <;;hirurgiai magia, adieii descintece i incantatii. Legile sumeriene stabileau onorariul pe eare trebuia sii-l perceapi ehirurgul pentru 0 operatie reuitii,dar i pedepsele pentru 0 operatie nereUitii. aciiun doctor ee fiieea0 operatie D a timplei atingea ochiul paeientului, i se tiiia mana. . Unele schelete deseoperite in mormintele mesopotamiene prezintii urme ale unor operatii pe creier. Un text sumerian vorbete de extragerea "umbrei" din oehiul unui om prin metode chirurgicale. Este vorba desigur de operatia pentru cataractii. Un ~lt text se refeIi la operatia pe oase: "Dacii boala a ajuns in interiorulosului, trebuie sii-lcureti i sa-I indepiirtezi". . Existau ~i doetori veterinari, care erau nwniti "doetori de boi". Textele sumeriene despre medieinii vorbese de diagnozii i . preseriptii. Se recomandau cuIitenia i sp31area,biii cu apii fierbinte in care se dizolvau solventi minerali, ftecarea atentii cu eompuiai petrolului. Medicamentele erau realizate d~n plante i compui minernli. Dacii se administrau pe gurii, erau amestecate cu vin, bere sau miere, daca erau introduse prin reet, printr-o clisma, erau amestecate cu uleiuri vegetale. Alcoolul era folosit pentni dezinfectiiri ~i ea baza pentru numeroase medicamente.

f
DR. AUREL Pi 53

Anatomia era 0 ~tiinti foarte dezvoltati. Au fost giisite mulaje ale ficatului. in temple se foloseau disectii minutioase ale animalelor. . Sumerienii erau preocupati de problema vietii ~i a mortii. Ghilgam~ cauta arborele vietii, sau 0 pian care sa-i dea 0 viati ve~nica. Existi referiri la incerciri de a invia pe cei morti. Foloseau materiale radioactive pentru a trata anumite alimente.Industriatextili era foarte dezvoltati in Mesopotamia. Ea a inceput eu anul 3800 i.e.n. Sumerienii erau vestiti pentru industria textilii, dar ~i pentm imbri~tea lor. Iosua povestea in cartea sa ci, in timpul unei furtuni, 0 persoanii nu a putut rezista tentatiei de a piistra 0 hainii buni pe care 0 giisise pe stradi (d~i in Sumer pedeapsa pentru aceasti fapti era moartea). Oamenii ~i riscau i viata pentru a obtine hainele de Sumer. Haina de bazi se numea "tug". De aici a derivat numele . roman "toga". Femeile purtau haine elegante ~ivariate, cu multe podoabe i bijuterii. In agriculturi au construit un vast sistem de irigatii.
.MesoPotamia eraun veritabilgrinar at acelortimpuri;caisul,

!cire~ul ~i alte specii de pomi au ajuns in Europa din 'Mesopotamia. De asemenea, ~ofranul, chimionul, br3nd~a, isopul, smirna, ceapa, usturoiul, castravetii, var.za~i liiptucile erau folosite ca alimente de locuitorii Mesopotamiei. Sumerienii preparau painea dospiti sau nedospiti, terciuri, . prijituri, preparate de patiserie, biscuiti, here din orz, vin din struguri ~idin curmale. C~teau oi, capre ~ivaci pentmlapte, consumau p~te ~i came de berbec. Camea de gasca'i rap 0 foloseau la mesele inchinate zeilor, in temple. Se descriu minc8rurile ce se duceau in temple in cinstea zeilor: paini de orz dospite, cremiicu miere i smintinii, came ftipti, bere, vin ~i lapte.

-.

--

_.-

54

CLONAREA

Pentru transport se foloseau cele doua fluvii: Tigru ~i EufTat,dar ~i un vast sistem de canale. Se presupune ca au construit primele ambarcatiuni din lume. tntr-un text sumerian sunt descrise amb~atiunile folosite. Cu ele se transportau oameni, miirfuri, minereuri, animale. . Sumerienii au descoperit roata ~i 0 data cu ea a avut loc aparitia a numeroase vehicule, de la carucioare pana la care de lupta, trase de'boi ~i de cai. Ei au infiintat primele ~coli, primul parlament, prima farmacopee, primul almanah, prima cosmogonie ~i cronologie, primele proverbe ~i zicatori, prima biblioteca ~i primul catalog al unor biblioteci, primul cod de legi, primele refonne sociale, primele tratate de medicina, primele culturi ~gricoleorganizate. A fost prima perioada de aur a umanitatii. Primele ~coliau apiirut ca 0 consecinta a aparitiei scrisului. Existau mii d~ ~coli,unii erau profesori in ~coli, a1tiiscribi in temple, scribi regali. In ~coli se predau limba ~i scrisul, botanica, geografia, zoologia,matematica ~i teologia. ~colile erau conduse de un profesor expert. Disciplina era foarte severa, caci era ~i un profesor "cu biciul". Elevii erau biciuiti cand chiuleau, cand erau murdari, pentru lenevie ~ipentru ca nu piistrau lini~teain timpul orelor, pentru purtare necuviincioasa ~i pentru un scris dezordonat. Declan~area unui riizboi era aprobata in parlament primul parlament din istorie, apiirut acum cinci mii de ani. Cu mult ina~nteca Hammurabi sa dea codul sau de legi, un rege din ora~ul-statEsnum in nord-estul Babilonului a alcatuit un cod de legi ce stabilea preturilemaximale la alimente, carute ~i barci. Erau ~i legi care aparau integritatea persoanei, a proprietafilor familiale ~i a reIafii!or dintre stiipani ~i scIavi. Existau legi care reglementau problemele proprietatilor, sclavilor ~i ce~etorilor, casatoriei ~i mo~tenitorilor,angajarea
--------

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

55

barcilor,inchirierea boilor, taxe ~i birouri, pedepsirea hotilor de animale. S-au gasit inscriptii referitoare la 0 prima reforma sociala care proclama egalitate, libertate ~i justitie, damnd din anul 2600 i.e.n. de pe timpul regelui Urukagina. Se pedepsea abuzul de putere al supraveghetorilor, al functionarilor statului, impunerea de preturi mari de unele grupuri monopoliste. Au fost stabilite drepturile orfanilor, vaduvelor ~i orbilor, se asigura protectia femeilor divortate. In institutii se folosea sistemul curtii cu jurati. Judecata se rncea de trei-patru judecatori, dintre care unul era judecator regal, iar ceilalti trei erau ale~i dintr-un numar de treizeci ~i ~ase de persoane.
.

Cel mai vechi cantet din lume a fost descoperit in

Mesopotamia, la Ugarit, pe 0 tablita de lut damnd din anul 1800 i.e.n. Aceasta atesta ca existau deja ,,0 gama" ~i0 teorie muzicala coerenta cu 0 mare varietate de instrumente muzicale. Au fost descoperite caotece de dragoste ~i un cantec de leagan pe care iI canta 0 mama copilului ei bolnav.
" Vino, somn, vino, somn, vino, somn laflul meu, Grabe~te-te,somnule, ~i vino la flul meu, Ad~ odihna somnului pe ochi~orii lui osteni!i. Te doare, feciorul meu, $i sunt necajita, $i parca minlile mi Ie-am pierdut, $i la stele ma tot uit,
.

Luna noua iti /umineazalata


Umbra ta va varsa /acrimile in /ocu/ tau, Dormi, dormi, puiul meu.

-----

Poate Poate Poate Poate Poate

zeii crqterii vor fl cu tine, un Inger ;n cale te va sprijini, vei avea zile mai bune, ca soala ta a/aturi ;Ii va fl, un flu numele-li va cinsti. "

Textele sumeriene descoperite de arheologi sunt in numar . de peste treizeci de mii. La Ur au fost descoperite bijuterii, armc, coifuri de aur, de argint, de cupru ~ibronz, ruinele unei manufacturi' de tesaturi, inscrisuri juridice, ruinele unui zigurat,temple~istatui,cIadirimonumentale.S-a mai descoperit eel mai vechi vas de lut colorat ce fusese ars intr-un cuptor, prima' dovada a utiliziirii vetrei olarului. De asemenea, un
,

pavajde piatra,eel mai vechidin lume.


La Erec a fost descoperit eel mai vechi zigurat din lume, care avea in v8rful lui doua temple, unul ro~u ~i unul alb. In ora~elesumeriene s-au folosit pentru prima data caramida de lut arsa, ziduri tencuite, mozaicuri, oglinzi de cupru, topoare cu cap metalic. Civilizatia sumeriana a fost cea mai dezvoltam din lume pana la acea data, cea mai extinsa ~i atotcuprinziitoare. Nici pana astiizi istoricii nu ~tiucine au fost sumerienii, de undc au venit ~i cum au dispiirut. Sumerienii sunt inventatorii algebrei. Babilonienii au impiirtit, cei dintai, cercul in 360 de grade, gradul in 60 de minute, minutul in 60 de secunde ~i anul in 360 de zile. Ei taceau deosebirea dintre 0 planeta ~i 0 stea. Sunt primii care au determinat solstitiul ~i echinoctiu1, primii care au impiirtit ecliptica in douasprezece semne zodiacale ~i primii

care au intocmit0 harma boltiicere~ti.

'

Sumerienii credeau in predestinare ~i.inputerea malefica a demonilor. Prin procedee m'agice, prin exorcisme erau alungati demonii care conduceau oamenii Ia pacate ~i Ie provocau bolile.
- -----

DR. A

57

Ei credeau intr-o viafi de dupa moarte. La moartea regilor se mceau numeroase sacrificii umane: curteni, soldati, servitori, muzicanti ~i femei. Se ingropau alaturi de defunct obiectele sale personale. Ei credeau in existenta unui spirit, un fel de umbra a omului, care putea tulbura viata celor ram~i in viati, daci nu Ii se mcea 0 inmormintare cu tot ritualul cuvenit. Daca insa i se mceau toate ritualurile de inmormantare, spiritul cobora in intunecatul regat al mortilor despre care vorbe~te finalul epopeii lui Ghilgame~, un barcagiu il trecea peste un riu, ducindu-l in wamul din adincuri, in tara de unde nu este intoarcere. Ei credeau ca suferinta este consecinta sav~irii unui pacat con~tient sau incon~tientimpotriva normelor religioase sau a

moraleiomene~ti.

J I
r

Textele sumeriene se refera insa ~i la un holocaust nuclear. Sa vedem in ce constau aeeste referiri ~i sa tragem mai mrziu eoncluzia de ce s-a produs. Ziua de apoi a venit inanul 2024 i.e.n. cind Avraam se gasea cu tabara linga Hebron. Dumnezeu s-a acatat lui Avraam, la-stejarul Mamre, pe ein4 statea in u~a cortului, sub zab~eala zilei. Ridicindu-~i oeh~ ~i privind, a viznt trei barbati care stateau inaintea lui. A alergat din u~a cortului in inmmpinarea lor ~i s-a inchinat pana la pamint. Avraam a recunoscut in cei trei barbati pe trimi~iiDomnului. Ei venisera sa-l in~tiintezepe Avraam ~ipe Sara ea vor avea un fiu. Dar adevacatultel al vizitei celor trei trimi~i ai Domnului era sa mearga ~i sa verifice aeuzatiile ce se aduceau Sodomd ~i Gomorei. Descrierea din Biblie privind disttugerea Sodomei ~i Gomorei este clara in a fi interpretata nu ea 0 ealamitate naturala, ei ea un fapt premeditat.

Domnul ii dezvaluie dinainte lui Avraam ce anume


urmeaza sa se intimple ~ide ceoEste un eveniment ee se poate
- -- ----

58 evita, nu 0 catastrom provocata de forte naturale. Acest eveniment se va produce numai daca invinuirile ce se aduc celor doua ora~e vor fi confmnate ~i acest eveniment putea fi amanat dupa dorinta. Avraam a incercat sa ceara indurare, spunand ca poate se .vor gasi cincizeci de drepp inauntrul cetatii "Oare prapadi-vei tu ~i nu vei cruta locul pentru cei cincizeci de drepti dinauntru". ,~Departede tine sa faci un lucru ca acesta. Sa ucizi pe cel drept de-a valma cu cel rau ~i sa-i mearga celui drept la fel ca nelegiuitului. Departe de tine judecator a tot pamantul, sa nu faca dreptate." Apoi Avraam intreaba daca Domnul va distruge or~ul ~i daca numarul credincio~ilorva fi mai mic de cinci. Domnul a
_

.
j

raspuns ca nu va distruge ora~uldaca in ora~ vor fi zece


credincio~i,~i Avraam s-a dus in cortul sau. Spre seara ingerii emisari au :ajuns la Sodoma pentru a verifica acuzapile impotriva or~ului. Lot care'statea in poarta cetatii a recunoscut ca cei doi soli sunt ingeri trimi~i de Dumnezeu, care au acceptat invitatia de a sta peste noapte in casa lui. Zvonul venirii celor doi s-a raspandit in tot o~ul ~ilocuitorii Sodomei au inconjurat casa. Ei s-au convinsca invinuirileaduse o~lui emu reale ~ii-au spus lui Lot: "Daca mai ai pe cineva pe aici, vreun ginere, fiii tai ~ifiicele tale ~ipe cap ai in cetate, scoate-i de aici, caci noi yom nimici 10culacesta". In zorii zilei, emisarii i-au zorit pe toti sa fuga tara amanare. Lot a luat cu el doar pe sotia lui ~ipe cele doua fiice necasatorite,"care locuiau in aceea~i casa, ca sa fuga spre munti: "Fugi ca sa scapi cu viatii, nu te uita indarat ~i nu te opri nicaieri in acest timp. Fugi la munte ca sa nu pieri" AtunciLot a cerntamanarepana cand el va ajungein o~ul loar. Cand soarele a rasant deasupra pamantul':1i,Lot a intrat in ora~ul Zoar. Atunci Domnul a tumat deasupra Sodomei ~i Gomorei ploaie de pucioasa ~i foc, ~i a prapadit cetati1e ---

S9

acelea, ~i tot tinutul, ~i pe toti locuitorii cetatilor, ~i tot ce cre~tea pe campie. Sotia lui Lot nu a ascultat sfatul de a nu se uita indarat cand a parasit Sadoma ~i .i-a transformat intr-un stalp de sare (sau coloana de vapori). Singurii supravietuitori erau Lot ~i cele doua fiice. Limba materna a lui Avraam ~i Lot era sumeriana. Toate fiintele vii de pe dimpia Iordanului au fost distruse. Sodoma, Gomora ~i alte trei or~e distruse se aflau pe malul sudic al Marii Moarte ~i,pana in zilele noastre, izvoarele din jurul Marii Moarte sunt contaminate radioactiv, suficient pentru a provoca sterilitatea ~i alte boli de iradiere' oamenilor ~i animalelor. Avraam, infrico~atde ceea ce vazuse, a plecat mai departe, instalandu-se la Gerar. Principala tinta nucleara se afla in peninsula Sinai, iar adevarata victima in ultima instanta a fost insu~i Sumerul. Aceasta se intampla in anul 2024 i.e.n., in al ~aselea an al domniei ultimului rege al Urului. Aceasta relatare din Biblie concluzi~:meaza faptul ca civilizatia sumeriana ajunsese sa descopere energia nucleara ~i ca se foloseau bombele atomice, acela~i stadiu de evolutie la care se ajunsese ~i pe Atlantida. Au fost distruse ora~ele Ur, Uruk, Nipur ~i Eridu. Sursa morfii era un nor care aparuse pe cerul Sumerului, acoperind pamantul ca 0 mantie. Numai dupa ~apteani, a reaparut'viata in Sumer.Dar ce rau se petrecuse in civilizatia sumeriana, pentru ca Dumnezeu sa o distruga prin bombardament atomic? Raspunsul il gasim tot in textele sumeriene. Ajungand sa cunoasca ingineria genetica, sumerienii au rndraznit sa imite creatia divina ~i sa cloneze omu!. Se ~tieca complexuI biologic prin care un organism viu se reproduce, creand 0 progenitura care seamana cu parinfii ei, este posibiI datorita codului genetic.

Toate organismele vii, de la cele mai simple pana la cele mai complexe, posedi in celulele lor cromozomi care contin instructiuni ereditare complete. Cand celulele masculine fecundeazi celulele feminine, cele doua seturi de cromozomi se unesc ~i apoi se divizeazi, formand noi celule care contin toate trisaturile ereditare ale pirintilor. Prin procesul numit clonare, se mcearca sa se aplice la animaIe procesul de altoire. in clonarea umana se ia material genetic de la 0 persoana, dar nu din organele sexuale, introducand cele douizeci ~i trei de perechi de cromozomi mtr-un ovul din care s-a scos nucleul. Se produce segmentarea ovulului, apoi dezvoltarea unui embQon. Se obtine 0 copie perfecti a inqividului de la care s-a luat setul de cromozomi. Se pare ci ingineria genetica nu se opre~teaici, caci existi ~i 1m,alt domeniu, acela de fuziune celulari. in tocul folosirii seturilor de cromozomi in cadrul unei singure celule, se obtine 0 supercelula care posedi doua nuclee ~i doua perechi de seturi de cromozomi diferiti. Se obtin astfel celule complet diferite de modelul celular sursa. Se produc animale noi, care nu seamana cu nici unul dintre parlnti. Din teX Ie sumeriene se deduce ca aceasti inginerie genetici ar fost adusa in Sumer de 0 civilizatie extraterestri, ~a-numitii nefilimi, care ar fi venit de pe alti planeti ~i i-ar fi invatat pe sumerieni clonarea umana. Dumnezeu nu va permite ca omul, condus de spiritele

lucifericecizute pe pamant,sa stricecreatiasa.

Astfel, a distrus planeta Tiamat pe care Lucifer dorea sa-~i creeze lumea sa, in afara planului divin, la fel a distrus Lemuria ~iAtlantida, pe care le-a scufundat, ~i la fel a distrus civilizatia sumeriana prin bombardament atomic. Cum va

DR. AURELPOPESCU-BALCE~TI

61

pedepsi Dumnezeu pamintul pentru incercarea clonarii umane? Va fi inceputul s~itului?

l.

----

. .....-...-..--..

DOCTRINA IDEOLOGICA A SECTEI RAELIENILOR


Secta raelienilor considera ca omul a fost creat pe pamant de catre 0 civilizatie extraterestra prin cionare. Oamenii de pe .0 aIm planeta cu 0 civilizatie foarte avansata ar fi coborat pe
. pamant,

mai intai in scop explorator, ~a cum incearca

astronautiidin timpurile noastre, iar dupa aceia au venit ~is-au stabilit pe pamant. Ei s~ bazeaza pe textele sumeriene descoperite de arheologi pe.mii de tablite de lut. o multinie de statuete au fost descoperite la Tell-bak, pe maIul raului Khabur, care infiiti~eaza chipuri de zeitati cu aspect de astronauti. Aceste fiinte divine se foloseau de un dispozitiv eu care urcau ~i coborau din cer. Un fragment dintr-un text babilonian cunoscut sub numele de "Epopeea creatiei", relateaza ca prima poarta a zeilor a fost eonstruita in Babilon, chiar de zeii insi~i. Epopeea lui Ghilgame~ este povestea regelui din Uruk, care a fost nascut din unirea unui muritor cu 0 zeita. El era .considerat din aceasm cauza doua treimi zeu ~i 0 treime om, lucru care I-a fiicut sa caute dep~irea destinului sau de muritor. In calatoria lui spre zei, el ii descrie pe ace~tia ca fiind fiinte inaripate. Numeroase versete biblice ii descriu pe zei ca fiind fiinte inaripate. - ----

63

Terminologia sumt.riana descrie ca zeii inaripati se


deplasau in ,.casele lor cere~ti" de forma conica. Textele care descriu Siparul relateaza ca acesta are 0 forma asemanatoare unei rachete cu mai multe trepte, care avea in varful sau conic cabina de comanda. Inceputul capitolului 6 din Geneza, referindu-se la timpul scurs de la Adam ~ipana la Noe, ~i capitolul dedicat supararii lui Dumnezeu pe oameni, care a condus ulterior la potop, relateaza tara echivoc ca, in vremea aceea, "fiii lui Dumnezeu au varot ca feteIe oamenilor erau frumoase ~i din toate ~i-au luat de neveste pe acelea pe care Ie-au ales". Mai departe se spune: ,.Nefilimii erau pe pamant in vremea aceea ~i chiar ~i dupa ce fiii lui Dumnezeu s-au impreunat cu fiicele oamenilor ~i Ie-au nascut ele copii, ace~tia erau vitejii care au fost in vechime oameni cu ~eru" (rachetii). Mult timp expresia ,,~i nefilimiii erau pe pamant" a fost tradusa prin expresia: ,,~iuria~ii erau pe pamant". De unde vine numele de nefilimi? El se trage din radacina semitica nfl care inseamna "eel trimis jos", deci nefilimii erau cei trimi~i pe pamant. Cei care au studiat Biblia au evitat aceste versete, neglijandu-le complet sau explicandu-Ie alegoric. Scrierile ebraice din timpul celui de al doilea templu recuno~teau in aceste versete ecourile unei traditii vechi despre ,.ingerii caroti", unele dintre aceste fiinte divine fiind chiar denumite cu numele lor Sam-Hazzai (Piizitorul ~erurilor),Uzza (Patemicul) ~i Uzi-el (Putere de zeu). Sensulliterar original este ca nefilimii erau fiii zeilor care au venit din cer pe pamant. Textele sumeriene descriu cine erau ace~ti nefilimi ~i de unde veneau. Ele descriu ca ei au venit de pe 0 planetii care nu tacea parte din sistemul nostru solar.
- --

- ------

-- -- --- -----....-..-

--- ------------

64

Planeta de pe care au venit se rote~te pe 0 eliptidi in trei mii ~ase sute de ani ~i care in traiectoria ei strabate intervalul dintre planetele Marte ~i Jupiter. Ea ar fi lovit planeta Tiamat care se gasea in acest loc ~i a taiat-o in doua. Partea de sus a acestei planete a fost impinsa pe 0 alta traiectorie, care este actualul Pamant, iar partea. de jos a fost zdrobita' ~i transformata in actualul cere de meteoriti ~i asteroizi care se afla intre planetele Marte ~i Jupiter. Se presupune ca pe aceasta planeta pe care sumerienii 0 numeau Marduk s-a dezvoltat 0 civilizatie foarte avansata . care cuno~tea energia nucleara, ingineria genetica ~i calatoriile astrale. Nefilimii i-au informat pe sumerieni despre aceasta planem
.

1 J

pe care au numit-oa douasprezecea planeta.


Ijrima vizita pe parnant a acestor nefilimi ar fi awt loc cu pa~l sute douazeci ~idoua de mii de ani inainte de potop. De la potop au trecut optsprezece mii de ani. Pentru a ateriza pe Parnant, nefilimii trebuiau sa pIece de pe a douasprezecea planeta cu mult timp inainte ca planeta lor sa se apropie de Pamant, ei ciilatorind pe 0 naveta spatiala. Dupa ce a~ venit pe Parnant, au infiintat primele colonii. Pentru aceasta au cautat un tinut cu clima temperata, unde sa se gaseasdi apa pentru baut ~i pentru plantele ~ianimalele pe care trebuiau sa Ie creasca, in apropierea unui rau care sa Ie asigure irigatiile ~i transportul. in afara de aceasta, Ie mai trebuia ~i 0 sursa de energie, iar aceasta sursa de energie a reprezentat-o petrolul. Locul care indeplinea toate aceste cerinte era intre Tigru ~i Eufrat, adica Mesopotamia, acolo unde se va. na~te cea mai dezvoltata civilizatie, civilizatia sumeriana, ~i unde se va . construi prima metropoliia lumii, o~ul Babilon.

Textele sumeriene descriu - ca prima data nefilimii au


coborat pe mare in capsule ermetice. Mesopotamia era locul
~---

-~

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

65

potrivit, dici avea in apropiere atat Marea Mediterana, cat ~i Oceanul Indian. In vechile texte ~idesene, naveIe nefilimilor erau denumite "barci cere~ti". Coboriind in Marea Arabiei, primii nefilimi s-au indreptat spre Mesopotamia, unde au format prima colonie pe planeta noastra..Aceasta se numea Eridu. Cuvantul persan ordu inseamna "a-~i stabili tabara". In engleza, earth inseamna "pamant colonizat", acela~i lucru in germana erde, in islandeza jordh, in daneza jord, in aramaica eredes, in curda erd, in ebraica ere/so In Eridu, in sudul Mesopotamiei, nefilimii au infiintat "Statia Pamant". Textele sumeriene ~i akadiene de mai tarziu enumera primele colonii sau o~e ale nefilimilor, numind ~ipe fiecare conducator allor. Un text sumerian, despre care se crede ca este originalul "Tablitelor Potopului", spune despre primele ora~e: . ,,Dupa ce imparatia cerului pe Pamarit s-a scoborat Dupa ce sflinta coroana ~i sf'antultron Din inaltul cerului au fost aduse Ellegile drepte le-a facut legile sfinte Cinci or~e in locuri sfinte a intemeiat ~i numele lor elle-a darui1,o~e sfinte le-a facut. Primul dintre acestea Eridu era ~i lui Nudimmud conducatorul i I-a dat. Al doilea era Bad-Tibiraz ~i lui Nugig sa-l conduca i-a fost da1, Sipar al patrulea a fost ~i el eroul Utu, rege a fost incoronat, Suruppak a fost al cincilea, iar lui Sud i-a fost incredintat." . Dupa ce ~i-au format prima colonie, nefilimii au curatat apele i au construit un canal. EI unea Tigrul de Eufrat. ---

_.-

----...

66

~LONAREA OMULUI. fneeDum. sfarsituhii

Primul grup al nefilimilor condus de EnId a stat pe pamant dou~2;eci~i opt de mii opt sute de ani. Un alt conducator, Enlil, a venit pe Pamant ~i a construit la Larsa un centru de control al misiunilor spatiale. Locul ales a fost Nipur, numit la inceput Nipriki (Rascrucea Parnantului). Enlil a stat in Larsa douazeci ~i unu de mii ~ase sute de ani. Nefilimii venisera pe Parnant pentru aur ~i metale inrudite cu acesta, cum ar fi platina. Textele sumeriene scriu ca nefilimii au exploatat minele de aur din Africa de Sud, dar ei im venit pe Pamant ~i pentru materiale radioactive, uraniu ~i cobalt. In naveta cosmica eu care ar fi cobocat la inceput erau cincizeci. Cu timpul, numarul lor a crescut foarte mult. Ei mceau naveta dus ~i intors de pe planeta lor. Textele sumeriene spun ca facerea omului a fost precedam de 0 era in care numai nefilimii erau pe Piimant. Oamenii de ~tiiritanU'potexplica aparitia lui homo sapiens, intr-un timp relativ scurt de evolutie, din homo erectus. Aceasta evohltie brusca a aparut in urma cu trei sute de mii de ani, mai devreme cu milioane de ani decat ar fi fost 0 evolutie normala. Nefilimii au Iuat 0 ereatura care are deja existenta ~i au manipulat-o genetic pentru a.-ida imaginea zeilor. Au c10nat pe homo erectus ~i au creat homo sapiens. Faptul ca nefilimii ~i maimutele umanoide s-au lntiiInit este demonstrat cu tarie de numeroase texte mesopotamiene. Astfel 0 poveste sumeriana spune: "Cand omenirea a fost mcum ~i nu ~tiau sa mananee paine Nici cu haine goliciunea sa-~i acopere lerburile Ie p~tea eu oile Din baiti bea ap~.ea fiarele padurii." ---

I j j

--

---

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

67

o astfel de fiinta umana salbatica apare ~i in epopeea lui Ghilgame~,unde se face 0 descriere a omului-maimuta: paros,

nomad, adapostindu-sein tufi~uri ea animalele din stepa, . hranindu-secu iarba~itraindin mijloculanimalelorsalbatice.


Transformarea lui homo erectus in homo sapiens s-a produs printr-o manipulare genetica. Se ~tie ca pentru a se produce 0 progenitura care seamana eu parintii este nevoie de codul genetic. Procesul numit clonare a fost demonstrat in Anglia. John Gurdon a inlocuit nucleul unui ovul de broasca fecunqat cu un alt nucleu de la 0 alta celula somatica, de la aceea~i broasca, ~i a obtinut un mormoloc de broasea normal dezvoltat. S-a putut astfel demonstra ca oul se poate dezvolta, diviza ~i forma un descendent indiferent de unde i~i procura setul adecvat de cromozomi. Experimentul realizat la Institutul Hastigson-Huston a. demonstrat ca exista deja tehnicile necesare pentru clonarea fiintei umane. Astazi este posibil sa se ia material genetic de la 0 persoana, nu neaparat de la organele sexuale, ci ~idin celulele somatice, ~i introducandu-se cele douazeci ~i trei de seturi complete de cromozomi dintr-un ovul, sa se obtina conceptia ~i n~terea unor indivizi predeterminati. In conditii normale, cromozomii proveniti de la tata ~i cei proveniti de la mama se unesc, pentru ca apoi sa se divida pentru a ramane douazeei ~i trei de perechi de cromozomi pe baza unor combinatii inmmplatoare. In cazul clonarii, se obtine 0 copie perfecta a individului de la care s-a obtinut setul de cromozomi. "Posedam 'acum, scrie dr. Gaylin in The New York Times, mspaimantatoarea putere de a face copii exacte ale oricarei tiinfe umane,daca posedam un nucIeucelular somaticde-alloT." Cercetatorii din diferite ran au dezvoltat un alt domeniu numit "fuziunea celularii", care face posibila fuziunea unor ---

..

68

CLONAREA OMULUI. inceoutulsfirsitului

celule, 'in locul unirii seturilor de cromozomi in cadrul unei singure celule. Celulele.provenind din surse diferite pot fi combinate intr-o singura.superceluHicare poseda doua nuclee ~i doua perechi de scturi de cromozomi diferiti. Cand celula aceasta i~iincepe procesul normal de diviziune, amestecul de nudeu ~i de cromozomi poate da n~tere unor celule complet diferite de modelul celulelor-sursa. Rezultatul poate fi crearea a doua celule noi, fiecare complem din punct de vedere genetic, dar fiecare cu un nou cod genetic, diferit de cel al sursei. Aceasta inseamna ca celulele provenind de la organisme vii incompatibile intre ele pot fi combinate intr-o noua celula cu un amestec genetic care produce un animal noll. Se presupune ca nefilimii, venind dintr-o supercivilizatie de pe a douasprezecea planem, cuno~teau bine ingineria genetica, atat clonarea cat ~i fuziunea celulara, transplantul genetic sau alt proces necunoscut inca de noi. Textele sumeriene vorbesc despre fiinte umane deformate create de nefilimi in incercarile de a face un muncitor primitiv. Se concepuse astfel un om care urina tot timpul, 0 femeie c~re nu putea pastra sarcina, 0 fiintii care nu avea nici organe masculine, nici feminine. Omul, in conceptia mesopotamienilor, ca ~i in cea a Bibliei, a fost facut din amestecul unui element zeiesc, sangele sau esenta unui zeu, ~i tiirana terestra. in capitolul doi al Genezei se pune: ,,~i Domnul Dumnezeu a facut pe om din tiirana pamantului, i-a suflat in nan suflare de viata ~i omul s-a facut astfel un suflet viu". Versiunea biblicii a facerii omului echivaleaza sufletul eu sangele. Daca, conform textelor sumeriene, omul a fost creat pe Pamant de nefilimi de pe a douasprezecea planeta, pe nefilimi cine i-a creat?

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

69

Dumnezeu a creat viata in intregul univers. Chiar daca e posibil sa existe oameni ~i pe alte planete, ace~tia au fost creati numai de Dumnezeu. Clonarea omului poate crea 0 fiintii umana din punct de vedere somatic, dar nu poate crea ~i corpurile subtile ale acestuia, in speta corpul spiritual ~i mental. Din punct de. vedere ezoteric, se ~tie ca spiritul copilului vine din alta lume. EI reprezinta scanteia divina din om ~i, 0 data cu el, vine ~i con~tiinta astrala a omului care insote~te spiritul dupa moartea flZica. Acest spirit este arhitectul construirii corpului fizic al copilului, al viitorului trup in care

va locui in timpulvietii lui pamante~ti.

Prin regresia in timp sub hipnoza, s-a reu~it sa se contacteze aceasta con~tiintii astrala a spiritului ~i s-a constatat ca spiritul ~tie in permanentii ce se intampHi cu dezvoltarea embrionului uman, ~tie tot despre viata lui interioara, este con~tient de sine, ~tie ce se intampla in afara corpului mamei ~iii cuno~te gandurile. Cercetatorul german Torvald Defletson din Miinchen in cartea-sa Viata ca 0 ~ansii constata acelea~i fapte prin alta metoda - prin meditatie. Spre deosebire de hipnoza, care suprima con~tientul, prin meditatie, con~tientul nu este suprimat, individul nu reactioneaza la excitatia extema, dar se ascultii pe sine insu~i,
.

cu 0 con~tiinta deplina. EI i~i aminte~te toate evenimentele

f.

din actuala viata, dar ~i din alte vieti anterioare. EI retraie~te toate emotiile, tot ceea ce a perceput cu organele sale de simt, auz, vaz, pipait, miros. Se poate ajunge astfel la momentul propriei sale conceptii. La inceput, el vede dormitorul parintilor sai, retraie~teeu ei legatura lor intima. El simte apoi cum este atra~ intr-un vartej energetic, ce se rotete de la stanga la dreapta ~i cum patrunde intr-un loc intunecos ~i limitat.

------

--

--

70

CLONAREA OMULUI

inceDutul sfirsitului

embrionuluiuman.

Clarvazatorii vad deasupra capului viitoarei femei gravide o gogoa~a energetica la circa doi metri, care are dimensiunea unui copilla na~tere. Con~tiintaomului este prezenta la crearea corpului sau, a~a cum asistii ~i la inmonnantarea lui. Con~tiintaastralaa omului cu care putem vorbi prin meditatie ~tie in orice moment ce se intfunpla in interiorul corpului
.

Ea ne comunica momentul insarciniirii mamei inainte ca mama sa ~tie acest fapt; ne comunica momentul cand inima a inceput sa bata ~i va continua sa batii de treizeci ~i ~ase de milioane de ori in fiecare an de viatR,aceasta in a douazeci ~i cincea zi de viata a embrionului. in continuare ne comunica
.

dind incepe sa-~ifonneze fiecare parte a corpului sau ~i i~i

. cunoa~te sexul. Spiritulcare se reincarneaziiaduce cu sine intreaga maturitate ~i cuno~tintele acumulate de-a lungul nenumaratelor sale reincarnari. Este posibilca con~tiinta nou-nascutului sa fie mult mai in varsta ~i mai inteleaptii decat a propriilor piirinti. Con~tiinta copilului percepe gandurile parintilor ~i ale anturajului. Con~tiinta embrionului uman este in legatura cu trecutul sau, cu prezentul, dar ~i cu viitorul sau, caci destinul ii este ,stabilitinainte de reincarnare, ~i ea il cunoa~te. Aceste cuno~tinteQUdispar in momentul na~terii, caci se vor inchide in subcon~tient. Toata dezvoltarea embrionului, ceasul biologic dupa care se fonneaza diversele organe ~i locul de distributie al acestora sunt controlate ~i detenninate de spiritul copilului, partea dumnezeiasca din el. Cine va controla dezvoltarea corpului unui embrion donat? Daca ~i eI va avea un spirit care sa-i conduca dezvoltarea, acesta nu poate fi scanteie dumnezeiasca, mtrucat clonarea sfideaza creatia divina. Acel spirit nu poate fi decat unul . satanic, caci ciiderea luciferica a avut drept cauza tocmai --

___

___ ___ +n'__.

D~ AUREL POPESCU-BALCESTI

71

aroganta ~iingamfarea acestui arhanghel care a dorit sa creeze viata a~a cum a creat-o Dumnezeu. Cum se va comporta un om clonat care va avea un spirit satanic? Ce intelepciune va avea ~i ce fapte va face el? Cine poate garanta ca faptele sale nu pot aduce numai nenorociri omenirii? Prima incercare de clonare umana a avut loc in anu12001, dar un singur embrion s-a dezvoltat pana la stadiul de celule. Intentia cercetatorilor era de a se ajunge la stadiul de blastula ~i sa se preleveze celule stem, celule ce se gasesc in acest stadiu embrionar, nediferentiate, ~i care au un potential multiplu de dezvoltare. Cercetatorii urmareau ca din acest stoc din blastocite sa dezyolte celulele pentru regenerarea nervoasa, musculara ~i aaltor tesuturi. Prin urmare, clonatea avea un scop terapeutic un scop regenerativ: pentru a fonila insule pancreatice in tratarea diabetului ~i celule nervoase in regenerarea maduvei spinani. Aceasta clonare' terapeutica este diferita de clonarea reproductiva care urmare~te implantarea unui embrion clonat in uterol. unei femei. in vederea na~terii unui copil clonat. Se incearca ~i 0 clonare terapeutica pentru crearea unui copil in cazul unui cuplu infertil. in tehnica clasica de transfer al nucleului, cercetatorii utilizeaza un ac extrem de fin pentru a extrage materialul genetic din ovul. Ei injecteaza nucleul celulei donatoare in ovulul enucleat ~i apoi este incubat in conditii speciale pentru a se divide ~i cre~te. S-au oferit donatoare cu varsta cuprinsa intre douazeci ~ipatru ~itreizeci ~i doi de ani, care au I;\vut el e putin un copil. Ele doreau sa doneze ovule pentru cercetare, dar nu doreau sa fie folosite pentru clonarea unor copii pe care sa nu-i vada.niciodatii. Femeile donatoare erau din zona Boston din SUA, iar ovulele au fost recoltate de 0 echipa condusa de Ana Kiessling-Cooper.
-

- -

--

72

. CLONAREA

OMULill

inceDutul sfarsitului

inainte de recoltare,s-a mcut examinareapsihologidi ~ifizica a donatorului. in fmal, au ramas douasprezece donatoare. S-au luat apoi celule fibroblaste prin biopsii din piele de la donatorii anonimi pe care Ie-au folosit pentru clonare. Aceste donatoare au fost de varste diferite, sanatoase sau care aveau o boa:Ia,ca diabetul sau leziuni ale maduvei spinarii, astfel indit sa poata beneficia de clonarea terapeutica. Prima. tentativa de clonare a avut loc in iulie 2001. Perioada dintre incercari depindea de ciclurile menstruale ale donatoarelor de ovule. Acestea au beneficiat de un tratament hormonal special pentru ca sa ovuleze zece sau mai muite ovule in loc de unul sau doua. Dupa mai multe incercari, s-a folosit acul lui Teruhito Wakayama. S-au injectat cateva ovule cu nuclee de fibrobla~ti ~ialte ovule cu celule ovariene denumite cumulus cells care in mod obi~nuit manesc ovulul in evolutia din orar ~i raman atarnate de ovule ~i dupa ovulatie. Aceste celule sunt foarte mici ~i pot fi injectate intregi. S-au folosit ~aptezeci ~iunu de ovule inainte de a se obtine primul embrion clonat. Din opt ovule injectate cu cumulus cells, doua s-au divizat in patru celule ~iunul a proliferat pana la stadiul de ~ase celule, inainte sa se opreasca din diviziune.

-----

PARTENOGENEZA
Inca din cartea Riizboiu/ fngerilor ~i crearea omu/ui am aratat ca un embrion se poate dezvolta numai dintr-un ovul, tara a fi fecundat de un spermatozoid, inanumite conditii. Cercetatorii americani au demonstrat ca, daca se actionem asupra unui ovul inainte de a avea loc diviziunea meiotica, se poate obtine un embrion. Se ~tie ca specia umana are douazeci ~i trei de perechi de cromozomi, douazeci ~idoua de perechi somatici ~i0 pereche sexuala. Acest numar nu se gase~tein ovulul care se ovuleaza, caci inainte de ovulatie are loc 0 divi#une meiotica de reducere a numarului de cromozomi la jumatate, astfel indit cu cealalta jumatate de set de cromozomi pe care 11aduce spermatozoidul sa se implineasca numarul de patruzeci ~i~ase de cromozomi amt cat are specia umana. Daca se actioneaza asupra unui ovul inainte de diviziunea meiotica, cu ajutorul a diferiti stimuli chimici ~i fizici, ca de exemplu ~ocul electric, ovulul intra in diviziune, el.avftnd un numar de patruzeci ~i ~ase de cromozomi. In 1983, Elisabeth Robertson de la Universitatea Harvard a demonstrat ca din celule stem izolate partenogenetic de la embrionul de ~oarece se pot forma diverse tesuturi, inclusiv nervi ~i mu~chi. Partenogeneza ofera posibilitatea clonarii terapeutice pomind de la partenogeneza pacientilor suferinzi de bolile
-- --- - - -- - -----

74

CLONAREA OMULUI

InceDutul sfarsitului

sistemului cardiac ~i nervos, diabet, boli hematologice sau ale maduvei osoase. Oind se vor obtine celule nervoase din embrioni clonati, yom putea trata boli ale maduvei spinarii, ale creierului, boala Parkinson, boala Alzheimer, epilepsia sau atacul cerebral, bolile de sange, boli autoimpune, artrita reumatoida, scleroza multipla, aritmiile ~i insuficienta cardiaca congestiva. S-a demonstrat ca celulele clonate sunt norma Ie la animalele clonate. S-a raportat in anuI 2001 ca din treizeci de vaci clonate ~ase au rimrit dupa na~tere, dar restul a avut rezultate normale la testele fizice ~i imunologice, iar doua vaci au dat chiar n~tere la vitei sanato~i. S-a constatat ca telomere Ie, capetele de pe bratele cromozomilor de la viteii clonati, sunt la fel de Iungi ca ~icele de'la viteii din grupul martor. Telomerele sunt de obicei mai scurte sau sunt afectate la un organism imbatranit. Clonarea terapeutica ar putea produce celule tinere pentru 0 populatie imbatr~nita.

-- -----

- - --

--

+-- r

- - --

f f
I

SPIRITUL SATANIC - FACTORUL INITIATOR AL CLONARII ,


Invatatura ortodoxa cre~tina descrie prezenta diavolului ~i puterea sa malefica, dar doctrina religioasa nu a aratat niciodata natura sa. Elementul demonic este caracterizat printr-o putere irationala, in general prin prezenta raului. Teologii ~i filozofii 11 asimileaza cu lipsa binelui, comparandu-l cu intunericul care nu este altceva decat absenta lum~nii. Biblia ~iBiserica ne redau ideea despre rau ca pe 0 prezentii a raului ~i nu numai 0 absenta a bihelui. Aceastii putere intunecoasa este extrem de activa, foarte inteligenta ~i creatoare - diavolul nu este in nici un caz remltatul ignorantei. A~a cum iubirea nu poate exista tara sa existe 0 persoana care sa iubeasca, nu poate exista nici ura fara sa existe 0 persoana care sa urasca. In spatele urii ~i irationalului, trebuie sa existe 0 entitate sau mai multe entitiiti.Dar cine sunt aceste entitati, care au optat sa-l urasca pe Dumnezeu? La aceste intrebiiri, Biserica nu dii nici un raspuns precis. Ea se multume~te sa spuna ca a existat, la origini, in lumea spiritelor create de Dumnezeu, 0 revoltii condusa de ingeri, intr-o pornire de mandrie. Originea raului ar fi, deci, nu ignoranta ~i imperfectiunea, ci, dimpotriva, cunoa~terea ~i un anumit grad de perfectiune, care a facut posibila ispita mandriei. ----

-76

CLONAREA OMULUI

InceoutuI sflirsitului

Astfel spu's, diavolul este una dintre primele creatii ale lui Dumnezeu, dintre cele mai alese. El este destul de inteligent ~i putemic, 11cunoa~te pe Dumnezeu, dar nu i se supune, el este liber de Dumnezeu, iar libertatea demonidi nu se Impline~te dedit in negatie, in ura ~i revolta. Biserica ~inici 0 alta doctrina religioasa nu ne descriu cum ~i cand s-a produs aceasta revolta in lumea spiritelor. De~inu putem explica pe deplin esenta ~i natura diavolului, putem explica feluf cum actioneaza el. Toata aCJiunea lui are la baza tot puterea gandului - in cazul acesta, puterea gandului rau, care ne comanda sa savar~imraui. Aceasta actiune se poate intelege apeland tot la subcon~tientul nostru, adica la locul unde actioneaza spiritui.
.

Intreaga noastra activitate con~tientasau incon~tientaeste


determinata de actiunea subcon~tientului care nu are 0 mentalitate proprie, el actionand conform mesajului pe care il da gandul, avand un model de raspuns la fiecare in~tiintare a gandului. Daca un spirit rau, diavolar, ne transmite un gand rau, subcon~tientul il receptioneaza ~i, neavand discemamant,. trimite comenzi de executie tara a putea sa fie oprite. Aceasta actiune este contrara unei actiuni pe care 0; rau, transmis de entitati satanice, il determina pe om sa gandeasca la rau, ~iprin aceasta, prin rezonanta, atrage ~i alte ganduri rele, amplificandu-i actiunea. Cel mai elocvent mod de actiune a diavolului este magia neagra, und~, prin puterea gandului rau indus de spirite rele, se produce fau altei persoane. Aceasta practica a magiei negre sau vrajitoria a fost cunoscuta inca din Antichitate ~i a fost foarte dezvoltata in Evul Mediu. Cea mai cutremuratoare actiune diavolara din practica magiei negre este aceea a materializarli diavolului, in practic~. numita conjuratie, fenomen descris in cartea Enigma vielii :#

produceun gand bun, venit de la spirite superioare.Gandulf

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

77

a morfii. Aceasta confinna prezenta spiritelor rele, dar ~i posibilitatea ca ele sa se intrupeze, sa se materializeze, aducand astfel dovada cerm a existentei lor. , Puterea Satanei este bine conturata in Biblie ~irecunoscuta de Biserica. Taina botezulu, nu face altceva dedit sa-l fereasca pe cel ce se boteaza de actiunea raului. In acest scop, preotul futoarce cu fata catre apus pe cel ce se boteaza, tara haine, tara incaltaminte ~i cu bratele ridicate. Apusul, adica locul unde dispare soarele, constituie simbolul intunericului, tinutul Satanei. Bratele ridicate indica faptul ca dor~te sa devina rob allui Hristos. Cu aceasta ocazie, preotul zice: "Te lepezi de Satana ~i de toate lucrurile lui". Dupa aceasta se coboara bratele, iar preotul il intoarce pe cel ce se boteaza cu fata spre rasarit, locul de unde rasare soarele. Bratele coborate semnifica predarea puterii lui Dumnezeu, supunerea ~i impacarea eu El. Cu aceasta ocazie, preotul spune: "Te une~ti cu Hristos", iar cel ce se boteaza, in cazul ca este matur' sau n~ul sau, cand este prunc, raspunde: "Ma unesc cu Hristos". Urmeaza intrebarile: "Te-ai unit cu Hristos?" ,,~i te inchini lui?", unnand raspunsul: "Ma inchin Tatalui ~i Fiului ~i Sfiintului Dub, Treimii celei de 0 fiinta ~i nedesp3ftita". Diavolii ispitesc pe oameni ~i Ie insufla ganduri rele. Ei pot riitaci in mintea oamenilor, ducandu-i la calcarea poruncilQr lui Dumnezeu. Diavolul poate chiar ucide oameni. Siantul Petru, indemnand pe credincio~i, Ie spunea: ,,Fip treji, privegheati, pentru ca potrivnicul nostru diavol, ca un leu riicnind, umbla cautand pe cine sa inghita" (I Petru V, 8). Atunci cand un spirit vine la reincarnare, el este insotit de f un spirit bun, caHiuzitor sau -protector, pe care 11 trimite divinitatea, dar, in acel~i tirnp, este insotit ~i de un spirit riiu, care este trimis de Satana, ca sa-i distruga viata. Astfel ca omul se afla intre doua actiuni, care unnaresc scopuri opuse

18 ~i se straduiesc sa invinga unul impotriva celuilalt dar diavolul nu poate sili pe om la pacat, ci numai il ispite~;e. Rautatea diavolului vine din iubirea de sine ~idin mandrie. Dumnezeu I-a tacut bun, cum a tacut bun tot ce exista (Geneza ~,31), dar el a calcat porunca ascultarii de Dumnezeu ~i a fost arun.;at in intunericul eel mai adanc, a~acum zice

Scriptura.

Actiunea diavolului este descrisa pentru prima data in Biblie, atunci cand apare sub forma unui ~arpe ispitindu-i pe Adam ~i Eva. Ace~tia au mancat din pomul oprit, pomul cuno~tintei, binelui ~i raului. Sub imboldul Satanei, mai intai Eva, apoi Adam au mancat din pomul oprit ~i oamenii au devenit mOOtori,caci a~acum poruncea Dumnezeu: "In orice z~yeti manca din el, cu moarte yeti moo" (Geneza n, 17). Dumnezeu I-a blestemat pe ~arpe, iar pe primii oameni i-a scos din rai. Acest pacat al lui Adam ~i al Evei se nume~te pacatul stramo~esc, fiindca a fost tacut de stramo~ii neamului omenesc. Acest pacat, conform concePtiei bib lice, se mo~tene~te din tata in fiu, dar nu se socote~te ca pacat al nostru personal, ci ca 0 stare pacatoasa, ca 0 inclinare spre pacat. Pentru aceasta stare pacatoasa, Biserica a randuit botezul copiilor, care, de~i nu au pacate precum cei mari, mo~tenesc aplecarea spre pacat, care vine de la Adam ~i Eva. Acest pacat stramo~esc ar fi adus primilor oameni pierderea. harului lui Dumnezeu, adica ruperea legaturii cu Dumnezeu, sl:abirea chipului lui Dumnezeu in om, prin inclinarea mai mult spre rau decat spre bine. Ei au pierdut lini~tea trupu1ui, caci pacatul a trezit in ei pofta ciirnii, deschizand trupurile lor placerilor ~i necuratiilor. Pedeapsa cea mai mare a pacatului stramo~esc a fost moartea, care dupa Sflintul Apostol Pavel nu este altceva decat plata piicatului. Dumnezeu a vestit primilor oameni ca vor muri daca nu vor asculta pOllmca.

- ----

-----

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

1.2

De remarcat faptul di la judecata individuala a spiritului dupa moarte, alaturi de spiritele superioare, se afta ~i spiritele satanice. Acestea se afta de. fata la judecarea faptelor ~i gfu1durilor noastre din timpul vietii pamfu1te~ti,pentru ca divinitatea dore~te ca judecata ce se face sa fie dreapta, luand in consideratie atat faptele bune, cat ~i pe cele rele pe care Ie evidentiaza tocmai aceste spirite satanice, fapte pe care, daca noi Ie-am uitat sau am vrea sa Ie uitam, acestea Ie scot la iveala. Spiritele diavolare sunt acelea care ne determina sa pacatuim, pacatul fiind calcarea cu deplina ~tiintii ~i de bunavoie prin gfu1d,cuvfu1tsau fapta, a legilor divine, iar pentru ca voia lui Dumnezeu se arata in legile sale, pacatul se mai nume~te ~ijariide/ege. Pacatul este urmarea liberului arbitru sau a vointei libere pe care Dumnezeu a lasat-o omului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu dore~tepacatul, dar 11ingaduie, lasfu1domului libertatea sa aleaga. Revolta spiritelor satanice impotriva lui Dumnezeu a avut loc tocmai pentru ca toate spiritele beneficiaza de un liber I arbitru, de 0 libertate. Depinde de felul cum ace~tia ~i-o I folosesc. Dumnezeu nu distruge ~inu a distrus aceste spirite rele, le-a I lasat tocmai pentru a avea un termen de comparatie a faptelor noastre. Radacina pacatului sm in porta, in vointa libera a omului, dar n~terea pacatului depinde de unele conditii ~i este urmarea ispitei. Or, tocmai ispita la pacat este 0 actiune a diavolului. Forta demonica a fost folositii de-a lungul secolelorin practica magiei negre in diferite actiuni. Una dintre practicile cele mai cunoscute care folosesc puterea spiritului satanic este
cea legam de sexualitate

vrajitoria ce se refera la legatul

eghiletilor, adica procedeele de care se folose~te diavolul --

80

CLONAREA OMULUI .Inceootul sfiirsituloi

pentru a impiedica 0 disatorie. Impotriva acestor fenomene sexuale de temut, se luau masura de prevedere de a se pune in gradina casei globtiri de stide, sprijinite pe ni~te ~i biituti in pamant. Actiunearaului prin interventiaspirituluisatanic se inaniresta ~i in farmecele ce se fac animalelor, provocandu-Ie avorturi sau chiar.moartea.

Celemai temuteactiunidiabolicese referala fonnule prin _


care se producea moartea, folosindu-se figurine de ceara asupra cm-oraprin cuvinte se arunca incm-ciituramalefica. Figurina de ceara era inlocuitii cu inima unui animal, iar aceas~~figwina sau inima de animal reprezen13inima omului ce trebuia sa moara in [malul acestei operatii magice. In Frantaaceastiipracticiia fostfolositiide astrologulRuggieri Totactiuniispirituluisatanicse datoreaziicazurilede posedare, cand spiritul unui om este substituit cu unul diavolar. Este celebru cazul a doua calugarite din Aix, Madeleine de Mandol ~ Louise Capel, care, atinse de convulsii, I-au acuzat pe un preot din Marsilia, Louis Gaufridi, cii le-a vriijit, trimit3ndu-i pe diavolii Belzebut, Verin, Liviatan. In urma procesului instituit, preotul a recunoscut cii a recurs la folosirea spiritelor satanice, ~i pentru as13a fost ars pe rug in anul 1609. Printre numeroasele cazuri de magie neagra, este ~i eel al moqii bunicii lui Oliver Cromwell, in 1590,.prin actiunea vrajitoarei Alice Samuel, care a fost spanzurata en ginerele sau, in 1593.
.

Daca ar fi :;aexplicamce-l reprezintiipe diavol,din punet j


de vedere spiritual, atunci I-am incadra in categoria spiritelor Milton ~i Byron, un luptiitor impotrlva Iui Dumnezeu. Acest Inger ciizlltnu este de acord cu ordinea universala instaIatiide Dumnezeu ~i este inzestrat cu insu~iri opuse virtutilor. cre~tine.
--

'

celor maijosnice, a~acum este el in creatiapoetilor englezi .

-- --.---------

--

.- --

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

81

Evangheliile opun puterii ~i mandriei, neputinta ~i smerenia, luptei ~i protestului, supunerea ~i iertarea. Hristos i-a adresat lui Petni, cel mai apropiat dintre ucenicii sai, cuvintele pline de manie: "lnapoia mea, Satano, caci tu nu cugep cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor (Marcu 8:33). Atractia negativa pe care 0 exercitii d~manii Domnului se explica prin aceea ca ei justifica principiile omene~ti, pe care insa religia Ie condamna. In poemul Faust al lui Goethe, Mefistotel, punand 1n discupe sensul creatiei lui Dumnezeu, in care el vede 0 lume neinsemnatiice rivalizeazacu ve~niculnimic, vede inconsistenta lumii in primUl rand ~i nimicnicia creatiei supreme, omul, care n-a putut folosi ratiunea, darnl lui Dumnezeu, dedit pentru a fi mai bestial, ca orice animal. Ace~ti autori au I atribuit Satanei spiritul ispititor, duhul rau, ceva ce inaltii ~i
I

fata de Dumnezeu ~i dispretul suveran fatii de suferinta, in locul supunerii. Ca orice spirit din astral, ~i spiritul satanic este inzestrat cu gandire, memorie, vointii ~i inteligentii, dar el i~i folose~te aceste atribute numai pentru producerea raului. Influenta spiritelor incarnate asupra oamenilor se face prin gand. ~i tot prin gand sunt chemate de vriijitori, pentru a Ie supune vointei lor, a Ie face sa actioneze conform planurilor lor. . Toatii aceasta comunicare se face in mod telepatic, gandul Ifiind recepponat de subcon~tientul persoanei ce urmeaza a fi vriijitii,care recepponeaza gandul, il decodifica, intelegandu-i sensul, ~i,conform informatiei primite prin gand, actioneaza, dand ordine incon~tiente in organism care materializeaza Iscopulpropos. i Daca vriijitorul i~i imagineaza desta~urarea actiunilor pe icare Ie dore~te ~i Ie transmite, subcon~tientul reactioneaza ~i

lnnobileazii depravarea lui,impotrivirea inflexibila ~iinvincibila

--

--_.-- -- ..-

-- _..-

82

CLONAREA

OMULUI

e.lnceDutul sf8rsitUlUi

mai putemic, caci, de fapt, toate gandurile sunt decodificate in ultima instanpi in imagini, cum, de altfel, toate amintirile din Eul nostru, adica din spirit, se inmagazineaza tot sub forma de imagini. Atunci cand se regreseaza in timp un individ prin hipnoza ~ii se cere sa-~iaminteasca scene din actuala lu~viapi sau din alte v.ietianterioare, el 0 face descriindu-se pe sine, sub forma de' imagini, ca ~i cand s-ar privi pe sine insu~i din afara corpuluisau. . . . Mijloacele practice prin care se realizeaza vrajitoria sunt foarte numeroase. Sa luam, de exemplu, matraguna. Ea se folose~te a13tin practica magiei albe, cat ~i in magia neagra. Astf~l, impreuna cu hreanul, este .folositii frecvent. in vriijile de dragoste. Pentru aceasta, matraguna este adusa din locuri intunecoase indepartate, de catre doua fete sau doua femei batrane, care 0 culeg pe nemancate intr-o anumitii zi. .: - In drum spre padurea de unde este culeasa matraguna, -nu au voie sa vorbeasca cu nimeni, iar in padure, caumnd planta, spun un anumit descantec. Cand 0 gasesc, ele se dezbraca pana la piele, ingenuncheaza ~i se apleaca de trei ori pana 13 pamant, cu fata spre rasant,. ~i apoi inconjoara planta de trei ori. Dupa ce se scoate matraguna cu sapa, ea este culeasa orientand-o spre rasant, iar in groapa ramasa, se pun paine, sare ~i eventual un ban, ceea ce simbolizeaza plata pentru plantii, caci altfel spiritele s-ar riizbuna. Dupa aceasta, groapa se acopera cu pamant !}iculegatoarele fac trei plecaciuni spre apus, apoi doua culegatoare se a!}eazaspate in spate, una cu fata spre rasiirit !}ialta cu fata spre apus. Cea de la apus ridica matraguna ~i 0 predii celeilalte.

Matragunaeste folosi!! pentru casatorie,pentru dra~oste,


dar ~i in magia neagra, pentru a provoca boli, pentru a "lega" barbatii, ~i chiar pentru moarte. Este de remaccat.ci ~ezarea eu' fata spre rasarit ~i spre apus semnifici prostemarea fapi de fortele spiritelor bune ~i. . respeetiv fata de fortele spiritelor diavolare. . ,
--~

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

83

I I somn, corpul astral al omului se ,poate comunica cu el fizic, in afla in afara corpului Iumea astraHi,~i,in acest fel, se in mod
I

Aruncarea sarii in groapa ce ramane dupa scoaterea matriigunei are scopul de alunga spiritele satanice, care fug de sare ~i de tamaie. in realitate, in afara de efectul telepatic pe care il produc vrajitoarele, un rol are ~i corpul eteric al plantei, care are memorie, inteligenta ~i vointa ~i careraspunde tot la actiunea gandului, atribute pe care Ie pune inactiune atunci cand persoana ce urmeaza a fi vrajita vine in contact cu planta. Actiunea corpului eteric al plantei se face tot la nivelul subcon~tientului. in general, vrajile se fac in timpul noptii, mai ales cele de magie neagra. Explicatia este aceea~ca in timpul noptii, in

I intermediul

direct,caciin timpulzilei se poatecomunicacu el numaiprin


subcon~tientuh.ii., '

Adresandu-se direct corpului astral, acesta intercepteaza ; chemarea magica ~i,revenind in om, 0 data cu trezirea Iui din somn, pune in actiune mesajul telepatic magic pe care I-a primit, adresandu-se tot subcon~tientului. Grecii it considera pe Hermes fondator al magiei. Acesta I-a ajutat pe Ulise sa invinga vrajile Circei. Bib/ia il considera ca fondator al magiei pe Seth, al.treilea fiu allui Adam ~ial Evei, ca ~i pe Kham, al doilea fiu allui Noe. Persaniiconsideriica fondatoral magieipe profetulZaratrustra. Initiati in actul magiei au fost Orfeu, Homer, Pitagora, Platon, Lycurg, Calisthene ~i altii, care calatorisera in India, Caldeea ~i Egipt. Sub domnia lui Nabucodonosor al IT-lea (605-562 i.e.n), magicienii erau cunoscuti ca fficand parte din patru categorii: .- khartuminii sau fermecatorii, care produceau efectullor .. pnn pnVlre; - asafinii sau ~almacitorii<Jevise; ----

--

84

CLONAREA OMULUI

tnceiJotul sfirsimlui

hasdinii sau ghieitorii in stele; - meskhafinii, adidi vrajitorii care foloseau droguri preparat~ din ierbOO veninoase, din sange, din caOOvre~i exeremente. Se banuie$te ea Alexandru Macedon a moot dupa ce a baut o eupa de vin, in eare s-a turnat apa reee, vrajita..La aeeasm aetiune ar fi partieipat un grup de comploti~ti cond~i de Antipater, iar cupa respectiva i-ar fi OOt-olui Alexandru eel Mare, Iolaus. AceaSmapa vrajim se putea pastra numai intr-o copim de magar, caci era foarte acida ~i, din aceasta cauza, tinum mai mult, spargea orice vas obi~nuit. Magia neagra a fost practicat[, mtens in tiinpul asirocaldeenilor, ace~tia fiind inventatorii apei descantate. cese folose~te ~i astazi.
.

0 aImpracticainventam ei a fostsubstituirea de persoanelor

vrajite prin figurine. Executate din ceara, lut sau bitum, figurinele reprezentau persoanele carora unna sa li se faca rau. Tot ei au folosit praetica legarii unui nod la 0 sfoara, caci astfel legau vrajile. Formulele magice emu rostite noaptea, pentro ca spiritele diavolare sa intre mai direct in contact cu spiritul celui vrajit. Magia a fost cunoscuta de toate popoarele din Antichitate. Imparatul A~gustin a ars in piata publica doua mii de caqi magice confiscate de la vrajitori. Imparatul Tiberiu a deportat in Sardinia patru mii de persoane banuite a practica vrajitoria. Credinta in diavol este straveche. Ea sm la baza magiei, dar ~i a religiei. Ideea existentei lui 0 gasim la toate popoarele: indieni, greci, egipteni, iranieni, evrei. Cei mai vechi demoni la evrei erau reprezentati prin creaturi asemanatoare omului, dar eu aspect monstruos. Ideea existentei diavolului la evrei corespunde eu robia lor babiloniana, adica in perioada 586-538 Le.n., ceea ce semnifica preluarea ideii de la babilonieni.

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

85

In aceasta perioada, apar cele ~apte nume ale diavolului: Belzebuth, Sammuel, Pyton, Asmodeu, Belial, Lucifer ~i

Satana.

Belzebuth a fost denumit de evrei "printul demonului". Oracolul de la Acaron a fost consultat de regele iudeilor Achaziah, pentru a-i cere ajutor in vindecarea unei rani. Sammuel este considerat ~i el print al demonului, ~a cum arata comentariile mistice ale evreilor asupra Pentateucului, el fiind in acel~i timp ~iprintul mortii. Etar fi trimis ~arpele sa 0 in~ele pe Eva, indemnand-o sa m~te din fructul oprit ~i sa ii dea ~i lui Adam sa manance.
Pyton are 0 origine neclaffi

- apare prima data in Deuteronom.

EI ar fi ucis ~arpele'piton ~i,cum la evrei exista mitul ~arpelui satanic, intre acest personaj biblic ~ipiton s-a creat 0 legatnra, Pyton devenind astfel un spirit al demonilor. Asmodeu este spiritul rau care a ucis cei ~apte barbati ai Sarei, inainte de a se casatori cu ea. Un al optulea bamat, tanarul Tobie, este trimis de ingerul Rafael sa 0 ia de nevasta pe Sara, care tocmai i~i pusese in gand sa se sinucida. Tobie, auzind povestea fetei, la inceput a refuzat, dar ingerul Rafael I-a invatat un ~iretlic ca atunci cand va intra in camera nuptiala sa duca cq el 0 catuie, in care sa arda inima ~i ficat de pe~te. Simtind mirosul, Asmodeu a fugit. Asmodeau a fost asimilat cu rangul de rege al umbrelor. Belial semnifica in ebraica nimicnicie, mutate, nenorocire, spirit de demon, opus lui Iahve. Lucifer se gase~te, de asemenea, in textul biblic. EI ar reprezenta ingerul carot in iad, pastrand pentru capetenia diavolilor denumirea de Lucifer. ! Satana in ebraica inseamna "adversar", "inamic",
I

"calomniator". EI apare in nomenclatura demonologidi,


acuzator ~i du~man al lui Dumnezeu. In timp ce Dumnezeu -,,",",""- - - - --

I incepand cu Carlile Regilor, componente ale Vechiului I Testament. Se gase~te ~i in doctrina cre~tina. EI apare ca un
:

--.------

86

CLONAREA 0

este personificarea binelui, Satana devine personificarea riului. Satana este invocata de vrajitori in practica magiei negre. Conciliul de la Toledo (447) aduce definitia teologica a conceptiei despre diavol, iar Conciliul de la Constantinopol (547) va stipula etemitatea prezumtiva a demonilor. La poporul roman, imaginea diavolului a avut 0 reprezentare pitoreasca. Avestita (diavolul) putea sa se transforme iri: musca, in

pisica,in caiQe,in gaina.

Acest demon avea nouasprezece nume: Avestita, Avazura, Brano, Pabirona, Zaea, Liba, Muza, Dezana, Nazarana, Petia, Grobina, Grango, Labra, Cadakia, Nafruta, Necorinda, Gridina, Zura ~iZusa.
.

In literatura romaneasca,. apar ~i alte denumiri ale

diavolului, cum ar fi: Samca, Naiba, Avezuia, Glicoda, Cbiropa, Scorpia, Goia, loba, .Paba; Zezaia; Suduca, Vezeila,' Zalina, Cbieva, Verbeza, Zolobina, Ticbiuta, Nicbiduta, Micbidutii, Borza, Necuratul, Scaraoscbi, Drac ~imulte altele. . tmparatul Constantin cel Mare a. fost primul imparat cre~tin care a interzis magia. Vrajitoria, pentru motivul ca unelte~te cu diavolul, a fost: declarata activitate satanica, iar vrajitorul, cleric al Satanei.

in anul 1183,papa Lucius al VII-lea dispune in numele .


Bisericii ca vrijitorii sa fie ~i pe rug. Conform textului cunoscut sub numele de "Canonul episcopului" din arbivele Vaticanului, care cupriIidea botararea Conciliului de la Ancira, tinut in anul 312, oricine credea m vrajitorie nu mai apaqinea lui. Dumnezeu, .ci

apaqineadiavolului.

Unii teologi au calculat cbiar numarul diavolilor, ajungand' la concluzia ca sunt ~aptemilioane patru sute nouamii 0 sum douazeci ~i ~apte, ce se afla sub comanda a ~aptezeci ~i noua de capctenii.

DR. AUREL

"--

.f'.

,.

'..

..,

POPESCU-BALCESTI

81

Dupa altii, numarullor ar fi douazeci ~i noua de milioane trei sute zece mii ~ase sute nouazeci ~i ~ase de draci impaqiti in ~aizeci ~i ~ase de cohorte. , Dupa Dom Calmet, ierarhizarea diavolilor ar fi urmatoarea: - Lucifer - monarh - rege; Belzebuth, locotenent allui Lucifer; - Astaroth, print de tron; - Beemoth, prim-ministru; - Belphegor, general; - Sabathan, colonel; -.,- Axaphat, centurion. S~ considera ca diavolii triiiesc ~ase sute optzeci de mii patru sute de ani. Sectantii albigenzidin Languedoc au proclamat principiul egalitatii binelui ~i raului, care echivala cu egalitatea di~tre spiritul lui .Dumnezeu ~i, spiri~l satanic;. Ace~ta ~ fost considerata 0 erezie ~i impotriva lor s-a format ordinul calugarilor dominicani, pentru a-i aduce la credinta dreapta, in anul 1206, la Toulouse, in Franta. Apoi s-a trecut la forta impotriva albigenzilor, care au fost invin~i in localitatea Muret, in 1213, ~i la Toulouse, in 1218, razboi la care a participat chiar regele Frantei, Ludovic al VIII-lea. Nereu~ind sa-i anihileze, papa Grigore al IX-lea organizeaza in anul 1233 un tribunal special, pe care il incredinteaza.calugarilor dominicani pentru a-i judeca pe ereticii din Languedoc. Acest tribunal a fost numit Inchizitie. In 1542,papa Paul al III-lea a reorganizat Inchizitia, dand-o

ordinului iezuitilor,un ordin religios fondat de un calugar

spaniol, Ignatiu de Loyola. Aceasta Inchizitie va dura pani in anu11808, cand a fost suprimati de Napoleon Bonaparte. Incepand cu bula papala "Super Illius Specula", emisa de rpapa loan a1,XXII-lea in 1326, vrajitoria a trecut in randul
ereziilor ~i magicienii sau vrajitorii vor fi~i pe rug.

- --

88

CLONAREA OMULUI

fneeDuml sfiirsitului

COlltinutulliteraturii referitoare la diavol se transforma in principii teologice, consfintite de Universitatea din Paris in 1396. Sub jurisdictia Inchizitiei, de-a lungul a ~apte secole, au fost ar~i pe rug 0 sum de mii de oameni, dar numarul lor se pare ca ~ fost de cinci ori mai mare. Printre cei .ar~ipe rug, este citat ~imare~alul.Frantei, Gilles de Montmorency Laval de Retz, care a fost ars pe rug la Nantes. Cavalerii acuzati de conlucrare cu Satana, care purtau amulete diabolice, au fost de asemenea ar~i pe rug. In Transilvania au fost arse de vii, in 1686, mai multe femei, care au fost invinuite ca au facut vrajitorie impotriva sotiei principelui Mihai Apafi I. Alte procese au avut loc la ar~ov, la Sibiu ~i Sighi~oara. Spiritul satanic se poate substitui spiritului unui om, in procesul de posedare. Cand diavolul nu poate patrunde in interiorul corpului, doar 11agim ~i 11chinuie - ace~ti oameni sunt obsedati de.diavoli. In 1552, la Roma, 0 suta de calugarite au fost posedate de diavol. Fenomenul s-a mai remarcat la manastirea din Kemdrop, apoi la calugaritele din Verriers ~i Cevennes. Practica magiei negre in grup era cunoscum sub denumirea de Sabat. Se practica in nopti1ede miercuri spre joi ~i vineri spre sambata. Reuniunea se facea intr-un loc izolat, pe malul unui lac, in mijlocul unei paduri intunecoase, la 0 incruci~are de drumllri. Cei ce participau la Sabat se ungeau pe corp cu 0 anumita pomada. Cand toti vrajitorii erau adunati, se materializa diavolul sub forma unui tap cu coame lungi, avand fata umana, barba ascutim, nas coroiat ~ipielea neagra.Diavolul se putea materializa ~isub forma unui ~oricelcare cre~te3 apoi in timpul ritualului. De asemenea, se putea materializa i sub forma de magar, pisica, arpe, vultur, bivol sau copoi, dar intotdeauna cu fata umana ~i de culoare neagra.

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI


,

89

Conform legendelor, ceremonia Sabatului incepea prin

dansul bro~telor-testoase. Decanul vrajitorilor se ~eza in mijloc ~i se dezbraca, ramanand gal. Vrajitorii veneau unul cate unul, se prostemau inaintea lui Satan, care purta pe cap 0 coroana de coame negre, ~i il sarutau pe bot, jurfutd cu mana stanga intinsa ca-i apartin cu trup ~isuflet. Apoi serveau paine de mei, tocana cu came de broasca-raioasa, de hoti spfutzurati sau de copii morti la na~tere. De asemenea, beau vinuri colorate cu fiere ~i care contineau afrodiziace. Vrajitorii trebuiau sa manance ~i sa bea pana se imbatau, dupa care se urcau pe masa ~i toastau pentru gloria infemului. Dupa ce spuneau diavolului tot raul pe care I-au mcut, intrau intr-o stare de convulsii. La un moment dat, se auzea un zgomot putemic, un coco~care canta ~i tot ritualul inceta. Potiunea magica era un produs pe care ~tiau sa-l prepare vrajitorii batrani, din unsori ~i ingrediente, iar secretul se transmitea sub juramant. unui singur vrajitor. Vrajitorii se ungeau cu aceasta pomada in seara ce preceda Sabatul. Aceste licori aveau efectul drogurilor de astazi ~i explica in parte actiunea de desprindere a corpului astral, dand posibilitatea spiritelor satanice sa se introduca in corpul vrajitorilor ~i sa inlocuiasca spiritele acestora. Altfel spus, ace~ti vrajitori, in timpul Sabatului, erau toti posedati de diavol. Licoarea magica continea sange de liliac, grasime de copil, praf de omag, mandragora ~i mac. In procedeul de legare a eghiletilor care ii face pe tineri impotenti, vrajitorul ~cea noduri pe un fir de ata, in timpul oficierii casatoriei acestora, rostind cuvinte magice. In 1558, la Paris, a fost conda~at la moarte Abel de la Rue pentru crima de a fi legat prin vraji mai multi tineri casatoriti. La Bordeaux, a fost ars de viu in 1618 un legator prin vraji. Chiar Biserica catolica in Conciliile de la Milano ~i Tours ~i

-- -.-----

90

CLONAREA OMULUI. fneeDuml sfarsitului

pozitieimpotrivalor.

la sinodurile de la Monte Casino, Ferrara ~i Melun a luat


"

"

Dezlegarea de farmece ~i-auins~it-o ~ipreotii. Manoperele de dezlegare in popor sunt foarte numeroase. Cel ce era vrajit trebuia sa mearga pe maIul' unui lac, insotit de vrajitoare, aducand acolo 0 tija de trestie umpluta cu sare, 0 alta, plina cu spirt, un pui Jlegro de gaina ~i un arc de vie. Pe maIullacului, vriijitoareaspunea 0 formula magica pentru a dezlega farmecele. Actiunea spiritului diavolar are rol ~i in blestem, cuvant care vine din limba latina, de la cuvantul blestimare, avand sensuI de "a-i trimite prin magie un rau cuiva". Cel mai teribil blestem este acela al parinplor impotriva copiilor, sau al preotilor contra necredincio~ilor. Blestemul religios copiaza pe eel din popor. Moliftele Smntului Vasile eel Mare: "Te blestem pe tine, fncepatorul rautatilor ~i al hulei, capetenia" impotrivirii ~i urzitorul vicleniei...", iar in blestemul Sf'antuluiloan Gurii de Aur, blestemul capata 0 formula de somatie. Adresandu-se diavolului, ii spune: "Infiinteaza-te, teme-te, departeaza-te, pieri, fugi, tu care ai cazut din cer, ~i-Impreuna eu tine toate duhurile cele viclene, duhul necurateniei, duhul vicle~ugului, duhul eel de noapte, eel de zi, eel de la miezui noptii, duhul nalucirii etc.". Se cOJlsideraca spiritele rele vin din directia miazanoapte ~i de aceea in jurul cetRtilor geto-dacice se taceau ~antUri duble in aceastRdirectie. Legenda intemeierii Romei spune ca Romulus a trasat aceasta brazda rituala ~i profanarea ei a dus la moartea lui Remus. Aceasta este 0 inchipuire a poporului, caci actiunea spiritelor diavolare se produce prin telepatie, prin gandullor venit din astral, indiferent de punctele cardinale. Este interesant ~i misterul gainii negte, folosit in magie. Nu orice gaina neagra insa, ci numai cea ie~ita din oua descantate, pastrandu-s~ numai puii negri. Vrajitorul face un
"

- ---

--

--------

--- --

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

91

pact cu diavolul, printr-un ritual vrajitoresc: "Promit Mar~lui Lucifer de a-I raspHiti peste douazeci de ani, cu corpul ~i sufletul meu, de toate comorile ce-mi va da, drept care m-am iscalit". Acest pact este descris deosebit de bine de Goethe in Faust, carte la care autorul a lucrat timp de ~ase decenii; pana la varsta de optzeci ~idoi de ani. Aceasta tema este reluatii de numero~iscriitori: Marlowe, Heine, Lenau, Th. Mann, Pu~kin, Lermontov, Valery, precum ~i de muzicieni: Gounod, Berlioz, Liszt, Wagner ~i de arti~tiplastici: Rembrandt, Delacroix. Innodarea ~nurului, adica ~nurul care inchide partea din fata a pantalonilor, este practica de magie neagrii cea mai de temut pentru casatoriti, caci poate provoca impotenta biirbatului pentru 0 singura femeie sau pentru toate femeile. Pentru a scapa de aceastii impotentii, in Bretania biirbatii urineaza prin verighetii intr-o vineri de dimineata, cdnd rasare soarele, ~i spune de trei ori cuvdntul "yemon". Pentru a se face farmece unui biirbat sa se indragosteasca de 0 alta femeie decat cea cu care este disatorit, se fac vraji care au efect in trupul lui sau in afara trupului; astfel, in primul caz se amesteca azima de impartii~aniesfintita sau nu, insemnatii cu litere de sdnge. Femeia poate da biirbatului sangele menstrual sa-l bea, iar biirbatii dau femeilor -sperma. Farmecul de dragoste cu ajutorul Satanei in afara trupului se face cu par, varfuri de unghii, de la persoanele ce urmeaza sa fie rncute sa iubeasca, oase de broasca, creier de pisica, piirti genitale de lup, care se ascund intr-o legatura ~i se pun intr-o haina sau sub patul persoanei ce trebuie vriijitii. Se mai face cu 0 broasca raioasa, care are ochii cusuti sau gura cusutii, ~i care se introduce intr-o oala ce se a~eaza in camera celui ce urmeaza sa fie vriijit. Vrajile se mai fac Cllfigurine de ceara care se boteaza cu I numele celor care urmeaza sa fie fermecati, apoi se pun ldnga un foe pana cdnd se topesc.

92

CLONAREA OMULUI inceDutul sfirsitului

Deochiul este 0 aWi actiune satanica ~i el se poate adresa omului, dar ~i animalelor ~i plantelor. Deochiul prin lauda se poate indepiirta prin uriiri de sanatate celui ce te lauda, iar daca deochiul urmeaza unei priviri fixe, cel deocheat trebuie sa miinance imediat ceva. Este foarte important cum, in timpul Inchizitiei, teologii ~i juriscon~ultii depistau persoanele pe care Ie considerau posedate de. diavol: ace~tia nu puteau suferi mirosul de trandafiri, apoi incepeau sa vorbeasca 0 limba pe care n-au invatat-o niGiodatii ~i, in general, erau persoane agitate ~i

nelini~tite.

Spiritele satanice care se invoca in vriijitorie sunt: Encitif, Lediathan, Behemond, Accaron, Dagon, Asmodeu, Arnan ~i Astarod. in Australia, vriijitorii aborigeni poarta asupra lor picior de ~oparlade care este prins un smoc de par omenesc. Daca acest os este ind1:eptatspre un om ~i insotit de un blestem aducator de moarte, omul se imbolnave~te ~i moare, caci nici 0 interventie medicala nu-l poate salva. Oamenii care mor prin magie neagra 11U prezintii nici un fel de leziune organica. Ciind se folose~tevriijitoria vudu, victima incepe sa respire foarte repede, inima bate din ce in ce mai rapid, pana cand intra intr-o contractie permanentii ~i moartea se produce prin stop cardiac. Se produce 0 ~emoconcentratie din cauza deplasiirii plasmei in tesuturi, a~a cum se intampla in ~ocul traumatic sau chirurgical. in multe cazuri de morti prin magie neagrii, doctorii pun diagnosticul :de dezechilibru brusc. hemodinamic sau de tahicardie v~ntriculara paroxistica, termeni care traduc, in final, modul prin care se opre~te inima. Aceste manifestari se produc in corp, pe cale psihosomatica. Spiritul vriijitorului se adreseaza subcon~tientului victimei care i~i provoaca moartea propriului sau corp fizic.

----

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

93

Sunt semnificative din acest punct de vedere ~i cazurile altor boli ce se produc prin telepatie. in Cehoslovacia s-au efectuat cercetari in acest sens, reu~ind sa se produca crize de astm bron~ic, prin telepatie, la oameni perfect sanato~i, numai transmitfuld gandul ca acesta este bolnav de astm. Stepan Figar, din Praga, a observat ca se pot produce ~i accese de hipertensiune la oameni atlati la mare distanta. in toate aceste cazuri de moarte subita prin magie neagra, cauza directa a moqii este ~ocul. Prin magie neagra se pot produce cataplexia, cand omul cade lent la pamant, cu ochii inchi~i, absolut incapabil sa faca vreo mi~care sau sa scoata vreun sunet, dar rimane co~ent ~i i~i da seama perfect de tot ce se intampla.

--

----

CLONAREA OMULUI ESTE DE INSPIRATIE LUCIFERICA ,


Pentru a inte1ege cum influenteaza spiritul satanic activitatea unui individ, trebuie sa f~cem 0 incursiune in straturile con~tlintei umane. Dupa Hartmann ~i Schopenhauer, cOl1~tlinta omului ar fi 0 vointa incon~tienta, 0 substanta imateriala, raspandita 'peste tot in univers ~i care, patrunzand in organism, actioneaza asupra radacinilor nervoase ~i asupra creierului. Psihicul uman se poate diviza in incon~tientul din viata cognitiva care cuprinde senzatiile infraliminale, incon~tientul din viata afectiva, actiuni care se fac involuntar ~icare explica starile noastre de spirit, diverse preferinte sau aversiuni. Cheia cunoa~terii con~tiintei se afla in incon~tient. Aceasta nu cunoa~te repaus, nici somnul nu 0 obose~te, eel mult 0 reduc~. Colsenet afirma ca viata psihica este raspanditain intregul organism ~i amestecata intim cu viata fiziologiea. Actele con~tiente s~nt pregatite tara ~tirea noastra prin influente secrete in subeon~tient. Myers deserie 0 con~tiinta supraliminala ~i 0 con~tiinta subliminala sau ultramarginala, un prag al eon~tiintei. Numeroase fenomene, cum ar fi senzatii, idei $i emotii, raman cantonate in con~tiinta subIiminala, fiind aduse foarte rar in eurentuI supraliminal aI eon~tiintei.In con~tiintasupraliminaUi se afla gandirea ~iyoinfa, care reprezinta eel maide sus centro -

0- ._

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI al ei, apoi unneaza centrul mijlociu care determina mi~carile musculaturii, circulatia ~i alte acte fiziologice ale organismului. In zona con~tiintei subliminale se af1a centri care dau inspiratia din anumite situatii precare ~i 0 filmoteca a viselor, iar in centrul inferior al con~tiintei subliminale se afla sediul

activitatiirudimentare~ioculte.

Con~tiinta supraliminaHi este determinata de con~tiinta subliminala. , Se poate spune ca 0!llul poseda doua suflete, esential fiind eel subliminal, caci acesta este etem ~i in directa comunicare cu Dumnezeu. EI i~i trage originea dintr-un univers spiritual care este in legatura cu spiritul omului. Personalitatile multiple pe care Ie manifesta omul in regresia in timp explica reincamarile succesive ale aceluia~i suflet. Cea mai inalta treapta a incon~tientului 0 constituie dedesubtul con~tiintei. Unele informatii aflate in subcon~tient influenteaza in mod con~tient activitatea con~tienta a omului. Sugestiile date prin hipnoza con~tientului sunt preluate de acesta ~iraman incon~tientepentru con~tiinta, de~iactioneaza atat asupra proceselor fiziologice din organism, cat ~i asupra con~tiintei. Actiunea magiei ~ivrajitoriei prin transmiterea gandului de catre ace~ti vrajitori prin telepatie sunt preluate de subcon~tient sub forma de imagini, iar acestea actioneaza asupra activitatii noastre con~tiente rara ca noi sa ne dam seama ca, de fapt, executa ni~te ordine care sunt straine vointei noastre, ele apartinand unui alt spirit. Se produc astfel modificari in psihicul uman ~i in activitatea fiziologica normala a organismului, producand chiar Ip0artea omului. In mortile produse prin vrajitoria vudu, omul moare prin modificari hidroelectrolitice ce se proQucin organismul uman. - - --

subcon~tientul,care este tot un gen de con~tiintasituata .

96

CLONAREA OMULUI

fneeDutul sfirsitului

Exista un ceas spiritual al subcon~tientului care dechl!l~eaza actiunea con~tienta indusa telepatic prin actul magiei ~i vrajitoriei. A~est ceas spiritual corespunde timpului marcat de ceasul biologic al organismului ~i de ceasul ce masoara timpul cronologic al universului. Un act de Magie sau de vrajitorie transmis telepatic subcon~tientuIui unui individ actioneaza asupra con~tiintei acestui~ exact pe perioada de timp care a fost transmisa de vriijitor. Daca unui individ aflat in stare de hipnoza, deci cu con~tiinta suprimata, i se transmite un ordin de a executa 0 acpune la 0 data ce va urma peste un timp determinat, revenit in stare de trezire normala, el nu-~i aminte~te acest ordin, dar la data exacta dind trebuia sa faca actiunea respectiva, i~i intrerupe orice activitate ~i executa acel ordin. Ceasul spiritual aflat in subcon~tient se suprapune ceasului sideral ce masoara timpul. Ceasul spiritual comunica ~i cu ceasul biologic al organismului pe care il influenteaza, caci se poate comanda 0 actiune biologica in organism la un an1}lllittimp, care ne treze~te din somn la ora pe care 0 transmite con~tient inainte de culcare subcon~tientului. Primind in mod telepatic gandurile vrajitorului sub forma de imagini, subcon~tientuIIe decodifica tara a Ie cenzura, ~i nu va elimina gandurile malefice. EI reactioneaza ~a cum i-a fost transmis gandul de bine sau de rau asupra organismului. La fiecare gand, 3ubcon~tienttil reactioneaza prin raspunsuri-simbol pe baza unor inregi~trari arhetipale, chiar daca raspunsurile sunt daunatoare organismului, producand uneori chiar moartea. Daca unui individ aflat in hipnoza ii sugeram ca il atingem cu un fier inro~it, se produce 0 arsura in locul atins, d~i I-am atins cu un corp rece. Vrajitorulface 0 figurina de ceara pe care 0 do~te subiectul ce urmeaza a fi vriijit, 0 inteapa cu un corp oarecare in dreptul inimii, corp pe care il gande~te a fi un cupt, !1ipersoana inchipuita a fi figurina de ceara moare subit printr-un atac de -- - - --

---------

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

97

cord. Inregistrarea gandului vrajitorului ramane in subcon~tient atat timp cat a gandit vrajitorul, nu este necesara 0 actiune zilnica a lui. Se face 0 subordonare totala a con~tiintei normaIe a individului con~tiintei subcon~tientului, care de fapt reprezinta vointa vrajitorului. Psihiculsubliminalexplicatelepatia,c1arviziunea, recognipa p ~i psihochinezia. Prin telepatie se face comunicarea dintre doua psihicuri. Prin clarviziune se obtin informatii despre anumite lucruri, cum ar fi obiecte pierdute, despre care nu mai exista cuno~tinte. Prin premonitie putem cunoa~teun eveniment care va avea loc in viitor. Prin psihochinezie se pot influenta lucruri aflate la distanta prin gandire. Psihicul con~tientnu poate receptiona decat 0 fractiune din informatiile pe care simtUfileIe percep tot timpul. El se apara de milioane de informatii care ar bombarda con~tiinta, folosindu-se de diferite bariere, pentru a nu primi decat informatiile temporare. Perceptia subliminala este permanenta, dar nu ne dam seama de ea. In sfera subcon~tientului intra toate procesele fizice ~i psihice din afara starii controlate i contiente. Psihicul subliminal retine toate experimeIitele in totalitatea lor. La acest nivel ajung informatiile din digestie, circulatie, sange, temperatura corpului, din respiratie, din functionarea glandelor cu secretie intema i din toate segmenfele ce condue la homeostazie. In general, psihicul subliminal primete circa 0 sum de milioane de bioinformatii pe secunda, numai din interiorul organismului, dar eI mai primete informatii i prin organele de simt i prin telepatie de la entimtile spirituale existente in spatiu. Toate acestea se retin in psihicul subliminal.

-----

98

La n!vel subliminal,vedem, auzim, simtim ~i ne amintim totul in cele.mai mici amanunte. Se poate spune ca procesul evolutiei consta in integnirea. permanenta a psihicului con~tient in cel subcon~tient. 0 contopire a acestor doua con~tiinte aduce cu sine puteri magice ~i 0 cre~tere uria~a a puterii de intelegere. Psihicul con~tient nu poate percepe decat aproximativ ~apte lucruri deodata,.pentru ca aceasta con~tiinta subliminala are 0 serie de bariere protectoare, adevarate filtre care apara con~tientul de 0 suprasolicitare.

Perceptia subliminala modifica perceptia noastra .


_con~tienta.Omul este'la cheremul'propriului'sau incOn$tieilt, cu temerile ~i animozimtile sale. Cand barierele 'de'protectie
.

nu mai functioneaza,omul devinepsihopat.Evenimentelede

zi cu zi, comportamentul nostni zilnic, starea de spirit ~i gandurile noastre sunt generate in tota1itate de psihicul subliminal. Nu vedem'dec!t cee~i'ce''Vrea's\ibc0I1~tientui', nu gandim decat ceea ce subcon~tientul vrea sa gandim ~i nu auzim decat ceea ce vrea subcon~tientul sa.auzim. Universul este in ultima instanta de natura mentala, iar incon~tientul face legatura dintre psihicul nostru individual ~i campul mental universal. Limbajul'subcon~tientului este un limbaj al simbolismului care este comun tuturor popoarelor, in toate culturile ~i in toate timpurile. Acesta este un proces primar, gandul este 'inteles de subcon~tient, indiferent de limbile pe care Ie vorbesc popoarele, el raspunde prin simboluri ~i arhetipuri ancestrale. Gandul . ca proces primar pare 0 metoda . de cuno~tere comuna tuturor culturilor, numai formele de exprimare verbala difed, caci forma de gandire simbolicoimaginativa ne reune~te pe toti intr-o singura rasa. Psihicul .universal, limba pamantului-mama gande~te prin intermediul simbolurilor, imaginea transmisa prin gand. este decodificam la reI de toate rasele omene~ti ~i,mai mult, de tot ceca ce este .

- ----------------.---

DR. AUREL POPES_C viu: om, animal sau plante. Poate sa fie aceasta 0 dovada ca Dumnezeu a creat lumea prin energiile gandului sau. Psihicul subliminal gande~te prin simboluri, iar psihicul con~tient ~i convingerile sale nu au nici 0 putere sa se opuna rezolutiilor limbajuluidestinat subcon~tientului.Legatura dintre Dwnnezeu ~i om se face la nivelul subcon~tientului. Dupa unii autori, subcon~tientul ar fi localiz~t la nivelul sistemului limQicde la baza creierului. Acesta ar fi la ~ivelul psi~icului instinctiv ~i emotiv care preveste~te 0 primejdie.. Procesele subcon~tientese des~oara in creierul subcortical ~i la nivelul sistemului neryos neurovegetativ sau autonom. Informatiile ajunse la nivelul sistemului li1n.bicpot ajung~ in planul con~tient~iinverS, acesta are legaturi C1.\ hipota1amu514 - de la baza creierului, care este "centrala d~ comandi" ,a

sistemului nervos neurovegetativautonom, care include ~i glandahipofizasau pituitari. :


'

relaxeazi.

Sistemul nervos autonom este compus din doui Pirti:, sistemul simpatic ~iparasimpatic. Simpaticul ne pregit~te de o actiune ~i ne mentine in mi~care, iar p~imp~ticul ne
'

Glanda pineali sau epifiza, considerati ca al treilea oehi, este in legituri cu hipotalamusul ca parte a sistemului limbic. Controlul asupra psihicului subliminal se poate face prin concentrarea gindirii care se intilne~te- la yoghini in starile' incipiente de pregatire. Putem intra in legitwi Cu con~tiinta subcon~tientului ajungind la a patra stare de con~tiinti, a~a denumita hipnagoga. Aceasta este 0 staR pe care 0 gisjm' la

limita dintresomn~iveghe. Prin meditatiese poate obtine 0 fuzi~e intre Co~tient ~i subcon~tient.Hrinirea interioari a psihicului c~tient din subcon~tient ste ecbivalaticu medita,ia.' e . to hipnozi somnul psiblc se produce prin cedare in fata vointei altcuiva. Hipnoza poate contrjbui la vindecare, la ,anestezie, poate rechema amintiri din subcon,tient, poate
,

"

---

100

CLONAREA OMULUI. fneeDuml sfirsitului

inHiturafoamea, poate accelera sau incetini batiile cordului, . . precum ~lalte procese autonome ale corpului uman, cum ar fi valorile glicemice, poate controla ciclul menstrual, poate influenta lactatia, poate produce halucinatii, ticind sa fie vazute lucruri inexistente. Toate aceste modificari se pot produce prin telepatie, folosindu-se de entititi malefice. Subcon~tientul este in acel~i ~p biochimist, doctor specialist in biologie celulara, aceasta pentru ca toate functiile biologice ale organismului sunt sub controlul subco~tientului prin intermed.iul sistemului nervos neurovegetativ autonom. Magia se produce prin intermediul psihicului subliminal prin unirea con~tientului in subcon~tient. . Pentru practica magiei negre se apeleaza la diavol ca principiu al raului ca 0 entitate personificati. Cre~tinismull-a identificat ca fiind Lucifer, arhanghe,lul decazut, de~i adevaratul nume al principiului raului nu este cunoscut decat de initiati. Magicianul, inainte de a face numarol de magie, trebuie sa indeplineasca anumite ritualuri. El se pregate~te printr-o purlficare spmtuala, post, absttnenta sexuala ~i rugaciuni, daca urmare~te un act de magie benefica, sau prin invocaripregatitoare a foqelor satanice daca urmare~te sa faca 0 magie neagra. Sunt alese anumite zile ~i perioade pentru actele magice, cum ar fi zilele solstitiilor ~iechinoctiilor, noptilor Sfiintului Andrei ~i Sfiintului Vasile, vineri ~i sambata, cand rasare soarele sau la miezul noptii, ca ~i in tJmpul eclipselor de luna ~i de soare. Locul propriu-zis al magiei este bine ales: p~teri, poienite. in mijlocul padurii, rascruci de drumuri, maluri ale apelor, ale unor balti sau mla~tini,considerate blestemate. Magicianul i~i pregate~te un cere magic, dupa care urmeaza ehemarea spiritului. Cercul magic se poate trasa cu un bat, eu un cutir, 0 lumanare sau un carbune de obicei obtinut dintr-o bucati de lemn dintr-o cruce

--- - -------

-----------.----

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

101

I.

din cimitir care a fost adusa in biserica in timpul liturghiei. Cand magicianul are 0 forti foarte mare, el i~i traseaza cercul magic prin gand. De mentionat ca sangele de om ~i de animal sacrificat ca ~i urina au puterea de a-I apara pe magician de actiunea daunatoare a spiritelor malefice. Acel~i efect it au materiile fecale, sperma ~i lanturile de fier, ~a cum descrie Elifas Levi in cartea sa Dogme i ritual in magia inalta. Spirittil malefic se invoca printr-un strigat sau urlet, operatiunea fiind denumita goetie, de la cuvantul, goe care " . mseamna "ur 1 t . e Magicianul se imbraca cu 0 pelerina de culoare ro~ie sau albastra sau cu 0 Obaneagra, dar el poate sa fie ~i dezbracat pana la mijloc sau complet, numaicapul este protejat, fiind acoperit cu 0 gluga sau 0 calota. Spiritul malefic este invocat prin strigarea numelui, numele avand proprietati supranaturale. Se pot folosi cuvinte magice la care raspund spiritele mortilor ce se numesc entitati elementare, sau spiritele naturii care se numesc elementale. Magicianul trebuie sa aiba un psihic echilibrat, sa fie stapan pe sine, sa tie sa-i invinga placerile, poftele i somnul, sa fie calm amt la succese cat ~i la infrangeri, sa-~i imagineze toata actiunea pe care i-o cere entitatii demonice prin imagini ~i senzatii. El trebuie sa se purifice in exterior ~i in interior un timp de patruzeci de zile. Numarul 40 este sacru ~isimbolulsau este magic. in cifte arabe: else compunedintr-un cere ce simbolizeaza infinitul ~i din 4 care semnifica temarul prin unitate. Forma cifrelor X romane, ~ezate in patru colturi, reprezinta semnul dogmei fundamentale a lui Hermes, ~i caracterul sigiliului lui -Solomon. Magicianul se purifica printr-o dieta vegetariana, prin abstinenti, prin restricpa de la biiuturi alcoolice $i prin respectarea orelor de somn. Orice neglijenfii poate fi fatalii. Secretul operatiei este indispensabil. Cele trei anne ale

---

102

'CLONAREA OMULUI

inceDutul

starsitului

magicienilor sunt credinta, imaginatia ~i vointa in obtinerea efectului dorit. Spre deosebire de magiciaIi, vriijitorul i~i vinde sufletul

diavolului.

Indiferent daca se invoca spirite angelice sau spirite malefice, trebuie indeplinite anumite conditii. de catre practicanti. Dupa ~edintade chemare a spiritului, timp de ~apte zile nu mai trebuie repetata 0 aIm ~edinta. Nu se va invoca niciodam spiritele in ziua de sambam.

-.- ----

.-- - - - - -

. -

.-- -------

APOCALIPSA
Dumnezeu a interzis lui Adam ~i Evei sa manance din "pomul vietii", caci atunci ii va distruge. Dar ce reprezintii acest "pom al vietii-? Acest pom il reprezintii macromolecula de ADN care este formatiidin doua lanturi polinucleotidice, in~urate helicoidal antiparalel m jurul unui ax comun, astfel incat form.eazaun dublu helix. EI transmite codul genetic. ADN-ul contine programul sintezei de proteine, adica informatia genetica ce. determina ordinea de succesiune a aminoacizilor care structureazii proteinele. Un segment din ADN este gena, care, fiind alcatuitiidintr-o secventii de codoni, codifica succesiunea aminoacizilor care in ultima instanta structureaziiPFoteinele. Codul genetic reprezinta relatia dintre secventa nucleotide lor din ADN ~i secventa aminoacizilor din molecula proteica. EI este universalla toate organismele vii, in sensul ca aceea~i codoni codifica acela~i aminoacid. Acest cod genetic stii la baza aparitiei vietii pe pamant. Trebuie retinut ca ADN-ul se afla in nucleul celulei, dar 0 mica parte este situatii~iextranuclear,in mitocondriile celulare care sunt organite celulare cu rol energetic, situate deci' in citoplasma. Acest ADN se replica independent de ADN-ul nuclear ~i se transmite ereditar numai pe linie materna. Acest AD~ mi.to~ondrialeste cea mai veche structun1 filogenetica, studlUlel fimd la baza teoriei."Evei mitocondriale". . ---- - --

-- .------------

-- ---------

104

CLONAREA OMULill

inceoutul

sfirsitului

In mintea o.amenilo.rs-a niiscut ideea de a se face clo.nan ale fiintei umane. Secta raelienilo.r din SUA declara di a reu~it clo.narea fiintei umane. Aceasta lucrare a fo.stinterzisa de Dumnezeu atunci cand le-a spus lui Adam ~i Eyei sa nu se atinga de "po.mulvietii", aceasta pentru ca Dumnezeu a creat speciile de pe Pamant, rncand pentru fiecare specie un ADN specific. Acest ADN a fo.st mentinut pentru intreaga creatie, pentru a se piistra specificul speciei respective ~i puritatea ei genetica. Prin clo.narea fiintei umane este pusa in perico.l insa~i perpetuarea speciei, insa~i viata o.mului. . Din acest mo.tiv,Dumnezeu a intervenit prin catastro.fede o.rdin planetar ~i a distrus civilizatia umana care a testat 0. asemenea inginerie geneticii. Omul are un suflet, 0.scanteie dumnezeiasca in el~care nu se po.ateo.btineprin clo.nare,ciici ea este parte din dumnezeire ~i pe Dumnezeu nu-l putem nici crea, nici imita. Aceasta indrazneala a civilizatiei actuale va fi aspru pedepsita de Dumnezeu, caci astfel Satana ar pune stapanire definitiva pe specia umana. Apo.calipsa despre care vo.rbe~teBiblia va fi pedeapsa djvina ce se va abate asupra o.menirii.. . Nu numai Biblia se refera la distrugerea o.menirii, ci ~i

Coranul.

Atat Biblia cat ~i Coranul prevad s~itul civilizatiei pe pamant prin razbo.inuclear. Michael Orosnin, auto.rul u,nei lucrari dedicate co.durilo.r Bibliei intitulata The Bible Code, a prevenit despre 0.viito.are explozie nucleara in Orientul Apropiat. Ezechiel a proro.cit atac nuclear irakian asupra Ierusalimului. Apo.i $i a1ti proro.ci, Isaia, Ieremia, Daniel, Amos, Toil, So.fo.nie i Zaharia, au proro.cit distrugerea Ierusalimului --

DR. AUREL POPESCU-BALCESTI

105

printr-un atac nuclear, la sf'~itul veacurilQr. Decodarea Bibliei cOQ.stituie aza teoretidi fundamentaHia necesitatilor b de embargo in informatie ~i tehnologie nucleara pentru Irak, dar se pare ca deja Irakul s-a inarmat cu arme de distrugere in masa. De asemenea,. Coranul avertizeaza ca evenimentele istorice sunt predestinate ~i nu mai pot fi schiinbate. In Biblie se face aluzie la un satelit artificial care s-ar gasi deasupra Pamantului ~i care nu a fost trimis de oameni de pe

Pamant.El ar avea obiectivulcamereide luat vederi centrat


pe teritoriul geografic al vechlului Canaan ~i al zonei inconjuratoare pe 0 raza de 0 mie cinci sute de kilometri. Acest satelit este denumit "Curcubeul". :;;ilisus Hristos face aluzie la apocalipsa: "Dupa necazul acela, Soarele se va intuneca ~i Luna nu-~i va mai da lumina ei" (Marcu 13-24). Acesta nu poate fi decat un razboi nuclear. Versetele biblice subliniaza ca aces! razboi nuclear va incheia un ciclu de viata. "Atunci Babilonul, podoaba imparatilor, cununa mandriei caldeenilor,va fi ca Sodoma ~iGomora pe care Dumnezeu le-a nimicit" (Isaia 13). ,,Pamantul se sfarma, sare in bucati, se clatina Pamantul. Luna va fi ro~ie, iar Soarele va pierde din lumina lui" (Isaia 24). "Tremura Pamantul, cernl se cutremura, Soarele ~i Luna se intuneca ~i stele Ie i~i pierd stralucirea lor." Atacul, asemanator celui ce a distrus o~ele din jurul Marli Moarte, cuprinde explozia nucleara, emisia de lumina, unda de ~oc, pulberea care intuneca Pamantul, noaptea nucleara ~i radioactivitatea crescuta. Explozia nucleara degaja 0 cantitate de energie imensa, in special sub forma de raze x, care sunt absorbite de mediul i'nconjurator.

---

---

106

CLONAREA OMULUI.

In cazul cand explozia nucleara are loc in atmosfera, aernl este cel ce raspande~te radiatia nucleara. In centrul exploziei, in cazul unei anne cu plasma, temperatura poate ajunge la 100.000 de grade Celsius pe un perimetru de sute de kilometri, dupa cum estimeaza Jean-Pien-e Petit. Daca omul nu se afla in perimetrul zonei de explozie, va sUferide boala de iradierecare comportamai multetipuri: a) alfa, slab penetranta; b) beta, mai penetranta ~i c) gama, foarte penetranta. Iradierea nucleara afecteaza tot ceea ce este viu. Boala de iradiere cuprinde trei perioade: - Faza initiala cuprinde primele douazeci ~i patru de ore ~ise manifesta prin starea de ~oc, semne neurologice (coma la expunere masiva); la expuneri sub 4 Gray (Oy) semnele sunt mai atenuate: eritem cutanat, greturi ~i varsaturi. Sub 1 Gy simptomelesunt: astenia fizica, greturi ~ivarsaturi. - Faza a doua de latenta, care poate dura cincicincisprezece zile, nu se m~ifesta clinic. - In faza critica, reapar greata, varsaturile, febra, hemoragia, astenia fizica extrema, scaderea imunitatii, coma ~i deces. Se produce 0 aplazie medulaIi, maduva nu mai produce globule albe ~i ro~ii, scade numarul de limfocite curol de imunitate. Se produc anomalii cromozomiale. lradierea masiva duce la aparitia de tumori maligne, limfoame maligne, iar in cazul de iradiere maimare se produce moartea prin alterarea haqii cromozomiale a celulelor somatice. Se produce ~i 0 alterare a corpului spiritual, care coordoneaza functionalitatea celulelor somatice. 1n Apocalipsa se mai spune: "In zilele acelea vor cauta oamenii moartea ~inu 0 vor afla $i vor dori sa moara, moartea insa va fugi de ei" (Apocalipsa 6).
.

----

---

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
W. RAYMOND DRAKE, Asiralii din Atlantidiz, Ed.
Polirom, 1997 ZECHARIA SITCHIN, Rlizboiul zeilor cu oamenii, Ed. Aldo-Press,2001 GRAHAM HANCOCK.,Amprent~lezeilor, Ed. Ald07"Press, 2001 W, SCOIT-ELLIOT, Marirea # decaderea Atlantidei ~i . Lemuria pierduta, Ed. Oilin, 1994 ZECHARIA SITCHIN, A, douasprezecea planeta, Ed.
Aldo-Press, 1996 ,... T.V. MOLDOVAN, Programul Terra, Ed. Conexiuni, 2000

I. NEGUT ~i O. RUSU, Ginecologie # obstretica, Ed. Didactica ~i Pedagogica, 1981 P. RAICU, M. IONESCU-VARO, G. GANCEVICI, GABRIELA MOISESCU, Celula, Ed. Academiei, 1972 ANATOL BASARAB, Nume,rologia In viala fiecaruia, Ed. Miracol, 1999

--

. -. .. - - - -. - .- - ... --. - - . .. - - - -- . -..

.. - -- - -- . - - - - -

CUPRINS
INTRODUCERE . REPRODUCEREA DIVINAA OMULUI
EMBRIOGENEZA 5

8
12. 20

CLONAREA OMULUI - AC'flUNE SATANICA

PRIMA PEDEAPSA PENTRU INCERCAREA DE A SE SUBSTITUI CREATIEl DIVINE - Marea batalie a iilgerilor 34 ATLANTIDA - Civilizatii dispiirute prin mania divina, atunci c3nd omul a incercat clonarea umana 38

DOCTRINA IDEOLOGIC~ A SECTEIRAELIENILOR... 62 PARTENOGENEZA SPIRITUL SATANIC- Factorul initiator al clonarii CLONAREA OMULUI ESTE DE INSPIRATIE LUCIFERIcA APOCALIPSA BIBLIOGRAFIE SELECTIVA ~ 73 75 94 103 107