Sunteți pe pagina 1din 5

Coninutul si structura raportului de audit

Coninutul si structura raportului de audit Raportul de audit trebuie s contin: -relatia contractual de executare a misiunii de audit; -observatiile reiesite din diverse verificari; -informatiile a cror mentiune n raport este prevazut expres de lege; -oferirea garantiei pentru actionari si terti c un personal calificat a obtinut asigurarea c situatiile financiare ofer o imagine fidela, clar si complet pozitiei financiare, performantelor si situatiei financiare generale a intreprinderii; -mentiunea c situatiile financiare auditate sunt anexate la raportul de audit. Din raportul de audit trebuie s rezulte n mod clar: -mentionarea responsabilitatilor pentru auditor si pentru conducerea intreprinderii; -descrierea obiectivelor i natura misiunii de audit;

-situatiile care fac s apar incertitudini;

-natura i locul observatiilor n raport. Elementele de baz ale raportului de audit Raportul unei misiuni de audit de baz trebuie s conin n mod obligatoriu urmtoarele elemente de baza: titlul, destinatarul, paragraful introductiv, paragraful cuprinzand natura i intinderea lucrrilor de audit, paragraful opiniei, semnatura, adresa i data raportului. Titlul raportului

Raportul de audit trebuie s poarte un titlu precis. De recomandat s se foloseasca titlul de Raportul auditorului independent" pentru a-l distinge de rapoartele care pot fi elaborate de alte persoane. Destinatarul Raportul de audit trebuie s fie adresat destinatarului corespunztor, n functie de circumstantele care caracterizeaza misiunea si obligatiile legale. In mod obisnuit, raportul se adreseaza fie actionarilor, fie consiliului de administratie al unitatii ale crei situatii financiare au fost auditate. Paragraful introductiv Acest paragraf cuprinde identificarea situatiilor financiare auditate, precum si o mentiune a responsabilitilor conducerii entitii auditate si ale auditorului. Raportul de audit trebuie s identifice situatiile financiare ale entitatii, care au facut obiectul auditului, cat si data si perioada acoperite prin aceste documente. Raportul trebuie s menioneze c situatiile financiare sunt n sarcina (responsabilitatea) conducerii entitatii si ca responsabilitatea auditorului este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprime o opinie asupra acestor situatii financiare. Situatiile financiare constituie reprezentarea faptelor de ctre conducere. Pregatirea lor presupune c directiunea face estimri contabile si aduce judecati care au o incidenta semnificativa, c ea stabileste principiile si metodele contabile potrivite, care trebuie s fie utilizate pentru pregatirea situatiilor financiare. Dimpotriv, responsabilitatea auditorului este de a audita aceste situatii financiare, incat sa poata exprima asupra acestora o opinie. Acest paragraf poate, de exemplu, avea urmtoarea formulare: Noi am procedat la auditarea situatiilor financiare ale societtii X", incheiate la 31 decembrie 200., asa cum sunt prezentate in anexele la prezentul Raport. Aceste situatii financiare au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii entitii. Responsabilitatea noastr este, ca pe baza auditului nostru, s exprimm o opinie asupra acestor conturi anuale". Un paragraf prezentand ntinderea lucrrilor i natura unei lucrri de audit Acest paragraf cuprinde referenialul de audit utilizat, respectiv Standardele Internationale de Audit sau norme si practici nationale, precum si descrierea Iucrrilor de ctre auditor.

Raportul auditorului trebuie s descrie intinderea lucrarilor de audit, indicand c ele au fost indeplinite conform Standardelor Internationale de Audit sau conform normelor sau practicilor naionale. Intinderea lucrarilor" d posibilitatea pentru auditor s pun n oper procedurile de audit, judecate ca necesare in conditiile concrete date. Cititorul are in fapt nevoie s se asigure c auditul a fost facut conform normelor si practicilor in materie; daca aceasta nu rezulta in mod clar, se presupune c normele i practicile utilizate sunt cele din tara indicata prin adresa auditorului. Raportul trebuie sa precizeze ca auditul a fost planificat si executat de o rnaniera care sa asigure in mod rezonabil ca situatiile financiare nu comporta anomalii semnificative. Raportul de audit trebuie s descrie auditul, ca presupunand: -examenul, pe baz de sondaje, a elementelor probante care justific sumele si informatiile continute in situatiile financiare; -evaluarea principiilor i metodelor contabile folosite pentru elaborarea situatiilor financiare; -evaluarea estimrilor semnificative fcute de conducere pentru a stabili situatiile financiare; -revederea prezentrii de ansamblu a situatiilor financiare. Raportul trebuie s indice c auditul efectuat furnizeaza o baza rezonabila a expresiei de opinie. Acest paragraf poate, de exemplu, avea formularea urmtoare: ,,Noi am realizat auditul conform Standardelor Internationale de Audit (sau se poate face referire la normele sau practicile naionale). Aceste standarde (norme) precizeaza c auditul nostru trebuie s fie planificat si realizat in scopul de a obtine o asigurare rezonabil c situatiile financiare nu comport anomalii semnificative. Un audit consta in a examina, pe baza de sondaje, elementele probante care sa justifice sumele si informatiile continute in situatiile financiare; el consta, de asemenea, in a evalua principiile si metodele contabile folosite si estimrile semnificative fcute de ctre conducerea entitatii, pentru nchiderea situatiilor financiare, cat si in a efectua o revedere a prezentarii de ansamblu a acestora. Estimam c auditul efectuat furnizeaz o baz rezonabil a exprimrii opiniei noastre".

Un paragraf al opiniei Raportul de audit trebuie s prezinte clar opinia auditorului asupra faptului de a sti daca situatiile financiare dau o imagine fidel a pozitiei, situatiei financiare si rezultatelor obtinute (sau prezinta n mod sincer n toate aspectele lor semnificative) n acord cu referintele contabile si, dac e cazul, daca ele sunt conforme prevederilor legate. Termenii utilizati pentru exprimarea opiniei auditorului sunt ,,dau o imagine fidela" sau prezinta in mod sincer in toate aspectele lor semnificative". Aceste doua formulri semnific, intre altele, c auditorul nu ia in considerate decat elementele semnificative privind situatiile financiare. Referintele contabile sunt Standardele Internationale de Contabilitate, reguli emise de catre institutiile sau organismele profesionale si practica generala din ar (luand n considerare exigentele de sinceritate) i legislatia local. In scopul de a aviza pe cititor asupra contextului in care noiunea de fidelitate este exprimata, opinia auditorului va preciza referinta in raport de care situatiile financiare sunt stabilite, utilizand termeni ca n conformitate cu IAS (sau cu normele nationale)". In afara opiniei referitoare la imaginea fidela, poate fi necesar includerea in Raportul auditorului a unei opinii asupra faptului de a sti dac aceste situatii financiare sunt conforme cu alte prevederi legale sau statutare. legale sau statutare. Data raportului Raportul auditorului trebuie s poarte data de la sfarsitul lucrarilor de audit. Cititorul este astfel informat ca auditorul a apreciat efectele asupra situatiilor financiare si asupra raportului su, evenimentelor si tranzactiilor intervenite, de care el a avut cunostint pana la aceasta dat. Intrucat responsabilitatea auditorului consta n emiterea unui raport asupra situatiilor financiare pregatite si prezentate de conducerea societatii, raportul su nu trebuie s poarte o data anterioara celei la care situatiile financiare au fost inchise si aprobate. Adresa auditorului Raportul trebuie sa mentioneze intr-un loc anume, locul specific, care este in general cel al orasului n care sunt situate birourile auditorului care are responsabilitatea auditului. Semnatura auditorului Raportul trebuie s poarte semnatura societatii de expertiz contabil sau a auditorului persoan fizica sau pe amandoua. Raportul auditorului poart, in general, semnatura cabinetului sau societatii de audit, caci aceasta i asuma responsabilitatea auditului.

Additional Information
Vizitatori Online
We have 20 guests online

MACOSOFT WEB HOSTING

Ultimele noutati
Obtinere - Certificate de Atestare Fiscal - documente Impunere Persoane Fizice - documente INFORMATII DESPRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE (2011) Proiect Ordonana de urgen pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i a altor prevederi financia-fiscale Proiect Ordonana de urgen privind organismele de plasament colectiv n valori mobiliare i societile de administrare a investiiilor

S-ar putea să vă placă și