BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Direcţia Statistică

RAPDIR – Sistem de raportări directe către BNR

Tip raportare: Cod STA-ITS Denumire Comertul international cu servicii

A. Metodologie .............................................................................................................. 3 I. II. 1. 2. 3. 4 III. IV. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Macheta de raportare.............................................................................................. 3 Cadrul general ........................................................................................................ 7 Obiectivul cercetării statistice ........................................................................ 7 Cadrul legal .................................................................................................... 7 Concepte şi definiţii ....................................................................................... 7 Frecvenţă raportare ........................................................................................ 9 Instrucţiuni de completare a formularului ITS................................................. 10 Nomenclator de servicii, definiţii, metodologie .............................................. 13 Servicii de transport ..................................................................................... 13 Servicii de asigurări ..................................................................................... 21 Servicii ale fondurilor de pensii ................................................................... 26 Servicii de construcţii .................................................................................. 26 Servicii de comunicaţii ................................................................................ 28 Servicii de turism ......................................................................................... 29 Servicii financiare ........................................................................................ 30 Servicii informatice şi de media .................................................................. 31 Patente, taxe de licenţă şi alte drepturi de autor........................................... 33 Servicii de afaceri ........................................................................................ 33 Servicii culturale, educaţionale şi recreaţionale........................................... 37 Servicii guvernamentale............................................................................... 39 Merchanting ................................................................................................. 39 Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea Servicii de reparaţii şi întreţinere ................................................................. 40 Taxe şi impozite ........................................................................................... 41 Transferuri curente şi de capital ................................................................... 41

terţilor 40 15. 16. 17.

B. Reguli de validare – STA-ITS ................................................................................. 44

2

A. Metodologie I. Macheta de raportare
PERSOANA CARE A AVIZAT RAPORTAREA 1. Nume şi prenume: 2. Funcţie: 3. Telefon: 4. E-mail: PERSOANA CARE A ÎNTOCMIT RAPORTAREA 1. Nume si prenume: 2. Funcţie: 3. Telefon: 4. E-mail: DETALII ENTITATE RAPORTOARE Capital social subscris Lei (RON) Cifră de afaceri Lei (RON) Număr mediu de salariaţi
Moneda de raportare: RON

SERVICII DERULATE ÎN RELAŢIA CU NEREZIDENŢII
Ţara partenerului nerezident 1 Total valoare facturată a exporturilor de servicii 2 Total valoare facturată a importurilor de servicii 3

Cod rand 0 1 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15

Tip serviciu A Servicii de transport Total (1.01+1.02+………..+1.17+1.18) Transport maritim de pasageri Transport maritim de mărfuri Alte servicii de transport maritim Transport aerian de pasageri Transport aerian de mărfuri Alte servicii de transport aerian Transport de pasageri pe calea ferată Transport de mărfuri pe calea ferată Alte servicii de transport pe calea ferată Transport auto de pasageri Transport auto de mărfuri Alte servicii de transport auto Transport spaţial Transport prin conducte şi cabluri electrice Transport fluvial de pasageri

1.16 1.17 1.18 2 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05

2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18

2.19 2.20 2.21 2.22 3 3.00 3.01 3.02

Transport fluvial de mărfuri Alte servicii de transport fluvial Alte servicii auxiliare de transport (neincluse la punctele 1.03, 1.06, 1.09, 1.12, 1.17) Servicii de asigurări Total (2.01+2.02+……...+2.21+2.22) Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurări de viaţă Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurări de viaţă Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurarea bunurilor transportate Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie, garantar ea creditelor etc.) Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru alte tipuri de asigurări directe Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru alte tipuri de asigurări directe Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Prime plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări la societăţi de asigurare nerezidente Despăgubiri încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări de la societăţi de asigurare nerezidente Servicii auxiliare ale societăţilor de asigurări (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Prime plătite de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Despăgubiri încasate de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) Servicii ale fondurilor de pensii Total (3.01+3.02+3.03+3.04) Contribuţii încasate de fonduri de pensii rezidente de la nerezidenţi Drepturi de pensii plătite nerezidenţilor de fondurile de pensii rezidente

4

programe informatice.13+10.01 8.03) Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru nerezidenţii care călătoresc în România Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru rezidenţii care călătoresc în străinatate Călătorii în străinatate în interes de serviciu (de afaceri) Servicii financiare Total (7.05 10 10.02 8.03+9. control.07 10.) Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă.09 10.11 10.01) Servicii financiare Servicii informatice şi de media Total (8. organizare.01+9. licenţe) Alte servicii informatice (consultanţă privind componente hardware.02 10. video şi altele) Alte servicii informaţionale Patente.05) Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate Licenţe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia programelor informatice Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia produselor audiovizuale (filme. spectacole în direct etc. protocol etc.03 9.10 10.+10.02 5 5.03 7 7. audio.01+10.04 10. Servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze Servicii legate de protecţia mediului Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup.04 4 4.3. 8.) 5 .14) Servicii juridice Servicii de consultanţa contabilă.02+…….00 6.04+9.01 5.00 9.02+8.03+8.02+6.04 9 9.01+4.00 8.03 8.06 10.02 9. fiscală şi de audit Consultanţă managerială şi de afaceri Servicii de publicitate.05 10.01 10.08 10.04 9.01+6.01 8.00 7. emisiuni radio.04) Comercializarea programelor informatice (vânzare/cumpărare software.02 5.01 9.01 4.02+5.03) Servicii poştale Servicii de curierat Servicii de telecomunicaţii Servicii de turism Total (6.00 5.12 Contribuţii plătite de rezidenţi la fonduri de pensii nerezidente Servicii auxiliare ale fondurilor de pensii (comisioane. livrare programe special dezvoltate pentru clienţi.00 4.01 6.02+9. consultanţă neincluse în contribuţii) Servicii de construcţii Total (4.03 6 6. taxe de licenţă şi alte drepturi de autor Total (9.02 6. întreţinre şi reparaţii calculatoare şi sisteme informatice etc.01+8.01+5.02) Servicii de construcţii prestate de companii rezidente în străinatate Servicii de construcţii prestate de companii nerezidente în România Servicii de comunicaţii Total (5.) Alte drepturi (patente şi taxe de licenţă) Servicii de afaceri Total (10.00 10. marketing şi sondaje publice Servicii de cercetare şi dezvoltare Servicii de arhitectură Servicii de inginerie Servicii tehnice Servicii în domeniul agriculturii.03 10.03 3. pescuitului etc.

02+17.02 13 13.00 17.01) Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Servicii de reparaţii şi întreţinere Total (15.. explozii majore etc.00 11.04 12 12.01 13. pe proprietăţi etc.00 14.vânzare de bunuri Merchanting .01 11. accize) Impozite pe producţie Transferuri curente şi de capital Total (17.03) Taxe şi impozite pe venituri.03 17 17. despăgubiri care nu sunt acoperite de asigurări: scurgeri de petrol.03) Merchanting . pensiile pentru persoanele cu dizabilitaţi şi anuităţi Iertări de datorie Achiziţii / vânzări de licenţe.14 11 11.00 13. patente şi alte active asemanatoare Alte transferuri curente (sponsorizări. inclusiv pensiile la limita de vârstă.01) Servicii de reparaţii şi întreţinere Taxe şi impozite Total (16.06) Subvenţii Contribuţii sociale.05+17.00 12.01+12.00 16.00 15.02 17.01+11.01 15 15.02+11.06 Leasing operaţional Servicii de recrutare de personal.04+17.10. protecţie şi pază. traduceri şi interpretări.) 6 . penalităţi.01+16.01 12.01 17.03 17.02 13.02 16.01 16.03+11. curaţenie şi alte servicii comerciale Servicii culturale.01+17.02+16.03 14 14.13 10.01 16 16. Taxe şi impozite pe produs (TVA.03 11.02) Chirii Alte servicii guvernamentale Merchanting Total (13.02 11. educaţionale şi recreaţionale Total (11.cumpărare de bunuri Comisioane şi alte costuri aferente merchanting-ului Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Total (14.04 17.03+17.02+13.04) Servicii audiovizuale Servicii educaţionale Servicii de sănătate Alte servicii culturale şi recreaţionale Servicii guvernamentale Total (12.) Alte transferuri de capital (despăgubiri acordate de justiţie. amenzi etc.05 17.01+13.

persoane juridice sau bunuri economice) sau care facilitează schimbul de produse sau active financiare. Transferuri curente şi Transferuri de capital.un. 2. adoptat de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite (UNSC). În cadrul UE. în conformitate cu standardele internaţionale din domeniu. 49 din legea nr. Atribuţia compilării balanţei de plăţi îi revine Băncii Naţionale a României în baza prevederilor legii nr. SNA 2008 (System of National Accounts 2008) reprezintă ultima versiune a standardului internaţional aplicabil în domeniul statisticii conturilor naţionale.1 Serviciile reprezintă activităţile care satisfac anumite necesităţi individuale sau sociale fără a se concretiza în produse de sine stătătoare. paragraful 6. a articolelor Servicii. Obiectivul cercetării statistice Obiectivul cercetării statistice constă în colectarea datelor statistice privind comerţul internaţional cu servicii realizat de operatorii economici rezidenţi în relaţie cu nerezidenţii.Cadrul general 1. Cercetarea ITS permite producerea statisticii balanţei de plăţi în conformitate cu standardele internaţionale din domeniu. 6. raportarea serviciilor internaţionale direct de către operatorii economici rezidenţi constituie o practică recomandată pentru culegerea acestui tip de date statistice. în conformitate cu art. Concepte şi definiţii Serviciile reprezintă rezultatul activităţilor economice care modifică starea unor unităţi consumatoare (persoane fizice. în perioada de raportare. Datele statistice colectate vor fi folosite pentru compilarea. Cadrul legal Datele statistice sunt colectate de către Banca Naţională a României. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România.1 3. (2). 9. a). din cadrul balanţei de plăţi a României. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi cu art.17.org/unsd/nationalaccount/sna2008. lit. 3. Având în vedere specificul serviciilor. art. alin. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. (4) şi (5) din legea nr.asp . Versiunea electronică a documentului poate fi accesată la adresa: http://unstats. definirea lor trebuie să ţină seama în mod obligatoriu de o 1 Conform SNA 2008.II. alin (3).

Calitatea serviciilor diferă deseori deoarece. Cele mai importante caracteristici care evidenţiază această diferenţă sunt: a) intangibilitatea – serviciile nu au formă materială fiind în majoritatea cazurilor procese. în mod independent.cetăţeni români.2 Exporturile de servicii: reprezintă servicii prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor. consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în străinătate.serie de caracteristici care duc la identificarea şi diferenţierea serviciilor de bunurile materiale. cetăţeni străini şi apatrizi cu domiciliul în România.  ambasade. 8 . 2 lit. neputând fi stocate şi utilizate ulterior. în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.  persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în România. este foarte probabil ca acelaşi serviciu să difere de fiecare dată în ceea ce priveşte calitatea. înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în România. agenţii. d) perisabilitatea – cele mai multe dintre servicii există doar pe durata prestării lor. b) eterogenitatea – serviciile sunt rezultatele eterogene ale unei activităţi economice. cetăţeni străini şi apatrizi. precum şi persoane fizice. c) simultaneitatea – această caracteristică reflectă faptul că. care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României. 3. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. consumului coincid. a) din Regulamentul BNR nr. 3. reprezentanţe. în cazul serviciilor. birouri aparţinând persoanelor juridice străine sau altor entităţi străine.  sucursale. fiind create şi consumate la interfaţa prestator de servicii – client.3 Importurile de servicii: reprezintă servicii prestate de catre nerezidenţi rezidenţilor. Simultaneitatea presupune participarea consumatorului la prestarea serviciilor. 3. cetăţeni români. 2 Conform art. momentele producerii şi respectiv. cu domiciliul în România atestat cu documente de identitate emise conform legii.4 Rezidenţi:2  persoane fizice .

20 octombrie se vor transmite raportările aferente trimestrului III. 9 .  în perioada 1 . cu domiciliul în străinătate atestat cu documente de identitate emise conform legii. birouri şi orice alte entităţi ale persoanelor juridice române sau altor entităţi române. cetăţeni români şi apatrizi cu domiciliul în străinătate.  persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în străinătate. 2 lit. precum şi organizaţii internaţionale sau reprezentanţe ale unor astfel de organizaţii care funcţionează în România. Astfel:  în perioada 1 . serviciilor prestate. agenţii. precum şi a altor venituri din exploatare. care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice în străinătate. pentru fiecare lună din cadrul trimestrului de raportare. 3 Conform art.  sucursale.  în perioada 1 .20 ianuarie se vor transmite raportările aferente trimestrului IV. precum şi persoane fizice. tranzacţiile de natura serviciilor (importuri şi/sau exporturi) derulate cu nerezidenţii. înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în străinătate. acestea se vor raporta separat. cetăţeni străini. 3. reprezentanţe.3.20 iulie se vor transmite raportările aferente trimestrului II. consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România. cetăţeni români şi apatrizi. b) din Regulamentul BNR nr.20 aprilie se vor transmite raportările aferente trimestrului I. mai puţin rabaturile.6 Cifra de afaceri: reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate. prin intermediul chestionarului electronic. în mod independent. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României.cetăţeni străini. vor raporta trimestrial. 4 Frecvenţă raportare Firmele rezidente selectate să participe la cercetarea statistică. lucrărilor executate.  în perioada 1 . în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. Raportarea se va efectua până pe data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.5 Nerezidenţi:3  persoane fizice . remizele şi alte reduceri acordate clienţilor.  ambasade.

Utilizatorul trebuie să parcurgă toate cele 11 formulare aferente acestei raportări. Toate câmpurile colorate cu galben sunt obligatorii. Ţara trebuie să fie diferită de România. Servicii de transport lunile 1-3 (capitolele 1. Aceasta va fi o condiţie de validare.III.  Număr mediu de salariaţi: se va completa numărul mediu de salariaţi pentru perioada de referinţă. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii. numere întregi.18) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 1.01-1. 10 . Formularele sunt următoarele: Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea Se vor completa datele de contact ale persoanelor care au întocmit şi avizat raportarea. Toate valorile vor fi exprimate în lei (RON). prezentat în partea a III-a a acestei metodologii.  Cifra de afaceri: se va completa valoarea cifrei de afaceri pentru perioada de referinţă. Toate câmpurile colorate cu galben sunt obligatorii.Instrucţiuni de completare a formularului ITS În urma selectării raportării STA-ITS este afişat primul formular al acesteia Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea. Detalii entitate raportoare Se vor completa următoarele:  Capital social subscris: se va completa valoarea capitalului social subscris pentru perioada de referinţă.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului de transport. Primele două sunt obligatorii iar următoarele se completează în măsura în care au existat tranzacţii de natura celor descrise în formulare.18 din nomenclatorul serviciilor.01-1.

01-3. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. vor reprezenta Servicii de asigurari si servicii ale fondurilor de pensii lunile 1-3 (capitolele 2. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului servicii de transport.  Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă.013. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii. 11 . Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri). Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi).  Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri).  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului.04) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 2.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON). Ţara trebuie să fie diferită de România. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus.  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus. Acestea condiţii de validare.04 din nomenclatorul serviciilor.  Total servicii de transport: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip.

pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON). … .2. 2.22 pot fi raportate numai de către firme rezidente.02. altele decât societăţi de asigurări sau fonduri de pensii. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus.01.13 pot fi raportate numai de către societăţile de asigurări sau fondurile de pensii. 2.2.  Total servicii de asigurări: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip. … . Atenţie ! Tipurile de servicii ce apar în chestionar la capitolele 2.14. Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă.  Total servicii ale fondurilor de pensii: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip.  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus. Acestea condiţii de validare. Acestea vor reprezenta condiţii de validare. respectiv societăţile care au ca activitate principală una din următoarele clase: CLASA 6511 6512 6520 6530 6622 6629 DESCRIERE Activităţi de asigurări de viaţă Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) Activităţi de reasigurare Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii Tipurile de servicii ce apar în nomenclator la capitolele 2. Nu se va c ompleta acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi).15. vor reprezenta 12 .  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului aferent.

 Pentru fiecare tip de serviciu se va completa şi totalul pe ţări.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii.01-17.01 Transport maritim de pasageri Servicii de transport maritim de pasageri nerezidenţi efectuat cu nave ce aparţin rezidenţilor şi de pasageri rezidenţi efectuat cu nave ce aparţin nerezidenţilor.06) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 4. Acestea condiţii de validare. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului.  Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă.  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii.01-17. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.06 din nomenclatorul serviciilor. vor reprezenta IV. definiţii.  Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă. Ţara trebuie să fie diferită de România. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi). 13 . pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului aferent. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri). Servicii de transport 1. metodologie 1.Alte servicii lunile 1-3 (capitolele 4.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON). Nomenclator de servicii.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. asociate cu:     Exporturile şi importurile de bunuri. băuturi sau alte bunuri. 14 . al macaralelor plutitoare şi al instalaţiilor de dragare plutitoare.  Croazierele din interiorul Romaniei care sunt parte a pachetelor turistice (acestea sunt incluse la servicii de turism).  Leasing-ul financiar. Comerţul de tranzit.  Remorcarea legată de transportul platformelor de forare. Serviciile de curierat prestate de companii specializate Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se exclud  Serviciile de transport de pasageri nerezidenţi efectuate cu nave ce aparţin rezidenţilor pe teritoriul României (acestea se vor include la serviciile de turism). ca parte a pachetelor turistice de călătorie.  Servicii de închirieri de nave cu echipaj. pentru transportul mărfurilor.  Aprovizionare cu alimente.  Închirierea de nave fara echipaj – se consideră leasing operaţional. de către transportatorii maritimi pentru consumul călătorilor.Se includ  Costul transportului maritim.02 Transport maritim de mărfuri Se referă la servicii de transport maritim de mărfuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. Se includ  Închirierea navelor maritime cu echipaj. 1. Transportul bunurilor între terţe ţări (cross-trade).  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul maritim de călători.  Leasing-ul financiar. Se exclud  Închirierea navelor maritime fara echipaj – se consideră leasing operaţional. pe perioade limitate. Transport poştal maritim pentru curieri nerezidenţi. pentru transportul călătorilor.

 Închirierea aeronavelor fără echipaj. Întreţinerea şi reparaţiile mijloacelor de transport maritim. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Dragarea. etc. pilotajul maritim pentru intrarea/ieşirea din porturi. 1.04 Transport aerian de pasageri Se referă la servicii de transport aerian de pasageri nerezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor rezidente şi/sau de pasageri rezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor nerezidente. Se exclud  Serviciile de transport efectuate de catre rezidenţi pentru nerezidenţi pe teritoriul ţării rezidente (aceste servicii se includ la turism). Se includ  Costul biletelor de călătorie cu avionul.1.  Aprovizionarea cu alimente.03 Alte servicii de transport maritim Se referă la servicii aferente transportului maritim prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. asistenţă pentru navigaţie.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depaşesc limita admisă la transportul aerian. Împachetarea şi reîmpachetarea bunurilor. Serviciile de salvare şi repunere pe linia de plutire a navelor naufragiate. pentru transportul călătorilor.  Închirieri de aeronave cu echipaj. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe perioade limitate. băuturi sau alte bunuri de către transportatorii aerieni pentru consumul călătorilor. Serviciile de exploatare a porturilor. asociate cu:        Încărcarea sau descărcarea containerelor. 1. Stocarea şi înmagazinarea bunurilor. ca parte a pachetelor turistice de călătorie.  Închirierea aeronavelor prin leasing financiar.05 Transport aerian de mărfuri Se referă la servicii de transport aerian de mărfuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor asociate cu: 15 .

06 Alte servicii de transport aerian Se referă la servicii prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încărcare sau descărcare de containere transportate cu avionul. Transportul de bunuri pentru terţe economii. Împachetare şi reîmpachetare a mărfurilor transportate cu avionul. ca ieşiri (importuri) pentru ţara ce corespunde cursei nerezidente plătibile pe teritoriul rezident. Servicii de întretinere. Stocare şi înmagazinare a marfurilor transportate cu avionul. Servicii suport pentru aeroporturi. Se exclud  Închirierea aeronavelor fără echipaj. 1. Tranzacţiile între companii naţionale de transport feroviar trebuie înregistrate pe bază brută:   ca intrări (exporturi) pentru ţara ce corespunde cursei rezidente plătite în străinatate. Se include Închirierea aeronavelor cu echipaj pentru transport de bunuri. Remorcare. Transportul poştei pentru oficiile poştale şi curieri. curăţare şi dezinfecţie a avioanelor.  Serviciile de curierat prestate de companii specializate.07 Transport de pasageri pe calea ferată Se referă la servicii de transport feroviar de persoane nerezidente efectuate de către companii de transport feroviar rezidente şi/sau servicii de transport feroviar de persoane rezidente efectuate de către companii de transport feroviar nerezidente. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Transportul bunurilor care tranzitează România. Servicii asociate cu operaţiunile de salvare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.    Exporturile şi importurile de bunuri. pilotaj. 16 . control trafic aerian.  Închirierea aeronavelor prin contracte de leasing. 1.

curăţare şi reparaţii ale mijloacelor de transport feroviar.09 Alte servicii de transport pe calea ferată Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încarcare sau descarcare de containere transportate pe calea ferată. Tranzacţiile între companii naţionale de transport feroviar trebuie înregistrate pe bază brută:   ca intrări (exporturi) pentru ţara ce corespunde cursei rezidente plătite în străinatate. ca ieşiri (importuri) pentru ţara ce corespunde cursei nerezidente plătibile pe teritoriul rezident. Întreţinere. Se exclud Serviciile de curierat prestate de companii specializate. 1. Servicii operaţionale în staţii. Operaţiuni de salvare în cazul accidentelor sau deraierilor. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.Se exclud Cheltuielile în tren care nu sunt incluse în acordurile companiilor feroviare (înregistrate la servicii de turism). Servicii de remorcare şi control al traficului feroviar.10 Transport auto de pasageri Se referă la servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii rezidente pentru nerezidenţi şi/sau servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii nerezidente pentru rezidenţi. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se includ Serviciile de încărcare/descărcare prestate de companiile feroviare.08 Transport de mărfuri pe calea ferată Se referă la servicii de transport de bunuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. 1. 17 . Împachetare şi reîmpachetare a bunurilor transportate pe calea ferată. Stocare şi depozitare a mărfurilor transportate pe calea ferată.

asociate cu:     Exporturile şi importurile de bunuri în şi din ţara în cauză. Transport rutier de bunuri pentru terţe economii.  Leasingul financiar.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul rutier de călători. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Taxa pentru vehicule ce depaşesc limita admisă de gabarit sau tonaj. 18 .  Închirieri de vehicule rutiere comerciale cu şofer. Transport rutier de bunuri care tranzitează România.  Leasingul financiar. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe perioade limitate. 1. efectuată de către transportatorii rutieri pentru consumul călătorilor. Transport rutier poştal efectuat pentru curieri şi pentru oficii poştale. Se exclud  Închirierea vehiculelor auto fără şofer. băuturi sau alte bunuri.11 Transport auto de mărfuri Se referă la servicii de transport de bunuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. ca parte a pachetelor turistice.Se includ  Costul biletelor de călătorie auto. Se include Închirierea mijloacelor de transport rutiere cu şofer pe perioadă determinată.12 Alte servicii de transport auto Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Încarcare sau descarcare containere transportate cu mijloace de transport auto.  Aprovizionare cu alimente. Se exclud  Serviciile de transport auto de pasageri prestate de către rezidenţi pentru nerezidenţi pe teritoriul tarii rezidente (incluse la turism). pentru transportul calatorilor.  Închirierea vehiculelor auto fara şofer.

Servicii de tractare. 19 . Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se exclud  Servicii anexe distribuţiei de apa. Se include Costul transportului curentului electric când acesta este separat de procesul producţiei şi distribuţiei acestuia. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 1.15 Transport fluvial de pasageri Se referă la servicii de transport fluvial. gaz şi alte produse petroliere.13 Transport spaţial Se referă la servicii de lansare a sateliţilor prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de catre nerezidenţi rezidenţilor şi alte operaţiuni efectuate de către operatori de echipamente spaţiale cum ar fi:   Taxe încasate pentru lansarea sateliţilor. Întreţinere şi reparaţii ale mijloacelor de transport rutier. Servicii operaţionale de parcare a autovehiculelor. Se exclud Reparaţiile şi întreţinerea sateliţilor din spaţiu (aceste servicii se includ la telecomunicaţii). 1. Operaţii de salvare în cazul accidentelor rutiere.14 Transport prin conducte şi cabluri electrice Se referă la servicii de transport prin conducte sau cabluri electrice prestate de către rezidenţi pentru nerezidenţi sau prestate de către nerezidenţi pentru rezidenţi.  Servicii anexe distribuţiei de electricitate..      Stocare şi depozitare de bunuri transportate cu mijloace de transport auto.  Provizioanele (rezervele) de energie electrică (acestea se includ la bunuri). Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Transportul în spaţiu de bunuri şi pasageri. pe căi navigabile. de pasageri nerezidenţi cu nave ce aparţin rezidenţilor şi de pasageri rezidenţi cu nave ce aparţin nerezidenţilor. Împachetare şi reîmpachetare bunuri transportate cu mijloace de transport auto. 1. control de trafic etc.

Se exclud  Serviciile de transport fluvial de pasageri cu nave ce aparţin rezidenţilor. Se includ  Închirieri de mijloace de transport fluvial cu echipaj.  Transportul fluvial de mărfuri pe teritoriul unei singure ţări. ca parte a pachetelor turistice de călătorii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 1.  Transportul fluvial de mărfuri pe teritoriul mai multor ţări. băuturi sau alte bunuri.  Închirierea navelor fără echipaj.17 Alte servicii de transport fluvial Se referă la servicii prestate nerezidenţilor sau cumpărate de la aceştia cum ar fi: 20 .  Închirieri de vase fluviale cu echipaj pentru transportul călătorilor. Transportul fluvial de bunuri care tranzitează România. pe teritoriul tarii rezidente (incluse la turism).Se include  Costul biletelor de călătorie cu mijloacele de transport fluvial. făcută de către transportatori fluviali pentru consumul călătorilor. prestate pentru nerezidenţi.16 Transport fluvial de mărfuri Se referă la servicii de transport de mărfuri pe râuri. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul fluvial. Se exclud  Închirierea navelor de transport fluvial fără echipaj. canale şi lacuri prestate de rezidenţi pentru nerezidenţi sau de nerezidenţi pentru rezidenţi asociate cu:     Exportul şi importul de bunuri.  Leasing-ul financiar.  Aprovizionare cu alimente.  Serviciile de curierat efectuate de companii de specialitate. Transportul fluvial de bunuri pentru terţe economii. Transportul poştal fluvial efectuat pentru curieri nerezidenţi. 1.  Leasing-ul financiar.

03. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Înmagazinare şi depozitare. 1. 21 . Operaţiuni de salvare. Servicii operaţionale de transport. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Întreţinere. Întreţinerea. 1.09. Încărcare sau descărcare containere transportate cu mijloace de transport fluvial.06. Aceste categorii vor fi folosite numai pentru serviciile auxiliare de transport care nu au legatura cu o anumita metodă de transport mai sus menţionată.02 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru asigurările de viaţă ale nerezidenţilor.18 Alte servicii auxiliare de transport (neincluse la punctele 1. 1.  Stocare şi înmagazinare a mărfurilor transportate pe apele interioare. 2. pilotaj. Servicii de asigurări 2. reparaţia şi curăţarea echipamentelor.12. Tractare. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 1. 1. 2.  Servicii de exploatare a porturilor fluviale. pentru asigurările de viaţă.17) Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încărcare/descărcare de containere. asistenţă trafic pentru mijloace de transport.01 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi.  Împachetare şi reîmpachetare mărfuri transportate cu mijloace de transport fluvial.  Servicii de salvare şi de repunere pe linia de plutire a navelor fluviale naufragiate.  Servicii de remorcare pentru acostarea navelor fluviale în docuri. reparaţii la mijloace de transport fluvial. Împachetare şi reîmpachetare.

05 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie. 2. cutremur. 2. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.2. garantarea creditelor etc. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.03 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi. pentru asigurarea bunurilor transportate.  Prime pentru alte asigurări.07 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pen tru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru alte tipuri de asigurări directe. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 22 .) Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor.  Prime pentru asigurări împotriva pierderilor pecuniare.  Prime pentru asigurarea mijloacelor de transport. Acestea se referă la:  Prime pentru asigurări de sănătate sau accidente. garantarea creditelor etc. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Prime pentru asigurări în caz de incendiu.04 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru asigurarea bunurilor nerezidenţilor. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii.06 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie. 2.) Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor.

11 Prime plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări la societăţi de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările făcute la societăţile de asigurare nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Despăgubiri din asigurări ale mijloacelor de transport. 2.12 Despăgubiri încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări de la societăţi de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de către societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările făcute la societăţile de asigurare nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.10 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările societăţilor de asigurare nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Acestea se referă la:  Despăgubiri din asigurări de sănătate sau accidente.  Despăgubiri din asigurări împotriva pierderilor pecuniare. 2.  Despăgubiri din asigurări în caz de incendiu. 2. cutremur.2. 23 . 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.09 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru reasigurările societăţilor de asigurare nerezidente. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii.  Despăgubiri din alte asigurări.08 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru alte tipuri de asigurări directe ale nerezidenţilor. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

 Servicii de consultanţă pentru asigurări. garantarea creditelor etc. pentru asigurările de viaţă făcute la nerezidenţi. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. alţii decât societăţile de asigurare.18 Prime plătite de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie.16 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi. pentru asigurarea bunurilor transportate făcută la nerezidenţi. consultanţă. pentru asigurările de viaţă făcute la nerezidenţi. 2. Acestea se referă la:  Comisioanele agenţilor şi brokerilor. alţii decât societăţile de asigurare. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.14 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi. 2. 2. 2.  Servicii de evaluare a bunurilor. alţii decât societăţile de asigurare.  Servicii administrative pentru intervenţii în cazul producerii evenimentelor asigurate.  Calcularea primelor şi riscurilor de asigurare. evaluări neincluse în prime) Se va raporta valoarea totală acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2.17 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate la societăţile de asigurare nerezidente.13 Servicii auxiliare ale societăţilor de asigurări (comisioane. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de monitorizare şi reglementare a primelor şi despăgubirilor.2.) 24 .15 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi.

) Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi. pentru alte t ipuri de asigurări directe.20 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi. 2.  Despăgubiri din asigurări împotriva pierderilor pecuniare. pentru alte tipuri de asigurări directe. 25 . de la societăţi de asigurare nerezidente. Acestea se referă la:  Prime pentru asigurări de sănătate sau accidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. cutremur.  Prime pentru asigurări împotriva pierderilor pecuniare. garantarea creditelor etc. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Prime pentru asigurări în caz de incendiu.  Prime pentru asigurări ale mijloacelor de transport. 2. Acestea se referă la:  Despăgubiri din asigurări de sănătate sau accidente.Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi.  Despăgubiri din alte asigurări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2. către societăţi de asigurare nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii. cutremur. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii.19 Despăgubiri încasate de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie. de la societăţi de asigurare nerezidente. pentru acoperirea riscurilor financiare.21 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi.  Prime pentru alte asigurări. pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente.  Despăgubiri din asigurări ale mijloacelor de transport.  Despăgubiri din asigurări în caz de incendiu.

Servicii ale fondurilor de pensii 3. consultanţă neincluse în contribuţii) Se va raporta valoarea totală a acestora. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.03 Contribuţii plătite de rezidenţi la fonduri de pensii nerezidente Se va raporta valoarea totală contribuţiilor plătite de rezidenţi fondurilor de pensii nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. consultanţă.01 Contribuţii încasate de fonduri de pensii rezidente de la nerezidenţi Se va raporta valoarea totală contribuţiilor încasate de fondurile de pensii rezidente de la nerezidenţi. 3.01 Servicii de construcţii prestate de companii rezidente în străinatate Se va raporta valoarea totală a acestora.02 Drepturi de pensii plătite nerezidenţilor de fondurile de pensii rezidente Se va raporta valoarea totală drepturilor de pensii plătite nerezidenţilor de către fondurile de pensii rezidente. Servicii de construcţii 4. 26 .  Calcularea primelor şi riscurilor de asigurare. 3.2.  Lucrări de construcţii noi în străinătate. 3.04 Servicii auxiliare ale fondurilor de pensii (comisioane.  Servicii de evaluare a bunurilor. 4. Acestea se referă la:  Comisioanele agenţilor şi brokerilor. 3. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Astfel de servicii pot fi:  Servicii de consultanţă aferente fondurilor de pensii. Astfel de servicii pot fi:  Lucrări de organizare a şantierelor aflate în străinătate. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de consultanţă pentru asigurări. evaluări neincluse în prime) Se va raporta valoarea totală acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Lucrări de construcţii hidrotehnice în străinătate.  Lucrări de construcţii pentru transportul prin conducte şi cabluri. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Alte comisioane aferente fondurilor de pensii.22 Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane.

pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Lucrări de instalaţii şi izolaţii la construcţii aflate în România. în străinătate.  Servicii de închiriere a utilajelor de construcţii şi demolare.  Lucrări de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor aflate în străinătate. dintr-o alta ţară decat cea gazdă a construcţiei.  Încasări pentru organizarea santierelor de construcţii aflate în România.a.  Lucrări de transformări şi consolidări de clădiri. utilizate în construcţii în România.  Lucrări de construcţii în România efectuate de nerezidenţi pentru transportul prin conducte şi cabluri. asemenea Lucrări. Lucrări de construcţii de autostrăzi.  Achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru construcţii. asemenea lucrări.  Lucrări de finisare a construcţiilor aflate în străinătate.  Plata salariilor muncitorilor nerezidenţi.  Lucrări de transformări şi consolidări de clădiri şi construcţii de geniu civil în România.  Lucrări de finisare a construcţiilor în România.02 Servicii de construcţii prestate de companii nerezidente în România Se va raporta valoarea totală a acestora. 27 . şosele s.  Lucrări de instalatii şi izolatii la construcţiile aflate în străinătate. 4.  Servicii de închiriere a utilajelor.  Diverse plăţi în economia gazdă a construcţiei.  Lucrări de organizare a şantierelor aflate în România.  Lucrări de construcţii de autostrăzi.  Servicii de închiriere a utilajelor de construcţii şi demolare. cu personal aferent. precum şi construcţii de geniu civil aflate în străinătate.  Plata salariilor muncitorilor rezidenţi care lucrează în construcţii. şosele s. Astfel de servicii pot fi:  Achiziţionarea de bunuri destinate construcţiilor în România. efectuate de nerezidenţi în România. cu personal aferent.  Lucrări de construcţii noi în România. utilizate pentru construcţii în străinătate. altele decât cele pentru demolare. utilizate în construcţii în România.a. cu personal aferent.

 Ridicări la cerere.  Livrări la perioade de timp stabilite. cărtilor.02 Servicii de curierat Se referă la încasări sau plăti aferente ridicării coletelor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Contracte pentru transportul internaţional al poştei încheiate de oficiile poştale şi companiile de curierat şi prestate de companiile de transport (servicii de transport bunuri).  Servicii de pregătire a scrisorilor (pachetelor).5 Servicii de comunicaţii 5.  Livrări la perioade de timp stabilite. post-restant. ziarelor.  Închirierea cutiilor poştale.  Livrări exprese şi door-to-door.  Livrări exprese şi door-to-door. Se exclud  Serviciile financiare prestate de oficiile poştale naţionale (se includ la servicii financiare). 5. Se exclud  Servicii de pregatire pachetelor.  Servicii de curierat prestate de companii specializate.01 Servicii poştale Se referă la încasari sau plăţi aferente ridicării.  Ridicări la cerere.  Depozitarea bunurilor şi serviciile asociate cu aceasta (incluse la alte servicii de transport). 28 . Se includ  Activităţi comerciale specifice oficiilor poştale (vânzări de timbre. mandate postale şi altele).  Servicii de retransmitere poştala (spre o tara unde taxele postale sunt mai mici). Se includ  Servicii de curierat prestate de companii specializate. transportului şi livrării scrisorilor.  Servicii poştale nedistribuite. revistelor. coletelor şi altele asemenea.

 Servicii de teleconferinţă.  Servicii de reţele de afaceri specializate.  Servicii de întreţinere a mijloacelor de telecomunicaţii.01 Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru nerezidenţii care călătoresc în România Se referă la totalitatea încasărilor agenţiilor de turism rezidente pentru serviciile de turism prestate nerezidenţilor care călătoresc în România. 6 Servicii de turism 6.  Servicii de poştă electronică.  Servicii de acces permanent. precum şi a altor informaţii utilizând diverse mijloace de comunicaţii cum ar fi:  Servicii de telefonie fixă şi servicii de întreţinere a reţelei specifice. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. inclusiv furnizare acces internet. Se exclud  Servicii de instalare pentru echipamentul reţelelor telefonice (se includ în servicii de construcţii). 29 .  Servicii de transmisie şi întreţinere a reţelei radio şi televiziune prin cablu. a sunetelor.  Servicii de fax.  Servicii de telefonie mobilă.  Servicii de telegraf şi de întreţinere a reţelei. în scopul accesării şi manipulării datelor furnizate de către serverele de baze de date (se includ la servicii de informaţii şi calculatoare).03 Servicii de telecomunicaţii Se referă la încasările sau plăţile aferente serviciilor de transmisie a imaginii.  Servicii de telex şi de întreţinere a reţelei.  Servicii pentru baze de date şi pentru calculatoare.  Servicii de transmisie prin satelit.  Servicii de internet. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 5. Depozitarea bunurilor şi serviciile asociate cu aceasta (incluse la alte servicii de transport).

01 Servicii financiare În această categorie se includ toate serviciile de intermediere financiară precum şi cele legate de acesta.  Comisioane pentru constituire depozite.02 Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru rezidenţii care călătoresc în străinatate Se referă la totalitatea plăţilor aferente serviciilor de turism efectuate de rezidenţii care călătoresc în străinătate prin agenţii de turism nerezidente sau pe cont propriu.  Comisioane pentru compensarea plăţilor.  Comisioane pentru leasing financiar.6. 30 . ai administraţiei publice şi ale personalului organizaţiilor internaţionale. prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Comisioane pentru creditare.  Comisioane specifice cardurilor de credit.  Comisioane aferente diverselor decontări. plasamentul emisiunilor şi răscumpararea titlurilor de valoare. 6.  Comisioane aferente serviciilor de achiziţie şi preluări.03 Călătorii în străinatate în interes de serviciu (de afaceri) Se referă la totalitatea încasărilor sau plăţilor efectuate de rezidenţi aferente călătoriilor în străinătate în interes de serviciu.  Comisioane pentru tranzacţii cu derivate financiare.  Comisioane la credite ipotecare şi neipotecare.  Comisioane aferente plăţilor de dobânzi sau dividende la titlurile de valoare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 7 Servicii financiare 7. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Comisioane pentru tranzacţiile de schimb valutar.  Cazarea echipajelor care deservesc mijloacele de transport.  Delegaţii ale angajaţilor ce lucrează temporar pentru firme nerezidente.  Comisioane pentru factoring.  Călătorii oficiale ale salariaţilor guvernamentali.  Comisioane pentru subscrierea. Acestea se referă la:  Ridicări de numerar din cont pentru deplasări în interesul serviciului.

producerea şi livrarea programelor special dezvoltate pentru clienţi. dezvoltarea. Se exclud: Vânzarea/cumpărarea de programe necustomizate.  Alte servicii de asigurări.  Taxe aferente serviciilor de administrare sau gestionare a activelor financiare.  Programe standard (produse la scară largă) livrate electronic (ex: descărcate online).  Câştigurile sau pierderile provenite din tranzacţiile cu derivate financiare.  Asigurările de viaţă sau serviciile aferente fondurilor de pensii. 8. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.01 Comercializarea programelor informatice (vânzare/cumpărare software.) 31 . licenţe) Acestea se referă la:  Vânzarea/cumpărarea de programe special dezvoltate pentru clienţi (indiferent de modul de livrare) precum şi licenţele aferente acestor programe.  Taxe aferente serviciilor de custodie pentru active financiare sau lingouri. livrare programe special dezvoltate pentru clienţi. cu licenţe care nu au o dată de expirare (acestea se includ la bunuri şi nu la servicii informatice).02 Alte servicii informatice (consultanţă privind componente hardware. întreţinre şi reparaţii calculatoare şi sisteme inf ormatice etc.  Servicii de consultanţă non-financiară prestate de bănci.  Taxe aferente serviciilor de consiliere financiară. pe suport fizic.  Taxe aferente serviciilor de administrare a pieţelor financiare. 8. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Comisioane pentru administrarea capitalului şi a corporaţiilor financiare.  Licenţe pentru folosirea unor programe livrate pe suport fizic care presupun o taxă periodică de actualizare a licenţei (ex: programele de tip antivirus). programe informatice. Se exclud  Leasingul financiar propriu-zis.  Vânzarea/cumpărarea de drepturi de proprietate asupra unor programe şi aplicaţii. Servicii informatice şi de media 8.  Documentarea.  Taxe aferente serviciilor de acordare a rating-ului pentru credite.

 Abonamente la bazele de date ale publicaţiilor periodice. ca parte a activităţii de consultanţă.  Servicii de instruire a personalului. 8.  Abonamente la publicaţiile periodice. proiectare software şi hardware ce au loc între rezidenţi şi nerezidenţi cum ar fi:  Servicii de consultanţă şi implementare. 8.Se referă la servicii de procesare date.  Servicii de recuperări de date. proiectarea şi realizarea sistemelor informatice.  Drepturi de acces la ziare şi periodice în varianta electronică. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de întreţinere şi reparaţii pentru calculatoare şi echipamente periferice.  Servicii de căutare pe web.04 Alte servicii informaţionale Acestea pot include:  Servicii de proiectare baze de date.  Analiza. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Drepturi cuvenite jurnaliştilor sau fotografilor ce lucrează pe cont propriu.03 Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă.  Acces on-line la baze de date ale agenţiilor de ştiri.  Servicii de refacere a sistemelor informatice. atat on-line cat şi pe suport magnetic.  Servicii de stocare date.  Servicii de procesare date. analiză. optic sau hârtie. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 32 .  Servicii de diseminare date şi baze de date. video şi altele) Acestea se referă la:  Cumpărări sau vânzări de informaţii în exclusivitate.  Servicii de gestionare a facilităţilor informatice. audio.  Servicii pentru găzduire pagini web.  Servicii de întreţinere a sistemelor informatice.  Drepturi de autor pentru utilizarea ştirilor.  Servicii de asistenţă pentru gestionarea resurselor informatice.

 Drepturi baneşti ale actorilor sau regizorilor care realizează producţii într-o altă ţară decât cea de rezidentă.  Servicii de distribuire a filmelor.01 Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 9.) Acesta se referă la:  Înregistrări şi închirieri audio-video. civile şi administrative. Patente.02 Licenţe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării Acestea cuprind taxele şi alte cheltuieli aferente drepturilor de utilizare a rezultatelor cercetării/dezvoltării. 10.03 Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia programelor informatice Acestea cuprind toate cheltuielile efectuate pentru reproducerea autorizată şi/sau distribuţia de programe pentru calculator. 9. spectacole în direct etc. 9. emisiuni radio. a filmelor.9.05 Alte drepturi (patente şi taxe de licenţă) Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 9.04 Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia produselor audiovi zuale (filme.  Drepturi de distribuţie a programelor de film şi televiziune.  Drepturi de distribuţie pentru jocuri video descărcate de pe internet. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. taxe de licenţă şi alte drepturi de autor 9. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Drepturi de retransmisie televizată a evenimentelor sportive şi altele asemenea. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii legate de producţia programelor de televiziune. Servicii de afaceri 10.  Servicii legate de producţia programelor radio.  Servicii de decodare a canalelor de televiziune. 33 .01 Servicii juridice Se referă la servicii juridice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în procese penale.

 Consultanţă de autentificare sau certificare notarială.03 Consultanţă managerială şi de afaceri Se referă la servicii de consultanţă managerială şi de afaceri prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă în managementul financiar.  Cumpărări de spaţii publicitare în mass-media.  Contabilitate comercială pentru firme. 34 .  Consultanţă în producţie.02 Servicii de consultanţa contabilă.  Servicii pentru organizare de târguri şi expoziţii.  Servicii de arbitraj şi de conciliere juridică.  Consultanţă în managementul resurselor umane.  Marketing şi alte studii de piaţă.  Consultanţă în elaborarea documentelor şi instrumentelor juridice. marketing şi sondaje publice Se referă la servicii de publicitate.  Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri statutare. fiscală şi de audit prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Expertiză contabilă. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Întocmirea bilanţurilor financiare şi a documentelor fiscale.  Consultanţă şi planificare fiscală. 10.  Consultanţă în domeniul relaţiilor publice.04 Servicii de publicitate. 10.  Audit financiar. marketing şi sondaje publice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Proiectare şi realizare de produse publicitare.  Asistenţă tehnică în diferite domenii de activitate. 10.  Servicii juridice auxiliare.  Consultanţă în domeniul gestiunii comerciale. Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri judiciare şi alte domenii juridice. fiscală şi de audit Se referă la servicii de consultanţă contabilă. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10.  Cercetare şi dezvoltare în medicină şi farmacie. studii şi proiectare arhitecturală.  Cercetare şi dezvoltare în economie. psihologie şi filozofie.05 Servicii de cercetare şi dezvoltare Se referă la servicii de cercetare şi dezvoltare prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Cercetare şi dezvoltare în fizică.  Cercetare şi dezvoltare în sociologie.  Proiectare pentru instalaţii industriale. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Alte servicii de arhitectură. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Cercetare interdisciplinară. 10.08 Servicii tehnice Se referă la servicii tehnice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Asistenţă şi consultaţii tehnice pentru lucrări de construcţii.07 Servicii de inginerie Se referă la servicii de inginerie prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Proiectare de instalaţii mecanice şi electrice pentru clădiri.  Cercetare şi dezvoltare în matematică şi informatică. 35 . Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Cercetare şi dezvoltare în chimie şi biologie. 10.  Studii tehnice de fezabilitate.  Cercetare şi dezvoltare în alte ştiinţe. Studii de sondarea opiniei publice. 10.06 Servicii de arhitectură Se referă la servicii de arhitectură prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă.  Cercetare şi dezvoltare în tehnologie şi inginerie.  Cercetare şi dezvoltare în agricultură.  Servicii pentru promovarea produselor.

inclusiv a petelor de petrol. dezvoltarea şi exploatarea fondului forestier.  Alte servicii de curăţare şi refacere a mediului înconjurător.  Extracţia şi prepararea cărbunilor.  Conservarea. pescuitului etc.09 Servicii în domeniul agriculturii.10 Servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze Se referă la servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Servicii legate de producţia petrolieră şi gaze. 10.  Decopertarea solului contaminat.  Recoltarea culturilor agricole. explorare şi prospectare geologică.  Testare. pescuit.  Îmbunătaţiri funciare şi irigaţii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Cercetare.11 Servicii legate de protecţia mediului Se referă la servicii legate de protecţia mediului prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Tratarea deşeurilor radioactive şi a altor tipuri de deşeuri. 10.  Servicii de reproducţie şi selecţie în creşterea animalelor.  Prospectare şi explorare pentru combustibili minerali. Se referă la servicii în domeniul agriculturii şi pescuitului prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Închiriere de maşini agricole cu echipaj.  Servicii pentru mecanizarea agriculturii.  Îndepartarea efectelor poluarii.  Activităţi de vânătoare. certificare şi analiză tehnică.  Conservarea minelor.  Alte servicii tehnice. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de inspecţie tehnică. 36 .  Servicii pentru chimizare şi protecţie fitosanitară. 10.  Decontaminare şi igienizare.  Explorări geologice. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

37 . protocol etc.  Drepturi de retransmisie televizată a evenimentelor sportive şi altele asemenea.  Servicii de distribuire a filmelor.  Drepturi de distribuţie a programelor de film şi televiziune.12 Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup.  Drepturi baneşti ale actorilor sau regizorilor care realizează producţii î ntr-o altă ţară decat cea de rezidenţă.13 Leasing operaţional Acestea se referă la:  Recuperare leasing acordat nerezidenţilor. traduceri şi interpretări.  Servicii de imprimerie pe bază de comision sau contract.  Servicii legate de producţia programelor radio.) Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10. 11.01 Servicii audiovizuale Se referă la servicii audiovizuale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Înregistrări şi închirieri audio-video. curaţenie şi alte servicii comerciale Acestea pot cuprinde:  Selecţia şi plasarea forţei de muncă.  Servicii de asigurare a securităţii.  Servicii de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor. protecţie şi pază.  Servicii de catering pentru angajaţi.Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. organizare.14 Servicii de recrutare de personal.  Servicii de traducere şi interpretare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. control. Servicii culturale.  Servicii legate de producţia programelor de televiziune şi a filmelor artistice. 10. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10.  Servicii imobiliare.  Rambursari rate leasing primit de la nerezidenţi.  Servicii fotografice. educaţionale şi recreaţionale 11.

 Servicii religioase.  Alte servicii culturale şi recreaţionale. 38 . 11.  Servicii de decodare a canalelor de televiziune.  Servicii de asistenţă medicală ambulatorie. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Drepturi baneşti ale profesorilor rezidenţi care predau cursuri în străinatate.  Servicii de asistenţă pentru sănătate umană.02 Servicii educaţionale Se referă la servicii educaţionale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Furnizarea de cursuri prin corespondenţă.04 Alte servicii culturale şi recreaţionale Acestea pot cuprinde:  Servicii de asistenţă socială.  Drepturi baneşti ale profesorilor nerezidenţi care predau cursuri în România. arhivelor şi muzeelor.  Servicii de organizare şi promovare a evenimentelor artistice. Drepturi de distribuţie pentru jocuri video descărcate de pe internet. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Difuzarea de emisiuni educative prin televiziune sau internet.  Servicii de asistenţă stomatologică.  Servicii de baby-sitting şi consiliere pentru copii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 11.03 Servicii de sănătate Se referă la servicii educaţionale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Servicii de spitalizare şi sanatoriale.  Servicii ale bibliotecilor.  Servicii de asistenţă veterinară. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 11.  Servicii de organizare şi desfaşurare a evenimentelor sportive.

39 .  Salarii pentru lucrătorii rezidenţi ai ambasadelor străine.01 Chirii Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. consulate sau baze militare. 12.  Servicii de organizare a evenimentelor oficiale în cadrul ambasadelor sau bazelor militare.  Servicii ale misiunilor oficiale umanitare.  Alte servicii de protecţie şi pază pentru cladirile şi personalul din administraţia publică. consulatelor şi bazelor militare pentru bunuri şi servicii în ţările în care functionează precum şi la alte cheltuieli ale administraţiei publice în străinătate.  Aprovizionarea forţelor de păstrare a pacii şi a misiunilor militare comune.  Alte servicii administrative în domeniul sănătăţii. învăţământului.  Servicii de informare şi promovare prestate de reprezentanţe oficiale ale statului. fară ca bunurile să treacă fizic graniţa ţării.  Furnizare de utilităţi pentru ambasade sau pentru bazele militare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.12. protecţiei mediului şi a activităţilor sociale. 13. Servicii guvernamentale Se referă la se referă la cheltuielile ambasadelor. culturii.  Alte servicii administrative asociate activităţilor de justiţie.02 Alte servicii guvernamentale Acestea pot cuprinde:  Aprovizionare cu materiale şi obiecte de inventar.  Achiziţionare de mijloace fixe pentru bazele militare. Merchanting Se referă la se referă la cumpararea de bunuri de la un nerezident urmată de vânzarea către alt nerezident (operaţiune efectuată în aceeaşi perioadă de raportare).  Salarii pentru lucrătorii nerezidenţi ai ambasadelor României.  Alte servicii administrative legate de apararea naţională şi civilă. 12.  Achizitionare de masini de serviciu pentru ambasade.  Servicii de reparaţii şi întreţinere a ambasadelor sau bazelor militare.

 Împachetarea şi aplicarea etichetelor. revizii capitale la vapoare.02 Merchanting . 15. 13.  Asamblarea hainelor şi a componentelor electronice. împachetarea şi altele asemenea. aplicarea etichetelor. Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor 14. asamblarea.cumpărare de bunuri Se va raporta valoarea totală a cumpărărilor din cadrul merchanting-ului.13.vânzare de bunuri Se va raporta valoarea totală a vânzărilor din cadrul merchanting-ului.  Lichefierea gazelor naturale.01 Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Acestea includ activităţi cum ar fi: procesarea.03 Comisioane şi alte costuri aferente merchanting-ului Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 13.  Orice alte asamblări cu excepţia construcţiilor prefabricate (incluse la servicii de construcţii). avioane. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 40 . 15. efectuate de companii care nu deţin bunurile respective.01 Servicii de reparaţii şi întreţinere Acestea cuprind:  valoarea reparaţiilor bunurilor sosite special în România pentru reparaţii. Se exclud: reparaţiile calculatoarelor şi întreţinerea echipamentelor de transport în porturi şi aeroporturi. 14. Se includ  Rafinarea petrolului. alte echipamente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. recondiţionări. efectuate în străinătate. Servicii de reparaţii şi întreţinere Acestea se referă la reparaţii ale bunurilor aparţinând nerezidenţilor.01 Merchanting . Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. efectuate în România sau reparaţii ale bunurilor aparţinând rezidenţilor.

accize) Acestea sunt impozite datorate per unitate de bun sau de serviciu produs sau tranzacţionat. Taxe şi impozite 16. Acestea sunt impozite pe venituri. forţei de muncă precum şi drepturilor de proprietate sau de utilizare a terenurilor. pe proprietăţi etc. Sunt stabilite asupra veniturilor efective sau presupuse ale persoanelor fizice.02 Taxe şi impozite pe produs (TVA.02 Contribuţii sociale. aferente producţiei şi importului de bunuri şi servicii. Transferuri curente şi de capital 17. 16. 17.01 Taxe şi impozite pe venituri. terenuri sau alte bunuri imobile. alte echipamente. Ele includ de asemenea şi impozitele pe clădiri. revizii capitale la vapoare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. inclusiv pensiile la limita de vârstă.03 Impozite pe producţie Acestea sunt vărsăminte obligatorii fără contrapartidă care sunt percepute de administraţiile publice sau de instituţiile Uniunii Europene. Impozitul poate fi o anumită sumă de bani pe unitatea de bun sau serviciu. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Aceste impozite sunt datorate indiferent dacă se obţine sau nu profit.01 Subvenţii Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. avioane. gospodăriilor populaţiei. Se exclud: reparaţiile calculatoarelor şi întreţinerea echipamentelor de transport în porturi şi aeroporturi. sau poate fi calculat ca procent din preţul unitar sau din valoarea bunurilor şi serviciilor produse sau tranzacţionate. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. clădirilor sau a altor bunuri utilizate în producţie. societăţilor sau instituţiilor fără scop lucrativ. pensiile pentru persoanele cu dizabilitaţi şi anuităţi 41 . profituri şi câştiguri de capital. 16. 16. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 17. valoarea reparaţiilor bunurilor trimise special în strainatate pentru reparaţii. recondiţionări.

muzică sau programe de calculator ale căror drepturi de autor sunt protejate (acestea se includ la bunuri). pentru persoanele cu dizabilităţi şi altele. Se exclud Vânzarea sau cumpărarea de casete sau discuri audio sau video ce conţin filme.04 Achiziţii / vânzări de licenţe. amenzi etc.  Transferuri de sportivi în şi din România.  Patente.03 Iertări de datorie Iertarea de datorie presupune anularea voluntară efectuată de către creditor a unei datorii a debitorului sau a unei părţi din aceasta. 17. Încasările se vor raporta ca exporturi iar plăţile ca importuri. patente şi alte active asemanatoare Acestea cuprind încasări sau plăţi pentru achiziţii / vânzări de licenţe. 17.  Drepturi de vanzare a filmelor.  Fonduri financiare nerambursabile pentru asistenţă tehnică. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Acestea includ:  Taxe de asistenţă socială. copyright-uri. mărci înregistrate.  Cumpărare sau vânzare de terenuri. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări..05 Alte transferuri curente (sponsorizări.  Ajutoare financiare guvernamentale.) Acestea pot include:  Transferuri între guverne în scopul finanţării unor cheltuieli bugetare.  Contribuţii ale guvernului la organizaţii internaţionale. penalităţi. patente şi alte active asemanatoare cum ar fi:  Achiziţionarea. 42 . Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.Contribuţiile sociale sunt transferuri ale gospodăriilor populaţiei efectuate prin intermediul administraţiilor publice sau prin companii de profil pentru a fi scutite de povara financiară a unor riscuri sau necesităţi. 17. radio şi alte asemenea. programelor de televiziune. furnizarea de francize.  Plăţi sau încasări de pensii la limită de vârstă.  Plăţi interguvernamentale pentru salariile personalului care acordă asistenţă tehnică şi alte cheltuieli similare din fonduri nerambursabile.

 Transferuri financiare ale migratorilor. despăgubiri care nu sunt acoperite de asigurări: scurgeri de petrol.  Alte plăţi interguvernamentale. ştiintifice şi culturale. organizaţii religioase.  Donaţii. impozite.  Alte taxe aferente transferurilor de capital. moşteniri. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Transferuri reprezentând moşteniri. Taxe. programe de calculator sau altor imobilizări corporale sau necorporale.  Contribuţii ale membrilor la organizaţii şi organisme internaţionale.  Burse de studii.) Acestea pot include:  Finanţări externe guvernamentale nerambursabile pentru achiziţionare de echipamente. penalităţi. 43 .  Credite guvernamentale nerambursabile.  Subscripţii ale administraţiei guvernamentale la capitalul organizaţiilor nemonetare internaţionale.  Contribuţii periodice la societăţi de binefacere.  Sponsorizări şi alte transferuri baneşti curente. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 17. dote.  Taxe amanate la plată.  Taxe consulare percepute.  Bilete şi premii la loterii.06 Alte transferuri de capital (despăgubiri acordate de justiţie. explozii majore etc.  Pensii alimentare cuvenite.

fara zecimale Camp incorect ‘Numar mediu de salariati’ > 0. ... fara zecimale Camp incorect ‘Total valoare facturata a importurilor’ > 0. 3 (corespunzator Camp incorect cu luna trimestrului de raportare) Formulare ‘Servicii . 2.. ‘E-mail’ sunt Camp obligatoriu obligatorii in fiecare din sectiunile ‘Avizat de catre’ si ‘Intocmit de catre’ Campuri ‘Nume.. valabil la data de referinta ‘Tara partenerului nerezident’ este in nomenclatorul de tari. ‘Functie’ : alfanumerice de maximum Camp incorect 100 caractere Campuri ‘Telefon’. in cazul nerespectarii 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formular: ‘Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea’: Campurile ‘Nume. ‘Tara’ partenerului nerezident! Rand eroare . data de referinta ‘Total valoare facturata a exporturilor’ > 0. in fiecare din sectiunile Camp incorect ‘Avizat de catre’ si ‘Intocmit de catre’ Formular: ‘Detalii entitate raportoare’: ‘Capital social subscris’ > 0... valabil la TARA incorecta la randul .. Reguli de validare – STA-ITS Nr. ‘E-mail’: alfanumerice de maximum 50 caractere Camp incorect Adresa e-mail trebuie sa fie o adresa valida.B.. crt. prenume’.. corespunzator capitolului. ‘Telefon’. fara zecimale Camp incorect Pe un rand cu date la export/import trebuie completate codurile ‘Tip Eroare de validare: Formular .. fara zecimale Camp incorect ‘Cifra de afaceri’ >= 0. fara zecimale Camp incorect ‘Luna raportarii’ trebuie sa ia una din valorile 1. ‘Functie’.: selectati tipul serviciului si tara serviciu’. prenume’.’: ‘Tip serviciu’ este in nomenclatorul de tipuri de servicii TIP SERVICIU incorect la randul . 1 Validari preliminare Mesaje de eroare.

00 = 11.22 3.01.00 = 2.02 + 3. 2. + 9..00 = 9. 2.02 Formulare ‘Servicii . pentru export / import.03 + 3.03 + 11.19.03 8.01 + 16..03.11.04 9.00 = 17.03.01 + 3.02 + . 2.01 + 1.. + 17..02 + 8.02.02 + . 2.06 TARA incorecta la randul .00 = 13.01 + 6.18 2. 13.02. 2.03 6.. + 1..01 + 5.01 + 2. 13.00 = 10..04 4.01 + 11.21.00 = 8. 3.02 + 13.00 = 6. 2. 2. 2..04 12.00 = 5. 2.00 = 4.15.18.02 13.03 + 8.01 In fiecare capitol.01 + 13.02 + .’: ‘Tara partenerului nerezident’ trebuie sa fie diferita de Romania (RO).08..00 = 1. 2.02 + .14 15 16 17 Formulare ‘Servicii . 3.10. 2.06.01. + 10.02 + . 2.04.02 + 16. 6. 3.. ‘ (exporturi/importuri) diferit de total calulat (valoare)! 45 ... 6.01 + 12.20. + 2.01 + 17.02. 2.02 + 11..17. 2.09.’: ‘Total valoare facturata a exporturilor’ nu trebuie completat pe randurile 2. 2. 6.03 17.02 + 5.05 10..’: ‘Total valoare facturata a importurilor’ nu trebuie completat pe randurile 2.00 = 16.. conform formulei: 1... Nu trebuie completat campul EXPORT pentru randul … Nu trebuie completat campul IMPORT pentru randul … Eroare de validare: ‘Total servicii de .03.02 5. 2.14 11.01 + 4.16..03 16.01.01 + 9.05.01 + 8.07. 2.02 + 6.01 + 10.. pe fiecare rand Formulare ‘Servicii .00 = 3.22.14.00 = 12..12. 2. ‘Total servicii’ este egal cu suma componentelor. 2.

. atunci clasa CAEN a raportorului este in lista: 6511.. 6512... 6530.. 6512.. Societatile de asigurari si administratorii de fonduri de pensii nu pot completa randul .. 2. . 6629. 6622. 6530..13. pentru fiecare serviciu (cod rand) din cadrul formularului 2 Formulare ‘Servicii de asigurari’: Daca exista date pe oricare din randurile 2.01.14.’ din fiecare luna: ‘Tara partenerului nerezident’ trebuie sa fie unica. Validari de business Crt.. in cazul nerespectarii A fost transmis de 2 ori randul . atunci randurile 2.. pentru tara . 46 .. 6629 3 Formulare ‘Servicii de asigurari’: Daca clasa CAEN a raportorului este in lista: 6511. 2. si luna … Numai societatile de asigurari si administratorii de fonduri de pensii pot completa randul .. 1 Formulare ‘Servicii . 6520. 6520.22 nu trebuie sa aiba date Mesaje de eroare....Nr.. . 6622.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful