Sunteți pe pagina 1din 4

EXEMPLU O entitate detine un capital social in suma de 600.000 lei, reprezentand 200.000 actiuni, cu o valoare nominala de 3,00 lei/actiune.

Legat de instrumentele de capital propriu (actiuni proprii), de-a lungul timpului entitatea desfasoara mai multe operatiuni, astfel: A) La 1 februarie anul N, entitatea rascumpara 3.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de rascumparare unitar de 2,00 lei/actiune. Tot in acest an urmeaza sa se reduca capitalul social cu valoarea actiunilor rascumparate. Reflectarea in contabilitate Rascumpararea actiunilor proprii la valoarea de rascumparare (3.000 actiuni x 2,00 lei/actiune = 6.000 lei): 109 = 5121 6.000 Actiuni proprii Conturi la banci in lei Anularea actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora (3.000 actiuni x 3,00 lei/actiune = 9.000 lei) si inregistrarea castigului rezultat din anulare: 1012 = % 9.000 Capital subscris varsat 109 6.000 Actiuni proprii 141 3.000 Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii Transferarea castigurilor obtinute din anularea actiunilor, la rezerve: 141 = 1068 3.000 Castiguri legate de vanzarea Alte rezerve sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii B) La 1 martie anul N+1, e ntitatea rascumpara 3.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de rascumparare unitar de 3,50 lei/actiune. In acelasi exercitiu urmeaza sa se reduca capitalul social cu valoarea actiunilor rascumparate. Reflectarea in contabilitate Rascumpararea actiunilor proprii la valoarea de rascumparare (3.000 actiuni x 3,5 lei/actiune = 10.500 lei): 109 = 5121 10.500 Actiuni proprii Conturi la banci in lei Anularea actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora (3.000 actiuni x 3,00 lei/actiune = 9.000 lei) si inregistrarea pierderii rezultate din anulare:

% = 109 10.500 Actiuni proprii 1012 9.000 Capital subscris varsat 149 1.500 Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii Acoperirea din rezerve a piederilor inregistrate: 1068 = 149 1.500 Alte rezerve Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii C) In anul N+2, entitatea inregistreaza pierderi legate de emiterea instrumentelor de capital propriu, precum si din cedarea acestora. Reflectarea in contabilitate S-au efectuat cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capital propriu in suma de 5.000 lei. Aceste cheltuieli nu au indeplinit conditiile de recunoastere la imobilizari necorporale in contul 201 Cheltuieli de constituire, motiv pentru care se vor inregistra in contul 149 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

149 = 512 5.000 Pierderi legate de emitere, Conturi la banci in lei rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii S-au rascumparat 2.000 actiuni cu o valoare de rascumparare de 3,10 lei/actiune, din care 1.000 de actiuni au fost cedate cu titlu gratuit, iar restul de 1.000 de actiuni au fost vandute cu o valoare de vanzare de 2,90 lei/actiune. Rascumpararea celor 2.000 de actiuni la o valoare de rascumparare de 3,10 lei/actiune: 109 = 5121 6.200 Actiuni proprii Conturi la banci in lei Cesiunea celor 2.000 de actiuni rascumparate se inregistreaza dupa cum urmeaza: Cesiunea cu titlul gratuit a 1.000 de actiuni la valoarea de rascumparare (1.000 actiuni x 3, 10 lei/actiune = 3.100 lei): 149 = 109 3.100 Pierderi legate de emitere, Actiuni propii rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de

capitaluri proprii Cesiunea cu titlul oneros a 1.000 de actiuni la valoarea de cesiune (1.000 actiuni x 2,90 lei/actiune = 2.900 lei) si inregistrarea pierderii din cesiune in valoare de 200 lei (diferenta intre pretul de cesiune si valoarea de rascumparare, (2,90-3,10) x 1.000 actiuni = 200 lei se inregistreaza dupa cum urmeaza. Vanzarea de actiuni la pretul de cesiune: % = 109 3.100 461 Actiuni propii 2.900 Debitori diversi 149 200 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii Incasarea contravalorii actiunilor vandute: 5121 = 461 2.900 Conturi curente la banci Debitori diversi Diminuarea rezervelor cu pierderile inregistrate in contul 149 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii in anul N+2 (5.000 + 3.100 + 200 = 8.300): 1068 = 149 8.300 Alte rezerve Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii D) In anul N+3 s-au rascumparat 1.000 actiuni cu o valoare de rascumparare de 3,30 lei/actiuni si ulterior au fost vandute cu o valoare de vanzare de 3,50 lei/actiune. Reflectarea in contabilitate Rascumpararea celor 1.000 de actiuni la o valoare de rascumparare de 3,30 lei/actiune, in contabilitate se inregistreaza, astfel:

109 = 5121 3.300 Actiuni proprii Conturi la banci in lei Din cesiunea cu titlul oneros a celor 1.000 de actiuni la valoarea de cesiune de 3,50 lei/actiune (1.000 actiuni x 3,50 lei/actiune = 3.500 lei) se inregistreaza un castig in valoare de 200 lei, (diferenta intre pretul de cesiune si valoarea de rascumparare, (3,53,3) x1.000 actiuni= 200 lei. Inregistrarea in contabilitate Vanzarea de actiuni la pretul de cesiune:

461 = % 3.500 Debitori diversi 109 3.300 Actiuni propii 141 200 Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii Incasarea contravalorii actiunilor vandute: 5121 = 461 3.500 Conturi curente la banci Debitori diversi Transferarea castigurilor obtinute din vanzarea actiunilor, la rezerve: 141 = 1068 200 Castiguri legate de vanzarea Alte rezerve sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii