P. 1
Curs Optional Romana - Frazeologia Limbii Romane II-I

Curs Optional Romana - Frazeologia Limbii Romane II-I

|Views: 546|Likes:
Published by Luciana Radu

More info:

Published by: Luciana Radu on Sep 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” din SUCEAVA FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

SPECIALIZAREA: Română-Franceză/Germană

Frazeologia limbii române
ANUL II, semestrul I

Lector univ. dr. Monica BILAUCA

Capitolul 1. Conceptul de frazeologie
Obiective operaţionale: a) să definească şi să-şi însuşească principalele concepte şi noţiuni prezentate la curs; b) să identifice principalele probleme în discuţie ale frazeologiei. Frazeologia ca disciplină lingvistică Prezent în limbile romanice, germanice şi slave, termenul latinesc phraseologia numeşte, în limba română, spaniolă şi catalană, potrivit unei recente sinteze lexicografice1: a) modalitatea particulară de individualizare a unei limbi sau a unui scriitor; b) limbaj emfatic şi insignifiant; c) disciplină lingvistică ce studiază unităţile frazeologice dintr-o limbă sau dintr-un grup de limbi, în italiană; d) culegere de locuţiuni şi e) ansamblu de expresii proprii unei limbi. Urmărirea accepţiilor termenului duce la constatarea că frazeologia, ca disciplină lingvistică independentă, există în puţine spaţii lingvistice, deşi celelalte semnificaţii ale termenului (cu excepţia celei notate cu b), avînd în comun limbajul, înţeles (în sens coşerian) ca activitate la nivel istoric, universal sau individual, privilegiază, cel puţin la nivel teoretic, includerea lor într-un cadru mai larg al disciplinei. Ca disciplină lingvistică independentă frazeologia există de puţină vreme, începuturile acestei direcţii de cercetare regăsindu-se în anii cincizeci ai secolului trecut în lucrările lui V.V. Vinogradov. Nu există, după ştiinţa noastră, un studiu teoretic amplu dedicat frazeologiei. În spaţiul lingvistic românesc, frazeologia este considerată de Hristea, Sinteze, p. 140, ,,un compartiment lingvistic deosebit de vocabular şi, mai ales, de sintaxă […] o disciplină lingvistică relativ independentă, care nu poate avea alt nume decît obiectul ei de investigaţie”; de Zugun, Lexicologia, p. 10, „o ramură a lexicologiei care combină lexicologia cu gramatica şi istoriologia şi are ,,cele mai mari şanse să devină disciplină independentă” sau, după DSL, p. 224, „o disciplină lingvistică în curs de constituire, care se ocupă cu studiul unităţilor frazeologice dintr-o limbă sau un grup de limbi”. Rezervele enunţate mai sus privind statutul disciplinei rezultă mai ales din cauza obiectului de studiu, care, prin pluralitatea posibilităţilor de interpretare şi clasificare, care, potrivit principiului obiectivităţii limbajului, numit de Coşeriu (Principii, p. 12), „numai toate împreună ne pot ajuta [...] ne pot reda obiectul în totalitatea sa, aşa cum se prezintă el pentru cunoaşterea intuitivă”, au favorizat considerarea, în mod justificat, a frazeologiei, de către Dimitriu, Tratat, p. 47, ca un domeniu de frontieră, situat, de obicei, în preajma altor ştiinţe2. Interpretate ca elemente lexicale simple, caracterizate prin înţeles unitar şi avînd valoarea unui lexem, unităţile frazeologice au fost înglobate lexicului şi discutate în cadrul lexicologiei. Ca argument suplimentar pentru această încadrare a fost evidenţiată de către Hristea, Contribuţii, p. 588, posibilitatea stabilirii pentru îmbinarea stabilă, ca şi pentru cuvînt, a originii, fapt ce se constituie într-un ,,indiciu că frazeologia se apropie mai mult
1 2

Micul dicţionar academic, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002. Autorul nota, loc. cit., că obiectul de studiu al îmbinărilor stabile este „prin excelenţă al sintaxei, al

lexicologiei şi al stilisticii”.

2

interpretat şi numit diferit în funcţie de criteriul aplicat. 5 Zur Phraseologizität sprachlicher Einheiten verschiedener Sprachebenen. Über die Implikatur als theoretischen Erklärungsansatz für den Idiomgebrauch. apud Casia Zaharia. aparţinînd unor scriitori. 4 Das hientergründige Idiom. iar această perspectivă a condus la înţelegerea frazeologiei .. frazeologismele au fost delimitate de către Harald Bürger3. în urma analizei unităţilor frazeologice.. cu accepţia de . Gunther Narr. apud Zaharia. 4564. oameni de seamă etc. Ambros/ Burger. reprezentate în vorbire într-un . Wortbildung und Phraseologie. Prin raportare la capacitatea de a diferenţia. p. în Jaksche.de lexicologie decît de sintaxă”. Eine Eiführung am Beispiel des Deutschen [= Grundlagen der Germanistik.adevărata bogăţie” a unei limbi7. 36] Berlin. distinge o frazeologie lingvistică. şi care au caracter accidental”. 6 7 Vezi Zaharia.. O abordare ce antrenează o viziune mai largă asupra disciplinei a fost propusă de N. Conceput ca denumire generală pentru orice abatere de la regulile de . de la urmărirea provenienţei acestora: „externă. 24.ştiinţă ce studiază expresiile idiomatice sau idiomul”.mijloc de expresie a unei colectivităţi”. Reader zur sowjetischen Phraseologie. în Wimmer. 1998. Interpretate ca „moneme” ce funcţionează după anumite reguli gramaticale. denumirea de frazeologie este puternic concurată de idiomatică. Tübingen. şi o frazeologie literară. frazeologia a fost apropiată de Hristea. Unitate frazeologică I. IX. de stilistica funcţională. Fundamentarea teoretică a disciplinei este indisolubil legată de obiectul de studiu al acesteia. considerate de Eminescu . New Work. Erich Schmidt. a impus introducerea unor delimitări teoretice şi în ceea ce priveşte denumirea disciplinei.). De altfel. dar şi de valoarea surselor. 587-598.A.. 1980. loc. considerată de specialişti ca neconvenabilă din cauza lipsei unei diferenţieri clare între proprietăţile limbii şi mecanismele de producere şi receptare6. Sinteze. p. termenul a suferit o extensie. Ianko-Trinickaia5. prin 3 Phraseologie. cit. Walter de Gruyter& Co. p. ceea ce ar justifica existenţa frazeologismelor la toate nivelurile limbii.. unde se întrebuinţează. Bucureşti.integrare” a unităţilor purtătoare de sens într-o unitate mai complexă”. îmbinări de cuvinte etc. înţeleasă ca . mai ales în spaţiul lingvistic german şi cel englez. Harald/ Sialm.tot”. vorbe de spirit. ireductibile la soluţii unice şi definitive. 45. care se concretizează în îmbinări . Complexitatea aspectelor. p.. de idiomuri. 134. Impusă din necesitatea unei cercetări obiective. după Gertrud Gréciano4. Expresii. Franz-Josef (eds. de specificul fiecărei limbi. în sensul că se porneşte de la cuvînt şi se ajunge pînă la nivelul textului. perspectivă ce antreneză toate componentele limbii... p. analiza surselor ar putea porni. conceperea duală a frazeologiei: Ioana Boroianu. după Hristea. după criteriul idiomaticităţii. p. pe axa sintagmatică. Contribuţii. Berlin. 3 . Harald. 487). 25. 1997. p.. din perspectiva acestui ultim criteriu enunţat.în sens larg” (definită prin stabilitate şi polilexicalitate) şi . care urmăreşte realizarea relaţiilor sintactice de diferite naturi... 27. p. mai ales printr-o interpretare din punctul de vedere al antropologiei culturale.date/pre-formate” de moneme. în care sînt incluse . Rainer/Berens. Expresii. „acele tiparuri neschimbate cari se formează în curs de mii de ani şi dau fiecărei limbi o fizionomie proprie” (Opere. Discuţiile de lungă durată în legătură cu perspectiva de cercetare a frazeologismelor au favorizat.în sens restrîns” (avînd drept caracteristică componenta idiomatică).aforisme. stilurile şi variantele funcţionale ale unei limbi.

1998. ale căror contribuţii terminologice notabile le vom semnala în continuare. locuţiune frazeologică (DSL). unitate frazeologică (Ioana Boroianu11. paremiologie.. Cuvinte compuse şi grupurile sintactice stabile. generatoare de terminologie şi de exigenţele impuse de cercetători în formularea unor termeni cît mai precişi şi mai expresivi. expresie idiomatică (Al. în timp. Limbajul publicistic). p. proverbe. Structurile lingvistice identificate în teoria limbii sub denumirea de frazeologisme au fost cercetate de numeroşi şi importanţi lingvişti români. Stilistica). îmbinare stabilă. în .Limbă şi literatură”. Lexic. 1977. Locuţiunile). în opinia noastră. p. expresie. expresie. analizabile şi neanalizabile. 235-253. Şăineanu. clişeu (Hristea. izolare (Iordan. element metaforic. 391-410. Lexic). motivată de eterogenitatea criteriilor aplicate. idiom (Avădanei. perifrază. 8 9 Îmbinări de cuvinte indivizibile. locuţiune. Tratat). grup sintactic stabil (Finuţa Asan/Fulvia Ciobanu10). 242-247. Construcţii idiomatice).împrumuturi din alte limbi şi calchiere după modele străine. respectînd ordinea cronologică: asociaţie metaforică.Limbă şi literatură”. unitate frazeologică (Puşcariu. Structura sintagmatică a expresiilor figurate. perifrază proverbială (Dimitriu. expresie frazeologică. locuţiune. Lexicologia. al VI-lea. ca strategie de reflectare ce valorifică atît sursa externă cît şi cea internă. în Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în 10 limba română. Gheorghe Constantinescu-Dobridor12). Zaharia. expresie figurată (Elena Slave9). Bucureşti. Dicţionar de termeni lingvistici. Dumistrăcel. şi internă. Acestor două căi de îmbogăţire frazeologică i s-ar putea adăuga. Dumistrăcel. 4 . Andriescu13. o mare diversitate. 1967.. Stil şi limbaj. Influenţa orientală. Principii. vol. expresiune metaforică (Şăineanu. Expresii). p. în . Bucureşti. în sincronie. create în interiorul unei limbi din material preexistent”. Semasiologia). Stilistica. locuţiune. XI. îmbinare de cuvinte indivizibile (Gheorghe Dragomirescu8). Influenţa orientală). unitate frazeologică (Dimitrescu. Zugun. expresie perifrastică. Iordan. 11 12 13 Unitate frazeologică (I). idiotism (Philippide. ansamblu frazeologic. Limba română). 1966. anul VIII. îmbinare de cuvinte sudate (Dumistrăcel. 154. Concluzii Inventarul denumirilor aferente frazeologiei a cunoscut. Editura Academiei RSR. Iaşi. Sinteze). Lexic). zicători (Şăineanu. frazeologism (Dumistrăcel. p. şi discursul repetat.

a conceptului numit de Charles Bally . în familia lexicală şi în apropierea numelui disciplinei. definitorii în orice discurs ştiinţific. clasă în care este cuprins un număr mare de constituenţi: unităţi frazeologice. idiom.vorbire. clasă deosebită de cea a îmbinărilor stabile prin modificarea semantică a termenilor şi prin . frazeologisme comunicative. Genève. p. considerat părintele frazeologiei. compuse din minimum două cuvinte. apoi. proverbe (de ex. Vinogradov.expresie”.joc de cărţi”. expresie idiomatică. frazeologhizm. 2. a următoarelor tipuri: • frazeologisme propriu-zise. constituindu-se în obiect de studiu. 587-598 şi Sinteze. 25-26). unde o componentă este metaforizată (de exemplu: vorbe de duh). apud Zaharia. care au dus la identificarea.legăturile nerepetabile” (Cernişeva. unde toate elementele din structură sînt metaforizate (de exemplu: slab de înger). Definirea frazeologismelor şi cuprinderea acestora într-o perspectivă unitară au generat interpretări marcate de o accentuată eterogenitate..: de-a popa prostu .unité phraséologique”15 întîi prin forma frazeologhiceskaia ediniţa.. locuţiune etc. formal. frazeologisme idiomatice (ce cuprind .idiomuri în sens larg”. • frazeologisme structurale. expresii idiomatice. de la care a fost creat.. prin lucrările apărute în deceniul patru al secolului al XX-lea.. de către V. b) să identifice diferite tipuri de unităţi frazeologice şi să distingă semnificaţia convocării acestora în diferite tipuri de limbaje şi stiluri funcţionale.. mod de exprimare.: Crucea roşie).V. expresii frazeologice. expresie.: Păcatul intră rîzînd şi iese plîngînd . Contribuţii. are o circulaţie redusă.. îmbinări frazeologice. tinde să se impună în lingvistica actuală. dar urmările ei sînt neplăcute”). cu acelaşi sens. Vinogradov. frazeologisme onimice (de ex. text” sau din latinescul phrasis . realizate numai nivel gramatical (de ex.: nu numai . Frazeologism Derivat din grecescul φράσις . Esquisse d'une méthode fondée sur l’étude du français moderne.greşeala este însoţită uneori de plăceri.V.1. unde a dobîndit şi alte semnificaţii.. care pot fi argumentate prin nevoia mereu simţită în orice stadiu de cercetare a limbii a unor opţiuni terminologice şi conceptuale precise. care.. ci şi). 5 . Concepte aferente frazeologiei Obiective operaţionale: a) să definească şi să-şi însuşească principalele concepte şi noţiuni prezentate la curs. constatăm că termenul frazeologism. după Hristea. Expresii.. fapt probat de polemica din literatura de specialitate şi de diversele proiecţii ce reflectă opţiuni în această problemă. 15 Précis de stylistique.. Termenul este puternic concurat de unitate frazeologică. Deşi se situează. circumscrise procesului de comunicare (de ex. frazeologisme referenţiale. 1905 (capitolul La phraséologie). ce trimit la realităţi concrete sau imaginare (de ex. prin această expresie.: Doamne ajută!). îmbinare stabilă de cuvinte. p. 138. p. termen preluat de limbile europene. considerat părintele frazeologiei.Capitolul 2. de către diverşi autori. cu posibilitatea de recunoaştere în plan metaforizat a sensurilor de 14 De către V. termenul frazeologism a rezultat din traducerea14..

frazeologisme asemănătoare cu îmbinările de cuvinte.. cu cuvintele şi cu frazele (Gheorghe Colţun16). pentru primul tip. • frazeologisme cu fuziune semantică totală. frazeologisme direct motivate (neidiomatice. 2000. • Semnificaţia generală nu corespunde cumulului semnificaţiilor elementelor din structură. Editura Arc.: A bea zeamă de clopot .: A umbla pe la icoane . p..: A-l fura pe cineva sfinţii . 6 . Expresii. semantic.bază (de ex. 111).. Chişinău.: a fi în al şaptelea (nouălea) cer .a-şi asuma riscul suprem”). sintactic..a adormi. frazeologisme cu fuziune semantică parţială. • Posibilitatea relativă de înlocuire a cuvintelor şi de preluare a rolului sintactic al acestora. motivate metaforic – prin identificarea semnificaţiei literale a elementelor în cadrul unei semnificaţii generale figurate.: a se uita ca mîţa (pisica) în calendar .a fi extrem de bucuros”. • frazeologisme complet idiomatice. frazeologisme nemotivate (de ex. atunci cînd o componentă îşi păstrează sensul propriu (de ex.. p.: tăcere mormîntală şi ..a nu înţelege nimic”) şi frazeologisme parţial idiomatice. Expresii. apud Zaharia.: a nu cunoaşte moarte). frazeologisme motivate metaforic (de ex.a merge la judecată”). apud Zaharia. ce permit argumentarea trăsăturilor generale ale frazeologismelor. recunoscute de majoritatea lingviştilor: • Stabilitatea şi unitatea semantică.a muri”) (Fleisher. frazeologisme parţial motivate (de ex. unde motivaţia este o variabilă ce vizează gradul de înţelegere a semnificaţiei generale din sensurile componentelor: direct motivat – semnificaţia generală rezultă din semnificaţia componentelor. Opinarea divergentă din studiile de specialitate privitoare la conceptul de frazeologism se întîlneşte şi în legătură cu criterii aplicate. a aţipi”). vizînd posibilitatea de realizare a semnificaţiei. şi pragmatic pentru al doilea tip. nemotivate – prin nerecunoaşterea unei semnificaţii generale rezultată din cumulul semnificaţiilor literale ale componentelor (Burger.. principial relevante (structuralsemantic. după gradul de contopire semantică şi structura gramaticală pentru al treilea tip. unde recunoaşterea sensurilor de bază este imposibilă (de ex.idiomuri în sens restrîns”. atunci cînd semnificaţia generală nu rezultă din semnificaţia literală a componentelor (de ex.: a se îmbrăca cu cămaşa morţii . parţial motivate – prin recunoaşterea sensului cel puţin a unui component. Termeni folosiţi în lingvistica frazeologică românească (alfabetic) Termen Ansamblu frazeologic Asemănare Asociaţie metaforică Element metaforic Expresie Expresie Expresie figurată Expresie idiomatică Expresiune metaforică Expresie perifrastică Frazeologism 16 introdus/folosit Dimitrescu 1958 Zanne 1895 Şăineanu 1887 Şăineanu 1887 Dimitrescu 1958 Puşcariu 1940 Slave 1966 Dumistrăcel 1980 Şăineanu 1887 Puşcariu 1940 Cujbă 1999 Frazeologia limbii române. de ex. 114). semantic pentru ultimul tip).

clasă poziţionată între îmbinările libere (numite în DSL. Frankfurt am Main.2. în timp. N. Probleme bei der Analzse vom Idioms. fie semnificaţii suplimentare. fie altele.contextul minimal”. Athenaum. 7 . Amasova17. ca indice contextul sau .N. p. Ference. p. deschisă de Bally (numită de acesta coeziune semantică). Semantik und generative Grammatik. unitatea frazeologică trebuie să deţină. alta decît cea care ar rezulta din suma sensurilor componentelor.. privită însă divergent. specialişti precum V. cit. 223. prin dezvoltarea teoriei şi aplicarea altor criterii. Amasova. Osnowy anglijkoj frazeologii.V. asocieri libere) şi idiomuri.. Considerate funcţionale la diferite niveluri ale limbii şi caracterizate prin capacitatea de substituţie printr-un cuvînt. în primul rînd.. N.o constituentă polisemă” sau un cuvînt cheie.unité de pensé” şi li s-au atribuit.Grup sintactic stabil Idiotism Idiotism Idiotism Idiotism Idiotizm Izolare Izolare Îmbinare de cuvinte indivizibile Îmbinare de cuvinte sudate Locutiune Locuţiune Locuţiune Locutiune Locutiuni Paremiologie Proverbe/zicători Unitate frazeologică Unitate frazeologică Unitate frazeologică Unitate frazeologică Zicători Asan/ciobanu 1967 Iordan 1975 Hristea 1968 Şăineanu 1900 Zanne 1895 Philippide 1894 Dumistrăcel 1980 Iordan 1975 Dragomirescu 1964 Dumistrăcel 1980 Bulgăr 1971 Dimitrescu 1958 Puşcariu 1940 Şăineanu 1900 Zanne 1895 Şăineanu 1900 Şăineanu 1900 Avram 1986 Boroianu 1974 Dimitrescu 1958 Puşcariu 1940 Zanne 1895 2. în acest sens. 21-22. 415-474. de aceea termenul a fost deseori apreciat ca ambiguu. Amasova19 distinge două subgrupe: frazeme – unităţi ce conţin cuvînt cheie şi idiomuri – fără cuvînt cheie. unităţile frazeologice au fost definite din perspectiva reflectării în vorbire a unei singure . p. au dobîndit o singură semnificaţie.minim de context”.unité phraséologique” desemnează un grup de cuvinte în care elementele din structură şi-au pierdut înţelesurile iniţiale şi. după Uriel Weinreich18. frazeoloizii.. Vinogradov au identificat 17 18 N.N. Nu există. Expresii. cel puţin .N. Delimitarea accepţiei conceptului a avut în vedere. prin asociere. după N. Kiefer. perspectiva semantică. Amasova. 1963. În funcţie de acest .. apud Zaharia. Unitate frazeologică Propus şi întrebuinţat iniţial de Charles Bally. Recunoscînd. vol. 19 N. sintagma terminologică . Din punctul de vedere al capacităţii de descompunere semantică şi al posibilităţii componentelor de a stabili legături. total diferite de cele propuse de iniţiator. Leningrad. op. al II-lea. un punct de vedere comun care să reglementeze avantajele utilizării lui.

/Cernişeva.unibuc.3. 138. apud Zaharia. în cadrul frazeologismelor propriu-zise. apud Zaharia. Lexicologia. Editura . semne pentru o situaţie. a unui număr considerabil de termeni: locuţiuni. Filippov [= Studies in oriental Folklore and Mythology]. Definirea conceptului reflectă opţiuni în problema accepţiunii şi descrierii noţiunii de expresie mai ales prin raportare la comportamentul stilisticofuncţional al locuţiunilor (la Sextil Puşcariu. împreună.. p. L. p. Expresii. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. 44. Identificarea şi descrierea coerentă a conceptului în discuţie reprezintă o problemă divergent soluţionată în teoria lingvistică. Elena Slave).foarte drept”). p. Einführung in die Semasiologie. p. în Stepanova.preferabil.). p. care a favorizat accepţia lui . 28. M.N. De exemplu.. Irina Ivanovna (eds. 1975.Învăţămîntul Superior”. Bibliographisches Institut. 1946. Moskow. p. a căror semnificaţie generală rezultă din sensul elementelor (de ex. 20-21..: drept ca lumînarea . 1979. lipsa unui punct de vedere comun. 141.. Florica Dimitrescu. 8 . . 26. sînt de multe ori derutant argumentate. consideră criteriul disocierii gramaticale irelevant pentru delimitarea expresiilor de 20 21 Trudy Jubelejnoj Sessi LGU.. de aici. Hristea. [1972]. Florica Dimitrescu. Expresii. şi evidenţiază lipsa unei distincţii clare între cei doi termeni. definit ca . 22 Phraseologie. 2. de unităţile paremice. în urma aplicării criteriului situaţional delimitează unităţile frazeologice. idiotisme. unităţile frazeologice au fost clasificate de Thea Schippan21 pe baza unor considerente de ordin formal (existenţa/inexistenţa unui grup verbal/nominal) şi expresiv.unităţi frazeologice concrescute20. p. după criteriul logico-tematic. expresie.. după Boroianu. aceea în care se încadrează echivalentul lor semantic”. reprezentînd semne pentru o noţiune. Expresie În ciuda frecvenţei utilizării termenului în teoria şi practica limbii. Sinteze. propune întrebuinţarea unui singur termen general. 23 From Proverb to Folk-Tale.cu un sens general”. Notes on the General Theory of Cliché. aceasta din cauza eterogenităţii criteriilor aplicate şi propuse pentru interpretarea funcţională a acestuia. p. sub această denumire. prin sfera mult mai cuprinzătoare” şi includerea. cu o semnificaţie generală independentă de cea a componentelor (de ex. caracterizate prin imposibilitatea descompunerii semantice şi sintactice.atît la expresii propriu-zise cît şi la locuţiuni”. Constantin Dominte. semnalată de Hristea. p. Permyakov23.: a-l vedea pe cineva sfîntul . în teoria şi practica frazeologică. fiind întîlnită deseori întrebuinţarea alternativă a acestora. există puţine proiecţii teoretice. întîlnite în majoritatea studiilor dedicate clasificării şi descrierii expresiilor. termenul în discuţie a cunoscut. De aceea. Theodor Hristea. clişee.ro/eBooks/filologie/dominte/index. locuţiuni frazeologice. 23. Leipzig. un singur sens (sensuri) şi comportîndu-se ca o singură parte de vorbire. Leningrad. Introducere în teoria lingvistică (cf. Moscova. iar G. cu aceeaşi semnificaţie.îmbinare stabilă de cuvinte avînd. Petru Zugun.htm) o extensie. Expresii. Translated from the Russian by Y. 25-26. Nauka. 45-69. Rezultatele aplicabilităţii criteriilor funcţional-structural şi expresiv. izolări. interpretate ca unităţi . Unitate frazeologică I. Irina Cernişeva22 le încadrează. Pentru evitarea încadrării diferite a aceloraşi îmbinări stabile. 1975. expresii. care trimite .D. şi.a o păţi”) şi definite în opoziţie cu unităţile frazeologice. Dezvoltarea teoriei privitoare la conceptul de unitate frazeologică este în legătură cu diversitatea criteriilor şi metodelor algoritmice propuse. www.gata făcute” şi descrise în opoziţie cu îmbinările libere.. Sinteze. [1968].. care nu reuşeşte să cuprindă varietatea fenomenelor lingvistice. Locuţiunile. apud Zaharia.

în măsura în care îmbinările stabile numite expresii sînt expresive şi analizabile în părţi de propoziţie. foarte întuneric”).foarte largă” sau cu valoare nedeterminată. termenul expresie este întrebuinţat ca termen general pentru locuţiuni. Astfel.. 30 ca fiind cel mai important. • expresii propoziţii enunţiative.: cum va da Dumnezeu!. apreciat de Zugun.frazeme”. în grade diferite. zdravăn. .: Parcă-i gura iadului „adică întuneric beznă.locuţiuni”. a da peste un noroc neaşteptat” (DLR X/3. 1970. 1966. Einführung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes. sentinţe. MDA). caracterizate prin topica subiectului. şi nedefiniţi. [= Tübingen Beiträge zur Linguistik. în care recunoaştem folosirea verbului la diferite moduri şi timpuri şi preferinţa pentru anumite moduri. puncte de vedere disonante.. termeni diferiţi. prin aplicarea criteriului enunţat mai sus. • expresii cu valoare globală de superlativ. Gunter Narr. exclamative sau interogative (de ex. 28.. mai simple şi mai stabile decît expresiile.a trece printr-o mare încercare”). op.. atunci cînd verbul trimite la persoana a II-a singular (de ex.: a vedea moartea cu ochii . ce permit o clasificare în funcţie de identificarea unor indici. vîrî) capul (sănătos. teafăr) sub Evanghelie). a o păţi 2. 26 A se vedea şi DSL. 397 şi urm.. modificări semantice. în direcţia metaforizării lor sau. în teoria şi practica românească. după Coşeriu. în sensul suprapunerii conceptului de expresie cu cel de expresie idiomatică. desemnînd deseori aceeaşi realitate: îmbinare stabilă. fără ca prin această analiză să se ajungă la nonsensuri. 72.texteme”. p. wellerisme. care au dus la identificarea. • expresii cu subiect neexprimat. p. p. cu lungime variabilă. deci cu subiect şi indice de predicaţie şi a generat următoarea încadrare tipologică: expresii cu subiectul exprimat. XI. Dacă perspectiva funcţională poate fi considerată coerentă în privinţa posibilităţilor concrete oferite. p. iar Elena Slave24 apreciază acest criteriu lipsit de precizie. a expresiilor „ca grupări stabile de cuvinte care acoperă totalitatea unei propoziţii”. expresii idiomatice.. p. criteriul expresivităţii este generator de confuzii în legătură cu alegerea unui termen teoretic adecvat.: a-şi pune (băga. • expresii cu variabilitate verbală.Limbă şi literatură”. Această abordare a convocat. • expresii cu valoare de propoziţii. caracterizate prin utilizare largă şi invariabilitatea verbului (de ex. a favorizat definirea. proverbe. Unitate frazeologică (II). în care termenii au suferit. sub numele de expresie. 242-247. şi prin 24 25 Structura sintagmatică a expresiilor figurate. În colaborare cu Erich Braun şi Gisela Kohler. Tübingen.cu propoziţie subordonată” (de ex.. 223.locuţiuni. aflate în raport de coordonare sau subordonare (de ex. alături de cel al posibilităţilor combinatorii şi de comutare. caracterizate prin semnificaţie imprecisă. . mai ştii păcatul?). a trei clase: . principale sau secundare. de obicei postpus predicatului (de ex. p. apud Zaharia. în aparenţă. în care se cuprind: propoziţii metaforice.. de către Ioana Boroianu. însă dacă ele nu sînt expresive (sau sînt foarte puţin expresive). de către Coşeriu25. pot fi numite expresii. criteriul funcţionalităţii acestora la nivel morfo-sintactic. În acest sens. . 9 . p. 29-30. Expresii.: A-l vedea (pe cineva) sfîntul sau a-l lua sfîntul „1. cit.: [mare] cît o zi de post). în . Lexicologia. mai mult. expresii idiomatice cu rol de propoziţie26.. Petru Zugun diferenţiază expresiile de locuţiuni folosind criteriul expresivităţii şi al logicii conţinutului: . 14]. mai ales în cadrul expresiilor .

cf. în urma unei folosiri de lungă durată. mais caractéristique des tendences générales et des faits typiques pouvant servir de points de repère”. 10 . Unitate frazeologică (II). Cela importe peu d'ailleurs. a privilegiat exprimarea unei opţiuni proprii: . la care Hristea ajunge. 68: . Sinteze. p. Încercarea de delimitare a locuţiunilor de alte unităţi lingvistice asemănătoare a relevat. 9. cu un înţeles unitar determinat. pierzîndu-şi 27 28 Cf. 62-68.Ceea ce trebuie de pe acum considerat un adevăr indiscutabil ni se pare faptul că orice expresie (ca grup lexical stabil şi unitar) este.4. 142.între care nu se pot stabili totdeauna limite precise”. ajunge la concluzii nesatisfăcătoare. deoarece autoarea nu porneşte . În legătură cu observaţiile notate de Ioana Boroianu. 589. 246. unitară ca sens şi care stabileşte relaţii cu contextul ca un singur element. Locuţiune Inventarul definiţiilor propuse pentru termenul de locuţiune (numită frazeologică de Hristea. de Charles Bally. 328.îmbinări stabile de cuvinte care acoperă totalitatea unei propoziţii. fie că aceste relaţii se realizează printr-unul din elementele ei alcătuitoare. îmbinările stabile pot fi numite locuţiuni”. Locuţiunile. în ansamblul ei..Grupare de două sau mai multe cuvinte. p. on connaît notre principe de recherche: pas de divisions rigoureuses. Investigaţia realizată de Hristea. Locuţiunile. 73). cu privire la statutul locuţiunilor şi al expresiilor. 243)28.. Observaţia privitoare la imposibilitatea unei delimitări exacte a fost notată mai înainte.. mai mult sau mai puţin expresivă. prin aplicarea criteriului funcţionalităţii la nivel morfo-sintactic şi semantic. în legătură cu statutul locuţiunilor şi expresiilor. ... apreciate de Hristea ca neconvingătoare. după Hristea.de la criterii ştiinţifice ferme şi nu-şi întemeiază distincţia pe fapte numeroase şi concludente”.On comprend qu'entre ces deux extrêmes il y a place pour une foule de cas intermédiaires qui ne laissent ni préciser ni classer. Unitate frazeologică (II). . p. larg-subînţeles) şi predicat. 41.. stabileşte relaţii ca termen unic” (Boroianu. p. pentru că includ termeni specifici sau pentru că aceasta ar duce la perceperea altui sens decît cel transmis şi în care raporturile sintactice sînt suspendate. 34). care. noi dificultăţi. Concluziile. Editura Academiei Române. DSL.îmbinări de cuvinte cu caracter permanent. au fost numite.éxpression constituée par l’union de plusieurs mots formant une unité syntaxique et lexicologique” (Pierre Guiraud.. lingvistul consideră că. fie că gruparea.. DSL.. 2. sudura grupului şi o cît mai puternică . ce surprinde opiniile exprimate de Florica Dumitrescu. este precedată de un excurs teoretic. 2005. adică generatoare de efecte stilistice”. şi susţinută de un bogat material faptic. Gramatica limbii române.. . 2. unitatea sintactică şi de sens: .o locuţiune provine dintr-o expresie. 223) nu este foarte bogat şi evidenţiază recunoaşterea. stabilitatea (fixitatea27). faptul că . deşi autoarea . Locuţiunile. înzestrate cu o funcţie gramaticală unitară” (Dimitrescu. prin definiţie. cf. a se vedea şi Sala. pentru limba franceză.. printre care.ansamblu de cuvinte mai mult sau mai puţin sudat. cit. deşi nu definitive. definea expresiile ca . op. p. cu eventualele compliniri”. 224 şi de Dimitrescu. nr. p. spre deosebire de locuţiuni. expresii frazeologice catacretice). Contribuţii. care au aşadar subiect (exprimat sau subiect-general. Enciclopedia. Bucureşti.împietrire” (din această perspectivă. Expresii. p. caracterizate prin dispariţia expresivităţii. apud Zaharia. p.. p. p. . care se comportă din punct de vedere gramatical ca o singură parte de vorbire” sau . s-a gramaticalizat. p. Pentru o taxinomie morfologică.grupul de cuvinte mai mult sau mai puţin sudat care are un înţeles unitar şi se comportă din punct de vedere gramatical ca o singură parte de vorbire” (Gramatica.. 62).a făcut cîteva precizări utile”. p.analiza lor semantică se ajunge la nonsensuri. 1974.. p. ca trăsături specifice ale locuţiunilor. p. Amintim că Ioana Boroianu.

dotate cu idiomaticitate) mai mulţi termeni: idiotism (idiomatism). cu referire la a făgădui marea cu sarea. N. Québec.. Expresii. Avînd acelaşi comportament sintactic cu cel al locuţiunilor propriu-zise. locuţiune. denumirea de ./Cernişeva. frazeologism. 141. Wallace Chafe. . care înregistrează cu acest sens (de . la diverşi autori români32. 29 Zugun. Phraseologie. Unitate frazeologică (II). 1982. cf. 5.D..acad. 265-304. în Stepanova. ci pot apărea numai pe lîngă un anumit adjectiv sau adverb”. în „Limba română”. două direcţii de abordare: . ceea ce probează încă o dată complexitatea problemelor pe care le pune definirea frazeologismelor. nr. 34 Irina Ivanovna Cernişeva. se caracterizează prin posibilitatea fiecărui element „de a contribui în egală măsură la realizarea sensului global. dar şi în cel rusesc: N. vezi şi Dumitru Nica. apud Zaharia. care nu favorizează. Sinteze. la care se adaugă cele realizate de Finuţa Asan şi Fulvia Ciobanu 31 fiind apreciate de Hristea. izolare. 254). 32 33 La Philippide.L. la Hervé Curat36. Pluralitatea punctelor de vedere şi varietatea fenomenelor. ca valoroase. ceea ce justifică.expresivitatea”. Expresii. Expresii. după Iordan.. p. Adam Makkai.. Expresii. 2006. 265-304.morfemele nu au dependenţă proprie.5. ireductibilă la soluţii unice şi definitive. la exegeţii ruşi34. rezultatele acestor investigaţii. p. Moscova. apud Zaharia. nu pot fi utilizate în limbă indiferent la orice adjectiv sau adverb. Bruce Fraser. p. M. 24. Puşcariu. 11 . p. 146. Heinz Weinreich.expresii a căror semnificaţie generală nu rezultă din suma semnificaţiilor componentelor”. 31 Cuvinte compuse şi grupurile sintactice stabile. Gheorghe Popa. Hans Schemann. 35 36 Stilistica.A. care se pierde o dată cu suprimarea unuia dintre elemente” (Boroianu. locuţiunile de intensitate. întrebuinţează alternativ. Essai d'explication psycho-systematique. 1975. Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii române. Charles Hockett. Melciuc38.morfeme condiţionate semantic”: . Permyakov37. p. Stilistica. Lexicologia. Iordan. Paul Postal. 2. p. apud Zaharia. Editura „Învăţămîntul Superior”.a) reprezentarea lexicografică a expresiilor idiomatice. îmbinare idiomatică. Problemele vizează distincţia dintre îmbinarea liberă de cuvinte şi locuţiuni.. Sinteze. la G. propune pentru diferenţierea acestora urmărirea structurii lexico-gramaticale şi a utilizării lexico-funcţionale.Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română”. pragmatice şi de contrastivitate frazeologică”. Sinteze. IV (1967). 30 Cf. Limba română.md/thesis/2540. vol. numite astfel de Boroianu. 235-252. semantice şi funcţionale) şi de evidenţiere a valorilor stilistice ale expresiilor în diferite tipuri de texte. 253) cît şi locuţiune (p. Locuţiunile substantivale în limba română. Irina Ivanovna (eds. Hristea. unitate idiomatică. idiom. p. după Zaharia.). Les presses de l'Université de Laval. p. p. Unitate frazeologică II.cnaa. apoi de Hristea. în . Principii. DSL.. p. b) interesul specialiştilor cu privire la aspecte psiholingvistice. p. Expresie idiomatică Observarea demersului teoretic aferent definirii şi caracterizării expresiilor idiomatice a evidenţiat. 33. Lexikoloder deutschen Gegenwartssprache. La locution verbale en français moderne. p. 514-526. atît termenul expresie (p. după Dimitrescu.clasificarea după o normă lingvistică” se manifestă întîi în terminologie. 223. a locuţiunilor de cuvintele compuse29 sau expresii (frazeologice)30. XII (1963). la I. Amasova. mai ales în spaţiul englez şi german33. clasificări (structurale. la Iordan35. Locuţiunile. www. 243). Stilistica. 245. 65.

vol. După Babel. inserare. adăugare. şi Hristea. nu poate fi rezolvată.. în această ordine de idei. Gelu Ionescu. Editura Univers. 63. nr. ea este rezultatul unei gîndiri simbolice”. fie sînt integrate. p. Din punctul de vedere al momentul utilizării şi al apariţiei lor. în urma unui proces de . 336-350. după Gréciano (op. cu precizie. în „Limba română”. 1988. 6. 1969. p. cit. Sinteze. Locuţiunile. Editura Univers. 1970. Translated from the Russian by Y. şi simultan. 38 39 40 O terminach «ustojčivos» i «idiomatičnost». 12 . în Fundations of language. op. Pornind dinspre limbă spre teoria limbii. cu semnificaţie generală ce nu rezultă din cumulul semnificaţiilor componentelor). În cadrul acestui demers s-a pornit de la raportarea semnificaţiei îmbinărilor libere la cea a îmbinărilor stabile. expresia idiomatică este definită. a fost relevată dimensiunea epistemologică a expresiilor idiomatice: „expresia idiomatică rezultă întotdeauna dintr-un raţionament conceptual şi. după Bruce Fraser41. psihologice. vol. Gertrud Gréciano43 a încercat descrierea expresiilor idiomatice prin urmărirea figurativităţii.N. 6. p. Ştefan Munteanu. în categoria frazeolexemelor exosememice42 (neinterpretabile în sens literal. Stelian Dumistrăcel distinge44 două categorii: 37 From Proverb to Folk-Tale.. care înţelege prin . Filippov [= Studies in oriental Folklore and Mythology] Moskow. cu funcţie explicativă sau afectivă.. Bucureşti.. tot prin interpretare semantică. La sémantique des expressions idiomatiques [=Recherches Linguistiques. p.rigidizare” (împietrire). ca semn polilexical . George Steiner. a chestiunii jocului idiomatic. 1981. 23-24. Fraser identifică şase clase. în cadrul fenomenelor lingvistice. prin raportare la aceeaşi funcţie expresivă.frozenness” posibilităţi cît mai reduse de transformare a îmbinărilor prin permutare. Aplicînd aceste posibilităţi de înlocuire. căreia i se asociază. Din această perspectivă. 47. Aspecte ale limbii şi traducerii (traducere din engleză). Publishing House. în Muttersprache. dificultăţi precum: trasarea unor linii clare de demarcaţie între expresiile idiomatice şi cele neidiomatice. 1983. Astfel. Expresii. în care figurativitatea este înţeleasă ca remetaforizare a unei semnificaţii literale. în plus. în sens saussurian. p. Paralelisme frazeologice. mai ales pentru criteriul semantic. decît în cadrul contextului şi al vorbitorului şi.frazeolexem. În încercarea de delimitare. Constanţa Avădanei. Nauka. expresiile idiomatice se situează fie pe treapta 0 (pe o scală de la 0 la 6). în cadrul demersului teoretic.figé et figuré”. 4. porneşte de la un corpus de 800 de expresii. excerptate din romane poliţiste. 9] Paris. şi pentru acest concept. apud Zaharia. cit. ceea ce justifică opţiunea cercetătorilor. Bucureşti. analiza semantică a acestora privilegiuindu-i abordarea. Din această perspectivă. scrisori ale unor muzicieni. Notes on the General Theory of Cliché.. 42 43 loc. 1983. 1983. 136-137. traducerea lor în altă limbă40 etc. Vezi Dimitrescu. 41 Idioms within a Transformational Grammar. p. recunoaştem..opacification”. p.. aflate în raport de interdependenţă. unde nu sînt permise nici un fel de transformări. 274). 22-24. înţeleasă în sensul invers al procesului de . funcţia de comunicare. Librairie Klincksieck. posibilitatea clasificării expresiilor pe baza idiomaticităţii a necesitat identificarea unor indici ce au rezultat din aplicarea unor aspecte ce pot fi integrate nivelului semantic. Signification et dénotation en allemand. p. a accepţiei termenului. SUA. 93. 44 Lexic. Orizontul traducerii. uneori. cit. Zur Terminologie der Phraseologie. nr. 505-510. 73-80. la Klaus Dieter Pilz39. Soluţia dezambiguizării. obţinute. după Klaus Dieter Pilz. p. 1979.

Casia Zaharia48 admite următoarele trăsături: 1. Prevalîndu-se de sintezele formulate. Phraseologie.. Beriffsbestimmung und Systematisierung unter besonderer Berucksichtigung der deutschen Gegenwartssprache . 505-551]. p.. Iaşi.imaginare”. . 45 Referindu-se la problema expresivităţii.. Lexic. – Ne-idiomaticitate (sau îmbinare liberă de cuvinte). ce avea iniţial . 4.. cit. în Strategii actuale în lingvistică. cit. p... Valoarea stilistică a expresiilor idiomatice. adică aceeaşi expresie ar putea fi discutată în cadrul mai multor categorii”. Fleicher.nu este exclusivistă.. Stelian Dumistrăcel. Gréciano. ieri şi azi. – Idiomaticitate parţială (măcar o componentă poate fi înţeleasă în sens literal). Editura Dacia. pentru conceptul de frazeologism arhaic. în . Stabilitatea şi varietatea frazeologismelor arhaice. • .K.accident” şi trimit la aspecte din viaţa colectivităţii sau fac referire la meserii ori profesii. recunoscute prin prezenţa arhaismelorşi neologismelor46. loc.. 127. Lexicalizare. p. Preocupările pentru interpretarea expresiilor idiomatice şi evidenţierea comportamentului acestora pornind de la aplicarea criteriului semantic s-au manifestat şi în lingvistica universală47. Cluj-Napoca.] pe care îmbinările de cuvinte sudate numite expresii le descriu”.. 3..nonsensul asocierii elementelor sau faptelor descrise”. 50. – Anomalii sintactice. I. 48 op. în . 1. p. Presa universară bălţeană. vol. cit. 84-88 şi L.. 47 D. 34-111. apud Zaharia. VII (1956). 2004.. Bucureşti. în „Limbă şi Literatură”.. termeni ai unor comparaţii ireale. Bălţi..Studii şi cercetări ştiinţifice”.cópii ale realităţii”. porneşte de la observaţiile formulate de Al. Stabilitate semantică – Stabilitate prin metaforizare. 258-301. se referă la un fapt real. încadrîndu-se aici două tipuri de expresii45: expresii nemarcate temporal. vezi V. Idiomaticitate/figurativitate – Idiomaticitate totală (nici o componentă nu poate fi înţeleasă în sens literal). motivată de valoarea de figură de stil pe care au din momentul creării lor şi derivată din . Filologie. p. 63-75. glotodidactică şi ştiinţă literară. Groza. şi se caracterizează printr-un grad ridicat de expresivitate. Limbă şi rostire românească. Expresii.idiotisme care şi-au pierdut o parte din valoarea afectivă iniţială. Momente ale constituirii fondului frazeologic al limbii române literare. p. . 1993. prin pierderea posibilităţii de a funcţiona ca imagini”. vol.• expresii . W. Iancu. – Componente unice.idiotisme care s-au născut în anumite împrejurări istorice”..idiotisme care de la naşterea lor şi pînă astăzi servesc nevoile afectivităţii ca imagini”. Versuch einer interdisziplinaren Abgrenzung. Dumistrăcel. 2. 46 Pentru aprecieri în legătură cu vechimea cuvintelor ce intră în structura frazeologismelor. autor care a propus o clasificare care . 13 .. op. p. Reproductibilitate. I [= Göppinger Arbeiten yur Germanistik. vezi Lilia Trinca. expresii marcate temporal. 139-236. op. în care figurativitatea poate fi rezultatul unui . 1996. cit. la care se poate stabili momentul apariţiei. Pilz. p.. p. 246.o funcţie obiectivă de comunicare” şi . Andriescu.o funcţie stilistică mijlocită de o serie de factori [.

prin prisma nerepetabilităţii lor şi a transformării semantice a componentelor. Din perspectivă structurală.un minim de referinţă”. Frankfurt am Main. Din punctul nostru de vedere. Zaharia. reprezentat de un cuvînt cheie49. La I. ce îşi dovedeşte utilitatea în cadrul delimitării expresiilor idiomatice de cele neidiomatice şi care a fost interpretat din două perspective: a) a identificării. p. Redensarten. Melciuc 51 în: îmbinări idiomatice cu stabilitate completă. le distinge de cuvinte şi proverbe prin forma. G. DSL. Tübingen.alegerea contextuală reciprocă”50. de I. într-un studiu contrastiv română-germană. Sprachspiel [= Germanistische Linguistik. 222. 223. bazat pe criteriul structural-formal a realizat. apud Zaharia. de L. foloseşte termenul idiom. 49 50 N.. Pentru funcţiile expresiilor în politic al presei a se vedea Werner Koller. cf.I. cit. pentru a aduce în discuţie noi accepţii ale termenului în discuţie. 43-49. cînd o componentă a îmbinării le determină pe celelalte şi îmbinări idiomatice cu stabilitate incompletă. 16. p.. Cu privire la punctul 2 reţinem clasificarea expresiilor.îmbinări ne-libere: termeni compuşi. op.. Probleme bei der Analzse vom Idioms. Referitor la punctul 1. Amasova.L. Sau alăturare liberă de cuvinte. iar în cadrul acestora au fost discutate: • îmbinări idiomatice stabile. cit. Rőhrich 57 . 127... p. în Kiefer. Gunter Narr. 1977. pentru delimitarea îmbinărilor libere de cuvinte de expresii idiomatice (parţiale sau totale). • îmbinări ne-stabile ne-idiomatice: . mai ales la proverbe şi. expresiile idiomatice au fost încadrate şi discutate. op. proverbe. Cernişeva54. Expresii. cit. Ference. clişee. În această ordine de idei.A. p. p. 51 52 53 54 55 56 op. structura şi funcţia lor. Athenaeum. Raportate la îmbinările stabile de cuvinte sau urmărite în interiorul unităţilor idiomatice53. această din urmă observaţie fiind valabilă numai pentru anumite expresii idiomatice. în funcţie de specificul limbilor.Lăsînd la o parte multiplele aspecte discutabile pe care această încadrare generalizată o poate ridica. expresii.N. p. 73-80. b) a traducerii expresiilor în altă limbă. 415-474. limbajul Vorkommensanalysen. Expresii.. • îmbinări stabile ne-idiomatice. Permyakov. • îmbinări idiomatice ne-stabile. idiotismelor ori izolărilor. Melciuc. op. cit. p.îmbinări libere52. Zaharia.. în cadrul frazeologismelor propriu-zise sau integrate. 1972. p. 5]. 57 op. care discută de îmbinare idiomatică. au fost identificate diferite clase. Expresii. idiomul este considerat o unitate lipsită de minim de referinţă. echivalentul de traducere unic desemnează cel puţin un cuvînt care trebuie să aibă corespondent intralingvistic într-o îmbinare. 47-48. 14 . vol.echivalent de traducere unic”56. 265-304. sau la .A. raportarea la . de Iordan55. Stilistica. în sensul adăugării criteriul traductibilităţii. p. . expresiile idiomatice au fost raportate.. în cadrul limbii a unui . propusă de I. analiza în legătură cu criteriile semnalate mai sus ar permite o reevaluare. cit. Un model de clasificare a expresiilor idiomatice. deci fără cuvînt-cheie. p. la un context minimal. s-a propus. Uriel Weinreich. ne vom folosi de direcţiile enumerate mai sus. 32. al II-lea. Semantik und generative Grammatik. Linguitische Aspekte.

în . Locuţiunile. cu subcategorizarea îmbinărilor stabile: perifraze propriu-zise „prin care se comunică o informaţie semantică (noţiune)/gramaticală sau logică (negaţia) şi perifraze proverbiale „cu structuri imuabile” şi Constanţa Avădanei. Vezi Jürg Hausermann.6. în . 59 Vezi şi I. . vol. 30. vezi Dimitriu. o dată cu dezvoltarea teoriei şi a viziunii privitoare la criteriile avute în vedere: complexe stabile de cuvinte (Cernişeva60). Tübingen.a) pierderea capacităţii combinatorii a termenilor componentelor. Îmbinare stabilă Apariţia termenului a avut ca punct de plecare necesitatea stabilirii unei delimitări faţă de îmbinările libere58. în privinţa inventarului terminologic. 1962. Expresii. neobişnuite. a II- a). nr. p. îmbinare de cuvinte indivizibilă (Gheorghe Dragomirescu65). Bucureşti. Micro et macrolexémes et leur figement discursif. p. cit. de obicei. N. VI. forme verbale analitice etc. 65 Îmbinări de cuvinte indivizibile.Limbă şi literatură”. Etudes de linguistique comparée français/allemand. Observaţii asupra îmbinărilor de cuvinte. Pornind de la observaţia ce vizează posibilitatea substituirii îmbinărilor libere printr-o parte de vorbire. 1977. şabloane de tip frazeologic (N.2. Petru Zugun. 47. 2005. În lingvistica românească au fost definite. Phraseme: Fenster zur Textkohärenz. apud Zaharia. uneori chiar contrariant de sensurile cuvintelor alcătuitoare. Heideberg – Paris. diferit cel mai adesea. chiar unice. Tratat. al reproductibilităţii şi al posibilităţii de comutare. p. p. următoarele categorii de îmbinări stabile: 58 Primul lingvist care a făcut această observaţie a fost Charles Bally.fără aplicabilitate absolută”: . Phraseologie. 68. Peters Louvain. îmbinare de cuvinte sudate (Stelian Dumistrăcel66). de Dimitrescu. 514- 523. vol. Traité de stylisque française (ed.).Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română”.. I. 5. care sînt înţelese. op.). p.: construcţii superlative. pentru spaţiul lingvistic german şi românesc68. cit. 64 Cuvinte compuse şi grupuri sintactice stabile. ca „asocieri de două sau mai multe cuvinte.. loc. XI. anul VIII. 1967. c) sens unic. cit. sintagme stabile (Annely Rothkegel61). Rizescu. Amasova62). 2000.. Cernişeva. p. 66 67 68 Lexic. 47]. op. o augumentare. 9. în Gertrud Gréciano (ed. grup sintactic stabil (Finuţa Asan /Fulvia Ciobanu64). 60 61 I. apud Zaharia. au fost identificate. identifică trei criterii de identificare a îmbinărilor stabile.. cit. Expresii.. I (1919). însă explicabil în lingvistică”.. p. Structurile lingvistice identificate în teoria limbii prin termenul de îmbinare stabilă au cunoscut. frasme (Jürg Hausermann63). Editura Academiei RSR. 15 . 62 63 op. p. în „Limba română”. p. 29. conjuncţii corelative. p. 133. 191- 410. Paris. unitate lingvistică (complexă) stabilă (GA67). analizabile şi neanalizabile. în sensul lor literal şi a căror semnificaţie generală rezultă din suma semnificaţiilor componentelor (de ex. pentru limba română. Max Niemeyer. în care fiecare element îşi păstrează autonomia semantică” 59. în baza comportamentului morfologic. 235-253. b) cuvinte rare. Hauptprobleme der deutschen Phraseologie auf der Basis sowjetischer Forschungsergebnisse [=Linguistiche Arbeiten. Lexicologia. 222.

