Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 1

10.X.2011

Obiectul de studiu al contabilitatii


Obiectul contabilitatii il constituie reflectarea in expresie baneasca a patrimoniului aflat in gestiunea agentilor economici, a miscarii si transformarii lui ca urmare a operatiunilor economico-financiare si a rezultatelor obtinute. Din punct de vedere contabil patrimoniul apare ca o entitate compusa din bunurile economice ca obiecte de drepturi si ca obiecte de obligatii ce formeaza substanta materiala a patrimoniului pe de-o parte, si drepturile si obligatiile cu valoare economica care exprima raporturile de proprietate in cadrul carora se procura si gestioneaza bunurile de pe alte parte. Patrimoniul contabil apare ca o balanta cu 2 parti egale, partea stanga este patrimoniul economic, iar partea dreapta cel juridic. Continutul juridic al patrimoniului are ca fundament continutul economic, iar continutul economic este suportul material al continutului juridic. Patrimoniul economic apartine unei entitati economice. Entitatea economica reprezinta spatiul de cunoastere si de actiune al contabilitatii. Contabilitatea studiaza raporturile de schimb proprii patrimoniului intr-o viziune statica. La un moment dat aceste raporturi reprezinta echilibrul intern al patrimoniului creeat intre bunurile economice pe de-o parte si drepturile si obligatiile cu privire la aceste bunuri, pe de alta parte, interpretate prin prisma categoriei economice de capital, raporturile de schimb studiate de contabilitate reprezinta relatiile dintre drepturile si obligatiile pecuniare (banesti) si bunurile economice investite in activitatea entitatii economice. Drepturile pecuniare corespunzatoare categoriei economice de capital propriu (capital social, profit dupa impozit, rezerve). Obligatiile pecuniare corespund categoriei economice de capital strain (imprumuturi, datorii). Bunurile economice corespund categoriei de ACTIV. Capitalul propriu si datoriile formeaza PASIV.
PATRIMONIU CONTABIL

Obiecte de drepturi si obiecte de obligatii

Drepturi

obligatii

Bunurile economice

Capital propiu

Capital strain

ACTIV

PASIV

Metodele contabilitatii Caracteristicile metodei contabilitatii: Dubla reprezentare a patrimoniului;

Dubla inregistrare a operatiunilor economico-financiare; Inregistrarea cifrica si in expresie valorica a patrimoniului; Inregistrarea operatiunilor economico-financiare pe baza de documente justificative. 1. Dubla reprezentare a patrimoniului reflectarea elementelor de avere ale

Dubla reprezentare se concretizeaza in patrimoniului sub aspect dublu:

Sub aspectul utilitatii bunurilor sau destinatiei in activitatea economica a elementelor de avere patrimoniale pentru care se foloseste notiunea de active (imobile, materii prime, produse finite, disponibilitati banesti). Sub aspectul raporturilor de proprietate in cadrul carora se dobandesc bunurile economice, adica sub aspectul provenientei. Pentru a defini acest aspect utilizam notiunile de surse pasive sau resurse. Valoarea bunurilor economice = valoarea surselor de provenienta. Acesta este egalitatea de baza in definirea dublei reprezentari a patrimoniului, ea exprima un echilibru permanent ilustrat de contabilitate prin bilant. Elementele patrimoniale se afla intr-o continua miscare si transformare in fazele circuitului economic, ramanand totusi intr-un echilibru permanent in cadrul entitatii economice astfel pot avea loc intrari sau iesiri de bunuri economice sau de resurse (transformarea unor bunuri in alte bunuri sau a unor resurse in alte resurse). Echilibrul in care se afla elementele patrimoniale este exprimat printr-o trasatura specifica metodei contabilitatii si anume 2. Dubla inregistrare a operatiilor economico-financiare aceasta este determinata in primul rand de dubla reprezentare deoarece in timpul miscarii si transformarii lor, elementele patrimoniale nu inceteaza a fi privite sub dublu aspect. In cel de-al doilea rand dubla inregistrare este determinata de faptul ca miscarea si transformarea bunurilor economice in fazele circuitului economic genereaza operatiuni economice si financiare de iesire dintr-o faza si intrare in alta faza Astfel bunurile sub forma de materie prima si materialele consumabile se transforma in semifabricate si produse finite. In faza de productie, ulterior in faza de vanzare semifabricatele si produsele finite se transforma in disponibilitati banesti. Mai tarziu in faza de aprovizionare disponibilitatiile banesti se transforma in materie prima. In acest ciruit in care contabilitatea inregistreaza trecerea aceleasi valori dsintr-o stare sau forma in alta, reflectarea valorii se face de 2 ori: apare astfel dubla inregistrare a operatiunilor in sensul ca vechea faza (forma) devine primul termen al egalitatii iar noua faza (forma) devine al doilea termen al egalitatii. 3. Inregistrarea cifrica si in expresie valorica a patrimoniului Se refera la faptul ca in contabilitate elementele patrimoniale pot fi reflectate cantitativ si valoric. Reflectarea valorica fiind obigatorie. 4. Inregistrarea operatiilor economico-financiare pe baza de documente justificative este o caracteristica ce confera contabilitatii calitatea de forta probanta in procesele juridice.
2