P. 1
STA-ITS BNR.pdf

STA-ITS BNR.pdf

|Views: 716|Likes:
Published by Nuta Ady
info
info

More info:

Published by: Nuta Ady on Oct 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2015

pdf

text

original

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Direcţia Statistică

RAPDIR – Sistem de raportări directe către BNR

Tip raportare: Cod STA-ITS Denumire Comertul international cu servicii

A. Metodologie .............................................................................................................. 3 I. II. 1. 2. 3. 4 III. IV. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Macheta de raportare.............................................................................................. 3 Cadrul general ........................................................................................................ 7 Obiectivul cercetării statistice ........................................................................ 7 Cadrul legal .................................................................................................... 7 Concepte şi definiţii ....................................................................................... 7 Frecvenţă raportare ........................................................................................ 9 Instrucţiuni de completare a formularului ITS................................................. 10 Nomenclator de servicii, definiţii, metodologie .............................................. 13 Servicii de transport ..................................................................................... 13 Servicii de asigurări ..................................................................................... 21 Servicii ale fondurilor de pensii ................................................................... 26 Servicii de construcţii .................................................................................. 26 Servicii de comunicaţii ................................................................................ 28 Servicii de turism ......................................................................................... 29 Servicii financiare ........................................................................................ 30 Servicii informatice şi de media .................................................................. 31 Patente, taxe de licenţă şi alte drepturi de autor........................................... 33 Servicii de afaceri ........................................................................................ 33 Servicii culturale, educaţionale şi recreaţionale........................................... 37 Servicii guvernamentale............................................................................... 39 Merchanting ................................................................................................. 39 Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea Servicii de reparaţii şi întreţinere ................................................................. 40 Taxe şi impozite ........................................................................................... 41 Transferuri curente şi de capital ................................................................... 41

terţilor 40 15. 16. 17.

B. Reguli de validare – STA-ITS ................................................................................. 44

2

A. Metodologie I. Macheta de raportare
PERSOANA CARE A AVIZAT RAPORTAREA 1. Nume şi prenume: 2. Funcţie: 3. Telefon: 4. E-mail: PERSOANA CARE A ÎNTOCMIT RAPORTAREA 1. Nume si prenume: 2. Funcţie: 3. Telefon: 4. E-mail: DETALII ENTITATE RAPORTOARE Capital social subscris Lei (RON) Cifră de afaceri Lei (RON) Număr mediu de salariaţi
Moneda de raportare: RON

SERVICII DERULATE ÎN RELAŢIA CU NEREZIDENŢII
Ţara partenerului nerezident 1 Total valoare facturată a exporturilor de servicii 2 Total valoare facturată a importurilor de servicii 3

Cod rand 0 1 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15

Tip serviciu A Servicii de transport Total (1.01+1.02+………..+1.17+1.18) Transport maritim de pasageri Transport maritim de mărfuri Alte servicii de transport maritim Transport aerian de pasageri Transport aerian de mărfuri Alte servicii de transport aerian Transport de pasageri pe calea ferată Transport de mărfuri pe calea ferată Alte servicii de transport pe calea ferată Transport auto de pasageri Transport auto de mărfuri Alte servicii de transport auto Transport spaţial Transport prin conducte şi cabluri electrice Transport fluvial de pasageri

1.16 1.17 1.18 2 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05

2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18

2.19 2.20 2.21 2.22 3 3.00 3.01 3.02

Transport fluvial de mărfuri Alte servicii de transport fluvial Alte servicii auxiliare de transport (neincluse la punctele 1.03, 1.06, 1.09, 1.12, 1.17) Servicii de asigurări Total (2.01+2.02+……...+2.21+2.22) Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurări de viaţă Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurări de viaţă Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurarea bunurilor transportate Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie, garantar ea creditelor etc.) Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru alte tipuri de asigurări directe Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru alte tipuri de asigurări directe Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Prime plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări la societăţi de asigurare nerezidente Despăgubiri încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări de la societăţi de asigurare nerezidente Servicii auxiliare ale societăţilor de asigurări (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Prime plătite de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Despăgubiri încasate de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) Servicii ale fondurilor de pensii Total (3.01+3.02+3.03+3.04) Contribuţii încasate de fonduri de pensii rezidente de la nerezidenţi Drepturi de pensii plătite nerezidenţilor de fondurile de pensii rezidente

4

întreţinre şi reparaţii calculatoare şi sisteme informatice etc.03 6 6. taxe de licenţă şi alte drepturi de autor Total (9. spectacole în direct etc.12 Contribuţii plătite de rezidenţi la fonduri de pensii nerezidente Servicii auxiliare ale fondurilor de pensii (comisioane. fiscală şi de audit Consultanţă managerială şi de afaceri Servicii de publicitate.02+……. livrare programe special dezvoltate pentru clienţi.08 10.03 3. licenţe) Alte servicii informatice (consultanţă privind componente hardware.03 8.05 10 10.) 5 .02 5. consultanţă neincluse în contribuţii) Servicii de construcţii Total (4.01 8.03 10.01+9. programe informatice.02) Servicii de construcţii prestate de companii rezidente în străinatate Servicii de construcţii prestate de companii nerezidente în România Servicii de comunicaţii Total (5. pescuitului etc.01 4.01+4.00 8.03 7 7.03) Servicii poştale Servicii de curierat Servicii de telecomunicaţii Servicii de turism Total (6.02 10.01+5.06 10. emisiuni radio.04 10.+10.01 9.02 8.01+8.14) Servicii juridice Servicii de consultanţa contabilă.11 10.) Alte drepturi (patente şi taxe de licenţă) Servicii de afaceri Total (10.02 5 5.03 9.01+6.02 9.04+9.01 6.07 10.05 10. marketing şi sondaje publice Servicii de cercetare şi dezvoltare Servicii de arhitectură Servicii de inginerie Servicii tehnice Servicii în domeniul agriculturii. 8.02 6.02+8.00 9. organizare.13+10.01) Servicii financiare Servicii informatice şi de media Total (8.09 10.00 6.00 5.3.04 9 9.01 10.01 5.04 4 4.01+10.04 9.02+5.01 8.10 10.00 7.03) Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru nerezidenţii care călătoresc în România Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru rezidenţii care călătoresc în străinatate Călătorii în străinatate în interes de serviciu (de afaceri) Servicii financiare Total (7.00 4.03+8.03+9.04) Comercializarea programelor informatice (vânzare/cumpărare software.02+6. protocol etc.00 10.05) Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate Licenţe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia programelor informatice Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia produselor audiovizuale (filme. Servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze Servicii legate de protecţia mediului Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup. audio.02+9. control.) Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă. video şi altele) Alte servicii informaţionale Patente.

05+17.00 14.01+13.03 11.01 17. traduceri şi interpretări.03 17.04 12 12. pensiile pentru persoanele cu dizabilitaţi şi anuităţi Iertări de datorie Achiziţii / vânzări de licenţe.02 17.03 14 14.00 11.00 16.00 15. patente şi alte active asemanatoare Alte transferuri curente (sponsorizări.03) Taxe şi impozite pe venituri.) 6 .14 11 11. Taxe şi impozite pe produs (TVA. explozii majore etc.10.00 13.02+17.01 15 15.03+17.01+16..01 16. accize) Impozite pe producţie Transferuri curente şi de capital Total (17.vânzare de bunuri Merchanting . curaţenie şi alte servicii comerciale Servicii culturale. penalităţi. inclusiv pensiile la limita de vârstă.06 Leasing operaţional Servicii de recrutare de personal.) Alte transferuri de capital (despăgubiri acordate de justiţie.02+11.04 17.02+16.04+17.00 17.06) Subvenţii Contribuţii sociale.03) Merchanting .02 13 13.02 11. amenzi etc.03 17 17.05 17.01) Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Servicii de reparaţii şi întreţinere Total (15.01 11.01 16 16.02+13.01 13.13 10.01+11.01 12.02) Chirii Alte servicii guvernamentale Merchanting Total (13. despăgubiri care nu sunt acoperite de asigurări: scurgeri de petrol.03+11.cumpărare de bunuri Comisioane şi alte costuri aferente merchanting-ului Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Total (14. educaţionale şi recreaţionale Total (11.01+12.01+17.00 12.04) Servicii audiovizuale Servicii educaţionale Servicii de sănătate Alte servicii culturale şi recreaţionale Servicii guvernamentale Total (12.01) Servicii de reparaţii şi întreţinere Taxe şi impozite Total (16. pe proprietăţi etc. protecţie şi pază.02 13.02 16.