. prin păstrarea trăsăturilor morfo-sintactice ale elementelor. Vezi Constanţa Avădanei.• îmbinări adjectivale. La această repartiţie taxinomică s-a ajuns în urmă raportării unităţilor lingvistice în discuţie la îmbinările stabile de cuvinte ne-frazeologice. 34. • stabilitatea nivelului funcţional. op. Italienischen. de îmbinările libere. Rothkegel. caracterizate prin semnificaţie unitară. adverbiale şi prepoziţionale. Convenabilitatea aplicării criteriului sintactic este argumentată mai ales în spaţiul lingvstic german70 şi cel românesc71 este susţinută prin utilizarea următoarelor criterii: • stabilitatea topicii îmbinărilor.. 16 . metaforizarea componentelor. de către Harald Thun73. nominale şi pronominale. p. p. clasă ce se apropie. • sintagme stabile69 de rang unu. raportarea la statutul semantic al componentelor (ce pot fi . Rothkegel. pe de altă parte. cu metaforizarea unei semnificaţii. iar în cadrul ultimei grupe stabileşte nouăsprezece tipuri de bază.7. 69 70 71 72 A. • tipul omogen II (cu componente semantic absente). Formule şi clişee internaţionale Denumite şi interpretate diferit în fiecare limbă.semantic prezente” sau . cit. formulele şi clişeele internaţionale.. A. care trebuie bine cunoscute pentru a înţelege sensul şi felul în care au apărut aceste frazeologisme devenite internaţionale”. p. în care elementele constituente nu sînt comutabile şi sintagme stabile de rangul doi. în care doar o parte a îmbinării şi-a păstrat independenţa semantică. loc. Sinteze. în care toate elementele şiau pierdut independenţa semantică. ce se manifestă în specializarea anumitor tipuri de fraze la anumite valori morfologice.semantic absente”) a dus la sistematizarea. Spanischen und Rumänischen. 2.. 13 Idem. proverbe. a îmbinărilor stabile în trei tipuri: • tipul omogen I (cu componente semantic prezente) cuprinzînd îmbinări în care elementele prezintă independenţă semantică. cit. • tipul omogen III (cu componente semantic prezente şi absente). • îmbinări frazeologice. denumire preluată de la Hristea. din prisma variabililăţii/invariabilităţii la nivelul contextului. adverbiale.au la bază legende antice (uneori biblice) sau chiar întîmplări reale. Tübingen. în care sînt cuprinse: îmbinările idiomatizate (cu o componentă figurată şi integrată unei anumite clase de semnificaţii). îmbinările stabile au fost încadrate în clasa frazeologismelor propriu-zise şi clasificate în: • unităţi frazeologice. Max Niemeyer. 1978. Untersuchungen zur wiederholten Rede mit Beispielen aus dem Französischen. 86. 144. prepoziţionale şi verbale. .. identifică patru clase de sintagme stabile: nominale. expresii idiomatice. op. cit.. şi a favorizat identificarea a numeroase clase şi subclase72. p. pe de o parte şi îmbinări verbale. cit. 73 Probleme der Phraseologie. • stabilitate morfologică.. Din perspectivă semantică. Pe lîngă actualizările teoretice referitoare la context la care trimit îmbinările stabile. cu posibilitatea comutării unui element. • expresii frazeologice. op. formaţiunile modelate (ce permit introducerea unei componente). unităţi lexicale (caracterizate prin păstrarea sensurilor de bază ale componentelor).

vol. 231. include în această categorie exclamaţiile (de ex: Du ahnst es nicht!). 2. . afacerile. deşi nu au fost o constantă a teoriei limbii.clişee lingvistice”74 sau . deoarece nu respectă un criteriu determinant. munca şi ocupaţiile. fară tradiţie. p. pentru limba rusă .genezei” acestora. Urmărite din perspectiva structurii lingvistice şi logice şi din punctul de vedere al conţinutului motivaţional. semne pentru o situaţie (expresii proverbiale. a favorizat încadrarea acestor unităţi într-o perspectivă ce integrează toate componentele acestui nivel: • unităţi frazeologice/idiomatice. animalele. • unităţi paremice. aforisme). 5. turnul (lui) Babel. povăţuiri. banii. loc. . semne pentru o noţiune. p. după Rodica Zafiu. viaţa intelectuală şi morală. Proverbe Preocupările pentru teoretizarea .paremice”75. 146 şi în Contribuţii. Istria şi Macedonia. 16. iar acesta a fost apreciat avîndu-se în vedere structura acestor îmbinări. Sinteze. obiceiurile. şcoala. a unei clase. asemănări. identificarea unui mecanism generator de construcţii paremiologice76. concepută dihotomic. viaţa socială. situată pe o poziţie intermediară. credinţele. Op. Permiakov identifică.. Alte observaţii au vizat cunoaşterea sensului şi a . slujba religioasă. Op. I-X.. omul şi organele sale. pe scara cuvânt/expresii idiomatice/proverbe. 11. termeni conotativi. filosofia. băutura. cuvinte adevărate. p. stabileşte domeniile pentru limba germană. adaptate însă la specificul limbii germane. eresurile. mâncarea. Op. s-a încercat.. Friedrich Seiler. ca . Editura Librăriei Socecu & Comp. după Hristea. biserica. iar acestea au antrenat stabilirea domeniilor de provenienţă78 pentru proverbele din limba germană: vânătoarea. sărutul lui Iuda. prinderea păsărilor. p. din care nu trebuie să lipsească. Ungaria..Referirea la această clasă a urmărit identificarea unui indice de recunoaştere. p. 17 . caracterizate şi ele divergent din acest punct de vedere. cit. proverbe propriu-zise.veritabile repere ale actualităţii”. cit.un nume propriu (de obicei de persoană)”. diferenţiate de cele paremice prin cantitate (anecdote şi fabule). idiotisme şi cimilituri cu un glosar româno-frances.8. mărul lui Adam. viaţa fizică. Proverbele românilor din România. Bucureşti. 77 78 79 Lutz Röhrich. 192 de tipuri gramaticale de proverbe şi expresii proverbiale. transportul.. 74 75 76 Numite astfel de Hristea.unităţilor frastice”. pescuitul. Respectarea aceloraşi criterii. cit. cea a pseudoproverbelor. Diversitate. dar şi puterea numelor proprii de a genera clişee. Dintre clişeele internaţionale ce trimit la domeniul religios reţinem: arca lui Noe.. p. zicători. • unităţi supraparemice. O nouă sistematizare a proverbelor este oferită de aplicarea criteriului figurativităţii şi a perspectivei cultural-istorice. ţinându-se cont de specificul limbii. Proverbe. ce vor funcţiona în limbă.. care cunoaşte multiple posibilităţi de compunere. 590. Grigori Lvovici Permiakov. iar pentru limba română79: natura fizică. în urma realizării unei tipologii. artele şi ştiinţele. a permis identificarea77. domeniul juridic. Bucovina. s-au materializat în studii ce au urmărit în special posibilităţile de delimitare şi de clasificare faţă de frazeologisme. Iuliu Zanne. istoria.. iar această investigaţie.. cit.

în funcţie de ideea generală. din prisma posibilităţilor de . însă printr-o experienţă specială şi locală. 81 Theodor Hristea. la cutare şi cutare popor”. . Aplicat însă restrisctiv. Sinteze.. . p. criteriul semantic a dus la excluderea .. • proverbe particulare.Corelarea adecvată a perspectivei semantice cu criteriul cultural-istoric a generat şi formularea unui model de clasificare80. Denumiri date proverbelor în literatura română Termen Cimilitură (cu înteles de proverb) Cuvânt Cuvânt Cuvânt bătrân Cuvânt prost Parimie Pildă Poveste Povestea vorbei Povestea vorbei Povestea vorbei Povestea vorbei Povestea ăluia Precum zic bătrânii Prostul cuvânt Proverb Proverb Proverb Proverbul bătrânesc Vorbă Vorba altuia Vorba ăluia Vorba ăluia Vorba ăluia Vorba bătrânească Vorba (a) ceea Vorba ceea Vorba cea bătrână Vorba cea veche Vorba veche 80 introdus/folosit Ţichindeal Ţichindeal Cantemir Cantemir Neculce Cantemir Cronica anonimă Costin Baican Ghica Varron Pann Ispirescu Cantemir Cantemir Negruzzi Pann Ţichindeal Donici Odobescu Odobescu Ispirescu Jipescu Odobescu Laurian şi Massim Ghane Creangă Donici Slavici Creangă Realizat pentru limba română de Iuliu Zanne. ceea ce justifică delimitarea proverbelor în: • proverbe universale.echivalare reală ori potenţială a cuvintelor”81. 146. clasă în care sînt incluse şi zicătorile şi idiotismele.unităţilor frastice” din sfera obiectului de studiu al frazeologiei. 18 .cari exprimă un adevăr recunoscut ori şi unde şi în ori-ce timp”.. în încercarea de a clasifica materialul lucrării dedicate proverbelor românilor.cari se rézemă pe un adevăr constatat prin experienţă..

. p.. 83 84 Discutate şi de Thun. sintagmele85. cu rol determinant în cadrul expresiilor. p. p. încadrate diferit în funcţie de expresivitate: locuţiunile. an XXVII. Alte tipuri de frazeologisme Lăsînd la o parte detalierea critică a argumentelor ştiinţifice. Locuţiunile. formulele uzuale de comparaţie84. locuţiuni şi îmbinări uzuale. Lexicologia. cit. reţinem. 9). 1957. Rodica Zafiu. Stilistica.9. 82 Situate . Iordan. Sintagma şi sistemul sintactic al limbii române. pentru accepţie din perspectivă sintactică. Sinteze. poate fi încadrat. pentru procedeul formării perifrazelor vezi şi Dimitrescu. 85 În legătură cu acest concept. în SCL. loc. p. p.la limita dintre asocierile libere de cuvinte şi unităţile frazeologice” (Boroianu. 22. 48. perifrazele au fost definite şi integrate (Hristea. opţiunea pentru întrebuinţarea acestei denumiri se justifică prin lipsa de specializare a termenului. nr.nu sînt echivalente reale ori potenţiale ale cuvintelor (cum sînt locuţiunile şi expresiile) şi îngreuează şi mai mult operaţia de clasificare a unităţilor frazeologice şi aşa extrem de numeroase şi de variate”. VIII. sinapsele. deşi în literatura de specialitate se apreciază că face obiectul de studiu al paremiologiei86.. care. 4. consideră că proverbele ar trebui excluse din obiectul de studiu al frazeologiei deoarece . proprietatea de a funcţiona în .serii frazeologice deschise. p. cit. pentru Dimitriu. datorită recunoaşterii unor mărci funcţionale comune. 7. p.neapărat pe o treaptă superioară îmbinărilor superioare libere” (Hristea. 15. comparaţiile stereotipe83. sub acest titlu. vezi Sorin Stati. în urma recunoaşterii unor caracteristici specifice frazeologismelor: frecvenţă. perifrază desemnînd „un grup de cuvinte «pentru» un singur cuvînt”. limitîndu-ne la notarea cîtorva observaţii în legătură cu conceptul de proverb. Unitate frazeologică I. p.) în obiectul de studiu al frazeologiei. perifrazele82. expresivitate. urmînd anumite modele în limbă”. alături de expresii. „România literară”. Frazeologia. îmbinările uzuale şi perifrazele nu cunosc valoarea expresivă.. vechime. îmbinările uzuale. datorită interesului acordat în cadrul demersului teoretic. 20-26 aprilie 1994. cu celelalte unităţi lingvistice cuprinse sub conceptul de frazeologism (stabilitate. Tratat. în cadrul îmbinărilor stabile de cuvinte. atrăgea atenţia că „vorbirea umană constă din sintagme”. 145). unitate de sens. sub numele de comparaţii fixe. 209. 43.Zicală Zicală Zicătoare (cu înţeles de proverb) Zisa Ispirescu Pann Ţichindeal Varron 2. p. nr. repetabilitate.. 86 Hristea. op. dar . Încadrate de Zugun. 123-124 („datul sufletului”). 33). 19 . idiomaticitate).

171. Arhitectura . Deontologia. p. cum este jurnalistica. pe baza exemplelor. cu referire specială la „quadripartita ratio”. cunosc corespondent funcţional în unităţi de .] între lucruri şi limbaj”.. de aici lipsa unei participări la opoziţii funcţionale actuale. . Limba funcţională. .. Trebuie făcută. din perspectiva funcţionalităţii şi răspîndirii lor. .expresii introduse de (sau însoţite de) unele formule şi care au pretenţia că se referă la o reacţie verbală a cuiva într-o anumită situaţie”. 3. asupra faptul că.. Idem. Acest limbaj. p. 53. Conceptul de „discurs repetat” Obiective operaţionale: a) studierea problematicii generale a „destructurării” şi „restructurării” enunţurilor aparţinând discursului repetat din perspectiva universaliilor limbajului şi a retoricii generale. dar marcat de lipsă organizaţională provocată de suspendarea normelor. în stadiul limbii sincronice şi discutat în opoziţie cu tehnica liberă a discursului. 258-262. aduc ceva ca 87 88 89 90 91 Coşeriu. 20 .diferite niveluri ale tehnicii libere şi sînt comutabile cu acestea” 90. anumite sintagme. Pornind dinspre limbă spre teoria limbii.. Conceptul coşerian de „discurs repetat” („wiederholte Rede”) a făcut parte din preocupările magistrului pentru argumentarea caracterului unitar al limbii. Ibidem. de coerenţă cu cunoaşterea lucrurilor şi cu principiile generale ale gîndirii” şi anumite .1. locuţiunile fixe. pentru care identifică şi notează într-o reprezentare figurativă. 3. Idem. wellerismele.reguli de construcţie”. tipologia „discursului repetat”.norma generală.în domeniul lor specific”. culturală şi politică mare”91.aceste expresii care ni se par imposibile să fie expresii cu totul normale. lingvistul stabileşte. ca fragment lung sau scurt a ceea ce s-a spus deja”88. p. Coşeriu. perifrazele lexicale.. proverbele. de asemenea..0. cu prilejul descrierii limbii funcţionale.repetarea unor fragmente de texte – literare sau altele – cunoscute ca atare”. Încadrat. observaţia că...cuprinde tot ceea ce în vorbirea unei comunităţi se repetă într-o formă mai mult sau mai puţin identică sub formă de discurs deja făcut sau combinare mai mult sau mai puţin fixă. discursul repetat .. b) analiza unor categorii de fapte deviante din hebdomadarul „Academia Caţavencu” şi a tendinţelor contemporane ce rezultă din interacţiunea emiţător-receptor.. mai ales în cadrul unui domeniu specializat al comunicării. Ibidem. cuvintele nu sînt comutabile .. 259. avînd caracter general pentru limbă. 167. printre speciile menţionate de autor se află: citatele – . formule tradiţionale de comparaţie. p. formele „discursului repetat” cunosc cîteva particularităţi: nu respectă . atrage atenţia. deşi..Capitolul 3. Idem.o serie ordonată de distincţii [. „de importanţă socială. p. manifestate întîi la nivelul vorbirii87. cu specificarea că ultimele trei forme enunţate ar putea constitui .un compartiment autonom al competenţei idiomatice” 89.

a schemelor secvenţiale sau generice” (vezi şi infra). Bucureşti. Acest joc al constituenţilor urmăreşte stabilirea unui anumit tip de contact cu receptorul şi focalizează atenţia asupra mesajului. edited by Tatiana Slama-Cazacu. vezi Stelian Dumistrăcel. p. p.modificările intenţionate. a reprezentărilor stereotipe. notate de Coşeriu.m. de exemplu cele privind . pe lîngă porţiuni executate cu tehnica pictorului care pictează. nr. România. în vol.a. 147-149). p. contestatar în discursul public actual. pictate de către alţi pictori”94. ce diferă. p. anul VI. 2003. Limbajul poetic. în parte. a locuţiunilor. şi. 92 93 Idem. 190-196. în legătură cu problema codurilor literare. p. realizate de Stelian Dumistrăcel96.. printro astfel de recurgere frecventă. Iaşi. Repeated Discourse as a Means of «Contact» and Manipulation in Journalistic Discourse.informaţie. care reprezintă o modalitate de manifestare a intertextualităţii. Limba funcţională. adică. în toate aceste expresii. citate ş. „vorbirea este ca un fel de pictură cu colaj simultan. 3. 130-131. 163 – 178. se datorează structurii lor. Limbajul. 94 95 96 Idem.atît la nivel extraliterar cît şi literar sub forma clişeelor de limbă. p. a locurilor comune. 217 .2. Proeminenţa de statut a acestor „prefabricate de vorbire” („vorgefertigte Redeabschnitte”). în „Semn”. a diverselor forme de „discurs repetat” pe care acesta le cunoaşte şi care sînt reperabile . 34. De la acest punct de plecare. Editura Arvin-Press. p. cu privire la modificarea şi combinarea elementelor limbii reprezentînd tehnica liberă a vorbirii cu «discursul repetat»” Eugeniu Coşeriu compară discursul cu un „tablou realizat. Cocktailuri. Un termen de … ruşine şi ocară: mioritic. 1-2/2003. anul VI. 97 Lectura. 3-4/2003.: resta din limba italiană. în materialul lingvistic utilizat. în Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora. Idem. p. pot exista deopotrivă fragmente luate din alte tablouri. în tablou. 259. p. în comparaţie cu discursul public reflectat de presă”. concretizate într-o tipologie a enuţurilor aparţinînd „discursului repetat”. 21 . în care se pot regăsi forme neidentificabile (de ex. şi cele notate de Sofia Dima97.regulilor «actuale». nr. pentru formularea teoriei şi aplicarea metodei cf. Competenţa. La langue et les parlants/Language and its Users/Limba şi vorbitorii.. ca să zicem aşa. 55. în parte ca [un] colaj. în „Semn”. conştiente şi ocazionale ale enunţurilor aparţinînd «discursul repetat»”. 52 (1/2004). în „Dacia literară”. 15-30. spun ceva care nu e conţinut în noţiunea respectivă”92. Editura Trinitas. Transmutatio boum (şi a altora). asupra funcţiei „reflexive”93 care este „concentrată asupra mesajului şi asupra modului în care se structurează mesajul” (a se vedea comentariul lui Coşeriu la sloganul electoral a lui Eisenhower „I like Ike”. este tehnică actuală şi în parte sînt bucăţi de vorbire deja existente şi duse. self-made man în discursurile italiene sau spaniole) şi răspîndirea acestora. Din perspectiva construirii textului şi a . urmărite în analiza discursului jurnalistic din presa românească actuală.237. Arhitectura. de tradiţie. Iaşi. locuţiuni fixe. aduc ceva nou.. în proverbe. concludente privind extrapolarea în materie de „discurs repetat” se dovedesc a fi referirile exegeţilor lui Coşeriu. în Limbajul publicistic. Pentru definirea funcţiei relevante în limbajul publicistic. nr. Revenirea la fondatori: «faticul» cu referire la funcţia «de apel» a limbajului. an XV (serie nouă).d”95. în funcţie de specificul comunităţii lingvistice. O modalitate paradoxală de manifestare a apartenenţei etnoculturale: modificarea «discursului repetat».

ce pot fi probate parţial şi de titlurile jurnalistice (subl. 5) Criteriul interpretării.posibilitatea apariţiei la toate nivelurile (ideatic. arte). 6) Criteriul constitutivconfiguraţional.. Enunţurile anonime „culte” [A²] sînt reprezentate. Sintezînd criteriile şi operaţiile propuse de Sofia Dima.fie că e vorba de o formulă. . categorie mai puţin importantă. cit.pune în evidenţă operaţiile de la baza reproducerii discursului repetat şi mirajul formelor pe care acesta le poate îmbrăca” 98. propusă de Stelian Dumistrăcel. reperabile . plasarea voită sau inconştientă sub autoritatea unui discurs preexistent. care . atît baza scriiturii cît şi a lecturii” a exprimat şi Sofia Dima. [c] parimii (zicători. din cultură (literatură. următoarelor categorii: [a] locuţiuni expresive. De la paratext la text. dar şi cauze ale stabilităţii sensului”. 3) Criteriul locului de manifestare vizează omniprezenţa discursului repetat. reţinem clasificarea. [b] expresii idiomatice. la alţi autori. la rîndul lor. de care ne vom folosi în problema tratării în massmedia a temei religiei (partea a doua a lucrării). 123-125. Limbajul publicistic. a locuţiunilor. tradiţionalismul. din diverse domenii ale ştiinţelor şi din viaţa publică (cf. de următoarele categorii de contexte: [a] formule din discursul religios. tematic. Pentru prima categorie [A¹] pot fi deosebite două clase: [α] EDR reprezentînd „vorbirea” şi [β] „citatele” din literatura populară. istorie. p. Iniţial. Din literatura populară [β] sînt solicitate. platitudinea.. a schemelor secvenţiale sau generice”. pentru interpretarea titlului ca paratext. dar şi asigurarea perenităţii discursului în general”. Enunţurile cu autori (în principiu) cunoscuţi [B] sînt reprezentate de următoarele categorii: [a] titluri de opere de diverse genuri (beletristică. 2006 şi opiniile exprimate în legătură cu această chestiune de Stelian Dumistrăcel. filme... ce permit identificarea speciilor „discursului repetat” şi efectelor. opere de artă plastică)... reţinem: 1) Criteriul cantitativ.în fapt. este cel care variază în timp şi spaţiu o dată cu competenţa culturală a celui care citeşte”.subsumat tuturor celor enumerate anterior. [b] citate propriu-zise din opere (scrise) din categoria precedentă. adică . Limbajul.). în principal. loc. [e] nume proprii de notorietate. surprinse de autoare într-o reprezentare figurativă. care .) şi în toate domeniile de expresie şi de gîndire”. în principal. în Retorică publicistică. 4) Criteriul istoric priveşte discursul scris . Editura Universităţii Bucureşti. banalitatea. rezultate ale uzurii. atribuite unor personalităţi din istorie. Paratextul publicistic. [d] formule tehnice din diferite texte aparţinînd stilurilor funcţionale.atît la nivel extraliterar cît şi literar” sub forma clişeelor de limbă.Cu privire la tipologia EDR. filozofie. descriptiv etc.. eseistică. de două tipuri: [A¹] populare şi [A²] culte) şi [B] enunţuri cu autori cunoscuţi. [c] sloganuri. Contextele din vorbire [α] aparţin. 130-131). au fost identificate două tipuri principale: [A] enunţuri „anonime” (care sînt.. [b] formule stereotipe din basme. a locurilor comune. [d] formule uzuale/stereotipe de comparaţie.. de o modalitate de textualizare sau de un stil căruia i s-ar putea stabili originea” în care s-ar regăsi discursul repetat.ar defini recurenţa interdiscursivă. cu cele precedente. care . proverbe). în capitolul Codurile literare. inclusă aici din cauza înrudirii generale ca statut. 2) Criteriul calitativ. cu statut de EDR. [c] cuvinte „celebre”. 98 Opţiuni în privinţa clasificărilor ce iau în consideraţie competenţe literare (arhi/ meta/ paratextuală) sînt semnalate şi în lucrări mai recente. [b] dictoane. a reprezentărilor stereotipe. Opţiuni. reiterarea unei vorbiri deja rostite. p. care constitue . opere muzicale. în ceea ce priveşte diversele forme pe care acesta le cunoaşte. 22 . în procesul comunicării. vezi Maria Cvasnîi Cătănescu. expresiv. următoarele categorii de enunţuri: [a] versuri propriu-zise. din perspectiva antropologiei culturale a enunţurilor ce au la bază distorsionări ale enunţului canonic.sugerează lipsa de originalitate şi autenticitate. n. [c] „ghicitori”.

.~ gură de rai”. Această greşeală poate fi întîlnită la toate părţile de vorbire. modelul lui Quintilian. Handbuch der Literarischen Rhetorik. 32/1999. p. Trinon. tabel cronologic. vol. cauzal-explicative. dar au aplicat. subestimînd în acest fel valoarea „teoriei acelei quadripartita ratio”.Crede şi cercetează ” (R. I. in Alexandriam trebuie construit fără prepoziţie». Deoarece în literatura de specialitate românească au existat puţine încercări de evidenţiere a caracteristicilor proiecţiiilor „figurilor de construcţie” realizate de retorul latin Quintilian99.. faţă de .la o examinare mai atentă. ne hoc fecit” («Pentru ambulo in via. faţă de . P. indici de Maria Hetco. Bucureşti. persoane şi moduri” (I. I. pe care au apreciato „ca sinteza cea completă şi mai aprofundată a moştenirii clasice” (ibidem. făcută de Stelian Dumistrăcel. [II] . 23 . p.3. de Aegypto venio. în demersul teoretic dedicat figurilor limbajului şi figurilor naraţiunii.). – „prin inversiunea cuvintelor” [„transmutatio”]. pe-o cenzură de rai” (AC. faţă de „Încercarea moarte n-are”. 3. 51-52/2006. 3. § 44) [tipul IV]”. I. Editura „Minerva” („Biblioteca pentru toţi”).. de exemplu: Nam enim de susum. Dubois. în fiecare caz.Evanghelia dupa Ioan.Pe-un picior de plai. traducere. ediţia citată. ca un instrument foarte eficace” (loc. cit. cu particularizările interpretative şi reevaluările descrierii teoretice ale acestora. faţă de . la verb se produc solecisme de diateze.. de la Universitatea din Liège). printre exemplele ce urmează: scripsere. F. 1974 (vol. 10). fiindcă el suferă cele mai numeroase modificări. J. 9). p. in Alexandriam” («Ambele conjuncţii. are loc o substituire [„immutatio”] cînd se pune un cuvînt în locul altuia. 41. în loc de scripserunt. – „Fără îndoială. 2/2003. ne hoc quidem fecit») [tipul II]. J. că a unora ca acestora este împărăţia cerurilor”. dar îndeosebi la verb. – „prin suprimare” [„detractio”]. Minguet. non autem habuit». cu referire la numele unui controversat om politic bucureştean. faţă de . 38 – 39.L. 5..Lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i opriţi. 26). 7). p. [IV] . Limbajul.Averi după e-vanghelie”. „părăsit de autorii tîrzii” pe care l-au considerat... în paranteze prezentăm adnotările traducerii româneşti ale Mariei Hetco) [tipul I de mai sus]. 39-41). 61) [tipul III]. timpuri. faţă de .M. 2004. 7). . Aegypto venio. note. hoc enim voluit.Să-ţi faci chip cioplit” (AC. Klinkenberg.1. . Edeline... 26). .. în articolul intitulat . studiu introductiv.3. 128: – „prin adăugire [„adiectio”].Crede şi nu cerceta”. enim hoc voluit. ~ rai”. Astfel.Reflecţii asupra traducerii şi sensului concret al unor rugăciuni“. p. ca în: ambulam viam. O aplicaţie reuşită a „figurilor de construcţie” ale lui Quintilian a realizat un grup de poeticieni belgieni. faţă de . 31/2001. avînd ca obiect „analiza tehnicilor de transformare.. recurgem la prezentarea.3. deosebind cu grijă speciile ca şi obiectele lor” (Retorica.. F. autem non habuit” («Trebuie spus: ego quoque. 99 M. cunoscuţi sub numele de „Grupului µ” (semnătură conveţională pentru numele a şase cercetători. [III] . 33/2001. propunem cîteva titluri de articole care cuprind forme modificate ale unor proverbe şi zicători: [I] „Încercarea de a trăi mult moarte n-are” (AC. Marcu. I-III. schimbîndu-se ordinea. 5). Perspectiva retoricii şi a neoretoricii Ca o prefigurare a metodei pe care urmează să o explicităm şi să o utilizăm în demersul nostru. Luca sau Matei”..Să nu-ţi faci chip cioplit” .Lăsaţi copiii să vină la mine” (AC. 5. 14). Avînd ca preocupăre iniţială schiţarea unei „retorici generale”.. Pire şi H. . Fabius Quintilianus. ca în: qouque ego. 21 08.2. Arta oratorică. autorii au pornit de la lucrarea lui Heinrich Lausberg. vol.3.Dar din dar” (RL..

morfologic. să poată prezenta complet şi univoc toate aspectele structurii sale. însuşi conţinutul enunţului. prin care se face legătura. iar interrelaţiile lor să se prezinte transparent” (Ştiinţa. p. prin care se modifică ordinea sintagmelor în frază. cu toate subdiviziunile lor formează o reţea de coordonate. cît şi la restricţii.trebuie să apeleze atît la inovaţii terminologice. 3.3. sintactic. 162). Plett. poate mai cuprinzătoare decît cea a Grupului µ. pentru analiza conceptului de care îl discutăm se impune să menţionăm şi contribuţia. 3.3. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. 3.Aceşti autori propun o clasificare a „figurilor” limbajului în două clase: prima a „substanţialelor”.. lucrarea Discursul repetat în textul jurnalistic. p. a lui Heinrich F. Tentaţia instituirii comuniunii fatice prin mass-media. din această optică. permutarea. Realizaţi un articol de presă în care să întrebuinţaţi frazeologisme modificate. Faţă de cele avansate deja cu privire la conceptul de „discurs repetat”. cit. reţinem. dintre nivelul de analiză a acţiunii „figurilor de construcţie” recunoscută în modificări la nivelul sintaxei părţilor de vorbire şi al topicii (de la Quintilian) şi cel al analizei modificării structurilor narative (Grupul µ). semantic şi grafematic. în care pot fi localizate cele mai multe figuri retorice” (loc. Indicaţi efectele obţinute în urma “destructurării” şi “restructurării” enunţului aparţinând discursului repetat. Activităţi de consolidare a cunoştinţelor 1.). pentru ca în felul acesta. Iaşi. semnată de Stelian Dumistrăcel. suprimarea şi substituirea (Retorica. cu aplicaţie la nivel fonologic. pentru analiza enunţurilor vorbirii. estetic. cuprinzînd adăugarea.4. 2006.3. Plett consideră că . Indentificaţi formele canonice ale frazeologismelor în paginile “Academiei Caţavencu”. şi a doua „relaţională”. care a pus bazele unui nou model. În ceea ce priveşte exegeza de profil. 24 .. Luînd ca puncte de reper deviaţia lingvistică şi unitatea lingvistică.ambele. 59). ce . aşadar a figurilor prin care se modifică substanţa. respectiv. (a cuvintelor) în propoziţie. 2. necesară.

Proverbe şi cugetări despre omenie. Frazeologia limbii române.. 1955. Bucureşti. 1942. 1992. citate celebre. I. Ioan Grigorie. secţiunea a III-a (Ştiinţe sociale). Bucureşti. Gheorghe. Bucureşti. Proverbele românilor (din România. 1895 – 1912. Bucureşti. X (1961). Editura Albatros. p. Rodica. Bucovina.Limba română”. 25 . Eugeniu. 193-203. I. p. Bucureşti.. p.Travaux de linguistique et de litterature”. Dumitru. în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.BIBLIOGRAFIE Andriescu. Zanne. Cuza” Iaşi (serie nouă). Eugeniu. Istria şi Macedonia). vol. Caracostea. Chişinău. Observaţii asupra întrebuinţării expresiei idiomatice în proza artistică. 139-186. Tabarcea. Al. Chişinău.. Coşeriu. în vol. Poetica proverbului. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. 1995. 2000. Editura Saeculum şi Editura Vestala. Studia linguistica in honorem Eugenio Coşeriu. Bogdan. în . 1975. tomul I. expresii.. Dicţionar de cuvinte. Editura Librăriei Socec. 2000. Iaşi. Principiile lingvisticii ca ştiinţă a culturii. Editura „Arc”. Expresivitatea limbii române. Eugeniu.. I. în . Bucureşti. Diversitate stilistică în româna actuală. 1994. I – X. Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică. Berg.. Vasiluţă. Ungaria. Coşeriu. Coşeriu. fascicolul 1-2. Omul şi limbajul său. 1992. 2001. Editura Mirton. Editura Minerva. 139-154. II (1964). W. C. „Ştiinţa”. Observaţii asupra metodelor actuale de cercetare a vocabularului. Timişoara. Editura Universităţii. Colţun. A. Bahner. Pour une sémantique diacronique structurale. Semantica lexicală. Zafiu. Basarabia. Livia..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->