Sunteți pe pagina 1din 1

Cauzele falimentului bancar Bancherii au falimentat n toate timpurile si pe toate meleagurile.

Unii si-au castigatastfel celebritatea eterna, altii s-au pierdut in negura uitarii si anonimatului.In viata bancilor, riscul este indus de nenumarate cauze. Cei mai multi specialistiremarca in cadrul acestor cauze, mai intai natura (activitatii) institutiei bancare ce sereflecta in numeroase forme ale riscurilor. Asadar, ceea ce se poate observa la primavedere, chiar si de catre un nespecialist este faptul ca banca reprezinta o intreprindere cucaracter lucrativ, ca oricare societate comerciala, care se foloseste de mijloace adecvate sirealizeaza actiuni corespunzatoare. Realizandu-si activitatea, banca isi asuma riscuri propriifunctionarii dar si riscuri ce decurg din specificitatea naturii intermedierii financiare pe careo face. "Riscul de intreprindere decurge din faptul ca banca este o afacere in care seangajeaza oameni, capitaluri si care se confrunta cu riscuri, de unde pot rezulta castiguri sau pierderi, ce urmeaza sa remunereze aportul factorilor angajati". Riscurile financiare pot ficonsiderate drept cea mai importanta grupa de riscuri bancare, dat fiind ca, asa cum ademonstrat practica, proasta lor gestiune produce cele mai multe falimente bancare. Inaceasta grupa de riscuri se includ: * Riscul de creditare, denumit si risc de insolvabilitate a debitorilor, risc de nerambursaresau risc al deteriorii calitatii activelor bancare, care exprima probabilitatea neincasariiefective, la scadenta a fluxului de venituri anticipat la incheierea contractului de credit. * Riscul de lichiditate sau riscul de finantare, ce exprima probabilitatea finantarii efective aoperatiunilor bancare, posibilitatea de a nu le realiza. * Riscul de piata sau de variatie a valorii activelor financiare, apare ca risc de variatie aratei dobanzii, risc valutar si risc de variatie a cursului activelor financiare. Exprima probabilitatea ca o modificare a conditiilor de piata sa afecteze negativ profitul bancar. * Riscul de faliment, riscul de capital sau riscul de indatorare ce exprima probabilitatea cafondurile proprii ale bancii sa fie insuficiente pentru a acoperi pierderile rezultate dinactivitatea curenta.In conditiile internationalizarii afacerilor si creditelor bancare, bancile privite din perspectiva afacerii sunt supuse riscului international, iar atunci cand acestea sunt implicatein procese de achizitii si fuziuni cu alte entitati, riscurile financiare au o tendinta deagregare, mai ales in prima etapa a proceselor.Comisia Bancara Franceza raspunde la aceasta ntrebare dezvaluind cinci riscuri principalecu care se confrunta bancile : Riscul de nerambursare a creditelor acordate clientilor; Riscul interbancar, de nerambursare a creditelor pe care bancile si le acorda intre ele; Riscul de credit acordat tarilor aflate in curs de dezvoltare; Riscul ratelor de schimb; Riscul de participatie la capitalul altor societati, nebancare