BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Direcţia Statistică

RAPDIR – Sistem de raportări directe către BNR

Tip raportare: Cod STA-ITS Denumire Comertul international cu servicii

A. Metodologie .............................................................................................................. 3 I. II. 1. 2. 3. 4 III. IV. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Macheta de raportare.............................................................................................. 3 Cadrul general ........................................................................................................ 7 Obiectivul cercetării statistice ........................................................................ 7 Cadrul legal .................................................................................................... 7 Concepte şi definiţii ....................................................................................... 7 Frecvenţă raportare ........................................................................................ 9 Instrucţiuni de completare a formularului ITS................................................. 10 Nomenclator de servicii, definiţii, metodologie .............................................. 13 Servicii de transport ..................................................................................... 13 Servicii de asigurări ..................................................................................... 21 Servicii ale fondurilor de pensii ................................................................... 26 Servicii de construcţii .................................................................................. 26 Servicii de comunicaţii ................................................................................ 28 Servicii de turism ......................................................................................... 29 Servicii financiare ........................................................................................ 30 Servicii informatice şi de media .................................................................. 31 Patente, taxe de licenţă şi alte drepturi de autor........................................... 33 Servicii de afaceri ........................................................................................ 33 Servicii culturale, educaţionale şi recreaţionale........................................... 37 Servicii guvernamentale............................................................................... 39 Merchanting ................................................................................................. 39 Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea Servicii de reparaţii şi întreţinere ................................................................. 40 Taxe şi impozite ........................................................................................... 41 Transferuri curente şi de capital ................................................................... 41

terţilor 40 15. 16. 17.

B. Reguli de validare – STA-ITS ................................................................................. 44

2

A. Metodologie I. Macheta de raportare
PERSOANA CARE A AVIZAT RAPORTAREA 1. Nume şi prenume: 2. Funcţie: 3. Telefon: 4. E-mail: PERSOANA CARE A ÎNTOCMIT RAPORTAREA 1. Nume si prenume: 2. Funcţie: 3. Telefon: 4. E-mail: DETALII ENTITATE RAPORTOARE Capital social subscris Lei (RON) Cifră de afaceri Lei (RON) Număr mediu de salariaţi
Moneda de raportare: RON

SERVICII DERULATE ÎN RELAŢIA CU NEREZIDENŢII
Ţara partenerului nerezident 1 Total valoare facturată a exporturilor de servicii 2 Total valoare facturată a importurilor de servicii 3

Cod rand 0 1 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15

Tip serviciu A Servicii de transport Total (1.01+1.02+………..+1.17+1.18) Transport maritim de pasageri Transport maritim de mărfuri Alte servicii de transport maritim Transport aerian de pasageri Transport aerian de mărfuri Alte servicii de transport aerian Transport de pasageri pe calea ferată Transport de mărfuri pe calea ferată Alte servicii de transport pe calea ferată Transport auto de pasageri Transport auto de mărfuri Alte servicii de transport auto Transport spaţial Transport prin conducte şi cabluri electrice Transport fluvial de pasageri

1.16 1.17 1.18 2 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05

2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18

2.19 2.20 2.21 2.22 3 3.00 3.01 3.02

Transport fluvial de mărfuri Alte servicii de transport fluvial Alte servicii auxiliare de transport (neincluse la punctele 1.03, 1.06, 1.09, 1.12, 1.17) Servicii de asigurări Total (2.01+2.02+……...+2.21+2.22) Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurări de viaţă Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurări de viaţă Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurarea bunurilor transportate Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie, garantar ea creditelor etc.) Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru alte tipuri de asigurări directe Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru alte tipuri de asigurări directe Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Prime plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări la societăţi de asigurare nerezidente Despăgubiri încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări de la societăţi de asigurare nerezidente Servicii auxiliare ale societăţilor de asigurări (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Prime plătite de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Despăgubiri încasate de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) Servicii ale fondurilor de pensii Total (3.01+3.02+3.03+3.04) Contribuţii încasate de fonduri de pensii rezidente de la nerezidenţi Drepturi de pensii plătite nerezidenţilor de fondurile de pensii rezidente

4

14) Servicii juridice Servicii de consultanţa contabilă.04 9 9.02+6. fiscală şi de audit Consultanţă managerială şi de afaceri Servicii de publicitate.03+9.05 10 10. spectacole în direct etc.01 4.01 5.01 10. pescuitului etc. control. programe informatice. emisiuni radio.03) Servicii poştale Servicii de curierat Servicii de telecomunicaţii Servicii de turism Total (6.+10.01+6.02+5.00 4.) 5 .04+9.07 10.12 Contribuţii plătite de rezidenţi la fonduri de pensii nerezidente Servicii auxiliare ale fondurilor de pensii (comisioane. Servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze Servicii legate de protecţia mediului Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup.03) Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru nerezidenţii care călătoresc în România Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru rezidenţii care călătoresc în străinatate Călătorii în străinatate în interes de serviciu (de afaceri) Servicii financiare Total (7.11 10.03 3.03 7 7.02 5 5.09 10. protocol etc.04 9. audio.02 9.10 10.) Alte drepturi (patente şi taxe de licenţă) Servicii de afaceri Total (10.3.01) Servicii financiare Servicii informatice şi de media Total (8.02+9.13+10.02+…….03 6 6.01+9.00 9.01 8.01+4.02 10.00 6.03 9. întreţinre şi reparaţii calculatoare şi sisteme informatice etc.01 8.01 6.00 8.06 10. 8.01+10.03 10.04 10. organizare.02+8.03 8. video şi altele) Alte servicii informaţionale Patente.02) Servicii de construcţii prestate de companii rezidente în străinatate Servicii de construcţii prestate de companii nerezidente în România Servicii de comunicaţii Total (5.00 5.02 5.03+8.04 4 4.01+5. taxe de licenţă şi alte drepturi de autor Total (9.04) Comercializarea programelor informatice (vânzare/cumpărare software.05) Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate Licenţe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia programelor informatice Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia produselor audiovizuale (filme.02 6. consultanţă neincluse în contribuţii) Servicii de construcţii Total (4.05 10. marketing şi sondaje publice Servicii de cercetare şi dezvoltare Servicii de arhitectură Servicii de inginerie Servicii tehnice Servicii în domeniul agriculturii.00 10.02 8.) Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă.00 7.01 9.08 10. licenţe) Alte servicii informatice (consultanţă privind componente hardware. livrare programe special dezvoltate pentru clienţi.01+8.

02 16.02+13.02) Chirii Alte servicii guvernamentale Merchanting Total (13.03+17. explozii majore etc.01+16.01 16.00 13. amenzi etc.00 17.03 17 17.00 12.00 15..03 11.04) Servicii audiovizuale Servicii educaţionale Servicii de sănătate Alte servicii culturale şi recreaţionale Servicii guvernamentale Total (12.01 13.03+11. traduceri şi interpretări.05 17.00 14.vânzare de bunuri Merchanting .cumpărare de bunuri Comisioane şi alte costuri aferente merchanting-ului Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Total (14.06 Leasing operaţional Servicii de recrutare de personal.01) Servicii de reparaţii şi întreţinere Taxe şi impozite Total (16.13 10.14 11 11.01+11.01+12.04 12 12.03) Taxe şi impozite pe venituri.01 16 16.05+17.02 11.03) Merchanting .01 15 15.01 17. Taxe şi impozite pe produs (TVA. pe proprietăţi etc.00 16.02+16.01+13.02 13 13.03 17. pensiile pentru persoanele cu dizabilitaţi şi anuităţi Iertări de datorie Achiziţii / vânzări de licenţe. patente şi alte active asemanatoare Alte transferuri curente (sponsorizări.10.01) Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Servicii de reparaţii şi întreţinere Total (15.04 17. protecţie şi pază.04+17. penalităţi. despăgubiri care nu sunt acoperite de asigurări: scurgeri de petrol.01 12. curaţenie şi alte servicii comerciale Servicii culturale.02+11.02 13.00 11.) 6 . educaţionale şi recreaţionale Total (11. inclusiv pensiile la limita de vârstă.02+17.) Alte transferuri de capital (despăgubiri acordate de justiţie.06) Subvenţii Contribuţii sociale.03 14 14.02 17. accize) Impozite pe producţie Transferuri curente şi de capital Total (17.01 11.01+17.

asp . din cadrul balanţei de plăţi a României. alin (3). 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România. 49 din legea nr. Concepte şi definiţii Serviciile reprezintă rezultatul activităţilor economice care modifică starea unor unităţi consumatoare (persoane fizice. (4) şi (5) din legea nr. Cercetarea ITS permite producerea statisticii balanţei de plăţi în conformitate cu standardele internaţionale din domeniu. Atribuţia compilării balanţei de plăţi îi revine Băncii Naţionale a României în baza prevederilor legii nr. Transferuri curente şi Transferuri de capital. (2). Cadrul legal Datele statistice sunt colectate de către Banca Naţională a României. a articolelor Servicii. 3. Obiectivul cercetării statistice Obiectivul cercetării statistice constă în colectarea datelor statistice privind comerţul internaţional cu servicii realizat de operatorii economici rezidenţi în relaţie cu nerezidenţii. în perioada de raportare. Datele statistice colectate vor fi folosite pentru compilarea. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi cu art. raportarea serviciilor internaţionale direct de către operatorii economici rezidenţi constituie o practică recomandată pentru culegerea acestui tip de date statistice. SNA 2008 (System of National Accounts 2008) reprezintă ultima versiune a standardului internaţional aplicabil în domeniul statisticii conturilor naţionale. 6. persoane juridice sau bunuri economice) sau care facilitează schimbul de produse sau active financiare. art. adoptat de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite (UNSC). definirea lor trebuie să ţină seama în mod obligatoriu de o 1 Conform SNA 2008.org/unsd/nationalaccount/sna2008.II. alin.1 Serviciile reprezintă activităţile care satisfac anumite necesităţi individuale sau sociale fără a se concretiza în produse de sine stătătoare.un. paragraful 6. 2.1 3. în conformitate cu standardele internaţionale din domeniu. Versiunea electronică a documentului poate fi accesată la adresa: http://unstats. lit. a).17.Cadrul general 1. Având în vedere specificul serviciilor. 9. în conformitate cu art. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. În cadrul UE.

c) simultaneitatea – această caracteristică reflectă faptul că. 2 lit.  ambasade. Simultaneitatea presupune participarea consumatorului la prestarea serviciilor. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.4 Rezidenţi:2  persoane fizice . neputând fi stocate şi utilizate ulterior. 3. consumului coincid. b) eterogenitatea – serviciile sunt rezultatele eterogene ale unei activităţi economice.cetăţeni români. Cele mai importante caracteristici care evidenţiază această diferenţă sunt: a) intangibilitatea – serviciile nu au formă materială fiind în majoritatea cazurilor procese. înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în România. a) din Regulamentul BNR nr. 3. cu domiciliul în România atestat cu documente de identitate emise conform legii. în mod independent. este foarte probabil ca acelaşi serviciu să difere de fiecare dată în ceea ce priveşte calitatea. precum şi persoane fizice.3 Importurile de servicii: reprezintă servicii prestate de catre nerezidenţi rezidenţilor.  persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în România. d) perisabilitatea – cele mai multe dintre servicii există doar pe durata prestării lor. 8 . momentele producerii şi respectiv. cetăţeni străini şi apatrizi cu domiciliul în România.  sucursale. agenţii. 3. cetăţeni străini şi apatrizi. reprezentanţe. cetăţeni români.2 Exporturile de servicii: reprezintă servicii prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor. 2 Conform art. fiind create şi consumate la interfaţa prestator de servicii – client.serie de caracteristici care duc la identificarea şi diferenţierea serviciilor de bunurile materiale. care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României. Calitatea serviciilor diferă deseori deoarece. birouri aparţinând persoanelor juridice străine sau altor entităţi străine. în cazul serviciilor. consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în străinătate.

cetăţeni străini. Astfel:  în perioada 1 .5 Nerezidenţi:3  persoane fizice .  ambasade.20 octombrie se vor transmite raportările aferente trimestrului III. lucrărilor executate.  în perioada 1 . consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România. precum şi organizaţii internaţionale sau reprezentanţe ale unor astfel de organizaţii care funcţionează în România. cetăţeni străini. Raportarea se va efectua până pe data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea. pentru fiecare lună din cadrul trimestrului de raportare. 4 Frecvenţă raportare Firmele rezidente selectate să participe la cercetarea statistică. înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în străinătate. 3. precum şi a altor venituri din exploatare. în mod independent. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. birouri şi orice alte entităţi ale persoanelor juridice române sau altor entităţi române. reprezentanţe. cetăţeni români şi apatrizi cu domiciliul în străinătate.20 aprilie se vor transmite raportările aferente trimestrului I. vor raporta trimestrial. tranzacţiile de natura serviciilor (importuri şi/sau exporturi) derulate cu nerezidenţii. b) din Regulamentul BNR nr. precum şi persoane fizice. mai puţin rabaturile. 3 Conform art. agenţii. prin intermediul chestionarului electronic.3. în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. remizele şi alte reduceri acordate clienţilor.  sucursale. 2 lit. cetăţeni români şi apatrizi. cu domiciliul în străinătate atestat cu documente de identitate emise conform legii. care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice în străinătate.20 iulie se vor transmite raportările aferente trimestrului II.  în perioada 1 . acestea se vor raporta separat.  persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în străinătate. serviciilor prestate.6 Cifra de afaceri: reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate.  în perioada 1 .20 ianuarie se vor transmite raportările aferente trimestrului IV. 9 .

18) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 1. numere întregi. Toate câmpurile colorate cu galben sunt obligatorii. Detalii entitate raportoare Se vor completa următoarele:  Capital social subscris: se va completa valoarea capitalului social subscris pentru perioada de referinţă. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii. Primele două sunt obligatorii iar următoarele se completează în măsura în care au existat tranzacţii de natura celor descrise în formulare. Aceasta va fi o condiţie de validare.01-1. Ţara trebuie să fie diferită de România.III.  Cifra de afaceri: se va completa valoarea cifrei de afaceri pentru perioada de referinţă.  Număr mediu de salariaţi: se va completa numărul mediu de salariaţi pentru perioada de referinţă. Toate valorile vor fi exprimate în lei (RON).  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului de transport. Formularele sunt următoarele: Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea Se vor completa datele de contact ale persoanelor care au întocmit şi avizat raportarea.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident.Instrucţiuni de completare a formularului ITS În urma selectării raportării STA-ITS este afişat primul formular al acesteia Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii. Utilizatorul trebuie să parcurgă toate cele 11 formulare aferente acestei raportări.01-1. Toate câmpurile colorate cu galben sunt obligatorii. 10 . Servicii de transport lunile 1-3 (capitolele 1.18 din nomenclatorul serviciilor.

numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON).  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii. Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi).  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri).  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului.  Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă. vor reprezenta Servicii de asigurari si servicii ale fondurilor de pensii lunile 1-3 (capitolele 2.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului servicii de transport. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.  Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă.  Total servicii de transport: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip. 11 .01-3. Ţara trebuie să fie diferită de România.04) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 2.013. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii.04 din nomenclatorul serviciilor. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri). Acestea condiţii de validare.

 Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului aferent. Acestea condiţii de validare.  Total servicii de asigurări: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip.13 pot fi raportate numai de către societăţile de asigurări sau fondurile de pensii.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON).  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus. Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă.14. altele decât societăţi de asigurări sau fonduri de pensii. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus. vor reprezenta 12 . pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. 2. Nu se va c ompleta acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi). Acestea vor reprezenta condiţii de validare.2.02. … . … .15.01.22 pot fi raportate numai de către firme rezidente.  Total servicii ale fondurilor de pensii: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip. respectiv societăţile care au ca activitate principală una din următoarele clase: CLASA 6511 6512 6520 6530 6622 6629 DESCRIERE Activităţi de asigurări de viaţă Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) Activităţi de reasigurare Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii Tipurile de servicii ce apar în nomenclator la capitolele 2.2. Atenţie ! Tipurile de servicii ce apar în chestionar la capitolele 2. 2.

 Valorile vor fi exprimate în lei (RON).  Pentru fiecare tip de serviciu se va completa şi totalul pe ţări.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului aferent.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident. Nomenclator de servicii. Ţara trebuie să fie diferită de România.06) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 4.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului.  Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus. Acestea condiţii de validare. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri). pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.01 Transport maritim de pasageri Servicii de transport maritim de pasageri nerezidenţi efectuat cu nave ce aparţin rezidenţilor şi de pasageri rezidenţi efectuat cu nave ce aparţin nerezidenţilor.Alte servicii lunile 1-3 (capitolele 4. definiţii. metodologie 1. Servicii de transport 1. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. vor reprezenta IV. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi).01-17.  Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă.06 din nomenclatorul serviciilor.  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus.01-17. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii. 13 .

 Închirierea de nave fara echipaj – se consideră leasing operaţional.  Aprovizionare cu alimente.  Remorcarea legată de transportul platformelor de forare. pentru transportul călătorilor. Comerţul de tranzit.  Leasing-ul financiar. pentru transportul mărfurilor. băuturi sau alte bunuri.02 Transport maritim de mărfuri Se referă la servicii de transport maritim de mărfuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. Transport poştal maritim pentru curieri nerezidenţi. ca parte a pachetelor turistice de călătorie. asociate cu:     Exporturile şi importurile de bunuri. al macaralelor plutitoare şi al instalaţiilor de dragare plutitoare. Se includ  Închirierea navelor maritime cu echipaj. 14 .  Leasing-ul financiar. de către transportatorii maritimi pentru consumul călătorilor.  Croazierele din interiorul Romaniei care sunt parte a pachetelor turistice (acestea sunt incluse la servicii de turism). Transportul bunurilor între terţe ţări (cross-trade). pe perioade limitate. Se exclud  Serviciile de transport de pasageri nerezidenţi efectuate cu nave ce aparţin rezidenţilor pe teritoriul României (acestea se vor include la serviciile de turism). Se exclud  Închirierea navelor maritime fara echipaj – se consideră leasing operaţional.  Servicii de închirieri de nave cu echipaj. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.Se includ  Costul transportului maritim. 1.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul maritim de călători. Serviciile de curierat prestate de companii specializate Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

Se includ  Costul biletelor de călătorie cu avionul.  Închirierea aeronavelor fără echipaj. asistenţă pentru navigaţie. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Serviciile de exploatare a porturilor. Stocarea şi înmagazinarea bunurilor. pentru transportul călătorilor.  Închirieri de aeronave cu echipaj. 1. pilotajul maritim pentru intrarea/ieşirea din porturi. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Închirierea aeronavelor prin leasing financiar. ca parte a pachetelor turistice de călătorie. Împachetarea şi reîmpachetarea bunurilor. etc. Întreţinerea şi reparaţiile mijloacelor de transport maritim. băuturi sau alte bunuri de către transportatorii aerieni pentru consumul călătorilor. 1. asociate cu:        Încărcarea sau descărcarea containerelor. pe perioade limitate.03 Alte servicii de transport maritim Se referă la servicii aferente transportului maritim prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor.1.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depaşesc limita admisă la transportul aerian. Serviciile de salvare şi repunere pe linia de plutire a navelor naufragiate. Dragarea. Se exclud  Serviciile de transport efectuate de catre rezidenţi pentru nerezidenţi pe teritoriul ţării rezidente (aceste servicii se includ la turism).  Aprovizionarea cu alimente.05 Transport aerian de mărfuri Se referă la servicii de transport aerian de mărfuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor asociate cu: 15 .04 Transport aerian de pasageri Se referă la servicii de transport aerian de pasageri nerezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor rezidente şi/sau de pasageri rezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor nerezidente.

curăţare şi dezinfecţie a avioanelor. Împachetare şi reîmpachetare a mărfurilor transportate cu avionul. 1. Servicii asociate cu operaţiunile de salvare. Stocare şi înmagazinare a marfurilor transportate cu avionul. pilotaj.  Serviciile de curierat prestate de companii specializate. ca ieşiri (importuri) pentru ţara ce corespunde cursei nerezidente plătibile pe teritoriul rezident. Se include Închirierea aeronavelor cu echipaj pentru transport de bunuri. Servicii suport pentru aeroporturi. Servicii de întretinere. 1.07 Transport de pasageri pe calea ferată Se referă la servicii de transport feroviar de persoane nerezidente efectuate de către companii de transport feroviar rezidente şi/sau servicii de transport feroviar de persoane rezidente efectuate de către companii de transport feroviar nerezidente. Tranzacţiile între companii naţionale de transport feroviar trebuie înregistrate pe bază brută:   ca intrări (exporturi) pentru ţara ce corespunde cursei rezidente plătite în străinatate. control trafic aerian.    Exporturile şi importurile de bunuri. Transportul de bunuri pentru terţe economii.  Închirierea aeronavelor prin contracte de leasing. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.06 Alte servicii de transport aerian Se referă la servicii prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încărcare sau descărcare de containere transportate cu avionul. Se exclud  Închirierea aeronavelor fără echipaj. Remorcare. Transportul bunurilor care tranzitează România. 16 . Transportul poştei pentru oficiile poştale şi curieri.

09 Alte servicii de transport pe calea ferată Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încarcare sau descarcare de containere transportate pe calea ferată. Întreţinere. 1. 17 . 1.08 Transport de mărfuri pe calea ferată Se referă la servicii de transport de bunuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. Împachetare şi reîmpachetare a bunurilor transportate pe calea ferată. ca ieşiri (importuri) pentru ţara ce corespunde cursei nerezidente plătibile pe teritoriul rezident. Servicii operaţionale în staţii. Stocare şi depozitare a mărfurilor transportate pe calea ferată. Operaţiuni de salvare în cazul accidentelor sau deraierilor. curăţare şi reparaţii ale mijloacelor de transport feroviar.10 Transport auto de pasageri Se referă la servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii rezidente pentru nerezidenţi şi/sau servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii nerezidente pentru rezidenţi. Se exclud Serviciile de curierat prestate de companii specializate. Se includ Serviciile de încărcare/descărcare prestate de companiile feroviare.Se exclud Cheltuielile în tren care nu sunt incluse în acordurile companiilor feroviare (înregistrate la servicii de turism). Tranzacţiile între companii naţionale de transport feroviar trebuie înregistrate pe bază brută:   ca intrări (exporturi) pentru ţara ce corespunde cursei rezidente plătite în străinatate. 1. Servicii de remorcare şi control al traficului feroviar. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

 Închirierea vehiculelor auto fara şofer.  Leasingul financiar. Se exclud  Închirierea vehiculelor auto fără şofer.Se includ  Costul biletelor de călătorie auto. 18 .  Leasingul financiar. asociate cu:     Exporturile şi importurile de bunuri în şi din ţara în cauză. Transport rutier poştal efectuat pentru curieri şi pentru oficii poştale.  Aprovizionare cu alimente. Se exclud  Serviciile de transport auto de pasageri prestate de către rezidenţi pentru nerezidenţi pe teritoriul tarii rezidente (incluse la turism).  Închirieri de vehicule rutiere comerciale cu şofer. efectuată de către transportatorii rutieri pentru consumul călătorilor. ca parte a pachetelor turistice. 1. pentru transportul calatorilor.11 Transport auto de mărfuri Se referă la servicii de transport de bunuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul rutier de călători.  Taxa pentru vehicule ce depaşesc limita admisă de gabarit sau tonaj. băuturi sau alte bunuri. pe perioade limitate. Se include Închirierea mijloacelor de transport rutiere cu şofer pe perioadă determinată.12 Alte servicii de transport auto Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Încarcare sau descarcare containere transportate cu mijloace de transport auto. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Transport rutier de bunuri care tranzitează România. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Transport rutier de bunuri pentru terţe economii.

19 .      Stocare şi depozitare de bunuri transportate cu mijloace de transport auto. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.15 Transport fluvial de pasageri Se referă la servicii de transport fluvial. Transportul în spaţiu de bunuri şi pasageri. Se include Costul transportului curentului electric când acesta este separat de procesul producţiei şi distribuţiei acestuia. gaz şi alte produse petroliere.  Servicii anexe distribuţiei de electricitate. de pasageri nerezidenţi cu nave ce aparţin rezidenţilor şi de pasageri rezidenţi cu nave ce aparţin nerezidenţilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se exclud Reparaţiile şi întreţinerea sateliţilor din spaţiu (aceste servicii se includ la telecomunicaţii). 1. Servicii operaţionale de parcare a autovehiculelor. pe căi navigabile.13 Transport spaţial Se referă la servicii de lansare a sateliţilor prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de catre nerezidenţi rezidenţilor şi alte operaţiuni efectuate de către operatori de echipamente spaţiale cum ar fi:   Taxe încasate pentru lansarea sateliţilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Servicii de tractare. Întreţinere şi reparaţii ale mijloacelor de transport rutier.  Provizioanele (rezervele) de energie electrică (acestea se includ la bunuri). Împachetare şi reîmpachetare bunuri transportate cu mijloace de transport auto.. 1.14 Transport prin conducte şi cabluri electrice Se referă la servicii de transport prin conducte sau cabluri electrice prestate de către rezidenţi pentru nerezidenţi sau prestate de către nerezidenţi pentru rezidenţi. 1. Operaţii de salvare în cazul accidentelor rutiere. control de trafic etc. Se exclud  Servicii anexe distribuţiei de apa.

ca parte a pachetelor turistice de călătorii. Transportul fluvial de bunuri pentru terţe economii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 1. Transportul fluvial de bunuri care tranzitează România.  Serviciile de curierat efectuate de companii de specialitate.  Închirierea navelor fără echipaj. pe teritoriul tarii rezidente (incluse la turism).  Aprovizionare cu alimente. făcută de către transportatori fluviali pentru consumul călătorilor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Transportul fluvial de mărfuri pe teritoriul mai multor ţări. Se exclud  Închirierea navelor de transport fluvial fără echipaj.  Leasing-ul financiar. canale şi lacuri prestate de rezidenţi pentru nerezidenţi sau de nerezidenţi pentru rezidenţi asociate cu:     Exportul şi importul de bunuri.  Închirieri de vase fluviale cu echipaj pentru transportul călătorilor.16 Transport fluvial de mărfuri Se referă la servicii de transport de mărfuri pe râuri.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul fluvial. băuturi sau alte bunuri.  Leasing-ul financiar. Se exclud  Serviciile de transport fluvial de pasageri cu nave ce aparţin rezidenţilor.17 Alte servicii de transport fluvial Se referă la servicii prestate nerezidenţilor sau cumpărate de la aceştia cum ar fi: 20 . Transportul poştal fluvial efectuat pentru curieri nerezidenţi. 1. prestate pentru nerezidenţi.Se include  Costul biletelor de călătorie cu mijloacele de transport fluvial.  Transportul fluvial de mărfuri pe teritoriul unei singure ţări. Se includ  Închirieri de mijloace de transport fluvial cu echipaj.

 Încărcare sau descărcare containere transportate cu mijloace de transport fluvial.02 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru asigurările de viaţă ale nerezidenţilor.  Împachetare şi reîmpachetare mărfuri transportate cu mijloace de transport fluvial. Servicii operaţionale de transport. 1.01 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi. pilotaj. 1.17) Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încărcare/descărcare de containere.  Întreţinere. Împachetare şi reîmpachetare. Întreţinerea. pentru asigurările de viaţă. Înmagazinare şi depozitare.06.  Stocare şi înmagazinare a mărfurilor transportate pe apele interioare. Aceste categorii vor fi folosite numai pentru serviciile auxiliare de transport care nu au legatura cu o anumita metodă de transport mai sus menţionată. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Servicii de asigurări 2. 1.  Servicii de remorcare pentru acostarea navelor fluviale în docuri. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.03. 1.  Servicii de exploatare a porturilor fluviale. reparaţii la mijloace de transport fluvial. Tractare. asistenţă trafic pentru mijloace de transport.  Servicii de salvare şi de repunere pe linia de plutire a navelor fluviale naufragiate. reparaţia şi curăţarea echipamentelor. Operaţiuni de salvare. 21 .09. 1. 2. 2.18 Alte servicii auxiliare de transport (neincluse la punctele 1.12.

cutremur. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.) Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor.07 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pen tru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru alte tipuri de asigurări directe. 2.) Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pentru asigurarea bunurilor transportate. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.05 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Prime pentru asigurări în caz de incendiu.  Prime pentru asigurări împotriva pierderilor pecuniare. 22 . 2.  Prime pentru alte asigurări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. garantarea creditelor etc.06 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie.03 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii.2. Acestea se referă la:  Prime pentru asigurări de sănătate sau accidente. garantarea creditelor etc.04 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru asigurarea bunurilor nerezidenţilor.  Prime pentru asigurarea mijloacelor de transport. 2.

 Despăgubiri din asigurări în caz de incendiu. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.11 Prime plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări la societăţi de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările făcute la societăţile de asigurare nerezidente. 2.2.  Despăgubiri din alte asigurări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Despăgubiri din asigurări ale mijloacelor de transport. Acestea se referă la:  Despăgubiri din asigurări de sănătate sau accidente.  Despăgubiri din asigurări împotriva pierderilor pecuniare. 2. 2.08 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru alte tipuri de asigurări directe ale nerezidenţilor.12 Despăgubiri încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări de la societăţi de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de către societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările făcute la societăţile de asigurare nerezidente. 2. 23 . cutremur.09 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru reasigurările societăţilor de asigurare nerezidente.10 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările societăţilor de asigurare nerezidente.

pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.17 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate la societăţile de asigurare nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. evaluări neincluse în prime) Se va raporta valoarea totală acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.18 Prime plătite de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie.  Servicii de consultanţă pentru asigurări. pentru asigurările de viaţă făcute la nerezidenţi.  Servicii administrative pentru intervenţii în cazul producerii evenimentelor asigurate.15 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi. alţii decât societăţile de asigurare.  Servicii de monitorizare şi reglementare a primelor şi despăgubirilor.16 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi. 2. pentru asigurările de viaţă făcute la nerezidenţi. 2. garantarea creditelor etc.  Calcularea primelor şi riscurilor de asigurare. pentru asigurarea bunurilor transportate făcută la nerezidenţi. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. alţii decât societăţile de asigurare. Acestea se referă la:  Comisioanele agenţilor şi brokerilor. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.14 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi. alţii decât societăţile de asigurare.  Servicii de evaluare a bunurilor. 2.2.) 24 .13 Servicii auxiliare ale societăţilor de asigurări (comisioane. 2. consultanţă. 2.

2. cutremur.19 Despăgubiri încasate de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie. garantarea creditelor etc. Acestea se referă la:  Despăgubiri din asigurări de sănătate sau accidente. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii.  Despăgubiri din asigurări împotriva pierderilor pecuniare. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. către societăţi de asigurare nerezidente.  Despăgubiri din asigurări ale mijloacelor de transport. de la societăţi de asigurare nerezidente. pentru alte t ipuri de asigurări directe.  Despăgubiri din asigurări în caz de incendiu. 2. Acestea se referă la:  Prime pentru asigurări de sănătate sau accidente.  Despăgubiri din alte asigurări. 25 .20 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Prime pentru alte asigurări.21 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi. 2. pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente. cutremur.Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi.  Prime pentru asigurări ale mijloacelor de transport. pentru acoperirea riscurilor financiare.  Prime pentru asigurări împotriva pierderilor pecuniare. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii.) Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi. pentru alte tipuri de asigurări directe. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. de la societăţi de asigurare nerezidente.  Prime pentru asigurări în caz de incendiu. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

02 Drepturi de pensii plătite nerezidenţilor de fondurile de pensii rezidente Se va raporta valoarea totală drepturilor de pensii plătite nerezidenţilor de către fondurile de pensii rezidente.  Calcularea primelor şi riscurilor de asigurare.  Servicii de evaluare a bunurilor. consultanţă neincluse în contribuţii) Se va raporta valoarea totală a acestora. 3. 3. Astfel de servicii pot fi:  Lucrări de organizare a şantierelor aflate în străinătate. Acestea se referă la:  Comisioanele agenţilor şi brokerilor.  Alte comisioane aferente fondurilor de pensii.01 Contribuţii încasate de fonduri de pensii rezidente de la nerezidenţi Se va raporta valoarea totală contribuţiilor încasate de fondurile de pensii rezidente de la nerezidenţi.2. 3. 4.04 Servicii auxiliare ale fondurilor de pensii (comisioane. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Lucrări de construcţii hidrotehnice în străinătate. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. evaluări neincluse în prime) Se va raporta valoarea totală acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 3. Servicii ale fondurilor de pensii 3.  Lucrări de construcţii noi în străinătate.  Lucrări de construcţii pentru transportul prin conducte şi cabluri. consultanţă. Astfel de servicii pot fi:  Servicii de consultanţă aferente fondurilor de pensii.01 Servicii de construcţii prestate de companii rezidente în străinatate Se va raporta valoarea totală a acestora. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Servicii de construcţii 4. 26 .  Servicii de consultanţă pentru asigurări.22 Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane.03 Contribuţii plătite de rezidenţi la fonduri de pensii nerezidente Se va raporta valoarea totală contribuţiilor plătite de rezidenţi fondurilor de pensii nerezidente.

 Lucrări de organizare a şantierelor aflate în România.  Plata salariilor muncitorilor nerezidenţi. în străinătate. precum şi construcţii de geniu civil aflate în străinătate.02 Servicii de construcţii prestate de companii nerezidente în România Se va raporta valoarea totală a acestora. şosele s. utilizate în construcţii în România.  Lucrări de construcţii de autostrăzi. Lucrări de construcţii de autostrăzi.  Lucrări de construcţii noi în România. altele decât cele pentru demolare. efectuate de nerezidenţi în România.  Lucrări de instalatii şi izolatii la construcţiile aflate în străinătate.  Servicii de închiriere a utilajelor de construcţii şi demolare. cu personal aferent.  Lucrări de finisare a construcţiilor aflate în străinătate.  Lucrări de transformări şi consolidări de clădiri şi construcţii de geniu civil în România. şosele s.  Plata salariilor muncitorilor rezidenţi care lucrează în construcţii. utilizate în construcţii în România. utilizate pentru construcţii în străinătate. 4.a.  Lucrări de finisare a construcţiilor în România.  Servicii de închiriere a utilajelor. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. asemenea lucrări. cu personal aferent.  Diverse plăţi în economia gazdă a construcţiei. cu personal aferent.  Achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru construcţii.  Încasări pentru organizarea santierelor de construcţii aflate în România.  Lucrări de transformări şi consolidări de clădiri.  Lucrări de instalaţii şi izolaţii la construcţii aflate în România.  Lucrări de construcţii în România efectuate de nerezidenţi pentru transportul prin conducte şi cabluri.  Servicii de închiriere a utilajelor de construcţii şi demolare.a.  Lucrări de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor aflate în străinătate. Astfel de servicii pot fi:  Achiziţionarea de bunuri destinate construcţiilor în România. dintr-o alta ţară decat cea gazdă a construcţiei. asemenea Lucrări. 27 .

 Contracte pentru transportul internaţional al poştei încheiate de oficiile poştale şi companiile de curierat şi prestate de companiile de transport (servicii de transport bunuri). revistelor.  Depozitarea bunurilor şi serviciile asociate cu aceasta (incluse la alte servicii de transport).  Livrări la perioade de timp stabilite.  Închirierea cutiilor poştale.  Servicii de curierat prestate de companii specializate. ziarelor.5 Servicii de comunicaţii 5.  Servicii de pregătire a scrisorilor (pachetelor).  Livrări exprese şi door-to-door.  Ridicări la cerere.  Livrări exprese şi door-to-door.02 Servicii de curierat Se referă la încasări sau plăti aferente ridicării coletelor. post-restant. Se exclud  Servicii de pregatire pachetelor.  Servicii de retransmitere poştala (spre o tara unde taxele postale sunt mai mici). 28 . cărtilor.  Livrări la perioade de timp stabilite. mandate postale şi altele).  Servicii poştale nedistribuite. Se includ  Servicii de curierat prestate de companii specializate.  Ridicări la cerere. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. coletelor şi altele asemenea. 5. transportului şi livrării scrisorilor.01 Servicii poştale Se referă la încasari sau plăţi aferente ridicării. Se includ  Activităţi comerciale specifice oficiilor poştale (vânzări de timbre. Se exclud  Serviciile financiare prestate de oficiile poştale naţionale (se includ la servicii financiare).

 Servicii de transmisie şi întreţinere a reţelei radio şi televiziune prin cablu.  Servicii de transmisie prin satelit.  Servicii pentru baze de date şi pentru calculatoare.  Servicii de acces permanent. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de reţele de afaceri specializate. precum şi a altor informaţii utilizând diverse mijloace de comunicaţii cum ar fi:  Servicii de telefonie fixă şi servicii de întreţinere a reţelei specifice.  Servicii de poştă electronică. 6 Servicii de turism 6.  Servicii de telegraf şi de întreţinere a reţelei. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de internet.01 Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru nerezidenţii care călătoresc în România Se referă la totalitatea încasărilor agenţiilor de turism rezidente pentru serviciile de turism prestate nerezidenţilor care călătoresc în România.  Servicii de telex şi de întreţinere a reţelei. în scopul accesării şi manipulării datelor furnizate de către serverele de baze de date (se includ la servicii de informaţii şi calculatoare).  Servicii de fax. a sunetelor. 29 . 5.03 Servicii de telecomunicaţii Se referă la încasările sau plăţile aferente serviciilor de transmisie a imaginii.  Servicii de telefonie mobilă.  Servicii de teleconferinţă. inclusiv furnizare acces internet. Depozitarea bunurilor şi serviciile asociate cu aceasta (incluse la alte servicii de transport). Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de întreţinere a mijloacelor de telecomunicaţii. Se exclud  Servicii de instalare pentru echipamentul reţelelor telefonice (se includ în servicii de construcţii).

Acestea se referă la:  Ridicări de numerar din cont pentru deplasări în interesul serviciului.  Comisioane pentru tranzacţiile de schimb valutar.  Călătorii oficiale ale salariaţilor guvernamentali.  Delegaţii ale angajaţilor ce lucrează temporar pentru firme nerezidente.01 Servicii financiare În această categorie se includ toate serviciile de intermediere financiară precum şi cele legate de acesta.  Comisioane pentru constituire depozite.  Comisioane pentru tranzacţii cu derivate financiare.  Comisioane aferente serviciilor de achiziţie şi preluări. 30 .  Comisioane pentru subscrierea.  Comisioane la credite ipotecare şi neipotecare.  Comisioane pentru compensarea plăţilor.  Comisioane pentru factoring.  Comisioane pentru leasing financiar.6.  Comisioane aferente diverselor decontări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. ai administraţiei publice şi ale personalului organizaţiilor internaţionale.  Comisioane specifice cardurilor de credit.  Cazarea echipajelor care deservesc mijloacele de transport. plasamentul emisiunilor şi răscumpararea titlurilor de valoare.02 Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru rezidenţii care călătoresc în străinatate Se referă la totalitatea plăţilor aferente serviciilor de turism efectuate de rezidenţii care călătoresc în străinătate prin agenţii de turism nerezidente sau pe cont propriu.  Comisioane aferente plăţilor de dobânzi sau dividende la titlurile de valoare. prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Comisioane pentru creditare.03 Călătorii în străinatate în interes de serviciu (de afaceri) Se referă la totalitatea încasărilor sau plăţilor efectuate de rezidenţi aferente călătoriilor în străinătate în interes de serviciu. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 6. 7 Servicii financiare 7.

01 Comercializarea programelor informatice (vânzare/cumpărare software. Se exclud  Leasingul financiar propriu-zis. livrare programe special dezvoltate pentru clienţi.  Alte servicii de asigurări. Se exclud: Vânzarea/cumpărarea de programe necustomizate.  Documentarea. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Câştigurile sau pierderile provenite din tranzacţiile cu derivate financiare. licenţe) Acestea se referă la:  Vânzarea/cumpărarea de programe special dezvoltate pentru clienţi (indiferent de modul de livrare) precum şi licenţele aferente acestor programe. Comisioane pentru administrarea capitalului şi a corporaţiilor financiare.  Vânzarea/cumpărarea de drepturi de proprietate asupra unor programe şi aplicaţii. dezvoltarea. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Taxe aferente serviciilor de acordare a rating-ului pentru credite.  Asigurările de viaţă sau serviciile aferente fondurilor de pensii. întreţinre şi reparaţii calculatoare şi sisteme inf ormatice etc.  Taxe aferente serviciilor de administrare sau gestionare a activelor financiare.  Servicii de consultanţă non-financiară prestate de bănci. cu licenţe care nu au o dată de expirare (acestea se includ la bunuri şi nu la servicii informatice). 8.  Programe standard (produse la scară largă) livrate electronic (ex: descărcate online). Servicii informatice şi de media 8. pe suport fizic.  Taxe aferente serviciilor de administrare a pieţelor financiare. programe informatice. producerea şi livrarea programelor special dezvoltate pentru clienţi.02 Alte servicii informatice (consultanţă privind componente hardware. 8.  Taxe aferente serviciilor de consiliere financiară.  Taxe aferente serviciilor de custodie pentru active financiare sau lingouri.) 31 .  Licenţe pentru folosirea unor programe livrate pe suport fizic care presupun o taxă periodică de actualizare a licenţei (ex: programele de tip antivirus).

ca parte a activităţii de consultanţă.  Servicii pentru găzduire pagini web. 32 . video şi altele) Acestea se referă la:  Cumpărări sau vânzări de informaţii în exclusivitate.  Servicii de stocare date. audio.  Servicii de diseminare date şi baze de date. analiză. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Abonamente la publicaţiile periodice. proiectare software şi hardware ce au loc între rezidenţi şi nerezidenţi cum ar fi:  Servicii de consultanţă şi implementare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Abonamente la bazele de date ale publicaţiilor periodice.  Servicii de procesare date.  Servicii de căutare pe web.  Drepturi de autor pentru utilizarea ştirilor.Se referă la servicii de procesare date. proiectarea şi realizarea sistemelor informatice. optic sau hârtie.  Drepturi de acces la ziare şi periodice în varianta electronică. 8.  Servicii de întreţinere a sistemelor informatice.  Acces on-line la baze de date ale agenţiilor de ştiri. atat on-line cat şi pe suport magnetic.04 Alte servicii informaţionale Acestea pot include:  Servicii de proiectare baze de date. 8.  Drepturi cuvenite jurnaliştilor sau fotografilor ce lucrează pe cont propriu.  Servicii de asistenţă pentru gestionarea resurselor informatice.  Servicii de instruire a personalului.  Analiza.  Servicii de întreţinere şi reparaţii pentru calculatoare şi echipamente periferice.  Servicii de gestionare a facilităţilor informatice.  Servicii de refacere a sistemelor informatice.03 Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă.  Servicii de recuperări de date.

01 Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii legate de producţia programelor de televiziune.01 Servicii juridice Se referă la servicii juridice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în procese penale.  Drepturi de retransmisie televizată a evenimentelor sportive şi altele asemenea.  Drepturi baneşti ale actorilor sau regizorilor care realizează producţii într-o altă ţară decât cea de rezidentă. 10. civile şi administrative. 9.  Servicii de decodare a canalelor de televiziune. 33 . Servicii de afaceri 10.02 Licenţe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării Acestea cuprind taxele şi alte cheltuieli aferente drepturilor de utilizare a rezultatelor cercetării/dezvoltării.9. Patente.  Drepturi de distribuţie pentru jocuri video descărcate de pe internet.  Servicii de distribuire a filmelor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. taxe de licenţă şi alte drepturi de autor 9. 9.04 Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia produselor audiovi zuale (filme. spectacole în direct etc.) Acesta se referă la:  Înregistrări şi închirieri audio-video.  Servicii legate de producţia programelor radio.05 Alte drepturi (patente şi taxe de licenţă) Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. emisiuni radio. a filmelor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 9. 9.03 Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia programelor informatice Acestea cuprind toate cheltuielile efectuate pentru reproducerea autorizată şi/sau distribuţia de programe pentru calculator.  Drepturi de distribuţie a programelor de film şi televiziune.

10. marketing şi sondaje publice Se referă la servicii de publicitate.  Servicii pentru organizare de târguri şi expoziţii. fiscală şi de audit prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Expertiză contabilă. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. marketing şi sondaje publice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Proiectare şi realizare de produse publicitare.  Marketing şi alte studii de piaţă. Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri judiciare şi alte domenii juridice. 10.  Consultanţă de autentificare sau certificare notarială.  Întocmirea bilanţurilor financiare şi a documentelor fiscale. 34 .  Consultanţă în domeniul gestiunii comerciale.  Consultanţă în producţie.  Consultanţă în managementul resurselor umane.  Asistenţă tehnică în diferite domenii de activitate.  Audit financiar.  Contabilitate comercială pentru firme. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10.  Consultanţă în elaborarea documentelor şi instrumentelor juridice.  Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri statutare.  Servicii de arbitraj şi de conciliere juridică.  Consultanţă şi planificare fiscală. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Cumpărări de spaţii publicitare în mass-media.  Consultanţă în domeniul relaţiilor publice.02 Servicii de consultanţa contabilă.  Servicii juridice auxiliare.04 Servicii de publicitate. fiscală şi de audit Se referă la servicii de consultanţă contabilă.03 Consultanţă managerială şi de afaceri Se referă la servicii de consultanţă managerială şi de afaceri prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă în managementul financiar.

 Cercetare şi dezvoltare în matematică şi informatică.  Cercetare şi dezvoltare în tehnologie şi inginerie. 10. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Cercetare interdisciplinară. psihologie şi filozofie.  Cercetare şi dezvoltare în agricultură.07 Servicii de inginerie Se referă la servicii de inginerie prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Proiectare de instalaţii mecanice şi electrice pentru clădiri.  Studii tehnice de fezabilitate.  Alte servicii de arhitectură.08 Servicii tehnice Se referă la servicii tehnice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Asistenţă şi consultaţii tehnice pentru lucrări de construcţii.  Cercetare şi dezvoltare în alte ştiinţe. 10.  Cercetare şi dezvoltare în chimie şi biologie.  Servicii pentru promovarea produselor.  Cercetare şi dezvoltare în economie.  Cercetare şi dezvoltare în sociologie.06 Servicii de arhitectură Se referă la servicii de arhitectură prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă.05 Servicii de cercetare şi dezvoltare Se referă la servicii de cercetare şi dezvoltare prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Cercetare şi dezvoltare în fizică. 10.  Cercetare şi dezvoltare în medicină şi farmacie. 35 .  Proiectare pentru instalaţii industriale. studii şi proiectare arhitecturală. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Studii de sondarea opiniei publice. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10.

 Servicii de inspecţie tehnică.  Prospectare şi explorare pentru combustibili minerali. certificare şi analiză tehnică.10 Servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze Se referă la servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Servicii legate de producţia petrolieră şi gaze. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Decontaminare şi igienizare.  Conservarea.  Extracţia şi prepararea cărbunilor.  Testare.  Servicii pentru chimizare şi protecţie fitosanitară.  Conservarea minelor.  Servicii de reproducţie şi selecţie în creşterea animalelor. inclusiv a petelor de petrol. pescuit.  Explorări geologice.09 Servicii în domeniul agriculturii. explorare şi prospectare geologică.  Îndepartarea efectelor poluarii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10.  Activităţi de vânătoare.  Îmbunătaţiri funciare şi irigaţii.  Alte servicii de curăţare şi refacere a mediului înconjurător.  Alte servicii tehnice.  Decopertarea solului contaminat. 36 . 10. 10. Se referă la servicii în domeniul agriculturii şi pescuitului prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Închiriere de maşini agricole cu echipaj. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Cercetare.11 Servicii legate de protecţia mediului Se referă la servicii legate de protecţia mediului prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Tratarea deşeurilor radioactive şi a altor tipuri de deşeuri. pescuitului etc.  Servicii pentru mecanizarea agriculturii. dezvoltarea şi exploatarea fondului forestier.  Recoltarea culturilor agricole.

protocol etc. 10. curaţenie şi alte servicii comerciale Acestea pot cuprinde:  Selecţia şi plasarea forţei de muncă.Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.) Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10. 37 .  Servicii fotografice. traduceri şi interpretări.  Servicii de traducere şi interpretare.  Servicii de distribuire a filmelor.  Servicii de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor. protecţie şi pază.  Servicii legate de producţia programelor radio.  Servicii de catering pentru angajaţi.  Rambursari rate leasing primit de la nerezidenţi.  Servicii imobiliare.  Servicii legate de producţia programelor de televiziune şi a filmelor artistice. 10.14 Servicii de recrutare de personal.  Drepturi de distribuţie a programelor de film şi televiziune. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de imprimerie pe bază de comision sau contract.13 Leasing operaţional Acestea se referă la:  Recuperare leasing acordat nerezidenţilor. Servicii culturale.01 Servicii audiovizuale Se referă la servicii audiovizuale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Înregistrări şi închirieri audio-video. control. organizare.  Servicii de asigurare a securităţii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. educaţionale şi recreaţionale 11.  Drepturi baneşti ale actorilor sau regizorilor care realizează producţii î ntr-o altă ţară decat cea de rezidenţă.  Drepturi de retransmisie televizată a evenimentelor sportive şi altele asemenea. 11.12 Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup.

 Servicii de asistenţă pentru sănătate umană.  Servicii de baby-sitting şi consiliere pentru copii.  Difuzarea de emisiuni educative prin televiziune sau internet.02 Servicii educaţionale Se referă la servicii educaţionale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Furnizarea de cursuri prin corespondenţă.  Servicii ale bibliotecilor.  Servicii de organizare şi promovare a evenimentelor artistice. Drepturi de distribuţie pentru jocuri video descărcate de pe internet.04 Alte servicii culturale şi recreaţionale Acestea pot cuprinde:  Servicii de asistenţă socială. 11.  Servicii de asistenţă medicală ambulatorie.  Drepturi baneşti ale profesorilor nerezidenţi care predau cursuri în România.  Servicii de asistenţă veterinară.  Alte servicii culturale şi recreaţionale.  Servicii de asistenţă stomatologică.  Servicii de decodare a canalelor de televiziune. 11. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de organizare şi desfaşurare a evenimentelor sportive.  Servicii religioase. 11. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.03 Servicii de sănătate Se referă la servicii educaţionale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Servicii de spitalizare şi sanatoriale. arhivelor şi muzeelor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Drepturi baneşti ale profesorilor rezidenţi care predau cursuri în străinatate. 38 .

 Servicii de reparaţii şi întreţinere a ambasadelor sau bazelor militare.  Alte servicii administrative în domeniul sănătăţii. învăţământului. 39 .  Alte servicii administrative asociate activităţilor de justiţie.  Furnizare de utilităţi pentru ambasade sau pentru bazele militare.  Servicii de organizare a evenimentelor oficiale în cadrul ambasadelor sau bazelor militare.  Salarii pentru lucrătorii rezidenţi ai ambasadelor străine.  Achizitionare de masini de serviciu pentru ambasade. consulatelor şi bazelor militare pentru bunuri şi servicii în ţările în care functionează precum şi la alte cheltuieli ale administraţiei publice în străinătate.02 Alte servicii guvernamentale Acestea pot cuprinde:  Aprovizionare cu materiale şi obiecte de inventar. protecţiei mediului şi a activităţilor sociale.  Alte servicii administrative legate de apararea naţională şi civilă. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. consulate sau baze militare.  Aprovizionarea forţelor de păstrare a pacii şi a misiunilor militare comune.12. culturii. 13. fară ca bunurile să treacă fizic graniţa ţării.01 Chirii Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii ale misiunilor oficiale umanitare.  Alte servicii de protecţie şi pază pentru cladirile şi personalul din administraţia publică. Merchanting Se referă la se referă la cumpararea de bunuri de la un nerezident urmată de vânzarea către alt nerezident (operaţiune efectuată în aceeaşi perioadă de raportare).  Salarii pentru lucrătorii nerezidenţi ai ambasadelor României.  Achiziţionare de mijloace fixe pentru bazele militare. 12.  Servicii de informare şi promovare prestate de reprezentanţe oficiale ale statului. Servicii guvernamentale Se referă la se referă la cheltuielile ambasadelor. 12.

01 Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Acestea includ activităţi cum ar fi: procesarea.cumpărare de bunuri Se va raporta valoarea totală a cumpărărilor din cadrul merchanting-ului. revizii capitale la vapoare.03 Comisioane şi alte costuri aferente merchanting-ului Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.13.  Orice alte asamblări cu excepţia construcţiilor prefabricate (incluse la servicii de construcţii).  Lichefierea gazelor naturale. Servicii de reparaţii şi întreţinere Acestea se referă la reparaţii ale bunurilor aparţinând nerezidenţilor. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. efectuate în străinătate. efectuate de companii care nu deţin bunurile respective. împachetarea şi altele asemenea. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. recondiţionări. 15. Se includ  Rafinarea petrolului.01 Merchanting . efectuate în România sau reparaţii ale bunurilor aparţinând rezidenţilor. alte echipamente.  Împachetarea şi aplicarea etichetelor. Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor 14. 40 . Se exclud: reparaţiile calculatoarelor şi întreţinerea echipamentelor de transport în porturi şi aeroporturi. 14. avioane. 13.vânzare de bunuri Se va raporta valoarea totală a vânzărilor din cadrul merchanting-ului.  Asamblarea hainelor şi a componentelor electronice.02 Merchanting .01 Servicii de reparaţii şi întreţinere Acestea cuprind:  valoarea reparaţiilor bunurilor sosite special în România pentru reparaţii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. aplicarea etichetelor. 13. asamblarea. 15.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 17. Impozitul poate fi o anumită sumă de bani pe unitatea de bun sau serviciu.02 Taxe şi impozite pe produs (TVA. Sunt stabilite asupra veniturilor efective sau presupuse ale persoanelor fizice. recondiţionări. forţei de muncă precum şi drepturilor de proprietate sau de utilizare a terenurilor. Se exclud: reparaţiile calculatoarelor şi întreţinerea echipamentelor de transport în porturi şi aeroporturi.01 Subvenţii Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. aferente producţiei şi importului de bunuri şi servicii. 16. societăţilor sau instituţiilor fără scop lucrativ. sau poate fi calculat ca procent din preţul unitar sau din valoarea bunurilor şi serviciilor produse sau tranzacţionate. pensiile pentru persoanele cu dizabilitaţi şi anuităţi 41 . 17. 16. terenuri sau alte bunuri imobile. Aceste impozite sunt datorate indiferent dacă se obţine sau nu profit. revizii capitale la vapoare. Ele includ de asemenea şi impozitele pe clădiri. 16.01 Taxe şi impozite pe venituri. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. alte echipamente. inclusiv pensiile la limita de vârstă. Transferuri curente şi de capital 17.03 Impozite pe producţie Acestea sunt vărsăminte obligatorii fără contrapartidă care sunt percepute de administraţiile publice sau de instituţiile Uniunii Europene. pe proprietăţi etc.02 Contribuţii sociale. Taxe şi impozite 16. profituri şi câştiguri de capital. Acestea sunt impozite pe venituri. valoarea reparaţiilor bunurilor trimise special în strainatate pentru reparaţii. avioane. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. accize) Acestea sunt impozite datorate per unitate de bun sau de serviciu produs sau tranzacţionat. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. gospodăriilor populaţiei. clădirilor sau a altor bunuri utilizate în producţie.

17.  Fonduri financiare nerambursabile pentru asistenţă tehnică.  Transferuri de sportivi în şi din România. mărci înregistrate.  Ajutoare financiare guvernamentale. patente şi alte active asemanatoare cum ar fi:  Achiziţionarea. radio şi alte asemenea. patente şi alte active asemanatoare Acestea cuprind încasări sau plăţi pentru achiziţii / vânzări de licenţe. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. copyright-uri. 17.  Contribuţii ale guvernului la organizaţii internaţionale.  Plăţi interguvernamentale pentru salariile personalului care acordă asistenţă tehnică şi alte cheltuieli similare din fonduri nerambursabile. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.04 Achiziţii / vânzări de licenţe. Se exclud Vânzarea sau cumpărarea de casete sau discuri audio sau video ce conţin filme.  Patente. amenzi etc. 42 .  Cumpărare sau vânzare de terenuri. Încasările se vor raporta ca exporturi iar plăţile ca importuri.  Plăţi sau încasări de pensii la limită de vârstă. pentru persoanele cu dizabilităţi şi altele. programelor de televiziune. furnizarea de francize.05 Alte transferuri curente (sponsorizări. Acestea includ:  Taxe de asistenţă socială.) Acestea pot include:  Transferuri între guverne în scopul finanţării unor cheltuieli bugetare. penalităţi.. 17.Contribuţiile sociale sunt transferuri ale gospodăriilor populaţiei efectuate prin intermediul administraţiilor publice sau prin companii de profil pentru a fi scutite de povara financiară a unor riscuri sau necesităţi. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Drepturi de vanzare a filmelor.03 Iertări de datorie Iertarea de datorie presupune anularea voluntară efectuată de către creditor a unei datorii a debitorului sau a unei părţi din aceasta. muzică sau programe de calculator ale căror drepturi de autor sunt protejate (acestea se includ la bunuri).

programe de calculator sau altor imobilizări corporale sau necorporale. penalităţi.  Alte taxe aferente transferurilor de capital.  Alte plăţi interguvernamentale.  Taxe amanate la plată.  Contribuţii periodice la societăţi de binefacere.  Bilete şi premii la loterii.) Acestea pot include:  Finanţări externe guvernamentale nerambursabile pentru achiziţionare de echipamente. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. impozite. moşteniri. organizaţii religioase. Taxe.  Taxe consulare percepute.  Sponsorizări şi alte transferuri baneşti curente. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. explozii majore etc.  Pensii alimentare cuvenite. ştiintifice şi culturale.  Credite guvernamentale nerambursabile.  Subscripţii ale administraţiei guvernamentale la capitalul organizaţiilor nemonetare internaţionale.  Transferuri financiare ale migratorilor. despăgubiri care nu sunt acoperite de asigurări: scurgeri de petrol.  Transferuri reprezentând moşteniri. 43 . dote.06 Alte transferuri de capital (despăgubiri acordate de justiţie.  Donaţii. 17.  Contribuţii ale membrilor la organizaţii şi organisme internaţionale.  Burse de studii.

’: ‘Tip serviciu’ este in nomenclatorul de tipuri de servicii TIP SERVICIU incorect la randul . ‘Functie’. ‘E-mail’: alfanumerice de maximum 50 caractere Camp incorect Adresa e-mail trebuie sa fie o adresa valida.... 2. Reguli de validare – STA-ITS Nr.: selectati tipul serviciului si tara serviciu’. data de referinta ‘Total valoare facturata a exporturilor’ > 0. prenume’.. in fiecare din sectiunile Camp incorect ‘Avizat de catre’ si ‘Intocmit de catre’ Formular: ‘Detalii entitate raportoare’: ‘Capital social subscris’ > 0.. . fara zecimale Camp incorect Pe un rand cu date la export/import trebuie completate codurile ‘Tip Eroare de validare: Formular ... valabil la data de referinta ‘Tara partenerului nerezident’ este in nomenclatorul de tari... fara zecimale Camp incorect ‘Cifra de afaceri’ >= 0. prenume’.. fara zecimale Camp incorect ‘Numar mediu de salariati’ > 0. crt. fara zecimale Camp incorect ‘Luna raportarii’ trebuie sa ia una din valorile 1.B. ‘Tara’ partenerului nerezident! Rand eroare . valabil la TARA incorecta la randul . corespunzator capitolului. fara zecimale Camp incorect ‘Total valoare facturata a importurilor’ > 0. 1 Validari preliminare Mesaje de eroare. in cazul nerespectarii 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formular: ‘Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea’: Campurile ‘Nume. ‘E-mail’ sunt Camp obligatoriu obligatorii in fiecare din sectiunile ‘Avizat de catre’ si ‘Intocmit de catre’ Campuri ‘Nume. ‘Telefon’. 3 (corespunzator Camp incorect cu luna trimestrului de raportare) Formulare ‘Servicii . ‘Functie’ : alfanumerice de maximum Camp incorect 100 caractere Campuri ‘Telefon’.

04 4.00 = 4. pe fiecare rand Formulare ‘Servicii ..20.21.01 + 5. 2.05 10..10.06 TARA incorecta la randul . 6.00 = 3.’: ‘Total valoare facturata a exporturilor’ nu trebuie completat pe randurile 2. 2.00 = 5.01 + 8. 3. 2.... 2. 3. 2.16..03 8. 2.00 = 2.01 + 13.01 + 4.01 + 16.02 + .01.03 16.02.... + 1.00 = 13.11.15. Nu trebuie completat campul EXPORT pentru randul … Nu trebuie completat campul IMPORT pentru randul … Eroare de validare: ‘Total servicii de ..14.03 + 3.03 + 11.17.00 = 11. 13. + 17.’: ‘Tara partenerului nerezident’ trebuie sa fie diferita de Romania (RO).01 + 9.02. 2.09.00 = 8. 2.01 In fiecare capitol.01 + 10. 2.04 9.00 = 17.00 = 1.02 5..02 + . 2. 2.03 + 8.02 + 6.. 2.. 13.02 13. 3.14 11. 2.03 17.. 2.01 + 17.. 2.’: ‘Total valoare facturata a importurilor’ nu trebuie completat pe randurile 2.00 = 6.12.18. 2. 2.02 + 13. 6.01..01 + 3.02 + .01 + 12.02 + 5.. conform formulei: 1.02 + .03 6. 6.. ‘ (exporturi/importuri) diferit de total calulat (valoare)! 45 .05. pentru export / import..04 12.07. + 10. + 2.03.02 + 16.22. ‘Total servicii’ este egal cu suma componentelor.02 + 8.01 + 1.02 + 3. 2.02.00 = 10.00 = 16.03.01 + 11.08.01 + 6.18 2.00 = 9. 2.00 = 12..14 15 16 17 Formulare ‘Servicii .06.04.03.19.02 + .01.02 + 11.02 Formulare ‘Servicii . + 9.01 + 2.22 3.

1 Formulare ‘Servicii .. 6512. in cazul nerespectarii A fost transmis de 2 ori randul . 2. 6520...... 46 .’ din fiecare luna: ‘Tara partenerului nerezident’ trebuie sa fie unica. pentru tara . Societatile de asigurari si administratorii de fonduri de pensii nu pot completa randul . 6512. 6520.01.22 nu trebuie sa aiba date Mesaje de eroare. 6629. . atunci clasa CAEN a raportorului este in lista: 6511. 2.Nr..13... atunci randurile 2...14.. 6622. 6629 3 Formulare ‘Servicii de asigurari’: Daca clasa CAEN a raportorului este in lista: 6511. . 6530. si luna … Numai societatile de asigurari si administratorii de fonduri de pensii pot completa randul ... 6530. 6622.. Validari de business Crt.. pentru fiecare serviciu (cod rand) din cadrul formularului 2 Formulare ‘Servicii de asigurari’: Daca exista date pe oricare din randurile 2.