BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Direcţia Statistică

RAPDIR – Sistem de raportări directe către BNR

Tip raportare: Cod STA-ITS Denumire Comertul international cu servicii

A. Metodologie .............................................................................................................. 3 I. II. 1. 2. 3. 4 III. IV. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Macheta de raportare.............................................................................................. 3 Cadrul general ........................................................................................................ 7 Obiectivul cercetării statistice ........................................................................ 7 Cadrul legal .................................................................................................... 7 Concepte şi definiţii ....................................................................................... 7 Frecvenţă raportare ........................................................................................ 9 Instrucţiuni de completare a formularului ITS................................................. 10 Nomenclator de servicii, definiţii, metodologie .............................................. 13 Servicii de transport ..................................................................................... 13 Servicii de asigurări ..................................................................................... 21 Servicii ale fondurilor de pensii ................................................................... 26 Servicii de construcţii .................................................................................. 26 Servicii de comunicaţii ................................................................................ 28 Servicii de turism ......................................................................................... 29 Servicii financiare ........................................................................................ 30 Servicii informatice şi de media .................................................................. 31 Patente, taxe de licenţă şi alte drepturi de autor........................................... 33 Servicii de afaceri ........................................................................................ 33 Servicii culturale, educaţionale şi recreaţionale........................................... 37 Servicii guvernamentale............................................................................... 39 Merchanting ................................................................................................. 39 Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea Servicii de reparaţii şi întreţinere ................................................................. 40 Taxe şi impozite ........................................................................................... 41 Transferuri curente şi de capital ................................................................... 41

terţilor 40 15. 16. 17.

B. Reguli de validare – STA-ITS ................................................................................. 44

2

A. Metodologie I. Macheta de raportare
PERSOANA CARE A AVIZAT RAPORTAREA 1. Nume şi prenume: 2. Funcţie: 3. Telefon: 4. E-mail: PERSOANA CARE A ÎNTOCMIT RAPORTAREA 1. Nume si prenume: 2. Funcţie: 3. Telefon: 4. E-mail: DETALII ENTITATE RAPORTOARE Capital social subscris Lei (RON) Cifră de afaceri Lei (RON) Număr mediu de salariaţi
Moneda de raportare: RON

SERVICII DERULATE ÎN RELAŢIA CU NEREZIDENŢII
Ţara partenerului nerezident 1 Total valoare facturată a exporturilor de servicii 2 Total valoare facturată a importurilor de servicii 3

Cod rand 0 1 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15

Tip serviciu A Servicii de transport Total (1.01+1.02+………..+1.17+1.18) Transport maritim de pasageri Transport maritim de mărfuri Alte servicii de transport maritim Transport aerian de pasageri Transport aerian de mărfuri Alte servicii de transport aerian Transport de pasageri pe calea ferată Transport de mărfuri pe calea ferată Alte servicii de transport pe calea ferată Transport auto de pasageri Transport auto de mărfuri Alte servicii de transport auto Transport spaţial Transport prin conducte şi cabluri electrice Transport fluvial de pasageri

1.16 1.17 1.18 2 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05

2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18

2.19 2.20 2.21 2.22 3 3.00 3.01 3.02

Transport fluvial de mărfuri Alte servicii de transport fluvial Alte servicii auxiliare de transport (neincluse la punctele 1.03, 1.06, 1.09, 1.12, 1.17) Servicii de asigurări Total (2.01+2.02+……...+2.21+2.22) Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurări de viaţă Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurări de viaţă Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurarea bunurilor transportate Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie, garantar ea creditelor etc.) Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru alte tipuri de asigurări directe Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru alte tipuri de asigurări directe Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Prime plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări la societăţi de asigurare nerezidente Despăgubiri încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări de la societăţi de asigurare nerezidente Servicii auxiliare ale societăţilor de asigurări (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Prime plătite de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Despăgubiri încasate de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) Servicii ale fondurilor de pensii Total (3.01+3.02+3.03+3.04) Contribuţii încasate de fonduri de pensii rezidente de la nerezidenţi Drepturi de pensii plătite nerezidenţilor de fondurile de pensii rezidente

4

02 10. întreţinre şi reparaţii calculatoare şi sisteme informatice etc.02+6.03 7 7.03 6 6.00 7. marketing şi sondaje publice Servicii de cercetare şi dezvoltare Servicii de arhitectură Servicii de inginerie Servicii tehnice Servicii în domeniul agriculturii.01 5.02+……. 8. fiscală şi de audit Consultanţă managerială şi de afaceri Servicii de publicitate. pescuitului etc.13+10.) Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă.00 8.05 10 10.14) Servicii juridice Servicii de consultanţa contabilă.00 4. organizare.+10.03 3.03 10.03+9.04 10.01) Servicii financiare Servicii informatice şi de media Total (8.02 8.02+5.05 10.00 10.04 9 9.3.00 5.01+10.01 8.02) Servicii de construcţii prestate de companii rezidente în străinatate Servicii de construcţii prestate de companii nerezidente în România Servicii de comunicaţii Total (5.10 10.05) Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate Licenţe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia programelor informatice Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia produselor audiovizuale (filme. control.04 4 4.02 9. spectacole în direct etc. protocol etc. audio.06 10.03 9. emisiuni radio.01+5.03) Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru nerezidenţii care călătoresc în România Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru rezidenţii care călătoresc în străinatate Călătorii în străinatate în interes de serviciu (de afaceri) Servicii financiare Total (7.01 6.02 6.08 10.11 10.02+9. livrare programe special dezvoltate pentru clienţi. taxe de licenţă şi alte drepturi de autor Total (9.04) Comercializarea programelor informatice (vânzare/cumpărare software.01+9.04 9.00 9.12 Contribuţii plătite de rezidenţi la fonduri de pensii nerezidente Servicii auxiliare ale fondurilor de pensii (comisioane.03+8.03) Servicii poştale Servicii de curierat Servicii de telecomunicaţii Servicii de turism Total (6.01+8.01+6.01 10.03 8.02+8. Servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze Servicii legate de protecţia mediului Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup.) 5 .09 10.01+4. consultanţă neincluse în contribuţii) Servicii de construcţii Total (4.07 10.) Alte drepturi (patente şi taxe de licenţă) Servicii de afaceri Total (10. programe informatice.01 8.02 5 5.04+9. licenţe) Alte servicii informatice (consultanţă privind componente hardware.02 5.01 9. video şi altele) Alte servicii informaţionale Patente.00 6.01 4.

02) Chirii Alte servicii guvernamentale Merchanting Total (13.13 10.vânzare de bunuri Merchanting .01 11.02 16. despăgubiri care nu sunt acoperite de asigurări: scurgeri de petrol.01 13.01+16.04 17.01 15 15.05+17.03 11.03) Merchanting .00 14.cumpărare de bunuri Comisioane şi alte costuri aferente merchanting-ului Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Total (14.. traduceri şi interpretări.00 15.03 17 17.04+17.03+11.02+13.14 11 11. inclusiv pensiile la limita de vârstă.04 12 12.06) Subvenţii Contribuţii sociale.01+11. pe proprietăţi etc.02+17.00 11.00 12.02 11.02 17.01+17.03+17. pensiile pentru persoanele cu dizabilitaţi şi anuităţi Iertări de datorie Achiziţii / vânzări de licenţe.00 13. amenzi etc.00 16.06 Leasing operaţional Servicii de recrutare de personal. penalităţi.01 16.04) Servicii audiovizuale Servicii educaţionale Servicii de sănătate Alte servicii culturale şi recreaţionale Servicii guvernamentale Total (12. curaţenie şi alte servicii comerciale Servicii culturale. protecţie şi pază.03 17.02+11.01 17. accize) Impozite pe producţie Transferuri curente şi de capital Total (17.01+13. Taxe şi impozite pe produs (TVA.) Alte transferuri de capital (despăgubiri acordate de justiţie.01 12.05 17.02 13 13. patente şi alte active asemanatoare Alte transferuri curente (sponsorizări.01) Servicii de reparaţii şi întreţinere Taxe şi impozite Total (16.00 17. explozii majore etc.01) Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Servicii de reparaţii şi întreţinere Total (15.10.) 6 .03) Taxe şi impozite pe venituri. educaţionale şi recreaţionale Total (11.03 14 14.01 16 16.02+16.01+12.02 13.

Cadrul general 1. Cercetarea ITS permite producerea statisticii balanţei de plăţi în conformitate cu standardele internaţionale din domeniu.1 3. 9. În cadrul UE.asp .org/unsd/nationalaccount/sna2008. 49 din legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.II.17. în conformitate cu art. (4) şi (5) din legea nr. persoane juridice sau bunuri economice) sau care facilitează schimbul de produse sau active financiare. Datele statistice colectate vor fi folosite pentru compilarea. din cadrul balanţei de plăţi a României. Transferuri curente şi Transferuri de capital. paragraful 6. a). adoptat de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite (UNSC). Obiectivul cercetării statistice Obiectivul cercetării statistice constă în colectarea datelor statistice privind comerţul internaţional cu servicii realizat de operatorii economici rezidenţi în relaţie cu nerezidenţii. Concepte şi definiţii Serviciile reprezintă rezultatul activităţilor economice care modifică starea unor unităţi consumatoare (persoane fizice. (2). raportarea serviciilor internaţionale direct de către operatorii economici rezidenţi constituie o practică recomandată pentru culegerea acestui tip de date statistice. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi cu art. a articolelor Servicii. alin. Atribuţia compilării balanţei de plăţi îi revine Băncii Naţionale a României în baza prevederilor legii nr. alin (3). definirea lor trebuie să ţină seama în mod obligatoriu de o 1 Conform SNA 2008.un.1 Serviciile reprezintă activităţile care satisfac anumite necesităţi individuale sau sociale fără a se concretiza în produse de sine stătătoare. Versiunea electronică a documentului poate fi accesată la adresa: http://unstats. 2. SNA 2008 (System of National Accounts 2008) reprezintă ultima versiune a standardului internaţional aplicabil în domeniul statisticii conturilor naţionale. Având în vedere specificul serviciilor. lit. 3. 6. în conformitate cu standardele internaţionale din domeniu. în perioada de raportare. art. Cadrul legal Datele statistice sunt colectate de către Banca Naţională a României.

consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în străinătate. fiind create şi consumate la interfaţa prestator de servicii – client. Cele mai importante caracteristici care evidenţiază această diferenţă sunt: a) intangibilitatea – serviciile nu au formă materială fiind în majoritatea cazurilor procese. c) simultaneitatea – această caracteristică reflectă faptul că.3 Importurile de servicii: reprezintă servicii prestate de catre nerezidenţi rezidenţilor. d) perisabilitatea – cele mai multe dintre servicii există doar pe durata prestării lor. momentele producerii şi respectiv. Calitatea serviciilor diferă deseori deoarece.serie de caracteristici care duc la identificarea şi diferenţierea serviciilor de bunurile materiale.4 Rezidenţi:2  persoane fizice . este foarte probabil ca acelaşi serviciu să difere de fiecare dată în ceea ce priveşte calitatea. birouri aparţinând persoanelor juridice străine sau altor entităţi străine. consumului coincid. agenţii. 3. reprezentanţe. înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în România. care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României. cetăţeni străini şi apatrizi. 3. 2 lit. cu domiciliul în România atestat cu documente de identitate emise conform legii.  ambasade.2 Exporturile de servicii: reprezintă servicii prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor. cetăţeni străini şi apatrizi cu domiciliul în România. b) eterogenitatea – serviciile sunt rezultatele eterogene ale unei activităţi economice.  persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în România. în mod independent.  sucursale. neputând fi stocate şi utilizate ulterior. în cazul serviciilor. a) din Regulamentul BNR nr. 2 Conform art. precum şi persoane fizice. 3. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României.cetăţeni români. cetăţeni români. 8 . în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. Simultaneitatea presupune participarea consumatorului la prestarea serviciilor.

agenţii.20 iulie se vor transmite raportările aferente trimestrului II. consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România.3.  în perioada 1 . 3. 3 Conform art. reprezentanţe. cu domiciliul în străinătate atestat cu documente de identitate emise conform legii. remizele şi alte reduceri acordate clienţilor. 2 lit. 9 . acestea se vor raporta separat. lucrărilor executate. pentru fiecare lună din cadrul trimestrului de raportare.20 aprilie se vor transmite raportările aferente trimestrului I. în mod independent. serviciilor prestate. birouri şi orice alte entităţi ale persoanelor juridice române sau altor entităţi române. înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în străinătate.20 ianuarie se vor transmite raportările aferente trimestrului IV.6 Cifra de afaceri: reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate. prin intermediul chestionarului electronic. vor raporta trimestrial. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României.  sucursale.5 Nerezidenţi:3  persoane fizice . precum şi organizaţii internaţionale sau reprezentanţe ale unor astfel de organizaţii care funcţionează în România.  persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în străinătate.  în perioada 1 . care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice în străinătate.  ambasade.  în perioada 1 . b) din Regulamentul BNR nr. cetăţeni străini. precum şi persoane fizice. 4 Frecvenţă raportare Firmele rezidente selectate să participe la cercetarea statistică. Astfel:  în perioada 1 . precum şi a altor venituri din exploatare. mai puţin rabaturile.cetăţeni străini. cetăţeni români şi apatrizi. cetăţeni români şi apatrizi cu domiciliul în străinătate. tranzacţiile de natura serviciilor (importuri şi/sau exporturi) derulate cu nerezidenţii.20 octombrie se vor transmite raportările aferente trimestrului III. în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. Raportarea se va efectua până pe data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.

Instrucţiuni de completare a formularului ITS În urma selectării raportării STA-ITS este afişat primul formular al acesteia Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea. Ţara trebuie să fie diferită de România.III.  Număr mediu de salariaţi: se va completa numărul mediu de salariaţi pentru perioada de referinţă. Utilizatorul trebuie să parcurgă toate cele 11 formulare aferente acestei raportări. Primele două sunt obligatorii iar următoarele se completează în măsura în care au existat tranzacţii de natura celor descrise în formulare. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii.01-1. Toate valorile vor fi exprimate în lei (RON). numere întregi. Aceasta va fi o condiţie de validare. 10 .  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului de transport. Formularele sunt următoarele: Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea Se vor completa datele de contact ale persoanelor care au întocmit şi avizat raportarea.18) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 1. Detalii entitate raportoare Se vor completa următoarele:  Capital social subscris: se va completa valoarea capitalului social subscris pentru perioada de referinţă. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii. Toate câmpurile colorate cu galben sunt obligatorii.18 din nomenclatorul serviciilor. Servicii de transport lunile 1-3 (capitolele 1.  Cifra de afaceri: se va completa valoarea cifrei de afaceri pentru perioada de referinţă.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident.01-1. Toate câmpurile colorate cu galben sunt obligatorii.

04 din nomenclatorul serviciilor. Acestea condiţii de validare.013. vor reprezenta Servicii de asigurari si servicii ale fondurilor de pensii lunile 1-3 (capitolele 2.04) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 2. 11 . Ţara trebuie să fie diferită de România. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului.  Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă. Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri). pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus.  Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi). Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri).  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus.  Total servicii de transport: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON).01-3.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului servicii de transport. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii.

Acestea vor reprezenta condiţii de validare. Acestea condiţii de validare.13 pot fi raportate numai de către societăţile de asigurări sau fondurile de pensii.  Total servicii de asigurări: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip.02.14. Atenţie ! Tipurile de servicii ce apar în chestionar la capitolele 2.  Total servicii ale fondurilor de pensii: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip. … . vor reprezenta 12 .  Valorile vor fi exprimate în lei (RON).01. … .15. 2. altele decât societăţi de asigurări sau fonduri de pensii. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.2.2. Nu se va c ompleta acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi).  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus. Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă. respectiv societăţile care au ca activitate principală una din următoarele clase: CLASA 6511 6512 6520 6530 6622 6629 DESCRIERE Activităţi de asigurări de viaţă Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) Activităţi de reasigurare Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii Tipurile de servicii ce apar în nomenclator la capitolele 2.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului aferent.22 pot fi raportate numai de către firme rezidente. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus. 2.

prezentat în partea a III-a a acestei metodologii. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi).06 din nomenclatorul serviciilor.  Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă.01 Transport maritim de pasageri Servicii de transport maritim de pasageri nerezidenţi efectuat cu nave ce aparţin rezidenţilor şi de pasageri rezidenţi efectuat cu nave ce aparţin nerezidenţilor. vor reprezenta IV.Alte servicii lunile 1-3 (capitolele 4. Ţara trebuie să fie diferită de România. 13 . Nomenclator de servicii.06) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 4. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri).  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident. definiţii.  Pentru fiecare tip de serviciu se va completa şi totalul pe ţări. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. metodologie 1.01-17.  Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului aferent. Acestea condiţii de validare.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON).01-17. Servicii de transport 1. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus.

 Servicii de închirieri de nave cu echipaj. Transport poştal maritim pentru curieri nerezidenţi. 14 .  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul maritim de călători. pe perioade limitate. asociate cu:     Exporturile şi importurile de bunuri. al macaralelor plutitoare şi al instalaţiilor de dragare plutitoare. pentru transportul călătorilor. băuturi sau alte bunuri. Se includ  Închirierea navelor maritime cu echipaj. 1.  Aprovizionare cu alimente.  Croazierele din interiorul Romaniei care sunt parte a pachetelor turistice (acestea sunt incluse la servicii de turism). Se exclud  Închirierea navelor maritime fara echipaj – se consideră leasing operaţional.  Închirierea de nave fara echipaj – se consideră leasing operaţional. Se exclud  Serviciile de transport de pasageri nerezidenţi efectuate cu nave ce aparţin rezidenţilor pe teritoriul României (acestea se vor include la serviciile de turism).  Remorcarea legată de transportul platformelor de forare. de către transportatorii maritimi pentru consumul călătorilor.02 Transport maritim de mărfuri Se referă la servicii de transport maritim de mărfuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor.Se includ  Costul transportului maritim. Serviciile de curierat prestate de companii specializate Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Comerţul de tranzit. Transportul bunurilor între terţe ţări (cross-trade). ca parte a pachetelor turistice de călătorie.  Leasing-ul financiar. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pentru transportul mărfurilor.  Leasing-ul financiar.

Se exclud  Serviciile de transport efectuate de catre rezidenţi pentru nerezidenţi pe teritoriul ţării rezidente (aceste servicii se includ la turism).  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depaşesc limita admisă la transportul aerian. Împachetarea şi reîmpachetarea bunurilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.04 Transport aerian de pasageri Se referă la servicii de transport aerian de pasageri nerezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor rezidente şi/sau de pasageri rezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor nerezidente. pe perioade limitate. etc.03 Alte servicii de transport maritim Se referă la servicii aferente transportului maritim prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. Dragarea. pentru transportul călătorilor.  Închirieri de aeronave cu echipaj. băuturi sau alte bunuri de către transportatorii aerieni pentru consumul călătorilor. asociate cu:        Încărcarea sau descărcarea containerelor. 1.  Închirierea aeronavelor prin leasing financiar. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.05 Transport aerian de mărfuri Se referă la servicii de transport aerian de mărfuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor asociate cu: 15 . Întreţinerea şi reparaţiile mijloacelor de transport maritim.  Aprovizionarea cu alimente. pilotajul maritim pentru intrarea/ieşirea din porturi. Serviciile de salvare şi repunere pe linia de plutire a navelor naufragiate. asistenţă pentru navigaţie. Serviciile de exploatare a porturilor.1. 1. ca parte a pachetelor turistice de călătorie. Stocarea şi înmagazinarea bunurilor.  Închirierea aeronavelor fără echipaj. Se includ  Costul biletelor de călătorie cu avionul.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Tranzacţiile între companii naţionale de transport feroviar trebuie înregistrate pe bază brută:   ca intrări (exporturi) pentru ţara ce corespunde cursei rezidente plătite în străinatate. Se exclud  Închirierea aeronavelor fără echipaj. Stocare şi înmagazinare a marfurilor transportate cu avionul. Împachetare şi reîmpachetare a mărfurilor transportate cu avionul.06 Alte servicii de transport aerian Se referă la servicii prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încărcare sau descărcare de containere transportate cu avionul. ca ieşiri (importuri) pentru ţara ce corespunde cursei nerezidente plătibile pe teritoriul rezident. control trafic aerian.  Închirierea aeronavelor prin contracte de leasing. Servicii asociate cu operaţiunile de salvare.07 Transport de pasageri pe calea ferată Se referă la servicii de transport feroviar de persoane nerezidente efectuate de către companii de transport feroviar rezidente şi/sau servicii de transport feroviar de persoane rezidente efectuate de către companii de transport feroviar nerezidente. pilotaj.  Serviciile de curierat prestate de companii specializate. curăţare şi dezinfecţie a avioanelor. 1. Transportul bunurilor care tranzitează România. Transportul poştei pentru oficiile poştale şi curieri. Se include Închirierea aeronavelor cu echipaj pentru transport de bunuri. Servicii suport pentru aeroporturi. Servicii de întretinere. Remorcare. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Transportul de bunuri pentru terţe economii.    Exporturile şi importurile de bunuri. 16 .

10 Transport auto de pasageri Se referă la servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii rezidente pentru nerezidenţi şi/sau servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii nerezidente pentru rezidenţi. curăţare şi reparaţii ale mijloacelor de transport feroviar. Se exclud Serviciile de curierat prestate de companii specializate. Împachetare şi reîmpachetare a bunurilor transportate pe calea ferată. Servicii operaţionale în staţii. Operaţiuni de salvare în cazul accidentelor sau deraierilor. Se includ Serviciile de încărcare/descărcare prestate de companiile feroviare. Tranzacţiile între companii naţionale de transport feroviar trebuie înregistrate pe bază brută:   ca intrări (exporturi) pentru ţara ce corespunde cursei rezidente plătite în străinatate. Întreţinere. 17 .Se exclud Cheltuielile în tren care nu sunt incluse în acordurile companiilor feroviare (înregistrate la servicii de turism).09 Alte servicii de transport pe calea ferată Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încarcare sau descarcare de containere transportate pe calea ferată. 1. Servicii de remorcare şi control al traficului feroviar.08 Transport de mărfuri pe calea ferată Se referă la servicii de transport de bunuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. 1. ca ieşiri (importuri) pentru ţara ce corespunde cursei nerezidente plătibile pe teritoriul rezident. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Stocare şi depozitare a mărfurilor transportate pe calea ferată. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 1.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Leasingul financiar. Transport rutier de bunuri pentru terţe economii. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.Se includ  Costul biletelor de călătorie auto.12 Alte servicii de transport auto Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Încarcare sau descarcare containere transportate cu mijloace de transport auto.11 Transport auto de mărfuri Se referă la servicii de transport de bunuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor.  Închirieri de vehicule rutiere comerciale cu şofer. efectuată de către transportatorii rutieri pentru consumul călătorilor. pe perioade limitate.  Închirierea vehiculelor auto fara şofer. ca parte a pachetelor turistice. 1.  Aprovizionare cu alimente. Transport rutier poştal efectuat pentru curieri şi pentru oficii poştale. Se include Închirierea mijloacelor de transport rutiere cu şofer pe perioadă determinată.  Taxa pentru vehicule ce depaşesc limita admisă de gabarit sau tonaj. pentru transportul calatorilor.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul rutier de călători. Se exclud  Serviciile de transport auto de pasageri prestate de către rezidenţi pentru nerezidenţi pe teritoriul tarii rezidente (incluse la turism). 18 . Se exclud  Închirierea vehiculelor auto fără şofer.  Leasingul financiar. băuturi sau alte bunuri. Transport rutier de bunuri care tranzitează România. asociate cu:     Exporturile şi importurile de bunuri în şi din ţara în cauză.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii anexe distribuţiei de electricitate. Întreţinere şi reparaţii ale mijloacelor de transport rutier. Se exclud Reparaţiile şi întreţinerea sateliţilor din spaţiu (aceste servicii se includ la telecomunicaţii). 19 . Transportul în spaţiu de bunuri şi pasageri.. control de trafic etc.13 Transport spaţial Se referă la servicii de lansare a sateliţilor prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de catre nerezidenţi rezidenţilor şi alte operaţiuni efectuate de către operatori de echipamente spaţiale cum ar fi:   Taxe încasate pentru lansarea sateliţilor. de pasageri nerezidenţi cu nave ce aparţin rezidenţilor şi de pasageri rezidenţi cu nave ce aparţin nerezidenţilor.      Stocare şi depozitare de bunuri transportate cu mijloace de transport auto. Operaţii de salvare în cazul accidentelor rutiere. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe căi navigabile. Se include Costul transportului curentului electric când acesta este separat de procesul producţiei şi distribuţiei acestuia. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Servicii operaţionale de parcare a autovehiculelor. gaz şi alte produse petroliere. 1. 1.  Provizioanele (rezervele) de energie electrică (acestea se includ la bunuri). Împachetare şi reîmpachetare bunuri transportate cu mijloace de transport auto. Se exclud  Servicii anexe distribuţiei de apa.14 Transport prin conducte şi cabluri electrice Se referă la servicii de transport prin conducte sau cabluri electrice prestate de către rezidenţi pentru nerezidenţi sau prestate de către nerezidenţi pentru rezidenţi. 1. Servicii de tractare.15 Transport fluvial de pasageri Se referă la servicii de transport fluvial.

prestate pentru nerezidenţi. canale şi lacuri prestate de rezidenţi pentru nerezidenţi sau de nerezidenţi pentru rezidenţi asociate cu:     Exportul şi importul de bunuri.  Transportul fluvial de mărfuri pe teritoriul mai multor ţări. Transportul fluvial de bunuri care tranzitează România.  Transportul fluvial de mărfuri pe teritoriul unei singure ţări. pe teritoriul tarii rezidente (incluse la turism). băuturi sau alte bunuri. 1.  Serviciile de curierat efectuate de companii de specialitate.  Închirieri de vase fluviale cu echipaj pentru transportul călătorilor. Transportul poştal fluvial efectuat pentru curieri nerezidenţi.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul fluvial. Se exclud  Serviciile de transport fluvial de pasageri cu nave ce aparţin rezidenţilor.16 Transport fluvial de mărfuri Se referă la servicii de transport de mărfuri pe râuri.  Leasing-ul financiar. Se includ  Închirieri de mijloace de transport fluvial cu echipaj. ca parte a pachetelor turistice de călătorii. făcută de către transportatori fluviali pentru consumul călătorilor.17 Alte servicii de transport fluvial Se referă la servicii prestate nerezidenţilor sau cumpărate de la aceştia cum ar fi: 20 . Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 1.  Închirierea navelor fără echipaj.  Leasing-ul financiar.Se include  Costul biletelor de călătorie cu mijloacele de transport fluvial. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se exclud  Închirierea navelor de transport fluvial fără echipaj. Transportul fluvial de bunuri pentru terţe economii.  Aprovizionare cu alimente.

01 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi. 2. reparaţia şi curăţarea echipamentelor.18 Alte servicii auxiliare de transport (neincluse la punctele 1. Tractare. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 21 .02 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru asigurările de viaţă ale nerezidenţilor. 1. Aceste categorii vor fi folosite numai pentru serviciile auxiliare de transport care nu au legatura cu o anumita metodă de transport mai sus menţionată. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Stocare şi înmagazinare a mărfurilor transportate pe apele interioare. 1. Servicii operaţionale de transport.  Întreţinere.09.17) Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încărcare/descărcare de containere.  Servicii de salvare şi de repunere pe linia de plutire a navelor fluviale naufragiate. reparaţii la mijloace de transport fluvial. Încărcare sau descărcare containere transportate cu mijloace de transport fluvial. Operaţiuni de salvare. asistenţă trafic pentru mijloace de transport. 1.  Împachetare şi reîmpachetare mărfuri transportate cu mijloace de transport fluvial.  Servicii de remorcare pentru acostarea navelor fluviale în docuri.03.06. pilotaj. 1. Înmagazinare şi depozitare.12.  Servicii de exploatare a porturilor fluviale. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Întreţinerea. Servicii de asigurări 2. Împachetare şi reîmpachetare. 1. 2. pentru asigurările de viaţă.

pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Prime pentru asigurări împotriva pierderilor pecuniare. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Prime pentru asigurarea mijloacelor de transport. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. cutremur. 2.04 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru asigurarea bunurilor nerezidenţilor. 22 .) Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. garantarea creditelor etc.05 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.2.  Prime pentru asigurări în caz de incendiu.) Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor.  Prime pentru alte asigurări. 2. pentru asigurarea bunurilor transportate. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii.07 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pen tru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru alte tipuri de asigurări directe.03 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi. garantarea creditelor etc. 2. Acestea se referă la:  Prime pentru asigurări de sănătate sau accidente.06 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie.

pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Acestea se referă la:  Despăgubiri din asigurări de sănătate sau accidente. 2. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2.12 Despăgubiri încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări de la societăţi de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de către societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările făcute la societăţile de asigurare nerezidente.  Despăgubiri din asigurări ale mijloacelor de transport. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Despăgubiri din alte asigurări.08 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru alte tipuri de asigurări directe ale nerezidenţilor.  Despăgubiri din asigurări împotriva pierderilor pecuniare.  Despăgubiri din asigurări în caz de incendiu. 2. cutremur.2. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii. 23 .09 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru reasigurările societăţilor de asigurare nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.10 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările societăţilor de asigurare nerezidente.11 Prime plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări la societăţi de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările făcute la societăţile de asigurare nerezidente.

pentru asigurările de viaţă făcute la nerezidenţi.18 Prime plătite de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie. alţii decât societăţile de asigurare. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. alţii decât societăţile de asigurare. pentru asigurarea bunurilor transportate făcută la nerezidenţi. Acestea se referă la:  Comisioanele agenţilor şi brokerilor. evaluări neincluse în prime) Se va raporta valoarea totală acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.13 Servicii auxiliare ale societăţilor de asigurări (comisioane.  Servicii de evaluare a bunurilor. 2. 2.2. 2. alţii decât societăţile de asigurare.  Servicii administrative pentru intervenţii în cazul producerii evenimentelor asigurate.16 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi. 2.  Calcularea primelor şi riscurilor de asigurare. 2.15 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.14 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi. pentru asigurările de viaţă făcute la nerezidenţi. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de monitorizare şi reglementare a primelor şi despăgubirilor.) 24 . garantarea creditelor etc. consultanţă.  Servicii de consultanţă pentru asigurări.17 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate la societăţile de asigurare nerezidente.

19 Despăgubiri încasate de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie.  Despăgubiri din alte asigurări.  Prime pentru alte asigurări. garantarea creditelor etc. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii. pentru acoperirea riscurilor financiare. cutremur.  Prime pentru asigurări în caz de incendiu.) Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Prime pentru asigurări ale mijloacelor de transport. cutremur. de la societăţi de asigurare nerezidente. pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente.Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi.  Despăgubiri din asigurări în caz de incendiu. 2. pentru alte t ipuri de asigurări directe.21 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pentru alte tipuri de asigurări directe.  Despăgubiri din asigurări împotriva pierderilor pecuniare. Acestea se referă la:  Despăgubiri din asigurări de sănătate sau accidente.  Despăgubiri din asigurări ale mijloacelor de transport. către societăţi de asigurare nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. de la societăţi de asigurare nerezidente. 25 .20 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii.  Prime pentru asigurări împotriva pierderilor pecuniare. Acestea se referă la:  Prime pentru asigurări de sănătate sau accidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

 Lucrări de construcţii noi în străinătate. 26 . pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. consultanţă. 3.  Servicii de consultanţă pentru asigurări. 3.01 Contribuţii încasate de fonduri de pensii rezidente de la nerezidenţi Se va raporta valoarea totală contribuţiilor încasate de fondurile de pensii rezidente de la nerezidenţi. Servicii de construcţii 4. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Alte comisioane aferente fondurilor de pensii.01 Servicii de construcţii prestate de companii rezidente în străinatate Se va raporta valoarea totală a acestora.2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 4.  Lucrări de construcţii hidrotehnice în străinătate. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 3. Astfel de servicii pot fi:  Lucrări de organizare a şantierelor aflate în străinătate. 3. evaluări neincluse în prime) Se va raporta valoarea totală acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Servicii ale fondurilor de pensii 3.03 Contribuţii plătite de rezidenţi la fonduri de pensii nerezidente Se va raporta valoarea totală contribuţiilor plătite de rezidenţi fondurilor de pensii nerezidente.04 Servicii auxiliare ale fondurilor de pensii (comisioane. consultanţă neincluse în contribuţii) Se va raporta valoarea totală a acestora.  Lucrări de construcţii pentru transportul prin conducte şi cabluri.02 Drepturi de pensii plătite nerezidenţilor de fondurile de pensii rezidente Se va raporta valoarea totală drepturilor de pensii plătite nerezidenţilor de către fondurile de pensii rezidente.22 Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane. Acestea se referă la:  Comisioanele agenţilor şi brokerilor.  Calcularea primelor şi riscurilor de asigurare. Astfel de servicii pot fi:  Servicii de consultanţă aferente fondurilor de pensii.  Servicii de evaluare a bunurilor.

 Servicii de închiriere a utilajelor de construcţii şi demolare.  Lucrări de transformări şi consolidări de clădiri şi construcţii de geniu civil în România. cu personal aferent.  Lucrări de construcţii în România efectuate de nerezidenţi pentru transportul prin conducte şi cabluri.  Lucrări de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor aflate în străinătate.  Lucrări de construcţii de autostrăzi.  Servicii de închiriere a utilajelor. efectuate de nerezidenţi în România. Astfel de servicii pot fi:  Achiziţionarea de bunuri destinate construcţiilor în România.  Lucrări de organizare a şantierelor aflate în România. şosele s. 27 .  Lucrări de instalatii şi izolatii la construcţiile aflate în străinătate. utilizate pentru construcţii în străinătate.02 Servicii de construcţii prestate de companii nerezidente în România Se va raporta valoarea totală a acestora.  Lucrări de finisare a construcţiilor în România.  Plata salariilor muncitorilor nerezidenţi. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. altele decât cele pentru demolare.  Achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru construcţii.  Plata salariilor muncitorilor rezidenţi care lucrează în construcţii. asemenea Lucrări.  Lucrări de construcţii noi în România. Lucrări de construcţii de autostrăzi.  Servicii de închiriere a utilajelor de construcţii şi demolare. utilizate în construcţii în România. 4.  Lucrări de finisare a construcţiilor aflate în străinătate. precum şi construcţii de geniu civil aflate în străinătate. dintr-o alta ţară decat cea gazdă a construcţiei. cu personal aferent.  Lucrări de transformări şi consolidări de clădiri. şosele s. cu personal aferent.a. utilizate în construcţii în România.  Încasări pentru organizarea santierelor de construcţii aflate în România. asemenea lucrări.  Lucrări de instalaţii şi izolaţii la construcţii aflate în România.a. în străinătate.  Diverse plăţi în economia gazdă a construcţiei.

 Contracte pentru transportul internaţional al poştei încheiate de oficiile poştale şi companiile de curierat şi prestate de companiile de transport (servicii de transport bunuri). cărtilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. mandate postale şi altele).  Servicii de retransmitere poştala (spre o tara unde taxele postale sunt mai mici).  Depozitarea bunurilor şi serviciile asociate cu aceasta (incluse la alte servicii de transport). Se includ  Activităţi comerciale specifice oficiilor poştale (vânzări de timbre.  Închirierea cutiilor poştale.01 Servicii poştale Se referă la încasari sau plăţi aferente ridicării. coletelor şi altele asemenea.5 Servicii de comunicaţii 5.  Servicii de pregătire a scrisorilor (pachetelor).  Livrări la perioade de timp stabilite. 28 . Se exclud  Servicii de pregatire pachetelor.  Livrări la perioade de timp stabilite. revistelor. 5. post-restant.  Livrări exprese şi door-to-door. Se includ  Servicii de curierat prestate de companii specializate.  Ridicări la cerere.  Servicii poştale nedistribuite.  Livrări exprese şi door-to-door.02 Servicii de curierat Se referă la încasări sau plăti aferente ridicării coletelor. ziarelor. Se exclud  Serviciile financiare prestate de oficiile poştale naţionale (se includ la servicii financiare).  Ridicări la cerere. transportului şi livrării scrisorilor.  Servicii de curierat prestate de companii specializate.

 Servicii de telex şi de întreţinere a reţelei. Depozitarea bunurilor şi serviciile asociate cu aceasta (incluse la alte servicii de transport).  Servicii de telegraf şi de întreţinere a reţelei. Se exclud  Servicii de instalare pentru echipamentul reţelelor telefonice (se includ în servicii de construcţii). 5.  Servicii de transmisie prin satelit.  Servicii pentru baze de date şi pentru calculatoare.  Servicii de poştă electronică.  Servicii de teleconferinţă.03 Servicii de telecomunicaţii Se referă la încasările sau plăţile aferente serviciilor de transmisie a imaginii. 29 . a sunetelor.  Servicii de reţele de afaceri specializate. 6 Servicii de turism 6.  Servicii de internet. precum şi a altor informaţii utilizând diverse mijloace de comunicaţii cum ar fi:  Servicii de telefonie fixă şi servicii de întreţinere a reţelei specifice. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de fax.  Servicii de acces permanent.  Servicii de telefonie mobilă.01 Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru nerezidenţii care călătoresc în România Se referă la totalitatea încasărilor agenţiilor de turism rezidente pentru serviciile de turism prestate nerezidenţilor care călătoresc în România.  Servicii de transmisie şi întreţinere a reţelei radio şi televiziune prin cablu. în scopul accesării şi manipulării datelor furnizate de către serverele de baze de date (se includ la servicii de informaţii şi calculatoare). inclusiv furnizare acces internet.  Servicii de întreţinere a mijloacelor de telecomunicaţii.

 Comisioane la credite ipotecare şi neipotecare.  Comisioane pentru compensarea plăţilor.  Comisioane pentru subscrierea.  Cazarea echipajelor care deservesc mijloacele de transport. 7 Servicii financiare 7.  Comisioane aferente plăţilor de dobânzi sau dividende la titlurile de valoare.  Comisioane pentru tranzacţii cu derivate financiare.02 Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru rezidenţii care călătoresc în străinatate Se referă la totalitatea plăţilor aferente serviciilor de turism efectuate de rezidenţii care călătoresc în străinătate prin agenţii de turism nerezidente sau pe cont propriu. 6.  Comisioane specifice cardurilor de credit.  Comisioane pentru leasing financiar.03 Călătorii în străinatate în interes de serviciu (de afaceri) Se referă la totalitatea încasărilor sau plăţilor efectuate de rezidenţi aferente călătoriilor în străinătate în interes de serviciu.01 Servicii financiare În această categorie se includ toate serviciile de intermediere financiară precum şi cele legate de acesta.6. prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Comisioane pentru creditare.  Călătorii oficiale ale salariaţilor guvernamentali.  Comisioane aferente serviciilor de achiziţie şi preluări. Acestea se referă la:  Ridicări de numerar din cont pentru deplasări în interesul serviciului.  Delegaţii ale angajaţilor ce lucrează temporar pentru firme nerezidente.  Comisioane pentru factoring. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Comisioane aferente diverselor decontări.  Comisioane pentru constituire depozite.  Comisioane pentru tranzacţiile de schimb valutar. 30 . ai administraţiei publice şi ale personalului organizaţiilor internaţionale. plasamentul emisiunilor şi răscumpararea titlurilor de valoare.

 Programe standard (produse la scară largă) livrate electronic (ex: descărcate online).  Taxe aferente serviciilor de consiliere financiară. Servicii informatice şi de media 8. 8. licenţe) Acestea se referă la:  Vânzarea/cumpărarea de programe special dezvoltate pentru clienţi (indiferent de modul de livrare) precum şi licenţele aferente acestor programe. programe informatice. dezvoltarea. pe suport fizic.  Licenţe pentru folosirea unor programe livrate pe suport fizic care presupun o taxă periodică de actualizare a licenţei (ex: programele de tip antivirus). Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.01 Comercializarea programelor informatice (vânzare/cumpărare software.  Alte servicii de asigurări.  Taxe aferente serviciilor de administrare a pieţelor financiare.  Servicii de consultanţă non-financiară prestate de bănci. Se exclud  Leasingul financiar propriu-zis. producerea şi livrarea programelor special dezvoltate pentru clienţi.  Asigurările de viaţă sau serviciile aferente fondurilor de pensii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Câştigurile sau pierderile provenite din tranzacţiile cu derivate financiare.  Taxe aferente serviciilor de acordare a rating-ului pentru credite.02 Alte servicii informatice (consultanţă privind componente hardware.) 31 . livrare programe special dezvoltate pentru clienţi. Se exclud: Vânzarea/cumpărarea de programe necustomizate. întreţinre şi reparaţii calculatoare şi sisteme inf ormatice etc.  Vânzarea/cumpărarea de drepturi de proprietate asupra unor programe şi aplicaţii.  Documentarea. cu licenţe care nu au o dată de expirare (acestea se includ la bunuri şi nu la servicii informatice). 8. Comisioane pentru administrarea capitalului şi a corporaţiilor financiare.  Taxe aferente serviciilor de administrare sau gestionare a activelor financiare.  Taxe aferente serviciilor de custodie pentru active financiare sau lingouri.

 Servicii pentru găzduire pagini web.  Servicii de întreţinere şi reparaţii pentru calculatoare şi echipamente periferice.  Servicii de instruire a personalului. video şi altele) Acestea se referă la:  Cumpărări sau vânzări de informaţii în exclusivitate.  Servicii de întreţinere a sistemelor informatice. proiectare software şi hardware ce au loc între rezidenţi şi nerezidenţi cum ar fi:  Servicii de consultanţă şi implementare. ca parte a activităţii de consultanţă.  Abonamente la bazele de date ale publicaţiilor periodice.  Servicii de recuperări de date.  Drepturi de autor pentru utilizarea ştirilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 8. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. analiză.Se referă la servicii de procesare date.  Drepturi cuvenite jurnaliştilor sau fotografilor ce lucrează pe cont propriu.  Drepturi de acces la ziare şi periodice în varianta electronică. audio.03 Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă.  Servicii de procesare date.  Servicii de stocare date.  Servicii de refacere a sistemelor informatice.  Servicii de căutare pe web. 32 .04 Alte servicii informaţionale Acestea pot include:  Servicii de proiectare baze de date. proiectarea şi realizarea sistemelor informatice.  Servicii de gestionare a facilităţilor informatice.  Abonamente la publicaţiile periodice.  Servicii de asistenţă pentru gestionarea resurselor informatice. optic sau hârtie.  Servicii de diseminare date şi baze de date. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Analiza. 8. atat on-line cat şi pe suport magnetic.  Acces on-line la baze de date ale agenţiilor de ştiri.

10.  Drepturi de distribuţie pentru jocuri video descărcate de pe internet.  Servicii legate de producţia programelor de televiziune.04 Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia produselor audiovi zuale (filme.03 Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia programelor informatice Acestea cuprind toate cheltuielile efectuate pentru reproducerea autorizată şi/sau distribuţia de programe pentru calculator.  Drepturi de distribuţie a programelor de film şi televiziune.01 Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. taxe de licenţă şi alte drepturi de autor 9.  Servicii de distribuire a filmelor.02 Licenţe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării Acestea cuprind taxele şi alte cheltuieli aferente drepturilor de utilizare a rezultatelor cercetării/dezvoltării. 33 . spectacole în direct etc.  Servicii de decodare a canalelor de televiziune.  Drepturi de retransmisie televizată a evenimentelor sportive şi altele asemenea. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Drepturi baneşti ale actorilor sau regizorilor care realizează producţii într-o altă ţară decât cea de rezidentă.) Acesta se referă la:  Înregistrări şi închirieri audio-video. a filmelor. emisiuni radio. 9. 9.05 Alte drepturi (patente şi taxe de licenţă) Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 9.  Servicii legate de producţia programelor radio. 9.9. Patente. civile şi administrative.01 Servicii juridice Se referă la servicii juridice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în procese penale. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Servicii de afaceri 10. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

 Asistenţă tehnică în diferite domenii de activitate.02 Servicii de consultanţa contabilă.03 Consultanţă managerială şi de afaceri Se referă la servicii de consultanţă managerială şi de afaceri prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă în managementul financiar.  Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri statutare.  Contabilitate comercială pentru firme.  Consultanţă în elaborarea documentelor şi instrumentelor juridice. marketing şi sondaje publice Se referă la servicii de publicitate. 10.  Întocmirea bilanţurilor financiare şi a documentelor fiscale.  Consultanţă în domeniul gestiunii comerciale. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Cumpărări de spaţii publicitare în mass-media.04 Servicii de publicitate. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Consultanţă în producţie.  Consultanţă de autentificare sau certificare notarială.  Consultanţă în domeniul relaţiilor publice. 10. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. fiscală şi de audit Se referă la servicii de consultanţă contabilă. Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri judiciare şi alte domenii juridice.  Audit financiar.  Servicii juridice auxiliare. marketing şi sondaje publice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Proiectare şi realizare de produse publicitare. fiscală şi de audit prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Expertiză contabilă.  Consultanţă şi planificare fiscală. 10. 34 .  Consultanţă în managementul resurselor umane.  Marketing şi alte studii de piaţă.  Servicii pentru organizare de târguri şi expoziţii.  Servicii de arbitraj şi de conciliere juridică.

 Studii tehnice de fezabilitate.05 Servicii de cercetare şi dezvoltare Se referă la servicii de cercetare şi dezvoltare prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Cercetare şi dezvoltare în fizică.  Cercetare şi dezvoltare în chimie şi biologie.  Alte servicii de arhitectură. 10.  Cercetare interdisciplinară. 10.08 Servicii tehnice Se referă la servicii tehnice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Asistenţă şi consultaţii tehnice pentru lucrări de construcţii.  Cercetare şi dezvoltare în sociologie.  Cercetare şi dezvoltare în medicină şi farmacie. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Proiectare pentru instalaţii industriale. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10. psihologie şi filozofie. Studii de sondarea opiniei publice.06 Servicii de arhitectură Se referă la servicii de arhitectură prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă. studii şi proiectare arhitecturală. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii pentru promovarea produselor.  Cercetare şi dezvoltare în agricultură. 35 . Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10.07 Servicii de inginerie Se referă la servicii de inginerie prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Proiectare de instalaţii mecanice şi electrice pentru clădiri.  Cercetare şi dezvoltare în tehnologie şi inginerie.  Cercetare şi dezvoltare în economie.  Cercetare şi dezvoltare în alte ştiinţe.  Cercetare şi dezvoltare în matematică şi informatică.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Decopertarea solului contaminat.  Prospectare şi explorare pentru combustibili minerali. 10.  Îmbunătaţiri funciare şi irigaţii. 10.  Îndepartarea efectelor poluarii. pescuit.11 Servicii legate de protecţia mediului Se referă la servicii legate de protecţia mediului prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Tratarea deşeurilor radioactive şi a altor tipuri de deşeuri. pescuitului etc. Cercetare.  Servicii de inspecţie tehnică.  Alte servicii tehnice. 36 .  Extracţia şi prepararea cărbunilor.10 Servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze Se referă la servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Servicii legate de producţia petrolieră şi gaze.  Recoltarea culturilor agricole.  Servicii pentru mecanizarea agriculturii.  Alte servicii de curăţare şi refacere a mediului înconjurător. dezvoltarea şi exploatarea fondului forestier.  Testare.09 Servicii în domeniul agriculturii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Explorări geologice.  Servicii pentru chimizare şi protecţie fitosanitară. explorare şi prospectare geologică.  Conservarea minelor. certificare şi analiză tehnică.  Servicii de reproducţie şi selecţie în creşterea animalelor. 10. Se referă la servicii în domeniul agriculturii şi pescuitului prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Închiriere de maşini agricole cu echipaj.  Decontaminare şi igienizare.  Activităţi de vânătoare.  Conservarea. inclusiv a petelor de petrol. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

 Servicii legate de producţia programelor de televiziune şi a filmelor artistice.  Servicii de traducere şi interpretare.14 Servicii de recrutare de personal. 10. 11.  Servicii fotografice. Servicii culturale.13 Leasing operaţional Acestea se referă la:  Recuperare leasing acordat nerezidenţilor. organizare.12 Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup.  Rambursari rate leasing primit de la nerezidenţi. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. traduceri şi interpretări.Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. curaţenie şi alte servicii comerciale Acestea pot cuprinde:  Selecţia şi plasarea forţei de muncă.  Servicii de catering pentru angajaţi. 10. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Drepturi de retransmisie televizată a evenimentelor sportive şi altele asemenea.  Servicii legate de producţia programelor radio.  Servicii de distribuire a filmelor. protocol etc.  Servicii de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor. control.  Servicii de imprimerie pe bază de comision sau contract.01 Servicii audiovizuale Se referă la servicii audiovizuale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Înregistrări şi închirieri audio-video. 10.  Servicii imobiliare. 37 . protecţie şi pază. educaţionale şi recreaţionale 11.  Servicii de asigurare a securităţii.  Drepturi de distribuţie a programelor de film şi televiziune.) Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Drepturi baneşti ale actorilor sau regizorilor care realizează producţii î ntr-o altă ţară decat cea de rezidenţă.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii ale bibliotecilor.  Servicii religioase.  Difuzarea de emisiuni educative prin televiziune sau internet.  Servicii de decodare a canalelor de televiziune. 11.  Alte servicii culturale şi recreaţionale.  Servicii de baby-sitting şi consiliere pentru copii.  Servicii de asistenţă stomatologică. Drepturi de distribuţie pentru jocuri video descărcate de pe internet.  Servicii de asistenţă pentru sănătate umană.02 Servicii educaţionale Se referă la servicii educaţionale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Furnizarea de cursuri prin corespondenţă.  Drepturi baneşti ale profesorilor rezidenţi care predau cursuri în străinatate.  Servicii de organizare şi desfaşurare a evenimentelor sportive. 11. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.03 Servicii de sănătate Se referă la servicii educaţionale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Servicii de spitalizare şi sanatoriale.04 Alte servicii culturale şi recreaţionale Acestea pot cuprinde:  Servicii de asistenţă socială. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 38 .  Drepturi baneşti ale profesorilor nerezidenţi care predau cursuri în România.  Servicii de asistenţă medicală ambulatorie.  Servicii de asistenţă veterinară. 11. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de organizare şi promovare a evenimentelor artistice. arhivelor şi muzeelor.

02 Alte servicii guvernamentale Acestea pot cuprinde:  Aprovizionare cu materiale şi obiecte de inventar.  Alte servicii de protecţie şi pază pentru cladirile şi personalul din administraţia publică.  Salarii pentru lucrătorii nerezidenţi ai ambasadelor României. 12. consulate sau baze militare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii ale misiunilor oficiale umanitare. 12.  Alte servicii administrative legate de apararea naţională şi civilă. Merchanting Se referă la se referă la cumpararea de bunuri de la un nerezident urmată de vânzarea către alt nerezident (operaţiune efectuată în aceeaşi perioadă de raportare). Servicii guvernamentale Se referă la se referă la cheltuielile ambasadelor.  Alte servicii administrative în domeniul sănătăţii.12. 39 .  Achiziţionare de mijloace fixe pentru bazele militare. fară ca bunurile să treacă fizic graniţa ţării.  Salarii pentru lucrătorii rezidenţi ai ambasadelor străine.  Aprovizionarea forţelor de păstrare a pacii şi a misiunilor militare comune.  Servicii de informare şi promovare prestate de reprezentanţe oficiale ale statului. culturii.  Achizitionare de masini de serviciu pentru ambasade.01 Chirii Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. consulatelor şi bazelor militare pentru bunuri şi servicii în ţările în care functionează precum şi la alte cheltuieli ale administraţiei publice în străinătate. 13. protecţiei mediului şi a activităţilor sociale.  Servicii de organizare a evenimentelor oficiale în cadrul ambasadelor sau bazelor militare.  Furnizare de utilităţi pentru ambasade sau pentru bazele militare.  Alte servicii administrative asociate activităţilor de justiţie.  Servicii de reparaţii şi întreţinere a ambasadelor sau bazelor militare. învăţământului.

15.vânzare de bunuri Se va raporta valoarea totală a vânzărilor din cadrul merchanting-ului. 14. Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor 14. efectuate în străinătate. 13.cumpărare de bunuri Se va raporta valoarea totală a cumpărărilor din cadrul merchanting-ului. alte echipamente.13. efectuate în România sau reparaţii ale bunurilor aparţinând rezidenţilor. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.02 Merchanting . efectuate de companii care nu deţin bunurile respective.03 Comisioane şi alte costuri aferente merchanting-ului Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. asamblarea. Se exclud: reparaţiile calculatoarelor şi întreţinerea echipamentelor de transport în porturi şi aeroporturi. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.01 Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Acestea includ activităţi cum ar fi: procesarea. avioane.  Lichefierea gazelor naturale. recondiţionări. 40 . 13.01 Servicii de reparaţii şi întreţinere Acestea cuprind:  valoarea reparaţiilor bunurilor sosite special în România pentru reparaţii. 15. împachetarea şi altele asemenea. Servicii de reparaţii şi întreţinere Acestea se referă la reparaţii ale bunurilor aparţinând nerezidenţilor.  Împachetarea şi aplicarea etichetelor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.01 Merchanting .  Asamblarea hainelor şi a componentelor electronice. aplicarea etichetelor.  Orice alte asamblări cu excepţia construcţiilor prefabricate (incluse la servicii de construcţii). Se includ  Rafinarea petrolului. revizii capitale la vapoare.

Se exclud: reparaţiile calculatoarelor şi întreţinerea echipamentelor de transport în porturi şi aeroporturi. Acestea sunt impozite pe venituri.02 Taxe şi impozite pe produs (TVA. pe proprietăţi etc. Transferuri curente şi de capital 17. alte echipamente. 17. profituri şi câştiguri de capital. Ele includ de asemenea şi impozitele pe clădiri. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.01 Taxe şi impozite pe venituri. 16. revizii capitale la vapoare. clădirilor sau a altor bunuri utilizate în producţie. Taxe şi impozite 16. Aceste impozite sunt datorate indiferent dacă se obţine sau nu profit. sau poate fi calculat ca procent din preţul unitar sau din valoarea bunurilor şi serviciilor produse sau tranzacţionate. terenuri sau alte bunuri imobile. 17. gospodăriilor populaţiei. inclusiv pensiile la limita de vârstă. 16. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 16. pensiile pentru persoanele cu dizabilitaţi şi anuităţi 41 . societăţilor sau instituţiilor fără scop lucrativ. recondiţionări.03 Impozite pe producţie Acestea sunt vărsăminte obligatorii fără contrapartidă care sunt percepute de administraţiile publice sau de instituţiile Uniunii Europene. valoarea reparaţiilor bunurilor trimise special în strainatate pentru reparaţii. forţei de muncă precum şi drepturilor de proprietate sau de utilizare a terenurilor. avioane. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.02 Contribuţii sociale. accize) Acestea sunt impozite datorate per unitate de bun sau de serviciu produs sau tranzacţionat. Sunt stabilite asupra veniturilor efective sau presupuse ale persoanelor fizice. aferente producţiei şi importului de bunuri şi servicii.01 Subvenţii Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Impozitul poate fi o anumită sumă de bani pe unitatea de bun sau serviciu.

Contribuţiile sociale sunt transferuri ale gospodăriilor populaţiei efectuate prin intermediul administraţiilor publice sau prin companii de profil pentru a fi scutite de povara financiară a unor riscuri sau necesităţi. 17.  Plăţi interguvernamentale pentru salariile personalului care acordă asistenţă tehnică şi alte cheltuieli similare din fonduri nerambursabile. patente şi alte active asemanatoare cum ar fi:  Achiziţionarea. radio şi alte asemenea. Se exclud Vânzarea sau cumpărarea de casete sau discuri audio sau video ce conţin filme. 17.  Fonduri financiare nerambursabile pentru asistenţă tehnică. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. patente şi alte active asemanatoare Acestea cuprind încasări sau plăţi pentru achiziţii / vânzări de licenţe.) Acestea pot include:  Transferuri între guverne în scopul finanţării unor cheltuieli bugetare. muzică sau programe de calculator ale căror drepturi de autor sunt protejate (acestea se includ la bunuri). mărci înregistrate.. penalităţi.05 Alte transferuri curente (sponsorizări. copyright-uri. furnizarea de francize.  Drepturi de vanzare a filmelor.  Plăţi sau încasări de pensii la limită de vârstă. 17.03 Iertări de datorie Iertarea de datorie presupune anularea voluntară efectuată de către creditor a unei datorii a debitorului sau a unei părţi din aceasta. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.04 Achiziţii / vânzări de licenţe.  Contribuţii ale guvernului la organizaţii internaţionale.  Ajutoare financiare guvernamentale. programelor de televiziune. amenzi etc. pentru persoanele cu dizabilităţi şi altele.  Transferuri de sportivi în şi din România.  Patente. Acestea includ:  Taxe de asistenţă socială. 42 . Încasările se vor raporta ca exporturi iar plăţile ca importuri.  Cumpărare sau vânzare de terenuri.

 Contribuţii periodice la societăţi de binefacere.  Transferuri reprezentând moşteniri.  Alte taxe aferente transferurilor de capital. Taxe.  Subscripţii ale administraţiei guvernamentale la capitalul organizaţiilor nemonetare internaţionale.  Taxe consulare percepute.  Alte plăţi interguvernamentale. moşteniri.  Sponsorizări şi alte transferuri baneşti curente. impozite. 43 .  Transferuri financiare ale migratorilor.) Acestea pot include:  Finanţări externe guvernamentale nerambursabile pentru achiziţionare de echipamente.  Burse de studii. ştiintifice şi culturale.  Contribuţii ale membrilor la organizaţii şi organisme internaţionale. programe de calculator sau altor imobilizări corporale sau necorporale.  Donaţii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Credite guvernamentale nerambursabile.06 Alte transferuri de capital (despăgubiri acordate de justiţie. 17. despăgubiri care nu sunt acoperite de asigurări: scurgeri de petrol.  Taxe amanate la plată. dote. organizaţii religioase.  Bilete şi premii la loterii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. explozii majore etc. penalităţi.  Pensii alimentare cuvenite.

‘E-mail’: alfanumerice de maximum 50 caractere Camp incorect Adresa e-mail trebuie sa fie o adresa valida. Reguli de validare – STA-ITS Nr..B.’: ‘Tip serviciu’ este in nomenclatorul de tipuri de servicii TIP SERVICIU incorect la randul . fara zecimale Camp incorect Pe un rand cu date la export/import trebuie completate codurile ‘Tip Eroare de validare: Formular . ‘Tara’ partenerului nerezident! Rand eroare . .: selectati tipul serviciului si tara serviciu’.. crt. in cazul nerespectarii 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formular: ‘Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea’: Campurile ‘Nume. valabil la data de referinta ‘Tara partenerului nerezident’ este in nomenclatorul de tari. ‘Functie’. 1 Validari preliminare Mesaje de eroare. fara zecimale Camp incorect ‘Total valoare facturata a importurilor’ > 0.... 3 (corespunzator Camp incorect cu luna trimestrului de raportare) Formulare ‘Servicii . corespunzator capitolului.. fara zecimale Camp incorect ‘Luna raportarii’ trebuie sa ia una din valorile 1.. fara zecimale Camp incorect ‘Cifra de afaceri’ >= 0.. valabil la TARA incorecta la randul . ‘E-mail’ sunt Camp obligatoriu obligatorii in fiecare din sectiunile ‘Avizat de catre’ si ‘Intocmit de catre’ Campuri ‘Nume. ‘Functie’ : alfanumerice de maximum Camp incorect 100 caractere Campuri ‘Telefon’. prenume’. ‘Telefon’.. 2. data de referinta ‘Total valoare facturata a exporturilor’ > 0. prenume’. fara zecimale Camp incorect ‘Numar mediu de salariati’ > 0.. in fiecare din sectiunile Camp incorect ‘Avizat de catre’ si ‘Intocmit de catre’ Formular: ‘Detalii entitate raportoare’: ‘Capital social subscris’ > 0.

.02 + 5.03 + 8.01 + 5.00 = 1.20.02 + ..18.01 + 4.00 = 17.00 = 8.11. conform formulei: 1.02 + 13..00 = 4. + 2.01 + 17.03 17.00 = 3.01 + 3.22..02.06. + 10.02 + 16.01.00 = 2.02 + .00 = 11.12.03.03 6. 2..01 + 16.00 = 6. 2.01 In fiecare capitol.01 + 1.00 = 13.02 13..03 + 3. + 9.09..’: ‘Total valoare facturata a exporturilor’ nu trebuie completat pe randurile 2..00 = 9.. 2.01 + 9.21.00 = 12.18 2. 3. 2.01 + 12.01 + 11. 2.03 16. 2. 3.04 4. 3. 6.01. 2.02 + 11..04 12.04.’: ‘Tara partenerului nerezident’ trebuie sa fie diferita de Romania (RO)..14.03 + 11.01 + 10.. pentru export / import.03.05.15.14 11.02.00 = 10.04 9.01 + 2.08.02 + 8. 2.01 + 8.02 + . 2.00 = 5. 2.02 5.. 2.. Nu trebuie completat campul EXPORT pentru randul … Nu trebuie completat campul IMPORT pentru randul … Eroare de validare: ‘Total servicii de . 2.02 + .02 Formulare ‘Servicii . 2.01. 6. 13.05 10.. 2.. 2.19.03. + 1. ‘ (exporturi/importuri) diferit de total calulat (valoare)! 45 .03 8. 2.00 = 16. + 17.01 + 13.02.22 3. pe fiecare rand Formulare ‘Servicii . 2. ‘Total servicii’ este egal cu suma componentelor. 2.’: ‘Total valoare facturata a importurilor’ nu trebuie completat pe randurile 2...01 + 6..17.16. 13.02 + ..14 15 16 17 Formulare ‘Servicii .10. 6.06 TARA incorecta la randul .07.02 + 6. 2.02 + 3.

. pentru tara . . 6622. 6629 3 Formulare ‘Servicii de asigurari’: Daca clasa CAEN a raportorului este in lista: 6511. 6530.. 6629. atunci randurile 2.. pentru fiecare serviciu (cod rand) din cadrul formularului 2 Formulare ‘Servicii de asigurari’: Daca exista date pe oricare din randurile 2. Validari de business Crt.... 6530. 1 Formulare ‘Servicii .. ..01. Societatile de asigurari si administratorii de fonduri de pensii nu pot completa randul ..13.. 6520.. si luna … Numai societatile de asigurari si administratorii de fonduri de pensii pot completa randul . 2. in cazul nerespectarii A fost transmis de 2 ori randul . 6622. 2.. 6512..’ din fiecare luna: ‘Tara partenerului nerezident’ trebuie sa fie unica. 6512.. atunci clasa CAEN a raportorului este in lista: 6511. 6520.14..22 nu trebuie sa aiba date Mesaje de eroare.Nr. 46 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful