HIPOCRATE (HIPPOKRATES) DIN COS (460 -circa 377 i. Hr.), eel rnai mare medic al antichitatii, considerat .

^parintele medicine^. Meritui principal al lui Hipocrate consta in indepartarea din medicina a magiei ji a superstitiilor. Daca majoritatea predecesorilor sai pomeau de la teorie la experienja, Hipocrate susjine, pentru prima oara, principiul fundamental al observatiei rationale, considerand ca bolile au cauze specifice, iar tratamentele trebuie sa corecteze circumstantele aparitiei acestora. El a defmit pentru totdeauna medicina ca o arti iji o §tiin;a, ambele componente ale medicinei fluid in esenta lor umane, deoarece ,,nu existd iubire pentru medicina jdrd iubire pentru oament^. Hipocrate prac-tica o examinare a pacientilor de o remarcabila precizie ji varietate, iar remediile pe care Ie recomanda erau de origine naturala, uneori inoperante, dar niciodata periculoase. Doctrina hipocratica este cuprinsa m Corpus hippocraticum. colec^ie de scrieri variate ca stil (foarte probabil redactate §i de elevi ai maestrului). Datelor medicale Ie sunt asociale aforismele y perenul Jurdmdnt hipocratic. ABARTICULAR, adj. / abarticulaire, adj. / abarticular. [Lot. ab = de. ia, articularius = articular} Care este situat In vecinatatea unei articulatii, fara a avea o legatura structurala sau functionala cu aceasta. transversal) si anterior din cei doi muschi drepti ai abdomenului. Partea superioara a cavitatii abdominale se Intinde In inte-riorul custii toracice, formand lojile subfrenice dreapta si stanga, care corespund fetei inferioare a fiecareia din cupolele diafrag-mului. Ele contin organele cu topografie toraco-abdominala: fi-cat, stomac, splina. *Peritoneul abdominal, cu cele doua foite, parietala ?i viscerala, delimiteaza cavitatea peritoneala, ale carei limite se confunda cu cele ale cavitatii abdominale. Tubul digestiv abdominal, Invelit de peritoneui visceral, ocupa cea mai mare parte a a. Posterior organelor peritoneale se gasesc spatiul si organele retroperitoneale. Diviziunile topografice vechi, clasice, conservate In limbajul clinic, proiecteaza pe peretele anterior (peretele explorarii manuale a abdomeriului) noua re-giuni delimitate cu ajutorul a doua linii orizontale: superioara, care trece prin arcurile costale, si inferioara, prin crestele ili-ace, si de doua linii verticale, care urea din mijiocul ligamen-tului inghinal. Regiunile astfel delimitate sunt: In etajul abdominal superior hipocondrul drept, epigastrul si hipocondrul stang; In etajul abdominal mijtociu - flancul drept (regiunea lombara drepta), mezogastrul (regiunea ombilicala) si flancul stang (regiunea lombara stanga); In etajul abdominal inferior - regiunea inghinala dreapta, regiunea pubiana (sau hipogastrul) si regiunea inghinala stanga. ABDOMEN ACUT / abdomen aigu / acute abdomen. Stare patologica de regula cu debut brusc, dominata de durerea abdominala cu semne obiective la palpare (*aparare musculara sau 'contractura abdominala), alterare (variabila) a starii generale determinata de inflamatia, perforatia, obstructia, infarctizarea sau ruptura organelor intraabdominale. Cauze: coiecistita acuta, apendicita acuta, ulcer peptic perforat, hernie strangulata, tromboza a arterei mezenterice superioare, ruptura splenica etc. In prezent se apreciaza ca denumirea de a. a. confine o cono-tatie Inselatoare si uneori eronata. Cele mai evidente a. a. pot sa nu necesite interventie chirurgicala si, dimpotriva, dureri abdominale usoare pot vesti aparitia unei urgente. Sin.: abdomen chirurgical. V. si durere abdominala. ABDOMEN DE BATRACIAN / ventre de batracien / frog belly. Aspect particular al a. bolnavilor cu *ascita veche. Se caracterizeaza prin largirea partilor laterale ale a., care devine asemanator ca forma cu a. broastei. ABDOMEN CHIRURGICAL / abdomen chirurgical / surgical abdomen. Sin.: abdomen acut (v.). ABDOMEN IN CORABIE / ventre en bateau / scaphoid abdomen. Aspect particular al a., a carui parte centrala este excavata, formand o depresiune delimitata de ultimele coaste

ABATERE STANDARD / ^cart-type / standard deviation. Sin.: deviatie standard (v.). ABAZIE, s. f. / abasie, s. f. / abasia. [Qr. a - priv.; basis = mers.} Imposibilitate de a merge normal din cauza tulburarii coordonarii miscarilor, fara modificarea fortei musculare, nici a sensibilitatii. Se asociaza, In general, cu *astazia. ABCEDAT, adj. / abcede, -e, adj. / abscessed. [Lat. ab = inde.pSrta.t de., cedere = a trece, a. se. duce.\ Care s-a transformat Intr-un *abces. Ex.: tumora a. ABCES, s. n. / abces, s. m. / abscess. [Lot. abscessus, de ia ah = mde.parta.t de., cedere = a. trece, a. se. duct.} Colectie de puroi continuta Intr-o cavitate neoformala, rezultand In principal din 'necroza unei zone tisulare, consecutiva *inflamatiei. Tipuri: 1) A. alveolar, situat Intr-o alveola dentara. 2) A. artrifluent -a. rece de origine tuberculoasa, cu punct de plecare osteoarti-cular. 3) A. Brodie, v. boala Brodie. 4) A. cald - care este Insotit de semne inflamatorii: caldura locala, Inrosire-congestie, durere. 5) A. cerebelos si cerebral - situate la nivelul cere-belului si, respectiv, creierului. 6) A. limfatic - consecutiv unei inflamatii a unui ganglion limfatic. 7) A. mamar - care com-plica o infectie a glandei mamare. 8) A. rece - colectie puru-lenia Bra semne acute, care se fonneaza lent si insidios Intr-o infectie cronica, mai ales In cursul unei tuberculoze osteoarti-culare sau ganglionare. 9) A. septicemic - de origine hemato-gena, complicand o *septicemie. 10) A. steni - al carui conti-nut, dupa *cultura, nu duce la constatarea prezentei micro-organismelor. 11) A. traumatic - provocat de un traumatism. ABDOMEN, s. n. / abdomen, s. m. / abdomen. NA: abdomen. [Lot. abdomen, -inis: posifiil tie. la abdere = a ascunde, a. tQinul fi omen, -minis = pre-vestire. (pentru ca. se. considera ctl eJ(! ime.nui visce-relor animald'or sacrificate. pe-rmitea prezicerea viitorulu.i)} Regiune inferioara a trunchiului, separata de *torace prin diafragm si limitata inferior de *bazin prin planseui pelvin. Cavitatea abdominala este delimitata de o serie de ele-mente ale scheletului: posterior - rahisul, de la a 12-a vertebra dorsala la a 5-a lombara; superior - partea inferioara a custii toracice; inferior - bazinul osos. Aceste elemente schele-tice servesc ca suport unui puternic unghi musculoaponevro-tic constituit de fiecare parte, lateral drept si stang, din cei trei muschi largi ai abdomenului (marele oblic, micul oblic si

129

ABDOMEN IN DESAGA si de oasele iliace. Se observa In numeroase boli, Indeosebi In holera, meningita tuberculoasa, *colica saturnina si in stari de *emadere. ABDOMEN IN DESAGA / ventre en besace / pendulous abdomen. Deformarea a. la obezii 'in varsta sau la multipare la sfarsitui sarcinii. A., In loc sa proemine, atarna peste sim-fiza pubiana si, uneori, peste coapse. ABDOMEN DE LEMN / ventre de bois / wooden belly. Forma majora de *contractura abdominala, care la palpare prezinta o duritate asemanatoare cu duritatea lemnului. Este caracteristic *peritonitei acute. ABDOM1NOCENTEZA, s. f, / abdominocentese, s. f. / abdominocentesis. \V. etimoiogia te.riw.nulw abdomen; gr. kentesis = wtepaturd.\ Punctie abdominala, efectuata de obicei In scopul evacuarii unei colectii lichidiene. Sin.: paracenteza abdominala, punctie abdominala. V. si paracenteza. ABDOM1NOSCOPIE, s. f. / abdominoscopie s. f. / abdominoscopy. [']/. etinwtogia tennenuiui abdomen; gr. skopia = e^aminwe., de, ia skopein = o Video, a e\amina.\ Exami-narea cavitatii abdominale cu ajutorul unui endoscop. V. si laparoscopie. ABDUCTOR, adj., s. m. / abducteur, adj., s. m. / abductor. [Lat. ab = wdepartat de; ducere = a duct, a. purta.] (Muschi) care serveste la *abductie. ABDUCTIE, s. f. / abduction, s. f. / abduction. [Lot. abduc-tm, -onis, de (a ah = wdepdrtat de., dur.lio, -onis - ducere ft ducere = a duce, a purta.} 1) Termen folosit pentru a defi-ni o miscare care Indeparteaza un membru sau un segment de membru de planul sagital, median. 2) Atitudine rezultata din aceasta miscare. ABERANT, adj. / aberrant, -e, adj. / aberrant. [Lot. aberrare = a se rdtafi, a se. abate., de, la ah = inde.pa.rtat de., errare = a devia.] Care se abate de la normal prin aspect, structura sau localizare. Termenul se utilizeaza Indeosebi cu referire la traiectele anormale ale vaselor sanguine si ale nervilor. ABERATIE, s. f. / aberration, s. f. / aberration. \Lat. aber-ratio, -onis, de ia oh = indepdrtat de, en-are = a devia} Abatere, deviere de la normal, anomalie. Termenul este uti-lizat Indeosebi cu referire la defectui de *stigmatism al unui sistem optic, care antreneaza o deformare sau o lipsa de clari-tate a imaginii. ABERATIE CROMOZOMIALA / aberration chromosomique / chromosome aberration. Orice anomalie cromozomiala, fie numerica (*aneuploidie, 'monosomie, *poliploidie, tetraploidie, trisomie), fie structurala, cu modificare cantitativa (aneuzomie, deletie, trisomie partiala) sau fara modificare cantitativa (fuziune centrica, translocatie echilibrata, inversiune). A. c. poate fi congenitala sau dobandita. Sin.: anomalie cromozomiala. ABETALIPOPROTEINEMIE, s. f. / abetalipoproteinemie, s. f. / abetalipoprotein(a)emia. [Qr. a - priv.; ft - a. doua iiterd a aifdhetuiui grec; gr. lipos "== grasime; prolos =" primut, -ina: haima, -atos = sdnge.] Sindrom ereditar caracterizat prin scaderea betalipoproteinelor In sange, *acantocitoza, hipooolesterolemie, neuropatie, 'retinita pigmentara atipica si *malabsorbtie. Sin.: sindrom Bassen-Kornzweig. ABIOGENEZA, s. f. / abiogenese, s. f. / abiogenesis. [^r. n priv.i bios = vi.af.a; genesis = producere, de [a geniian = fl produce.} Teorie conform careia viata este originara din materia nevie, anorganica. PunctuI culminant al a. a tost teo-ria generatiei spontane (sec. al XVII-lea), dar adepti ai a., cu argumente mai elaborate, exista si In prezent. ABIOTIC, adj. / abiotique, adj. / abiotic. [Cjr. a - priv.; bios = viatd.\ Care se opune vietii. Ex.: factor a., mediu a. ABIOTROFIE, s. f. / abiotrophie, s. f. / abiotrophy. [Cjr. a -priv., bios = maW trophe = hranili nutrifie..} Proces dege130

ABSENTA nerativ care afecteaza prema.tur structurile histologice, Indeosebi formatiunile nervoase, fara o cauza aparenta. Ex.: a, retinei din *retinita pigmentara. ABLACTAT1E, s. f. / ablactation, s. f. / ablactation [Lat. ahltictfitio, -onis = mfarcare., de. la cib = wdepdrtat de, lar.tatio, -onis ^ aiaptarc., de la liic, luctis = [apte.] 1) Inceta-rea secretiei de lapte, adica a *lactatiei. 2) Mai rar, *Intarcare. ABLATIE, s. f. / ablation, s. f. / ablation. \Lat. uhhitio, -onis = se.parare.i indepartare, de [a aiiferre = a indepdrta} Indepar-tarea chirurgicala din organism a unui organ sau a unei for-matiuni patologice. ABLEFAR1E, s. f. / ablepharie, s. f. / ablepharia. [^r. o -priv.; blepharon = pieoapa.} Absenta partiala sau totala a pleoapelor. ABLUTOMANIE, s. f. / ablutomanie, s. f: / ablutomania. [Lat. ahlutio, -onis = spatare., purificare, de ia abliiere = a curdta prin spaiare (ah = wdepdrtat de; lucre, de ia lavare = fl spdia}.} Manie constand In spalatui excesiv de frecvent. ABO / ABO / ABO. Abrev. utilizata In mod curent pentru grupe sanguine. V. grup sanguin. ABOCLUZIE, s. f. / abocclusion, s. f. / abocclusion. [Lat. ah = wdepdrtat de; iat. me.die.vala. or.clusio, -onis, de la occludere = a mctiide, fi-claudere = a incfiide} Dentitie In care dintii arcadei superioare (maxilar superior) ?i ai arcadei inferioare (mandibula) nu se afla In contact. ABORTIV, adj. / abortif, -ive, adj. / abortive, abortient, abortifacient. [Lat. abortivus, de la uh - priv., oriri = a se nafte.] 1) Care nu este dezvoltat complet. 2) Despre o substanta sau o manevra care provoaca avortul. 3) Cu referire la o forma scurta, cu simptomatologie redusa a unei boli. ABRAHIE, s. f. / abrachie, s. f. / abrachia. [QT. a - priv.i iat. brachiwn, gr. brakhion, -ones = brat\ Absenta congeni-tala a bratelor. ABRAH10CEFALIE, s. f. / abrachiocephalie, s. f. / abrachiocephalia. [Qr. a - priv.; iat. brar-hium, gr. brakhion, -onos ' = drat; kephcile = cap.} Monstruozitate constand 'in absenta congenitala a bratelor si a capului. ABRAZIUNE, s. f. / abrasion, s. f. / abrasion. [Lat. abra-sio, -onis == radire, de. ia uhradere = a rade (ah - priv.; radere = a rdzui).} 1) Separarea sau excizia unor fragmente mid de piele sau de membrane mucoase superficiale prin ra-zuire Sau frecare. 2) Uzura sau tocire a dintilor de cauza fizio-logica (masticatie) sau patologica (defecte structurale dentare sau factori mecanici anormali). 3) in general, uzura unei struc-turi prin frecare. ABRAZIV, adj., s. n. / abrasif, -ive, adj., s. m. / abrasive. [Lat. abrasum de ia abradere = a rode (ab - priv.; radere = a rdz.ui). [ 1) Despre o substanta dura, de regula de origine minerala, utilizata fie pentru netezirea suprafetelor rugoase ale unor piese (de ex., In tehnica dentara), fie pentru producerea unor asperitati pe suprafetele netede. 2) Agent de curatire care se adauga In pastele de dinti. Ex.; carbonat de calciu, fosfati de calciu, silicati etc. ABREACTIE, s. f. / abreaction, s. f. / abreaction. [Lat. ah = de ia; fr. reaction, din iat. actio, -onis = actiune., de la agere = a actiona.} V. catharsis, ABSENTA, s. f. / absence, s. f. / absence. [Lat. absentia = al}se.n^d.\ Suspendarea brutala, complete sau partiala, de durata foarte scurta (2 pana la 15 secunde) a functiilor psihice superioare, care Insoteste anumite descarcari epileptice generalizate (*mal epileptic). Se manifesta prin Intreruperea activi-tatii voluntare, a mimicii si obnubilarea constientei, asociata uneori cu ticuri, gesturi involuntare. Este urmata de 'amnezie lacunara. Semnificatia termenului se afla Inca In discutie. In general, se disting: a. simpIS, cand pierderea constientei reprezinta

ABSORBANT singurul semn clinic apredabil, si a. complexa, cand exista semne clinice asociate. S-au propus criterii de modificare a *electroencefalogramei pentru a discrimina a. tipica de a. atipica. ABSORBANT, adj., s. n. / absorbant, -e, adj., s. m. / absorbent. [Lot. absorbtum, participiul trecut al verduiw absorbers = a a6sor6i, a ingftiti, de. [a ab = de. ia, sorbere = a suge, a 6e.a.] 1) Care absoarbe particule, energie, lichide sau vapori. 2) Substanta care are aceasta proprietate. 'In medidna: medicament care absoarbe gaze sau lichide. V. absorbtie. ABSORBANTA, s. f. / absorbance, s. m. / absorbance. [Lat. absorbtum, partic.ipiul. incut a[ verbuiw. absorbers = a a6sor6i, a wgfiifi., de ia ab = de, (a, sorbere = a suge, a 6e.a.] Parametru care caracterizeaza *absorbtia luminii cu o lungime de unda data de catre o substanta m solutie. De obicei, a. se exprima prin logaritmul cu semn schimbat al 'transmitantei. A. specifics se determina pentru o solutie cu concentratia 1 %, cu o grosime de 1 cm s.i la o lungime de unda determinata. ABSORBTIE, s. f. / absorption, s. f. / absorption. [Lat. ahsorbitio, -onis, de la absorbere = ffl a6sor6i, a mifltifi (ab = de [a; sorbere = a suge, a 6ea}.] 1) Actiunea de a absorbi, de a retine o substanta In interiorul altei substante. A. se poate produce In medii foarte variate. 2) In fiziologie: patrun-derea unor substante 7n interiorul organismului, m sange sau m interiorul unor celule. A. se produce Indeosebi la nivelul mu-coasei intestinale. 3) Patrunderea In organism a unui medicament sau a unui toxic. 4) Fenomenul prin care o parte din energia radiatiilor electromagnetice sau corpusculare este disi-pata Intr-un mediu material. A nu se confunda cu *adsorbtie. ABSORBTIOMETRIE OSOASA / absortiometrie osseuse / bone absorptiometry. [Lat. absorbitio, -onis, de ia absorbere = a ingtiifi (ab = de la; sorbere = a suge, a 6e.a); gr. metron = masurd; lat. os, ossi's ^ OS.] Sin.: osteodensito-metrie (v.). ABSTINENTA, a. f. / abstinence, s. f. / abstinence, temperance (for alcohol), continence (sexual). [Lat. absiinentia = refinere, a6tinere, (it ia abstinere = a fine departe (ahs = indepartat de; teaere = a fine).] Renuntarea partiala sau to-tala la o serie de deprinderi sau acte fiziologice: 1) A. alimen-tara (In particular la alcool). 2) A. sexuala etc. ABULIC, adj., s. m. si f. / aboulique, adj., s. m. et f. / abu-lic. [Cfr. a - priv.; boule = voinfa.] (Subject) care este afec-tat de *abulie. ABULIE, s. f. / aboulie, s. f. / abulia. {Cjr. a - priv.; boule = voinf:a.] Diminuarea initiative! sau a vointei. ABZIMA, s. f. / abzyme, s. f. / abzyme. [9{eoiogism foarte recent, win-pus din ab de. [a engi. antibody (anticorp) fi enzima] Anticorp capabil sa accelereze o reactie biochimica, aseme-nea unei enzime. In afara anticorpilor catalitici s-au obtinut molecule catalitice hibride, rezultate din combinarea unui anticorp cu o enzima. A. prezinta o specifidtate mai mare decat enzi-mele, fiind capabile sa interactioneze selectiv cu anumite con-figuratii ale moleculelor substrat. AC, s. n. / aiguille, s. f. / needle, acus. [Lat. acus = ac.} Tija subtire de otel, cu un varf ascutit, de forma si marime variabile, In functie de -utilizare: In chirurgie, In stomatologie, pentru injectii sau pentru punctii. Tipuri de a.: 1) A. bumerang, cu varful mobil Intr-un spatiu restrans, pentru sutura In chi-rurgia prostatei si a vezicii. 2) A. dentare, de diverse tipuri, pentru tratament la nivelul canalelor dentare. 3) A. pentru injectie, utilizat In introducerea solutiilor medicamentoase In tesu-turi, de lungimi si grosimi diferite, cu sectiunea varfului In bi-zou si baza cu un ambou adaptabil la seringa. 4) A. pentru injectie intradermica, scurt (6-13 mm) si cu diametrul mic (0,5-0,6 mm). 5) A. pentru injectie intramusculara, lung (50-70 mm), cu diametrul de 0,7-1,2 mm si cu varful In bizou lung. 6) A in

ACANTOPELVIS testinal, drept sau curb, cu sectiunea rotunda, prevazut la un capat cu o ureche, utilizat In sutura intestinala. 7) A. de liga-tura, rectiliniu sau curbat, cu ureche care poarta materialul de ligatura. 8) A. de pneumotorax, de dimensiuni variabile, prevazut cu mandren. 9) A. pentru puncfie lombara, lung de 70-80 mm, cu diametrul de 0,7-0,8 mm, cu bizou scurt si mandren. 10) A. pentru puncfie sternala, lung de 45 mm, cu diametrul de 1,80 mm, In bizou intermediar, cu mandren si cursor ce regleaza adandmea patrunderii acului. 11) A. pentru punc-tie venoasa, lung de 30-40 mm, cu diametrul 0,8-1,6 mm, cu bizou scurt. 12) A. pentru rahianestezie, v. ac pentru punctie lombara. 13) A. pentru sutura vasculara, drept, curb sau semi-curb, foarte subtire, uneori cu resort. AC RADIOACTIV / aiguille radioactive / radioactive needle. Sursa liniara de *radiatie gama utilizata In curieterapie, constituita fie dintr-un tub metalic continand pulbere radioactiva (226Rg^ i37Cs) si ai carui pereti retin radiatiile corpusculare (alfa, beta), fie dintr-un fir (ac) de radioizotop (^Ir) care prezinta un Invelis din platina. ACALAZIE, s. f. / achalasie, s. f. / achalasia. [Cfr. a - priv.; khalasis = re/o^are.] Anomalie de functionare a unui sfincter care consta In relaxarea defectuoasa In momentui contractiei a conductelor supraiacente. Ex.: a. 'cardiei explica dilatatia secundara a esofagului, a. ureterului explica hidronefroza intermitenta. V. si cardiospasm. ACALCULIE, s. f. / acalculie, s. f. / acalcutia. [Lat. a - priv.; calculare = a socoti.] Imposibilitatea Intelegerii semnelor Si simbolurilor matematice, ca si a efectuarii de calcule scrise sau mentale. ACAMPSIE, s. f. / acampsie, s. f. / acampsia. [Qr. a - priv., kamptein = a mcovoia.] Imposibilitatea efectuarii flexiei la nivelul unui membru, din cauza imobilizarii prelungite, a rigidi-tatii articulatiilor sau anchilozei acestora. ACANTHOSIS NIGRICANS / acanthosis nigricans / acan-thosis nigricans. [Qr. akantha = spin; -osis; [at. nigricare = a se mnegri} Dermatoza constand In hipertrofie papilara vegetanta si pigmentatie, localizata Indeosebi la nivelul axile-lor, gatului si regiunilor genitocrurale; deseori, coexista o dis-trofie a parului si a unghiilor. Boala se asociaza la adult si varsInic, In circa 50% din cazuri, cu un cancer abdominal (Indeosebi gastric). De asemenea, a. n. se asociaza frecvent cu afectiuni endocrine ca *sindromul Gushing, "boala policnistica ovariana, 'acromegalia sau chiar cu o obezitate simpla. In forma autoimuna (rara), producerea de anticorpi anti-receptori insulinici determina o *insulinorezistenta severa. ACANTOCIT, s. n. / acanthocyte, s. m. / acanthocyte. [Cjr. akantha = spin; kytos = cduld.] Eritrodt sferic care prezinta la nivelul suprafetei sale deformari ce sugereaza aspectui unor spini. ACANTOCITOZA, s. f. / acanthocytose, s. f. / acanthocyto-sis. [C/r. akantha = spin; kytos = celuid; -oza.] Anemie he-molitica In care sunt prezente 'acantocite circulante. ACANTOLIZA, s. f. / acantholyse, s. f. / acantholysis. [gr. akantha = spin; lysis = distrugere., de ia lyein = a distmge.] Stare particulara a celulelor stratului mucos Malpighi caracterizata prin reducerea numarului de *jonctiuni care determina coeziunea celulelor. A. favorizeaza dezvoltarea de leziuni buloase. ACANTOM, s. n. / acanthome, s. m. / acanthoma. [gr. akantha = spin; -oma.] Denumire generala a tumorilor cutanate dezvoltate prin multiplicarea stratului Malpighi. ACANTOPELVIS, s. n. / acanthopelvis, s. m. / acanthopelvis. [gr. akantha = spin; [at. pe]vis = 6azin.\ Tip de bazin obser-vat In "rahitism, caracterizat prin prezenta de varturi si creste osoase situate la nivelul insertiei tendoanelor, Indeosebi In zonele eminentei ileopectinee si a pubisului. 131

s. acetabulum •» vas pentru. de tuse. industrial injury.. Este produs In ficat sub forma inactiva. adj.priv.i katalyein = a disInige. v. ACCELERATIE. / accessory. m. Se defineste. -ina. / accident. V. adj. lot. a -priv. [Cjr. vitezei punctului mobil In raport cu timpul: a = Av/At. n. ACARIAN.'e. [Cjr. ACCESORIU. [Lot. de ia accedere = a se apropia. s. s. s. / accesoire. kalagraphein = a. 2) Tulburare m *boala Parkinson.priv. / acathisia. -trice. s.] Hiperplazie difuza a stratului spinos al epidermului. s. m. de decompreslune brusca.i katalamhanem = a suspenda. manifestata prin ulceratii. a. / acariose. n.. s. Ex.} Absenta bioxidului de carbon din sange. a priv. (Santorini).. Schimbul se face direct sau prin intermediul altui compus. / acatalasie. m. -oza. [Lot. In limbaj curent) In SI este metrul pe secunda la patrat (m/s2). / acatalas(a)emia. a . a veni (c&tre). de ia celer = rapid. acaridan. s. f. accelerare = a grti6i. dt la accedere = a se apropia. de la accidere = a se mtampla} Situatie neprevazuta care afecteaza starea de sanatate. s. s. [Lat.: scabie (v. s. m. a cimenturilor dentare sau polimerizarea acrilatilor. s. ded a sintaxei.a de a sta asezat. m. / acariosis [Cfr. f. a. akari •= insecta. dim.] Imposibilitatea respectarii ordinii corecte a cuvintelor m scris. kathisis = acfiune.] Factorul VI al coagularii. / accelerin. scrie corect. s. terapeutic. de la acceplare = a primi. accelerare = a gra6i. de munca. / acellulaire. 0 legislatie adecvata stabileste drepturile salariatilor si raspunderile responsabililor Intreprinderilor. / acanthosis. drept sin. medie-vala accesorium.priv. sub actiunea unor campuri electrice si magnetice. s. a . dclotron si sincrotron. s. m.. A.: 1) a.] in medidna. si accidentele survenite In timpul deplasarii la si de la locul de munca. [Cfr.. raportata la unitatea de timp. produs de o cauza exterioara si provocand un preju-didu fizic. leziune histologica tipica pentru vegetatiile veneriene 9i papiloame... 2) Diminuarea sau perturbarea capad-tatii de Intelegere a vorbirii. Thrombidium si capusele sunt acarieni. consecutiv trecerii unui curent electric. -onis = acceCerare. [Lot. cu "hipocapp. m. ACATALAZEMIE. [Lot.: eritrocitui matur la mamifere. ACATALAZIE. f. / acatalepsy.). Ex. s. f. / acatalasemie. s.] (Celula) care este lip-sita de nucleu. In raport cu protectia muncii. de [a kata = 61 jos. sunt substante care grabesc priza gipsului. Unitatea de masura a inten-sitatii a. a dizoiva.priv. s. / acatamathe-sia. prin hemoliza imunologica a hema-tiilor donatorului (nerespectarea grupelor sanguine) sau a he-matiilor primitorului (prin hemolizine). adj. ACATAMATEZIE. dt la accelerare = a grafii fi celer = rapid. constand m imposibilitatea bolnavilor de a ramane mai mult timp In aceeasi pozitie din cauza hipertoniei musculare. f. / acephalia.. Este denumita si hiperacantoza. este o marime vecto132 ACETABULOPLASTIE riala definita ca derivata. f. s. Intr-un sistem de referinta dat. s. / acatagraphie. eventual somn nelinistit. -atos = sange} Absenta *catalazei din sange. f. AVC sunt cele mai frecvente boli neurologice si pot surveni In: ocluzia vaselor cerebrale (*tromboza sau *embolie). [Cfr. s. s. gr.. / acataphasie. [Lat. f. f. / acataphasia. [Cjr. 4) a. s. f. acathisie.] Despre o structura care constituie un element secundar. brain attack. uneori gangrenoase. v. kap-nos = fum. -aza. (denumita a. modificarea calibrului vascular (vasoconstrictie). diminuarea drculatiei prin scaderea presiunii sanguine. kataphasis = Ciin6aj corect} Imposibilitatea respectarii ordinii corecte a cuvintelor In vorbire. [Lot.] 1) Pierderea functiei de perceptie din cauza unei leziuni centrale. f. f. V.. acceptor = care primefte. de la cella = comaro. / acatalasia. electric. f. (2) / accelerateur. / acellular. ale gingiilor si gurii. Accelereaza conversia *protrombinei In 'trombina si formarea 'tromboplastinelor. Desemneaza frecvent parazitui raiei Sarcoptis sau Acarus scabiei. -oza. 3) a. ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL / accident vasculaire cerebral / stroke. 5) a. accessus. f. V. Termen utilizat uneori. s. s. [Cjr. cresterea viscozitatii sangelui sau alte tulburari ale sangelui circulant. psihica sau somatica. a. de ordinul MeV. Accident survenit din cauza muncii sau In timpul lucrului. s. de dementa. f. complementar. s. [Cfr. V. apoi de donor si care se numeste transportor sau transmitator. ACCELERINA. incidental. haima. ACCEPTOR. adj. ACATAFAZIE. a . s. otet.] 1) Sindrom caracterizat prin incapacitatea de a ramane In po-zitie sezanda. plastos = . m. f. Sunt asimilate a. / acatamathesie.). de [a celer = rapid} Dispozitiv sau substanta care accelereaza un proces: 1) A.: a. ACATALEPSIE. gresit. / acaryote. occupational injury. / acapnie. Prin mers sau modificarea pozitiei corpului senzatiile de Incordare musculara sunt atenuate. 2) a. auxiliar.. ACCIDENT DE MUNCA / accident du travail / professional accident. Intr-un schimb de *radicali. / acapnia. f. / accepteur. n. ACATAGRAFIE. ACATIZIE.ACANTOZA ACANTOZA. acatalazie. au aplicatii In fizica nudeara ?i In medidna (tratamentui unor cancere). a veni (cdtre. a . ACCIDENT. a . ACETABULOPLASTIE. Ex. f. / acceleration. / acetabuloplastie.. cand se revine prea rapid la presiunea normala. *proaccelerina (factor V). {Cjr. acceleratio. katalyein = a distruge. crisis. m.} Termen rar utilizat.. ACEFALIE. {Cfr. adj. s.priv. betatron. la un subject salariat. 2) A. s. s. ACCELERATOR. la sca-fandri. Indeosebi In cazu] fenotiazinelor. n. 6) a.} Substanta care. Compusul care cedeaza radicalul este denumit donor sau donator. f.. s. Ex. s. (1). / acceptor. kephale = cap} Monstruozitate caracterizata prin absenta congenitala a capului. de transfuzie. ACARIOT. katamathesis = capacitatea de infetegere fi cunoastere. adj. f.} Cresterea vitezei unui punct material In mis-care. ruptura unui vas cerebral. Sin.] Nume dat unor paraziti de talie mica apartinand or-dinului Acarienilor. cu rol mai Intai acceptor. karyon = sdmfiwe. f. f. duct pancreatic a. s. -ntis. / attack. akathisia. aterg/c. / acces. cu aju-torul carora particulele Incarcate electric sunt accelerate. s. akaii = insectd. f. accidens. a . obser-vat ca efect secundar dupa medica^a antipsihotica sau neuro-leptica.: anhist. s. ACARIOZA. f. a -priv. s. agitatie motorie. primeste radicalul si se combina cu el. a • priv. desi ideile subiectului raman logice. [Lot. Termen generic pentru tulburarile clinice secundare unei leziuni anatomice a unuia sau mai multor vase cerebrale. f. de asemenea. s. consecutiv unui tratament medical sau chi-rurgical. f. / acatalepsie. Sin. 2) 'Diagnostic incert. f. / acarid. / accelerator. / acatagraphia. ACAPNIE. Ex. a . [Cfr. {Cjr. / accident. / acarien. de melanco-lie.priv. / acaryote.} Care nu confine celule. a dizoiva. cellula = ca-marutd. adj. de priza. ACCES. s. / acephalie.priv. pana la energii dnetice foarte mari. [Cfr. In stomatologie. [Cfr. lepsis = fv(are. -aza] Boala deter-minata de absenta congenitala a enzimei numita *catalaza. vascular cerebral. / accelerine. survenita brusc si imprevizibil. de febra. / acceleration. A. s. adj.. mica. s. mica. tiroide a. m. / acetabuloplasty. nudeu.: *hexoza In cursul reactiei de *fosforilare. stare patologica. f. criza. a.. medie ca variatie a vitezei punctului mobil In unitatea de timp: a^ = Av/At. de part/cute sunt instalatii complexe. cu doua sensuri: 1) Defidenta a intelectului. care poate fi anafilactic sau seric. si stroke. perturbarea permeabilitatii vasculare. / acathesie. a accepta. 7) a.: boala Takahara. ACELULAR.: glande suprarenale a. akaa-tha = spin. / acanthose.] Sin.

/ achylia. elibereaza ioni H 4. f. si acetatui de sodiu sunt utilizate ca alcalizanti urinari sau sistemici. si In repaus. / acetonuria. care se refera. hyle = materie. s. germ.t. Avand doua grupari active. s. / acetaminophen. s. s. CI^COOH Li-chid incolor. [Lat. acetum = ofet. khole = bVia. Acid acetoacetic / acide acetoacetique / acetoacetic acid. ACID. ACID ACETILSALICILIC / acide acetylsalicylique / acetylsalicylic acid. m. / acetylcysteine. [Lat.} Absenta congenitala a mainii. gastrica Inseamna scaderea debitului sucului gastric. a . of:et] Sin.: paracetamol (v. cu efectele sale specifice (contractia mus-culaturii scheletice. s. ACETILCISTEINA. s. gr. Sarurile de potasiu ale a. Excep-tie fac musculatura cardiaca si unii neuroni centrali. acidus = acru. / acetabulum. ACETAZOLAMIDA. ACID ADENOZINDIFOSFORIC / acide adenosine diphosphorique / adenosine monophosphate. f.] *Neuromediator prezent atat In sistemul nervos central. -atos = sange} Prezenta unei concentratii mari de *acetona In sange. formarea *corpilor cetonici. potentiate de actiune). participa intens la metabolismul acizilor organici. Se utilizeaza diluat (6%) sau ca a. mai mult sau mai putin volatili. (DCI) 'Diuretic ce actioneaza prin inhibarea *anhidrazei carbonice. s. f. f. cetonurie. a. / acetazolamide.. aither = aer cwat. V. [at. hyle = materie. rezulta In urma oxidarii etanolului de catre alcool-dehidrogenaza. acetum = of:et! -ona. efecte depolarizante. Apare In sange si urina la subiectii cu diabet zaharat incorect echilibrat. produsa datorita acetil-coenzimei A contribuie la neutralizarea unor toxice din organism. Cuplarea *alosterica a a. s. survine concomitent cu descarcarea.] Diminuarea sau absenta unor componente din se-cretiile digestive si chiar a volumului secretiei. / acetylcysteine.sau bilaterala. este sintetizata atat In pericarion. f. s. achilie). / acetabulum. s. [Lat. Sin.). cele mai importante fiind: oxidarea In *dclul Krebs.. -ona. s.). gr. Este prezenta In halena (fiind recunos-cuta datorita mirosului de fructe) si In urina diabeticilor supusi restrictiei de glucide. reactioneaza cu metalele si neu-tralizeaza bazele. ACETABULUM.] Termen generic pentru sarurile metalice solide cristaline cu solubilitate variabila si pentru esterii lichizi. f. [Lat. la ansamblul *corpilor ceto-nici. A reprezinta punctui de plecare al mai multor cai metabolice.] Sin. administrata pentru a facilita eliminarea acestora. eliberata este recaptata de catre terminatiile presinaptice (reglare prin 'feedback negativ). si aclorhidrie. a. f. Abrev. precursor al 'colesterolului. acetum = otet. m. ACETONURIE. s. adenosine diphosphonc 133 . m. s. A. f. cetoza. s. / ac6tylcholinesterase. modifies culoarea indicatorilor. boCta cereasca. In prezent este Inlocuit de diuretics mai eficiente. acetum = o^ef. de (a alwol dehydrogenatum. cu miros picant caracteristic. biosinteza *acizilor grasi. receptori muscarinici si receptori nicotinici. khy-los = sue. f. f.). gr.: ACh. / acetaminophene. / acetylcholine [Lat. s. a. In industria farmaceutica si In cea chi-mica (obtinerea _de rezine si fibre artificiale). s. sunt utilizati ca reac-tivi chimici. s. acetum = of:et. hyle = ma-terie. Lichid incolor. / acheirie. si corpi cetonid. / acid. «. hyle = materie. V. difuziunea si fixarea ei pe receptorii colinergici. sub forma de acetat activat (*acetil-coenzima A). f. In limbaj clinic curent: cetonurie (v. ca si In "inanitie. ACID ACETIC / acide ac6tique / acetic acid. / achylie. {icetiim = ofet. [Lat. / ac6tylcho|jne. s. acetum = of:e. s. ACETILARE. si cetonemie. V. / acetonurie. / acetazola-mide. / acetone. / acetaldehyde. s. manifestata clinic prin stare de excitatie anormala urmata de depresie pro-gresiva si acidoza. solventi. Cresterea sa In sange poate genera *acidoza. -ina. miscibil In apa. cat si In butonii terminali axonali.. poate forma compusi cu macromoleculele hepatice. In organism provine din decarboxilarea *acidului acetilacetic. ACETALDEHIDA. cu absenta acidului clorhidric si diminuarea *pepsinei. In cantitati mid. ACHILIE GASTRICA / achylie gastrique / gastric achylia. a6rw.] Radical organic monovalent (Cl^CO-) rezultat prin Indepartarea unei grupari hidroxil din carboxilul acidului acetic. acetabulum = vas pentru. desi ea are loc.4%). [Lot.] Prezenta *acetonei In urina. m. A. f. ACHILIE. formarea acidului mevalonic. f.priv. haima. (DCI) Sin. / acetylcholinesterase. [Lat. / acetate.). ai *acidului acetic. f. s. Sin. inflamabil. ea fiind apoj oxidata In acid acetic. Essiaather = eter ac. / acide. / acetaldehyde. [<^r. Inactivarea a. ACID ACETILACETIC / acide acetylacetique / acetoacetic acid. n. cat si In eel periferic. gr. ACETILCOLINA. 0 parte ACID ADENOZINDIFOSFORIC din a. m. unde apar fenomene de hiperpolarizare si inhibitie. descarcarea de *noradrenalina si *adrena-lina.ACETABULUM modtlat. s. intra In in-teractiune cu doua tipuri de 'receptori colinergici: *receptorii muscarinici (M) si "receptorii nicotinici (N). inclusiv In SNC. determina exclusiv depolarizarea si initierea po-tentialului de actiune. f.etic. gr. dar majoritatea este hidroli-zata de acetilcolinesteraza In componentele sale de baza. In *cromatografie serveste la prepararea tesuturilor pentru extractia enzimelor. s. en = in. f. ACETONEMIE. A. glacial (89. Este utilizata ca solvent si pentru obtinerea *cloroformului si *iodoformului In industria farmaceu-tica. 2) In a. s. / acetate.] Metabolit produs la nivelul ficatului cand sunt consumate cantitati mari de alcool. a . pre-cursori ai unor noi molecule de a. gr. [Lat. A. Sin.: anaclorhidrie (v. s. f.] Substanta care. [Lot. Prin cuplarea cu receptorii N. hyle = materie. s.: colinesteraza (v. ACETILCOLINESTERAZA. CHg-CO-CHgCOOH. Eliberarea de a. s.] Procesul de fixare al unui radical acetil (Ct^CO-) la nivelul unei molecule organice. drojdU} Forma activata a 'acidului acetic prin combinarea acestuia cu 'coenzima A. a modeCa} Refacerea prin chirurgie plastica a "cavitatii cotiloide. NA: acetabulum. pancreatica scade secretia pancreatica si pot lipsi unii com-ponenti ai acesteia. V. ACETAT. [Cfr. unii din-tre acestia fiind neoantigeni care pot induce raspunsuri imune anormale. ACETILCOENZIMA A / acetylcoenzyme A / acetyl coenzyme A. acetum = ofet. m. In limbaj clinic uzual se utilizeaza tennenul de *cetonurie. kheir. gr. volatil. / acetyl. / acetylation. 1) A. produs In timpul fermentatiei vinului In otet. excitatoare. terrno-stabila. acetum = of:et. gr. f.).] C3HgO. eter si cloroform. A. -aza. ACHEIRIE. / acetyl.).: acid adenozinmonofosforic (v. -iros = mana. In. uni. / aceton(a)emia. Sin. [Lot. s. (DCI) Substanta fluidizanta a secretiilor bronsice. A. zyme = ferment. / acetylation. f. din [at. Are gust acru. -ina. s. [Lot. cetonemie. f. aether. -ona. s.: cavi-tate cotiloida (y. cu receptorii de tip M determina In majoritatea structu-rilor. cum = cu. de Ca plassein = a forma. eliberat la nivelul *sinapselor colinergice. *corp cetonic care rezulta din descompunerea imperfecta a *adzilor grasi si a unor acizi aminati. a. ACETIL. se intensifies la propagarea *impulsului nervos. ouron = urind. m. ACETAMINOFEN. din *colina. s. khole = Biia. ACETONA.). Utilizat frecvent In trecut (DC-Diamox). n. / acheiria. gr. Insa. In solutii apoase.: acid acetilacetic (v. acetum = of:et. cetonurie. ACID ADENILIC / acide ad6nylique / adenylic acid. / acetonemie.priv.: aspirina (v. f. / acetone. A. m.

ACID ADENOZIN TRIFOSFORIC / acide adenosine triphosphorique / adenosine triphosphate. Nucleotid compus din adenina. cu actiune antifibrinolitica puternica. ACID K-AMINOCAPROIC / ACIDE s-AMINOCAPROIQUE / eAMINOCAPROIC ACID. mineral puternic (HCI). In contractia musculara si In reac-tiile de sinteza care utilizeaza a. fosforic. adenosine monophosphoric acid.). ACID AMINOACETIC / acide aminoacetique / aminoacetic acid. Radicalul de baza al Intregii familii de barbiturice. hipuric. biochim.). si tab.))-CH2-COOH. antiseptic acid.: maloniluree. a fost denumit "moneda energetica curenta" a celulei. este absolut necesara In: metabolismul celular. Sin. riboza si trei radical'! fosfat. sintetizat In celulele poligonale ale ficatului si acumulat la nivelul "veziculei biliare sub forma de saruri. notat cu simbolurile Asp sau D.. malonic cu ureea. A. Datorita actiunii sale keratolitice. cu rol principal de carburant celular. COOHCH(NH.). H^COg. V. ACID CHENODEZOXICOLIC / acide chenodesoxycholique / chenodeoxycholic acid. Sin. const. capabila de sdndare si de refacere continua. deoarece inhibitia enzimatica determinate! de plumb In cursul sintezei hemului provoaca acumularea sa si cresterea eliminarii 1 sale urinare.. Sin. este cuprins In compozitia unor unguente cosmetice.: colic. folosit ca reactiv chimic i?i pen- . vitamina C si tab. bacteriostatic. A. ori de cate ori nevoile celulare o impun. ACID ASPARTIC / acide aspartique / aspartic acid. ACID BENZOIC / acide benzoique / benzoic acid. Denumirea chimica a "vitaminei C. care se formeaza In mitocondrii prin actiu-nea unei enzime condensante. pentru a reface a. Sin. fosforic. citrat-sintaza. dezoxicolic. sunt detergenti cu rol in emulsionarea triacilglicerolilor si esterilor de acizi grasi.: GABA (v. La om au fost identificati patru a..: acid nitric (v.: aminoacid (v. a. Intervine in oxidarile celulare. rezervat pentru uz strict extern sub forma de apa borica 3% sau vaselina boricata 10%. b. c. barbituricele (Indeosebi *feno-barbitalul). ribonu-cleic si a moleculelor de a. Dozarea a. sdndarea lor In ADP (*a. (DCI) A. abrev. fosforic se realizeaza instantaneu. A. A. Prin condensarea In dtosol a doua molecule de a. gras nesaturat. fosforic.: a. Energia eliberata de a. Abrev. Medicamentele antiinflamatoare steroidiene ar inhiba formarea de a. chenodezoxicolic si litocolic. adenosine triphosphoric acid. speciile H^Ct^ predominante sunt HCO^ (bicarbonat) §i COg dizolvat in raport de 20:1. iar 134 ACID CLORHIDRIC de lipoxigenaza In *leucotriene. ACID AMINOSUCCINIC / acid aminosuccinique / aminosuccinic acid. const. V. Sin. cu 20 de atomi de carbon. b. Abrev. fiind introdus In compozitia solutiilor utilizate pentru conservarea sangelui. adenozintrifosforic.: AMP. usor iritant al tegumentelor si mucoaselor. contractia musculara. Aminoacid neesential. desfasurata m mitocondrii.: acid glutamic (v. I^BO. V. care devin astfel accesibili actiunii lipazelor si esterazelor. una de D-riboza si o molecula de a. a. care produce scaderea sintezei hepatice a colesterolului. rezultat din condensarea succinilcoenzimei A si a glicinei. biochim. amino-sucdnic. b. a. administrat per os pentru dizolvarea calculilor biliari de colesterol. este catalizata de *anhi-draza carbonica.). Abrev. a. ACiO ARAHIDONIC / acide arachidonique / arachidonic acid. se formeaza *porfobilinogenul. Este utilizat In producerea industriala a 'aspartatului. 'Zaharina este derivata din a.: CDCA. sarurile sale pot fi. Este si un antiseptic acid utilizat pentru conservarea unor alimente sau pentru spalaturi bucale. El este degradat de *ciclooxigenaza In 'prostaglandine. organic slab. Nu trebuie Inghitit si nici utilizat pentru irigarea cavitatilor. de aseme-nea. ACID y-AMINOBUTIRIC / acide y-aminobutyrique / y-aminobutyric acid.: acid adenilic. A. in natura se gase?te In cantitate mare In fructele din familia Citrus (citrice). care In solutie se gaseste In cea mai mare parte sub forma disociata.). A. sinteza unor hormoni. 5-a. Rezulta din combinarea a. Sin.ACID ADENOZINMONOFOSPORIC acid. *A. A. si tab. fiind utilizati ca somnifere si anticonvulsivante. de COa. inflamatie. Component al proteinelor. A. derivatii sai de sinteza. 6a. Este un a. cu formula chimica 041-14^0. In etapa initiala a sintezei *hemului. Cum legaturile fosfat Inalt energetice ale a. Indeosebi la pacientii hemofilici supusi interventiilor stomatologice. V. in profilaxia hemoragiilor. In urina este un test major pentru depistarea *saturnismului. Catabolit urinar provenit din oxidarea incompleta a triptofanu-lui la om. Compus tricarboxi-lic al *ciclului Krebs. deoarece este toxic. ACID BORIC / acide borique / boric acid. biliar primar. a. In timp ce antiinflamatoarele non-steroidiene si *aspirina ar bloca doar activarea ddooxigenazei. ACID CLORHIDRIC / acide chlorhydrique / hydrochloric acid. derivat din *fosfolipidele membranelor celulare. In sange. biochim.. a tuturor derivatilor sai. Conversia CO. este un "che-lator al calciului. care se poate obtine si prin sinteza si poate fi Intrebuintat si ca agent aromatizant. A. ACID BARBITURIC / acide barbiturique / barbituric acid. ACID AMINOGLUTARIC / acide aminoglutarique / aminoglutaric acid.).: ALA.: acid aspartic. Sin. ^' a relua ciclul reactiilor energogene celulare. Abrev.: ATP. ACID AZOTIC / acide nitrique / nitric acid. cristalin. a. ACID AMINAT / acide amine / aminoacid. ce inhiba activatorii plasminogenului prezenti In secretiile orale si stabilizeaza formarea cheagului In tesuturi. ACID CITRIC / acide citrique / citric acid. (CgHsCOOH) abundent In fructe. EfoctuI terapeutic este probabil secundar reducerii activitatii *HMG-CoA reductazei. ACID CARBONIC / acide carbonique / carbonic acid. 'prostaciclina si *tromboxan A. Fiecare din aceste legaturi contine circa 7 300-8 000 calorii/mol a. Abrev. Substanta (mononucleotid) compusa dintr-o molecula de adenina. Substanta (mononucleotid) compusa dintr-o molecula de adenina. ADP rezyltat se recombina ulterior cu a. utilizate pe cale intravenoasa In tratamentui *hipercalce-miilor. In H^CO. functionarea pompelor ionice de tip ATP-azic etc. una de D-riboza si doua molecule de a. ACID BILIAR / acide biliaire / biliary acid. Sin. Este folosit. ceea ce reprezinta mult mai mult decat energia stocata In orice alt compus organic.: ADP. (v. Sin. b. const. joaca un rol central In metabolismul altor aminoacizi si in sinteza ureei.: EACA. ACID ANTRANILIC / acide anthranylique / anthranylic acid. Pentru acest mo„ tiv. din alimente se elimina sub forma de *a. In conditii standard sj 12000 calorii In conditii fiziologice. adenozin-difosforic) si a. In prezenta energiei nou formate In celula. Intervine in formarea moleculelor de a. ACID 5-AMINOLEVULINIC / acide 5-aminolevulinique / 6amino-levulinic acid. si. adenozindifosforic (ADP) si adenozintrifosforic (ATP). neafectand producerea de leucotriene. V. Ultimii doi radical! sunt uniti cu restui moleculei prin le-gaturi fosfat inalt energetice. ACID ASCORBIC / acide ascorbique / ascorbic acid. a. coroziv. sunt foarte labile. ACID ADENOZINMONOPOSFORIC / acide adenosine monophosphorique / adenosine monophosphate. acid mefenamic. ce actioneaza pe 'acetilcoenzima A si 'acidul oxaloacetic (reactia inversa fiind catalizata de citrat-liaza extramitocondriala). Sin.: adenozin trifosfat. In asociere cu factorul VIII. implicit.: glicocol (v.

De aceea.: fenol (v. ACID DEZOXIRIBONUCLEIC / acide desoxyribonucleique / deoxyribonucleic acid. V.: HVA. ACID ETILENDIAMIN-TETRAACETIC / acide ethylenediaminetetracetique / ethylenediaminetetraacetic acid. De asemenea.). pirofosforic) si cea polimerica (a. Sin. cu proprietatea de a se combina cu sarurile de calciu din tubul digestiv. contribuie la oboseala musculara. V. Sin. iar a treia de o molecula de acid fosforic. coenzima nece-sara in conversia combinata a homocisteinei In *metionina si a NSmetil-Tr-^ in TH^. H^PO. acesta este un component indispensabil al dietei. Intr-o forma inutilizabila pentru sinteza ADN si. si tab. Mecanismul de secretie a a. *mucopolizaharidic rezultat din reunirea unor *dimeri alcatuiti din a. care asigura transportui activ de H4'. acizi grasi.). se mai afla In lichidul *sinovial. glucuronic si N-acetil-glucozamina. a. si fenilcetonurie. fiind obtinut si prin sinteza. ACID COLIC / acide cholique / cholic acid. c. Indeosebi al caldului si al magneziului. ACID FENILACETIC / acide phenylacetique / phenylacetic acid. Sunt afectate celulele cu turnover rapid. In organism. A. fosfoglucide) si intervine intr-un numar de reactii enzimatice. V. *a. hialuronidaza. *A. Metabotit al 'fenilalaninei format si excretat In exces in *fenilcetonurie.N10-metilenTH4). A. folic. fiind deturnata In consecinta pe cai metabolice alternative. fenilalanina nu poate fi convertita In tirozina. Inca In discutie. biliar primar derivat din *colesterol. A. ACID FOLINIC / acide folinique / folinic acid. participa la sinteza ADN prin metilarea deoxiuridil monofosfatului (dUMP) In deoxi-timidilmonofosfat. oxalic la om. fosfolipide. a unor substante ca plumbul si digi-tala. ACID HOMOGENTIZIC / acide homogentisique / homogen-tizic acid. Se formeaza In muschi. ACID GLIOXILIC / acide glyoxylic / glyoxylic acid. poate avea o greutate moleculara foarte mare. COOH-(CH. ca si In *neuroblastoame. Catabolit al *dopaminei. A. Abrev. conduce la perturbarea di-viziunii celulare. A.. de asemenea. Se gaseste In plantele verzi. const. o molecula de *a. interfera cu activarea factorului III plachetar de catre 'adenozindifosfat. acid clorhidric. mineral care intra In compozitia unor substante organice diverse (fosfoproteine. Produs de detoxificare a a. care este excretat In urina In "hiperoxalurie. In functie de numarul de dimeri componenti. In timpul respiratiei celulare anaerobe din exercitiul fizic intens. v. a. deci neesential. si tab. g. ajuta la prevenirea dezvoltarii bacteriilor generatoare de putrefactie In intestinul gros. face parte din compozitia 'fosfolipidelor care alcatuiesc dublul strat lipidic al *membranelor celulare: *fosfatidilcolina. I. f. V. Abrev. Sub forma de saruri de sodiu sau calciu este utilizat pentru Indepartarea din organism. Este eliminat prin urina.: acid tetrahidrofolic. glutamic. Produs al degradarii incomplete a lipidelor. contribuind astfel la deteriorarea functiei plachetare In "insuficienta renala cronica. (desuete): vitamina Bg. ACID p-HIDROXIBUTIRIC / acide P-hydroxybutyrique / phydroxybutyric acid.. Este precursor al a. I. Sub forma de N^N^-metilen tetrahidrofolat (Ni'. dezvoltandu-se tabloul clinic si hematologic de *anemie megaloblastice. prin *chelare. cum ar fi cele din maduva osoasa si din mucoasele tractului digestiv. cu simbolul Glu sau E. A rezul-tat ca intermediar in conversia a. este un catabolit anormal al 'fenilalaninei. a. benzoic. anionul Cl~ provenind din disocierea NaCI.). Sarea monoso-dica (glutamat de sodiu) este utilizata ca medicament in 'encefalopatii (pentru ameliorarea capacitatilor intelectuale) si In *epilepsie. a. Compus guanidinic. este sintetizat In organism. Denumire imprecisa pentru a. La acest nivel.: alcaptona (v. f. ACID HOMOVANILIC / acide homovanillique / homovanillic acid. A. de cateva milioane de Da. inozitolhexafosforic. ACID FITIC / acide phytique / phytic acid. h. al glutationului si al vitaminelor din grupul *a.ACID COLIC tru prepararea unor medicamente. in umoarea apoasa si In *umoarea vitroasa. Sin. paraamino-benzoic (PABA) si *a. ACID GLUTAMIC / acide glutamique / glutamic acid. Laptele Tmbogatit cu a. g. V. ACID FENIC / acide ph6nique / phonic acid. format si excretat In exces In *fenilcetonurie. utilizat in fabricarea parfumurilor. ACID LACTIC / acide lactique / lactic acid.. prezent in urina diabeticilor cand creste conversia *a. f. metafosforic). La niveluri plasmatice crescute. si sue gastric. Este un antagonist biochimic al medicamentelor *antifolice. ca acidulant alimentar si in stomatologie. este utilizat in litiaza calcica cu hipercaldurie. consecutiv. const. ADN. ortofosforic forma monomerica. unul dintre produsele finale ale metabolizarii proteinelor si aminoacizilor. Sin. Agent *chelator. Sin. aromatic izolat din esente florale (Indeosebi din petalele de trandafir). blocheaza a. re-prezinta. cu eliminare urinara crescuta la pacientii cu *feocromocitom sau alte tumori secretante de catecolamine. glicolic In *glicina. fenillactic. cu producere de a. ACID GASTRIC / acide gastrique / gastric acid. vitamina M. ACID FOLIC / acide folique / folic acid. corpi cetonici. biochim. ACID FENILPIRUVIC / acide phenylpyruvique / phenylpyruvic acid. furnizand o forma de folat ce intra direct In ciclul metabolic al radicalilor monocarbonici. *fosfatidiletanolamina. Compus format dintr-o molecula de 'glicerol la nivelul careia doua functii alcool sunt esterificate de acizi grasi. Unele bacterii pot con-verti lactoza In a. 7-aminobutiric (*GABA) si joaca rol de neuro-transmitator exdtator in toate regiunile SNC. *fosfatidilserina. Din cauza deficitului ereditar de fenilalanin hidroxilaza. are rol In legarea complexelor moleculare si de agent protector. V. rezultat In urma conjugarii acestuia cu *glicina si continut In unele ali-mente vegetale. (fermentatie lactica). Este un a. biochim. A. forma dimerica (a. Sub forma de esteri participa la generarea compusilor macroergici celulari. 135 . ACID FOSFATIOIC / acide phosphatidique / phosphatidic acid. DeficituI de 'vitamina B^. fiind component al proteinelor tisulare si plasmatice. I. se produce In cazul cand glucoza nu poate fi convertita In *acid piruvic In procesul de *glicoliza. implica *pompa de I-r/IC. grasi in *cetone. ficat si drojdii. V. 1) A. fenilacetic si a. iar sub forma de saruri de calciu intra in compozitia oaselor. organic rezultat In urma fermentatiei lactozei. (DCI) A. precursorul primar al *a. Tmpiedicandu-le astfel absorbtia. f. V. a.: EDTA.)-COOH. ACID FOSFORIC / acide phosphorique / phosphoric acid.. Formeaza miezul complexe-lor de *proteoglicani de la nivelul "rnatricei extracelulare. lactacidemie. ACID HIALURONIC / acide hyaluronique / hyaluronic acid. In organism.-CH(NH. ACID GRAS / acide gras / fatty acid. Deoarece PABA nu poate fi sintetizat de catre organismul animal. V. 2) Termen ge ACID LACTIC nera! care include forma monomerica. f. CHa-CHOH-COOH. Determina reactia acida a sucului gastric. ACID GUANIDINOSUCCINIC / acide guanidinosuccinique / guanidinosuccinic acid. Arninoacid monoaminodicarboxilic. Derivat al tetrahidrofolatului care ocoleste blocajul metabolismului folatilor produs de inhibitorii dihidrofolat-reductazei. ACID HIPURIC / acide hippurique / hippuric acid. fiind secretat activ de catre celulele oxintice (circa un miliard de celule) ale glandelor regiunii fundice si ale corpului gastric.: acid aminoglutaric. *fosfatidilinozitol. CigHigNA Vitamina hidrosolubila formata din pteridina. leucovorin. clorhidric secretat de celulele parietale In cavitatea gastrica. este utilizat ca acidifiant urinar. CaHsCO-NHCH^COOH. g. h.

constituent cheie al *ciclului Krebs. antranilic dotat cu proprietati analgezice si antiinflamatorii. Cantitatea de a. 3-metoxi4-hidroxi-mandelic. Abrev. biochim.2H. ACIDEMIE ACID PICRIC / acide picrique / picric acid. uricemie). prezent In sange (v. gras saturat (v. Reprezinta un constituent esentia! al functiunii glucidice a glicoproteinelor de la nivelul membranelor celulare. care actioneaza prin inhibarea izoleucin-ARNt sintetazei.. const. si se poate elimina prin urina. *grasimilor si amino-acizilor. H. Se poate acumula In unele stari patologice. A. poate cauza colaps cardiovascular sau stop cardiac. oxalemie. Sin. previne acumula rea la suprafata bacteriilor a fractiunii C3b a complementului. continut de vegetale diverse. In urina (orotic-urie) creste In adduria orotica. *leucemii tratate cu *antimitotice sau prin *radioterapie. ACID PARAAMINOBENZOIC / acide paraaminobenzo'ique / paraaminobenzoic acid. Sin. A.03. Boala ereditara determinate! de un deficit enzimatic In izovaleril-coenzima A dehidrogenaza. este selectiv pentru bacterii. Pentru valorile normale 'in SEinge si urina. NHArliCOOH. mineral putemic. pe cale intravenoasa sau orala. *nefrite. f. (DCI) Derivat al *a. porumb). acid sialic. p. cu efect coroziv foarte putemic. Este utilizata ca vasodilatator si In tratamentui pelagrei. Mai este de ase-menea folosit ca antiseptic local datorita proprietatilor sale bac-teriostatice. continut 'in cantitate mare In uleiul de in. a. si acizi grasi. A.: acid azotic. ACID NUCLEIC / acide nucleique / nucleic acid. Intoxicatia cu a. depresie respiratorie. cu actiune *keratolitica.: acid folinic (v. v. A. Este utilizat uneori In testele de dozare a albuminei In urina. V.ACID LINOLEIC IZOVALERIANICA ACID LINOLEIC / acide linoleique / linoleic acid. utilizat ca agent topic In tratamentui acneei vulgare. aspirinei si a numerosi coloranti. o. ACID TETRAHIDROFOLIC / acide tetrahydrofolique / folinic acid.si tricarboxilici. i ACID PIRUV'iC / acide pyruvique / pyruvic acid. tab. V.>. ACID NEURAMINIC / acide neuraminique / neuraminic acid.). acid ribonucleic. gras In natura. pentru prepararea salidlatilor. ACID RETINOIC / acide retinoique / retinoic acid. -o(os = s&nge. Este utilizat ca solvent farmaceutic la prepararea uleiurilor si lotiunilor. m. A. izolat din grasimea de oaie si continut In cea mai mare parte a grasimilor animale si In uleiurile vegetale. V. ACID PARAAMINOSALICILIC / acide paraaminosalicylique / paraaminosalicylic acid. ca *guta. aspartic (aminoacid) printr-o reactie de transaminare si este intermediar In calea gluconeogenetica. o. HNO. A. precursor al *a. Reprezinta un pro. Denumirea chimica a 'biotinei. ACID MEFENAMIC / acide m6fenamique / mefenamic acid. ACIDEMIE IZOVALERIANICA / acidemie isovalerique / isovaleric acid(a)emia. leucovorin. si addurie organica. Produs de oxidare a retinolului (*vitaminei A). ACID OROTIC / acide orotique / orotic acid.H. acizi grasi. vitamina Bg. ACID NITRIC / acide nitrique / nitric acid. Produs a] metabolismului intermediar al adrenalinei si noradrenalinei (prin ortometilare. eel mai abundent si ras-pandit a. C^Hg^COOH A. Este utilizat In calitate de conservant alimentar. s. ACID STEARIC / acide stearique / stearic acid. drojdie. ACID PALMITIC / acide palmitique / palmitic acid. fumans In stare concen-trata. ACIDEMIE. Abrev.} Scaderea pH-ului plasmatic (normal 7. ACID URIC / acide urique / uric acid. endocrinol.. Antiseptic feno-lic utilizat In dermatozele veziculare. Este utilizat In special In artrita reumatoida si dismenoree. V. organic. organic cu rol important In *dclul Krebs. acizi nucleici. paraaminobenzoic (PABA). haima. gras nesaturat cu 18 atomi de carbon In molecula. participa la formarea calculilor urinari. In organism In cursul degradarii a.H. V. a. blocand competitiv locusul de legare al izoleudnei bacteriene.' dus intermediar de metabolism al *gluddelor. acizi grasi).: AVM. produs final de degradare a purinelor organice (nucleotide) si a purinelor alimentare.H. Substanta cu proprietati vitaminice. In calitate de fixator al tesuturilor. ACID PARAAMINOHIPURIC / acide paraaminohippurique / paraaminohippuric acid. (COOH). Cuprins In structura capsulei bacteriene. gr. antifungice si keratolitice. Derivat N-acetilat al *a.: PAH. care afec- 136 . ACID SALICILIC / acide salicylique / salicylic acid. gras saturat. V. Se administreaza In asociere cu izoniazida si streptomidna. sintetizat din *aspartat si din *piruvat. din sange si din tesuturi creste In defidtui de *tiramina. si acizi grasi. piruvic si a unei molecule de D-manozamina. ACID NICOTINIC / acide nicotinique / nicotinic acid. Lichid inco-lor. cetodicarboxilic. organic utilizat pentru explorarea functionala a excretiei tubulare renale. s. la prepararea derivati-lor nitrati si In industrie (explozivi si coloranti). p.42) ca urmare a cresterii concentratiei de ioni de hidrogen din plasma. extras din scoarta de salcie alba si din frunzele de Pyrola minor. ACID RIBONUCLEIC / acide ribonucleique / ribonucleic acid. Eliminarea de a. ACID SIALIC / acide sialique / sialic acid. In cantitate suficienta pentru a initia udderea microorganismelor. const. Se formeaza. Este utilizat In prepararea sapunului si a unor produse farma-ceutice. de asemenea. ACID VANILMANDELIC / acide vanyl-mandelique / vanylmandelic acid. A. Termen utilizat de obicei pentru denumirea acizilor carboxilici nonaminati solubili In apa: *adzi grasi cu lant scurt. ACID LINOLENIC / acide linolenique / linolenic acid.: mupirocina. ADN. vitamina PP. Intermediar al biosintezei *pirimidinelor. acidus = acru. gras esential. ACID OXALIC / acide oxalique / oxalic acid.30-7. ACID PSEUDOMONIC / mupirocine / pseudomonic acid. acizi cetonici (*corpi cetonici). (DCI) C. V. ascorbic si glicocolului. care semnifica atat diminuarea pH-ului sanguin. tab. prezenta in cea mai mare parte din celulele vii (ficat.NO. V. Denumirea chimica: a.: PAS. ca *supozitoarele. boala ereditara autozomal rece-siva caracterizata prin *anemie megaloblastica rezistenta la vi-tamina B^ si legata de un deficit enzimatic al metabolismului a. cat si diminuarea concentratiei substantelor tampon fara diminuarea efectiva a pH-ului. analog al *a. cristalin. gras polinesaturat esential continut In uleiul de peste si 'in unele uleiuri vegetale (ulei de in). dezaminare si oxidare). Se obtine si prin sinteza. ACID ORGANIC / acide organique / organic acid. a. / acid(a)emia [Lot. V.N03. C^s°2-A. arahidonic.. Antibiotic produs de Pseudomonas fluorescens. coma.S04. foarte coroziv. A. neuraminic. C^I-L^C^. ACID OLEIC / acide oleique / oleic acid. V. f. Valori crescute (26-66 mg In 24 de ore) se observa In feocromocitom si moderat crescute (peste 10 mg In 24 de ore) In neuroblastom si ganglioneurom. acizi di. Aceasta denumire a fost propusa pentru eliminarea ambiguitatii termenului *acidoza. ACID SULFURIC / acide sulfurique / sulfuric acid. A. s. oxalurie. C. ca si In anatomia pato-logica. V.. cu numeroase utilizari industriale. format prin condensarea unei molecule de *a. Sub forma de oxalat de calciu. Constituie o legatura Intre metabolismul proteinelor si eel al glucidelor deoarece poate fi convertit In *a. Abrev. j A. A. / acidemie. C. care este esentiala In oxidarea sa. Medicament tuberculostatic minor. lapte.>0. ortohidroxibenzoic. ACID OXALOACETIC / acide oxaloacetique / oxaloacetic acid. Ct^-CO-COOH. ARN. care se conjuga cu *acetilcoenzima A pentru a forma *citrat. Sin.

ACIZI GRASI / acides gras / fatty acids.. / acholia. de. Var. si ARN (mai divers ca masa moleculara. dar cu o structura spatiala mai simpla). vulgara..: ADN (cu o structura dublu-elicoidala. Ex. ACOMODARE. esentiali sunt indispensabili 'in alimentatie. negativa pentru distante lungi. cu leziuni papulopustuloase si come-doane ale fetei In primele trei luni dupa nastere. Din punct de vedere chimic sunt polimeri ai *nucleotidelor. acid biliar. s. de etiologii diverse. s. V. s. a -prill. tip II. din gr. ACINEZIE. khondros = cartiiaj. m. s. chiar daca "vitaminele A si D sunt prezente. Var. ACIZI LIPOTEICOICI / acides lipoteichoiques / lipoteichoic acids. de ia gennan = a produce} Varietate extreme de *osteocondrodisplazie care se caracterizeaza prin absents formarii tesutului cartilaginos. / achondrogenese. sau. "elicea vietii"). f. sin. 4) A. cand se nu-mesc a.: la altitudine). ACLORHIDRIE. n -r 20 . Indeosebi In perioada de *pubertate. pe un fond de *seboree.ACINETOBACTER de canalele alveolare la nivelul carora se afia situate *alveo-lele pulmonare. . situat in *citoplasma. neonatorurn. ACINOS. biochim. *a. si tab. a priii. 3) A. ca urmare fiind posibila focalizarea razelor de lumina ce traverseaza mediile transparente ale ochiului pe o zona retiniana unde imaginea formata va fi dara. se 'impart In saturati (daca n -12 . s. forma foarte frecventa la tineri. din structura peretelui celular al bacteriilor grampozitive. / acorea. f. khole = fii[d.priv. care are forma unor acini. dfoza. Alte tipuri de a. Au formula generala CI-yChy^-COOH. s. a. ARN. ACIZI GRASI ESENTIALI / acides gras essentiels / essential fatty acids. care Ti face nemiscibili cu apa.. este In mod normal spontana. f. *A g. ACIZI TEICOICI / acides teichoiques / teichoic acids. arahidonic.zitiva pentru distante scurte. khondros = cartiiaj. s. const. acid linoleic.a. teicoici (polimeri de ribitol sau glicerol) ancorati prin lanturi lipidice de membrana citoplasma-tica si sunt frecvent responsabili de anumite caracteristici ale bolilor cauzate de bacteriile patogene grampozitive. f. bakte-rron. Sunt polimeri de ribitol sau glicerol . sin. f. Cu virulenta mica. Se disting doua tipuri: 1) A. bacteriile A. [Qr.: la frig) sau mediu (ex. a unor 'papulopustule rezultate din inflamatia si suprainfectia comedoanelor si a unor elemente nodulare legate de evolutia In profunzime a papulopustulelor. Sunt constituiti din *a. g. secundare unei lezium sau unei tulburari functionale a glandelor sebacee sau pilose-bacee. f. clima. a . necrotica. / achlorhydria.. toxica. / acineux. V. s. akne . akne -greseald de copiere a (ui Actilis pentru akme = vdrf sau e. -onis. organic! a caror molecula confine un lant -carbonat liniar deschis. 2) A. / acholie. ACIZI NUCLEICI / acides nucleiques / nucleic acids. s. 138 ACORIE akhne = titrate} Termen generic pentru un grup de afectiun variate ale pielii.priv.greseaid de copwe a [ui Actitis pentru akme = vdrf sau e^rescenfd.). septicemii si pleurezii. membre scurte si groase etc. prin relaxarea muschiului ciliar. A. a unor *comedoane Inchise sau deschise (puncte negre).a. caracterizat prin absenta aproape totala a oaselor membrelor. -tis. s. klimu. s. si cristalin. / acne. separat. a. Termenul se utilizeaza Indeosebi pentru a. Aditia a.} Absenta congenitala a pupilei. b) a. stearic) si nesaturati (n + 18 .J(c. [^r. Uneori este utilizat ca sin. a .. acid linolenic. / achlorhydrie.: eruptie a. f. kore = pupiid. nanism micromelic incompatibil cu viata. forma = forma} Care se aseamana cu *acneea. plagi chirurgicale sau arsuri. rozacee sau "cuperoza. insufidenta a ochiului. / achondrogenesis. palmitic. unde (atitudine. / acholurie. Exista doua tipuri de a. tample si pe partea anterioara a pielii capului. / accommodation.: sindrom LangerSaldino (v. / accommodation. pentru akinezie (v. ACNEE. 2) A. linoleic. a . Se gasesc In diverse uleiuri vegetale. ACONDROGENEZA. s.. Absenta acestora din alimente. ACIZI BILIARI / acides biliaires / bile acids. / achondroplasie. acclimatization. abcese cerebrale.care pot avea compusi aditionali legati de grupari laterale dispo-nibile. [Lot. a • priv. la formarea trigliceridelor circulante si din depozitele de tesut adipos sau pot circula legati de albumina. -iilos = mdinafia foardui. / acholuria.. caracterizata prin foliculita supurata si comedoane locali-zate Indeosebi pe fata externa a coapsei si pe antebrat. f. ACOLIE. s. excesiva care persista mai mult decat In mod normal. linolenic. A. d) a. n. participa la esterificarea colesterolu-lui. f. ubicuitari In apa si sol.). situat In nucleu.priv. a modeta} Forma grava de "condrodistrofie ereditara a sugarului. pe baza de glicerol apar si In structura membra-nei celulare. s. condrodistrofie fetala.*a. g. / acclimation. f.rucenta. V. ia plassein = a forma. sub actiunea muschiului ciliar. Se disting: a) a. hydor. provoaca o diminuare a ritmului de crestere. ia bakteria = boston. cu *achilie gastrica. dor. subnormala putere de a. n + 18 . secun-dara administrarii unor medicamente.. Este caracterizata prin aparitia. A. producandu-se prin modificarea convexitatii si gro-simii *cristalinului. V. owon = urind} Absenta *pigmentilor biliari din urina In unele forme de *icter.. Macromolecule constituente ale celulei.: 1) A. adj.legati prin grupari fosfat . t. si ADN. cu *anaclorhidrie. ju-venila sau polimorfa.. cu n (par) cuprins Intre 4 si 30. forma neletala. reprezentand substratui informatiei genetice. deoarece nu sunt sintetizati In organism. dar prevalenta crescuta la nivelul pielii indivizilor sanatosi. po. [QT. / achondroplasia. de.: acomodatie. acoperite de cruste.a. de la accommodare = a se. Denumire pentru *a. lubrifianti si la unii deri-vati clorati. s. [Cfr. Denumire desueta: vitamina F. adapta} Proprietatea ochiului de a se adapta pentru perceptia unor obiecte situate la diferite distante. / acinous. au tendinta la invazie In torentui circulator la persoane cu catetere intravenoase. A. [Qr. Sin.). n + 16 a. V. localizata pe frunte. f. de origine profesionala sau consecutiva utilizarii unor produse cosmetice neverificate. hydatos = apa} Termen sin. care nu sunt sintetizati In organism: *a. lauric. genesis = pro-ducere. c) a. si acid arahidonic. boala Parrot. linoleic. adj. ACLIMATIZARE. prin contractia muschiului dliar. f. ACOLURIE. de ia a.). mentionati corecteaza aceasta deficienta. s. khole = fliia} Absenta sau diminuarea secretiei biliare. khioros = verde. \Lat. kiaein = a misca. A. s. e) a.: boala Kaufmann. adj. / acneiform. accomodntion. ACNEIFORM. [Qr. s. akinelos = imobil. / acclimatement. Cat. f. s. arahidonic).: sindrom Grebe ACONDROPLAZIE. datorita elastidtatii acestuia. sau akhne = tdrdte. profesio-nala. [Lot.. din familia Neisseriaceae. din structura peretelui celular al bacteriilor grampozitive. arahidonic. [Qr. [Qr.priv. In aceste cazuri pot provoca meningite grave. ACOMODATIE. Var. A. 5) A. / acneiform. f. cu elemente papuloase si ulterior pustuloase. Apare Indeosebi prin expunerea la uleiuri. acinus = 6oa6d de strugure} Care este format din *acini. dinat} Adaptare a organismului la un nou climat (ex. liberi. / acorie ou acoree. ACINETOBACTER / Acinetobacter / Acinetobacter. -euse. tip I. f. f. V. \CfT. a. oleic. dim. g. f. acclimatisation. plasis = modeiare. care dupa cadere lasa cicatrice. ACORIE. absoluta a fiecarui ochi. / acne. linolenic si *a. Se manifesta prin nanism acompaniat de diverse anomalii (macrocefalie. pentru acomodare (v. de. adj. f.] Gen de diplococi saprofiti gramnegativi.

s. a. ACROKERATOZA PARANEOPLAZICA / acrok6ratose paraneoplasique / Bazex' paraneoplasic acrokeratosis. / achromate. f. / acrodysostose. f. akron = e^tremitate. akron = €J(tremitate. f. / acrophobie. akron = e. de. anomalii osoase craniofaciale si *retardare mentala.frw. scadere a temperaturii locale si durere. ACRODINIE INFANTILA / acrodynie infantile / pink disease. s. denumita si sindrom sau boala Apert. daktylos = deget} Ansamblu de malformatii ereditare ale scheletului In care se asodaza *acrocefalosindactilia cu existenta degetelor supranumerare la nivelul pidoarelor. ACROMAT. ACROKERATOZA.. s.). hipertensiune). hyle = nwte.] 139 . kephale = cap. a. continua Hallopeau (v. denumiti si rezine acrilice. plasis = nwddare. [CfT. adj. •atos = cutoare. sindrom Gianotti-Crosti). / achromatopsie. ACROMASTITA. 3) A. / acromastite. f. [Cfr. ACROCIANOZA. localizate simetric pe partea dorsala a mainilor si pidoarelor. / acrodynie. acrocefalopolisindactilie. -ida. f. boala Pick-Herxheimer).ACRILAMIDA ACRILAMIDA. mastos = sdn. s. adesea a nasului si a fetei (adesea pana la eritem generalizat. s. Se vindeca fara se-chele. s. varf.: sindrom Bazex ^v. leziuni ale mucoaselor si fanerelor (alopecie difuza) si tulburari digestive (diaree). akron = e^tre. Sin. m. 2) Despre un subiect care este inapt sa distinga culorile. s. [Cjr. / acrocephalopoly-syndactyly. / acrodysostosis. [Qr.. ACROCEFALIE.mitate. f. [a plassein = a forma. phobos = frita. cu aplatizarea laterala a capu-lui. akron = e^tremitate. sphyzein = a puCsa. m. Descrisa si ca boala: a.: 1) A. V. a. ACROESTEZIE.r. "nas In sa"). cuprinse in cadrul unor boli sau sindroame: a. [Qr.. tip 1. ACROASFIXIE. [Lat.).} *Fobie. Alaturi de acesta se disting. \Qr. keras. ACROOINIE. Este acompaniata de prurit. dificii.mitate. ACROCEFALOPOLISINDACTILIE. s. s. a regiunii occipitale. Boala grava. tip II (v. opsis = vedere. Prin analiza datelor clinice si genetice au fost individualizate mai multe boli sau sindroame caracterizate prin a. krinein = a se-para de} Absenta sau diminuarea secretiilor. dys = greu. a modela.. Sin. / acrylate. a . -oza.} Tulburare vasomotorie la nivelul extremitatilor. tip V (v. khroma. ACRODERMATITA. polys = mu[f:i. ACRODISOSTOZA. cu debut la sugar si transmitere autozomal recesiva. se-nsifiiii-tate.] Inflamatia mamelonului. [Lat. virus neurotrop. m Inaltime. ACRILAT. f. / acroderma-titis. keratos = corn.} Sare sau ester al addului acrilic. -it6} Termen general pentru leziunile cutanate ale extremitatilor. khroma.] Termen care reuneste un ansamblu de afectiuni. cu transmitere probabil autozomal dominanta. / acrocephalie. hiper-telorism.. [Gjr. Au fost descrise trei tipuri de a. s. boala Hallopeau). aisthesis = se-mafie. varf. / acromastitis.. s. f. f. Varful ('sinciput) craniului poate fi plat (craniu In . s. [(^r. akron = e^tre-mitate. s. s. s. / acrodolichomelie. varf.. de. s.. / acrodysplasia. a.} 1) Crestere a sensibilitatii la nivelul extremitatilor membrelor. f. infantila (v. varf. {Cjr. a.). varf. boala Swift. s. cronica atrofianta (v. f. s. varf. / acrodysplasie. hipoplazie a maxilarului superior. / acrokeratose.un0. odyne = durere.mitate. akron = e^tremitate. s.\ Amida a addului acrilic care prin reticulare for-meaza un gel utilizat In tehnicile de separare a proteinelor ?i ARN In functie de greutatea moleculara. melos = e^trenitate. s..} Durere la nivelul unei extremitati. [Cyf. f. / acro(a)esthesia. amo-niui gSsita in apropie.: boala Crocq-Cassirer (v. / acrocephalosyndactylie. kephale = cap. s. s. / acrocyanose. sindac-tilie. frecvent mortala. / acrokeratosis. Baza craniului este de asemenea deformata. a . [a. / aero-asphyxia. tip IV (v. [Qr. gr. f. / acrinia. s. f.mitate. s. asphyxia = oprire a puCsuiui. Scaderea *zincului plasmatic ar putea avea un rol In patogenia bolii. tip II sau sindrom Carpenter (v. Termen vag si desuet. caracterizata prin leziuni verucoase si cornoase. sindrom Waardenburg). akron = e^tre-mitate. -oza} Sin. ACROFOBIE. ACRODOLICOMELIE. f. / acrocephalosyndactyly. f.. si acrocefalosindactilie. f. f. [Qr. astenie. / acrocephalia. f. adj.. s. / acrylamide.priv. ACRODISPLAZIE.} Coloratie rosie a extremitatilor. syn = tmpreund. ale fadesului (exoftalmie. / achromate.ttiitate. Termenul se utilizeaza Indeosebi In cadrul *bolii Raynaud. akron = t)(tremitate. erythros = rofu. In prezent consi-derala a.. de. / acroerythrose. s. f. syn = im. s. akron = e?(tre. intoxicatie cu mercur. dificii. akron = e. [Qr. / acrophobia. f. s. -atos = culoare. tip III sau sindrom Sakati. ACRINIE. mai ales ale mainilor. ACROCEFALOSINDACTILIE. pathica / acrodermatitis enteropathica. A. 0 serie de a. Cauze (ipotetice): carenta alimentara. akron 1 = e?(tre. consecutiva vasodilatatiei: Se observa Indeosebi In •eritromelalgie si In *boala Lane. f. sunt utilizati drept componeneti ai *lentilelor de contact sau ai unor materiale dentare Cindeosebi pentru confectionarea protezelor). este forma de "craniostenoza cea mai frecventa si poate fi asociata cu alte anomalii ale scheletului. acer == acru. / acro-asphyxie. f. malformatie denumita *oxicefalie. s. ACROERITROZA.. kephale = cap. crize sudorale si une-ori de tulburari nervoase (iritabilitate. s. / acrodermatite.pre. (vizibila Indeosebi la nivelul metacarpienelor si metatarsienelor). f. s. derma. f. cu localizare la nivelul extremitatilor si periorifidal. varf.] Afectiune a copilului si adolescentului. 2) Durere la nivelul extremitatilor. akron = e.: boala Feer.] Malformatie somatica caracterizata prin prezenta unor membre cu dimensiuni mult crescute. memBru. a . s. ACRODERMATITA ENTEROPATICA / acrodermatitis entero-. / achromatopsia. [Cfr. cu transmitere autozomal dominanta. -ita. acer = acm. s. \Qr. [Qr.turn") sau ascutit (tuguiat). s.. f..^ft'emitate. f. f.} Varietate de "osteocondrodisplazie In care leziunile osteocartilaginoase sunt localizate la nivelul extremitatilor. s. eritematopapuloasa infantila (v. akron = e^tre-mitate.). 'sindromul Langer-Giedion. sindrom Pfeiffer). ACROMATOPSIE. manifestata prin 'acrocianoza. / acrinie. / acrylamide. a. parestezii) sau cardiovasculare (tahicardie. gr. -atos = piete. tip . kyanos = a£C>astru.1 sau sindrom Noack. varf. f. T. dys = gnu. ammoaiakon = sore.. s. Simptomatologia descrisa anterior corespunde formei clasice de a. hyle = materu.] 1) Despre ochiul afectat de *acromatopsie. f.^tre. f. boala Apert-Crouzon). akron = e. / acroerythro-sis.rie.re. boala Selter-Swift-Feer..] Malformatie a craniului determinate! de Inchiderea precoce a 'suturilor sagitala si coronala si caracterizata prin dezvoltarea considerabila. caracterizate prin malformatii scheletice ale craniului ('craniostenoza). sindrom Chotzen). a = priv.. f. datorita caruia se confunda adesea cu "boala Kawasaki). varf. frioa de locuri situate la_ Inaltime. / acroesthesie.} *Disostoza complexa In care se asodaza o Intarziere In dezvoltarea staturala cu 'brahimelie. [Qr. *boala Thiemann. f. 'sindromul Giedion. / acrylate.: *boala Brailsford. f. In care se asodaza si anomalii scheletice la nivelul membrelor inferioare.priv.ii tempCuCui [ui Jupiter Amman din Libia. / acroc6phalopolysyndactylie. / acrodolichomely. osteon = os. -oza. s. mamdit. [C. 2) A. -oza. dolikhos = lung. / acrodynia. tip III (v.^re. f. s. umeda si danotica a mainilor si pidoarelor.^tremitate. / acrocyanosis. ACROMATOPSIE Se manifesta prin asoderea de leziuni cutanate veziculobuloase si eritematoscuamoase. daktylos = deget.. Boala care afocteaza copiii Intre 6 luni si 8 ani Se caracteri-zeaza prin tumefactie rece.

osteoliz8). ACROMEGALIE. fie ca survin In cursul unor boli diverse. s. Combinata cu "miozina. akron = e^tremitate. osteon = os. [Lot. A. akron = e. A.tatt. ACTINIC. impulsiv si violent. / actinique. ACROSINDROM. s. de obicei. a .'\ Denumire generica pentru orice afectiune a extremitatilor. [C/r.] Abrev.oTropic Hormone = Hormon cufre-nocorticotrop. ACT RATAT / act manque / faulty act. ^ ACROMAZIE. polimenca sau filainentoasa F. aisthesis = smzapie. / acropachy. [Qr. / actinodermatose. permitand acestuia sa penetreze Invelisul extern al ovulului. / acropachyderinie. accidental In compor-tamentui normal al unei persoane. akron = e^tremitate. aktis. sau secundar. apare ca un comportament neasteptat si neadap-tat al unui pacient In cursul psihanalizei sau al unui alt trata-ment psihoterapeutic. f. / acrosyndrome. cat si pentru ca este sin. La baza patogeniei tulbu-rarilor trofice ar sta pierderea sensibilitatii dureroase. ACROMELIC. ACTH / ACTH / ACTH. a.: sindrom Denny-Brown. V. s. / acroparesthesie. [AngUcism core.\ Sindrom *s(ne mater/a. akron = o^tremitate. la thermos = ca[d.. ACROOSTEOLIZA. vdrf. este consecinta spas-melor vasculare si a deschiderii reflexe a anastomozelor arteriovenoase. s. partial cu *acropatie.} *Parestezie a extremitatilor. A.^tremitate.priv. s. fracturi spontane. care reprezinta elementui contractil al fibrei musculare. s. se observa 'indeosebi m *acromegalie. fie ca acestea sunt aparent autonome. atat etimo-logic. akron = e. s. / actinite. fi tradus. s. s. localizata la nivelul mainilor. r. mai rar pe cele ale membrelor superioare. da actomiozina. f.. Daca este nocturna. s. A. derma. ACTINODERMATOZA. m. ACTINOLOGIE.te. m. pakhys = yos. vdrf. ACROMION. iAngd.] Sindrom primitiv sau secundar ca-racterizat prin liza progresiva a oaselor mainilor sau/si ale pi-cioarelor.. s. pakhys = gross dermu. [Cjr. reprezinta. [Qr. s. la femeie dupa 40 de ani.] 1) Studiul energiei radiante. [^r. / actinic. f. A. cu evolutie catre amputatii spontane. a. cutis c pide. / actinologie.). [Qr. -atos = cutowe. f. fr. algos = dwc. A. In care se aso-ciaza hipotermia simetrica a extremitatilor si senzatii de "deget mort".una. / peripheral vascular disease. mikros = mic. f. •inos = raza. f. scalpului si extremitatilor msotita de *hipocratism digital si deformari ale oaselor lungi.ACROMAZIE ACTINOLOGIE Abolire a capacitatii de a percepe culorile (inddenta: 1/300000). al capetelor distale ale oaselor mainilor si picioarelor.. ACROPARESTEZIE. ACROPAHIDERMIE. legata de motive ascunse In *sub-constient. \Cjr. [^r. / actinic dermatitis.mitate. s. \Qr.?(tremitate. prin care acesta se articuleaza cu clavicula. ACROPATIE ULCEROMUTILANTA / acropathie ulceromutilante / acrodystrophic neuropathy. idiopatica este o forma cu transmitere autozomal dominanta. ale caror dimensiuni nu sunt proportionate cu restui corpului. [Qr. n. / acroosteolyse. dar In general favorabila. survine pe neasteptate. este eel mai frecvent partiala. actum. lepra sau alcoolismul. s. fotodermatoza. •inos = razdi -ita. / acropoikilothermie. [Cfr. m. a fost identificata si In *citoschelet. -atos = culoare. si boala Bureau-Barriere.?(tre. cu afec-tarea perceptiei uneia sau mai multor culori. -ozd. f.} Ingrosare marcata a pielii la nivelul fetei. ACTINITA. aprof(tMatw. s.^tremttate. f. tat. adj. akron = e. akron = e. f. khroma.. ACROPOIKILOTERMIE.] Sin. aktis.re. f. deci la adult. vdrf.. f. . Termenul de a. / achromasia.} Sin. [Gjr. A. / acromicria. / acromicrie.. se-nsifiiiitate. / acropathy. [Qr. Clinic. f. f. f. [<^r.: acromazie. f.mi.] Inflamatie cutanata determinata de expunerea excesiva la radiatiile solare sau la actiunea razelor X.). s.] Regiune a capului spermatozoidului care contine o vezicula cu enzime hidrolitice (Indeosebi *hialuronidaza si acrozina). s. [Qr. vdrf.^tremitate. este Indeosebi de natura hormonala. concurs. V. f. ACTING OUT. o. In general. / actine. s. dromos = c-wsa. adj. poate. aktis. s. f. f. cu debut In copilarie si cu evolutie prelungita. de mana si gambe Inghetate. aktis. sensifittitate. adj. / acroparesthalgie. / acrosome. f. / acropachyderma. Sin. [C/r. para = dincoio d&i [dngcl. ACROPAHIE.. rater = a rata. NA: acro-mion. s. / achromasie s. / acromion. s. s.. s. s. / acromelique.\ Care se refera la radiatiile spectrului electromagnetic care au capacitatea de a induce un efect chimic. Indeosebi la nivelul falangelor si. soma. Sindrom caracterizat prin 140 aparitia de tulburari trofice cutanate (de tip *mal perforant) si osteoarticulare (osteoartropatie. vanat'i therme = cdiduril. si lucita. s. s. / acroparesthesia. / acromegaly. / acropachie. pathos = boaia.j Extremitati (maini si pi-doare) mid. logos = ftUitfil. s. consecinta compresiei nervului median In canalul carpian. care apare la sexul feminin. Daca hipersecretia de somatotrop apare inaintea Incniderii cartilajelor de crestere. -atos = piete. -atos = Corp. f. si tab. de la lyein = a distruge. Leziunile afecteaza extremitatile membrelor inferioare. akron = e\tremitate. -atos = pide. / acrosome. / acromegalie. denumita boala Thevenard. ACROPARESTALGIE.\ Care se refera la portiunea distala a unui membru.: acromatopsie (v.] Denumeste un comportament brusc. akron = e. n. s. m. akron = e?(tremitate. Sin. actinocu-titis. poikilos = fdu-nt. drum. akron = u^tremitatv. traducand executarea unor 'pulsiuni anterior repri-mate. engL: Adreno-Cortic. / acropathie. / acromion.. este relativ impropriu. \Cjr. \Cjr. s.] Extre-mitate a spinei omoplatului.] Reactie In aparenta ilogica. / acropar(a)esthalgia. s. f. rezultand articulatia acromioclaviculara. / acroosteoly-sis. prin trecerea ia act. f. ACROZOM. albinism. se traduce prin anomalii morfologice (hipertrofie a extremitatilor).. vdrf. poate surveni in cadrul unei neuropatii senzi-tive familiare. I acropoikilothermy. hiperfosforemie). V. dener-vatia periferica si microtraumatismele. endocrinol. ACROMIE CUTANATA / achromie cutanee / achromia.mita. *inos = raza.. este aproape Intotdeauna determinata de un adenom hipofizar eozinofilic al lobului anterior al hipofizei. megaios = mare} Boala determinata de cresterea secretiei de 'somatotrop survenita dupa Inchiderea cartilajelor de crestere. monomenca sau globulara G si a. aktis. de ia syn = impreuna.\ *Parestezie a extremitatilor. \Wbrw. f. aceasta duce la *gigantism. existand sub doua forme: a. f. megas. s. adj. / actinology. / acromelic. A. akron = eyre.] Termen generic pentru ansamblul eruptiilor cutanate pro-vocate de radiatiile solare.] Constituent proteic al muschiului. si discromatopsie.) V. ACTINA. f. / actinodermatitis. [Qr.. syndrome = drum mpre. utilizata In mod curent pentru corticotrofina (v. omos = umdr. para = din-wlo de. f.. s.] Termen general pentru toate sindroamele carac-terizate prin tulburari vasomotorii la nivelul extremitatilor. negru si nuan-tele intermediare. const. In boli ca diabetui. khroma. f. participiu[ tru-ut de ia agere = a actiona. f. Retina nu furnizeaza decat senzatiile de alb.. akron = e^tre. aisthesis = senzatie.} Marire a extremitatilor din cauza unei hipertrofii a osului subperiostal.: albinism (v. -inos = raza. ACROPATIE. Insotita de durere. s. hipercalciurie. A. metabolice (diabet. ACROMICRIE.. \Cfr. -inos = roed. ds. vdrf. melos = mem6m. a -priv. / actin. lysis = distrugere. u. superior sau inferior. Este cazul radiatiilor violet ale spectrului vizibil si al radiatiilor ultraviolete. endocrine (insuficienta gonadotropa) si hipertensiune arteriala.

s. n. latent pana In momentui a. -ive. IgD). agent al actinomicozei bovine. mykes. dar inhiba sinteza *steroizilor dependenta de 'gonadotropina. f. etajelor superioare ale sistemului nervos). a punt in. [Lat. 5) a. / actinomycosis. s. -inos = raza. / Actinomycetes.dinamic-pozitiva). ACTINOMYCES / Actinomyces / Actinomyces.: *a. s. f. are pro-prietati deosebite de absorbtie sau adsorbtie. / actographe. 1. mykes. s.] Gen de bacterii filamentoase ramificate. Ex. / activity. ACTIVITATE. C etc. -inos = razd. ACTIVARE A COMPLEMENTULUI / activation du complement / complement activation. 4) Efident. aktis.] Masurare a intensitatii radiatiilor solare.] 1) Stare a unor sub-stante apte sa reactioneze puternic./ di la agere = a actiona.] 1) Intensificare a proprietatilor unui corp.). 4) a. / activator. \Lat. *saprofit al cavitatilor naturale. / actinomycoma. expri-mat In unitati pe miligram de enzima (a. pi. / actif. la nivelul acestora din urma. 3) Crestere a energiei unei molecule sau a unui atom (energie de activare). / activateur. Are o actiune inhibitoare asupra adzilor nucleici bacterieni si. devin functionale. / activins. [Qr.] Polipeptide din familia 'factorilor de crestere. Actinomyces) si Streptomycetaceae (v. termenul se refera la utilizarea radiatiilor luminoase. f. s. / Actinomycetales. 3) a. LB sunt activate cand un tip de antigen solubil se fixeaza pe receptorii lor membranari (IgM. prezente In sange. referitor la un medicament. / actinomycose. constituite din doua lanturi de aminoacizi (cu M. f.). pt.: boala Rivalta. adj. -inos = razd. \Cjr. [at. myketos = dupercd. numarul de dezintegrari In unitatea de timp. pi. producerea enzimelor de degradare. unei enzime se refera la efectui catalitic exercitat de catre enzima. In mod particular. ACTIVATOR. -is = refea. care va stimula. si fototerapie. Indeosebi. -inn . Se disting trei forme: cervicofaciala (cea mai frecventa). / actinomycin. n. s. / activation. f. myketos = dupercd. ACTINOMYCETES / Actinomycetes / Actinomy-cetes [Gjr. ACTINOMETRIE. de [a agere = a actiona. este utilizata In tratamentui limfogranulomatozei. Crestere a activitatii celulare si moleculare a macrofagelor cand acestea se fixeaza pe *limfocitele T4. activus = care actioneaza. pi. 141 . cu sau fara transformare chimica. I actmomycine. f. 7) A. s. ca si cresterea numarului de receptori membranari nespecifici. n. ACTINORETICULOZA. ACTINOMICOM. V.: A. 2) In fiziologie. care abcedeaza In puncte multiple. anti-epidemica. mykes. aktis. m. Dupa acest contact.] Antibiotic cromopeptidic izolat din diferite specii de streptomyces. ACTIVARE. vizibile cu ochiul liber. LB mature prezente in tesuturile limfoide periferice exprima la suprafata lor receptori pentru interleukina-2 (11-2).ACTINOMETRIE ACTOGRAF 2) Sudiul efectelor chimice si. frecvent m cadrul *actinomicozei. myketos = ciuperca. ACTIVINE. cuprind familiile: 'Mycobacteriaceae (v.] Clasa de bacterii filamentoase considerate mult timp ciuperci datorita asemanarii filamentului lor cu un 'miceliu. 6) Crestere a permeabilitatii membranei in timpul depolarizarii. f. {Gjr. [Qr. activeaza secretia de *hormon foliculostimulant. f. de la agere = a acfwiM. •inos = razd. b) RezultatuI unui proces fina-lizat printr-o forta sau o energie. f. mykes. s. actus = msfcare. -oza . [Lat. 0 alta actiune consta In stimularea celulelor suse ale liniei eritroblastice. musculara (In directia gravitatiei . fi agere . cu tot efectui toxic. aktis. -omo.: molecula activate sau a. foarte diverse: 1) a. 2) a. LT este declansata de contactui cu o "celula prezen-tatoare de antigen cu *self modificat. Tmpotriva fortei gravitatiei . ACTINOMICOZA. s. activus = care. aktis. Ex. *depolarizarea unei fibre miocardice m timpul propagarii excitatiei auriculare sau ventriculare. mykes. Ca urmare a acestui contact. In cantitate mica. s.. myketos = dupercd. mifcare. -ozo. s. m. bioelectrica a unei celule. ae [a activus = care acfioneazd fi ngerc = a a^fwna. -inos = razd. Puroiul contine granule mid. / actinic reticuloid. pulmonara (rara) si abdominala.] *Granulom provocat de duperci patogene din genul 'Actinomyces. AB si B (In func-tie de caracteristicile lanturilor). f. A. f. / activation.] a) Pro-prietatea de a intra In actiune. cea mai cunoscuta fiind a. ACTINOMICINA. A. s. s. Proces prin care proteinele solubile ale 'complementului. ultraviolete si infrarosii. 6) a.d. / actinomycome. / actinothera-py. adj. aktis.. -inos = razd. secretate de celulele antehipo-fizare. de 14 kDa) comparabile cu lanturile ale *inhibinelor. 2) Sin. -ina. de. s. s. Ex.: activat (ca rezultat al *activarii).dinamic-negativa. s. galbene de 'miceliu fragmentat. ACTIVARE A LIMFOCITELOR T / activation des lymphocytes T / T lymphocyte activation. f. adj. limfodtele T4 produc un factor de activare a macrofagelor. ACTIV. caracterizata prin leziuni granulomatoase indurate.). nen/oasa superioara (a. optica. / actinometrie. activus = care actioneazd. / actinoreticulose.a actiwa. adj. / activines. de ia agere = a actiwa. s. 3) Des-pre o substanta dotata cu putere rotatorie optica (substanta optic a. anaerobe. limfodtelor B si T. mykes. / actinotherapie. activitas. unei surse radioactive. -trice. Leziunile au o evolutie cronica si se aseamana cu cele din *hematodermie. apartinand clasei 'Actinomycetes s\ familiei Actinomycetaceae. s. m. f. A. ACTINOMICETE. cuprind doua specii: A. -inos = razd.. myketos = dupercd. Actinomycetaceae (v. Trecere a limfocitelor T (LT) din stare de repaus In activitate intensa celulara si moleculara. de ia rete. [Lat. f. c.. Exista mai multe forme (A. s. s. myketos = dupercd. 5) Intr-un sens mai larg. al efectelor biologice exercitate de radiatiile luminoase. la nivelul gonadelor. A. f. / actinometry. / activity s. s.] (Substanta) care. aktis. care poate provoca la om *actinomicoza. aktis. Indeosebi de cele gonadotrope. poate fi declansata pe cale clasica sau pe cale alternativa. Streptomyces). metron = masurd.] *Fotodermatoza caracterizata prin aparitia la varsInici. dim. reticulum. determinand proliferarea celulara In glandele genitale. C. [£fr. a unor leziuni papuloase urmate de Ingrosarea difuza a pielii cu descuamare si prurit intens. -inos = razd. \C. f.r. [Lat. therapeuein = a ingriji} Termen ce desemneaza toate me-todele terapeutice care utilizeaza radiatiile de diverse naturi. complement. si A. Fixarea 11-2 pe receptori provoaca multi-plicarea si apoi diferentierea LB In *plasmocite si In *limfocite B memorie.j Infectie cronica produsa de Actinomyces. therapeia = tratament. / actograph. B. pe tegumentele expuse la soare. prin adaugarea unei mici cantitati dintr-o substanta denumita *activator sau prin expunerea la radiatii. ultraviolete si infrarosii. Mycobacterium). activus = cart acfioneaza. s. mediaza procesul de *activare. [Lat. f. V. ACTOGRAF. Israeli. [Qr. Ex. moleculara). / active. -inos = raz. Sin. specifica) sau 'in molecule de substrat transformate pe minut si pe molecula de enzima (a. ia. ACTIVARE A LIMFOCITELOR B / activation des lympho-cytes B / B lymphocyte activation. s. ACTINOTERAPIE. cresterea excitabilitatii unei structuri nervoase sub actiunea unui stimul. A. Trecere a limfocitelor B (LB) dintro stare de repaus Intr-o stare de activitate celulara si moleculara intensa. actwneaza. \Cjr. ACTIVARE A MACROFAGELOR / activation des macrophages / macrophage activation. aktis.} Bacterii care apartin clasei Actinomycetes (v. bovis. proprietatea unor substante de a roti planul luminii polarizate. Se disting trei a.: carbuncle a. aktis. 4) Proces ce stimuleaza declansarea unui mecanism subiacent.

efectele a. akouein = a auzi. (din unele boli cronice). s. [fr. Capacitatea (*acuitatea) ochiului de a distinge separat doua obiecte alaturate. al ultimei doze dintr-un medicament. s. punctura = mfe-pcHurO. In raport cu una surda. 11) a. -omo. 2) 0 durere vie.} Frantuzism nerecomandat. la scaderea presiunii oxigenului din mediul ambiant. / adamantinoma. / adamantinome. adamas. bacteri-cid. Ex. vizuala. [Cjr. pi. v. se numeste si a. ochiului pentru vederea la Intuneric sau la conditii de iluminare redusa. sunt interpretate diferit. crescand metabolismul bazal. sau al unor molecule cu proprietati specifice. f.] Proprietate a organismelor vii datorita careia o serie de caracteristici fiziologice si anatomice ale acestora se pot modifica In functie_ de particularitatile sau de transfor-marile mediului ambiant. f. multiple: 1) a. bacteriostatic. -inos = razd.: cresterea sau scaderea excitabilitatii prin variatii ale intensitatii stimulilor. f. s. v. [J~r. de. utilizat ca sin. ACUFENA. [Cfr. / acoustique. adactylism.] 1) Referitor la evolutia rapida si scurta a unei afectiuni. myos = muschi. [Lilt. restabileste echilibrul energetic rupt din cauza bolii. ereditara. Proprietatea alimentelor ingerate de a produce caldura. la agere = a actiona. prin selectie naturala. chimica once proces care determina o mo-dificare In aranjamentui atomilor din molecula unei substante. cu toleranta (v. ACTIUNE. adamas.priv. Metoda terapeutica ^i de diagnostic studiata si practicata In China de mii de ani. A. masei . ACVAPORINE. muta-gena . adj. ADACTILIE. este de 30% pentru proteine. acuite. s.: aparitia unor suse rezistente la penicilina Intr-o cultura de microorganisme sensi-bile la acest antibiotic. opso. / aquaporines. / acute. alcatuite din sase domenii transmembranare. aigue. akoustos = auz. / adaptation. Astfel. intensa.] Senzatie auditiva care nu rezulta consecutiv unei excitatii sonore exterioare a urechii. d. v. spe-cifica a unor chimioterapice sau antibiotice asupra unor orga-nisme parazitare.).capacitatea unor extracte hipofizare si hormoni de a stimula cresterea rinichiului. Cateva tipuri de a. f. mutatie. a. In acest caz. accoutumance = o6ifnuintil. [Cjr. sau acutus = ascufit. sunt continute Indeosebi In membranele eritroci-tare si la nivel renal.. mys. 8) a. / adactylie. n. akouein = a auz. Patri-moniul genetic al populatiei se va modifica. m. ADAPTARE. / action. / adamantoblast. dinamica specifics a alimentelor (v. [Cjr. a anumitor puncte ale suprafetei cutanate. Cauze posibile: 'cerumen. Efectele a. / adamantoblaste. Ex. nidodata ereditare.] Denumire generica a metodelor si tehnicilor de examinare a functiei auditive. bacteriostatica. Sin. va-sodilatatie si cresterea concentratiei hemoglobinei din sange.a potrivi. care se stabilizeaza dupa mai multe generatii. auditiva. tactila. 7) a.] Proprietate de a percepe senzatii la un prag coborat sau de a distinge diferente si nuante minime. Alte exemple de a.efectui puternic. la lumina . su6stanf:a dura. se bazeaza pe stimularea cu ace fine. -antos = d'iamant. actiunea a. {Lat. s.: cronic.i. actio. s. 5) a. Este nece-sar sa se distinga formele reversibile de a.: ameloblast (v. f. [Cfr. / acuite.] Aparat destinat Inregistrarii miscarilor. / acuity.] Grup de proteine omologe ale membranei celulare. / acoumetrie.influenta concentratiei mo-leculare a unei substante Intr-o reactie chimica. pentru orientali. 10) a. aqua = apa.] Complex proteic alcatuit din *actina si 'miozina. 12) a. acutus = ascufit. de. consuetude. scotop/ca. Ex. din [at. Rezulta ca a. v. s. depinde de claritatea focalizarii retiniene. 4) a. s. prin cresterea ventilatiei pulmonare. Ant. la pungere = a mfepa. adj. cu . conduct. v. / acoustics.} Sin.: camp a. / acouphene. consta Indeosebi In determinarea unor reflexe cutaneo-viscerale care indue modificari neurovegetative. a unei structuri sau functii. 2) a. ochiului pentru vederea la tumina soarelui on a surselor straludtoare (fotopie). 2 umane este responsabila de insensibilitatea renala la 'vasopresina si. 114 In cazul lipidelor si 105 In caz de aport glucidic. s. Un caz tipic Tl reprezinta a. In general. m. termenul a. f. adactyly. sufistanfa dwa. pi. adj. (tens = ofiwi.. a. f. aktis. n. T. nerv a. Acest surplus caloric mascara a. se masoara prin diferenta dintre metabolismul bazal si metabolismul aceluiasi subiect dupa un pranz. aparitia unor activitati enzi-matice noi ca urmare a modificarilor In alimentatie. f. s. phainein = a pdrea. opsonine. traumatisme ale urechii medii. s. ACUT. de *diabetul insipid. integritatea cailor nervoase si interpretarea cerebrala a stimulului. ACTIUNE DINAMICA SPECIFICA A ALIMENTELOR / action dynamique specifique des aliments / specific dynamic action of food. ecus = ac.: studiul miscarilor nocturne In enurezis si epilepsie. ADAMANTOBLAST. / aquaporins. Este esential pentru contractia fibrei musculare In prezenta *ATP-ului. blastos = ge-rmen. f. pasaj. -MO. exercitata de catre unele metale.} Absenta congenitala a degetelor.). a. In pre-zent. famnacodinamica . s. (it ia akouein = a auzi. la mtuneric .] Termen creat de iezuitii reveniti din China la sfarsitui secolului al XVII-lea. prin interme-diul unor forte fizice sau chimice. [Cfr. 3) Ramura a fizicii care stu-diaza sunetele.. / accoutumance. gr. deci. a organismelor care s-au adaptat eel mai bine la noua situatie data. aceasta a. In timp ce pentru occidental!. -antos = diamant. v. 14) a. In practica. ACTOMIOZINA. [Lat. s. s. catalizator. / tinnitus.} 1) Care se raporteaza la sunete. ACUTUMANTA. acutus = ascufit. ADAMANTINOM. *sindrom Meniere). b) a. f. -inn.a. se exercita indirect. din (at. s. s. \Cjr. A.reactia agentului mutagen cu materialul genetic si efec-tele asupra acestuia. [Lot. / actomyosine. de fenomenele de a. / adactylia.. transformare ce reprezinta de fapt substratui mecanismelor evolutive. / action. un subiect care primeste 100 de calorii va degaja 130 daca ele au fost furnizate de proteine. desemneaza supravietuirea. adap-tare . graphein = a scru. boli ale urechii interne ("otoscleroza. / acoumetry. renotrofica . s. In tubii colectori renali exista patru a.. s. nespedfica ..: a. oligodinamica. mutatia genei a. 3) a. Ex. s.ACTOMIOZINA ADAPTARE gr. s. f. ACUSTICA. / adaptation. f. ca ureea. f. s.: unde a. / acupuncture. ACUITATE VIZUALA / acuite visuelle / visual acuity. f. din otel sau din metale pretioase.] Sin. In functie de culturile filo142 sofice si stiintifice. a. / acupuncture. m.a unui medicament asupra structurilor vii. catalitica. / aigu. sunt favora-bile vietii organismelor In conditii de mediu noi sau modificate. ACUITATE.nica. 13) a. 9) a. adj. f. s. de interes In fiziologie si medicina: 1) A. s. [Lat. obisnuinta progresiva cu unele substante toxice (*mitridatism).: ameloblastom (v. de inhibare a germenilor. poros = par. ACUMETRIE. a . / acquired tolerance. d. Astfel.: zgomot auricular. ale carui doze anterioare au avut un efect moderat sau chiar neglijabil. -onis = acfiune. cumulativa . s. 3) Care se afla la eel mai Inalt grad de evolutie sau a carei intensi-tate simptomatologica s-a exacerbat brusc: criza a. 2) Ceea ce priveste functia auditiva. d. adesea toxic. s. ACUPUNCTURA. care constitute canale pentru transportui pasiv al apei si uneori al unor molecule organice mid. metroii = mOsuril. s.a. A. Danielopolu. f. 14% pentru lipide si 5% pentru glucide. / actomyosin. anormalitati ale nervului audi-tiv si ale conexiunii sale cu creierul. se clarifica mecanismele moleculare ale proceselor de a..se exer-cita asupra unui mare numar de structuri. f. medica-mente (ca aspirina si chinina). s. Ex. Ex.] Exercitare a unei influente asupra unui fenomen. f. bacteridda. In cadrul unei populatii date. 6) a. smalt. dupa D. s. daktylos = deget.). f. s. f. ochiului: a) a.). smalt.

m. m. -oza} Hiperplazie adenoma-toasa multinodulara la nivelul Invelisului sau parenchimului unei glande. eidos = forma. ADP. aden.. aden..} Marire de volum a ganglionilor limfatid superficiali sau profunzi. {Cfr. -os = gianda. adj. dar si cu malignitate locala. Simptomele sunt cele ale unei "tireotoxicoze pure. / adenogramme.). / adenofibrome. karkinoma. / adenopathy {Cjr.modifi-carea proprietatilor unui organism In afara oricarei transformari a genotipului.: a. ADENOIDIAN. -enne. ADENITA. s. s. de. -oma. / adenome. -oza.: neoplazie endocriniana multipla (v. s. [Gjr. / adenoblast.. f. s. aden. Cuplarea sa la complexul *ligand-receptor se efectueaza prin intermediul *proteinelor G. n. bronsic. a tesutului adenoidian al rinofaringelui. -os = gianda. ADENOMIOM. aden. [Qr. s. s. [Cfr. cu evolutie lenta.! pathos = fioata. m. s. s. adducere = a duce spre. / adenomyome s. abandonata. ADENINA. 1) Denumire veche. ADENOM TIR0IDIAN TOXIC / ad6nome thyroidien toxique / toxic adenoma of the thyroid gland. / adenomyoma. / adenoidism. -omn. s. [Lot. s. / adenectomie. sunt palpabili ganglionii inghinali. s. alveolar. -Ha} Inflamatie a vegetatiilor adenoide. -os = gianda. celulele sunt dispuse sub forma unei alveole. ADENOMECTOMIE. / adenoid. cancer. a gusii nodulare manifesta clinic prin semne de hipertiroidie. f. m.. In mod normal. / adenolipomatosis. -os = gCandaf eidos = forma. f. ADENECTOMIE. s.: 'fades a. axilei si canalului inghinal. NA: adenohypophysis. s. 2) *epiteliom a. la phyein = a create. a aaapta.: adenocarcinom (v. Este un constituent important al anumitor cai de semnalizare intercelulara. Inchise In saua turceasca largita. ADENOPATIE. [Cjr. mys. la aduiti. ADENOFIBROM. / adenopathie.] V. m. aden. uterus = uter} Sin. s.] 1) Carcinom derivat din tesut glandular. f. s.} Celula embrionara din care se dezvolta tesut glandular. -os = gianda. In particular. / adenocarcinoma. f. s. prin hiper-plazia benigna a glandelor sebacee. uneori tabloul clinic fiind limitat: pier-dere In greutate. ADENOIDISM. dwe. s. s. f. aden.: adenoidectomie (v. m. Ex. {Cjr. eidos = formd. / adenoblaste. / ad6nite. f.. s. -ism. aden.). iar injectia intramusculara de TSH permite punerea In evidenta a unei fixari pe restui paren-chimului tiroidian .. ADENOHIPOFIZA.. aden. ia karkinos = roc. -os = gianda. f. 5) a. f. / adenitis. -os = giandcl.). f. / adeno-mectomy. m. adducere = a duce spre. \Gjr. Excesul de hormoni tiroidieni este produs prin mutatii ale genei receptorului pentru TSH.). aden. / adduction. ADDUCTOR. aden. aden. -os = gianda. Ex.] Hipertrofie a ganglionilor limfatid. / adenoidite. m. adj.: 1) a. ducere = a duce. -oma.). asociata biomembranei. -oma. ADENOBLAST. aden. / adenine. -oma. ADENILAT CICLAZA / ad6nylate cyclase / adenylate cyclase. / adenogram. t. [at. -os = gCanda. Uneori termenul se utilizeaza cu referire la celulele reticulare din centrul germinativ al folicu-lului limfatic. f.] Denumire a ansamblului de manifestari locale (*facies adenoidian) si generate (afectarea dezvoltarii psihice si fizice) care apar la oopiii cu -vegetatii adenoide. aden. care o pot stimula (G. [Qr. de.: limfadenita (v. f. s. s.: 'epiteliom a. megas. [Qr. adj. {Cjr. -os = gianda. / adenoiditis. hipofizar.\ 1) *Ablatia unei glande. ADENOIDITA. {Cjr. adj. f. ADENOID.} Care prezinta sau este determinat de *vegetatii adenoide. / ad6noidectomie. / adaptor. \Gr. / adenectomy.). s. myos = mufclu. -os = gianda. [a ad = spre. f. Jipos ^ grclsime. 2) Care se aseamana cu tesutui ganglionar limfatic. n. [Qr. de. blastos = ge-rmsn. ca raspuns la schimbarile mediului. s. sebaceu. de ia ad = spre. Sin.: "vegetatii a. f. In toti acesti compusi. myos = mufcfii. / adenomectomie. lot. -os = gianda. / adenomatosis. aden. f. [Qr. 3) A.j Sin. aden. adj. / adduction. \Cfr. n. f. cat si m alte nucleotide cu importanta fiziologica precum AMP.. / adductor.ADAPTATOR reducerea concentratiei de pigmenti fotosenzitivi. 2) a. s.) sau frana (G.] Formare de numeroase adenolipoame (tumori continand tesut adipos si elemente glandulare) la nivelul cefei.selectia naturala a mutantilor care sunt cei mai adaptati la noul mediu (ex. ADENOMATOZA MULTIENDOCRINIANA / adenomatose multiendocrinienne / familial endocrine adenomatosis. ektome = w(cizie.). / ad6nolipomatose. ia aptas = apt. s. ektome = e^cizie. gramma = Inscriere. Ex. structura sa este asemanatoare cu cea a glandei din care provine. m. 'Scintigrafia arata o fixare exclusive a "^ pe nodulul toxic. ADENOPATI E ADENOIDECTOMIE. s. care moduleaza producerea *mesagerului secund *AMPc din *ATP. s. [Gjr. s. gustativa. / adenomegaly. / adenohypophyse. care au dimensiuni 143 . f. ADENOMIOZA UTERINA / adenomyose uterine / uterine adenomyosis. f.. s. a. / adenoma.). ektome = uy-izie. / adenohypophysis. de. formand 'adenozina. malign. este legata de o mole-cula de monozaharid. m. -os = gianda. / ad6nine. celulele care constituie marea majoritate sunt limfocitele (90-98%).] (Muschi) care serveste la *adductie. 2) In prezent: a. s.. V. f.] Tumora benigna dezvoltata la nivelul unei glande. Normal. 2) A. poJip al mucoasei intestinale. aden. hepatom.] Exdzia chirurgicala a *vegetatiilor adenoide. f.': "rezistenta la medicamente). / ad6noidisme. s. -oza. / adenomegalie. sin... s.: boala Plummer. {Cjr. s. cu activarea acestuia In absenta ligandului si inducerea cascadei moleculare spedfice receptorilor cuplati cu *proteina G. s. ADAPTATOR. normal sau patologic. s. -os = gianda. Una dintre cele doua baze purinice Intalnite atat 'in ADN si ARN.} Tumora benigna formata din tesut glandular si muscular neted. ADENOCARCINOM COLOID / adenocarcinome collo'fde / mucinous adenocarcinoma. / adenoid. -oma. ADENOCARCINOM.] Miscare care apropie un membru sau un segment de membru de axul median al corpului.] 1) Despre un tesut.. aden. Enzima intracelulara. s. Ex. / adeno'jdien.: fibroadenom (v. adica fara stimularea de catre TSH. -os = glanda. / adeno'ide. eidos .] Sin. genetica . Se observa. 6-Aminopurina. ADENOM. / adaptateur. s. In a. n. n.. f. aden = glanda. eidos = forma. hipofiza. ducere = a.: endometrioza (v. f. 3) A. megalos = mare. s. fenotipica . 4) A. adaptare = a potrivi. s. a purta.forma. Sin. darui structura aminteste structura unei glande. s.] Secventa nucleotidica adaptatoare capabila sa realizeze jonctiunea din-tre doua fragmente de ADN terminate prin secvente necom-plementare. [Lot. f. s. ADENOMEGALIE.stins functional". ADENOMATOZA. uneori metastazeaza. / ad6nocarcinome. [Lot. hypo = su6. Sin : epiteliom coloid (v. -os = gianda. f. ADENOGRAMA. / adducteur. la nivelul ficatului. unde se asodaza cu ciroza (cancer cu ciroza). a/tor organe de simf: auditiva. aden. ADDUCTIE. -os = gianda. care este foarte asemanator cu o structura glandulara normala. celulele tumorale permit recunoasterea structurii glandulare. ATP. mys. fibrilatie auriculara.] Formula care indica repartitia diferitelor tipuri de celule prezente pe un frotiu prelevat prin punctia unui ganglion limfatic. w/os. n. Ex. 4) a. \£fr. care secreta hormoni tiroidi-eni In exces. ADENOLIPOMATOZA. aden.. a purta. adj. 2) Sin. prostatic. [Qr. / adenoidectomy. fibra = _fi6ra. / adenomatose. m.} Extirpare a unui *adenom. physis = creftere. / adenoflbro-ma. tumori nodulare circumscrise. -os = glanda:. -os = gianda.! -ita. In mod autonom.

). din oCandezd plaken = a carpi. In consednta. / adynamie. 0 serie de a. consecutiva unei senzatii de slabidune musculara marcata. procese de malignizare. f.5 si 2 cm. de [a adhaerere = a fi atafat (ad = spre. / adipogenese.: adeziune plachetara.: AMP ciclic (v. / adenovirus.: imunoaderenta (v. / lipolysis. adeps. f. sorx. ADEZIVITATE PLACHETARA / adhesivite des plaquettes / platelet adhesion. -dipis = grasime. atafat (ad = spre. medic american. kytos = cdula} Celula care contine In citoplasma incluziuni lipidice. fapt care permite observarea unor eventuale semne de violenta. s.] Scadere generalizata a activitatii motorii spontane. V. [Qr. s. [Lat. ADENOVIROZA. f. ADERENTA IMUNA / adherence immune / immunoadhe-rence. / adenosarcoma. Sin.bwg.} Boala determinata de un *adenovirus. / adenosine. /adherence. -os = gianda. adiadocokinesis. ADENOZIN 3'. / adhesion. pot fi congenitale sau cicatriceale. Poate fi secundara pericarditei constrictive sau unor afectiuni miocardice: fibroza. s. Descompunerea grasimilor care antreneaza o . s.. Combinatiile sale cu acidul fosforic sunt foarte importante. m.5'-MONOFOSFAT CICLIC / adenosine 3'. lichidul uda vasul. adenite mezenterice. In cazul contactului unui corp solid cu unul lichid. / adenosine. / adipolyse. dynamis = forta. virus = venin. [Lot. de ia kinein = a misca. gama manifestarilor patologice este variata: faringite acute. este mai mare decat cea de coeziune. s. care apar la nive-lul extremitatilor distale ale membrelor si se extind spre rada-cinile acestora. -os •= glaniici. anatomopatoiog gennan. Sin. adeps. tonsillae. n. 4) Infiltrarile metastatice cu celule maligne.ADENOPATIE ADIPOUZA Intre 0. ADENOZIN TRIFOSFAT / acide adenosine triphosphorique / adenosine triphosphate. traheobronsite febrile. In general. aden. se con-sidera ca ar induce. boala Westphal). -ina). s. / adiastole. f. s.plachetara (v. gr. Caracterizeaza unele boli (ex. ADINAMIE. f. 2) *Limfadenita. maligne. s. aden. ADENOZINA. pi. s. hemocromatoza. s. f. s. s. adhaesus = aiipire. [at. s.. f. gr. 1821-1902. plachetara. . adhaesus. [Lat. Sin. adeps. de ia adhaerere = a fi. Nu apar tulburari senzitive. ADENOVIRUS. f. diastole = diiatare. ADEZIUNE PLACHETARA / adhesion des plaquettes / platelet adhesion.] 1) Fenomen produs la contactui din-tre doua corpuri diferite. dar si cu utilizare restransa In microbiologie. A.] Alipire a unor suprafete fiziologic separate una de cealalta. / adynamia. s. -os = giandd.priv. adhaerere = a fi atafat (ad = spre.. s.cce. f.. ADENOPATIE BLUMER / adenopathie de Blumer / Blumer's adenopathy [George Blumer.). Se caracterizeaza prin hiperkaliemie ce evolueaza paralel cu crizeie paroxistice de paralizie de tip periferic. este prezenta In nu-meroase boli infectioase. A. fr. s. s. Sin.topire" a (esutului adipos. 1858-1940. f. -os = giandd. a petici. [at. brun intra In structura tesutu-lui adipos brun (prezent la nou-nascut si la unele mamifere). -dipis = grasime. / adhesins. manifestata prin inabilitatea de a face mis-cari alternative rapide. s.). ADENOZINTRIFOSFATAZA Na"^ / adenosine triphospha-tase Na'-IC / Na^-K^ adenosine triphosphatase. ADIPOGENEZA.5'monophosphate cyclique / cyclic adenosine 3'.: adezivitate plachetara (v.•priv. f. cera = ceara. A. cu referire la componentele supra-fetei bacteriilor. [Cjr. 3) In psihiatrie: lipsa de mobilitate a proceselor psihice. ADP.: pompa de sodiu (v. / adherence. / adiadocokinezie. A. [Lat. ADERENTA. Comisura de substanta cenusie care uneste cele doua jumatati ale talamusului deasupra ventriculului al Ill-lea cerebral. Intarzie descompunerea cadavrului. Sin. / adipocyte. s. ADIASTOLIE. / adiastolie. s.: febra tifoida) sau sta-rile febrile accentuate. s. ADIPOCIT. la peste 50 de ani fiind de mai mult de 50%. 5) Infiltrarile cu macrofage Incarcate cu metaboliti m *tezaurismozele lipidice.).] Sin.: a. s. care este Inrudita cu paralizia periodica familiala (v. f. f. / adiadocokinesia. aden. Sin. prezinta afinitate crescuta pentru *fibronectine.: lipoliza. gr.] Disparitia *diadocokineziei. pi. f. intervine In *hemostaza fizio-logica. diadokhos = care su. maligne creste cu varsta. detectate prin tuseu rectal.: acid adenozintrifosforic (v. bolnavului de *epilepsie. A.). s. f. / adenotonsillectomie. ADIPOLIZA. Boala ereditara de tip autozomal dominant. a . s.: lipogeneza (v. Ex. / adenovirosis [Cfr.] Semn al metastazarii unui neoplasm gastric. n. f. si agregare a plachetelor. ADENOSARCOM. sin. V.da. -dipis = grasime. Sin. m.: adezivitate. / adipogenesis.5'-monophosphate. profesor [a 'Wwtz. poate avea cauze multiple: 1) Cresterea numarului de limfocite benigne 91 macrofage In cursul raspunsului antigenic. constand In prezenta a. / adipocire. V. / adipocyte. s. bronhopneumopatii. ADENOPATIE VIRCHOW / adenopathie de Virchow / Virchow's adenopathy. s. [^r. ca si fenomene mio-tonice. In afara pneumoniei copilului. endocardita fibroplastica. otrava.] Proprietate a plachetelor de a adera in vitro la o suprafata de sticia sau in vivo la fibrele de colagen. keratoconjunctivite epidemice.: comisura cenusie. adhaesio. f. procentui unei a. a . virus = venin. cu fixarea la o idee sau un sentiment. ADENOTONSILECTOMIE. de ia gennan ^ a produce} Sin. / adenosarcome. cu rol In disiparea energiei sub forma de caldura. pla-quette. unele cardiomiopatii. ADINAMIE EPISODICA EREDITARA / adynamie episodique hereditaire / adynamia episodica hereditaria. moale si de consistenta cerii care provine din saponificarea grasimilor la cadavrele ramase mult timp In apa sau In pamEint umed. cu debut In copilarie. [Rudolph Ludwig Karl Virchow.] Termen general pentru moleculele implicate In adeziunea celulara. ADIADOCOKINEZIE.). genesis = prodttcere. daca forta de a. m. f. p. ADHESIO INTERTHALAMICA / adhesio interthalamica / adhesio interthalamica (NA). ADEZINE. sarkos = came.).] -Adenom a carui stroma conjunctiva este de tip sarcomatos. este consednta atractiei intermolecu144 BLUMER lare. n. ATP. 2) A. / adenotonsillectomy. / adipocere. adenoidite. de Ca diastellein = a idrgi} Disfunctie caracterizata prin limitarea expansiunii diastolice atrioventriculare si prin cresterea presiunii telediastolice.). o . ADIPOCEARA. metabolice sau de cauze necunoscute. s. grave-wax. ADEZIUNE.. [t^T.] Grup mare de virusuri care provoaca *adenoviroze. Sin. mai nou. kinesis = mifcare. *Nucleozid constituit din 'adenina si o pentoza. comisura mijiocie. / adenovirose.: sindrom Gamstorp. f. Sin. f.] Substanta de culoare gri-albicioasa. termo-reglare. la unele specii. amiloidoza. toate aces-te afectiuni sunt benigne. sunt prezente In unele infectii latente la persoane normale.] 'Ablatie a amigda-lelor si a 've^etatiilor adenoide. [Cfr. AMP ciclic. haerere = a fi prins). In absenta oxigenului. f. -omo. ektome = e^cizie. / adhesion. s. aden. s. otrava. D-riboza. haerere = a fi priiv). avand maximum de intensitate In 30 de minute. f. [Lat. [at. A. de la adhaerere = a fi atafat (ad = spre. 3) Proliferarea in situ a limfocitelor maligne sau a macrofagelor. = aCipire. f. dar se pot asocia tulburari ale ritmului cardiac si ale tensiunii arteriale. care prezinta afinitate deose-bita pentru tesutui limfoid. haerere = a fi prins. -arum = amigdaie. -oza . \Lat. [Lat. / adenovirus.: semn Virchow-Troisier (v. s. f. A.priv. haerere = a fi prins). [Cjr. AMP. apoi ia 'Seriin. imunologice. / adhesines. -onis = aivpm.

determina continutui informational.priv. f. / adiposis. adiuvans. ADIPOSIS DOLOROSA / adiposis dolorosa / adiposis dolorosa. alimentarius = aCimentar. Indeosebi a conservantilor. partic. [fules Freund. s. •dipis = grasime} Termen considerat adesea sin. ansamblul avand conformatia unei duble elice descrisa de Watson. a. Lectura mesajului se produce prin 'transcriptie. cu *adipoza. tuberosa simplex. statikos = care oprefte.] Exces de grasime In tesutui celular subcu-tanat. Cele doua lanturi complementare se Infasoara In jurul unui ax virtual. ele nu sunt Intot-deauna identice de la o tara la alta si au tendinta sa devina tot mai restrictive. dipsa = sete} Absenta senzatiei de sete. dereglarea sa ar putea fi la originea anumitor obezitati sau scaderi excesive In greutate.ADIPOMASTIE ADIPOMASTIE. s. d. 2) adiposis dolorosa (v. Desi dispozitiile legale sunt formulate pe baza unor recomandari ale organismelor internationale. Structura: *bazele purinice si pirimidinice. numite si relaxate sau demlate (o catena este sectionata) si molecule Inchise (fara extremitati libere) care sunt frecvent structurate In superhelix. Poate fi prezenta si In alte tipuri celulare implicate In metabolismul lipidelor.). Indeosebi pentru a desemna modalitatile de dispunere a tesutului gras In organism. ADN se prezinta eel mai frecvent sub forma a doua lanturi polinucleotidice Tmperecheate (structura bicatenara) prin asoderea adenina-timina (pereche A-T) si guanina-dtozina (pereche G-C). Utilizarea aditivilor. din generatie In gene-ratie. deci. cat si formarea anumitor dase de imunoglobu-line.. de tip android . gr. / adipostat. -dipis = grasime. n. s. benigna a tesutului adipos mamar. de tip ginoid . capabil sa stimuleze atat raspunsul medial celular. se numesc dezoxiribonudeotide. [Lat. f. Organismele *procariote nu poseda nucleu individualizat. Fiecare cromozom contine o singura molecula de ADN. ADIPOSTAT. -dipis = grasime. ADN CIRCULAR / ADN circulaire / circular DNA. / adipomastia. In cursul careia un lant de ADN este copiat In ARN mesager. incomplet este identic cu forma completa. / adipsia. adica "nucleotide a caror pen-toza este 'dezoxiriboza. cardiaca . f. -dipis = grasime. Este o emulsie uleioasa In mediu hidric (monooleat de manitol amestecat cu ulei de parafina). s. 1890-1960. In-tervenind In bilantui energetic. s. s. s. 2) a. al carui scop este de a completa tratamentui specific. iar unica molecula de ADN formeaza un filament circular de cativa milimetri lungime. AOIPSIE. In cazul ADN-ului circular dublu catenar se disting molecule deschise.. adeps. ADJUVANT. la. utiiizata. f. 4) Despre o substanta care permite absorbtia mai usoara a unui medicament sau faciliteaza actiunea sa.: bacili Koch) omorate si deshidratate. amplifica raspunsul imunologic al acestuia. substante minerale uleioase sau derivate din anumite ADN COMPLEMENTAR microorganisme. se disting: 1) A. sunt. de obicei prin efecte paleative. La normali. La o serie de animale cu obezitate genetica (ex. m iimfiajui curent m load denumim elfins e. la alimentum = aliment fi alere = a /trtInf. de unde la nivelul *ribozomilor el este tradus In *proteine. 3) a. frecvent cu o lungime de cativa centimetri si latime de doua milionimi de milimetru. printre care: 1) a. [Lat. La bolnavii cu diabet za-harat rau echilibrat se constata o crestere a concentratiei de a. a carei structura compacta se obtine prin asocierea *nudeozomjlor.1 a face. Molecula de ADN copie a unei molecule de *ARN mesager si.In jurul centurii scapulare. [Lat. 3) Referitor la un tratament de Insotire. f. -dipis = grasimt. pe masura ce se descopera noi efecte indezirabile ale diferitelor substante utilizate ca a. addition. pentru sta-bilizarea sau ameliorarea calitatilor specifice alimentului (savoa-rea si aspectui acestuia). / adiposity.. Ordinea In care se succeda nucleotidele In lungul unui lant polinucleotidic. hepatica . adica secventa.: soared ob/ob) s-a constatat dispa-ritia aproape totala a a. din tesuturi. gr. m. Sin. adeps. [Lot. adeps. adjuvant. care sunt prezenti In *ADN 145 . continand micobacterii (ex. Structura In dubia elice a ADN a permis Intelegerea modului In care informatia genetica poate fi transmisa cu exactitate. asemanator cu eel al procariotelor.In jurul bazinului. exercita o actiune reglatoare asupra *lipoproteinelor extracelulare. la acid dezoJ(irilJO-nucieic. este reglata prin dispozitii legale. se deosebesc mai multe forme. f. A. -e. adeps. n. adj. adders = a adiiuga. f.] V. termenul este asociat cu referiri la cauza obezitatii: 1) a. care la unii indivizi poate dura zile sau chiar saptamani.] Centru ipotetic din *hipotalamus al carui rol ar consta In reglarea volumului masei adipoase. hipofizara. / adjuvant. adj. m. [Wbrw. care stabilesc calitatile necesare si procentajele maxime ce pot fi utilizate.] Hipertrofie difuza. repliat de numeroase ori In centrul celulei. componente ale nucleotidelor se asodaza doua cate doua prin *legaturi de hidrogen.infiltratie sau degenerescenta grasa a miocardului. 2) Care are proprietati de a. s. consednta insuficientei pituitare. lipsita de 'introni.] ADN este suportui material al informatiei genetice a organismelor vii. s.] Serinproteinaza produsa si secretata de adipocitele mature... iar insulina apare ca factor reglator. origine maghiara. ADN care formeaza o molecula circulara. / lipostat. Alteori. Inlantuirea nucleotidelor contine un mesaj codificat. cu *adipozitate.degenerescenta grasa a hepatodtelor. eel mai frecvent. / adjuvant. ADITIV ALIMENTAR / additif alimentaire / food additive. f. dar nu contine micobacterii. [Lat. Unitatile constitutive ale ADN. [Lat. intre divi-ziuni. al caror numar este varia-bil In functie de speda considerata. prin formarea de complexe cu pro-teine bazice si cu molecule de ARN. suspendate In faza uleioasa. Localizare: la 'eucariote. s.. / adipsie. a carui de-criptare conduce la sinteza proteinelor. ADN COMPLEMENTAR / ADN complementaire / complementary DNA. A. tie. s. a . s. Boala caracterizata prin depunere de grasimi la nivelul nervilor (pana la formarea de mici lipoame) care determina dureri si leziuni nervoase variate. proprietate denumita complementaritate. / adipsin. mameCa. care nu tre-buie confundata cu *ginecomastia. alte-ori pentru desemnarea acumularii de grasime Intr-un organ sau tesut. pentru fadlitarea conservarii. In cromozomul procariotelor ADN este condensat Intr-un singur cromozom.] Substanta adaugata intentional Intr-un aliment. A. -ina. 2) A. de la istanai = a pCasa. adeps. / adipomastie. ADJUVANT FREUND / adjuvant de Freund / Freund's adjuvant. [Lot.. poate determina uneori decesul prin complicatii pulmonare. care este un polinudeotid. ADIPOZA. / adipsine. In anumite regiuni ale ADN care corespund *genelor. complet Freund. s. [Qr. mastos = son. Cel mai raspandit este a. neurolipomatoza. ADN / ADN / DNA. participiul trecut de. / adipose. la animale de experienta. In general In cantitati mid. Mai frecventa la femeie. -oza. Uneori termenul este utilizat ca sin. *mitocondriile celulelor eucariote si *cloroplastele celulelor vegetale contin informatie genetica sub forma de ADN circular. Indeosebi prin perturbari hipo-talamice. asemanatoare cu adiposis dolorosa. fina. cea mai mare parte a ADN este localizata In nucleui celulelor sub forma de filamente lungi care adopta o structura particulara In momen-tul diviziunii celulare: *cromozomii. f. administrat concomitent cu un antigen. ca si pentru favorizarea unei prepa-rari care sa nu Ti denatureze calitatile. Crick si Wilkins. ADIPOZITATE. Totodata. so. fiacterwiog american dt. ca si asupra oxidarii lipidice implicate In 'termogeneza. ADIPSINA.: boala Dercum. f. moleculele de ADN sunt cuprinse In *cromatina. / adiposity s. cerebrala. 4) a. In acest caz. ds.ipwC present ai verfiuiui adiuvare = a ajuta} 1) Preparat care. care In celulele eucariote transports mesajul genetic din nucleu In citoplasma.

este un hormon de *stres. DCI. idnga. dar provoaca relaxarea fibrelor de la nivelul arterelor coronare. Orice molecula de ADN formata prin reunirea unor segmente de ADN provenind din diferite surse. acestea au un rol important In programarea expresiei genelor proprii fiecarei celule. ad = aproape. de. m. fiecare lant al acestuia servind ca matrice pentru sinteza *ADN complementar. ren.). ren. si varsta adulta. -is = rinufii. de. -is = rime/it. iangdi ren. -ale. epinefrina. eidos = formd.rinicfii. pentru beta-adrenergic (v. si ADN metilare. V. Deoarece gruparile metil In genom se caracterizeaza print'r-o distributie specifica fiecarui tip celular. s.. ergem = a iucra} 1) Substanta care actioneaza ca *adrena-lina si levarterenolul. Molecula de *ADN recombinat compusa din doua catene de origine diferita. Sin. Sinteza se efectueaza In prezenta ADN preexistent. Varsta de aparitie si durata a. Foarte probabil. Unii autori considera ca 146 GENOMIC a. V. accele-reaza ritmul cardiac. -aux. cea mai cunoscuta fiind ADN p. / adrenal. plamanilor si muschilor scheletici. -ale. excesul de ADN m. difial. -ids = scoartd. s. s. a-ADRENERGIC. ADRENOCORTICAL. Var. deoarece prezenta unei grupari metil la nivelul unui situs precis Tmpiedica interactiunea intre gena si *factQrii de transcriptie. / adrenergie. ad = aproape de.] Care se refera la glandele suprarenale. ADN constituent al *genomului unei celule sau al unui organism. gr. provoaca cresterea presiunii arteriale. [&ngd. / adreno-leuco-dystrophie. Celulele canceroase produc cantitati mari de ADN m. modificarea genetica a organismelor si In biologia moleculara In general. eidos = formd} Sin. ADRENERGIC.). efectui dominant realizandu-se prin legarea la 'receptorii p-adrenergici.. Moleculele de ADN r. s. -is = rinicfii. ADN SUPERHELICOIDAL / ADN superenroule / supercoiled DNA. trophe = tira-nd. -inn . sau pentru fabricarea unei proteine In cantitati man. ndo/escere = o create. f. stereos = solid. [[at. [Lat. Pe de alta parte. / adreno-corticosteroides. vasculari. f. adj. A. Abrev. Sin. s. / adolescence. s. ren. ad = aproape. ADN POLIMERAZA / ADN polymerase / DNA polymerase. sj ADN metiltransferaza. ^ ADN METILTRANSFERAZA / ADN methyltransferase / DNA methyltransferase. mediu socio-economic.: ADN hi-brid (v. adj. de asemenea.. de. [lat. / adrenaline. din punct de ve-dere medical prezentand interes. -is . gr. cortex. m. / adrenocorticoTdes. [(at. exista tendinta de a enumera printre substantele p-adrenergice. / adrenergic.). A. nutrifie. [Lot. -ids = swar^a. II. dupa o *clonare prealabila.. a. rasa si conditii geografice. iar in doze mari fiind implicati si *receptorii a-adrenergici. Exista trei ADN polimeraze (I. gr. ADN NEREPETITIV / ADN non repetitif / non repetitive DNA. -ids = sconrta. -is = nmchi. ad = aproape de.-receptori (bronsici.. iar a.. sunt utilizate In mod curent pentru 'clonarea genelor. f. [Lat. pentru alfa-adrenergic (v. ren.: corticotrofina (v. ADN s. pi. de. / adrenergy. adj. [[at. ad = aproape de. nu este transcris si nu are functie cunoscuta. / adrenaline. / adrenocorticotropin. Ca urmare. -is -rinifHi. ad = aproape. Ca urmare.). s. ia-tigd. -is = riniclii. variaza In functie de sex. cardiaci.] Care se refera la *cortico-suprarenala. Cele mai importante transformari In a. a.: corticosteroizi (v. adrenocortical. ADRENERGIE. pi. dys = gre. V. Ter-men utilizat In opozitie cu *ADN complementar. din sistemul nervos simpatic. o serie de particularitati fiziologice si ale patologiei acestei perioade. tro- . Este utilizat pentru a determina secventa de aminoacizi a unei proteine. si tab. s. s. In-cepe la varsta de 11-12 ani si se Incheie la 18-20 ani. Ill.u. prarenale si secundar prin stimularea neuronilor denumiti *adrenergici. Var. Uneori.: ADNc. P-ADRENERGIC. ADN avand o configuratie de superhelix. ea creste glicemia favorizand eliberarea de glucoza hepatica. s. [Lat. langd. implicata In replicarea ADN la eucariote. r«n. se.: corticosteroizi (v. Enzima care catalizeaza formarea ADN pornind de la monodezoxiribonudeotide.. a. Secventa de ADN prezenta In genom Intr-un numar redus de copii. ADN recombine / recombinant DNA. se comporta ca un neurotransmitator. atat la celulele embrionare. ergein = a [ucra. creste forta si amplitudinea contractiilor inimii. ADN RECOMBINANT / ADN recombinant. dupa diferentierea celulelor. f. m. antreneaza contractia fibrelor musculare ale vaselor ce iriga muschii netezi si pielea. gr. adj. ar putea bloca gene vitale pentru celule. din miometru) si receptorii p. ADRENALINA. ADN HIMERA / ADN chimere / chimeric DNA. -aux.). ADN SATELIT / ADN satellite / satellite DNA. endocrinol. -is = rinicfii. care blocheaza genele cu rol In franarea prolife-rarii celulare. cortex. / adrenal.] Sin. prin secventarea ADN. cat si la diferite tipuri celulare. se Incheie la varsta de 25 de ani. o enzima care detaseaza gruparile metil de la nivelul ADN. ADRENOCORTIC0IZI. idngd. m. S-a demonstrat ca metilarea unor regiuni sau situsuri regla-toare ale unei gene produce blocarea acesteia. f.\ Eliberarea de hormoni adrenalinici pornind de la doua sisteme diferentiate: medulosuprarenala si fibrele postganglionare ale sistemului ortosimpatic.] Hormon neurotransmitator (*catecolamina) secretat Indeosebi de celulele nervoase (derivate din sistemul nervos simpatic) din medulosu-.. cu rol In *sindromul general de adaptare. ADRENOCORTICOTROFINA. gr. adj. s. [dnga. Marcata de transformari corporate si psihologice. puberty.. f. [[at. / adrenoleukodystrophy. necesara lucrului muscular. Ea are actiune simpaticomimetica la concentratii normale. adj. de. const. -ina. -icis = swartO. La nivelul sinapselor. s.: ADN himera. m. ad = aproape. s.] Sin. ADRENAL. prin cuplare cu receptorii a si/sau p ai sistemului simpatic. identificabile prin compozitia lor nucleotidica neobisnuita. a. s. ADN GENOMIC / ADN genomique / genomic DNA. blocarea demeti-lazei prin inhibitori specifici ar putea inhiba cresterea tumorala. termenul este utilizat ca sin cu *simpaticotonie. f. / adrenocorticotrophine. Acest proces afec-teaza expresia genelor (ADN metilat fiind dificil de transcris). i&ngCi. . deziwha} Perioada a vietii situata Intre copilarie. cortex. cortex. molecule care actioneaza se-lectiv pe p.). ADN METILARE / adn methylation / DNA methylation. / adrenocorticosteroids. Regiuni ale ADN Inalt repetitive Intr-un cromozom eucariot. s.. pe care o continua. -is = rime/it. ADOLESCENTA. ren.ADN ADRENOLEUCODISTROFIE genomic. f. ad •= aproape de. aceleasi celule canceroase exprima demetilaza. f. In plus. n. Pro-ces prin intermediul caruia gruparile metil (CHg) sunt adaugate la anumite nudeotide ale ADN genomic. / adolescence. iAngd. / adrenocortical. ( adrenocorticoids. 2) Cu referire la eliberarea de *adrenalina sau care actioneaza prin intermediul adrenalinei. s. eliberata de me-duiosuprarenale se comporta ca un hormon. sunt de ordin psihologic. 3) Caracte-ristica unei *sinapse sau a unei cai nervoase In care media-torul chimic este *adrenalina.. pi. ADRENOCORTICOSTEROIZI. / adr6nergique. III). f. m relief. ADRENOLEUCODISTROFIE. nd = aproape. leiikos = aK>. ren. In prezent. pi. ren. Enzima care catalizeaza transferul gruparilor metil (0-13) la nivelul unor situsuri specifice ale ADN. ADN HIBRID / ADN hybride / hybrid DNA. [[at.

/ aerotonometre. a aspira. paralizii. AFAKIE. Sin. [Lat.. gr. / adducin. Sin. termenul a.: volum inspirator de rezerva (v. 2) Re-feritor la microorganisme care se dezvoltS doar In prezenta oxigenului. / aerophagia.. aerosolterapie. s. sobria sunt patogene oportuniste la om. s. s. f. f. Wernicke. gr. aphaquie. Aceste variatii contribuie la *efectul de sera. 2) Variatie a concentratiei unui compus din stratui superficial al unei solutii in raport cu concentratia sa m straturile profunde. Clinic. gaster.: volum rezidual (v. / adrenolytic. nutrifie.] Substanta care se adsoarbe. [lat. [Lat. s. s. penlru ansam-blul tulburarilor capacitatii de comunicare prin intermediul vor-birii. ren. / aerogastria. f. [a lyein = a distruge. Boala este ereditara. Proteina asociata *scheletului membranei eritrocitare. s. NA: tunica adventitia. s. AER CURENT / air courant / tidal air. / adventitia.. V. -eris. f. ADVENTICE. cu dis-tensie abdominala consecutiva. / adrenolytique. / aphasie. cu transmitere *recesiva prin cro-mozomul X. adrenergic blocking agent. Ulterior. gr. ADRESINE. aer. a . f. pi. sorbere = a 6ea. f. / adressines. determina pierderea acesteia si secundar *hipermetropie. limitata la uitarea. dementa) si insuficienta suprarenala variabila. s. / aerosol therapy. -os = aer. cidventicms = care se.ADRENOLITIC AMNEZICA pAe = hrana. ad = aproape de.] Care este legat de o 'insufidenfa suprarenala. / air. s. AEROSOLTERAPIE. tonos = ten-siune. a unei cantitati excesive de aer. afazie. / aerophobia. \Lat. [enti[d. AER. ar avea rol patogenic m hipertensiunea arteriala. s.] Prezenta de aer (gaze) In stomac. / adsorbate. gr. adj. emfizem). Se corecteaza prin 'implant (solutie ideala). ADRENOLITIC. se disting doua forme majore: *a. ioni. Procedeu terapeutic In care se utilizeaza *aerosoli din substante medicamentoase. s. aer. -is . n.. f. tid = aproape de. gr. aer. In care a. Pentru dispersii relativ grosiere se pot utiliza atomi-zoare.} Aparat destinat masurarii presiunii gazelor din sange sau din alte lichide ale organismului. / adsorbent. In prezenta calciului. de obicei inconstienta. Metoda curenta pentru obtinerea a. / air. s. gr. A. Se disting a. agenti In unele gastroenterite si suprainfectii. [Lat. alcatuita din doua subuni-tati. formarea complexelor *spectrina-*actina. -os = aer. Spedile A. adj. aer. s. A. ADRENOPRIV. aerocoly. gr. [Lat. 2) Patura externa de tesut conjunctiv a unui organ acoperit sau nu de o membrana seroasa. A. face parte din banda 4. aer.. / aerophobie. m. m. a Ijea. gr. ded a prindpalutui factor al *acomodarii. f. ADUCINA. se asodaza semne cerebrale variate. / aerosol. sorbere = a suge. s.1 eritrocitara si promoveaza. posttraumatica sau congenitala. lytikos = care distruge. AEROMONAS / aeromonas / aeromonas. monas = unitate} Gen bacterian de bacili gramnegativ. V.] Care se opune actiunii *adrenalinei. / adsorbant. AFAZIE AMNEZICA / aphasie amnesique / amnesic aphasia. aer. 1864). ADSORBAT. aer. -is = rinicili. -os = aer} Mixtura gazoasa a 'atmosferei. -os = aer. na-turali ai a. f. a. / aphasia. f. s. ca agentii mucolitici si corticosteroizii. s. -os = aer. -eris. V. -eris. care sufera fenomenul de *adsorbtie pe supra-fata unui corp. hydrophila si A. metron = masura. privus = Kpsit de. [Lat. aer. betablocant. f. se obtin cu ajutorul unui gaz propulsiv com-primat.). pi. aer. AEROGASTRIE. phagein = a mdnca. Receptori ai 'endoteliului vascular care confera specificitate tisulara diferitelor cai de migrare ale leucodtelor. gr. -eris. s. [Lat. •eris. s. aer. A. gr. [Lat. adj. / adressins. s. gr. sorbere = a suge. Ex. f. de-semna imposibilitatea de a traduce gandirea prin cuvinte. adj. kolon = intestin gros} Distensie a colonului prin acumulare de aer sau de gaz. aer. Dispersie de particule solide sau lichide Intr-un mediu gazos. f. aer. ad = spre.). / aerocolia. [Lot. ce provoaca uneori disten-sia organului. AER COMPLEMENTAR / air cornplementaire / reserve air.] 1) Despre un proces care se desfasoara In prezenta oxigenului. m. iar abundenta lor In marile zone urbane poluate poate provoca variatii ale echilibrului radiatiilor In sis-temul pamantatmosfera. phakos = iinte. a 6ea. de 102 kDa si P de 97 kDa. ?i alfablocant. consta In intro-ducerea unei pulberi sau a unui lichid Intr-un curent puternic de aer. aer. aer. phobos = frica} Teama morbida de curentii de aer. cat si cea motorie ale cre. / adsorption. AEROTONOMETRU. ca urmare a afectarii unor functii ale creierului. adaugd deasupra. -eris. [Qr. gr. Consta din tesut conjunctiv si o retea foarte fina de vase care nutresc peretele. [Lot. 147 . [Cjr. / aerobic. s. 0 mutatie a subunitatii din molecula de a. m. 2) Substanta respectiva. gr. / aphagie. -os = aer. / aerosoltherapie.] Initial (Trousseau. s. Sin. scrisului sau semnelor. adj. mobili. -os = aer. sensul termenului a fost extins considerabil.] Deglutitia. a unei substante (molecule. cu flagel polar. particule) la suprafata unui solid (*adsorbant). ADSORBTIE. f. / aerosol. / aerocolie. si adsorbant. f. bios = fiatd. AFAZIE. poate fi post-operatorie (operatie pentru *cataracta). phagein = a mdnca. f. pentru tratamentui unor afectiuni pulmonare (astm. zwrfiire. AEROCOLIE. [Lat. / adventice. Printre diferitele tipuri de a.). / aphakie. Lipsa cristalinului. m. de natura fizica (prin forte van der Waals) sau chimica (prin legatura chimica). adj.). -ens. / adsorbate.: volum curent (v. [Cjr. Sin. de to privere = a Rpsi (pe cineva) de cwa. depinzand de acesta.. [dngd. senzoriala si -a. a substantivelor. Intr-o formulare generala.: volum expirator de rezerva (v.\ Termen care denumeste lipsa 'cristalinului. / aphakia. se asodaza uneori cu anxie-tate si este interpretata frecvent de subiectui In cauza ca avand o semnificatie patologica. AER DE REZERVA / air de reserve / reserve air. a -priv. / aerobe. / aerogastrie. AER REZIDUAL / air residuel / residual air. f. / aerotonometer. s.^rului. In duda integritatii aparatului fonator (*laringe. / aerophagie. de regula reversibila. mai mult sau mai putin accentuata. s. *corzi vocale).. V.} Refuzul sau diminuarea abilitatii de a Inghiti.] 1) Tunica externa a peretelui unei vene sau artere. s. -eris. artificiali obtinuti prin diferite metode. adj. f. ADSORBANT. s. cu evolutie intermitenta (astenie. bronsite. n. gr. aer. adj. s. asi-metrice.rinicfii. s. AFAZIE AEROPAGIE. gr. AEROB. / adsorption. este considerata complete atunci cand sunt afectate atat aria senzitiva. gr. l&nga.] 1) Fixare. ad = spre. ad = aproape de. s. s. idngit.: car-bunele activat si oxidul de magneziu.\ 1) Despre o substanta la nivelul suprafetei careia se produce cu usurinta fenomenul de *adsorbtie. -os = aer. [Lat. cu M. s. a . Forma usoara a *a.} Tip de *leucodistrofie In care se asodaza insuficienta suprarenala cu 'demielinizari la nivelul cre-ierului. n. s. f. AEROFOBIE. [Lat. tulburari de com-portament. reprezinta pierderea memoriei semnelor si mijioacelor prin care omul schimba (transmite sau primeste) idei cu semenii sai. si adsorbat.priv. gastros = stomac. A. s. s. / adrenoprival. f. m. / adducine. f. t. de. f. ren. pha-sis = cuvant. aer.priv. motone. AEROSOL. f. naturali exista In atmosfera. / aphagia. s. AFAGIE. m. / adrenoprive.

/ afebrile. -alos = sange. B. f.: nerv a. AFAZIE TRAUMATICA / aphasie traumatique / traumatic aphasia.. iat. [Termen compvs: afia . primar. determinata de leziuni la nivelul regiunii tem-poroparietale stangi. / affect. *sindrom. newolog fi. m.. 4) Forta de legatura Intre antigen si an-ticorp. la ad = spre. Inaintea altei substante. haima. se poate manifesta prin incapacitatea recunoasterii gesturilor (amimie receptiva). 148 AFONIE AFEBRIL. fiind asociata frecvent cu tulburari ale Intelegerii cuvintelor si constituind In acest caz *a. AFAZIE NOMINALA / aphasie nominale / nominal aphasia. boaia. prietenie. / affective faculty. s. sau a cuvintelor scrise (a. A. f. A. f. \Cjr. patologic. 2) Simpatie. adj. Insotita de o tulburare a constiintei. de la ad = spre. [Car/ Wernicke. sunete muzicale . AFIBRINOGENEMIE. AFLATOXINA. / aphemie. Etiologia poate fi diferita: leziune cu sediu laringian (laringita. [a afficere = a afecta.priv. fehris = fedra. AFONIE. affinitas. exista rar 'in stare pura. AFAZIE SEMANTICA / aphasie semantique / semantic aphasia. AFERENT. A.. scris (*agrafie sau a. A.: eferent. AFEMIE. A. a siabi} 1) Emotie intensa. s. electiva: forta ce este cauza reu-nirii unei substante cu alta..\ Pierdere a vodi. dragoste fata de cineva. s.ge. / affection. completa sau partiala. affectus = stare de spirit.AFAZIE BROCA AFAZIE BROCA / aphasie de Broca / Broca's aphasia. astenic. poate varia In functie de concentratia ligandului (scade cu cresterea concentratiei acestuia) si de prezenta unor factori fiziologici si patologici. Secundar. -ind. afectare. f. care se dezvolta pe arahide si contamineaza uleiul extras din acestea. In care cuvintele sunt rostite fluent. *disfunc-tie. inver-sus. AFINITATE. 3) A. Sin.} 1) Ansamblu al starilor afective: sen-timente. 2) Comportare emotiva. A. sensibilitate. iar pacientui este incapabil sa denumeasca corect obiec-tele.a Intelegerii cuvintelor si a lecturii. deoarece acopera conceptele de *anomalie. AFAZIE MOTORIE / aphasie motrice / motor aphasia. vizuala sau cecitate verbala) prin afectarea centrului vizual al vorbirii. 4) A. gr. Varietate de a. afectiune. A. *boala. apyretic. Ex. a -priv. m. [Lot. tumora benigna sau maligna a corzilor vocale). tularemie etc. f. de. Broca. fifferre = a aduce. s. tristete. Incapacitatea Intelegerii sunetelor emise (vorbire . AFECTIUNE. AFAZIE SINTACTICA / aphasie syntactique / syntactic aphasia. ferrc = a conduce.\ 1) Forta care uneste atomii si moleculele. / aphonie.). a. s. 2) A. verbal sau In scris. Wernicke. gust sau miros. locala). se caracterizeaza prin incoagulabilitate completa a sangelui. cantec (amuzie). caracterizata printr-un defect de Intelegere si utilizare a cuvintelor.rman. apar tulburari de vorbire: bolnavul se exprima fluent. W. congenitala. A. 3) Pro-prietatea unui 'receptor de a lega specific un anumit *ligand. de [a finis = iimitd. de. phone = voce.] Care merge de la periferie spre un centru sau catre un anumit organ caruia Ti este destinat. paralizie de nerv reaJrent (frecvent postoperator.: apiretic. s. -e.: afazie Wernicke (v. la Intam-plare. s.erc = a afecta. AFAZIE OPTICA / aphasie optique / optic aphasia.} A. f. de la affi. AFERENTATIE INVERSA / feed-back / feed-back.\ 1) Forma de *afazie motorie In care se pierde abilitatea de exprimare a cuvintelor prin vorbire 2) Sin. AFECT.cere = a afecta. A.de [a Afipergillus flavus. [Lot. s. pheme = vor6ire. toxikon = otrava pentm varful sagenlor. de ex. este cea mai toxica si provoaca experimental cancer hepatic si necroza periportala. s. caracterizata prin imposibilitatea formularii cuvintelor. Diminuarea capacitatii de utilizare corecte a regulilor gramatical&. de. Asocierea *a. este incapabil sa Tsi exprime ideile prin cuvinte (*afemie sau a. 'Pohniaf... uffectio. s. AFAZIE SENZORIALA / aphasie sensorielle / sensory aphasia. [Lot. / aflatoxine. aferti.priv.] A caracterizata Indeosebi prin pierderea expresiei motrice a limbajului (*anartrie. A. afferre = a aduce. sen-nan = a produce. adj.\ Deficienta sau absenta *fibrinogenului ?n sange. manifestata prin imposibilitatea de a Ie adapta la sensul general al frazei. In cadrul *a. a . [Lat. a . Cuvintele sunt substituite unul cu altui.a. stare patologica cu coloratura afectiva intensa. caracterizata prin anxietate. Semnificatia sa este destui de vaga. facand abstractie de cauze. f. f. emotii si pasiuni ale unei persoane. AFAZIE DE CONDUCTIE / aphasie de conductibilite / conduction aphasia. / aphemia. participiut verCiuiui invertere = a invwsa} Sin.: afaae de conductie. Ant. a . [Lat. dar se constata *para-fazie si *jargonoafazie. este rareori pura si se complica frecvent cu tulburari ale limbajului vorbit. m. Se asodaza frecvent cu tulburari ale capacitatii intelectuale si cu 'hemiplegie. transmisa pro-babil printr-o gena autozomala recesiva. Sin. AFAZIE WERNICKE / aphasie de Wernicke / Wernicke's aphasia. s. (uii's = stare. senzoriala care consta In incapacitatea Intelegerii cuvintelor scrise. fioald. de la loxan = sageatd. ferre = a conduce. Sin. A. cu evolutie impetuoasa si scurta. stare emotionala intensa. audi-tiva. profesor [a 'Paris.). apcii [a 'Sres[au (in present 'Wroclaw. / affinite. a s[d6i. In care pacientui. se poate asocia cu tulburari intelectuale majore si cu *hemianopsie. desi gandeste normal. Caile vizuala si auditiva nu sunt afectate.} 1) Termen general ce desemneaza orice proces morbid. grafica) sau gesturi (*ano-mie motorie). s. A. A. / affinity. affectus = stare de spirit. 2) Tendinta substantelor de a reactiona unele cu altele. f.] Mico-toxina produsa de anumite suse ale ciuperdlor din genul "Aspergillus flavus si Aspergillus parasiticus.). s. vas a.). AFECTIVITATE. -md: gr. AFAZIE VIZUALA / aphasie visuelle / visual aphasia. s. este alterata In "nevroze si 'psihoze. dupa tiroidectomie) sau leziune cen- . / aflatoxin. Wernicke cu *a. f. / afebrile. dar utilizate incorect. profesor la 'Seriin. AFAZIE VERBALA / aphasie verbale / verbal aphasia. f. / afferent.priv. s. AFAZIE FLUENTA / aphasie fluente / fluent aphasia. ObiectuI este denumit doar daca este perceput prin palpare. cauzata de traumatisme la nivelul extremitatii cefalice. este determinata de leziuni 'in teritoriut arterei sylviene. Broca (fiind consecinta afectarii ariei Broca). f. -atis = inrudire. adj. *leziune. \Gjr.: conexi-une inversa (v. surditate verbala. De asemenea. / afibrinogen6mie. le-ziune produsa de un agent infectios la poarta de intrare In organism (sifilis. A. adj. In care este alterata Intelegerea sensului cuvintelor. psifiiatm. n. Iat. [Cjr. Se manifesta prin incapacitatea Intelegerii cuvintelor rostite si scrise (surditate si cecitate verbale). a s(a6i.vd.. / afibrinogen(a)emia. [Paul Broca. s. 18481905. s. AFAZIE TOTALA / aphasie totale / total aphasia. tuberculoza. m. {Lat. / affection. Incapacitates de a denumi un obiect perceput vizual. la affir. cu toate ca obiectui este recunoscut. / affect. se Insoteste frecvent de *cecitate psihica. B. s. vec-inatate.temperatura In jur de 37°C). afecfiune.surditate muzicala sau amnezie receptiva) prin afectarea centrului auditiv. [Qr. antroyolog fi cfwwg franca. cu afectarea moderata. A. Forma de *a. o.: anal-trie (v..] Despre un organism uman a carui temperatura este In limite normale (de regula . 18241880. / affectivit6. / afferent.fibra. f. f. fihra . / aphonia. *agrafie).

m. ic. Molecula capabila sa se insereze Intre platourile formate de bazele Tmperecheate ale unui *acid nucleic. gastros = stomac} Absenta. s. f. aphtae. v.: virus delta.] Substanta mucilaginoasa extrasa din anumite alge din familia Floridee. factor fizic. haptein = a arde. A.. provocata de stimulari din mediul ambiant. s. / aphtha (pi. a. In cadrul *bolii Behcet. a agita fi agere = a acttona. / aphthosis. [Qr. s. / aphrodisiac. AFRODIZIE. [Cjr. A. / agammaglobulinemie.: chelator (v. aflate In suspensie. cold agglutinins. sunt bacterioaglu-tininele si hemoaglutininele (v.: geloza. [Alois Bednar. imunoglobulinele. s.. provocand astfel aglu-tinarea acestora. purtator de germeni infectiosi. f.e ia gignere = a naste. agglutinare = a [ipi. s. Se preanta sub forma unei ulceratii de dimensiuni mici. la glohus = glob. de corp calos. AGITATIE. secundare din unele boli ale sangelui (leucemie limfoida cronica.. m. congenitala sau dupa extirpare chirurgicala. / chelating agent.. al carei suport Tl re-prezinta anumite gamaglobuline. -atos = sangc.).). / agent.priv. ia agitare = a pune. [Qr. de (a gr. adj. / agglutinogene.] Absenta secretiei lactate dupa nastere. aphrodisiakos. imunitate. V. AGLICON. gesturilor si 'mimicii. / agenesia. biologic ce reactioneaza cu materialul genetic si poate induce o *mutatie. AGALACTIE. de. [<^r. -ntis = ac. Viena. -ina. V. a .. gr. s.priv. ['Malaie. s. / aglossie. observate la nivelul palatului dur la copii. a pune. / agitation. genitale.[ Ulceratii infectate. Ex. aphrodisia = dorinfa se. / aphtose. AGAMAGLOBULINEMIE. A. In alimentatie sau ca laxativ moderat. f. m. spasfca). / agenesie. sindrom Aicardi. a . gasler. AGIRIE. Se disting: 1) A. / aglycone.J(ua[d. s. AGEUZIE. de. AGENT DELTA / agent delta / delta agent. [a Afrodita = zdf-a dragostei} (Substanta) care stimuleaza dorintele sexuale. Se utilizeaza Indeo-sebi In microbiologie. de obicei cu un burelet inflamator eritematos. f.. AFTOZA. AGENEZIE. / agyria. s. s. agitatio. impulsurite sexuale. s. / agalactie. Apar din cauza sugerii diferitelor obiecte murdare. 2) A. m mifcare. [Lat. / agitation. genesis = producere. cu evolutie In pusee recidivante. / aglycone. Contine doua componente principale: agaroza (polimer de galactoza) si agaropectina (polizaharid sulfatat). V. Se prezinta sub forma unor bandelete de culoare galben-pal care se umfla In apa. 2) A. cand se produce *afazie. care ar putea reprezenta forme conge-nitale cu expresie tardiva.\ Aglomerarea prin alipire a celu-lelor sau bacteriilor purtatoare ale unui antigen (*aglutinogen). Este localizata la nivelul mucoasei orofaringiene. / ag6nitalisme. cu prognostic benign. carenta imunitara. f. a . / agglutinin. AGLUTININE RECI / agglutinines froides / cryo-agglutinins... f. s.] Boala caracterizata prin prezenta de *afte la nivelul mucoaselor bucale si genitale. microorganism patruns In corpul uman. gr. ce favori-zeaza *aglutinarea In prezenta anticorpului corespondent. a uni. *aftozele. f. infectant. / agent. glossa = iimfid} Absenta congenitala a limbii.. a stomacului. s. In paranoia. A. ia gr. m. s.] Anticorp capabil sa se lege la antigeni de suprafata ai celulelor. / agammaglobulin(a)emia. 1S16-1SSS. excitement. Acest termen desemneaza un grup de boli determinate de afectarea 'imunitatii umorale. f. Cele mai cunoscute a. m. / aglossia. f. o . r. poate sa apara si fara o leziune organica. a uni. AGENT INTERCALANT / agent intercalant / intercalating agent. mutagen. ptdiatru austriac. a .: genina (v. s. s. / agglutinine. viu. f. d. AFTA. la Afrodita = zeifa dragostei. duice. dim. de. [Lat.] Sin.. / agenitalism. f. m. agens. [Lat. 3) A. gueusis = gust. [Gr. / agastria. AGENT PATOGEN / facteur pathogene / pathogenic factor.tana. f. glykys = dutce. La om. dand prin racire un gel. [Lat. s. f. s. agglutinare = a dpi. a uni. gyros = cere..] Tulburare de comportament caracterizata prin excitatie psihomotorie. vulgara. [Lot.} Starea unui individ privat de secretia interna a glandelor sale sexuale.: 1) A. -arum = afte. nu poate fi transmis decat asocial cu "virusul hepatitei B. fiind foarte dureroasa. [Lot. / agalactia. / agglutination. vector. 149 AGLUTINOGE N . 2) A. Cat. n. s. la geiman = a produce} Defect de dezvoltare a unui tesut sau a unui organ prin afectarea embrionului din cauza unei anomalii a mesajului ereditar sau a unei *embriopatii.AFRODIZIAC trala (a nudeului ambiguu al nervului X cranian). agglutinare = a [ipi. -onis = cyitatie. mai rar pe mucoasa genitala.tiv. f. AGENT.priv.ziana agar-agar. A. / agueusie. AFTE BEDNAR / aphtes de Bednar / Bednar's aphthae. de. f. {Cjr.. haima. determina aglutinarea Intre 4 si 20°C si hemolizarea In cazul activarii complementului. gr. AGENT CHELATOR / chelateur. m. si eunuchism.priv. A. d..priv. f. izolate sau grupate. a .. s. AFRODIZIAC. Virus ARN de masa moleculara mica. -ina . ageustia.] Exagerarea morbida a dorintelor sexuale.} Absenta *gamaglobulinelor din sange. s. f. Anticorpi antieritrocitari autoimuni care recunosc frecvent o serie de antigeni de grup sanguin. gala. f. boala Bruton. grup sanguin). poate fi spon. congenitala de tip Bruton. cu exagerarea miscarilor. / agastrie. a . pot fi disoci-ate. globuJus. amar si acid. s. In general. genitalia .] Absenta congenitala a *circumvolutiilor cere-brale. Sin. / agyrie. A. s. s. / ageusia. [at.. disglobu-linemie.] Pierderea totala sau partiala Cin acest caz se utilizeaza si termenul hipoageuzie) a simtului gustului sau absenta senzatiilor gustative elementare: sarat.priv. v. s. isterie sau prin spasm muscular laringian (a. [Lat. idiopa-tice dobandite tardive. adj. m. AGLUTINOQEN. s. microorganismelor de catre serul bol-navului constituie o metoda utila de diagnostic bacteriologic. aph-tae. -oza . s. Sin. sau reactionala. f.. s. s. s. / agglutinogen. / aphrodisiaque. prin absenta selectiva a uneia sau mai multor imunoglo-buline. AGLUTININA.. In prezenta anticorpilor corespondenti (aglu-tinine). f. In relatie cu exaltarea afectiva si excitatia mentala. intrand In compozitia a numeroase medii solide sau semisolide. [ite-ra a aifahttului grec. -arum = afte. in mifcare. f. sau agresiva. f. AGENITALISM. aphthae). s. o . alimfocitoza. s. AGAR-AGAR / agar-agar / agar-agar.organde. f. n. [Qr. f. / aphte. si disgenezie.: pe suprafata hematiilor se afia hemaglutinogeni. de [a agere = a actwna.priv. Ex.] Forta sau substanta capabila sa produca o schimbare nefavorabila sau favorabila organismului. s. AGLOSIE. rezulta dupa spargerea unor vezicule pline cu lichid seros. de forma rotunda sau ovalara. f. a pune in mifcare. / agglutination. lot. AGASTRIE. A. Sin.priv. a priv. gennan = fl product} Antigen prezent la nivelul unei suprafete celulare. Poate fi dezordonata. aphthai = ulcer mic fi aphlcin sou. f. AGLUTINARE. aphtha! = nicer mic ft aphfeia sau haptein = a arde] Leziune elementara care caracterizeaza *stomatita aftoasa si. \Gjr. hematiilor sau hemaglutinarea se produce in vivo In erorile de transfuzie (grup sanguin incompatibil) sau In unele stari patologice. s. a crea. -aktos = [apte. de. / aphrodisia. de ex. 3) A. Se disting: 1) A. chi-mic. [Ofr. mielom). 7=0 treia.. Orice factor provocator de boala. masurand 35-37 nm si generator al unor forme severe de hepatita. [Cjr. Termenul agalaxie este incorect.. s. lipsita de intentie sau scop. s. / aphrodisie. m. s. gyms. [Qr.

In functie de natura acestor stimuli a. s. m. d. sau generalizata. AGONIST. aggregatio. dopexamina). s.). agonisti adrenergici.. V. a . / agonadal.: *apomorfina. Rezulta imposibilitatea re-cunoasterii persoanelor. s. 2) Defect de constructie gramaticala a frazei.] Leucocit lipsit de granuiatii. -inis = mu[time. este o proba de evolutivitate a sechelelor traumatice. -onis = ac^iunw de. / agregat.. [Qr. dim. / aggregability. AGRANULOCITOZA INFANTILA CONGENITALA / agranulocytose infantile hereditaire de von Kostmann / infantile genetic agranulocytosis. [<^r. [Gr. f. s. anosognozie. granulum.\ Proprietatea de a se agrega. AGNOZIE. s. \QT.] Despre mai multe organs elementare ale aceleiasi specii reunite unele cu altele. s. f.priv. s. s. ligand. m. granum = graunte. dimpotriva. f. -ale. Este facilitata de *catecolamine. agrafe.priii. din gr. granuliim. 3) *Ligand natural al unui receptor sau sub-stanta exogena ce declanseaza atat reactia primara. "bromocriptina). factor pla-chetar IV. agora = piata. A.re. AGONIE. / aggregation. Poate fi localizata. / aggregating. care este redusa la un stil telegrafic prin suprimarea adjectivelor si pre-pozitiilor. A. gramada alcatuita din elemente figurate ale sangelui. AGRAFIE. / agonie. se clasifica In: auditiva. a aduna. / agonadal. mai rar.] Asociere (sindrom) caracterizata prin scaderea marcata a num§rului de *granulocite sanguine (sub 300 granulocite pe mm 3). s. si agonist potasic. adj. cu tendinta evitarii acestora. m.] Piesa metalica mica. aggregare = a aduna. / agranulocytosis. boala Schultz. s. de timp) etc. \Qr. dim. [fr. f. termenul se uti-lizeaza cu referire la procesul de aglomerare In gramezi a elementelor figurate din sange. / agoniste. 2) Termen vechi.] Aglomerare. / agoraphobia. [Lat. s. s. fo-losit pentru a desemna ultima faza de tranzitie dintre viata si moarte. graminatike = arta de a scrie fi de. s. acestei actiuni i se poate opune actiunea unui muschi antagonist. agonistes = [tlptdtor. s. de la. s. s.] Aglomerarea unor ele-mente Intr-un spatiu restrans. p. si coma. [at. / agminated. s. Aglomerare. de raspuns celular. / agranulocyte. antagonist. reprezinta ultima etapa a *hemostazei primare (faza plachetara a hemostazei) si este initial reversibila. imaginilor. a pro-priului corp (autotopagnozia). Penomenul de aglomerare a eritrocitelor in gramezi la nivelul vaselor. AGNOZIE TACTILA / agnosie tactile / tactile agnosia. de a se aglomera In gramezi. [Lot. a . V.. care patrund In creier (ex. adj. s. / agony. AGREGARE A ERITROCITELOR / agregation des hematies / sludge. aggravatio.] 1) Vidu de pronuntie a cuvintelor. se asociaza re-lativ frecvent cu *atacul de panica. f. kylos = cduCa. f.i gone. chiar existenta a. adj. / agraphie. krap = croset. Definite a. [Cfr. [Lot. AGONISTI DOPAMINERGICI / agonistes dopaminergiques / dopaminergic agonists.: sindrom Kostmann (v. -ism. f. gustativa. adj. la un. Poate re-prezenta un simptom al *afaziei sau al disociatiei din 'schizo-frenie. / agregation. leziuni ale mucoaselor (gastrointestinale) si ale tegumentelor. cunoastere. f. afectare corporala sur-venita dupa *consolidare. AGREGAT DE ERITROCITE / agregat d'hematies / red cell aggregate. / agraphia.] Care provoaca 'agregarea eritrocitelor sau a plachetelor In vasele sanguine.). In starile de soc. Termenul englezesc sludge este uneori preferat celui de a. / agregant. {Cjr. agonisti dopaminergici. In acest caz este considerata o forma de 'apraxie. caracterizata prin stingerea treptata a functiilor vitale si pierderea progresiva a constientei.. f. ca si prin utilizarea verbelor la infinitiv. / aggravation. sludging of red cells. a capacitatii de Intelegere a suc-cesiunii si duratei evenimentelor (a. la leucodte. s. a citi [iterde. cu efect peri-feric dominant la nivelul rinichilor. / agrammatism. / agonist. s. adj. de [a uggravare = a agravci. f. cu mentinerea normala a fortei si a coordonarii miscarilor mainii. phohos = frica. largi. V. / agranulocyte. In zonele de ischemie. aggregare = o aduna ta un [oc. f. s. / agoraphobic. kytos = cduld. / agranulocytose.} 1) In sens larg. Sin. AGREGABILITATE. aggregare = a aduna la un loc. sunetelor.: astereognozie (v. gonos = sitmdnf:a. se observa In anumite 'afazii si In cadrul patologiei lobului parietal al creierului. V. / agmin6. adezivitate plachetara si trombus alb. sau se mentin In contact doua frag-mente osoase dupa osteotomie. determinata de un mecanism imunoalergic. [at.] Teama morbida de spatiile goale. AGREGANT. adj. s. *tromboxan si de prezenta calciului. reprezinta un subiect de controverse: pe de o parte. / agrafe. A. f. f. agmen. s. s. desi etapa de perceptie (segmentui peri-feric al analizatorilor) este normala. gr. agoa = [upta. / agrammatisme. / agnosia. AGONIST POTASIC / agonist potassique / potassium channel opener. vaselor si tubului digestiv (ex. adj. In medicina. cu efect central. de id granum = grannie. si alexie. Sin. avand o circulatie interna-tionala.] Alterare a scrisului.. / worsening. ca entitate este pusa la Indoiala. AGRAVARE. a obiectelor. sindrom Gerstmann. Termenul se refera Indeosebi la eritrocite si. se sustine ca exista totdeauna tul-burari senzitive elementare. e. A. gramada de eritrocite dispuse de re- . In forma de croset. AGREGARE A PLACHETELOR / agregation des plaquettes / platelet aggregation. -e. Fenomenul de grupare a plachetelor. a mrautdti. receptor.. prosopagnozie. -aux. de la aggregare == a aduna la un [oc. \Gjr. m. asomatognozie. V. f. a . / aggregate. AGRAFA. gno-sis = perc. -onis = wrdutdfire. s.: *dopamina. fenomen util In tratamentui ischemiei miocardice. AGONISTI ADRENERGICI / agonistes adrenergiques / adrenoreceptor agonists. -ozu.AGMINAT ERITROCITE AGMINAT.. olfactiva.. [at. / agnosie. graphein = a scrie. adj. evolutie nefavorabila a unei boli.. AGRANULOCITOZA.. [Lot. A. Substante endogene sau exogene care stimuleaza receptorii a si p ai *noradrenalinei.] 1) Durere severa sau suferinta extrema. AGONADAL. Substanta capabila sa deschida canalele de pota-siu dependente de ATP intracelular. si agregant. agregare. Sin. agregat. la. d. a priv. [Qr. foarte proba-bil. [oc. A. consecutiv caruia acestea se acoleaza unele cu altele In vase. 150 AGREGAT DE AGRAMATISM. n.] Pier-derea capacitatii de recunoastere si de expresie mentala a stimulilor senzoriali. Rezulta o diminuare a influxului de calciu In celulele musculare netede vasculare si cardiace. AGREGARE. fiind unite de filamente de *actina.priii. f. sludge. devenind rapid ire-versibila. [Lat. f. Substante endogene sau exogene care stimuleaza receptorii presinaptici sau postsinaptici ai *dopaminei. V. si a. de a se alipi. f.\ 1) Despre actiunea unui muschi In sen-sul dorit. din {jam. este favo-rizata de Incetinirea circulatiei si provoaca obstructia arteriolelor si capilaretor. -e. f. si sindrom Kostmann. grammatJca. a • priv. vizuala. . n. AGORAFOBIE. / clip. cu eliminarea uneia sau mai multor foneme (sune-te). 2) Substanta care concura la producerea unui anumit efect. 2) In medicina legala sau In expertiza. Se disting a. cat si pe cea secundara. n.epe. f. *ADP. cu care se apropie si se mentin apropiate buzele (marginile) unei plagi pana la cicatrizare. / agregabilit6. s. cecitate psihica. expune la un rise infectios grav si daca se manifesta izolata este. AGREGAT. 'miozina si *fibrina. [Lat.priv. AGRANULOCIT. de la gnonai = a cunoafte. un [oc. pe de alta parte. V. tactila.] Care este lipsit de *go-nade. a .

s. V.. albugo. atlas. adj. / albumose. a -priv. ALBUMINA. gr. m. [Qr. V. albugo. f. ia aggredi = a merge spre. lactis = lapte. / albuginea. f. / albumose. dura. f. [Lat. V.. / alacrymie. de toluidina. Desi acest termen rezolva ambiguitatea termenului de *alca-loza. ouron = urinai Prezenta serumalbuminei In urina... depigmentate.} Tulburare caracterizata prin diminuarea sau disparitia miscarilor spontane si automate si prin lentoarea miscarilor voluntare.\ Individ afectat de *albinism. gr. s. 1) Una din culorile principale ale spectrului vizibil. / alcalemie s. s. fie cu lapte de origine animala. cu pH-ul peste 7. -inis = aifiuf de ou. Frecvent. f. s. transversale. / blue. const. s. a ataca (ad = la. n. Pot provoca iritatii ale tegumentelor. / albinisme. de. ALBINOS.. f. gradi = a merge. [Cjr. / albino. Deoarece uricaza nu exista la om. s. muschi. -inis = aBJeatd. In relatie cu cromozomii sexuali (*gonozomi). / albumin. haima. ALBUGO. f. de (a kinein = a mifca. / albuminurie. gr. de [a aggredi = a merge. A. 151 . / lactase deficiency. Evans. un deficit de "tirozina. de tip recesiv. [Lot. f. ALANINA. de [a albas •= ail}. Var. ALBUMINURIE. V. continand vase intestinale. s. / alcali. / albinos. f.. f. ALBUGINITA. ALBINISM. Uneori termenul este considerat sin. a ataca (ad = (a. eidos = forma. f. -atos = sange} Cresterea pH-ului sau scaderea concentratiei ionilor de hidrogen din sange. f. / agressology.] Prezenta In urina a albumozei. adj.] Membrana fibroasa.). -antim = carnat. s. a. s. s. Este cazul indeosebi al *sindroamelor Chediak-Higashi si Hermanski-Pudlak. s. la nivelul pielii. -inis = aldeatd. -inis = a[6uf de ou. / alanine. / agressivite. -ina. pi. a past). -e. = aib. -inis = alhuf de ou. f. constand In formarea de pete mid albe. a . s. s. ALCALEMIE. s. con-genitala sau dobandita. / albuminorrachie. ALBUMOZA.} 1) Care are reactie alcalina (bazica). -ina. f. s. si tab. spre.) sau ascunsa. [^. Substanta rezultata prin actiunea uricazei asupra 'acidului uric. artificials). s. spre. [Lot. albugo. generali-zat sau oculocutanat.. s.: a. ALBUMOZURIE. f. / agressologie. gramada de trombocite. gr. Laborit. s. AGRESIVITATE. toate de tip auto-zomal recesiv. s. oua. f. AHILODINIE. / eye dryness. n. s. [at. agregarea eritrocitelor. [Lat. \Qr.] Absenta *lactazei din intestin. s. mimica. eel mai frecvent. f. n. ALBASTRU. -oza. 3) A.. erou grec a carui mama i-a finut de ca[c6i pentru a.\ Prezenta si concentratia *serumal-buminei In plasma sanguina. -i'(a. ocular. tripan. cu aspect albicios. ALANTOIDA. lalia = vorbm. mai mult sau mai putin reprimata (exprimata prin privire. ALBUMINEMIE. comportamente si cuvinte ostile fata de orice persoana sau obiect care repre-zinta un obstacol In obtinerea unei satisfactii imediate. 2) Mai multe substante chi-mice. gr. / alkali. f. V. f. / albuginitis. Simbol Ala sau A. / albugo. / albuginee. f. f. acte suicidale).priv. / allanto'ine. f. provocand Indeosebi *saponifi-carea grasimilor. Aglomerare. lac. a . partial. In 'leucemie.: pro-teina Bence-Jones (v. albus = alb.).] Ramura a fiziopatologiei care studiaza mecanismele agresiunilor pato-gene si reactiile organismului.r. si lactoza. s. ALBUMINORAHIE. ALBUGINEE.} Absenta secretiei lacrimale.). ALCALI. a. haima. de la lalein = a ror6i. si leucom. 2) A. uneori striate. de [a albus = aid. Poate fi dirijata Tm-potriva altei persoane {heteroagresivitate) sau Tmpotriva pro-priei persoane (autoagresivitate: automutilare. [Lat. / alalie.\ Alimentatia lactata a unui sugar. s. f. f. A. Prin hidroliza dau amino-acizi si amoniac. biochim. testiculara. / akinesie. albumen. s. V. a pllfi). s. -inis = aifitif de ou.] 'Diverticul al intestinului embrionar al carui perete. Ex. albumen. f. reactia sa este utilizata pentru do-zarea specifica a acidului uric sanguin si urinar.priv. -inis = aifieat. a.} Durere vie la nivelul tendonului lui Ahile sau al bursei pretendinoase provocata de miscari dc flexie sau de extensie ale label piciorului. s. [^r. s. albumen. de la alhus = a[6. Akhileus. / alkaline. m. al kali sau alqaliy = soda. adj. / alalia.] Inflamatia *albugineei. fie cu lapte uman. 2) Denumire a petelor albe de la nivelul *corneei. s. / lactation. albumen. s. agregarea plachetelor. / alcaline.: acromie cutanata. ALACRIMIE. al kali sau al-qaliy = soda. f. gr. si sindrom Sjogren. f. care Inconjoara unele organe: globul ocular (a. lacrimri = iacrima. ALANTOINA. / cervi-cospinal fluid proteins. f. f. ALAPTARE. / akinesia. poate fi manifesta (amenintari si insulte. ouron = urina. / allantois. ocu/ara sau sclerotica). de Prusia. / alanine. [Lat. date de acumularea de granulatii grasoase In grosimea acesteia. / allantoide. tab. lovire etc. albumen. biochim. s. Fondator: H. kinesis = mifcare. [at. [Lat. [Lot. s. -ina . Aceasta tulburare este una din caracteristicile fundamentale ale *sindromului parkinsonian si se exprima la maximum In 'mutismul akinetic. s. distrugere a unor obiecte. rhakhis = wloana VirtelJrala. / albumine. / albumosurie. *osteomalade si In *metastazele osoase. f. m.. f. spre. s. s. a. V. s. cu aplicatii In medicina. adj. NA: tunica albuginea. / atbuminemie. s. / allantoin. In absenta le-zarii caii motorii principale. Sin.-l scufunda in Sty\j odyne = durere. lapte. de [a albus = alb. uneori. este putin utilizat. s. al kali sau alqaliy = soda. allactare = a a[apta. aluzii etc. logos = stiintd. ca 7n 'sindromul Waardenburg. / achillodyma. ALACTAZIE. f. / alkal(a)emia. proteinurie. de ia albus = al6. f. contribute la formarea "cordonului ombilical si a *placentei. albumen. const. Sunt solubile In apa (spre deosebire de *glo-buline) si coagulabile la 70-90°C. AGREGAT DE PLACHETE / agregat de plaquettes / platelet aggregate. adj. s. / agressivity.. m. termenul este folosit pentru tunica a. -aza. adj.: proteinorahie (v. alhiif. a priv. [or. s. natural (Indeosebi de vaca) sau preparat industrial (a.: acinezie. [Lot.. s. ALCALIN. -inifi = at6uf de ou. s.\ Incapacitate de a vorbi din cauza unui defect sau a unei paralizii a organelor vocale. penisul (Invelisul extern al corpilor cavernosi). cu transmitere dominant autozomala si manifestat prin pete albe.} Sin. f. se observa In *mielomul multiplu si. / achillodynie. denumita si 'proteina Bence-Jones. A. -atos = sange. V. / allaitement. [Qr. bilirubina. constituent al proteinelor si glucoforma-tor. [Lat. [Lat. s. Este format prin transaminarea Intre piruvat si glutamat. ca si In unele vegetale. / alactasie. f. [Gfr. [Lat.] Sin. A.] Substante bazice care au reactie alcalina si prezinta proprietati specifice. / albugo. In care se constata. ALALIE. [Lat.a.] Tendinta la atac. de la albus = aid. aggresus. [gr. de brom-fenol. f. aggresus. AGRESOLOGIE. sunt denumite cu acest cuvant. pi. medicamente etc. AKINEZIE. s. V. m. care se formeaza uneori In arteriole si capilare in cazul Incetinirii circulatiei sangelui.] Grup de pro-teine continute In serul sanguin. -ism} Denumire generica a unui grup de boli determinate de alterari metabolice ereditare ale productiei de *mela- ALCALIN nina. s. / albumosuria. si stres. cu sase subtipuri. / bleu. -inix = a[6uf de ou.AGREGAT DE PLACHETE gula In rulou. cu *afemie. / albuginite. Aminoacid neesential. f. f.} 1) Tulburare trofica a unghiilor. s. de metilen. / albuminuria [Lat. s. a. f. joaca un rol esential In men-tinerea *presiunii oncotice si In transportui In sange a nume-roase substante: acizi grasi liberi. -oza. m. este clasificat In trei grupe principale: 1) A. 2) Care prezinta tendinta de a accepta protoni. gradi = a merge. / albinism. s. f. / albumin(a)emia. -ina.

lichid clar.).] Produs de degradare incompleta a aminoacizilor aromatici *fenilalanina si "tirozina. [Ar. / alcoolature. care au proprietatea de a reactions cu anumite grupari 152 proteice. ALCOOLISM. ALCALINIZARE. a. [AT. s. s. s. ALCALINIZANT. actiunea lor se manifesta prin blocarea diviziunii celulare. Lichid incolor. Exista diferite tipuri de a. eliminarea sa urinara. Toleranta individuala este extrem de variabila. desemneaza a. / alkaloid. adj. Impropriu consumului: foarte toxic (orbire. volatil. / alkylant. in.] Cantitatea de baza existenta Intr-o solutie. f. s. ALCOOL ETILIC / alcool ethylique / ethanol. cronic este frecvent legal de probleme psihologice si sociale. si sunt utilizati frecvent In terapeutica. A. \!Ar. pdtrum. a unor doze excesive de alcool. \5ir. ALCAPTONA. S. / alcalinisant. In continuare.soda. fiind plasmatica si tisulara.. gr. f. me-tabolica. V. s. s. / alkaptone. obtinut prin fermentatia hidrocarbonatelor. ALCALINOTERAPIE.] Procedeu terapeutic care consta In efectuarea de infiltratii cu alcool (di-luat sau la concentratii de 45%. Preparat medicamentos obtinut prin macerarea In parti egale de alcool etilic si o planta proaspata. hipokaliemica este asociata cu hipopotasiemie si poate aparea in *sindromul Bartter (pH-ul extracelular este crescut. s. cloroformul. [J?r. al kali sau al-qaliy = sodd. / alcoholometer. Ex. a] kali sau al-qaliy = sodd. ALCALOZA RESPIRATORIE / alcalose respiratoire / respiratory alcalosis. al kali fail alqaliy = sodd. 0. adj. ALCOOLMETRU. m. denaturat sau medicinal contine substante care Tl fac dezagreabil pentru consum. al kali sau al-qaliy = sodd. / alcalose. kaptcin = a suge cu loco-mil'. m. de la 2. primari (R-CH^OH).] Substanta organica heterodclica de origine vegetala sau de sinteza. eterul. ALCALOID. / alcoholisation. f. A. al kali sou al-qaliy = sodd. / alkalinity. / alkaptonuria. compensata. termenul a. a. densimetru. prin scaderea presiunii CO. f. f. s. f. \5\r. ALCOOL. ALCALOZA.5 g%ci produce euforie si excitatie. m. m. / alkyi. s. *tremor).dtor. Este preparat prin distilarea lemnului sau prin sinteza. s. s. cand pH-ul sanguin este readus la valori fiziologice. m.dtor.\ Prezenta si concentratia alcoolului etilic In sange.ohof sou al koh'l = sudtit. Var. alcohol sail o7 koh'l . / alcoolisme. inflamabil. / alkylant. cu formula chimica C^OH. Aceste perturbari pot fi siste-matizate astfel: tulburari psihice (afective. alkalosis. s. Infiltratiile se practica la nivelul trunchiurilor nervoase vectoare ale durerii. [Ar. al kali sau al-qaliy = sodd. alaturi de C si H sau de C. usor colorat. Inlocuind un atom de hidrogen cu gruparea alkil. haima. gr. Se disting a. f. al cohol sau al koh'l = subtil. V. de. *cocaina. sunt strict regle-mentate. s. pana la neutralizare (a. cronic reprezinta un complex de tul-burari provocate de ingestia repetata. 'in functie de etiologie si de interventia mecanismelor compensatorii: a. s. etilic. V. Se utilizeaza ca dizolvant general. / alcalinit6. CHaOH. n. el obli-gand la o autentica ancheta sociala.. al kali sou al-qaliy . Este antiseptic. pdtrum.: *morfina. iar In dilutia de 70% intra In compozitia unor preparate farmaceutice.4).-COH-R. s. gr.] Stare patologica care re-zulta prin acumularea plasmatica de substante cu caracter bazic sau prin pierderea de acizi si care se caracterizeaza prin scaderea concentratiei ionilor de hidrogen (cresterea pH-ului peste 7. Unele a. misdbil cu apa. n. s.dtor} Preparat medicamentos care rezulta din distilarea alcoolului etilic pe una sau mai multe substante aromatice. s. f. acumulare plasmatica de alcali de origine alimentara. ALCALOZA METABOLICA / alcalose metabolique / metabolic alcalosis. Termenul de *oenolism semnifica a. s. consecutiv. se exprima In mai multe moduri: prin concentrate totala a bazei. m. secundari (R-CHOH-Ri) si tertian (R. [Hr. m. s. ALCHIL. s. gr. scadere a memoriei. metron = mdsurd. prin abuzul de vin. *ocronoza si dureri articulare variabile. 1) Despre un compus chimic care poseda una sau mai multe grupari *alkil.: alkil.. In timp ce pH-ul intracelular poate fi scazut sau normal). / alkyl.sufitlli pdtrunzdtor.sufitil. gr. ALCHILANT.} Denumire generala pentru clasa de compusi organici care contin In molecula una sau mai multe grupari OH neionizabile. alcohol sau al koh'l = su6ti{. Sin. -ism.5% volume de C.ALCAUNITATE ALCOOLMETRU ALCALINITATE. [Hr. / alcoholate. -oza . ce confine azot. / alcohol(a)emia.' / alcoolemie. ALCOOLEMIE. al-r. . / alcoholature. V. [Ar. / alcoolat. s. 60%.] Procesul de producere a unui mediu *alcalin. Determinarea sa are importanta medicolegala. ALCOOLIZARE. ALCAPTONURIE. Intre 1 si 2. therapeia = tratament. cu [dcomie. In aerul expirat In hiperventilatie sau respiratie artificiala prelungita. / alkalizer. a. s. Radical reprezentat de un alcool care a pierdut un hidroxil sau de o hidrocarbura care a pierdut un atom de hidrogen. T. sunt putin so-lubili In apa. / alcaptonurie. timp de ani de zile. asociata cu fiziopatologia unor boli etc. m. / alcoolmetre. / alkalization. / alcalinoth6rapie. / alcalosis. / alkalitherapy.. *stricnina etc.: *ciroza. A. euforie nejustificata. s. In limbajul curent. al-cohoi sau a! koh'l = su6til. pdtrunzdtor. s. -alos = sangt. / alcalinisation. Responsabilitatea penala (delict. prin concentratia ionilor OH sau prin cantitatea de baza titrabila cu un add. eidos = forma. / alcohol. f.] 1) Prezenta In urina a *alcaptonei. ALCOOL METILIC / alcool m6thylique / methanol. etilism. s. respirato-rie sau gazoasa. s. / alcoholism. e. cu miros agreabil.'al kali sau al-qaliy = sodd. uneori la doze foarte mid. adj. Administrarea si circuitui a.R. se manifesta (uneori. deci un alcoolic nu trebuie examinat simplist. foarte solubili m alcool si dau coloratii specifice cu unii reactivi. Complicatiile cele mai grave ale a. [-%r. 90%) eel mai frecvent In scop antalgic. A. s. moarte). alcaloza. care deter-mina acumularea alcaptonei In sange si. [-^r. deoarece anomalia enzi-matica poate fi observata si la subiecti sanatosi) prin coloratie bruna a urinei. / alcoolisation. [J4r. f. f. iar catre 4-5 g%o apare coma. Exercita totdeauna o activitate farmacologica puternica. pdtrum. s. m. f. A. de alti-tudine apare la altitudini mari. sunt folosite In chimioterapie ca antimitotice (ex. In general pentru favorizarea dizol-varii unor calculi renali (din acid uric sau cistina).: dclofosfamida). adj. / alcool. tote/a sau potent/a/a). a. f.] V. s. / alcalo'ide. m. 2) Medicamente cu aceasta proprietate. tulburari nervoase (*polinevrite. inflamabil. alcaloza. metabo-lica.HsOH. A. 2) Boala ereditara determinata de un deficit enzimatic In alcaptonoxidaza hepatica si renala. -e. m. gr. "cafeina. halucinoza alcoolica (o forma de psihoza complicata cu polinevrita) etc.] Despre un medicament care produce alcalinizarea urinei. A. cata-bolit al 'tirozinei. ALCOOLAT. pro-ducand esteri.' add homogentizic. deshidratat contine 99.5 g%o se instaleaza o stare de narcoza. f.. ouron = urind. ALCOOLATURA. A. Toxic al fica-tului si al sistemului nervos.) Orice absorbtie de bauturi alcoolice care depaseste consumul alimen-tar obisnuit. a discernamantului). f. s. f. f. oenomanie. al-cohol sau al koh'l . [Hr. leziuni organice (Indeosebi gastrita si ciroza). s. la therapeuien = a mgriji} Utilizarea terapeu-tica a sarurilor alcaline si Indeosebi a "bicarbonatului de sodiu. Sin. Reactio-neaza cu metalele alcaline formand alcoolati si cu acizii. s. H. 'delirium tremens. pdtrunzdtor. accident) la noi In tara este angajata de la 1 g%o. / alcaptone. kaptem = a suge. alcalinization.

Care produce *alergie.ru. [Hr. Termenul etilotest este mai corect. pdtrunzator. s. / aldolasemie. f. f.ALCOOLODEPENDENTA ALCOOLODEPENDENTA. denumeste o marca depusa. ALDOLAZEMIE.. s. n. n. s. intervin In lantui de degradare a *glicogenului sau a glucozei prin scindarea fructoz-1. este polimorfa. f. care produc un *fenotip In general intermediar Intre cei doi *homozigoti respectivi.. Ex. La adult. allelon = tie. / allergie. Ver-siune a unei gene care nu se exprima la nivelul *fenotipului cand este prezenta Intr-un singur exemplar In *genotip (individ *heterozigot).boala provocata prin sensibilizarea organismului la o substanta straina. s. A si C la nivelul ficatului si In serul sanguin creste considerabil In unele boli musculare. ALERGIC. [Qr. / aldolas(a)emia. V.] Care este In relatie cu 'alergia. peiidere = a atdma. s. ALCOOLOMANIE. pamdnt utili&at de. / alcohology. s. a. Dintre bolile a. [Cfr. unul la altu[. s. o alta.: boa/a a. figwil} Despre o gena care exista sub forma mai multor *alele. ergon = iucru. la unul la altvl. / allergique.. pdtrunzdtor. ALCOOLTEST. ALDOSTERONISM.fiimifti. V. f. ALELE CODOMINANTE / alleles codominants / codominant alleles. s. *A. adj. s.\ Initial. unele gastrite.6-di-fosfatului In doua trioze fosfatate. din fr. / aldosterone. m.3 si 8. gr. In general. urticaria. ALELOMORFA. de. ergon = iucru. ALOOSTERON. / aldehyde. Cantitatea de a.] Una dintre multiplele forme alternative ale unei gene (sau secvente de ADN) amplasate pe acelasi situs ("locus) al unui anumit cromozom. f. a.} Compus chimic care contine gruparea -CHO. patrunzdtor. ale aceleiasi gene.). / allelomorph. / alcoologie.n. m. pittrufi-zator. a carei functionare corecta nu se poate efectua decat la o anumita temperatura. alias = aitui. Este reprezentata printr-o litera majuscula si determina fenotipul unui individ *heterozigot. una provenita de la tata si.. si cetona. de la un locus pot fi identice (*homozigot) sau diferite ('heterozigot). exista In concentratii foarte mici (v. al-cohol sou al koh'l = subtil. La nivel biochimic. / alcoolod6pendance. s. desemna orice modificare din organism provocata de o substanta capabila sa se comporte ca un antigen. *A. / allergic. actiune. / aldolase.: a. . A. aparitia unei *tolerante.. se numeste monomonB. f. secretata In 24 de ore variaza Intre 10 si 200 pg. f. fiind stimulate de hipersecretia de *renina si *angiotensina. f. test = e^a-m. Hormon mineralocorticoid secretat de zona glomerulara a *corticosuprarenalei. / aldosteronisme. s.: In *sistemul ABO. / allelomorphe. La nivelul fiecarui locus *autozomal. Enzima care exista In tesuturile fatului sub trei forme (*izoenzime): a. Ex. mi-grene etc. / allele. s. actiune. care In starea *homozigot provoaca o boala genetica foarte grava care determina moartea In scurt timp. proprie creieru-lui. deoarece proteina produsa de aceasta a. a carei secventa nucleotidica conduce la absenta unei proteine functionale.ra. / alcooltest. provoaca depletia pota-siului. 2) Sin. a. A. actiune. m. / alcoholomania. s. f. [a ergein = a luc. *A. atc. se produce retentia celulara a sodiului.. f. f.: alela mor-bida (v. Versiune a unei gene care se exprima Intotdeauna la nivelul *fenotipului. ALERGEN. A. A. gr. adj. de la [at. terme-nul de a. f. care se elimina intens In urina si a carui concentratie sanguina scade. In compensatie. f. Sin. V. dar si In celelalte tesuturi. s. ALELA NULA / allele nul /.: hiperaldosteronism (v. m. ALERGIDA. aldolazemie). In hepatitele acute si Indeosebi In cancerele hepatice. s. prezente la un 'heterozigot. aseme-nea celorlalte a. ALDEHIDA. / allergene. sunt. adj. 2) Proteine purificate din alimente. 0 cres-tere tranzitorie a a. de la ergem = a [ucra.] Studiul *alcoolului etilic si al efectelor sale asupra organismu-lui. / allergide. s. Concentratia a. ALERGIE. mutanta este la randul sau termosensibila. s. *a. Ex. f. ALERGIE de la mama. Prezenta si concentratia *aldolazei In serul sanguin. 0 nu este functionala. alias = aitui. mai mult sau mai putin eficace. a. Sin. / allergy. ALELA. V. alias = dtiili ergon = iuc. hiperaldosteronism. adj. / aldolase. s. Cele irei a. s. s. iar o gena ce poseda mai multe a. Cat. s. A si B ale grupelor sanguine ale *sistemului ABO sunt codomi-nante. acf-inne. ALELA TERMOSENSIBILA / allele thermosensible / heat sensible allele. 8. bacterii sau polen. fie ca el reactioneaza Intr-o maniera atenuata. s.). fac parte: astmul. allelon = de. de = separat de. logos = ftiintd. cu *alcoolodependenta. de to. In care nu s-a constituit dependenta fata de alcool. 0 crestere a *volemiei. lie [a alwol dehydrogenatum. dar care difera prin secventa lor de aminoacizi. In caz de imunitate. de la ergem = a [ucra. ALELA MORBIDA / allele morbide / morbid allele. Cele doua a. domi-nanta asociata fiind notata a'. [J5r. variaza Intre 1. m. A. un individ poseda doua a. / allele. regleaza In organism concentratiile de sodiu si de potasiu prin controlul schimburilor la nivelul zonei distale a tubilor renali. [Ljr. Ea creste daca natremia si volumul sanguin scad. {Qr. ca si prin starea de 'delirium tremens In caz de sevraj brutal al toxicului. alcohol sou al koh'l = subtil..: polenul gramineelor. Se reprezinta cu litere mici. s. colite. adj. n. ALELA LETALA / allele 16tal / lethal allele. f. ALELA DOMINANTA / allele dominant / dominant allele. dependere = a sta atamat. engl. Se afla In studiu o serie de cri-terii posibile biochimice si moleculare caracteristice a. In prezent. f. ?i alcoolomanie. tennenul 153 . A. ALCOOLOGIE. -ida. veche test = vas lie. [Cjr. s. m. fie ca un subject devine mai sensibil la al doilea contact cu acest antigen In cazul 'anafilaxiei. al-los » aitui. / allergen. / allergid. mania = nebunie} Termenul este utilizat cu doua sensuri diferite: 1) Perioada de latenta a intoxicatiei alcoolice cronice.: alela letala.2 mU/ml (12-75 nmol/l). / aldehyde. morphe = forma. utilizate In testele de explorare a sensibilitatii organismului la diferite substante. proba. deoarece a. m. [Ar. Excesul de a. \ffibrev. s. *a.] *Farmacodependenta fata de alcool. / alcoolomanie. Sin. s. ALELA RECESIVA / allele recessif / recessive allele. f. prezente la nivelul unor loci omologi vor se-grega (*segregare mendeliana) independent In cursul *meiozei. de.] Denumire data manifestarilor cutanate ale *alergiei. f. dimpotriva. franeaza productia de renina si implicit pe cea de aldosteron. gennan = a produce} 1) Orice substanta capabila sa provoace o reactie alergica. In continuare. C. izolata din ficat. m. (AT. 0 gena care nu poseda decat o singura a. 6. al-cohol sail al koh'l = subtil. la. recesive. se constata si In infarctui miocaidic. A. este obtinut prin oxidarea unui alcool. s. / aldosterone. / alcoholomania. la ergem = a [ucra. La adul-tul normal. a. ergon = Iucru. {QT. Ex. eczema. caracterizata prin incapacitatea diminuarii consumului.. / aldosteronism. cei doi produsi ai expresiei genelor sunt prezenti In aceeasi cantitate. o/coAo/ sou al koh'l = subtil. adj. testum = capac de tut ars} Instrument destinat evaluarii rapide a continutului In alcool din aerul expi-rat la un subject suspectat a fi In stare de ebrietate. ALDOLAZA. / alcoholtest. cresterea limitata a lichidului extracelular si *alca-loza metabolica. aceleiasi gene codifica proteine care asigura aceeasi functie. sin-gura prezenta In muschi.e.

s. / alexine. f. s. s. utilizat ca sin. / alphafoetoproteine. f. In mod normal. migrena. s. s. ALGIDITATE. ergein = a [ucra] Var. m. m..). [Qr.. adj. terato154 ALGIE VASCULARA A FETEI blastoame. f. f. lipos = grasime. f. sfdr&mare. ALFALIPOPROTEINA. s. fentolamina) sunt. ALEXITIMIE. B. f. fac parte proteine transportoare (transcorti-na. ALFABLOCANT. pentru ameliorarea circulatiei locale sanguine sau limfatice. a -priv.. f. / alpha. -ina. f. [angd. algos = durere. local sau intramuscular. a. int. / alphachymotrypsin. f. aiantichimotripsina). de la lectura dificila. gr.] Care excita *recep-torii alfaadrenergici. / alphamimetic. ALEXIE.] Studiul manifestarilor clinice si al modificarilor imunobiochimice asociate *alergiilor. care stimuleaza aceasta actiune.etat} Despre o boala sau sindrom care se Insotesc de *algiditate. -ina . / algesimetre. / algesimetry. 25 kDa. mandibulara sau oculara. precedand aparitia modificarilor vasomotorii locale unilaterale. s.tuiui grec. digests = simtui durerii. / algid. migrainous neuralgia..: a-mimetic. -ina . [Lat. la ergein = a iucra. s. mai rar In cancere de tub digestiv. a . inhibitor specific al "receptorilor alfa-adrenergici prezenti Indeosebi In muschii netezi vasculari. adj. dureri difuze de origine dentara. s. / alexithymia. ALGEZIE. / alexie. ac-fiune. protos = primul. f. in-gfi. n. Ex. / allergology. •ina } Categoria de *globuline plas-matice cu cea mai mare mobilitate electroforetica la un pH mai mare decat *pHj dintre cele trei grupe de 'serumglobu-line. f. [Gjr. n. nelegat de o dimi-nuare a acuitatii vizuale.: a-chimotripsina. (ex. s. fr. tripsis = frecare.. istoric pentru 'complement. vasodilatatoare. cu hiperestezie (v. ALGIC. si Indeosebi asupra *tripsinei. ALFA. s. [a = prima [iterd a aCfoBetuCui grec. glicoproteine (a^-glicoproteina acida sau orosomucoid). ALERGOLOGIE. / alphai-antitrypsine. [J~r. globulusi dim. [a = prima [iterd a aifabe. Concentratia a. Denumire rezervata *a. / algesimeter. Se observa Indeosebi In stresul posttraumatic si la subiectii dependent! de droguri sau de unele medicamente. Sin. s. ad = aproape de. s. Var. pana la a. proteina de legare a tiroxinei). lipoproteina. s. obtinuta din pancreasul de vitel prin extractie acida si administrata per os. / algide. spirit. adj. Uneori. / alpha-lipoproteine. vezicula biliara rinichi). adj. gr. La adult reapare In ser: la 60-80% din subiectii cu cancer hepatic primitiv. completa. / alpha-adrenergique. [Cfr. A. s. algidus = rue.: alfastimulant (v. f.-ANTITRIPSINA. Care imita actiunea 'receptorilor adrenergid si. / algetic. s. f. Ex. drawsheet. f. s.tulw grec. antiproteaze (a^-antitripsi-na. ca si In alte cancere (cancere genitale cu celule embrionare. dar Indeosebi a trigemenului. a caror origine vasculara este marcata prin caracterul lor pulsatil.tu[ui gru. / alpha-adrenergic. nervului glosofaringian si a nervului occipital Arnold). isterica. gr. de origine extrem de diversa: a. f. creste In unele afectiuni inflamatorii si neoplazii. adj. s. bloquant. tripsis = frecare. / algesia. / algesie. [Lat. s. nevralgie. algesis = sim^ul durerii. -e.} Stare morbida care se caracterizeaza prin sca-derea temperaturii periferice. pentru accelerarea resorbtiei hematoamelor sau a edemelor. si tab. este determinata de o leziune ce-rebrala si are mai multe grade de complexitate. f. / algique. / alphachymotrypsine. 3) Uneori.. lexis = cuvdnt. este utilizata ca antiinflamator. de. {Qr. A. este sintetizata doar In perioada vietii fetale (probabil In ficat) si dispare din ser la cateva zile dupa nastere. pi. prin extensie. adj.). / alpha-globulines.). [a = prima fiterd a affa6e.: cecitate verbala. logos = ftiintd. thymos = minte. Var. ALFA-ADRENERGIC. de asemenea. Var. nevralgie (prin afectarea oricarui nerv senzitiv. / algidity. / alphamim6tique. f. s. lexis = cuvdnt. zdroBire. gr. adj. Denumire generica pentru toate sindroamele dureroase cranio-encefalice. \Gjr. / alexia. m.} Care se afla In relatie cu durerea sau care provoaca durerea. / alphaf(o)etoprotein. [Qr.} Stare de inhibitie a exprimarii sentimentelor.] Aparat pentru masurarea intensitatii excitatiei necesare producerii unei sen-zatii de durere. s. const. cu M.antitrypsin. Se asodaza frecvent crize sau accese migrenoase.at} Agent simpaticolitic. s. -ina. [a = prima iiterd a atfa6t. In unele boli hepatice (hepatita virala. gr. s. ALFAFETOPROTEINA. Din grupul a. s. algesis = silnful durerii. / pain. ALGEZIOLOGIE. f(o)etus = fat. [at. metron = mdsurd.dro6irci sfdrdmare. / algidite. / aleze. Aceasta enzima catalizeaza *hidroliza legaturilor peptidice si legaturilor ester. craniofaciale lateralizate.: a-fetoproteina ALFAGLOBULINE. cu senzatie de frig si tendinta la colaps. droza. A. algia.. pentru a desemna o reactie de *hipersensibilitate si Indeosebi de *hipersensibilitate imedia-ta de tip I. logos = stiintd. Concentratia sa scade In bolile pulrno-nare cronice. digests = simtui durerii} 1) Sensibilitate dureroasa. s. f. ALGIE. a abate. ren.: a-stimulant.: alfa-adrenergic. algidus = rec. alexein = a evita. afecteaza personalul de Ingrijn-e medicala. / alpha-adrenergic stimulating agent. In hepatitele neonatale si In unele ciroze la copii si creste In cursul sindroamelor inflamatorii. Sin. iar inhibitia vasodilatatie.: algie (v. ALGIE CRANIOFACIALA / algie craniofaciale / facial and cephalic pain. ALFAMIMETIC. [a = prima (item a aifa6etuiui grtCi [at. / algesiology. / alese.] Substanta din cate-goria alfa^glicoproteinelor care. de. [gr. / aigesimetrie. biochim. f. adj. ergon = [ucm. khymos = sue. f. [a = prima iiterd a aifa6etuiui gru.. A. -inn. C) de talie inegala.ALERGOLOGIE este utilizat mult mai restrictiv. s. ALGIE VASCULARA A FETEI / algie vasculaire de la face / vascular headache. Var.: cii-antitripsina. s. Var. f. f. s. f. / alphaglobulins. adj. Temperatura centrala poate ramane In limitc normale. deci. f. s. Stimularea receptorilor provoaca vasoconstrictie. Determina In mare parte puterea inhibitoare a serului fata de numeroase enzime. z. legate prin punti disulfurice (Intre lanturile A-B si B-C). ALGEZIMETRIE. 2) Sin. / aiexithymie. pi. f.] Enzima rezultata din clivaje succesive ale "chimotripsinogenu-lui sub actiunea *tripsinei. s. f. / alpha-adrenergic blocking agent. [Cfr. / alexin.] 1) Durere la nivelul unui organ sau al unei regiuni care nu corespunde unei leziuni anatomice evidente.: artralgie. 2) Termenul utilizat ca sufix implica ideea unei dureri fara leziune evidenta. ALFACHIMOTRIPSINA. [Qr. f. Var. hipocondriaca. protos = primu[.: a. s. ALEXINA. s.. / allergologie.priv. stimulare = a miboldi. Sin. melron = masurcL] Masurarea sensibilitatii dureroase prin determinarea intensitatii excitatiei necesare pentru a provoca o senzatie dureroasa. / alphabloquant. \Qr. cluster headache. s. vasculara. hemo cromatoza) si. mghetat.] V. V. / alphalipoprotein. '(at. anti = contra. ALGEZIMETRU. a 1'aise = (a se simfi) (line} Bucata de panza asezata sub bolnav pentru protectia rufariei de pat. / algie. este alcatuita din trei lanturi polipeptidice (A. din oiandezd bloc = trunctii de copac tdi.. algos = durere. -is = rinicfii. Var. ALGID.] Domeniu al medi-cinei care se ocupa cu studiul mecanismelor *durerii si al mij-loacelor de prevenire si combatere (tratament) ale acesteia. In functie de localizarea . Migreaza prin *electroforeza Tmpre-una cu fractiunea de globuline a. s. f.: a-globuline.: a-adrenergic. / algesiologie. [a = prima [ilera a atfadetului grec. In cadrul sinuzitelor. (o ioviturd). ALFASTIMULANT. ALEZA. (a glohus = gCofi. f.} Glicoproteina cu masa moleculara mica. n. f. s. alias = altui. de (a stimulus =f>at ascufit cu care se imboidesc vitde. sintetizata In ficat si prezenta In serul sanguin.: a-blocant. la gravide. a. s.} Defect de Intelegere a scrisului. adj.e.] Sin. [a' = prima [iterd a aifa6etuiui grec. / alphastimulant. a stimuia.

m. [Cfr. ALIENARE MENTALA / alienation mentale / insanity.] Tendinta patologica de a cauta durerea.). philia = atracfie. alimentum = aliment. algos = durere. f.ALGODISTROFIE POSTTRAUMATICA durerii si de manifestarile asociate. s. algos = durere. au fost descrise numeroase sindroame. / algophobia.). dieta. n. V. n. s. f. genesis = producere. s. In functie de modul de viata si de conditiile fl-ziologice ale organismului. sugarului cu lapte de mama. algogenesis. sensi6i[itate. la separare. 3) In sensul eel mai larg. f. s. ALOANTIGEN ERITROCITAR / alloantigene erytrocytaire / erytrocyt alloantigens..ime.i idei. ALGOSPASM.ie. la Instrainare. reprezinta un cuvant la moda. m. Var. -atos = ra. para = dincoh de. s. trophe = hrand. gennaa = a produce. dificii. nu. gr. |l/r. / algoparalysie.} 'Spasm muscular Insotit de durere sau cram pa. rhoia = curgere.: algoneurodistrofie (v. V. ALGOFOBIE. algos = durere. antitiroidiene). ALKIL.). / algolagnie. s. s. spasmus.. f.trif. 2) A.. men. ALGOGENEZA. para = dmcolo de. trophe = tirana. f.e. adj. n. ALIMENT PROTECTOR / aliment protecteur / protective food. f. s. [Lot. ca si In regiunile lipsite de disponibilitate alimentara. sugerand Instrainarea de societate sau nepu-tinta fata de aceasta. -atos = gras. la alere = a firdni. voiuptdte} Erotizare a durerii fizice. [Cjr. idngd. Sin. asociata cu deficit de *imu-nitate celulara si umorala. genunchii. algos = durere. (ilgos = durere. alienare = a instraina. iar alteori o senzatie neplacuta. In acest caz. ALGOGEN. [Cjr. ALGORITM. f. / painful paraesthesia. A. artificiala . mixta . ALGOMANIE. s. are tendinta la izolare. [at. f. algos = durere. / algogenese. [Lot. span = a trage.] Carenta imunitara congenitala cu afectarea deo-potriva a liniilor *limfodtelor B si T. o localizare anatomica (ex.: *sindrom de nerv nazodliar.] Procesul de hranire a organismului. s. o/gos = durere. s. [Cfr. anti = contra. de [a gennon = a produce. / algophilia. / algomenorrh(o)ea. [Cfr. au In organism rol plastic. Ca urmare. ALGOFILIE. sympathein = a fi aldturi de cineva.a.). aisthesis = senzafie. f. nutritie. / algorithm. Termenul. lysis = distrugere. [at. / algoneurodystrophie. Atinge electiv umerii. sindrom Di George. algos = durere. sugarului cu lapte de animal (vaca) sau preparate industriale din lapte.6 al Charezmi sau a] Karismi. a .: nevral-gia nervului vidian. bogat in nutrimente esentiale. s. / algoneurodystrophia. s. termenul este folosit In medicina legala si In domeniul judiciar. ALGODISTROFIE POSTTRAUMAT1CA / algodystrophie posttraumatique / post-traumatic algodystrophy. gr. / algospasme. f. / alimentation. pathos = afecfium. s. [Cfr. s&nsifiidtate. tSm Cat.] Mixture solida a doua sau mai multe metale ALOANTIGEN ERITROCITAR ori metaloide. corpus. diferite constante ale mediului intern etc. s. s. / algophobie. ALGONEURODISTROFIE. phobos = fried. desemnand starea unei persoane fara discernamant Intre bine si rau. Amestecul poseda proprietati superioare elementelor izolate. / aliphatique. V. f. s. V. algos = durere. ALIFATIC. / alienation. [Cfr. o schema de diagnostic pe etape. ALIMFOCITOZA. / insanity. Absenta oricarui carac-ter erotic distinge a.senzafie. na-turala . dys = greu.a.} Perceptia stimulilor externi ca fiind agreabili sau dezagreabili In functie de starea interna a organismului (temperatura. f. fie.). IX. -oza . -oris = Corp. f.: izoaglutinogen (v. medicamentelor (izoniazida. pentru alchil (v. ALIMENTATIE. s. solubile unele In altele In anumite conditii. masochism. s. / algophilie. Sin. m. m.[ Sin. ALKILANT. Tipuri: 1) A. mania = nefiunie. kytos = celula. / algoparesthesie. ALIENARE. de la rhein = a curge} Menstruatie dureroasa.se acorda muncito-rilor care lucreaza In conditii deosebite de efort sau mediu. energetic si functional. aUos = altui. s. m. f. / alli(a)esthesia. pentru aceasta semnificatie se utilizeaza si termenul insanity. genereaza durere. ALIAJ. liniara sau ciclica. A. f. coapsele.] *Parestezie dureroasa. [Cfr. In limba engteza.nen'. ALIESTEZIE. / alloantibody. dys = gnu. adj. f. f. / algomenorhee. ALGOPARALIZIE. menos = [und. [Lot. algos = durere. de la alere = a firdni. de protectie . repre-zentand. sentiment. alienation.] *Paralizie Insotita de fenomene dureroase. s. [at.a. [at.} Care provoaca.: boala Sudeck (v. / aliphatic. s. nutritie. In ultimele decenh a. s. algos = durere. alimentum = aiiment. / aliment. [Cfr.] Substanta al carei consum contribuie la asigurarea ciclurilor vitale ale unui subiect. este alcatuita din lanturi deschise de atomi de carbon. f. neuron . [Cfr. / painful paralysis..] 1) Termen cu semnificatie variabila In medicina. d. s-a extins si 'in diagnosticul medical. completata cu lapte de vaca sau industrial. / alliage. aisthesis . s. adj. trophe = firana. f.] Ansamblu de reguli bine precizate care permite rezolva-rea unei probleme prin intermediul unei succesiuni finite de operatii (eventual elementare).} Producerea durerii. s. desemnate printr-un eponim (ex. / algogene. dificiC. ca si depersonalizarea individului In organizatiile mari si birocratice. Poate fi consecinta: traumatismelor. aUi-gare = a [ega. lagneia = dorintd se?(uaid. s. / algorithme. de masochism. s. In particular In *schizofre-nie. si boala Bruton.).] Sin. / alloy. care este un pericol pentru ceilaiti si necesita protectie sau asistenta speciala.] Sin. f. algos = durere. / alliesthesie.] Cautarea deliberata a senzatiilor dureroase. dificit. Evolutie lent regresiva. f. mainile. un stimul poate provoca une-ori o senzatie placuta. 155 . [Cfr. 2) In prezent. f. f. ALGOLAGNIE. ALGOMENOREE. picioarele. de introducere In organism a substantelor nutritive. A. n. pentru bolile In care subiec-tul afectat este incapabil sa traiasca In societate.). ALGOPARESTEZIE. [Cfr. / algomania. f. 3) A. s. s. p. alias = aitui. (utilizat In prezent) pentru izoanticorp (v. s. alienare. / alloanticorps. dys = gre. / aliment. de [a gr. m. 4) A.na. Indeosebi. aleiphar. s.} Sindrom osteoarticular regional. [Cfr. s.u. / alymphocytose. s. [Cfr. ALOANTICORP. algos = durere. adj. / algospasm. [Cfr. sec. lympha = apd (impede. f. unor afectiuni ale SNC. de [a philein = a iu6i.] Termen ce caracterizeaza un compus organic a carui structura. trauma. A nu se confunda cu *dismenoreea. alliage. post = dupd. morbida fata de durere. s. [fr. sindrom Sluder). ['De id nu-meie matematicianuiui ara. / algogenic. sugarului exclusiv cu tapte de mama sau colectat de la o alta femeie.] Teama exagerata. rationala . s. a metabolismului. Var. cu mecanism necunoscut. de la lyein = a distruge. / alimentation. In primele 4-5 luni de viata. pentru alchilant (v. regim. se utilizeaza In unele stari carentiale. [Cfr. compus special pentru asigurarea dezvoltarii fizice si protectia sanatatii. / algomanie. apartinand matema-tidi si informaticii. / alymphocyto-sis. / algolagnia.: algodistrofie simpatica. ALGODISTROF1E SIMPATICA / algodystrophie sympathique / sympathetic algodystrophy.care asigura un aport adecvat energetic. infarctului de miocard. a afiena. ianga. nevralgia nervilor pietrosi) sau printr-un ter-men descriptiv (ex. / algogenesia.: eritromelalgie a fetei sau eritroproso-palgie). f. utilizat fie pentru desemnarea tuturor tulburarilor psihice. 5) A. it la syn = impreund. ALIMENT. gr. observata Indeosebi In anumite *deliruri mistice si In melancolie. spasmos = contractie.priv. plastic si catalitic. s.

. f. deoarece ele au o distributie unica In gmpurile eInice. localizata sau difuza. / alloesthesie. / aluminium. este con-secinta patrunderii particulelor de aluminiu In plamani prin aerul inspirat.rura de a. [at.. f. utilizat ca astringent si antiperspirant. alias = aitui. V. calvitie. s. utilizata ca astringent local. \Qr. s. adj. lo-calizate Indeosebi supra. s..] Inflamatie cronica a plamanilor care apare la lucratorii din medii de lucru cu aluminiu. f. / allosterie. Compusi importanti In medidna: 1) C<o. f. *Hemoglobina re-prezinta modelul pe care Monod a demonstrat a. Fenome-nul poate fi exprimat matematic prin ecuatii alometrice. {Cjr. A. [at. f. model. de scris. V.sau trigeminism).. (i/n-men. f. s. alias = aitui. / allodynia. / alloxan. radiatii etc. seboreica rnasculina sau a. este mai adecvat termenul *alogenic.} Durere manifests pe pielea normala In urma actiunii unor stimuli nenocivi. adj. ALVEOLAR. f. [Cjr.} Crestere inegala. -inis = aiaun. / allotype. prin care se utilizeaza doze active farmacodinamic ce combat cauzele. durerea se trateaza printr-un analgezic. m. s. / allotriophagy {Cjr. / allotypy. de (a alter = aitui. / allogenique. datorita distrugerii selective a 'insulelor Langerhans din pancreas.0. n. neproportionata a diferitelor parti ale corpului. 3) Sulfatui de a. baldness. / allometry. forme cu proprietati fi-zice si. sema.fioala. V. 2) A. / allocinesie. grapheion = penifa. f. s. Ex. s. m. 156 ALOPECIE AREATA / alop6cie en aires / alopecia areata.. s. ALOGIE. ALOXAN. model.\ Termen care desemneaza unele forme de aritmii periodice centrale si periferice. s. / isoimmunization. allos = aitui. [Cjr. gr. / allopathy. rhythmus. alias = aitui. [Cjr. Este caracteristica sifilisului secundar. ALOKINEZIE. s. Al2(S04)3l8H. in Juminis" este tranzi-torie si alcatuita din arii mid.] Sin. / allopurinol. f. de [a kineia = a mifca. pathos = doala. s. congenitala sau doban-dita. ALUMINOZA. de la trepein = a w. gennan = a produce. / alloxane. (DCI) *Antigutos care Tmpiedica formarea *acidului uric prin inhibarea *xantin-oxidazei si prin blocarea biosintezei de novo a *puri-nelor.} Sin. logia = teorie.\ 1) Modificarile biochimice si biofizice pe care Ie sufera o structura vie sub influenta unor factori nocivi din mediu (toxice. f.Paris 1893). allogeneic.} Termen introdus de medicul german Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meissen 1755 . allos = aitui. alias = aitui. s. s. / allogenic.] 1) Miscare care nu este efectuata voluntar. s. ci se produce pasiv sau survine consecutiv unui *reflex. [^r.). / allometrie. s. gr. / allopathie. firiceag de. / alteration. \Cjr. desemnand metodele medicinei clasice de terapeutica medicamentoasa. si tab. ALOPECIE. / allotropy. allotropism. t. -inis . s. alveola-tus = Ufor sw6it.: a. f. este denumita uneori daltonism olfactiv.] Sin. pi. sensi6iCitate.ALOANTIGENI ALVEOLAR ALOANTIGENI. aparat. adj. tria = trei.. olios = aitui. Ex. Remediile declanseaza simptome opuse simptomelor bolii respective.: homogrefa ALOIMUNIZARE. / alloantigenes. f. aherare = a scnimfia. [Cjr. idiotip si izotip. f. f. s. mirosul perceput al unei substante fiind altui decat eel real. [a in = iipsit de. m. cu masa atomica 26. ALUMINIU. alias = aitui. discurs} *Afazie rezultata prin absenta ideilor. 2) Modificare a starii generate a organismului In caz de Tmbolnavire. V. ALODINIE. [Cjr. ALOTIP. f. anti = contra. allos = aitui. durerea se-cundara aplicarii unui stimul algogen la extremitatea unui membru este perceputa la nivelul membrului de partea opusa. / allorythmie.: o imunoglobu-lina) la diverse grupe de indivizi din aceeasi specie.e\ Proprietatea unor elemente chimice (Indeosebi me-taloide) de a prezenta mai multe stari. / allotriosmia.: pica (v. allochiria. [Cjr. / allogreffe. f. o serie de enzime sunt activate sau inhibate prin a. [Cjr. 13.. gcnnan = a produce} 1) Care se deosebeste prin natura si origine de mediul In care se afla. s. kinesis = mifcare.. s.] Sin. aisthesis = senzatie. ALORITMIE. s. biochim. activitatea) sub influenta unor efectori alosterici (molecule mici).aiaun. / allosterism. / aluminose. de ta alveus = cavi- . s. si aloestezie. s.0. (re is. AICl36H. / alogia. [Lot. trope = mtoarc-ere. cicathceala este definitiva si succeda unele dermatoze (lupus eritematos. s. chute de cheveux / alope-cia. ALOGEN. a . Se exprima prin modificarea proportiilor corpului si a ritmurilor dezvoltarii organelor. [Cjr. f. modificarile patogenice si simptomele bolilor. s. ALOTIPIE. In acest caz. alopex = vulye .si retroauricular. m. m. lichen plan etc. f. ALOPURINOL. denudate incomplet. partial cu *alogen si cu *omolog. stereos = solid. Aceasta metoda este opusa "homeopatiei.: puls bi. care se fixeaza pe ele si. f. n.. multiple. [Cjr. f. vizuale sau auditive caracterizata prin transferul perceptiei unui stimul de partea opusa a locului In care el a fost aplicat. m. adj. marca. ALOESTEZIE. gr. s. / alveolar. / allograft. hair loss. [^r. / allogenic. f. pi. In particular. s. V. androge-nogenetica se produce la barbati. [Cjr. / allopurinol. tria = trei. treis. s. allos = aitui. / allotype. de [a. f. \Gjr. grapheia = a scrie. octyne = durere. / aluminium.] Proprietatea anumitor pro-teine de a-si modifica forma (si.9815 si simbol Al. 2) Tulburare motorie In care o miscare comandata voluntar unui membru este efectuata de catre membrul opus. uneori. alias = aitui. [Lot. altoit. f. s.. iat. de. typos = tip. f. / allo-immunisation. \Cjr. sub influenta a doi factori: hiperseboreea si predispozita ereditara. Tipuri principale: 1) A. gr. ALOSTERIE. s. lot. [Cjr.: antigeni alogenici (v. immunis = scutit. s. / allodynie. adj. ALTERARE. 2) FosfatuI de a.-nand cu raid vuipi[or. allesthesia. -oza . typos = tip. / alloantigens. si alokinezie. f. s. Daca a. de la alveolus. dupa principiul contraria contrariis curantur (ex. ALOPATIE. f. ALOGREFA. s. ALOGENIC. allos = altui. f. dim. care se poate afla In stare de grafit sau de diamant. s. s. s. s.sau trigeminat (bi. / allotropie. s. ALOTROPIE. Iat. Derivat al acidu-lui uric utilizat In medidna experimentala pentru producerea *diabetului aloxanic. m care ac-estora ie cade tot parui} Ca-derea parului. / allokinesis. v. cristalina a carbonului. A. s. alias = aitui. s. s. / allotypie.priv.] Sin. gennan = a produce.: izoimunizare (v. / allorhythmia. incompatibilitate fetomatema. sunt utile In antropologie si In genetica populatiilor. V. f. 2) Care pre-zinta o constitutie genetica diferita fata de specia din care face parte.). A. phagein = a mdnca. metron = masurH. / alveolaire.} ElementuI nr. / alogie.towc. 3) A.). chimice diferite. / allogenique. m. din gr. utilizat Tmpreuna cu sulfatui de calciu si silicatui de sodiu In cimenturile dentare. ALOTRIOSMIE. alias = aitui. ca si In far-made. [Lot. De aid rezulta varietati diferentiate sau *alotipuri. s.] Tulburare a sensibilitatii tactile. se limiteaza la anumite mirosuri. m. mimus = oUigafie. f. aHos = aitui. f. progresiva sau brusca. gr.). / allocheiria. rhythmos = rifn. In acest mod. Sin. f. grapbium. s. / aluminosis. De ex. s. AIP04. ALOMETRIE. Ie transmit semnale. f. ALOTRIOFAGIE. const.] Tulburare de *olfactie care consta In senzatii para-doxale. in relief. iar diareea printr-un constipant). osme = miros. adj.] Imunoglobulina ale carei caractere specifice difera la grupele de indivizi din aceeasi specie. allos = aitui. allos = aitui.. / alteration. / alopecie. alii-men.] Existenta unor diferente de deta-liu In structura aceleiasi proteine serice (ex. f.: idio-tie afazica.). sclerodermie. [Lot. tres. s. implicit. antiperspi-rant. tres. / allotriophagie. fetomatema. marca. pelada. / allotriosmie.

[at. s. gr.). / ameloblast. \<gT. malag-ma.] 1) Inflamatie. [fr.. nuuneld. / amblyoscope. or. Spatiu aerian pulmonar sacciform. NA: alveolus dentalis.. / alveolotomy. diaree. s. sexuulis = referitor [a st^ dt la sexus = se\. macrofagica). iubire/ura.mers automat.] 1) Care se refera la mers. me. f. -omo. supurata}. f. de. de la 11 . AMAUROZA CONGENITALA LEBER / amaurose congenitale Leber / congenital amaurosis. s. de. *ameloblaste.. a peretelui unei alveole dentare. / ambulance. de (a amauros = intunecat. a se pkinBa. NA: alveolis pulmonis.: bucurie/tristete. f. f. / ambidextre.: automatism a. AMASTIE. s. bolile Basedow-Graves. / alveolite. s. [Lot. f.] Scaderea acuitatii vi-zuale fara n caii7a ornRnrR Rpfl^nta Uneori este afectata separat perceptia culorilor. f. ALVEOLA DENTARA / alveole dentaire / dental alveolus.] Care se afla In relatie cu *alveolele dentare sau pulmonare. alveolus. [Jr.\ Diformitate congenitala constand In absenta celor patru membre.absenta aparitiei menstruatiilor la tinere care au depasit varsta pubertatii. Sin. a leucocitelor alterate (a. AMELOPATIE. s. profesor (succesiv) [a 'Scrim. f. amastie.: boala Alstrom-Leber (v. a modda. \Qr. cu cecitate. loc In care radacinile dentare sunt inclavate si sustinute de ligamentele periodontale. oftalmoscopic. fara controlul constiintei. vecfie amel = smalt.] Modelarea chirurgicala a osului alveolar dupa o extractie dentara. [fr. f. m. s. alcfiimistilor iimalgama = masd moalt. n. AMBLIOSCOP. / ambulatoire. menos = [und. s. putere. adj. secfiune. si nu este sin. / alveole. hiastos = germen. eventual. A. AMBULATOR.\ Care se refera la *febra galbena. [Lot. rhoiu = curgere. Cauze: absenta uterului sau ovarelor. \Cjr. melos = e? (tremitate. prin procese infectioase si de-. vaiora} Existenta simultana (sau succesiva) a doua atitudini contrarii fata de acelasi obiect sau subiect (sentimente.m6ru. m. pGmBa. s. amelom. 2) Inflamatie a alveolelor pulmonare caracterizata prin prezenta unui exsudat (a. AMELOBLASTOM. In unele infectii. la valere = a^ area. adj. s. a e^amina. / amelie. dim. Sin. AMELIE. f. AMBLIOPIE. s. / ameloblastome. f. gr.mdndm.). a unor celule (a. a -priv. plassein = a forma. f. s. TratamentuI a. maduvei sau creieru-lui.. AMANITA / Amanita / Amanita. fters. m. Qottingen fi '>(e. s. / amalgam. Cauze diverse: dereglari hipotalamo-hipofizare. / alveoloplasty. alveolus.sur-vine dupa o perioada de menstruatii normale. opos = vdz. lysis = distrugere. dim. muscaria. f. s. ambiilare = a merge. gr. la nivelul caruia are loc *hematoza. s.] Termen general utilizat In nomendatura anatomica pentru a desemna o cavitate mica *sacdforma care confine aer sau. alveoli). AMALGAM. n. / amaril. timel = smalt. / amenorrh(o)ea. s. AMBULANTA. [Lat. plastos = mode-iat. / amaril. anemie. dim. f. Nu se defineste astfel un defect ocular la care. In continuare. dia-bet). A. / alveolysis.} Distructia. AMENOREE. boli psihice etc. de. m. Ex. Sin. s. / amelopathy. V. / ambidexter. ops. vecHe. sau f. amblys = tocit. A.: adamantoblast. amho = amd-ndoi.. si amauroza congenitala Leber. phalloides. / ametropia. AMETROPIE AMBISEXUALITATE. adj. gr. f. AMBIDEXTRU. f. adj. V. s.: ameloblastom (v. men. s. a fibrinei (a. / ametropie. n.prii'.] Neoplazie de natura epiteliala care se dezvolta la nivelul maxilarelor pornind de la celulele generatoare de smalt dentar. A.] Sin. ALVEOLA. preocuparile. la niveus = cavitate. dim. durere abdominala. mastos = son. Se disting doua grupe de a. s.. -i"(n. metron = mdsurd. [Lot. 1840-1917. ambulator. / alveolotomie. / ameloblastoma. la temnein = a tttia.] Absents congenitala a tesutu-lui mamar. de la ambulare = a merge. pantherina. {Cjr.). [Ofr. \Cjr. AMELOBLAST. este normala In timpul sarcinii si al secretiei de lapte matem. s. Cavitate situata In apofizele alveolare ale maxilarelor. adj.. [Theodor Leber.priv. ambo = a. alveoli.: 'astigmatism. ametros = disproportwnat. a . -oris = care se pCimba. voma. frecvent: *pioree alveolodentara.: tifos a. generative. vedere. / amalgame. pri-maia . a alveolelor dentare. s. / amasie. ca si dupa menopauza. Gushing. boala Fauchard-Bourdet. f. / amblyoscope. ofera posibilitatea pacientului sa se deplaseze si sa Tsi continue. AMAUROZA. s. s. s. de la alveus = cavitate. f.. m. m. se distinge de *ambliopie. oftdnoiog gtrmcm. de. rede-re. AMETROPIE. AMARIL. ale ambelor sexe. f. urmate de o scurta perioada calma. s. s. renale si la nivelul SNC. amanitai = un gen de ciuperci} Gen de ciuperci dintre cele mai otravitoare: A. alveolus. fters. m.\ Capabil sa se serveasca In mod egal de ambele maini. frecvent In *schizofrenie. [Lot. f. NA: alveolus. / enameloma. de la.] Vehicul amenajat pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si destinat transpor-tului padentilor la un spital. s. f. [Cjr. A.] Sin. exsudativa). f. -trum = dre. unete boli genetice sau dezechilibre hormonale. [Lot. s. vecfie amel = smalt.\ Boala a 'smaltului dentar. la acelasi individ. a priv. afectiuni ovariene sau uterine. 157 . m. ALVEOLA PULMONARA / alveole pulmonaire / alveoli pulmonum. ALVEOLOPLASTIE. [Tr. a. dim. fibrinoasa) sau. s. -omo. de [a skopein = a vedea. A. verna etc. boli generate (tuberculoza. Se observa In unele boli psihice. f. cupru). de la iilveus = cavitate. cu semnificatie patologica. A. ». 2) Care nu este spitalizat. [Cjr. putere. gr.. / amaurose.\ Coexistenta unor caractere sexuale.] Pierdere completa a vederii. ALVEOLIZA. a se. [a alveus = cavitate. alveolus. almulgum. se localizeaza eel mai frecvent la nivelul unghiului sau ramului ascendent al mandibulei. de la alveus = capitate. f. [Lot.. tome = to. virus a. blastos = germen. emoCiwt} Material utilizat pentru obturatiile dentare. In unele boli ale nervului optic. / amelome. s. In general complicate) cu necroza.. ALVEOLITA. / ameloblaste. f.apta. amblys = tacit. de la lyein = a distruge... s. / amaurosis. [Lot. s. adj. s. / ambivalence. secundara . s-a constatat o anomalie sau o leziune anatomica. In caz de intoxicatie. opos = vdz. dt la rheia = a curge} Absenta menstruatiilor. . f.} Celula epiteliala a carei functie esentiala este formarea matricei *smaltului den-tar. s. s. f. ou f. f. A. de ex. alveolus. care se produce In absenta unor alterari oculare aparente. pathos = 6oaid. acromegalie).-iere. boli endocrine (*mixedem. [Lot. / amastia..: adaman-tinom. / alveolus (pi. amau-rusis = or6m. / alveolitis. / amblyopie. mai rar. primare sau secundare. / amblyopia. / ambivalence. expresii. / ambisexualite. Addison.] Sin. / ambulance.] Indzia chirurgicala a *alveolelor dentare.} Termen folosit pentru a grupa toate aba-terile de la starea de *emetropie a ochiului (ex. dexter. rezultat din combinarea mercurului cu diferite metale (argint. / amelia. AMELOM. / ambisexua-lity. scopes = o6servator. ALVEOLOTOMIE. T. vecfie amel = smalt. -e. valentin = forta. ambo = amandoi.ide[6erg. gr. / alveoloplastie. s. situat distal fata de canalele alveolare. [Cfr. ops. AMBIVALENTA. s. s.: sinoptofor (v. o structura organica. -tra.. / alveolyse. pi. apar semne si simptome brutale: greata. s. / amelopathie. s. f. apoi de severe tulburari hepatice. / amenorhee. Ex. / ambulatory. n. caz In care deficitui de ve-dere este partial.ALVEOLA tate. acte). n. [SpanioCa amarillo = ga[f>en. [Lot.

[Cjr.. dextroamfetamina si metamfetamina. adj. palatina sau tonsila (NA: tonsilla palatina) . s. s. amylum. s. n.u. adj. contracta sfincterele si ve-zica urinara. de ia philem = a iu6i. cu efect stimulator asupra sistemului nervos central si periferic.. adj. cu caracter de *amfiartroza si *diartroza. mai ales daca nu este tratata. philos = prieten. s. dis = du6iu. Este endemi-ca 'in tarile calde. trope . Poate evolua cronic. aither = aer curat. Ast158 fel de virusuri sunt utilizate adesea ca vectori de gene recombinate.: articulatiile intervertebrale. de [a philem = a iu6i. aether. [QT. Sin. s. bolta cereascd. abdominala . / amygdala. de obicei prin extensie. avand ca punct de plecare colonii de amibe de la nivelul fo-selor nazale. AMIDON.AMETEALA AMIGDALIAN hipermetropie. amphi = de am6e(e pdrpi. amygdale = migdala.: fosfolipidele din dublul strat al unei biomembrane sau moleculele de detergenti. este detectata cu ajutorul iodului.\ Microorganism unicelular.: amoeba. arthron = articu[af. -ism. {Cjr. s.priv. -ism. ampho = aIn6ii. CgH^N (sau CijHsCH^CHNHgCl-y. [Cfr. se numeste sferica sau stigmica. / am(o)eba. m. b) a. / amide. n. s. AMFOFIL. AMIBOISM. [Cfr. tonos = tewiune. / dizziness. gasitd w apro-pierea tempiuiui iui Jupiter Amman din Libia. / vertige. amoibe = altemanf:d. AMIBOID.] Sin.: amoebiaza. [Cjr. ektome = excizie. sub forma de lichid incolor. cauzata de Naegleria fowleri este foarte rara. / amygdalian. a dizoh'a. de ia amibein = a aiterna. 2) Amilopectina. de ia amibein = a aitema. / amphipathique. tonsillectomy. apartinand protozoarelor. s. s. cat si ca o baza. am6e[e p(lrti. f. ia matus = Beat.. / amphophile. s. Substantele amfipatice (sau amfilofile) au o extremitate polara (pol hidrofil) si una nepolara (pol hidrofob). Consumul cronic de a. / amphidiarthrosis. amphi = de amfieti parti. f. s. Dupa nu-marul de atomi de hidrogen miocuiti. ampho = afn6ii. s. fiind contractata prin ingestia de chisturi de amibe. poate deter-mina dependents. in doua nidduri. alcatuila din lanturi lungi. vertigo (lat). m. s. Daca este modificata numai pozitia focarului fata de retina (imaginea unui punct este tot un punct). \Qr.).] Sin.a. / amphiphilic. adj. AMFIARTROZA.] 1) Despre un component celular care prezinta afinitate egala pentru coloranti acizi sau bazid. \Cjr. relaxeaza musculatura bronsica.). m. adj. amoibe = aiternanf. [Qr. / amphiarthrose. f. -enne. adj. f. amoibe = aS-temanta. / amphotony.: amfoter. [Qr. / ampholyte. AMFOLIT. / amygdalectomie. AMFOTROP. amphora = amfora.] 1) (DCI) Denumire chimica (±)a-metilbenzenethanina. AMFORISM. pi. de [a amibein = a aiterna. Ex. atat omul cat si animalele. scfiimfiare. suport sunt utilizati In ames-tec pentru a obtine gradiente de *pH izoelectric. s. adj. scaune diareice mucopurulente si sanguinolente. anxietate. / amibiase. dizoh>at. rezulta doua forme de a. m prezenta caruia alfa-ami-loza da o culoare albastra. / amygdalien. [Gjr. AMFOTONIE. Prezenta a.: 1) Alfa-amiloza. amphi = de am6eie pttrti.] NA: articulatio cartilaginea. f. s. Se manifesta Indeosebi prin dizenterie. Tip de articulatie cu mobilitate redusa. AMIDA. o psihoza ce mimeaza *schizofrenia. de ia lye in = a distruge. [^r. / amygdalectomy. a schimfia. / amiboi'de.] Care se aseamana cu o *amiba. pulmonar sau cutanat. tonsil. adj. m.] Propnetatea anumitor celule din organism (leucocite..] Compus organic derivat din amoniac prin Inlocuirea hidrogenului cu un rest de acid organic. iar amilopectina o culoare rosie.] Articulatie mixta.. adj. f. de doua on.. [Qr. AMETEALA.intoarcere. NA: tonsilla. AMFIFIL. iritabilitate. / amphotonie.: suflu amforic (v. f. a sch-imfia. f. adj. cu alte amibe patogene apartinand genurilor Acanthamoeba Hartinanella si Naegleria. insomnie. celule migratoare) de a emite pseudopode. -azn . f. f.] Substanta organica reprezen-tand forma de stocare a hidrocarbonatelor In majoritatea plan-telor si un constituent major al dietei. 2) Grup de compusi cu actiune similara. m.] Termen care sem-nifica lipsa tedi de mielina la nivelul fibrelor nervoase. este asferica sau astigmica.\ privitor la *amigdala. a. lytos = distrus. -oi. nmmoniakon = sore di amoniu. pe fiecare fata laterala a zonei bucale a faringelui. pri-mare.: vertij (v. amibiaza. faringiana (NA: tonsilla pharyngea) . s. s.ocupa partea mediana a peretelui superior al rinofaringelui. -oza . Amina simpatomimetica. s. suflu). pot fi patogene la om. philos = prieten. Reduce presiunea arteriala sistolica si diasto-lica.] 1) (Substanta) care se comporta atat ca un acid. AMIGDALECTOMIE. / amphorisme. a . Ex. In scopul se-pararii unor molecule prin electrofocalizare.*apendi-cele vermicular. a. adj. AMIBA. a scltim6a. s. adj. f. \Lat. s. / amphiarthrosis. Ex. amygdale = migdald.). AMFIPATIC.] Boala provocata de infectia cu amiba Entamoeba histolytica sau. s. de ia trepein = a in-toarce} Vims capabil sa infecteze celule din orice specie. s. lat. / amphiphile. ampho = am6u. amphi = de amfiete parti. s. | Qr. f. / amidon. in formele de intoxicatie cronica. incluzand a. amphophilous. adj. miopie). AMFIDIARTROZA. A.ie. pathos = afrcfiune. Meningoencefalita amibi-ana primitiva. dc. myelos = rndduvd. / amphophilic. adj.] Despre o molecula care este deopotriva *hidrofila si "lipofila. hipertrofia sa constituind vegetatiile adenoide. ampho = amEU. s. / starch. eidos = forma. Di-gestia a. / amphotere. f. adj. se deosebesc: a. d) nucleu amigdalian. m. AMIGDALA. s. tenesme. f. V. adj. / amphoricity. cu ajutorul carora se deplaseaza asemenea *amibelor. cele doua suprafete osoase aflate In opozitie fiind conectate printr-un fibrocartilaj. ammoniakon = sore de amoniu.] Sin : amfolit (v. amygdale = migdatd} 1) Orice organ In forma de migdala. [Lat. toleranta si o simptomatologie care include tahicardie. / am(o)eboid. AMFOTER. Ant. [Qr. gasita w apropierea tempiuCui iui Jupiter Amman din Libia] -ida. AMIBIAZA. / amphotrope. m. care se deplaseaza cu ajutorul pseudopodelor. s. 2) Despre o in-secta care Inteapa neselectiv. adj. neramifi-cate. / am(o)ebiasis. secundare si tertiare. AMFETAMINA. f.. amidon. am(o)ebae. iar daca modificarea pato-logica intereseaza sferidtatea suprafetelor refringente ale diop-trului (imaginea unui punct este un elipsoid). a'.] Coexistenta unei *sim-paticotonii si a unei *vagotonii.] Referitor la o substanta care are afinitate pentru doi solventi nemisdbili. n. arthron = artifiifafte. racemica si sarurile sale. / amphipathic. f. c) a. emetropie. dar se poate localiza si la nivel hepatic. / ampholyte. Var. Var. [Gr. se produce prin intermediul *amilazei. / amiboisme. / amphidiarthrose. colici. mdeosebi prin miscarile de deplasare cu ajutorul pseudopodelor. s. v. amphoteros = care apartine ia doi.reunire de foliculi limfoizi situata Intre pilierii valului palatului. schimfiare. s. mai rar. -ind. scHim6are. adj. scade apetitul. / amyelinique. modificari de personalitate si. f. Unele specii de a. f.: articulatia temporomandibu-lara. AMIGDALIAN. este alcatuit din lan-turi de molecule de glucoza si are formula generala (CaH^Or. [Cfr. / amphotrope. / amide. amy-lum. amphi = de. / amph6tamine.j Ablatia totala a celor doua *amigdale palatine. / amygdale. \Cfr. . or. / amphetamine. 2) A. / amibe. amoibe = altemanpd. scfiim6are. ia amibein = a aitema. / amyelinic. a scftim-60. ammattire. constituita din lanturi cu ramificatii. / am(o)eboidism. cu perioade de exacerbare. 2) De mentionat: a) a. {Cjr. In functie de dispunerea lanturilor de glucoza. de. nonmyelinated. / amphoteric. amylon = fdind. gr. AMIELINIC. [frofiadii (at.

aranjare. f. *serotonina. acidus = ami. Unii a. [at. s. myos = musciti. / amimia. s.) Baza organica azotata. nutrifie} Denumire generica a unui grup de afectiuni heterogene ce au ca trasatura comuna atrofii musculare evolutive. AMINOACIDURIE. V. serum amylase. a modefa. se gasesc la unele plante.\ Element constitutiv al proteinelor. salivara si a. s. myos = muscfii. a fost pus In evidenia In creier beta-a.. -ozti. gr. f. acidus = acru. ei'dos = forma} 1) Care seamana cu amidonul. [Lat. In *amiloidoza. valina.). / acide amine. [Gr. / aminoacidopathy. gr. amylon = faina. amidon. -aza . f. f. indud a. pancreatica si catalizeaza hidroliza legaturilor a-1. f. [Lat. f. amygdali-tis.muscni. / amyosthenie. amylum. s. AMILOZA. care a presupus o relatie a substantei cu amidonul. amidon. -aza. Cele mai frecvente tipuri de a. fSa. / aminopeptidase. lizina. AMINOACID. amidon. / amylose. adj. Se disting: 1) A. Ex. f. amylon = faind. / amiloride. fimylum. s. si tab. f. *boala Wilson etc. adj. AMINE BIOGENE / amines biogenes / biogenic amines. f.). s. AMIOTROFIE. -aza. / amylase. putere. mys. gr. rinichi si splina. mimia = imitare. gr. f. primitiva sau primara. / amylase.. Valori normale: 8-64 unitati Wohlgemuth. f. s. / aminoaciduria. 2 sau 3 atomi de hidrogen legati la azot.. Valori patologic crescute se Intalnesc Indeosebi In pancreatitele acute. deoarece organismul nu-i poate sintetiza si trebuie primiti prin alimentatie (opt In cazul omului. gr. [Gr. s. s. dar nu este antagonist al receptorilor intracelulari pentru aldosteron.AMIGDALITA AMIOTROFIE AMIGDALITA. f.priv. enzima nefiind spedfica pentru acinii pancreatid. de cauza nepredzata. AMIOTAXIE. amyloidisme. histidinemia. / amylo'lde. In inflamatia glandelor parotide. AMILACEU. s. troplie = firma. -ina: I at. amygdale = migdaia.. f. tattein = a ordona. oligofrenia fenilpiruvica. hemodializa prelungita etc. zdrobire. asociata cu: infectii cro-nice ca tuberculoza si lepra.] Inflamatia *amigdalelor palatine. a digera.] Scaderea fortei musculare. / amygdalotripsie. -e. / amyotonia. amylon = fciina. A. -ozd . f. taxis = ordonare. m. amylum. s. / amyloid. gr. [Cfr. V. sthenos = fortd. s. gr.] Enzima intestinala care catalizeaza scindarea legaturilor pepti-dice. gr. ouron = unnd. [Gr. s. manifestata prin fades inexpresiv. Uneori. de la plassein = a forma. Foarte raspandite sub forma de aminoacizi. / tonsillitis. -ind .\ Prezenta unor aminoacizi (leucina. gOsita m apropierea temptu[ui iui Jupiter Amman din Liflia. de (a mimeisthai = a imita. care reprezinta 159 . treonina.. biochim. mys. f. sin. -ind. adj. normala este de 300 pana la 900 mg In 24 ore. Creste In unele boli: global ('sindrom De Toni-Debre-Fanconi. -ind. Ca urmare.] Stare patologica plurietiologica constand In formarea si depunerea extracelulara de *amiloid la nivelul unor tesuturi sau organe. f. f. metionina. care se depoziteaza In organele interne. s. indispensabili. copt de ta pepsein = a gati. f. -1(0. [Gr. amylon = faina. AMILOID. biochim. / amine. s. f. AMINOACIDOPATIE. dar Indeosebi In ficat. cu com-pozitie variabila In raport cu diversele stari patologice cu care se asodaza. f. izoleudna. [Gr. / amygdalite. s. \Gr. AMIOTONIE. a . In cazul *bolii Alzheimer. continand o functie acida. amygdale = migdaid.. s. aminoacide. f. / amyotonie. s. *acetilcolina. cistinuria-lizinuria familiala. a . este de origine proteica. AMILOIDOZA. amidon.] Boala ereditara familiala transmisa dupa modul dominant. ummomakon = sare de amamu. Denumirea de a. m. mys. [Lat. genitus = nascut si gignere = a nafte. mys. nu are relevanta diagnostica pen-tru aceasta boala decat atund cand depaseste 500 unitati Somogyi. n. gr. sunt 'exopeptidaze care elibereaza progresiv aminoa-cizii pornind de la aminoaddul N-terminal al lantului polipep-tidic. si amine bio-gene. fiind frecvent conse-dnta unei *akinezii. / amiloride. creste. neopla-zii ale plasmodtelor. *A. secundara. [Lat. 2) Substanta amorfa. [Lat. nu se afla In relatie cu o afectare motorie periferica. are si o actiune opusa aldosteronului.i. [at. s. f. / amyotaxie. leucina. AMIGDALOTRIPSIE. care exercita functii regulatorii: *colina. joaca un rol important In sinteza organica. A. a aranja. s. fara Insa sa afec-teze transportui Na^ prin canalele de sodiu *tetrodotoxin-sensi-bile. AMILAZA. s. -am .. clipit rar. / amylace. s. [Gr. de la. proteine si alcaloide.] Enzima care catalizeaza hidroliza amidonului In molecule mid. s. f. *catecolamine. / amylas(a)emia.: ataxie (v. AMILAZEMIE.: miatonie. [Gr. [Gr. myos = musch. (DCI) Antibiotic acilguanidic care inhiba cotransportui Na^/Cr si schimbul anti-port Na*/H~~ la nivelul membranei celulare. [Gr. amylum. s. [Lot. pentru miastenie. f. amyliim. s. m.. plasis = modeiare. AMILORID. -ind. gasitcl in apropierea temp[u[ui lui Jupiter Amman din Libia. s. s. leudnoza etc. Recent s-a demonstrat ca a.] Deficienta sau absents 'tonusului muscular. haima. s. cuprinsa Intre 80 si 180 unitati Somogyi/ 100 ml sau 50-150 Ul.. A. a crea. ammoniakon = sare de amoniu. mys. m. amidon. f. s.] Diminuarea sau abo-lirea mimicii afective. sunt molecule care se gasesc la animate. Sin.. s. s. / amylasemie.: tirozinoza. / amyosthenia. a carui semnificatie nu este Insa clara. / amyotrophie. tripsis = frec-are. amylum. gasitcl in apropierea templului lui Jupiter Amman din Libia. / aminoacidurie. / amylasurie. de asemenea. sanguina este de ori-gine pancreatica. AMILAZURIE. gr. ouron = urina. peptos = digerat. / aminoacidopathie.4-glu-can. a-a. acidus = acru.. gasita in apropierea te-mptuiw fat Jupiter Amman din Libia. V. contin lanturi usoare de imunoglobuline sau glicoproteine. ammoniakon = sare de amoniu. *triptamina. ~~~\ AMINA. gr.] Prezenta amilazei In urina. a -priv. ammoniakon = safe. s. Cresterea a. se poate produce o alterare sau o compromitere a functiilor acestora. a -priv. adj..). / amylosis. f.) In urina. gr. [Gr. congenitus = nascut odatii cu. / aminoacid. tirozi-na etc. A. boli inflamatorii recurente. a. o functie amina si un radical caracteristic fiecarui tip de a. / amyotaxia. AMIMIE. myos . s. amylon = faina.priv. m. sunt denumiti esenfiali.] Valoarea normala a nivelu-lui amilazei In sange. 8. / amylaceous.} Sin. const. -atos = sdnge. / amylasuria. [at. AMIOPLAZIE CONGENITALA / amyoplasie congenitale / amyoplasia congenita. a fost data de Virchow. amylon = faina. / aminopeptidase. s. f. f. f. fenilalanina si triptofanul). [Gr. Se manifesta de la nastere si se caracterizeaza prin atrofie musculara generalizata fara contractura. care traduce citoliza pancreatica In pancreatita acuta. / amine. / amimie. s. 2) A.. *histamina etc. de ammiti. / amyotrophy. s. / amylo'idose. amylum.] Sin. myos = muscfti. / amyloidosis. f.: tonsilita. AMIOSTENIE. concentrate normala fiind de 8-32 unitati Wohlgemuth.) sau electiv (*oligofrenie fenilpiru-vica. / amygdalotripsis. a priv. [Lat. sfdramare} Procedeu de ablatie a amigdalelor palatine hipertrofiate prin strivirea lor cu o pensa speciala. *cistinurie-lizinurie familiala etc. si tab. A. ammoniakon = sore de amoniu. derivata din amoniac prin substituirea a 1. Sin. amidon. maltoza si dextrine.\ Despre o substanta sau un corp care contine *amidon. A. s. f.: amiloidoza (v. amidon. AMINOPEPTIDAZA. f. const. gasita in apropierea tempiului lui Jupiter Amman dm Libia. Sin. sides = forma. de ta cum = cu.: amiloza. sarade a reactiilor motorii si emotionale. f. pathos = fioala\ Denumire generica a bo-lilor enzimatice caracterizate prin perturbari ale metabolismului aminoadzilor. s. a priv. amylon = faina. tonos = tensiune.

Sin. mneme = memorie.). pentru studiul caracterelor sale chi-mice. pot aparea in stari depre-sive. si a. m. \GJT. cand se constata ca miscarile fatului sunt foarte slabe. selective. s. gasita in apropierea te-mptuiui Iw Jupiter Amman din Lil)ia. \yr. / amok. [Cjr. / amnestic. / amniocente-sis. / amok. amnion = me. a muschilor gambelor.. 3) A. m. tie. f. ca si 'in cazul unei leziuni corticale.] Membrana limitanta a oului fecundat. Tipuri de a.m6rana a fatutui.] Observarea aspectului macroscopic al lichidului amniotic prin examen vizual cu ajutorul amnioscopului. s. s. mimsthcii = a-fi aminti. s. Sin. f. p. ou f. cu tendinta centrifuga.. In evolutia lent progresiva se asociaza si tulburari endocrine: *ginecomastie.] Ra-diografia cavitatii amniotice opacifiata cu un *mediu de contrast introdus prin punctia uterului gravid. V. prin asocierea unei rarefactii cu *neuronofagie a neuronilor mari din maduva (predominand In regiunile cervicala si lombo-sacrata) si din nucleii nervilor cranieni. dilution = mem6rana a fatutui. ceea ce Inseamna ca aceasta maladie este determinata de o *mutatie dinamica. Indeosebi. punga apelor. / amniography.recente.^ammare. AMITOZA. In patologia psihiatrica. *Confuzia mentala Impiedica fixarea amnezica. sau anterograda {de fixare). a e^flMtrta.. / amnioscopie. / amnesique. mult mai rare. amnezie.mbra.AMITOZA consecinta unor leziuni degenerative ale neuronilor motori din coarnele anterioare ale maduvei spinarii. graphein = a scrie. / amnioscopy. s. spinala scapuloperoneata tip I (sindrom StarkKaeser). s. n. prezenta *fasdculatiilor (clinic sau electromiografic) si absenta reflexelor osteotendinoase permit diagnosticul. AMNIOGRAFIE. tesutului nodal. kytos = cdutd} Celula de origine fetala regasita In lichidul amniotic. In relatie cu 'cromozomul X.: ecmnezie (v. cu transmitere recesiva. Adesea nu are loc nici diviziunea corpului celular. Sin. ganglionilor vegetativi si structurilor superficiale ale epidermuiui. spinala cronica pseudo-miopatica (boala Kugelberg-Welander) se caracterizeaza prin deficit motor si amiotrofii proximate. / amnios. adj. m. s. \Qr. Var. ci si ca expresie a unor refulari reversibile. pe care Freud a interpretat-o nu doar In relatie cu imaturitatea functionala a structurilor cerebrale. infantila cores-punde perioadei lipsite de amintiri a primilor ani de viata. AMNEZIC. n. pentru amibiaza (v.. cu ptrofii musculare cu propagare centrifuga. dificil de clasificat.priv. Poate avea loc fie prin stran-gulare. 2) Persoana care si-a pierdut memo-ria. se de-scriu si forme cu transmitere autozomal dominanta. a sexului fetal. In general. fiind compusul de baza .. a gradului de suferinta fetala In cazul imuni-zarii maternofetale. Se utilizeaza In industria chimica. / amnion. a fost. \Cjr. Mecanismul patogenic este Insa comun si clar: prin degenerarea neuronilor motori. cu afectarea musculaturii proximale si evolutie lenta. f. AMOK. f. Compus binar al azotului cu hidrogenul. V.\ Care provoaca pierderea memoriei. Se mai numeste si holoschizis. a. uneori *diabet zaharat.priv. de ex. \Qr. f. fara condensarea cromo-zomilor si fara formarea fusului de diviziune. subtire. \CJT. / amniocentese. s.: boala Wohlfart-Kugelberg-Welander. cat si retrograda. A. H-I regiunea proximala. fenomen observat la om la nivelul ficatului. Mai importante: a) A. / amnesia. skopia = e. / amniocyte. Pe langa transmiterea autozomal recesiva. cu incidenta 1/20 000 nasteri. rinichiului. n. iar morfopatologic. / amitose. ceea ce poate fi la originea unei a. / amitosis. care priveste informatiile. aparuta In cadrul unei depresii. Debut la 30-50 ani prin crampe musculare la frig. care nu intereseaza decat un singur tip de informatii. *impotenta. V.] N^\y. V. Deoarece este un examen riscant. cu debut Intre 3050 ani si afectarea. globale. se manifesta Inca din viata intrauterina. si raptus. s. o . s. acestia nu Tsi mai exercita efectele trofice esentiale pentru muschiul iner-vat. Forma acuta. spectrofotometrice. / amnestique. importante: 1) A. simetrice. AMNIOSCOPIE. cu fibrilatii si rareori pseudohipertrofii. "maligna".priv. Memorizarea. f.).\ Punctie transabdominala efectuata la gravida In scopul recoltarii de lichid amniotic. mitos = afo.n6. sub forma de gaz incolor la presiune atmosferica. AspectuI clinic seamana cu eel al *miopatiei. retrograda). o . diagnosticarea unei aberatii cromozomiale. a. la a . 2) A. AMNIOCIT. / amnesic. Alaturi de forme de a. b) A. [Qr. *electromiografie si biopsie musculara (care releva carac-terul neurogen al a. [Mafae-ziana amok = atac furies} Termen de origine malaeziana care desemneaza o criza de dezechilibrare psihica cu tendinta la crima sau sui-cid. Forma "benigna" este progresiva. f. Deoarece exonul 1 al genei contine o secventa repetitive! amplificata la bolnavii cu a. Diferentierea a. mergand pana la degene-rare si atrofie.] 1) Care se refera la *amnezie. bine definite clinic.. In aceasta regiune Tsi are sediul gena care codi-fica receptorii pentru androgeni. AMNESTIC. spinale progresive ale adultului. si memorie.).: In etilis-mul acut).: sac amniotic. kentesis = wtepd-twa. adj. b. cu miros iritant.] Incapacitate (totala sau partiala) de a memoriza sau de a reda date deja memorizate. cu debut Intre 20-50 ani. secundar ai centurii scapulare. fenomen psihic complex. Se caracterizeaza clinic prin deficit motor. s. antreneaza atat o a..) AMOEBIAZA. A. presupune organizarea informatiilor in directa relatie cu inteligenta subiectului.j Diviziune celulara directa care se produce prin simpla clivare a nucleului. f.pm'. transparenta. Se disting a. toxic pentru organismele vii. ammo-niakon = sore de ainoniu. In lipsa acestor influente se produc tulburari morfofunctio-nale grave ale fibrelor musculare. pentru amiba (v. AMOEBA. isterie (mai frecvent a. s. m care subiectui nu Tsi poate aminti informatii memorizate cu mult timp Inainte. introdus prin colul uterin. cu membrane intacte. cu transmitere autozomal dominanta. este utilizata pentru decelarea suferintei fetale (asociata cu o modificare de culoare a lichidului amniotic) Indeosebi In cazul sarcinilor pre-lungite. A. initial proximale. m. evolutie foarte lent progresiva. Var. / ammonia. s.. / amniographie. anterograda. s. si mnasthai = a-fi aminti. f. s. n. urmate de deficit motor si amiotrofii. care intereseaza toate categoriile de informatii percepute. Inlocuita cu *ecografia. organice sau nu. m. amnioa = me. adj. Este de origine citotrofoblastica. fir. iar uneori si din trunchiul cerebral. cu transmitere autozomal recesiva sau dominanta. modalitate caracteristica vertebratelor inferioare. f. AMNIOS. citogenetice. AMNIOCENTEZA. amnion = memfirand a fatutui.: punctie amniotica.. / ammoniac. s. spinala infantila (boala Werdnig-Hoffmann) este una dintre cele mai frecvente boli genetice la copil. / amnesic. rezistenta. / amniocyte. amnesia uitare. cu tendinta la distalizare. rare. A. gena implicata fiind localizata pe bratui lung at cromozomului 5. s. fie prin clivare. spinale progresive de *distrofiile musculare progresive se bazeaza pe dozarea unor enzime musculare. au fost descrise numeroase forme inter-mediare. mnasthai = a-fi aminti. 160 AMONIAC AMNEZIE. auditive sau vizuale. poate fi retro-grada (sau de ei/ocare). a . amnion •= wtmfirana a fdtuCui. -ozd. pe fata interna a placentei si a cordonului ombilical. [Qr. permite determinarea motricitatii fetale. Sin. Ele au un caracter ereditar. fdtuiui. astfel Incat procesele de ramolisment cerebral. limitate si lacunare (ex. sau f. cu durata de supravietuire de circa patru ani. s. [tyf. AMNEZIE ANTEROGRADA / amnesie anterograde / anterograd amnesia. bulbospinala progresiva (boala Kennedy) este determinata de o anomalie a bratului lung al cromozomului X. foarte solubil In apa. AMONIAC. s. dar absenta pseudohiper-trofiilor. s. tit [a skopein = a veaea. a. adj. f.

de (a gennan = a produce. ficare.priv. f. amoniacul este sintetizat din *glutamina. adj. [Lot. s. Desenul acestor urme este ca-racteristic pentru fiecare individ. cu intensitate rnarila. / ampere. / impression. f. AMPRENTA. Penicilina semisintetica cu activitate similara penicilinei G asupra germenilor grampozitivi. V. de imagine sau a. [Qr. nucleotid sintetizat din *ATP ca raspuns la o stimulare hormonala a reeeptorilor suprafetei celulare.. este transformat la nivelul ficatului In uree. adenilat-ciclaza. gnosis = perce. a activitatii transcriptionale a uneia dintre cele doua copii ale unei gene bialelice. marime. ampli-atio. Un curent de un a. de luminanta. de puls. f. s. AMPLIFICARE GENICA / amplification genique / gene amplification. 2) Magnitudinea *potentialului de actiune.ii tempiu[ui [ui Jupiter Amman din Li6ia. engC. [ui Jupiter Ammoa din Lima.priv. derivat de. AMORFOGNOZIE. f. a . s.! genesis = producere. [Lot. substanta toxica al carei nivel sanguin creste In *coma hepatica si In comele pro-duse prin deficit enzimatic al ciclului *ureogenezei. V. AMORSAJ ALEATOR / amorcage aleatoire / random priming. f. / ammoni6mie. 0 astfel de imagine este obtinuta cu un fascicu'l de radiatii X de intensitate mica. hiperamoniemie. \Jr. / ammoni(a)emia. iar In continuare ionii amoniu se combina cu anionii acizilor. / empreinte.: Ad'enosine MonoPfiosphate = adeno sin-mono fos fat. si PCR. AMPLITUDINE. s. de amoniac. s. / amorphognosia. AMP-deaminase. s. [J~r. s. AMPLIATIE. f. f. f. engL: Adenosine MonoPfiospdate = adenoz. AMPLIFICATOR DE LUMINANTA / amplificateur de brillance ou de luminance / intensifier screen. [Andre Marie Ampere.} 1) prima parte a ciclului *amoniacului In organism.. 2) In genetica: secventa de ADN capabila sa stimuleze transcriptia unei gene. In scop de identificare. amplitude. de [a amplus = mare. biochim. provenit Indeosebi din degradarea unor aminoacizi. ammomakoa = sore de amotiiu. actioneaza ca *mesager secund. A. vecfie amordre = fl mufca. magnetic. ligand. impresiune.r. de tensiune transforma un curent altemativ In alt curent alternativ. 2) Rareori. / amorce.] 1) In electro-nica medicala: aparat utilizat In scopul reproducerii unui sem-nal.. [Qr. profesor la 'Bans. V. DeficituI acestei enzime este la originea unei intolerante la efort.] 1) Valoarea absoluta maxima a elongatiei unei marimi oscila-torii. s. gasita. avand drcuite magne-tice pentru amplificarea semnalelor de joasa frecventa. 2) tehnica pentru identificarea bacteriilor din culturi sau din biopsii celulare. 1) Producerea in vivo de copii suplimentare ale unei secvente de ADN. f. morphe = forma. f. Ea poate fi transmisa la distanta.. m. s. s. adj. s. AMONIEMIE. A. endo-crinol. si PCR. m. s. Este inactivat prin hidrolizare In *AMP de catre o fosfodiesteraza. 17 7 S-1836} Uni-tate fundamentala din Sl. s. Sin. m apTopie. / AMP-desaminase. / ampliation. haima. ammomakoa = sore. si tab. m. f. Initierea unei sinteze de acizi nucleici cu ajutorul unei *amorse (sau primer) constituite dintr-un amestec de oligonucleotide cu secvente difehte.} Oligonucleotid care. dependenta de originea parentala.). AMPICILINA. pentru amplificarea potentialului electric al pulsului. / amplifier (electronics). parental imprinting. de masura a intensitatii curentului AMPRENTA electric. In tubii renali. A. cu mialgii si crampe musculare. a . / ampicilline. s. 2) Urme lasate pe un obiect de degete (a. AMPLIFICARE PRIN REACTIE IN LANT A POLIMERAZEI / amplification par la reaction en chaine de la polym6rase / polymerase chain reaction. proteine G. ureogeneza.] 1) Cresterea de dimensiuni In toate sensurile a cavitatii toracice In timpul inspirului.5'-monofosfatul ciclic. const. V. iradierea padentului fiind mult redusa. [Cjr. imprimere = a apasa pe. m apropiere-a temp(u[ui Cui Jupiter Ammoa din Li6ia. c) a. V. [Lot. digitale sunt Inregistrate In criminalistica. Consta In formarea. sau s. AMORF. dm fr. lipsit de forma. termenul este utilizat si cu referire la marirea abdomenului In timpul sarcinii sau prin acumulare de lichid In peritoneu. empreinte. / amorphous. V. f. hi-bridat cu o matrice de acid nucleic. 2) Modificarile survenite de gene In cursul gametogenezei si/sau embriogenezei si care altereaza expresia fenotipica.). / myoadenylate deaminase.: PCR (v. -onis = mctrire.] 1) Depresiune imprimata pe suprafata unui organ de catre o structura anato-mica. de. gasita. AMP-DEZAMINAZA.ve. -iais == Cargime. Ca gaonai = a cunoaste} Imposibilitatea recunoasterii formei obiectelor prin pipait. In care se folosesc tranzistori pentru marirea puterii unui semnal electric. \G. -atos = sange} Concentratia plasmatica a amoniacului liber. b) a.. prin amplificarea cantitatii de ADN de origine bacteriana. / amorphe. 2) A. AMONIOGENEZA. s. Bacteria studiata poate fi astfel identificata si clasificata In arborele filogenetic. evitandu-se scaderea *rezervei alcaline. des = separat de.: primer. utilizat In automatizare. utilizata In mod curent pentru acid adenozin monofosforic (v. Aparat care transforma imaginea optica In imagine electronica.\ Abrev. activand "protein kinaza A. AMP / AMP / AMP. AMPER. / primer. de. care vor fi astfel eliminati sub forma de saruri de amoniu In loc de saruri de sodiu. AMP CICLIC / AMP cyclique / cyclic AMP. s. V. prin simtui tactil. enhancer (genetics). amoniu. acest proces se accentueaza. observata. AMORSA. amorce. paime sau plante. AMPRENTARE GENOMICA / empreinte parentale / genomic imprinting. f. receptor.v. poate fi evaluata prin masurarea perimetrului toradc. v. / amplitude. s. transporta un 'coulomb pe se-cunda. prin aplicarea pulpei de161 . g. f. f. amoniogeneza.in monofosfat. Sin. de amomu. electronic. / amplitude. de. 1) Represarea permanenta. Este utilizat In radioscopie pentru cresterea luminozitatii si predziei unei imagini obtinute direct pe un ecran fluorescent. foto. la nivelul tutu-cor tesuturilor. si tab. la facere = a face. / ampere. s. f.re. In *acidoza. Astfel. din Cat. Este inactivata de *penicilinaza. morphe = forma} Care nu are o forma sau o structure bine definite. / ammoniogenesis.). / ampliation. f. s.. -ina. V. permite unei *polimeraze sa initieze sinteza unui al doilea lant complementar matricei. Tipuri: a) a. AMP c. digitale). const. a taia. amoniemie. renala este unul dintre mecanismele reglarii *echilibrului acidobazic. m. f. V. cunoaftere. se obtine cu ajutorul unei ADNpolimeraze. de la amplificare = a man (amplus = mare. amplifi-cator = care marefte. y. In organism se afla In cantilati foarte mid (v. s. d) a. [A5rev. / ampicillin. n. / ammoniogenese.re. ammoaiakon = sore. amoniemie) deoarece. Jar In *alcaloza diminueaza. AMPLIFICATOR. s. [a ampliare = fl crefte. care este Insa convertit In produsi amoniogeni.AMONIEMIE In prepararea Ingrasamintelor azotate. [ftfire. -aza. Abreviere utilizata curent pentru a desemna adenozin-3'.si cinematografiata. (at.] Enzima musculara care In timpul exerdtiului fizic transforma adenozinmonofosfatui In inozin monofosfat si amoniac. / amorphognosie. e) a. de obicei electric. fizician francez. reactia In lant a polimerazei. si amo-niac. s. dar activa si asupra unor germeni gramnegativi. gashd m apropie-rea timplulw. Uneori se utilizeaza si termenul echivalent din engl. / amplificateur. Secventa de ADN amplificata este comparata cu alte secvente nudeotidice conservate In banci de date. cu o tensiune mai mare.

ANALEPTIC. muschii. n. de la ana = din nou. f. f. Exista doua a.: *de-presie a. sau algesis = simtui du-rerif. / analgesique. anatomist. -os = aer. 3) In stomatologie: copie negativa. [Cfr... creste astfel permeabilitatea vasculara si contracta fibrele musculare netede.verde. f. ANAGEN. adj.} Sin. {Cfr. / anaerobic. phasis = aparenta. ANACLITIC.ClUaie. Vater. |t/r. \Cjr. analeptikos = care restaureazd. s. s. s. ANAFILAXIE. ANACLORHIDRIE. se separa si se dirijeaza spre polii celulari. gr. [Qr. situata la nivelul duodenului. klitos = desfafurat mapoi. de la phaiaein = a aparea. fiidrogen. ampula).in sus. de. f. s.. rasaritut unei . / anaphrodisia. aer. poate fi determinata la animal prin injectarea de ser de la un alt animal sensibilizat (a. utilizate in sindroamele catabolizante: debilitate.priv. adj. medic si botanist german. aer. adj. ANAFAZA.priv. permite o reproducere fidela. a scurta. amputatm. portiunea dilatata situata la extremitatea *trompei uterine. / achlorhydria. [Cfr. operatie prin care se separa de organism un membru. s. [at. s. / ampulla. f. 3) Agent stimulator al SNC capabil sa restabileasca functiona-litatea unor centri deprimati. cu ajutorul unui instrument chirurgical. phylaxis = protecfie. profesor la. / anacrotism. / analgesic. adj. f. / anaerobiosis. venin de cobra. Exista un mare numar de a. s. provoaca degranularea bazofilelor cu eliberarea de substante vasoactive. NA: ampulla. de ia Afrodita = zdta dra{Jostei. ana -priv. ANABIOZA. a. a dinti-lor si a tesuturilor bucale.). Ex. f. a arunca in sus (ana = in sus. de la phylattein = a apara} Hipersensibilitate specifica. gennan . portiunea inferioara a *rectului pelvin. / anaphrodisiaque. fidela. s. de [a akouein = a auz. mediata de IgE. dezvoltat la nivelul partii comune a ampulei sau In zonele sale coledodana ori pancreatica.: aclorhidrie. s.s. 'Wittmfiwy. -oma. gr. [Cfr. a danturii si a tesuturilor vecine. denu-mita model.: carte de identitate genotipica (v. este o forma de hipersensibilitate de tip imediat. / anabolisme. \Cfr. orice structura anatomica.] Portiune tubulara dilatata In structura unor formatiuni anatomice.va sau despre ceva care depinde de alteineva sau de altceva. ampula. [Cfr.} Denumire a stadiului de crestere a parului In cadrul *ciclului pilar.priv. iarafi.\ Absenta completa a acidului clorhidric din sucul gastric. adj. pe o foaie de hartie. ana = contra.} Diminuare sau absenta a dorintelor sexuale. f.} Despre o substanta care calmeaza dorintele sexuale.: catabolism. f. m. an . anabios. [Cfr. / anaphrodisiac. pentru formarea bontului. [Cfr. / anaclitic. ampulla = vas mil' pentru ule-i sou par-fum. A.. A. / anagen. f.'•tele. s. se manifesta In forma cea mai grava si cea mai acuta prin *soc anafilactic. gr. (ikousis = am. Serul contine o alfa-globulina capabila sa inactiveze cele doua a. / anabiosis. Se spune In-deosebi despre copilul mic care depinde de mama. / anacousie. dactiloscopie. de obi-cei un bisturiu. dilatatie inconstanta a partii terminale comune a *coledocului si canalului Wirsung.). s. / anabiose. A. tonifica si revitalizeaza. 1684-17S1:\ V. s.a produce. / anaphrodisie. obtinuta prin mulaj cu un material plastic.] Substanta produsa In ser dupa activarea complementului (fractiile C3 si C5) de complexele imune sau de unele substante coloidale: dextran. 2) Remediu care exercita actiunile mentionate.i lit la Afrodita = zeif:a dragostd. In decursul caruia cromozomii se dedubleaza... care. care se pune In evidenta printr-o reactie cutanata. s. / anaerobic. a arunca in sus (ana .priv. / anaphylaxie. s. [at. adj.. f. adj. / anacusis. In *proba Prausnitz-KusIner.. / anaphylatoxine. Umpluta cu ipsos. -oza . -oni/i = taiere. pasivS). de a reconstrui/ de [a anaballein = a construi. / analeptic. AMPULOM VATERIAN / ampullome vaterien / Vater's ampulla carcinoma. prin modificarea pragului senzatiilor dureroase sau prin cresterea tolerantei la durere. si a. -eris. anabiosis = rewviere. gr. ampullae. m. *deletie a unui •autozom. prin extensie.. f. s.: a. regrupeaza procesele de sinteza si consum de energie. f. m. / anaphase. bins = viata. elibereaza histamina prin degranularea mas-todtelor si bazofilelor. / anaclitique. [^r. de. anabole = acfiunea de. / amputation. / anaerobiose. s.i. m. adj. f. unui membru sau a unui segment de membru se sectioneaza formatiunile osoase si se conserva. s. Indeosebi cardiovasculari si respira-tori. medic fi botanist ger-man. n. V. la unele microorganisme. n. respiratorii. [Cfr. s. ballein = a (ansa]} Ansamblu de procese care permit asimilarea nutrimentelor si utilizarea lor. adj. tubara (NA: ampulla tubae uterinae}. s. una = contra. A.] Anomalie a 162 ANALGEZIC undei pulsului caracterizata prin aparitia unui mic cro?et pe portiunea sa ascendenta (In stenoza aortica sau In anevris-mul aortic). adj. iarafi. iovitura. Ex. f. adj. an . dupa o perioada de moarte aparenta sau de viata latenta. khioros .AMPRENTA GENETICA getelor..] 1) Despre o substanta care atenueaza durerea fara abo-lirea constientei. [Lat. 3) In embriologie.] Viata desfasurata doar In absenta oxigenului molecular. A. [Qr. Ant. ANAEROB. [a ampulare = fl taia.: a. a urea. AMPRENTA GENETICA / enipreinte genetique / DNA fingerprint. partial. / anaphyla-toxin. AMPUTATIE. anabole = acfiunea de a urea. n. an .. AMPULA VATER / ampoule de Vater / ampulla of Vater.. f. ampulla = vas mic pentru uki sou parfum. / anabolisant. A. / amputation. n. f. f. facultativa. [Lat. Sin. -ind .. s.priv.] 1) In chirurgie. levuri. obligato-rie. -ism. Anafrodizie. ANABOLISM.. V. / anabolising. 2) Un steroid Inrudit cu testosteronul. iarcSsi. provocata prin injectarea prealabila a unui antigen (injectia "preparanta") si care apare dupa o a doua injectare a aceluiasi antigen (injectie "declansanta"). s. Exista a.. s. / anaphylaxis. -os = aer. ana . tesutui subcutanat si tegumentele. ANAEROBIOZA. aaa = In susi krotos . -e. ANACROTISM. ballein = a iansa}\ 1) Care favorizeaza transformarea materiilor nutritive In tesuturile vii. endo-toxine ale bacteriilor gramnegative. ana = in sus. / anabolism. ANACUZIE. aphrodisia = dorintd sayiaia. un segment de membru si. Abraham Vater. 1684-1751} Cancer al ampulei Vater (v. [-Cot. care favorizeaza productia de proteine. [Qr. bias = viata} Revenirea unui organism la viata activa. AMPULA. adj.. [Cfr. NA: ampulla hepatopancreatica. s. urmata de o anomalie *fenotipica. hydor. phylaxifi = protecfie. aer.\ Despre cine.} 1) Care stimuleaza.] Stadiu al diviziunii celulare (stadiul al treilea). Ex. hydatos = apa. / anagene. ANAFILATOXINA. ana = in sus. injectata intravenos pro-voaca soc anafilatoxinic.priv. s. afgos = durere. In cazul a. [a anaballein = a construi. [Abraham Vater. / analeptique. s. 2) Medicament care . aphrodisiakos. an . ANAFRODIZIAC. an priv. adj. a. dt ia phy-latlein = a apara. / anaphase. toxikon = otrava pentru varfvl sagetiior. s. aer. In prealabil Inmuiata 'in tus. dor. s.. de a reconstrui. a.: cofoza (v. \Qr. pi. la un al doilea contact cu antigenul. m. f. / anacrotisme. tot la o serie de microorganisme. anatomist. profesor la 'Wittenburg. ANALGEZIC. s. Sin. de ia toxon = sageata. on . / anachlorhydrie.. rectala (NA: ampulla recti). osteoporoza etc. f. ANABOLIZANT. 2) Sectiunea traumatica. adj. anaerqbioza.: C3a si C5a. / ampoule. bios = viata} Despre microorganismele care nu se pot dezvolta In contact cu aerul si referitor la reactiile chimice care se produc In absenta aeru-lui. -eri. s. accidentals a unui membru sau a unui segment de membru. s. In scopul elaborarii de molecule In tesuturile vii. comparabil cu socul anafilactic.

s. prin extensie. Ex. 2) A. iarafi. a. taire / f(o)etal hydrops. 11) A. patologica sau artificiala (chirurgicala) a doua conducte (vase sanguine. 9) A. re[afie. cu producere de *ascita. s. intestinala efectu-ata astfel Incat cele doua segmente suturate sa aiba miscari peristaltice In sens opus. *A. Intelege ce i se spune. De asemenea. \Qr. 3) Aparat care permite analiza electra-encefalogramei In termeni de frecventa si amplitu-dine. analogue. reiatie. [Qr. *A.priv. deopotriva. [Qr. sarx. nu se manifests clinic. bacteriologies sau microbiologica. metoda de a. Este considerata uneori sin. f. narcotics prezinta si un efect sedativ. logos = raport. Sin. m. lyeiii =. reprezinta consecinta unei leziuni cerebrale cu focarul In zona nucleului lenticular. \Cjr. de.). ancheta analitica In scopul sta-bilirii interactiunilor alimentare Intr-o comunitate biologica. serologica are ca scop Indeosebi identificarea anticorpilor specifici din serul sanguin. 5) A. ANAMNEZA.durere. 4) A. In medicina si biologie. s. / anaplasia. unor struc-turi prin vizualizarea acestora pe clisee radiografice. studiul modifi-carilor macro. Directii: 1) A. aplicata la diagnos-ticul si tratamentui bolilor. s. coproparazitologica. / anamnese.. In medicina. ana = din nou. 4) A.: a. la.receptor cutanat. askites. procedeu al statisticii matematice ce permite identificarea factori-lor care stau la baza unei corelatii. an -priv. auditiv. iarafi. f. adj. de aminoacizi permite evaluarea compozitiei In aminoacizi a unei proteine. fara Insa a ca-pata un aspect net embrionar. cai biliare si urinare) sau a unor nervi. glosar informatica.\ Care nu se Insoteste de *ascita. s. n. despre o boala In care ascita. s. toxico-logica. avand ca scop determinarea concentratiilor diferitelor substante din organism (Indeosebi a constantelor biochimice) sau separarea componentelor unui produs biologic.. anastomosis = descfiidere. s.si microscopice. s. de [a temnein = a taia. histo. Bolnavul afectat de a. f. termenul se utilizeaza si pentru descrierea celulelor anormale care au pierdut caracterele de diferentiere proprii. poate comunica prin semne sau prin presiunea mainii numarul de silabe continute In cuvantui pe care nu Tl poate pronunta. 3) A. in cercetarea stiintifica si In practica medicala. m. chimica. istoricului si detaliilor de evolutie ale unei boli. \Qr. Indeosebi la nivelul tractusului digestiv. -atos = gura. analysis = rezoivare. f. s. / anasarca. In functie de localizare si de efectele In plan functional. 8) A. de la ana = cu. ansamblu de procedee matematice pentru va-lidarea si interpretarea datelor experimentale. ANALGEZIE.] Comunicarea naturala. Edem generalizat si intens al pla-centei si al fetusului. / anatomy. ansamblu de procedee de identifcare (a. V. s. embriolo-gia structurala. sunt utilizate. de regula frecventa. s. In cazul polarimetrului.\ Metoda stiintifica de cercetare a fenomenelor bazata pe examinarea si determinarea fiecarei parti componente. a. coreland datele de morfologie cu semnele clinice si modificarile biochimice. iardfi. [Cjr. De fapt. [a ana = din nou. adj. 5) A. arthroun = a rosti distinct} Tulburare a limbajului constand doar din imposibilitatea articularii sunetelor.: 1) A. / analogue. f. adj. f. intestinala efectuata astfel Incat cele doua segmente suturate prezinta miscari peristaltice In acelasi sens. *A. compararea struc-turilor diferitelor plante si animale. / anamnesis.} Stare a unui proces neo-plazic In care arhitectura si unele caracteristici celulare sunt foarte diferite de cele ale tesutului de origine. / analysis. care poate genera 'farmacodependenta. statistics. de la ana == din nou. ANASTOMOZA IZOPERISTALTICA / anastomose isoperistaltique / isoperistaltic anastomosis. / analogous. determinarea calitativa si/sau cantitativa a unui toxic In diferite medii. se disting nu-meroase tipuri de a. logos = raport. studiul a. s. ana = din nou. Domenii de a.. de id analyein = a rezoiva (ana = din nov. / anatomie. calitativa) si de determinare (a. anamnesis = re-a-mintire. si hidrops. metodele de a. / analysor. / analyse. s.. sarkos = came. coprologica. metoda de studiu al substantelor organice prin analiza *spectrelor de emisie si de absorbtie. plasis = nwdelare. bio-chimica.si citochimice In cursut unei boli. m. [Qr. / anaplasie. *A. cu afemie. cu acumulare de lichid In cavitatile seroase ale organismului. permite cautarea planului de polarizare a luminii [nicol a. [Qr. 3) A. lyein = a distruge} 1) Ansamblu functional alcatuit dintr-un receptor senzitiv sau senzorial periferic si din centrul cortical care intervine In re-ceptia senzoriala. a. de [a plassein = a forma. spectroscopica. poate dti si scrie. macroscopica. sioma.] Edem generalizat al tesutului celular subcutanat. vizual. / anarthria. f. / anascitic. ana = in juruij tome = taiere. / analgesic. analog. fiind o forma clinica a *eritroblastozei fetale. Se Intalneste Indeosebi In cursul *bolii hemolitice prin *incompatibilitate Rh feto-materna. ANALIZOR. 12) A. 6) A. analogos = [a feli conform unei anumite marimi. V. / anastomosis. / anastomose. f. f. ex. [Cjr. s. comparata. In care sunt acolati peretii laterali a doua conducte sau organe. segmente ale tubu-lui digestiv. [Qr. radiologica. secfiune. 4) A. 7) A. spe163 . ANASTOMOZA. cat si a febrei sau fenomenelor inflamatorii. 10) A..a distruge) . A. A. antipiretice actioneaza atat asupra durerii. De obicei. ANARTRIE. s. s. 2) A. ANASARCA.ANALGEZIE exercita aceste actiuni. ANALIZA. f.. f. A. 6) A. dezvoltarii. in scopul izolarii si identificarii bacteriilor. survenind In cursul unei boli sau secundara unei intoxi-catii ori actiunii unor medicamente. In care cele doua segmente suturate se pun cap la cap.. a. / anascitique. analogos = (a fd. ANALOGIC (SEMNAL) / analogique / analogic. dar nu poate pro-nunta cuvantui pe care Tl citeste sau Tl scrie. dispersiei. grafica. de la askos = 6urduf. Este cazul Indeosebi al alcaloizilor din *opiu sau al derivatilor acestora.: boala Schridde. ca si a stabilirii unor caracteristici ale acestora. / analgesia. f. 7) A. adj. ANASCITIC. s. s. ANASTOMOZA ANTIPERISTALTICA / anastomose antiperistaltique / antiperistaltic anastomosis. 2) Dis-pozitiv care. s. materiilor fecale. la ana = din nou. f. algos . dar. s. ANALOG. Indeosebi In laboratorul clinic. a mo- ANATOMIE dtia. adj.] Asemanator. [Qr. ANASTOMOZA LATEROLATERALA / anastomose laterolatcralc / side-to-side anastomosis. conform unei anumite milrimi. iarafi mncme = memorie fi mnasthai = a-fi aminti.. *euforizant sau *anxiolitic. iarafi. analiza unui fenomen pe baza reprezentarii grafice. ana = in juruC. formatiunilor vizibile cu ochiul liber. f. / analyseur. sou algesis = simfid durerii} Pierdere a sensibilitalii la durere. statistica a efectului unor factori asupra dispersiei datelor obtinute experimental. prezints o asemanare totala sau partiala a caracteristicilor esentiale cu cele ale sistemului cu care se compara. Ea poate fi generalizata sau locali-zata. termen utilizat de fRpocrat pentru a desemna reducerea unei fracturi sau a unei tuJfatii. analyein = a fezoha. patologica sau morfopatologie.] Ansamblul informatiilor obtinute de medic de la bolnav sau de la alte persoane din anturajul sau asupra *antecedentelor. trofica. defineste caracte-rele arhitecturale ale unui tesut (de obicei malign). f.] Stiinta structurii organismelor vii. cantitativa) a compozitiei chimice a unei substante. ANATOMIE. f. (ie. [Qr.. ANASARCA FETOPLACENTARA / anasarque foetoplacen. an -priv. / anasarque. factorials. In continuare. de. ANASTOMOZA TERMINOTERMINALA / anastomose terminoterminale / end-to-end anastomosis.} V. an . hidrops fetal. ANAPLAZIE. / anarthrie.

: toxoid. Hibridarea unei nucleotide sintetice cu un acid nucleic monocatenar. \Qr. fiind scazuta concentratia corpusculara medie In hemoglobina. n. s. clasa Nematoda. adj.] 1) *Hermafrodit. / encoche. Alte ex. gynaikos = femeie. [C/r. hipocroma) numarul de globule rosii este normal. andros = 6iir6at. gyaaikos . s. fiziolo-giei si patologiei aparatului genital masculin si al repercusiu-nilor acestora asupra organismului Intreg.. V. s. loxikon = otravO. adj. [Gr. / androgyne. s. nu este o boala.: androginoid.] Studiul anatomiei. aner. / ancorage. utilizata In profiiaxia 'tetanosului. consednta a unui spasm sau a unei amprente. chimica sau imunologica. cardiovasculare. de osificare. Totodata. In definitia traditionala a anemiei se face referire numai la scaderea numarului de hematii. nu se instaleaza Intr-o perioada bine definita a vietii si.. adj. [Qr. s. la care se adauga reducerea pilozitatii sexuale. / androgenique. / androgynie. dm gr. f. dar cu scrotui sudat si penisul cu gland perforat. s. jumatate barbat. / ankylosis. / andrologie.ANATOX1NA ANEMIEAPLAST1CA ciala. normodtare si macrocitare.: ATPA (anatoxina tetanica purificata si adsorbita). [Lot. s. unde se formeaza papulopustule. m. 2) In practica. s. indurare = a. oprire] Termen de origine franceza. a. m. este mai frec-venta In regiunile calde sau In zonele miniere.: a. neuropsihice. a. 164 ANDROGINOID.. zona de tesut recent osificat care avanseaza treptat In epifiza cartilaginoasa (la embrion). s. diminuarea *reflexului cremasterian. 3) A. cu absenta . [^r. totala) a miscarilor unei articulatii care In mod normal este mobila. oner.] Care prezinta caracteristid masculine. / an(a)emia. V.\ Toxina bacteriana (tetanica. ANDROGEN. ankylostomiasis. de-oarece.t. pana la o valoare a hemoglobinei de 6 g/100 ml. andros = 6ctr6at. Ex. prin Indepartarea. andros = tidrbat. aner. ANDROGIN. ANEMIE. ankylostomose. cw6at. (ante-rioara si posterioara) situate la nivelul marginilor anterioara si posterioara ale extremitatii inferioare a radiusului etc. / androgen. s. 3) pe baza factorilor etiologici: scadere excesiva a volumului sanguin In hemoragii acute sau cronice. V. Care se refera la hormonii sexuali masculini. ankylos = Incovoiat. normo-crome si hipercrome. daca evolutia a. ankylos = mcovoiat. este definita ca scaderea concentratiei de hemoglobina din sangele periferic sub 13 g/100 ml la barbat si sub 11 g/100 ml la femeie. -atos = s&nge} 1) Diminuarea cantitatii de *hemoglo-bina functionala drculanta totala. determinata de *aplazia medulara globala. f. androgyne. pentru v&rfut sQgefiCor. f. creat prin analogie cu "menopauza. adj. / androgynous. aaky-losis = curBurd. / androgenic. / annealing. anchilostomiaza.. f. [Cfr.] Boala provocata de 'ancylostoma.. [Qr. organismul se poate adapta. s. este lenta. cur6at. Se disting doua tipuri principale: a. ANCHILOSTOMIAZA. adsorbita pe gel mineral si a. precum si o serie de tul-burari. 8) A. ANDROSTERON. f. gyne.: androgin (v. [Cfr. jumatate femeie. s. cw6at. Prin acest mod se repereaza o secventa nudeotidica specifica. varsta si sexul. s. partiala) sau suprimare totala (a. m. cat si concentratia hemo-globinei.: obezitate a. de ia ankylos = wcovoiat. Cel mai frecvent. Specii: 1) A. s. s. acesta fiind principalul agent patogen al anchilostomiazei la om. ANDROPAUZA. logos = ftiin. s. f. m. [Lot. de utilizare a termenului: a.f:d. / anchorage. ANDURANTA. f. de intensitate mica sau medie. [C. adj. / . aner. fara modi-ficari semnificative ale frecventelor respiratorie si cardiaca. / androgynism. Tsi pier-de activitatea toxica. 2) pe baza concentratiei corpusculare medii de hemoglobina: hipocrome. / endurance. -atos = gufQ-\ Gen de viermi in-testinali din familia Ancylostomidae. m. un nematod mic ce se fixeaza (In numar mare) In mucoasa intestinala. Sin. duodenale. -ina . adj. variabile. f. ca modul de viata. prin actiunea simultana a caldurii si a '-"-molului.] Diminuare importanta (a. s. ANDROID. accentuate prin substantele hemolizante ce Ie secreta. [Qr. si artrodeza. caninum. gynai-kos = fe. f. de regula endogena. A. depind de deficitui androgenic. Principalele criterii de clasificare a a. stoma.me. aner. andros = ftCafial. ANATOXINA.] Realizarea unui sistem de legatura labila Intre proteza dentara si dintii pe care se spri-jina. / androgyne. gyne. s. 2) Sin. eidos = formO. s.. se constata o mare variabilitate individuala a involutiei functiei testiculare. gyne. Pe de alta parte. / male climacteric.} Termen utilizat Indeosebi In medicina sportiva pentru a desemna desfasurarea unui efort prelungit. ANCYLOSTOMA / ancylostoma / ancylostoma. a inhibarii maduvei hematogene (In intoxicatii) sau a involutiei acesteia.fameu.). f. cu "criptorhidie si-unele caractere sexuale feminine. \Qr. fara tulburari importante. -aza. adj. pausis = mcetare. diminuarea libidoului fiind cea mai relevanta. Sin.. andros = biirbal'i [at. andros = b&rbat'i gennan = a produce. ANCHILOZA. Manifestarile a. encocAe. 3) Fiinta •fabuloasa din mitologia greaca. radioscafo-ulnara. se poate produce dupa o afectiune articulara. difterica etc. / androgyno'ide. f. a deficitului de fier din alimentatie. purificata. ANDROQINIE. f. studiul diferitelor structuri ~\n relate cu formatiunile Invednate. diminuare a eritropoiezei din cauza afectarii sin-tezei de nucleoproteine. m. stoma. s. haima. m. dar Tsi conserva propnetatile antigenice. / androsterone. s. stereos = solid. / endurance. ANCOSA. adj. la altii la peste 70 de ani. / androsterone. in relief} V. ANEMIE APLASTICA / an6mie aplastique / aplastic an(a)emia. fiecare din cele doua a. aner. Rezulta anemie. unde provoaca microhemoragii repetate. ankyra = ancorH. distrugere excesiva de globule rosii In bolile hemolitice si In hipersplenism. / ankylose. / anatoxine. s. Ex. pausa. 's.] Despre o substanta. -atos = gurd. a cadi a se of:e[i. / hookworm disease. / annelage. brasiliense. s.] Frantuzism utilizat 'in romana Indeosebi cu referire la un defect de umplere cu substanta de contrast la nivelul unui organ cavi-tar.priv.] Sin.r. scaderea testosteronului plasmatic aparand la unii barbati la varsta de 50 de ani. s. topografica. f. f. / anemie. a impuritatilor. a. ANCORARE. ia toxon a sdfleatd. A. In continuare o serie de tipuri principale de a. a. [Ofr. f. Patrunderea parazitului 'in organism se produce pe gura sau prin piele. altitudinea.. eidos = formd. / andrology. adj. f. se utilizeaza denumirea de climacteriu masculin. ci un simptom In numeroase boli. o serie de variabile. / ankylostomasie. A. Asigura stabilitatea protezei. In engl. s. f. ankylostomiase. sunt: 1) pe baza volumului corpuscular me-diu: microcitare. sau poate fi provocata chirurgical. 17cetosteroizi.) care. f. ANDROLOGIE. ANDROQENIC. andros = 6(lr6a. s. dar si posibilitatea Indepartarii temporare din cavitatea bucala. / andropause. f. neurovegetative si osoase. studiul particular al unor organe sau zone din organism. mtOri. f. f. s. / android. fara sa aiba aceeasi acoperire fiziologica si fizio-patologica. 4) A. de. care promoveaza *masculinizarea. pot influenta semnificativ atat numarul de hematii. s. gr. ceea ce este inexact. [Qr. 2) A. un traumatism.. daca nu se tine seama de variatiile eventuate ale volumului plasmatic.ie} *Pseudohermafroditism partial la barbat. In unele anemii (ex. an .: boala Griesinger. anco-ra... n. ANELAJ. sunt utilizate preventiv sau pentru obtinerea unor vaccinuri. americanum sau Necator americanus. / androgene. / androide. A. s. In plus. oner. ana = contra.. f. [Jr. aner. andros = IJOrlJat. Spre deosebire de menopauza. / anatoxin.

drepanocy-tic an(a)emia.).: sindrom Martin (v.: boala Biermer (v. ANEMIE MACROCITARA / an6mie macrocytaire / macrocy-tic an(a)emia. ANEMIE HIPOCROMA / an6mie hypochrome / hypochromic an(a)emia.). prostata). stomac. ANEMIE POSTHEMORAGICA ACUTA / an6mie posth6morragique aigue / acute posthemoragic an(a)emia Anemia nor- 165 . unele parazitoze. Tip de a. *lactatdehidrogenazei. •mu&t. A. (normocroma normodtara severa) se asociaza cu trombopenie. este. hemolitica autoimuna cu anticorpi la cald.). ANEMIE HEMOLITICA / anemie h6molytique / h(a)emolytic an(a)emia. A. i. cu volumul globular mediu peste 110 m3. unele *a. A. ANEMIE NORMOCROMA / an6mie normochrome / normochromic an(a)emia. a. A. Orice tip de a.ANEMIE AREGENERATIVA NUTRITIONALA reactiei sistemului hematopoietic si evolutie rapida fatala. proteine sau vitamine). Sin. Sin. A. Indeosebi *botriocefaloza). ANEMIE AREGENERATIVA / an6mie ar6g6n6rative / aregenerative an(a)emia. asodate cu cresterea concentratiei sanguine a *reticulocitelor. Sin. ANEMIE HEMOLITICA IMUNOLOGICA / anemie hemolytique immunologique / immunoh(a)emolytic an(a)emia. nutritionale (ex. caracterizata prin prezenta In sange a unor hematii de dimensiuni mari. abandonat. V. ANEMIE FERIPRIVA / an6mie ferriprive / iron-deficiency an(a)emia. istoric. consecutiva infiltrarii maduvei osoase prin tumori (carcinom de san.). 0 serie de a.a. In care hemoliza este provocata de 'autoanticorpi. catre varsta de 60 de ani. ANEMIE CRIPTOGENETICA / an6mie cryptog6n6tique / cryptogenetic an(a)emia. care contin insa o cantitate insuficienta de hemoglobina. Acesti autoanticorpi. dar nu se stie daca este cazul unei asocieri sau al unei relatii de cauzalitate. In eritrocit. al bolii Biermer (v. pediatru american.). A. h. A. V. h. Sin. ANEMIE HIPOCROMA ESENTIALA A ADULTULUI / an6mie hypochrome essentielle de 1'adulte / Hayem-Faber disease. Uneori este considerata sin. ANEMIE INFANTILA PSEUDOLEUCEMICA / anemie infantile pseudo-leucemique / von Jaksch's an(a)emia.: boala Silvestroni-Bianco (v. lupusul eritematos sistemic si limfoamele non-hodgkiniene.). ca urmare a trei grupe de cauze: 1) Absenta substantelor din alimentatie (deficit In aportui de fier.: boala Hayem-Faber (v. denumite imunoalergice. caracterizata printr-un numar normal de eritro-cite. cea mai raspandita boala cronica din lume. A. 1827-1892. Sin. ANEMIE CARENTIALA / anemie carentielle / deficiency an(a)emia.sau aloanticorpi introdusi In organismul pacientului (ex.: anemie carentiala. eritroblastopenie sau absenta eritroblastelor. Boala survine la copilul mic sau la adult.: prin carenta de *acid folic) si 'eritromieloza acuta. din cauza aportului deficitar de fier. Sin. 1852-1925. ANEMIE FALCIFORMA / anemie a hematics falciformes / sickle-cell an(a)emia. talasemie). infectioase. si anemie aregenerativa. sunt agresivi fata de antigenii propriilor hematii si pot fi decelati prin "testui Coombs. Sin. ANEMIE BANTI / anemie cle Banti / Banti's disease. *gastrectomie). h. 3) Deturnarea utilizarii lor normale (boli hepatice si endocrine. "imunoglobuli-ne G si M. h. si boala Imerslund-Najman. *bilirubinei. [Anton Biermer. Biermer (sau *boala Biermer). *Hiposideremia se Insoteste de o diminuare a 'siderofilinei totale. care pot avea urmatoarele origini: 1) Autoanticorpi. aplastica. ANEMIE ESENTIALA A TINERELOR FETE / anemie chlorotique / chlorotic an(a)emia. A.: a. sunt normocrome.: boala Lederer-Brill (v. Sin. Tip de a. tradusa si prin colorarea slaba a hematiilor pe frotiul preparat prin tehnica May-Griinwald-Giemsa. ANEMIE MICROCITARA / anemie microcytaire / microcytic an(a)emia. cuprind: a. A. reumatismale sau maligne. ANEMIE COOLEY / anemie de Cooley / Cooley an(a)emia.). A.). A. m.: boala Hayem-von Jaksch-Luzet (v. h. A. poate aparea si In cursul unei afectiuni virale. ANEMIE INFLAMATORIE / anemie inflammatoire / an(a)emia of chronic inflammation. acid folic).: -talasemie majora (v. gennan.). *a. profesor (a ffcrenf. [T/iomns Bentoa Cooley. ANEMIE MICROCITARA DREPANOCITARA / anemie microcytaire drepanocytaire / sickle cell an(a)emia. probabil. ANEMIE FAGOCITARA / anemie phagocytaire / Martin's syndrome. ANEMIE HEMOLITICA AUTOIMUNA / anemie h6molytique autoimmune / autoimmune h(a)emolytic an(a)emia.: anemie sideropenica. Sin. 1871-1945} Sin. 2) Izo. eredi-tara nonsferocitara cu transmitere dominanta legata de sex. In care dimensiunea medie a hematiilor este mai mica decat In mod normal (diametru sub 7 m) sau volumul eritrocitar mediu sub 80 m3. ANEMIE NUTRITIONALA / an6mie nutritionnelle / nutritional an(a)emia. sideroblastica si *talasemiile fac parte din grupa a. a uneia dintre enzi-mele necesare metabolismului acestuia. ANEMIE BIERMER / anemie de Bierrner / pernicious an(a)emia.: cloroza (v. Sin. Hematiile pot fi pale (*hipocromie) si cu forma modificata (*poikilocitoza). v. definita prin diminuarea productiei medulare. Anemie hiposideremica frecventa In anumite afectiuni inflamatorii cronice.} Sin.). reactivi la temperatura corpului. ANEMIE HEMOLITICA ACUTA / anemie h6molytique aigue / acute h(a)emolytic an(a)emia. Este determinata de absenta.: anemie nutritionala (v. A. caracterizata prin scaderea concentratiei corpusculare medii de hemoglobina. [diiido Banti. ANEMIE ANEMIE HEMOLITICA MINKOWSKI-CHAUFFARD / anemie hemolytique de Minkowski-Chauffard / Minkowski-Chauffard h(a)emolytic an(a)emia. Acestea apar fie din cauza unei carente vitaminice (vitamina B^. dobandita In care distrugerea hematiilor este determinata de anticorpi serici specifici. A.). A cu anticorpi (IgG) antiproteine eritrocitare. caracterizata prin prezenta In sange a *megaloblastelor. f. A. a carei cauza este necunoscuta. Sin. Sin. anemie hemolitica autoimuna. *A. Intalnita frecvent In leucemia limfatica cronica.: fransfuzie cu sange incompatibil. feripriva. fibroza sau granuloame (tuberculoza avansata). cu *a. ANEMIE MEGALOBLASTICA / an6mie megaloblastique / megaloblastic an(a)emia. ANEMIE MIELOFTIZICA / an6mie myelophtisique / myelophthisic an(a)emia. sarcina cu imunizare fetomatema).] Sin. sarcina. sunt provocate de absorbtia In organism a unor medicamente (Indeosebi peni-cilina si cefalosporine). Sin. determinata de distrugerea globulelor rosii anormal de fragile (hemoliza corpusculara) sau din cauza unui factor de agresiune aparut In plasma bolnavului (hemoliza extracorpusculara). ANEMIE HEMOLITICA ENZIMOPRIVA / anemie hemolytique enzymoprive / enzymopenic an(a)emia. In care globulele rosii contin o cantitate normala de hemoglobina. ANEMIE IMUNOHEMOLITICA / anemie immuno-hemolytique / immunoh(a)emolytic an(a)emia. anatomopatotog itatian. 2) Absorbtia lor deficitara ('steatoree. m.: boala Minkowski-Chauffard (v. fie In cadrul unei 'mielodisplazii. produsi de sis-temul imun al bolnavului. m.). ANEMIE PERNICIOASA / anemie pernicieuse / pernicious an(a)emia. determinata de absenta unor substante necesare hematopoiezei.: drepanocitoza (v.: boala Banti (v. m.

ANEMIE PERNICIOASA mocroma si normocitara care survine dupa o hemoragie unica, abundenta, produsa Intr-un interval scurt. ANEMIE REFRACTARA / anemie refractaire / refractory an(a)emia. Termen, cu numeroase sin., sub care sunt reunite diverse a. cu o serie de caracteristici comune: aparitie la subiecti varsInid, rezistenta la tratamentele cunoscute si evolutie relativ frecventa catre leucemie, a. r. fiind considerata o stare preleucemica. A. r. reprezinta consecinta unei insufidente calitative cronice a eritropoiezei (frecvent si a granulopoiezei, ca si a trombopoiezei), caracterizata printr-un "avort intramedular" al formelor eritrodtare tinere, care, desi produse din abundenta, nu evolueaza normal, catre maturare. Uneori se constata enzimopatii. *Mielograma permite distingerea unor entitati nosologice: a. sideroblastica dobandita idiopatica (sau a. sideroacrestica), caracterizata prin ineficacitatea eritropoiezei, a. r. cu exces de mieloblaste, individualizata prin ineticienta productiei de leucocite granuloase In maduva osoasa, ca si o serie de boli dificil de clasificat, ca *boala Di Guglieimo (mieloza eritroleucemica). ANEMIE REGENERATIVA / an6mie regenerative / regenerative an(a)emia. A. determinata de o pierdere de *hemoglo-bina prin hemoragie sau prin hemoliza. Se manifesta prin inten-sificarea 'eritropoiezei medulare, care are drept consecinta cres-terea numarului de "reticulocite (frecvent peste 150 000/mm3). ANEMIE SIDEROACRESTICA / anemie sideroachrestique / sideroachrestic an(a)emia. Sin.: anemie sideroblastica (v.). ANEMIE SIDEROBLASTICA / anemie sideroblastique / sideroblastic an(a)emia. A. cu supraIncarcare secundara cu fier, caracterizata prin prezenta *sideroblastelor inelare printre precursorii eritrodtari nucleati din maduva osoasa. Sin.: anemie sideroacrestica. ANEMIE SIDEROBLASTICA LEGATA DE CROMOZOMUL X / anemie sideroblastique liee au chromosome X / X-linked sideroblastic an(a)emia. A. (hipocroma microdtara) rezultata din activitatea defidenta a formei eritroide de ALA-sintetaza si asociata cu eritropoieza insufidenta, slabiciune si paloare. ANEMIE SIDEROPENICA / anemie sideropenique / iron deficiency an(a)emia. Sin.: anemie feripriva (v.). ANENCEFALIE, s. f. / anencephalie, s. f. / anencephalia, anencephaly. [Qr. an - priv.; enkephalo = creier, de la e = in, kcphal = cap} Termen impropriu pentru *encefalo-arafie. ANERGIE, s. f. / anergie, s. f. / anergia. [Cfr. an - priv.; ergon = tucru, acfiune, de la ergein = a iucra.\ Stare a unui organism care a pierdut capacitatea de a reactiona specific la un alergen sau antigen la care anterior a fost sensibilizat. Ex. eel mai evident este eel al a. tuberculinice, In care re-actiile cutanate la tuberculina devin negative ca urmare a unei boli generalizate, ce afecteaza reactiile imunitare ale organis-mului ("rujeola, *sarcoidoza etc.). ANERGIZANT, adj. / anergisant, -e, adj. / anergie. [Cjr. an -priv.; ergRin = a incra} Care provoaca *anergie. Ex.: boala a. ANERITROPSIE, s. f. / anerythropsie, s. f. / anerythropsia. \(jT. an - priv.; erythros = rofu; apsis = I'edtTe..} Absenta perceptiei culorii rosii, prima din cele trei culori fundamentale. 'Daltonism pentru culoarea rosie. A. reprezinta o varietate de *dicromatism. ANESTEZIC, adj., s. n. / anesthesique, adj., s. m. / an(a (esthetic. [Cjr. an - priv.; aisthesis = sematie., sensifiiii-tate..\ 1) Care provoaca *anestezie. 2) Denumire generica a medicamentelor utilizate pentru obtinerea unei insensibilitati locale (*a. locale} sau generale (*a. generate), ANESTEZICE GENERALE / anesthesiques gen6raux / general an(a)esthetics. Grup de medicamente care provoaca somn profund, abolirea sensibilitatii si relaxare musculara generalizata. Se disting: a. g. volatile sau gazoase, administrate prin inhalatie, si a. g. non-volatile. 166

ANEVRISM ARTERIAL INTRACEREBRAL ANESTEZICE LOCALE / anesthesiques locaux / local an(a)esthetics. Grup de compusi care, la concentratii adec-vate In tesutui nervos, blocheaza reversibil conducerea influxu-lui. In contact cu un trunchi nervos, a. 1. pot determina tempo-rar o paralizie senzitivo-motorie In teritoriul inervat. ANESTEZIE, s. f. / anesthesie, s. f. / an(a)esthesia. [GJT. on - priv.; aisthesis = senzatit., sensibilitate} 1) Absenta sau disparitia unuia sau mai multor tipuri de sensibilitate (dureroasa, termica, tactila), spontan sau voluntar. 2) Abolirea reversibila a sensibilitatii, provocata prin utilizarea agentilor *anestezid. Se disting, m practica; a) a. genera/a, care asociaza abolirea sensibilitatii si pierderea temporara a starii de constienta; b) a. toca/a, In care disparitia sensibilitatii dureroase este obtinuta In-trun teritoriu limitat, prin infiltratie sau pulverizare; c) a. tocoreg/bna/a, In care abolirea sensibilitatii, eel mai frecvent asociata abolirii motilitatii voluntare, este obtinuta prin infiltratii In jurul filetelor nervoase (trunchiuri sau radadni), de ex. rahianestezia sau *a. peridurala. 3) Pierderea patologica a sensibilitatii, care poate cuprinde una sau mai multe forme de sensibilitate (dureroasa, termica, tactila etc.). ANESTEZIE PERIDURALA / anesth6sie peridurale / epidural block. Metoda de *a. locoregionala constand In injectarea unui anestezic local In spatiul 'peridural. ANESTEZIOLOGIE, s. f. / anesthesiologie, s. f. / an(a)esthesiology. \Cfr. an - priv.; aistesis = se-mafic, se.nsi6i[itate.; logos = ftiMtd.] Ramura a medicinei care studiaza metodele de anestezie si de sustinere a functiilor vitale ale organismu-lui In perioada perioperatorie. ANESTHESIA DOLOROSA / anesthesia dolorosa / anesthesia dolorosa. [Cfr. an - priv.; aisthesis =- senz.afie, sensi6ili-tate; [at. dolor, -oris = dwere} *Perceptie a senzatiei dureroase Intrun teritoriu care este anesteziat. ANEUPLOIDIE, s. f. / aneuploidie, s. f. / aneuploidy. [Cjr. an - priv.; eupfoos = favora6ii; eidos = formd.] Numar anormal de cromozomi, In plus (ex.: trisomie) sau In minus (ex.: monosomie). ANEURINA, s. f. / aneurine, s. f. / aneurin. Sin.: vitamina B, (v.). ANEUSOMIE. Var. pentru aneuzomie (v.). ANEUZOMIC, adj. / aneusomique, adj. / aneusomic. [Qr. an -priv.; cu = bun; (fibroma, -atos = culowe.); soma, -atos = Corp.] Care se refera la anomaliliile cromozomiale. V. si aneuzomie. ANEUZOMIE, s. f. / aneusomie, s. f. / aneusomy. [Qr. an -priv.; eii = bun; (khroma, -atos = cuiowe.); soma, -atos = corp.] Termen generic pentru anomaliile numerice ale cromo-zomilor sau orice anomalie cantitativa a materialului cromozo-mial. Var.: aneusomie. ANEVRISM, s. n. / anevrisme, anevrysme, s. m. / aneurysm. [Gr. oneurysmo = [lugire, tfilatatie, di (a aneurynein = a duata.] Formatiune vasculara cu aspect tumoral, localizata pe traiectui unei artere, care apare prin dilatatia peretilor arteriali ?i comunica cu lumenul acesteia. A. include sange si, ca urmare a stazei acestuia, cheaguri sanguine organizate sau nu. A. apar In zone arteriale In care scade rezistenta peretelui arterial (din cauza unei leziuni organice, a unei malformatii sau a unui traumatism) si/sau creste presiunea sanguina. Se disting numeroase tipuri de a., denumite mdeosebi In functie de localizare, dar si In raport cu particularitatile anatomopato-logice sau, uneori, etiologice. V. In continuare. ANEVRISM ARTERIAL 1NTRACEREBRAL / anevrisme arteriel intracerebral / intracranial aneurysm. Malformatie sacciforma sau fuziforma, pediculata sau nu, a unei artere intracraniene localizata, de regula, la baza creierului, la nivelul "hexagonu-lui arterial Willis sau pe trunchiul vertebrobazilar. A. a. i. este generator de hemoragii meningiene sau meningocerebrale.

ANEVRISM ARTERIOVENOS ANEVRISM ARTERIOVENOS / anevrisme arterioveineux / arteriovenous fistula. Comunicare permanenta a unei artere si a unei vene prin intermediul unui sac anevrismal. In cazul a. a. pulmonar se produce o comunicare patologica Intre ra-murile arterei pulmonare ?i ale venelor pulmonare. Comuni-carea poate fi simpla (fistula) sau prin punga multilobulara (angiom sau hemangiom pulmonar). ANEVRISM CIRSOID / anevrisme cirso'ide / cirsoid aneurysm. Dilatatie cu alungirea trunchiurilor si ramurilor unuia sau mai multor teritorii arteriale si venoase, care are drept consecinta stabilirea unei comunicari anormale si facile Intre sistemul arterial si eel venos. ANEVRISM DISECANT ; an6vrisme dissequant / dissecting aneurysm. Cavitate dezvoltata In grosimea peretelui arterial pe o lungime variabila. A. d. se produce la nivelul tunidi medii a vasului, Intre tunica interna si cea externa, care sunt de-colate de catre sangele care patrunde la nivelul unei rupturi a tunidi interne. Pentru a. d. a/ aortei, v. disectie aortica. ANEVRISM FALS / anevrisme faux / false aneurysm. Tumora vasculara determinata de organizarea, In contact cu o leziune arteriala, a unui hematom care constituie un sac fals, comunicant cu artera printr-un colet. ANEVRISM FUZIFORM / anevrisme fusiforme / fusiform aneurysm. *A. In care peretele vasului sanguin se dilata mai mult sau mai putin egal, rezultand o dilatatie cilindrica. ANEVRISM MICOTIC / anevrisme mycotique / mycotic aneurysm. Termen engl. pentru desemnarea a. infectioase de origine bacteriana. Denumirea este improprie, deoarece cauza a. nu este o *micoza. ANEVRISM SACCIFORM / anevrisme sacciforme / saccular or sacculated aneurysm. *A. de forma unei pungi care atama de o parte a peretelui unei artere si comunica cu aceasta printr-un colet (canal) stramt. Este, de obicei, consednta unui traumatism. ANEVRISM VENTRICULAR / anevrisme ventriculaire / ventricular aneurysm. Dilatatie a peretelui unui ventricul cardiac practic Intotdeauna ventriculul stang - la nivelul unei cicatrice dupa un "infarct. ANEVRISMECTOMIE, s. f. / anevrismectomie, s. f. / aneurysmectomy. [(yr. aneurysma = iargire, ditataf-ie, de (a aneurynein = a dilata; ektome = esfcizie.} Indepartare chi'rurgicala a sacului unui *anevrism. ANEVRISMOPLASTIE, s. f. / anevrysmoplastie, s. f. / aneurysmoplastia. [Qr. aneurysma - iargire, diCatafie., de. la. aneuryaein - a dilata.; plastos = mode.la.ti de. la plasucm = a forma, a modda} Sin.: anevrismorafie (v.). ANEVRISMORAFIE, s. f. / anevrysmorraphie, s. f. / aneurysmorrhaphy. [Gr. aneurysma = iargire, dilata^ie, de la aneurynein = a dilata, rhaphe = sutura.] Termen generic pentru diferitele tehnici de tratament chirurgical al 'anevrismelor. Consta In deschiderea pungii anevrismale, urmata de sutura, din interiorul acesteia, a orificiilor arteriale care s-3 deschid local. Uneori, In caz de anevrism fuziform se practica a. reconstitu-tiva, cu refacerea arterei, prin diverse procedee. Sin.: anevrismoplastie. ANEXE, s. f. pi. / annexes, s. f. pi. / adnexa. [Lot. adnexus (annexus) = [egdturd, de [a adneclere (annectere) = a lega, a. mi (ad = catre, Conga; nectere = a (ega, a wnpietl).\ Tesu-turi, formatiuni sau organe a caror actiune se Insumeaza cu cea a altar organe, In cadrul unei formatiuni comune. Ex.: parul si unghiile sunt a. ale pielii. ANEXE EMBRIONARE / annexes de I'embryon / embryo adnexa. Organe care asigura functiile vitale ale fatului: vezi-cula ombilicala, amniosul, alantoida, placenta si cordonul ombi-lical.

ANGINA FLEGMONOASA ANEXE UTERINE / annexes de I'uterus / uterus adnexa. Ansamblul constituit de catre ovare, trompe uterine si ligamentele uterului. ANEXITA, s. f. / annexite, s. f. / adnexitis. [Lat. adnexus (annexus) = le.ga.twn, de la adnectere (annectere) = fl iega, a, uni (ad - catre, langa., nectere = a iega, a impieti); -ita.] Inflamatia *anexelor uterine. Din motive de localizare a procesului intiamator se utilizeaza mai frecvent termenul de 'salpingoovarita. ANGAJARE, s. f. / engagement, s. m. / herniation, engagement. 1) A. amigdaliana, coborarea amigdalelor cerebeloase sub nivelul gaurii ocdpitale, in canalul medular cervical. 2) A. cerebrala, deplasarea sau ectopia unui element anatomic encefalic din locasul osteodural corespunzator; reprezinta una dintre principalele complicatii ale 'hipertensiunii intracraniene. 3) A. temporala, hernia segmentului infero-intern al lobului temporal In fosa cerebeloasa, Intre pedunculul cerebral corespunzator si marginealibera a cortului cerebelului. 4) 1n obstetrica, depasirea de catre *prezentatie a stramtorii pelvine superioare si Inceperea coborarii In canalul pelvin. ANGEITA, s. f. / angeite, angiite, s. f. / angeitis. [Cjr. nngeion = vas, -ita .\ Denumire generala pentru toate infla-matiile vasculare: arterita, flebita, limfangita etc. Sin.: vascu-larita, vasculita. ANGEITA ALERGICA / ang6ite allergique / hypersensitivity angeitis. Termen care cuprinde un numar de sindroame cu aspecte clinice variate, dar cu urmatoarele caracteristid comune: 1) aspectui leziunilor vaselor mici (necroza fibrilara a peretilor si infiltratie perivasculara polimorfa, Indeosebi cu poli-nucleare alterate): 2) patogenie (*complexe imune precipitate In vase si depuse pe endoteliu). ANGEITA GRANULOMATOASA DIFUZA / angeite granulomateuse diffuse / alergic granulomatosis. Sin: sindrom Churg-Strauss (v.). ANGEITA NECROZANTA / angeite necrosante / necrotizing angeitis. Denumire generica sub care sunt reunite uneori *angeita alergica, *periarterita nodoasa, 'granulomatoza Wegener, *sindromul Cogan, *arterita gigantocelulara, precum si o serie de leziuni vasculare difuze din sclerodermie, dermatomiozita, lupus eritematos diseminat, reumatism poliarticular acut si poliartrita reumatoida. ANGIECTAZIE, s. f. / angiectasie, s. f. / angiectasls. [C?r. angeioa - was; ektasis = di[atafie.] Denumire generica prin care se desemneaza toate dilatatiile vasculare. ANGINA, s. f. / angine, s. f. / angina, quinsy, sore throat. [Lat. angina = sit/ware., de la angere = a strange, a sufo-c-a, sau gr. ankein = a sugruma} Inflamatie acuta a istmului gatului si a faringelui, inclusiv a "amigdalelor. A. cuprinde nu-meroase varietati, In functie de localizare si de natura infectiei. Ex.: a. tonsilara, a. faringiana, a. difterica etc. Termenul a. a fost utillizat In trecut pentru o serie de boli foarte diferite, care aveau drept caracteristica comuna doar Jena respiratorie Inso-tita de angoasa. In prezent, singura afectiune neinflamatorie pentru care termenul de a. a persistat este *a. pectorala. Mai rar, este utilizat tot ca o exceptie termenul *a. intestinala. ANGINA ABDOMINALA / angine abdominale / abdominal angina. V. angor abdominal (1). ANGINA DUGUET / angine de Duguet / Duguet's angina. [Jean-Baptiste Nreo/os Duguet, medic, francez. ia '}{6pitau\, dc. 'Eons, 1S37-1914.\ Semn patognomonic, dar tardiv al febrei tifoide: ulceratii mici, ovalare, superfidale, simetrice si fugace la nivelul pilierilor si valului palatin. Apare In perioada de stare a febrei tifoide, In aproximativ a doua saptamana de boala. ANGINA FLEGMONOASA / angine phlegmoneuse ; phlegmonous angina. Flegmon sau abces amigdalian. Uneori termenul denumeste si abcesul retrofaringian. 167

ANGINA HENOCH DIGITALA ANGINA HENOCH / angine ulc6ro-necrotique de Henoch / Henoch's angina. [Eduard Heinrich Henoch, pediatru german, 'Berlin, 1820-1910.} Sin.: angina ulceronecrotica (v.). ANGINA INTESTINALA / angine intestinale / intestinal angina. V. angor abdominal (2). ANGINA LUDWIG / angine de Ludwig / Ludwig's angina. [Wilhelm Friedrich van Ludwig, cflirurg german, Stuttgart, 1790-1865} Inflamatie purulenta acuta care Incepe cu un flegmon al spatiului submandibular si survine de obicei ca o consecinta a unei infectii odontogene (periodontita molarilor inferiori, extractii dentare). PlanseuI bucal este ridicat, infiltrat, dur si foarte dureros, limba este Tmpinsa si ea In sus. Tumefierea, induratia si roseata se observa si la nivelul tegumentelor re-giunii submandibulare, avand tendinta sa progreseze In jos spre laringe, unde edemul glotic si compresiunea bazei limbii asupra laringelui pot determina o obstructie. ANGINA PECTORALA / angor pectoris, angine de poitrine / angina pectoris. Sindrom caracterizat prin crize de dureri constrictive la nivelul regiunii precordiale, acompaniate de *angoa-sa si, uneori, senzatie de moarte iminenta. Durerile au patru caracteristici cardinale: a) sediu: retrostemal, cu iradieri In membrul superior stang, gat, mandibula, interscapular; b) circumstante; efort, emotie, frig, dupa pranzuri; c) durata: scurta (minute); d) raspuns rapid (1-3 minute) la nitroglicerina. Cauza a. p. este aproape totdeauna ateroscleroza arterelor coronare. Forme clinice de a. p.: 1) A. acuta coronariana febrila, cu semne clinice analoge celor de *infarct miocardic si cu semne electrocardiografice de ischemie, fara unda de necroza. 2) A. de decubitus, In care crizele survin spontan, noaptea, si sunt mai lungi decat cele din angorul de efort. Indica adesea iminenta unui infarct miocardic. 3) A. instabila, crize care se agraveaza rapid, devenind tot mai frecvente, lungi si spontane, Electrocardiografic se observa semne de ischemie, iar "coronarografia releva stenoza importanta, proximala a uneia sau mai multor artere coronare. Denumita si stare de rau anginos, a. i. are o evolutie grava, cu rise de infarct si moarte subita. Solutii terapeutice; *?ontaj coronarian sau *angioplastie. 4) A. intricata, coexista cu dureri de origine digestiva sau rahidiana. 5) A. reflexa, prin durere extracardiaca cu repercusiuni asupra plexu-lui cardiac sau a arterelor coronare. 6) A. spastica, prin contrac-tie segmentara a unei artere coronare si avand, In general, aspectui clinic al *a. de tip Prinzmetal. Sin.: angina de piept, angor pectoris, boala Heberden, stenocardie. •V. si sindrom de ischemie-leziune. ANGINA PRINZMETAL / angor de Prinzmetal / Prinzirietal's angina, variant angina pectoris. [Myron PrmzmeInl, cordw-iog americon, n. 1908.} Forma de angina pectorala caracteri-zata prin crize dureroase foarte violente, spontane, prelungite, survenind de mai multe ori pe zi, uneori la ora fixa, dimineata si seara. Se acompaniaza cu o supradenivelare tranzitorie a intervalului ST pe electrocardiograma. In circa jumatate din cazuri, crizele se Insotesc de tulburari de ritm pasagere (extra-sistole, bloc atrioventricular sau tahicardie ventriculara), iar In o treime din cazuri a. p. se complies cu 'infarct miocardic. Sin.: angina vasospastica, sindrom Prinzmetal. V. si angina pectorala. ANGINA PSEUDOMEMBRANOASA / angine pseudo-membraneuse / pseudomembranous angina. Denumire generica pentru toate a. In care se produce un exsudat pseudomem-branos. A. p. tipica este cea provocata de bacilul Loffler, agentui patogen In *difterie. Mai rar, a. p. este produsa de streptococ, pneumococ sau stafilococ, fiind denumita In aces-te cazuri a. pseudodifterica. ANGINA ULCERONECROTICA / angine ulcero-necrotique / angina necrotica. A. survenita la debutui unei scariatine 168

ANGIOGRAFIE grave. Se caracterizeaza prin producerea unei placi gri de te-sut necrozat, a carui desprindere creeaza o ulceratie sange-randa, "cu tendinta de extindere In profunzime. Prognosticul a. u. este totdeauna grav. Sin.: angina Henoch. ANGINA VINCENT / angine de Vincent / Vincent's angina. [feim Hyar.inihe Vincent, bactinoiof) pi e.pidemio[og francez, prof&sor'Ca Saris, 1862-1950} Sin.: infectie Vincent (v.). ANGIOBLAST, s. n. / angioblaste, s. m. / angioblast. \Qr. angeion = POSi blastos = ge.mie.n} Celula embrionara generatoare a endoteliului cu destinatie vasculara. ANGIOBLASTOM, s. n. / angioblastome, s. m. / angioblastoma. [C)T. angeion = vas; blnstos = gennt.n; -onio.] Sin.: hemangioblastom (v.). ANGIOCARDIOGRAFIE, s. f. / angiocardiographie, s. f. / angiocardiography. [Cfr. angeion = vas; kcirdia = iniw.6, graphein = a scrie..] Inregistrare, cu o cadenta rapida, a unei serii de radiografii ale cavitatilor inimii si ale vaselor mari de la baza inimii, dupa injectarea unui *mediu de contrast, intra-venos sau direct In cavitatile cardiace drepte, cu ajutorul unei sonde introduse pe cale venoasa (cardioangiografie). In cazul a. sau cardioangiografiei selective, o parte din cavitatile cardiace, artera pulmonara sau aorta sunt opacifiate exclusiv prin injectarea in situ a unui mediu de contrast, In cursul *cate-terismului cardiac. ANGIOCOLECISTITA, s. f. / angiocholecystite, s. f. / angiocholecystitis. [CfT. cingeion = vas; khole = bil&i kystis = sac, vezica., -ita.} Asocierea unei *angiocolite cu o "colecistita. ANGIOCOLECISTOGRAFIE, s. f. / angiocholecistographie, s. f. / angiocholecystography. [Cfr. angeion = vas; khole = Bita, kystis = sac, 1'e.zica,; graphein = a scrie.] Sin.; colan-giografie (v.). ANGIOCOLEGRAFIE, s. f. / angiocholegraphie, s. f. / angiocholegraphy. [Cfr. angeion = vas; khole = biia, graphein = a scrie..] Sin.: colangiografie (v.). ANGIOCOLITA, s. f. / angiocholite, s. f. / cholangitis. [Cjr. angeion = vas; kolon = mtestin gros, -it5] Inflamatia canalelor biliare, extra- sau intrahepatice, In mod obisnuit din cauza unei obstructii mai mult sau mai putin complete a cailor biliare principale, eel mai frecvent asociata unei coledstite litiazice. Poate surveni si In isursul unei maladii infectioase (ex.: In cazul fe-brei tifoide). ANGIOFLUOROGRAFIE, s. f. / angiofluorographie, s. f. / angiofluorography. [Gr. angeion = vas; spat finer, pe. care. sa odservat prima data fenomenu[ de fiwr&scmta., din (at. fluor, -oris = curgere, fiuor; gr. graphein = a scrie.] Procedeu de obtinere a imaginii fundului de ochi dupa injectia intrave-noasa de *fluoresceina. A. permite punerea In evidentS a vaselor retiniene si coroidiene. ANGIOGENEZA, s. f. / angiogenese, s. f. / angio-genesis. [Cfr. angeion = vas; genesis = producm, de. la gennan = a produce.] Elaborarea de catre *endoteliul vascular a unor vase not. Acest proces fiziologic este implicat si In cresterea unor tumori diverse (ex.: In cancerul mamar) si este stimulat de diverse *peptide angiogenice, fiind inhibat de *steroizi, *heparina si *interferon. ANGIOGENINA, s. f. / angiogenine, s. f. / angiogenin. [C,r. angRion = vas; gennan = a produce.; -ina.] V. proteine angiogenice. ANGIOGRAFIE, s. f. / angiographie, s. f. / angiography. \Cjr. angeion = vas; graphem = a scrie.] *Radiografia vaselor sanguine dupa injectarea unui *mediu de contrast. V. angiografie numerica. ANGIOGRAFIE DIGITALA / angiographie digitale / digital angiography. Sin.: angiografie numerica (v.).

/ angiotensinase. angeion = vas. adesea congenitala sau genetica. n. hypertensin. tensus. II sub actiunea aminopeptidazei A si actioneaza tot prin intermediul receptorilor AT. [Termenut a rezultat din doua..] Ingustare a vaselor sanguine. de [a skopein = a video. tendere = a mtinde. angeion = pas. / angioplastie. ANGIOSTENOZA. s. adj. de [a.] Studiul vaselor si al afectiunilor acestora. tendere = a wtind'e. / angiologie.ANGIOGRAFIE NUMERICA ANGIOGRAFIE NUMERICA / angiographie numerique / digital angiography. calitatea foarte buna a imaginii consecutiv tratamentului semnalelor la calculator. angeion = vas. boala Lindau. ANGIOTENSINA. / angiospasm. -ma. [Qr.] Procedeu chirurgical de refacere a continuitatii sau ANGIOTENSINOGEN de remodelare a unui vas. Sin. graphem = a..rtensina. s. [Qr. a. s. s. cutan^e / Cobb's syndrome. / angiomyome. stenos = strd-mt.?(amina. angeion = vas. ANGIOM STELAT / angiome stellaire. [l^r. s. [(77-. ANGIOM. angeion = vas. f. / angiomyoneuroma.. n. si boala Fabry. s. f. / angioplasty. n. s. / angiosarcome.: boala Rendu-Osler (v. dezobstructie. meningiene. si AT. m. [Gjr. scrie. m. ANGIOKERATOM. nekrosis = mortificare. / angiotensinogone. [Qr. m. / angiostenosis. m. di la. I). [C. sarkos = came. s. f. -oma. ANGIOPLASTIE. Au fost descrise mai multe a. / angioscintigraphy. [CJT. Ill si actioneaza prin intermediul receptorilor AT. hexa-peptid (aminoacizii 3-8 ai a. I) denu-mit a. / angio-tensinogen. s. hypertensine. / angioscope. s. (cu subtipuri). / angiomatose. f. II poseda receptorii specifid AT. de la tendere = a mtinde. A. -oma. ungeion = vas. / angiotensine. / angionecrosis. / angiomatosis. adj. ANGIOSTOMIE. [at. [Qr. este un factor patogenic In unele afectiuni ca infarc-tul de miocard. angeion = vas. gennan = a.: 1) A. f. sub actiunea 'enzimei de conversie. dilatare. cu accen-tuarea contrastului vaselor opacifiate si stergerea umbrei tesu-turilor vecine. Imaginea cap-tata de o videocamera este transformata In semnal electric. s.] Enzima proteolitica prezenta In mod normal In sange si In diferite tesuturi. de la care pomesc arborizatii telangiectazice sub forma de "panza de paianjen". f. de la nekros = moarte. -oza. / angiostomy. tensvs.ipe. gr. n. naevus vasculaire / spider angioma. / angiopthy. s.] *Sarcom rezultat prin proliferare celulara derivata din elemen-tele conjunctive ale vaselor sanguine. m. a nwd'eCa.} Sin. s. anterioare. spasmos = contracfte. -alos = jfura. A. ANGIOSCINTIGRAFIE.] Despre o boala care se Insoteste de spasme vasculare (*angiospasme). Ill. skopos = observator. care stimuleaza secretia de aldosteron a suprarenalei si exer-dta. m.. / angiostenose. -oma.). tensus. 169 . Avantaje: evitarea punctiei si a cateterismului arterial. / angiotensinase. f. 4) A. mys. [Cyr. [(^r. (at. stenosis = strdrntare. s. ANGIOSCOP. mgustare. In cazul vaselor mari. si AT. / angiostomie. / angiology. de la. angeion = vas. ANGIOMATOZA RETINOCEREBELOASA / angiomatose retino-cerebelleuse / retinocerebellar angiomatosis. element precursor al *angio-tensinei.). s. s. gr. tumora glomica (v. caracterizata prin prezenta de angioame multiple caldficate situate pe fata interna a craniu-lui.-globulina de origine hepatica. mys. [Cfr. angiotonin. s. accidentele vasculare cerebrale. [Gfr. o actiune la nivelul sistemului nervos central si periferic. / angiome. a. s. congenitala sau dobandita. s. angeion = vas. / angioma. s. / angiospastic. Procedeu de dilatare a unei artere Ingus-tate cu ajutorul unei sonde cu balonas.] Leziune caracterizata prin asocierea unei proliferari vasculare (*angiom sau *telangiectazie) cu o hiperplazie epidermica cu hiperkeratoza. Imaginea este apoi restituita.: sindrom Bonnet-BlancDe Chaume (v.] Produs al actiunii *reninei asupra *angiotensinogenului. Poate avea diferite localizari.. Procedeu radiologic de examinare a vaselor sanguine opacifiate cu un *mediu de contrast. s. dt la.] Deschidere chirurgicala a unui vas sanguin. retiniene etc. dt la plassein = a forma. a. angiotonine. s. V..] Studiu scintigrafic al inimii si vaselor mari cu ajutorul unui radioizotop emitator de radiatii (ex. Se manifesta prin a-rieratie mentala si. / angiospastique. angeion = vas. s. -oma. A.. ANGIOSARCOM. s. [Cfr. [at. Sin. ANGIONECROZA. Sin. f.). retinopatii etc. Poate consta In sutura. s. ANGIOMATOZA FACIO-RETINO-TALAMO-DIENCEFALICA / angiomatose facio-retino-thalamo-diencephalique / neuroretinoangiomatosis syndrome. m.] Spasm vascular care intereseaza 'in special arterele mid si induce o "ischemie localizata In teritoriul corespunzator vaselor afectate. s. In regiunile temporala si occipitala. / angioneuromyome. sarx. s. / angiomyoma. \Qr. angeion = vas. / angiopathie.] Tumora vasculara circumscrisa. s. ANGIOMATOZA CEREBRALA / angiomatose cerebrale / cerebral angiomatosis.r. In scopul introducerii unei sonde sau ca prim timp Intr-o operatie plastica.} *Fibroscop adaptat pentru examenul intravascular. f. Sin.] Boala. dezvoltata din celule endoteliale (angioendoteliom) sau din pericite (angiopericitom). m. se transforma Intr-un octapeptid (aminoacizii 1-8 ai a.: ""'Tc) introdus In circulatia sanguina prin injectare. 3) A. logos = stiinta. / angioscope. -aza . ANGIOTENSINAZA. Tip de a. [at. a mcorda. cu originea In capilarele sanguine (*hemangiom) sau limfatice (*limfangiom). / angiokeratoma. si tab. -oma. re-zulta din a. f. neuron = nerv. f. [at. provoaca inactivarea prin hidroliza a *angiotensinei II. II. keras. n. sin. spasticufi. / angiokeratome. a mcorda. / angiotensin. de asemenea. I este un decapeptid care. f. keratos = corn. f.: sindrom Cobb (v. f. ANGIOMIONEURINOM. s. s. angeion = vas. poate determina o crestere a presiunii arte-riale. angeiologie. ANGIOPATIE. n. s. / angiospasme.] Tumora benigna formata din fibre musculare netede si numeroase vase. heptapeptid (aminoacizii 2-8 ai a. gr. V. 'in continuare. s. manifestata prin formarea de *angioame multiple cutanate. s. ANGIOMIOM. myos = musclii. e. f. f. Se disting mai multe forme circumscrise sau difuze. -omd. f. -inn. prin crize de epilepsie. ingust. [Qr. frecvent. endocrinol.. ANGIOLOGIE. V. angeion = vas. ANGIOSPASTIC. spustikos = care trcye mauntru. V. f. angeion = vas. rezulta din a. span = a trage. stoma. produce} Alfa.} Denumire generica pentru afectiunile vasculare. myos = musctii. scintilla = scantde. s. angeion = vas.'.: gamaangiografie. apoi convertita Intr-o serie de cifre de un calculator (digitali-zare sau digitizare). ANGIOTENSINOGEN. ANGIOSPASM. angeion = vas. \Cjr. const.: angiotonina si h. din gr. II este eel mai puternic vasopresor cunoscut. f. f. [Qr. angeion = vas. s. / angiosarco-ma. -ina'i gr. IV. ANGIOMATOZA HEMORAGICA FAMILIALA / angiomatose hemorragique familiale / Rendu-Osler-Weber disease. pathos = 6oa[a.} *Necroza peretilor unui vas. Sin. n. / angionecrose. / angioscintigraphie. s.: angiografie digitala. I). ANGIOMATOZA MEDULO-CUTANATA / angiomatose medullo. 2) A. m. Semn cutanat sub forma de punct central de culoare rosu aprins. incorda. plastos = modelat. ANGIOPLASTIE TRANSLUMINALA PERCUTANA / angioplastie transluminale percutanee / percutaneous transluminal angioplasty. angeion = vas. ANGIOMATOZA.). angeion = vas.

. / anhidrotique.1 nm. Anilm.). s. {Cjr. Conform SI. f. on -priv. ANIZOCITOZA. Animalele constituie o sursa importanta de modele experimentale: a) a. adj. a se comporta} *Strabism latent. phorein = a se simti. surve-nind In general dupa mese. in ara6a -ainil. ANILISM.] (Medicament) care diminueaza secretia sudorala. ANIMAL. hydor. ANIZOFORIE. f. se acumuleaza 'in plasma sanguina si trece m urina. 2) In filosofia existentiala (existentialism): stare de neliniste care rezulta la fiinta umana fie din libertatea sa si presentimentui greselii posibile (Kierkegaard). in arafia. f. adj. Var.. f. avand senzatii. -oris = sufocare. s. ana = m sus. s. [C/erm. an • priv. tesut. de valoare mica. [(yr. s. acompaniaza formele severe de *anxietate. s. / animal. Aceste reactii. / anisometropie. isos = egal. / anguillule. / aniseikonia. / angle. adj. / anilingus. / anion. ion = migrator. s. anhistous. accelerarea respiratiei si pulsului. / Angstrom. enzima care scindeaza reversibil acidul carbonic In CO. adj. [Aiders /ens Angstrom. isos = egal. f.). f. determinata de o insuficienta cir-culatorie intermitenta a intestinului. animal = fiintS vie. [Cjerm. m. / anhedonie. transgenic. de (a ienai = a merge. adj. -ozo . eterogenitate a diametrelor hematiilor pe frotiul sanguin (ex. Are M. / anicterique. rotator. \Cjr. on . care a fost tratat m conditii asemanatoare celui supus experimentarii. stare de rau general. de la Anil = indigo. m. din cauza distantelor diferite ale aceluiasi o-biect fata de cele doua retine. s... vedere. Bioxid de carbon (v. s. relativ mica. fie din insecuritatea sa la amenintarea Neantului (Heidegger). animal. s. si se manifesta prin fenomene nervoase. patologica reprezinta consecinta unei inegalitati de refractie Intre cei doi ochi. Sin. / anisocytose. ANGUILLULA.). miscari voluntare si necesi-tand pentru existenta oxigen si hrana organica. s.\ 1) Senzatie de con-strictie In regiunea epigastrica.. n. [Qr. [^r.] 1) Inegalitate a diametrelor celulare pentru un tip celular definit. Principalii a. Poate fi anatomica (congenitala sau dobandita). -ism. ANHIST. / anion. f.nspira. on priv. s. / anisocytosis. lui Houssay. adj. -oris = sufocare. s.). opos = vaz. s. / anisochromie. s. [Lot. ANHIDROTIC. Ant: izeiconie. / anhi-drotic. s. pectus. adj. / aniline. \Lat.: a. Se formeaza prin disoderea unei molecule de electrolit. angiiilla = fipar. ca o consecinta a hemolizei. angor. Sin. an -priv. [QT. ANICTERIC. n. s. \Lat. bicarbonic (HCO^).: unghi (v. [Cjr. ANGULUS. fiziologica.i hedone = piacere} Lipsa completa a placerii 'in cursul unor acte care m mod normal o stimuleaza. / aniseiconie. n. s. [Cfr.. asociata frecvent cu stenoza trunchiului ce-liac si a arterei mezenterice inferioare. isos = egoi. Este prezenta In cantitate mare In eritrocite. m.. obser-vata In aortita abdominala. s. angle. si anilism.i icier} Care nu se msoteste de *icter. cu aplatizarea *curbei Price-Jones). s. / anisocorie. b) a. / anisometropia. ANGOR ABDOMINAL / angor abdominal / angor abdomina-lis. / anguish. / anisocoria. de la trepein = a intciarce. / anisophoria. trope = Intowcere.. f. A. de. considerate de origine neurovegetativa. -oris = sufocare. cu formula CeH5NH2. an • priv. f. f.: Strongyloides (v. cu nucleui ventromedian al hipotalamusului distrus. f. m. / anisochromia.] Sin. Poate fi profesionala sau accidentala. ANHIDROZA.: *izocorie. isos = egai.: angina intestinala.] Cu referire la un corp care prezinta proprietatea de anizotropie (v. e) a. angor intestinal.priv. d) a. lingere = a /inye. ingust. inteslinum = intestw.] Absenta sau insuficienta transpiratiei. -minis = preve-stire. Var pentru anilism (v. deoarece are M. s. este utilizata ca baza pentru obtinerea de numerosi derivati utilizati In calitate de coloranti In industria textila. hidros = tra. Simbol: A. / anisotrope. khroma. [Lat. Var. metron = masura. cu Jena respiratorie si cardiaca. ANGOR ABDOMINALIS. si apa. f. 2) Atom sau grup de atomi cu sardna negativa. f. f. Anilm de [a Anil = indigo. f.: acelular (v. f. an * priv.). an . angu-lus = ungfii. (a anguis = sarpe] Sin. = celutd. rasuflare} 1) Organism viu.r. / anhidrosis.] Lichid uleios toxic. angoisse. m.priv. imperceptibila. ops. s. f. de control.. / Angstrom. an -priv.] 1) Durere abdominala paroxistica si angoasanta. 170 ANIZOTROP ANILINA. / anhedonia. s. m. m. radicalii acizi sunt a. -a]-nil. \'Jr. cu maduva spinarii sectionata.ANGOASA ANGOASA.] 'Ametropie asimetrica: viciu de refractie cu forma si grad diferit la cei doi ochi. an * priv. -onos = imagine] Inegalitate a imaginilor percepute de fiecare din cei doi ochi. f.. / animal.. transgenic. de circa 30 kDa si rol esential in mentinerea echilibrului acidobazic..) Aberatie" sexuala constand In excitarea anusului cu limba sau cu buzele. ANIZEICONIE. -inis: posibii de la abdere = a ascunde. din iat. anus = smut. f. adj. adj. ANHEDONIE. f. f. ANILINISM... Carboanhidraza. V. f. an -priv. ca si In microscopia optica. -ozo.. [^r. s.} Unita-te de lungime egala cu 1010 m sau 0..] Intoxicatie cu anilina. Se deosebesc: 1) A. m. AN IZO METRO PIE. s. s. angor abdominal (2). 1814-1874. \C.] Sin. s. histos •= tesdturd. caruia i s-au extirpat hipofiza si pancreasul.. / anicteric. s. -atos = cu[ciare. plasmatici sunt dorul (Cr) si a. ANHIDRIDA CARBONICA / anhydride carbonique / carbonic anhydride.: angina pectorala (v. obtinut Indeosebi din nitrobenzen.). 2) Criza dureroasa cu sediul In regiunea mediana a abdomenului. abdomen. adj. s. ikteros = gai6enare. f. / anhidrose. / angulus. / anilisme. 2) Care apar-tine organismelor. abdominalis.] V. s. de Ca inIcfitinus = interior. / anhiste. eikon.). hematologice (anemie) si tulburari digestive. coif} Sin. s. [Cfr. isos = egai. / anisophorie. -oza. In compozitia sarurilor.i isos = egali kore = pupita. a tainui si omen.: anilinism. spinal. an . acuta sau cronica. prin 'casexie sau infarct intestinal. pentru angor abdominal (v. anger. de (a anima = suflet. -oris = piept. deci fara comuni-care cu creierul. kyiof. ANION. s. s. ANHIDRAZA CARBONICA / anhydrase carbonique / carbonic anhydrase. an • priv. v. produs aromatic utilizat ca baza pentru numerosi coloranti. se recomanda Inlocuirea sa cu unitatea nanometru.•priv. f. Evolutie. 2) In particular. s. In fabricarea de cer-neluri si vopsele.] Inegalitate pupilara.: coexistenta de *macrocite si *microcite. / anhydrase. n. 2) A. uneori fortata.tie. hydatos = apa. s. ](^r.: angina abdominala. Insuficienta circulatorie este provocata de aterosderoza obliteranta a originii arterei mezen-terice superioare. / aniline. ANGOR PECTORIS / angor pectoris / angor pectoris. ANIZOTROP.. [Lot. n. In anemiile hemolitice..] Enzima care catalizeaza scoaterea apei dintr-un compus. s. ANIZOCORIE.). s. / anguillula.\ Inegalitate a coloratiei globulelor rosii.} 1) Ion Incarcat negativ care In timpul electrolizei se deplaseaza catre anod. / anhydrase. fizician fi astronom suedes. angustia = loc strdrnt. / anilingus [Lot. incolor. egal cu 109 m. Var. ANGSTROM. {Qr. / angoisse. / anilism. ori functionala Cin diferite boli). s. ANHIDRAZA. ANGOR INTESTINAL / angor intestinal / angor intestinalis. m. angor. Ant. [Lot. ANIZOCROMIE. / anisotropic. cu rol In vederea stereoscopica. hiperfagic. c) a. [Qr. isos = egal. ANILINGUS. unde contribuie la procesele de transport si transfer ale CO. hidros = transpiratie. / anhistic. s.

gr. s. 171 .] Absenta simtului odoratului (mirosului). nepericulos si. s. ANOMIE. s.: aberatie cromozomiala (v. s. Wucherena bancrofti. a • priv. / anorexiant. / anopsie. / anormal. eel mult in cadrul 'sindromului Babinski. care a studiat si daltwumul. lat. [C?r. de care. ANONICHIE. \(^r. anomaliu = tte. gnosis = perrepere.. Evolutie imprevizibila. odyne = durere} Despre remediile destinate sa calmeze dure-rea si care nu actioneaza asupra cauzei unei anumite boli.. f. ANOPIE. ANOPSIE. este expre-sia unui dezechilibru psihopatic. "hemianopsie etc. manifestata prin hipotricoza si hipohidroza. f.] 1) Element chimic neinclus Intr-o molecula ce contine carbon. / Anopheles.priv. adj. nomos =• allied availd forf. uneori.] Proteina globulara (200 kDa) care leaga *spec-trina cu proteinele membranare integrate ("banda III) la nivelul membranei plasmatice eritrocitare.} Absenta tuturor unghiilor sau a unora dintre acestea. Bra urmari. adj. s. / anopia. / anorexie. {Qr..priv. V. / anisotropie. s. prin defect. -ina.: fosfor a.. diferite tipuri de 'Plasmodium (faldparum. organicus. -ale. A. poate fi observata si In cazul unor structuri biologice cu un grad de ordonare moleculara. variatiile unui caracter situate In afara intervalului m ± 2T (m fiind valoarea medie a caracterului si T abaterea standard. |^r. 2) Medicament destinat reducerii senzatiei de foame. Nemato-cere. anomalus. indolor.. [Qr.. 2) Fenomen ce apare independent de o leziune a unui organ. hemiplegie stanga In cadrul 'sindromului Babinski. [Cjr. f. S-a propus sa se considere a. ANORHIDIE. / anorchidie. termenul este putin utilizat.: un suflu detectat la auscultatia inimii care exista fara leziuni orificiate sau mio-cardice. viteza de propagare a sunetului. trope = intoarcere. nosos = 6oala. f. [John Dalton. situate In afara intervalului m ± 3T pot fi denumite variatii singulare.} 1) Care diminueaza apetitul. s. ANKIRINA. an . ankyra = awora. si a pozitiei acesteia. / anodin. f.a. orkhis.} Care este contrar structurii. [Cyr. observata la bolnavii cu tulburari psihopatice. s.d de (ege)} Modificare patologica. / anodontia. isos = ega[. s. ANOFTALMIE. s. ANOMALIE CROMOZOMIALA / anomalie chromoso-nique / chromosome anomaly. conductivitate electrica. este foarte frecventa In cazul alterarii functiilor denumite simbolice: *afazie Wernicke. drum. s. apsis = vedert. 'M'anc Hester. de la gnonai = a cunoaste} Termen ce desemneaza igno-rarea sau nerecunoasterea de catre un bolnav a tulburarilor sale.priv. ab = indepartat de. utilizat In cura de slabire cu precautiile de rigoare. ANOREXIE MENTALA / anorexic mentale / hysteric apepsia. 3) Uneori sin. si anosognozie.. ops.. A.ma. / anodyne. d wufi sufere-a. Sin.te. octontos = dinte. Femelele (hematofage) sunt vectoare. V.] Electrod pozitiv. [Lat.. pentru anchilostomiaza (v. s. an . a .. / Anopheles. / anorexia.r. de [a trepein = a inloarce. s. V. Indeosebi a formei sau structurii unei formatiuni anatomice si. cu pastrarea capacitatii de a ANOSOGNOZE Ie recunoaste si utiliza. gr. organum. }C. f. ma-sind. V. s. f. s.2T. / anode. -ykhos = unghie.. De-vierile superioare lui m + 2T ar fi a. m. / anopie. {CJT. fiz. Este de o rezistenta extrem de mare la trata-mente. f. cunoastere. / anomie. In acest caz. / anomia. ana = fn sus. sau mineral. ANODONTIE. si normal.] Indiferenta afectiva pe care un subject o manifesta fata de o stare patologica proprie. anorexie mentala. Apare Indeosebi la tinerele Intre 15 si 20 de ani determinand amenoree si scadere In greutate care poate ajun-ge la 'casexie. de obicei "congenitala si *familiala. ANOFEL. este uneori conventionala. dependenta de contextui familial. adj. / anophtalmie. f. / anosodiaphoria. ANOREXIGEN. f. f. Sin. prin extensie. an • priv. f. m. monstruozitati. 1766-1844} Sin. Desi ar putea prezenta interes. onyx. (in . / abnormal. 2j a . m. s. cu hipermetropie (v. ANKILOSTOMIAZA. care apartin subfamiliei Anofeline (Anophelinae). / anosmia.) In functie de directie. [Lat. psihopatie.). s. an . ANOMALIE TIP DALTON / anomalie du type Dalton / anomaly type Dalton.i nomos = obttd avdnd forf. anorexia nervosa.1) la analiza proteinelor membranare prin *electroforeza In gel de poliacrilamida. f. de [ege. n. f.idan fi naturalist engie-z. [Qr. osme = miros. \Gr. adj. s.).. an • priv. malariae si ovale). prin Intepaturi. f. / abnormality. si monorhidie. odous. / ankyrine. / anonychia. 'agnozie vizuala.priv. [Qr.. congenitala sau dobandita. f. m. Limita Intre normalitate si a. orexis = apetit. \Gjr. s. 2) Absenta vederii.tor. s. ANOD. 2) Absenta respectului pentru legi si reguli specifice diferitelor institutii. f. / anomalie. f. ANOMALIE.] Absenta completa a dintilor temporari si a dintilor permanent!'. an • priv. Se sustine ca a. iar cele infe-rioare lui m . Poate fi periferica (leziuni la nivelul zonei olfactive) sau centrala (leziuni ale scoartei cerebrale). s. orexis = apetit. aorma = reguid. Sin. f. cHimist. / anonychie.. / inorganic. determinate pe un esantion reprezentativ din populatie). Ex. spre deosebire de *monoftalmie.ANIZOTROPIE ANIZOTROPIE. ideal cristalele.priv.priv.a produce.i ophthalmos = ochi} Absenta congenitala a ambilor ochi. f. gf. nosos = fioala-'i diaphoria = difer-e. fara importanta. s. ANODIN. din [at. s. Var.. anomaly.). lat. anomos = nereguiat (an . / anosmie. vedere} Termen relativ vag cu urmatoarele sem-nificatii: 1) Absenta sau starea rudimentara (malformatii) a ochilor. s. / anisotropia. de la. anomalous. f. ANOREXIE. A. pozitiei. / ano-sognosia.).). aspect. s. In 'isterie sau In relatie cu un conflict familial.: anorexia nervosa. f. -atos = denumire. ANOSMIE. an priv. adj. / anopsia. [QT. -aux. f. ANOSOGNOZIE. benign. an -priv. adj. ANOREXIA NERVOSA / anorexia nervosa / anorexia ner-vosa. ANORGANIC.. ar putea fi In relatie cu 'sindromul Simmonds. tinand seama de sensul curent al cuvantului. 1) an . [Gfr. rezistenta la tractiune.priv. [Gjr. s. a. gr. f. adj. f. / anode. Include un numar mare de specii de tantari (circa 300). [Gfr. ANOSODIAFORIE. vivax. orgtinikos = referitor la un instrument.priv. anopheles = vdta. / anosognosie. / anorchia. s. profesor la. prin exces. s. iar cele situate In afara intervalului m ± 4T. hodos = cole.] Diminuare marcata sau pierdere a apetilului. cu exceptia celor din sistemul cubic) de a prezenta o variatie a proprietatilor lor fizice (coeziune. s. care nu respecta norme sau legi.} Gen de insecte (tantari) Diptere. ANORMAL. Diminuare sau abolire a alimentatiei prin refuzul hranei sau pierderea apetitului.] 1) Forma de *afazie In care pacientui este incapabil sa denumeasca obiectele. a luminii etc. Se gaseste In banda (4. opos = vas. f. ale unor agenti infectiosi: arbovirusuri. on . on -priv. / anodontie.] Calitate a unor corpuri cu structura interna ordonata (ex. care Inseamna absenta congenitala a unui ochi.] "Cecitate temporara care apare In cursul variatiilor rapide de viteza (crestere sau reducere) sau In cursul acrobatiilor. -idos = testicuf} Absenta congenitala a ambe-lor testicule la un subiect cu cariotip XY. functiei sau comportamentului "normal. f. / ankyrin. -e.: protanopie (v.. Ex. adj.: anorexie mentala (v. V. dilata-bilitate. [Qr. organon = instrument. / anosodiaphorie. s. on -priv.nf:d. / anorganique. / anophthalmos. / anorexigene. s.. s. m. f.priv. a. gennon . asociata uneori cu *displazia ectodermica ereditara.reguiarita. s.. onoma. f. Prin extensie. s.

. prea flectat Inainte.. de [a gradi = a merge. [Lot. anterior = mai mainte. 2) a. / antacid. rezulta prin competitia de legare la acelasi tip de receptor. ante = wainte. m. de Ca parero = a nafte. -ntis = antecedent. / anoxie. NA: pars distalis adenohypo-physeos. 4) a. m. ANTEROGRAD. pi. NA: ansa. tratament a. situata anterior fata de "helix. tub urinifer si nefron.). [Cjr. ANSA INTESTINALA / anse intestinale / intestinal loop. flexio. s. f. |br. partiali. Medicament cu aceasta proprie-tate. \Lut. s. astfel Incat. s. [at..an. exista un spectru larg de agonisti si a. agonizomai = a iupta fi agon = iuptd} Opozitie redproca Intre doua actiuni ale unor sisteme. cedere = a merge} Toate faptele sau circumstantele anterioare unei boli si care privesc: 1) starea de sanatate a subiectului examinat (a. ANTEHIPOFIZA. s. / anovulation. este libera In interiorul cavitatii abdominale. a nou-nascutului. deoarece stricto sensu Inseamna absenta oxigenului din sange. sunt cuprinse Intre cele doua foite ale mezenterului. adj. m. a. In forma de U. desi se leaga la un 'receptor. ante = mainte. ANTAGONISM. . personate). Pentru comparatie. f. n. ANOXEMIE. / antecedents. -e. Se pot distinge: 1) a. 4) A. s. m. ante = mainte. ANTE PARTUM. m. ane-mica prin scaderea concentratiei de hemoglobins sau a nu-marului de eritrocite din sange. / history. ante = inainte. care con-serva curbura sa normala. activat de prima si inactivat sau blocat de a doua substanta. adj. ereditare sau eredocolaterale). oxys = acrui o\igen.: amnezie a. / antalgic. ANTAGONISTI DE CALCIU / antagonistes de calcium / calcium antagonists. adj. anoxyemie. comparatip de [a ante = mainte} In anatomie. 2) a. gr. s. / anteflexion. o?(igen. ago-nistes = [uptdtor. se diminueaza sau se anuleaza efectele unor actiuni. fulminanta. dim. fami-liei sale (a. 3) a. \Qr. competitivi sau blocanti Tmpiediti5 172 ANTIACID accesul 'agonistilor la receptori. [Lat. s. de ia anti = contra. i. [Lot. / anthelix. ANTEHELIX.} 1) Curbura anterioara exagerata a unui organ sau segment de organ. ante = inainte. Legarea se produce conform *legii maseloc. organe. microbian: relatie In care o specie microbiana exercita o ac-tiune defavorabila asupra uneia sau mai multor spedi micro-biene. s. prin dimi-nuarea rapida a continutului de oxigen din sange. / anteversion. s. prin insuficienta acuta a fluxului sanguin coronarian. de la ponere = a pune. de ia antecedere = a preceda (ante = mainte. lat. a unor organe fata de pozitia lor anatomica normala. utilizat pentru In-samantarea mediilor de cultura cu bacterii. versum. Cat. / antagonist. adj. ANTIACID. organ.} Termen discutabil. brakhion. Tipuri de a. for-meaza un unghi ascutit cu axa colului. anti = contra. 2) A. fir metalic (platina) ter-minat cu o bucia si fixat pe o tija metalica. adj. ANTENATAL. Prin a. [Qr. n. f. f. s. [Lot.. -rtis » moarte. adj. ANOXIE. ago-nisti si a. [Lat. an .. s. A. baima. ansa toarta. n. s. treapta. anteflexie si anteversie. m.: medicament sau molecula hormonala endo-gena) de catre o alta substanta. A.ANOVULATIE ANOVULATIE. an . f. s. [Qr.] V. s. ANTEPOZITIE. Marginea convexa a a. Intre cele doua extreme. / antagonisme. In principiu. cu care este asociata. ascendentilor sai (a. termen prin care se precizeaza pozitia unei formatiuni situate Inaintea planului frontal. In aces-te conditii.. ANSA HENLE / anse de Henie / loop of Henle. / anoxemie.} V.: a. / anteposition.. 3) a.\ Stricto sensu absenta totala a oxigenului. gr. fenomene sau substante. [Friedrich Gusttiv Jukob Uenie. 1809-1SS5. [Lat. mart. / anterior pituitary. 2) Exagerarea anormala a *anteversiei uterine. / antagonism.. s.. acidus = aero. 7) a. 6) a. de ia flectere = a wdoi. anti » contra.] Care calmeaza durerea. hucid. de ia phyeia = a create. adj. physis = creftere. [Qr. n. / antalgique. Ex. [Lot.: 1) A. helix = fpirald. / anoxia. dar termenul este utilizat frecvent In locul celui de "hipoxie.] 1) Care se opune acizilor. anterior = mai mainte. f. [Lat. ante = mainte.priy. de ia vertere = a wtoarce. ANTERIOR.] Care preceda 'nasterea.] 1) Mis-care In sens anterior. s. m. f. adj. hipofiza. [Lat. a inamta. / antenatal. ANTALGIC. 2) Despre un sistem. rau de munte. v. s. s. adj. m. a carui presiune scade In tesuturi. s. ce declanseaza raspunsuri de intensitate scazuta. -onis == mdoire. Ex. ceea ce Inseamna ca se va exprima efectui substantei cu concentratia moleculara mai mare.] 1) De-viatie anterioara. s. [Qr. f. natalis = de naftere. / anterior. -atos = sange. s.priy. mio-cardica. anthelix. Se produce prin mecanisme diferite: chimic de neutralizare. i. 2) Termenul este utilizat frecvent cu re-ferire la orientarea normala a uterului.priv. anularea sau inversarea efectelor lor. / anthelix. biochimic. adj. / forearm. / antehypophyse. [Lat.. competitiv sau necompetitiv. axul corpului uterin. partial: ventral. ANTE MORTEM. a..] Locutiune latina semnificand Inainte de "travaliu. ANTEVERSIE.. a aportului de oxigen la nivelul unui tesut. / anox(a)emia. ANTEBRAT. la nivelul partii lor concave. s. histo-toxica. / antagoniste. f.} Deplasare globala a unui organ 'anterior. al carui corp este flectat Inainte si formeaza un unghi de 100-120° cu axa'colului. Sin. ansae. de altitudine v. n. a. / antiacide. ante = inainte. NA.. ante = mainte. hypo = sub. antihelix. In sens propriu reprezinta o Intrerupere. neonatala. competitiv: diminuarea sau anularea efectelor unei substante (ex. pi. pe care Ie des-criu jejunul si ileonul. gra-diis = pas. s. s.: pozitie a. s. 5) a. antecedens. prin flectare. ANTEFLEXIE. rezultat al fluxului sanguin capilar inadecvat. stagnanta. / anteflexion. anatomist ge. ftiinpifica ovulum = ou mic. profesor la Zurich. gr. adj. NA: antebrachium. s. A.} Proe-minenta curba a pavilionului urechii. s. / avant-bras. [Lat. ca mijioc pentru insertie si Ie furnizeaza nervi si vase sanguine. ae ia anti = contra. / anovulation. partus = nafte-re. f. 3) Substanta care. avand ca rezultat o extractie anormala a oxigenului. -onis = punere. / anterieur. antugomstRs = oponent. nu declanseaza reac-tiile de raspuns celular. adj. ante » mainte.} Locutiune latina semnificand Inainte de *moarte. necompetitiv: reactie prin care se Tmpiedica o etapa care preceda formarea complexu-lui *agonist*receptor. care Ie servesc. f. 'JCeide(6erg fi Gjottingm. ANTECEDENTE. antagonisma = pozifie. 3) A. ANTAGONIST. / anteposition. de ia natus = nascut fi nasci = a se no/ite. / loop.rm. f. comparativ de [a ante = inainte. prin perturbarea utilizarii tisulare a oxigenului. ce poate avea ca rezultat diminuarea. / anterograde. / anse. pi. f. de regula localizata.. ca o consecinta a unei opriri a circulatiei sau a unei *anoxemii. Sin. uteru-lui Inseamna deplasarea Inainte a uterului Intreg. feno-men sau substanta care se opun unei anumite actiuni. 2) Care se produce de la un moment dat. afgos = duren. / anterograde. ineL] 1) structura anatomica In forma de bucia sau inel. eventualitate practic imposibila. de in ovum = ou. oxys = acm. n. poate desemna a •hipoxemie deosebit de severa. brachium.] 1) Despre un muschi a carui actiune este opusa actiunii altui muschi. Fiecare dintre cele 15-16 curburi. [Lat. s. f.\ Absenta "ovulatiei.: blocante de canale calcice (v. -onos = Brat. s. / antenatal. 2) In bacteriologie. s. medicamentos: actiunea a doua medicamente administrate Tmpreuna. an . ANSA.] Segment al membrului superior cuprins Intre cot si pumn. f. Ex. positio. / anteversion. familiale). f.

anticoagulante circulante. / antibiotherapie. dezinfectant.] Termen generic care defineste un tratament cu *antibiotice. cu anticorpii. anti = contra. bakterion. ANTIANDROGEN. df.priv.] 1) Despre o substanta care se opune actiunii "acetilcolinei... Sinteza factorilor II. adj. Sin. avantajul administrarii orale dar nu pot fi utilizate In urgente. *gramicidina si *polimixinele. anti = contra. (at. 2) Denumire generica a medica-mentelor cu aceasta actiune. ex. m. o. In ultima perioada. adj. m.] 1) Care se opune vietii.. adj. / anticancereux.. s. s. pentru unitatile medicale mari. r. / anticodon. prezinta. m. bias = viafd. -oris = corp} Anticorp capabil sa interactioneze cu proteinele plasmatice si. concep^ie. rhythmus. f.. [Cjr. [Cjr. (at. de (a anticipare = a o (ua Inainte. s. n. bias = viata. [Cfr. alterata. din aceasta cauza. adj. prin inhibarea unei gama-carboxilaze microzomale hepatice. s. care permite determinarea sensibilitatii. se disting patru grupe de a. A. a coagula. [at. m. \Gjr. anticipatio. canal de sodiu. m. Grup de anticoagulante antagoniste ale *vitaminei K. ANTICOAGULANTE ORALE / anticoagulants oraux / oral anticoagulants. V. de [a baktcria = fiaston.re..} 1) Care se opune formarii de *agregate de globule rosii sau de trombocite In vase.oagulare = a In-cfiega. / antisludge. adj. Ex. s. f. ANTICONVULSIVANT. adj. se utilizeaza sisteme automatizate de efectuare a a. s. aggregare = a aduna [a un ioc. ANTICOAGULANT. [Cjr. adj. n. / anti-anticorps. adj. In scop terapeutic. *midriatice si antiparkinsoniene.: a) stabilizante sau anestezice ale membranei. adj. de. sunt grupate In familii: betalactamine. Datorita acestor proprietati. f. ANTI-ANTICORP. -cri = roc. rifampicine. s. *antiemetice. s. al!os = aitui ergon = iiicru. / antiandrogen. ankein = a sugru-ffia.. m. s. convul173 . Prin a. anti = contra. / antibiotic. 2) Anticefaline sau antitromboplastine. n. m. macrolide. s. angina = sufocare. f. s. anti = contra. s. ANTICANCEROS. / antiantibody. gr. anti = contra. V. rezistentei sau sensibilitatii limita a susei. s. a. amino-glicozide. Actioneaza prin distrugerea membranei bacteriene. 2) Substanta sau procedeu care previn sarcina prin Tmpiedica-rea *fecundatiei. n. gramma = insc.: heparina. antibiomimetice. antisecretorii gastrice. anti = contra. s-au dezvoltat a. s. -enne. adj. / antibiogramme. / anticoagulant. si X ai coagularii este. n. [Cfr... si antiulceros. -elle. ANTICIPATIE.: medicament a.. / antibacterien. [Qr. / polypeptide antibiotics. de (a angere = a strange. anti = contra.. cancer. a . f. [ucra} (Medicament) care se opune mai mult sau mai putin complet manifestarilor generale.. gennan = a produce. adj. [Cjr. adj. canal de calciu. ia con-ccptare = a deveni msarcinata.. Int. / antiangineux. derivati de oxichinoleina.) 1) Care se opune 'anginei pectorale. antiseptic.\ V. s. -ina. ANTICONCEPTIONAL. s. s. V. anti = contra. -e. s. -onis = anticipatie. / anticodon. [at. In prezent. s. antimitotice. / anticoagulant. anti = contra. n. de (a therapeuein = a ingriji. a sufoca.. Anticolinergic. Din aceasta familie fac parte: *bacitracina. [Qr. n. s. [Lot. ANTIAMARIL. rezultand proteine non-gama carboxilate incapabile sa fixeze calciu denumite si PIVKA (acronim de la protein induced by vitamin K antagonists). VII. anticorpi care neutralizeaza una din proteinele coagularii. / antiarythmique. anti = contra. andros = bCa-bat. s. s. s.: antivitamine K. V. Familie de *antibiotice produsa de bacterii din genul Bacillus.} Care se opune actiunii *hormonilor androgeni.] Care se opune *febrei galbene. anti = contra. / antianginal. anti = contra. ANTIAGREGANT. 3) Substante care interfera cu o reac-tie de coagulare.rie. Pe baza efectelor celulare. ANTICODON. adj. dim.] 1) Care previne *sarcina. a. ergein = a [ucra. ANTICOAGULANTE CIRCULANTE / anticoagulants circulants / circulating anticoagulants. / antiallergic.] Procedeu de determinare in vitro a actiunii unei serii de antibio-tice asupra unei suse bacteriene. n. / anticholinergic. exercitata Indeosebi la nivelul *aciditatii gaslrice. In functie de formula chimica.. / antiepileptic drug.. m. care inhiba doar in vitro formarea tromboplastinei. in vitro sau in vivo. IX. m. / antineoplastic. sou gr. adj. n. standard se studiaza efectui bacteriostatic al unui antibiotic dupa difuziunea acestuia In geloza (unde este cultivates bacteria) pornind de la un disc si se masoara concentratia minima inhibitoare. adj. bias = viatd. [Qr. la ergein = a. 2) Substanta care inhiba eliberarea de acetilco-lina sau blocheaza actiunea acetilcolinei deja eliberate. Se disting trei tipuri: 1) Inhibitori ai coagu-larii. fata de "heparina. Indeosebi cu referire la medicamentele care Tmpiedica dezvoltarea anumitor microorganisme. n. antimitotic (2). / anticonvulsivant. m. c) medica-mente care scad fluxul celular al potasiului. canal de potasiu. m. Substante care inhiba coagularea plasmatica. ANTIALERGIC. / antiandrogene. pulmonare sau sanguine. s. [Cjr. adj. anti = contra.. se alege antibioticul care inhiba eel mai intens dezvoltarea unei anumite bacterii confirmata ca fiind agent patogen al unei anu-mite boli. / antibiogram. m.. careia Ti afecteaza cinetica. / anticonceptive. ANTIBACTERIAN. adj. ANTIBIOTICE POLIPEPTIDICE / polypeptides. si antibiotic.. adj.. m. ANTIANGINOS. [Qr. neutralizand activitatea fosfolipidelor plachetare sau tisulare. si agregarea eritrocitelor si a plachetelor. n...ANTIAGREGANT ANTICONVULSIVANT 2) Medicament cu aceasta proprietate. a anticipa (ante = Inainte. / antiamaril.} (Substanta) care are actiune "bactericida sau "bacteriostatica. determinate de *alergie.. / antiallergique. therapeia = trata-ment. corpus. antitubercu-loase. m. [at. s. -euse. -onis = grcw\ ditate. rhythmos = ritm} 1) Care se opune tulburarilor de ritm cardiace. 2) Denumire generica a unor substante naturale produse de catre unele microorganisme. adj. conceptio. contraceptiv.. (^r. / anticipation. Cat. m. V. / antiarrhythmic. pi. / antibacterial. n. adj. [Cfr. 2) Substanta dotata cu aceasta proprietate. ca si a analogilor sintetici ai acestora.] Tendinta unor boli de a debuta mai timpuriu si de a se prezenta sub forme mai severe de la o generatie la alta. ANTIARITMIC. s... nitroimidazoli. antifungice. d) o serie de inhibitori de calciu. -e. adj. tetracicline. s. [Cjr.. 2) Medicament pen-tru tratamentui *insuficientei coronariene. / antibiotique.. oner. actiune.. / antiagregant.\ Care Intarzie sau Tmpiedica coagularea san-gelui: 1) un agent fizic sau chimic introdus din exterior. / antibiotics therapy.. / antiamaril. Triplet de oligonucleotide de ARNt care permite legarea de codonul corespunzator de pe o molecula de ARNm. -euse. cuta-nate. sunt utilizate ca *spasmolitice. [at. contraceptive. cu efecte asupra potentialului de actiune sau asupra perioadei refractare efective. ANTIBIOTERAPIE. [Qr. deci. adj. adj. mecanismut de actiune si efectele clinice. V. capere = a [ua). aati = contra. / anticonceptionnel. / anticipation. ANTIBIOTIC. b) cea mai mare parte a "betablocantelor adrenergice. s. ci doar In tratamentui de lunga durata al *bolii tromboembolice. s. s. In scopul determinarii sen-sibilitatii acesteia la antibioticele testate. cra6. s. anti = contra. 2) o substanta naturala care circula In sange. capabile sa Tm-piedice dezvoltarea bacteriilor (*bacteriostatice) sau sa Ie dis-truga (*bactericide). si nu a actiunii clinice. m.. de sin-teza. Sunt eficiente Indeosebi Tmpotriva germe-nilor gramnegativi. khole = 6iia. adj. anti = contra. / anticholinergique. glico-peptide. adj. adj. s. polipeptide. anti = contra. s. ANTIBIOGRAMA. spanioia amarillo = galften.

cu specificitate pentru antigenul antigenul P al eritrocitelor la temperaturi scazute si determina sistemului Rh (v. Sin. Indeosebi ciroza biliara globulinemie Waldenstrom). nare a hematiilor de oaie. iar a. thyroxin antibodies. c. A. sensibil la ANTICORPI HA-1A / anticorps HA-1A / HA-1A antibodies. cu aceasta. fenitoina. pe masura diversitatii *fosfolipidelor. ANTICORP INCOMPLET / anticorps incomplet / incomplete ANTICORPI MONOCLONALI / anticorps monoclonaux / monantibody. 17) fizwio-gie. 3) A. In primul proteolitic (tripsina). caracteristid lupusutut eritematos acut diselegare necovalenta cu antigenul. t. antireceptor reactioneaza cu trophil antibodies. 20) A. pana la denaturare. Apare m imunizarea persoanelor Rh negative cu hemoglobinuria paroxistica nocturna prin hemoliza mediata de sange Rh pozitiv (injectat intramuscular sau intravenos. cu antigenul sau specific poate fi marea "celulelor lupice). scaderea activitatii biologice a hormonilor tiroidieni. m. descris ca entitate nosologica *sindromul antifosfolipidic. antimiocard.ANTICORP ANTICORPI MONOCLONAU PENTRU LIMFOAME NON-HODGKINIENE sus. celular. m. Producerea de a.: reagina (v. hibrid. prezenta in mod natural sau produsa in organism (sange sau ANTICORPI ANTINUCLEAR1 / anticorps antino-yaux ou antitesuturi) sub actiunea unui 'antigen si care poseda proprietatea nucleaires / antinuclear antibodies. ciroza. sclerodermie. 16) austri-ac. actioneaza asupra antige-nului ca *aglutinina. anticelular. strict identici. HODGK1NIENE / anticorps monoclonaux pour les lym174 . antimuschi noted.i 9{e. proveniti din acelasi *clon fixeaza si tl sensibilizeaza dar nu produce nici aglutinare. perfect. Sin.. 10) A. utilizati experimental (a. de asemenea In *lupusul acut diseminat cat si In *poliartrita este esentiala pentru dezvoltarea reumatoida (reprezinta factorul Haserick.ditina m 1930. Ex. A. 6) A. Markeri sensibili (85 %) si specifid (95 %) anumiti receptori de pe suprafata unor celule. bodies.Tmpotriva mielo'antigenul Forssmann.lupus anticoagulant") a fost asociata cu atacuri ische'mice care suprima crizele comitiale. A. este enorma. care reactioneaza cu o enzima data. ori ca complement. premiut 9{p6e. urmare a sarcinii incompati-bile). Termenul este rand pentru identificarea extrem de precisa a unui anumit antidiscutabil. A. ANTICORPI DONATH-LANDSTEINER / anticorps de Donathcare are un situs de combinare specific pentru un antigen. A. Prezenta In circulate a a. Karl Landsteiaer. anticorpi. anti = contra. destinat sa suprime crizele comitiale. / antibody. propriu'asi (c-ACAN) sunt blocarea. Landsteiner / Donath-Landsteiner antibodies. -oris c corp. Au aplicatii albuminos (plasma). Inventarierea aces-tora *epilepsie. m. poarta *situsuri de combinare pentru anticorpii anti-ADN. avand aceeasi specificitate pentru un anumit antihemoliza. A. f. difera atat fiecare avand indicatii preferentiale 'in functie de tipul de prin structura cat si prin specificitate. / anticorps. a.) specificitate deplina si. responsabil de for*imunitatii. Sunt prezenti m cat si cu discrazii ale celulelor plasmatice (ex.). detectabil prin proprietatea sa de aglutiperoxidazei sau a elastazei. cu antigenul care reactioneaza cu antigeni situati pe suprafata nucle-ului corespondent. umoral. A. prezenti atat la padenti cu boala tiroidiana imuna. fectioasa etc. V. umani monoclonal! fata de endo-toxina prezent In umori. fata de azurofile. patoiog fi seroiog de engine. gen dintr-un amestec si pentru obtinerea unor *vaccinuri cu ANTICORP REAGINIC / reagine. care precipita cu antigenul. 9) A. antieritro-citar. Sin.). v. antimicrozomali apar In tiroiditele autoimune si ANTICORPI ANTITIREOGLOBULINA / anticorps anti-thyroreactioneaza cu antigeni microzomali prezenti m cantitati mari in globuline / antithyreoglobulin antibodies. pe care o inhiba exista In serul majoritatii pacientilor cu boala Hashimoto si la o numai prin fixarea pe situsul catalitic. Tip de anticorpi anti-tisulari de a reactiona specific. sunt produsi de celulele *hibridoamelor. A. indud fenodes / antiphosphoiipid antibodies. 2) A. HA-1A) pentru neutralizarea efectelor endotoxinelor. antinuclear reactioneaza cu cytoplasmatiques anti-neutrophiles / cytoplasmic antineudiverse structuri nucleare. s. / reagin. plas-mei sunt cuprinsi Intr-un minat si anticorpii anti-DNP (dezoxiribonucleoproteine). a. de importanta exceptionala. Combinarea unui a. in vivo sau in vitro. detectabil m serul unor oameni (sau animale) normali. de la convellere = a zdmncma.] 1) Despre un medicament (. ca mijioc de diagnostic In diverse boli infectioase. 15) A. Nu exista a. acidifiere. 12) A. reactie In mediu gen. 11) A. sunt prezenti si In alte afectiuni: pusa In evidenta prin diverse reactii in vitro si in vivo. midic anstriac. apartin Indeosebi IgG. anticorpi anticardiolipina. perinucleah (p-ACAN) . s. cu hematii tratate In prealabil cu un ferment practice si In cercetare. Cateva tipuri: ANTICORPI ANTIPEROXIDAZA T1R01DIANA / anticorps anti1) A. 13) A. anti-tesuturi (autoanticorpi) care reactioneaza cu nilor tiroidieni. c. de natura proteica. IgM sau IgA si indud: *lizina sau 'precipitina. 2) Medicament dintr-un grup cerebrale (prin hipercoagulabilitate) la adultii tineri.: anticorpi 'in serul sanguin al diabeticilor tratati cu insu-lina si reactioneaza antitireoglobulina.: anticorpi celulele tiroidiene 'in *tiroidita Hashimoto. antimitocondrie.: a. deocamdata fiind ANTICORP. mononucleoza inreactii antigen-a. imuno-precipitare. anticelula parietala gastrica. a. [Qr. antiinsulina apar Basedow-Graves. hepa-tita cronica activa. au ANTICORPI ANTITIROXINA / anticorps anti-thyroxine / antifost detectati 'in car-ditele reumatismale. specific Indreptati Tmpotriva proteinazei serice neutre din granu-lele pentru antigeni din membrana celulara. Titruri crescute de a. cu rol buna parte din cei cu hipertiroidie tireopriva primara sau boala patogenic In anemii hemolitice autoimune. fie stimularea functiei celulare.: a. Abrev. Indue hipotiroidismul primar prin primitiva. termolabil. este in curs. reagina. Forssmann.: macroplasma 'in anu-mite afectiuni hepatice. variatiile de temperatura.: ACAN. Se recurge la hepatita cronica activa. proteinele mem-branei interne mitocondnale. 5) A.} Tip de a. 7) A. a.tii yorl^ 1S6S-1943. prezenti grup de globuline denumite *imuno-globuline. de aceea. anti-TPO. (sau de a. 14) A. Familie foarte eterogena de barbitalul. care apar doar In conditii speciale. Abrev. 8) A. antitireoglobu-lina) antienzima. varietate de a. Autoanticorpi circulanti Tmpotriva hormovarietate de a. A. corpus. ce reactioneaza specific cu suprafata diferite-lor peroxydase thyro'idienne / anti-thyroid peroxidase antitipuri de celule. Anticorp care. \]ulius *iar celalalt pentru alt antigen. precipitant. profesor dt medicinci interna la 'Vima.Q. foarte eficace. citotoxic. ca si implicatiile In patologie. s. A. A. fata WO-1950. In prezenta antigenului sau specific se oclonal antibodies. v. Diversitatea a. si Int./me. monoclonal! (v. benzodiazepinele. fara a modifica func. "test Coombs etc. reaginic.[ pentm A. 4) A. anti-tesuturi (autoanticorpi) care interactioneaza cu ANTICORPI CITOPLASMATICI ANTINEUTROFILE / anticorps o serie de pro-teine musculare. Donath.) Substanta specifica. nici plasmodtar. ce antiperoxidaza tiroidiana (v. 18) A. natural. de antigeni cu care organismul nu a venit anterior In contact. a. reactioneaza cu structurile sarcolemale ale muschiului cardiac. ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA / anticorps anti-cardiolipine / ANTICORPI MONOCLONALI PENTRU LIMFOAME NONanti-cardiolipin antibodies.ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDE / anticorps antiphospholipitionarea fiziologica a sistemului nervos central. provocand fie pentru *granulomatoza Wegener.). cu specificitate dubia. IgG care se leaga de A. 19) A. Rh.

anti = contra. de la lyein = a distruge. dar nu 175 . Sursele de a. markeri tumorali. / antifibrinolytic [Qr. / antiphlogistic. m. Ex.] Termen desuet. A. adj.)..: ACE. utilizabil In urmarirea acestor tumori. marker tumoral relativ util In urmarirea cancerului colorectal.] 1) Substanta capabila sa neutralizeze un toxic sau sa Tmpiedice efectele acestuia in organism. CEA (engl. V. adj. deoarece con-tine a.: homeodot. ANTIGEN FORSSMAN ANTIGEN.9.3 / CA 15. anti = contra. s. n.tl urinare. utilizabil pentru supravegherea acestor tumori.} Care se propaga In directie opusa caii obisnuite. (v. \John Forssman.az. s. [Qr. f. V. a. s. / antidromic. n. fungus = ciu-perca. deci. \Qr. anti = contra. si chelator. ANTIDROMIC. a. Nu este riguros specific si prezinta o concentratie plasmatica normala sub 35 Ul/ml. s. adj. s. adj. / antienzyme. Concentratia sa plasmatica normala este sub 40 Ul/ml. adj. Cateva tipuri de a. s. gr. antigeni. anti = contra. 2) In homeopatie. ANTIDOT. CA 19. In continuare si atte tipuri de antigeni. A. sou [at.4 antigen. / antifungique. directionati Tmpotriva antigenilor de suprafata ai celulelor din limfomul non-hodgkin. m. / antidote.). desemnand antigenul de suprafata al virusului hepatitei B. dromos = cursa. Cel mai important a. n.. / anti-oestrogene.9 / antigene CA 19.. utilizabil pentru supravegherea acestora. / antiemetic. s. ANTIFIBRINOLITIC. 2) Medicament care Tmpiedica fibrino-liza. Abrev. s.9 antigen. [Qr. df. protectiv. [Cfr..: 1) A. 2) A. m. / antidiuretique. Concentratia sa normala In plasma este sub 2.3 antigen. oncofetal asociat cancerelor pancreatice. [at. obtinut din lichidul de chist hidatic bovin filtrat si fenolat.. 2) Denumire generica a unui grup de medicamente cu aceasta actiune.: antivomitiv (v. Abrev. lytikos = care.: o grefa cutanata prelevata de la nivelul coapsei si depusa In alta zona la acelasi individ nu este recunoscuta ca straina si nu va fi rejetata.: antimicotic (v. bio-chimic sau farmacologic. Sin. ANTIGEN CA / antigene CA / carbohydrate antigen or CA antigen. adj. A. de.. iar con-centratia sa plasmatica normala este sub 30 Ul/ml. (Indeosebi acizii epsilonamino-caproic si tranemaxic) inhiba activarea 'plasminogenului sau a *plasminelor tisulare. / anti(o)estrogen. s. gt'. fibra = fi6rd/ -ina. V. ANTIESTROGEN. / antigene. utilizati ca *markeri tumorali. / antiphlogistique. / antifibrinolytique. utilizabil pentru urma-rirea acestui tip de cancer. s. emein = a romita. In terapeutica. ANTIFOLIC. Termen actualmente desuet. Inductia raspun-sului imun se numeste *imunogenicitate. prin administrare intravenoasa. care reactioneaza cu un anticorp pro-dus ca raspuns fata de alt antigen. ca si a. gennan = o produce. 2) Hormon care creste reabsorbtia de apa la nivelul tubului contort distal. sunt utilizati pentru inducerea stimularii ovulatiei In caz de infertilitate. anti = contra. A. utilizabil pentru supravegherea acestor tumori. varsaturi. adj. anti = wntra. dotos = dot.. pot fi utilizate ca *antimitotice. tract respirator). adj. drojdie. unii a.. ANTIGEN CA 19. sunt extrem de diverse: bacterii. m. ANTIEMETIC. 'antipaludice sau ca *antibacteriene In asocieri cu unele *sulfamide. m.5 ng/ml. n. / anti-emetique. avand efect de scadere a debi-tului urinar. s. adj. reflex axonic. s. diouretikos = care. adj. Glicoproteina cu Mr de 200 kDa. de. [Cjr. oistros = dbrintd. ANTIGEN CARCINOEMBRIONAR / antigene carcinoembryonnaire / carcinoembryonic antigen.9 si markeri tumorali. 1868-1947. / antidiuretic. drum. utilizati ca atare sau cuplati cu radioizotopi sau toxine. nu sunt straini pentru subiectui respectiv. ANTIFLOGISTIC. s. gr. antigeni fetali. Este prezent In majoritatea organelor. s. Ex. care. antidromein = a merge. ANTIGEN FORSSMAN / antigene Forssman / Forssman's antigen. iat. s. f. care indue producere de *anticorpi specifid sau de *limfocite (*imunocite) si care interactioneaza specific cu pro-dusii raspunsului imun (molecule sau celule). uleioasa sau pulbere de retrohipofiza (vasopresina sub diferite denumiri comerciale).ANTIDIURETIC phomes non-hodgkiniens / monoclonal antibodies of nonhodgkin lymphoma. n. ANTIGEN CA 72. Casoni sau a. {Cjr. phlogos = fiacdra. w direcfie opusd. emetikos = care produce.). ant'i = contra. a. la phlox. identificat la numeroase spedi de plante si animate. ai aceluiasi individ. V. m. ANTIGEN CA 125 / antigene CA 125 / CA 125 antigen. V. m. [Qr. este 'tamoxifenul. ubicuitar. antidotum = anticfot. m. Ex. s. virusuri. distruge. [a..4 / antigene CA 72. Diferiti a.. DEX. ANTIFUNGIC. asigurand rezistenta la boala.} 1) Care se opune *fibrinolizei.] Sin. favorize. / antidote. antigen CA 19. antagonist al actiunii estrogenilor la nivelul receptorilor tisulari si utilizat In tratamentui cancerelor de san dependente de estrogeni. Obs.4 / CA 72. 3) Medicament care se adminis-treaza in tratamentui 'diabetului insipid sau pentru a testa pu-terea de concentratie a rinichiului. m. cf. 4) A. 3) A. colorectale si gas-trice.} A. A.} Inhibitor enzimatic avand actiune de neutralizare spedfica. glicoproteic asocial cancerelor ovariene. / antifolique. Are o spedficitate suficienta si o concentratie plasmatica normala sub 6 Ul/ml. Hbs Australia (v. Substanta care exercita o actiune antagonista *acidului folic..SOT rfe 6ai'terio[ogie si patologie generaid ia Lund.: solutie apoasa. vasopresina. V. glicoproteic asocial cancerului de san. / antidromique. V. ANTIGEN AUSTRALIA / antigene Australie / Australia antigen. n. de ia anti = contra.a. Sin.).] Sin. s. asocial cancerelor digestive si ovariene. m. V. crosreac-tiv (mcrucisat-reactiv).] Substanta sau celula straine orga-nismului. markeri tumorali. dar si a altor cancere (gastric. Nu este riguros specific. sou phlegein = a ardf. gennan = a produce. In raport cu care este mai putin specific. pancreatice sunt folosite cu precadere In tratamentui pancreatitelor acute. hidatic.: HBs. ANTIGEN AUTOLOG / antigene autologue / autologous antigen. medicament destinat sa atenueze o reactie excesiva determinata de administrarea unui alt medicament. a.. 5) A. phlogistos = infiamaflii. CA 50 si markeri tumorali. m. care dez-volta o imunitate de protectie. antifongique. zym = ferment. [Cfr. ia diourem -« a urina. V. Denumire generica a unei serii de a. ANTIENZIMA. celule sau proteine straine. carcinoembrionar. / antienzyme. substante toxice etc. / folic acid antagonist. s. n. adj. ANTIGEN CA 50 / antigene CA 50 / CA 50 antigen. s.: pi. anti = contra. chimic. markeri tumorali. anti = contra. V. In continuare. V.. pentru care nu este strict specific. printr-un mecanism fizic. yatolog si imumiog suedes.: antiinflamator (v. cu actiune puternica dar de scurta durata. adj. emeficus. A asocial cancerelor colorectale si pancreatice..9 / CA 19.).: a. s. Concentratie plasmatica normala sub 23 Ul/ml. proft. [Cfr.). ANTIDIURETIC. iat.. / antifungal. adj. impuls.] 1) Care diminueaza secretia urinara. adj... ANTIGEN CA 15. prin inhibarea competitiva a sintezei acizilor nucleici ca urmare a blocarii dihidrofolat-reductazei. iar interactia specifica se numeste *antigenicitate. en = in. Deoare-ce stimuleaza productia de *gonadotrofine. / antigen. adj. inclusiv la om si denumit datorita acestui fapt heterofil (pentru ca se gaseste la organisme aflate la distanta In arbo-rele filogenetic). adj.] 1) Care se opune actiunii estrogenilor.3 / antigene CA 15.

s. ANTIGENI GRIPALI / antigenes grippaux / influenza antigens. 0 serie de glicoproteine care. in caz con-trar se produce *rejetul.pa. hepatitis B = fie. neuraminidazici'. Markeri tumorali. A. ANTIGENI HETEROFILI / antigenes heterophiles / hetero-philic antigens. existenti la indivizi identici genetic. A. 0) ale unui locus de pe bratui lung al cromozomului 9. r. A. ANTIGENI DE HISTOCOMPATIBILITATE / antigenes d'histocompatibilite / histocompatibility antigens.: a. hepatita B. care se gasesc la membrii diferiti genetic ai aceleiasi specii. prezenti la ni-velul *grefonului vor provoca la primitor formarea de anticorpi. Lipoproteina de-pendenta de cromozomul Y. Cei doi a. ai proteinelor matricei . grup tisular. p. markeri tumorali. de h. o. ANTIGENI ONCOFETALI / antigenes oncofetals / oncof(o)etal antigens. V. produsa de celulele epiteliale ale prostatei. Abrev. de unde interesul dozarii acestora In scop de diagnostic si de darificare a palogeniei. h. homogrefa. are o serie de aplicatii practice. sunt produsii genelor *complexului major de histocompatibilitate. colita). Ex. ANTIGEN AL LEUCEMIEI LIMFOBLASTICE ACUTE / antigene de la leucemie aigue lymphoblastique / antigen of acute lymphoblastic leuk(a)emia.: antigeni de histocompatibilitate (v. CD45) utilizati In evaluarea imunohistologica a biopsiilor de la pacientii cu cancer metastatic cu sediu primar necunoscut. Unii dintre acesti a. ANTIGENI DE GRUP SANGUIN / antigenes leucocytaires communs / blood group antigens. adica se combina cu acelasi *anticorp specific datorita prezen-tei epitopilor comuni. B. cu exceptia oilor. la fetus. de natura lipoproteica depind de genele de histocompa-tibilitate. V. care poate determina *rejetul tesutului (organului) transplantat. t. A. ['Eng[. *a. alaturi de morfologia limfoblastica si prezenta terminal-deoxinucleotidiltransferazei (TdT). ffit&z. {'Lngi. hepatita B. g. tipic este eel izolat din rinichiul de cobai. ANTIGEN TUMORAL / antigene tumoral / tumour antigen. V. A.H. ANTIGEN! ALOGENICI / antigenes allogeniques / allogenic antigens. In mod normal. detectati la organisme aflate la distanta In arborele filogenetic. Natura a. V. HY induce secretia unui hormon care tmpiedica gonadele primitive sa urmeze evolutia lor naturala catre tipul ovarian si dirijeaza dezvoltarea individului catre tipul masculin. ANTIGENI LEUCOCITARI COMUNI / antigenes leucocytaires communs / common leukocytic antigens. core = ce-ntru. ceea ce sta la baza Inrudirii lor antigenice. care se gasesc la specii diferite. ANTIGEN HBe / antigene HBe / HBe antigen. hemaglutininici .). nu difera In functie de un organ sau de la un tesut la altui. Animalele identice din punct de vedere genetic (linii *inbred) se obtin experimental prin Incrucisari *con-sangvine repetate. t. dar si In afectiuni necanceroa-se (ciroza hepatica.] V.: anticorpii antiribonucleoproteine imunoprecipita complexele proteice U1 ARNm. Astfel. t. A. au In comun unui sau mai multi *epitopi. ANTIGEN SPECIFIC PROSTATIC / antigene specifique pro-statique / prostate specific antigen. x: sunt extrem de imuno- .NP. In cazul rejetului. Sin. o gamafetoproteina. pentru care. h. Cei mai importanti a. ANTIGENI HLA / antigenes HLA / HLA antigens. p. indue raspunsul imun al organismului gazda. s. gluddici. a.M) si sub-tipurile A (a. ANTIGENI XENOGENICI / antigenes x6nogeniques / xenogenic antigens. V.. Reactia Incrucisata a a. identici. hepatitis B = fiepatita B. de h. prezent In toate celulele organismului. Anticorpii care apar la om In cursul "mononucleozei infectioa-se reactioneaza specific cu a. s. Prezenta acestui a. a. caracterizeaza criza blastica de tip lim-foid din evolutia leucemiei mielocitare cronice. La aduiti sunt prezenti Indeosebi In plasma bolna-vilor de cancer. Acesti a. este secretat In mod normal. leucoplache-tari (In esenta sistemul HLA). 34 kDa). ANTIGENI DE TRANSPLANTARE / antigenes de transplantation / transplantation antigens. A. Ca urmare.: un ^ansplant renal de la mama la fiica se numeste alogrefa sau "homogrefa deoarece contine a. timp de eel putin 20 de generatii.] V.: PSA. antigen tisular. produsi ai unor gene care se manifesta In timpul diferentierii normale a tesuturilor fetale. A.ANTIGEN HBc si In sange. Sin. V. histocompatibi-litate. Detectia a. In caz de transplant Intre specii diferite. t.: a. transsexualism.N). ca hiperplazia prostatica. apoi In alte cancere. A. A. Ex. pe baza carora se diferentiaza virusurile gripale A. ANTIGEN TISULAR / antigene tissulaire / tissue antigen. dar difera de la individ la individ. eritrocitari ai sistemului ABO. 176 ANTIQENI XENOGENICI ANTIGENI FETALI / antigenes foetaux / f(o)etal antigens. 'cardiolipina si *reactie Weil-Felix. carcinofetal glial etc. Ex. prezenta In toate celulele mami-ferelor de sex masculin si care. Concentratii crescute se observa si In afectiuni benigne. A prezenti pe suprafata tuturor celulelor sau tesuturilor din organism. o *grefa este acceptata numai daca primitorul si donorul prezinta a. carcinoembrionar. In *boala mixta a tesutului conjunctiv. In serul sanguin este un test (diagnostic precoce) de screening al cancerului prostatic. A. V. ex. Dozarea a. se observa titruri Inalte de anti-corpi circulanti. HY reprez'nta me-toda cea mai sigura pentru determinarea sexului genetic.: anti-geni de transplantare. unde este prezent numai la ni-velul hematiilor (care pot fi astfel aglutinate prin *anticorpul Forssmann).. Primele trei gene codeaza a. iar determinantui sau antigenic este de natura polizaharidica. Sistem bine definit de a. sistem HLA. dar poate atinge concentratii foarte mari Indeosebi 7n cancerul de prostata. B. A tost descrisa. ANTIGEN RIBONUCLEOPROTEIC / antigene ribonucleopro-teique / ribonucleoproteic antigen. t.: aloantigeni. rejet. si antigeni heterofili. exista numai la embrion. F. Cea mai cunoscuta substanta antigenica de acest tip este *alfafetoproteina. ANTIGEN HY / antigene HY / HY antigen. sunt Inruditi cu a. tipic fiind *antigenul Forssman. A. orienteaza transfor-marea gonadelor primitive In testicule. fetali). care determina compatibilitatea sau incompatibilitatea tesuturilor transplantate. cu M. V. A. initial In cancerul de colon. al celulelor leuce-mice si al celulelor sarcomatoase. leucoplachetari sau tisulari. ANTIGEN HBc / antigene HBc / HBc antigen. ANTIGEN HBs / antigene HBs / HBs antigen. sistem HLA. sunt prezenti In mod normal la embrion (*a. marcheaza caracteristicile particulare ale fiecarui individ si joaca un rol esential In apararea organismului. markeri tumorali. nu declanseaza reactii de *rejet. de ex. cu utilitate clinica sunt *antigenul carcinoembrionar si *alfafetoproteina. recomandat frecvent la bar-batii peste 50 de ani.: sistemul ABO. (LCA. hepatita B. complex major de histocompatibilitate. grupati In 'sistemul HLA. Sugereaza existenta neoplaziilor limfoide. A. prostatita sau infarctui prostatic. prezent In celulele canceroase. ei dau reactii Incrudsate. A. Ex. cu patru gene alele majors (A1. V. de asemenea. Cei mai importanti a. A. A2. tisulari prin localizarea la suprafata membranei si prin reactiile imu-nitare pe care Ie provoaca. Glicoproteina compo-nenta a secretiei prostatice (serin-proteaza kalicrein-like. In functie de linia genetica. V. C (nucleoproteici . A. A. cum sunt gemenii monozigoti. a.titd B. a. eritrocitari controlat de un locus cu un numar variabil de gene alele. si sistem HLA. Sin. F. surface = suprafata. ANTIGENI SINGENICI / antigenes singeniques / syngenic antigens.

adj... Este cazul *heterogrefei. dim. / antimalarial. prin crearea unei stari de *toleranta imunologica. tumord. dar capaci-tatea de distrugere a radicalilor liberi pe aceasta cale este li-mitata. 0 serie de antagonist! H. [at. ANTIMETABOLIT. V. m. / antimycotic.] 1) Despre un medicament care actioneaza Tmpotriva alterarilor metabolice din *guta. metotrexat). adj. medic engitz. [Cfr. anti = contra. adj. radical liber. ai addului paraaminobenzoic. [Cfr. inflammare = a da foe} 1) Care combate 'inflamatia. Se disting doua mari grupe de a. m. adj. exprimandu-se In maniera dominanta. n. m. / anti-inflammatoire. b) a. {Cjr.. antimonium.. adj. se grupeaza In *antifolice. anti = contra. *vitamina E si beta-carotenul (v. s. [Cfr. -uA's = mtaftina} (Substanta) care este utilizata In profilaxia sau In tratamentui curativ al 'paludismului. de ia plassein = a forma. / antioxydant. adj. De aceea. de. fiind utilizate In tratamentui unor boli reumatismale sau al unor *conectivite. / antihistaminic. ANTIGUTOS. adj. \Cjr.. anti = contra. -ind. 2) Medicament utilizat. antipurine (mereaptopurina). f. / anti-hormone. iat. [Qr.. m.. / anti-inflammatory. 2) Medicament dotat cu aceste proprietati. s. m. / antiparkinsonien. antipirimidine (fluorouracil). James Apotheker Parkinson. produce simptome comparabile cu into-xicatia cu arsenic. adj.. / antim6tabolite.. adj. s. s. sunt: "vitamina C. b) antimetaboliti . s. ammoniakon = sari de amoniu gasitd m apropierea temp[u-tui iw Jupiter Amman din Li6ia. rareori expunerea industriala.ANT1GEN1C1TA7E ANT1PERISTALTISM genici. / antioxidant. ANTIHORMON. s. c) antiinflamatoare utile si In tratamentui crizei acute de guta (*colchicina. tumor supresor gene. oxys = acni. In acest caz nu se genereazai anticorpi. sai naturali. anti = contra. dimpo-triva.] V. [Cfr.vincristina. s. ANTIHELMINTIC. ANTIMICOTIC. formeaza numeroase combinatii otravitoare sau. Indeosebi anticolinergicele (ca medicamente simptomatice) si substituentii de dopamina (L-dopa asodata cu un inhibitor al dopa-decarboxilazei. f.] Globulina din serul sanguin care actioneaza ca anticorp Tmpotriva unei alte globuline (indusiv imunoglobulina) purta-toare de situsuri antigenice si care se comporta ca un antigen. s.: a) "Antagonistil receptorilor /-/. n. / anti-globulin.. (ex. n. m. mykes. hormon = e^citat.] Sin. iat. din TLvul Mediu c. 2) Agent (substanta chimica. neos = mm plasis = modeiwe.. s.. anti = contra. m.. / antihistaminique. m. a mode[a. mitozd. globulus. n. ANTIOXIDANT. 1755-1S24. slimmi = o?(ld de. s. [Cjr. anti = contra. ANTIMONIU. n. adj. o^jgen} 1) Care Tmpiedica sau Intarzie *oxidarea.. f) hormoni (androgeni. anti = contra.. proliferarea celulara. / antin6oplasique. este definita uneori ca fiind proprietatea antigenului de a modifica comportamentui imunologic al organismului In care a fost introdus. myketos = ciuperca. s. vinblastina.: a) inhibitoare ale sintezei de *acid uric (*alopurinol. adj. Mutatiile sale sunt recesive. adj. / antimitotique. imunoglobulina. de interes medical. -ind.\ 1) Despre o substanta care perturba metabolismul.. adj. se. / antigoutteux. In tratamentui gutei. s. bleomicina. m.] Sin.). / antipaludian. actionand asupra organismului. cu actiune lenta. mitos = a^d. -inthos = wemie. s. s.] 1) Care se opune efectelor *histaminei. adj. s. / antiperistalsis. f. tesutu-lui sau celulelor tinta. *antipurinice.. / antimalarique. [Cfr. s. exclusiv sau nu. [Gr. V. de ia gr. / antimony. adj.. [Lot.] ElementuI 51. s. antineoplazic. f.: antimalaric. In acest scop.. ANTIONCOGENA. posibilitatea prevenirii leziunilor celulare si tisulare provocate de radicalii liberi este de mare interes In medicina. m. *fenilbu-tazona si *glucocorticoizi). [at. Sin. f. grupe sanguine. n. adj.. mitomicina. -euse. de tipul cimetidinei si ranitidinei. anti = contra. Organismul poseda a. ANTIGLOBULINA. s. genos = Man. adj. adj. ia-crimd. *acid orotic). cisplatin). s. Unele a. [^r. medicament) care actioneaza contra inflamatiei. / antionco-gene. declansand reactii puternice de *rejet. 2) Medicament care inhiba actiunile no-cive ale histaminei din organism prin blocarea unuia din cele doua tipuri principale de receptori histaminid..: a) enzime . s. / anti-oncogene. Cei mai cunoscuti a. anti = contra. aithmid. m. astfel. anti = contra. 2) A. se utilizeaza medicamente cu actiune a. ANTIPARKINSONIAN. caroten). ANTIGENICITATE. care cresc excretia de acid uric (uricozurice).: antifungic.antracicline. substanta asemanatoare ca structura unui anumit *metabolit si care poate perturba lantui metabolic deoarece se substituie metabolitului respectiv. suprimand secretia hiper-adda rezultata prin stimularea receptorilor H. n. antimitotic (2). s. Sin.. mala aria = aer ran.. din or. anti = contra. s. n.] 1) Proprietatea unei substante de a se comporta ca un antigen.] Gena supresoare a cancerului. s. b) Antagonistii receptorilor H. aman-tadina si bromocriptina). a tJfcita. / anthelminthic.. sunt utili In tratamentui ulcerului peptic.: antipaludic (v. anti = contra. ANTINEOPLAZIC. ANTIMITOTIC.. 3) In oncologie. anti = centra. Se disting trei grupe de a. m. ia hormaein = a. anti-moniu. agent antineoplazic care actioneaza prin inhibitia sintezei unor nucleoproteine. e) substante blocante ale mitozei In metafaza . se disting. helmins. Ca efect secundar. fir. scflin6a. s. \Qr. s.). de [a globus = glob.. / anthelminthique. antiulceros si receptori H. f. actinomidna. n. V.u humor = umoare. f. de unde reco-mandarea cu prudenta celor ce conduc autovehicule. m. anti = contra.] 1) Care Tmpiedica *mitoza. ANT1PERISTALTISM. anti = contra. Ingestia compusilor de a. / antimycotique. n. In cancere sau In leucemii. antiestrogeni) etc. s. m. A. adj. / antimoine. / antimetabolite. doua grupe de a.\ 1) Care dimi-nueaza rigiditatea si tremuraturile din *boala Parkinson. / antiglobuline. m. / antiperistaltisme. s. urmaf. / antihormone. adj. Sb (stibiu).esut. deci. adj.. 2) Substanta (sau medicament) capabila sa neutralizeze radicalii liberi ai oxigenului. 'antipirimidinice si *azaserina.: ciclizina si prometazina) poseda si proprietati *antiemetice. s. onkos = masd. / antig6nicit6. anti = contra. s. / antineoplastic. s. m. / antipaludique.antifolice (aminopterina.asparaginaza. n. adica asupra structurilor sensibile la hor-monul respectiv. ANTIHISTAMINIC.. aceasta inhibitie efectuandu-se prin competitie cu precursorii naturali.} Substanta (medicament) care se' opune efectelor unui hormon. it.: vermifug (v. s. Tipuri de a. [Cfr. sau gennan = a produce. peristaltikos = care are pro177 . utilizata uneori. d) antibiotice . adj. / anti-genicity. histos = t&sdturd. estrogeni) si antihormoni (antiandrogeni. [Cfr. gentian = a produce. gene-reaza somnolenta si usoare tulburari de vedere.. / antiparkinsonian. test Coombs. adj. ANTIINFLAMATOR. pa/us.. Ex.. suprima reactiile alergice declansate prin stimularea receptorilor H. ANTIPALUDIC.. Sin. exercita un efect *antiinflamator. s.: *schizonticide si *gametodde. indemna. metahaHein = a.: anticanceros. / antimitotic. anti = contra.] (Medicament) care distruge ciupercile microscopice sau inhiba cresterea lor. sin. adica de a provo-ca formarea de anticorpi. de gena recesiva a cancerului. foiosit pentru vopsma sprdncene[or. [Ofr. 2) In general. / antigout drug.: sulfamidele sunt a. c) alchilante (ciclofosfamida. Hi si H^. de unde denumirea Inselatoare. [Cfr. \Cfr. gene-ra^ie. -enne. m. s. -e. s. ANTIMALARIC. 2) Medicament care Tmpiedica diviziunea si. adj. in iimba [at. guta = picdturd.

[Cfr.] 1) Despre o substanta sau un factor care se opune actiunii plachetelor.] 1) Care suprima *pruritul. s..: indinavir. poate fi utilizat pentru imunizare pasiva.. s. ANTITOXINA. bacteriostatica sau bactericida.. / spasmolytique. / antipyretic. toxikon = otravd pentru vdrfuf sagefibr. / antiprurigineux. n. span = a trage. n. toxikon = otravd pentru v&rful sagefitor. m. priirigo. A. [Qr.ela. / antitoxin. ANTISEPSIE. febrifug. adj. utilizat local. prescrisa In infectia 178 a.: antitermic. este un test indirect. / antipyretique. s. f. anti = contra. adj. -ina} 1) Anticorp specific pentru o anumita *toxina. In acest caz.-ANTITRIPSINA. 2) Medicament care are aceste efecte. -ina. [at.ta.] Proteina membra-nara care transporta transmembranar doi ioni diferiti sau doua molecule mid 'in directii opuse.. opusa si posterioara 'tragusu-lui..] Inversarea sensului de producere a 'peristaltismului. poate fi utilizat In labo-rator pentru identificarea sau dozarea (ex. ser imu-nizant. [at. ANTIRETROVIRAL. m. 2) Medicament cu acest efect. / antiseptique. -ism.contra. -ale. psykhe = svflet. si al lui Frey. 2) Antiser purificat. s. / antisepsis. / antithyroid. f. gr. adj. ANTIPRURIGINOS. adj. ANTIPSIHOTIC. obtinuti prin inocularea acestui antigen. (at. contrac-tiile producandu-se spre *tractul digestiv superior. s. Prin extensie. / antiprotease. plaqiiette. ANTITERMIC. ticlopidina. n. / antiplatelet. Dozarea a. ANTIPIRIMIDINIC. / antipsychotique. iatreia = vw-decare. fie simultan. V. s. / purine antagonist. izolat din parotide) sunt utilizate In terapeutica. anti = contra. m. A.\ Ser sanguin de origine animala sau umana care contine anticorpi specifici unui antigen determinat. stroptos = rasucit. [Gr. 2) Substanta care Tmpiedica formarea hormonilor tiroi-dieni. s. [Gr. A. care este utilizata si ca imunodepresor. ANTISEPTIC. dirijate Tmpotriva virusului HIV sunt utilizate ca medicamente (ex. iar mijioacele terapeutice psihiatrice sunt violente pen-tru pacienti. si asepsie. adj. Sin. *Fibrina se poate opune acestei actiuni. virus = venin. / antifebrile. \Cjr. adj. s. adj. f. anti = contra. psykhe = suflet. NA: antitragus. protos -= primui. adj. / antiserum. adj. anti = contra. anti = contra. oxygenlabile. n. adj. sunt distruse la temperaturi relativ mid. adj.. Var..).: imunoser. anti = contra. sepsis = putrefacfie. s. ANTISTREPTOLIZINA 0 / antistreptolysine 0 / antistrep-tolysin 0. s. / antiretroviral. s. fr. adj. Ex. Ex. / anti-protease. Sin. f. cai) cu anumite toxine sau veninuri (de sarpe. d. s. s. / antitoxic. A. adj. spastikos = care trage induntru. / antipsychiatrie. 0 serie de a..: *vaccin a. 2) Medicament dotat cu aceasta proprietate. aplicabila pe tesuturile vii. -inis == mdnCdrime. care actioneaza prin inhibarea sintezei bazelor purinice. obtinut prin imunizarea unor animate (de obicei. dipiridamol. pentru apararea Tmpotriva unei boli cu rise imediat. [Gr. 2) Medicament care poseda aceasta proprietate. adj.] 1) Care se opune tulburarilor mentale. s. m.: prin *radioimuno-dozare) a unui antigen necunoscut. ANTIPROTEAZA. / antipruritic. ANTIPURINIC. / antiplasmine...). Ex. / antiserum. [Gr. de [a toxon = sageatd.-antitripsina (v. {Cjr. -enne. n. din o[andezd plaken = a carpi. C si G) care poseda antigenul corespondent.: ASLO.} Proeminenta a lobului urecnii.. / antiport. Ex. ANTIRABIC.] Peptid sau pro-teina care blocheaza. m. thermos = cold. m. este mai adecvata denumirea de ser imunizant. adj. 0 prwine din tenne-nul eng[. spasticus. de baza este mercaptopurina. [at. [Gr. se opune disolutiei *cheagului. / pirimidine antagonists. Actiunea a. Abrev. la lyein = a distmge. A. ANTIPIRETIC. [Gr.. f. s. s. / antiplaquettaire. anti = contra. / antiplasmin. V. de scorpion) si utilizat terapeutic ca mijioc de imunizare pasiva Tmpotriva infectiilor cu agenti toxigeni (ex. a. s. -aza. adj. anti = contra. [at.\ Doctrina conform careia bolile mentale reprezinta con-secinta agresiunilor sociale. s. rabies = tur6are] Care se opune rabiei (turbarii). n. ae [a toxon = sageatd. n. tetanos. s. In cursul coagularii normale.ANTIPIRETIC ANTITRIPSINA yne. mai mult sau mai putin specific. [Gr. . sunt destinate tratarii unor infectii digestive sau urinare.r. n. dar la nivelul *colonului ascendent reprezinta un fenomen normal. anti = contra. adj. m.. [at. a transporta. stalsis = comprimare. fie secvential.cu HIV. anti = contra.} Sin. m. / antithermique. adj. adj. [a peristelleia = a comprima (peri = in jumi. A. / antiretroviral. / antipsychia-try. n.. adj. retro = inapoi. s. util pentru diagnosticul si aprecierea evolutivitatii infectiilor streptococice (nivelul normal este sub 200 unitati/ml ser). s. portare = a purta. de [a pyres-sein = a ave. serum = ze. difte-rie) sau a inocularii accidentale a veninurilor respective. anti . anti = contra.: aspirina. s. / antirabic. / antipurique. s. A. {Cjr. de baza este fluorouracilul. s. anti = contra.. / antipyrimidique. m. ritonavir).: medicament antihistaminic.. / antiport. -aux. m. sub forma de *pomada. s. s.] Enzima sanguina care. ANTIPSIHIATRIE. anti = contra.] 1) Care se opune *retrovirusurilor. Intr-un organism. scptikos = putrezit. \Gr. adj. a.fi -ind. 2) Substanta chimica. otrara. contractie). / antirabique. n.. tragos = copra. antifibrinolitic. tragus.. eidos = forma. anti = contra. \Gjr. reactia de "hidroliza a legaturilor peptidice catalizata de *proteaze. care actioneaza prin inhibarea sintezei bazelor pirimidinice. adj. adj. \Cjr. pentru alfa..: spasmolitic (v. f. anti = contra.: ser a. ANTITRAGUS. V.: botulism. de 60-70°C. de. infecpie. / antisepsie. / antitragus. s. V. / antipsychotic. Conform a. f. neuroleptic. anti = contra.} Care actioneaza Tmpotriva unei toxine. [at. a pe-tici. s. sau pe cale generala.: antipiretic (v. In. societatea este bol-nava. adj. n. a se contracta. plasma = odiect mod. streptolizina 0. s. thyreos = pavazd. si test ASLO. ANTISER. administrate per os. si antiagregant. pyrctikos = fibril. 2) Substanta dotata cu aceasta proprietate. sterilizare. de.] Sin. gr.e. [at. f. / antithyroidien. Agent chimic antineoplazic din grupul antimetabolitilor. f(^r.] Anticorp elaborat de organism In evolutia infectiilor cu streptococi (A. de [a gr. lysis = du-trugere. n.. -euse. anti = contra. s. ANTITOXIC. s.).. / antiseptic. ANTIPLACHETAR. izolat din pancreas. f. V. la therme = cdld'urd.] 1) Denumire generala pentru metodele de combatere a infectiilor septice prin distrugerea sistematica a bacteriilor patogene In locurile unde acestea se afla. s. duodenal este Insotit de voma. scut. 2) Orice procedeu de reducere semnificativa a florei microbiene de la nivelul pielii sau al membraneloi' mu-coase. [Gr. ANTISPASTIC. adj. ANTITIROIDIAN. infectat} 1) Re-feritor la antisepsie. Agent chimic antineoplazic din gmpul antimetabolitilor.a feBro] 1) Care previne sau combate febra. s. [Qr. feu/are (ca inhibitorul lui Kunitz. / spasmolytic.. ANTIPORT. n. adica introducerea de anticorpi deja produsi. f. / antitoxine. anti = contra. / antitoxique.tea de. De asemenea. s. termenul este utilizat si pentru desemnarea substantelor care. [Qr. adj. sunt inhibitoare ale *transcriptazei inverse sau *antiproteaze.] 1) Care se opune actiunii hormonilor tiroi-dieni. receptor plachetar. m. s. se mascara In unitati standardizate. m. s. ANTIPLASMINA. [Qr. anti = contra. / antitragus.

adj. indirecte (*heparine) si directe (*hirudina). 179 . antron = peftera. eidos = forma. Mai frecvent. charbon. -euse. mecanic. n. anthrax. la duo-deni digitorum = de 12 de. philia = atracpie. afiTivwi de. azidotimidina. //. / antiemetic. cu forf-a. f. Indeosebi din grupele 'antihistaminicelor si *anticolinergicelor. Grupul de a. ANTRACOSILICOZA. thrombos = ctieag. [CfT. [Gjr. cavitate. rifampicina. [(fr. / anthrax. / anthracoide..). granit. [Qr. f. care inactiveaza progresiv trombina prin aderarea tranzitorie la fibrina sau actioneaza ca un cofactor al hepaririei. or. cuprinde medica-mente care difera prin compozitia chimica si modul de actiune. s. ANTITUBERCULOS. prindpale sunt: izoniazida. produsa de Bacillus anthracis. adj. tuberculiim = umfldturd mica. b) a. s.] Pneumoconioza minerala cauzata de inhalarea cronica a pulberilor de carbune. dar si In alte organe. / antivenin. s. ammoniakon = sore. / anthracosilicose. vacdn BCG. 2) Care se aseamana cu 'antraxul. ANTIXENIC. f. adj. ANTIVITAMINA. m. anti = contra. s. / antivenineux. antron = peftera. s. anti = centra. entrainement.: anticoagulante orale (v. eidos = forma. n. m. ANTIULCEROS.). Cdvitate. pro-ces complex. n. antivenom. ANTIVENIN. f. ANTIVOMITIV.ge. anthrax. s. c) a.j V. \Cjr. b) a. adj. determinand sinteza de factori II. f. Indeosebi: *anticoagulante orale. Ex. s. -akos = carSune.: amantadina. / anthropophilie. adj. cavitate. X ai coagularii incapabili sa fixeze calciul. f. / anthropophilia. ca urmare a structurii sale foarte asemanatoare vitaminei respective. ektome = e. / anthracose.tij. \Gjr.: vacdnare a. ANTITROMBOTIC. etionamida si streptomicina (primul a. anti = contra. autogen (v. / antivitamine. a. -euse. cele mai recente a. ANTRECTOMIE. / antituberculotic. IV.?(cizie. anti = contra. dalac. trahere = a trage. poate fi fatal. ca *rau de transport si *ve. f. Ex. s. s. s. a. care este fibrina capabila sa fixeze prin adsorbtie cantitati mari de trombina. / antiulcereux. / antiviral. 2) Medicament care actioneaza Tmpotriva bacilului Koch.. s. / anthracosis.: tumora a. -ind. consecutiv modificarilor functionale si structurale care au loc In organism sub influenta exerdtiului si a efortu-lui crescut progresiv. / antithrombine. -aux. neutralizand factorul X Stuart (v.. adj. -akos = car6une. -atos = gurd} Sin. m. se foloseste si expresia training autogen. de amoniu. -ita. produs de reactie fibhnolitica. vomitare = a vdrsd.: mineri). sub Indrumare pedagogica si supraveghere me-dicala. *a. se manifesta Indeosebi prin le-ziuni cutanate (pustula maligna. [Lot. f.] Tendinta anumitor insecte (tantari) de a Intepa omul. d) a. / gastroduodenostomy. Ex. [. stoma. f. s. s. [Cjr. adj. c) a. s.} Ser care contine antitoxine specifice pentru veninul unor animate (Indeosebi serpi veninosi. s. *interferon. s. s. Ex. / antroduodenostomie. venenum = otrava} Care se opune actiunii veninului. ANTIVENINOS. antrum. gr. Sin. -ita. n. mastoidiana. f. 2) Medicament cu acest efect. de obicei. s. adj. sau melanica. s. antron = peftera. / antithrombotique. adj. ANTIVIRAL.ANTITROMBINA ANTITROMBINA. antracoza. izolat si sintetizat). Reprezinta aproape totdeauna o compli-catie a unei "otite medii. ///. 2) Inflamatia antrului piloric.tie. venenum = otravd. f. La om.} 1) Care se opune multiplicarii virusurilor. s. m. / antithrombotic. ANTRAX. s. adj. In general cu referire la ulcerul gastroduodenal. Ex. f. m. sportiv. ain [at. s. / entraInement. mastos = mametd. vita = via^a. In romaneste. •akos = carbuM. s. / antiviral. / anthracosilieosis.. Este o boala profesionala In cazul persoanelor care lucreaza In me-diu poluat cu astfel de pulberi (ex. e) a. -akos = citrBuM. s.. cca'itate. [at.] 1) Inflamatia mucoasei *antru-lui mastoidian la sugar. / antiulcerative.. (at. pentru atingerea unor performante. anti = contra. dar administrarea unor doze mari de peni-dlina sau tetraddina este eficace. -mo. A. actionand prin competitie. antron = peftera. medicament dotate cu aceasta proprietate. antrum. Cat. de la philein = a iu6i. anthropos = om. m. 2) Substanta. / antixenic. [Gfr.] 1) Ablatia chirurgicala a peretilor unui *antru anatomic. Sin. n. anthrax. \Cfr.). / antrite. anti = contra. [Qr. [at. [Lot. xenos = strain. ANTRODUODENOSTOMIE.: gastroduodenos-tomie (v. s.. n. / anthrax. -e. s. gandclovir s. [at. \Cfr. voinismentelor.] 1) Care se opune ulcerului. adj. Se disting: a) a. gr. / anti-thrombin. fiind antihistaminicele Ha si inhibitorii pompei gastrice de protoni (omeprazol).: a. s. pop. s. V. etambutolul. in. mai rar.] Substanta din sangele circulant care intervine dupa formarea *trombusului. efectuat prin intermediul unor dispozitive mecanice. adj. care poate fi transmisa la om prin contact cu parul. ANTRENAMENT.] 1) Care se opune varsaturilor. thrombos = cReag} 1) Care se opune procesului de "tromboza.. muscular are ca obiectiv hipertrofia musculara.] Boala infectioasa acuta a anima-lelor de ferma. ANTIVITAMINE K / antivitamines K / oral anticoagulants. ulcus. consta din exerdtii de autosugestie in stare de relaxare psihomotorie. adj. Existenta a. f. 2) Medicament dotat cu aceasta proprietate. n. [Cjr. -euse. / training. gr.. dideoxicitidina. f. articular. a tori. YQr. / antrectomy. si antromastoidita. ANTRACOID. V. anti = contra. ANTRACOZA. a.j Substanta care inhiba actiunea unei "vitamine. adj. aciclovir. factori de coagulare): d) a. antrum.: furuncul a. infec. Cat. gasita in apropierea tempiutui [ui Jupiter Amman din Li6ia. VII. 2) Exerdtiu sistematic In vederea dezvoltarii fizice sau In vederea realizarii unor performante spe-dale. a. / antivenin. ANTROMASTOIDITA.: carbune. f. El provine. / antromastoiditis. Se formeaza Indeosebi In ficat. f. anthrax. -eris = rand.tt (ivnginea ac&stui segment intestinal). nerecomandata.] Care se opune substantelor straine organismului. pure este controversata.Fr. ANTRITA. [Qr. reeducare func-tionala a unei articulatii. / antromastoldite. pielea sau dejectiile animalelor bolnave. [at.: antiemetic. silex. s. [Lat. / anthracoid.] 1) Care se opune dezvoltarii tuberculozei.. Sin. / antritis. s. -ale. gr. / antituberculeux.] 1) Care are cu- ANTROPOFILIE loarea carbunelui.. K sunt anticoagu-lante orale care inhiba o gama-carboxilaza microzomala hepa-tica. Netratat. adj. adj. s. / anti-emetique ou anti-emetisant. V. virus = otravd. sunt efidente si In alte tulbu-rari. [at. / antrectomie. 2) Medicament dotat cu aceasta proprietate. anti = contra.] Inflamatie a *antru-lui si a *mastoidei.. anti = contra. gr. [Lot. f.] 1) Proces de Intarire a organismului si ameliorare a capaci-tatii de munca. In vederea atin-gerii unui anumit scop. duodeai = in nvmar de 12. de obicei combi-nata cu *vagotomie bilaterala In tratamentui chirurgical al ulcerului peptic. -ids = piatra tare. -oza. Metoda psihoterapeutica recomandata In diferite forme de nevroza. care este cofactor al *heparinei. s. de ex. antivenin. pirazinamida. ca si *antiplachetare. s.. 3) Adaptare prin repetare si practica. f. antrum. /. [at. -ozd. 2) Rezectia antrului piloric. neutralizand lent trombina ramasa 'in exces. ANTRENAMENT AUTOGEN / entraInement autogene / autogenous training. s. prin leziuni viscerale (carbune pulmonar sau digestiv). gr. in. se pare ca este vorba de antracosilicoza. [Gjr. vipere) sau insecte. ANTROPOFILIE. anti = uni'a. Forme: a) a. / antixenique. de la cai hiperimunizati Tmpotriva acestor veninuri. / antivitamin. A. IX. dezvoltat dupa formarea fibrinei. edem malign) sau. n. / antivenomous. siliciul intrand Intr-o proportie variabila In compozitia pulberilor de carbune.

Dupa unii specialist!. s. s. zoon = animai. 2) Clasa de medicamente destinata sa reduca anxie-tatea. artificial).: sistem digestiv). osoasa sau viscerala. la lyein .: tendinta de a studia comportamentui ce'orlalte vietuitoare dupa modelul omului. / anthropologie. In caz de neoplasm localizat la acest nivel). f. s. cu aer. ANTRU. adj.] Diminuarea pana la disparitia completa (Intre 0 si 100 ml/24 ore) a excretiei urinare din diferite cauze: 1) A. ANUS. [Qr. adj. anxietas. renala. proprietati hipnotice. genesis = pwdncere. s. gennun = a produce.: *arboviroza. aorte. NA: antrum.] Denumirea ansamblului de tehnici utilizate pentru masurarea diferitelor componente ale corpului uman. cavitate. imperforat (cu persistenta. d<.artere. device (2). In necroze cortical-renale. mastoidian sau pietros (NA: antrum mastoideum). f. s. AORTOGRAFIE. aniilus ^~. s. anthropos = om. / anthropozoonose. V. ouron •= urina. / anuria [Cjr. a. mentin sau Inlocuiesc o parte din corp. s. / anthropomorphism. cu sediu variabil. Initial.. canalului anal si a partii inferioare a *rectu-lui. ANULOPLASTIE. posttraumatic sau poate fi creat chirur-gical (In acest din urma caz este vorba. m. / anthropomorphisme. AORTA DESCENDENTA (v. n. f.are ca obiect studiul variatiilor. [Cjr. In mod accidental. de la skopein = a wdea. aproape orizontala a stomacului. f. de la. m.. lylikos = care.\ 1) Care atenueaza sau reduce *anxie-tatea. cinnuit'i gr. tab. [Lot. f. a mersului biped. s. tegumente palide. ANTROPOLOGIE. de la aeirein ^ a ridica m a&r fi aer. gr. vulvovaginal sau vestibular.. *a. ANTROTOMIE. adj. s. antrum. postrenala. -os = aer. cu exceptia structurilor care nu se afla In continuitate (ex. n. mersul biped contribuind la atenuarea caracterelor animalice. pot fi sedative In doza mica sau pot avea. de. de cauza strict renala etc. / anthropozoonosis. s. si anus artificial. cu o subfaza euhominina... portiunea joasa.] *Specul de forma unui tub utilizat pentru exami-narea 'anusului. V. tome = taiere. aorta abdominala) / aorte descendante / descending aorta.artere. cavitate voluminoasa. Ex. paroxistica pura este un tip de angoasa In relatie cu scaderea pasagera a irigatiei sanguine bulbare. s. biologies. f. / anxiogene. s. prin prezenta unui bloca.] Orificiul distal sau terminal al tubului digestiv. ANXIETATE. f. de agitatie. care survine de obicei noaptea (se asociaza cu teama. antrum.a distmge. respirator. [Lat. NA. s.] Cavitate natu-rala. tab.iiniftiti cMnuit. s. In doza mare. anat -artere. apar reactii neurovegetative ca-racteristice *angoasei. [Lot. de [a plassein = a modela. de fapt. / anthropogenesis. s. [Cjr. AORTA.. s. / anxiolytique. ANTROPOZOONOZA. ANTROPOMETRIE. transpi-ratii red. de. digestiv. vezical. s. s. / aortography. / proctoscope. ANURIE. A. gennan = a produce} Procesul aparitiei si dezvoltarii omului. T.om. anus = fezut. ri. locomotor etc. care a permis trecerea de la viata semiarboricola la viata terestra. care comunicS cu duodenul prin pilor. i anuscope. 4) A. anthropos = am. cfiinuit. Permite trecerea celei mai mari parti sau a totalitatii materiilor fecale. Insotit de o stare de rau. 3) A. Indeosebi din cadrul . / artere aorte / aorta. care se deschide In mod normal In regiunea posterioara a perineului.. f. [[at. ANUS ARTIFICIAL / anus artificiel / artificial anus. artere. skopos = o6seniator. A. / anxiete. [Lat. [tjr. anthropos = om. anthropos . Ex. m. f. / anthropology. . m. existenta In portiunea mastoidiana a temporalului. definitiva) a materiilor fecale. Argumentele paleontologies si etologice au condus actualmente la considerarea. priii pnsrr-a acestora. Patologic. -oza ] Boala comuna omului si animalelor vertebrate. poate fi ectopic. anat. f. . cu deschidere la nivel vulvar (dar imperforat). in timp si spatiu.] 1) Ansamblu de organe care concura la realizarea unei anumite functii. [Lot. com 180 ARARAT pleta sau incompleta a membranei anale). / anxiety. aorta toracica. 5) A. mafini. fec-piune. m. gr. In situatia In care lu-menul intestinului gros nu permite pasajul materiilor fecale (de obicei. Nelinistea. In relatie cu conditiile naturale si social-culturale. angionecrotica. m. Orificiu anormal la nivelul intestinului. piloric sau pilo. logos = stiinfa. f. a forma. pi. antron •= pefterd. / anthropogenfese. adj. [Qr. nosos -fioaid. AORTA ASCENDENTA / aorte ascendante / ascending part of aorta. / annuloplasty. deosebindu-se astfel de 'fistula stercorala.} Sentiment de pericol iminent si nedeterminat. s. on . -atis = neliniste. tab. [Lot. si angoasa sunt trei grade ale aceleasi stari. [Lot. prerenala. s. Comu-nica cu celulele mastoidiene si cu cavitatea timpanica. s.: anus. / anurie. s. -ism} Conceptie care atribuie unor fiinte. anxius = netiniftit. antra. Indeosebi prin masuratori ale oaselor. / antrotomie. {Cfr. s. si oligurie. / appareil.inel. somatica sau fizica . evolutiei si variabilitatii biologice a omului. (a aeirein = a ridica in aer fi aer. Se spune despre o stimu-lare sau despre o situatie existentiala. / annuloplastie.: a. anxius = neliniftit. apparatus = instmmente. la temneia = a taia. n. s. dar imperforat. Importante: 1) A. s. / anthropometry. Militate. [Gfr. 2) A. lucruri sau procese. s. f. / antrum.. de.are ca obiect cercetarea faptelor de cul-tura prin interpretarea carora pot fi Intelese structurile sociale si. morphe = forma. de regula. cultu-rala sau eInologia . -on = aer. gr.] Care provoaca *anxietate sau 'angoasa. / anxiolytic.: proctoscop. Sin. anus = fezut. frecvent un calcul. s. n. a. prin filtrare glomerulara mult redusa ca urmare a scaderii fluxu-lui sanguin renal sau a presiunii arteriale. / apparatus (1). AORTA TORACICA / aorte thoracique / thoracic aorta. format printr-o metoda chirurgicala si deschis la peretele abdominal. s-a presupus ca factorul primar al a. [Lot. aorte. Ex.: sistem reticulohistiocitar) 2) De-numire generica pentru un ansamblu de piese care sustin. / anus. In a. care asigura accesul In antrul mastoi-dian. distruge.] Stiinta care are ca obiect studiul originii. cu deschidere la nivelul vezicii urinare. f. Poate aparea ca urmare a unui proces patolo-gic. exprimat uneori In cercetarile de *etologie. obstructiva. a fost dezvoltarea creierului. f. anus contra naturii. f. a.] Corectarea chirurgicala a unui orificiu' anu-lar anormal. anat. prin obstructia ureterelor. A. a caracteristidlor morfologice ale omului.. Sin.] Examen radiologic al aortei consecutiv injectarii unei substante de contrast hidrosolubile. gr.ANTROPOGENEZA ANTROPOGENEZA. care apare In caz de leziuni vestibulare. / anthropometrie. / anus. f. A. s. al cailor urinare. se deosebesc o faza subumana si o alta umana. cu sistem (ex. In formele severe.priv. ANXIOLITIC. V tab. / antrotomy. gr. / anxiogenic. metron = mafura. f. s. permite derivarea totala (si.. este zoomorfismul. ANUS CONTRA NATURII / anus contre nature / preternatural anus. 2) A. a e^wnina. anat. 2) A.] V. Reversul a. Deschiderea intestinului la peretele abdominal. ca factor prim. a. s. ANXIOGEN. plastos = modelat.. forme si Insusiri omenesti. n. / aortographie. Se dis-ting: 1) a. graphein = a fcrie. antron = pefterd. s.: mica tuberozitate gastrica. V. Ca anxius = ne. fiinta umana. / antre. ANUSCOP. ANTROPOMORFISM. de un *a. vestibulara reprezinta o forma de a.(NA: antrum pyloricum). Termenul poate fi sin. APARAT. uneori criza de angina pectorala sau de astm).. f. V.] Trepanatia apofizei mas-toide (sau "mastoida). imthropos = om.

V. cu formula chimica H. aqueductus. duc-tus = ducere. continuta In organism care nu este legata cu diverse molecule sau substante hidrosolubile. \Qr. a ./me. Poate fi constitutionala sau dobandita (ex. APARAT GOLGI / appareil de Golgi / Golgi apparatus. APARARE MUSCULARA / d6fense musculaire / muscular defense. datorita calitatii sale de mediu general In care se desfasoara schimburile metabolice vitale. / apathy. pi. Proportia de a.. a. K^ Li^ Mg2".] Diminuarea sau absenta intere-sului fata de propria persoana sau fata de cei din jur. In solutii putin concentrate. s. m. Rolurile principale ale a. inertie psihica. APA LEGATA / eau liee / bound water. f. vermicular (ileocecal sau vermiform NA: appendix vermiform is)..cfiere.clorul. desi parametrii sai fizici nu se deosebesc semnificativ de cei ai apei obisnuite. In functie de compozitia lor. In organism: solvent universal In mediile interstitial si intracelular. a. / appendice. cu compozitie complexa si cu proprietati terapeu-tice variate. De aid. f. s. f.). Fe2^. 2) 0 masa de celule juxtaglomerulare alcatuita din doua tipuri celulare. NA: appendix. / water. s..} Caracterizat prin 'apatie. este un lichid cu proprietati fizice particulare si complexe si cu roluri multiple. decurge din pro-prietatile fizice si din natura mineralizarii acestora. regime celulara spedalizata a peretelui tu-bului distal. de suspensie. sunt utilizate ca a. Termen generic pentru orice 'proteza. Unele a. a. dt la. a. m. s. premiuC y^pfiel pentru fizwCogie. appendage. avand lungi-mea de 7-8 cm si diametrul de 4-8 cm. pi. precum si alte proprietati fizice particulare ale aces-teia ar putea permite In viitor o Intelegere mai precisa a relatiei apa-organisme vii. Fractiune a a. sunt usor radioactive. dementa etc. Circuital sau In organism depinde de hor-monul antidiuretic si de rinichi. S0^~. V. iar la adult 58-67%) si In functie de sex. adj.] 1) Termen anatomic general care desemneaza o parte accesorie. v. \Qr. jambier (orteza jambiera). are rol de . ischiopubian (*orteza cu sustinere ischiatica). A. *a. [Lot. m. situate In triunghiul format de arteriolele aferente Si eferente. A. Cand unul din aceste compo-nente este majoritar rezulta. In care *deuteriul Inlocuieste hidrogenul simplu. g. s. APENDICECTOMIE. in functie de compozitie. v.. X poate fi simultan .016. APA OXIGENATA / eau oxygenee / hydrogen peroxide. APEDUCT (aqueduct). APAREUNIE. / appendix. fiind denumita . prof&sor [a 1'avia. cantitatea de a. glucidele si lipidele sunt legate de pro-teine. V. din organism variaza In APENDICECTOMIE functie de varsta (la nou-nascut 67-74 %. {Qr. f. contine numerosi foliculi limfatici a caror inflamatie deter-mina *apendidta.] Incapacitatea sau imposibilitatea de executare a coitului. Formatiune situata la polul vascular al *glomerulului renal alcatuita din: 1) Arteriole aferente si eferente. mai mult sau mai putin flectat. pelvipedios. eficacitatea unei a. / apareunie. APATITA. [Camillo Golgi. cele mai importante cores-punzand anionilor C0^~. a . pe de o parte. are efecte de blocare a unor procese fiziologice si metabolice. appendectomy. a. dificultatile care apar uneori In abordarea chirurgicala. m.] Principalul constituent al organismelor vii. constituit din vezicule si sacule. respectiv. aqua = apa.tamponare" a variatiilor de temperatura din organism.priv. ca si datorita dependents! si conditionarii oricarei forme actuale de viata de prezenta a. 1843-1926. APAT1E. In general. f.. APARAT ORTOPEDIC / appareil orthopedique / orthosis. si abilitatea sa de a forma "legaturi de hidrogen. APARAT JUXTAGLOMERULAR / appareil juxta-glomerulaire / juxtaglomerular apparatus. In toaleta plagilor. apatheia. con-tinuta In organism care este asociata cu diverse molecule sau substante hidrosolubile. transformandu-le In produse de se-cretie. contractura abdominala. lui Sylvius (NA: aqueductus cerebri) reprezinta o portiune din canalul ependi-mar situata la nivelul istmului encefalului care face sa comu-nice extremitatea superioara a ventriculului al IV-lea cu fata posterioara a ventriculului al Ill-lea. natu-rale saline. fluorul si radicalul hidroxil (OH). n. m. ortopedic. [Lot.. H^O. potabile {de masa) sau In scop terapeutic (ca a. pe de alta parte. / apatite. A.} In anatomie. -ids = adaos. / appendicectomie. i s-au mai atribuit si alte roluri. anterior (prececal) si dedesubtui cecului (subcecal). s. o -priv.re. Caracterul de *dipol al moleculei de a. s. medi-camentoase sau pentru bai reci ori calde). fustolog Italian. f. 18. nume dat canalelor fine existente Intr-un os. Ansamblul scheletului Tmpreuna cu articulatiile (inclusiv ligamentele). absenta dorintelor si a reactiilor la stimuli psihici. uneori.. corector progresiv. hipertensiune intracraniana. Fractiune a a.. APE MINERALE / eaux minerales / mineral waters. este mobil si liber. muscle guarding. A. m.: hipotiroidie. si macula densa. a. rol de protectie mecanica (Indeosebi In cazul SNC). G. la femei fiind mai redusa din cauza masei mai mari de tesut adipos.. [Lot. cu formula chimica D^O. a. de. 2) In acceptiune curenta. ?n tesuturi. / apathique. / apathetic. muschii si tendoanele care mobilizeaza piesele o&oase unele In raport cu altele. 3) Macula densa.APARAT GOLGI *aparatului locomotor. s. f. aparat gipsat. a.duina in 1906. apatao = eu Infd} Fosfat de calciu cu formula generala Cas(P04)3X. mai mult sau mai putin . Ca2+. A. apa legata. / apareunia. [Lot. denu-mite in raport cu scopul sau regiunea anatomica unde sunt amplasate. S. diverticul cecal vermiform. este necesara In reactiile de hidroliza. In mod normal. appendices. -ids = adaos. Contractie provocata si dureroasa a muschilor peretelui abdominal. adj. toracopedios (asocierea unui suport al trunchiului cu orteze ale membrului inferior). este maxima In cazul utilizarii direct de la sursa. f. n. / eau. PO^' si cationilor Na4.} Sistem de membrane citoplasmatice prezent In mod constant In celulele nucleate. APA GREA / eau lourde / heavy water. / aqueduct. appendix. supGment. fara aderente. fluorapati-ta si *hidroxiapatita. APENDICE.0 si M.: a. partidpa la sinteza *poliozidelor si concentreaza substantele elaborate de *reticulul endoplasmic. s. m.matricea vietii". contin In solutie una sau mai multe saruri minerale. / aqueduc. suplimentara sau dependenta atasata unei structuri anatomice. s. APA LIBERA / eau libre / free water.. 'in prezent se stabilesc o serie de markeri specifici utili atat m fiziologia moleculara. [CJT. celule granulare (localizate Indeosebi In peretele arteriolei aferente si care secreta *renina) si celule agranulare.. "orteza sau. la ducttire = a conduce. apa libera.priv. f. este proportionala cu intensitatea proceselor metabolice. Ex. 181 . prezinta o po-zitie foarte variabila In raport cu cecul: posterior (retrocecal). pathos = afecfiune. G. NA: aqueductus. s. a. / appendicectomy. cat si m patologie. pen-tru mers (orice orteza a membrului inferior adaptata la mers). A. Actiunea terapeutica a a. de unde etimologia termenului. APATIC. APA. pathos = afecfiune. appendix. cloroapatita.. La acest nivel. s. 'antiseptic oxidant utilizat. Datorita rolului a. aqua = apa.misterioase" atata timp cat nu pot fi explicate stiintific. mediu de dispersie. A. pureune = tmpe. APARAT LOCOMOTOR / appareil locomoteur / locomotor apparatus. Submucoasa a. Exista o mare diversitate de a. Dispare la palpare progresiva si reflecta o inflamatie peritoneala localizata. s. / apatite. / apathie.

n. de. / apodia. / apex. NA: apex. ke]e = fie-mie. pyretos = fe6raf gennan = a produce. f. s. / apical. Cealalta parte a enzi-mei se numeste *cofactor sau *coenzima. piramidala sub forma de consola situata In partea anterioara a extremitatii proximale a "cubitusului. n. 14) A. acuta.. gr. punct culminant al unei formatiuni anatomice. toxica.. / apophyse. apendice In pozitie anormala. NA: processus ctinoideus. s. apo = in afara. s. s. / appetite. APEX. 15) A. [Qr.in. gr. inflamatie acuta supurativa difuza a apendicelui. f. malformatie constand din prezenta unui bont bronsic lipsit de parenchim pulmonar. supurata. cu fenomene generate si digestive. APOCRIN. inflamatie cronica apendiculara 'in care elementele constituente ale organului sunt Inlocuite cu tesut de scleroza. la pyressem = a avea feCiro. [Lot. spre deosebire de *foame. V. f. inflamatie localizata In foliculii limfatici ai apendicelui. holocrin. s. 11) A. ektome = e^cizie. APICAL. Ex.). de. V. f. podos = vicwr. f. inflamatie cronica apendiculara caracterizata prin hiperplazia celulelor adipoase.).: apexograma. [Lot. 7) A. 2) A. Ex. lombara. apo = in afard. adj. / appendicitis. fidro. Fata bazala este dispusa pe *lama bazala.6ri[.: 1) A. f. 3) A. -ids = vdrf. [Cfr. / apexocardiogram. processi (lat). inflamatie latenta. v.). a . a . m.} Hernia *apendicelui vermicular. gangrenoasa.. 12) A.. processus. abcedanta. prin inhibarea centrilor respiratori. dt. atrofica. daca este utilizat cu referire la alimentatie.APENDICITA supCitMttt. Termenul apirogen. / apyrexie. apo = in afara. congestiva. apex. expusa.] Ablatie chirurgicala a *apendicelui vermicular. sindromul apneei de somn. APOFIZA MASTOIDA / apophyse mastoide / mastoid process. complicatie a unei apendi-cite acute. f. 4) A. defectuoasa a unui tesut sau a unui organ. APOFIZA CLINOIDA / apophyse clino'ide / clinoid process. deoarece teziunile sunt endoapendiculare. Proeminenta osoasa fara centru independent de osificare. care prezinta un caracter imperios. dar manifestate prin leziuni hepatoenale. m. / apexocardio-gramme. s. cu apendice in pozitie pelvina si simptomatologie ge-nitala sau urinara. apices. pi. {Qr. si holoenzima.} Absenta congenitala a picioarelor. supCiment. a .: sindrom Castillo-Trabucco-De La Blaze (v. [QT. / aplasie.. f. forma evolutiva brusca. -ids = varf. de deglutitie se produce In timpul deglutitiei. determina specificitatea enzimei si viteza de reactie catalitica. avea. NA: processus articularis.. pentru apexocardiograma (v. 2) Proeminenta osoasa verticala situata pe arcul posterior vertebral. medulara. dt la lyem = a distru. de vagin. 4) A. V. adj. APNEE DE SOMN / apn6es de sommeil / sleep apn(o)ea. / apoferritine. f. APLAZIE GERMINALA / aplasie germinale / germinal aplasia. s. reflexa. tumora. Incetarea procesului de regenerare sanguina medulara. cu[me} Extremitate. Var. APIRETIC. dsrinf.: boala Alstrom-Leber (v. APENDICOCEL. en . 1) Proeminenta osoasa prin care un os se articuleaza cu un alt os Invecinat.. / apyretique. prin obstructia cailor respiratorii. si mero-crin. prin decolare pleuro-parietala. adj.: solutie a. 2) A. NA: processus coracoideus. NA: dens axis. APOFIZA. pulmonara. gr. a modeCci} Absenta 182 APOFIZA MASTOIDA congenitala sau dezvoltarea insuficienta. s. partea opusa fiind suprafata bazala. [Lot. recurenta survine la un interval de timp dupa un alt proces inflamator apendicular. Sin. mastoida. hiperplazica. A. 9) A. s. n. 'impre-una cu produsul de secretie. apex. care separa epiteliul de alte tesuturi. perforata. -ids = adaos. retroce-cala Inalta. NA: apophysis. APEXOCARDIOGRAMA. {Cjr. 3) A. APIREXIE.priv.d. s.priv. desemneaza o dorinta de a manca selectiv anu-mite alimente. APOFIZA CORACOIDA / apophyse coracoide / coracoid process. Sin. -ids = adaos. pi. APETIT. (at. proces iritativ apendicular.] Care nu provoaca febra. s. In continuare. Var. -ids = varf. / apyretic. / appendicocele. arret respiratoire / apn(o)ea. f. prin excitarea zonelor reflexogene. supdment.. [Lat.} Despre un proces patologic care nu este Insotit de *febra. \Gjr. 3) A. pyretikos = j~e. a priv. ascendent. [Cat. drojdie} Partea prote-ica a unei enzime heteroproteinice.. prezentand la suprafata sa o mica zona articulara. APNEE. / apicolysis. -ita. pous. Ex. appendix. krinein = a separa de} Mod de secretie endocrina in care polul apical al celulelor glandulare se desprinde. Forme: 1) A. Suprafata a. de cauza neuroreflexa sau lezionala. 2) Leziune resorbtiva a procesului apical al radadnii dentare. / aplasia. a unei celule epite-liale se afla pe fata libera.ge. 4) A. NA: processus coronoideus ulnae. pelviana. adj. varf. APEXOGRAMA. traumatica. APOENZIMA. s. / apodie. nu este corect. f. a . s. APOFIZA ARTICULARA / apophyse articulaire / articular process. 8) A.priv. A. proces inflamator si distrofic al apendicelui. / apoenzyme. capteaza fierul din alimentele digerate (ionizat si transformat In forma feroasa In stomac) si asigura traversarea lui prin mucoasa intestinala sub forma de *feri-tina. poate surveni inainte sau dupa nastere si prezinta forme variate. 5) A. f. / appendicite.] Inflamatie acuta sau cronica a apendicelui vermicular. APICOLIZA. pyrexis = acces de. n. / apocrine. / apicolyse. larvata. s. apex. a. ca urmare a cariilor dentare complicate. s. la unirea dintre lama si pedicul. -aux. fe6nl. s. cu fenomene toxice grave. f. 13) A. cuime. / apex. APOFIZA ODONTOIDA / apophyse odontoide / odontoid process.priv. apex. adj. / apoenzyme. 10) A. cu apendice aparent normal.} 1) Operatie care produce turtirea varfului unui plaman. cronica.} Referitor la varful unei celule. ia pnein = a wpwa. plasis = moddarc. APOFERITINA. al unei structuri sau al unui organ. purulenta. adj. germinala. / apical. [Cjr. la pyressem = a. proces supurativ al apendicelui. appetitiis = pofta. foliculara. f. / apophysis. la plasseia = a forma.} Absenta 'febrei la un pacient. s. V. care Inconjoara saua turceasca. prin tromboza vaselor apendicelui si a mezoului. gramma = inscriere} Curba obtinuta prin Inre-gistrarea grafica a socului apexian. a . lysis = distrugere. APODIE. forrum = fier: -inn . -ale. Proces conico-cilindric. consecutiv unor infectii cronice paro-dontale. / apyrogenic. -ids = vdrf. kar-dia = inimo. / appetit. APLAZIE. servind ca punct de insertie pentru muschi si ligamente. / apyrexia. gr. de. Proiectie osoasa lunga si incurbata care porneste de la gatui scapulei si se extinde deasupra 'cavitatii glenoide. f. / apnee. s. adj. totals sau partiala a germenilor dentari. f. NA: processus mastoideus. cu simptomatologie lombara dreapta Inalta. cuime. / appendicocele. utilizat uneori. zyme = ferment. . APENDICITA. flegmonoasa.. 2) A. f. 16) A.) Proteina de la nivelul mucoasei intestinale. Unui dintre cele sase procese osoase ale osului sfenoid. [Lot. s. / apyretog6ne. s. appendix. f. lipsa congenitala a vagi-nului. s... f.: glanda mamara. s. \Qr. dentara. s. [Lot. APLAZIE RETINIANA / aplasie retinienne / retinal aplasia. A. 5) A. mecanica.\ Oprire temporara a respiratiei. f. Multiple forme: 1) A. adj. V. APOFIZA CORONOIDA A CUBITUSULUI / apophyse coronoide de cubitus / coronoid process of cubitus. s. A. pnoia = respirafie.priv. 6) A. APIRETOGEN. s. sindrom CastilloTrabucco-De La Blaze. / apoferritin. s. [Gfr. / apocrine.] Termen care.

. Alterare dureroasa a tuberozitatii tibiale anterioare de origine traumatica sau microtraumatica. pulmonara. apare ca o consecinta a unei perturbari circulatorii functionale. Este o varietate de *osteocondrodisplazie. atac cerebral. iar cunoasterea mecanismelor a. NA: processus transversus. fiind foarte evidenta in necroza. Schlatter's disease. III). iar a.: atac a. s. APOPLEXIE UTEROPLACENTARA / apoplexie utero-placentaire / abruptio placentae. C (I.. neuron = new . se poate extinde la *anexele uterine si chiar la nivelul ficatului si rinichilor. / aponevrositis. analoge tendoa-nelor aplatizate. apoptein = a arunca in afara. lipos = grdsime. boala Ledderhose. s. In a. APOPLEXIE DIGITALA / apoplexie digitale / Achenbach syndrome. neuron = new. [Qr. Sindrom care survine brutal la gravida In ultimele luni de sarcina sau In perioada travaliului. formand o membrana alba. f. APOPTOZA. Tipurile de a. adj. variaza In functie de regiunile coloanei vertebrale. APONEVROZA. 2) Prin analogie. a. / aponevrosite. Sin. apo = in afard. APOFIZITA T1BIALA ANTER10ARA / apophysite tibiale anterieure / tibial anterior apophysitis. 3) Anatomopatologic. verticala cu originea In dreptui jonctiunii dintre corpul si marea aripa a osului sfenoid. -inn. aponeurosis. / apoprotein. si tab. Se caracterizeaza clinic prin durere abdominala. s. care delimiteaza In deschiderea lor posterioara fosa pterigoidiana. In prezent sunt In studiu implicatiile a. APOPROTEINA. care Incheie ciclul celular normal al unei celule si creeaza conditii fizio-logice pentru Inlocuirea sa. f. Sin. a. pi. -ita.). / apoplectic. Forma a. s. dar care se vindeca In cateva ore sau zile. voluminoasa. care pot fi fagocitati de macrofage sau de celulele din vecinatate. f. A. antiaterogena. pro-los = primu[. s. rezistenta. cu mentinerea circulatiei si a respiratiei. Prin remnoirea celulara pe care o realizeaza. spre deosebire de necroza. A. APOPLEXIE. f. care dispare spontan fara sechele. de. limitante ale mus-chilor sau ale unor regiuni. hipertensiune tranzitorie ce preceda o stare de *soc. / aponevrectomie. / apoplectique. s. / apomorphine.. s. NA: processus pterygoideus. / apolipoproteins. apo = in afard.t. [Qr. aterogena. APOPLECTIC. s. f. este un proces normal. cu sensuC: cadtrta frunzdor din copaci odata.: hematom retroplacentar. / apophysitis. \Gjr. / apophysite. implantata pe fata posterioara a arcului vertebral la unirea celor doua lame. care decoleaza placenta de peretele uterin. iar necroza o populatie de celule. In jurul caruia pivoteaza *atlasul. f. care proemina de o parte si de alta a unei vertebre si isi are originea In zona de jonctiune a lamei cu pediculul. aponeurosis. \Cjr. In a. splenica. fara sa existe o obturare vasculara. mediana. Lama fibroasa sub forma de casca mulata pe bolta craniana. f. pierdere subita APOPTOZA de constienta. APOPLEXIA LUETEI / maladie de Bosviel / Bosviel's disease. Sin. [Cjr. de invelis (fascii). de (a apo = in afard.] 1) Pierdere brusca a constientei urmata de para-lizii. APOFIZITA. albuminurie masiva. f. APOPLECTIFORM. Ea este acoperita de pielea paroasa a capului. f. Osgood's disease. / aponevrose.: boala Bosviel (v. uterina etc. ADN-ul este desfacut In segmente multiple de cate 185 perechi de baze. [Qr. osteita apofizara de crestere. care este masiva In necroza (Indeosebi In *autoliza). in patologie. Ex. / apoptosis. In consecinta. D si E. / aponevrectomy. s.: boala Osgood-Schlatter. s. Dehidromorfina utilizata electiv ca emetic cu actiune centrala. APONEVROZITA. celula este frag-mentata In corpi apoptozici. f. V. In a. cuva-nt utilwat de Homer. II. In a. observata Intre 10 si 15 ani la baieti. Se disting opt tipuri de a.. formata Indeosebi in ficat. spre deosebire de 'necroza. biochim. apoi se dezintegreaza. apoplcktikos = stup&flat.: A (I. Sunt clasificate In grupe. pi. Exista a. nu lasa debriuri celulare si nici cicatrice. -ino.. APOLIPOPROTEINE. (at. NA: procsssus styloideus. s. reunind partile anterioara si posterioara ale muschiului fronto-occipital. pi. \Cjr. APOFIZA STILOIDA / apophyse stylo'ide / styloid process. Caracteristicile principale ale procesuluj de a. metroragie. neuron = MTV. APOFIZA TRANSVERSA / apophyse transverse / transverse process. este indusa de stimuli fiziologici (reglarea. cele mai importante fiind A si B. eel putin 11. NA: galea aponeurotica. physis = creftere. -\ta\ Inflamatia unei *aponevroze. B (din LDL) este principala a. NA: processus spinosus. / apomorphine. formata din doua lame unite anterior. 2) Care este predispus la apoplexie. s.: sindrom Achenbach (v. [a phyeiii = a create. [Qr. Sin. forma = forma. / apoplectiforme. / apoproteine. datorita scindarii Intre *nucleozomi. A (din HDL) este o a. APONEVRECTOMIE. const. ptantara .. f. / apoplexy. f. cauzata eel mai adesea de o hemoragie cerebrala. pe cand necroza se produce numai In cadrul unor procese patologice. f. Se caracterizeaza prin aparitia unui hematom retroplacentar. [Qr. ektome = ufcizu.} Structura anatomica formata din fibre conjunctive Incrucisate. pereche. ar putea 183 . amenintata de hemoragie prin *afibrinogenemie si de necroza a corticalei renale. [Cfr. f. care reprezinta moartea celulara patologica. APOFIZA PTERIGOIDA / apophyse pterygoide / pterygoid process. osteonecroza idiopatica a tuberculului tibial. nu se produce eliberarea enzimelor lizozo-male. In comparatie cu eel de necroza sunt urmatoa-rele: a.. / aponeurosis. A. implica o singura celula. APOFIZA SPINOASA / apophyse epineuse / spinous process. apoptosis. are loc fenomenul de 'cariorexis. pe cand In necroza celula se umfla. orice hemoragie masi-va In interiorul unui organ: a.). de [a apo = in afara. f. / apoplexie.: ictus apoplectic (sau cerebral). s. APOMORFINA. balonizarea (umflarea) mitocondri-ilor sau a altor organite lipseste. s. / apoplectiform. iar In necroza acest proces este aleatoriu. aponeurosis. asigura limitarea dimensiunilor diferitelor struc-turi din organism la necesitatile fiziologice. adj. V. A. t. d'e [a apo = in afard.APOFIZA ODONTOIDA situat pe fata superioarfi a corpului axisului. aponeuroses. a. protos = primui. / apolipoproteines. B.\ 1) Care se afla In relatie cu *apoplexia sau este provocat de aceasta. / apoptose.] Fractiunea proteica a *lipoproteinelor.] Rezectia chirurgicala a unei *aponevroze. mai rar de o embolie sau o tromboza a unei artere cerebrale. ca urmare. Prelungire osoasa sub forma de stilet. A si B au concentratie scazuta In insuficienta hepatica. asemanatoare atacului de apoplexie.] Moarte celulara izolata si programata.] Proteine cu functii de sinteza. s. NA: aponeurosis. A. zona de necroza hemoragica prin eritrodiapedeza In focar.. f.ca urmare a confuziei pe care o fac-eau anticii intre neni fi tendon. Prognosticul este foarte grav pentru fat si grav pen-tru mama. ad|. Ex. iar in necroza eel de *ca-rioliza.. A. f. A. apoplexia = [ovitvra.: atac sau ictus a. f. Indeosebi in cancerogeneza. s. in Iliada. initierea si blocarea depinzand de un set de gene. APONEVROZA EPICRANIANA / aponevrose epicranienne / epicranial aponeurosis. fagocitoza lipsind. apopleklikos = stupefia.} Care se aseamana cu 'apoplexia.. si coloana vertebrala. cu sosirea toamnei.v. si a. Sin. s. de secretie sau de catabolism al *lipoproteinelor. apo = in afard.. proba-bil o serie de oncogene si unele gene supresoare ale cresterii tumorale). s. II). adj.} Distrofie de crestere limitata la o apofiza osoasa. de insertie.

unnas. practicd. n. APUD / APUD / APUD. s. cefalotorace (purtand apa-ratui bucal si patru perechi de labe) si alta posterioara. sunt suficiente dovezi ca a. fragmente de os fracturat). Ca urmare. pentru amine precursor uvtake and dtc. / aprosopie. cub) prin desene sau prin constructie In spatiu. utilizata Indeosebi cu referire la structuri asemanatoare cu un arbore si ramurile acestuia. f. pentrv amine precursor uptake. 2) Plici ale mucoasei colului uterin. chiar daca acesta este evident si. ARACHNIDA / Arachnida / Arachnida. f. emenagog si antiiritant In bolile dermatologice. s. / arachnoldite. osteoporoza. al carei ulei are utilizari numeroase: expectorant. imposibilitate de reproducere a formelor plane sau tridimensionale (patrat. s. nocivi fie prin toxinele din venin. arbor.: sindrom Beals-Hecht (v. [Cfr. femeile prin cercuri..priv. s.] Reprezentare conventionala a legaturilor de rudenie Intre diferitii membrii ai unei familii. Majoritatea a. a . s. unele infectii virale. [Lat. Generatiile . neobservarea noului din ambianta si. / apposition. 3) De-numire pentru arborele de tuia alba. Thuja occidentalis. -oris = arbore'i vita = viafa. iar a. carcinoidele intestinului subtire).] Sin. a -priv. In care gesturile simple sunt execu-tate. genea]ogia. SIDA. la apponere = a pune ianga. sin. cat si al efectorilor moleculari. pia mater. astm. APRAGMATISM SEXUAL / apragmatisme sexuel / sexual apragmatism.r.. antireumatic. din gr. / apudomatose. generatie.] Artropode ("Arthropoda) terestre. de la simpla iritatie locala la edem necrotic. s. kele = hemie. -ama. f. dementa. prosexis = atenfie. s. [C?r. ocupat de *lichidul cefalorahidian. -ism. / apragmatisme. 1) Aspect arborescent al substantei albe In sectiunile mediale ale cerebelului.] Imposibilitatea de a Intreprinde actiuni eficace In vederea atingerii unui scop. incapacitatea de concentrare asupra unor anumite activitati. s. feocromocitoamele. s. accidente vasculare cerebrale.twn = captarea si decarfio^ilarea precursoritor aminici.. artrita reumatoida etc. eidos = forma. / apraxia. s. f. s.). Insemnand arborele vietii.. A. boli hematologice. daktylos = deget} 1) Malformatie congenitala care consta In alungirea si subtie-rea degetelor de la maini. / apragmatism. 2) hormoni diferiti 184 ARBORE GENEALOG1C de cei ai glandelor de origine (ex.} Sintagma lat. m. abdo-menul. f. arakhne = paianjen.Apozme fi utila In strategiile de preventie si tratament ale cancerului. NA: arachnoidea. -ism. de la pragma. constructive!. fiziologica si cea patologica sunt asemanatoare atat din punct de vedere al cailor de semnalizare. In timp ce gesturile automa-tice (ex.] Abrev. / apudomatosis. cu tendinta la Inglobare si la comprimare a elementelor sistemului nervos central sau periferic In vecinatatea carora se dezvolta. din care fac parte paianjenii. genos = neam. producand: 1) polipeptide sau amine asemanatoare hormonitor secretati In mod normal (ex. / arachnoid. Descendentii sunt figurati prin ramificatii din barele orizontale. 3) A. Intre baza craniului si mandibula exista doar un orificiu unic. ARBOR VITAE / arbor vitae / arbor vitae. infectioasa). [Qr. m.i prosopoa = fa^d. boli neurodegenerative. / aprosopia. s.: neoplazie endocriniana multipla (v. / aprosexia. In clinica se solicita.arboxyla. carcinoamele tiroidiene.. [^Ic-ronim din Ingi. 2) A. Tmbracarii si a mersului. fara leziuni cerebrale. s. periostala reprezinta reactia periostului fata de o agresiune lo-cala (tumorala. n. V. arachnoideae. [^cronim din engC. S-au conturat si multe alte directii de interes In patogeneza si terapie: boli autoimune. Fenomen prezent In oligofrenie. f. a adauga ft ponere = a pune. ataxie-telangiectazie. f. ARAHNOIDA. s. eidos = forma. Unii cercetatori fac distinctie Intre a. cuprinde numeroase ordine. accident grav. manifestata prin activitate osteo-genica si vizibila radiologic. / arachno'idoc61e. nervos. ischemie cerebrala. [C. f. scorpionii si diversi acarieni. s. Sin. n. se recunosc trei tipuri de a. din cadrul proceselor fiziologice si cea pro-dusa prin stimuli patologici. In timp ce succesiunea actelor necesare unei miscari complexe este imposibila. [Acroiwm din Ingi. m.} Punerea In contact a doua elemente (substante. ce apar asemanatoare picioarelor de paianjen..). s. s. arakhne = paianjen. ARBORE GENEALOG1C / arbre gen^alogique / genealogical tree. infarct miocardic. A. sunt secretante. / arachnidisme. pi. APRAGMATISM. APUDOM. •oma. a . (Mil's = apiicare. Clasa A. iar subiectii afectati de o boala genetica printr-un semn In simbolul precedent.] Perturbare a atentiei voluntare. appo-sitio.: 1) A. spinala Inveleste maduva spinarii. Imposibilitatea realizarii unui act sexual.: In cancerul pulmonar cu celule mid neendocrine poate aparea o secretie endocrina).. f. [Lot. din cauza indiferentei sau imposibilitatii de a stabili o relatie cu partenerul. Au mai fost individualizate si alte tipuri de a. f. de [a pratteia -= a ac-fwna} Tulburare dobandita a executarii miscarilor voluntare fara sa existe fenomene paretice sau ataxice. arakhne = paianjen. 2) A. s. / arachnoidocele. Inmora.. adaugare. f. utilizata In mod curent pentru sis-tem APUD (v. de ex. pragmatikos = referitor [a fapte.r. s. and decar6o?(yCation = captarea fi decarfio)ylarea precursorifor aminici. idei. s. pentru amine precursor uptake and decardo^yCation = captarea fi decar6o\iiarea precursoritor aminici. -atos = fapt. / apraxie. f.} Hernie la nivelul spatiului subarahnoidian. A. [CfT.} Membrana fina conjunctiva. APROSOPIE.). ARAHNOIDITA. / apposition. ARAHNODACTILIE. s.] Boala sau accident provocate de muscatura paianjenilor. miozis si hipotensiune. / apudoma. tremuraturi si pareza ale extremitatilor. s. eel putin aparent. / arachnodactyly.. al *leptomeningelui. -ita. n. [Qr. arakhne = paianjen. APUDOMATOZA. 2) Sin.] Monstruozitate caracterizata prin absents masivului median al fetei si a mugurilor maxilari supe-riori. APOZITIE. In principiu. praxis = actiune. interpusa Intre *dura mater si *pia mater. si meninge.: plicae palmatae cervicis. / arachnoiditis. arbor. [Qr. inflamator sau neoplazie.: adenoamele hipofizare si ale celulelor Langerhans. l^r.: scarpinat) sau emotionale sunt posibile. ideonnotorie.. de. al caror corp este format din doua parti: una anterioara. 0 bara orizontala care leaga un subiect feminin cu unui masculin reprezinta un mariaj. f.\ Tumora dezvoltata din celulele 'sistemului APUD. ideatorie. s. encefalica acopera encefalul. componenta a *leptomeningelui. procesele biochimice sunt identice. printre care a. Daca unele aspecte morfologice pot varia de la un tip celular la altui. / aprosexie. uzual pentru sindrom Marfan (v. arakhiie = paianjen. Totusi. cutanat. ARAHNODACTILIE CU CONTRACTURI CONGENITALE / arahnodactylie avec contractures congenitales / contractural arachnodactyly. \Gjr. f. evolueaza cronic. f. dorit de subiect. ARAHNOIDOCEL. tumori frontale etc. fapte. -oza. ARAHNIDISM. eidos = forma. logos = stiinfa.priv. s.). [C. Sunt reprezentati: barbatii prin patrate. / arachnodactylie. In care un gest simplu este irealizabil. dura mater. [Lot. iar uneori dispnee si paralizie respiratorie care poate determina moartea.. Mariajul consanguin este reprezentat prin doua bare orizontale. arakhne = paianjen. striate sau cerebeloase. / arachnidism.] Infiltrat celular. -oris = arbors. f. caracterizat prin contractura cu hiperreflectivitate. polyendocrinoma. Se disting: 1) A. a -priv. f. APRAXIE. APROSEXIE. / arachnoide. / apudome. aprin-derea cu chibritui a unei lumanari. In consecinta. fie ca vectori ai unor agenti patogeni. de care este separata prin spatiul subarahnoidian.

fibroasa s. s.artere.: gerontoxon (v. arcus = arc. s. s. vasopresina. f. r.] Intoxicatie terapeutica sau profesionala determinata de argint sau sarurile acestuia.] Structura anatomica de forma arcuita. V. arkhaios = vecfii. Cat. dreapta si stanga. A. otrand. s. m. din engi. adj. ca si In tehnica medicala. s. argentum = argint. f. m. f. a.] Denumire generica a bolilor determinate de grupul de virusuri "Arbovirus. NA: area. m.: centrul auditivopsihic. / argentaffinome.d). ciocanului si nicovalei. ARBOVIROZA. argyros = argint. [Lot. affinis = mvecinat. ARC SENIL / arc senile de la cornee / arcus senilic.] Organism procariot capabil sa traiasca In conditii extreme de temperatura sau de salinitate. fiind denumit monosinaptic. ARGIRIE. auditiva si care reprezinta zonele de perceptie si de gnozie. In conti-nuare. / arbovirus. ARC BRANHIAL / arc branhial / branchial arch. r. el delimiteaza. eel de-al treilea formeaza cornul mare al osului hioid si partea caudala a corpului acestui os. f. area = am} In anatomie.: cardnoid (v. Indeosebi In *pelagra. greutate specifica 10.] Sin. s. Sin. s. -oza. m. respectiv. auditiva: zona a cortexului cerebral situata deasupra primei circumvolutiuni temporale.] Termen generic pentru un grup de numeroase virusuri transmise prin Intepaturile artropodelor hematofage (tantari. A. deasupra arcadei orbitare. f.] V. brun-roscata a tegumentelor. / ariboftavinose. biochim. / silver. s. argentum = argint. In profunzimea scizurii laterale (sau silviene) a emisferei. -ind. este utilizat la prepararea electrozilor impolarizabili. -oza. 0 serie de a. tab. din engi. un organ efector (muschi. este rara si. In general. Fiecare a. / argyrie. ale carui saruri sunt utilizate In medicina datorita efectelor caustice. de asociatie sau asociative: fiecare dintre a./. In functie de virusul care Ie genereaza. [Lot. areola s= (trie. / areola. / arch. n. a. osoasa. iar numarul unui individ Intr-o generatie cu cifre arabe. capuse). creste eliminarea urinara a argininei si apar tulburari neurologice variate ARGININ-VASOPRESINA. costal. cu fata posterioara a vertebrei.). ARCADA. Unitate functionala a sistemului nervos alcatuita dintr-un receptor senzorial. ARGIRISM.] Coloratie anormala. s. format de catre pediculi si lamele verte-brale. Are rol important In sinteza hepatica a *ureei.: a) a. s. s. -onio. s. Primul a. De asemenea. / arginine-vasopressine. f. dim. de ia area = mie. f. sprancenara (NA: arcus superciliaris): relief redus al fetei anterioare a frontalului. In Europa au fost identificate cateva forme de *encefalita. avand aspec-tul unei linii curbe. pi. A. f. 47. afecteaza exclusiv animalele vertebrate. s. / argininuria. argyros = argint. 2) A. Ex. 4) A. v. Sin: ligamentui Poupart. [arbor -tifirw. ARGENTAFIN.). ARGININURIE. Distrugerea acestui centru nu antreneaza surditatea decat daca este bilaterala. mica. simbol Ag. greutate atomica 107. anat. ARBOVIRUS. s. 41 Brodmann) ajung caile cohleare centrale din corpii geniculati mediani. f. ligamentului stilohioid. / arch. 6o[ta. Acest a. [Lot. f. suprafata delimitata morfologic sau functional: 1) A. / arbovirose. s. gr. \arbo afirw. superior sau inferior. AREOLA. bakterion. dt la bakteria = 6aston. celula argentafina. -ism. In organismul carora virusurile se multiplica. 6) A. / area. s. Este constituita din fibre proprii (ligamentui inghinal extern a lui Henie) si din fibrele aponevrozei muschiului mare oblic al abdomenului. identificarea sunetelor si interpretarea lor simbolica. 2) Zona eritematoasa care Inconjoara un punct ihflamat. La nivelul sau (a.: gerontoxon (v. eel de-al patrulea si al cincilea. posiBii de ia germ. Arc aortic / arc de I'aorte / aortic arch. s. f. / argentaffine. arcus = arc. Sin. provoaca la om *arboviroze. Metal alb. f. V. •ind. f. / archeobacteria. dau nastere unor cartilaje laringiene. iar la embrionul vertebratelor superioare evolueaza spre structurile fetei si ale gatului. f. s. s. vizuale. f. ARHEOBACTERIE. calcarina: zona de proiectie a a. (ribo-flavina). pi. [Lat.] Aminoacid bazic neesential care intra In compozitia proteinelor. prezinta forme foarte diverse. Termen general pentru desemnarea unor elemente de natura foarte diferita. argentum =• argMt. nu poseda decat o sinapsa. eel de-al doilea a. s. maleabil. V. ouron = urind. / arginine. orificiul vertebral.iu vasculara. / ariboflavinosis. adj. majoritatea fiind boli tropicale. \Cjr.] 1) segment dintr-o curba. / arcade. / argentaffinoma.] ARE 1) A. / argyrism.ARBOVIROZA sunt indicate cu cifre romane. Aceste doua zone permit. Reprezinta o veritabila retina corticala. s. m. ARC.87. / areole. orientata oblic In sus si spre exterior. / arbovirus. s. Mai importante: 1) A. s. ureogeneza. -ina. argentum = argint. Coloane arcuate pereche care dau nastere branhiilor la vertebratele inferioare. ARGINT. curbura formata de catre o coasta si cartilajul sau. / arbovirosis. v. auditivo-psihica: a. crurala (NA: ligamenturn inguinale): coarda fibroasa Intinsa de la spina iliaca anterosuperioara la spina pubisului. 6o[td. flavus = gaiben. posterior al vertebrei. b. / argininurie. [Lat. ARIE. 4) A. / argent. 2) Structura anatomica. a. [Lot. / aire. In particular dintr-o circumferinta. 3) A. / arginine. ARC REFLEX / arc reflexe / reflex arc. avasculara Treves (NA: plica ileoce-calis): zona a mezenterului comun lipsita de vase sanguine macroscopice. ele sunt remarcabile prin prezenta de "introni In genele lor. unul senzitiv si altui motor (*motoneuron).). virus = venin. [Cfr. c) a. normala sau patologica. areae. ARGENTAFINOM. dentara (NA: arcus dentalis): arc format de catre ansamblul dintilor unui maxilar. corticotem-porala care Inconjoara a. f. [Lat. artHrovod-bome = transportat de wtTopode. zigomatica (NA: arcus zygomaticus): arc osos format prin reunirea apofizei zigoma-tice a osului temporal cu apofiza temporala a osului malar..prill. / arche(o)bacterie. functionale ale scoartei cerebrale care stabilesc legaturi intra-corticale. f. consecutiva unui contact profesional cu saruri de argint sau prin adminis-trare terapeutica prelungita. / argentaffin.] ElementuI chimic nr. s. eel mai simplu nu cuprinde decat doi neuroni. f. cornului mic al osului hioid si portiunii craniale a corpului hioidului.. deasupra si Inauntrul valvulei ileocecale. s. m. n. 5) Ani Brodmann. / argyrisme. [Lot. s. [Cjr. f. Ribonsaure == acid ri6onic (a[terare de [a araBinoz. neural (sau vertebral). hioid) da nastere apofizei stiloide. ](yr. sin. s. [at. mandibular) se diferentiaza In ligamentele sfenomandibular si maleolar anterior. virus = otrava. / arginine-vasopressine. NA: areola. ARIBOFLAVINOZA. 2) Afectiune metabolica ereditara determinata de un deficit In arginaza I (din ficat si eritrocite). glanda) si un circuit de neuroni ce vehiculeaza informatia senzoriala la sistemul nervos central si. confine o structura cartilaginoasa cu doua jumatati. astringente si antiseptice. n. se asociaza cu alte avi-taminoze. (a. mama/a (NA: areola mammae): zona care Inconjoara mamelonul. / argyria. [Lat. ARGININA. 3) A. 2) A.5. sen. iar altele si omul (*antropozoonoze). a . infectie. tab. s. Intinzandu-se si pe versantui extern al polului occipital. care ocupa cele doua buze si depresiunea creata de scizura calcarina. b) a. f. . fiecare punct al re185 . / arc. Considerate ca forme primordiale In evolutie. affinis = iwecinat. areo-lae (1). argentum = argint. n. s.] 1) Concentratia sau eliminarea cotidiana a 'argininei In urina. dim. const. silver poisoning.] Boala determinata de carenta In *vitamina B. (a. Ca urmare. [at. s. b. din centrul nervos la organele efectoare. b. arthropod-bome = transportat de artropode.

: *rubeola). / aryt6noidopexie. pentru 20-50 moderat-sever. / arythmie. / arythmogene.: arie germinativa. heterotope sau ectopice . In ordinea gravi-tatii: 'debilitate mintala (mentala). / retardate. ARITENOID. *tahicardia ventriculara. adj. 10) A. s. eidos = forma.: pata Kiesselbach (v. *sindrom Wolff-Parkinson-White. f. . Subiectii cu handicap usor pot fi recuperati prin educatie. \Cjr. sau cu o boala endocrina (hipertiroidie). arytainoeides = in forma de ud-. m. s. regiunea precordiala. ARITMOGEN. 9) A. 14) A. ca si un mediu familial sau social adecvat. 7) A. comunicare interatriala. m iim6aju[ c. manifestata Indeosebi printr-un atasa-ment excesiv fata de parinti. Stare a unui copil sau a unui adult arierati.tUlza. u(tinse. leziuni organice ale creierului din cauza unei boli a mamei In perioada gra-viditatii (ex. ARIERAT. [^6rev. Sin. In raport cu cele trei mecanisme patogenice enumerate. *ntis = minte] Inapoiere mentala. ARITMIE SINUSALA / arythmie sinusale / sinusal arrhythmia. poate fi eliminata prin *psihoterapie. In relatie cu o cardiopatie (cardiomiopatie. s. 15) A. -e. ARITMIE. / arytenoidite. s. [Qr. / arytenoiditis. mentalis. [^r. m. ARII BRODMANN / aires de Brodmann / Brodmann's areas. f. 2) Tulburari In con-ducerea impulsului: bloc sinoatrial. / arytenoid. consecinta unei insuficiente congenitale a dezvoltarii inteligentei. eidos = forma.] SubstantS poliri- . care se Intind pe o mare parte din scoarta fronto-temporo-parietala. ale conducerii impulsului sau mixte. c. dimpotriva. arrieration. *tahicardia atriala. au fost stabilite si descrise trei grade de a. instabilitate psihica si inaptitudinea de a reactiona normal la solicitarile din mediul In care traieste subiectui. motohe piramidala: centrul efector al motricitatii volun-tare. embriogena: portiune a veziculei embrionare a mamiferelor (blastodst) unde se va forma embrionul. \fr. V. adrctro. a.) A. ARITMOMANIE. afectiva. de origine sau cu destinatie extracorticala.AR1ERAT tinei proiectandu-se pe un punct corespunzator pe scoarta. tulburari de conducere intraventriculara. de. *fibrilatia atriala. pot fi: tulburari ale automatismului cardiac. mania = nebunie} Obsesia nume-relor si operatiilor aritmetice: bolnavul efectueaza calcule multiple si inutile.] Sin. cortico-oculoce-. egoism si *puerilism. arytainoeides = m forma de view. gr. forma ifitiiri. sinu-sala nerespiratorie). [Cjr.: arie striata. 17) A. cu Intarziere In dezvoltarea mentala. isterie). (at. ARITMIE COMPLETA / arythmie complete / continuous arrhythmia. / arrhythmogenic. pads = jv(a. determinata de interpunerea. indus artificial. au fost delimitate pe baza morfologiei cortexului cerebral (circumvolutii) si a citologiei celor sase straturi de neuroni corticali. ARITENOIDOPEXIE. rhythmos = ritm. parietala ascendents. A. / arithmomanie. A. rhythmus. idiopatica sau primitiva (fara existenta unei leziuni car-diace). 13) A. V. eidos = forma. Daca arieratui este un copil. arie calcarina. adj. [Korbinian Brodmaan. rhythmos = ritm. a. 'torsada varfurilor). 16. vegetativa: fiecare din zonele scoartei a carei excitare antreneaza raspun-suri vegetative s. pe versantui anterior al scizurii centrale (Rolando). de regula. motorie exfrapiramidala: fiecare din centrii efectori si regulatori ai motricitatii semi-automate si semivoluntare. nevroze. gennan = a produce.] Persoana care este afectata de *arieratie mentala..rma. Neregularitate de ritm cardiac.uicior.ni 1868-1918} Descrierea si numerotarea diferitelor zone ale scoartei cerebrale 186 ARN umane de catre Brodmann. care se manifesta pre-coce. a • priv. Intar-zierea se evalueaza In raport cu media grupului din care face parte subiectui In cauza si poate fi globala sau. a. f. arriere. poate afecta numai o parte a personalitatii. fragilitate a cromozomului X (transmis de femeie si care poate afecta pe toti baietii nascuti de aceeasi mama). \Cjr. si retardare mentala. absenta autonomiei. In functie de mecanism.pasive sau ritmuri de scapare (atriale.] Care se refera la *cartilajul aritenoid.ior. f. aberatii cromozomiale (ex. Extrem de diverse. Frecvent Insotita de tahicardie (tahiaritmie). / arrhythmia. a. pentru Ql Intre 70-79 se situeaza *intelectul de limita.falogira: zona din cortexul cerebral situata In piciorul celei de-a doua circumvolutii frontale. [fr. ca o consecinta a fixatiei Intr-un anu-mit stadiu al copilariei. care apare eel mai adesea la indivizi cu inteligenta normala si corespunde unei imaturitati psihice. traumatism cranian perinatal. Termenul este utilizat Indeosebi pentru desemnarea perturbarilor *ritmului cardiac. Co. b) a. Astfel. adj. s. [Gjr.. ARITMIE EXTRASISTOLICA / arythmie extrasystolique / extrasystolic arrhythmia. u. / arytenoidopexy.td a [lit retro = mapoi. s. se caracte-rizeaza prin dezvoltarea insuficienta a facultatilor intelectuale. recuperarea nefiind posibila. ARIERATIE MENTALA / arrieration mentale / mental retardation. 'bradicardia sinusala. 'wandering pace-maker). s. unor extrasistole cu numar si tip variabil. A.ta. din [at. f. ARN / ARN / RNA.: *sindromul Down). extrasistola. centrul receptor al sensibilitatii generale. A..i iat. f. ARITENOIDITA. 8) A. pot fi clasificate In patru grupe: 1) Tulburari In for-marea impulsului: a) a. 11) A. sin. ritm sinusal coronar si atrial inferior.: operatie Kelly-King (v. gustativa: zona a cortexului cu proiectia la nivelul partii inferioare a circum-volutiunii parietale ascendente si 1n zona profunda a opercu-lului parietal. In cazurile de Ql 50-70 handicapul este considerat u§or. ary(oinoei'des = in forma de.. sinusala respiratorie. din [at. a . forma wtaritd a iui retro = uiopm. sau campuri citoarhitectonice. bloc atrioventricular.). Handi-capul mental poate fi clasificat si In functie de *coeficientul de inteligenta (Ql). acid riBonucCeic. Clasic. 3) Tulburari mixte: diso-ciatie atrioventriculara. / arytenoide. adj. arithmos = numar. *fibri-latia ventriculara. cardiaca.re. acesta se dovedeste inapt sa Invete. de ia arytaina = u[cwr. iar sub 20 pro-fund. Celelalte doua grupe impun o asistenta continua. f.).] Anomalie (iregularitate sau disparitie) a unui ritm. trebuie diferentiata de a. *sin-drom Lown-GanongLevine. la arytaina = u[c. desi este constient de inutilitatea lor (In psi-hastenii. 12) A. striata. aritmie cardiaca. parasistolie.ventriculare (*extrasistola ventriculara. de la mens. . f. poate fi de-terminata de fibrilatia atriala. nonnotope sau sinusale (*tahicardia sinusala. gr.wr.t ui iocul dmwnwv. Kiesselbach. corticala: teritoriu de proiectie al cortexului cerebral. Neregularitate de ritm cardiac In care contractiile ventriculare sunt separate unele de altele prin intervale ine-gale. s. *flutter-ul atrial. 'imbecilitate si 'idiotic. mental deficiency. locali-zata la nivelul hemitoracelui stang. adj. uicior.ww. Denumire generica pentru tulburarile ritmului cardiac. adretro. / arriere. Poate fi paroxistica sau perma-nenta. avand urmatoarele cauze principale: tulburari metabolice ereditare. gr. ventriculare. *flutter-ul ventricular. encefalite etc.] Care genereaza tulburari de ritm cardiac. rhythmus. calificata.atriale (*extrasistola atriala. -ita. fata de ritmul sinusal normal. Sin.priv. jonctionale). V. m. corespunzand partii anterioare a circumvolutiunii parietale ascendente. / arithmomania. 4) Ritm de pacemaker. care. v. neurofiistologge.] Inflamatie a cartilajului aritenoid sau a muschilor care se insera pe acesta. care corespunde punctului de sosire sau plecare al fibrelor corticipete sau corticifuge. Neregularitate a ritmului cardiac data de o perturbare a cadentei exdtatiilor la nivelul nodului sinusal. este. A. de ia arytainu . de. m. ARITMIE CARDIACA / arythmie cardiaque / cardiac arrhythmia. adj. a. stenoza mitrala) decompensata sau nu. back-ward. care a delimitat 52 de a. (at.

artere. r. anat. deoarece crou goals. AURICULARA POSTERIOARA / artere auriculaire posterieure / posterior auricular artery. dupa cum exista si alte clasificari. ANGULARA / artere angulaire / angular artery. sub forma hibrida cu ADN m nudeele celulare si asodat cu ribozomii In citoplasma. tab. . CANALULUI PTERIGOID1AN / artere vidienne / artery of pterygoidal canal. aroma. ARTERA. ARSENICISM. V.to-n. de [a arsen = putemic.artere.artere. V. s. tab. factum = fapt. din gr. A. . tunica externa (adventicea). dm gr. V. artefact. / arsenic. importanta si Intinderea suprafetei arse. m. ARN mesager care contine mai multi cistroni si este.artere. s. brahiala) / artere brachiale superficielle / superficial brachial artery. arsenicum. A. aminati la localizarea lor spedfica in ca-drul sintezei proteinelor. artere. AROMATERAPIE. 4) a. tab. / artifact.] Leziune cutanata sau mucoasa provocata de caldura sau aiti agenti fizici.artere. anat. anat. m. tab. tunica mijiocie (sau media). anat. ARN RECOMBINANT / ARN recombinant / recombinant RNA.artere A. a. . (irs. care are rolul de a dirija a. arsenikon. s. are efect eritropoietic. ARSENIC. ARN ANTISENS / ARN antisens / antisense RNA.artere. de. ARN-ul antisens poate fi element reglator natural (ex. A mai fost pus In evidenta ARNm (mesager). anat. ca radiatiile. se efec-tueaza In contact cu ADN si cu enzime specifice. s. s. V. (a. V. . cronic domina manifestarile nervoase si cutanate. A. V. artere. ACETABULARA / artere acetabulaire / acetabular branch of medial femoral artery. arsenicum. V. ARNm POLICISTRONIC / ARNm polycistronique / polycistronic mRNA. A. solubil). anat. V. A. aer. artereie conf-in aer.artere. aminat. tab. tab. BUCALA / artere buccale / buccal artery. s. denumit astfel datoritd proprietdf-ilor sale putemice. aroma.. fiarfiatisc. gr. cadavre).artere. -os = aer. A. -ifim. BRAHIALA PROFUNDA / artere brachiale profonde / deep brachial artery. anat. s. tab. anat. intra trei straturi concentrice: tunica interna (sau intima). tab. 3) a.artere A. tab. codant pentru mai multe lanturi polipeptidice distincte. ei sunt spedfid fiecarui a. A. / aromatherapy. V. formata din reunirea mai multor ribonucleotide. . f. ALVEOLARA POSTERIOARA SUPERIOARA / artere alveolaire superieure et posterieure / posterior superior alveolar artery. f. tab. a. Molecula de ARN compusa din fragmente de origine distincta reunite in vitro printr-o ARN ligaza. de gradul IV: carbonizarea unei re-giuni din organism. polycistronic messenger. tab. de la. Enzima care catalizeaza sinteza de ARN pornind de la ADN sau ARN. In functie de tehnicile de preparare a probelor. A. A. tab. anat. A. dar este uneori Intrebuintat si ca otrava (cazuri medicolegate). anat. y. cu efect tonic sau seda-tiv. anat. frigul. tab. V. V. [a arson = putemic. f. NA: arteria. din microscopia electronica. P-intre ARNs a fost identificat ARNt (de transfer). V. s. / RNA-polymerase. Se disting patru grade: 1) A. -atis. de gradul I: eritem si tumefactie dureroase. BAZ1LARA / tronc basilaire / basilar artery. Prin ramificatie progresiva si anastomoze. APENDICULARA / artere appendiculaire / appendicular artery.] Fenomen parazit In relatie cu o tehnica defectuos utili-zata. As^. denumit astfil da. ACROMIOTORACICA / artere acromio-thoracique / thoracoacromial artery. facut. gr.nt. s. complementara extremitatii 5'" a unui ARNm. ARTEFACT. n. Ex. terein = a confine (anticii credeau ca. CALOSOMARGINALA / artere calloso-marginale / callosomarginal artery. AUDITIVA INTERNA (v. fie In general. / brulure.] Intoxicatie sau otravire cu compusi de arsenic.artere. s.artere. Clasa particulara de ARN antisens.artere.. V. 33. In constitute unei a. Are importanta medicals. de asemenea. de la therapeuein = a. . . A. BRAHIALA / artere brachiale / brachial artery. s. n. As. Abundent m ribozomi (masa moleculara mare. . therapeia = tratame. ingriji} Metoda terapeu-tica In care se utilizeaza uleiuri vegetale esentiale. V. A. 187 . f. de gradul II: complicata cu flictene. proprietdtiCor sale putemice. fosforic servind drept legatura ester Intre functiile alcool 3 si 5 ale ribonucteotidelor succesive. de gradul III: In care bulele se complica cu necroza dermului si uneori a A. si ADN. ARN MIC / ARN MIC / ARN MIC. V. tab. purtatori de aminoacizi. gr. AZIGOS A VAGINULUI / artere azygos du vagin / a«ygos artery of vagina. ALVEOLARA INFERIOARA / artere dentaire inferieure / inferior alveolar artery. a. messenger interfering complementary RNA. A. s.artere. ARN MONOCISTRONIC / ARN monocistronique / monocistronic RNA. tab anat. A. labirintica) / artere auditive interne / artery of the labyrinth (internal acoustical). anat.ARN ANTISENS bonucleica prezenta In toate celulele vii. . tab. ARN complementar altei portiuni de ARN a carei functie o inhiba. electricitatea. BULBULUI PENISULUI / artere bulbaire du penis. [Lat. V. ARCUATA A PICIORULUI / artere dorsale du metatarse / arcuate artery. anat. [Lot. V. artis = meserie. s. In a. pe imaginea scintigrafica.artere. ARN SATELIT / ARN satellite / satellite RNA. . V. . . BRAHIALA SUPERFICIALA (v. . se constitute Intr-un sis-tem arterial. ardere = a arde. [Lot. / arsenic. . de la facere = a face. m. se mai afla In cantitati mid In citoplasma (ARNs. care actio-neaza asupra organismului fie prin masaj (cu efect asupra tensiunii musculare). anat. V. AXILARA / artere axillaire / axillary artery. deci. ARN-ul satelit inclus (Tmpachetat) In capsida este specific fiecarui virus si nu se poate replica fara acesta. arsenikon. Se admite ca tripleti de nudeotide succesive de ARNm servesc drept situsuri specifice pentru fixarea ARNt.: ARN MIC) sau obtinut prin inginerie genetica. [Lat. / arsenic-alism.] Vas care conduce sangele oxigenat. V. . tab. El transporta mesajul genomului enzimelor care catali-zeaza sinteza proteinelor. de ordinul a 10s Da). n.artere. tab. -alos = aTOmil. A. anat. anat. / burn. f. ARSURA. artere perineale profonde / artery of bulb. A. A. V. tulburarile digestive se aseamana cu cele din "holera.: a. tab. anat. arteria = arterd. / artere. anat.artere. Trioxidul de arseniu. care determina rezultate si interpretari false In cazul unui examen de laborator sau al unor experimente. ARN' care nu confine decat o singura infor-matie genetica. / artefact. anat. s.] ElementuI nr. / aromatherapie.artere. ca urmare a unei den-sitati prea mid de impulsuri Inregistrate sau a unei doze de radio-farmaceutic inadecvata. de diminuare a tensiunii psihice (prin inhalare din atmos-fera sau volatilizate din baie de apa). a.ta. BULBULUI VESTIBULULUI (vaginal) / artere perineale profonde / artery of bulb of vestible. f. In formele a-cute. 2) a. A. CANALULUI PTERIGOID1AN partilor subiacente. A. AURICULARA PROFUNDA / artere auriculaire profonde / deep auricular artery. a. . f. . V. anat. . f. [Lat. / artery. / arsenicisme. Are. tab. / ARN-polymerase. . [Lat. . ARN care poate Insoti diferite virusuri. 6ar6dlesc.artere. ARN-POLIMERAZA. tab. propulsat de ventriculele inimii catre diferite organe din organism. Biosinteza a.

anat. . CERVICALA PROFUNDA / artere cervicale profonde / deep cervical artery.artere. . CEREBELOASA SUPERIOARA / artere cerebelleuse superieure / superior cerebellar artery. A. . colaterala ulnara superioara). tab. tab. anat. tab. tab. V. anat. . EPIGASTRICA SUPERIOARA / artere epigastrique superieure / superior epigastric artery. A. A.artere. tab. CENTRALA A RETINEI / artere centrale de la retine / central artery of retina. anat. anat.artere. . . COLATERALA ULNARA INFERIOARA / artere collat6rale cubitale inferieure / inferior ulnar collateral artery. DORSALA A PICIORULUI / artere dorsale du pied / dorsal artery of foot. .artere. EPIGASTRICA SUPERFICIALA / artere epigastrique superficielle / superficial epigastric artery. anat. V.artere.artere.A. tab. tab. tab. A. anat.artere. V. A. anat. anat . A. A. A. tab. A. V.artere. anat.artere. . V tab. V. . V. aa. DORSALA A CLITORISULUI / artere dorsale du clitoris / dorsal artery of clitoris. . V. CECALA POSTERIOARA / artere caecale posterieure / posterior cecal artery.artere. tab. A. .artere. anat. anat. V. CAROTIDA COMUNA EPIGASTRICASUPERIOARA A. A. DEFERENTIALA (v.artere.artere. .artere. V.artere. tab. A. anat. V. a. COLICA DREAPTA / artere colique droite superieure / right colic artery.artere. V. V. CEREBRALA POSTERIOARA / artere cerebrale posterieure / posterior cerebral artery.artere. anat. anat. . A. CORONARA STANGA / artere coronaire gauche / left coronary artery. tab.artere. CERVICALA ASCENDENTA / artere cervicale ascendante / ascending cervical artery. . anat. anat.artere. V. anat. . CIRCUMFLEXA HUMERALA POSTERIOARA / artere circonflexe humerale posterieure / posterior humeral circumflex artery. A. V. CENTRALA SCURTA / artere centrale courte / short central artery. COMUNICANTA ANTERIOARA / artere communicante anterieure / anterior communicating artery. . colaterala ulnara inferioara). tab. . V. . A. tab. V.artere. V. tab. artere. V. anat. CIRCUMFLEXA FEMURALA MEDIALA / artere circonflexe femorale mediale / medial femoral circumflex artery. CISTICA / artere cystique / cystic artery. V. COLATERALA CUBITALA SUPER10ARA (v. A. . anat. anat -artere. tab. tab. V.artere. . tab. anat. anat. . V. tab. . CEREBRALA MIJLOCIE / artere cerebrale moyenne / middle cerebral artery.artere. a. . COLATERALA RADIALA / artere collaterale radiale / radial collateral artery. anat. V. anat.artere. A. V. tab.artere.artere. V. . CREMASTERICA / artere cremasterienne / cremasteric artery.artere. tab. CIRCUMFLEXA HUMERALA ANTERIOARA / artere circonflexe humerale anterieure / anterior humeral circumflex artery. . A.artere. tab. CIRCUMFLEXA ILIACA SUPERFICIALA / artere circonflexe iliaque supcrficielle / superficial iliac circumflex artery. V. . anat. . a.artere. anat. V tab. tab.artere. A.artere. V. anat. . anat. tab. CIRCUMFLEXA SCAPULARA / artere circonflexe scapu-laire / circumflex artery of scapula. frenice superioare).artere. anat. tab. tab. A. CEREBRALA ANTERIOARA / artere c6rebrale anterieure / anterior cerebral artery. artere. artere. COLICA MIJLOCIE / artere colique droite superieure / middle colic artery. V. . . CENTRALA LUNGA / artere de Heubner / long central artery. CEREBELOASA INFERIOARA ANTERIOARA / artere cerebelleuse inferieure et anterieure / anterior inferior cerbel-lar artery. anat. A. .artere. . V. A. .artere. . anat. anat. A. A. ileocolica). tab. . tab. A. CAROTIDA COMUNA / artere carotide primitive / common carotid artery. A. COZII PANCREASULUI / artere pancreatique caudale / artery to tail of pancreas. tab. anat. tab. anat. A. A. V. tab. ductului deferent). V. A. . anat. anat. anat. V. V.artere. tab. V. anat. anat. V. A. V. A. DORSALA A PENISULUI / artere dorsale de la verge / dorsal artery of penis. tab. tab. V. A. A.artere. A. A.artere. anat. frenice inferioare). V.artere. anat. anat. DIAFRAGMATICA SUPERIOARA (v. CORONARA DREAPTA / artere coronaire droite / right coronary artery. tab.artere. 188 A. . tab. V. COLATERALA MIJLOCIE / artere collat6rale moyenne / middle collateral artery. A. tab. A. V. tab. . . A. tab. CIRCUMFLEXA PEMURALA LATERALA / artere circon-flexe femorale lat6rale / lateral femoral circumflex artery. A. anat. A. COLATERALA CUBITALA INFERIOARA (v. anat. CAROTIDA INTERNA / artere carotide interne / internal carotid artery. a.artere. tab. . . V. anat. COLICA STANGA / artere colique gauche superieure / left colic artery. tab. V. anat. A. .artere. DORSALA A NASULU1 / artere dorsale du nez / dorsal nasal artery. A. CEREBELOASA INFERIOARA POSTERIOARA / artere cerebelleuse inferieure et post6rieure / posterior inferior cerebellar artery. V.artere. A. . tab. -artere.artere.artere. aa. V.artere.artere. CIRCUMFLEXA ILIACA PROFUNDA / artere circonflexe iliaque profonde / deep iliac circumflex artery. COMUNICANTA POSTERIOARA / artere communicante posterieure / posterior communicating artery. A. anat. anat. V. tab. tab.artere. anat. tab. V. tab. tab. V. V. A. CAROTIDA EXTERNA / artere carotide exteme / external carotid artery. A.artere. V. . A. tab. A. . artere. tab. tab. V. DUCTULUI DEFERENT / artere deferentielle / deferential artery. COROIDIANA ANTERIOARA / artere choroidienne anterieure / anterior choroidal artery. anat. A. DIAFRAGMATICA INFERIOARA (v. anat. . V. EPIGASTRICA INFERIOARA / artere epigastrique inferieure / inferior epigastric artery. artere. anat. tab. A. V. COROIDIANA POSTERIOARA / artere choroidienne posterieure / posterior choroidal artery. anat. . DORSALA A SCAPULEI / artere scapulaire posterieure / dorsal scapular artery. V. COLATERALA ULNARA SUPERIOARA / artere collaterale cubitale superieure / superior ulnar collateral artery. A. A. tab. CECALA ANTERIOARA / artere caecale anterieure / anterior cecal artery. A. COLICA DREAPTA INFERIOARA (v.

GASTROEPIPLOICA STANGA / artere gastro-epiploique gauche / left gastroepiploic artery. V. . anat. tab. anat. . anat . V. GIRUSULUI ANGULAR / artere du pli courbe / artera gyri angularis. 189 . FRONTALA (v. V. anat. a.artere. tab.artere. a.artere. V. A. HIPOFIZARA SUPERIOARA / artere hypophysaire superieure / superior hypophysial artery. A.artere.artere. V. anat. anat.A. [/oAonn Leonhard Otto Heiibner. anat. tab. anat. V. A. A. . a. anat. gluteala superioara).artere.artere. anat. GENICULARA INFERIOARA MEDIALA / artere inferomediale du genou / lateral inferior genicular artery. FRONTOBAZALA MEDIALA / artere frontale interne et moyenne / medial frontobasal artery. tab. INTEROSOASA ANTERIOARA / artere interosseuse anterieure / anterior interosseous artery. LINGUALA PROFUNDA / artere ranine / deep lingual artery.artere. anat. tab. GENICULARA SUPERIOARA MEDIALA / artere superomcdiale du genou / medial superior genicular artery.artere. anat.artere. V. anat. V. .artere. tab. A. tab. HEPATICA PROPRIE / artere hepatique propre / proper hepatic artery. A. A. V. INTEROSOASA COMUNA / artere interosseuse commune / common interosseous artery. . V. anat. GASTRICA STANGA / artere gastrique gauche. -artere. anat. . tab. A.artere. tab. a. anat. tab. ILIACA EXTERNA / artere iliaque externe / external iliac artery. . tab. .artere. anat. anat. .artere. tab.artere. profesor ia Leipzig. A. A. A. fab. V. V. a. a. anat. tab. A. tab. ILIACA COMUNA / artere iliaque commune / common iliac artery. INFRAORBITARA / artere sous-orbitaire / infraorbital artery. FRONTOBAZALA LATERALA / artere frontale interne et posterieure / lateral frontobasal artery. A. V. V. A. . A. . V. anat.artere. A. V. tab. A. artere. INTEROSOASA RECURENTA / artere inter-osseuse recurrente / interosseous recurrent artery. . V. anat. V. A.artere. tab. a. V. . V tab.artere.artere. V. . ILIOLUMBARA / artere ilio-lombaire / ilio-lumbar artery. V.artere. A. V. tab. . A. artere A. artere. V. anat. tab. tab.artere. INTERCOSTALA ANTERIOARA / artere intercostale superieure / highest intercostal artery. V. A. GENICULARA DESCENDENTA / artere grande anastomotique / descending genicular artery.artere. A. . FIBULARA (v. LIGAMENTULU1 ROTUND AL UTERULUI / artere du ligament rond de I'uterus / artery of round ligament of uterus. FEMURALA PROFUNDA / artere femorale profonde / deep femoral artery. GASTROEPIPLOICA DREAPTA / artere gastro-epiploique droite / right gastroepiploic artery. .artere. V. GASTRO-OMENTALA DREAPTA / artere gastro-epiploique droite / right gastro-omental artery.artere. . brahiala profunda). A. lfi43-1926. V. INTERCOSTALA ANTEROSUPERIOARA (v. anat. . gluteala inferioara). peroniera). . A. FACIALA / artere faciale / facial artery. tab. A. anat . intercostala anterioara).artere. anat. A.artere. . . V. V. ISCHIATICA (v.artere. . anat. . tab.artere. HEPATICA COMUNA / artere hepatique commune / common hepatic artery. supratrohleara). GASTRO-OMENTALA STANGA / artere gastro-epiploique gauche / left gastro-omental artery. GENICULARA INFERIOARA LATERALA / artere inferolaterale du genou / lateral inferior genicular artery. A. V. tab. a. V. . V. . apoi la. tab. V.artere. V tab. . anat. tab. intercostala anterioara). V. LINGUALA / artere linguale / lingual artery. tab. tab. V. ETMOIDALA ANTERIOARA / artere ethmo'idale anterieure / anterior ethmoidal artery.artere. anat. brahiala). LARINGIANA INFERIOARA / artere laryngee posterieure / inferior laryngcal artery. hyaloidienne / hyaloid anery. anat.artere A. A. . tab.artere. . V. A. GLUTEALA SUPERIOARA / artere fessiere superieure / superior gluteal artery. artere coronaire stomachique / left gastric artery. tab. . anat. . tab. iliaca interna) / artere iliaqiie interne / hypogastric artery or internal iliac artery. . V. . anat.artere. tab. anat . tab. a. testiculara). A. tab. INTEROSOASA POSTERIOARA / artere interosseuse posterieure / posterior interosseous artery. A. anat. A. ETMOIDALA POSTERIOARA / artere ethmoidale posterieure / posterior ethmoidal artery. anat. A. V. GENICULARA SUPERIOARA LATERALA / artere superolaterale du genou / lateral superior genicular artery. tab. A. tab. HUMERALA (v. a. . GENICULARA MIJLOCIE / artere moyenne du genou / middle genicular artery. GLUTEALA INFERIOARA / artere fessiere inferieure / inferior gluteal artery. tab. ILEOCOL1CA / artere ileo-colique / ileocollc artery. V. anat. A. '£er[in. A. anat. A. anat. . V.artere. . A. anat. . A. V. LINGUALA PROFUNOA A. anat.artere. tab. ETMOIDALA ANTERIOARA A. tab.artere. a. LABIR1NTICA / artere auditive interne / artery of the labyrinth.artere. A. anat. LABIALA INFERIOARA / artere labiale inferieure / inferior labial artery.artere. LUI HEUBNER (v. tab. A. V. pe. . V. tab. A. tab.artere. . V. A. A. V.artere. A.artere.artere. artere.d''"^ru go-man. anat. A. GASTRODUODENALA / artere gastro-duodenale / gastroduodenal artery. FESIERA INFERIOARA (v. V. V. tab. tab. anat. V. tab. V.artere. anat. anat. . LABIALA SUPERIOARA / artere labiale superieure / superior labial artery. anat. . anat. A. tab. 4ab. anat. anat.artere. tab. anat. tab. -artere.artere. . V. anat. . A. anat.artere. centrala lunga). A. anat. tab. GASTRICA DREAPTA / artere pylorique / right gastric artery. V.artere. FUNICULARA (v. A. anat. gluteala inferioara). artere.artere.artere A. V. HUMERALA PROFUNDA (v. V.artere. FEMURALA / artere femorale / femoral artery. HIPOFIZARA INFERIOARA / artere hypophysaire inferieure / inferior hypophysial artery. INTERCOSTALA SUPREMA (v. anat. V. A. anat. .artere. FAR1NGIANA ASCENDENTA / artere pharyngienne ascendante / ascending pharyngeal artery.r. artere. anat. tab. tab. ILIACA INTERNA / artere iliaque interne / internal iliac artery. . . a. anat. tab. A. A.] / tab.artere. . A. . HIALOIDA / art. A. . A. FESIERA SUPERIOARA (v. V. anat. LACRIMALA / artere lacrymale / lacrimal artery. LARINGIANA SUPERIOARA / artere laryngee superieure / superior laryngeal artery. anat. tab. tab anat. V. V. V tab. tab. tab. HIPOGASTRICA (v. tab. A.artere. . V. anat.

V.artere. A. PALAT1NA MARE / artere palatine majeure / greater palatine artery. tab. A.] V. A.artere. anat. . tab. V. V.artere. A. tab. . MENINGIANA MIJLOCIE ' artere meningee moyenne / middle meningeal artery. tab. V. mediana). anat. V. anat. V. tab. V. LOBULUI CAUDAT / arteres spigeliennes / artery to caudate lobe. anat. anat. A.artere.artere. anat. V. MAMARA EXTERNA (v. anat. OVARIANA / artere ovarienne / ovarian artery. anat. anat. V. .artere. anat. a. V. A.artere. V. tab. maxilara). tab. MEZENTERICA INFERIOARA / artere mesenterique inferieure / inferior mesenteric artery. . tab. A. V.artere. NAZALA EXTERNA / artere dorsale du nez / dorsal nasal artery. tab. V. LOBUUJI CAUDAT A. artere A. tab.artere. anat. tab.artere. . . PANCREATICA MARE / artere pancreatique transverse / great pancreatic artery. PEDIOASA (v.artere. a. A. tab anat. OCC1PITALA LATERALA / artere temporooccipitale moyenne / lateral occipital artery.artere. .artere. tab. PUDENDALA INTERNA / artere honteuse interne / internal pudenda! artery. LUI NEUBAUER (v. A.artere. . tab. -artere. MAX1LARA INTERNA (v. tab. MUSCULOFRENICA / artere musculo-phrenique / musculophrenic artery. tab. a. tab. . . . A. . OCC1PITALA MEDIALA / artere temporo-occipitale anterieure / medial occipital artery. A. . V. anat. A.artere. tab. .?i cfivvrg german. . tab. V. A. V. anat. MAX1LARA / artere maxillaire / maxillary artery. anat. A. LUSOR1A / artere sous-claviere droite retro-cesophagienne / retroesophageal right subclavian artery. . tab. anat.artere. 190 A.artere A.artere.artere. MAMARA INTERNA (v. a. PRINCIPALA A POLICELUI / artere principale du pouce / main artery to thumb.artere. -artere. V. A. A. OMBILICALA / artere ombilicale / ombilical artery. . ORBITOFRONTALA LATERALA (v. PARACENTRALA / artere du lobule paracentral / para-central artery. tab. tab. faciala). tab. V. V. A. . . tab. anat. A. A. . anat. artere. anat. tab. tab. V. toracica laterala). artere. tab anat . tab. NERVULUI MEDIAN (v.artere. PROFUNDA A CLITORISULUI / artere caverneuse (chez la femme) / deep artery of clitoris. anat. A. anat. V. A. tab. artere. anatomist . V. A. . V.artere. MENTALA / artere mentonniere / mental artery. . . . .artere.artere.artere.artere. V. PANCREATICODUODENALA SUPERIOARA / artere pancreatico-duodenale superieure / superior pancreaticoduo-denal arteries.artere. V.artere. . NAZOPALATINA / artere naso-palatine / septal branch of sphenopalatine artery. anat. V. 1742-1777. V. V. V. tab. tab. tab. anat. tab anat. V. PERINEALA / artere perineale superficielle / perineal artery. PALAT1NA ASCENDENTA / artere palatine ascendante / ascending palatine artery. A. . tab. .artere.artere. NERVULUI SCIATIC / artere du nerf grand sciatique / sciatic artery. .artere.artere. anat . V. PERONIERA / artere peroniere / peroneal artery. A.artere. V. MEZENTERICA SUPERIOARA / artere mesenterique superieure / superior mesenteric artery. V tab. A. PALAT1NA DESCENDENTA / artere palatine descendante / descending palatine artery.artere. tab. PRECUNEALA / rameau pour Ie precuneus / precuneal artery. artere. anat. A. A.artere A. .artere. anat. V. PARIETO-OCCIPITALA / artere parieto-occipitale / parietooccipital artery. anat.artere. V. A. PARIETALA ANTERIOARA / artere parietale anterieure / anterior parietal artery. A. a. PERICARDIOFRENICA / artere pericardo-phrenique / pericardiophrenic artery. A. PULMONARA DREAPTA / artere pulmonaire droite / right pulmonar artery. . LOMBARA IMA / cinquieme artere lombaire / lowest lumbar artery. V. tab. V. V. tab. A. tab. tab.artere. V. V. dorsala a piciorului). V. PULMONARA STANGA / artere pulmonaire gauche / left pulmonar artery. PANCREATICA DORSALA / artere pancreatique dorsale / dorsal pancreatic artery. . tab. . V. tab. A.artere A. V. .artere. .artere. V. A. anat. anat. V. tab. a. anat. tab. A. anat. trunchiul brahiocefalic) / tronc arteriel brachio-cepnalique / brachiocephalic trunk. V tab. A. POPLITEE / artere poplitee / popliteal artery. V. A. A. tab. anat. MALEOLARA ANTERIOARA LATERALA / artere malleolaire antero-laterale / lateral anterior malleolar artery. PARIETALA POSTERIOARA / artere parietale posterieure / posterior parietal artery. tab.artere A. . MENINGIANA ANTERIOARA / artere meningee anterieure / anterior meningeal artery. V. A. A. a. tab. V. A. A. PROFUNDA A PENISULUI / artere caverneuse (chez I'homme) / deep artery of penis. anat. . A. tab. tab. V. . V. gastrica dreapta). tab. anat. anat. RADIALA / artere radiale / radial artery. tab anat.RADIALA A. anat.artere. tab. tab. tab. anat. . anat. MENINGIANA POSTERIOARA / artere meningee posterieure / posterior meningeal artery. anat.artere. V. tab. tab. .artere. MAX1LARA EXTERNA (v. A. V. PILORICA (v. MASETERICA / artere masseterine superieure / masseteric arte''y.artere. PANCREATICA INFERIOARA / artere pancreatique infe-rieure / inferior pancreatic artery. PLANTARA MEDIALA / artere plantaire mediale / medial plantar artery. anat. OBTURATORIE / artere obturatrice / obturator artery. a. NUTRITIVA / artere nourriciere / nutrient ar-tery. anat. anat. V. anat. tab. MEDIANA / artere mediane de I'avant-bras / median artery. anat. . tab. tab. V. V.artere.artere. toracica interna).artere. V.artere. anat. anat. anat . . tiroidiana ima). . . anat. anat. A. anat. . A. . A. . A.artere. A. A. A. tab. anat. anat. V. a. V. . .artere. MALEOLARA ANTERIOARA MEDIALA / artere malleolaire antero-mediale / medial anterior malleolar artery. V. anat. . OFTALMICA / artere ophtalmique / ophthalmic artery.artere. . fronto-bazala laterala).. A. anat. anat. A. anat. [/oAonn Ernst Neuhaiier. anat.A. A. A. NENUMITA (v. anat. . .artere.artere A. PLANTARA LATERALA / artere plantaire laterale / lateral plantar artery. OBTURATORIE ACCESORIE / artere obturatrice accessoire / accessory obturator artery. profiisor [a Jena. A. PANCREATICODUODENALA INFERIOARA / artere pancreatico-duodenale inferieure / inferior pancreaticoduode-nal artery. V.artere. tab. OCC1PITALA / artere occipitale / occipital artery. anat. . tab. V.

tab.artere. anat. anat.artere. anat. . anat. tab. . V. A. anat. anat. A. SUPRATROHLEARA / artere frontale interne / supratrochlear artery. . a. a. . infraorbitara). A. a. V.artere. tab. tab.artere. anat. V. anat. V. SPLENICA / artere splenique / splenic artery. A. V. V. TIMPANICA INFERIOARA / artere tympanique inferieure / inferior tympanic artery.artere. A. A. V. RADIALA A INDEXULUI INFERIOARA A. tab. A. V. anat. . V.artere. anat. tab.artere.artere. anat. V. .artere. anat. SEGMENTARA / artere segmentaire / segmental artery. A. A. V.artere. V tab. anat. RECURENTA CUBITALA (v. A.artere. A. TESTICULARA / artere testiculaire / testicular artery. a. V. SUBORBITARA (v. V. . anat. A. A. A. artere. V. tab. V. TIBIALA ANTER10ARA / artere tibiale anterieure / anterior tibial artery. tab. V. .artere. tab. A. TEMPORALA ANTER10ARA / artere temporale anterieure / anterior temporal artery. SUBCLAVICULARA / artere sous-claviere / subclavian artery.artere. . SPINALA ANTER10ARA / artere spinale anterieure / anterior spinal artery.artere.artere. tab. . tab. RUSINOASA INTERNA (v. tab anat. . V. A. .artere. anat. anat. . tab. SFENOPALATINA / artere spheno-palatine / sphenopalatine arteries. 191 . SUPRASCAPULARA / artere scapulaire superieure / suprascapular artery. RETRODUODENALA / artere pancreatico-duodenale inferieure droite / retroduodenal artery. anat. V. . V. tab.artere. SUPRARENALA SUPERIOARA / artere surrenale superieure / superior suprarenal artery. V. SEGMENTARA LATERALA / artere segmentaire laterale / lateral segmental artery. SUPRARENALA MIJLOCIE / artere surr6nale moyenne / middle suprarenal artery. anat. anat. V. a. V. V.artere. . A.artere. SEGMENTULUI ANTERIOR INFERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / anterior inferior segmental artery. V. anat. anat. RECURENTA ULNARA / artere recurrente cubitale / ulnar recurrent artery. . A. . tab. SANTULU1 POSTCENTRAL / artere du sillon postcerebral / postcentral sulcal artery. anat. RENALA / artere renale / renal artery. .artere.artere. . anat. . a. SACRALA MIJLOCIE / artere sacree moyenne / median sacral artery.artere. anat. . tab.artere. SPERMATICA INTERNA (v. V.artere.artere. tab. A. SCIATICA (v. tab.artere.artere. V. V. . . pudendala interna). anat. anat . V. artere. V.artere. SEGMENTULUI INFERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / inferior segmental artery. TIMPANICA ANTER10ARA / artere tympanique / anterior tympanic artery. A. anat. nervului sciatic). anat. tab. linguala profunda). SUBSCAPULARA / artere sous-scapulaire / subscapular artery.artere. SYLVIANA (v. . SUPRADUODENALA / artere supraduodenale / supraduodenal artery. anat. A.artere.artere. tab. tab. A. RANINA Jv. tab. V. anat. A. V. A. anat. V. RECTALA INFERIOARA / artere hemorroidale inferieure / inferior rectal artery. A. . V.artere. . A. SEGMENTULUI SUPERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / superior segmental artery. anat. V. anat. SEGMENTARA MEDIALA / artere segmentaire mediale / medial segmental artery.artere. . SUPRARENALA INFERIOARA / artere surrenale inferieure / inferior suprarenal artery. anat. A. A.artere. tab anat. . SUBLINGUALA / artere sublinguale / sublingual artery. RECURENTA RADIALA POSTERIOARA (v. anat. . STILOMASTOIDIANA / artere stylo-mastoidienne / stylomastoid artery. TARSIANA LATERALA / artere dorsale du tars / lateral tarsal artery. A.artere. V. tab. anat. V.A. artere.artere. interosoasa recurenta). V. . a. anat.artere. tab.artere. tab. . . anat. A. SANTULU1 PRECENTRAL / artere du sillon precerebral / precentral sulcal artery. . anat. V. V. tab. V. . V. . RECURENTA TIBIALA ANTER10ARA / artere recurrente tibiale anterieure / anterior tibial recurrent artery.artere. A. V tab. tab anat. tab. tab. A. tab. A. V. tab. A. anat. SUPRAORBITALA / artere sous-orbitaire / infraorbital artery. A. A.artere. tab.artere. . . tab. A. testiculara). . V. tab. V. RECTALA MIJLOCIE / artere hemorroidale moyenne / middle rectal artery. anat. V. a. A. A. tab. V. A. anat. tab. tab. artere. tab. centrala lunga). . V. tab. A. TEMPORALA SUPERFICIALA / artere temporale superficielle / superficial temporal artery. anat. anat. tab. SUBCOSTALA / artere souscostale / sub-costal artery. A. dorsala a scapulei) / artere scapulaire descendante / dorsal scapular artery. RECURENTA TIBIALA POSTERIOARA / artere recurrente tibiale posterieure / posterior tibial recurrent artery.artere. . tab. V. tab. tab. .artere. . anat. A. A. tab. A. a. tab. V. tab. tab. tab. . A. SEGMENTULUI ANTERIOR SUPERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / anterior superior segmental artery. a. SANTULU1 CENTRAL / artere du sillon cerebral / central sulcal artery. tab. anat. anat. A. V. SEGMENTULUI POSTERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / posterior segmental artery. tab.artere. . A. A. A. .artere. V. A.artere. .artere. TEMPORALA INTERMEDIARY / artere temporale moyenne / medial branch for temporal lobe. V. . V. SUBMENTALA / artere sous-mentale / sub-mental artery. . V. .artere. SEGMENTARA POSTERIOARA (hepaticA) / artere segmentaire posterieure / posterior segmental artery. recurenta ulnara).artere. anat. cerebrala laterala) / artere sylvienne / sylvian artery. tab. tab. anat. . . . V. tab. anat. V.artere. A. anat. anat. TIMPANICA A.artere. anat. anat. RECURENTA RADIALA / artere recurrente radiale / radial recurrent artery. V. anat. . TEMPORALA POSTERIOARA / artere temporale posterieure / posterior temporal artery. A. SCAPULARA DESCENDENTA (v. TEMPORALA MIJLOCIE / artere temporale moyenne / middle temporal artery.artere. artere. tab. tab. RECURENTA (v. V. anat. . A. A. tab. A. A. anat. tab. SEGMENTARA ANTER10ARA / artere segmentaire anterieure / anterior segmental artery.artere. V. TIBIALA POSTERIOARA / artere tibiale posterieure / posterior tibial artery.artere.artere. SPINALA POSTERIOARA / artere spinale posterieure / posterior spinal artery. A.artere. A. A. . anat. V. A. artere. RADIALA A INDEXULUI / artere collaterale palmaire externe de 1'index / radial artery to index finger. anat. tab. RECTALA SUPERIOARA / artere hemorroidale superieure / superior rectal artery. tab.

DIGITALE PALMARE PROPRII / arteres digitales palmaires propres / proper palmar digital arteries. . anat. aa. V. INTERLOBARE RENALE / arteres peripyramidales / interlobar arteries.artere.artere. INSULARE / artere de I'insula / insular arteries. . V. tab. V. EPISCLERALE / arteres episclerales / episcleral arteries. VEZICALA INFERIOARA / artere vesicale inferieure / inferior vesical artery. V. V. HEMOROIDALE (v.artere. ARCUATE RENALE / arcades sus-pyramidales / arcuate arteries. tab. INTERLOBULARE RENALE / arteres perilobulaires / interlobular arteries. AA. V.artere. AA. AA. TORACICA INTERNA / artere thoracique interne / internal thoracic artery. AA. anat. CONJUNCTIVALE POSTERIOARE / arteres conjonctivales posterieures / posterior conjunctiva! arteries. tab. V. .artere. aa. .artere.artere. tab. . tab. . anat. -artere. . . A. anat.artere. tab. DIGITALE PLANTARE PROPRII / arteres digitales plantaires propres / proper plantar digital arteries. _V. ALVEOLARE SUPERIOARE ANTERIOARE / artere alveolaire superieure et anterieure / anterior superior alveolar arteries. anat. tab. anat. AA. . tab. V. TRANSVERSA A GATULUI / artere cervicale transverse / transvers facial artery.artere. tab. . V. anat. A. V. A. .artere. A.artere. aa. anat. anat. V. V1TELINA / artere vitelline / vitelline artery. DENTARE / arteres alveolaires / alveolar arteries V. TRANSVERSA A FETEI / artere transversale de la face / transverse facial artery. . anat.artere. . V. tab. A. A. tab. V.artere AA. CILIARE POSTERIOARE LUNGI / arteres ciliaires longues posterieures / long posterior ciliary arteries. tab.artere. AA. A.artere. AA. AA. V. tab. A. tab. TIROIDIANA SUPERIOARA / artere thyroidienne superieure / superior thyroid artery. AA. anat. CENTRALE ANTEROMED1ALE / arteres striees internes / arteries centrales anteromedialis. AA. V. tab. tab. V.artere. DIAFRAGMATICE (v. anat.artere. anat. anat. artere. 192 . TORACOACROMIALA / artere acromio-thoracique / thoracoacromial artery. tab. anatomist fi botanist g&rman. anat. V. ZINN (v. anat. anat. TIMPAMCA POSTERIOARA / artere tympanique poste-rieure / posterior tympanic artery. . DIGITALE COMUNE ALE PICIORULUI (v. V. A. V. DIGITALE PALMARE COMUNE / arteres digitales palmaires communes / common palmar digital arteries. anat.artere. V. TORACICA SUPREMA / artere thoracique superieure / superior thoracic artery.artere.artere.artere.artere. . anat. JEJUNALE AA. anat. anat. centrala a retinei). anat. V. AA. AA. anat. .artere. gastrice scurte / arteres gastriques courtes / short gastric arteries. tab. tab. anat.artere. V. tab. tab. . CILIARE POSTERIOARE SCURTE / arteres ciliaires courtes posterieures / short posterior ciliary arteries. V. anat. tab. tab.artere. metatarsiene) / arteres interosseuses dorsales du pied / dorsal metatarsal arteries. . HELICINE ALE PENISULUI / arteres helicines / helicine arteries. canalului pterigoidian). A. .artere. TIROIDIANA IMA / artere thyroidienne moyenne / thyroid ima artery. AA. FRENICE INFERIOARE / arteres phreniques inferieures / inferior phrenic arteries. CENTRALE POSTEROMEDIALE / arteres centrales posterieures / posteromedial central arteries. TIROIDIANA INFERIOARA / artere thyroidienne inferieure / inferior thyroid artery. TORACICA LATERALA / artere thoracique laterale / lateral thoracic artery. A. V. anat. tab. tab. FRENICE SUPERIOARE / arteres phreniques superieures / superior phrenic arteries. tab. URETRALA / artere uretrale / urethral artery. VIDIANA (v. INTERCOSTALE POSTERIOARE 111-XII / arteres intercostales aortiques / posterior intercostal arteries. V. V. tab. DIGITALE PLANTARE COMUNE / arteres digitales plantaires communes / common plantar digital arteries.artere. artere. CONJUNCTIVALE ANTERIOARE / arteres conjonctivales anterieures / anterior conjunctival arteries. TIMPANICA POSTERIOARA A.artere. . a. VAGINALA / artere vaginale / vaginal artery. anat. frenice inferioare si superioare) / arteres phreniques / phrenic arteries. tab. . A. tab. prof&sor [a CfQttingen. V. V. anat. . anat. . tab. tab. A. . AA. anat. V. ZIGOMATICOORBITALA / artere zygomato-malaire / zygomaticoorbital artery. TIMPANICA SUPERIOARA / artere tympanique superieure / superior tympanic artery. DIGITALE DORSALE ALE PICIORULUI / arteres collaterales dorsales des orteils / dorsal digital arteries. INTERLOBULARE HEPATICE / arteres interlobulaires / interlobular arteries. AA. . . AA. tab. .artere.artere. V. tab. . . tab. tab. anat. AA.artere. V. V. tab. V. V. . rectale). anat. artere. anat.artere. V. AA. tab. tab. anat. V.artere. AA. V.artere. tab. V. . A.artere. anat. [fohcinn Gottfried Ziinn. . tab artere. AA. V. . tab.artere. -artere.artere.artere.artere. CENTRALE POSTEROLATERALE / arteres centrales posterieures / posterolateral central arteries. A.artere. tab. . AA.artere. ULNARA / artere cubitale / ulnar artery. . V.artere. tab anat artere.artere. . anat. . V. AA. anat . V. tab. . AA.artere. V. AA. anat.artere. anat.A. . anat. AA. INTERCOSTALE POSTERIOARE I Sl II / arteres intercostales posterieures / first and second posterior intercostal arteries. V. anat. tab. anat. tab. DIGITALE DORSALE ALE MAINII / arteres digitales dor-sales / dorsal digital arteries.artere. tab. CAROTICOTIMPANICE / artere carotico-tympanique / caroticotympanic arteries. tab. 17271759} V. tab. . JEJUNALE / arteres j6junales / jejunal arteries. AA. tab. AA. V. anat. UTERINA / artere uterine / uterine artery. A. AA. tab. V. TORACODORSALA / artere thoraco-dorsale / thora-codorsal artery. A. AA. AA.artere. V. tab. tab. . . A. tab. VERTEBRALA / artere vertebrale / vertebral artery. V. . . AA.artere. A. V. tab. . CILIARE ANTERIOARE / arteres ciliaires anterieures / anterior ciliary arteries. CENTRALE ANTEROLATERALE / arteres striees externes / arteries centrales anterolateralis. anat. Aa. anat. anat. anat. . V. a. anat. AA. tab. . V. A. anat. AA.artere. V. . anat. ILEALE / arteres ileales / ileal arteries. anat. A. anat. anat. tab anat.artere. V. . V.

. . tab. f. .w' AA. gramma = inscriere. AA.ra mica. / arteriole. centrale anteromediale). V. V.. In prezent. aa. 2) Sin. AA. tab. AA. TALAMOSTRIATE ANTEROMEDIALE (v. AA. centrale antero-laterale). / arteriogramme. tab.ra. / arteritis. la arteria = arte. etimologic. s. f. . de ia skleros = tare. V. / arteriectomie.] 1) Ima-ginea unui teritoriu arterial obtinuta prin *arteriografie. gr. . f. V. tab.artere. / arteriectomy. . V. V.artere. gr. tab.artere. tab. f. / arteriopathy. AA. A. f. tab. s. s. AA. anat.ra. gr.artere. tab. [Lot.i y. METACARPIENE DORSALE / arteres inter-osseuses dorsales de la main / dorsal metacarpal arteries. [Lat. AA. gr. ARTERIOLOSCLEROZA. . tab. / arteriolosclerose. care leaga arterele de capilare. PALPEBRALE MEDIALE / arteres palpebrales mediates / medial palpebral arteries. [Lat. [Lat. V.artere. dim. arteria = artera. de ia tern-nem = a taia. s. cerebral. de. V. A. V. V. [Lot. tab. cea hiperplastica cu *hipertensiunea arteriala maligna si cu *sclerodermia. anat. AA. .artere ARTERIOLITA. sklerosis = indu-ratie. AA. NAZALE POSTERIOARE LATERALE / arteres des cornets et des meats / posterior nasal arteries. tab. AA. [Lot. de. stadiul III. anat. [Lat. / arteriole. VEZICALE SUPERIOARE / arteres vesicales superieures / superior vesical arteries. PONTINE / arteres pontines / arteries of the pons. s. V. s. / art6riotomie. gr. arteria = arterd. ARTERITA ARTERIOGRAFIE. f. f. / arteriography. / arteriosclerose. ca m cazul arterei subclaviculare. alteori de dilatatie sau. tab. / arteriolitis. anat. . s. V. de claudicatie intermitenta la mers. ARTERIOLE RENALE DREPTE / arteres droites medullaires / straight arterioles. s.).). V. tab. ARTERIOGRAMA.artere. arteria = artera. tab. artere. TEMPORALE PROFUNDE / artere temporale profonde anterieure / deep temporal arteries. tab. PUDENDALE EXTERNE / arteres honteuses externes / external pudenda! arteries. m. AA. V. METACARPIENE PALMARE / arteres inter-osseuses palmaires / palmar metacarpal arteries. AA. V. anat. de ia arteria = wter&'i •ita. / arteriogram. comprimala prin prezenta unei "coaste cervicale). PERICALOASE / arteres pericalleuses / pericallosal arteries. arteriola = arte. arteriola = arterd. termenul este folosit pentru a regrupa bolile care se caracterizeaza prin leziuni ale peretelui arterial. anat. arteria = artera. anat.: a. AA. anat. . ARTERITA. anat. . aa. f. AA.artere.: arterita gigantocelulara (v. AA. LOMBARE / arteres lombaires / lumbar arteries. s. . Sin. .: sfigmograma (v. AA. anat. afecteaza Indeosebi arterele musculare si arterele renale (*nefroangioscleroza). . tab. V. tab. . gr. -ita. tab. anat. anat. anat. ARTERIOSCLEROZA. tab. / arteriographie.artere. RUSINOASE EXTERNE (v. STRIATE LATERALE (v.. f.artere. s. gr. anat. f. traumatica. PALPEBRALE LATERALE / arteres palpebrales laterales / lateral palpebral arteries. f. PARIETALE / arteres parietales / parietal arteries. hipertensiva asociata unei hipertensiuni arteriale si caracterizata prin hipertrofierea mediei arterelor mid si arteriolelor) sau segmentara (ex. V. indiferent de origine (ateromatoasa. V. s. anat. pathos = Boold. [Lat. .artere. . TARSIENE MEDIALE / rameaux tarsiennes internes / medial tarsal arteries. . Sub aceasta denumire erau cuprinse trei tipuri de boli arteriale degenerative: *ateroscleroza. de gan-grenS. anat. / art6rite. ARTERIOLITA CUTANATA ALERGICA / arteriolite cutanee allergique / Gougerot syndrome. poate fi generalizata (ex. f. f.] Inflamatia unei arteriole. terminala a unei artere. renal.. dur} Termen utilizat initial In sens foarte general. AA. tab. anat. s. LENTICULOSTRIATE AA. PALATINE MICI / arteres palatines mineures / lesser palatine arteries. .artere. METATARSIENE PLANTARE / arteres inter-osseuses plantaires / plantar metatarsal arteries. f.artere. gr. hemodinamica localizata pe un segment de artera ce pulseaza pe un plan dur.. aa. AA. tab.] Incizia longitudinala sau transversala a peretelui unei artere. a. stadiul II.: sindrom Gougerot (v. existenta unor modificari organice ale peretelui arterial de origine inflamatorie. AA.).) Ex. cand se asociaza dureri In decubitus. dur.] *Radio-grafia unui teritoriu arterial (al rnembrelor. . sectiune. AA. s. PERFORANTE (ale coapsei) / arteres perforantes de la cuisse / perforating arteries.. [Lat.artere. extinsa si la nivelul tunicii interne. gr.artere. anat. termenul este restrans pentru desemnarea tipului de scleroza arteriala care predomina la nivelul fibrelor musculare din tunica medie (*degenerescenta hialina si Ingrosare).] Denumire generica pentru bolile arterelor.artere.. anat. . acompaniindu-se uneori de tromboza. V. arteria = artera.artere. anat. -artere. tab.} Termen care desemneaza. SURALE / arteres surales / sura) arteries. SIGMOIDIENE / arteres sigmoi'des / sigmoid arteries. mai rar. anat. .} Scleroza si Ingrosare a peretelui arteriolelor si arterelor mid. care include In evolutie: stadiul I. AA.ra. tab. VENTRICULARE / arteres ventriculaires / ventricular arteries. SACRALE LATERALE / arteres sacrees laterales / lateral sacral arteries. V. AA. embolica etc. anat. Forma hialina poate fi asociata cu "nefro-angio-scleroza. centrale anterolaterale). -artere.. aa. NA: arteriola. AA. In prezent. V.artere. V. ARTERIECTOMIE. gr. f. de latenta clinica. ARTERIOLA. V. de la arteria = arte. V. gr. direct sau printr-un *cateter. / arteriopathie. anat.artere. intdrire. V. anat.artere. . ektome = enisle. . a. AA. METATARSIENE DORSALE / arteres inter-osseuses dorsales du pied / dorsal metatarsal arteries. arterio-scleroza si 'mediacalcoza. V.. f. de ruptura. f. V. ARTERIOPATIE. V. arteria = arterd. ia skleros = tare. tab. mica. anat. pulmonar etc. s.: a. ARTERIOTOMIE.artere. s.. 193 . pudendale externe). prin care se asigura accesul m lumenul vascular. a unui lichid opac la radiatiile X. gruphein = a scrie. AA. anat. PANCREATICODUODENALE INFERIOARE / arteres pancreatico-duodenales inferieures / inferior pancreaticoduodenal arteries. tab. wtdrire. f. . sklerosis = induratie. arteriola = arterd mica. TALAMOSTRIATE ANTEROLATERALE (v. artere. tab. anat. AA. tome = tdiere. s. . dim.artere. pentru desemnarea oricarei Ingrosari a peretilor arteriali. tab. NUTRITIVE ALE HUMERUSULUI / arteres nourricieres de I'humerus / nutrient brachial arteries. / arteriolite. s. LENTICULOSTRIATE (v. tab. / arteriolosclerosis. s.. AA. gr. f. membrelor inferioare. s. / arteriosclerosis. / arteriotomy. dim. anat.] Ramura fina.artere. gr.] Rezectia unui segment arterial si a plexului simpatic care Tl Inconjoara.artere.. s.artere. centrale anterolaterale).) dupa injectarea In trunchiul principal. arteria = arte. [Lat. stadiul IV. anat. tab. V.

194 AA.articulatii. anat. anat. COLOANEI VERTEBRALE / articulations de la colonne vertebrale / joints of vertebral column. TEMPOROMANDIBULARA / articulation temporo-mandibulaire / temporomandibular articulation. A. NA: junctura ossiuIn. COSTOVERTEBRALE / articulations costo-vertebrales / costovertebral articulations. V. A. V. ATLANTOAXIALA MEDIANA / articulation atloido-odontoidienne / medial atlantoaxial joint. . anat. V. genunchiu-lui). PERONEOTIB1ALA SUPERIOARA / articulation peroneo. V tab. tab. . tab.articulatii. AA. cresterea VSH-ului. A.articulatii. . anat. Diartrozele reprezinta a. tab. RADIOCARPIANA / articulation radio-carpienne / radiocarpal articulation. . A. edem papilar) si inflamarea bilaterala a arterelor temporale. A. . V tab. ARTICULATIE. . / joint. anat. anat. f.articulatii. anat.articulatii. V. articulatii. c) membrana sinoviala. In forma de sa. CRICOARITENOIDA / articulation crico-arytenoidienne / cricoarytenoid articulation. anat. TIBIOTARSIANA / articulation tibio-tarsienne / talocrural articulation. . anat. anat. PISIPIRAMIDALA / articulation pisipyramidale / pisiform articulation. leziunile sunt de panarterita. V.: boala Takayasu (v. fixata pe marginea suprafetelor arti-culare. denumite sinartroze. denumite diartroze. pous.articulatii. . .articulatii. . . CRICOTIROIDIANA / articulation crico-thyroidienne / cricothyroid articulation.articulatii.articulatii. V. V.articulatii. V. tab. ATLANTOAXIALA LATERALA / articulation atloido-axoidienne / lateral atlantoaxial joint.articulatii. anat. anat. A. anat. V. anat. de cauza necunoscuta. A. A. anat. anat. . COXOFEMURALA / articulation coxo-femorale / hip joint.articulatii. LOMBOSACRATA / articulation sacro-vertebrale / lumbosacral joint. A. anat. A. -onis = wclie. caracterizate printr-un corp segmentat si acoperit de chitina. A. SCAPULOHUMERALA / articulation scapulo-humerale / humeral articulation. V.: a. INCUDOSTAPEDIALA / articulation de I'enclume et de I'etrier / incudostapedial articulation. tab. tab. articulatii. periarterita segmentara superficiala. AA.\ Ansamblul elementelor prin care doua oase vecine 'in scheletui osos se leaga Intre ele. . tab. s. AA. \C. V. CAPITIS COSTAE / articulation costo-vertebrale proprement dite / articulaton of head of the rib. anat. In care oasele sunt mobile unul fata de celalalt. RADIOCUBITALA INFERIOARA / articulation radio-cubitale inferieure / distal radioulnar articulation. tab. A. anat. ARTERITIS BRACHIOCEPHALICA / arteritis brachiocephalica / arteritis brachiocephalica. tab. CARPOMETACARPIANA A POL1CELUI / articulation carpometacarpienne du pouce / carpometacarpal articulation of thumb.articulatii. Intrerupte. tab. CONDROSTERNALE / articulations chondro-stemales / sternocostal articulations. tab. HUMEROCUBITALA / articulation humero-cubitale / humeroradial articulation. tibiale superieure / tibiofibular articulation. A. .articulatii. tab. tab. A. AA. V tab. PERONEOTIB1ALA INFERIOARA / articulation peroneotibiale inferieure / tibiofibular articulation. V tab. V. tab. [Lot. AA. tab. . anat. Se caracterizata prin alterarea starii generale.articulatii. anat. A.articulatii. Exista si a. V. . tab anat. fetele osoase ce vin In contact. . se interpun meniscuri sau cartilaje (ex.Uturd. . tab. V. Anatomopatologic. A.). AA. podos = pitior. cu ruptura limitantei elastice interne. panarterita subacuta a varsInicilor.articulatii. care captuseste in-teriorul articulatiei si secreta lichidul sinovial. anat . V.articulatii. -articulatii. anat. tab.articulatii. . A. diplopie. s.: Intre oasele temporal si parietal). strabism. febra moderata. . A. A. semimobile sau amfiartroze. arliculatio. anat. fixe. ARTERITA TEMPORALA / arterite temporale / temporal arteritis. si mobile.] Increngatura de animale din subregnul Metazoa. V. V. Exista a. anat. ASTRAGALOCALCANEANA / articulation sous-astragalienne proprement dite / subtalar articulation. infiltrata de celule gigante multinucleate. V. tab. V tab. V. anat. Sin. RADIOCUBITALA SUPERIOARA / articulation radio-cubitale superieure / proximal radioulnar articulation.articulatii. .articulatii. MEDIOCARPIANA / articulation mediocarpienne / midcarpal articulation. Sin. V. anat. boala Forestier. anat. tab.articulatii.articulatii. Cand suprafetele nu corespund ca relief. V. TALOCALCANEONAVICULARA / articulation astragalocalcaneo-scaphoidienne / subtalar articulation. anat.articulatii. V. boala Horton. tab. Sin. tab. A. SACROCOCCIGEANA / articulation sacro-coccygienne / sacrococcygeal articulation. tab. tab. . tab. TRANSVERSA A TARSULUI / articulation mediotarsienne / transvers tarsal articulation. anat. ovoide. arthron = articuCatie. anat. anat. V. cu suprafetele aproape plane (ex. / articulation. ATLANTOOCCIPITALA / articulation occipito-atloidienne / atlantooccipital articulation. anat. simetrie bilaterala si picioare articulate. 3) armonice (ex. GENUCHIULUI / articulation du genou / knee joint. AA. Afectiune cu debut dupa varsta de 60 de ani. Elementele constitutive ale unei a.articulatii.articulatii. tab anat.). -articulatii. . b) stratui extern. tab. tab. V. . articulatii. -articulatii. V.articulatii.: Intre oasele craniului). COSTOCONDRALE / articulations costo-chondrales / costochondral articulations. cefalee violenta. tab.r. . f. tab. 2) scuamoase (ex. INTERCARPALE A. V. A. V. CALCANEOCUBOIDA / articulation calcaneo-cuboidienne / calcaneocuboid articulation. . V. . anat. CARPOMETACARPIENE / articulations carpo-metacarpiennes / carpometacarpal articulations. V. A. ARTHROPODA / Arthropoda / Arthropoda.: Intre oasele nazale si maxilare). V. Sinatrozele pot fi: 1) dintate (ex. anat. A. A. d) suprafetele articulare. SACROILIACA / articulation sacro-iliaque / sacroiliac articulation.: coloana vertebrala). care pot fi sferice. tab. A. A.articulatii. COSTOTRANSVERSALE / articulations costo-transversaires / costotransverse articulations.: arterita gigantocelulara (v. A. A.articulatii. anat. articulatii. Este sensibila la corticosteroizi.articulatii. tab. . A. . INTERCARPALE / articulations carpiennes / intercarpal articulations.: arterita temporala. accidente ischemice oculare brutale (cu obnubilare vizuala. tab. COTULUI / articulation du coude / elbow joint. V. A.ARTERITA GIGANTOCELULARA ARTERITA GIGANTOCELULARA / art6rite gigantocellulaire / Horton's disease. format din benzi fibroase care dau rezistenta capsulei. V. mobile sunt: a) capsula articulara. .articulatii. care devin edematiate si dureroase la palpare. . ACROMIOCLAVICULARA / articulation acro-mio-claviculaire / acromioclavicular articulation. V. STERNOCLAVICULARA / articulation sterno-costo-claviculaire / sternoclavicular articulation.

la arthron = articutatie. . f. AA. AA. / arthrologie. f. s. [Pierre Marie. In a. mai precis infla-matia sinovialei (*sinovita). [Qr. de [a lyein = a. In general de durata scuria. s.articulatii.. . n. / arthrology. In con-secinta. f.] Mentinerea unei articulatii Intr-o stare de imobilizare. s.re. AA. ARTROLIZA.] Sin. tab. arthron = wticuCafie. V. [Qr.).: "soarece articular".AA. f. f. si anchiloza. profesor de medicina ititemd [a Leipzig. f.: artroza (v. respiratorie sau genitourinara. s. s.: a. simetrica ?i spondilita psoriazica. INTERMETACARPIENE / articulations inter-metacarpiennes / intermetacarpal articulations. tab. arthron = articuCatie. f.i pathos = 6oaia. INTERFALANGIENE / articulations interphalangiennes / interphalangeal articulations. / arthrographie. . [Qr. [C.: artroza (v. adesea In flexie. f. V.articulatii. tab. NA: articu-latio plana. -ltd.. AA.re.aza. mc. athron = articutafie. tab. SCAFOIDOCUNEENE / articulations scapho-cuneennes / cuneonavicular articulations..: spondilita anchilozanta (v. anat. V.articulatii. iar *boala Bouillaud. / arthrodese.. arthron = articulatii plastos = modeiat. nu sunt posibile decat miscari de glisare. / arthrite. Se manifesta prin trei tipuri majore: a. Sin. V. / arthrodesis. vege. In sectiunea capsulei articulare si a ligamentelor acesteia. f. ARTRODIE. f. izolata. / arthritis. medic german. In esenta. caracterizata prin malformatii multiple. / arthrophyte. AA.ta. desis = [egare. s. Sin. modda. ARTRODEZA. . / plane joint. ARTRITA MARIE-STRUMPELL / arthrite de Marie-Strumpell / ankylosing spondylitis. arthron = articut. / arthrolysis. AA. f. ARTRITA. ARTRITA PSORIAZICA / arthrite psoriasique / psoriatic arthritis. lysis = distrugere. anat. A. care survine dupa una sau mai multe saptamani de la o infectie digestiva. giv:e. s.). . anat.. A. f. / arthroplastie. s.] Mic fragment osteo-cartilaginos sau In Intregime cartilaginos. r. s. o condromatoza sau o sinovita.] Explorarea radiologica a cavitatii articulare dupa injectarea unui produs radioopac hidrosolubil. OSSICULORUM AUOITUS / articulations de osselets de I'ouie / articulations of auditory ossicles. Sin.] Artropatie acuta sau cronica In care leziunea initiala si principals este inflamatia articulara. OASELOR UMARULUI / articulation des os de I'epaule / joints of shoulder girdle. AA. V. / arthrocentese. f. Boala congenitala. ARTROCENTEZA. este necesara Indeosebi In investigarea articulatiei scapulohumerale si a genunchiului (v. 18S3-192S. phyton = p[anta. Ernst Ado]/ Gusto v Gottfried van Strum-pel]. ARTRITA CRONICA DEGENERATIVA / arthrite degenerative chronigue / degenerative joint disease. / arthrophyte. INTERCONDRALE / articulations interchondrales / interchondral articulations. [Cfr. f. / arthropaInie. Termenul se foloseste frecvent pen-tru artropatiile reumatismale si infectioase.. Consta. V. a.r. f.} Punctia unei articulatii. TARSOMETATARSIENE / articulations tarso-metatarsiennes / tarsometatarsal articulations. V. V. din cauza contracturii musculaturii locale sau a unor aderente periarticulare. tab. f. f. p. V. 195 . f. s. idiopatica Intalnita In 5-10% din cazurile de *psoriazis.articulatii..ovoie. .r. . / arthrogrypo-sis. a. o reactie imunologica la bacteriile sau virusurile responsabile de infectii. Scop: redarea unei mobilitati satisfacatoare. anat. ARTRITA REACTIVA / arthrite reactionnelle / reactive arthritis. tab. reprezinta. arthron = articulafie. fiind excluse artro-patiile de alte origini si *artrozele.] Procedeu chirurgical de blocare definitiva a unei articulatii prin fuzionarea epifizelor celor doua extremitati osoase implicate. tab. este practicata in situatii de infectie (tuberculoza) sau instabilitate (paralizii) a unei articulatii si In cazul atitudinii vicioase a unui membru. / arthropaty. f.). . algos = du. tabetica). meniscografie). ARTROPLAST1E ARTRITA REUMATOIDA / arthrite rhumatoide / rheumatoid arthritis.] Articulatie de tip *diartroza ale carei suprafete articulare sunt plane. ARTRALGIE. m. s. INTERTARSIENE / articulations intertarsiennes / intertarsal articulations. a aerului sau a ambelor (dublu contrast). r. {Gjr. Charcot sau neuropatica se produce o degenerare progresiva a articulatiei. arthrogryposis multiplex congenita.. s. ARTROGRIPOZA. s. de obicei. / arthralgie. ARTROGRAFIE. neuropatice si a uneia miopatice.articulatii. s. / arthroplasty. logos = ftiinfa. eidos = forma. s. ne-uroiog franca.uta. s. anat. INTERCONDRALE AA.. / arthrography. V.articulatii. s. s. aflat liber Intr-o cavitate articulara (frecvent la nivelul genuncniu-lui) si care prin deplasare poate provoca o blocare a articu-latiei respective.re. s. forma. AA. distruge. \Qr. "boala Lyme si *sindromul Whipple cuprind a. f.articulatii.: poliartrita reumatoida (v. arthrodia = articu[a. ARTROGRIPOZA CONGENITALA MULTIPLA / arthrogrypose congenitale multiple / congenital multiple arthrogryposis. termenul se utilizeaza In special pentru spondilo-artropatiile consecutive infectiilor enterice sau uro-genitale Intalnite predominant la indivizi cu antigen de histocompatibilitate HLA-B27 (v. arthron •= articulate. A. [Cjr. In prezent. [Gfr. .tie. gryposis = indoire. 1S53-1940. si artrogripoza congenitala multipla. s. s.articulatii. r. A. tab. OASELOR BAZINULUI / articulations du bassin / articulations of the pelvic girdle. / arthrodie. [^r. de. s. kenlesis = mfe-patum. V. anat. METATARSOFALANGIENE / articulations metatarso-phalangiennes / metatarsophalangeal articulations. arthron = articufatie. V. -articulatii. .articulatii. anat.} Refacerea prin operatic a unei articulatii mai mult sau mai putin alterate si anchilozate. AA.afie.] Parte a anatomiei de-dicata studiului articulatiilor.} Durere articulara.fie. m. ARTROPATIE.tie care. / arthrogrypose. Se asociaza si un grad de *amiotrofie. . INTERMETATARSIENE / articulations inter-metatarsiennes / intermetatarsal articulations. ARTROLOGIE. V. s. ARTROPLAST1E. / arthrolyse. V. joint mice. In unele cazuri boala ar putea fi consecinta unei anomalii de dezvoltare a neuronilor din cornul anterior al maduvei. sistem HLA). Afectare articulara cu *epansament In general aseptic. inflamatorie asimetrica. AA. arthron = flrticuiatie. p. anat. arthron = artic. [C. Utila pentru a evidentia corpi straini.).\ Orice leziune articulara de origine nervoasa (ex.articulatii. METACARPOFALANGIENE / articulations metacarpophalangiennes / metacarpophalangeal articulations. anat. Sindromul Fiessinger-Leroy-Reiter este considerat o forma de a. foarte probabil. ARTROFIT. [Qr. AA. tab. tab. anat. / arthralgia. s. f. ARTRITA HIPERTROFICA / arthrite hypertrophique / hypertrophic arthritis. une-ori ereditara. f.] Interventie chirurgicala efectuata In scopul redarii mobilitatii unei articulatii anchilozate. Indeosebi prin anchiloza fibroasa a articulatiilor (cu exceptia articulatiilor coloanei vertebrale si temporomaxilare) cu mentinerea membrelor superioare si inferioare In flexie sau In extensie. tab anat. de [a plassein = a. tab. / arthrocente-sis. de unde descrierea unei forme a.articulatii. graphein = a scrie. profesor [a 'Paris.. c. arthron = articulatie. Contraindicata In artrita septica. anat. Sin..

a . f. / arthrose. s.) prin tratament adecvat. {Lot. ARTROZA. Specie din genul ''Ascaris care traieste ca parazit In intestinul uman. s. f. [Qr. \Gjr..} Absenta salivei ca urmare a unei *acrinii sau din cauza unui obstacol al canalelor salivare care determina o retentie salivara. fiind Inghitite si revenind In intestinul subtire. s. f. Sunt infestati mai ales copiii. / assimilation. modificarea caracterelor unui organ In raport cu organul simetric. putrefactie. f. ASFIXIE. askarizein = a fopdi. e^amina. / ascites.ni. f. s. apen-dicular etc. idnga.} Gen de viermi din ordinul Nematode. f. "osteofitoza marginala si. [Cfr. dar eel mai frecvent este primitiva. de. de ex. s. dupa umplerea acesteia cu ser fiziologic. 196 ASINERGIE ASCARIS LUMBRICOIDES / Ascaris lumbricoides / Ascaris lumbricoides. Indeosebi gastrointestinale (vomismente. s. f. 2) Paralizia mus-chilor respiratori prin blocarea centrilor nervosi sau prin leziuni ale nervilor motori ai toracelui. f. insuficienta cardiaca globala. spre deosebire de *antisepsie. [Gjr. {Gjr. A.. ASFIGMIE. [Cfr. este utilizata Indeosebi In explorarea articulatiei genunchiului. Actualmente.] Deschidere chirurgicala a unei articulatii. a putsului. a acf:iona. s. Indeosebi In *jejun. s. si xerostomie. | Gjr. "osteosderoza subcondrala. symmetric = simetrie. n . care ramane latent.priv.. f. a . sanare = a face sandtos} 1) Eli-minarea unui focar de infectie (ex. / asymptomatique. ASIMPTOMATIC. V. m. Obs. skopia . f. Are o culoare rozrosiatica. ARTROSCOP. localitate. ve. osteoarthritis. askarizem = a fcpm. skopos = ofiservator. ASCARIDIOZA.e^aminare. / arthropneumography. f. monooxid de carbon). / asymptomatic. 2) Eliminarea. sphyzfm = a puba. ARTROTOMIE. f. In cazul leziunilor cartilaginoase. de-semneaza oprirea respiratiei prin imposibilitatea schimburilor respiratorii.\ Vierme care apartine genului *Ascaris. / sanitation. AspectuI lichidului poate fi serocitrin (*ciroza hepatica. ASINERGIE. / degenerative joint disease. meniscale. tuberculoza peritoneala. practicata In scopul unui *drenaj permanent. In plamani. / arthroscopy. arthron = articulafie. cu *anastomoza sinovialei la piele. f. tome = taiere. \Lat. / assimilation. f. f. / asymmetry.. Cauze frecvente de a. -atos = ceea ce survine unpreuna.. / arthroscope. vedea. \Qr.. / arthrorisis. / ascaride.. Sin. -atos = aer. si artrografie. s. artrita hipertrofica. ASCARID.] Radiografia unei articulatii In care. asphyxia = oprire. ASIMILATIE. m. ARTRORIZA.] Absenta *pulsului. / asialia.. Incaperi (sali de operatie) sau a organismului.] Metoda ultramoderna de explorare vi-zuala a cavitatii articulare.] Operatic prin care se obtine limitarea miscarilor la nivelul unei articulatii prin for-marea unui prag osos In calea miscarilor articulare. Ex. f. siafon = saCizia. ascarizi.. s. \Qr. digestive. amigdalian. pe cale venoasa.priv. la skopein = a video. inaff. / ascite. / arthrotomie. a -priv. Intr-o proportie care depaseste pragul de toleranta. In (imp ce sinoviala este normala sau cu leziuni discrete de inflamatie. purulent ('peritonita cu *pio-geni). V. syn = impre. f. / asynergie. cancerul (Indeosebi digestiv sau genital). f. ci per- . este indicata Indeosebi In paralizii si deformatii articulare dobandite.} Absenta totala a simetriei: 1) In organism. 3) Prezenta In aerul ambiant. m. / asphyxia.r. s. / ascarid. sindrom Loffler) si anticorpi decelabili prin serodiagnostic. ASIMETRIE. [a skopfin = a. regiune). de. artrozice sau posttrau malice. -atos = gurd} Deschidere chirurgicala a unei articulatii. adj. ad = cdtre. s. frecvent. obiecte. askites.priv.: osteoartrita degenerativa. symptoma. ARTROSCOPIE.ula. poate avea numeroase cauze: 1) Obstacole mecanice (*strangulare. sectiune.. -oza . graphein = a scrie. a . f. de la temnein = a t&ia. se caracterizeaza prin fenomene de sinteza pe cale enzimatica. care este *curativa. a. f. Insuficienta cardiaca). stoma. s. [Cjr. ereisis = ridicare.. s. distrugerea unui agent care produce sau transmite o anumita boala In-tr-un anumit teritoriu (locuinta. V. sphygmos = puts. s. o lungime de 15-25 cm si provoaca *ascaridioza. f. Ant. A. f. s. / asynergy. arthron = articu[atie. de [a assimilare = a face asemanator fi similis = asemandtor} Transformarea si Incorporarea substantelor nutritive la nivelul tesuturilor organismului.. / asy metric. ASEPSIE. cuvantui a. de. *sindrom nefrotic. ASANARE. s.e. A.. etimologia termenului). a . celulara. a sari. f. poate avea caracteristid de *transsudat sau *exsudat. / asphygmie. / asialie. s. / arthrostomie. corpi straini In caile aeriene) si orice alte cauze care pot fi la originea unei compresiuni pulmonare sau a unei obstructii a alveolelor pulmonare. a gazelor irespirabile sau toxice (dioxid de carbon. s. arthron = articutat-it. de unde se deplaseaza In trahee. A. [^r. / arthrorise. s. care vor da nastere larvelor ce vor migra din intestin. s-a injectat aer. chilos (compresiune tumorala sau rupere a 'canalului toracic) sau verde cand contine bila. [Qr. / arthroscope. piptein = a. hemoragic si chiliform sau 'lactescent (*tuberculoza.. adj.ARTROPNEUMOGRAFIE ARTROPNEUMOGRAFIE. s.priv. [G. A. arthron = articuCafi. [Qr. f. m. este o metoda *profilactica. Infestarea se produce prin ingestia oualelor de parazit.: ciroza hepatica (cea mai frecventa). a ef(amina. arthron = articuiafie. s.: pi. / assainissement. Sin : chiloperitoneu (v. / asphyxie. / ascaridiasis. s. s. In faza migratorie se produc *eozinofilie (v. / asepsie. / arthrotomy. utilizand 'artroscopul din fibre de stida. -onis = asemdnare. si anabolism.: dentar. a sdri. arthron = artu. este uneori secundara unei disfunctii articulare de cauze diverse. *carcinomatoza peritoneala).\ *Endoscop care este adaptat pentru examinarea interiorului cavitatilor articulare. s.: In cazul unei artrite supurate. Alterarea biochimica esentiala probabila este scaderea cantitatii de "mucopolizaharide (*proteoglicani) din substanta fundamentala. f. In functie de continut.i sepsis = infecfie. assimilalio. ASCARIS / Ascaris / Ascaris. askarizein = a sari. pneuma. [Qr. diaree si dureri abdominale). / arthro-pneumographie. a. Ascaris lumbricoides. s. lichidul de a.] Ansamblu de metode fizice si chi-mice care Tmpiedica contaminarea cu microbi a unor substante. 2) In biochimie. a. / arthrostomy.] Artropatie cronica (de obicei monoarticulara sau bilaterala si simetrica) caracterizata anatomopatologic prin distructie initiala si primitiva a cartilajelor articulare. s. nid necoordonare. s. s. aproape. s. de la syn = impreund. s. afectand una. / arthroscopie. s.: dezasimilatie.. f. f. sub anestezie generala.} Initial termenul a avut semnificatia de moarte prin Incetarea batailor inimii (v. ASCITA.priv. modificarea dispunerii atomi-lor sau grupelor de atomi Intr-o molecula. / asepsis.] Infestarea cu *ascarizi si diverse-le tulburari care rezulta consecutiv acesteia.i ergein = a iucra. [Cfr. s.. li-gamentare. iar sub varsta de 6 ani boala se poate complica cu ocluzie intestinala. [Gfr. / ascaridiose. s. f.. uneori cu cavitati pseudochistice. / asphygmia. hypertrophic arthritis. arthroa = articulate. f. din care face parte si specia "Ascaris lumbricoides.wa. [a a .are. V. 4) Diminuarea sub nivelul de toleranta a concentratiei oxigenului atmosferic. dt la askos = burduf} Acumularea de lichid liber In cavitatea peritoneala. s.priv. mai multe sau totalitatea glan-delor salivare. 'in prealabil. ASIALIE. artroscopie. \Gjr. f.tiii -ozd. ARTROSTOMIE. n. iar termenul poate fi utilizat in sens general sau aplicat la un sector din organism. V. A. s. f.] Care nu determina simptome clinice. artrita cronica degenerativa. ASCITA CHILOASA / ascite chyleuse / chylous ascitis.). Se dezvolta In intestinele vertebratelor.] Tulburare particulara care nu este nici paralizie.

priv. stereoagnozie. ASPERGILLUS / Aspergillus / Aspergillus. / asthenia. ceea ce conduce frecvent la *diplopie. 2) In biochimie. 5) a. si acid arahidonic. miastenie. de. coexistenta a doua sau mai multe stari patologice.. / aspiration. ASPERGILOZA. stereos = solid. a sufla (ad = catre. s. prin deformari neregulate ale corneei 197 . ASOMATOGNOZIE. antipiretic. / asthenocoria. s. utilizata in mod curent pentru antistreptolizina 0 (v.] Prima denumire comerciala (1899) a acidu-lui acetilsalicilic (DCI). {CJT. vedere. prin deformare conica a corneei. Aminoacid neesential. a sta. a imprastia. bronsica (metoda de diagnostic sau terapie). ASTAZIE. Dipeptid derivat din *acidul aspartic. adica a *somatognoziei. associatio. Sin. / astigmatisme.priv. -ism} *Ametropie consecutiva unui defect de curbura a corneej sau a cristalinului pe diferite meridiane. o . s. prin insuficienta muschilor drepti interni. ASPIRINA. saiiciiat de metit.priv. raspandi} Gen de ciuperci din clasa Ascomy-cetes. a . / asparagine. s.ta. sperma. spir . f..: miastenie (v.: *psihastenie. prezent In numeroase vegetale.). a aerului sau a lichidului din cavitatea pleurala. s. 5) A. / asystolia. aspi-ratio. ops. m. / asthenopia. chirurgicata (uscarea campului operator).: semn Adams-Foley (v. in. -ism. aspergere = a raspa-ndi. [atin a[ unei plante rozacee. 4) A. Simbol Asn sau N. gastrica. [Qr. s. 4) a. proprietate a fenomenelor psihice de a se corela si gmpa In campul constientei. si debilitate. Consecinta: asfixie mecanica sau pneumonie de aspiratie. [Cjr. [Lat. dintre care unele sunt pa-togene. / asplenia. / aspartame. ASPERGILOM. / aspermatisme. / somatoagnosia. / aspermatism. Se observa In cursul *sin-dromului cerebelos sau In cursul *sindromului piramidal frust. •atos = punct. / association.priv. pe. a . intestin sau cavitate se-roasfi). s. Sin. de ex. s. f. / astigmatism. / aspl6nie. fatigue. opos = vdz. printr-un tub introdus In stomac si racordat la un sistem de a. a • priv. moderata. s. s. Ciuperca poate disemina pe cale sanguina In creier. / astereogno-sis. V. ASPERMATISM. a. Tipuri: 1) A. inima si rinichi. f. s. m relief. lumina nu mai este focalizata Intr-un punct la nivelul retinei. imprastia. ASTENIE. s. c) a. spirare = a rdsufla). f. 2) A. putere. In *hipermetropie. de ia aspirare = a inspira. antiagregant pla-chetar si antitrombotic. s.). s. ASPIRATIE. s. *Edul-corant de sinteza.] Absenta *splinei. observat eel mai frecvent la femeia tanara. ASLO / ASLO / ASLO. -enos = spKnd. sange. putere. iar imaginile sunt percepute deformat. Sin. Sin. la gnonai = a cunoaste} *Agnozie ma-nifestata prin nerecunoasterea obiectelor prin palpare. 2) Extragerea unui continut lichid dintr-o forma-tiune cavitara sau tubulara: a) a. [Cat.prw. din cauza oboselii prin suprasoli-citarea *acomodatiei. reactie care duce la formarea de agregate moleculare reversibile. conic.} Imposibilitatea concentrarii sus-tinute a vederii. de [a a . s. pleurala. ASPARAGINA. -atos = corp. systole = contracfie. 3) A. aspergere = a. [Lot. b) a. s. s. sthenos = fortd. s. s.} 1) Patrunderea unor lichide (varsaturi. f. -oza . splen. hipermetropic pe un meridian.. f. de la sterizein = a sta nemiscat. [£jr. morbida. Se asodaza aproape Intotdeauna cu *abazia. f. / asthenopie. ASPLENIE. f. In consecinta. -omn. m. stasis = se. metoda psihanalitica de expiorare.. f. / astasie. *amida a *acidului aspartic. s. In care meridianul eel mai refringent este vertical. pustule. numeie. / asthenie. ASISTOLIE. s. d) a. s. m. acomo-dativa.. administrarea simultana a mai multor medicamente care se potenteaza reciproc. ulceratii. dar fara *paralizie. soma. Oboseala vizuala. pipait. aspergere = a. ptantd denumita.. stigma.} 1) Diminuarea generala a energiei si performantelor organismului fara relatie cauza-efect cu un efort. V.: sindrom Bean. n. rasp&ndi. [Lat. a .priv. 2) Termen utilizat si ca sufix pentru a desemna diminuarea functiilor unui organ sau ale unui sistem.} Imposibilitatea mentinerii posturii verticale. a. Se deosebesc: 1) A.de. a. a face sd find. f. n. f. / asterixis. s. gastrica. Caracte-ristici: leziuni pulmonare cu hemoptizie (pseudotuberculoza) si/sau leziuni cutanate (eritem. de ia associare = a asocia (fid = [a. sthenos = fortd. Se mani-festa prin dispnee. tumori subcu-tanate fistulizate). este un medicament cu larga uti-lizare. s. de ia a • priv. a. frecvent. kore = pupiiil} Sin.conform re-gulei".inan. s. -onis = asociere. . imprastia. f. Sin. [Qr. [C. / asterixis.). aproape.ford putere. care survine In 'miopie si In unele "nevroze. s. / aspcrgilloma.ASISTOLIE turbarea facultatii asocierii miscarilor elementare In acte complexe din cauza dereglarii succesiunii contractiilor musculare care participa la un gest esential. -inn. fie patologice. m. cauzata de incoordonarea neuromusculara. cunoaste} Pierderea constientei referitoare la existenta unei parti a propriului corp sau a Intregului corp.priv. a. cuprinzand mai multe specii. pu-tore. a . sterixis = pozifie _fv(fl. f. ASTIGMATISM e) a.. contrar regulei. ASTENIE MUSCULARA / asth6nie musculaire / myasthenia. de la a ..re. ASTENOCORIE. f.] Sin. / aspirine. s. f. / aspiration.). / aspergillosis.. -onis = aspirafie a aeruiui. 3) a.priv.r. n. socius = asocial)} Relatie Inchisa In timp si spatiu Intre fenomene si obiecte: 1) In neuropsihologie. [Qr. pu-ten.. s. [§r.: somatoagnozie. gnosis = cu-nooftere. aspergilom si aspergiloza. modificari variabile (reversibile spontan sau dupa diferite probe) ale repolarizarii ventriculare si. asthenos =..: distonie neurocirculatorie. f.j Tumora granulomatoasa formala de colonii ale ciupercii Aspergillus fumigatus la nivelul bronhiilor sau al unei cavitati pulmonare preexistente. [Lat. f. ca antiinflamator. / astasia.: agnozie tactila.: semn Arroyo (v. sthenos = forfa. constituent al proteinelor. ASTIGMATISM. ASTERIXIS. medicamentoasa. f. langa. / aspartamc. astigmie. si t6aialga. s. s. la gnonai = a. Principala specie patogena pentru om este Aspergillus fumigatus. / association. f. si sindrom Da Costa. neregulat. dureri precordiale. gnosis = percepere. senzatie de astenie. 2) Termenul se mai utilizeaza si pentru desemnarea insuficientei functionale a unui organ: a. Se observa In leziunile lobului parietal. / asystolie.] Imposibilitate sau dificultate In *ejacularea 'spermei. f. / aspirin. continua sau discontinua. cu efecte fie pozi-tive. a mai multor germeni microbieni. endocavitara (la nivelul unei caverne pulmonare). / asthenocorie.pentru Spiraea ulmaria. [Qr. a . microbiana. / asomatognosie. -atos = sa. f.. miopie pe un alt meridian. astheneia = sla6iciune. hepatica. / asparagine.] 1) Termen care desemneaza absenta 'sistolei cardiace. libera.. a . f. f) a. ASOCIATIE. al carei sue confine. s. A. m. 6) a. f. V. [Cjr. musculara. spre. Sindrom imprecis. s.rce. continua (dintr-o plaga. cunoastere. invers. f. f. s. / aspergillose. 2) A. lichid amniotic) In caile aeriene. / astereognosie. tahicardie sinusala sau palpitatii. [Qr. s. Abrev.] Boala provocata la om si animale de duperca Aspergillus fumigatus. ASPARTAM. / aspergillome. ASTENIE NEUROCIRCULATORIE / asthenie neurocirculatoire / neurocirculatory asthenia. [o • pentru ac-etii. de ia istanai = a plasa. s.. Uneori termenul este utilizat In sensul de "impotenta. a lichidului de staza gastrica. V. de.. f. ASTEREOGNOZIE. intestinala. analgezic. s.pere. n. de origine neclara. f. ASTENOPIE.priv. asthenos = fara. compus.

} Dificultate In initierea miscarii picioarelor cand acestea se afia In contact cu solul. protoplasmic. m. la a .te. EfectuI este util pentru reducerea secre-tiilor unei plagi sau a mucoasei intestinale (efect antidiareic). 3) In limbaj curent. ASTM BRONSIC / asthme bronchique / bronchial asthma V. aranjare. astron = ste-a. neasteptate pe un fond de anxietate persistenta. 6) A.] 1) Tulburare aflata In relatie cu *ataxia sau asemanatoare ataxiei.: amiotaxie. ATAXIE. n. este o afectiune inflamatorie cronica a cailor aeriene. lat-tein = a ordona. cu manifestari mai mult sau mai putin asemanatoare crizei de a. 2) Tulburarea de panica reprezinta repetarea a. derealizare. astragalus. extrinsec neatopic (ca raspuns la contractui cu un alergen.rna. bronsic adevarat si simptomatic: 1) A-bronsic adevarat.u sunt dare. / atavism. vertij. 2) Bolnav afectat de ataxie.. 3) A. pierderea reflexelor osteotendinoase si a sensibilitatii profunde. me. -e. / talus. 2) Detasare emotionala. s. de.cwr'\ V. 182S-1S8Z. Etiologic se disting a. m. a. pentru de-numirea a doua tipuri de tulburari anxioase: 1) A. s. In care intervin numeroase tipuri celulare. n. Cu debut Intre 5 si 15 ani. la a . Din punct de vedere evolutiv si prognostic se deosebesc a. Se disting a. la tattein = a ordona. s. se caracterizeaza prin: ataxie cerebeloasa. s. cu staza pulmonara. m. ASTROBLASTOM. Strasbourg fi •SerKn. / ataxia. sau pseudoastm. s. sur-vine brusc (fara relatie certa cu o situatie exterioara declan-satoare) si consta In asocierea unei senzatii de frica intensa (teama de a muri.\ 1) Ocurenta brusca. codificand proteina denumita frataxina. 2) A. In sange apar Ig. f. asthma = gAfaiaia.. s. [itd. de grad mic (I.priv. -omo. care sunt dezordonate. / astroblastoma. ATAC. a. ASTRAGAL. / astringent. ATAXIE FRONTALA BRUNS / ataxie frontale de Bruns / Bruns' ataxia. sau f. s. a.te. F. ataktos = nere. DebutuI este brusc si (desi simptomele dominante variaza de la subiect la subiect) se considera ca poate fi diagnosticat clinic daca patru din urmatoarele simptome survin brutal si se exprima la maximum In mai putin de 10 minute: palpitatii. atara-xia = impast6i. / ataxic. [Qr. (succe^iv) la '}\pnigs6erg. s. astm (1). In mers (a..] Termen desuet utilizat pentru desemnarea fenomenului de reaparitie a unor caracteris-tici ereditare defavorabile ramase latente timp de una sau mai multe generatii intermediare. extrinsec atopic (prin raspuns anormal al organismului la contactui cu un alergen care activeaza un don de limfocite B. probabil o reactie alergica la endoalergeni formati la nivelul unui focar infectios local. s. protoplasmatice si a.caia la ^(e. format din astrocite bogate In prelungiri dispuse In toate directiile. iar dupa 15 ani de la debutui afectiunii Tsi pierd capacitatea de mers. / astroblastome.} Cea mai frecventa forma de 'ataxie ereditara (In Europa prevalenta 1/50 000). constituit din astrocite aplati-zate si alungite. de la ad = cdtre. Tulburarea este legata de leziuni ale lobului frontal (*sindrom de lob frontal). ce se manifesta In ortostatism (statica). s. atribuit unei react" reflexe. eozinofile si linfocite T.. de obicei asociate cu tulburari ventilatorii obstructive de intensitate variabila. care include astrocite globuloase si este observat In unele *facomatoze.guiat. dispnee paroxistica nocturna asdata unei cardiopatii cu insuficienta ventriculara stanga. [Cfr. intrinsec (cu mecanism incert. / asthme. atavus = strOmofi -ism. crisis. iar In 10% diabet zaharat. r. simplu. a. / attaque.: boala Friedreich. adj. / astrocytoma. Sin. s. / astragale. Functiile a. astm) ce reprezinta o manifestare a *insuficientei cardiace. [QT. 2) In limbaj clinic. cu tuse.-dicina in. b. Ex. s. exista trei mari tipuri: a. -<wno._ ATAC DE PANICA / attaque de panique / panic attack. Marea majoritate a bolnavilor prezinta scolioza. ATARAXIE. urmate de regula de o *expectoratie mucoasa. A. durere sau Jena toracica. frica de a Innebuni. . din unele stari febrile.priv. pot fi clasificate In: 1) A. de grad malt (III .] Sin.: pseudotabes (v. ASTM. / astringent. m. Ca urmare. convulsii si tulburari de mers. simptomatic. caracterizat prin crize de *dispnee paroxistica de tip expi-rator. iar celalalt normal. a aranja. parestezii la nivelul membrelor.. ATAVISM. a. fara relatie cu o reactie alergica. s.priv. cardiac. [Nikolaus Freidreich. [Ernst Viktor von Leyden. denumit uneori si a.. senzatie de sufocare.udwig Bruns.. s. s. / astrocyte.). 1858-1916. Indeosebi mastocite. m. [Lot. ASTROCITOM. blastos = germe-n. astron = stea. / asthma. infecto-alergic sau atopic intrinsec). / atavisme. fibros. [Cfr. adj. [Lot. cu formare de complexe Ay-Ac). violenta ca manifestare.. Sin. [Cjr.di. locomotorie) si In timpul efectuarii unei miscari (a. ASTRINGENT. adj. \Qr. aranja.. / astrocytome. n. greata. diitringens. sin. stringerc = a strange. f. dar ele au rol cert In organizarea structurala a *barie-rei hematoencefalice si In controlul mediului ionic al neuronilor. De exemplu. s.dde. n. s. ATAXIE LEYDEN / ataxie de Leyden) / Leyden's ataxia.] Tulburare motorie nonparalitica ce se caracterizeaza printr-o proasta coordonare a miscarilor. a Uga. f. m. apoi dt patoCogie me. si a. n. s.] (Substanta) care exercita o retractie fibrilara la nivelul tesuturilor vii. de p.ASTM pe acelasi meridian. astroci-tom. \Lat. / attack.rg. patologica. m.. taraxis = tuilJurare} 1) Stare de calm mental obtinuta prin suspendarea judecatii privitoare la chestiuni controversate. s. s. s.. indiferenta. f. pronuntata care apare brusc la un bolnav cu *tabes frust si dispare rapid sub actiunea unui tratament specific.: fenomene a. s. astron = stea. cu prognostic bun si evolutie lenta.] V. cu celule gigante (gemistocitice).] Tumora primara a SNC care se dezvolta din 'astrocite. disartrie. frisoane sau bufeuri de caldura. Etiologic s-au descris 3 forme prindpale: a. 18321910. F.id. ATAXIE FRIEDREICH / ataxie de Friedreich / Friedreich's ataxia. transpiratii. mecdc airman. medic airman. reversibile partial sau total. A. senzatie de strangulare. deci un a. n. Gena a carei mutatie este responsabila de a. Este prima boala autozomal recesiva demonstrata a fi consecinta unei "mutatii dinamice. ASTROCIT. / ataxique. kytos = cdula.: ereditate ancestrala sau de revenire. poate fi considerat ca expresia unei gene *recesive sau a unei *recombinari genetice. / astrocyte. m. Sin. reflex. In care un ochi este astig-mat. ATAXIE ACUTA TABETICA / ataxie aigue tabetique / acute tabetic ataxia. II).astroblastomul si IV glioblastomul). a . Decesul survine Intre 40 si 50 de ani. kytos = ceCuCd. / ataraxia. survenind In special noaptea si dimineata devreme. / ataraxie. taxis = ordonare. de. ATAXIC. profesor de. a. spasmodic. ou f. tab. profesor de anatomic. m. In 70% din cazuri se constata cardiomiopatie hipertrofica. n. wheezing si sibilante. neurolog airman. frica de a muri. n. [I. din {ST. A. Pseudoastm (v. atturcare = a mcepe.. determinand secretie de IgE).. adj. spontan sau prin terapie.: criza. Este expresia unui puseu de meningoradiculomielita posterioara sifilitica.} Sindrom respirator cronic determinat de cauze multiple. stroke.hta. tabes ereditar. f. astragalos = os. [tfr. de a comite un act 198 ATAXIE LEYDEN necontrolat) asociata cu simptome vegetative. cu evolutie rapida si prognostic foarte rezer-vat. asociata unei hiperreac-tivitati bronsice nespecifice la stimuli variati. cinetica). ' ASTM CARDIAC / asthme cardiaque / cardiac asthma. 2) A.] Celula a macrogliei caracterizata prin prelungiri protoplasmatice sau fibroase de forma stelata. este notata X25 si se afia pe bratui lung al cromozomului 9. Termen vechi.oase. prin complicatii cardiorespiratorii. tremuraturi sau secuse musculare. de. fibhlare. se produc episoade recidivante de bradipnee expiratorie. Jfanovra. readus In drculatie de *DSM IV. anat. *apoplexie. emetrop etc. de a deveni nebun. constand In agitatie extrema. grupate In fascicule. de p. . / ataxie. a unei afectiu_ni acute sau a unui episod acyt dintr-o afectiune cronica.

} Termen generic care desemneaza factorii implicati In procesul de 'aterogeneza. / atome. athere = terci. fumatui etc. iithere = terci.. s. ate-les = incomplet. f. sphtiiru = sfera. f. in ime-diata apropiere a suprafetei Pamantului. ektome = eyizie. / atticotomy. timus.oase. wtdrire. termen preiuat ulterior m arfiitecturd. Etiologia a. 1 atm = 105 pascal. se poate calcifica si.] 1) Mod de a fi sau de a se comporta al unei persoane. atticus. a unei boli). [a gennait = a produce. gr. tab. ATEROMATOZA. f. a . ATEROM. tome = tdiere. ATEROGEN. fierturd (-oma). nudeele gri centrale. f. Forme (In functie de localizarea procesului de a. f. [Qr. s. s.sau bilaterale involuntare. / atmosphere. aptitude = aptitudine. manifestata prin stare de indife-renta. Var. Sin. din gr. fizica sau normala reprezinta o unitate de masura tolerata pentru presiune. [personaj mitologic: titanul Atlas. -onis = atenuare. constituita dintr-un depozit lipidic extracelular situat In intima arteriala. manifesta prin deficit anabolic. ATEROMECTOMIE. formand un fibroaterom. -oza . ulcera. Proprietatile fizice si chimice ale a. Unitatea de presiune In SI este 'pascal. {Cjr.] 1) Scaderea tonusului afectiv. / attique.). / atheroembolism. a . sklerosis = indurare.: dislipidemia. la nivelul extremitatilor. [Lat. a reduce-} Diminuarea intensitatii unui fascicul (de radiatii luminoase. \Gjr.priv. -oma. [Lat. secfiune. ATICOANTROTOMIE. din gr. s.a m. totodata. fierturd. tome = tdiere. spirit. / atherogene. ATEROGENEZA. s. ATICITA. athere = terci. [Lat. poate fi acuta sau cro-nica. / athetose. / atticoantrotomy. / atypique. thy-mos = minte. f. a . \Qr. cerebrals intereseaza poligonul Willis si ramurile sale. a. [Cfr. este considerata o boala generala oom-plexa. s.] Proces patologic complex caracterizat prin distrugerea fibrelor elastice ale peretilor arte-riali. de [a temriein = a taia. / atlas. attikos = referitor la fitena. s. taxis = ordonare. ATELECTAZIE. Var. atticus. prin a. atticus.} M. \Qr. f. ATICOTOMIE. termen preiuat ulterior in arliitecturd.] Otita medie In care inflamatia este dominanta la nivelul *aticii. [Cyr. imunitar si perturbari ale hematopoiezei. 'in functie de evolutie.: sindrom Louis-Bar (v.. f. s. atomos = mdivi-zihil. / athymia. In evolutie. / attenuation. termen prduat ulterior m arfiitecturd. ghips etc. a aranja. V. f. Inlocuirea lor cu fibre conjunctive colagene (scleroza). s. s. 2) A. / atheromasie.tena. ATMOSFERA. / atherosclerose. improvizat sau confectionat special si utilizat pentru imobilizarea de urgenta sau definitiva a *fracturilor sau luxatiilor. [C. / atticitis. material plastic. si coree. / atlas. iar distrugerea se face mecanic sau cu laserul. f. fierturd. f. attitudiae. gr. pentru aterectomie (v. ballein = a arunca). f. s. f. / atom. nere- ATOM gulate si cu amplitudine mica. ATLAS.. adj. f.] Portiunea superioara a *casei timpanului. deviere de la o forma considerata caracteristica. [Lat. pana la Inaltimea de 5 km. In ultima instanta. m. care spijina cerul pe umerii sai. gr. ektasis = dilatatie} Colabarea (turtirea) alve-olelor pulmonare In lipsa aerului pulmonar. dur. poate fi: masiva.priv.. athere = terci. attikos = referitor [a Atena. chirurgie in/an tild fi de chirurgie ortopedicd la 'Sans. ATETOZA. [Lat. ATITUDINE KIRMISSON / attitude de Kinnisson / Kirmission's attitude. aritmice.: forma a. n. f. [EdouanI Francis Kirmisson. s. stratosfera si ionos-fera. / athymie. A.] Leziune histologica Intalnita In evolutia *aterosclerozei. s. chirurg francez. 2) thymos = principiu vital. 2) Tinuta sau pozitie a corpului. / attitude. A. (ex. s. abductie si rotatie intema. s. fierturd (-oma]. 1'. athere = terci. ionizante. gemian = a produce. unde sonore etc. prezinta trei mari zone: troposfera. -ita. \Gjr. f. NA: recessus epitympanicus. numeric egala cu forta exercitata pe cm 2 de o coloana de mercur Inalta de 766 mm. / atticite. ATENUARE. / atherogenese. s. / atherogenic. se Intelege formarea de ateroame multiple. f.} Sin. f. gr. s. s. adj. de inactivitate totala. atticus. Leziunea se acompaniaza adesea de o retractie a tesutului pulmonar vecin.] Neconform unui anumit tip.). m. depinde de natura si grosimea materialului traversal ATERECTOMIE. f.] Distrugerea sau ablatia placilor de aterom cu ajutorul aterotomului. / atherogenesis. n. s. Dupa Intindere.] Leziune a intimei arte-riale la nivelul careia s-au format *ateroame multiple. genesis = prodwere. variaza cu altitudinea. atmos = vapor. cu depunere de colesterol si calciu (formare de *ateroame). / atelectasis. indeo-sebi industriale. / atticotomie. Cauzele principale sunt stenoza si obstructia bronsica. Calea de abordare este chirurgicala sau endoluminala. attikos = referitor [a ^. athetos -ne. / atypic. f. de la skleros = tare. secftune. din gr. m. ATITUDINE. gr. ultenuatio.] Cea mai mica particula a unui element chimic ce pastreaza toate caracteristicile elementului respectiv. tipica. / athetosis. atypical. ektasis = dilatatu. [Gr. m. f. antron = pefterd. antrum. de la typos = tip. Uneori. / atheroembolism. / splint. / attenuation. fierturd. s. fiind. f. A. lemn. f. Se pot asocia modificari de tonus (hipertonie intermitenta sau hipo-tonie). adj. lente. f. [Lat. adj. s. de [a luiiein = a ordona. de. atlas = atlas. attikos = referitor [a fitena. s. model. s. din tat. / atherosclerosis. s. spontane. / attitude. m. fierturd. s. [Cfr. cavitate. anat. formatiunile subtala-mice. ATIPIC. ATEROSCLEROZA.r.] Dispozitiv. 8. sectionat fi temnein = a tdia. / ath6rectomie. -oza} Sindrom caracterizat prin existenta de miscari uni. [Qr. [ Trepanatie a temporalului prin care se asigura access la nivelul *aticii.priv. Ideas = e^tremitate. atheromectomie.): 1) A. ATIMIE. hastelta = Bat mic. embolie. / atelectasie. a6ur. tomos = taiat. [Itai. n. [Qr. / epitympanic recess. X. din metal. / attelle. are o 199 .ATAXIE-TELANGIECTAZIE ATAXIE-TELANGIECTAZIE / ataxie-telangiectasie / ataxiatelangiectasia.: ateromectomie. extinsa pana la circa 10 km de scoarta terestra. de. / ath6rome. A.\ Trepanatie larga prin care sunt deschise *atica si *antrul mastoidian. cantareste circa 5-1015 tone. embole = acfiunea de a arunc. symbolic. In literatura medicala. de [a emballeia = a arunca m (en = in. coronariana. influentate in di-ferite zone ale globului terestru de sursele de poluare. s. / attico-antrotomie. s.] V.fi\at. s. aranjare. ATOM. s. de obicei In forma de lama subtire.] In-velisul gazos al scoartei terestre. 1848-1927} Atitudine vicioasa de flexie. / atheroma. -oma. Miscari-le sunt accentuate de emotii si de activitatea intelectuala. localizata pe arterele coronare. s.priv. se poate fibroza. s. A. lobulara sau segmentara.. [at. marcd. / atheromasia. din gr. implica leziuni ale *sistemului extrapiramidal (ariile corticale 6. de la a . typikos = tipic. / atmosphere.. f.) la traversarea unui anumit material. . f. Intalnita In a doua faza a osteoartritei tuberculoase de sold. termen preiuat ulterior in arfiitecturd. Ex. [at. ATEROEMBOLISM. s. f. fierturd (-oma). s. Sinonimia cu termenul *postura nu este recomandata. sphaera. f. Pe cap de locuitor al planetei noastre ar reveni peste un milion de tone de aer. care proemina sub forma unei placi subendoteliale. ATICA. m. Intreaga a. Jumatate din aceasta cantitate se afla Intr-un strat relativ subtire. s. [Qr.] Procesul de formare a placilor de *aterom. 2) Absenta timusului. s. de la temnein = a tdia. athere = terci. / atherectomy.: boala Hammond. s. s. la 0°C. profesor de. substanta reticulata). Consistenta sa variaza in functie de raportui dintre materialul lipidic si eel fibres. athere = terci. [a attenuare = a s[a6i. f. a. s. angeion = vas. ATELA.

ATROFIE MUSCULARA PROGRESIVA / atrophie musculaire progressive / progressive spinal muscular atrophy. f. 4) A. si evolueaza progresiv. care inhiba efectele stimularii fi-brelor ganglionare *parasimpatice. Administrate pe cale bucala. Termen generic pentru ansamblul afectiunilor degenerative. [Lot. Ciotflo. / atresia. s. 6) A. a. haima. atria. drept primeste sange deoxigenat din Intreg corpul. 3) / atrium. ATROFIE CEREBRALA / atrophie c6rebrale / cerebral atrophy. de. Tipuri: 1) A. f.ATOMIZOR structure complexa. Ant. atropa = fieliadcinili din gr. s. de.antecamera. cfwurg german. [Lat. 8) A. f.} Diminuare a "tonicitatii normale a unui organ contractil.priv. [Qr. dislipoidica -secundara unei 'microangiopatii diabetice. iar perefii se. / atomizer.). f. iar In doze man are actiune centrala. 1866-1938} Sin. sectionat fi tem-nein = a taia. ihtiozifonria -asemanatoare cu cea din *ihtioza. si vaporizator. nucleui avand dimensiuni de ordinul W-IO-15 m. Sin. -trum = negru (deoarece in acwtd. permitand administrarea unor me-dicamente sub forma de *aerosoli.: auriculotomie. ATROPINA.. care afecteaza neuronii cortexului cerebral. ta a . a . ale destinulw. sunt utilizate ca spasmolitice. / atomiseur. tomos = taiat. ATONIE. secfiune.prin transformarea tesutului elastic cutanat In substanta hialina si coloida. f. / atresie. atrium = antuamera. m. gr. care devine galbuie. -tra. 2) Forme In care a. amiloidozei sau. ATOMIZOR. f. (identici sau diferiti). fiind alcatuit dintr-un nucleu (alcatuit din neutroni si protoni). / atrophie. *scleroza laterala amiotrofica).. A. (1). 1) A. exceptional. [Cfr. dementa senila). Clasificare dificila. la a . In ventricule prin valvele atrioventricu-lare. a urmatoarelor tulburari: disfunctie a sistemului nervos autonom (In esenta.cicatrice netraumatica si superficiala. NA: atrium. alcatuind molecule. aplazie si hipoplazie. alba Milian .] Stare de denutritie grava a sugarului.. 7) A.a. care apare sporadic. Sangele trece din a.). attritio. ATREZIE. [Cfr. / atriotomy. de la temaein = a taia} Incizie a auriculu-lui. localizata sau difuza. dupa o infiltratie locala de corticoizi. *hipotensiune ortostatica). [Lat. secundare. s. f. a . -ina. boala Parkinson si ca antagonist In supradozarea substantelor parasimpaticomimetice. boli rare ?i discutabil dasificate (ex. (2. a alcoolicilor (corticala tardiva). [Paul H. diminuarea consistentei si a elasticitatii acesteia. este un sistem neutru electric. s. 2) A. de. pi. este adesea ireversibila.: hipertrofie. / atropine. -tra.: FoFi-ATP-aza (v.} Absenta *transferinei din sange. f. s. a . dintoto'i ferrum = fier. / atropine. Are drept consecinta afectarea transferului de fier la nivelul eritroblastelor. \Qr. deficitului de dopaminhidroxilaza. f. permitand accesul chirurgical In cavitatea atriala corespun-zatoare. / atonie.. s. c. Sin.: 1) A. cortizonica . / atransferrin(a)emia. ATRITIE. cardiac (NA: atrium cordis) . este aso-ciata cu afectarea structurilor nervoase vecine (a. Dimen-siunile a. Termen propus foarte recent (1996) pentru asocierea variabila. [at. (a ater. s. / atransferrinemie. f. cu predispozitie ereditara. tome = town. este reversibila. ATROFIE OSOASA SUDECK / atrophie osseuse de Sudeck / post-traumatic osteoporosis. ATROFIE CEREBELOASA / atrophie cerebelleuse / cerebel.priv. a unui tesut sau a unui organ din cauza unui deficit de aport nutritional sau de activitate functionala. 2) A. poate fi difuza sau localizata. antisecretoare. fara pierdere prealabila de substanta. f. se facea focul [a romani. in blocurile atrioventriculare. s. s. freca. f. / atopy. -ina. auricular .dupa o *corticoterapie prelungita.).priv. dentorubrica). semne *extra-piramidale. 3) A. s. Sunt incluse In aceasta categorie: a.priv.} Absenta congenitala sau ocluzia unui orificiu sau a unui conduct natural. ATROFIE CUTANATA / atrophie cutanee / atrophoderma. se utilizeaza In colire ca midriatic. poate fi primitiva sau secundara unui medicament. si un numar de electroni egal cu numarul de protoni din nucleu. cavitatea timpanica propriu-zisa. .. corticate izolate (*boala Alzheimer. primitiva In treimea inferioara a gambei.. A.: boala Sudeck (v. *ataxie. ATRIOTOMIE.priv. Atropos = una dintre cdt. prin venele cave si sinusul coronar. c. mnegreau). a . a . c. a. tro-phe = ftrana. utilizata m mod curent pentru acid adenozin trifosforic (v. a. f. atrium. co-loida .: *boala Kraepelin). / athrepsia. / oreillette. diminuarea tonusului muscular. s. n. f.priv. s. Aceasta entitate include si *sindromul Shy-Drager. tonos = tensiune. s. s. Denumire generala a tuturor bolilor degenerative ale cerebelului. s. care se manifesta printr-o subtiere a pielii. s. nutrifie. prostatica provoaca o retentie a secretiei. f. s. diabetului. De asemenea. a. V. camera. [Qr. c. pulmonar spatiu situat la capatui ductului alveolar care se des-chide In alveole sau In sacii aerieni pulmonari. gr. ATRANSFERINEMIE. s. In ansamblu. trd 'Parce. (zeif:e. A. *boala Pick..... s. caracterizat prin subtierea pergamentoasa a pielii. Iar atrophy. Forma particulara: a. / atrophy. ce poate exista fie liber. Sudeck's disease. A. olivopontocerebeloasa. senila .] Stare de "hipersensibilitate sau de *alergie. / attrition. ATROFIE SISTEMICA MULTIPLA / atrophie systemique multiple / multiple system atrophy. s f. profesor la ^{am6wg. / athrepsie. atriotomie. a z. atomos = indivizibii. Lachesis fi fitropos). inertie uterina. uscata. sarurile solubile de a. In care este concentrata sarcina pozitiva si aproape Intreaga masa a a. V. ATREPSIE. 3) A. ATP SINTETAZA / ATP synthetase / ATP synthetase. cu excep-tia plamanilor. / atony.] Diminuarea de volum a unei mase celulare. Denumire generica folosita pentru a regrupa leziunile degenerative. V. \Gjr.camera superioara a fiecarui hemicord. Sin. In preanestezie pentru prevenirea reflexelor vagale. sunt de ordinul lO"10 m. m.priv. Sudeck. 5) A. fie In combi-natii cu aiti a. atopos = in afara (ocuiui normal'. / atopie. f. antiemetice. stang primeste sange oxigenat de la plamani prin venele pulmonare. subcutanata sau intravenoasa.stare fiziologica de senescenta a mu-coasei vulvare. s.] Termen utilizat In nomenclatura anatomica pentru a desemna o camera sau o cavitate care asigura comunicarea cu o alta structura.: 200 ATROPINA imbatranire) sau In cadrul unor procese patologice. ATRIU. vulvara .). ATOPIE. utehna. urmata de dis-tensia lobilor prostatei. threpsis = nutrifie. idiopatice sau congenitale.dro6i} Leziune a unui tesut sau organ produsa prin frecare sau zdrobire. f. 3) A. ATP / ATP / ATP. dar cu respectarea tesutului elastic. de la ater. -(rum = negru. Ex.portiune a cavitatii timpanice situata In vecinatatea ciocanului.fenomen fiziologic produs In cursul Tmbatranirii. se poate produce In cadrul unor procese de involutie fiziologica (ex. [Qr. a. difuze sau circumscrise. topos = foe. M. de [a attcrere = a.: boala Aran-Duchenne (v. si anticolinergic. -atos = sange. ATROPIE. -onis = frecare. dar superficiala. Abrev.] Alcaloid extras din Atropa belladona. caracterizata printr-o slabire extrema. n. / attrition. Uneori.. s.\ Dispozitiv care disperseaza un lichid sau o suspensie In particule fine. musculara. tresis = orificiu. a. f. s. [Lot. la var-sta adulta. 2) A. irons = p&ste. cicatriceala . generand anemia sideropenica congenitala. s. dupa sediul leziunilor: 1) Corticala. cu afectarea retelei cutanate de colagen. m. atrium =. *coreea Huntington. corticate asociate degenerescentei altor regiuni ale nevraxu-lui (*boala Creutzfeldt-Jakobs.

/ autoagglutinin. [at. auricula. poate evolua catre 'arieratie mentala sau *schizofrenie. mai sunt Inca utilizati In trata-mentui afectiunilor reumatismale.nutw atropina. adj. / auricular. de. / autisme. f.z. obtinandu-se *audiograma. Termenul este utilizat frecvent pentru desemnarea unor forme de psihoze infantile (v. s. pasagera resimtita de unii bolnavi anterior unei crize de *epilepsie. s. AUDIBILITATE. [Lot. / aurovertine. therapeia = tratament. s. La adult.] Denumire generica pentru substantele specifice formate In celulele unui organ si deversate in sangele circulant pentru a actiona asupra altor organe. f. m. ou f. s. Dupa Laennec. / audimutite. a. sectiune. / auriculo-osteodysplasie. s. / autoagglutinine.. EfectuI recomandarilor ce rezulta din analiza initiata prin a. / auriculotherapy.. [Lot. coloidaf). AUTOAGRESIUNE. [Lot.. osteon = os.\ Iden-tificarea sunetelor prin simtui auditiv. f. In forma foarte dis-persata. abdominale.] Element chimic pretios. f. tabagismului etc. a unei Intreprinderi sau a unei unitati medi-cale. AUDITIE. de la aggredi = a ataca. audi-bilis = cars poate. -ina . A. auricula. f. A. f. prezinta proprietati antiseptice si antiinfectioase (a. / audiometry. este evaluat la un control ulterior. dim. autos = sine. s. s. 'pal-pare si *percutie. de ex.\ Replierea In sine si pierderea contactului vital cu realitatea. pi. / aura. autos = sine. s. mediata. olfactive. s. reprezinta o manifestare tipica a *schizofreniei. exprimata prin incapacitatea de stabilire a unor relatii umane. NA: digltus minimus (2). de. insufi. de. f. m. s. activa). s. AUROVERTINA. AUDIOGRAMA. n. din [at. / autiste.] 1) Care se raporteaza la ure-che.. de. iar copilul mic este izolat. congenital word deafness. se disting a. cu lumea exterioara. -onis = auzire. imediata. desemneaza mai curand *prodromul unei crize generalizate (senzatie de tensiune intracraniana. insufi. A. [Lot. *angiotensina. Termenul se utilizeaza Indeosebi cu referire la "hor-monii locali ca "histamina. etimoio-gia tc. modificari de apetit. [Qr. AUTISM INFANTIL / autisme infantile / infantile autism. / autaco'ides. Actiunea de a auzi (a. f. A. aurum = aur. / Beals' syndrome. aggresio. [Qr. s.] Reprezentarea grafica a rezultatelor *audiometriei. s. la plassein = a forma. f. f. AUTOAGLUTINARE. / aura. / audiogram. AUTISM. s. s. / atropism. n. [Lat. [Lot. simbol Au. gustative. -ism.. f.me. Este nealterabil In medi-ile cele mai variate si. de.. / autism. AURICULO-OSTEODISPLAZIE. n. adj. adj. prin intermediul *stetoscopului. SubiectuI auditului este delimitat precis si se compara rezul-tatele reale cu cele admise In general. agglutinare = a iipi. Nou-nascutuI este indiferent la prezenta mamei. *eicosa-noidele. akos = re. Sin. s. 2) In prezent. s.. gramma = Inscriere.: atriotomie (v. Cea mai precoce psihoza a copilului.: boala sau sindrom Kanner. AUDIOMETRIE. foarte dens. auricula. fl au. uneori manifestari auditive. {'Eng[. insufi. f. s. paihice etc. / auriculotomy.] Intoxicatie cu *atropina sau "belladona. [a amis = urtcfie. / auscultation. / or. m. plasis = modl-[are. f. dys = grw. inde-pendenta de existenta surditatii. s. s. constand In stimularea urechii exteme cu ace sau fire apli-cate temporar. 2) Subject care sufera de autism. uuufi. agglutinare = fl Ivpi. AUTIST. s. [Lot.] 1) Termen introdus de Galenus pentru a descrie o senzatie subiectiva. gr..] Aglutinarea eritrocitelor unui subject de catre serul sanguin propriu. si a. atomic 79. aura = rasufiare. gr. m. vizuale. ihsufi. f. s. / auriculotomie. audire = a auzi. Totodata. pi. {Cfr. la amis = AUTOAGRESIUNE ureclie.] Tulburare grava a Invatarii limbajului oral la copil.. AUDIT. de. audire = a auzi. [Lot. n.). / audibility. m. AURICULOTERAPIE. n. f.] Metoda de examen clinic obiectiv care consta In ascultarea zgomotelor normale sau patologice din interiorul organismului.. f. f. f. -ism.diu. / aurovertin. / audit. s.rme. / auriculotherapie. reprezinta curba obtinuta prin reunirea pe un grafic a punctelor care marcheaza diferite praguri de audibilitate. s. / auto-agglutination. ausciiltare = a asculta cu atenpie. Este un metal galben. / audit. / auriculaire. s. s. gr. AUR. / audio-meter. s. absenta reciprocitatii emotionale si polarizarea exclusiv asupra lumii interioare. s. / auscultation. -onis = atac. s. AURA. autos = sine. gr. hearing. tome = taie-re. autos = sine insufi. Prezinta *ecolalie. AUSCULTATIE. m. f. s. / audiometrie. exista tendinta Inlocuirii sale cu termenul simptom semnal. ca urmare a prezentei unei 'aglutinine In ser si a unui antigen corespondent la nivelul suprafetei eritroci-tare. metron = mOsura. Se utilizeaza audiometrul. ca urmare. gr.. dificii. gr.). f.. dim. dim. n. s.la amis = urecfie.\ Metoda empirica utilizata In tratarea durerilor cronice. [Lot. a uni. a. metron = masura} Metoda de masurare a acuitatii auditive. s. dim. AURICULOTOMIE. s. [Lot. permitand explorarea si masurarea 'auditiei si a 'audibilitatii. audi-tus = auz.. / audiometre.] Aparat generator de sunete pure de intensitate variabila. Locul de proiectie tegumentara a transmisiei maxime a zgomotelor produse la nivelul unei structuri anatomice se numeste focar de a.. cu nr.ATROPISM ATROPISM. a unei psihoze sau a debilitatii mentale. Cat. Expresia fetei sale nu este cea a unui *arierat mental si uneori surprinde prin memo-rie si capacitate de calcul. constituie unui din cele patru pro-cedee clasice ale examenului clinic.. urechiusa sau auricul al inimii. 2) DegetuI al cindlea al mainii sau degetui mic. Unii dintre compusii a. s. f.\ Sin. AUDIOMETRU. AURICULAR. a modela} Sin. AUTOAGLUTININA. s.} 1) Agresiune Tmpotriva propriei fiinte.] Anticorp circulant cu proprietatea de a aglutina hematiile proprii. [at. autos a sine.] 1) Cu referire la *autism. / autoagression. [a audire = a auzi. autism infantil). *serotonina. n. fara a cauta un contact. \Cjr. cutanate.: sindrom Seals (v. AUTACOIDE. [Lot. audire = a auzi. f. a fost unui dintre primele biomateriale utilizate (In aliaje dentare). / audimutitas. / atropism. digitus auricularis. / gold. la temnein = a tdia. Inhibitor al lantului respirator mitocondrial care se fixeaza pe ATP-aza. de. s. audi-lio. alaturi de *inspectie. / audibility s. de [a audire = a ami} Intensitate fiziologica a unui sunet: limitele Intre care un sunet Incepe sa fie perceput si provoaca o senzatie dureroasa. sounding. a. s. m. autos = sine. / audition. s. radioactiv a fost utilizat In scog diagnostic si In terapia unor tumori maligne. / autis tic. adj. este dezinteresat de jucarii si se balanseaza urmand un ritm monoton. la auris = urecfie. f. / autoagglutination.it. Se asociaza frecvent cu *afazia congenitala.. 2) Termenul se utilizeaza Indeosebi pentru bolile In care exista 201 . / audition. {Lot. s. de la therapeuein = a ingriji. a uni. mutus = mut. f. f. m. f. de (a audire = a auzi} Evaluarea critica a unui sistem. / audiogramme. audit. prin aplicarea directa a urechii in zona de proiectie a organului investigat. [Cjr.. s. i. {Gfr. destinata descoperini defidentelor si corectarii acestora. / autacoids. auricula. m. sau f. s. audire = a auzi. ale subiectului. [1^. m.) sau simptom corespunzator unei crize partiale (mai mult sau mai putin complexe) cu evolutie rapida spre generalizare. [Lot. s. AUDIMUTITATE. pasivS) si de a asculta (a. ascuitare. de sete sau afective. f. s. cu conductibilitate electrica mare (fiind uti-lizat din acest motiv In informatica). / self aggression.

Ex. m. de. s. / autogreffe. intoxicatii. AUTOFAGIE. s. AUTOHEMOLIZA. / auto-immun. autoimunitate. / auto-antigene. a. observata In unele boli mentale. AUTOHTON. [Cjr. / autodialyse. V. V. clavis = elide (care se inchide singw)} Aparat utilizat pentru *sterilizarea cu vapori sub presiune.} Teama patologica de a ramane singur. s. s. de ex. la ana = din nan.} V. unde provoaca leziuni si tulburari functionate. [Cfr. Acest fenomen se Intalneste Indeosebi In perioadele de dezvoltare embrionara si de senes. automatos = spontan. digestio. outos = sine insusi. autos = sine insusi.centa. 2) Fixarea la nivelul unui tesut a unui antigen strain. 3) Patrunderea accidentala 'in sange a unor a. Obs. care In mod normal nu provoaca formarea de autoanticorpi. autos = sine insusi. AUTOFOBIE. phagein = a mdnca. f. iarasi. f. dialysis . s. munus = o6[igatie). phagein = a mdnca. / autogene. AUTODIGESTIE. [Cjr. s. s. A. [Cjr. [C/r. autoradiografie. dizoiva} Reactie catalizata de catre unuf din produsii acesteia. autos = sine insusi. autos = sine insu^i. histos = fesdtura. constand In ingestia de catre bolnav a unor fragmente provenind din propriul corp.AUTOANALIZOR 'autoanticorpi sau o mobilizare a celulelor fagocitare Tmpotri-va propriilor tesuturi. autos = sine insusi. grefa. V. In prezent este putin practicata. autos = sine insufi. 2) Stare morbida. autos = sine insusi. / autoantibody. / autohistoradiographie.} Tip de secretie interna In care celula producatoare este sensibila la propria sa secretie sau la cea a unei celule vecine de aceeasi natiira. iat. s. A. [Qr. f. s. f. pentru acest proces se utilizeaza terme. s.separare. f. Ex. [Cyr.: a. "mielina. adj. deoarece sunt . s. AUTOFAGOCITOZA. iradiere sau 'in neoplazii (a.] Hemoliza produsa prin agenti hemolitici continuti In propriul ser sanguin al subiectu-lui. de la lyein = a distruge. a purta). care se afla la originea unui retrocontrol pozitiv (autoamplificare) a] vitezei reactiei respective. pot aparea In mai multe cazuri: 1) Modificari ale tesutului purtator al antigenului dupa infectii. -e. autoantigen. s.. erythros = rosu. f. de (a krinein = a disceme. anti = contra. f. Se Incepe cu 2 ml. endo-gen. kytos = ceiuid. / autohistoradiography. insusi.] *Autoradiografia unei sectiuni tisulare sau a suprafetei unui tesut. [Cjr. / autoantigen. [Cjr. AUTOIMUN. f. V. f. AUTOGREFA. \Gjr.sechestrati" In interiorul unor formatiuni. gruphium. / autoclave. dobanditf). fiziologica si a.: sindrom Marlin (v. autos = sine insusi. a descompum (dis = separat de. / auto-digestion [Cjr. se pare. a separa de} Capacitatea unui subiect de a Tsi analiza sau judeca propria stare si propriile actiuni. apar anticorpi serid care reactioneaza Tmpotriva tesutului alterat si a tesuturilor analoge sanatoase. m. (at. de [a graphein = a scrie. autos = sine insufi. AUTOCRITICA. fiziologica are rol In menti-nerea echilibrului sistemului imunitar si este datorata unor anticorpi naturati de tip imunoglobuline M. Indeosebi ca urmare a unui deficit In *limfo-Cite T supresoare. / autophobie. tie. m. -oza. / autodigestion. autoimunitate. prin consumul tesuturilor proprii.} Stare In care sunt pusi In evi-denta anticorpi . din gr. autoimunitate. AUTOANALIZOR. radius = raz. autos = sine insusi. din gr. a. f. [Cjr. {Cjr. / autocritique.: In engl. / autograft. driceag de altoit. adj. kytos = ceCliiSf -oza. s. gennan == a produce} 1) Care se produce sau se dezvolta fara interventie din afara organismului. 3) Proces fiziologic constand In indepartarea unor componente citoplasmatice reziduale prin digestia aces-tora In lizozomii secundari. daca sunt accentuate. de la therapeuein = a ingri-ji} Metoda terapeutica prin care se recolteaza sange de la un pacient si i se reinjecteaza intramuscular. / autophagocytosis. AUTOIMUNITATE. Consecinta a dereglarii sistemului imunitar. s. f. m. s. AUTOFONIE. s. zilnic sau o data la doua zile.] Absorbtia si distrugerea celulelor unui subiect de catre fagocitele proprii. la katalyein = a distruge. care poate apare In unele boli ale urechii medii. Acesti a.} Se spune despre o in-fectie contractata In regiunea In care locuieste bolnavul.. / autophobia. f. / autophonie. s.] 1) Nu202 AUTOIMUNITATE tritia corpului. / autoh(a)emotherapy. f. *tiroida. therapeia = tratament. auto-phagy. / auto-anticorps. haima. lyein = a. totusi metoda a fost reluata. Actiune explicabila prin proteinoterapie si autovaccinoterapie. s. -oris = carp. autos = sine wsusi. / self criticism. f. / autoclave. inaccesibili celulelor imunocompeten-te. f. \Qr.*autoanticorpi . [Cjr. de la. viral (pseudoautoantigen). distruge} Aparat cu care sunt determinate automat si simultan concentratiile unor constituent! ai lichidelor din organism. care.\ Digestia unui tesut dintr-un organ sub actiunea se-cretiei (enzimelor) proprii. / autocatalyse. / autophagia. autos = sine insufi. mucoasei gastrice. Indeosebi In medicina sportiva. V. / auto-immunite. / auto-catalysis. \Qr. iar pentru primele doua semnificatii autophagia. autos = sine insiifi. adj. f. n. n.] Care este dirijat Tmpotriva tesuturilor propriului organism. f. s. a. din "pancreatita acuta. [Gjr. anti = contra. Se disting doua alternative: a. criticus. gennan == a produce} Antigen care stimuleaza formarea de anticorpi Tmpotriva sa (*autoanticorpi) In organismul caruia Ti apartine. adj. s. f. grapheion = penifa de scris. f. s. / auto-hemolyse. ca si cum acestia ar fi straini (*autoantigeni). s. autos = sine insufi. de la lyein = a distruge} Dializa (*hemodi-aliza sau *dializa peritoneala) controlata de pacient la domi-ciliu sau in locuri amenajate in afara centrelor de dializa. s. Cat. [l^r. se manifesta ca *boli autoimune. AUTODIALIZA. In starea de *inanitie. immunitas. 2) Care se formeaza In organism si pe baza cheltuielilor sale. [Qr. f. -onis = descriere. / autochtone. / autocriny. munus = ofiCiga^ie). gerere = a duce. [C/r. AUTOCATALIZA.} Sin. AUTOANTIGEN. / autoerythrophagocytosis. AUTOHISTORADIOGRAFIE. f. [at. AUTOERITROFAGOCITOZA. f. [at. phone = voce} Impresie neplacuta de rezonanta a propriei voci. / autoimmuni-ty. dia = prin. natural! pot proveni mdeosebi din: "cristalin. lysis = distruge. / autoerythro-phagocytose. 4) Prin disparitia *tole-rantei imunitare. f. f. divi-ziline a unei idei pe puntte. / autoanalyseur. s. s. analyein = a rezolva. s. gr. f. katalysis = disotutie. In toate cazurile mentionate. f. krinein = a separa de. -atos = sdnge. / autodialysis. s. s. [Gr. AUTOHEMOTERAPIE. / autochtonous. fesut. s. iat. autos = sine. autos = sine insufii phobos = fried. (at. corpus. m. autokhton. apoi 3 pana la 10 ml. / autophagocytose. kritikos. s. autos = sine. / autohemotherapie.). adj. asociata unor manifestari patologice se afla la originea unor boli denumite auto- . lysis = distrugere. *tract uveal. / autoanalyser. / auto-immun. s. haima. / autophony.insusi. *spermatozoizi.a. graphein = a scrie. aso-ciata unor manifestari patologice. adj. Indeosebi ale constituentilor plasmei. s. phagein = a manca.re. s. apdrat (in = [ip-sit dc. autoimunizare si autotoleranta. AUTOGEN. immunis = scutit. autos = sine msusi. [Cjr. s. autoimunitate. In organismul caruia Ti apartin.nul de autophagy. -afis = scutire de sarcini pu6(ice.: boala a. s. f. [at. apdrat (in = tip-sit de. s. / autocrinie. f. m.. / autogenous. AUTOCRIN1E. AUTOCLAV. s. AUTOANTICORP. autos = sine msusi. de [a khthon = pdmdnt. de la digerere = a duce in parti diferite. / autophagie.ce reactioneaza cu antigeni din organismul respectiv. / autoh(a)emolysis. s. de la immunis = scutit. -atos = sange. f. f.} Anticorp directional Tmpotriva unui antigen propriu (a unui constituent tisular normal). V.

este o manifestare a 'autopunitiei Indeosebi In depresiile profunde si In schizofrenie. f. deoarece unele idei sau reprezentari capata un ca-racter predominant.: lupusul eritematos diseminat. sistemelor bio-logice sa perfectionat In sensul reglarilor biocibernetice. autos = sine insufi.sale sunt devansate sau repetate In ecou.} Inde-pendenta functionala. AUTOPLASTIE. Tmbatranire) sau patologice (migrena.: necropsie. f. Pentru alte boli. s. autos = SIM insusi. autoan-tigen.: ritm idio-ventricular (v.). boli metabolice. [at. prin care pacientii Tsi pot controla *anxietatea. Ex. tiroidita Hashimoto. / self-regulation. / autopsie. din cauza etimologiei improprii a termenului a. / automedication. Independenta fata de controlul voluntar. / auto-immunisation. / auto-radiographie. / self-treatment. 3) Sin. originea autoimuna este doar presupusa. s. f. opsis = vedtre. [CJT. / automatisme. sau automates = spontan. de. / autolyse. Mictiune antrenata de supraIncarcarea vezicii sau printr-o stimulare cutanata. / autolysis (1. Sin.: autogrefa (v. antialeatorie si antientropica. s. ia punire = a. [Qr.] Imaginea unei suprafete (celulara sau tisulara) obtinuta prin impresionarea unei placi fotografice puse In contact cu suprafata respectiva. f. AUTOSOMAL. AUTOPUNITIE. f. f. mutilatio. care se comporta In acest caz ca antigeni (*autoantigeni). *a. AUTOLOG. la toxon = sageata. De altfel. f. f. Var. s. autos = sine insusi. f. [CJT. s. Cea mai importanta a. [at.] Comportament involuntar (miscari. prin autoagresiune sau autoimunizare. [Cjr. efectuata de medici legisti pentru cautarea cauzei unei morti suspecte. reactional sau spontan.: *a. pumtio. este utilizata In tehnicile de relaxare (*antrenament autogen). elaborat sau inconstient. m. autos = sine. f. [(yr. [at. suggestio. s. Indeosebi la nivelul organelor genitale. autoimunitate. autos = sine insusi. insufi. Enzimele sunt de origine endogena. -onis = pdrere. A. AUTOMUTILARE. 2).] 1) Tratament medicamentos initiat de padent. automutilation. s. de ia suggerere = a sugera} *Sugestie aparuta spontan la o persoana. n. autos = sine. In anu-mite perioade ale evolutiei medicinei. s. AUTOMATISM EPILEPTIC / automatisme epileptique / postepileptic automatism. cardiac) sau patologic (ex. A. f. [^r. AUTOMEDICATIE. V. 2) Mutilare a propriului corp provocata voluntar In scopul obtinerii unui avantaj. ia mutilare = a scMbdi. m. / autoradiography. bolnavul nu Tsi aminteste episodul de a. AUTOSUGESTIE. s. de. este de tip cibernetic. AUTOMATISM VENTRICULAR / automatisme ventriculaire / ventricular rhytm. [€/r. anti-genii de suprafata ai hematiei declansand formarea de anti-corpi proprii hemolitici. autos = sine insufi. AUTOIMUNIZARE. 2) Medicolegala. 203 . acumulati din cauza eliminarii insuficiente. s. / autonomie. A. s. / automatism.: a. termen recomandat. autoanticorp. fie prin marcare directa cu un compus radioactiv. a unui tesut sau a unui organism. [at. De obicei. autos = sine insusi.: sindrom Clerambauld. plastos = moddat. A. / self-mutilation. in = in. ou(os = sine insusi. si autopuni-tie. / autoscopy. s. f. / autopsy. AUTOLIZA. automatismos = autoacfionare. A. Sindrom halucinatoriu In cursul caruia subiectui are impresia ca gandurile . [^r. de (. / automutilation. mental etc. Sin. / autoscopie. Prin a. / self-punishment. care survine In cursul anumitor start patologice. regulare = a rigid. f. s. celule. Var.] *Halucinatie In oglinda asociata cu iluzia dedublarii propriului corp. AUTOMATISM. s.AUTOIMUNIZARE imune. fie prin administrare In hrana animalelor de experienta a unor precursori radioactivi (ex. passivity phenomenon.\ 1) Proces spontan de degradare enzimatica a unei celule. f. f. scopia = e^aminare. oftalmia simpatica. se Intalneste Indeosebi In schizofrenie si In psihoza halucinatorie cronica. AUTOSCOPIE. de. anemia hemolitica autoimuna. [at.] Conduita a unor subiecti afectati de nevroze sau de psihoze. f. f. se observa uneori dupa o leziune medulara. AUTOSOM. AUTONOMIE. / autosuggestion. \CJT. f. ou(os = sine. -onis = medi-cafie. s. cu rise de *automutilare sau chiar suicid. [at. efectuata de medici anatomopatologi In scopul stabilirii unui diagnostic post mortem. Impresionarea emulsiei fotografice este determinata de prezenta unor compusi radioactivi situati la nivelul suprafetei. gr. s. suicide (3). In afara oricarei influente straine aprecia-bile. / autonomy. a. 0 serie de anemii hemolitice dobandite pot fi consecinta a. a e? (amina. fara reco- AUTOSUGESTIE mandarea medicului. la re-gula = regula si regere = a conduce} Calitate a sistemelor vii de a-si restabili unii parametri de stare stationara (In cadrul *homeostaziei) sau unii parametri dinamici (homeorezis) atund cand acestia sunt perturbati. s. aspect} Examen macroscopic al unui cadavru si disectia organelor interne In scopul cautarii cauzelor mortii. f. activitati).: autotoxemie. f. s. / autosuggestion. apdrat (in = [ipsit de. Indeosebi guta). Activitate motorie involuntara. -onis = pedeapsd. ser sanguin care apartin aceluiasi subiect.: sinucidere (v. / autoregulation. s. Ex. medicalio. adj. de [a plassein = a forma. de origine intestinala.). AUTOINTOXICATIE. adj.). sugestie. 2) Mai rar: tratament medicamentos al carui autor este si beneficiar. Termenul este format inoorect dupa modelul cuvantului *omolog. mai mult sau mai putin coordonata si adaptata.). AUTOPSIE. s. dar si la nivelul altor parti ale corpului (de-gete. dar se observa si In degradarea intelectuala profunda. s. Intermitent. adesea este dificil sa se stabileasca daca anticorpii detectati reprezinta cauza bolii sau doar o acompaniaza. mai ales al celor neurocibernetice. f. a fost incriminata prin*tr-un astfel de mecanism geneza unor fenomene fiziologice (oboseala.). f.\ Producerea de 'autoanticorpi Tmpotriva unor constituent! normali ai organismului. lysis = distrugere. [CJT. -onis = mutitare. pentru autozom (v. A. pedepsi. / autologue. grefa). autos = sine insusi. f. e.: aminoacizi) ai moleculelor de suprafata. radius = razd. / autologous.] 1) Mutilare sau ranire practicata de un subiect asupra lui Insusi. AUTORADIOGRAFIE. / autoimmunization. este influentata propria constiinta sau comporta-mentui. s. / autoplasty. AUTOMATISM MENTAL / automatisme mental / mental automatism. f. insufi. [Qr. diabetui insulinodependent s. / autopunition. gr. / autointoxication. nomos = o6icei avand fortd de iege. s. munus = o6[igatie). s. leucopeniile imunologice. Sin. tat. AUTOMATISM VEZICAL / automatism vesical / bladder automatism. s. toxikon = otravd pentru v&rful sagefiCoT.). s. 2) Distrugerea ce-lulelor de catre serul sanguin propriu. [§r.: aparitia In plasma unui subiect a unor anti-corpi capabili sa aglutineze hematiile proprii (*autoaglutinare). f. [Gjr. somn. autotoleranta. Indeosebi lizozomale. graphein = a scrie. Poate fi fiziologic (ex. Sin.: a. care se manifesta In cursul unei stari de "obnubilare mentala asociata epilepsiei sau consecutiva unei crize epileptice. logos = raport. urechi etc. / autointoxication. outos = sine insufi. rdafie.a lyein = a distruge. v. autos = sine msusi. f.} Intoxicatie prin produsi ai metabolismului propriu sau prin aiti produsi endogeni cu efect toxic. anuntandu-l ce va face si ce va spune. Ex. immunis = scu-tit. pentru autozomal (v.] Despre tesuturi. de origine accidentala sau criminala. epileptic. [Qr. autopsia. s. s. de la skopein = a vedea.. poate fi: 1) Medicala. autotoxicoza. V. tie.insufi. [at. / autoplastie. bolile Biermer si Basedow-Graves. a modeia} Sin. [CfT. care sufera de un sentiment de cul-pabilitate nemotivat. AUTOREGLARE. autos = sine insufi.

3) A.on. AUZ.Corp. / self tolerance. autos = sine insufi. de la auxein = a creste. A.] Substanta din regnul vegetal cu rol analog hormonilor din reg-nul animal. [Qr. autos = sine insufi. sistem neuro-endocrin complex alcatuit din doua componente.). stare denumita *autoimunizare. s. In prezent. autos = sine insufi. exista sub forma de perechi de cromozomi omo-logi. s. de la tolerare •= a suporta} Absenta normala a reactiei imunologice a unui organism fata de antigenii proprii. axon. este probata de *neurocrinie. si neuro-endocrinologie. dentara. / autosome. insuficienta renala.-h. vaccinus = referitor [a vacd (vacca = vaca). [Cfr. f. s. Concept anatomofiziologic formulat pe baza relatiilor neurohormonale Intre hipotalamus si hipofiza. m. [Cjr. AUXINA. [GIT. / autosomal. f. izoimunizare Rh. f. [Cjr. s. AUTOZOMIC. de (a vellerc = a trage. ouxe = crestere. nutrifie] Despre un organism care necesita pentru cresterea sa prezenta unui anumit 'nutriment. f. favorizeaza cresterea celulei si determine! divi-ziunea celulara. spontan se poate produce consecu-tiv unor cauze materne (malformatii ale aparatului genital. s. a. si doi cromozomi sexuali. constatata . / avasculaire. 4) A. auxe = crestere. In cazul unei fracturi. soma. de (a toxon = sageatd. f. ortus = nastere). s. AXA ELECTRICA A INIMII / axe electrique du coeur / electrical axis of the heart. AUTOZOM. soma.: autosom. m. caruia Ti va fi administrat In scop terapeutic. PP: *pelagra.. / auxin. Clasic. irophe = fiTana. 204 AXA ELECTRICA A INIMII AVIOINA. poate fi determinate! si de un defect de resorbtie digestiva sau utili-zare. Este cazul a numerosi mutanti ai unor bacterii sau duperd microscopice care au pierdut capadtatea sintezei unei enzime functionale. adj. s. / autotrophe. freshening. / avivement.] Ramura a biologiei care studiaza cresterea si dezvoltarea organismelor. extirpare prin smulgere a unei formatiuni care prezinta alterari patolo-gice. f.] Sin. organismul declansand un raspuns imunitar contra unuia sau mai multor antigeni proprii.: evulsie. / autovaccine. sana-toase. -onis = tcipire. s. adj. s. / autosomique. AVORT. vasculum = vas mic. AUTOZOMAL. Conform acestui concept. / autosome. {QT. cand sarcina genereaza riscuri majore pentru gravida) sau voluntar (Intrerupere voluntara de sarcina). / auxologie. f. autos = sine insufi. / autotrophic. 2) A. / hearing. m. / auxine. spon. [Qr.: 1) A. Este cazul tuturor vegetalelor cu clorofila si a anumitor tipuri de bacterii.-h.] Care se refera la cromozomii somatici sau *autozomi.: a.} Sin. f. / autotransfusion. f. este perturbata.i [at. / ouie. f. adj. a se dezvoita. \fr. fusio. / autotoxicose. D: rahitism. autos = sine insufi. a smulge} Extractie.] In cazul dispozitivelor electromecanice: piesa cilindrica (din otel) care sustine componentele cu mi?care de rotatie. AUXOTROF. ammoniakon = sore de amo-niu. traumatisme) sau unor cauze fetale (malformatii majore. la abortire = a avorta (ab = indepartat de. In functie de reglementarile legate spedfice fiecarei tari. / axis. [at... a.] Curatarea. AVITAMINOZA. \Cjr. provocat poate fi terapeutic (recomandat de medic. [Cfr. / autotransfusion.] Oricare dintre *cromozomii dintr-un *genom cu exceptia cromozomilor sexuali.: a. [Qr. 2) A. testului osos favorizeaza con-solidarea..priv. In caz de sarcina gemelara. a priv.t. S. fistule sau fracturi. h. boli infectioase. -atos =. ca bioxidul de carbon si amoniacul. -ozo. iar celalalt de origine pa-terna. V. Scopul a. [Gjr. -ina. adj. autos = sine insufi. adj. a. -ozo. f.. autos = sine insufi. exista posibili-tatea de a mentine In viata si un fetus cu o varsta gesta-tionala mai mica. autoantigeni. Ex. s. s. de. Realitatea a.: *boala beriberi.: autointoxicatie (v. adj. Sin. V. s. m. care se leaga specific si cu o extrema afinitate la "biotina. a. fausse-couche / miscarriage (spontan). / auto-tolerance.] Anglicism sin. de. a se dez-voita. s. Var. indurate. phytohormone. s. V. a se dczvolta. aiitos = sine wsusi. la aproximativ aceeasi varsta a sarcinii. unul fiind de origine materna. s. miprastiere. auxanolo-gy. vivus = viu. Organismul uman poseda 44 de a. AX HIPOTALAMO-HIPOF1ZAR / axe hypothalamo-hypophysaire / hypothalamo-hypophysial axis. a -priv. [at. s. hipotalamus si hipofiza. -atos «= sdnge. f. Ex. s. / avortement. -onis = arort. AVASCULAR. prin identificarea moleculelor de tip 'releasing hormon (liberina) si 'inhibiting honnone. auxe = creftere. tat. repetitiv. / auxology. AUTOVACCIN. In celulele somatice. s. provocat: 1) A. / avitaminose. / auto-tox(a)emia. dim. / autotoxicosis. / avulsi. spontan sau provocat al unui fetus malformat.: autointoxicatie (v. dm-uiio. gr. de la funaere = a varsa] Transfuzia sangelui propriu la un bolnav 'in cursul inter-ventiei chirurgicale la care acesta este supus. Criteriul ponderal (500 g) nu este nici el absolut. / avitaminosis. iJasitd in apropierea tempiului Iw Jupiter Amman din Li6ia. spontane care se repeta la sarcini succesive. in limbaj medical curent se disting Indeosebi a. / auxotroph. din [at. [at. adj. AUXOLOGIE. int. loxikon =° otrai'a. s. [^r. s. f. n. AUTOTROF. pentru varfui sagefiior. / avidine. AUTOTOXICOZA. autas = sine insufi. a . AUTOTOXEMIE. interdependente din punct de vedere anatomic si functional. s. m. s. de [a auxein = a crefte. a. Aceasta proprietate este utila 'in sistemele de *sonde red (neradio-active) foarte utilizate In biochimie si histochimie. de. si ure-che interna.). (a vaccind = variola vacitor.] Orice afectiune sau ansamblu de tulburari care survin cand organismul este privat de una sau mai multe vitamine. [Qr. diferential.] Expulzia spontana sau provocata a embrionului sau a fetusului anterior limitei minime de viabilitate. aviver = a indeparta marginile unei piagi. s. soma. f. haima. aceasta limita este stabilita la 180 zile. / avivement. toxikon = otravii pentru varfui sd-gefilor. [Lot. AVIVARE. trails = pesle. / avidin. de (a auxein = a creste. s. adj. adj. vita = ria. secretiile hormonale periferice se afla sub dependenta a. C: *scorbut. tolerantia = suportare. s. In general legata de o carenta alimentara. / avulsion. [Qr. logos = stiinpa. / axe. la vas. alterari cromozomiale. n. axis = ayl. f. *cen-trifugei.. / autosomique. Mai trebuie mentio-nate: 3) A. f. / auxotrophe. Linia dreapta ce uneste doua puncte ale inimii Intre care diferenta de potential electric. [Qr. vasis = vas.. h. f. de-compensare cardiaca. m. -atos = Corp. AVULSIE. 4) A. celalalt fetus continuand sa se dezvolte. s.a. trophc = firand. deze-chilibre hormonale.] Care este lipsit de *vascularizatie. abortion (provocat). sangele este recoltat inainte de operatie. AX. consta In favorizarea cicatrizarii sau a consolidarii prin juxtapunerea In cazul suturii plagii a unor tesuturi bine vascularizate. -atos = Corp. adj. -ina. s. s. Ex. / autotoxemie. / autosomal. dar. reimprospatarea chirurgicala prin excizia sau abraziunea zonelor necrozate sau cu vitalitate redusa de la nivelul unei plagi.). a. de la care s-a oBtinut primu[ vaccine Vaccin preparat din *culturi ale unuia sau mai multor microbi recoltati din corpul pacientului. s. s.AUTOTOLERANTA AUTOTOLERANTA.. cu autozomic (v. n. f. / avascular. / autovaccin. [at. AUTOTRANSFUZ1E. f. Proteina din albusul de ou. boli genetice). abortio. nutripie] Despre un organism capabil sa sintetizeze moleculele organice proprii din compusi anorganici simpli. \Lat. audire = a auzi. n. f. Uneori.} SimtuI cu ajutorul caruia sunt percepute sunetele. de la toxon = sageata. \Cjr. velsus.tan si a.

priv.: artera a. AZOT. f. Inhibitor al "respiratiei celu-lare prin blocarea fluxului de electroni Intre dtocromoxidaza si oxigen (de obicei. In general. axis = ivffl. la dreapta si cele doua mid vene a. 'in mod asemanator. bazele purinice.\ 1) Concentratia sanguina In azot neproteic. s. AXENIC. din gr. -atos = s&ngt. Toti motoneuronii sunt mielinizati (fibre A). a . o. / axoplasm. amo-niac etc. reprezinta constituentui principal al aerului (78%) si In conditii normale se afla In stare gazoasa. f. [Cjr. AZOTURIE.i zoe = viata. iar fibrele C sunt amielinice. / azotate. f. (saa hemiazi-gos) la stanga. n. / axokinine. n. / azotate. s. piloasa. Este moderator al oxigenului In respiratie. care antreneaza o degenerescenta walleriana. Termenul este utilizat uneori cu sensul de *hiperazoturie.] Care se coloreaza electiv cu eozinat de azur. Timp Indelungat. creatina. AXEROFTOL.priv.: paine a. / azyme. f. / azymic. f. tab. oglinzi si diafragme cu ajutorul caruia se obtin imagini ale diferitelor obiecte). / asylum. acidul uric. A.AXAOPTICA pe *electro-cardiograma. m. s. zygon == perectie. a priv. n . / azaserine. [Lat. AZIL. / nitrogen. s. [Qr. axilla = su6suoard. Indeosebi cu referire la coloratia Giemsa.il. AXA OPTICA / axe optique / optical axis. / azot(a)emia. s. f. s. de leziuni inflamatorii care produc ocluzia "canalelor deferente si a *epididimului. In functie de suprafetele pozitive sau negative cuprinse in traseui elec-trocardiografic Intrun interval de timp dat. a. V. s. instantanee consta Intr-un vector. AXONOTMESIS. a . nema = fir. / axokinin. s.5°C si este utilizat pentru conservarea celulelor.} Prelun-gire citoplasmatica unica a corpului neuronal. zyme = drojdie. ferment. s.] Sin. s. sy-lan = ajefui. cu conservarea stromei si Indeosebi a *endonervului.. A. Acest an-samblu de elemente optice se numeste sistem optic central. fibrele A si B sunt mielinizate. s. s. m.] Regiune situata Intre partea superioara si interna a bratului si partea laterals a toracelui: la adult. AXILA. f. / axone. f. In cazul unui instrument optic (care reprezinta un ansam-blu de lentile. ophthalmos = oc/w. AXON. ale pieselor componente tre-buie sa coincida cu a. s. tmesis = tOieturO. adj. 2) In fizica. In tulburarile de metabolism. s. s. acest ax se construieste In 'triunghiul lui Einthoven. f. s. / asile. axoa = cuyl. Este determinata. / axillaire. / asbestose.. / azoturia. In cursul febrei. normala este de 0. jug. axoa = wffif plasma = obwct modeCat. A. sarea de sodiu. s. anat. n.. adj. zoe = viatd. [Lot. [Qr. / azoospermie. m. gr.] V. creatinina. s. este unul dintre elementele fundamentale ale materiei vii. kincia = a nufca. AZIGOS (vene) / azygos (veines) / azygous (veins). m.13-0. [Qr. geometrica a instrumentului.von = W(il. directia si sensul dife-rentelor de potential la un moment dat al contractiei cardiace.: nitrat (v.} Fascicul de *microtubuli si de proteine aso-ciate care formeaza partea centrala a 'cililor si 'flagelilor la nivelul unei celule eucariote si este responsabil de miscarile acestora. a . s. s. / axoneme. AZATIOPRINA. [fr. s. [Cjr. din grupul antimetabolitilor antagonisti ai *glutaminei. f. f. \Lat. [Cjr. 205 . / axerophtol. AXIS. s. AZUROFIL. adj. / axenic. / axonotmesis. AZASERINA. vene cave superioara si inferioara: marea vena a. / azoturie. adj. s. / asbestosis.priv. / axonotm6sis. care poate emite si colaterale. axilla. / axis. [Qr. AZBESTOZA. copiilor ortani etc. {Cjr.. Indeosebi In transplantele de organe. per-mite transmiterea centrifuga a influxului nervos la un alt neuron prin intermediul *sinapsei (axodendritica sau axosomatica) sau la o celula efectoare (sinapsa efectoare).priv. / axoplasme. f. / armpit. In mod normal.. oecHe azur = at6dstrui. principals a unei lentile optice reprezinta dreapta care trece prin centrele de curbura ale ambelor suprafete ale lentilei. m.. A. Ex. In ma-joritatea cazurilor. huimii. AXONEMA. o.j Afectiune pulmonara (pneumoconioza) determinata de inhalarea pulberii de azbest. dupa fosforilare. / aisselle. [Cjr.priv.: cilindrax. 1) Linia dreapta care uneste polul posterior al ochiului si centrul geometric al pupilei. xenos = strain. reactiveaza *axonema.priv. A. s. -ina. infirmilor. / axis. urmare a hemoragiilor. axillae.45 gt kg corp/24 ore. s.} Citoplasma continuta In inte- AZUROFIL riorul membranei unei fibre nervoase axonale. -o/.priv. n. termenul a de-semnat spitalele de psihiatrie. Inconjurata sau nu de o teaca de mielina. asylum. adj. s. f.} Despre un animal de laborator care nu prezinta nici un germen saprofit sau patogen. sectionare. contrar etimologiei.). / axon. s. axilla = sub-suoard} Care apartine axilei sau se refera la axila. m. zooa = animal. Exista o forma auto-imuna si cateva forme ereditare. adj. asy-lon = [oc im'w[a6i[. -ozo. [Cjr. Sin. / azot6mie. xeros = uscat. AZIDA. / azathioprine.] Sin.priv. s. AXOPLASMA. medie este vectorul stabilit. AZOOSPERMIE. tesuturilor sau organelor. sub forma de molecule diatomice.d. A. NA: axilla. [Cjr. de lungime foarte variabila si diametru diferit m functie de specie. m. de-a lungul coloanei vertebrale toracice. [Cfr. 2) Uzual. se numeste a.. fibra nervoasa. secun-dara.] Intreruperea axonului.} Institutie de asistenta sociala si medicala pentru Intretinerea varsInicilor. -aton = samdnfa. / azathioprine. este alcatuita din elemente identice acelora din corpul neuronal. AXILAR. a . construit In triunghiul lui Einthoven reprezentand intensitatea. NA: vena azygos. In socurile traumatice sau chirurgicale. Tacit. exceptand a. Linie dreapta care porneste de la *fovea la un punct fixat (privit) de ochi.). ca vector al undei QRS In momentui amplitudinii sale maxime. \Cjr. zoe = viaf.. principala. AZOTAT. creste Indeosebi In afectiunile renale. s. AZIMIC. AZOTEMIE.] Proteina care.} Care este lipsit de fermenti. regiune a. f. care reprezinta partea esentiala a fibrei nervoase. / azide.. o. proteinelor. zoe = viaf. (DCI) *Antipurinic derivat din *mercaptopurina utilizat per os In tratamentui unor leucemii acute si ca *imunodepresor. AXOKININA. In cazul neuronilor senzitivi. [Lot. adj. [Cjr. s..] Absenta totala a spermatozoizilor din sperma. Diferitii a.. AXA VIZUALA / axe visuel / visual axis. axon = w(0. f. phi]os = prieten. a. s. s. s. de [a a . ouron = urind. / azurophile.} Fiecare dintre cele trei vene impare care leaga. / azaserine. / axerophtol. si hiperazotemie. In diaree sau In obstructii intestinale.] Eliminarea de azot prin urina sub forma de *uree si *urati. / azide. axon = !U(a. Orice dreapta ce trece prin centrul optic al lentilei. a . s. utilizata In hematologie. n. pi. care include: azotui ureic. s. dl la philein = a iu6i. / axillary. m. f. Cele doua punc-te sunt situate aproximativ la baza si la varful inimii. f. sunt clasificati In functie de prezenta sau absenta tecii de mielina si de diametru. / axenique. oase. adj. a • priv. lichid are temperatura de -194. f. este cea mai mare. Intra In compozitia enzimelor. dar cu totui impropriu: cresterea con-centratiei ureei sanguine. o. azotui din acizii aminati. / azurophil(e). f. o.. A. / axoneme. m. uremie. / azote. aci-zilor nucleici sj a unor alcaloizi. (DCI) Antibiotic *antineoplazic extras din culturile de Streptomyces fra-gilis. m. s. spcrma. f. [Cjr..: vitamina A (v. asbestos = care till poale fi stw. f. A.} ElementuI chimic cu numarul atomic 7. / azoospermia. Ex. NaN3). In prac-tica. a .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful