P. 1
0 Proiect Lectie Populatia Europei

0 Proiect Lectie Populatia Europei

|Views: 365|Likes:
Published by Igna Miha
Lectie
Lectie

More info:

Published by: Igna Miha on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2015

pdf

text

original

Profesor propunător : FLOREA DORIN Şcoala Gimnazială Poplaca

Data: 05.11.2012 Clasa a VI-a Tema : Europa. Geografia umană şi economică Lecţia : Populaţia Europei Tipul lecţiei : mixtă Locul de desfăşurare : Sala de clasă Bibliografia : Geografie. Manual pentru clasa a VI-a. Ed. Teora, Carpentier, Jean; Lebrun, Francois; (2006) Istoria Europei. Ed. Humanitas, Bucureşti Ilinca,Nicolae (2009) Geografia Umană, Ed. CD Press, Bucureşti Maria Eliza Dulamă; Izabela Amalia Mihalca, Europa proiecte de lecţie ptr. clasa a VI-a, Ed. Presa Universitară Clujeană 2010. Mijloace de învăţământ : Tabla şi creta, manual, fişe de lucru, harta. Metode şi procedee : Explicaţia, expunerea, conversaţia, observarea dirijată, exerciţiul, ciorchinele. Forme de organizare a elevilor : Activitate frontală şi pe grupe Obiectivul general : Transmiterea, sistematizarea, consolidarea şi evaluarea cunoştinţele privind populaţia Europei Competenţe generale : 1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice. 2. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic dat. 3. Identificarea şi explicarea dimensiunii social civice şi culturale a caracteristicilor spaţiului geografic. Competenţe specifice : 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi 3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar 6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare Obiective operaţionale : La sfârşitul lecţiei elevii trebuie :

2 minute S4 / O4 : pe baza imaginilor de la pagina 19 din manual analizaţi comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa. O2.conţinuturi . A2 . O5-C5-S5. alfabet utilizat.să identifice patru tipuri umane principale O4. 5 minute S6 / O6 : citiţi cu atenţie informaţiile existente în manual la pagina 21şi identificaţi patru caracteristici ale populaţiei Europei.O5 . spor natural. densitatea populaţiei. O2-C2-S2. O3. O6-C6-S6 . 4 minute S2 / O2 : urmăriţi cu atenţie expunerea şi informaţiile din manual de la pagina 19. O6.O1.să analizeze comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa.să clasifice populaţia Europei după religie. 3 minute Schema lecţiei : se structurează pe următorul plan: C1 : Definirea termenilor: rasă. C3 : Principalele tipuri umane .S1. C4 : Caracterizarea tipurilor umane. O6 . O3-C3-S3. spor natural. alfabetul utilizat.O1 . încercând să identificaţi principalele etape ale populării continentului. densitatea populaţiei. încercaţi să formulaţi o definire a noţiunilor: rasă. densitatea populaţiei. formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unui text.să identifice principalele etape ale populării continentului. formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unor hărţi. limba vorbită. O3. O4-C4-S4.(fişa de lucru 1). C5: Clasificare populaţiei Europei după : religie.sarcini de lucru: O1-C1. O2 . Argumentarea obiectivelor: A1. Corelaţia obiective . 5 minute S5 / O5 : priviţi cu atenţie hărţile 1-4 de la pagina 20 şi localizaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane şi eventuale caracteristici ( fişa de lucru 2-5). C2 : Principalele etape ale populării continentului . C6 : Caracterizarea populaţiei Europei . 8 minute S3 / O3 : analizaţi imaginile de la pagina 19 din manual şi identificaţi cele patru tipuri umane principale . migraţie. Sarcini de lucru : S1 / O1 : pe baza cunoştinţelor din clasa a VI-a şi a informaţiilor din manual de la pagina 21. O5-să localizeze pe hartă ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. A3 .O4. limbă vorbită. spor natural. dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a elementelor de geografie umană. migraţiune. migraţie.să definească corect termenii: rasă.

procedee. Activitate frontală Conversaţia. mijloace de învăţământ Efectuează sarcina.034 mil km² iar populaţia este de 730 mil locuitori? Exerciţiu 3. Notează informaţiile pe care le deţin în legătură cu populaţia. Populaţia Europei Recepţionează tema expusă. pregăteşte mijloacele de învăţare Elevilor li se cere să întocmească un tabel pe caiet având trei coloane : ştiu. Mobilitatea populaţiei • • • • Care sunt principalele rase umane? Care sunt principalele religii ale lumii? Ce reprezenta mobilitatea populaţiei? Ce este sporul natural? Ce reprezintă densitatea populaţiei ? Calculaţi densitatea populaţiei Europei dacă suprafaţa continentului este de 10. Anunţarea lecţiei noi. mobilitatea populaţiei. explicaţia O1 a. am învăţat.Moment organizatoric 1 min Succesiunea elementelor de conţinut Activitatea profesorului Notează absenţele. vreau să ştiu. a planului ei de predare-învăţare. cât şi ce ar dori să mai afle în cadrul lecţiei.Evaluarea. religiile lumii.Obiectivul Succesiunea momentului lecţiei si timpul afectat 1. Astăzi vom continua să dezbatem probleme cu privire la populaţie. Elevilor li se cere să noteze pe prima coloană cunoştinţele pe care le au din clasa a V-a cu privire la rasele umane. Rasele umane 2. Religiile lumii c. Explicaţia . Răspund la întrebări iar acolo unde nu găsesc răspunsurile notează întrebările pe coloana a doua. revitalizarea cunoştinţelor necesare dobândirii lecţiei noi (10 min) • • • b. Dirijează conversaţia Activitatea elevilor Metode. a ceea ce trebuie să ştie şi să facă elevul la sfârşitul lecţiei (1min) În orele precedente s-au învăţat mai multe aspecte ce ţin de caracterizarea fizicogeografică a Europei.

Expunerea Activitate pe grupe Lucrează pe fişe şi răspund la întrebările primite. Răspund la întrebări . Dobândirea noilor cunoştinţe (25 min) După prezentarea materialelor de către fiecare grupă face completările care se impun. Elevii răspund la întrebări . a identifica caracteristicile generale ale populaţiei Europei . Cere elevilor să citească din manual de la pagina 21 primele patru paragrafe ptr.Prezentarea istoricului populaţiei Europei Distribuie fişe de lucru pentru fiecare grupă O2 Elevii sunt împărţiţi în cinci grupe urmând să analizeze fiecare grupă câte un aspect legat de populaţia Europei utilizând manualul şi câte una din cele patru hărţi de la pagina 20 şi imaginile de la pagina 19. Precizaţi principalele etape ale populării continentului. Fiecare grupă prezintă materialul. Conversaţia euristică Lucrul cu manualul Exerciţii de extragere a unor informaţii din text. Prezintă istoricul populaţiei Europei Urmăresc expunerea. rezolvarea sarcinilor . urmăreşte ca fiecare elev să Elevii colaborează pentru participe activ la rezolvarea sarcinilor. Fixarea cunoştinţelor (12 min) . Conversaţia Citesc textul O1-O6 5. O4 Prezintă diversitatea umană şi culturală Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare. Descoperirea Conversaţia Dezbaterea O3 O4 4. acordă sprijin dacă este necesar. Dirijează activitatea. realizează schiţa lecţiei.

spor natural. Europa. Realizează un eseu scurt. Populaţia Europei. Localizaţi pe harta murală: Europa densitatea populaţiei. regiunile cu populaţie densă. 6. regiunile cu densitate mijlocie şi regiunile slab populate. Menţionaţi principalele trei grupe de limbi vorbite în Europa. densitatea populaţiei. Numiţi principalele religii practicate în Elevii răspund la întrebări. (rasă. Elevii răspund la cerinţele profesorului O6 . migraţie). Menţionaţi cele patru tipuri de alfabet utilizate în Europa. Care credeţi că sunt cauzele răspândirii inegale a populaţiei? Menţionaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. Realizaţi un eseu de cinci minute cu patru termeni geografici daţi. Regiunile cu populaţie foarte densă.Numiţi patru tipuri umane principale. Tema pentru acasă (1 min) Alcătuiţi un ciorchine pornind de la tema Notează tema în caiete.

albanezii.Densitatea medie a populației .Diversitatea religioasă . polonezii.lumea slavă este predominant ortodoxă . suedezii.Poate fi individuală. sârbii. etc. spaniolii. . francezii. . turcii.lumea romanică este predominant catolică şi se regăseşte în sudul continentului.definiţie: Raportul dintre numărul de locuitori care trăiesc pe un teritoriu şi suprafaţa acestui teritoriu . chirilic (slav).România face excepţie de la această împărţire deoarece limba este de origine latină dar religia predominantă este ortodoxă .Europa a fost locuită încă din Preistorie . neoprotestantă. norvegienii. finlandezii. .După limba vorbită: popoare romanice/ latine: italienii.Migraţie – definiţie : Fenomenul de mişcare a populaţiei dintr-un loc în altul . . popoare germanice : germanii. faţă negricioasă şi palidă. . turci. etc. . alte popoare : grecii. englezii. asiatici. ochi albaştri. ungurii. islamică.Migraţiile din ultimul secol . arab. negri. .Evul Mediu şi extinderea imperiului otoman în Europa . limbă vorbită.mozaică.definiţie : Fiecare dintre grupurile biologice de populaţie caracterizate prin culoarea părului.Tipuri umane : nordic. . Principalele etape ale populării continentului : .Spor natural – definiţie: Diferenţa dintre natalitate şi mortalitate. laponi Caracterizarea tipurilor umane : . temporară sau definitivă.Rasă umană . ochi migdalaţi. ucrainenii. densitatea populaţiei. mediteranean . piele albă. popoare slave : ruşii. protestantă.Civilizaţia greacă . românii. Clasificare populaţiei Europei după : religie. grec.Tipul alpin: capul rotund . .Tipul mediteranean : statură mică. ortodoxă. a pielii şi a altor particularităţi exterioare .După religie: romano-catolică. . alfabet utilizat: .Schema lecţiei Definirea termenilor: rasă.Tipul slav : păr şi ochi castanii.Pătrunderea popoarelor migratoare în mileniul I .Alfabetul : latin. migraţiune: . bulgarii. în grup. portughezii. evreii.Populaţia Europei alcătuiește un mozaic de popoare Principalele tipuri umane : . statură scundă şi robustă. pomeţi proeminenţi. slav. belaruşii. spor natural. poate fi negativ sau pozitiv . se regăseşte în estul continentului.Imperiul roman . etc.lumea germanică este predominant protestantă ocupă nordul şi vestul continentului. statură înaltă.Tipul nordic : păr blond. olandezii. alpin. .Se întâlnesc şi reprezentanţii altor rase: arabi.

În prezent populaţia Europei este de aproximativ 725 mil. locuitori ( anul 2005). cu o speranţă de viaţă la naştere de peste 70 de ani . . industrializarea) şi regimul politic. . resursele minerale).îmbătrânită. . vegetaţia.Densitatea medie este de aproximativ 70 locuitori pe km ². solul. .Bilanţul (sporul ) natural este negativ sau aproape de zero în multe dintre ţările Europei.Cele mai populate sunt regiunile industriale din Europa de Vest.Caracterizarea populaţiei Europei : . .Ritmul de creştere al populaţiei este redus.Majoritatea populaţiei trăieşte în mediul urban. sociale (războaiele. iar cele mai puţin populate sunt regiunile reci din nordul Europei. .. clima.. . .Populaţia este .Cauzele răspândirii inegale a populaţiei sunt: naturale (relieful.

20. 2 din manual pag.5 Priviţi harta nr. Limbile vorbite în Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Căror factori credeţi că li se datorează diferenţa de densitate? Fişa nr. 1 Priviţi imaginile din manual de la pag.4 Priviţi harta nr. 3 din manual pag. 4 din manual pag. Numiţi şi ordonaţi cronologic pătrunderea principalelor popoare migratoare în Europa.Fişa nr. Care sunt regiunile mai dens populate ? 3. Care sunt principalele religii ? 2. 2 Priviţi harta nr.20.20. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? .Care sunt principalele tipuri umane în Europa? 2. Europa densitatea populaţiei. Care sunt principalele limbi vorbite ? 2. 3 Priviţi harta nr. răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Care au fost principalele locuri populate în paleolitic ? 2. Religiile din Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Care sunt regiunile mai puţin populate ? 2. Popularea Europei şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. 1 din manual pag. Fişa nr.20. Prin ce se caracterizează fiecare dintre acestea? Fişa nr. 19 şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? Fişa nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->