BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Direcţia Statistică

RAPDIR – Sistem de raportări directe către BNR

Tip raportare: Cod STA-ITS Denumire Comertul international cu servicii

A. Metodologie .............................................................................................................. 3 I. II. 1. 2. 3. 4 III. IV. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Macheta de raportare.............................................................................................. 3 Cadrul general ........................................................................................................ 7 Obiectivul cercetării statistice ........................................................................ 7 Cadrul legal .................................................................................................... 7 Concepte şi definiţii ....................................................................................... 7 Frecvenţă raportare ........................................................................................ 9 Instrucţiuni de completare a formularului ITS................................................. 10 Nomenclator de servicii, definiţii, metodologie .............................................. 13 Servicii de transport ..................................................................................... 13 Servicii de asigurări ..................................................................................... 21 Servicii ale fondurilor de pensii ................................................................... 26 Servicii de construcţii .................................................................................. 26 Servicii de comunicaţii ................................................................................ 28 Servicii de turism ......................................................................................... 29 Servicii financiare ........................................................................................ 30 Servicii informatice şi de media .................................................................. 31 Patente, taxe de licenţă şi alte drepturi de autor........................................... 33 Servicii de afaceri ........................................................................................ 33 Servicii culturale, educaţionale şi recreaţionale........................................... 37 Servicii guvernamentale............................................................................... 39 Merchanting ................................................................................................. 39 Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea Servicii de reparaţii şi întreţinere ................................................................. 40 Taxe şi impozite ........................................................................................... 41 Transferuri curente şi de capital ................................................................... 41

terţilor 40 15. 16. 17.

B. Reguli de validare – STA-ITS ................................................................................. 44

2

A. Metodologie I. Macheta de raportare
PERSOANA CARE A AVIZAT RAPORTAREA 1. Nume şi prenume: 2. Funcţie: 3. Telefon: 4. E-mail: PERSOANA CARE A ÎNTOCMIT RAPORTAREA 1. Nume si prenume: 2. Funcţie: 3. Telefon: 4. E-mail: DETALII ENTITATE RAPORTOARE Capital social subscris Lei (RON) Cifră de afaceri Lei (RON) Număr mediu de salariaţi
Moneda de raportare: RON

SERVICII DERULATE ÎN RELAŢIA CU NEREZIDENŢII
Ţara partenerului nerezident 1 Total valoare facturată a exporturilor de servicii 2 Total valoare facturată a importurilor de servicii 3

Cod rand 0 1 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15

Tip serviciu A Servicii de transport Total (1.01+1.02+………..+1.17+1.18) Transport maritim de pasageri Transport maritim de mărfuri Alte servicii de transport maritim Transport aerian de pasageri Transport aerian de mărfuri Alte servicii de transport aerian Transport de pasageri pe calea ferată Transport de mărfuri pe calea ferată Alte servicii de transport pe calea ferată Transport auto de pasageri Transport auto de mărfuri Alte servicii de transport auto Transport spaţial Transport prin conducte şi cabluri electrice Transport fluvial de pasageri

1.16 1.17 1.18 2 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05

2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18

2.19 2.20 2.21 2.22 3 3.00 3.01 3.02

Transport fluvial de mărfuri Alte servicii de transport fluvial Alte servicii auxiliare de transport (neincluse la punctele 1.03, 1.06, 1.09, 1.12, 1.17) Servicii de asigurări Total (2.01+2.02+……...+2.21+2.22) Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurări de viaţă Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurări de viaţă Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurarea bunurilor transportate Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie, garantar ea creditelor etc.) Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru alte tipuri de asigurări directe Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru alte tipuri de asigurări directe Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Prime plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări la societăţi de asigurare nerezidente Despăgubiri încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări de la societăţi de asigurare nerezidente Servicii auxiliare ale societăţilor de asigurări (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Prime plătite de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Despăgubiri încasate de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) Servicii ale fondurilor de pensii Total (3.01+3.02+3.03+3.04) Contribuţii încasate de fonduri de pensii rezidente de la nerezidenţi Drepturi de pensii plătite nerezidenţilor de fondurile de pensii rezidente

4

fiscală şi de audit Consultanţă managerială şi de afaceri Servicii de publicitate.03+8.) Alte drepturi (patente şi taxe de licenţă) Servicii de afaceri Total (10. emisiuni radio.01 6.05 10 10.02+9. pescuitului etc.02 5 5.02 10.00 4.00 7. protocol etc. livrare programe special dezvoltate pentru clienţi.04) Comercializarea programelor informatice (vânzare/cumpărare software. licenţe) Alte servicii informatice (consultanţă privind componente hardware. video şi altele) Alte servicii informaţionale Patente.00 10.03 8.02+5.02+6.04 9.01) Servicii financiare Servicii informatice şi de media Total (8. audio.01+6.03) Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru nerezidenţii care călătoresc în România Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru rezidenţii care călătoresc în străinatate Călătorii în străinatate în interes de serviciu (de afaceri) Servicii financiare Total (7. programe informatice.05) Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate Licenţe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia programelor informatice Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia produselor audiovizuale (filme.) Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă.12 Contribuţii plătite de rezidenţi la fonduri de pensii nerezidente Servicii auxiliare ale fondurilor de pensii (comisioane.02+……. control.03 6 6.00 6.04 10. spectacole în direct etc.03) Servicii poştale Servicii de curierat Servicii de telecomunicaţii Servicii de turism Total (6.01 4.3.00 8.02 6. organizare.03 3. 8.02 9.01+4.01 8.) 5 . marketing şi sondaje publice Servicii de cercetare şi dezvoltare Servicii de arhitectură Servicii de inginerie Servicii tehnice Servicii în domeniul agriculturii.01 9.01 10.13+10.04+9.03 9.00 5. taxe de licenţă şi alte drepturi de autor Total (9.04 9 9.07 10.03+9.03 10.01+5.08 10.01+9.00 9.03 7 7.06 10.01 5.14) Servicii juridice Servicii de consultanţa contabilă. consultanţă neincluse în contribuţii) Servicii de construcţii Total (4.02 8.05 10.02) Servicii de construcţii prestate de companii rezidente în străinatate Servicii de construcţii prestate de companii nerezidente în România Servicii de comunicaţii Total (5.10 10.01+10.01 8.09 10.+10.02+8.11 10.04 4 4. Servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze Servicii legate de protecţia mediului Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup.02 5.01+8. întreţinre şi reparaţii calculatoare şi sisteme informatice etc.

05 17.04 17.01+17.00 11.04+17.02+13. pe proprietăţi etc.01+11. patente şi alte active asemanatoare Alte transferuri curente (sponsorizări.06 Leasing operaţional Servicii de recrutare de personal.01+13.02 17.03) Taxe şi impozite pe venituri.03 14 14.04 12 12.02 13. amenzi etc.vânzare de bunuri Merchanting .10.01) Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Servicii de reparaţii şi întreţinere Total (15. traduceri şi interpretări.00 16.02 11. despăgubiri care nu sunt acoperite de asigurări: scurgeri de petrol.01 17.) Alte transferuri de capital (despăgubiri acordate de justiţie.03 17.03 17 17. accize) Impozite pe producţie Transferuri curente şi de capital Total (17.03+11. educaţionale şi recreaţionale Total (11.02+17. penalităţi.01+12.01) Servicii de reparaţii şi întreţinere Taxe şi impozite Total (16. inclusiv pensiile la limita de vârstă.03 11.. explozii majore etc.00 14.13 10. pensiile pentru persoanele cu dizabilitaţi şi anuităţi Iertări de datorie Achiziţii / vânzări de licenţe.04) Servicii audiovizuale Servicii educaţionale Servicii de sănătate Alte servicii culturale şi recreaţionale Servicii guvernamentale Total (12.03) Merchanting .01 12.cumpărare de bunuri Comisioane şi alte costuri aferente merchanting-ului Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Total (14.00 12.02+11.00 13.01 16.02+16.01 11.00 17.03+17. curaţenie şi alte servicii comerciale Servicii culturale. protecţie şi pază.06) Subvenţii Contribuţii sociale.01 13.01 15 15.00 15. Taxe şi impozite pe produs (TVA.02 13 13.01+16.05+17.02 16.14 11 11.) 6 .02) Chirii Alte servicii guvernamentale Merchanting Total (13.01 16 16.

Transferuri curente şi Transferuri de capital. 6. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România. Datele statistice colectate vor fi folosite pentru compilarea.17. Obiectivul cercetării statistice Obiectivul cercetării statistice constă în colectarea datelor statistice privind comerţul internaţional cu servicii realizat de operatorii economici rezidenţi în relaţie cu nerezidenţii. în conformitate cu standardele internaţionale din domeniu. a articolelor Servicii.II.org/unsd/nationalaccount/sna2008. alin (3). Atribuţia compilării balanţei de plăţi îi revine Băncii Naţionale a României în baza prevederilor legii nr. Versiunea electronică a documentului poate fi accesată la adresa: http://unstats. definirea lor trebuie să ţină seama în mod obligatoriu de o 1 Conform SNA 2008. 2.asp . Cadrul legal Datele statistice sunt colectate de către Banca Naţională a României.un. alin. (2). Cercetarea ITS permite producerea statisticii balanţei de plăţi în conformitate cu standardele internaţionale din domeniu. (4) şi (5) din legea nr. 49 din legea nr. art. lit. adoptat de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite (UNSC). În cadrul UE. în perioada de raportare. SNA 2008 (System of National Accounts 2008) reprezintă ultima versiune a standardului internaţional aplicabil în domeniul statisticii conturilor naţionale.Cadrul general 1. în conformitate cu art. Având în vedere specificul serviciilor.1 3. paragraful 6. Concepte şi definiţii Serviciile reprezintă rezultatul activităţilor economice care modifică starea unor unităţi consumatoare (persoane fizice. persoane juridice sau bunuri economice) sau care facilitează schimbul de produse sau active financiare. din cadrul balanţei de plăţi a României.1 Serviciile reprezintă activităţile care satisfac anumite necesităţi individuale sau sociale fără a se concretiza în produse de sine stătătoare. 3. raportarea serviciilor internaţionale direct de către operatorii economici rezidenţi constituie o practică recomandată pentru culegerea acestui tip de date statistice. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi cu art. a). 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. 9.

serie de caracteristici care duc la identificarea şi diferenţierea serviciilor de bunurile materiale. b) eterogenitatea – serviciile sunt rezultatele eterogene ale unei activităţi economice. c) simultaneitatea – această caracteristică reflectă faptul că.  sucursale. 2 Conform art. cu domiciliul în România atestat cu documente de identitate emise conform legii. Cele mai importante caracteristici care evidenţiază această diferenţă sunt: a) intangibilitatea – serviciile nu au formă materială fiind în majoritatea cazurilor procese.2 Exporturile de servicii: reprezintă servicii prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor.3 Importurile de servicii: reprezintă servicii prestate de catre nerezidenţi rezidenţilor. în mod independent.4 Rezidenţi:2  persoane fizice . fiind create şi consumate la interfaţa prestator de servicii – client. 8 . Simultaneitatea presupune participarea consumatorului la prestarea serviciilor. neputând fi stocate şi utilizate ulterior. cetăţeni străini şi apatrizi cu domiciliul în România. reprezentanţe. 3. a) din Regulamentul BNR nr. în cazul serviciilor. birouri aparţinând persoanelor juridice străine sau altor entităţi străine.cetăţeni români. precum şi persoane fizice. consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în străinătate. 3. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. 3.  ambasade. cetăţeni români. în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. agenţii. este foarte probabil ca acelaşi serviciu să difere de fiecare dată în ceea ce priveşte calitatea. care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României. înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în România.  persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în România. momentele producerii şi respectiv. consumului coincid. 2 lit. cetăţeni străini şi apatrizi. d) perisabilitatea – cele mai multe dintre servicii există doar pe durata prestării lor. Calitatea serviciilor diferă deseori deoarece.

20 octombrie se vor transmite raportările aferente trimestrului III. pentru fiecare lună din cadrul trimestrului de raportare. remizele şi alte reduceri acordate clienţilor. cetăţeni străini.20 ianuarie se vor transmite raportările aferente trimestrului IV.5 Nerezidenţi:3  persoane fizice . tranzacţiile de natura serviciilor (importuri şi/sau exporturi) derulate cu nerezidenţii.20 aprilie se vor transmite raportările aferente trimestrului I. prin intermediul chestionarului electronic. precum şi a altor venituri din exploatare.  în perioada 1 . cetăţeni români şi apatrizi.  ambasade.20 iulie se vor transmite raportările aferente trimestrului II. serviciilor prestate. cu domiciliul în străinătate atestat cu documente de identitate emise conform legii. 4 Frecvenţă raportare Firmele rezidente selectate să participe la cercetarea statistică.3.cetăţeni străini. în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. agenţii. 3 Conform art. consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România. 9 . 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. lucrărilor executate. cetăţeni români şi apatrizi cu domiciliul în străinătate. precum şi persoane fizice.  în perioada 1 . precum şi organizaţii internaţionale sau reprezentanţe ale unor astfel de organizaţii care funcţionează în România. în mod independent. birouri şi orice alte entităţi ale persoanelor juridice române sau altor entităţi române.  sucursale. mai puţin rabaturile. Astfel:  în perioada 1 .  persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în străinătate. care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice în străinătate. b) din Regulamentul BNR nr. reprezentanţe. 2 lit. 3. vor raporta trimestrial.6 Cifra de afaceri: reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate. înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în străinătate. acestea se vor raporta separat.  în perioada 1 . Raportarea se va efectua până pe data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.

01-1.  Număr mediu de salariaţi: se va completa numărul mediu de salariaţi pentru perioada de referinţă. Toate valorile vor fi exprimate în lei (RON). Formularele sunt următoarele: Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea Se vor completa datele de contact ale persoanelor care au întocmit şi avizat raportarea. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii. Aceasta va fi o condiţie de validare. Utilizatorul trebuie să parcurgă toate cele 11 formulare aferente acestei raportări. Detalii entitate raportoare Se vor completa următoarele:  Capital social subscris: se va completa valoarea capitalului social subscris pentru perioada de referinţă. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii.III. Toate câmpurile colorate cu galben sunt obligatorii.18) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 1. Toate câmpurile colorate cu galben sunt obligatorii. Primele două sunt obligatorii iar următoarele se completează în măsura în care au existat tranzacţii de natura celor descrise în formulare. Servicii de transport lunile 1-3 (capitolele 1.Instrucţiuni de completare a formularului ITS În urma selectării raportării STA-ITS este afişat primul formular al acesteia Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea. Ţara trebuie să fie diferită de România.18 din nomenclatorul serviciilor.  Cifra de afaceri: se va completa valoarea cifrei de afaceri pentru perioada de referinţă.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului de transport.01-1.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident. numere întregi. 10 .

Ţara trebuie să fie diferită de România. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi). Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri).013.  Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă. Acestea condiţii de validare.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident. vor reprezenta Servicii de asigurari si servicii ale fondurilor de pensii lunile 1-3 (capitolele 2. 11 .  Valorile vor fi exprimate în lei (RON). pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.04 din nomenclatorul serviciilor. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri).  Total servicii de transport: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip.01-3.  Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii.  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus.04) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 2.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului servicii de transport. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.

 Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.14. Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă. respectiv societăţile care au ca activitate principală una din următoarele clase: CLASA 6511 6512 6520 6530 6622 6629 DESCRIERE Activităţi de asigurări de viaţă Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) Activităţi de reasigurare Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii Tipurile de servicii ce apar în nomenclator la capitolele 2. Acestea vor reprezenta condiţii de validare.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON).13 pot fi raportate numai de către societăţile de asigurări sau fondurile de pensii.15.22 pot fi raportate numai de către firme rezidente.2. Atenţie ! Tipurile de servicii ce apar în chestionar la capitolele 2. Acestea condiţii de validare.02.  Total servicii de asigurări: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip. altele decât societăţi de asigurări sau fonduri de pensii. 2. 2. … .  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului aferent. vor reprezenta 12 . Nu se va c ompleta acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi).01.  Total servicii ale fondurilor de pensii: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus. … .2.

Servicii de transport 1. 13 . definiţii. metodologie 1. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. Ţara trebuie să fie diferită de România.  Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă.  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului.  Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. vor reprezenta IV. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi).06 din nomenclatorul serviciilor. Nomenclator de servicii. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului aferent.01 Transport maritim de pasageri Servicii de transport maritim de pasageri nerezidenţi efectuat cu nave ce aparţin rezidenţilor şi de pasageri rezidenţi efectuat cu nave ce aparţin nerezidenţilor. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus. Acestea condiţii de validare.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON).Alte servicii lunile 1-3 (capitolele 4.01-17.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii.  Pentru fiecare tip de serviciu se va completa şi totalul pe ţări.01-17.06) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 4. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri).

02 Transport maritim de mărfuri Se referă la servicii de transport maritim de mărfuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. Comerţul de tranzit.  Leasing-ul financiar.  Servicii de închirieri de nave cu echipaj.  Leasing-ul financiar. Se exclud  Închirierea navelor maritime fara echipaj – se consideră leasing operaţional. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. băuturi sau alte bunuri. 14 . 1.Se includ  Costul transportului maritim.  Aprovizionare cu alimente. pentru transportul călătorilor. Se includ  Închirierea navelor maritime cu echipaj. Se exclud  Serviciile de transport de pasageri nerezidenţi efectuate cu nave ce aparţin rezidenţilor pe teritoriul României (acestea se vor include la serviciile de turism).  Croazierele din interiorul Romaniei care sunt parte a pachetelor turistice (acestea sunt incluse la servicii de turism). asociate cu:     Exporturile şi importurile de bunuri.  Închirierea de nave fara echipaj – se consideră leasing operaţional. pe perioade limitate. Transportul bunurilor între terţe ţări (cross-trade). Serviciile de curierat prestate de companii specializate Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Transport poştal maritim pentru curieri nerezidenţi. de către transportatorii maritimi pentru consumul călătorilor. pentru transportul mărfurilor.  Remorcarea legată de transportul platformelor de forare.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul maritim de călători. ca parte a pachetelor turistice de călătorie. al macaralelor plutitoare şi al instalaţiilor de dragare plutitoare.

ca parte a pachetelor turistice de călătorie. 1.  Închirierea aeronavelor prin leasing financiar. Întreţinerea şi reparaţiile mijloacelor de transport maritim. asistenţă pentru navigaţie. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depaşesc limita admisă la transportul aerian. 1. pentru transportul călătorilor.03 Alte servicii de transport maritim Se referă la servicii aferente transportului maritim prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. Serviciile de exploatare a porturilor.05 Transport aerian de mărfuri Se referă la servicii de transport aerian de mărfuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor asociate cu: 15 . pe perioade limitate. Se exclud  Serviciile de transport efectuate de catre rezidenţi pentru nerezidenţi pe teritoriul ţării rezidente (aceste servicii se includ la turism).04 Transport aerian de pasageri Se referă la servicii de transport aerian de pasageri nerezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor rezidente şi/sau de pasageri rezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor nerezidente. băuturi sau alte bunuri de către transportatorii aerieni pentru consumul călătorilor.  Închirieri de aeronave cu echipaj.  Închirierea aeronavelor fără echipaj. Dragarea. asociate cu:        Încărcarea sau descărcarea containerelor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.1. etc.  Aprovizionarea cu alimente. Stocarea şi înmagazinarea bunurilor. pilotajul maritim pentru intrarea/ieşirea din porturi. Se includ  Costul biletelor de călătorie cu avionul. Împachetarea şi reîmpachetarea bunurilor. Serviciile de salvare şi repunere pe linia de plutire a navelor naufragiate.

curăţare şi dezinfecţie a avioanelor. control trafic aerian. Se exclud  Închirierea aeronavelor fără echipaj. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Împachetare şi reîmpachetare a mărfurilor transportate cu avionul. Servicii suport pentru aeroporturi. Tranzacţiile între companii naţionale de transport feroviar trebuie înregistrate pe bază brută:   ca intrări (exporturi) pentru ţara ce corespunde cursei rezidente plătite în străinatate.07 Transport de pasageri pe calea ferată Se referă la servicii de transport feroviar de persoane nerezidente efectuate de către companii de transport feroviar rezidente şi/sau servicii de transport feroviar de persoane rezidente efectuate de către companii de transport feroviar nerezidente. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.06 Alte servicii de transport aerian Se referă la servicii prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încărcare sau descărcare de containere transportate cu avionul. 16 . Servicii de întretinere. 1.  Închirierea aeronavelor prin contracte de leasing. Transportul bunurilor care tranzitează România. Remorcare. 1. Servicii asociate cu operaţiunile de salvare. pilotaj. ca ieşiri (importuri) pentru ţara ce corespunde cursei nerezidente plătibile pe teritoriul rezident. Transportul de bunuri pentru terţe economii.  Serviciile de curierat prestate de companii specializate. Se include Închirierea aeronavelor cu echipaj pentru transport de bunuri.    Exporturile şi importurile de bunuri. Stocare şi înmagazinare a marfurilor transportate cu avionul. Transportul poştei pentru oficiile poştale şi curieri.

curăţare şi reparaţii ale mijloacelor de transport feroviar. Împachetare şi reîmpachetare a bunurilor transportate pe calea ferată. 1. ca ieşiri (importuri) pentru ţara ce corespunde cursei nerezidente plătibile pe teritoriul rezident.Se exclud Cheltuielile în tren care nu sunt incluse în acordurile companiilor feroviare (înregistrate la servicii de turism).09 Alte servicii de transport pe calea ferată Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încarcare sau descarcare de containere transportate pe calea ferată. Servicii operaţionale în staţii. 1. Tranzacţiile între companii naţionale de transport feroviar trebuie înregistrate pe bază brută:   ca intrări (exporturi) pentru ţara ce corespunde cursei rezidente plătite în străinatate. 17 . Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.08 Transport de mărfuri pe calea ferată Se referă la servicii de transport de bunuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. Întreţinere. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Stocare şi depozitare a mărfurilor transportate pe calea ferată. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Servicii de remorcare şi control al traficului feroviar.10 Transport auto de pasageri Se referă la servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii rezidente pentru nerezidenţi şi/sau servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii nerezidente pentru rezidenţi. Se includ Serviciile de încărcare/descărcare prestate de companiile feroviare. Se exclud Serviciile de curierat prestate de companii specializate. Operaţiuni de salvare în cazul accidentelor sau deraierilor.

 Leasingul financiar.12 Alte servicii de transport auto Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Încarcare sau descarcare containere transportate cu mijloace de transport auto.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul rutier de călători.Se includ  Costul biletelor de călătorie auto. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se exclud  Serviciile de transport auto de pasageri prestate de către rezidenţi pentru nerezidenţi pe teritoriul tarii rezidente (incluse la turism). băuturi sau alte bunuri. pe perioade limitate. efectuată de către transportatorii rutieri pentru consumul călătorilor.  Leasingul financiar. pentru transportul calatorilor. Se include Închirierea mijloacelor de transport rutiere cu şofer pe perioadă determinată. 1. ca parte a pachetelor turistice.  Aprovizionare cu alimente. 1.  Taxa pentru vehicule ce depaşesc limita admisă de gabarit sau tonaj.  Închirierea vehiculelor auto fara şofer.11 Transport auto de mărfuri Se referă la servicii de transport de bunuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. Se exclud  Închirierea vehiculelor auto fără şofer. asociate cu:     Exporturile şi importurile de bunuri în şi din ţara în cauză. Transport rutier poştal efectuat pentru curieri şi pentru oficii poştale. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Închirieri de vehicule rutiere comerciale cu şofer. Transport rutier de bunuri pentru terţe economii. Transport rutier de bunuri care tranzitează România. 18 .

Servicii operaţionale de parcare a autovehiculelor. Servicii de tractare.14 Transport prin conducte şi cabluri electrice Se referă la servicii de transport prin conducte sau cabluri electrice prestate de către rezidenţi pentru nerezidenţi sau prestate de către nerezidenţi pentru rezidenţi. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. control de trafic etc. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.. Împachetare şi reîmpachetare bunuri transportate cu mijloace de transport auto. 1. Întreţinere şi reparaţii ale mijloacelor de transport rutier. 1.  Servicii anexe distribuţiei de electricitate.  Provizioanele (rezervele) de energie electrică (acestea se includ la bunuri). Se include Costul transportului curentului electric când acesta este separat de procesul producţiei şi distribuţiei acestuia.15 Transport fluvial de pasageri Se referă la servicii de transport fluvial. pe căi navigabile. gaz şi alte produse petroliere. de pasageri nerezidenţi cu nave ce aparţin rezidenţilor şi de pasageri rezidenţi cu nave ce aparţin nerezidenţilor.      Stocare şi depozitare de bunuri transportate cu mijloace de transport auto.13 Transport spaţial Se referă la servicii de lansare a sateliţilor prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de catre nerezidenţi rezidenţilor şi alte operaţiuni efectuate de către operatori de echipamente spaţiale cum ar fi:   Taxe încasate pentru lansarea sateliţilor. Se exclud Reparaţiile şi întreţinerea sateliţilor din spaţiu (aceste servicii se includ la telecomunicaţii). Operaţii de salvare în cazul accidentelor rutiere. Transportul în spaţiu de bunuri şi pasageri. 19 . Se exclud  Servicii anexe distribuţiei de apa.

prestate pentru nerezidenţi.  Leasing-ul financiar. Transportul fluvial de bunuri care tranzitează România. ca parte a pachetelor turistice de călătorii.  Transportul fluvial de mărfuri pe teritoriul unei singure ţări. băuturi sau alte bunuri. Se includ  Închirieri de mijloace de transport fluvial cu echipaj.  Aprovizionare cu alimente.  Închirierea navelor fără echipaj. pe teritoriul tarii rezidente (incluse la turism).  Serviciile de curierat efectuate de companii de specialitate.  Leasing-ul financiar. Transportul fluvial de bunuri pentru terţe economii. Se exclud  Serviciile de transport fluvial de pasageri cu nave ce aparţin rezidenţilor.17 Alte servicii de transport fluvial Se referă la servicii prestate nerezidenţilor sau cumpărate de la aceştia cum ar fi: 20 . făcută de către transportatori fluviali pentru consumul călătorilor. canale şi lacuri prestate de rezidenţi pentru nerezidenţi sau de nerezidenţi pentru rezidenţi asociate cu:     Exportul şi importul de bunuri.16 Transport fluvial de mărfuri Se referă la servicii de transport de mărfuri pe râuri. Se exclud  Închirierea navelor de transport fluvial fără echipaj.Se include  Costul biletelor de călătorie cu mijloacele de transport fluvial. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Transportul poştal fluvial efectuat pentru curieri nerezidenţi.  Transportul fluvial de mărfuri pe teritoriul mai multor ţări.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul fluvial.  Închirieri de vase fluviale cu echipaj pentru transportul călătorilor. 1.

asistenţă trafic pentru mijloace de transport. pilotaj. Aceste categorii vor fi folosite numai pentru serviciile auxiliare de transport care nu au legatura cu o anumita metodă de transport mai sus menţionată. Întreţinerea.  Întreţinere. 1.01 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi.09. 21 . pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Operaţiuni de salvare. 2. Înmagazinare şi depozitare. 1.17) Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încărcare/descărcare de containere.18 Alte servicii auxiliare de transport (neincluse la punctele 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.06. 1. reparaţii la mijloace de transport fluvial. reparaţia şi curăţarea echipamentelor.  Servicii de exploatare a porturilor fluviale. Împachetare şi reîmpachetare. Servicii de asigurări 2. 1. pentru asigurările de viaţă. Încărcare sau descărcare containere transportate cu mijloace de transport fluvial.  Împachetare şi reîmpachetare mărfuri transportate cu mijloace de transport fluvial. 1.02 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru asigurările de viaţă ale nerezidenţilor.12.  Servicii de remorcare pentru acostarea navelor fluviale în docuri.  Servicii de salvare şi de repunere pe linia de plutire a navelor fluviale naufragiate.  Stocare şi înmagazinare a mărfurilor transportate pe apele interioare. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.03. Tractare. Servicii operaţionale de transport.

06 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie. garantarea creditelor etc.  Prime pentru asigurări în caz de incendiu.  Prime pentru alte asigurări. Acestea se referă la:  Prime pentru asigurări de sănătate sau accidente.07 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pen tru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru alte tipuri de asigurări directe. pentru asigurarea bunurilor transportate. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2.  Prime pentru asigurarea mijloacelor de transport. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.2. 2. 22 .) Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor. 2.03 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. garantarea creditelor etc. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.05 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie. cutremur.04 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru asigurarea bunurilor nerezidenţilor. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii.) Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor.  Prime pentru asigurări împotriva pierderilor pecuniare.

2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Despăgubiri din asigurări ale mijloacelor de transport.10 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările societăţilor de asigurare nerezidente. Acestea se referă la:  Despăgubiri din asigurări de sănătate sau accidente. 2. 2.2.11 Prime plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări la societăţi de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările făcute la societăţile de asigurare nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2. 23 .09 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru reasigurările societăţilor de asigurare nerezidente. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii. cutremur.12 Despăgubiri încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări de la societăţi de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de către societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările făcute la societăţile de asigurare nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Despăgubiri din alte asigurări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Despăgubiri din asigurări împotriva pierderilor pecuniare.08 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru alte tipuri de asigurări directe ale nerezidenţilor.  Despăgubiri din asigurări în caz de incendiu.

) 24 . pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.14 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi. garantarea creditelor etc. pentru asigurările de viaţă făcute la nerezidenţi.15 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi. evaluări neincluse în prime) Se va raporta valoarea totală acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de monitorizare şi reglementare a primelor şi despăgubirilor. pentru asigurarea bunurilor transportate făcută la nerezidenţi. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de consultanţă pentru asigurări. alţii decât societăţile de asigurare. consultanţă.13 Servicii auxiliare ale societăţilor de asigurări (comisioane. 2.2. alţii decât societăţile de asigurare. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2. pentru asigurările de viaţă făcute la nerezidenţi.18 Prime plătite de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie. Acestea se referă la:  Comisioanele agenţilor şi brokerilor. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de evaluare a bunurilor. 2.16 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi.  Servicii administrative pentru intervenţii în cazul producerii evenimentelor asigurate.  Calcularea primelor şi riscurilor de asigurare. 2. alţii decât societăţile de asigurare. 2.17 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate la societăţile de asigurare nerezidente.

pentru acoperirea riscurilor financiare.  Prime pentru asigurări împotriva pierderilor pecuniare. de la societăţi de asigurare nerezidente. pentru alte tipuri de asigurări directe. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2. Acestea se referă la:  Despăgubiri din asigurări de sănătate sau accidente. către societăţi de asigurare nerezidente.19 Despăgubiri încasate de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie. pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente. pentru alte t ipuri de asigurări directe. cutremur. de la societăţi de asigurare nerezidente.  Prime pentru asigurări în caz de incendiu. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii.  Prime pentru asigurări ale mijloacelor de transport. 2. garantarea creditelor etc.  Despăgubiri din asigurări împotriva pierderilor pecuniare.21 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi. Acestea se referă la:  Prime pentru asigurări de sănătate sau accidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii.  Prime pentru alte asigurări.) Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi. 25 .  Despăgubiri din asigurări în caz de incendiu. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. cutremur.  Despăgubiri din asigurări ale mijloacelor de transport.  Despăgubiri din alte asigurări.Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi.20 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi.

 Servicii de consultanţă pentru asigurări. 3. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Astfel de servicii pot fi:  Servicii de consultanţă aferente fondurilor de pensii. 26 . Servicii de construcţii 4.03 Contribuţii plătite de rezidenţi la fonduri de pensii nerezidente Se va raporta valoarea totală contribuţiilor plătite de rezidenţi fondurilor de pensii nerezidente.01 Servicii de construcţii prestate de companii rezidente în străinatate Se va raporta valoarea totală a acestora. consultanţă neincluse în contribuţii) Se va raporta valoarea totală a acestora.01 Contribuţii încasate de fonduri de pensii rezidente de la nerezidenţi Se va raporta valoarea totală contribuţiilor încasate de fondurile de pensii rezidente de la nerezidenţi.  Alte comisioane aferente fondurilor de pensii. 3.22 Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane.  Lucrări de construcţii pentru transportul prin conducte şi cabluri.  Servicii de evaluare a bunurilor. Astfel de servicii pot fi:  Lucrări de organizare a şantierelor aflate în străinătate. Servicii ale fondurilor de pensii 3.  Lucrări de construcţii noi în străinătate. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.02 Drepturi de pensii plătite nerezidenţilor de fondurile de pensii rezidente Se va raporta valoarea totală drepturilor de pensii plătite nerezidenţilor de către fondurile de pensii rezidente. 3. Acestea se referă la:  Comisioanele agenţilor şi brokerilor.04 Servicii auxiliare ale fondurilor de pensii (comisioane.  Calcularea primelor şi riscurilor de asigurare. 3. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. evaluări neincluse în prime) Se va raporta valoarea totală acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Lucrări de construcţii hidrotehnice în străinătate. 4. consultanţă.2.

altele decât cele pentru demolare.  Lucrări de organizare a şantierelor aflate în România.  Lucrări de transformări şi consolidări de clădiri şi construcţii de geniu civil în România. şosele s.02 Servicii de construcţii prestate de companii nerezidente în România Se va raporta valoarea totală a acestora.  Lucrări de instalatii şi izolatii la construcţiile aflate în străinătate. 4. precum şi construcţii de geniu civil aflate în străinătate.  Plata salariilor muncitorilor rezidenţi care lucrează în construcţii.  Diverse plăţi în economia gazdă a construcţiei.  Lucrări de finisare a construcţiilor în România.  Achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru construcţii.  Lucrări de transformări şi consolidări de clădiri. în străinătate. 27 . cu personal aferent. Lucrări de construcţii de autostrăzi.  Lucrări de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor aflate în străinătate. cu personal aferent.  Lucrări de finisare a construcţiilor aflate în străinătate. efectuate de nerezidenţi în România. utilizate pentru construcţii în străinătate. utilizate în construcţii în România.  Încasări pentru organizarea santierelor de construcţii aflate în România. Astfel de servicii pot fi:  Achiziţionarea de bunuri destinate construcţiilor în România.  Servicii de închiriere a utilajelor de construcţii şi demolare.  Servicii de închiriere a utilajelor de construcţii şi demolare.a. asemenea Lucrări.  Lucrări de construcţii în România efectuate de nerezidenţi pentru transportul prin conducte şi cabluri.  Lucrări de instalaţii şi izolaţii la construcţii aflate în România.a.  Servicii de închiriere a utilajelor. asemenea lucrări. cu personal aferent. utilizate în construcţii în România. dintr-o alta ţară decat cea gazdă a construcţiei.  Plata salariilor muncitorilor nerezidenţi. şosele s.  Lucrări de construcţii noi în România. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Lucrări de construcţii de autostrăzi.

 Contracte pentru transportul internaţional al poştei încheiate de oficiile poştale şi companiile de curierat şi prestate de companiile de transport (servicii de transport bunuri). cărtilor. Se exclud  Servicii de pregatire pachetelor.  Servicii de curierat prestate de companii specializate.5 Servicii de comunicaţii 5. ziarelor. 28 .02 Servicii de curierat Se referă la încasări sau plăti aferente ridicării coletelor. Se exclud  Serviciile financiare prestate de oficiile poştale naţionale (se includ la servicii financiare). 5.  Servicii poştale nedistribuite. post-restant.  Livrări la perioade de timp stabilite. Se includ  Activităţi comerciale specifice oficiilor poştale (vânzări de timbre.  Servicii de pregătire a scrisorilor (pachetelor).  Servicii de retransmitere poştala (spre o tara unde taxele postale sunt mai mici). Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. revistelor.01 Servicii poştale Se referă la încasari sau plăţi aferente ridicării.  Ridicări la cerere. coletelor şi altele asemenea.  Livrări exprese şi door-to-door.  Ridicări la cerere.  Depozitarea bunurilor şi serviciile asociate cu aceasta (incluse la alte servicii de transport).  Livrări la perioade de timp stabilite.  Livrări exprese şi door-to-door. Se includ  Servicii de curierat prestate de companii specializate.  Închirierea cutiilor poştale. mandate postale şi altele). transportului şi livrării scrisorilor.

 Servicii de telegraf şi de întreţinere a reţelei.  Servicii de telefonie mobilă. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. în scopul accesării şi manipulării datelor furnizate de către serverele de baze de date (se includ la servicii de informaţii şi calculatoare). Depozitarea bunurilor şi serviciile asociate cu aceasta (incluse la alte servicii de transport). Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de transmisie prin satelit.03 Servicii de telecomunicaţii Se referă la încasările sau plăţile aferente serviciilor de transmisie a imaginii. a sunetelor.  Servicii de fax. 5. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de telex şi de întreţinere a reţelei.01 Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru nerezidenţii care călătoresc în România Se referă la totalitatea încasărilor agenţiilor de turism rezidente pentru serviciile de turism prestate nerezidenţilor care călătoresc în România. inclusiv furnizare acces internet. 6 Servicii de turism 6. Se exclud  Servicii de instalare pentru echipamentul reţelelor telefonice (se includ în servicii de construcţii).  Servicii de întreţinere a mijloacelor de telecomunicaţii.  Servicii de acces permanent.  Servicii de transmisie şi întreţinere a reţelei radio şi televiziune prin cablu. 29 .  Servicii de reţele de afaceri specializate.  Servicii de poştă electronică.  Servicii de internet.  Servicii pentru baze de date şi pentru calculatoare.  Servicii de teleconferinţă. precum şi a altor informaţii utilizând diverse mijloace de comunicaţii cum ar fi:  Servicii de telefonie fixă şi servicii de întreţinere a reţelei specifice.

 Comisioane pentru constituire depozite.  Comisioane aferente plăţilor de dobânzi sau dividende la titlurile de valoare.  Comisioane la credite ipotecare şi neipotecare.02 Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru rezidenţii care călătoresc în străinatate Se referă la totalitatea plăţilor aferente serviciilor de turism efectuate de rezidenţii care călătoresc în străinătate prin agenţii de turism nerezidente sau pe cont propriu.  Comisioane aferente diverselor decontări. prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Comisioane pentru creditare.6.  Comisioane pentru compensarea plăţilor.  Comisioane pentru tranzacţii cu derivate financiare. ai administraţiei publice şi ale personalului organizaţiilor internaţionale.  Comisioane pentru tranzacţiile de schimb valutar.  Comisioane aferente serviciilor de achiziţie şi preluări. 30 .  Cazarea echipajelor care deservesc mijloacele de transport.01 Servicii financiare În această categorie se includ toate serviciile de intermediere financiară precum şi cele legate de acesta. 7 Servicii financiare 7.  Comisioane pentru subscrierea. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Comisioane pentru factoring.  Comisioane pentru leasing financiar.  Comisioane specifice cardurilor de credit. Acestea se referă la:  Ridicări de numerar din cont pentru deplasări în interesul serviciului. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. plasamentul emisiunilor şi răscumpararea titlurilor de valoare.03 Călătorii în străinatate în interes de serviciu (de afaceri) Se referă la totalitatea încasărilor sau plăţilor efectuate de rezidenţi aferente călătoriilor în străinătate în interes de serviciu.  Delegaţii ale angajaţilor ce lucrează temporar pentru firme nerezidente.  Călătorii oficiale ale salariaţilor guvernamentali. 6.

 Documentarea.  Taxe aferente serviciilor de administrare a pieţelor financiare. cu licenţe care nu au o dată de expirare (acestea se includ la bunuri şi nu la servicii informatice). programe informatice.) 31 . întreţinre şi reparaţii calculatoare şi sisteme inf ormatice etc. Se exclud  Leasingul financiar propriu-zis.  Taxe aferente serviciilor de acordare a rating-ului pentru credite.  Licenţe pentru folosirea unor programe livrate pe suport fizic care presupun o taxă periodică de actualizare a licenţei (ex: programele de tip antivirus). Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. licenţe) Acestea se referă la:  Vânzarea/cumpărarea de programe special dezvoltate pentru clienţi (indiferent de modul de livrare) precum şi licenţele aferente acestor programe. Servicii informatice şi de media 8.  Vânzarea/cumpărarea de drepturi de proprietate asupra unor programe şi aplicaţii. producerea şi livrarea programelor special dezvoltate pentru clienţi.  Taxe aferente serviciilor de custodie pentru active financiare sau lingouri. 8. 8. dezvoltarea.  Servicii de consultanţă non-financiară prestate de bănci. livrare programe special dezvoltate pentru clienţi.  Taxe aferente serviciilor de consiliere financiară.  Programe standard (produse la scară largă) livrate electronic (ex: descărcate online).02 Alte servicii informatice (consultanţă privind componente hardware.  Alte servicii de asigurări. Se exclud: Vânzarea/cumpărarea de programe necustomizate.  Câştigurile sau pierderile provenite din tranzacţiile cu derivate financiare.01 Comercializarea programelor informatice (vânzare/cumpărare software. Comisioane pentru administrarea capitalului şi a corporaţiilor financiare. pe suport fizic. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Taxe aferente serviciilor de administrare sau gestionare a activelor financiare.  Asigurările de viaţă sau serviciile aferente fondurilor de pensii.

8.  Servicii de asistenţă pentru gestionarea resurselor informatice.  Abonamente la publicaţiile periodice. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de procesare date. optic sau hârtie.04 Alte servicii informaţionale Acestea pot include:  Servicii de proiectare baze de date. audio.  Abonamente la bazele de date ale publicaţiilor periodice. proiectare software şi hardware ce au loc între rezidenţi şi nerezidenţi cum ar fi:  Servicii de consultanţă şi implementare. 8. ca parte a activităţii de consultanţă.  Drepturi de acces la ziare şi periodice în varianta electronică.  Servicii de întreţinere a sistemelor informatice.  Drepturi cuvenite jurnaliştilor sau fotografilor ce lucrează pe cont propriu. video şi altele) Acestea se referă la:  Cumpărări sau vânzări de informaţii în exclusivitate.  Servicii de căutare pe web.  Servicii de diseminare date şi baze de date.  Acces on-line la baze de date ale agenţiilor de ştiri. analiză.Se referă la servicii de procesare date.  Analiza. proiectarea şi realizarea sistemelor informatice.  Servicii de stocare date.  Servicii de recuperări de date. 32 .  Servicii de refacere a sistemelor informatice.03 Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă. atat on-line cat şi pe suport magnetic.  Servicii pentru găzduire pagini web.  Servicii de întreţinere şi reparaţii pentru calculatoare şi echipamente periferice.  Drepturi de autor pentru utilizarea ştirilor.  Servicii de instruire a personalului.  Servicii de gestionare a facilităţilor informatice.

05 Alte drepturi (patente şi taxe de licenţă) Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.02 Licenţe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării Acestea cuprind taxele şi alte cheltuieli aferente drepturilor de utilizare a rezultatelor cercetării/dezvoltării.  Servicii legate de producţia programelor de televiziune. 33 .01 Servicii juridice Se referă la servicii juridice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în procese penale.  Drepturi de distribuţie a programelor de film şi televiziune. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Servicii de afaceri 10. 9. a filmelor.) Acesta se referă la:  Înregistrări şi închirieri audio-video.  Servicii legate de producţia programelor radio.  Drepturi de distribuţie pentru jocuri video descărcate de pe internet.  Drepturi baneşti ale actorilor sau regizorilor care realizează producţii într-o altă ţară decât cea de rezidentă. emisiuni radio. 9. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.04 Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia produselor audiovi zuale (filme. 9.  Drepturi de retransmisie televizată a evenimentelor sportive şi altele asemenea.  Servicii de decodare a canalelor de televiziune.  Servicii de distribuire a filmelor. 9. civile şi administrative. 10.9. spectacole în direct etc.01 Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. taxe de licenţă şi alte drepturi de autor 9. Patente.03 Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia programelor informatice Acestea cuprind toate cheltuielile efectuate pentru reproducerea autorizată şi/sau distribuţia de programe pentru calculator.

02 Servicii de consultanţa contabilă.  Servicii de arbitraj şi de conciliere juridică. marketing şi sondaje publice Se referă la servicii de publicitate. 10.  Consultanţă de autentificare sau certificare notarială. marketing şi sondaje publice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Proiectare şi realizare de produse publicitare.  Servicii pentru organizare de târguri şi expoziţii.  Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri statutare.  Marketing şi alte studii de piaţă.  Consultanţă în managementul resurselor umane. fiscală şi de audit Se referă la servicii de consultanţă contabilă. Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri judiciare şi alte domenii juridice.  Consultanţă în elaborarea documentelor şi instrumentelor juridice. fiscală şi de audit prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Expertiză contabilă.  Întocmirea bilanţurilor financiare şi a documentelor fiscale. 10.  Cumpărări de spaţii publicitare în mass-media. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.04 Servicii de publicitate. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 34 .  Contabilitate comercială pentru firme.  Asistenţă tehnică în diferite domenii de activitate.  Servicii juridice auxiliare.  Consultanţă în domeniul gestiunii comerciale.  Audit financiar.03 Consultanţă managerială şi de afaceri Se referă la servicii de consultanţă managerială şi de afaceri prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă în managementul financiar. 10.  Consultanţă în domeniul relaţiilor publice.  Consultanţă şi planificare fiscală. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Consultanţă în producţie.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. studii şi proiectare arhitecturală.  Cercetare interdisciplinară.  Alte servicii de arhitectură.  Cercetare şi dezvoltare în chimie şi biologie. 35 . Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.06 Servicii de arhitectură Se referă la servicii de arhitectură prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă.  Cercetare şi dezvoltare în agricultură.  Cercetare şi dezvoltare în sociologie.  Cercetare şi dezvoltare în matematică şi informatică. 10.08 Servicii tehnice Se referă la servicii tehnice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Asistenţă şi consultaţii tehnice pentru lucrări de construcţii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Cercetare şi dezvoltare în alte ştiinţe.05 Servicii de cercetare şi dezvoltare Se referă la servicii de cercetare şi dezvoltare prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Cercetare şi dezvoltare în fizică. 10. Studii de sondarea opiniei publice.  Proiectare pentru instalaţii industriale. 10.  Studii tehnice de fezabilitate.07 Servicii de inginerie Se referă la servicii de inginerie prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Proiectare de instalaţii mecanice şi electrice pentru clădiri.  Cercetare şi dezvoltare în tehnologie şi inginerie.  Cercetare şi dezvoltare în medicină şi farmacie.  Servicii pentru promovarea produselor. psihologie şi filozofie. 10.  Cercetare şi dezvoltare în economie.

certificare şi analiză tehnică.09 Servicii în domeniul agriculturii. 10.  Îmbunătaţiri funciare şi irigaţii. Cercetare.  Servicii pentru mecanizarea agriculturii.  Servicii pentru chimizare şi protecţie fitosanitară. inclusiv a petelor de petrol.  Îndepartarea efectelor poluarii.  Decontaminare şi igienizare. pescuit.  Conservarea minelor. 36 .  Recoltarea culturilor agricole.  Activităţi de vânătoare.  Alte servicii de curăţare şi refacere a mediului înconjurător. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Prospectare şi explorare pentru combustibili minerali. 10.  Conservarea. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pescuitului etc. dezvoltarea şi exploatarea fondului forestier.  Decopertarea solului contaminat.11 Servicii legate de protecţia mediului Se referă la servicii legate de protecţia mediului prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Tratarea deşeurilor radioactive şi a altor tipuri de deşeuri.  Explorări geologice. 10. Se referă la servicii în domeniul agriculturii şi pescuitului prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Închiriere de maşini agricole cu echipaj.  Alte servicii tehnice.10 Servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze Se referă la servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Servicii legate de producţia petrolieră şi gaze.  Servicii de inspecţie tehnică. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Testare.  Extracţia şi prepararea cărbunilor. explorare şi prospectare geologică.  Servicii de reproducţie şi selecţie în creşterea animalelor.

protecţie şi pază.14 Servicii de recrutare de personal. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. protocol etc. 10.12 Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup.01 Servicii audiovizuale Se referă la servicii audiovizuale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Înregistrări şi închirieri audio-video.  Servicii de distribuire a filmelor. 37 .) Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii imobiliare. 11.  Servicii legate de producţia programelor de televiziune şi a filmelor artistice. traduceri şi interpretări. 10. Servicii culturale. curaţenie şi alte servicii comerciale Acestea pot cuprinde:  Selecţia şi plasarea forţei de muncă.  Servicii de imprimerie pe bază de comision sau contract.  Rambursari rate leasing primit de la nerezidenţi.  Drepturi de retransmisie televizată a evenimentelor sportive şi altele asemenea. educaţionale şi recreaţionale 11.  Servicii de traducere şi interpretare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.13 Leasing operaţional Acestea se referă la:  Recuperare leasing acordat nerezidenţilor. 10.  Servicii legate de producţia programelor radio.  Servicii fotografice.  Servicii de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor.  Drepturi de distribuţie a programelor de film şi televiziune.  Drepturi baneşti ale actorilor sau regizorilor care realizează producţii î ntr-o altă ţară decat cea de rezidenţă. control. organizare.  Servicii de asigurare a securităţii.  Servicii de catering pentru angajaţi.

 Drepturi baneşti ale profesorilor rezidenţi care predau cursuri în străinatate. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 38 . arhivelor şi muzeelor.  Servicii ale bibliotecilor. 11.  Servicii religioase.  Drepturi baneşti ale profesorilor nerezidenţi care predau cursuri în România.  Difuzarea de emisiuni educative prin televiziune sau internet. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de asistenţă stomatologică. 11.04 Alte servicii culturale şi recreaţionale Acestea pot cuprinde:  Servicii de asistenţă socială. 11.  Servicii de asistenţă veterinară.  Servicii de decodare a canalelor de televiziune.02 Servicii educaţionale Se referă la servicii educaţionale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Furnizarea de cursuri prin corespondenţă.  Servicii de organizare şi desfaşurare a evenimentelor sportive.  Servicii de baby-sitting şi consiliere pentru copii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Alte servicii culturale şi recreaţionale. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de asistenţă medicală ambulatorie.  Servicii de asistenţă pentru sănătate umană.03 Servicii de sănătate Se referă la servicii educaţionale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Servicii de spitalizare şi sanatoriale. Drepturi de distribuţie pentru jocuri video descărcate de pe internet.  Servicii de organizare şi promovare a evenimentelor artistice.

39 .02 Alte servicii guvernamentale Acestea pot cuprinde:  Aprovizionare cu materiale şi obiecte de inventar. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de informare şi promovare prestate de reprezentanţe oficiale ale statului.  Servicii de organizare a evenimentelor oficiale în cadrul ambasadelor sau bazelor militare.  Alte servicii de protecţie şi pază pentru cladirile şi personalul din administraţia publică. consulate sau baze militare.  Servicii ale misiunilor oficiale umanitare. învăţământului.  Servicii de reparaţii şi întreţinere a ambasadelor sau bazelor militare.  Alte servicii administrative asociate activităţilor de justiţie. 12. 12. consulatelor şi bazelor militare pentru bunuri şi servicii în ţările în care functionează precum şi la alte cheltuieli ale administraţiei publice în străinătate.  Salarii pentru lucrătorii nerezidenţi ai ambasadelor României.  Aprovizionarea forţelor de păstrare a pacii şi a misiunilor militare comune. Merchanting Se referă la se referă la cumpararea de bunuri de la un nerezident urmată de vânzarea către alt nerezident (operaţiune efectuată în aceeaşi perioadă de raportare). Servicii guvernamentale Se referă la se referă la cheltuielile ambasadelor. 13.  Alte servicii administrative legate de apararea naţională şi civilă.  Achizitionare de masini de serviciu pentru ambasade. culturii.  Achiziţionare de mijloace fixe pentru bazele militare.01 Chirii Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. fară ca bunurile să treacă fizic graniţa ţării.  Alte servicii administrative în domeniul sănătăţii. protecţiei mediului şi a activităţilor sociale.12.  Salarii pentru lucrătorii rezidenţi ai ambasadelor străine.  Furnizare de utilităţi pentru ambasade sau pentru bazele militare.

pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se includ  Rafinarea petrolului. împachetarea şi altele asemenea.01 Servicii de reparaţii şi întreţinere Acestea cuprind:  valoarea reparaţiilor bunurilor sosite special în România pentru reparaţii.01 Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Acestea includ activităţi cum ar fi: procesarea. alte echipamente. asamblarea. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se exclud: reparaţiile calculatoarelor şi întreţinerea echipamentelor de transport în porturi şi aeroporturi. revizii capitale la vapoare. 40 .  Asamblarea hainelor şi a componentelor electronice.13.  Lichefierea gazelor naturale. 15. Servicii de reparaţii şi întreţinere Acestea se referă la reparaţii ale bunurilor aparţinând nerezidenţilor. efectuate în străinătate.vânzare de bunuri Se va raporta valoarea totală a vânzărilor din cadrul merchanting-ului.  Împachetarea şi aplicarea etichetelor. efectuate de companii care nu deţin bunurile respective.cumpărare de bunuri Se va raporta valoarea totală a cumpărărilor din cadrul merchanting-ului. 14.  Orice alte asamblări cu excepţia construcţiilor prefabricate (incluse la servicii de construcţii). 13. recondiţionări. avioane.01 Merchanting . 13.02 Merchanting . efectuate în România sau reparaţii ale bunurilor aparţinând rezidenţilor. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor 14. aplicarea etichetelor.03 Comisioane şi alte costuri aferente merchanting-ului Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 15.

clădirilor sau a altor bunuri utilizate în producţie. Se exclud: reparaţiile calculatoarelor şi întreţinerea echipamentelor de transport în porturi şi aeroporturi. profituri şi câştiguri de capital. Acestea sunt impozite pe venituri. 17. inclusiv pensiile la limita de vârstă. Ele includ de asemenea şi impozitele pe clădiri. alte echipamente. 17. Transferuri curente şi de capital 17. societăţilor sau instituţiilor fără scop lucrativ.01 Subvenţii Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. revizii capitale la vapoare. valoarea reparaţiilor bunurilor trimise special în strainatate pentru reparaţii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe proprietăţi etc. 16. sau poate fi calculat ca procent din preţul unitar sau din valoarea bunurilor şi serviciilor produse sau tranzacţionate.02 Contribuţii sociale. avioane.01 Taxe şi impozite pe venituri. forţei de muncă precum şi drepturilor de proprietate sau de utilizare a terenurilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. aferente producţiei şi importului de bunuri şi servicii. Aceste impozite sunt datorate indiferent dacă se obţine sau nu profit. 16. recondiţionări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. accize) Acestea sunt impozite datorate per unitate de bun sau de serviciu produs sau tranzacţionat. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.03 Impozite pe producţie Acestea sunt vărsăminte obligatorii fără contrapartidă care sunt percepute de administraţiile publice sau de instituţiile Uniunii Europene. 16. gospodăriilor populaţiei. terenuri sau alte bunuri imobile. Sunt stabilite asupra veniturilor efective sau presupuse ale persoanelor fizice.02 Taxe şi impozite pe produs (TVA. pensiile pentru persoanele cu dizabilitaţi şi anuităţi 41 . Impozitul poate fi o anumită sumă de bani pe unitatea de bun sau serviciu. Taxe şi impozite 16.

Se exclud Vânzarea sau cumpărarea de casete sau discuri audio sau video ce conţin filme.  Ajutoare financiare guvernamentale. Încasările se vor raporta ca exporturi iar plăţile ca importuri.05 Alte transferuri curente (sponsorizări.  Patente.03 Iertări de datorie Iertarea de datorie presupune anularea voluntară efectuată de către creditor a unei datorii a debitorului sau a unei părţi din aceasta. 17. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.) Acestea pot include:  Transferuri între guverne în scopul finanţării unor cheltuieli bugetare.04 Achiziţii / vânzări de licenţe.. 17. programelor de televiziune.  Plăţi interguvernamentale pentru salariile personalului care acordă asistenţă tehnică şi alte cheltuieli similare din fonduri nerambursabile.  Plăţi sau încasări de pensii la limită de vârstă. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Contribuţii ale guvernului la organizaţii internaţionale. penalităţi. patente şi alte active asemanatoare cum ar fi:  Achiziţionarea. patente şi alte active asemanatoare Acestea cuprind încasări sau plăţi pentru achiziţii / vânzări de licenţe.  Cumpărare sau vânzare de terenuri. pentru persoanele cu dizabilităţi şi altele. radio şi alte asemenea.  Drepturi de vanzare a filmelor. mărci înregistrate. furnizarea de francize.  Fonduri financiare nerambursabile pentru asistenţă tehnică. 42 . muzică sau programe de calculator ale căror drepturi de autor sunt protejate (acestea se includ la bunuri). 17. Acestea includ:  Taxe de asistenţă socială. copyright-uri.  Transferuri de sportivi în şi din România. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.Contribuţiile sociale sunt transferuri ale gospodăriilor populaţiei efectuate prin intermediul administraţiilor publice sau prin companii de profil pentru a fi scutite de povara financiară a unor riscuri sau necesităţi. amenzi etc.

explozii majore etc. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. despăgubiri care nu sunt acoperite de asigurări: scurgeri de petrol. impozite. organizaţii religioase.  Contribuţii ale membrilor la organizaţii şi organisme internaţionale.  Credite guvernamentale nerambursabile.  Taxe consulare percepute. Taxe.  Burse de studii.  Pensii alimentare cuvenite. dote. penalităţi. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Taxe amanate la plată. ştiintifice şi culturale. 17.  Transferuri financiare ale migratorilor.  Alte plăţi interguvernamentale.  Subscripţii ale administraţiei guvernamentale la capitalul organizaţiilor nemonetare internaţionale. 43 .06 Alte transferuri de capital (despăgubiri acordate de justiţie.) Acestea pot include:  Finanţări externe guvernamentale nerambursabile pentru achiziţionare de echipamente.  Alte taxe aferente transferurilor de capital.  Donaţii. programe de calculator sau altor imobilizări corporale sau necorporale.  Contribuţii periodice la societăţi de binefacere.  Sponsorizări şi alte transferuri baneşti curente. moşteniri.  Bilete şi premii la loterii.  Transferuri reprezentând moşteniri.

fara zecimale Camp incorect ‘Cifra de afaceri’ >= 0. valabil la data de referinta ‘Tara partenerului nerezident’ este in nomenclatorul de tari.’: ‘Tip serviciu’ este in nomenclatorul de tipuri de servicii TIP SERVICIU incorect la randul . fara zecimale Camp incorect Pe un rand cu date la export/import trebuie completate codurile ‘Tip Eroare de validare: Formular ... corespunzator capitolului. . 1 Validari preliminare Mesaje de eroare.. data de referinta ‘Total valoare facturata a exporturilor’ > 0.. in cazul nerespectarii 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formular: ‘Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea’: Campurile ‘Nume. prenume’. in fiecare din sectiunile Camp incorect ‘Avizat de catre’ si ‘Intocmit de catre’ Formular: ‘Detalii entitate raportoare’: ‘Capital social subscris’ > 0. crt. valabil la TARA incorecta la randul ..: selectati tipul serviciului si tara serviciu’.B. ‘Tara’ partenerului nerezident! Rand eroare . ‘E-mail’: alfanumerice de maximum 50 caractere Camp incorect Adresa e-mail trebuie sa fie o adresa valida. ‘Telefon’.. fara zecimale Camp incorect ‘Numar mediu de salariati’ > 0.. Reguli de validare – STA-ITS Nr. ‘Functie’... 2. ‘E-mail’ sunt Camp obligatoriu obligatorii in fiecare din sectiunile ‘Avizat de catre’ si ‘Intocmit de catre’ Campuri ‘Nume. fara zecimale Camp incorect ‘Luna raportarii’ trebuie sa ia una din valorile 1. prenume’. 3 (corespunzator Camp incorect cu luna trimestrului de raportare) Formulare ‘Servicii .. ‘Functie’ : alfanumerice de maximum Camp incorect 100 caractere Campuri ‘Telefon’. fara zecimale Camp incorect ‘Total valoare facturata a importurilor’ > 0.

05.03 17.01 + 16.02 + 3.. 2..03 + 11..09.14 11.’: ‘Total valoare facturata a importurilor’ nu trebuie completat pe randurile 2.01 + 12..00 = 2.00 = 17.00 = 1.03.00 = 13.04 9.00 = 11.00 = 9.03 16. 2. 2.02 + .06.. 2. 2.. Nu trebuie completat campul EXPORT pentru randul … Nu trebuie completat campul IMPORT pentru randul … Eroare de validare: ‘Total servicii de . 2.02 5.00 = 4.. pentru export / import. 3.00 = 5.02 + . + 17.00 = 3.08.00 = 8.02. 3.. 2.02 + 13.17.02.01 In fiecare capitol. + 10.22 3..03.04..18. 2.07. 2. 6.01 + 5.20. ‘Total servicii’ este egal cu suma componentelor.11.02 + .01 + 10. 2..14 15 16 17 Formulare ‘Servicii .01 + 17.04 12.15.01 + 6. 2. + 1. 2.. + 9. 2.06 TARA incorecta la randul .. 2.02 Formulare ‘Servicii .01 + 13. conform formulei: 1. 2.00 = 10.14.02 + 6.’: ‘Total valoare facturata a exporturilor’ nu trebuie completat pe randurile 2.21. + 2.. 6. 2.02 + 5. pe fiecare rand Formulare ‘Servicii .05 10.01. 2.02 + 16.00 = 16. ‘ (exporturi/importuri) diferit de total calulat (valoare)! 45 .’: ‘Tara partenerului nerezident’ trebuie sa fie diferita de Romania (RO). 2.02 + 8.01 + 3. 3.01.01 + 11.10.01.02 + .02 + .02.. 6.03.02 + 11.01 + 9.01 + 8.01 + 2.19.03 + 8. 13. 13..00 = 12.01 + 4...03 8..03 + 3..18 2.04 4.16.22.12. 2.03 6.00 = 6.01 + 1.02 13.

atunci randurile 2.. pentru fiecare serviciu (cod rand) din cadrul formularului 2 Formulare ‘Servicii de asigurari’: Daca exista date pe oricare din randurile 2. 2. 6629 3 Formulare ‘Servicii de asigurari’: Daca clasa CAEN a raportorului este in lista: 6511. 6629. 6512.... si luna … Numai societatile de asigurari si administratorii de fonduri de pensii pot completa randul . 6512..Nr. . 2. Validari de business Crt. 6520. 6622. pentru tara . in cazul nerespectarii A fost transmis de 2 ori randul . Societatile de asigurari si administratorii de fonduri de pensii nu pot completa randul .. 1 Formulare ‘Servicii . atunci clasa CAEN a raportorului este in lista: 6511.. .....01.14.22 nu trebuie sa aiba date Mesaje de eroare. 46 ..13... 6520.’ din fiecare luna: ‘Tara partenerului nerezident’ trebuie sa fie unica. 6530... 6530. 6622.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful