Profesor propunător : FLOREA DORIN Şcoala Gimnazială Poplaca

Data: 05.11.2012 Clasa a VI-a Tema : Europa. Geografia umană şi economică Lecţia : Populaţia Europei Tipul lecţiei : mixtă Locul de desfăşurare : Sala de clasă Bibliografia : Geografie. Manual pentru clasa a VI-a. Ed. Teora, Carpentier, Jean; Lebrun, Francois; (2006) Istoria Europei. Ed. Humanitas, Bucureşti Ilinca,Nicolae (2009) Geografia Umană, Ed. CD Press, Bucureşti Maria Eliza Dulamă; Izabela Amalia Mihalca, Europa proiecte de lecţie ptr. clasa a VI-a, Ed. Presa Universitară Clujeană 2010. Mijloace de învăţământ : Tabla şi creta, manual, fişe de lucru, harta. Metode şi procedee : Explicaţia, expunerea, conversaţia, observarea dirijată, exerciţiul, ciorchinele. Forme de organizare a elevilor : Activitate frontală şi pe grupe Obiectivul general : Transmiterea, sistematizarea, consolidarea şi evaluarea cunoştinţele privind populaţia Europei Competenţe generale : 1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice. 2. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic dat. 3. Identificarea şi explicarea dimensiunii social civice şi culturale a caracteristicilor spaţiului geografic. Competenţe specifice : 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi 3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar 6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare Obiective operaţionale : La sfârşitul lecţiei elevii trebuie :

limba vorbită. O2 . spor natural. O6-C6-S6 . C6 : Caracterizarea populaţiei Europei . C4 : Caracterizarea tipurilor umane. O3.să definească corect termenii: rasă. densitatea populaţiei.să identifice principalele etape ale populării continentului.O1. 3 minute Schema lecţiei : se structurează pe următorul plan: C1 : Definirea termenilor: rasă.sarcini de lucru: O1-C1. formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unor hărţi.O5 . dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a elementelor de geografie umană. spor natural. O5-să localizeze pe hartă ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. densitatea populaţiei. 4 minute S2 / O2 : urmăriţi cu atenţie expunerea şi informaţiile din manual de la pagina 19.să clasifice populaţia Europei după religie. O5-C5-S5. spor natural. O3. 8 minute S3 / O3 : analizaţi imaginile de la pagina 19 din manual şi identificaţi cele patru tipuri umane principale . alfabet utilizat. Sarcini de lucru : S1 / O1 : pe baza cunoştinţelor din clasa a VI-a şi a informaţiilor din manual de la pagina 21. C2 : Principalele etape ale populării continentului . O2.conţinuturi . 5 minute S6 / O6 : citiţi cu atenţie informaţiile existente în manual la pagina 21şi identificaţi patru caracteristici ale populaţiei Europei. formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unui text. 2 minute S4 / O4 : pe baza imaginilor de la pagina 19 din manual analizaţi comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa.S1. încercaţi să formulaţi o definire a noţiunilor: rasă.să identifice patru tipuri umane principale O4. migraţie. migraţiune. O3-C3-S3.să analizeze comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa. Corelaţia obiective . încercând să identificaţi principalele etape ale populării continentului. Argumentarea obiectivelor: A1.O1 .O4. A2 . O6. O4-C4-S4. alfabetul utilizat.(fişa de lucru 1). densitatea populaţiei. O2-C2-S2. A3 . migraţie. C3 : Principalele tipuri umane . limbă vorbită. C5: Clasificare populaţiei Europei după : religie. O6 . 5 minute S5 / O5 : priviţi cu atenţie hărţile 1-4 de la pagina 20 şi localizaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane şi eventuale caracteristici ( fişa de lucru 2-5).

vreau să ştiu. Activitate frontală Conversaţia. Elevilor li se cere să noteze pe prima coloană cunoştinţele pe care le au din clasa a V-a cu privire la rasele umane. Anunţarea lecţiei noi. pregăteşte mijloacele de învăţare Elevilor li se cere să întocmească un tabel pe caiet având trei coloane : ştiu. Notează informaţiile pe care le deţin în legătură cu populaţia. Mobilitatea populaţiei • • • • Care sunt principalele rase umane? Care sunt principalele religii ale lumii? Ce reprezenta mobilitatea populaţiei? Ce este sporul natural? Ce reprezintă densitatea populaţiei ? Calculaţi densitatea populaţiei Europei dacă suprafaţa continentului este de 10. mobilitatea populaţiei. Explicaţia . revitalizarea cunoştinţelor necesare dobândirii lecţiei noi (10 min) • • • b. Populaţia Europei Recepţionează tema expusă. a planului ei de predare-învăţare.034 mil km² iar populaţia este de 730 mil locuitori? Exerciţiu 3. cât şi ce ar dori să mai afle în cadrul lecţiei. religiile lumii. Religiile lumii c. explicaţia O1 a. Rasele umane 2.Obiectivul Succesiunea momentului lecţiei si timpul afectat 1. am învăţat. mijloace de învăţământ Efectuează sarcina. procedee.Evaluarea. Dirijează conversaţia Activitatea elevilor Metode. Răspund la întrebări iar acolo unde nu găsesc răspunsurile notează întrebările pe coloana a doua. Astăzi vom continua să dezbatem probleme cu privire la populaţie. a ceea ce trebuie să ştie şi să facă elevul la sfârşitul lecţiei (1min) În orele precedente s-au învăţat mai multe aspecte ce ţin de caracterizarea fizicogeografică a Europei.Moment organizatoric 1 min Succesiunea elementelor de conţinut Activitatea profesorului Notează absenţele.

a identifica caracteristicile generale ale populaţiei Europei . urmăreşte ca fiecare elev să Elevii colaborează pentru participe activ la rezolvarea sarcinilor. Fixarea cunoştinţelor (12 min) . Elevii răspund la întrebări . Conversaţia euristică Lucrul cu manualul Exerciţii de extragere a unor informaţii din text. realizează schiţa lecţiei. Fiecare grupă prezintă materialul. rezolvarea sarcinilor . Expunerea Activitate pe grupe Lucrează pe fişe şi răspund la întrebările primite. O4 Prezintă diversitatea umană şi culturală Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare. Conversaţia Citesc textul O1-O6 5. Dirijează activitatea. Precizaţi principalele etape ale populării continentului. Cere elevilor să citească din manual de la pagina 21 primele patru paragrafe ptr.Prezentarea istoricului populaţiei Europei Distribuie fişe de lucru pentru fiecare grupă O2 Elevii sunt împărţiţi în cinci grupe urmând să analizeze fiecare grupă câte un aspect legat de populaţia Europei utilizând manualul şi câte una din cele patru hărţi de la pagina 20 şi imaginile de la pagina 19. Prezintă istoricul populaţiei Europei Urmăresc expunerea. acordă sprijin dacă este necesar. Dobândirea noilor cunoştinţe (25 min) După prezentarea materialelor de către fiecare grupă face completările care se impun. Răspund la întrebări . Descoperirea Conversaţia Dezbaterea O3 O4 4.

Populaţia Europei. Localizaţi pe harta murală: Europa densitatea populaţiei. Menţionaţi cele patru tipuri de alfabet utilizate în Europa. regiunile cu densitate mijlocie şi regiunile slab populate. Regiunile cu populaţie foarte densă. Tema pentru acasă (1 min) Alcătuiţi un ciorchine pornind de la tema Notează tema în caiete. Numiţi principalele religii practicate în Elevii răspund la întrebări.Numiţi patru tipuri umane principale. (rasă. Menţionaţi principalele trei grupe de limbi vorbite în Europa. Elevii răspund la cerinţele profesorului O6 . regiunile cu populaţie densă. Realizează un eseu scurt. Europa. densitatea populaţiei. Realizaţi un eseu de cinci minute cu patru termeni geografici daţi. migraţie). Care credeţi că sunt cauzele răspândirii inegale a populaţiei? Menţionaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. spor natural. 6.

se regăseşte în estul continentului.Poate fi individuală. .Diversitatea religioasă . chirilic (slav). francezii. sârbii. ungurii. negri. suedezii.Tipul mediteranean : statură mică. slav.Evul Mediu şi extinderea imperiului otoman în Europa . spaniolii. bulgarii. . .lumea slavă este predominant ortodoxă . .Alfabetul : latin. densitatea populaţiei.După religie: romano-catolică. Principalele etape ale populării continentului : . albanezii.mozaică.Tipul slav : păr şi ochi castanii.Pătrunderea popoarelor migratoare în mileniul I . statură scundă şi robustă. alte popoare : grecii. turci. . Clasificare populaţiei Europei după : religie. .România face excepţie de la această împărţire deoarece limba este de origine latină dar religia predominantă este ortodoxă . olandezii.După limba vorbită: popoare romanice/ latine: italienii. etc. ochi migdalaţi. spor natural.definiţie: Raportul dintre numărul de locuitori care trăiesc pe un teritoriu şi suprafaţa acestui teritoriu . laponi Caracterizarea tipurilor umane : . neoprotestantă. finlandezii.Densitatea medie a populației . în grup.Tipuri umane : nordic.Se întâlnesc şi reprezentanţii altor rase: arabi. a pielii şi a altor particularităţi exterioare . protestantă.lumea germanică este predominant protestantă ocupă nordul şi vestul continentului. limbă vorbită.Europa a fost locuită încă din Preistorie . românii. belaruşii. islamică. ochi albaştri.Schema lecţiei Definirea termenilor: rasă. poate fi negativ sau pozitiv . arab. . etc. alfabet utilizat: .Populaţia Europei alcătuiește un mozaic de popoare Principalele tipuri umane : . alpin. popoare slave : ruşii.Migraţie – definiţie : Fenomenul de mişcare a populaţiei dintr-un loc în altul .definiţie : Fiecare dintre grupurile biologice de populaţie caracterizate prin culoarea părului. .Imperiul roman . portughezii. temporară sau definitivă. turcii.Tipul alpin: capul rotund . norvegienii. statură înaltă. ucrainenii. popoare germanice : germanii. polonezii.Migraţiile din ultimul secol . . faţă negricioasă şi palidă.Civilizaţia greacă . migraţiune: .lumea romanică este predominant catolică şi se regăseşte în sudul continentului. mediteranean . .Spor natural – definiţie: Diferenţa dintre natalitate şi mortalitate. englezii. grec.Tipul nordic : păr blond. pomeţi proeminenţi. piele albă.Rasă umană . asiatici. . ortodoxă. evreii. etc.

Ritmul de creştere al populaţiei este redus. . locuitori ( anul 2005). solul. . . . resursele minerale). .Caracterizarea populaţiei Europei : .Bilanţul (sporul ) natural este negativ sau aproape de zero în multe dintre ţările Europei. . vegetaţia.Cauzele răspândirii inegale a populaţiei sunt: naturale (relieful. iar cele mai puţin populate sunt regiunile reci din nordul Europei..Majoritatea populaţiei trăieşte în mediul urban. clima.Cele mai populate sunt regiunile industriale din Europa de Vest. . cu o speranţă de viaţă la naştere de peste 70 de ani .îmbătrânită. industrializarea) şi regimul politic.Densitatea medie este de aproximativ 70 locuitori pe km ². sociale (războaiele.În prezent populaţia Europei este de aproximativ 725 mil. ..Populaţia este .

Care sunt principalele tipuri umane în Europa? 2.20.4 Priviţi harta nr.20.20. Care sunt principalele religii ? 2.Fişa nr. Europa densitatea populaţiei. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? .20. Care sunt principalele limbi vorbite ? 2. răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Care au fost principalele locuri populate în paleolitic ? 2. 2 din manual pag. Popularea Europei şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Care sunt regiunile mai dens populate ? 3. Căror factori credeţi că li se datorează diferenţa de densitate? Fişa nr. 1 Priviţi imaginile din manual de la pag. Care sunt regiunile mai puţin populate ? 2.5 Priviţi harta nr. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? Fişa nr. Religiile din Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. 3 Priviţi harta nr. 19 şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Numiţi şi ordonaţi cronologic pătrunderea principalelor popoare migratoare în Europa. 3 din manual pag. Fişa nr. Prin ce se caracterizează fiecare dintre acestea? Fişa nr. 1 din manual pag. 2 Priviţi harta nr. Limbile vorbite în Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. 4 din manual pag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful