Sunteți pe pagina 1din 1

1. Date generale a. Denumire proiect b. Amplasament c. Titular investitie d. Beneficiar investitie 2. Informatii generale privind proiectul a.

Situatia actuala si informatii b. Descrierea investitiei situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei c. Descrierea constructive, functionala si tehnologica 3. Date tehnice ale investitiei a. Zona si amplasament b. Statutul juridic al terenului c. Caracteristicile principale ale cladirilor 4. Durata de realizare, etapele proiectului, graficul de activitati a. Val totala cu detaliere pe structura devizului b. Esalonarea costurilor cu graficul de realizare a investitiilor 5. Analiza cost beneficiu a. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor b. Obiective generale c. Obiective specific d. Valori cuantificabile privind efectele benefice rezultate prin promovarea proiectului e. Perioada de referinta f. Calcularea veniturilor si cheltuielilor 6. Surse de finantare a investitiei a. Estimari privind forta de munca in faza de executie b. Estimari privind forta de munca in faza de operare 7. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei a. Valoarea totala a investitiei b. Esalonarea investitiei c. Durata de realizare d. Capacitati in unitati fizice si valorice 8. Avize si acorduri