BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Direcţia Statistică

RAPDIR – Sistem de raportări directe către BNR

Tip raportare: Cod STA-ITS Denumire Comertul international cu servicii

A. Metodologie .............................................................................................................. 3 I. II. 1. 2. 3. 4 III. IV. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Macheta de raportare.............................................................................................. 3 Cadrul general ........................................................................................................ 7 Obiectivul cercetării statistice ........................................................................ 7 Cadrul legal .................................................................................................... 7 Concepte şi definiţii ....................................................................................... 7 Frecvenţă raportare ........................................................................................ 9 Instrucţiuni de completare a formularului ITS................................................. 10 Nomenclator de servicii, definiţii, metodologie .............................................. 13 Servicii de transport ..................................................................................... 13 Servicii de asigurări ..................................................................................... 21 Servicii ale fondurilor de pensii ................................................................... 26 Servicii de construcţii .................................................................................. 26 Servicii de comunicaţii ................................................................................ 28 Servicii de turism ......................................................................................... 29 Servicii financiare ........................................................................................ 30 Servicii informatice şi de media .................................................................. 31 Patente, taxe de licenţă şi alte drepturi de autor........................................... 33 Servicii de afaceri ........................................................................................ 33 Servicii culturale, educaţionale şi recreaţionale........................................... 37 Servicii guvernamentale............................................................................... 39 Merchanting ................................................................................................. 39 Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea Servicii de reparaţii şi întreţinere ................................................................. 40 Taxe şi impozite ........................................................................................... 41 Transferuri curente şi de capital ................................................................... 41

terţilor 40 15. 16. 17.

B. Reguli de validare – STA-ITS ................................................................................. 44

2

A. Metodologie I. Macheta de raportare
PERSOANA CARE A AVIZAT RAPORTAREA 1. Nume şi prenume: 2. Funcţie: 3. Telefon: 4. E-mail: PERSOANA CARE A ÎNTOCMIT RAPORTAREA 1. Nume si prenume: 2. Funcţie: 3. Telefon: 4. E-mail: DETALII ENTITATE RAPORTOARE Capital social subscris Lei (RON) Cifră de afaceri Lei (RON) Număr mediu de salariaţi
Moneda de raportare: RON

SERVICII DERULATE ÎN RELAŢIA CU NEREZIDENŢII
Ţara partenerului nerezident 1 Total valoare facturată a exporturilor de servicii 2 Total valoare facturată a importurilor de servicii 3

Cod rand 0 1 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15

Tip serviciu A Servicii de transport Total (1.01+1.02+………..+1.17+1.18) Transport maritim de pasageri Transport maritim de mărfuri Alte servicii de transport maritim Transport aerian de pasageri Transport aerian de mărfuri Alte servicii de transport aerian Transport de pasageri pe calea ferată Transport de mărfuri pe calea ferată Alte servicii de transport pe calea ferată Transport auto de pasageri Transport auto de mărfuri Alte servicii de transport auto Transport spaţial Transport prin conducte şi cabluri electrice Transport fluvial de pasageri

1.16 1.17 1.18 2 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05

2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18

2.19 2.20 2.21 2.22 3 3.00 3.01 3.02

Transport fluvial de mărfuri Alte servicii de transport fluvial Alte servicii auxiliare de transport (neincluse la punctele 1.03, 1.06, 1.09, 1.12, 1.17) Servicii de asigurări Total (2.01+2.02+……...+2.21+2.22) Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurări de viaţă Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurări de viaţă Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurarea bunurilor transportate Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie, garantar ea creditelor etc.) Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru alte tipuri de asigurări directe Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru alte tipuri de asigurări directe Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Prime plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări la societăţi de asigurare nerezidente Despăgubiri încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări de la societăţi de asigurare nerezidente Servicii auxiliare ale societăţilor de asigurări (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Prime plătite de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Despăgubiri încasate de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) Servicii ale fondurilor de pensii Total (3.01+3.02+3.03+3.04) Contribuţii încasate de fonduri de pensii rezidente de la nerezidenţi Drepturi de pensii plătite nerezidenţilor de fondurile de pensii rezidente

4

03 3.04) Comercializarea programelor informatice (vânzare/cumpărare software.) Alte drepturi (patente şi taxe de licenţă) Servicii de afaceri Total (10.04 10.02+5. control.01+4.11 10. organizare.01+8.09 10. fiscală şi de audit Consultanţă managerială şi de afaceri Servicii de publicitate.12 Contribuţii plătite de rezidenţi la fonduri de pensii nerezidente Servicii auxiliare ale fondurilor de pensii (comisioane.05 10 10.01) Servicii financiare Servicii informatice şi de media Total (8.02 9.03) Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru nerezidenţii care călătoresc în România Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru rezidenţii care călătoresc în străinatate Călătorii în străinatate în interes de serviciu (de afaceri) Servicii financiare Total (7.00 8. programe informatice.01 8. licenţe) Alte servicii informatice (consultanţă privind componente hardware.01 5.00 4.02 8.02 6.03) Servicii poştale Servicii de curierat Servicii de telecomunicaţii Servicii de turism Total (6.02+6. întreţinre şi reparaţii calculatoare şi sisteme informatice etc.3.07 10.01 10.08 10.03 9.01+6.10 10.04 9 9.13+10.00 7. consultanţă neincluse în contribuţii) Servicii de construcţii Total (4. pescuitului etc. marketing şi sondaje publice Servicii de cercetare şi dezvoltare Servicii de arhitectură Servicii de inginerie Servicii tehnice Servicii în domeniul agriculturii.02+8.00 9.14) Servicii juridice Servicii de consultanţa contabilă.+10. taxe de licenţă şi alte drepturi de autor Total (9. livrare programe special dezvoltate pentru clienţi.03+9. audio.01+10.01+9.03 8. emisiuni radio.) Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă.02+9.04 9. spectacole în direct etc. video şi altele) Alte servicii informaţionale Patente.03 7 7.00 6.01 4.) 5 .01 6.00 10.03 10. protocol etc.04 4 4.06 10.04+9.03 6 6.03+8. Servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze Servicii legate de protecţia mediului Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup. 8.02 5 5.01+5.01 9.00 5.02+…….02 10.02) Servicii de construcţii prestate de companii rezidente în străinatate Servicii de construcţii prestate de companii nerezidente în România Servicii de comunicaţii Total (5.05) Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate Licenţe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia programelor informatice Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia produselor audiovizuale (filme.02 5.01 8.05 10.

01 11.03 17 17.03) Taxe şi impozite pe venituri.00 12.04) Servicii audiovizuale Servicii educaţionale Servicii de sănătate Alte servicii culturale şi recreaţionale Servicii guvernamentale Total (12.05 17.03+17.01) Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Servicii de reparaţii şi întreţinere Total (15.02+11. pe proprietăţi etc. traduceri şi interpretări.02 11.02 13. pensiile pentru persoanele cu dizabilitaţi şi anuităţi Iertări de datorie Achiziţii / vânzări de licenţe.01+12.01 16 16.14 11 11.01 12. protecţie şi pază. explozii majore etc.02+13.01 16.00 11.01+13. penalităţi.04 17.01 13. patente şi alte active asemanatoare Alte transferuri curente (sponsorizări.04 12 12.) 6 .03 17.04+17.01 15 15.02) Chirii Alte servicii guvernamentale Merchanting Total (13.01) Servicii de reparaţii şi întreţinere Taxe şi impozite Total (16. accize) Impozite pe producţie Transferuri curente şi de capital Total (17.vânzare de bunuri Merchanting .02+16.03 11.03 14 14. despăgubiri care nu sunt acoperite de asigurări: scurgeri de petrol.02 16.01+16.00 14.) Alte transferuri de capital (despăgubiri acordate de justiţie.05+17. Taxe şi impozite pe produs (TVA.03+11.01 17. amenzi etc. educaţionale şi recreaţionale Total (11.00 13.02 17.00 16.00 17.01+17.13 10.02 13 13.01+11.00 15.. inclusiv pensiile la limita de vârstă.06 Leasing operaţional Servicii de recrutare de personal. curaţenie şi alte servicii comerciale Servicii culturale.02+17.10.03) Merchanting .06) Subvenţii Contribuţii sociale.cumpărare de bunuri Comisioane şi alte costuri aferente merchanting-ului Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Total (14.

312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi cu art.1 Serviciile reprezintă activităţile care satisfac anumite necesităţi individuale sau sociale fără a se concretiza în produse de sine stătătoare. a). alin. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România. Concepte şi definiţii Serviciile reprezintă rezultatul activităţilor economice care modifică starea unor unităţi consumatoare (persoane fizice. din cadrul balanţei de plăţi a României. Obiectivul cercetării statistice Obiectivul cercetării statistice constă în colectarea datelor statistice privind comerţul internaţional cu servicii realizat de operatorii economici rezidenţi în relaţie cu nerezidenţii. 6. 2.II. persoane juridice sau bunuri economice) sau care facilitează schimbul de produse sau active financiare. Atribuţia compilării balanţei de plăţi îi revine Băncii Naţionale a României în baza prevederilor legii nr. art. 3. în conformitate cu art.1 3. în perioada de raportare.17. Versiunea electronică a documentului poate fi accesată la adresa: http://unstats. Transferuri curente şi Transferuri de capital.un. Cadrul legal Datele statistice sunt colectate de către Banca Naţională a României. (2). Cercetarea ITS permite producerea statisticii balanţei de plăţi în conformitate cu standardele internaţionale din domeniu.Cadrul general 1. 49 din legea nr. în conformitate cu standardele internaţionale din domeniu. Datele statistice colectate vor fi folosite pentru compilarea. a articolelor Servicii. raportarea serviciilor internaţionale direct de către operatorii economici rezidenţi constituie o practică recomandată pentru culegerea acestui tip de date statistice. 9.org/unsd/nationalaccount/sna2008. alin (3). lit.asp . (4) şi (5) din legea nr. paragraful 6. definirea lor trebuie să ţină seama în mod obligatoriu de o 1 Conform SNA 2008. adoptat de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite (UNSC). În cadrul UE. SNA 2008 (System of National Accounts 2008) reprezintă ultima versiune a standardului internaţional aplicabil în domeniul statisticii conturilor naţionale. Având în vedere specificul serviciilor.

Calitatea serviciilor diferă deseori deoarece. cetăţeni străini şi apatrizi cu domiciliul în România. 2 Conform art. cetăţeni români. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. 3. în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. a) din Regulamentul BNR nr. Simultaneitatea presupune participarea consumatorului la prestarea serviciilor. în mod independent.  sucursale. cetăţeni străini şi apatrizi. înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în România. agenţii. cu domiciliul în România atestat cu documente de identitate emise conform legii. momentele producerii şi respectiv.cetăţeni români. b) eterogenitatea – serviciile sunt rezultatele eterogene ale unei activităţi economice. neputând fi stocate şi utilizate ulterior.2 Exporturile de servicii: reprezintă servicii prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor. d) perisabilitatea – cele mai multe dintre servicii există doar pe durata prestării lor. Cele mai importante caracteristici care evidenţiază această diferenţă sunt: a) intangibilitatea – serviciile nu au formă materială fiind în majoritatea cazurilor procese. fiind create şi consumate la interfaţa prestator de servicii – client. 2 lit.  ambasade. birouri aparţinând persoanelor juridice străine sau altor entităţi străine. care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României. 3. 3. c) simultaneitatea – această caracteristică reflectă faptul că. în cazul serviciilor. consumului coincid. reprezentanţe.3 Importurile de servicii: reprezintă servicii prestate de catre nerezidenţi rezidenţilor. precum şi persoane fizice. este foarte probabil ca acelaşi serviciu să difere de fiecare dată în ceea ce priveşte calitatea. consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în străinătate.  persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în România. 8 .4 Rezidenţi:2  persoane fizice .serie de caracteristici care duc la identificarea şi diferenţierea serviciilor de bunurile materiale.

cetăţeni români şi apatrizi cu domiciliul în străinătate. cu domiciliul în străinătate atestat cu documente de identitate emise conform legii.  în perioada 1 . vor raporta trimestrial. precum şi a altor venituri din exploatare.  sucursale. 9 . precum şi persoane fizice.20 iulie se vor transmite raportările aferente trimestrului II. agenţii.  în perioada 1 . cetăţeni străini. serviciilor prestate. pentru fiecare lună din cadrul trimestrului de raportare.  în perioada 1 . înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în străinătate. birouri şi orice alte entităţi ale persoanelor juridice române sau altor entităţi române. tranzacţiile de natura serviciilor (importuri şi/sau exporturi) derulate cu nerezidenţii. precum şi organizaţii internaţionale sau reprezentanţe ale unor astfel de organizaţii care funcţionează în România.  ambasade. reprezentanţe.  persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în străinătate.5 Nerezidenţi:3  persoane fizice . cetăţeni români şi apatrizi. 4 Frecvenţă raportare Firmele rezidente selectate să participe la cercetarea statistică. în mod independent.20 octombrie se vor transmite raportările aferente trimestrului III. în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. lucrărilor executate. consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România. Raportarea se va efectua până pe data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.3. care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice în străinătate. mai puţin rabaturile. remizele şi alte reduceri acordate clienţilor. b) din Regulamentul BNR nr. 3 Conform art.cetăţeni străini. 3. Astfel:  în perioada 1 . prin intermediul chestionarului electronic.20 ianuarie se vor transmite raportările aferente trimestrului IV. 2 lit.6 Cifra de afaceri: reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate.20 aprilie se vor transmite raportările aferente trimestrului I. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. acestea se vor raporta separat.

Toate valorile vor fi exprimate în lei (RON). Ţara trebuie să fie diferită de România.III.Instrucţiuni de completare a formularului ITS În urma selectării raportării STA-ITS este afişat primul formular al acesteia Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea.18 din nomenclatorul serviciilor. Servicii de transport lunile 1-3 (capitolele 1. Detalii entitate raportoare Se vor completa următoarele:  Capital social subscris: se va completa valoarea capitalului social subscris pentru perioada de referinţă.  Cifra de afaceri: se va completa valoarea cifrei de afaceri pentru perioada de referinţă. Toate câmpurile colorate cu galben sunt obligatorii.01-1. 10 . Formularele sunt următoarele: Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea Se vor completa datele de contact ale persoanelor care au întocmit şi avizat raportarea. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii. numere întregi.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului de transport. Toate câmpurile colorate cu galben sunt obligatorii.18) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 1.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident. Aceasta va fi o condiţie de validare. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii.01-1. Primele două sunt obligatorii iar următoarele se completează în măsura în care au existat tranzacţii de natura celor descrise în formulare. Utilizatorul trebuie să parcurgă toate cele 11 formulare aferente acestei raportări.  Număr mediu de salariaţi: se va completa numărul mediu de salariaţi pentru perioada de referinţă.

Ţara trebuie să fie diferită de România. vor reprezenta Servicii de asigurari si servicii ale fondurilor de pensii lunile 1-3 (capitolele 2. Acestea condiţii de validare.  Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.01-3.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON). numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus.  Total servicii de transport: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip.04 din nomenclatorul serviciilor.04) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 2. 11 . Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri). pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi).  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului servicii de transport.  Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri). prezentat în partea a III-a a acestei metodologii.013.

 Valorile vor fi exprimate în lei (RON). respectiv societăţile care au ca activitate principală una din următoarele clase: CLASA 6511 6512 6520 6530 6622 6629 DESCRIERE Activităţi de asigurări de viaţă Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) Activităţi de reasigurare Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii Tipurile de servicii ce apar în nomenclator la capitolele 2. Atenţie ! Tipurile de servicii ce apar în chestionar la capitolele 2.2.  Total servicii ale fondurilor de pensii: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus.15. 2. Nu se va c ompleta acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi).  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus.  Total servicii de asigurări: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip. Acestea condiţii de validare.14. 2. Acestea vor reprezenta condiţii de validare.02.01.2.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului aferent.22 pot fi raportate numai de către firme rezidente. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.13 pot fi raportate numai de către societăţile de asigurări sau fondurile de pensii. vor reprezenta 12 . … . Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă. altele decât societăţi de asigurări sau fonduri de pensii. … .

 Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus. vor reprezenta IV.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON). numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului aferent.  Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă. Nomenclator de servicii.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident.01-17. Acestea condiţii de validare.Alte servicii lunile 1-3 (capitolele 4.01-17.06) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 4. definiţii.01 Transport maritim de pasageri Servicii de transport maritim de pasageri nerezidenţi efectuat cu nave ce aparţin rezidenţilor şi de pasageri rezidenţi efectuat cu nave ce aparţin nerezidenţilor. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. 13 . pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. Servicii de transport 1. metodologie 1. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi).  Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii. Ţara trebuie să fie diferită de România. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri).  Pentru fiecare tip de serviciu se va completa şi totalul pe ţări.06 din nomenclatorul serviciilor.

Se includ  Închirierea navelor maritime cu echipaj.  Închirierea de nave fara echipaj – se consideră leasing operaţional. băuturi sau alte bunuri. ca parte a pachetelor turistice de călătorie. de către transportatorii maritimi pentru consumul călătorilor.  Servicii de închirieri de nave cu echipaj. Se exclud  Închirierea navelor maritime fara echipaj – se consideră leasing operaţional. 14 . Transport poştal maritim pentru curieri nerezidenţi.  Aprovizionare cu alimente. Se exclud  Serviciile de transport de pasageri nerezidenţi efectuate cu nave ce aparţin rezidenţilor pe teritoriul României (acestea se vor include la serviciile de turism). Transportul bunurilor între terţe ţări (cross-trade). Comerţul de tranzit. pentru transportul călătorilor. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Croazierele din interiorul Romaniei care sunt parte a pachetelor turistice (acestea sunt incluse la servicii de turism). Serviciile de curierat prestate de companii specializate Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe perioade limitate.  Leasing-ul financiar.  Leasing-ul financiar.02 Transport maritim de mărfuri Se referă la servicii de transport maritim de mărfuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. pentru transportul mărfurilor. al macaralelor plutitoare şi al instalaţiilor de dragare plutitoare.  Remorcarea legată de transportul platformelor de forare. asociate cu:     Exporturile şi importurile de bunuri.Se includ  Costul transportului maritim.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul maritim de călători.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.05 Transport aerian de mărfuri Se referă la servicii de transport aerian de mărfuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor asociate cu: 15 .  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depaşesc limita admisă la transportul aerian.  Închirierea aeronavelor prin leasing financiar.03 Alte servicii de transport maritim Se referă la servicii aferente transportului maritim prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. asistenţă pentru navigaţie.  Aprovizionarea cu alimente. Se includ  Costul biletelor de călătorie cu avionul. pe perioade limitate. etc. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. asociate cu:        Încărcarea sau descărcarea containerelor. pilotajul maritim pentru intrarea/ieşirea din porturi.  Închirierea aeronavelor fără echipaj. 1. Serviciile de exploatare a porturilor. ca parte a pachetelor turistice de călătorie. Împachetarea şi reîmpachetarea bunurilor. pentru transportul călătorilor. Serviciile de salvare şi repunere pe linia de plutire a navelor naufragiate.  Închirieri de aeronave cu echipaj. Dragarea. Se exclud  Serviciile de transport efectuate de catre rezidenţi pentru nerezidenţi pe teritoriul ţării rezidente (aceste servicii se includ la turism). Stocarea şi înmagazinarea bunurilor. Întreţinerea şi reparaţiile mijloacelor de transport maritim.04 Transport aerian de pasageri Se referă la servicii de transport aerian de pasageri nerezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor rezidente şi/sau de pasageri rezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor nerezidente. băuturi sau alte bunuri de către transportatorii aerieni pentru consumul călătorilor.1. 1.

Servicii asociate cu operaţiunile de salvare. curăţare şi dezinfecţie a avioanelor. ca ieşiri (importuri) pentru ţara ce corespunde cursei nerezidente plătibile pe teritoriul rezident. Împachetare şi reîmpachetare a mărfurilor transportate cu avionul. Stocare şi înmagazinare a marfurilor transportate cu avionul. 1.  Serviciile de curierat prestate de companii specializate. pilotaj. Se include Închirierea aeronavelor cu echipaj pentru transport de bunuri.    Exporturile şi importurile de bunuri. Tranzacţiile între companii naţionale de transport feroviar trebuie înregistrate pe bază brută:   ca intrări (exporturi) pentru ţara ce corespunde cursei rezidente plătite în străinatate. Transportul de bunuri pentru terţe economii. Transportul bunurilor care tranzitează România. Transportul poştei pentru oficiile poştale şi curieri.06 Alte servicii de transport aerian Se referă la servicii prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încărcare sau descărcare de containere transportate cu avionul. Remorcare. Servicii suport pentru aeroporturi. Servicii de întretinere. 16 . Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. control trafic aerian.07 Transport de pasageri pe calea ferată Se referă la servicii de transport feroviar de persoane nerezidente efectuate de către companii de transport feroviar rezidente şi/sau servicii de transport feroviar de persoane rezidente efectuate de către companii de transport feroviar nerezidente.  Închirierea aeronavelor prin contracte de leasing. Se exclud  Închirierea aeronavelor fără echipaj. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 1.

08 Transport de mărfuri pe calea ferată Se referă la servicii de transport de bunuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. ca ieşiri (importuri) pentru ţara ce corespunde cursei nerezidente plătibile pe teritoriul rezident. Împachetare şi reîmpachetare a bunurilor transportate pe calea ferată. curăţare şi reparaţii ale mijloacelor de transport feroviar. Întreţinere. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Stocare şi depozitare a mărfurilor transportate pe calea ferată. Tranzacţiile între companii naţionale de transport feroviar trebuie înregistrate pe bază brută:   ca intrări (exporturi) pentru ţara ce corespunde cursei rezidente plătite în străinatate. 1. 17 .Se exclud Cheltuielile în tren care nu sunt incluse în acordurile companiilor feroviare (înregistrate la servicii de turism). Se exclud Serviciile de curierat prestate de companii specializate. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se includ Serviciile de încărcare/descărcare prestate de companiile feroviare. Servicii operaţionale în staţii. Operaţiuni de salvare în cazul accidentelor sau deraierilor. 1.10 Transport auto de pasageri Se referă la servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii rezidente pentru nerezidenţi şi/sau servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii nerezidente pentru rezidenţi. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Servicii de remorcare şi control al traficului feroviar.09 Alte servicii de transport pe calea ferată Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încarcare sau descarcare de containere transportate pe calea ferată.

Transport rutier poştal efectuat pentru curieri şi pentru oficii poştale. Se exclud  Serviciile de transport auto de pasageri prestate de către rezidenţi pentru nerezidenţi pe teritoriul tarii rezidente (incluse la turism). Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se include Închirierea mijloacelor de transport rutiere cu şofer pe perioadă determinată. 1. 1.  Închirieri de vehicule rutiere comerciale cu şofer. asociate cu:     Exporturile şi importurile de bunuri în şi din ţara în cauză.  Aprovizionare cu alimente.  Taxa pentru vehicule ce depaşesc limita admisă de gabarit sau tonaj.Se includ  Costul biletelor de călătorie auto.  Leasingul financiar.12 Alte servicii de transport auto Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Încarcare sau descarcare containere transportate cu mijloace de transport auto. ca parte a pachetelor turistice.  Închirierea vehiculelor auto fara şofer. pentru transportul calatorilor.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul rutier de călători. pe perioade limitate.11 Transport auto de mărfuri Se referă la servicii de transport de bunuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. 18 . Transport rutier de bunuri pentru terţe economii. efectuată de către transportatorii rutieri pentru consumul călătorilor. Transport rutier de bunuri care tranzitează România. băuturi sau alte bunuri.  Leasingul financiar. Se exclud  Închirierea vehiculelor auto fără şofer. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

15 Transport fluvial de pasageri Se referă la servicii de transport fluvial. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 19 . Se exclud  Servicii anexe distribuţiei de apa.13 Transport spaţial Se referă la servicii de lansare a sateliţilor prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de catre nerezidenţi rezidenţilor şi alte operaţiuni efectuate de către operatori de echipamente spaţiale cum ar fi:   Taxe încasate pentru lansarea sateliţilor. de pasageri nerezidenţi cu nave ce aparţin rezidenţilor şi de pasageri rezidenţi cu nave ce aparţin nerezidenţilor. Transportul în spaţiu de bunuri şi pasageri. control de trafic etc.. Servicii operaţionale de parcare a autovehiculelor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Operaţii de salvare în cazul accidentelor rutiere. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.      Stocare şi depozitare de bunuri transportate cu mijloace de transport auto. Întreţinere şi reparaţii ale mijloacelor de transport rutier. Se include Costul transportului curentului electric când acesta este separat de procesul producţiei şi distribuţiei acestuia. Se exclud Reparaţiile şi întreţinerea sateliţilor din spaţiu (aceste servicii se includ la telecomunicaţii).  Servicii anexe distribuţiei de electricitate. Servicii de tractare. pe căi navigabile. 1. 1.14 Transport prin conducte şi cabluri electrice Se referă la servicii de transport prin conducte sau cabluri electrice prestate de către rezidenţi pentru nerezidenţi sau prestate de către nerezidenţi pentru rezidenţi. gaz şi alte produse petroliere.  Provizioanele (rezervele) de energie electrică (acestea se includ la bunuri). Împachetare şi reîmpachetare bunuri transportate cu mijloace de transport auto.

Transportul fluvial de bunuri pentru terţe economii. băuturi sau alte bunuri.  Leasing-ul financiar. Se exclud  Serviciile de transport fluvial de pasageri cu nave ce aparţin rezidenţilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.17 Alte servicii de transport fluvial Se referă la servicii prestate nerezidenţilor sau cumpărate de la aceştia cum ar fi: 20 .  Transportul fluvial de mărfuri pe teritoriul unei singure ţări. Se exclud  Închirierea navelor de transport fluvial fără echipaj. Se includ  Închirieri de mijloace de transport fluvial cu echipaj.16 Transport fluvial de mărfuri Se referă la servicii de transport de mărfuri pe râuri.Se include  Costul biletelor de călătorie cu mijloacele de transport fluvial. ca parte a pachetelor turistice de călătorii.  Transportul fluvial de mărfuri pe teritoriul mai multor ţări.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul fluvial.  Închirieri de vase fluviale cu echipaj pentru transportul călătorilor.  Leasing-ul financiar. 1. canale şi lacuri prestate de rezidenţi pentru nerezidenţi sau de nerezidenţi pentru rezidenţi asociate cu:     Exportul şi importul de bunuri. Transportul fluvial de bunuri care tranzitează România. Transportul poştal fluvial efectuat pentru curieri nerezidenţi.  Aprovizionare cu alimente. pe teritoriul tarii rezidente (incluse la turism).  Închirierea navelor fără echipaj. făcută de către transportatori fluviali pentru consumul călătorilor.  Serviciile de curierat efectuate de companii de specialitate. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. prestate pentru nerezidenţi.

1. 1.12. reparaţii la mijloace de transport fluvial.06.  Întreţinere. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.09.  Servicii de salvare şi de repunere pe linia de plutire a navelor fluviale naufragiate. 1. Servicii de asigurări 2. reparaţia şi curăţarea echipamentelor. Înmagazinare şi depozitare.03. 2. pilotaj.01 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi.17) Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încărcare/descărcare de containere.  Servicii de remorcare pentru acostarea navelor fluviale în docuri. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Operaţiuni de salvare.  Stocare şi înmagazinare a mărfurilor transportate pe apele interioare. Aceste categorii vor fi folosite numai pentru serviciile auxiliare de transport care nu au legatura cu o anumita metodă de transport mai sus menţionată. Împachetare şi reîmpachetare.  Împachetare şi reîmpachetare mărfuri transportate cu mijloace de transport fluvial. pentru asigurările de viaţă. Întreţinerea. 21 .18 Alte servicii auxiliare de transport (neincluse la punctele 1. Tractare. Încărcare sau descărcare containere transportate cu mijloace de transport fluvial. 1. 2. asistenţă trafic pentru mijloace de transport.  Servicii de exploatare a porturilor fluviale. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 1. Servicii operaţionale de transport.02 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru asigurările de viaţă ale nerezidenţilor.

06 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie.2. 2.) Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor.05 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii.  Prime pentru asigurări împotriva pierderilor pecuniare. 22 . pentru asigurarea bunurilor transportate. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.07 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pen tru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru alte tipuri de asigurări directe.04 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru asigurarea bunurilor nerezidenţilor. cutremur. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2.  Prime pentru asigurarea mijloacelor de transport. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Prime pentru alte asigurări. garantarea creditelor etc. garantarea creditelor etc.  Prime pentru asigurări în caz de incendiu. 2.03 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi.) Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor. Acestea se referă la:  Prime pentru asigurări de sănătate sau accidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

2. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii.08 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru alte tipuri de asigurări directe ale nerezidenţilor. 2.10 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările societăţilor de asigurare nerezidente.  Despăgubiri din alte asigurări. Acestea se referă la:  Despăgubiri din asigurări de sănătate sau accidente.  Despăgubiri din asigurări împotriva pierderilor pecuniare.12 Despăgubiri încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări de la societăţi de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de către societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările făcute la societăţile de asigurare nerezidente.  Despăgubiri din asigurări ale mijloacelor de transport. cutremur.09 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru reasigurările societăţilor de asigurare nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.2. 2. 23 . 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.11 Prime plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări la societăţi de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările făcute la societăţile de asigurare nerezidente.  Despăgubiri din asigurări în caz de incendiu. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

15 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi.  Servicii administrative pentru intervenţii în cazul producerii evenimentelor asigurate. 2.) 24 . Acestea se referă la:  Comisioanele agenţilor şi brokerilor.2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pentru asigurările de viaţă făcute la nerezidenţi.18 Prime plătite de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pentru asigurările de viaţă făcute la nerezidenţi.17 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate la societăţile de asigurare nerezidente.14 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. alţii decât societăţile de asigurare.  Calcularea primelor şi riscurilor de asigurare.  Servicii de monitorizare şi reglementare a primelor şi despăgubirilor. consultanţă. pentru asigurarea bunurilor transportate făcută la nerezidenţi. alţii decât societăţile de asigurare.  Servicii de evaluare a bunurilor. garantarea creditelor etc.13 Servicii auxiliare ale societăţilor de asigurări (comisioane. 2. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2. evaluări neincluse în prime) Se va raporta valoarea totală acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de consultanţă pentru asigurări. alţii decât societăţile de asigurare.16 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi.

către societăţi de asigurare nerezidente. Acestea se referă la:  Prime pentru asigurări de sănătate sau accidente. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii. 2.Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi.  Despăgubiri din asigurări ale mijloacelor de transport. de la societăţi de asigurare nerezidente. garantarea creditelor etc. 2.  Prime pentru asigurări ale mijloacelor de transport. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii. cutremur.  Despăgubiri din asigurări în caz de incendiu. de la societăţi de asigurare nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Despăgubiri din alte asigurări.21 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi. pentru alte tipuri de asigurări directe. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.19 Despăgubiri încasate de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie. pentru alte t ipuri de asigurări directe. cutremur. pentru acoperirea riscurilor financiare. Acestea se referă la:  Despăgubiri din asigurări de sănătate sau accidente.) Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi.  Prime pentru alte asigurări.  Prime pentru asigurări în caz de incendiu.  Despăgubiri din asigurări împotriva pierderilor pecuniare. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.20 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi. pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente.  Prime pentru asigurări împotriva pierderilor pecuniare. 25 .

01 Servicii de construcţii prestate de companii rezidente în străinatate Se va raporta valoarea totală a acestora. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.2. 3. Astfel de servicii pot fi:  Servicii de consultanţă aferente fondurilor de pensii.03 Contribuţii plătite de rezidenţi la fonduri de pensii nerezidente Se va raporta valoarea totală contribuţiilor plătite de rezidenţi fondurilor de pensii nerezidente.  Servicii de consultanţă pentru asigurări. Acestea se referă la:  Comisioanele agenţilor şi brokerilor.02 Drepturi de pensii plătite nerezidenţilor de fondurile de pensii rezidente Se va raporta valoarea totală drepturilor de pensii plătite nerezidenţilor de către fondurile de pensii rezidente. 3. Servicii ale fondurilor de pensii 3. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. consultanţă. 3.  Lucrări de construcţii noi în străinătate. 26 .04 Servicii auxiliare ale fondurilor de pensii (comisioane.  Lucrări de construcţii hidrotehnice în străinătate. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de evaluare a bunurilor.22 Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane.01 Contribuţii încasate de fonduri de pensii rezidente de la nerezidenţi Se va raporta valoarea totală contribuţiilor încasate de fondurile de pensii rezidente de la nerezidenţi. consultanţă neincluse în contribuţii) Se va raporta valoarea totală a acestora. Astfel de servicii pot fi:  Lucrări de organizare a şantierelor aflate în străinătate.  Lucrări de construcţii pentru transportul prin conducte şi cabluri. Servicii de construcţii 4.  Calcularea primelor şi riscurilor de asigurare. 3.  Alte comisioane aferente fondurilor de pensii. 4. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. evaluări neincluse în prime) Se va raporta valoarea totală acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

 Servicii de închiriere a utilajelor de construcţii şi demolare.  Lucrări de construcţii noi în România.  Încasări pentru organizarea santierelor de construcţii aflate în România. utilizate pentru construcţii în străinătate. efectuate de nerezidenţi în România.  Lucrări de finisare a construcţiilor în România. şosele s. cu personal aferent.  Lucrări de construcţii în România efectuate de nerezidenţi pentru transportul prin conducte şi cabluri.  Lucrări de transformări şi consolidări de clădiri.  Lucrări de instalaţii şi izolaţii la construcţii aflate în România. utilizate în construcţii în România. în străinătate. asemenea lucrări.  Lucrări de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor aflate în străinătate.  Diverse plăţi în economia gazdă a construcţiei. dintr-o alta ţară decat cea gazdă a construcţiei.  Plata salariilor muncitorilor nerezidenţi.  Lucrări de organizare a şantierelor aflate în România.  Lucrări de instalatii şi izolatii la construcţiile aflate în străinătate.  Servicii de închiriere a utilajelor. asemenea Lucrări.  Servicii de închiriere a utilajelor de construcţii şi demolare. precum şi construcţii de geniu civil aflate în străinătate. şosele s.  Achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru construcţii.  Plata salariilor muncitorilor rezidenţi care lucrează în construcţii. Astfel de servicii pot fi:  Achiziţionarea de bunuri destinate construcţiilor în România.02 Servicii de construcţii prestate de companii nerezidente în România Se va raporta valoarea totală a acestora. 27 .  Lucrări de construcţii de autostrăzi.a. utilizate în construcţii în România. 4.  Lucrări de finisare a construcţiilor aflate în străinătate.a. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. cu personal aferent. altele decât cele pentru demolare. Lucrări de construcţii de autostrăzi.  Lucrări de transformări şi consolidări de clădiri şi construcţii de geniu civil în România. cu personal aferent.

Se includ  Activităţi comerciale specifice oficiilor poştale (vânzări de timbre.  Contracte pentru transportul internaţional al poştei încheiate de oficiile poştale şi companiile de curierat şi prestate de companiile de transport (servicii de transport bunuri). Se includ  Servicii de curierat prestate de companii specializate.  Închirierea cutiilor poştale.  Servicii de pregătire a scrisorilor (pachetelor). coletelor şi altele asemenea. cărtilor.01 Servicii poştale Se referă la încasari sau plăţi aferente ridicării. 28 . 5.  Servicii poştale nedistribuite.  Livrări exprese şi door-to-door.  Livrări la perioade de timp stabilite.5 Servicii de comunicaţii 5.  Servicii de curierat prestate de companii specializate.  Depozitarea bunurilor şi serviciile asociate cu aceasta (incluse la alte servicii de transport). Se exclud  Serviciile financiare prestate de oficiile poştale naţionale (se includ la servicii financiare).  Ridicări la cerere. revistelor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se exclud  Servicii de pregatire pachetelor.  Servicii de retransmitere poştala (spre o tara unde taxele postale sunt mai mici). transportului şi livrării scrisorilor.  Livrări exprese şi door-to-door.  Livrări la perioade de timp stabilite. post-restant.  Ridicări la cerere. mandate postale şi altele).02 Servicii de curierat Se referă la încasări sau plăti aferente ridicării coletelor. ziarelor.

 Servicii de transmisie şi întreţinere a reţelei radio şi televiziune prin cablu.  Servicii pentru baze de date şi pentru calculatoare.03 Servicii de telecomunicaţii Se referă la încasările sau plăţile aferente serviciilor de transmisie a imaginii.  Servicii de întreţinere a mijloacelor de telecomunicaţii.  Servicii de teleconferinţă. în scopul accesării şi manipulării datelor furnizate de către serverele de baze de date (se includ la servicii de informaţii şi calculatoare).  Servicii de telefonie mobilă. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de acces permanent.  Servicii de internet.  Servicii de telegraf şi de întreţinere a reţelei. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de fax.01 Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru nerezidenţii care călătoresc în România Se referă la totalitatea încasărilor agenţiilor de turism rezidente pentru serviciile de turism prestate nerezidenţilor care călătoresc în România.  Servicii de transmisie prin satelit. precum şi a altor informaţii utilizând diverse mijloace de comunicaţii cum ar fi:  Servicii de telefonie fixă şi servicii de întreţinere a reţelei specifice. 6 Servicii de turism 6.  Servicii de poştă electronică. Se exclud  Servicii de instalare pentru echipamentul reţelelor telefonice (se includ în servicii de construcţii). 5.  Servicii de reţele de afaceri specializate. Depozitarea bunurilor şi serviciile asociate cu aceasta (incluse la alte servicii de transport). 29 .  Servicii de telex şi de întreţinere a reţelei. inclusiv furnizare acces internet. a sunetelor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Comisioane pentru creditare.03 Călătorii în străinatate în interes de serviciu (de afaceri) Se referă la totalitatea încasărilor sau plăţilor efectuate de rezidenţi aferente călătoriilor în străinătate în interes de serviciu.6.  Călătorii oficiale ale salariaţilor guvernamentali.01 Servicii financiare În această categorie se includ toate serviciile de intermediere financiară precum şi cele legate de acesta. 6. 7 Servicii financiare 7.  Comisioane pentru factoring. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Comisioane pentru tranzacţiile de schimb valutar.  Cazarea echipajelor care deservesc mijloacele de transport. ai administraţiei publice şi ale personalului organizaţiilor internaţionale.  Comisioane aferente serviciilor de achiziţie şi preluări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Acestea se referă la:  Ridicări de numerar din cont pentru deplasări în interesul serviciului.  Comisioane pentru constituire depozite.  Comisioane pentru tranzacţii cu derivate financiare.  Comisioane aferente diverselor decontări. plasamentul emisiunilor şi răscumpararea titlurilor de valoare.  Comisioane aferente plăţilor de dobânzi sau dividende la titlurile de valoare.  Comisioane pentru subscrierea.02 Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru rezidenţii care călătoresc în străinatate Se referă la totalitatea plăţilor aferente serviciilor de turism efectuate de rezidenţii care călătoresc în străinătate prin agenţii de turism nerezidente sau pe cont propriu.  Comisioane pentru leasing financiar.  Comisioane specifice cardurilor de credit.  Delegaţii ale angajaţilor ce lucrează temporar pentru firme nerezidente.  Comisioane pentru compensarea plăţilor.  Comisioane la credite ipotecare şi neipotecare. 30 .

Servicii informatice şi de media 8. Se exclud: Vânzarea/cumpărarea de programe necustomizate.  Taxe aferente serviciilor de consiliere financiară.  Programe standard (produse la scară largă) livrate electronic (ex: descărcate online). producerea şi livrarea programelor special dezvoltate pentru clienţi. 8. licenţe) Acestea se referă la:  Vânzarea/cumpărarea de programe special dezvoltate pentru clienţi (indiferent de modul de livrare) precum şi licenţele aferente acestor programe. Comisioane pentru administrarea capitalului şi a corporaţiilor financiare.  Licenţe pentru folosirea unor programe livrate pe suport fizic care presupun o taxă periodică de actualizare a licenţei (ex: programele de tip antivirus).  Documentarea.) 31 . dezvoltarea. Se exclud  Leasingul financiar propriu-zis. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Taxe aferente serviciilor de administrare a pieţelor financiare.02 Alte servicii informatice (consultanţă privind componente hardware. programe informatice.01 Comercializarea programelor informatice (vânzare/cumpărare software.  Taxe aferente serviciilor de custodie pentru active financiare sau lingouri. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 8.  Asigurările de viaţă sau serviciile aferente fondurilor de pensii.  Servicii de consultanţă non-financiară prestate de bănci.  Taxe aferente serviciilor de administrare sau gestionare a activelor financiare.  Taxe aferente serviciilor de acordare a rating-ului pentru credite. pe suport fizic.  Alte servicii de asigurări.  Vânzarea/cumpărarea de drepturi de proprietate asupra unor programe şi aplicaţii. livrare programe special dezvoltate pentru clienţi. cu licenţe care nu au o dată de expirare (acestea se includ la bunuri şi nu la servicii informatice).  Câştigurile sau pierderile provenite din tranzacţiile cu derivate financiare. întreţinre şi reparaţii calculatoare şi sisteme inf ormatice etc.

 Servicii pentru găzduire pagini web.  Servicii de întreţinere a sistemelor informatice. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. optic sau hârtie.  Drepturi de autor pentru utilizarea ştirilor. audio.  Servicii de instruire a personalului.  Drepturi de acces la ziare şi periodice în varianta electronică. atat on-line cat şi pe suport magnetic.  Abonamente la bazele de date ale publicaţiilor periodice. video şi altele) Acestea se referă la:  Cumpărări sau vânzări de informaţii în exclusivitate. proiectarea şi realizarea sistemelor informatice.  Servicii de căutare pe web. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de refacere a sistemelor informatice. analiză.  Abonamente la publicaţiile periodice. 32 .04 Alte servicii informaţionale Acestea pot include:  Servicii de proiectare baze de date.  Servicii de asistenţă pentru gestionarea resurselor informatice.  Servicii de întreţinere şi reparaţii pentru calculatoare şi echipamente periferice.  Analiza.  Servicii de gestionare a facilităţilor informatice.  Servicii de stocare date.  Acces on-line la baze de date ale agenţiilor de ştiri. proiectare software şi hardware ce au loc între rezidenţi şi nerezidenţi cum ar fi:  Servicii de consultanţă şi implementare.  Servicii de procesare date. 8.03 Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă.  Servicii de recuperări de date. 8.  Drepturi cuvenite jurnaliştilor sau fotografilor ce lucrează pe cont propriu.Se referă la servicii de procesare date. ca parte a activităţii de consultanţă.  Servicii de diseminare date şi baze de date.

Servicii de afaceri 10.01 Servicii juridice Se referă la servicii juridice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în procese penale.03 Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia programelor informatice Acestea cuprind toate cheltuielile efectuate pentru reproducerea autorizată şi/sau distribuţia de programe pentru calculator.  Drepturi de distribuţie a programelor de film şi televiziune.  Servicii legate de producţia programelor radio.  Drepturi de retransmisie televizată a evenimentelor sportive şi altele asemenea. civile şi administrative. Patente.02 Licenţe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării Acestea cuprind taxele şi alte cheltuieli aferente drepturilor de utilizare a rezultatelor cercetării/dezvoltării. emisiuni radio. 10. a filmelor. 9.  Servicii de decodare a canalelor de televiziune.01 Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.04 Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia produselor audiovi zuale (filme. taxe de licenţă şi alte drepturi de autor 9. 9. spectacole în direct etc. 33 .05 Alte drepturi (patente şi taxe de licenţă) Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Drepturi baneşti ale actorilor sau regizorilor care realizează producţii într-o altă ţară decât cea de rezidentă. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 9. 9.  Servicii de distribuire a filmelor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.9.  Servicii legate de producţia programelor de televiziune.) Acesta se referă la:  Înregistrări şi închirieri audio-video.  Drepturi de distribuţie pentru jocuri video descărcate de pe internet. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

 Marketing şi alte studii de piaţă.  Consultanţă şi planificare fiscală. fiscală şi de audit Se referă la servicii de consultanţă contabilă.  Consultanţă în domeniul relaţiilor publice. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Consultanţă de autentificare sau certificare notarială.02 Servicii de consultanţa contabilă.  Consultanţă în producţie. 34 . Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri judiciare şi alte domenii juridice.  Consultanţă în elaborarea documentelor şi instrumentelor juridice. fiscală şi de audit prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Expertiză contabilă.  Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri statutare. marketing şi sondaje publice Se referă la servicii de publicitate.  Asistenţă tehnică în diferite domenii de activitate.  Servicii pentru organizare de târguri şi expoziţii.  Întocmirea bilanţurilor financiare şi a documentelor fiscale.03 Consultanţă managerială şi de afaceri Se referă la servicii de consultanţă managerială şi de afaceri prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă în managementul financiar.  Audit financiar. 10. 10.  Contabilitate comercială pentru firme.  Consultanţă în managementul resurselor umane.  Cumpărări de spaţii publicitare în mass-media.  Consultanţă în domeniul gestiunii comerciale.  Servicii de arbitraj şi de conciliere juridică. marketing şi sondaje publice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Proiectare şi realizare de produse publicitare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.04 Servicii de publicitate.  Servicii juridice auxiliare. 10.

 Servicii pentru promovarea produselor.  Alte servicii de arhitectură.  Cercetare şi dezvoltare în medicină şi farmacie.  Cercetare şi dezvoltare în matematică şi informatică. 10.  Cercetare şi dezvoltare în alte ştiinţe.08 Servicii tehnice Se referă la servicii tehnice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Asistenţă şi consultaţii tehnice pentru lucrări de construcţii.  Cercetare şi dezvoltare în agricultură.  Cercetare şi dezvoltare în sociologie. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10. 10.  Cercetare interdisciplinară.07 Servicii de inginerie Se referă la servicii de inginerie prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Proiectare de instalaţii mecanice şi electrice pentru clădiri. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.05 Servicii de cercetare şi dezvoltare Se referă la servicii de cercetare şi dezvoltare prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Cercetare şi dezvoltare în fizică.  Studii tehnice de fezabilitate. studii şi proiectare arhitecturală.  Cercetare şi dezvoltare în chimie şi biologie. Studii de sondarea opiniei publice. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Cercetare şi dezvoltare în tehnologie şi inginerie. psihologie şi filozofie.  Cercetare şi dezvoltare în economie.06 Servicii de arhitectură Se referă la servicii de arhitectură prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă. 35 .  Proiectare pentru instalaţii industriale.

 Conservarea. explorare şi prospectare geologică. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Conservarea minelor.10 Servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze Se referă la servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Servicii legate de producţia petrolieră şi gaze. 10.  Decontaminare şi igienizare.  Servicii pentru mecanizarea agriculturii.  Servicii de reproducţie şi selecţie în creşterea animalelor. Cercetare.  Recoltarea culturilor agricole.  Îndepartarea efectelor poluarii.  Decopertarea solului contaminat.  Extracţia şi prepararea cărbunilor. 36 .11 Servicii legate de protecţia mediului Se referă la servicii legate de protecţia mediului prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Tratarea deşeurilor radioactive şi a altor tipuri de deşeuri. dezvoltarea şi exploatarea fondului forestier.  Explorări geologice. pescuit. pescuitului etc. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se referă la servicii în domeniul agriculturii şi pescuitului prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Închiriere de maşini agricole cu echipaj. 10.09 Servicii în domeniul agriculturii.  Servicii pentru chimizare şi protecţie fitosanitară.  Prospectare şi explorare pentru combustibili minerali.  Alte servicii tehnice. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. certificare şi analiză tehnică.  Îmbunătaţiri funciare şi irigaţii. inclusiv a petelor de petrol.  Servicii de inspecţie tehnică.  Testare. 10.  Alte servicii de curăţare şi refacere a mediului înconjurător.  Activităţi de vânătoare.

educaţionale şi recreaţionale 11.  Servicii imobiliare. 11. organizare. curaţenie şi alte servicii comerciale Acestea pot cuprinde:  Selecţia şi plasarea forţei de muncă. Servicii culturale. protecţie şi pază.  Servicii de catering pentru angajaţi. traduceri şi interpretări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10.  Servicii de traducere şi interpretare. 37 .  Servicii de distribuire a filmelor.12 Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup.  Servicii de imprimerie pe bază de comision sau contract.  Drepturi de retransmisie televizată a evenimentelor sportive şi altele asemenea.01 Servicii audiovizuale Se referă la servicii audiovizuale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Înregistrări şi închirieri audio-video.  Servicii de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor.) Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10.13 Leasing operaţional Acestea se referă la:  Recuperare leasing acordat nerezidenţilor.  Servicii legate de producţia programelor radio. control.  Servicii de asigurare a securităţii.  Servicii legate de producţia programelor de televiziune şi a filmelor artistice.  Rambursari rate leasing primit de la nerezidenţi.  Drepturi baneşti ale actorilor sau regizorilor care realizează producţii î ntr-o altă ţară decat cea de rezidenţă. 10.  Drepturi de distribuţie a programelor de film şi televiziune. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii fotografice. protocol etc.14 Servicii de recrutare de personal.

 Servicii religioase.  Servicii de asistenţă veterinară. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de asistenţă medicală ambulatorie.  Servicii de decodare a canalelor de televiziune. 11. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Drepturi de distribuţie pentru jocuri video descărcate de pe internet.04 Alte servicii culturale şi recreaţionale Acestea pot cuprinde:  Servicii de asistenţă socială.  Servicii de organizare şi desfaşurare a evenimentelor sportive.  Drepturi baneşti ale profesorilor rezidenţi care predau cursuri în străinatate.02 Servicii educaţionale Se referă la servicii educaţionale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Furnizarea de cursuri prin corespondenţă.  Servicii de asistenţă pentru sănătate umană.  Servicii de baby-sitting şi consiliere pentru copii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Alte servicii culturale şi recreaţionale.03 Servicii de sănătate Se referă la servicii educaţionale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Servicii de spitalizare şi sanatoriale.  Servicii de asistenţă stomatologică. 11. arhivelor şi muzeelor. 38 .  Servicii de organizare şi promovare a evenimentelor artistice. 11.  Difuzarea de emisiuni educative prin televiziune sau internet.  Servicii ale bibliotecilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Drepturi baneşti ale profesorilor nerezidenţi care predau cursuri în România.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Salarii pentru lucrătorii rezidenţi ai ambasadelor străine.02 Alte servicii guvernamentale Acestea pot cuprinde:  Aprovizionare cu materiale şi obiecte de inventar.  Alte servicii administrative asociate activităţilor de justiţie.12.  Servicii de informare şi promovare prestate de reprezentanţe oficiale ale statului. 39 .  Alte servicii de protecţie şi pază pentru cladirile şi personalul din administraţia publică.  Achiziţionare de mijloace fixe pentru bazele militare.  Servicii de reparaţii şi întreţinere a ambasadelor sau bazelor militare. Servicii guvernamentale Se referă la se referă la cheltuielile ambasadelor. 13. consulate sau baze militare. consulatelor şi bazelor militare pentru bunuri şi servicii în ţările în care functionează precum şi la alte cheltuieli ale administraţiei publice în străinătate. 12.  Alte servicii administrative în domeniul sănătăţii.  Servicii de organizare a evenimentelor oficiale în cadrul ambasadelor sau bazelor militare. culturii. protecţiei mediului şi a activităţilor sociale.  Salarii pentru lucrătorii nerezidenţi ai ambasadelor României.  Aprovizionarea forţelor de păstrare a pacii şi a misiunilor militare comune.  Furnizare de utilităţi pentru ambasade sau pentru bazele militare.01 Chirii Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Achizitionare de masini de serviciu pentru ambasade. învăţământului.  Alte servicii administrative legate de apararea naţională şi civilă. fară ca bunurile să treacă fizic graniţa ţării. Merchanting Se referă la se referă la cumpararea de bunuri de la un nerezident urmată de vânzarea către alt nerezident (operaţiune efectuată în aceeaşi perioadă de raportare).  Servicii ale misiunilor oficiale umanitare. 12.

02 Merchanting . pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.13. Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor 14. împachetarea şi altele asemenea. recondiţionări.vânzare de bunuri Se va raporta valoarea totală a vânzărilor din cadrul merchanting-ului. Servicii de reparaţii şi întreţinere Acestea se referă la reparaţii ale bunurilor aparţinând nerezidenţilor. efectuate în străinătate. 15. 13.01 Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Acestea includ activităţi cum ar fi: procesarea.  Asamblarea hainelor şi a componentelor electronice. avioane. Se includ  Rafinarea petrolului.03 Comisioane şi alte costuri aferente merchanting-ului Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.cumpărare de bunuri Se va raporta valoarea totală a cumpărărilor din cadrul merchanting-ului. efectuate de companii care nu deţin bunurile respective. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. alte echipamente. aplicarea etichetelor. revizii capitale la vapoare.01 Merchanting . Se exclud: reparaţiile calculatoarelor şi întreţinerea echipamentelor de transport în porturi şi aeroporturi.  Orice alte asamblări cu excepţia construcţiilor prefabricate (incluse la servicii de construcţii). 14. 40 .  Lichefierea gazelor naturale. 15. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 13. asamblarea.01 Servicii de reparaţii şi întreţinere Acestea cuprind:  valoarea reparaţiilor bunurilor sosite special în România pentru reparaţii. efectuate în România sau reparaţii ale bunurilor aparţinând rezidenţilor.  Împachetarea şi aplicarea etichetelor.

02 Contribuţii sociale. societăţilor sau instituţiilor fără scop lucrativ. pensiile pentru persoanele cu dizabilitaţi şi anuităţi 41 . profituri şi câştiguri de capital. Aceste impozite sunt datorate indiferent dacă se obţine sau nu profit. Impozitul poate fi o anumită sumă de bani pe unitatea de bun sau serviciu. Se exclud: reparaţiile calculatoarelor şi întreţinerea echipamentelor de transport în porturi şi aeroporturi. 16. 16. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Ele includ de asemenea şi impozitele pe clădiri. avioane. Acestea sunt impozite pe venituri. accize) Acestea sunt impozite datorate per unitate de bun sau de serviciu produs sau tranzacţionat. alte echipamente. sau poate fi calculat ca procent din preţul unitar sau din valoarea bunurilor şi serviciilor produse sau tranzacţionate. 17. aferente producţiei şi importului de bunuri şi servicii. Sunt stabilite asupra veniturilor efective sau presupuse ale persoanelor fizice. gospodăriilor populaţiei. recondiţionări. Transferuri curente şi de capital 17. valoarea reparaţiilor bunurilor trimise special în strainatate pentru reparaţii.02 Taxe şi impozite pe produs (TVA. forţei de muncă precum şi drepturilor de proprietate sau de utilizare a terenurilor. 17. terenuri sau alte bunuri imobile. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 16. revizii capitale la vapoare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. clădirilor sau a altor bunuri utilizate în producţie.01 Subvenţii Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.03 Impozite pe producţie Acestea sunt vărsăminte obligatorii fără contrapartidă care sunt percepute de administraţiile publice sau de instituţiile Uniunii Europene. pe proprietăţi etc.01 Taxe şi impozite pe venituri. Taxe şi impozite 16. inclusiv pensiile la limita de vârstă.

05 Alte transferuri curente (sponsorizări. muzică sau programe de calculator ale căror drepturi de autor sunt protejate (acestea se includ la bunuri).03 Iertări de datorie Iertarea de datorie presupune anularea voluntară efectuată de către creditor a unei datorii a debitorului sau a unei părţi din aceasta.) Acestea pot include:  Transferuri între guverne în scopul finanţării unor cheltuieli bugetare. programelor de televiziune.  Plăţi sau încasări de pensii la limită de vârstă.  Cumpărare sau vânzare de terenuri.  Fonduri financiare nerambursabile pentru asistenţă tehnică. Se exclud Vânzarea sau cumpărarea de casete sau discuri audio sau video ce conţin filme. patente şi alte active asemanatoare Acestea cuprind încasări sau plăţi pentru achiziţii / vânzări de licenţe. penalităţi. furnizarea de francize.  Transferuri de sportivi în şi din România. pentru persoanele cu dizabilităţi şi altele.04 Achiziţii / vânzări de licenţe.Contribuţiile sociale sunt transferuri ale gospodăriilor populaţiei efectuate prin intermediul administraţiilor publice sau prin companii de profil pentru a fi scutite de povara financiară a unor riscuri sau necesităţi.  Contribuţii ale guvernului la organizaţii internaţionale. 17.. mărci înregistrate.  Plăţi interguvernamentale pentru salariile personalului care acordă asistenţă tehnică şi alte cheltuieli similare din fonduri nerambursabile.  Patente. copyright-uri. patente şi alte active asemanatoare cum ar fi:  Achiziţionarea. 17. 42 . Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 17. Acestea includ:  Taxe de asistenţă socială. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Drepturi de vanzare a filmelor. Încasările se vor raporta ca exporturi iar plăţile ca importuri. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Ajutoare financiare guvernamentale. amenzi etc. radio şi alte asemenea.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Alte taxe aferente transferurilor de capital.) Acestea pot include:  Finanţări externe guvernamentale nerambursabile pentru achiziţionare de echipamente. penalităţi.  Bilete şi premii la loterii.  Transferuri financiare ale migratorilor.  Taxe consulare percepute. explozii majore etc.  Taxe amanate la plată.  Transferuri reprezentând moşteniri.06 Alte transferuri de capital (despăgubiri acordate de justiţie. Taxe. impozite.  Alte plăţi interguvernamentale. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 43 . organizaţii religioase.  Contribuţii ale membrilor la organizaţii şi organisme internaţionale. despăgubiri care nu sunt acoperite de asigurări: scurgeri de petrol. moşteniri.  Contribuţii periodice la societăţi de binefacere. 17. dote. programe de calculator sau altor imobilizări corporale sau necorporale.  Donaţii.  Subscripţii ale administraţiei guvernamentale la capitalul organizaţiilor nemonetare internaţionale.  Burse de studii. ştiintifice şi culturale.  Credite guvernamentale nerambursabile.  Sponsorizări şi alte transferuri baneşti curente.  Pensii alimentare cuvenite.

. ‘E-mail’: alfanumerice de maximum 50 caractere Camp incorect Adresa e-mail trebuie sa fie o adresa valida. .. Reguli de validare – STA-ITS Nr... ‘Telefon’. ‘E-mail’ sunt Camp obligatoriu obligatorii in fiecare din sectiunile ‘Avizat de catre’ si ‘Intocmit de catre’ Campuri ‘Nume.: selectati tipul serviciului si tara serviciu’.’: ‘Tip serviciu’ este in nomenclatorul de tipuri de servicii TIP SERVICIU incorect la randul .. 1 Validari preliminare Mesaje de eroare.. valabil la data de referinta ‘Tara partenerului nerezident’ este in nomenclatorul de tari. ‘Functie’ : alfanumerice de maximum Camp incorect 100 caractere Campuri ‘Telefon’. corespunzator capitolului. data de referinta ‘Total valoare facturata a exporturilor’ > 0. 3 (corespunzator Camp incorect cu luna trimestrului de raportare) Formulare ‘Servicii . fara zecimale Camp incorect ‘Luna raportarii’ trebuie sa ia una din valorile 1. valabil la TARA incorecta la randul .. ‘Tara’ partenerului nerezident! Rand eroare . fara zecimale Camp incorect ‘Cifra de afaceri’ >= 0. fara zecimale Camp incorect Pe un rand cu date la export/import trebuie completate codurile ‘Tip Eroare de validare: Formular . 2. in cazul nerespectarii 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formular: ‘Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea’: Campurile ‘Nume. crt. prenume’.. in fiecare din sectiunile Camp incorect ‘Avizat de catre’ si ‘Intocmit de catre’ Formular: ‘Detalii entitate raportoare’: ‘Capital social subscris’ > 0. fara zecimale Camp incorect ‘Total valoare facturata a importurilor’ > 0...B. fara zecimale Camp incorect ‘Numar mediu de salariati’ > 0. prenume’. ‘Functie’.

00 = 3. 2. 2..03 + 3.05 10.01.15. conform formulei: 1.00 = 4.01 + 11.. 2. 2.02 + 3.21.. 2. 2. 13.17. + 17. 6.01 + 13.05.01 + 9. + 2. + 1.01 + 1. 2. pe fiecare rand Formulare ‘Servicii .01 + 17.01 + 10.14 11..02 + ..00 = 13.19. 2. 2.’: ‘Total valoare facturata a exporturilor’ nu trebuie completat pe randurile 2.03.. + 10.00 = 9. 2.00 = 17..00 = 11.04 12.01 In fiecare capitol.03 + 11. 2. 3.01 + 12. 3..01 + 2.00 = 12.03 16.02 Formulare ‘Servicii ..00 = 8.02.02 + .03.03 8.03 6.02 + 16.22. 6. 2. 3..00 = 16.09. 2. + 9. ‘ (exporturi/importuri) diferit de total calulat (valoare)! 45 . 2.01 + 6.18.06 TARA incorecta la randul .00 = 6. 13.12. 2.07.00 = 2.03.’: ‘Total valoare facturata a importurilor’ nu trebuie completat pe randurile 2.04..01 + 8. ‘Total servicii’ este egal cu suma componentelor.10.03 + 8.01 + 3.01 + 16..02 + 6.02.02 + .01 + 4.00 = 1.01 + 5..01.02 + . pentru export / import.03 17.14 15 16 17 Formulare ‘Servicii .20.. 2..04 4.02 + .02.06.02 + 8.14. 2.16..00 = 10..02 + 5. Nu trebuie completat campul EXPORT pentru randul … Nu trebuie completat campul IMPORT pentru randul … Eroare de validare: ‘Total servicii de .11.02 + 11.22 3.04 9.00 = 5.18 2.. 2.’: ‘Tara partenerului nerezident’ trebuie sa fie diferita de Romania (RO).08...02 + 13.02 13. 6.01. 2.02 5.

.. pentru fiecare serviciu (cod rand) din cadrul formularului 2 Formulare ‘Servicii de asigurari’: Daca exista date pe oricare din randurile 2.22 nu trebuie sa aiba date Mesaje de eroare.’ din fiecare luna: ‘Tara partenerului nerezident’ trebuie sa fie unica.14. 6512. Societatile de asigurari si administratorii de fonduri de pensii nu pot completa randul .. atunci randurile 2..Nr. 6512.. in cazul nerespectarii A fost transmis de 2 ori randul ..01. 6530. 6520. 2. Validari de business Crt.. 6629 3 Formulare ‘Servicii de asigurari’: Daca clasa CAEN a raportorului este in lista: 6511. 6530.... 6629. 2.. 6520. . atunci clasa CAEN a raportorului este in lista: 6511. 6622.13.. .. 6622. 46 .. 1 Formulare ‘Servicii . pentru tara . si luna … Numai societatile de asigurari si administratorii de fonduri de pensii pot completa randul ...