P. 1
Frecventmetru Numeric Varianta Finala

Frecventmetru Numeric Varianta Finala

|Views: 446|Likes:
Published by Ramona Cinjau

More info:

Published by: Ramona Cinjau on May 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2015

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 Instrumente de măsură numerice clasice
 • 1.2 Avantaje:
 • 1.3Dezavantaje:
 • 1.4 Circuite logice fundamentale utilizate în IMN
 • 1.5 Principalii parametri ai circuitelor logice sunt:
 • 2. Tema proiectului
 • 3.1 Principiul de funcionare i măsurarea frecvenelor
 • 3.2 Metode de măsură
 • 3.3 Limite de măsură
 • 4.1 Decodorul, circuitele de intrare si poarta Şi
 • 4.2 Numaratorul zecimal şi bistabilul de semnalizare a depaşirii gamei de masură
 • 4.3 Oscilatorul si numărătorul binar
 • 4.4 Circuitul de memorare
 • 4.5 Circuite de afişaj
 • 5.1.1 Triggerul Schmitt ca formator de semnal logic TTL/CMOS
 • 5.1.2 Schema de trigger Schmitt compatibil TTL/CMOS cu amplificator operaţional
 • 5.1.3 Schema de trigger Schmitt cu inversoare CMOS
 • 5.2 Numărătorul binar –zecimal
 • 5.3 Registru de memorare
 • 5.4 Decodoare
 • 5.5.1Afisaje cu tuburi nixie si tuburi fluorescente
 • 5.5.2 Afisaje cu diode electroluminiscente
 • 5.6 Operatorul ŞI(AND)
 • 5.7 Descrierea dispozitivului
 • 5.8 Erori
 • 6 Decodor 7442 1 4
 • 7. Schema electrica a aparatului
 • 8.Realizarea cablajului
 • 9. Alimenatarea circuitului
 • 10. Bibliografie

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” BUCUREŞTI FACULTATEA DE TRANSPORTURI

Specializarea TELECOMENZI ŞI ELECTRONICĂ ÎN TRANSPORTURI

Proiect ME/STAD INTRUMENT NUMERIC DE MASURARE
FRECVENȚMETRU NUMERIC

Indrumător: SL.dr.Fiz.Ing.Mihaela Nemţoi

Student: Cînjău Aura Ramona gr. 8314

București

2011/2012

CUPRINS
1. Introducere 1.1 Instrumente de măsură numerice clasice 1.2 Avantaje 1.3 Dezavantaje 1.4 Circuite logice fundamentale utilizate 1.5 Principalii parametri ai circuitelor logice 2. Tema proiectului 3. Schema bloc a instrumentului de masură 3.1 Principiul de functionare 3.2 Masurarea frecvenţelor 3.3 Limite de măsură 4. Schemele electrice parțiale și descrierea acestora 4.1 Decodorul, circuitele de intrare și poarta ȘI 4.2 Numărătorul și bistabilul de semnalizare a depașirii gamei de masură 4.3 Oscilatorul și numărătorul binar 4.4 Circuitul de memorare 4.5 Circuitul de afișare 5. Memoriu tehnic 5.1 Circuite trigger Schmitt 5.1 Circuite trigger Schmitt 5.1.1 Triggerul Schmitt ca formator de semnal logic TTL/CMOS 5.1.2 Schema de trigger Schmitt compatibil TTL/CMOS cu amplificator operaţional 5.1.3 Schema de trigger Schmitt cu inversoare CMOS 5.2 Numărătorul binar –zecimal 5.3 Registru de memorare 5.4 Decodoare 5.5 Dispozitive de afişare numerică 5.5.1Afisaje cu tuburi nixie si tuburi fluorescente 5.5.2 Afisaje cu diode electroluminiscente 5.6 Operatorul ŞI (AND) 5.7 Oscilatorul cu cuarţ 5.8 Erori 6. Calculul economic si nomenclatorul de componente 7. Schema electrică completa a aparatului de masura 8. Realizarea cablajului

- -

2

9. Alimentarea circuitului 10. Bibliografie

1. Introducere
1.1 Instrumente de măsură numerice clasice
Deşi se constată că, în prezent, aparatele de măsură numerice clasice sunt în declin, fiind înlocuite rapid de către cele cu microprocesor, studiul lor prezintă o importanţă deosebită pentru cunoaşterea problematicii ridicate de instrumentaţia numerică modernă, deoarece o parte însemnată a blocurilor ce le compun şi a metodelor de măsură utilizate sunt comune, indiferent de implementarea fizică: clasică (cu logică cablată) sau cu microprocesor (cu logică programată).Pe de altă parte, o mare parte din instrumentaţia de laborator şi industrială aflată în exploatare este de tip clasic, ceea ce oferă un argument în plus acestui studiu. Cu toată diversitatea aparatelor de măsură numerice clasice existente în prezent, acestea pot fi împărţite în două categorii: aparate de tip conometru şi aparate de tip voltmetru. Circuitele integrate ale unui aparat de masura numeric(AMN) lucrează cu semnale analogice, dar toate celelalte blocuri lucrează cu semnale numerice . Semnalele analogice pot fi măsurate direct cu aparate relativ simple, însă sunt sensibile la imperfecţiunile căilor de transmisie şi de prelucrare(pierd din precizie după fiecare operaţie deoarece informaţia este grefată pe amplitudine). Semnalele numerice sunt sub formă de impulsuri şi au informaţia grefată pe durată şi pe poziţia impulsurilor în timp(SN oferă o mai mare flexibilitate în utilizare(operaţiile de calcul, numărarea, multiplexarea, transmisia se fac mult mai comod decât în analogic, iar în cursul acestor prelucrări precizia mărimii primare se conservă). CN(circuitele numerice) lucrează pe principiul totul sau nimic(structuri foarte simple în circuitele de bază). Cu CN de bază(porţi, codificatoare/decodificatoare, multiplexoare, bistabile, numărătoare, registre, operatori logico-aritmetici, automate programabile, circuite de conversie a datelor) se pot construi o mare varietate de instrumente de masura. CN permit implementarea de funcţii din ce în ce mai complexe pe acelaşi cip(micşorarea gabaritului AM şi reducerea preţului de cost.Viteza de lucru a unui procesor modern este de aproximativ 1000MHz(frecvenţă de ceas).
- 3

1.2 Avantaje:
IMN pot atinge viteze mult mai mari decât cele analogice deoarece au răspunsul independent de amplitudinea semnalului ce poartă mărimea de măsurat(x). IMN sunt mai robuste(rezistente la şocuri şi vibraţii). IMN pot funcţiona în orice poziţie. IMN sunt uşor integrabile în sistemele de măsurare-reglare conduse de calculator.

1.3Dezavantaje:
-IMN nu permit sesizarea rapidă a tendinţei de evoluţie a mărimii de măsurat(x) şi nici realizarea de scări neliniare.

1.4 Circuite logice fundamentale utilizate în IMN
-IMN au elemente şi blocuri comune(FI,N,P,BC). La baza acestora stau circuite simple numite circuite logice (circuite numerice). -Denumirea unui sistem de numeraţie se face după baza(B) utilizată. -Sistemul de numeraţie cu B=2 se numeşte sistem binar şi este generalizat în toate sistemele numerice de calcul. -Pe întreg lanţul de măsură al IMN precum şi pentru comunicaţiile cu echipamente periferice sau calculatoare se utilizează sistemul binar şi numai la ieşire rezultatul trebuie afişat în sistem zecimal. -Realizarea fizică a elementelor ce utilizează sistemul binar are soluţii practice foarte simple. -Algebra booleană atribuie cifrelor 0 şi 1 semnificaţia de fals respectiv adevărat şi în 1938 Shannon o aplică la studiul circuitelor de comutaţie.

1.5 Principalii parametri ai circuitelor logice sunt:
-Tensiunea de alimentare(Ucc(TTL)=5V; Udd(CMOS)=3..15V).
- -

4

-Imunitatea la zgomote=capabilitatea circuitelor numerice de a nu suferi basculări false sub acţiunea tensiunilor perturbatoare prezente la intrare.Schema bloc 3. -FAN-IN=încărcarea produsă de intrările circuitului exprimată în unităţi convenţionale. 3. Caracterizează răspunsul circuitului la aplicarea unui semnal treaptă de intrare. 2. -FAN-OUT=numărul de intrări pe care le poate comanda ieşirea circuitului. Tema proiectului Să se proiecteze un frecvenţmetru numeric care să funcționeze până la 10MHz cu o precizie de ± 1Hz. -Puterea disipată=puterea medie consumată în stările 0 şi 1 logic ale unei singure unităţi logice din capsula respectivă.- 5 .-Tensiunile de intrare şi ieşire pentru nivelele 0 şi 1 logic.1 Principiul de funcționare și măsurarea frecvențelor Schema de principiu a unui frecvențmetru numeric conține la bază patru module: . -Timpii de propagare(timpi de întârziere). -Impedanţa de intrare(Zi) şi de ieşire(Zo).

10MHz. definind astfel intervalul de masură.. un formator de impulsuri cu Trigger Schmitt). care pe a doua intrare (Validare) prime ște un impuls de durată precisă controlată (Tm). Formatorul TS este precedat de o serie de circuite de condiționare fară calitați metrologice: atenuator/amplificator(ce are rolul numai de a aduce semnalul la nivelul cerut de TS). decodorul(D) si afisajul numeric(AN). din motive de claritate aceste circuite au fost omise din schemă. Registrul plasat între numarător și decodor are rolul de a stabiliza indicația aparatului pentru a putea fi citită de către opearator.. limitator de tensiune(cu rolul de circuit de protecție). transferarea numarului memorat în M către blocul de afișare precum și aducerea în 0 a numărătorului. cât timp nivelul de pe intrarea Validare este sus .. -o bază de timp împreuna cu circuitele de control asociate. care are rolul de a aduce semnalul analogic U(fx) într-o formă copatibilă cu circuitele folosite în partea numerică a echipamentului (uzual TTL/CMOS). prescrisă de catre baza de timp legatura cu blocul de afișare este întreruptă. de regulă pe un trigger Schmitt(TS). plecând de la un oscilator foarte stabil. rolul triggerului fiind de a imbunătății frontul de comandă al impulsului Tm în scopul micșorării erorilor de basculare. în registrul M păstrându-se valoarea măsurată anterior. De regulă se asociază bazei de timp și circuitele secvențatorului care generează operațiilor dintr-un ciclu de măsură. pregătind astfel aparatul pentru o nouă secvența de măsurare.-un circuit de intrare(uzual. -un circuit de poartă(o poarta SI) -un bloc de numărare zecimală si afișare. impulsurile provenite din U(f) trec prin poartă către blocul de numarare și afisare. termostatat cu frcvența f0 între 1. Astfel se realizează o afișare stabilă fară „clipiri” suparătoare. poarta prevazută cu Trigger Schmitt pe intrarea Validare.0. Cu ajutorul semnalele de control necesare coordonării .- 6 .. Blocul de numarăre și afișare al frecvențmetrului conține patru componente principale: numaratoul decadic(N). Semnalul format este aplicat porții principale P. După terminarea măsurării. urmat de un divizor de frecvență . baza de timp comandă inchiderea portii P. De regulă . Etalonul de frecvență este un oscilator cu cuarț. adaptor de impedanțe și circuit de modificare a nivelului (pentru găsirea intervalului optim de declanșare).0000000001.0000001. Pe durata măsurării (Tm). și care are o precizie cel puțin egală cu 0. Circuitul de intrare se bazează. Baza de timp (BT) are rolul de a crea intervalul de măsură (Tm).

iar indicii T și Ua se referă la eorile cauzate de abaterile temperaturii și respectiv a tensiunii de alimentare față de valorile de referință. are rolul de a transforma perioada semnalului cules la divizorul de frecvență al bazei de timp.etc). înscrisă în prospectul frevențmetrului este valabilă numai pentru cazurile în care măsurarea se face în condiții de referință. fazmetre. impedanţa. generator de semnal.- 7 . În intervalul de timp spre numărător N impulsuri de perioadă =N* N= * . 1 si 10 sec). prin asocierea sa cu un convertor tensiune –frecventă.1.adică : . acestea din urmă bazându-se pe numărarea unor impulsuri de frecvența într-un interval de timp necunoscut. etc. De asemenea. sau poate fi inclus într-un aparat cu funcționalități multiple: numărător universal. De cele mai multe ori.) . Bistabilul T plasat după K.adică numărul afișat reprezintă frecvența în Hz. modul de calcul al acestor erori este precizat in prospectul aparatului. Ecuația de funcționare . osciloscop numeric. trec Ultima reprezentând ecuația de funcționare a frecvențmetrului numeric. frecvențmetrul numeric poate fi utilizat și pentru măsurarea tensiunilor sau curenților. la eroarea intiala se mai adaugă o eroare suplimentară în care indicele I se referă la eroarea de îmbatrinire. Cel mai mic dintre aceste intervale este perioada T iar numărul de perioade ce au loc într-o secundă reprezintă frecvenţa f=1/T. oscilatorul furnizează semnal de tact și pentru celelalte module(secvențiator. Obs: Precizia de bază a etalonului de frecventă. Unitatea de măsură a frecvenţei este hertzul(Hz).circuite de afișare. În aceste cazuri. caracteristica ce il deosebește de periodmetre. cât timp poarta P este deschisă. în funcție de necesități. Dacă se selectează =1s. într-un impuls de durată egala cu a perioadei respective (Tm). Dimensional [f]=[T-1]. rezultă N= . definit ca frecvenţa unui fenomen periodic care are un ciclu/secundă. Un semnal se numeşte periodic dacă se reproduce identic la intervale de timp egale. Generalităţi Frecvențmetrul numeric este un aparat de masură de tip cronometru care are la bază numararea unor impulsuri necunoscute într-un interval de timp cunoscut. Există două metode de măsurare a frecvenţelor: • Metodele analogice (sunt metode ce se bazează pe compararea cu mărimi cunoscute cum ar fi frecvenţa. Frecvențmetrul numeric poate fi de tip singular și se utilizează ca aparat de tablou. se prescrie (manual) timpul de măsură (T=0.acesteia prin intermediul unui divizor de frecvența decadic(DF).

de-aşi modifica reactanţa. gama larga de valori măsurabile cu acelaşi aparat. atunci când se modifică frecvenţa tensiunii care se aplică circuitului. să fie citit direct pe aparatul de măsură.• Metode numerice (sunt metode ce se bazează pe numărarea ciclilor într-un interval de timp dat). sunt cele în care valoarea frecvenţei necunoscute se determină.2 Metode de măsură Metodele de măsură se pot clasifica astfel : 1. aceste metode sunt folosite astăzi aproape în exclusivitate. metodele de rezonanţă. metodele de zero. Metoda directă. prin compararea acesteia cu o frecvenţă cunoscută. metodele de comparaţie. 3. când se modifică frecvenţa. se bazează pe modificarea reactanţei unui condensator. 4. sunt cele în care se foloseşte proprietatea fizică a unui element de circuit (condensator sau bobină). Aceste proprietăţi constituie principiu fizic care stă la baza funcţionării frecvenţmetrelor analogice. metodele directe. Aceste metode sunt şi ele folosite pentru realizarea de frecvenţmetre analogice. Având în vedere precizia ridicată care se obţine prin metodele numerice adică de 10-12 faţă de 10-2. comoditatea citirii precum şi diferitele posibilităţi de prelucrare a rezultatului măsurării oferite de tehnica digitală încorporată. Frecvenţmetre cu condensator serie. se bazează pe proprietăţile selective ale circuitelor LC formate dintr-o bobină şi un condensator. 3. sunt folosite pentru realizarea de frecvenţmetre numerice. 2. Principiul de funcţionare al acestor frecvenţmetre. 5. punţile de curent alternativ. Frecvenţmetrele cu citire directă sunt aparate indicatoare cu scara gradată în herţi şi care nu necesită reglaje sau operaţii suplimentare în timpul masurării. sunt acele metode care folosesc pentru măsurarea frecvenţelor. Metoda directă Această metodă permite ca rezultatul măsurătorii. stă la baza realizării frecvenţmetrelor analogice.- 8 . au: . metodele numerice.

Cunoscând relaţia care este între timp şi frecvenţă f = 1/T. să fie citit direct pe aparatul de măsură.- domeniul de măsură între 10 Hz. au: - domeniul de măsură între 10 KHz. Precizia de măsurare este de ordinul 0. într-un interval de timp t cunoscut. sau un maxim al tensiunii în cazul circuitului LC paralel. Un astfel de circuit are frecvenţa de rezonanţă: Domeniul de utilizare ale acestor frecvenţmetre este cuprins între 100 kHz şi 10 GHz.- 9 . Această metodă permite ca rezultatul măsurătorii. este o metodă care constă în.100 KHz precizia de până la 2% Frecvenţmetre cu condensator paralel.. Metoda stă la baza realizării frecvenţmetrelor numerice.. serie sau pararel. Metoda numerică Măsurarea numerică a frecvenţei.. Aceste circuite au proprietatea.. să aibă un maxim al curentului în cazul circuitului LC serie. ca pentru o frecvenţă care depinde de valorile pe care le au capacitatea C şi inductanţa L. Frecvenţmetrele numerice prezintă unele avantaje faţă de cele analogice:  precizie mai mare . utilizându-se proprietăţile selective ale circuitelor LC. în care inductanţa este fixă.500 KHz Metoda de rezonanţă Metoda de rezonanţă permite măsurarea frevcvenţei. Această metodă este utilizată la construirea frecvenţmetrelor analogice de rezonanţă. numărarea a N perioade ale semnalului periodic a cărui frecvenţă dorim să-l cunoaştem. frecvenţa este numeric egală cu numărul de perioade N. iar condensatorul este variabil.1…1 %. Un frecvenţmetru de rezonanţă are un circuit oscilant LC serie sau paralel. se determină frecvenţa din relaţia: f =N/T Dacă t = 1 s.

Principiul metodei este: 1. Una ditre metodele cele mai utilizate este cea în care se foloseşte osciloscopul. obţinută de la un generator etalon. se obţine utilizând relaţia: unde: ny este numărul de puncte de intersecţie a figurii cu o dreaptă verticală nx este numărul de puncte de intersecţie a figurii cu o dreaptă orizontală În figura de mai jos se prezinta schema electrică de principiu.  domeniu de măsură mai mare permit măsurarea perioadei unui semnal. figura formată pe ecranul tubului catodic este o curbă închisă . la intrarea X a osciloscopului 4. Frecvenţa necunoscută fx. a duratei de timp a unui impuls măsurarea numărului de impulsuri şi raportul a două frecvenţe. la plăcile de deflexie pe verticală 3.- 10 . se aplică tensiunea de frecvență cunoscută fe. în partea stângă şi o figură Lissajous în partea dreaptă. constă în compararea frecvenţei de măsurat cu o frecvenţă cunoscută. Metoda de comparaţie Măsurarea frecvenţei prin metoda de comparaţie.figura Lissajous. se aplică semnalul de frecvenţă necunoscută fx. a cărei formă depinde de raportul frecvenţelor. dacă valorile celor două frecvenţe se află într-un raport exprimat printr-un număr raţional. motiv pentru care se numeşte metoda osciloscopică sau metoda figurilor Lissajous. . se deconectează baza de timp proprie a osciloscopului 2.

ca aparat de tablou şi mai rar ca aparat de laborator. generator de semnal. osciloscop numeric. situaţie în care fxmax poate atinge 100.. caz în care fxmax poate atinge ordinul zecilor de GHz.etc. Practic. deoarece.. un formator de impulsuri cu trigger Schmitt). dar bazate pe microprocesor). se numără punctele de intersecţie ale figurii cu o dreptă orizontală şi se notează cu nx şi apoi se numără punctele de intersecţie ale figurii cu o dreptă verticală şi se notează cu nz. Schema de principiu a unui frecvenţmetru numeric conţine patru module de bază: • • • • Un circuit de intrare (uzual. în acest ultim caz.50 MHz. care nu depăşeşte 30. Un circuit poartă (de regulă.500 MHz. numărător/temporizator universal (foarte răspândit până la apariţia unor instrumente similare. După acesta. Metoda se aplică atunci când raportul dintre nx şi ny este mai mic ca 10 Frecvenţmetru numeric singular se utilizează. pe ecranul osciloscopului se obţine o figură stabilă. prin asocierea sa cu un convertor tensiune-frecvenţă. Un bloc de numărare zecimală şi afişare. Limita superioară (fxmax) este de ordinul zecilor de MHz şi este hotărâtă în principal. de viteza de lucru a triggerului formator(TS).11 .Când raportul celor două frecvenţe aplicate osciloscopului: fx şi fe un număr raţional. o poartă ŞI). O bază de timp împreună cu circuitele de control asociate 3. .3 Limite de măsură Limita inferioară (fxmin) este de ordinul zecilor de Hz şi este impusă de către eroare de numărător(ɛN) aşa cum s-a arătat mai inainte. se caută să se obţină o figură Lissajous stabilă prin modificarea frecvenţei etalon fe. este mai economică includerea lui într-un aparat cu funcţionalităţi multiple: frecvenţmetru/ periodmetru.. este egal cu raportul frecvenţelor tensiunilor aplicate pe plăcile de deflexie. ca cea din figură.. • Utilizarea unui bloc de heterodinare.Pentru creşterea limitei fxmax. de regulă. Raportul numerelor de puncte de intersecţie ale figurii cu cele două drepte. Frecvenţmetrul numeric poate fi utilizat şi pentru măsurarea tensiunilor sau curenţilor. se poate alege una din soluţiile următoare: • Utilizarea unui divizor de frecvenţă(tipic 1/10) pe intrare.

Pentru: =>u1(t)=1 logic Când u(t) atinge valoarea U2 u1(t)=0 logic și chiar dacă u(t) scade astfel încat U1<u(t)<U2 . u(t+kT)=u(t) . La ieșirea amplificatorului se obține: u(t) . u1(t) ramâne în 0 logic . Fenomenul se numeste HISTEREZIS iar intervalul (U1. tЄR. Acest comportament se obține printr-o reacție pozitivă aplicată amplificatorului diferential. Fenomenul se poate elimina dacă comparația semnalului u(t) nu se face cu o singură tensiune U0 ci cu două.Când u(t) atinge valoarea U1. Acest lucru se realizează cu un amplificator limitator cu amplificare mare. u1(t) devine 1 logic.u(t) periodic . În caz general: Măsurarea frecvenței semnalului u(t) se face prin măsurarea tranzițiilor din 0 în 1 sau din 1 în 0 ale semnalului numeric u1(t).Masurarea frecvenței prin metoda numerică Pentru a măsura frecvența unui semnal cu circuite digitale este necesar a se construi un semnal dreptunghiular a cărui frecvență să coincidă cu cea a semnalului ce se măsoară. în funcție de valoarea lui u(t) la momentul anterior.- 12 . kЄZ . ) Dacă „a” este mare. semnalul u1(t) poate fi privit ca un semnal logic : De obicei se utilizează amplificatoare diferențiale. Pentru un semnal u(t) perturbat. u1(t)= Dacă u(t) iși păstrează valoarea logică. ν= u1(t)=a*u(t) Є ( . semnalul u1(t) va prezenta niște tranziții suplimentare alternând rezultatul numărării. timp de o secunda.U2) se numește zona de histerezis. Dacă: u1(t)= “1” .

circuitele de intrare si poarta Şi Cuvântul de 3 biţi CBA este decodat de U16(7442= decoder BCD-zecimal). Alternanțele pozitive ale semnalului din intrare se regăsesc defazate cu 180º în colectorul tranzistorului ce lucrează în clasa C.1 Decodorul. Această ieşire este baza de timp BT. Poarta Şi-Nu Trigger Schmitt posedă un histerezis. Condensatorul C4 (100nF) multistrat. datorită rezistenței foarte mică. Dioda D1(1N4148dioda rapidă de semnal mic) limitează la -0. Se protejează astfel joncţiunea BE a tranzitorului Q1 împotriva polarizarii inverse. după care ciclul se repeată. Alternanţele pozitive sunt limitate la +0. Rezistența R7 limitează curentul la tensiuni mari de intrare.- 13 . separă eventuala componenta continuă a semnalului cu frecvența necunoscută.7V prin joncţiunea BE a tranzistorului care va fi protejat în direct. .7V tensiunea VBE pe alternanţele negative ale semnalului de intrare. O primă ieşire dă semnalul de reset R. cele 2 tensiuni de prag U1 și U2 aflandu-se în intervalul 0. Primele 5 ieşiri ale sale se activeazâ succesiv( trec in 0 logic).iar tensiunile de Cu cat reacția este mai mare. LD. Schemele electrice partțiale și descrierea acestora 4. deoarece rezistența comparare sunt: se leagă la masă . Rezultă deci la iesire semnalul de ceas CLK pentru numaratorul zecimal.u1(t)= Dacă: u1(t)= “0” + = u1(t)= Cum + rezultă că și = De regulă este egal cu 0.8-2V. Semnalul de ieșire este dreptunghiular și are frecvenţa egală cu cea a semnalului de la intrarea în frecvenţmetru cat timp restul intrarilor porţii Şi-Nu sunt în 1 logic. Urmează activarea ieşirii ce deschide poarta ŞI-NU. cu atât diferența celor două tensiuni este mai mare ceea ce rezultă că histerezisul este mai mare iar imunitatea la zgomot crește. 4. Urmează activarea semnalului de scriere în memorii.

circuitele de intrare și poarta ȘI 4.D numară pană la 10.B.- 14 .D) numară de la 0 la 5. Cele 4 numărătoare zecimale numară pană la 9999. Cei trei bistabili urmatori (B.C. posedând o reacţie internă pentru evitarea numărării pană la capacitatea maximă. Incrementarea se produce pe tranziția negativă a ceasului și ca atare aceste circuite se pot conecta în cascadă.Decodorul. Bistabilii A. Ieşirea QD a ultimului numărator constituie ceas pentru un bistabil de tip D din circuitul 7474. .2 Numaratorul zecimal şi bistabilul de semnalizare a depaşirii gamei de masură Numărătorul zecimal este realizat cu numărătoare zecimale asincrone(7490). cu ceasul pe intrarea A și ieşirile QA. În acest numărător. bistabilul A este separat de celelalte și de aceea este necesară conexiunea ieșirii sale Q A cu intrarea B a bistabilului urmator.QD (QD =MSB).C. ieşirea unuia constituind intrare de ceas pt urmatorul.QC. Iesirea QD are o tranziţie negativă când numarătorul trece din 9 in 0.QB.

2 rezistenţe de reacţie (R5 si R6) si 2 condensatoare ceramice(C2 si C3) alcatuiesc un oscillator pe frecvenţa cristalului. Numaratorul zecimal şi bistabilul de semnalizare a depaşirii gamei de masură 4. În acel moment LED-ul roşu se va stinge. intrarea D fiind legata la 1 logic. LED-ul ramane aprins. În bistabilul de tip D se înscrie valoarea logică de la intrarea de date D(1 logic) și LED-ul roşu se aprinde.cele 4 cifre zecimale fiind codificate BCD. .3 Oscilatorul si numărătorul binar Un cristal de cuarţ împreuna cu două inversoare CMOS(U19-A şi U-19B). Ieşirea QD poate avea mai multe tranziţii. ieşirea Q D a ultimului numărator are o tranziție negativă. Pe ieşirile B0-B15 este disponibil rezultatul . se va activa semnalul de reset R pentru a se șterge conţinutul numărătoarelor și a bistabilului de memorare a depaşirii(se inscrie 0 peste tot). S-a folosit un cristal de cuarţ de ceas ce are frecvenţa de oscilatie de 215=32768Hz. După ce acestea vor fi memorate.La depaşirea capacitaţii maxime de numarare.15 .

ale numărătorului se obține un cuvant de 3 biți CBA care ia succesiv timp de o secundă valorile 000. La ieşirea Q14 a acestuia există un semnal dreptunghiular cu o frecvenţa de 214 ori mai mică. toate circuitele sunt alimentate cu 5V. însa alimentate în 5V.6mA daţi de intrarea unui TTL ţinuta în 0 logic. Semnalul dreptunghiular se aplică la intrarea de ceas CK a numărătorului binar asincron de 14 biţi 4020(U20). au fost construite circuite integrate în tehnologie CMOS special pentru interfaţare cu tehnologia TTL. Semnalul dreptunghiular cu frecvenţa de 2Hz este divizat cu 2 prin divizorul din circuitul integrat 7490(intrare A.100. primind un semnal de la circuitele CMOS alimentate între 5 și 15V. ieşire QD. Acest circuit conţine și un numărător până la 5(intrare B. La intrarea B este aplicată ieşirea QA ce furnizează un semnal cu frecvenţa 1 HZ. Operatorul U18-A din circuitul 4050 reproduce acest semnal identic din punct de vedere logic.001.QC. Ele nu modifică valoarea logică a semnalului.- 16 . În această schemă.000. Oscilatorul si numărătorul binar .QB.QC. El realizează adaptarea dintre circuitul U20 realizat în tehnologie CMOS și circuitul U3(7490) realizat în tehnologie TTL. sunt capabile sa comande o intrare TTL. adică de 2Hz.010. Unul dintre acestea este şi circuitul 4050 ce conţine operatoare buffer. Un circuit CMOS poate fi alimentat între 3 și 15V iar un circuit TTL numai la 5V +-5%. ieşire QA ). La ieşirile QD.QD fiind MSB).Condensatorul C2 de 2. De aceea.QD. O ieşire de circuit CMOS alimentat în 5V nu este capabilă să absoarbă 1.001. Acesta este semnalul de tact.011.2pF asigură un cuplaj slab al cuarţului pentru ca frecvenţa de oscilaţie să coincidă cu cea proprie a cristalului(oscilaţii “libere”).

B15 din ultimul moment în care LD mai era activă. Al patrulea circuit este 74193 folosit ca registru paralel/paralel de 4 biţi.74192: numărător sincron reversibil presetabil binar/zecimal În schemă s-au folosit 3 circuite 7475 care conţin cate 4 bistabile de tip D. +5 U 14A B8 U 12A 1 2 R 1 330 2 3 13 D 1 D 2 E N Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 16 15 1 14 Q8 7404 D 4 LE D 7475 U 17A B9 B8 2 3 13 D 1 D 2 E N Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 16 15 1 14 Q9 LD +5 6 1 9 8 2 3 4 5 1 U 13A 7404 7495A M S C C A B C D U 15 O D E E R LK 1 LK 2 Q A Q B Q C Q D 7475 U 18A 1 1 1 1 3 2 1 0 B3 B2 B1 B0 2 B10 2 3 13 D 1 D 2 E N Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 16 15 1 14 Q10 7475 U 24A B8 16 15 1 14 2 3 13 Q4 B11 2 3 13 D 1 D 2 E N Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 U 19A D 1 D 2 E N Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 16 15 1 14 Q11 7475 7475 U 25A 2 3 D 1 D 2 E N Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 16 15 1 14 Q5 U 20A B4 B5 13 B12 2 3 13 D 1 D 2 E N Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 16 15 1 14 Q12 7475 7475 U 26A B6 2 3 13 D 1 D 2 E N Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 16 15 1 14 Q6 B13 B8 U 21A 2 3 13 D 1 D 2 E N Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 16 15 1 14 Q13 7475 7475 U 22A U 27A B7 2 3 13 D 1 D 2 E N Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 16 15 1 14 Q7 B14 2 3 13 D 1 D 2 E N Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 16 15 1 14 Q14 7475 7475 U 23A B15 2 3 13 D 1 D 2 E N Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 16 15 1 14 Q15 7475 Circuit de memorare . Un LED semnalizează valoarea logică a acestui semnal.4. se aprinde cât timp acesta este activ(0 logic). asigurându-se astfel memorarea a 12 biţi.. Încarcarea se face pe perioada cât LD este în 0 logic.4 Circuitul de memorare Pt memorare se pot folosi orice circuite integrare care posedă regiștri de memorie cu posibilitatea de înscriere şi citire a datelor în mod paralel.- 17 . Astfel convin oricare din circuitele TTL: 7475 pentru bistabile de tip D 7495 registru de deplasare serie/paralel și paralel/paralel 74193. Când LD este dezactivat(1 logic) în celulele de memorie se gasesc valorile de pe intrarile B0 .

Cifra B0 B1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 B2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 B3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 a 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 b 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 c 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 d e 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 f 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 g 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Dacă exista zerouri nesemnificative acestea se blancheaza(nu se afişeaza). Acesta este legat la alimentare prin trei diode cu Si de 1A care limitează curentul prin LED-uri la o valoare sub 20mA. In acest mod se afişeză permanent prin 4 cifre arabe ceea ce se află în circuitele de memorare.- 18 .4. . Ieşirile circuitului 7447 sunt cu colector în gol. atunci acel circuit pune RBO pe 1 logic. Orice valoare ar avea RB1 la un circuit driver. Toţi anozii diodelor dintr-un afişor sunt legaţi împreuna la terminalul “anod comun”. Daca RB1=0 și A=B=C=D=0 atunci și numai atunci afişorul se blancheaza. Intrarea RB1 a circuitului cifrei celei mai semnificative se leagă la masă.C sau D. Acest lucru se face prin conectarea în lanţ a ieşirii RBO de la circuitul driver 7447 al unei cifre la intrarea RB1 a circuitului driver al cifrei mai puțin semnificative vecine.B.5 Circuite de afişaj Cifrele codificate BCD sunt transcodate în cod specific de 7 segmente de circuitele specializate 7447. Prin trecerea judicioasa a ieşirilor în 0(tabelul de mai jos) LED-urile aprinse construiesc cifrele de la 0 la 9. iar cea a circuitului cifrei celei mai puțin semnificative se leaga la 15V. dacă există cel putin un 1 logic pe intrarile A. Când apare 0 logic într-o astfel de ieşire(tranzistorul intern este saturat) LED-ul al carui catod este legat la aceasta ieşire se aprinde.

De asemenea.Circuite de afişaj 5. Se utilizează la convertirea semnalelor periodice în semnale dreptunghiulare sau în impulsuri logice.- 19 . particularitate ce permite evitarea basculării false datorate zgomotelor. și ) în funcție de .1 Circuite trigger Schmitt Trigger Schmitt este un bistabil particular care basculează numai când semnalul de intrare depășește anumite praguri. Memoriu tehnic 5. se utilizează și la refacerea semnalelor dreptunghiulare lente sau distorsionate. Caracteristica principală a unui Trigger Schmitt este prezentă fenomenului de histerezis --bascularile au loc la valori diferite ale tensiunii de la intrare ( sensul în care această tensiune variază.

O asemenea particularitate este oferită în mod natural de porţile logice. sau la intrarea de tact a unor numărătoare integrate.2 Schema de trigger Schmitt compatibil TTL/CMOS cu amplificator operaţional Pentru a face ca tensiunea de ieşire(Uo) în starea JOS să fie zero(UoL=0V). acesta trebuie să fie cu ieşire pe TEC-MOS. se utilizează atât ca circuit independent. unde Ur este tensiunea de referinţă menţionată. pentru a face ca ambele praguri să fie pozitive. este necesar ca amplificatorul să fie alimentat simetric (Ucc şi 0). O schemă de trigger Schmitt cu alimentare asimetrică folosind montajul inversor este prezentată în figura 1. iar cel în starea SUS trebuie să fie apropiat de tensiunea de alimentare. este necesar ca pe intrarea neinversoare să fie aplicată o tensiune de referinţă(Ur). însă problema poate fi rezolvată şi cu amplificatoare operaţionale. 5. ceea ce impune ca ambele praguri să fie pozitive. ieşirea triggerului Schmitt trebuie să producă semnale compatibile TTL/CMOS. etc. nivelul în starea JOS trebuie să fie 0V. în plus. Un Trigger Schmitt cu tranzistoare.1 Triggerul Schmitt ca formator de semnal logic TTL/CMOS În acest caz. astfel. R2 1k Ur R1 1k Ud + - AO Uo Ui .1.- 20 . pentru ca starea JOS a ieşirii să fie la 0V( etajele de ieşire cu tranzistoare bipolare permit obţinerea unui nivel de 1…2V în starea JOS). În cele ce urmează vom prezenta două tipuri de trigger Schmitt: formator de tensiune dreptunghiulară alternativă.1. 5. cu rol de formator de impulsuri dreptunghiulare a fost deja întâlnit la o schemă de bază de timp pentru osciloscoape. În sfârşit. şi formator de impulsuri (semnale) logice.Triggerul Schmitt este întâlnit la intrarea frecvenţmetrelor numerice precum şi la intrarea multor blocuri ce lucrează cu semnale logice. cât şi ca circuit de intrare pentru o serie de porţi logice.

existentă şi la triggerele prezentate anterior. ieşirea inversorului I1 se află în 1 logic. 2. şi ca urmare. la atingerea pragului de basculare(Ud) a inversorului I1. calculabil cu relaţia: Up1=UDD/2*(1-K) Unde s-a ţinut cont că UoL=0V. ieşirea triggerului urcă în 1 logic(Uo=UoH).21 . care face ca Ui’ să se menţină deasupra tensiunii Ud. determină ieşirea să rămână tot în 1 logic(Uo=UoH=UDD). După aplicarea lui (Ui) tensiunea de intrare a inversorului I1(Ui’) evoluează după ecuaţia: Ui’=Ui-(Ui-UoL)*K. timp în care Ui’ satisface relaţia: Ui’=Ui-(Ui-UoH)*K .1. Valoarea tensiunii Ui la care are loc bascularea circuitului. Schema de principiu a unui astfel de trigger Schmitt este ilustrată în fig.Fig. constituie pragul superior. Ud=UDD/2. ieşirea lui I2 (deci şi a triggerului) se află în 0 logic(Uo=0v). Orice evoluţie a intrării Ui. În absenţa tensiunii de intrare (Ui). unde R1 şi R2 formează reţeaua de reacţie pozitivă. UoL=0 Uh=Up1-Up2=(UoH-UoL)*K=K*UoH K=R1/(R1+R2) Ur=Up2/(1-K) 5. K=R1/(R1+R2) care arată că la creşterea lui Ui creşte şi Ui’.3 Schema de trigger Schmitt cu inversoare CMOS Triggerul Schmitt realizat cu inversoare CMOS este una din cele mai simple soluţii realizabile cu porţi logice. 1 Trigger Schmitt compatibil TTL/CMOS cu AO în montaj inversor Din schemă rezultă relaţiile: Up1=Ur+(UoH-Ur)*K Up2=Ur+(UoL-Ur)*K=Ur*(1-K).

ce se calculează cu relaţia: Up2=UDD*(1-2*K)/2*(1-K) ţinând cont că: UoH=UDD şi Ud=UDD/2 În sfârşit. 2 Trigger Schmitt cu inversoare CMOS Simboluri pentru triggerul Schmitt. triggerul basculează din nou.În momentul în care tensiunea Ui’ redevine egală cu Ud. Valoarea lui Ui la care se produce această rebasculare constituie pragul inferior. rezultă tensiunea de histerezis: Uh=K*UDD/(1-K) R2 1k Ui R1 1k Ui' I1 SN7404 1 I2 SN7404 1 1 2 1 2 Uo Fig. După cum s-a amintit. .- 22 . revenind în starea iniţială(Uo=0V). din scăderea celor două praguri. triggerele Schmitt se construiesc atât ca dispozitive independente cât mai ales ca etaje de intrare în diverse circuite logice.

având 1 logic pe intrări. Observţii: . care să reseteze cel puţin un bistabil. • simultan cu aducerea la zero a celor 4 bistabili (la sfârşitul numărării celor 10 impulsuri). pregătind decada pentru un nou ciclu de numărare de la 0 la 9 (practic starea 1010 durează extrem de puţin . • poarta P. starea devine 1010 (cifra 10 în cod binar).5. El este alcătuit din bistabili și poate număra impulsurile aplicate la intrare. Q2 si Q0 ajung în starea 1001 (cifra 9 in cod binar). dar suficient pentru ştergere). • la apariţia celui de-al zecelea impuls. pe care le vom numi decade de numarare. a)Decada de numărare O decadă de numărare este similară cu numărătorul binar de 4 biţi. este mică şi necontrolabilă (ea provine din jocul întârzierilor).durata impulsului Z negat. Din motive legate de operatorul uman. . . produce la ieşirea Z negat un 0 logic. adică trebuie să fie decadice. intern codificate binary-zecimal(BCD). ieșirile Q1. Limitarea la 10 a numărării se face cu ajutorul unei reacţii convenabile (prin P) în felul următor: • după primele 9 impulsuri aplicate la intrare. el constituie o componentă de bază a oricarui tip de aparat de masură numeric.2 Numărătorul binar –zecimal Numărătorul este un circuit logic secvential care realizează funcția aritmetrică cea mai simpla: de incrementare sau decrementare. e posibil ca ieşirea porţii P să producă un impuls negativ foarte scurt (Z negat=0). de readucere a numărătorului în starea 0. numarătoarele utilizate în aparatele de masură numerice trebuie să afișeze numere zecimale. adică este un numărător modulo 10.datorită comutării asincrone a bistabilelor. conectate în serie. . Un asemenea numarator este format din mai multe număratoare de 4 biti. cu deosebirea că ciclul de numărare se opreşte la 10 şi nu la 16. el are câteva neajunsuri care fac schema inutilizabilă.- 23 . Schema unei decade de numărare este prezentata in fig. și intra în alcatuirea blocurilor funcționale ale multor echipamente numerice.modul de implementare al numărătorului este doar principal. tranziţia de la 1 la 0 de la ieşirea porţii P constituie şi semnalul de intrare pentru decada următoare (transport către rangurile următoare). ceea ce provoacă ştergerea celor 4 bistabili. fiind posibil ca toate bistabilele să poată fi resetate. 3.

N Decada mii Decada Sute Decada Zeci Decad a Unitati Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Numărătorul binar-zecimal cu patru decade . constituie semnalul de intrare C pentru decada zecilor. se aplică un impuls de ştergere (Z negat) tuturor bistabilelor numărătorului.se decodifică starea p. 4. 4.din relatia p<=2^n se deduce numărul de bistabile necesare (n). . 2 3 1 Znon 1 3 2 Q0 Q1 Q2 Q3 CLEAR U 1A 3 2 J K C LK C LR PR E Q Q 5 6 3 2 1 15 4 U 2A J K C LK C LR PR E Q Q 5 6 3 2 1 15 4 U 3A J K C LK C LR PR E Q Q 5 6 3 2 1 15 4 U 4A J K C LK C LR PR E Q Q 5 6 C 1 15 4 I Numărătorul binar-zecimal(decadă de numărare) (a) b)Numărătorul binar-zecimal Se obţine prin înscrierea mai multor decade (unităţi.descrierea schemei poate sugera o regulă simplă de alcătuire a numărătoarelor modulo p (prin metoda aducerii la zero) .- 24 .bistabilele se conectează în schema unui numărător binar direct. şi apoi să lase numărătorul să evolueze până la starea p-1.. Se observă că semnalul produs de bistabilul 3 (bitul cel mai semnificativ) pe ieşirea Q3 a decadei unităţilor. zeci. . . sute) de tipul celei din fig. asa cum se arata in fig. şi în momentul în care aceasta este atinsă.

ci la divizarea frecvenţei. 3 Numărătorul binar-zecimal(decadă de numărare) (b) 5. rezultă că n bistabile pot memora un cuvânt de n biţi. ca urmare.Concluzii: Numărătoarele binare asincrone sunt simple. perturbând secvenţa de numărare normală).3 Registru de memorare Deoarece un bistabil constituie o memorie de 1 bit. Observaţie: Pentru evitarea aprinderilor false ale segmentelor de afişare. dar au doua neajunsuri: • • nu pot funcţiona la frecvenţă ridicată . se utilizează decodoare prevăzute cu circuit de validare. evoluţia bistabilelor este incertă. 3 (b) .Acesta îngustează timpul de deschidere al porţii ce comandă segmentul respectiv. Fig. Impulsurile parazite apar datorită faptului ca bistabilele numărătorului comută pe rând (de la rangul cel mai puţin semnificativ spre cel mai semnificativ) şi. pe durata tranziţiei stărilor.Cu alte cuvinte. prezintă pericolul apariţiei unor impulsuri parazite la decodare. O astfel de structură se numeşte registru (prin analogie cu caietul de scris de tip contabil). cauzate de tranziţiile parazite.De aceea numărătoarele asincrone nu se mai utilizează la numărare.- 25 . şi totodată deplasează (intârzie) acest interval de timp în afara zonei traziţiilor parazite. un registru permite stocarea şi regăsirea unei informaţii binare . care pot provoca basculări false(în cazul decadei din fig. aceste impulsuri parazite pot cauza o aducere falsă la zero a numărătorului.

. structură. afişajul nu va pâlpâi în ritmul numărătoarelor (fără RM ultimele cifre pâlpâie. registrul izolează practic subansamblurile între care este conectat. iar secvenţierea ciclurilor de afişare este vizibilă şi deci obositoare). intercalarea unui registru de memorare între numărător.reprezentată pe n biţi. ca urmare.Datorită faptului că RM este plasat între două blocuri. la un aparat de măsură numeric. Registrul de memorare se poate realiza atât cu bistabile D-latch.În cazul utilizării bistabilelor D-latch.În cazul utilizării bistabilelor comandate pe front. de regulă. care furnizează semnale de coordonare adecvate (între care semnalul de încărcare a registrului – Load). registre serial/paralele (deserializare). sau comandate pe front. se mai utilizează şi denumirea de registru tampon(buffer). pentru a fi ulterior folosită în subansamblul B. • creşterea vitezei de lucru: în timp ce blocul final afişează informaţia Nx conţinută în registru. cât şi cele de forţare asincronă. oferindu-le o relativă autonomie. dând senzaţia de instabilitate care deranjează. există registre paralele. Astfel: • după scopul utilizării (destinaţie) se disting: registru de memorare şi registru de deplasare (decalare).Un astfel de registru permite stocarea temporară a informaţiei elaborate în subansmablul A. Există mai multe criterii de clasificare a registrelor (destinaţie. Prezenţa registrului de memorare permite ameliorarea performanţelor sistemului A-B.Structura unui registru de memorare este paralelă: atât intrările de tact.În acest caz . e necesar ca aceste trei blocuri să lucreze sincron. • după structura internă. etc). pe o lungime a cuvântului de n biţi ( de regulă. datele de la intrare trec imediat la ieşire. se conectează în paralel. pentru ca ansamblul A-RM-B să funcţioneze corect. registrul se mai numeşte şi transparent. 4 sau 8). condiţie asigurată de către un bloc de comandă. primul devenind apoi liber să-şi reia activitatea.Evident. care reprezintă rezultatul măsurării este afişat o singură dată într-un ciclu de măsurare. cât şi cu bistabile JK-Master-Slave. şi deci. deoarece pe palierul activ al semnalului de încărcare. comanda registrului se va face printr-un impuls cât mai scurt. blocul de prelucrare (numărătorul) poate efectua o nouă secvenţă de măsurare. registre paralel/seriale (serializare) şi registre universale.- 26 . 5). Registrele de memorare (RM) se utilizează. registrul se mai numeşte şi registru paralel. şi blocul de afişare aduce următoarele îmbunătăţiri: • stabilizarea cifrelor afişate: numărul Nx. ca interfaţă intre două subansambluri(fig. de exemplu.

Proiectanţii de sisteme logice utilizează frecvent această proprietate pentru a exploata rapid o informaţie(în timp ce STB=1).Schema de principiu şi tabelul de adevăr al unui asemenea registru sunt prezentate în fig.În această situaţie se spune că registrul este transparent.În acest caz registrul conservă starea sa anterioară şi este insensibil la datele prezente pe intrările D. . datele de ieşire (Qi) se vor modifica şi ele în acelaşi mod (adică ieşirea copiază intrarea. când STB=1. Fig. Tabelul de adevăr indică două moduri de funcţionare: • Memorare. când intrarea de comandă STB este în 0 logic.principiul este cunoscut sub numele de suprapunere a operaţiilor şi este mult folosit în echipamentele numerice pentru scurtarea timpilor de aşteptare. c. care apoi va fi memorată când STB revine la 0. 5 Utilizarea registrelor de memorare a) Registre cu comanda pe palier(prin impulsuri) Un registru cu comandă memorării pe palier este alcătuit cu bistabile D-latch.Dacă în timp cât STB=1.- 27 . cunoscută proprietate a bistabilelor D-latch).În acest caz ieşirile registrului Qi capată valorile datelor prezente la intrările D. • Transferare. motiv pentru care se mai numeşte şi tampon latch. datele de la intrările (D i) se modifică. 6 a.

- 28 . al impulsului de ceas. Evident. bistabilele componente trebuie să fie declanşate pe front.D0 3 2 3 D C L K Q 1 2 1 Q0 D1 3 2 3 D C L K Q 1 2 1 Q1 D2 3 2 3 D C L K Q 1 2 1 Q2 D3 3 2 3 D C L K Q 1 2 1 Q3 STB OEnon a. 7. 1 b. şi rămâne neschimbată (memorată) atât pe nivelul JOS. cât şi pe nivelul SUS. . 74A C 273 c. OE non 1 0 0 0 STB X 1 1 0 U 4 3 4 7 8 3 4 7 8 1 D D D D D D D D C 0 1 2 3 4 5 6 7 P Q Q Q Q Q Q Q Q M R Di X 0 1 X Qi Z∞ 0 1 Qm 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 2 5 6 9 1 1 1 1 2 5 6 9 Qm stare memorată Z∞ impedanţă ridicată Registru paralel de tip transparent latch cu trei ieşiri-3 state (a. deci acest registru nu prezintă transparenţa. Informaţia de la intrările D 0-7 este încărcată numai în timpul tranziţiei pozitive a impulsului de ceas. b.c) b) Registre cu comanda pe front Schema de principiu corespunzătoare unui registru de memorare cu comandă pe frontul pozitiv al impulsului de ceas sunt în fig.

acestea sunt mai ales bistabile D. 3 D0 2 3 D C L K Q 1 2 1 Q0 D1 3 2 3 D C L K Q 1 2 1 Q1 D2 3 2 3 D C L K Q 1 2 1 Q2 D3 3 2 3 D C L K Q 1 2 1 Q3 CLK OEnon a. Observaţie : Pentru a fi cât mai uşor integrate în diverse scheme (mai ales în cele cu microprocesor).- 29 .4 Decodoare Decodoarele sunt CLC(circuite logice combinaţionale ) care permit transformarea unei anumite combinaţii de cod într-un semnal de comandă corespunzător. aşa cum s-a putut vedea în schemele analizate.În principiu. CLK X Di X 0 1 Qi Z∞ 0 1 Qm 1 1 1 1 1 U 4 3 4 7 8 3 4 7 8 1 D D D D D D D D C 0 1 2 3 4 5 6 7 P Q Q Q Q Q Q Q Q M R 0 1 2 3 4 5 6 7 2 5 6 9 1 1 1 1 2 5 6 9 0 X 74AC 273 1 b. ce poate fi utilizat în operaţii de selecţie. Qm stare memorată Z∞ impedanţă ridicată Registru paralel cu comandă pe frontul pozitiv cu ieşiri 3-State 5. un decodificator prezintă n intrări şi m ieşiri. multe registre sunt prevăzute şi cu tampoane cu trei stări. şi se caracterizează prin proprietatea de a obţine . OE non 1 0 0 0 c. registrele realizate cu bistabile D fiind cele mai răspândite. sau JK Master-Slave. sau conversia numerelor dintr-un sistem de numeraţie în altul.

Un exemplu de decoder binar este SN74138 (decoder binar 1 din 8. sau BCD. în tehnologie TTL) sau 4055/6.În multe situaţii. se realizează decodificatoare binare.15 sunt invalide.Acest tip de decoder are n intrări de cod. pentru fiecare combinaţie a variabilelor de intrare.7 segmente sunt SN7446/7 (decodor cu ieşire directă de atac a afişajelor cu LED-uri. folosind doar 8 ieşiri. il reprezintă decodoarele special concepute pentru afişaj (de exemplu. cu 7 segmente).….- 30 . şi nu produc activarea nici unui semnal de ieşire. iar m este 10. cele cu LED-uri. aceste decodoare primesc la intrare un cod binar. dar unele decodoare sunt capabile să interpreteze şi codurile 10…15. b)Decodorul BCD-zecimal Acest decodor are 4 intrări şi 10 ieşiri. 4 intrări. sau de implementare a funcţiilor logice mai complicate. 4. corespunzătoare numerelor zecimale 0…9. . Exemple de decodoare BCD-zecimal: SN7432. intrările de validare permit activarea/dezactivarea funcţionării decodorului prin trecerea ieşirilor în starea inactivă. corespunzătoare codurilor 0…7.Corespunzător tipului de cod aplicat la intrare. un număr de intrări de validare şi 2n ieşiri. pentru care afişează cifrele hexazecimale A. sau la comanda unor afişaje de tip bargraf. decodoarele menţionate pot fi utilizate şi ca decodoare 1 din 8. are ca şi precedentul. de regulă. pentru care m=2n. în tehnologie TTL). şi produc semnalele de comandă pentru segmentele afişajului. sau cristale lichide.Un caz special.în seria CMOS standard nu există decodor binar (ci numai BCD). a)Decodorul binar Decodorul binar este destinat operaţiilor de generare a semnalelor de selecţie.Decodorul BCD-zecimal este folosit mult la comanda afişajelor cu tuburi indicatoare (unde fiecare cifră are comandă separată). sau decodificatoare BCD.F.SN74141 c)Decodorul BCD-7 segmente Acest decodor. Câteva exemple de decodoare BCD . B .un semnal activ numai la o singură ieşire. fie cu LED-uri. pentru care n este. dar ieşirile sunt destinate comenzii directe a afişajelor cu 7 segmente (fie cu becuri.Combinaţiile de intrare reprezintă cifrele 0…9. codurile 10…. fie cu cristale lichide).

deoarece multe din aparatele numerice de laborator mai vechi utilizează acest tip de afişaj. sau verde-albastru. dispuşi în planuri paralele în faţa unui anod comun. 8 Utilizarea decodorului la comanda afişajului cu 7 segmente/LED 5. Tubul Nixie este alcătuit dintr-un tub de sticlă umplut cu gaz inert (tipic neon) la joasă presiune. 9 Principiul de afişare cu tuburi Nixie Catozii sunt acoperiţi cu o peliculă de oxizi ce poate emite electroni.- 31 . o grilă şi un grup de anozi-segmente .Datorită acestui dezavantaj. destul de răspândit în trecut.1…9).1Afisaje cu tuburi nixie si tuburi fluorescente După tuburile cu filament incandescent. puterea disipată fiind în jurul a 350mW/cifră afişată.Comanda catozilor se face cu ajutorul unor tranzistoare plasate la ieşirile unui decodor binar-zecimal.Este ergonomic şi are schema de comandă relativ simplă. din combinare se pot reprezenta cifrele. care primeşte informaţia de la blocul de prelucrare numerică a sistemului de măsură respectiv (în mod normal.5. tubul este format dintr-un filament de wolfram acoperit cu oxizi.5 Dispozitive de afişare numerică 5. având emisia în verde.Aplicând o tensiune de 150…170 de V între anod şi unul din catozi apare o descărcare de gaz. Un alt tip de afişaj. utilizează tuburile fluorescente vidate. un numărător). variantele moderne utilizează 7 catozi dispuşi în acelaşi plan. în interiorul căruia se află 10 catozi în formă de cifre (0.Consumul este în jur de 2mA. care face ca cifra respectivă să devină luminoasă (roşu-portocaliu). tubul Nixie este cel mai vechi afişaj utilizat în aparatură numerică de măsurare. dar poate fi diminuat prin multiplexare în timp a comenzii de selecţie a anozilor. afişajul cu tuburi Nixie a fost practic înlocuit cu alte tipuri de afişaje.Totuşi el va fi prezentat pe scurt. însă necesită tensiuni de lucru relative mari şi de aceea nu se mai utilizează în prezent (decât foarte rar).Fig. tranzistoarele trebuie să fie capabile să lucreze la tensiuni de colector ridicate. Fig. caracterizate de o eficienţă luminoasă.

Varianta cu segmente poate reprezenta un compromis între numărul măsură s-au impus afişajele cu segmente.În aparatura numerică de măsură s-a impus afişajul numeric cu 7 segmente. polarizată directă.Lungimea de undă a acestei radiaţii (deci şi culoarea) depinde de materialul joncţiunii. afişajele cu LED-uri se contruiesc cu anod comun. ca urmare a bombardării cu electroni. verde. generarea caracterelor prin sinteză din segmente sau puncte luminoase constituite din LED-uri individuale (şi nu prin selecţie.(care pot sintetiza caracterul de afişat).2 Afisaje cu diode electroluminiscente a) Particularităţi Într-un sens mai larg. etc) pot fi comandate de circuite lucrând la tensiuni joase şi sunt mai fiabile. de caractere diferite afişabile şi complexitatea circuitelor de comandă. permite obţinerea unor culori diferite (roşu. Din punct de vedere electric. cum acestea sunt acoperite cu un material fosforescent. mai simple de comandat. aşa cum rezultă din tabelul urmator. sau afişaje numerice (servesc numai la sinteza cifrelor). Afişajele cu LED-uri folosesc. 5. după cum vom vedea. sau cu catod comun. datorită simplităţii sale.În funcţie de tipul caracterelor de afişat. În momentul de faţă.În aparatura numerică de . în exclusivitate. există o mare diversitate de afişaje cu LED-uri. cât şi circuitele de comandă.Catodul încălzit (la circa 700 grade Celsius) emite electroni care sunt acceleraţi de grilă şi sunt dirijaţi spre segmentele selectate ale anodului. aceste dispozitive pot fi: afişaje alfanumerice (servesc la sinteza cifrelor şi literelor alfabetului). b) Dioda electroluminiscenta Se ştie că orice joncţiune p-n. are loc emisia de radiaţie luminoasă. afişajul cu diode electroluminiscente presupune atât circuitele de afişare propiu-zise. emite o radiaţie luminoasă datorită energiei de recombinare gol-electron. acest lucru determină natura interfaţării lor cu partea de comandă a echipamentului numeric. ca în cazul primelor tuburi Nixie).5. galben. dar necesită o logică de decodificare şi comandă mai sofisticată.Acest tip de afişaj prezintă o serie de avantaje în comparaţie cu cele realizate cu tuburi Nixie sau fluorecente: are gabarit mai mic.- 32 . necesare formării caracterelor. afişajul cu puncte prezintă cel mai mare număr de posibilităţi.

- 33 .4V au culoarea portocalie. ce se observă bine pe fondul întunecat al afişajului numeric (cu toate că lungimea de undă a roşului.55 um). este relativ îndepărtată de sensibilitatea maximă a ochiului. ca în fig. În ultimul timp au apărut LED-uri cu nitrură de galiu (GaN). . iar la 4V au culoarea violetă. sau barete (segmente luminoase). şi mai ales pentru masurări de lungă durată (control în producţie.1V. 5082-4468(HEWLETT-PACKARD). se obţine R=290Ω. de exemplu.88 μm 0. drepunghiulare (pentru afişări de puncte luminoase. pentru ID=10mA. ceea ce impune inserierea unei rezistenţe (R) de limitare a curentului la valoarea nominală (I D=10…15mA. 10 c). de unde considerând U=+5V. 0.68 μm În privinţa culorilor se constată ca pentru cifre mici culoarea cea mai folosită este roşul. aparate de tablou). care au particularitatea ca la Ud=2. corespunde UD=2.Există şi LED-uri care au rezistenţa R încorporate în aceeaşi montură cu joncţiunea luminiscentă. virgule.. Pentru cifre mari (peste 10.10 b (pentru dioda electroluminiscentă CQX51). LED-urile pot fi cilindrice. cum sunt.68um.525 μm. o culoare mai confortabilă este cea verde (cu lungimea de undă λ=0. pătrate.De exemplu.15 mm). 0.Materialul joncţiunii Germaniu(Ge) Galiu-Fosfor(Ga-P) Lungimea de undă 1.54 μm Culoare Infraroşu Roşu Verde Galiu-Aluminiu-Arseniu(Ga-Al-As) 0.10 a)..Ca formă. fig. etc). Alimentarea în curent continuu LED-ul are o caracteristică I D(UD) de forma celei din fig.

însă prezintă neajunsul unui consum suplimentar de putere pe rezistenţa R: de exemplu.- 34 . 11 d) . c)Comanda afişoarelor cu 7 segmente Modulele de afişare cu 7 segmente sunt formate din câte 7 LED-uri rectilinii şi permit afişarea cifrelor de la 0 la 9.Comanda directă este economică numai la afişaje cu număr mic de cifre (maxim 4 sau 5 cifre).Acest dezavantaj poate fi evitat dacă alimentarea se face prin impulsuri. se poate recurge la reducerea consumului prin alimentarea LED-urilor în impulsuri. unde se prezintă conexiunile pentru modulul de polaritate şi depăşire (±1) precum şi pentru modulul de afişare a cifrelor de la 0 la 9. 11 c). 11 d) • Comanda directă În acest caz segmentele (diodele) cifrelor ce trebuie afişate se alimentează simultan. la un număr mai mare se recurge la comanda multiplexată. pentru R=300Ω şi ID=10mA rezultă un consum de 210mW/7 LED-uri.Pentru semnalizarea polarităţii (±) şi a depăşirii (cifra 1 şi două virgule) se utilizează module de tipul ilustrat în fig. (cu o tensiune dreptunghiulară).Alimentarea în curent continuu este simplă. Fig.Comanda (alimentarea) afişoarelor cu 7 segmente se poate face direct sau multipelxat. .Dacă decodorul dispune de o intrare de validare (“blanking”).Un circuit de comandă directă pentru un afişor de 3 ½ cifre (1999) este ilustrat fig.Există şi circuite integrate specializate care pot comanda direct afişajele cu 7 segmente cu LED-uri.

În asemenea situaţii se recurge la comanda multiplexată (serializată) a afişajelor. la al doilea. 10 şi fig. consumul se reduce considerabil deoarece.Însă circuitul de comandă este mai complicat decât la comanda directă. ceea ce înseamnă cel mult 7 x 10mA x 2. anozii (sau catozii) comuni ai cifrelor respective sunt comandaţi separat printr-un al doilea decodor (D2).35 . segmentele cu acelaşi nume ale tuturor cifrelor sunt conectate împreună la ieşirile unui singur decodificator (D1). secvenţiat de un registru de deplasare (sau numărător). şi de aceea.• Comanda multiplexată Circuitele din figurile (fig. indiferent de numărul de cifre afişate.La primul tact se afişează cifra 5 (celelalte fiind stinse). 11) de mai devreme fac parte celor cu comandă directă (sau simultană).Dacă frecvenţa de tact este 400 Hz.În acest scop.Pe această cale (multiplexare). în care cifrele se alimentează succesiv.La o asemenea frecvenţă ochiul percepe cele 8 cifre ca şi cum ar fi aprinse simultan. . întreg sistemul de afişare fiind pilotat de către un generator de tact cu frecvenţa de 100…1000Hz . dar costisitor ca număr de componente şi devine neeconomic dacă numărul de cifre este mare (peste 4…5. ca şi cum ar fi vorba de o singură cifră. cifra 6 şi tot aşa până la cifra a 8-a (4). consumul este egal cu cel al unui singur modul. comanda multiplexată devine economică numai la afişajele cu număr mare de cifre (peste 5…6). 1V=150mW.8324. Să presupunem că e vorba de un afişaj cu 8 cifre pe care trebuie înscris numărul 5671. ca în cazul frecvenţmetrelor şi calculatoarelor de buzunar). fiecare cifră va fi aprinsă şi stinsă de 400/8=50 ori pe secundă.Acest tip de circuit este simplu ca schemă.

6 Operatorul ŞI(AND) Funcţia realizată de o poartă AND cu două intrări este numită uneori multiplicare logică sau produs logic şi este simbolizată algebric printr-un punct de multiplicare. Deci semnalul de ieşire al unei porţi AND cu intrările X şi Y are valoarea X • Y. realizate compact. împreună cu circuitele de comandă. 12 (a. cum arată fig. c) . sau interfaţa cu sistemul numeric în care vor fi folosite. logica de multiplexare (dacă e cazul) şi decadele de numărare. Ucc R 2 1k D 1 A P D 2 B 0V 0V Y=A*B 0 b) A 0 0 1 1 c) B 0 1 0 1 Y 0 0 0 1 Fig. există module de afişare cu LED-uri. în cazul cel mai frecvent se includ decodoarele. 5. b.La ora actuală.12a).- 36 .

12 b). de regulă o tensiune sinusoidală de 1 V. deschide dioda corespunzătoare. Etaloanele de frecvență au la bază un oscilator de înaltă stabilitate(cuarț sau atomic) și pot da o singură frecvență. tensiune sau R.- 37 . secunda. Semnalul de la ieșire la aceste dispozitive de referință este. etaloane propriu-zise. mai multe frecvențe fixe-etaloane în trepte sau o frecvență reglabilă într-o bandă largă-sintetizatoare de frecvență. L. 12 c) este prezentat tabelul de adevăr pentru acest tip de operator. . 5.Schema electrică de principiu a acestuia (implementarea cu diode) este prezentată în fig.În fig. producând 0 logic la ieşire (potenţialul punctuşui P cade la o valoare apropiată de 0V).7 Oscilatorul cu cuarţ Etaloanele de frecvență derivă din etalonul de timp. Etaloanele de frecvența ating precizii mult mai mari decât cele de curent.Se observă că ieţirea (Y) urcă în 1 logic. diodele D1 şi D2 sunt blocate). iar perioada semnalului – un submultiplu întreg al secundei pentru a putea servi și ca etalon de timp. C iar frecvențele generate pot fi utilizate ‚loco” sau trasmise la distanță.Aplicarea unui 0 logic pe una din intrări.192631770GHz) și care definește timpul atomic. pe ambele intrări A şi B se aplică simultan 1 logic (în acest caz. care în SI este definită pe baza rezonatorului atomic cu cesiu(v=9. numai dacă. Sunt cele mai precise etaloane cunoscute pană în prezent și se utilizează pe scară largă în metrologia de laborator cat și în telecomunicații.

Consumul de curent în drenă este foarte redus: 30µA. Oscilatorul cu cuarț este un oscilator la care stabilitatea oscilațiilor este asigurată de un rezonator electromecanic cu cuarț . prin intermediul a două amplificatoare: A1 (amplificator de eroare) și A2 (amplificator de putere). dar poate fi crescută la 10-8 prin termostatare. oscilatorul este introdus într-o cutiuța paralelipipedică sau cilindrică (C) din aluminiu sau alamă peste care este înfășurat un fir încalzitor (F) alimentat de la un traductor de temperatură. termistor) în contact termic cu incinta C și careia este . Stabilitatea frecvenței acestui oscilator este în jur de 10-4 insuficientă pentru un etalon de frecvență.38 . Fr= MHz Schema de oscilator cu cuarț pentru frecvența etalon f0=1 MHz: Rezistența R1 servește la polarizarea automată a grilei TEC-ului. iar R2 produce o reacție negativă necesară îmbunatațirii formei de undă a tensiunii de ieșire. Prin termostatare. C1 împiedică apariția unor oscilații parazite. Rezonatorul cu cuarț este realizat sub forma unei placuțe din cuarț (P).7 Descrierea dispozitivului. Traductorul de temperatură este format dintr-un senzor termorezistiv (T) (fir de platină.5. rotundă sau patrată prevăzută cu electrozi de argint (EA) pe ambele fețe. Frecvența de rezonanță (fr) a placuței este dependentă de grosimea (g) precum și de unghiul de tăiere al acesteia în raport cu axul optic al cristalului primar.

Semnalul de ceas CK rămâne în 0 indiferent de variaţiile lui u(t). De aceea orice frecvenţmetru numeric prezintă o eroare de o unitate la cifra cea mai puţin semnificativă a rezultatului. Consumul termostatului : 0.Numărătorul zecimal incrementează pe tranziţiile negative ale semnalului de ceas CK. procesul continuând. iar firul încalzitor (F) este alimentat în c. pe masură ce numărătorul incrementează. iar stabilitatea frecvenței cu temperatura oscilatorului respectiv (eroarea de fidelitate) devine mai buna ca 10-8 -10-9. spre a feri cuarțul de șocuri termice. Numărătorul binar. schema are una din următoarele particularităţi: .Poarta ŞI sintetizează semnalul de ceas CK pentru numărătorul zecimal. în Hz. puntea se dezechilibrează.c spre a evita vehicularea de tensiuni parazite în vecinatatea rezonatorului cu cuarț. Numărătorul zecimal conţine numărul de tranziţii negative din perioada în care BT=1. Cât timp BT=1 avem egalitatea CK= u1(t).“carry”). termoizolantă. Numărul respectiv este deci frecvenţa semnalului u1(t).Este posibil ca în intervalul în care se face numărarea (BT=1) să fie numărate mai multe tranziţii ale semnalului u1(t). Această perioadă a durat un tact. Primul semnal ce se activează este cel de reset (R ) care şterge conţinutul numărătorul zecimal şi al bistabilului ce memorează dacă în decursul numărării s-a depăşit capacitatea maximă a numărătorului zecimal (dacă acesta a generat transport . Incinta C este plasată într-o altă incintă C.5-5W.La următorul tact generat de oscilator. Ieşirea sa este aplicată unui decodificator care işi activează succesiv ieşirile. Dacă temperatura lui C scade față de această valoare. Acesta constituie tact pentru numărătorul binar.- 39 . formând împreună un fel de vas Dewar. Pentru măsurarea frecvenţelor mari. era posibil să se numere şi tranziţia semnalului BT în 1. semnalul BT devine inactiv (0 logic). Se activează din nou semnalul de reset R. în funcție de calitatea izolației termice.conectat în punte Wheatstone. Semnalul ce se activează la următorul tact este baza de timp (BT). după care la tactul următor. prin aceste incrementări successive ajunge la capacitatea maximă. Precizia de reglare a temperaturii este foarte bună. înscrie zero. Urmează activarea semnalului LD de încărcare în memorie a conţinutului numărătorului zecimal. adică o secundă. Nişte circuite de afişaj vizualizează continuu conţinutul memoriilor. Tranziţia suplimentară se datorează trecerii lui BT în zero. alimentată în curent continu (E). puntea este în echilibru. la temperatura de 700C. iar tensiunea de dezechilibru (semnalul de eroare) comandă prin intermediul amplificatoarelor creșterea sau scăderea curentului din firul F pană când temperatura cilindrului revine la valoarea prescrisă (+700C). diferenţa fiind maxim 1. Oscilatorul cu cuarţ dă un semnal dreptunghiular cu frecvenţa de 1Hz. Sistemul de reglare a temperaturii este de tipul cu acțiune continuă. Dacă s-ar fi numărat tranziţiile pozitive.

situaţie similară cu aceea întâlnită la . Cu numărătoare asincrone TTL tip 7490 se pot măsura frecvenţe până la 10-15MHz. 1MHz.Rămân valabile consideraţiile referitoare la rapiditatea numărătoarelor specificate mai sus. 100ms.10 -8 este necesar ca N>= 106…108 . εN=1/N care arată că eroarea ε fx este cu atât mai mică cu cât numărul afişat (N) este mai mare. Observatie: Deoarece ΔN=±1. iar εN =ΔN/N este eroarea numărătorului.10 -8 εN =±1/N reprezintă tocmai rezoluţia ceea ce arată că frecvenţmetrul numeric este cel mai precis aparat de măsură. Utilizând numărătoare sincrone TTL 74192 se poate ajunge la o frecvenţă măsurată de 20-30MHz. ultimul impuls de numărat poate să încapă sau nu în intervalul Tm. c)pe traseul frecvenţei necunoscute şi pe cel al bazei de timp se insereaza divizori l:n. adică cea mai mică variaţie receptibilă la ieşirea frecvenţmetrului (afişajul cu numere). 100kHz. 5. 100MHz. dacă etalonul are precizia εo =10 -8 . pentru ca εN≤ εo=10-6 .De exemplu. Dacă εN este de acelaşi ordin cu ε o rezultă că εfx=10-6...Pe de alta parte..a)numărătorul zecimal are o capacitate mare(8 cifre). Această discuţie s-a referit la precizia nominală a aparatului (ε fx minimă). eroarea aparatului. 10ms. eroarea εfx creşte. De la a 6-a zecimală intervine instabilitatea cuarţului şi zecimalele următoare nu mai pot fi luate în considerare..Însă la micşorarea frecvenţei semnalului de intrare (fx).10-8). în care εo= ΔTm/Tm=Δfo /f o reprezintă eroarea de bază a etalonului de frecvenţa (10-6.- 40 . frecvenţa maximă de intrare fiind aproape de 1GHz. ε fx = εo + εN.8 Erori Din εfx =Δfx/fx =ΔTm/Tm+ΔN/N. pentru a putea pune în valoare înalta precizie a etalonului de frecvenţă trebuie ca numărul de cifre ale afişajului să fie mai mare sau cel puţin egal cu exponentul preciziei etalonului.Eroarea ΔN este egală cu modificarea cu o unitate a cifrei ultimului rang. adică ΔN= ±1 şi se datorează faptului că semnalul de intrare si cel al bazei de timp nu sunt sincronizate între ele. însa baza de timp este comutabilă manual sau automat în trepte decadice (1s. 100μs) pentru a măsura frecvenţe până la 10kHz.Pe calea frecvenţei necunoscute divizorul este realizat în tehnologie ECL.Din acest punct de vedere se poate număra până la un număr mare de tranziţii. 1 ms. frecvenţmetrul trebuie să aibă cel puţin 8 cifre afişabile. unde εo = Δfo /f o. deoarece numărul de impulsuri contorizate (N) în intervalul Tm scade. b) numărătorul zecimal are o capacitate mică(4 cifre). Limitarea este însă introdusă de rapiditatea numărătoarelor zecimale şi a porţii ŞI. şi ca urmare. şi deci.

În practică. Deducerea expresiei erorii s-a făcut în ipoteza că triggerul Schmitt (TS) funcţionează corect.În acest caz dacă fereastra triggerului formator( TS) este prea îngustă apar mai multe impulsuri într-o perioadă (Tx). cu precizarea că impulsurile părăsite determinate de alegerea necorespunzătoare a ferestrei au un caracter aleator.- 41 .. fereastra F trebuie sa fie axată pe linia de zero sau pe componenta continuă a semnalului de intrare U(fx). rezultatul afişării fiind instabil. . pot apărea situaţii de funcţionare anormală a frecvenţmetrului.Micşorarea în continuare a lui ε N pe seama creşterii lui Tm nu mai este convenabilă.Semnalul U(fx) este puternic deformat.Pentru evitarea acestei anomalii se lărgeşte corespunzător fereastra triggerului.Evident. sau pe componenta continuă a lui U(f x) însă deschiderea acesteia trebuie sa fie mai mică decât lăţimea minimă a înfăşurătoarei.Situaţia este similara cazului precedent. Eroarea de măsurare a frecvenţei εfx este minimă când numărul afişat (N) este maxim. ceea ce duce la o eroare suplimentară importantă: eroarea de trigger..Soluţia constă în alegerea ferestrei cu cel puţin 10. . se întâlnesc frecvent următoarele asemenea situaţii: .Semnalul U(fx) este însoţit de zgomot.În caz contrar.Semnalul U(fx) este modulat în amplitudine.1… 1%) când fx coboară sub 100Hz. adică la fiecare perioadă a lui U(f x). creşte la micşorarea frecvenţei semnalului de măsurat (fx) şi devine exagerat de mare (0.20% mai mare decât amplitudinea maximă a zgomotului suprapus peste semnalul util şi axarea acesteia pe linia de zero.aparatele de măsură analogice.Şi în acest caz este necesar ca fereastra F să fie axată pe linia de zero. . sau pe componenta continuă a lui U(fx). acesta dă un singur impuls la ieşire. deoarece aparatul devine prea lent.

1 2.5 0. cr t 1. Condensatori 10nF 1uF 2.5 0.4 0.- 42 .7 0.7 12x3 0. 1 1. 1 0. Bistabil D Tranzistori Tiristor Numarator binar Divizor SN7475 BC107 T1N200 U204020 SN7490 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 12 1 1 1 1 0.8 0.8 0.8 0.4 1 5 6 Componente Valoa re Cod Nr.5 0.Compon ente Pret . Rezistente 1kΩ 10k 100Ω 330k Ω 820k 2.6.6 2 2 1.7 0.Calcul economic si nomenclator de componente N r.7 0.6 0. 5 6 7 Cristal cu cuart Poarta Si-Nu Decodor Diode SN7413 7442 1N4148 1N4001 6516 ZP4V3 8 9.5 0.2pF 100n F 3 Circuite Inversoare U19-A 4069 U19-B 4069 4.80 4 0.

1 3 1 4. Schema electrica a aparatului .4 77.5 lei 7.- 43 .6 6 5 1 5. Led-uri Numarator zecimal sincron MDC110 1 7490 3 5 3x0. Registru de deplasare 7495 1 Total 4.

44 .+5 U 14A B8 U 12A U4 U 3A 1 2 14 1 2 3 6 7 C LK A C LK B R 01 R 02 R 91 R 92 7490 +5 U5 14 1 2 3 6 7 C LKA C LKB R 01 R 02 R 91 R 92 U 67 4 9 0 7413 +5 14 1 2 3 6 7 U 12 1k 7442 +5 A B C D U7 15 14 13 12 2A 4050 A B R5 820k 10 14 U 6A 2 11 16 1 U3 CLK RST VC C Q1 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q 10 Q 11 Q 12 Q 13 Q 14 9 7 5 4 6 13 12 14 15 1 2 3 +5 7490 2 U8 14 1 2 3 6 7 C LK A C LK B R 01 R 02 R 91 R 92 7490 QA QB QC QD 12 9 8 11 U 1A 1 2 7404 R1 330 U 26A 3 C 14 1 2 3 6 7 C LKA C LKB R R R R 01 02 91 92 QA QB QC QD 12 9 8 11 1 B12 B13 B14 B15 U 2A 7404 2 3 U 25A D1 D2 EN Q1 Q2 Q1 Q2 16 15 1 14 2 7490 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 C LKA C LKB R 01 R 02 R 91 R 92 QA QB QC QD 12 9 8 11 B8 B9 B10 B11 QA QB QC QD 12 9 8 11 B4 B5 B6 B7 QA QB QC QD 12 9 8 11 B0 B1 1 2 R1 330 2 3 13 D1 D2 EN Q1 Q2 Q1 Q2 16 15 1 14 Q8 7475 7404 D4 LE D U 17A 2 3 13 D1 D2 EN Q1 Q2 Q1 Q2 16 15 1 14 IN C4 R7 1k Q1 B C 107 100n D1 D 1N 4148 7404 B9 B8 Q9 LD +5 6 1 9 8 2 3 4 5 1 U 13A 7404 U 15 MODE SER C LK1 C LK2 A QA B QB C QC D QD 7495A U 24A 2 3 13 D1 D2 EN Q1 Q2 Q1 Q2 16 15 1 14 B8 7475 U 18A 13 12 11 10 14 U 11A 2 T 1 2 4 5 U 13A 6 1 B3 B2 B1 B0 2 B10 2 3 13 D1 D2 EN Q1 Q2 Q1 Q2 16 15 1 14 Q10 5 U1 14 1 C1 1uF 2 3 6 7 C LKA C LKB R 01 R 02 R 91 R 92 7490 QA QB QC QD 12 9 8 11 R2 D2 4069 7 7475 LE D 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 Q4 B11 2 3 13 U 19A D1 D2 EN Q1 Q2 Q1 Q2 16 15 1 14 Q11 R4 330k 7475 7475 Q5 U 20A B4 B5 13 B12 2 3 13 D1 D2 EN Q1 Q2 Q1 Q2 16 15 1 14 Q12 7475 7475 B6 2 3 13 D1 D2 EN Q1 Q2 Q1 Q2 16 15 1 14 Q6 B13 B8 U 21A 2 3 13 D1 D2 EN Q1 Q2 Q1 Q2 16 15 1 14 Q13 C2 1n 4069 7 C3 10nF 4020 D 1 +5 LE D 7475 7475 U 22A 16 15 1 14 XTA L Y1 U7A 4069 1 U 27A B7 2 2 3 13 Q7 B14 D1 D2 EN Q1 Q2 Q1 Q2 2 3 13 D1 D2 EN Q1 Q2 Q1 Q2 16 15 1 14 Q14 7 14 7475 7475 R6 820k U 23A B15 2 3 13 D1 D2 EN Q1 Q2 Q1 Q2 16 15 1 14 Q15 7475 +5 5 3 6 2 1 7 +5 U 11 B I /R B O RBI LT D3 D2 D1 D0 7447 U7 B I /R B O 5 3 6 2 1 7 RBI LT D3 D2 D1 D0 7447 +5 U8 B I /R B O 5 3 6 2 1 7 RBI LT D3 D2 D1 D0 7447 +5 5 3 6 2 1 7 U 10 B I /R B O RBI LT D3 D2 D1 D0 7447 V+ D1 6516 Q2 T1N 200 D3 D 3 ZP 4V3 +5V G F E D C B A 4 14 15 9 10 11 12 13 18 16 13 9 8 6 4 U5 Q Q Q Q Q Q Q A B C D E F G C LK C LR 2 3 G F E D C B A 4 14 15 9 10 11 12 13 18 16 13 9 8 6 4 U3 Q Q Q Q Q Q Q A B C D E F G C LK C LR 2 3 G F E D C B A 4 14 15 9 10 11 12 13 18 16 13 9 8 6 4 U2 Q Q Q Q Q Q Q A B C D E F G C LK C LR 2 3 G F E D C B A 4 14 15 9 10 11 12 13 18 16 13 9 8 6 4 U6 Q Q Q Q Q Q Q A B C D E F G C LK C LR 2 3 D1 D2 D3 MD E 2101 M D E 2101 MD E 2101 MD E 2101 R1 1k Vpc 8.Realizarea cablajului .

timpul necesar transferării tonerului de pe folie pe placa de cablaj imprimat este între 60 şi 120 de secunde. realizând pe aceasta desenul negativ (în oglindă) al desenul de cablaj. -se degresează placa de cablaj imprimat. cele mai utilizate sunt: metoda cu radiaţii UV (utilizată în cazul cablajelor fotorezistive) şi metoda foliei de transfer de tip PnP. . se compară cu originalul şi dacă este nevoie se corectează cu ajutorul unui marker traseele întrerupte. în vederea curaţirii de oxizi şi grăsimi prin scufundarea acesteia într-o soluţie slabă de acid:HNO3+Cu=Cu(NO3)2+H2.Tonerul copiatorului va adera la folia PnP. Etape de realizare ale cablajului imprimat sunt: -se realizează desenul cablajului imprimat. tăindu-se la dimensiunea necesară şlefuindu-se cu un glasspapier foarte fin.Metode de realizare a circuitelor imprimate sunt multiple. CIRCUIT MAKER). una dintre acestea fiind şi utilizarea foliei de transfer de tip PNP (PRESS and PEEL=apasă şi dezlipeşte). cu mare atenţie se dezlipeşte începând de la colţuri.În mod normal acest timp este dependent de mărimea suprafeţei de transferat.De regulă. considerat pozitiv se copiază cu ajutorul unui copiator pe folia de tip PnP. -cu ajutorul unui fier de călcat. Realizarea cablajelor imprimate de serie mică sau unicat poate fi realizată prin diferite metode. PROTEL. fie prin intermediul unor programe specializare (ORCAD. Operaţiunea se consideră încheiată când prin folia transparentă se observă perfect traseul desenat: --se lasă să se răcească cablajul şi folia după care. fie manual. -se pregateşte plăcuţa de cablaj imprimat.- 45 . Dintre acestea. se spală sub un jet de apă iar apoi se usucă -fără să se atingă cu mâna cablajul se suprapune peste acesta folia de transfer de tip PnP. reglat la temperatura de 200 pana la 225 de grade Celsius. se încălzeşte suprafaţa foliei avându-se grijă să existe un contact permanent între fierul de călcat şi folie. -după 30 de secunde se scoate. Această tehnologie de realizare a cablajelor se bazează pe o folie de tip special. aceasta realizându-se prin mişcări circulare ale fierului de călcat.Se vizualizează desenul transferat pe cablaj. -se are în vedere faptul că toată suprafaţa foliei să fie uniform încălzită. -acest desen.

9. se îndepărtează cu ajutorul unui praf abraziv tonerul depus. Alimenatarea circuitului Pentru alimentarea circuitului vom folosi o sursa stabilizata de 5 volti. se usucă. tensiunea de la ieşirea circuitului integrat devine mai mare decât cea de la intrare.8 mm. --după terminarea corodării se scoate placa de cablaj imprimat din soluţie. se spală sub jet de apă. -după această operaţie placa de cablaj imprimat poate fi utilizată în vederea găuririi ei şi a montării pieselor electronice.Timpul de corodare depinde de concentraţia soluţiei de clorură ferică. Dioda D1 nu are rol În functionarea normală a montajului. Această tehnologie este ideală pentru cablaje unicat sau de serie mică de complexitate medie.Traseele mai fine se pot realiza doar prin alte metode. obţinându-se în final copia fidelă în cupru a traseului desenat. de temperatură şi de gradul de agitaţie a acestuia.--se introduce placa de cablaj imprimat într-o soluţie de clorură ferică de o concetraţie adecvată. În acest caz dioda D1 este polarizată direct.Traseele de cablaj realizate nu pot avea dimensiuni mai mici de 0. Sursa este variabila in curent . ea intervine atunci când. Mărirea puterii disponibile la ieşire se realizează cu tranzistorul de putere 01' de tip B0912. Bibliografie . din cauza capacităţii electrice mari prezente la ieşire (provenită de la condensatorul de filtraj al aparatului alimentat). se acoperă suprafaţa de cupru cu o soluţie de colofoniu dizolvat în alcool. În capsulă de tip T0220. 10.- 46 .În urma reacţiei chimice care are loc: 2FeCl3+3Cu=3CuCl2+2Fe traseele neacoperite sunt corodate.

microelectronica.pdf 4) http://www.doctronics.- 47 .datasheetcatalog. Eduard Antoniu 2)http://mee.htm 5) http://www.didactic.org/datasheet/microelectronica/mmc4510_mmc45 16.ro .ro/2cadre4. Ştefan Poli.1)Masurări electronice(aparate şi sisteme de măsură numerice): Mihai Antoniu.uk/4511.htm 3) hhttp://www.co.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->