P. 1
STA-ITS BNR.pdf

STA-ITS BNR.pdf

|Views: 710|Likes:
Published by Nuta Ady
info
info

More info:

Published by: Nuta Ady on Oct 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2015

pdf

text

original

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Direcţia Statistică

RAPDIR – Sistem de raportări directe către BNR

Tip raportare: Cod STA-ITS Denumire Comertul international cu servicii

A. Metodologie .............................................................................................................. 3 I. II. 1. 2. 3. 4 III. IV. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Macheta de raportare.............................................................................................. 3 Cadrul general ........................................................................................................ 7 Obiectivul cercetării statistice ........................................................................ 7 Cadrul legal .................................................................................................... 7 Concepte şi definiţii ....................................................................................... 7 Frecvenţă raportare ........................................................................................ 9 Instrucţiuni de completare a formularului ITS................................................. 10 Nomenclator de servicii, definiţii, metodologie .............................................. 13 Servicii de transport ..................................................................................... 13 Servicii de asigurări ..................................................................................... 21 Servicii ale fondurilor de pensii ................................................................... 26 Servicii de construcţii .................................................................................. 26 Servicii de comunicaţii ................................................................................ 28 Servicii de turism ......................................................................................... 29 Servicii financiare ........................................................................................ 30 Servicii informatice şi de media .................................................................. 31 Patente, taxe de licenţă şi alte drepturi de autor........................................... 33 Servicii de afaceri ........................................................................................ 33 Servicii culturale, educaţionale şi recreaţionale........................................... 37 Servicii guvernamentale............................................................................... 39 Merchanting ................................................................................................. 39 Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea Servicii de reparaţii şi întreţinere ................................................................. 40 Taxe şi impozite ........................................................................................... 41 Transferuri curente şi de capital ................................................................... 41

terţilor 40 15. 16. 17.

B. Reguli de validare – STA-ITS ................................................................................. 44

2

A. Metodologie I. Macheta de raportare
PERSOANA CARE A AVIZAT RAPORTAREA 1. Nume şi prenume: 2. Funcţie: 3. Telefon: 4. E-mail: PERSOANA CARE A ÎNTOCMIT RAPORTAREA 1. Nume si prenume: 2. Funcţie: 3. Telefon: 4. E-mail: DETALII ENTITATE RAPORTOARE Capital social subscris Lei (RON) Cifră de afaceri Lei (RON) Număr mediu de salariaţi
Moneda de raportare: RON

SERVICII DERULATE ÎN RELAŢIA CU NEREZIDENŢII
Ţara partenerului nerezident 1 Total valoare facturată a exporturilor de servicii 2 Total valoare facturată a importurilor de servicii 3

Cod rand 0 1 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15

Tip serviciu A Servicii de transport Total (1.01+1.02+………..+1.17+1.18) Transport maritim de pasageri Transport maritim de mărfuri Alte servicii de transport maritim Transport aerian de pasageri Transport aerian de mărfuri Alte servicii de transport aerian Transport de pasageri pe calea ferată Transport de mărfuri pe calea ferată Alte servicii de transport pe calea ferată Transport auto de pasageri Transport auto de mărfuri Alte servicii de transport auto Transport spaţial Transport prin conducte şi cabluri electrice Transport fluvial de pasageri

1.16 1.17 1.18 2 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05

2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18

2.19 2.20 2.21 2.22 3 3.00 3.01 3.02

Transport fluvial de mărfuri Alte servicii de transport fluvial Alte servicii auxiliare de transport (neincluse la punctele 1.03, 1.06, 1.09, 1.12, 1.17) Servicii de asigurări Total (2.01+2.02+……...+2.21+2.22) Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurări de viaţă Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurări de viaţă Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurarea bunurilor transportate Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie, garantar ea creditelor etc.) Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru alte tipuri de asigurări directe Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru alte tipuri de asigurări directe Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Prime plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări la societăţi de asigurare nerezidente Despăgubiri încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări de la societăţi de asigurare nerezidente Servicii auxiliare ale societăţilor de asigurări (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Prime plătite de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Despăgubiri încasate de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) Servicii ale fondurilor de pensii Total (3.01+3.02+3.03+3.04) Contribuţii încasate de fonduri de pensii rezidente de la nerezidenţi Drepturi de pensii plătite nerezidenţilor de fondurile de pensii rezidente

4

03 10.10 10.04 4 4.03 9.02+6.+10.00 7. livrare programe special dezvoltate pentru clienţi.02 8.03+8.01 4.02 5.01+9. fiscală şi de audit Consultanţă managerială şi de afaceri Servicii de publicitate.02 9.00 5.02 5 5.01 8.01+4. programe informatice.01 9.01+6.03) Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru nerezidenţii care călătoresc în România Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru rezidenţii care călătoresc în străinatate Călătorii în străinatate în interes de serviciu (de afaceri) Servicii financiare Total (7.02+5.03) Servicii poştale Servicii de curierat Servicii de telecomunicaţii Servicii de turism Total (6.01 10.04 9.04 9 9.07 10.) Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă.02+8.02 6. protocol etc.00 4.01+10.02+9.09 10.03+9.12 Contribuţii plătite de rezidenţi la fonduri de pensii nerezidente Servicii auxiliare ale fondurilor de pensii (comisioane.00 9.05) Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate Licenţe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia programelor informatice Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia produselor audiovizuale (filme.) Alte drepturi (patente şi taxe de licenţă) Servicii de afaceri Total (10. spectacole în direct etc. consultanţă neincluse în contribuţii) Servicii de construcţii Total (4.) 5 .03 8. Servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze Servicii legate de protecţia mediului Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup.01+5. audio.05 10 10. marketing şi sondaje publice Servicii de cercetare şi dezvoltare Servicii de arhitectură Servicii de inginerie Servicii tehnice Servicii în domeniul agriculturii.05 10.03 7 7.01+8. organizare. licenţe) Alte servicii informatice (consultanţă privind componente hardware.02) Servicii de construcţii prestate de companii rezidente în străinatate Servicii de construcţii prestate de companii nerezidente în România Servicii de comunicaţii Total (5. pescuitului etc.01 8.13+10.11 10.04+9.02 10. control. taxe de licenţă şi alte drepturi de autor Total (9.04 10. întreţinre şi reparaţii calculatoare şi sisteme informatice etc.01 6.04) Comercializarea programelor informatice (vânzare/cumpărare software.00 10.02+…….03 6 6.14) Servicii juridice Servicii de consultanţa contabilă. emisiuni radio.01 5.01) Servicii financiare Servicii informatice şi de media Total (8.06 10.03 3. 8.00 6. video şi altele) Alte servicii informaţionale Patente.08 10.3.00 8.

00 11.03+17..05 17.02 16.02 13.03 17 17.03 11.04+17.04 17.01+12.03+11.03) Taxe şi impozite pe venituri.00 16.cumpărare de bunuri Comisioane şi alte costuri aferente merchanting-ului Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Total (14.01 15 15.) Alte transferuri de capital (despăgubiri acordate de justiţie.02+17. explozii majore etc. penalităţi. curaţenie şi alte servicii comerciale Servicii culturale. accize) Impozite pe producţie Transferuri curente şi de capital Total (17. traduceri şi interpretări.00 17.01) Servicii de reparaţii şi întreţinere Taxe şi impozite Total (16. Taxe şi impozite pe produs (TVA.01 13.00 15.01 16.02+11.05+17.02 17.10.02+13.00 13. patente şi alte active asemanatoare Alte transferuri curente (sponsorizări.13 10.02 11.01 16 16.14 11 11. despăgubiri care nu sunt acoperite de asigurări: scurgeri de petrol.01 11.02+16.01 17. pensiile pentru persoanele cu dizabilitaţi şi anuităţi Iertări de datorie Achiziţii / vânzări de licenţe.06) Subvenţii Contribuţii sociale.01) Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Servicii de reparaţii şi întreţinere Total (15. educaţionale şi recreaţionale Total (11. protecţie şi pază.03) Merchanting .06 Leasing operaţional Servicii de recrutare de personal.01+11.03 17.01 12.00 14.01+13.01+17.00 12. amenzi etc. inclusiv pensiile la limita de vârstă.01+16.04) Servicii audiovizuale Servicii educaţionale Servicii de sănătate Alte servicii culturale şi recreaţionale Servicii guvernamentale Total (12.) 6 .02 13 13.04 12 12.02) Chirii Alte servicii guvernamentale Merchanting Total (13.03 14 14. pe proprietăţi etc.vânzare de bunuri Merchanting .

Având în vedere specificul serviciilor. (2). Datele statistice colectate vor fi folosite pentru compilarea. 3. SNA 2008 (System of National Accounts 2008) reprezintă ultima versiune a standardului internaţional aplicabil în domeniul statisticii conturilor naţionale. lit. Concepte şi definiţii Serviciile reprezintă rezultatul activităţilor economice care modifică starea unor unităţi consumatoare (persoane fizice. în perioada de raportare. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi cu art. din cadrul balanţei de plăţi a României. Atribuţia compilării balanţei de plăţi îi revine Băncii Naţionale a României în baza prevederilor legii nr. Versiunea electronică a documentului poate fi accesată la adresa: http://unstats. Obiectivul cercetării statistice Obiectivul cercetării statistice constă în colectarea datelor statistice privind comerţul internaţional cu servicii realizat de operatorii economici rezidenţi în relaţie cu nerezidenţii. raportarea serviciilor internaţionale direct de către operatorii economici rezidenţi constituie o practică recomandată pentru culegerea acestui tip de date statistice. alin.17. în conformitate cu standardele internaţionale din domeniu. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. paragraful 6. Cercetarea ITS permite producerea statisticii balanţei de plăţi în conformitate cu standardele internaţionale din domeniu. persoane juridice sau bunuri economice) sau care facilitează schimbul de produse sau active financiare.1 3. 49 din legea nr. alin (3). art. Cadrul legal Datele statistice sunt colectate de către Banca Naţională a României. în conformitate cu art.II.Cadrul general 1. adoptat de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite (UNSC).1 Serviciile reprezintă activităţile care satisfac anumite necesităţi individuale sau sociale fără a se concretiza în produse de sine stătătoare. (4) şi (5) din legea nr. definirea lor trebuie să ţină seama în mod obligatoriu de o 1 Conform SNA 2008. a articolelor Servicii.un. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România. Transferuri curente şi Transferuri de capital.org/unsd/nationalaccount/sna2008. 2.asp . a). 6. În cadrul UE. 9.

cetăţeni străini şi apatrizi. d) perisabilitatea – cele mai multe dintre servicii există doar pe durata prestării lor. cetăţeni străini şi apatrizi cu domiciliul în România. înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în România. b) eterogenitatea – serviciile sunt rezultatele eterogene ale unei activităţi economice. agenţii. c) simultaneitatea – această caracteristică reflectă faptul că.cetăţeni români. momentele producerii şi respectiv. Simultaneitatea presupune participarea consumatorului la prestarea serviciilor. Calitatea serviciilor diferă deseori deoarece. Cele mai importante caracteristici care evidenţiază această diferenţă sunt: a) intangibilitatea – serviciile nu au formă materială fiind în majoritatea cazurilor procese. 8 .serie de caracteristici care duc la identificarea şi diferenţierea serviciilor de bunurile materiale. 3. în cazul serviciilor. consumului coincid. reprezentanţe. precum şi persoane fizice. neputând fi stocate şi utilizate ulterior. 3.  ambasade. este foarte probabil ca acelaşi serviciu să difere de fiecare dată în ceea ce priveşte calitatea.2 Exporturile de servicii: reprezintă servicii prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor.  persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în România. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. fiind create şi consumate la interfaţa prestator de servicii – client.4 Rezidenţi:2  persoane fizice . care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României. a) din Regulamentul BNR nr. 3. în mod independent. 2 Conform art.  sucursale. cetăţeni români. în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.3 Importurile de servicii: reprezintă servicii prestate de catre nerezidenţi rezidenţilor. birouri aparţinând persoanelor juridice străine sau altor entităţi străine. cu domiciliul în România atestat cu documente de identitate emise conform legii. 2 lit. consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în străinătate.

6 Cifra de afaceri: reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate. înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în străinătate.  în perioada 1 . precum şi organizaţii internaţionale sau reprezentanţe ale unor astfel de organizaţii care funcţionează în România.3. în mod independent. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. serviciilor prestate.cetăţeni străini. 4 Frecvenţă raportare Firmele rezidente selectate să participe la cercetarea statistică. acestea se vor raporta separat. agenţii. pentru fiecare lună din cadrul trimestrului de raportare.  în perioada 1 .20 aprilie se vor transmite raportările aferente trimestrului I. 3. reprezentanţe. cetăţeni străini. cetăţeni români şi apatrizi cu domiciliul în străinătate. b) din Regulamentul BNR nr. 3 Conform art. birouri şi orice alte entităţi ale persoanelor juridice române sau altor entităţi române. Raportarea se va efectua până pe data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea. în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. prin intermediul chestionarului electronic.  sucursale. lucrărilor executate. precum şi persoane fizice. care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice în străinătate.5 Nerezidenţi:3  persoane fizice . cetăţeni români şi apatrizi. cu domiciliul în străinătate atestat cu documente de identitate emise conform legii. remizele şi alte reduceri acordate clienţilor. 9 . mai puţin rabaturile.  ambasade. precum şi a altor venituri din exploatare. tranzacţiile de natura serviciilor (importuri şi/sau exporturi) derulate cu nerezidenţii.20 iulie se vor transmite raportările aferente trimestrului II.20 octombrie se vor transmite raportările aferente trimestrului III. 2 lit.20 ianuarie se vor transmite raportările aferente trimestrului IV. Astfel:  în perioada 1 . consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România.  persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în străinătate.  în perioada 1 . vor raporta trimestrial.

Aceasta va fi o condiţie de validare. Ţara trebuie să fie diferită de România.18 din nomenclatorul serviciilor. Toate câmpurile colorate cu galben sunt obligatorii.III. 10 .  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului de transport.  Cifra de afaceri: se va completa valoarea cifrei de afaceri pentru perioada de referinţă.  Număr mediu de salariaţi: se va completa numărul mediu de salariaţi pentru perioada de referinţă.18) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 1. Toate valorile vor fi exprimate în lei (RON).Instrucţiuni de completare a formularului ITS În urma selectării raportării STA-ITS este afişat primul formular al acesteia Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea. Utilizatorul trebuie să parcurgă toate cele 11 formulare aferente acestei raportări.01-1.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident. numere întregi. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii. Toate câmpurile colorate cu galben sunt obligatorii. Primele două sunt obligatorii iar următoarele se completează în măsura în care au existat tranzacţii de natura celor descrise în formulare. Formularele sunt următoarele: Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea Se vor completa datele de contact ale persoanelor care au întocmit şi avizat raportarea. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii. Detalii entitate raportoare Se vor completa următoarele:  Capital social subscris: se va completa valoarea capitalului social subscris pentru perioada de referinţă.01-1. Servicii de transport lunile 1-3 (capitolele 1.

pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri).  Total servicii de transport: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip.  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. 11 .  Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă. Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă. vor reprezenta Servicii de asigurari si servicii ale fondurilor de pensii lunile 1-3 (capitolele 2. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.04) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 2.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri). Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii.  Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON).  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului.01-3. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi).04 din nomenclatorul serviciilor. Acestea condiţii de validare.013.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului servicii de transport. Ţara trebuie să fie diferită de România.

Atenţie ! Tipurile de servicii ce apar în chestionar la capitolele 2. Acestea condiţii de validare.22 pot fi raportate numai de către firme rezidente. … .15. 2. Acestea vor reprezenta condiţii de validare. vor reprezenta 12 .  Total servicii de asigurări: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip.14.01. … . 2. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă.  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus. Nu se va c ompleta acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi).2.02.  Total servicii ale fondurilor de pensii: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip.2. altele decât societăţi de asigurări sau fonduri de pensii.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului aferent.13 pot fi raportate numai de către societăţile de asigurări sau fondurile de pensii. respectiv societăţile care au ca activitate principală una din următoarele clase: CLASA 6511 6512 6520 6530 6622 6629 DESCRIERE Activităţi de asigurări de viaţă Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) Activităţi de reasigurare Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii Tipurile de servicii ce apar în nomenclator la capitolele 2.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON). numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus.

06) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 4. Acestea condiţii de validare. 13 .  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident. vor reprezenta IV.Alte servicii lunile 1-3 (capitolele 4. definiţii. Ţara trebuie să fie diferită de România.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului aferent. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. metodologie 1.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului.  Pentru fiecare tip de serviciu se va completa şi totalul pe ţări. Servicii de transport 1. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii.  Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi).01 Transport maritim de pasageri Servicii de transport maritim de pasageri nerezidenţi efectuat cu nave ce aparţin rezidenţilor şi de pasageri rezidenţi efectuat cu nave ce aparţin nerezidenţilor.  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii.06 din nomenclatorul serviciilor.01-17.01-17. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri). Nomenclator de servicii.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON).  Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus.

pentru transportul călătorilor. Se exclud  Serviciile de transport de pasageri nerezidenţi efectuate cu nave ce aparţin rezidenţilor pe teritoriul României (acestea se vor include la serviciile de turism).  Servicii de închirieri de nave cu echipaj. Comerţul de tranzit.  Închirierea de nave fara echipaj – se consideră leasing operaţional.  Aprovizionare cu alimente. băuturi sau alte bunuri. 1. asociate cu:     Exporturile şi importurile de bunuri. ca parte a pachetelor turistice de călătorie.Se includ  Costul transportului maritim.  Leasing-ul financiar. Se includ  Închirierea navelor maritime cu echipaj. Se exclud  Închirierea navelor maritime fara echipaj – se consideră leasing operaţional. Serviciile de curierat prestate de companii specializate Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. de către transportatorii maritimi pentru consumul călătorilor.  Leasing-ul financiar. Transportul bunurilor între terţe ţări (cross-trade).  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul maritim de călători.  Remorcarea legată de transportul platformelor de forare. pentru transportul mărfurilor.  Croazierele din interiorul Romaniei care sunt parte a pachetelor turistice (acestea sunt incluse la servicii de turism). 14 . pe perioade limitate.02 Transport maritim de mărfuri Se referă la servicii de transport maritim de mărfuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. al macaralelor plutitoare şi al instalaţiilor de dragare plutitoare. Transport poştal maritim pentru curieri nerezidenţi.

pe perioade limitate. Împachetarea şi reîmpachetarea bunurilor. băuturi sau alte bunuri de către transportatorii aerieni pentru consumul călătorilor.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depaşesc limita admisă la transportul aerian. Întreţinerea şi reparaţiile mijloacelor de transport maritim. Dragarea.05 Transport aerian de mărfuri Se referă la servicii de transport aerian de mărfuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor asociate cu: 15 . Stocarea şi înmagazinarea bunurilor. asistenţă pentru navigaţie.04 Transport aerian de pasageri Se referă la servicii de transport aerian de pasageri nerezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor rezidente şi/sau de pasageri rezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor nerezidente. 1. Se includ  Costul biletelor de călătorie cu avionul. Serviciile de exploatare a porturilor. 1.  Aprovizionarea cu alimente. pentru transportul călătorilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Închirieri de aeronave cu echipaj.  Închirierea aeronavelor fără echipaj. Se exclud  Serviciile de transport efectuate de catre rezidenţi pentru nerezidenţi pe teritoriul ţării rezidente (aceste servicii se includ la turism). Serviciile de salvare şi repunere pe linia de plutire a navelor naufragiate.03 Alte servicii de transport maritim Se referă la servicii aferente transportului maritim prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. pilotajul maritim pentru intrarea/ieşirea din porturi. ca parte a pachetelor turistice de călătorie.1.  Închirierea aeronavelor prin leasing financiar. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. etc. asociate cu:        Încărcarea sau descărcarea containerelor.

Se exclud  Închirierea aeronavelor fără echipaj. 1. Servicii suport pentru aeroporturi. Transportul de bunuri pentru terţe economii. Transportul bunurilor care tranzitează România. Împachetare şi reîmpachetare a mărfurilor transportate cu avionul. Transportul poştei pentru oficiile poştale şi curieri. 16 . Servicii asociate cu operaţiunile de salvare. curăţare şi dezinfecţie a avioanelor. pilotaj.    Exporturile şi importurile de bunuri. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se include Închirierea aeronavelor cu echipaj pentru transport de bunuri. control trafic aerian. ca ieşiri (importuri) pentru ţara ce corespunde cursei nerezidente plătibile pe teritoriul rezident.06 Alte servicii de transport aerian Se referă la servicii prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încărcare sau descărcare de containere transportate cu avionul.07 Transport de pasageri pe calea ferată Se referă la servicii de transport feroviar de persoane nerezidente efectuate de către companii de transport feroviar rezidente şi/sau servicii de transport feroviar de persoane rezidente efectuate de către companii de transport feroviar nerezidente. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Tranzacţiile între companii naţionale de transport feroviar trebuie înregistrate pe bază brută:   ca intrări (exporturi) pentru ţara ce corespunde cursei rezidente plătite în străinatate.  Închirierea aeronavelor prin contracte de leasing. 1. Stocare şi înmagazinare a marfurilor transportate cu avionul.  Serviciile de curierat prestate de companii specializate. Remorcare. Servicii de întretinere.

Tranzacţiile între companii naţionale de transport feroviar trebuie înregistrate pe bază brută:   ca intrări (exporturi) pentru ţara ce corespunde cursei rezidente plătite în străinatate. Servicii operaţionale în staţii.09 Alte servicii de transport pe calea ferată Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încarcare sau descarcare de containere transportate pe calea ferată. 1. curăţare şi reparaţii ale mijloacelor de transport feroviar. Întreţinere. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Stocare şi depozitare a mărfurilor transportate pe calea ferată. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. ca ieşiri (importuri) pentru ţara ce corespunde cursei nerezidente plătibile pe teritoriul rezident. 17 .08 Transport de mărfuri pe calea ferată Se referă la servicii de transport de bunuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor.Se exclud Cheltuielile în tren care nu sunt incluse în acordurile companiilor feroviare (înregistrate la servicii de turism). Servicii de remorcare şi control al traficului feroviar. 1. Operaţiuni de salvare în cazul accidentelor sau deraierilor. 1. Împachetare şi reîmpachetare a bunurilor transportate pe calea ferată. Se exclud Serviciile de curierat prestate de companii specializate.10 Transport auto de pasageri Se referă la servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii rezidente pentru nerezidenţi şi/sau servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii nerezidente pentru rezidenţi. Se includ Serviciile de încărcare/descărcare prestate de companiile feroviare.

Transport rutier de bunuri care tranzitează România. Se exclud  Închirierea vehiculelor auto fără şofer. 18 . Se exclud  Serviciile de transport auto de pasageri prestate de către rezidenţi pentru nerezidenţi pe teritoriul tarii rezidente (incluse la turism).12 Alte servicii de transport auto Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Încarcare sau descarcare containere transportate cu mijloace de transport auto. ca parte a pachetelor turistice.11 Transport auto de mărfuri Se referă la servicii de transport de bunuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. Transport rutier de bunuri pentru terţe economii. 1. Se include Închirierea mijloacelor de transport rutiere cu şofer pe perioadă determinată. băuturi sau alte bunuri. pentru transportul calatorilor.Se includ  Costul biletelor de călătorie auto.  Leasingul financiar. asociate cu:     Exporturile şi importurile de bunuri în şi din ţara în cauză.  Leasingul financiar.  Închirieri de vehicule rutiere comerciale cu şofer.  Taxa pentru vehicule ce depaşesc limita admisă de gabarit sau tonaj. efectuată de către transportatorii rutieri pentru consumul călătorilor.  Închirierea vehiculelor auto fara şofer.  Aprovizionare cu alimente. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul rutier de călători. Transport rutier poştal efectuat pentru curieri şi pentru oficii poştale. pe perioade limitate. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.13 Transport spaţial Se referă la servicii de lansare a sateliţilor prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de catre nerezidenţi rezidenţilor şi alte operaţiuni efectuate de către operatori de echipamente spaţiale cum ar fi:   Taxe încasate pentru lansarea sateliţilor. 1. de pasageri nerezidenţi cu nave ce aparţin rezidenţilor şi de pasageri rezidenţi cu nave ce aparţin nerezidenţilor. 1. 19 . Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se exclud Reparaţiile şi întreţinerea sateliţilor din spaţiu (aceste servicii se includ la telecomunicaţii). Transportul în spaţiu de bunuri şi pasageri. Se include Costul transportului curentului electric când acesta este separat de procesul producţiei şi distribuţiei acestuia.15 Transport fluvial de pasageri Se referă la servicii de transport fluvial. Servicii operaţionale de parcare a autovehiculelor. gaz şi alte produse petroliere.  Servicii anexe distribuţiei de electricitate. pe căi navigabile. Împachetare şi reîmpachetare bunuri transportate cu mijloace de transport auto. Operaţii de salvare în cazul accidentelor rutiere. control de trafic etc. Se exclud  Servicii anexe distribuţiei de apa.  Provizioanele (rezervele) de energie electrică (acestea se includ la bunuri).14 Transport prin conducte şi cabluri electrice Se referă la servicii de transport prin conducte sau cabluri electrice prestate de către rezidenţi pentru nerezidenţi sau prestate de către nerezidenţi pentru rezidenţi. Servicii de tractare.. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 1.      Stocare şi depozitare de bunuri transportate cu mijloace de transport auto. Întreţinere şi reparaţii ale mijloacelor de transport rutier.

ca parte a pachetelor turistice de călătorii. 1. Transportul fluvial de bunuri pentru terţe economii. Se exclud  Închirierea navelor de transport fluvial fără echipaj. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 1.  Închirieri de vase fluviale cu echipaj pentru transportul călătorilor. Se includ  Închirieri de mijloace de transport fluvial cu echipaj. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Leasing-ul financiar. canale şi lacuri prestate de rezidenţi pentru nerezidenţi sau de nerezidenţi pentru rezidenţi asociate cu:     Exportul şi importul de bunuri. făcută de către transportatori fluviali pentru consumul călătorilor.17 Alte servicii de transport fluvial Se referă la servicii prestate nerezidenţilor sau cumpărate de la aceştia cum ar fi: 20 .  Leasing-ul financiar.  Serviciile de curierat efectuate de companii de specialitate.Se include  Costul biletelor de călătorie cu mijloacele de transport fluvial.  Transportul fluvial de mărfuri pe teritoriul mai multor ţări. Transportul poştal fluvial efectuat pentru curieri nerezidenţi. pe teritoriul tarii rezidente (incluse la turism).  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul fluvial. băuturi sau alte bunuri.  Aprovizionare cu alimente. prestate pentru nerezidenţi. Transportul fluvial de bunuri care tranzitează România. Se exclud  Serviciile de transport fluvial de pasageri cu nave ce aparţin rezidenţilor.16 Transport fluvial de mărfuri Se referă la servicii de transport de mărfuri pe râuri.  Închirierea navelor fără echipaj.  Transportul fluvial de mărfuri pe teritoriul unei singure ţări.

 Servicii de salvare şi de repunere pe linia de plutire a navelor fluviale naufragiate.  Servicii de remorcare pentru acostarea navelor fluviale în docuri. asistenţă trafic pentru mijloace de transport.03. 1. reparaţii la mijloace de transport fluvial.18 Alte servicii auxiliare de transport (neincluse la punctele 1.12.17) Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încărcare/descărcare de containere. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.01 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi. Aceste categorii vor fi folosite numai pentru serviciile auxiliare de transport care nu au legatura cu o anumita metodă de transport mai sus menţionată.  Întreţinere. 2. 1. 1. Înmagazinare şi depozitare. pentru asigurările de viaţă.02 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru asigurările de viaţă ale nerezidenţilor. Tractare. reparaţia şi curăţarea echipamentelor. 1. 1.06. Împachetare şi reîmpachetare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pilotaj. 21 .  Împachetare şi reîmpachetare mărfuri transportate cu mijloace de transport fluvial. 2. Servicii operaţionale de transport. Operaţiuni de salvare.09. Întreţinerea.  Stocare şi înmagazinare a mărfurilor transportate pe apele interioare.  Servicii de exploatare a porturilor fluviale. Servicii de asigurări 2. Încărcare sau descărcare containere transportate cu mijloace de transport fluvial.

 Prime pentru asigurări împotriva pierderilor pecuniare.04 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru asigurarea bunurilor nerezidenţilor.06 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie. pentru asigurarea bunurilor transportate. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii.) Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Prime pentru alte asigurări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.07 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pen tru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru alte tipuri de asigurări directe.  Prime pentru asigurarea mijloacelor de transport. Acestea se referă la:  Prime pentru asigurări de sănătate sau accidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2. 2.2. cutremur. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.05 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie. garantarea creditelor etc.) Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor.  Prime pentru asigurări în caz de incendiu. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2. 22 . 2.03 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi. garantarea creditelor etc.

pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Acestea se referă la:  Despăgubiri din asigurări de sănătate sau accidente.12 Despăgubiri încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări de la societăţi de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de către societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările făcute la societăţile de asigurare nerezidente. 2. 2. 23 . 2.09 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru reasigurările societăţilor de asigurare nerezidente.  Despăgubiri din asigurări în caz de incendiu.  Despăgubiri din asigurări ale mijloacelor de transport.10 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările societăţilor de asigurare nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.08 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru alte tipuri de asigurări directe ale nerezidenţilor. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. cutremur.2. 2.  Despăgubiri din asigurări împotriva pierderilor pecuniare.  Despăgubiri din alte asigurări.11 Prime plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări la societăţi de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările făcute la societăţile de asigurare nerezidente. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii.

pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. garantarea creditelor etc.  Servicii de evaluare a bunurilor.  Calcularea primelor şi riscurilor de asigurare. 2. 2.14 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pentru asigurările de viaţă făcute la nerezidenţi. 2.13 Servicii auxiliare ale societăţilor de asigurări (comisioane. pentru asigurările de viaţă făcute la nerezidenţi.) 24 . alţii decât societăţile de asigurare. consultanţă.16 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2.  Servicii administrative pentru intervenţii în cazul producerii evenimentelor asigurate.  Servicii de monitorizare şi reglementare a primelor şi despăgubirilor.  Servicii de consultanţă pentru asigurări. 2. pentru asigurarea bunurilor transportate făcută la nerezidenţi.17 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate la societăţile de asigurare nerezidente.15 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi.18 Prime plătite de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie. alţii decât societăţile de asigurare. Acestea se referă la:  Comisioanele agenţilor şi brokerilor. alţii decât societăţile de asigurare. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. evaluări neincluse în prime) Se va raporta valoarea totală acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.2.

 Prime pentru asigurări împotriva pierderilor pecuniare. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2.  Despăgubiri din asigurări ale mijloacelor de transport.Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi.) Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.21 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi. cutremur.  Despăgubiri din asigurări în caz de incendiu. pentru alte tipuri de asigurări directe. cutremur.  Despăgubiri din asigurări împotriva pierderilor pecuniare. pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente. garantarea creditelor etc. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Acestea se referă la:  Prime pentru asigurări de sănătate sau accidente.  Prime pentru alte asigurări. pentru acoperirea riscurilor financiare. de la societăţi de asigurare nerezidente. pentru alte t ipuri de asigurări directe. 2. 25 . de la societăţi de asigurare nerezidente. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii. către societăţi de asigurare nerezidente. 2.  Despăgubiri din alte asigurări. Acestea se referă la:  Despăgubiri din asigurări de sănătate sau accidente.  Prime pentru asigurări ale mijloacelor de transport.19 Despăgubiri încasate de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.20 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi.  Prime pentru asigurări în caz de incendiu.

pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.2. 26 .  Calcularea primelor şi riscurilor de asigurare. evaluări neincluse în prime) Se va raporta valoarea totală acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.04 Servicii auxiliare ale fondurilor de pensii (comisioane. 4.  Lucrări de construcţii pentru transportul prin conducte şi cabluri. Astfel de servicii pot fi:  Servicii de consultanţă aferente fondurilor de pensii. Acestea se referă la:  Comisioanele agenţilor şi brokerilor.  Lucrări de construcţii hidrotehnice în străinătate. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Servicii ale fondurilor de pensii 3.03 Contribuţii plătite de rezidenţi la fonduri de pensii nerezidente Se va raporta valoarea totală contribuţiilor plătite de rezidenţi fondurilor de pensii nerezidente. consultanţă.01 Contribuţii încasate de fonduri de pensii rezidente de la nerezidenţi Se va raporta valoarea totală contribuţiilor încasate de fondurile de pensii rezidente de la nerezidenţi. 3.  Alte comisioane aferente fondurilor de pensii.01 Servicii de construcţii prestate de companii rezidente în străinatate Se va raporta valoarea totală a acestora. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 3. 3.  Servicii de evaluare a bunurilor. 3. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.02 Drepturi de pensii plătite nerezidenţilor de fondurile de pensii rezidente Se va raporta valoarea totală drepturilor de pensii plătite nerezidenţilor de către fondurile de pensii rezidente. Servicii de construcţii 4.  Servicii de consultanţă pentru asigurări.22 Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane. consultanţă neincluse în contribuţii) Se va raporta valoarea totală a acestora. Astfel de servicii pot fi:  Lucrări de organizare a şantierelor aflate în străinătate.  Lucrări de construcţii noi în străinătate.

27 . în străinătate.  Plata salariilor muncitorilor rezidenţi care lucrează în construcţii.  Servicii de închiriere a utilajelor de construcţii şi demolare.  Lucrări de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor aflate în străinătate. şosele s. utilizate în construcţii în România. cu personal aferent.  Diverse plăţi în economia gazdă a construcţiei.a. utilizate în construcţii în România.  Lucrări de construcţii în România efectuate de nerezidenţi pentru transportul prin conducte şi cabluri. utilizate pentru construcţii în străinătate.  Servicii de închiriere a utilajelor de construcţii şi demolare. altele decât cele pentru demolare.  Lucrări de finisare a construcţiilor aflate în străinătate.02 Servicii de construcţii prestate de companii nerezidente în România Se va raporta valoarea totală a acestora.  Lucrări de instalatii şi izolatii la construcţiile aflate în străinătate. şosele s.  Lucrări de finisare a construcţiilor în România.  Lucrări de transformări şi consolidări de clădiri şi construcţii de geniu civil în România.  Lucrări de transformări şi consolidări de clădiri.  Încasări pentru organizarea santierelor de construcţii aflate în România. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Lucrări de construcţii de autostrăzi. Astfel de servicii pot fi:  Achiziţionarea de bunuri destinate construcţiilor în România. cu personal aferent.  Lucrări de instalaţii şi izolaţii la construcţii aflate în România. 4. precum şi construcţii de geniu civil aflate în străinătate.  Plata salariilor muncitorilor nerezidenţi.  Achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru construcţii. Lucrări de construcţii de autostrăzi. efectuate de nerezidenţi în România. asemenea lucrări.a. dintr-o alta ţară decat cea gazdă a construcţiei.  Servicii de închiriere a utilajelor. cu personal aferent.  Lucrări de organizare a şantierelor aflate în România. asemenea Lucrări.  Lucrări de construcţii noi în România.

mandate postale şi altele).  Depozitarea bunurilor şi serviciile asociate cu aceasta (incluse la alte servicii de transport).  Servicii de curierat prestate de companii specializate.  Ridicări la cerere. Se exclud  Servicii de pregatire pachetelor.  Livrări la perioade de timp stabilite. transportului şi livrării scrisorilor. cărtilor.  Livrări la perioade de timp stabilite. Se includ  Servicii de curierat prestate de companii specializate.  Servicii de pregătire a scrisorilor (pachetelor).  Servicii de retransmitere poştala (spre o tara unde taxele postale sunt mai mici).01 Servicii poştale Se referă la încasari sau plăţi aferente ridicării. ziarelor. 28 . Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. coletelor şi altele asemenea. Se includ  Activităţi comerciale specifice oficiilor poştale (vânzări de timbre.5 Servicii de comunicaţii 5.  Servicii poştale nedistribuite.  Livrări exprese şi door-to-door.  Închirierea cutiilor poştale. Se exclud  Serviciile financiare prestate de oficiile poştale naţionale (se includ la servicii financiare). revistelor.  Livrări exprese şi door-to-door.  Ridicări la cerere.  Contracte pentru transportul internaţional al poştei încheiate de oficiile poştale şi companiile de curierat şi prestate de companiile de transport (servicii de transport bunuri). post-restant.02 Servicii de curierat Se referă la încasări sau plăti aferente ridicării coletelor. 5.

 Servicii de teleconferinţă.  Servicii de acces permanent. 5. inclusiv furnizare acces internet. a sunetelor.  Servicii de transmisie şi întreţinere a reţelei radio şi televiziune prin cablu.  Servicii de telefonie mobilă. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de reţele de afaceri specializate. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de poştă electronică. precum şi a altor informaţii utilizând diverse mijloace de comunicaţii cum ar fi:  Servicii de telefonie fixă şi servicii de întreţinere a reţelei specifice.  Servicii de fax. 6 Servicii de turism 6. în scopul accesării şi manipulării datelor furnizate de către serverele de baze de date (se includ la servicii de informaţii şi calculatoare).  Servicii pentru baze de date şi pentru calculatoare.  Servicii de internet. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de întreţinere a mijloacelor de telecomunicaţii.01 Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru nerezidenţii care călătoresc în România Se referă la totalitatea încasărilor agenţiilor de turism rezidente pentru serviciile de turism prestate nerezidenţilor care călătoresc în România.03 Servicii de telecomunicaţii Se referă la încasările sau plăţile aferente serviciilor de transmisie a imaginii. Se exclud  Servicii de instalare pentru echipamentul reţelelor telefonice (se includ în servicii de construcţii).  Servicii de telex şi de întreţinere a reţelei.  Servicii de telegraf şi de întreţinere a reţelei.  Servicii de transmisie prin satelit. 29 . Depozitarea bunurilor şi serviciile asociate cu aceasta (incluse la alte servicii de transport).

 Cazarea echipajelor care deservesc mijloacele de transport.  Comisioane pentru leasing financiar.6. plasamentul emisiunilor şi răscumpararea titlurilor de valoare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Delegaţii ale angajaţilor ce lucrează temporar pentru firme nerezidente.03 Călătorii în străinatate în interes de serviciu (de afaceri) Se referă la totalitatea încasărilor sau plăţilor efectuate de rezidenţi aferente călătoriilor în străinătate în interes de serviciu. 7 Servicii financiare 7. prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Comisioane pentru creditare.  Comisioane pentru factoring. Acestea se referă la:  Ridicări de numerar din cont pentru deplasări în interesul serviciului.  Comisioane pentru tranzacţii cu derivate financiare.  Comisioane pentru compensarea plăţilor.  Comisioane aferente diverselor decontări.  Comisioane aferente plăţilor de dobânzi sau dividende la titlurile de valoare. ai administraţiei publice şi ale personalului organizaţiilor internaţionale.  Comisioane specifice cardurilor de credit.  Comisioane aferente serviciilor de achiziţie şi preluări.  Comisioane pentru subscrierea.01 Servicii financiare În această categorie se includ toate serviciile de intermediere financiară precum şi cele legate de acesta.  Comisioane pentru tranzacţiile de schimb valutar. 6.  Comisioane pentru constituire depozite. 30 .  Comisioane la credite ipotecare şi neipotecare.02 Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru rezidenţii care călătoresc în străinatate Se referă la totalitatea plăţilor aferente serviciilor de turism efectuate de rezidenţii care călătoresc în străinătate prin agenţii de turism nerezidente sau pe cont propriu.  Călătorii oficiale ale salariaţilor guvernamentali. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

livrare programe special dezvoltate pentru clienţi. Servicii informatice şi de media 8.  Alte servicii de asigurări.  Taxe aferente serviciilor de consiliere financiară.  Asigurările de viaţă sau serviciile aferente fondurilor de pensii. pe suport fizic.01 Comercializarea programelor informatice (vânzare/cumpărare software. 8. programe informatice. producerea şi livrarea programelor special dezvoltate pentru clienţi.  Licenţe pentru folosirea unor programe livrate pe suport fizic care presupun o taxă periodică de actualizare a licenţei (ex: programele de tip antivirus). Comisioane pentru administrarea capitalului şi a corporaţiilor financiare.  Documentarea.  Câştigurile sau pierderile provenite din tranzacţiile cu derivate financiare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Taxe aferente serviciilor de administrare a pieţelor financiare. cu licenţe care nu au o dată de expirare (acestea se includ la bunuri şi nu la servicii informatice).  Taxe aferente serviciilor de acordare a rating-ului pentru credite. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. întreţinre şi reparaţii calculatoare şi sisteme inf ormatice etc.  Taxe aferente serviciilor de administrare sau gestionare a activelor financiare.02 Alte servicii informatice (consultanţă privind componente hardware. Se exclud  Leasingul financiar propriu-zis.) 31 . licenţe) Acestea se referă la:  Vânzarea/cumpărarea de programe special dezvoltate pentru clienţi (indiferent de modul de livrare) precum şi licenţele aferente acestor programe. dezvoltarea.  Programe standard (produse la scară largă) livrate electronic (ex: descărcate online). Se exclud: Vânzarea/cumpărarea de programe necustomizate. 8.  Taxe aferente serviciilor de custodie pentru active financiare sau lingouri.  Servicii de consultanţă non-financiară prestate de bănci.  Vânzarea/cumpărarea de drepturi de proprietate asupra unor programe şi aplicaţii.

proiectare software şi hardware ce au loc între rezidenţi şi nerezidenţi cum ar fi:  Servicii de consultanţă şi implementare.  Servicii de asistenţă pentru gestionarea resurselor informatice.04 Alte servicii informaţionale Acestea pot include:  Servicii de proiectare baze de date. optic sau hârtie.  Servicii de refacere a sistemelor informatice.03 Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă.  Analiza.  Drepturi de acces la ziare şi periodice în varianta electronică. proiectarea şi realizarea sistemelor informatice. ca parte a activităţii de consultanţă.  Drepturi cuvenite jurnaliştilor sau fotografilor ce lucrează pe cont propriu.  Servicii de stocare date. video şi altele) Acestea se referă la:  Cumpărări sau vânzări de informaţii în exclusivitate. audio.  Servicii de căutare pe web. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de procesare date.  Acces on-line la baze de date ale agenţiilor de ştiri. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. atat on-line cat şi pe suport magnetic.  Servicii de instruire a personalului.  Servicii de diseminare date şi baze de date.Se referă la servicii de procesare date. 32 . 8.  Servicii de gestionare a facilităţilor informatice.  Servicii de întreţinere a sistemelor informatice. 8.  Servicii pentru găzduire pagini web. analiză.  Abonamente la bazele de date ale publicaţiilor periodice.  Drepturi de autor pentru utilizarea ştirilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de întreţinere şi reparaţii pentru calculatoare şi echipamente periferice.  Abonamente la publicaţiile periodice.  Servicii de recuperări de date.

01 Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.01 Servicii juridice Se referă la servicii juridice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în procese penale.  Servicii de decodare a canalelor de televiziune.03 Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia programelor informatice Acestea cuprind toate cheltuielile efectuate pentru reproducerea autorizată şi/sau distribuţia de programe pentru calculator.  Drepturi de retransmisie televizată a evenimentelor sportive şi altele asemenea. 33 . a filmelor.) Acesta se referă la:  Înregistrări şi închirieri audio-video. 9.05 Alte drepturi (patente şi taxe de licenţă) Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii legate de producţia programelor de televiziune.9.  Servicii de distribuire a filmelor. Servicii de afaceri 10.  Drepturi de distribuţie a programelor de film şi televiziune. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Patente.  Servicii legate de producţia programelor radio. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 9. taxe de licenţă şi alte drepturi de autor 9.  Drepturi de distribuţie pentru jocuri video descărcate de pe internet. emisiuni radio.04 Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia produselor audiovi zuale (filme. 10.  Drepturi baneşti ale actorilor sau regizorilor care realizează producţii într-o altă ţară decât cea de rezidentă.02 Licenţe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării Acestea cuprind taxele şi alte cheltuieli aferente drepturilor de utilizare a rezultatelor cercetării/dezvoltării. 9. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. spectacole în direct etc. 9. civile şi administrative.

 Marketing şi alte studii de piaţă.  Servicii de arbitraj şi de conciliere juridică.  Întocmirea bilanţurilor financiare şi a documentelor fiscale.03 Consultanţă managerială şi de afaceri Se referă la servicii de consultanţă managerială şi de afaceri prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă în managementul financiar. fiscală şi de audit Se referă la servicii de consultanţă contabilă. 10.  Asistenţă tehnică în diferite domenii de activitate. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. marketing şi sondaje publice Se referă la servicii de publicitate.04 Servicii de publicitate.  Consultanţă în domeniul relaţiilor publice.  Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri statutare.  Servicii pentru organizare de târguri şi expoziţii.  Consultanţă în elaborarea documentelor şi instrumentelor juridice.  Consultanţă de autentificare sau certificare notarială. 10.  Cumpărări de spaţii publicitare în mass-media.  Consultanţă în producţie. 34 .  Consultanţă şi planificare fiscală.  Audit financiar.  Consultanţă în managementul resurselor umane. 10.02 Servicii de consultanţa contabilă. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii juridice auxiliare.  Consultanţă în domeniul gestiunii comerciale. Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri judiciare şi alte domenii juridice. marketing şi sondaje publice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Proiectare şi realizare de produse publicitare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Contabilitate comercială pentru firme. fiscală şi de audit prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Expertiză contabilă.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Cercetare şi dezvoltare în sociologie.05 Servicii de cercetare şi dezvoltare Se referă la servicii de cercetare şi dezvoltare prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Cercetare şi dezvoltare în fizică. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Cercetare şi dezvoltare în medicină şi farmacie.  Cercetare şi dezvoltare în matematică şi informatică.07 Servicii de inginerie Se referă la servicii de inginerie prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Proiectare de instalaţii mecanice şi electrice pentru clădiri.  Cercetare şi dezvoltare în agricultură. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Studii tehnice de fezabilitate.08 Servicii tehnice Se referă la servicii tehnice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Asistenţă şi consultaţii tehnice pentru lucrări de construcţii.  Servicii pentru promovarea produselor.  Proiectare pentru instalaţii industriale.  Cercetare interdisciplinară. 10. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Cercetare şi dezvoltare în chimie şi biologie. 10. studii şi proiectare arhitecturală.  Alte servicii de arhitectură.06 Servicii de arhitectură Se referă la servicii de arhitectură prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă. Studii de sondarea opiniei publice.  Cercetare şi dezvoltare în economie. 10.  Cercetare şi dezvoltare în tehnologie şi inginerie.  Cercetare şi dezvoltare în alte ştiinţe. psihologie şi filozofie. 10. 35 .

 Extracţia şi prepararea cărbunilor.  Alte servicii tehnice.  Testare.  Îmbunătaţiri funciare şi irigaţii.  Prospectare şi explorare pentru combustibili minerali. 10. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. explorare şi prospectare geologică. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 36 . certificare şi analiză tehnică. pescuit.  Servicii de inspecţie tehnică.  Servicii pentru mecanizarea agriculturii.  Alte servicii de curăţare şi refacere a mediului înconjurător.  Conservarea minelor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Activităţi de vânătoare. inclusiv a petelor de petrol.  Decopertarea solului contaminat.  Conservarea. dezvoltarea şi exploatarea fondului forestier. 10.  Servicii pentru chimizare şi protecţie fitosanitară. pescuitului etc.  Recoltarea culturilor agricole.09 Servicii în domeniul agriculturii.10 Servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze Se referă la servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Servicii legate de producţia petrolieră şi gaze.11 Servicii legate de protecţia mediului Se referă la servicii legate de protecţia mediului prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Tratarea deşeurilor radioactive şi a altor tipuri de deşeuri. 10.  Servicii de reproducţie şi selecţie în creşterea animalelor. Se referă la servicii în domeniul agriculturii şi pescuitului prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Închiriere de maşini agricole cu echipaj. Cercetare.  Explorări geologice.  Decontaminare şi igienizare.  Îndepartarea efectelor poluarii.

37 .Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Drepturi de distribuţie a programelor de film şi televiziune.13 Leasing operaţional Acestea se referă la:  Recuperare leasing acordat nerezidenţilor.14 Servicii de recrutare de personal.12 Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup. control.  Servicii legate de producţia programelor radio.  Servicii de catering pentru angajaţi.  Rambursari rate leasing primit de la nerezidenţi.  Servicii de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor. protocol etc.  Drepturi de retransmisie televizată a evenimentelor sportive şi altele asemenea. 10.  Servicii de traducere şi interpretare.  Servicii de imprimerie pe bază de comision sau contract. protecţie şi pază. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.) Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Servicii culturale. organizare. educaţionale şi recreaţionale 11.  Servicii de asigurare a securităţii. curaţenie şi alte servicii comerciale Acestea pot cuprinde:  Selecţia şi plasarea forţei de muncă.  Drepturi baneşti ale actorilor sau regizorilor care realizează producţii î ntr-o altă ţară decat cea de rezidenţă. 10.  Servicii fotografice. 11. 10.  Servicii imobiliare.  Servicii legate de producţia programelor de televiziune şi a filmelor artistice.01 Servicii audiovizuale Se referă la servicii audiovizuale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Înregistrări şi închirieri audio-video. traduceri şi interpretări.  Servicii de distribuire a filmelor.

04 Alte servicii culturale şi recreaţionale Acestea pot cuprinde:  Servicii de asistenţă socială.02 Servicii educaţionale Se referă la servicii educaţionale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Furnizarea de cursuri prin corespondenţă.  Servicii de baby-sitting şi consiliere pentru copii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de decodare a canalelor de televiziune. Drepturi de distribuţie pentru jocuri video descărcate de pe internet.  Drepturi baneşti ale profesorilor rezidenţi care predau cursuri în străinatate.  Servicii ale bibliotecilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. arhivelor şi muzeelor.  Alte servicii culturale şi recreaţionale.  Servicii de asistenţă medicală ambulatorie.03 Servicii de sănătate Se referă la servicii educaţionale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Servicii de spitalizare şi sanatoriale.  Servicii de organizare şi desfaşurare a evenimentelor sportive. 11. 38 . 11. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Difuzarea de emisiuni educative prin televiziune sau internet. 11.  Servicii de organizare şi promovare a evenimentelor artistice.  Servicii religioase.  Servicii de asistenţă veterinară.  Servicii de asistenţă stomatologică. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Drepturi baneşti ale profesorilor nerezidenţi care predau cursuri în România.  Servicii de asistenţă pentru sănătate umană.

fară ca bunurile să treacă fizic graniţa ţării.  Servicii ale misiunilor oficiale umanitare.02 Alte servicii guvernamentale Acestea pot cuprinde:  Aprovizionare cu materiale şi obiecte de inventar.12.  Alte servicii de protecţie şi pază pentru cladirile şi personalul din administraţia publică. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Salarii pentru lucrătorii nerezidenţi ai ambasadelor României.  Alte servicii administrative în domeniul sănătăţii. 39 .  Servicii de reparaţii şi întreţinere a ambasadelor sau bazelor militare.  Achiziţionare de mijloace fixe pentru bazele militare.01 Chirii Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 13.  Alte servicii administrative asociate activităţilor de justiţie.  Furnizare de utilităţi pentru ambasade sau pentru bazele militare. protecţiei mediului şi a activităţilor sociale. culturii.  Servicii de informare şi promovare prestate de reprezentanţe oficiale ale statului.  Aprovizionarea forţelor de păstrare a pacii şi a misiunilor militare comune.  Salarii pentru lucrătorii rezidenţi ai ambasadelor străine. Merchanting Se referă la se referă la cumpararea de bunuri de la un nerezident urmată de vânzarea către alt nerezident (operaţiune efectuată în aceeaşi perioadă de raportare).  Alte servicii administrative legate de apararea naţională şi civilă.  Servicii de organizare a evenimentelor oficiale în cadrul ambasadelor sau bazelor militare. consulatelor şi bazelor militare pentru bunuri şi servicii în ţările în care functionează precum şi la alte cheltuieli ale administraţiei publice în străinătate. consulate sau baze militare. 12.  Achizitionare de masini de serviciu pentru ambasade. învăţământului. Servicii guvernamentale Se referă la se referă la cheltuielile ambasadelor. 12.

împachetarea şi altele asemenea. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.vânzare de bunuri Se va raporta valoarea totală a vânzărilor din cadrul merchanting-ului. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Împachetarea şi aplicarea etichetelor. revizii capitale la vapoare.02 Merchanting . 13. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 40 . Se exclud: reparaţiile calculatoarelor şi întreţinerea echipamentelor de transport în porturi şi aeroporturi. asamblarea.03 Comisioane şi alte costuri aferente merchanting-ului Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. avioane. 15. efectuate în România sau reparaţii ale bunurilor aparţinând rezidenţilor.cumpărare de bunuri Se va raporta valoarea totală a cumpărărilor din cadrul merchanting-ului. Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor 14.01 Merchanting . Servicii de reparaţii şi întreţinere Acestea se referă la reparaţii ale bunurilor aparţinând nerezidenţilor. recondiţionări. 13. efectuate de companii care nu deţin bunurile respective.  Asamblarea hainelor şi a componentelor electronice. Se includ  Rafinarea petrolului. 15. 14. aplicarea etichetelor.  Orice alte asamblări cu excepţia construcţiilor prefabricate (incluse la servicii de construcţii).01 Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Acestea includ activităţi cum ar fi: procesarea. alte echipamente.01 Servicii de reparaţii şi întreţinere Acestea cuprind:  valoarea reparaţiilor bunurilor sosite special în România pentru reparaţii.13.  Lichefierea gazelor naturale. efectuate în străinătate.

16. gospodăriilor populaţiei. 17. accize) Acestea sunt impozite datorate per unitate de bun sau de serviciu produs sau tranzacţionat. 16. Aceste impozite sunt datorate indiferent dacă se obţine sau nu profit. Sunt stabilite asupra veniturilor efective sau presupuse ale persoanelor fizice. pe proprietăţi etc. sau poate fi calculat ca procent din preţul unitar sau din valoarea bunurilor şi serviciilor produse sau tranzacţionate. Transferuri curente şi de capital 17. alte echipamente. Ele includ de asemenea şi impozitele pe clădiri. valoarea reparaţiilor bunurilor trimise special în strainatate pentru reparaţii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. revizii capitale la vapoare.01 Taxe şi impozite pe venituri. profituri şi câştiguri de capital. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 16.01 Subvenţii Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. forţei de muncă precum şi drepturilor de proprietate sau de utilizare a terenurilor. societăţilor sau instituţiilor fără scop lucrativ. Impozitul poate fi o anumită sumă de bani pe unitatea de bun sau serviciu. inclusiv pensiile la limita de vârstă. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 17. aferente producţiei şi importului de bunuri şi servicii.02 Taxe şi impozite pe produs (TVA.03 Impozite pe producţie Acestea sunt vărsăminte obligatorii fără contrapartidă care sunt percepute de administraţiile publice sau de instituţiile Uniunii Europene. recondiţionări. avioane. pensiile pentru persoanele cu dizabilitaţi şi anuităţi 41 . Acestea sunt impozite pe venituri. clădirilor sau a altor bunuri utilizate în producţie. Se exclud: reparaţiile calculatoarelor şi întreţinerea echipamentelor de transport în porturi şi aeroporturi. Taxe şi impozite 16.02 Contribuţii sociale. terenuri sau alte bunuri imobile. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

Încasările se vor raporta ca exporturi iar plăţile ca importuri. muzică sau programe de calculator ale căror drepturi de autor sunt protejate (acestea se includ la bunuri). 17.  Cumpărare sau vânzare de terenuri.  Drepturi de vanzare a filmelor.05 Alte transferuri curente (sponsorizări. radio şi alte asemenea.) Acestea pot include:  Transferuri între guverne în scopul finanţării unor cheltuieli bugetare. amenzi etc. pentru persoanele cu dizabilităţi şi altele.  Patente.  Plăţi interguvernamentale pentru salariile personalului care acordă asistenţă tehnică şi alte cheltuieli similare din fonduri nerambursabile. Se exclud Vânzarea sau cumpărarea de casete sau discuri audio sau video ce conţin filme. patente şi alte active asemanatoare cum ar fi:  Achiziţionarea. 17. programelor de televiziune.  Ajutoare financiare guvernamentale. mărci înregistrate.  Contribuţii ale guvernului la organizaţii internaţionale. Acestea includ:  Taxe de asistenţă socială. 17.  Fonduri financiare nerambursabile pentru asistenţă tehnică. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. copyright-uri.  Plăţi sau încasări de pensii la limită de vârstă.04 Achiziţii / vânzări de licenţe.03 Iertări de datorie Iertarea de datorie presupune anularea voluntară efectuată de către creditor a unei datorii a debitorului sau a unei părţi din aceasta. furnizarea de francize.Contribuţiile sociale sunt transferuri ale gospodăriilor populaţiei efectuate prin intermediul administraţiilor publice sau prin companii de profil pentru a fi scutite de povara financiară a unor riscuri sau necesităţi. patente şi alte active asemanatoare Acestea cuprind încasări sau plăţi pentru achiziţii / vânzări de licenţe. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 42 .  Transferuri de sportivi în şi din România. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. penalităţi..

 Donaţii. 17. explozii majore etc. ştiintifice şi culturale.  Credite guvernamentale nerambursabile.) Acestea pot include:  Finanţări externe guvernamentale nerambursabile pentru achiziţionare de echipamente.06 Alte transferuri de capital (despăgubiri acordate de justiţie. Taxe.  Burse de studii. 43 . Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. penalităţi.  Alte taxe aferente transferurilor de capital.  Subscripţii ale administraţiei guvernamentale la capitalul organizaţiilor nemonetare internaţionale. despăgubiri care nu sunt acoperite de asigurări: scurgeri de petrol. organizaţii religioase.  Contribuţii periodice la societăţi de binefacere.  Contribuţii ale membrilor la organizaţii şi organisme internaţionale.  Alte plăţi interguvernamentale. programe de calculator sau altor imobilizări corporale sau necorporale.  Taxe consulare percepute.  Bilete şi premii la loterii. moşteniri.  Sponsorizări şi alte transferuri baneşti curente. impozite.  Taxe amanate la plată.  Pensii alimentare cuvenite.  Transferuri reprezentând moşteniri. dote.  Transferuri financiare ale migratorilor.

fara zecimale Camp incorect ‘Luna raportarii’ trebuie sa ia una din valorile 1. fara zecimale Camp incorect ‘Total valoare facturata a importurilor’ > 0. ‘Functie’. 2. ‘Tara’ partenerului nerezident! Rand eroare . . ‘Telefon’. crt... in fiecare din sectiunile Camp incorect ‘Avizat de catre’ si ‘Intocmit de catre’ Formular: ‘Detalii entitate raportoare’: ‘Capital social subscris’ > 0. 1 Validari preliminare Mesaje de eroare. ‘E-mail’ sunt Camp obligatoriu obligatorii in fiecare din sectiunile ‘Avizat de catre’ si ‘Intocmit de catre’ Campuri ‘Nume. fara zecimale Camp incorect ‘Numar mediu de salariati’ > 0.B. fara zecimale Camp incorect Pe un rand cu date la export/import trebuie completate codurile ‘Tip Eroare de validare: Formular . valabil la data de referinta ‘Tara partenerului nerezident’ este in nomenclatorul de tari... valabil la TARA incorecta la randul . Reguli de validare – STA-ITS Nr..: selectati tipul serviciului si tara serviciu’.. ‘Functie’ : alfanumerice de maximum Camp incorect 100 caractere Campuri ‘Telefon’.. fara zecimale Camp incorect ‘Cifra de afaceri’ >= 0. ‘E-mail’: alfanumerice de maximum 50 caractere Camp incorect Adresa e-mail trebuie sa fie o adresa valida. corespunzator capitolului. in cazul nerespectarii 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formular: ‘Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea’: Campurile ‘Nume... prenume’. data de referinta ‘Total valoare facturata a exporturilor’ > 0.. prenume’. 3 (corespunzator Camp incorect cu luna trimestrului de raportare) Formulare ‘Servicii .’: ‘Tip serviciu’ este in nomenclatorul de tipuri de servicii TIP SERVICIU incorect la randul .

21.. 2.03 6.. 2.00 = 17.02 + 13.02 + 6.. 3.03 + 3.03. 2..01 + 3.00 = 4.03 8. + 9...17.’: ‘Tara partenerului nerezident’ trebuie sa fie diferita de Romania (RO). + 10.05.00 = 5.20.00 = 13.11. 2. 2.02.15. + 2.00 = 3.. pentru export / import.. ‘ (exporturi/importuri) diferit de total calulat (valoare)! 45 .01.. 2.14.01 + 11. 2. 2.04 9.’: ‘Total valoare facturata a exporturilor’ nu trebuie completat pe randurile 2. ‘Total servicii’ este egal cu suma componentelor.07.02 + 8. 13.02 + 16. + 1.03.02 5.02 Formulare ‘Servicii .02 + 5.02 13.03 16.03 + 8.01 + 17.19.01 + 9.00 = 6.00 = 10. 2.16.01 + 4.04 12. 3.02 + . 2.01 + 6... conform formulei: 1.06. 2.01 + 5.02 + 3.01 + 16. 6..02 + .06 TARA incorecta la randul .01 + 1. 3.02.01 + 13.00 = 2.04.00 = 9..00 = 1.22.03. 2.00 = 12..01.08. + 17.03 17. 2.22 3.03 + 11.14 15 16 17 Formulare ‘Servicii .10.01. Nu trebuie completat campul EXPORT pentru randul … Nu trebuie completat campul IMPORT pentru randul … Eroare de validare: ‘Total servicii de .02 + 11.01 In fiecare capitol.01 + 2.01 + 12. 2.02 + .00 = 8..12.. 13.02 + .05 10. 2. 2. pe fiecare rand Formulare ‘Servicii .18 2. 6....18. 2. 2.02 + .14 11.00 = 11.’: ‘Total valoare facturata a importurilor’ nu trebuie completat pe randurile 2. 2.01 + 10.00 = 16.01 + 8.02.09..04 4. 6.

1 Formulare ‘Servicii . . in cazul nerespectarii A fost transmis de 2 ori randul .Nr. 6622. 6629 3 Formulare ‘Servicii de asigurari’: Daca clasa CAEN a raportorului este in lista: 6511... 46 . pentru fiecare serviciu (cod rand) din cadrul formularului 2 Formulare ‘Servicii de asigurari’: Daca exista date pe oricare din randurile 2. 6530..’ din fiecare luna: ‘Tara partenerului nerezident’ trebuie sa fie unica. atunci randurile 2.. .. 6622. 6512..22 nu trebuie sa aiba date Mesaje de eroare. si luna … Numai societatile de asigurari si administratorii de fonduri de pensii pot completa randul . 6512.01. pentru tara .. 6530. atunci clasa CAEN a raportorului este in lista: 6511. Validari de business Crt. 2.....13. Societatile de asigurari si administratorii de fonduri de pensii nu pot completa randul .. 6520. 6629. 2..14.... 6520.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->