în conformitate cu art. 3. 9. paragraful 6. alin (3). Versiunea electronică a documentului poate fi accesată la adresa: http://unstats.17.1 3. 2. în conformitate cu standardele internaţionale din domeniu.asp .Cadrul general 1. persoane juridice sau bunuri economice) sau care facilitează schimbul de produse sau active financiare. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România.org/unsd/nationalaccount/sna2008. SNA 2008 (System of National Accounts 2008) reprezintă ultima versiune a standardului internaţional aplicabil în domeniul statisticii conturilor naţionale.un. a). în perioada de raportare. Cercetarea ITS permite producerea statisticii balanţei de plăţi în conformitate cu standardele internaţionale din domeniu. 6. raportarea serviciilor internaţionale direct de către operatorii economici rezidenţi constituie o practică recomandată pentru culegerea acestui tip de date statistice. lit. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. Atribuţia compilării balanţei de plăţi îi revine Băncii Naţionale a României în baza prevederilor legii nr.II. din cadrul balanţei de plăţi a României. (2). Concepte şi definiţii Serviciile reprezintă rezultatul activităţilor economice care modifică starea unor unităţi consumatoare (persoane fizice.1 Serviciile reprezintă activităţile care satisfac anumite necesităţi individuale sau sociale fără a se concretiza în produse de sine stătătoare. a articolelor Servicii. (4) şi (5) din legea nr. art. Având în vedere specificul serviciilor. 49 din legea nr. definirea lor trebuie să ţină seama în mod obligatoriu de o 1 Conform SNA 2008. În cadrul UE. alin. Datele statistice colectate vor fi folosite pentru compilarea. Transferuri curente şi Transferuri de capital. Obiectivul cercetării statistice Obiectivul cercetării statistice constă în colectarea datelor statistice privind comerţul internaţional cu servicii realizat de operatorii economici rezidenţi în relaţie cu nerezidenţii. Cadrul legal Datele statistice sunt colectate de către Banca Naţională a României. adoptat de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite (UNSC). 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi cu art.

precum şi persoane fizice. Cele mai importante caracteristici care evidenţiază această diferenţă sunt: a) intangibilitatea – serviciile nu au formă materială fiind în majoritatea cazurilor procese. cetăţeni străini şi apatrizi. momentele producerii şi respectiv. cu domiciliul în România atestat cu documente de identitate emise conform legii. a) din Regulamentul BNR nr. 3. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. neputând fi stocate şi utilizate ulterior. înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în România. 2 lit. în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. în mod independent. 2 Conform art. cetăţeni străini şi apatrizi cu domiciliul în România. 3. 8 .cetăţeni români. Simultaneitatea presupune participarea consumatorului la prestarea serviciilor. d) perisabilitatea – cele mai multe dintre servicii există doar pe durata prestării lor. consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în străinătate.3 Importurile de servicii: reprezintă servicii prestate de catre nerezidenţi rezidenţilor. b) eterogenitatea – serviciile sunt rezultatele eterogene ale unei activităţi economice. agenţii. 3. fiind create şi consumate la interfaţa prestator de servicii – client. reprezentanţe.  ambasade. în cazul serviciilor.4 Rezidenţi:2  persoane fizice .serie de caracteristici care duc la identificarea şi diferenţierea serviciilor de bunurile materiale.  persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în România. care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României. birouri aparţinând persoanelor juridice străine sau altor entităţi străine. Calitatea serviciilor diferă deseori deoarece.  sucursale. este foarte probabil ca acelaşi serviciu să difere de fiecare dată în ceea ce priveşte calitatea. c) simultaneitatea – această caracteristică reflectă faptul că. cetăţeni români.2 Exporturile de servicii: reprezintă servicii prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor. consumului coincid.

9 .6 Cifra de afaceri: reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate. cu domiciliul în străinătate atestat cu documente de identitate emise conform legii. tranzacţiile de natura serviciilor (importuri şi/sau exporturi) derulate cu nerezidenţii.  ambasade. în mod independent. cetăţeni români şi apatrizi cu domiciliul în străinătate. birouri şi orice alte entităţi ale persoanelor juridice române sau altor entităţi române.cetăţeni străini. 4 Frecvenţă raportare Firmele rezidente selectate să participe la cercetarea statistică. 3 Conform art. pentru fiecare lună din cadrul trimestrului de raportare.  în perioada 1 . acestea se vor raporta separat. precum şi a altor venituri din exploatare. în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.20 ianuarie se vor transmite raportările aferente trimestrului IV. Astfel:  în perioada 1 . precum şi organizaţii internaţionale sau reprezentanţe ale unor astfel de organizaţii care funcţionează în România.20 aprilie se vor transmite raportările aferente trimestrului I. consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România. înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în străinătate. reprezentanţe.20 iulie se vor transmite raportările aferente trimestrului II. Raportarea se va efectua până pe data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea. vor raporta trimestrial. b) din Regulamentul BNR nr. agenţii. mai puţin rabaturile. lucrărilor executate. cetăţeni străini. cetăţeni români şi apatrizi.  în perioada 1 . 3. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României.3. prin intermediul chestionarului electronic.  în perioada 1 .  sucursale. care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice în străinătate. 2 lit.20 octombrie se vor transmite raportările aferente trimestrului III.5 Nerezidenţi:3  persoane fizice . remizele şi alte reduceri acordate clienţilor.  persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în străinătate. serviciilor prestate. precum şi persoane fizice.

01-1. Servicii de transport lunile 1-3 (capitolele 1. Toate câmpurile colorate cu galben sunt obligatorii. Detalii entitate raportoare Se vor completa următoarele:  Capital social subscris: se va completa valoarea capitalului social subscris pentru perioada de referinţă.Instrucţiuni de completare a formularului ITS În urma selectării raportării STA-ITS este afişat primul formular al acesteia Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea. Ţara trebuie să fie diferită de România. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii. Utilizatorul trebuie să parcurgă toate cele 11 formulare aferente acestei raportări. Toate câmpurile colorate cu galben sunt obligatorii.III.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului de transport.18) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 1. numere întregi. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident.18 din nomenclatorul serviciilor. Aceasta va fi o condiţie de validare. Primele două sunt obligatorii iar următoarele se completează în măsura în care au existat tranzacţii de natura celor descrise în formulare.01-1. 10 .  Număr mediu de salariaţi: se va completa numărul mediu de salariaţi pentru perioada de referinţă. Formularele sunt următoarele: Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea Se vor completa datele de contact ale persoanelor care au întocmit şi avizat raportarea. Toate valorile vor fi exprimate în lei (RON).  Cifra de afaceri: se va completa valoarea cifrei de afaceri pentru perioada de referinţă.

013.  Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON).04) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 2. vor reprezenta Servicii de asigurari si servicii ale fondurilor de pensii lunile 1-3 (capitolele 2. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri). Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă.  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus. Acestea condiţii de validare. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.  Total servicii de transport: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip. Ţara trebuie să fie diferită de România.04 din nomenclatorul serviciilor. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri).01-3. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii. 11 . Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi). pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului servicii de transport. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului.  Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă.

 Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus.14.02.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului aferent. … . pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON). vor reprezenta 12 . respectiv societăţile care au ca activitate principală una din următoarele clase: CLASA 6511 6512 6520 6530 6622 6629 DESCRIERE Activităţi de asigurări de viaţă Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) Activităţi de reasigurare Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii Tipurile de servicii ce apar în nomenclator la capitolele 2. Acestea vor reprezenta condiţii de validare.01.2. 2. … . Acestea condiţii de validare.  Total servicii ale fondurilor de pensii: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip.15. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus. Nu se va c ompleta acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi). altele decât societăţi de asigurări sau fonduri de pensii. Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă.  Total servicii de asigurări: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip.13 pot fi raportate numai de către societăţile de asigurări sau fondurile de pensii. Atenţie ! Tipurile de servicii ce apar în chestionar la capitolele 2.2. 2.22 pot fi raportate numai de către firme rezidente.

Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii.01 Transport maritim de pasageri Servicii de transport maritim de pasageri nerezidenţi efectuat cu nave ce aparţin rezidenţilor şi de pasageri rezidenţi efectuat cu nave ce aparţin nerezidenţilor. Servicii de transport 1.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.01-17. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri).  Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă.Alte servicii lunile 1-3 (capitolele 4.06 din nomenclatorul serviciilor.  Pentru fiecare tip de serviciu se va completa şi totalul pe ţări.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON). metodologie 1.01-17.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului aferent. Acestea condiţii de validare.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. 13 . definiţii. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii. vor reprezenta IV.  Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă. Ţara trebuie să fie diferită de România. Nomenclator de servicii.  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi).06) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 4.

 Leasing-ul financiar. 1. Transport poştal maritim pentru curieri nerezidenţi.  Leasing-ul financiar. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pentru transportul călătorilor. ca parte a pachetelor turistice de călătorie. al macaralelor plutitoare şi al instalaţiilor de dragare plutitoare. Se includ  Închirierea navelor maritime cu echipaj. de către transportatorii maritimi pentru consumul călătorilor.Se includ  Costul transportului maritim.  Servicii de închirieri de nave cu echipaj. pe perioade limitate.  Remorcarea legată de transportul platformelor de forare.  Aprovizionare cu alimente. băuturi sau alte bunuri. Serviciile de curierat prestate de companii specializate Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.02 Transport maritim de mărfuri Se referă la servicii de transport maritim de mărfuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. Se exclud  Închirierea navelor maritime fara echipaj – se consideră leasing operaţional. 14 . Se exclud  Serviciile de transport de pasageri nerezidenţi efectuate cu nave ce aparţin rezidenţilor pe teritoriul României (acestea se vor include la serviciile de turism).  Închirierea de nave fara echipaj – se consideră leasing operaţional. asociate cu:     Exporturile şi importurile de bunuri. pentru transportul mărfurilor. Transportul bunurilor între terţe ţări (cross-trade).  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul maritim de călători.  Croazierele din interiorul Romaniei care sunt parte a pachetelor turistice (acestea sunt incluse la servicii de turism). Comerţul de tranzit.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. asociate cu:        Încărcarea sau descărcarea containerelor. pilotajul maritim pentru intrarea/ieşirea din porturi. ca parte a pachetelor turistice de călătorie. Împachetarea şi reîmpachetarea bunurilor. Serviciile de exploatare a porturilor. pentru transportul călătorilor. etc. Se includ  Costul biletelor de călătorie cu avionul.  Aprovizionarea cu alimente. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.05 Transport aerian de mărfuri Se referă la servicii de transport aerian de mărfuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor asociate cu: 15 . Serviciile de salvare şi repunere pe linia de plutire a navelor naufragiate. Se exclud  Serviciile de transport efectuate de catre rezidenţi pentru nerezidenţi pe teritoriul ţării rezidente (aceste servicii se includ la turism). Întreţinerea şi reparaţiile mijloacelor de transport maritim. 1.  Închirieri de aeronave cu echipaj. Stocarea şi înmagazinarea bunurilor. pe perioade limitate.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depaşesc limita admisă la transportul aerian.03 Alte servicii de transport maritim Se referă la servicii aferente transportului maritim prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor.  Închirierea aeronavelor prin leasing financiar.1. asistenţă pentru navigaţie. Dragarea.  Închirierea aeronavelor fără echipaj.04 Transport aerian de pasageri Se referă la servicii de transport aerian de pasageri nerezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor rezidente şi/sau de pasageri rezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor nerezidente. băuturi sau alte bunuri de către transportatorii aerieni pentru consumul călătorilor.

control trafic aerian. pilotaj.    Exporturile şi importurile de bunuri. Se include Închirierea aeronavelor cu echipaj pentru transport de bunuri. Servicii de întretinere. Stocare şi înmagazinare a marfurilor transportate cu avionul. curăţare şi dezinfecţie a avioanelor. 1.06 Alte servicii de transport aerian Se referă la servicii prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încărcare sau descărcare de containere transportate cu avionul. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Servicii asociate cu operaţiunile de salvare. ca ieşiri (importuri) pentru ţara ce corespunde cursei nerezidente plătibile pe teritoriul rezident. Transportul bunurilor care tranzitează România. 16 .  Serviciile de curierat prestate de companii specializate. Se exclud  Închirierea aeronavelor fără echipaj. Tranzacţiile între companii naţionale de transport feroviar trebuie înregistrate pe bază brută:   ca intrări (exporturi) pentru ţara ce corespunde cursei rezidente plătite în străinatate.07 Transport de pasageri pe calea ferată Se referă la servicii de transport feroviar de persoane nerezidente efectuate de către companii de transport feroviar rezidente şi/sau servicii de transport feroviar de persoane rezidente efectuate de către companii de transport feroviar nerezidente. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Închirierea aeronavelor prin contracte de leasing. 1. Transportul de bunuri pentru terţe economii. Transportul poştei pentru oficiile poştale şi curieri. Remorcare. Împachetare şi reîmpachetare a mărfurilor transportate cu avionul. Servicii suport pentru aeroporturi.

Întreţinere. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.10 Transport auto de pasageri Se referă la servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii rezidente pentru nerezidenţi şi/sau servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii nerezidente pentru rezidenţi.Se exclud Cheltuielile în tren care nu sunt incluse în acordurile companiilor feroviare (înregistrate la servicii de turism). 17 . curăţare şi reparaţii ale mijloacelor de transport feroviar.09 Alte servicii de transport pe calea ferată Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încarcare sau descarcare de containere transportate pe calea ferată. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Tranzacţiile între companii naţionale de transport feroviar trebuie înregistrate pe bază brută:   ca intrări (exporturi) pentru ţara ce corespunde cursei rezidente plătite în străinatate. 1. Se includ Serviciile de încărcare/descărcare prestate de companiile feroviare. 1. Operaţiuni de salvare în cazul accidentelor sau deraierilor.08 Transport de mărfuri pe calea ferată Se referă la servicii de transport de bunuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. Stocare şi depozitare a mărfurilor transportate pe calea ferată. Se exclud Serviciile de curierat prestate de companii specializate. Servicii operaţionale în staţii. Împachetare şi reîmpachetare a bunurilor transportate pe calea ferată. ca ieşiri (importuri) pentru ţara ce corespunde cursei nerezidente plătibile pe teritoriul rezident. Servicii de remorcare şi control al traficului feroviar. 1.

ca parte a pachetelor turistice. pentru transportul calatorilor. pe perioade limitate. băuturi sau alte bunuri. 18 . Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Aprovizionare cu alimente. Se exclud  Închirierea vehiculelor auto fără şofer. 1.  Închirieri de vehicule rutiere comerciale cu şofer.  Leasingul financiar.  Închirierea vehiculelor auto fara şofer. Se exclud  Serviciile de transport auto de pasageri prestate de către rezidenţi pentru nerezidenţi pe teritoriul tarii rezidente (incluse la turism). asociate cu:     Exporturile şi importurile de bunuri în şi din ţara în cauză.  Taxa pentru vehicule ce depaşesc limita admisă de gabarit sau tonaj.Se includ  Costul biletelor de călătorie auto.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul rutier de călători. efectuată de către transportatorii rutieri pentru consumul călătorilor. Transport rutier de bunuri care tranzitează România.11 Transport auto de mărfuri Se referă la servicii de transport de bunuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Leasingul financiar. Se include Închirierea mijloacelor de transport rutiere cu şofer pe perioadă determinată.12 Alte servicii de transport auto Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Încarcare sau descarcare containere transportate cu mijloace de transport auto. 1. Transport rutier poştal efectuat pentru curieri şi pentru oficii poştale. Transport rutier de bunuri pentru terţe economii.

Servicii operaţionale de parcare a autovehiculelor. Se exclud  Servicii anexe distribuţiei de apa. 1.15 Transport fluvial de pasageri Se referă la servicii de transport fluvial. de pasageri nerezidenţi cu nave ce aparţin rezidenţilor şi de pasageri rezidenţi cu nave ce aparţin nerezidenţilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Împachetare şi reîmpachetare bunuri transportate cu mijloace de transport auto. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.. gaz şi alte produse petroliere. 1. 1. Operaţii de salvare în cazul accidentelor rutiere. Servicii de tractare.14 Transport prin conducte şi cabluri electrice Se referă la servicii de transport prin conducte sau cabluri electrice prestate de către rezidenţi pentru nerezidenţi sau prestate de către nerezidenţi pentru rezidenţi. Se include Costul transportului curentului electric când acesta este separat de procesul producţiei şi distribuţiei acestuia. 19 . Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. control de trafic etc. pe căi navigabile.  Provizioanele (rezervele) de energie electrică (acestea se includ la bunuri).  Servicii anexe distribuţiei de electricitate. Transportul în spaţiu de bunuri şi pasageri. Întreţinere şi reparaţii ale mijloacelor de transport rutier. Se exclud Reparaţiile şi întreţinerea sateliţilor din spaţiu (aceste servicii se includ la telecomunicaţii).13 Transport spaţial Se referă la servicii de lansare a sateliţilor prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de catre nerezidenţi rezidenţilor şi alte operaţiuni efectuate de către operatori de echipamente spaţiale cum ar fi:   Taxe încasate pentru lansarea sateliţilor.      Stocare şi depozitare de bunuri transportate cu mijloace de transport auto.

 Leasing-ul financiar.  Închirierea navelor fără echipaj. Se exclud  Serviciile de transport fluvial de pasageri cu nave ce aparţin rezidenţilor.  Transportul fluvial de mărfuri pe teritoriul unei singure ţări. Transportul poştal fluvial efectuat pentru curieri nerezidenţi. Transportul fluvial de bunuri pentru terţe economii. făcută de către transportatori fluviali pentru consumul călătorilor.  Transportul fluvial de mărfuri pe teritoriul mai multor ţări.  Aprovizionare cu alimente. băuturi sau alte bunuri. Se includ  Închirieri de mijloace de transport fluvial cu echipaj.  Leasing-ul financiar.Se include  Costul biletelor de călătorie cu mijloacele de transport fluvial. Transportul fluvial de bunuri care tranzitează România. ca parte a pachetelor turistice de călătorii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Închirieri de vase fluviale cu echipaj pentru transportul călătorilor. prestate pentru nerezidenţi. canale şi lacuri prestate de rezidenţi pentru nerezidenţi sau de nerezidenţi pentru rezidenţi asociate cu:     Exportul şi importul de bunuri.  Serviciile de curierat efectuate de companii de specialitate. pe teritoriul tarii rezidente (incluse la turism). Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.16 Transport fluvial de mărfuri Se referă la servicii de transport de mărfuri pe râuri. Se exclud  Închirierea navelor de transport fluvial fără echipaj.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul fluvial. 1. 1.17 Alte servicii de transport fluvial Se referă la servicii prestate nerezidenţilor sau cumpărate de la aceştia cum ar fi: 20 .

 Servicii de remorcare pentru acostarea navelor fluviale în docuri. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. reparaţia şi curăţarea echipamentelor.  Stocare şi înmagazinare a mărfurilor transportate pe apele interioare. Servicii operaţionale de transport. pentru asigurările de viaţă. 21 .  Servicii de salvare şi de repunere pe linia de plutire a navelor fluviale naufragiate. Servicii de asigurări 2.02 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru asigurările de viaţă ale nerezidenţilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. asistenţă trafic pentru mijloace de transport. 1.03. Împachetare şi reîmpachetare.  Întreţinere.12.06.09. 1. 2.18 Alte servicii auxiliare de transport (neincluse la punctele 1.  Împachetare şi reîmpachetare mărfuri transportate cu mijloace de transport fluvial. reparaţii la mijloace de transport fluvial. Întreţinerea. Aceste categorii vor fi folosite numai pentru serviciile auxiliare de transport care nu au legatura cu o anumita metodă de transport mai sus menţionată. Tractare.  Servicii de exploatare a porturilor fluviale. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Înmagazinare şi depozitare.01 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi. 1. pilotaj. 1.17) Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încărcare/descărcare de containere. Încărcare sau descărcare containere transportate cu mijloace de transport fluvial. Operaţiuni de salvare. 2. 1.

pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2. 2.05 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie.06 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie.07 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pen tru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru alte tipuri de asigurări directe. cutremur. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. garantarea creditelor etc.  Prime pentru asigurarea mijloacelor de transport. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pentru asigurarea bunurilor transportate.03 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi.  Prime pentru asigurări împotriva pierderilor pecuniare.2. garantarea creditelor etc.) Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor. Acestea se referă la:  Prime pentru asigurări de sănătate sau accidente.) Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor.  Prime pentru asigurări în caz de incendiu.  Prime pentru alte asigurări.04 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru asigurarea bunurilor nerezidenţilor. 22 . pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii. 2.

12 Despăgubiri încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări de la societăţi de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de către societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările făcute la societăţile de asigurare nerezidente.08 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru alte tipuri de asigurări directe ale nerezidenţilor.2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Despăgubiri din asigurări ale mijloacelor de transport. 2.11 Prime plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări la societăţi de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările făcute la societăţile de asigurare nerezidente. cutremur.10 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările societăţilor de asigurare nerezidente.  Despăgubiri din asigurări împotriva pierderilor pecuniare. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii. 23 . pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Acestea se referă la:  Despăgubiri din asigurări de sănătate sau accidente.  Despăgubiri din alte asigurări.  Despăgubiri din asigurări în caz de incendiu. 2. 2.09 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru reasigurările societăţilor de asigurare nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

pentru asigurarea bunurilor transportate făcută la nerezidenţi. 2. pentru asigurările de viaţă făcute la nerezidenţi. garantarea creditelor etc.13 Servicii auxiliare ale societăţilor de asigurări (comisioane. alţii decât societăţile de asigurare.15 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.2. 2.  Servicii de consultanţă pentru asigurări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. alţii decât societăţile de asigurare.18 Prime plătite de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie. consultanţă.  Servicii de monitorizare şi reglementare a primelor şi despăgubirilor.  Servicii administrative pentru intervenţii în cazul producerii evenimentelor asigurate.16 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi.14 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi. 2. pentru asigurările de viaţă făcute la nerezidenţi.) 24 . pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. alţii decât societăţile de asigurare. 2.  Servicii de evaluare a bunurilor.  Calcularea primelor şi riscurilor de asigurare.17 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate la societăţile de asigurare nerezidente. Acestea se referă la:  Comisioanele agenţilor şi brokerilor. evaluări neincluse în prime) Se va raporta valoarea totală acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

 Despăgubiri din alte asigurări. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii. pentru acoperirea riscurilor financiare. către societăţi de asigurare nerezidente. garantarea creditelor etc.Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Prime pentru alte asigurări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. cutremur. Acestea se referă la:  Despăgubiri din asigurări de sănătate sau accidente. pentru alte tipuri de asigurări directe. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Despăgubiri din asigurări împotriva pierderilor pecuniare.  Prime pentru asigurări ale mijloacelor de transport. de la societăţi de asigurare nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Despăgubiri din asigurări ale mijloacelor de transport. 2. pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente. de la societăţi de asigurare nerezidente.20 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi.21 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi.  Prime pentru asigurări împotriva pierderilor pecuniare. Acestea se referă la:  Prime pentru asigurări de sănătate sau accidente.  Despăgubiri din asigurări în caz de incendiu.) Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi. pentru alte t ipuri de asigurări directe. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii. cutremur. 25 .  Prime pentru asigurări în caz de incendiu. 2.19 Despăgubiri încasate de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie.

03 Contribuţii plătite de rezidenţi la fonduri de pensii nerezidente Se va raporta valoarea totală contribuţiilor plătite de rezidenţi fondurilor de pensii nerezidente.22 Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane.02 Drepturi de pensii plătite nerezidenţilor de fondurile de pensii rezidente Se va raporta valoarea totală drepturilor de pensii plătite nerezidenţilor de către fondurile de pensii rezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Acestea se referă la:  Comisioanele agenţilor şi brokerilor.  Servicii de evaluare a bunurilor. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. evaluări neincluse în prime) Se va raporta valoarea totală acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Alte comisioane aferente fondurilor de pensii. 4.  Calcularea primelor şi riscurilor de asigurare. consultanţă. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 3. consultanţă neincluse în contribuţii) Se va raporta valoarea totală a acestora.01 Servicii de construcţii prestate de companii rezidente în străinatate Se va raporta valoarea totală a acestora. Astfel de servicii pot fi:  Servicii de consultanţă aferente fondurilor de pensii. 26 . Servicii ale fondurilor de pensii 3.  Servicii de consultanţă pentru asigurări.  Lucrări de construcţii noi în străinătate. Servicii de construcţii 4. 3. 3. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Astfel de servicii pot fi:  Lucrări de organizare a şantierelor aflate în străinătate.04 Servicii auxiliare ale fondurilor de pensii (comisioane. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Lucrări de construcţii pentru transportul prin conducte şi cabluri.01 Contribuţii încasate de fonduri de pensii rezidente de la nerezidenţi Se va raporta valoarea totală contribuţiilor încasate de fondurile de pensii rezidente de la nerezidenţi. 3.  Lucrări de construcţii hidrotehnice în străinătate.2.

cu personal aferent. dintr-o alta ţară decat cea gazdă a construcţiei.a.  Lucrări de finisare a construcţiilor aflate în străinătate. cu personal aferent. Lucrări de construcţii de autostrăzi. asemenea lucrări.  Lucrări de construcţii în România efectuate de nerezidenţi pentru transportul prin conducte şi cabluri.  Lucrări de construcţii de autostrăzi. precum şi construcţii de geniu civil aflate în străinătate.  Plata salariilor muncitorilor rezidenţi care lucrează în construcţii.  Achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru construcţii. Astfel de servicii pot fi:  Achiziţionarea de bunuri destinate construcţiilor în România.  Servicii de închiriere a utilajelor de construcţii şi demolare. asemenea Lucrări.  Lucrări de finisare a construcţiilor în România. altele decât cele pentru demolare. în străinătate. 4. şosele s. efectuate de nerezidenţi în România.  Lucrări de transformări şi consolidări de clădiri. utilizate în construcţii în România.  Lucrări de transformări şi consolidări de clădiri şi construcţii de geniu civil în România.  Diverse plăţi în economia gazdă a construcţiei. cu personal aferent. utilizate pentru construcţii în străinătate. 27 . şosele s.  Servicii de închiriere a utilajelor.  Lucrări de instalaţii şi izolaţii la construcţii aflate în România.02 Servicii de construcţii prestate de companii nerezidente în România Se va raporta valoarea totală a acestora.a. utilizate în construcţii în România.  Servicii de închiriere a utilajelor de construcţii şi demolare.  Lucrări de instalatii şi izolatii la construcţiile aflate în străinătate.  Lucrări de organizare a şantierelor aflate în România.  Plata salariilor muncitorilor nerezidenţi.  Lucrări de construcţii noi în România. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Încasări pentru organizarea santierelor de construcţii aflate în România.  Lucrări de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor aflate în străinătate.

 Servicii de pregătire a scrisorilor (pachetelor).  Servicii de retransmitere poştala (spre o tara unde taxele postale sunt mai mici). Se exclud  Serviciile financiare prestate de oficiile poştale naţionale (se includ la servicii financiare).  Ridicări la cerere.5 Servicii de comunicaţii 5. mandate postale şi altele).01 Servicii poştale Se referă la încasari sau plăţi aferente ridicării.  Livrări exprese şi door-to-door. Se includ  Servicii de curierat prestate de companii specializate. coletelor şi altele asemenea.  Servicii de curierat prestate de companii specializate.  Livrări la perioade de timp stabilite. 5.  Livrări exprese şi door-to-door. ziarelor. transportului şi livrării scrisorilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se includ  Activităţi comerciale specifice oficiilor poştale (vânzări de timbre. 28 . revistelor.  Depozitarea bunurilor şi serviciile asociate cu aceasta (incluse la alte servicii de transport).  Ridicări la cerere.  Contracte pentru transportul internaţional al poştei încheiate de oficiile poştale şi companiile de curierat şi prestate de companiile de transport (servicii de transport bunuri).  Livrări la perioade de timp stabilite. post-restant.  Închirierea cutiilor poştale. Se exclud  Servicii de pregatire pachetelor. cărtilor.  Servicii poştale nedistribuite.02 Servicii de curierat Se referă la încasări sau plăti aferente ridicării coletelor.

 Servicii de telefonie mobilă. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de reţele de afaceri specializate. în scopul accesării şi manipulării datelor furnizate de către serverele de baze de date (se includ la servicii de informaţii şi calculatoare). 6 Servicii de turism 6. inclusiv furnizare acces internet.01 Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru nerezidenţii care călătoresc în România Se referă la totalitatea încasărilor agenţiilor de turism rezidente pentru serviciile de turism prestate nerezidenţilor care călătoresc în România.  Servicii de poştă electronică.  Servicii de fax.  Servicii de transmisie şi întreţinere a reţelei radio şi televiziune prin cablu.  Servicii de internet. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se exclud  Servicii de instalare pentru echipamentul reţelelor telefonice (se includ în servicii de construcţii).  Servicii de telegraf şi de întreţinere a reţelei. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de transmisie prin satelit.  Servicii de acces permanent.03 Servicii de telecomunicaţii Se referă la încasările sau plăţile aferente serviciilor de transmisie a imaginii.  Servicii de telex şi de întreţinere a reţelei. a sunetelor.  Servicii de întreţinere a mijloacelor de telecomunicaţii.  Servicii de teleconferinţă. Depozitarea bunurilor şi serviciile asociate cu aceasta (incluse la alte servicii de transport).  Servicii pentru baze de date şi pentru calculatoare. 29 . 5. precum şi a altor informaţii utilizând diverse mijloace de comunicaţii cum ar fi:  Servicii de telefonie fixă şi servicii de întreţinere a reţelei specifice.

01 Servicii financiare În această categorie se includ toate serviciile de intermediere financiară precum şi cele legate de acesta.  Comisioane la credite ipotecare şi neipotecare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. plasamentul emisiunilor şi răscumpararea titlurilor de valoare. prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Comisioane pentru creditare. Acestea se referă la:  Ridicări de numerar din cont pentru deplasări în interesul serviciului.  Comisioane pentru subscrierea.  Comisioane pentru tranzacţiile de schimb valutar.6. 7 Servicii financiare 7.  Comisioane pentru compensarea plăţilor.  Călătorii oficiale ale salariaţilor guvernamentali.03 Călătorii în străinatate în interes de serviciu (de afaceri) Se referă la totalitatea încasărilor sau plăţilor efectuate de rezidenţi aferente călătoriilor în străinătate în interes de serviciu.  Comisioane aferente diverselor decontări.  Comisioane aferente plăţilor de dobânzi sau dividende la titlurile de valoare.  Comisioane pentru constituire depozite.  Comisioane aferente serviciilor de achiziţie şi preluări. 6. 30 . Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Comisioane specifice cardurilor de credit.  Cazarea echipajelor care deservesc mijloacele de transport. ai administraţiei publice şi ale personalului organizaţiilor internaţionale.02 Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru rezidenţii care călătoresc în străinatate Se referă la totalitatea plăţilor aferente serviciilor de turism efectuate de rezidenţii care călătoresc în străinătate prin agenţii de turism nerezidente sau pe cont propriu.  Comisioane pentru factoring.  Comisioane pentru leasing financiar.  Comisioane pentru tranzacţii cu derivate financiare.  Delegaţii ale angajaţilor ce lucrează temporar pentru firme nerezidente.

pe suport fizic. 8.  Licenţe pentru folosirea unor programe livrate pe suport fizic care presupun o taxă periodică de actualizare a licenţei (ex: programele de tip antivirus). licenţe) Acestea se referă la:  Vânzarea/cumpărarea de programe special dezvoltate pentru clienţi (indiferent de modul de livrare) precum şi licenţele aferente acestor programe. producerea şi livrarea programelor special dezvoltate pentru clienţi.  Alte servicii de asigurări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. întreţinre şi reparaţii calculatoare şi sisteme inf ormatice etc.02 Alte servicii informatice (consultanţă privind componente hardware.  Taxe aferente serviciilor de custodie pentru active financiare sau lingouri.  Taxe aferente serviciilor de administrare a pieţelor financiare.  Vânzarea/cumpărarea de drepturi de proprietate asupra unor programe şi aplicaţii. Se exclud  Leasingul financiar propriu-zis. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de consultanţă non-financiară prestate de bănci. programe informatice.  Asigurările de viaţă sau serviciile aferente fondurilor de pensii. livrare programe special dezvoltate pentru clienţi.  Documentarea.01 Comercializarea programelor informatice (vânzare/cumpărare software.) 31 . Se exclud: Vânzarea/cumpărarea de programe necustomizate.  Taxe aferente serviciilor de administrare sau gestionare a activelor financiare. dezvoltarea. 8.  Programe standard (produse la scară largă) livrate electronic (ex: descărcate online). Comisioane pentru administrarea capitalului şi a corporaţiilor financiare.  Câştigurile sau pierderile provenite din tranzacţiile cu derivate financiare.  Taxe aferente serviciilor de consiliere financiară. Servicii informatice şi de media 8.  Taxe aferente serviciilor de acordare a rating-ului pentru credite. cu licenţe care nu au o dată de expirare (acestea se includ la bunuri şi nu la servicii informatice).

audio.  Servicii de recuperări de date.  Drepturi cuvenite jurnaliştilor sau fotografilor ce lucrează pe cont propriu.  Servicii de refacere a sistemelor informatice.  Servicii de procesare date. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de diseminare date şi baze de date. 8.  Servicii de asistenţă pentru gestionarea resurselor informatice. 32 .  Drepturi de acces la ziare şi periodice în varianta electronică. video şi altele) Acestea se referă la:  Cumpărări sau vânzări de informaţii în exclusivitate.  Servicii de gestionare a facilităţilor informatice.  Servicii de instruire a personalului.  Servicii de căutare pe web.  Servicii pentru găzduire pagini web.Se referă la servicii de procesare date.  Abonamente la bazele de date ale publicaţiilor periodice.  Abonamente la publicaţiile periodice.  Servicii de întreţinere a sistemelor informatice. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.03 Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Acces on-line la baze de date ale agenţiilor de ştiri. analiză.  Drepturi de autor pentru utilizarea ştirilor. proiectarea şi realizarea sistemelor informatice.  Servicii de întreţinere şi reparaţii pentru calculatoare şi echipamente periferice. ca parte a activităţii de consultanţă. atat on-line cat şi pe suport magnetic.04 Alte servicii informaţionale Acestea pot include:  Servicii de proiectare baze de date.  Servicii de stocare date. proiectare software şi hardware ce au loc între rezidenţi şi nerezidenţi cum ar fi:  Servicii de consultanţă şi implementare.  Analiza. 8. optic sau hârtie.

 Drepturi de distribuţie a programelor de film şi televiziune.  Drepturi baneşti ale actorilor sau regizorilor care realizează producţii într-o altă ţară decât cea de rezidentă.  Drepturi de retransmisie televizată a evenimentelor sportive şi altele asemenea. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.01 Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.05 Alte drepturi (patente şi taxe de licenţă) Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.9. 33 .01 Servicii juridice Se referă la servicii juridice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în procese penale. 9. taxe de licenţă şi alte drepturi de autor 9.  Servicii de distribuire a filmelor.  Drepturi de distribuţie pentru jocuri video descărcate de pe internet. 9. civile şi administrative. 9. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii legate de producţia programelor de televiziune.  Servicii de decodare a canalelor de televiziune. emisiuni radio. a filmelor. Patente.03 Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia programelor informatice Acestea cuprind toate cheltuielile efectuate pentru reproducerea autorizată şi/sau distribuţia de programe pentru calculator. spectacole în direct etc. Servicii de afaceri 10.) Acesta se referă la:  Înregistrări şi închirieri audio-video. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.04 Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia produselor audiovi zuale (filme. 9.02 Licenţe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării Acestea cuprind taxele şi alte cheltuieli aferente drepturilor de utilizare a rezultatelor cercetării/dezvoltării.  Servicii legate de producţia programelor radio. 10.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Întocmirea bilanţurilor financiare şi a documentelor fiscale.  Audit financiar. 10. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri judiciare şi alte domenii juridice.  Consultanţă de autentificare sau certificare notarială. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10.  Consultanţă în managementul resurselor umane.04 Servicii de publicitate.  Marketing şi alte studii de piaţă.  Asistenţă tehnică în diferite domenii de activitate. 10. 34 .  Consultanţă şi planificare fiscală.  Consultanţă în domeniul gestiunii comerciale. marketing şi sondaje publice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Proiectare şi realizare de produse publicitare.  Servicii de arbitraj şi de conciliere juridică. fiscală şi de audit prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Expertiză contabilă. marketing şi sondaje publice Se referă la servicii de publicitate.  Consultanţă în domeniul relaţiilor publice.03 Consultanţă managerială şi de afaceri Se referă la servicii de consultanţă managerială şi de afaceri prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă în managementul financiar.  Consultanţă în elaborarea documentelor şi instrumentelor juridice.  Cumpărări de spaţii publicitare în mass-media.  Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri statutare.  Servicii juridice auxiliare.  Servicii pentru organizare de târguri şi expoziţii.  Consultanţă în producţie.02 Servicii de consultanţa contabilă. fiscală şi de audit Se referă la servicii de consultanţă contabilă.  Contabilitate comercială pentru firme.

10.  Cercetare şi dezvoltare în agricultură.  Cercetare interdisciplinară. studii şi proiectare arhitecturală. psihologie şi filozofie.05 Servicii de cercetare şi dezvoltare Se referă la servicii de cercetare şi dezvoltare prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Cercetare şi dezvoltare în fizică.  Cercetare şi dezvoltare în chimie şi biologie. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii pentru promovarea produselor.  Cercetare şi dezvoltare în economie. 10.  Cercetare şi dezvoltare în matematică şi informatică.  Alte servicii de arhitectură. 10.  Proiectare pentru instalaţii industriale.  Cercetare şi dezvoltare în alte ştiinţe.07 Servicii de inginerie Se referă la servicii de inginerie prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Proiectare de instalaţii mecanice şi electrice pentru clădiri. 10. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Cercetare şi dezvoltare în tehnologie şi inginerie. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Cercetare şi dezvoltare în medicină şi farmacie. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 35 .  Cercetare şi dezvoltare în sociologie.06 Servicii de arhitectură Se referă la servicii de arhitectură prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă. Studii de sondarea opiniei publice.08 Servicii tehnice Se referă la servicii tehnice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Asistenţă şi consultaţii tehnice pentru lucrări de construcţii.  Studii tehnice de fezabilitate.

 Extracţia şi prepararea cărbunilor.11 Servicii legate de protecţia mediului Se referă la servicii legate de protecţia mediului prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Tratarea deşeurilor radioactive şi a altor tipuri de deşeuri. dezvoltarea şi exploatarea fondului forestier.  Alte servicii tehnice. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. explorare şi prospectare geologică.  Prospectare şi explorare pentru combustibili minerali.  Servicii de reproducţie şi selecţie în creşterea animalelor.  Recoltarea culturilor agricole.  Îmbunătaţiri funciare şi irigaţii. 10.  Decopertarea solului contaminat. certificare şi analiză tehnică.  Servicii de inspecţie tehnică.10 Servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze Se referă la servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Servicii legate de producţia petrolieră şi gaze.  Conservarea minelor.  Conservarea.  Îndepartarea efectelor poluarii.  Alte servicii de curăţare şi refacere a mediului înconjurător. pescuitului etc. pescuit. Se referă la servicii în domeniul agriculturii şi pescuitului prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Închiriere de maşini agricole cu echipaj.  Decontaminare şi igienizare.09 Servicii în domeniul agriculturii. 36 . Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10. Cercetare.  Testare. inclusiv a petelor de petrol.  Activităţi de vânătoare.  Servicii pentru chimizare şi protecţie fitosanitară.  Servicii pentru mecanizarea agriculturii.  Explorări geologice.

 Servicii de asigurare a securităţii.  Servicii de distribuire a filmelor. 37 .  Servicii legate de producţia programelor radio. control.  Servicii de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor. traduceri şi interpretări.  Servicii imobiliare.  Drepturi de distribuţie a programelor de film şi televiziune.Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10.12 Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup.  Servicii de traducere şi interpretare.  Servicii de catering pentru angajaţi. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.01 Servicii audiovizuale Se referă la servicii audiovizuale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Înregistrări şi închirieri audio-video.) Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Rambursari rate leasing primit de la nerezidenţi. protecţie şi pază. educaţionale şi recreaţionale 11. organizare.13 Leasing operaţional Acestea se referă la:  Recuperare leasing acordat nerezidenţilor.  Servicii fotografice.  Servicii legate de producţia programelor de televiziune şi a filmelor artistice. protocol etc.  Servicii de imprimerie pe bază de comision sau contract. 10.14 Servicii de recrutare de personal. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Drepturi baneşti ale actorilor sau regizorilor care realizează producţii î ntr-o altă ţară decat cea de rezidenţă. 10. Servicii culturale. 11. curaţenie şi alte servicii comerciale Acestea pot cuprinde:  Selecţia şi plasarea forţei de muncă.  Drepturi de retransmisie televizată a evenimentelor sportive şi altele asemenea.

 Servicii ale bibliotecilor. 11.  Servicii de asistenţă stomatologică. arhivelor şi muzeelor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de asistenţă pentru sănătate umană. 38 .  Drepturi baneşti ale profesorilor rezidenţi care predau cursuri în străinatate.  Difuzarea de emisiuni educative prin televiziune sau internet.03 Servicii de sănătate Se referă la servicii educaţionale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Servicii de spitalizare şi sanatoriale.  Servicii de organizare şi desfaşurare a evenimentelor sportive.  Drepturi baneşti ale profesorilor nerezidenţi care predau cursuri în România.  Servicii religioase.  Servicii de baby-sitting şi consiliere pentru copii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de organizare şi promovare a evenimentelor artistice.  Alte servicii culturale şi recreaţionale. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Drepturi de distribuţie pentru jocuri video descărcate de pe internet.  Servicii de asistenţă veterinară. 11.  Servicii de asistenţă medicală ambulatorie. 11.04 Alte servicii culturale şi recreaţionale Acestea pot cuprinde:  Servicii de asistenţă socială. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.02 Servicii educaţionale Se referă la servicii educaţionale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Furnizarea de cursuri prin corespondenţă.  Servicii de decodare a canalelor de televiziune.

 Alte servicii administrative legate de apararea naţională şi civilă.  Salarii pentru lucrătorii rezidenţi ai ambasadelor străine.  Servicii de informare şi promovare prestate de reprezentanţe oficiale ale statului.  Achizitionare de masini de serviciu pentru ambasade. protecţiei mediului şi a activităţilor sociale.  Servicii ale misiunilor oficiale umanitare.  Servicii de organizare a evenimentelor oficiale în cadrul ambasadelor sau bazelor militare.  Achiziţionare de mijloace fixe pentru bazele militare. fară ca bunurile să treacă fizic graniţa ţării.  Aprovizionarea forţelor de păstrare a pacii şi a misiunilor militare comune. 39 .02 Alte servicii guvernamentale Acestea pot cuprinde:  Aprovizionare cu materiale şi obiecte de inventar. consulatelor şi bazelor militare pentru bunuri şi servicii în ţările în care functionează precum şi la alte cheltuieli ale administraţiei publice în străinătate. 12.12. Servicii guvernamentale Se referă la se referă la cheltuielile ambasadelor.  Alte servicii administrative asociate activităţilor de justiţie. 13.  Salarii pentru lucrătorii nerezidenţi ai ambasadelor României.  Servicii de reparaţii şi întreţinere a ambasadelor sau bazelor militare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Merchanting Se referă la se referă la cumpararea de bunuri de la un nerezident urmată de vânzarea către alt nerezident (operaţiune efectuată în aceeaşi perioadă de raportare). învăţământului.  Alte servicii administrative în domeniul sănătăţii.  Alte servicii de protecţie şi pază pentru cladirile şi personalul din administraţia publică.  Furnizare de utilităţi pentru ambasade sau pentru bazele militare. 12. consulate sau baze militare. culturii.01 Chirii Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

efectuate în străinătate. 15. 15. efectuate în România sau reparaţii ale bunurilor aparţinând rezidenţilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Servicii de reparaţii şi întreţinere Acestea se referă la reparaţii ale bunurilor aparţinând nerezidenţilor.  Lichefierea gazelor naturale. recondiţionări. Se includ  Rafinarea petrolului.03 Comisioane şi alte costuri aferente merchanting-ului Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. alte echipamente. aplicarea etichetelor.  Împachetarea şi aplicarea etichetelor. avioane.01 Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Acestea includ activităţi cum ar fi: procesarea.cumpărare de bunuri Se va raporta valoarea totală a cumpărărilor din cadrul merchanting-ului. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se exclud: reparaţiile calculatoarelor şi întreţinerea echipamentelor de transport în porturi şi aeroporturi. 14. 40 .01 Servicii de reparaţii şi întreţinere Acestea cuprind:  valoarea reparaţiilor bunurilor sosite special în România pentru reparaţii. asamblarea. 13. efectuate de companii care nu deţin bunurile respective.  Asamblarea hainelor şi a componentelor electronice. împachetarea şi altele asemenea. revizii capitale la vapoare.01 Merchanting .vânzare de bunuri Se va raporta valoarea totală a vânzărilor din cadrul merchanting-ului.13. Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor 14. 13. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.02 Merchanting .  Orice alte asamblări cu excepţia construcţiilor prefabricate (incluse la servicii de construcţii).

02 Contribuţii sociale. profituri şi câştiguri de capital. recondiţionări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pensiile pentru persoanele cu dizabilitaţi şi anuităţi 41 . Ele includ de asemenea şi impozitele pe clădiri. Sunt stabilite asupra veniturilor efective sau presupuse ale persoanelor fizice. societăţilor sau instituţiilor fără scop lucrativ. clădirilor sau a altor bunuri utilizate în producţie. Se exclud: reparaţiile calculatoarelor şi întreţinerea echipamentelor de transport în porturi şi aeroporturi. Transferuri curente şi de capital 17. avioane. revizii capitale la vapoare. Aceste impozite sunt datorate indiferent dacă se obţine sau nu profit. accize) Acestea sunt impozite datorate per unitate de bun sau de serviciu produs sau tranzacţionat. 16. inclusiv pensiile la limita de vârstă. valoarea reparaţiilor bunurilor trimise special în strainatate pentru reparaţii.02 Taxe şi impozite pe produs (TVA. forţei de muncă precum şi drepturilor de proprietate sau de utilizare a terenurilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. alte echipamente. aferente producţiei şi importului de bunuri şi servicii. terenuri sau alte bunuri imobile. Taxe şi impozite 16. 17. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. gospodăriilor populaţiei. 17. Impozitul poate fi o anumită sumă de bani pe unitatea de bun sau serviciu. pe proprietăţi etc. Acestea sunt impozite pe venituri.01 Taxe şi impozite pe venituri. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 16. 16.03 Impozite pe producţie Acestea sunt vărsăminte obligatorii fără contrapartidă care sunt percepute de administraţiile publice sau de instituţiile Uniunii Europene. sau poate fi calculat ca procent din preţul unitar sau din valoarea bunurilor şi serviciilor produse sau tranzacţionate.01 Subvenţii Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

17.Contribuţiile sociale sunt transferuri ale gospodăriilor populaţiei efectuate prin intermediul administraţiilor publice sau prin companii de profil pentru a fi scutite de povara financiară a unor riscuri sau necesităţi.04 Achiziţii / vânzări de licenţe.  Contribuţii ale guvernului la organizaţii internaţionale.05 Alte transferuri curente (sponsorizări. mărci înregistrate. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Plăţi interguvernamentale pentru salariile personalului care acordă asistenţă tehnică şi alte cheltuieli similare din fonduri nerambursabile. copyright-uri.  Drepturi de vanzare a filmelor. amenzi etc. 17.03 Iertări de datorie Iertarea de datorie presupune anularea voluntară efectuată de către creditor a unei datorii a debitorului sau a unei părţi din aceasta.  Fonduri financiare nerambursabile pentru asistenţă tehnică. patente şi alte active asemanatoare Acestea cuprind încasări sau plăţi pentru achiziţii / vânzări de licenţe. radio şi alte asemenea.  Cumpărare sau vânzare de terenuri. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. patente şi alte active asemanatoare cum ar fi:  Achiziţionarea.  Transferuri de sportivi în şi din România. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. muzică sau programe de calculator ale căror drepturi de autor sunt protejate (acestea se includ la bunuri). Se exclud Vânzarea sau cumpărarea de casete sau discuri audio sau video ce conţin filme.  Plăţi sau încasări de pensii la limită de vârstă. Încasările se vor raporta ca exporturi iar plăţile ca importuri. 17.) Acestea pot include:  Transferuri între guverne în scopul finanţării unor cheltuieli bugetare.  Ajutoare financiare guvernamentale. programelor de televiziune. 42 .  Patente. furnizarea de francize.. Acestea includ:  Taxe de asistenţă socială. penalităţi. pentru persoanele cu dizabilităţi şi altele.

 Taxe.  Contribuţii periodice la societăţi de binefacere.06 Alte transferuri de capital (despăgubiri acordate de justiţie. penalităţi. moşteniri. despăgubiri care nu sunt acoperite de asigurări: scurgeri de petrol. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Taxe amanate la plată.  Contribuţii ale membrilor la organizaţii şi organisme internaţionale. programe de calculator sau altor imobilizări corporale sau necorporale.  Transferuri reprezentând moşteniri.  Sponsorizări şi alte transferuri baneşti curente. ştiintifice şi culturale.  Alte taxe aferente transferurilor de capital.  Taxe consulare percepute.  Subscripţii ale administraţiei guvernamentale la capitalul organizaţiilor nemonetare internaţionale.  Alte plăţi interguvernamentale.  Donaţii. organizaţii religioase.  Burse de studii.  Pensii alimentare cuvenite. dote. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 17. 43 .  Bilete şi premii la loterii. impozite.) Acestea pot include:  Finanţări externe guvernamentale nerambursabile pentru achiziţionare de echipamente. explozii majore etc.  Transferuri financiare ale migratorilor.  Credite guvernamentale nerambursabile.

data de referinta ‘Total valoare facturata a exporturilor’ > 0. 1 Validari preliminare Mesaje de eroare. in cazul nerespectarii 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formular: ‘Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea’: Campurile ‘Nume. fara zecimale Camp incorect ‘Numar mediu de salariati’ > 0.. 2. fara zecimale Camp incorect ‘Cifra de afaceri’ >= 0.B.... ... ‘Telefon’.. ‘Functie’. corespunzator capitolului.: selectati tipul serviciului si tara serviciu’. ‘Functie’ : alfanumerice de maximum Camp incorect 100 caractere Campuri ‘Telefon’. valabil la TARA incorecta la randul .. 3 (corespunzator Camp incorect cu luna trimestrului de raportare) Formulare ‘Servicii . crt. ‘E-mail’: alfanumerice de maximum 50 caractere Camp incorect Adresa e-mail trebuie sa fie o adresa valida. valabil la data de referinta ‘Tara partenerului nerezident’ este in nomenclatorul de tari. Reguli de validare – STA-ITS Nr. ‘E-mail’ sunt Camp obligatoriu obligatorii in fiecare din sectiunile ‘Avizat de catre’ si ‘Intocmit de catre’ Campuri ‘Nume. fara zecimale Camp incorect Pe un rand cu date la export/import trebuie completate codurile ‘Tip Eroare de validare: Formular .. in fiecare din sectiunile Camp incorect ‘Avizat de catre’ si ‘Intocmit de catre’ Formular: ‘Detalii entitate raportoare’: ‘Capital social subscris’ > 0. ‘Tara’ partenerului nerezident! Rand eroare .’: ‘Tip serviciu’ este in nomenclatorul de tipuri de servicii TIP SERVICIU incorect la randul . prenume’. fara zecimale Camp incorect ‘Total valoare facturata a importurilor’ > 0.. fara zecimale Camp incorect ‘Luna raportarii’ trebuie sa ia una din valorile 1. prenume’.

22.01.03 8..’: ‘Total valoare facturata a importurilor’ nu trebuie completat pe randurile 2. 3.02. 2.00 = 6. 2. 2. conform formulei: 1.02 5..03 + 3. 13.00 = 13.02 + 11.00 = 12.00 = 2.01 + 16.05.02 + 16.03 + 11.. 2.01 + 17.12.02 + 8..22 3.01 + 3.18.01 + 8. 3.16.02.09.02... 3.02 Formulare ‘Servicii . 2.14 11.00 = 1.02 + 13.03. 6.01 + 1..04.01 + 9. pe fiecare rand Formulare ‘Servicii .’: ‘Tara partenerului nerezident’ trebuie sa fie diferita de Romania (RO).02 + . + 10.02 + 5.11.’: ‘Total valoare facturata a exporturilor’ nu trebuie completat pe randurile 2. 2. 2.03 + 8. + 9. 2.02 + 6.04 4. 2. + 2.01 + 13. 2.00 = 17.01 + 4.01 + 2.06 TARA incorecta la randul .05 10.03 16.01 + 5..04 12. + 17.18 2.21.00 = 11.08.15. 2..14 15 16 17 Formulare ‘Servicii .03.01.06..02 + ..01 + 10. pentru export / import.20. 2. 2.. 2. + 1.04 9.00 = 9.03 6.07.01 + 11.03.00 = 5. ‘Total servicii’ este egal cu suma componentelor. Nu trebuie completat campul EXPORT pentru randul … Nu trebuie completat campul IMPORT pentru randul … Eroare de validare: ‘Total servicii de .00 = 16.01 In fiecare capitol.00 = 10..01 + 6.02 13. 2.02 + .02 + .14..10.19. 6.02 + .. 2..01 + 12.. 6. 13.00 = 3..01.17.00 = 8. 2.00 = 4.. 2. ‘ (exporturi/importuri) diferit de total calulat (valoare)! 45 . 2..02 + 3.03 17.

. atunci randurile 2. Societatile de asigurari si administratorii de fonduri de pensii nu pot completa randul ...14. 6520.. 6520. . 6530.22 nu trebuie sa aiba date Mesaje de eroare. . in cazul nerespectarii A fost transmis de 2 ori randul .01... 2. 6512. 1 Formulare ‘Servicii ... 6622.. 6512... 46 . pentru fiecare serviciu (cod rand) din cadrul formularului 2 Formulare ‘Servicii de asigurari’: Daca exista date pe oricare din randurile 2. 6622.13.. 6629.Nr. Validari de business Crt... 6530. 6629 3 Formulare ‘Servicii de asigurari’: Daca clasa CAEN a raportorului este in lista: 6511. 2. si luna … Numai societatile de asigurari si administratorii de fonduri de pensii pot completa randul . pentru tara .’ din fiecare luna: ‘Tara partenerului nerezident’ trebuie sa fie unica... atunci clasa CAEN a raportorului este in lista: 6511.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->