P. 1
0 Proiect Lectie Populatia Europei

0 Proiect Lectie Populatia Europei

|Views: 407|Likes:
Published by Igna Miha
Lectie
Lectie

More info:

Published by: Igna Miha on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2015

pdf

text

original

Profesor propunător : FLOREA DORIN Şcoala Gimnazială Poplaca

Data: 05.11.2012 Clasa a VI-a Tema : Europa. Geografia umană şi economică Lecţia : Populaţia Europei Tipul lecţiei : mixtă Locul de desfăşurare : Sala de clasă Bibliografia : Geografie. Manual pentru clasa a VI-a. Ed. Teora, Carpentier, Jean; Lebrun, Francois; (2006) Istoria Europei. Ed. Humanitas, Bucureşti Ilinca,Nicolae (2009) Geografia Umană, Ed. CD Press, Bucureşti Maria Eliza Dulamă; Izabela Amalia Mihalca, Europa proiecte de lecţie ptr. clasa a VI-a, Ed. Presa Universitară Clujeană 2010. Mijloace de învăţământ : Tabla şi creta, manual, fişe de lucru, harta. Metode şi procedee : Explicaţia, expunerea, conversaţia, observarea dirijată, exerciţiul, ciorchinele. Forme de organizare a elevilor : Activitate frontală şi pe grupe Obiectivul general : Transmiterea, sistematizarea, consolidarea şi evaluarea cunoştinţele privind populaţia Europei Competenţe generale : 1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice. 2. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic dat. 3. Identificarea şi explicarea dimensiunii social civice şi culturale a caracteristicilor spaţiului geografic. Competenţe specifice : 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi 3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar 6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare Obiective operaţionale : La sfârşitul lecţiei elevii trebuie :

O6 .O4. spor natural.(fişa de lucru 1). spor natural. 2 minute S4 / O4 : pe baza imaginilor de la pagina 19 din manual analizaţi comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa. 3 minute Schema lecţiei : se structurează pe următorul plan: C1 : Definirea termenilor: rasă. migraţie. densitatea populaţiei.O1 . 8 minute S3 / O3 : analizaţi imaginile de la pagina 19 din manual şi identificaţi cele patru tipuri umane principale . 4 minute S2 / O2 : urmăriţi cu atenţie expunerea şi informaţiile din manual de la pagina 19. O2. densitatea populaţiei. O3. C3 : Principalele tipuri umane . O3. Argumentarea obiectivelor: A1. O2-C2-S2. C4 : Caracterizarea tipurilor umane.conţinuturi . limbă vorbită.să analizeze comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa. formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unor hărţi.O5 . 5 minute S6 / O6 : citiţi cu atenţie informaţiile existente în manual la pagina 21şi identificaţi patru caracteristici ale populaţiei Europei. C5: Clasificare populaţiei Europei după : religie. încercaţi să formulaţi o definire a noţiunilor: rasă. alfabet utilizat. O5-să localizeze pe hartă ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. C2 : Principalele etape ale populării continentului .sarcini de lucru: O1-C1. migraţie. limba vorbită. O6.să definească corect termenii: rasă. O4-C4-S4. 5 minute S5 / O5 : priviţi cu atenţie hărţile 1-4 de la pagina 20 şi localizaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane şi eventuale caracteristici ( fişa de lucru 2-5). O6-C6-S6 . C6 : Caracterizarea populaţiei Europei . O3-C3-S3. O2 . A2 . O5-C5-S5. densitatea populaţiei. spor natural. Sarcini de lucru : S1 / O1 : pe baza cunoştinţelor din clasa a VI-a şi a informaţiilor din manual de la pagina 21. migraţiune. A3 . încercând să identificaţi principalele etape ale populării continentului.să clasifice populaţia Europei după religie. dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a elementelor de geografie umană. formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unui text.S1. Corelaţia obiective .O1.să identifice patru tipuri umane principale O4.să identifice principalele etape ale populării continentului. alfabetul utilizat.

vreau să ştiu. mijloace de învăţământ Efectuează sarcina. explicaţia O1 a. Răspund la întrebări iar acolo unde nu găsesc răspunsurile notează întrebările pe coloana a doua. Explicaţia . a ceea ce trebuie să ştie şi să facă elevul la sfârşitul lecţiei (1min) În orele precedente s-au învăţat mai multe aspecte ce ţin de caracterizarea fizicogeografică a Europei. am învăţat. religiile lumii. mobilitatea populaţiei. Rasele umane 2.034 mil km² iar populaţia este de 730 mil locuitori? Exerciţiu 3. pregăteşte mijloacele de învăţare Elevilor li se cere să întocmească un tabel pe caiet având trei coloane : ştiu. procedee. Elevilor li se cere să noteze pe prima coloană cunoştinţele pe care le au din clasa a V-a cu privire la rasele umane. cât şi ce ar dori să mai afle în cadrul lecţiei. Mobilitatea populaţiei • • • • Care sunt principalele rase umane? Care sunt principalele religii ale lumii? Ce reprezenta mobilitatea populaţiei? Ce este sporul natural? Ce reprezintă densitatea populaţiei ? Calculaţi densitatea populaţiei Europei dacă suprafaţa continentului este de 10. Activitate frontală Conversaţia.Evaluarea. Anunţarea lecţiei noi. Populaţia Europei Recepţionează tema expusă. a planului ei de predare-învăţare.Obiectivul Succesiunea momentului lecţiei si timpul afectat 1. revitalizarea cunoştinţelor necesare dobândirii lecţiei noi (10 min) • • • b. Dirijează conversaţia Activitatea elevilor Metode. Astăzi vom continua să dezbatem probleme cu privire la populaţie. Notează informaţiile pe care le deţin în legătură cu populaţia.Moment organizatoric 1 min Succesiunea elementelor de conţinut Activitatea profesorului Notează absenţele. Religiile lumii c.

Fixarea cunoştinţelor (12 min) . rezolvarea sarcinilor . Conversaţia euristică Lucrul cu manualul Exerciţii de extragere a unor informaţii din text. Cere elevilor să citească din manual de la pagina 21 primele patru paragrafe ptr. Fiecare grupă prezintă materialul. Precizaţi principalele etape ale populării continentului. realizează schiţa lecţiei. acordă sprijin dacă este necesar. Prezintă istoricul populaţiei Europei Urmăresc expunerea. urmăreşte ca fiecare elev să Elevii colaborează pentru participe activ la rezolvarea sarcinilor. Expunerea Activitate pe grupe Lucrează pe fişe şi răspund la întrebările primite. Conversaţia Citesc textul O1-O6 5. a identifica caracteristicile generale ale populaţiei Europei . Dobândirea noilor cunoştinţe (25 min) După prezentarea materialelor de către fiecare grupă face completările care se impun.Prezentarea istoricului populaţiei Europei Distribuie fişe de lucru pentru fiecare grupă O2 Elevii sunt împărţiţi în cinci grupe urmând să analizeze fiecare grupă câte un aspect legat de populaţia Europei utilizând manualul şi câte una din cele patru hărţi de la pagina 20 şi imaginile de la pagina 19. O4 Prezintă diversitatea umană şi culturală Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare. Dirijează activitatea. Descoperirea Conversaţia Dezbaterea O3 O4 4. Răspund la întrebări . Elevii răspund la întrebări .

Care credeţi că sunt cauzele răspândirii inegale a populaţiei? Menţionaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. (rasă. Realizaţi un eseu de cinci minute cu patru termeni geografici daţi. regiunile cu populaţie densă.Numiţi patru tipuri umane principale. Elevii răspund la cerinţele profesorului O6 . 6. Realizează un eseu scurt. Menţionaţi cele patru tipuri de alfabet utilizate în Europa. Populaţia Europei. regiunile cu densitate mijlocie şi regiunile slab populate. Europa. Menţionaţi principalele trei grupe de limbi vorbite în Europa. Numiţi principalele religii practicate în Elevii răspund la întrebări. Localizaţi pe harta murală: Europa densitatea populaţiei. Regiunile cu populaţie foarte densă. densitatea populaţiei. Tema pentru acasă (1 min) Alcătuiţi un ciorchine pornind de la tema Notează tema în caiete. spor natural. migraţie).

Rasă umană . chirilic (slav).definiţie : Fiecare dintre grupurile biologice de populaţie caracterizate prin culoarea părului. evreii. olandezii. . statură scundă şi robustă.Tipul mediteranean : statură mică. .După religie: romano-catolică. etc. . migraţiune: . . densitatea populaţiei.Spor natural – definiţie: Diferenţa dintre natalitate şi mortalitate.definiţie: Raportul dintre numărul de locuitori care trăiesc pe un teritoriu şi suprafaţa acestui teritoriu . spor natural. piele albă. albanezii. poate fi negativ sau pozitiv . pomeţi proeminenţi. ochi albaştri. negri.Imperiul roman . statură înaltă.Se întâlnesc şi reprezentanţii altor rase: arabi. etc.Alfabetul : latin. spaniolii.mozaică. popoare germanice : germanii. ungurii.lumea romanică este predominant catolică şi se regăseşte în sudul continentului. .Migraţiile din ultimul secol . polonezii. islamică. norvegienii.Schema lecţiei Definirea termenilor: rasă. arab. turci. sârbii.Civilizaţia greacă . . ochi migdalaţi. . alfabet utilizat: . suedezii.România face excepţie de la această împărţire deoarece limba este de origine latină dar religia predominantă este ortodoxă . Clasificare populaţiei Europei după : religie. a pielii şi a altor particularităţi exterioare . românii.Pătrunderea popoarelor migratoare în mileniul I . turcii.Poate fi individuală. asiatici. etc. bulgarii. belaruşii.Migraţie – definiţie : Fenomenul de mişcare a populaţiei dintr-un loc în altul .Evul Mediu şi extinderea imperiului otoman în Europa . faţă negricioasă şi palidă. . francezii.Tipul slav : păr şi ochi castanii.Diversitatea religioasă . neoprotestantă.Populaţia Europei alcătuiește un mozaic de popoare Principalele tipuri umane : .Tipul alpin: capul rotund . temporară sau definitivă. ortodoxă. laponi Caracterizarea tipurilor umane : . .lumea slavă este predominant ortodoxă .Densitatea medie a populației . portughezii. limbă vorbită. slav. în grup. grec. se regăseşte în estul continentului. . alpin. englezii.Europa a fost locuită încă din Preistorie . .lumea germanică este predominant protestantă ocupă nordul şi vestul continentului. Principalele etape ale populării continentului : .După limba vorbită: popoare romanice/ latine: italienii. ucrainenii. popoare slave : ruşii. finlandezii.Tipuri umane : nordic. alte popoare : grecii. protestantă.Tipul nordic : păr blond. mediteranean .

Populaţia este .Cele mai populate sunt regiunile industriale din Europa de Vest. . .. clima. . industrializarea) şi regimul politic. .Densitatea medie este de aproximativ 70 locuitori pe km ².îmbătrânită.Majoritatea populaţiei trăieşte în mediul urban. sociale (războaiele.Cauzele răspândirii inegale a populaţiei sunt: naturale (relieful. iar cele mai puţin populate sunt regiunile reci din nordul Europei. solul.Caracterizarea populaţiei Europei : . . vegetaţia. cu o speranţă de viaţă la naştere de peste 70 de ani . . . .Bilanţul (sporul ) natural este negativ sau aproape de zero în multe dintre ţările Europei.Ritmul de creştere al populaţiei este redus. resursele minerale)..În prezent populaţia Europei este de aproximativ 725 mil. locuitori ( anul 2005).

19 şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. răspundeţi la următoarele întrebări: 1.Fişa nr.4 Priviţi harta nr. Religiile din Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Care au fost principalele locuri populate în paleolitic ? 2. Limbile vorbite în Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Care sunt regiunile mai puţin populate ? 2. 1 Priviţi imaginile din manual de la pag.20. 1 din manual pag.20. 2 din manual pag. 4 din manual pag. Care sunt principalele religii ? 2.20. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? Fişa nr.Care sunt principalele tipuri umane în Europa? 2. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? . Căror factori credeţi că li se datorează diferenţa de densitate? Fişa nr. Fişa nr.5 Priviţi harta nr. Popularea Europei şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Prin ce se caracterizează fiecare dintre acestea? Fişa nr. Europa densitatea populaţiei.20. 2 Priviţi harta nr. 3 Priviţi harta nr. Care sunt regiunile mai dens populate ? 3. 3 din manual pag. Care sunt principalele limbi vorbite ? 2. Numiţi şi ordonaţi cronologic pătrunderea principalelor popoare migratoare în Europa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->