BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Direcţia Statistică

RAPDIR – Sistem de raportări directe către BNR

Tip raportare: Cod STA-ITS Denumire Comertul international cu servicii

A. Metodologie .............................................................................................................. 3 I. II. 1. 2. 3. 4 III. IV. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Macheta de raportare.............................................................................................. 3 Cadrul general ........................................................................................................ 7 Obiectivul cercetării statistice ........................................................................ 7 Cadrul legal .................................................................................................... 7 Concepte şi definiţii ....................................................................................... 7 Frecvenţă raportare ........................................................................................ 9 Instrucţiuni de completare a formularului ITS................................................. 10 Nomenclator de servicii, definiţii, metodologie .............................................. 13 Servicii de transport ..................................................................................... 13 Servicii de asigurări ..................................................................................... 21 Servicii ale fondurilor de pensii ................................................................... 26 Servicii de construcţii .................................................................................. 26 Servicii de comunicaţii ................................................................................ 28 Servicii de turism ......................................................................................... 29 Servicii financiare ........................................................................................ 30 Servicii informatice şi de media .................................................................. 31 Patente, taxe de licenţă şi alte drepturi de autor........................................... 33 Servicii de afaceri ........................................................................................ 33 Servicii culturale, educaţionale şi recreaţionale........................................... 37 Servicii guvernamentale............................................................................... 39 Merchanting ................................................................................................. 39 Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea Servicii de reparaţii şi întreţinere ................................................................. 40 Taxe şi impozite ........................................................................................... 41 Transferuri curente şi de capital ................................................................... 41

terţilor 40 15. 16. 17.

B. Reguli de validare – STA-ITS ................................................................................. 44

2

A. Metodologie I. Macheta de raportare
PERSOANA CARE A AVIZAT RAPORTAREA 1. Nume şi prenume: 2. Funcţie: 3. Telefon: 4. E-mail: PERSOANA CARE A ÎNTOCMIT RAPORTAREA 1. Nume si prenume: 2. Funcţie: 3. Telefon: 4. E-mail: DETALII ENTITATE RAPORTOARE Capital social subscris Lei (RON) Cifră de afaceri Lei (RON) Număr mediu de salariaţi
Moneda de raportare: RON

SERVICII DERULATE ÎN RELAŢIA CU NEREZIDENŢII
Ţara partenerului nerezident 1 Total valoare facturată a exporturilor de servicii 2 Total valoare facturată a importurilor de servicii 3

Cod rand 0 1 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15

Tip serviciu A Servicii de transport Total (1.01+1.02+………..+1.17+1.18) Transport maritim de pasageri Transport maritim de mărfuri Alte servicii de transport maritim Transport aerian de pasageri Transport aerian de mărfuri Alte servicii de transport aerian Transport de pasageri pe calea ferată Transport de mărfuri pe calea ferată Alte servicii de transport pe calea ferată Transport auto de pasageri Transport auto de mărfuri Alte servicii de transport auto Transport spaţial Transport prin conducte şi cabluri electrice Transport fluvial de pasageri

1.16 1.17 1.18 2 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05

2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18

2.19 2.20 2.21 2.22 3 3.00 3.01 3.02

Transport fluvial de mărfuri Alte servicii de transport fluvial Alte servicii auxiliare de transport (neincluse la punctele 1.03, 1.06, 1.09, 1.12, 1.17) Servicii de asigurări Total (2.01+2.02+……...+2.21+2.22) Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurări de viaţă Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurări de viaţă Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurarea bunurilor transportate Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie, garantar ea creditelor etc.) Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru alte tipuri de asigurări directe Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru alte tipuri de asigurări directe Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Prime plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări la societăţi de asigurare nerezidente Despăgubiri încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări de la societăţi de asigurare nerezidente Servicii auxiliare ale societăţilor de asigurări (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Prime plătite de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Despăgubiri încasate de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie, garantarea creditelor etc.) Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) Servicii ale fondurilor de pensii Total (3.01+3.02+3.03+3.04) Contribuţii încasate de fonduri de pensii rezidente de la nerezidenţi Drepturi de pensii plătite nerezidenţilor de fondurile de pensii rezidente

4

02 10.) Alte drepturi (patente şi taxe de licenţă) Servicii de afaceri Total (10.01+6.02 5.11 10.14) Servicii juridice Servicii de consultanţa contabilă.04 9 9.04 10.01+4. emisiuni radio. livrare programe special dezvoltate pentru clienţi.00 10.02 9. spectacole în direct etc.+10. audio.02 8.02+9.03+8.08 10.03 7 7.03) Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru nerezidenţii care călătoresc în România Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru rezidenţii care călătoresc în străinatate Călătorii în străinatate în interes de serviciu (de afaceri) Servicii financiare Total (7. taxe de licenţă şi alte drepturi de autor Total (9.02+8.01 5. pescuitului etc.01 9.00 8. fiscală şi de audit Consultanţă managerială şi de afaceri Servicii de publicitate.03 10.04+9.02+6.05) Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate Licenţe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia programelor informatice Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia produselor audiovizuale (filme.00 4.01+5. Servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze Servicii legate de protecţia mediului Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup.3.03 3.00 5. programe informatice.05 10.01+8. întreţinre şi reparaţii calculatoare şi sisteme informatice etc.09 10.07 10. licenţe) Alte servicii informatice (consultanţă privind componente hardware. consultanţă neincluse în contribuţii) Servicii de construcţii Total (4. protocol etc.01 8.00 9.04 4 4.03) Servicii poştale Servicii de curierat Servicii de telecomunicaţii Servicii de turism Total (6.01+9.02) Servicii de construcţii prestate de companii rezidente în străinatate Servicii de construcţii prestate de companii nerezidente în România Servicii de comunicaţii Total (5.05 10 10.03 9.01 4.00 6. control.00 7.01) Servicii financiare Servicii informatice şi de media Total (8.04 9.) 5 .06 10.13+10. 8.01+10.02+…….03+9.02 6.02+5.04) Comercializarea programelor informatice (vânzare/cumpărare software.01 10.01 6. organizare.12 Contribuţii plătite de rezidenţi la fonduri de pensii nerezidente Servicii auxiliare ale fondurilor de pensii (comisioane.02 5 5.10 10.03 6 6. marketing şi sondaje publice Servicii de cercetare şi dezvoltare Servicii de arhitectură Servicii de inginerie Servicii tehnice Servicii în domeniul agriculturii. video şi altele) Alte servicii informaţionale Patente.01 8.03 8.) Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă.

04 12 12. educaţionale şi recreaţionale Total (11.01+12.13 10.01 13. pensiile pentru persoanele cu dizabilitaţi şi anuităţi Iertări de datorie Achiziţii / vânzări de licenţe.03) Merchanting .01+17.01+11.01 11.04) Servicii audiovizuale Servicii educaţionale Servicii de sănătate Alte servicii culturale şi recreaţionale Servicii guvernamentale Total (12. penalităţi.01+13.04 17.14 11 11.02) Chirii Alte servicii guvernamentale Merchanting Total (13. inclusiv pensiile la limita de vârstă. traduceri şi interpretări.03+17.02+17.06 Leasing operaţional Servicii de recrutare de personal.04+17. amenzi etc.00 16.05 17.02+13.00 12.03 17.01) Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Servicii de reparaţii şi întreţinere Total (15.02 13.. protecţie şi pază. explozii majore etc.03 17 17.02 17. accize) Impozite pe producţie Transferuri curente şi de capital Total (17.03 14 14. despăgubiri care nu sunt acoperite de asigurări: scurgeri de petrol.) 6 .00 15. curaţenie şi alte servicii comerciale Servicii culturale.02 11.cumpărare de bunuri Comisioane şi alte costuri aferente merchanting-ului Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Total (14.05+17.01 15 15.03 11. pe proprietăţi etc.02 13 13.00 17.01 16 16.03) Taxe şi impozite pe venituri.00 11.10.vânzare de bunuri Merchanting . Taxe şi impozite pe produs (TVA.00 14.01 16.01+16.06) Subvenţii Contribuţii sociale.03+11.01 17.) Alte transferuri de capital (despăgubiri acordate de justiţie.02+16.00 13.01) Servicii de reparaţii şi întreţinere Taxe şi impozite Total (16.02+11.02 16.01 12. patente şi alte active asemanatoare Alte transferuri curente (sponsorizări.

org/unsd/nationalaccount/sna2008. Obiectivul cercetării statistice Obiectivul cercetării statistice constă în colectarea datelor statistice privind comerţul internaţional cu servicii realizat de operatorii economici rezidenţi în relaţie cu nerezidenţii. Atribuţia compilării balanţei de plăţi îi revine Băncii Naţionale a României în baza prevederilor legii nr.asp . Cadrul legal Datele statistice sunt colectate de către Banca Naţională a României.1 Serviciile reprezintă activităţile care satisfac anumite necesităţi individuale sau sociale fără a se concretiza în produse de sine stătătoare. Cercetarea ITS permite producerea statisticii balanţei de plăţi în conformitate cu standardele internaţionale din domeniu. Având în vedere specificul serviciilor. lit. 6. raportarea serviciilor internaţionale direct de către operatorii economici rezidenţi constituie o practică recomandată pentru culegerea acestui tip de date statistice. În cadrul UE. 49 din legea nr. paragraful 6. persoane juridice sau bunuri economice) sau care facilitează schimbul de produse sau active financiare. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi cu art. Concepte şi definiţii Serviciile reprezintă rezultatul activităţilor economice care modifică starea unor unităţi consumatoare (persoane fizice.Cadrul general 1. a articolelor Servicii. Transferuri curente şi Transferuri de capital. în conformitate cu standardele internaţionale din domeniu. din cadrul balanţei de plăţi a României. alin. (2). 3. (4) şi (5) din legea nr. 9. art. definirea lor trebuie să ţină seama în mod obligatoriu de o 1 Conform SNA 2008. SNA 2008 (System of National Accounts 2008) reprezintă ultima versiune a standardului internaţional aplicabil în domeniul statisticii conturilor naţionale.17. în perioada de raportare. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.1 3. a). Datele statistice colectate vor fi folosite pentru compilarea. alin (3). Versiunea electronică a documentului poate fi accesată la adresa: http://unstats.un. adoptat de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite (UNSC). 2.II. în conformitate cu art. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România.

în mod independent. consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în străinătate. cetăţeni români. cetăţeni străini şi apatrizi cu domiciliul în România.cetăţeni români. c) simultaneitatea – această caracteristică reflectă faptul că. care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României. birouri aparţinând persoanelor juridice străine sau altor entităţi străine. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. este foarte probabil ca acelaşi serviciu să difere de fiecare dată în ceea ce priveşte calitatea. consumului coincid. înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în România. cu domiciliul în România atestat cu documente de identitate emise conform legii. 3. 2 Conform art.  sucursale.4 Rezidenţi:2  persoane fizice . 2 lit. Cele mai importante caracteristici care evidenţiază această diferenţă sunt: a) intangibilitatea – serviciile nu au formă materială fiind în majoritatea cazurilor procese. în cazul serviciilor.2 Exporturile de servicii: reprezintă servicii prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor.serie de caracteristici care duc la identificarea şi diferenţierea serviciilor de bunurile materiale. momentele producerii şi respectiv.3 Importurile de servicii: reprezintă servicii prestate de catre nerezidenţi rezidenţilor. 8 . agenţii. 3.  ambasade. d) perisabilitatea – cele mai multe dintre servicii există doar pe durata prestării lor. fiind create şi consumate la interfaţa prestator de servicii – client. a) din Regulamentul BNR nr. reprezentanţe.  persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în România. 3. precum şi persoane fizice. în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. b) eterogenitatea – serviciile sunt rezultatele eterogene ale unei activităţi economice. neputând fi stocate şi utilizate ulterior. cetăţeni străini şi apatrizi. Simultaneitatea presupune participarea consumatorului la prestarea serviciilor. Calitatea serviciilor diferă deseori deoarece.

3. birouri şi orice alte entităţi ale persoanelor juridice române sau altor entităţi române. reprezentanţe. consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România. mai puţin rabaturile.  sucursale. remizele şi alte reduceri acordate clienţilor.20 octombrie se vor transmite raportările aferente trimestrului III.6 Cifra de afaceri: reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate.  ambasade. cetăţeni români şi apatrizi. în mod independent. vor raporta trimestrial. acestea se vor raporta separat. serviciilor prestate. agenţii. lucrărilor executate. 9 . 4 Frecvenţă raportare Firmele rezidente selectate să participe la cercetarea statistică. Astfel:  în perioada 1 . 2 lit. cu domiciliul în străinătate atestat cu documente de identitate emise conform legii. înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în străinătate.cetăţeni străini. precum şi a altor venituri din exploatare. cetăţeni străini.5 Nerezidenţi:3  persoane fizice .  în perioada 1 .20 aprilie se vor transmite raportările aferente trimestrului I. precum şi organizaţii internaţionale sau reprezentanţe ale unor astfel de organizaţii care funcţionează în România. prin intermediul chestionarului electronic. pentru fiecare lună din cadrul trimestrului de raportare. 3. 3 Conform art. Raportarea se va efectua până pe data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea. cetăţeni români şi apatrizi cu domiciliul în străinătate. precum şi persoane fizice.  în perioada 1 . care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice în străinătate.  persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în străinătate.20 iulie se vor transmite raportările aferente trimestrului II.20 ianuarie se vor transmite raportările aferente trimestrului IV. tranzacţiile de natura serviciilor (importuri şi/sau exporturi) derulate cu nerezidenţii. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. b) din Regulamentul BNR nr. în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.  în perioada 1 .

18 din nomenclatorul serviciilor.01-1. Ţara trebuie să fie diferită de România. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii. Servicii de transport lunile 1-3 (capitolele 1.III. Aceasta va fi o condiţie de validare.Instrucţiuni de completare a formularului ITS În urma selectării raportării STA-ITS este afişat primul formular al acesteia Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea.  Număr mediu de salariaţi: se va completa numărul mediu de salariaţi pentru perioada de referinţă. numere întregi.  Cifra de afaceri: se va completa valoarea cifrei de afaceri pentru perioada de referinţă.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului de transport. 10 . Primele două sunt obligatorii iar următoarele se completează în măsura în care au existat tranzacţii de natura celor descrise în formulare. Toate valorile vor fi exprimate în lei (RON). Formularele sunt următoarele: Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea Se vor completa datele de contact ale persoanelor care au întocmit şi avizat raportarea. Detalii entitate raportoare Se vor completa următoarele:  Capital social subscris: se va completa valoarea capitalului social subscris pentru perioada de referinţă.18) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 1.01-1. Toate câmpurile colorate cu galben sunt obligatorii. Utilizatorul trebuie să parcurgă toate cele 11 formulare aferente acestei raportări. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident. Toate câmpurile colorate cu galben sunt obligatorii.

11 .04) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 2. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri). vor reprezenta Servicii de asigurari si servicii ale fondurilor de pensii lunile 1-3 (capitolele 2. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident.  Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă. Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă. Ţara trebuie să fie diferită de România.013.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON). pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului servicii de transport. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi). pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri). pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. Acestea condiţii de validare.  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus.01-3.04 din nomenclatorul serviciilor.  Total servicii de transport: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus.  Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă.

Acestea condiţii de validare.02. Acestea vor reprezenta condiţii de validare.15. Nu se va c ompleta acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi). … .  Total servicii ale fondurilor de pensii: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip. 2.  Total servicii de asigurări: se va completa valoarea totală a importurilor şi a exporturilor de servicii de acest tip.01.2. respectiv societăţile care au ca activitate principală una din următoarele clase: CLASA 6511 6512 6520 6530 6622 6629 DESCRIERE Activităţi de asigurări de viaţă Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) Activităţi de reasigurare Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii Tipurile de servicii ce apar în nomenclator la capitolele 2.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON). pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. … .  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus.22 pot fi raportate numai de către firme rezidente. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului aferent.2. Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă.14. altele decât societăţi de asigurări sau fonduri de pensii. 2. Atenţie ! Tipurile de servicii ce apar în chestionar la capitolele 2. vor reprezenta 12 .13 pot fi raportate numai de către societăţile de asigurări sau fondurile de pensii.

metodologie 1. pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată. definiţii. Vă rugăm să consultaţi partea a III-a a acestei metodologii pentru detalii privind alegerea tipurilor de servicii.06) Se va completa câte un formular pentru fiecare lună în care au avut loc cu tranzacţii cu nerezidenţii de natura celor menţionate la capitolele 4. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat importuri de servicii de acest tip (există numai exporturi). pentru tipul de serviciu selectat şi ţara selectată.01 Transport maritim de pasageri Servicii de transport maritim de pasageri nerezidenţi efectuat cu nave ce aparţin rezidenţilor şi de pasageri rezidenţi efectuat cu nave ce aparţin nerezidenţilor.  Pentru introducerea de rânduri adiţionale utilizatorul va efectua “click” pe butonul “+” din colţul din dreapta sus al tabelului aferent.06 din nomenclatorul serviciilor. Servicii de transport 1. 13 .  Total valoare facturată a importurilor: se va introduce totalul importurilor din luna respectivă.  Ţara partenerului nerezident: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege ţara partenerului nerezident. vor reprezenta IV. numere întregi iar totalul trebuie să corespundă cu totalul serviciilor introduse mai sus. Nu se va completa acest câmp în cazul în care nu au existat exporturi de servicii de acest tip (există numai importuri).  Pentru fiecare tip de serviciu se va completa şi totalul pe ţări. prezentat în partea a III-a a acestei metodologii.  Total valoare facturată a exporturilor: se va introduce totalul exporturilor din luna respectivă.Alte servicii lunile 1-3 (capitolele 4.  Tip serviciu: se va efectua „dublu click” în această căsuţă iar din fereastra deschisă se va alege tipul serviciului.  Valorile vor fi exprimate în lei (RON).01-17. Nomenclator de servicii.  Pentru ştergerea unui rând introdus utilizatorul va efectua “click” pe butonul “X” din dreptul rândului introdus. Acestea condiţii de validare.01-17. Ţara trebuie să fie diferită de România.

pentru transportul călătorilor. pe perioade limitate. băuturi sau alte bunuri. Comerţul de tranzit.  Croazierele din interiorul Romaniei care sunt parte a pachetelor turistice (acestea sunt incluse la servicii de turism).02 Transport maritim de mărfuri Se referă la servicii de transport maritim de mărfuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. asociate cu:     Exporturile şi importurile de bunuri.  Leasing-ul financiar. Serviciile de curierat prestate de companii specializate Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 14 . al macaralelor plutitoare şi al instalaţiilor de dragare plutitoare. ca parte a pachetelor turistice de călătorie.Se includ  Costul transportului maritim. Transportul bunurilor între terţe ţări (cross-trade). Se exclud  Închirierea navelor maritime fara echipaj – se consideră leasing operaţional.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul maritim de călători. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se includ  Închirierea navelor maritime cu echipaj.  Servicii de închirieri de nave cu echipaj.  Leasing-ul financiar. Se exclud  Serviciile de transport de pasageri nerezidenţi efectuate cu nave ce aparţin rezidenţilor pe teritoriul României (acestea se vor include la serviciile de turism). Transport poştal maritim pentru curieri nerezidenţi.  Remorcarea legată de transportul platformelor de forare.  Aprovizionare cu alimente. de către transportatorii maritimi pentru consumul călătorilor.  Închirierea de nave fara echipaj – se consideră leasing operaţional. pentru transportul mărfurilor.

asistenţă pentru navigaţie. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 1.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depaşesc limita admisă la transportul aerian. etc.05 Transport aerian de mărfuri Se referă la servicii de transport aerian de mărfuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor asociate cu: 15 . pentru transportul călătorilor. Împachetarea şi reîmpachetarea bunurilor. pilotajul maritim pentru intrarea/ieşirea din porturi.  Aprovizionarea cu alimente.  Închirierea aeronavelor prin leasing financiar. Serviciile de salvare şi repunere pe linia de plutire a navelor naufragiate.03 Alte servicii de transport maritim Se referă la servicii aferente transportului maritim prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. Întreţinerea şi reparaţiile mijloacelor de transport maritim.  Închirieri de aeronave cu echipaj. Stocarea şi înmagazinarea bunurilor. Serviciile de exploatare a porturilor.1. ca parte a pachetelor turistice de călătorie. pe perioade limitate. Dragarea. asociate cu:        Încărcarea sau descărcarea containerelor. Se exclud  Serviciile de transport efectuate de catre rezidenţi pentru nerezidenţi pe teritoriul ţării rezidente (aceste servicii se includ la turism). Se includ  Costul biletelor de călătorie cu avionul. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Închirierea aeronavelor fără echipaj. băuturi sau alte bunuri de către transportatorii aerieni pentru consumul călătorilor.04 Transport aerian de pasageri Se referă la servicii de transport aerian de pasageri nerezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor rezidente şi/sau de pasageri rezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor nerezidente.

Remorcare. Transportul bunurilor care tranzitează România. Se exclud  Închirierea aeronavelor fără echipaj. Servicii de întretinere. Împachetare şi reîmpachetare a mărfurilor transportate cu avionul. Servicii asociate cu operaţiunile de salvare. ca ieşiri (importuri) pentru ţara ce corespunde cursei nerezidente plătibile pe teritoriul rezident. Servicii suport pentru aeroporturi. Se include Închirierea aeronavelor cu echipaj pentru transport de bunuri. curăţare şi dezinfecţie a avioanelor. Transportul de bunuri pentru terţe economii. Transportul poştei pentru oficiile poştale şi curieri. 16 . Stocare şi înmagazinare a marfurilor transportate cu avionul. pilotaj.06 Alte servicii de transport aerian Se referă la servicii prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încărcare sau descărcare de containere transportate cu avionul.07 Transport de pasageri pe calea ferată Se referă la servicii de transport feroviar de persoane nerezidente efectuate de către companii de transport feroviar rezidente şi/sau servicii de transport feroviar de persoane rezidente efectuate de către companii de transport feroviar nerezidente. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. control trafic aerian.  Închirierea aeronavelor prin contracte de leasing. Tranzacţiile între companii naţionale de transport feroviar trebuie înregistrate pe bază brută:   ca intrări (exporturi) pentru ţara ce corespunde cursei rezidente plătite în străinatate. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 1.  Serviciile de curierat prestate de companii specializate. 1.    Exporturile şi importurile de bunuri.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.08 Transport de mărfuri pe calea ferată Se referă la servicii de transport de bunuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor. curăţare şi reparaţii ale mijloacelor de transport feroviar.10 Transport auto de pasageri Se referă la servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii rezidente pentru nerezidenţi şi/sau servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii nerezidente pentru rezidenţi. Servicii operaţionale în staţii.09 Alte servicii de transport pe calea ferată Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încarcare sau descarcare de containere transportate pe calea ferată. Se includ Serviciile de încărcare/descărcare prestate de companiile feroviare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Împachetare şi reîmpachetare a bunurilor transportate pe calea ferată. ca ieşiri (importuri) pentru ţara ce corespunde cursei nerezidente plătibile pe teritoriul rezident. Tranzacţiile între companii naţionale de transport feroviar trebuie înregistrate pe bază brută:   ca intrări (exporturi) pentru ţara ce corespunde cursei rezidente plătite în străinatate. 1. Se exclud Serviciile de curierat prestate de companii specializate.Se exclud Cheltuielile în tren care nu sunt incluse în acordurile companiilor feroviare (înregistrate la servicii de turism). Întreţinere. Servicii de remorcare şi control al traficului feroviar. 1. Stocare şi depozitare a mărfurilor transportate pe calea ferată. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 17 . 1. Operaţiuni de salvare în cazul accidentelor sau deraierilor.

Se exclud  Închirierea vehiculelor auto fără şofer. pentru transportul calatorilor. Transport rutier de bunuri pentru terţe economii.  Leasingul financiar.  Aprovizionare cu alimente.Se includ  Costul biletelor de călătorie auto. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Transport rutier poştal efectuat pentru curieri şi pentru oficii poştale.  Închirieri de vehicule rutiere comerciale cu şofer. 1. 18 . efectuată de către transportatorii rutieri pentru consumul călătorilor. Se exclud  Serviciile de transport auto de pasageri prestate de către rezidenţi pentru nerezidenţi pe teritoriul tarii rezidente (incluse la turism).  Taxa pentru vehicule ce depaşesc limita admisă de gabarit sau tonaj. ca parte a pachetelor turistice.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul rutier de călători. băuturi sau alte bunuri. asociate cu:     Exporturile şi importurile de bunuri în şi din ţara în cauză. pe perioade limitate.  Închirierea vehiculelor auto fara şofer. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Transport rutier de bunuri care tranzitează România.  Leasingul financiar. Se include Închirierea mijloacelor de transport rutiere cu şofer pe perioadă determinată.11 Transport auto de mărfuri Se referă la servicii de transport de bunuri prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor.12 Alte servicii de transport auto Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Încarcare sau descarcare containere transportate cu mijloace de transport auto.

Se include Costul transportului curentului electric când acesta este separat de procesul producţiei şi distribuţiei acestuia. Se exclud Reparaţiile şi întreţinerea sateliţilor din spaţiu (aceste servicii se includ la telecomunicaţii). Servicii operaţionale de parcare a autovehiculelor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Servicii de tractare.      Stocare şi depozitare de bunuri transportate cu mijloace de transport auto.15 Transport fluvial de pasageri Se referă la servicii de transport fluvial. 1. control de trafic etc.14 Transport prin conducte şi cabluri electrice Se referă la servicii de transport prin conducte sau cabluri electrice prestate de către rezidenţi pentru nerezidenţi sau prestate de către nerezidenţi pentru rezidenţi.  Provizioanele (rezervele) de energie electrică (acestea se includ la bunuri). 19 . de pasageri nerezidenţi cu nave ce aparţin rezidenţilor şi de pasageri rezidenţi cu nave ce aparţin nerezidenţilor. Operaţii de salvare în cazul accidentelor rutiere. 1. Transportul în spaţiu de bunuri şi pasageri. 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii anexe distribuţiei de electricitate. Se exclud  Servicii anexe distribuţiei de apa. Întreţinere şi reparaţii ale mijloacelor de transport rutier. Împachetare şi reîmpachetare bunuri transportate cu mijloace de transport auto. pe căi navigabile..13 Transport spaţial Se referă la servicii de lansare a sateliţilor prestate de catre rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de catre nerezidenţi rezidenţilor şi alte operaţiuni efectuate de către operatori de echipamente spaţiale cum ar fi:   Taxe încasate pentru lansarea sateliţilor. gaz şi alte produse petroliere. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

Se exclud  Închirierea navelor de transport fluvial fără echipaj.  Serviciile de curierat efectuate de companii de specialitate. Se exclud  Serviciile de transport fluvial de pasageri cu nave ce aparţin rezidenţilor. băuturi sau alte bunuri.  Taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul fluvial.  Aprovizionare cu alimente. Transportul poştal fluvial efectuat pentru curieri nerezidenţi.  Închirierea navelor fără echipaj.  Transportul fluvial de mărfuri pe teritoriul unei singure ţări. Transportul fluvial de bunuri pentru terţe economii. canale şi lacuri prestate de rezidenţi pentru nerezidenţi sau de nerezidenţi pentru rezidenţi asociate cu:     Exportul şi importul de bunuri.Se include  Costul biletelor de călătorie cu mijloacele de transport fluvial.  Leasing-ul financiar.17 Alte servicii de transport fluvial Se referă la servicii prestate nerezidenţilor sau cumpărate de la aceştia cum ar fi: 20 . ca parte a pachetelor turistice de călătorii.  Leasing-ul financiar. făcută de către transportatori fluviali pentru consumul călătorilor. Se includ  Închirieri de mijloace de transport fluvial cu echipaj. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe teritoriul tarii rezidente (incluse la turism). 1. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Transportul fluvial de mărfuri pe teritoriul mai multor ţări. 1.16 Transport fluvial de mărfuri Se referă la servicii de transport de mărfuri pe râuri. Transportul fluvial de bunuri care tranzitează România. prestate pentru nerezidenţi.  Închirieri de vase fluviale cu echipaj pentru transportul călătorilor.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 1. 1. Operaţiuni de salvare. pilotaj.12. reparaţii la mijloace de transport fluvial.01 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi. Aceste categorii vor fi folosite numai pentru serviciile auxiliare de transport care nu au legatura cu o anumita metodă de transport mai sus menţionată.03. 1. 1. asistenţă trafic pentru mijloace de transport. reparaţia şi curăţarea echipamentelor.  Servicii de remorcare pentru acostarea navelor fluviale în docuri.09. 2.  Servicii de salvare şi de repunere pe linia de plutire a navelor fluviale naufragiate. Încărcare sau descărcare containere transportate cu mijloace de transport fluvial. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Stocare şi înmagazinare a mărfurilor transportate pe apele interioare. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Înmagazinare şi depozitare. 21 . 1.18 Alte servicii auxiliare de transport (neincluse la punctele 1. Întreţinerea. pentru asigurările de viaţă.  Servicii de exploatare a porturilor fluviale. Servicii operaţionale de transport.02 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru asigurările de viaţă ale nerezidenţilor. Împachetare şi reîmpachetare. Servicii de asigurări 2.  Întreţinere. Tractare.  Împachetare şi reîmpachetare mărfuri transportate cu mijloace de transport fluvial.17) Se referă la servicii prestate de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:        Încărcare/descărcare de containere.06. 2.

garantarea creditelor etc. 2.  Prime pentru alte asigurări.06 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie.03 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi. cutremur.05 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor (garanţii de bună execuţie.2. garantarea creditelor etc. 2. 2.  Prime pentru asigurări în caz de incendiu.07 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente de la nerezidenţi pen tru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru alte tipuri de asigurări directe. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii. 22 . pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pentru asigurarea bunurilor transportate. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2. Acestea se referă la:  Prime pentru asigurări de sănătate sau accidente.  Prime pentru asigurări împotriva pierderilor pecuniare.04 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru asigurarea bunurilor nerezidenţilor.) Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor.) Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru acoperirea riscurilor financiare ale nerezidenţilor.  Prime pentru asigurarea mijloacelor de transport. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

10 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările societăţilor de asigurare nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.12 Despăgubiri încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări de la societăţi de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de către societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările făcute la societăţile de asigurare nerezidente. cutremur. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii. 23 .  Despăgubiri din asigurări ale mijloacelor de transport. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.09 Prime încasate de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări ale societăţilor de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a primelor încasate de societăţile de asigurare rezidente de la nerezidenţi pentru reasigurările societăţilor de asigurare nerezidente.2.08 Despăgubiri plătite de societăţi de asigurare rezidente nerezidenţilor pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor plătite de către societăţile de asigurare rezidente pentru alte tipuri de asigurări directe ale nerezidenţilor.  Despăgubiri din asigurări în caz de incendiu.  Despăgubiri din alte asigurări. 2. 2.11 Prime plătite de societăţi de asigurare rezidente pentru reasigurări la societăţi de asigurare nerezidente Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de societăţile de asigurare rezidente pentru reasigurările făcute la societăţile de asigurare nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Acestea se referă la:  Despăgubiri din asigurări de sănătate sau accidente.  Despăgubiri din asigurări împotriva pierderilor pecuniare. 2.

2.  Calcularea primelor şi riscurilor de asigurare.15 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi. 2. alţii decât societăţile de asigurare. alţii decât societăţile de asigurare. 2. 2. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. consultanţă. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. alţii decât societăţile de asigurare.13 Servicii auxiliare ale societăţilor de asigurări (comisioane. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de consultanţă pentru asigurări.14 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi.16 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi.  Servicii administrative pentru intervenţii în cazul producerii evenimentelor asigurate.2. pentru asigurarea bunurilor transportate făcută la nerezidenţi. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pentru asigurările de viaţă făcute la nerezidenţi. evaluări neincluse în prime) Se va raporta valoarea totală acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pentru asigurările de viaţă făcute la nerezidenţi. garantarea creditelor etc.  Servicii de monitorizare şi reglementare a primelor şi despăgubirilor. Acestea se referă la:  Comisioanele agenţilor şi brokerilor. 2.18 Prime plătite de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie.  Servicii de evaluare a bunurilor.17 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi pentru asigurarea bunurilor transportate la societăţile de asigurare nerezidente.) 24 .

garantarea creditelor etc. de la societăţi de asigurare nerezidente.  Prime pentru alte asigurări. 2.  Prime pentru asigurări ale mijloacelor de transport. de la societăţi de asigurare nerezidente.20 Prime plătite de rezidenţi societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi.  Despăgubiri din alte asigurări. 2.  Despăgubiri din asigurări în caz de incendiu. către societăţi de asigurare nerezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. cutremur. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii.  Despăgubiri din asigurări ale mijloacelor de transport. 25 . pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pentru acoperirea riscurilor financiare. pentru alte tipuri de asigurări directe.Se va raporta valoarea totală a primelor plătite de rezidenţi. 2.19 Despăgubiri încasate de rezidenţi pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente (garanţii de bună execuţie.  Prime pentru asigurări în caz de incendiu. pentru acoperirea riscurilor financiare de către societăţi de asigurare nerezidente. Acestea se referă la:  Prime pentru asigurări de sănătate sau accidente. cutremur.) Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi.  Despăgubiri din asigurări împotriva pierderilor pecuniare.21 Despăgubiri încasate de rezidenţi de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe Se va raporta valoarea totală a despăgubirilor încasate de rezidenţi. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Acestea se referă la:  Despăgubiri din asigurări de sănătate sau accidente.  Prime pentru asigurări împotriva pierderilor pecuniare. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. inundaţii şi alte deteriorari ale proprietăţii. pentru alte t ipuri de asigurări directe.

26 . pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Lucrări de construcţii hidrotehnice în străinătate. 3.  Lucrări de construcţii noi în străinătate.04 Servicii auxiliare ale fondurilor de pensii (comisioane. Astfel de servicii pot fi:  Servicii de consultanţă aferente fondurilor de pensii. Servicii de construcţii 4. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de evaluare a bunurilor. Servicii ale fondurilor de pensii 3.01 Contribuţii încasate de fonduri de pensii rezidente de la nerezidenţi Se va raporta valoarea totală contribuţiilor încasate de fondurile de pensii rezidente de la nerezidenţi. 4.03 Contribuţii plătite de rezidenţi la fonduri de pensii nerezidente Se va raporta valoarea totală contribuţiilor plătite de rezidenţi fondurilor de pensii nerezidente. Astfel de servicii pot fi:  Lucrări de organizare a şantierelor aflate în străinătate.  Alte comisioane aferente fondurilor de pensii.  Servicii de consultanţă pentru asigurări.02 Drepturi de pensii plătite nerezidenţilor de fondurile de pensii rezidente Se va raporta valoarea totală drepturilor de pensii plătite nerezidenţilor de către fondurile de pensii rezidente. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 3.01 Servicii de construcţii prestate de companii rezidente în străinatate Se va raporta valoarea totală a acestora. Acestea se referă la:  Comisioanele agenţilor şi brokerilor.  Lucrări de construcţii pentru transportul prin conducte şi cabluri.2. consultanţă.  Calcularea primelor şi riscurilor de asigurare.22 Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane. consultanţă neincluse în contribuţii) Se va raporta valoarea totală a acestora. 3. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. evaluări neincluse în prime) Se va raporta valoarea totală acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 3.

 Lucrări de construcţii de autostrăzi. asemenea lucrări.  Lucrări de transformări şi consolidări de clădiri şi construcţii de geniu civil în România.  Servicii de închiriere a utilajelor de construcţii şi demolare.  Lucrări de finisare a construcţiilor aflate în străinătate. asemenea Lucrări.  Lucrări de transformări şi consolidări de clădiri.  Lucrări de instalatii şi izolatii la construcţiile aflate în străinătate.  Lucrări de instalaţii şi izolaţii la construcţii aflate în România.  Diverse plăţi în economia gazdă a construcţiei.  Lucrări de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor aflate în străinătate.  Lucrări de organizare a şantierelor aflate în România.  Plata salariilor muncitorilor nerezidenţi. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. efectuate de nerezidenţi în România. utilizate în construcţii în România. 4. şosele s.a. cu personal aferent.  Încasări pentru organizarea santierelor de construcţii aflate în România.02 Servicii de construcţii prestate de companii nerezidente în România Se va raporta valoarea totală a acestora. precum şi construcţii de geniu civil aflate în străinătate.a. Astfel de servicii pot fi:  Achiziţionarea de bunuri destinate construcţiilor în România. cu personal aferent.  Servicii de închiriere a utilajelor. 27 . în străinătate. şosele s. cu personal aferent.  Lucrări de finisare a construcţiilor în România.  Servicii de închiriere a utilajelor de construcţii şi demolare. utilizate pentru construcţii în străinătate.  Achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru construcţii. utilizate în construcţii în România.  Plata salariilor muncitorilor rezidenţi care lucrează în construcţii.  Lucrări de construcţii noi în România. dintr-o alta ţară decat cea gazdă a construcţiei. altele decât cele pentru demolare.  Lucrări de construcţii în România efectuate de nerezidenţi pentru transportul prin conducte şi cabluri. Lucrări de construcţii de autostrăzi.

post-restant. mandate postale şi altele). ziarelor.  Livrări la perioade de timp stabilite.01 Servicii poştale Se referă la încasari sau plăţi aferente ridicării.02 Servicii de curierat Se referă la încasări sau plăti aferente ridicării coletelor.  Livrări exprese şi door-to-door.  Livrări la perioade de timp stabilite. cărtilor.5 Servicii de comunicaţii 5.  Închirierea cutiilor poştale.  Servicii de curierat prestate de companii specializate.  Servicii de retransmitere poştala (spre o tara unde taxele postale sunt mai mici).  Ridicări la cerere.  Servicii poştale nedistribuite. 28 . 5. Se exclud  Servicii de pregatire pachetelor.  Livrări exprese şi door-to-door. Se exclud  Serviciile financiare prestate de oficiile poştale naţionale (se includ la servicii financiare). transportului şi livrării scrisorilor. Se includ  Activităţi comerciale specifice oficiilor poştale (vânzări de timbre.  Depozitarea bunurilor şi serviciile asociate cu aceasta (incluse la alte servicii de transport).  Contracte pentru transportul internaţional al poştei încheiate de oficiile poştale şi companiile de curierat şi prestate de companiile de transport (servicii de transport bunuri). coletelor şi altele asemenea. revistelor. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de pregătire a scrisorilor (pachetelor). Se includ  Servicii de curierat prestate de companii specializate.  Ridicări la cerere.

Se exclud  Servicii de instalare pentru echipamentul reţelelor telefonice (se includ în servicii de construcţii). precum şi a altor informaţii utilizând diverse mijloace de comunicaţii cum ar fi:  Servicii de telefonie fixă şi servicii de întreţinere a reţelei specifice.  Servicii de internet. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de telefonie mobilă. a sunetelor.  Servicii de transmisie prin satelit. 29 . în scopul accesării şi manipulării datelor furnizate de către serverele de baze de date (se includ la servicii de informaţii şi calculatoare). Depozitarea bunurilor şi serviciile asociate cu aceasta (incluse la alte servicii de transport).  Servicii de telegraf şi de întreţinere a reţelei.  Servicii pentru baze de date şi pentru calculatoare.  Servicii de întreţinere a mijloacelor de telecomunicaţii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de poştă electronică.  Servicii de reţele de afaceri specializate.  Servicii de fax.  Servicii de acces permanent. 6 Servicii de turism 6.  Servicii de teleconferinţă.03 Servicii de telecomunicaţii Se referă la încasările sau plăţile aferente serviciilor de transmisie a imaginii.  Servicii de transmisie şi întreţinere a reţelei radio şi televiziune prin cablu.  Servicii de telex şi de întreţinere a reţelei. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. inclusiv furnizare acces internet.01 Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru nerezidenţii care călătoresc în România Se referă la totalitatea încasărilor agenţiilor de turism rezidente pentru serviciile de turism prestate nerezidenţilor care călătoresc în România. 5.

03 Călătorii în străinatate în interes de serviciu (de afaceri) Se referă la totalitatea încasărilor sau plăţilor efectuate de rezidenţi aferente călătoriilor în străinătate în interes de serviciu.02 Servicii de turism organizate de agenţii de turism (sau operatori de turism) pentru rezidenţii care călătoresc în străinatate Se referă la totalitatea plăţilor aferente serviciilor de turism efectuate de rezidenţii care călătoresc în străinătate prin agenţii de turism nerezidente sau pe cont propriu. 6.6.  Comisioane specifice cardurilor de credit. Acestea se referă la:  Ridicări de numerar din cont pentru deplasări în interesul serviciului.  Comisioane la credite ipotecare şi neipotecare.  Comisioane aferente serviciilor de achiziţie şi preluări.  Comisioane pentru tranzacţiile de schimb valutar.01 Servicii financiare În această categorie se includ toate serviciile de intermediere financiară precum şi cele legate de acesta.  Delegaţii ale angajaţilor ce lucrează temporar pentru firme nerezidente.  Comisioane aferente plăţilor de dobânzi sau dividende la titlurile de valoare.  Comisioane pentru compensarea plăţilor. 30 . plasamentul emisiunilor şi răscumpararea titlurilor de valoare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Călătorii oficiale ale salariaţilor guvernamentali. 7 Servicii financiare 7.  Comisioane pentru subscrierea.  Comisioane pentru factoring.  Comisioane pentru tranzacţii cu derivate financiare.  Comisioane aferente diverselor decontări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Comisioane pentru constituire depozite. prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Comisioane pentru creditare.  Comisioane pentru leasing financiar. ai administraţiei publice şi ale personalului organizaţiilor internaţionale.  Cazarea echipajelor care deservesc mijloacele de transport.

 Taxe aferente serviciilor de consiliere financiară.  Asigurările de viaţă sau serviciile aferente fondurilor de pensii.  Câştigurile sau pierderile provenite din tranzacţiile cu derivate financiare.  Taxe aferente serviciilor de acordare a rating-ului pentru credite.  Taxe aferente serviciilor de administrare sau gestionare a activelor financiare. dezvoltarea.  Taxe aferente serviciilor de custodie pentru active financiare sau lingouri.  Servicii de consultanţă non-financiară prestate de bănci.  Programe standard (produse la scară largă) livrate electronic (ex: descărcate online). Comisioane pentru administrarea capitalului şi a corporaţiilor financiare.  Alte servicii de asigurări. Servicii informatice şi de media 8.  Taxe aferente serviciilor de administrare a pieţelor financiare. 8. programe informatice.02 Alte servicii informatice (consultanţă privind componente hardware. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. producerea şi livrarea programelor special dezvoltate pentru clienţi.  Vânzarea/cumpărarea de drepturi de proprietate asupra unor programe şi aplicaţii.  Documentarea. 8.  Licenţe pentru folosirea unor programe livrate pe suport fizic care presupun o taxă periodică de actualizare a licenţei (ex: programele de tip antivirus). cu licenţe care nu au o dată de expirare (acestea se includ la bunuri şi nu la servicii informatice). întreţinre şi reparaţii calculatoare şi sisteme inf ormatice etc. licenţe) Acestea se referă la:  Vânzarea/cumpărarea de programe special dezvoltate pentru clienţi (indiferent de modul de livrare) precum şi licenţele aferente acestor programe. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se exclud  Leasingul financiar propriu-zis. pe suport fizic.01 Comercializarea programelor informatice (vânzare/cumpărare software.) 31 . livrare programe special dezvoltate pentru clienţi. Se exclud: Vânzarea/cumpărarea de programe necustomizate.

 Servicii de întreţinere şi reparaţii pentru calculatoare şi echipamente periferice.  Abonamente la bazele de date ale publicaţiilor periodice.  Drepturi cuvenite jurnaliştilor sau fotografilor ce lucrează pe cont propriu. 8. proiectarea şi realizarea sistemelor informatice.  Servicii de procesare date. video şi altele) Acestea se referă la:  Cumpărări sau vânzări de informaţii în exclusivitate. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de diseminare date şi baze de date. optic sau hârtie.  Servicii de asistenţă pentru gestionarea resurselor informatice.  Servicii de instruire a personalului.  Servicii de stocare date. atat on-line cat şi pe suport magnetic. 32 .04 Alte servicii informaţionale Acestea pot include:  Servicii de proiectare baze de date.  Servicii de gestionare a facilităţilor informatice.03 Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă. proiectare software şi hardware ce au loc între rezidenţi şi nerezidenţi cum ar fi:  Servicii de consultanţă şi implementare.  Servicii pentru găzduire pagini web.  Servicii de recuperări de date.  Abonamente la publicaţiile periodice. 8. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de căutare pe web.  Servicii de refacere a sistemelor informatice. ca parte a activităţii de consultanţă. audio. analiză.  Drepturi de autor pentru utilizarea ştirilor.  Drepturi de acces la ziare şi periodice în varianta electronică.Se referă la servicii de procesare date.  Acces on-line la baze de date ale agenţiilor de ştiri.  Analiza.  Servicii de întreţinere a sistemelor informatice.

Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Patente. emisiuni radio.  Drepturi de distribuţie a programelor de film şi televiziune.  Drepturi de retransmisie televizată a evenimentelor sportive şi altele asemenea.9. taxe de licenţă şi alte drepturi de autor 9. 9.  Servicii de distribuire a filmelor.  Servicii de decodare a canalelor de televiziune. civile şi administrative. 33 .03 Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia programelor informatice Acestea cuprind toate cheltuielile efectuate pentru reproducerea autorizată şi/sau distribuţia de programe pentru calculator.) Acesta se referă la:  Înregistrări şi închirieri audio-video. 9. a filmelor.04 Licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia produselor audiovi zuale (filme. spectacole în direct etc. 9. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.02 Licenţe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării Acestea cuprind taxele şi alte cheltuieli aferente drepturilor de utilizare a rezultatelor cercetării/dezvoltării.  Drepturi de distribuţie pentru jocuri video descărcate de pe internet.  Servicii legate de producţia programelor de televiziune.05 Alte drepturi (patente şi taxe de licenţă) Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.01 Servicii juridice Se referă la servicii juridice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în procese penale. 9.  Servicii legate de producţia programelor radio.  Drepturi baneşti ale actorilor sau regizorilor care realizează producţii într-o altă ţară decât cea de rezidentă. 10. Servicii de afaceri 10.01 Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.

03 Consultanţă managerială şi de afaceri Se referă la servicii de consultanţă managerială şi de afaceri prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă în managementul financiar.02 Servicii de consultanţa contabilă. 10.  Contabilitate comercială pentru firme. marketing şi sondaje publice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Proiectare şi realizare de produse publicitare.  Servicii juridice auxiliare.  Consultanţă în domeniul relaţiilor publice.  Consultanţă în elaborarea documentelor şi instrumentelor juridice.  Consultanţă în managementul resurselor umane.  Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri statutare. Consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri judiciare şi alte domenii juridice.  Consultanţă de autentificare sau certificare notarială.  Cumpărări de spaţii publicitare în mass-media. 10. fiscală şi de audit prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Expertiză contabilă.  Servicii pentru organizare de târguri şi expoziţii.  Asistenţă tehnică în diferite domenii de activitate.04 Servicii de publicitate. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de arbitraj şi de conciliere juridică. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10.  Marketing şi alte studii de piaţă.  Întocmirea bilanţurilor financiare şi a documentelor fiscale. 34 . marketing şi sondaje publice Se referă la servicii de publicitate.  Consultanţă în domeniul gestiunii comerciale.  Consultanţă şi planificare fiscală.  Consultanţă în producţie.  Audit financiar. fiscală şi de audit Se referă la servicii de consultanţă contabilă.

 Cercetare şi dezvoltare în sociologie. studii şi proiectare arhitecturală.  Cercetare şi dezvoltare în alte ştiinţe.  Cercetare şi dezvoltare în economie.  Cercetare şi dezvoltare în medicină şi farmacie.06 Servicii de arhitectură Se referă la servicii de arhitectură prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Consultanţă. 35 .  Cercetare interdisciplinară. psihologie şi filozofie. 10. 10.07 Servicii de inginerie Se referă la servicii de inginerie prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Proiectare de instalaţii mecanice şi electrice pentru clădiri.  Cercetare şi dezvoltare în tehnologie şi inginerie. 10. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Alte servicii de arhitectură. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Proiectare pentru instalaţii industriale.  Studii tehnice de fezabilitate. Studii de sondarea opiniei publice.  Cercetare şi dezvoltare în matematică şi informatică. 10.08 Servicii tehnice Se referă la servicii tehnice prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Asistenţă şi consultaţii tehnice pentru lucrări de construcţii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Cercetare şi dezvoltare în agricultură.  Servicii pentru promovarea produselor.05 Servicii de cercetare şi dezvoltare Se referă la servicii de cercetare şi dezvoltare prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Cercetare şi dezvoltare în fizică.  Cercetare şi dezvoltare în chimie şi biologie.

10 Servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze Se referă la servicii în domeniul mineritului şi al extracţiei de petrol şi gaze prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Servicii legate de producţia petrolieră şi gaze.09 Servicii în domeniul agriculturii. 10. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. pescuitului etc.  Testare.  Servicii pentru chimizare şi protecţie fitosanitară. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. explorare şi prospectare geologică. inclusiv a petelor de petrol.  Explorări geologice.  Conservarea. pescuit.  Servicii de inspecţie tehnică. Cercetare.11 Servicii legate de protecţia mediului Se referă la servicii legate de protecţia mediului prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Tratarea deşeurilor radioactive şi a altor tipuri de deşeuri.  Alte servicii tehnice.  Conservarea minelor.  Îmbunătaţiri funciare şi irigaţii.  Recoltarea culturilor agricole. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Decontaminare şi igienizare.  Servicii pentru mecanizarea agriculturii.  Activităţi de vânătoare. Se referă la servicii în domeniul agriculturii şi pescuitului prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Închiriere de maşini agricole cu echipaj.  Decopertarea solului contaminat. 36 . 10. 10.  Extracţia şi prepararea cărbunilor. certificare şi analiză tehnică.  Servicii de reproducţie şi selecţie în creşterea animalelor.  Alte servicii de curăţare şi refacere a mediului înconjurător.  Îndepartarea efectelor poluarii. dezvoltarea şi exploatarea fondului forestier.  Prospectare şi explorare pentru combustibili minerali.

educaţionale şi recreaţionale 11. protocol etc. control.Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor.  Servicii fotografice.13 Leasing operaţional Acestea se referă la:  Recuperare leasing acordat nerezidenţilor. 10.14 Servicii de recrutare de personal.  Servicii de imprimerie pe bază de comision sau contract.  Servicii de distribuire a filmelor. traduceri şi interpretări.  Servicii imobiliare. 11.12 Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup.  Rambursari rate leasing primit de la nerezidenţi. 37 .  Servicii de traducere şi interpretare.  Servicii legate de producţia programelor radio. protecţie şi pază.01 Servicii audiovizuale Se referă la servicii audiovizuale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Înregistrări şi închirieri audio-video.  Servicii legate de producţia programelor de televiziune şi a filmelor artistice.  Drepturi baneşti ale actorilor sau regizorilor care realizează producţii î ntr-o altă ţară decat cea de rezidenţă.  Drepturi de retransmisie televizată a evenimentelor sportive şi altele asemenea.  Servicii de catering pentru angajaţi. organizare. Servicii culturale.  Servicii de asigurare a securităţii.) Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 10. 10. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. curaţenie şi alte servicii comerciale Acestea pot cuprinde:  Selecţia şi plasarea forţei de muncă.  Drepturi de distribuţie a programelor de film şi televiziune.

04 Alte servicii culturale şi recreaţionale Acestea pot cuprinde:  Servicii de asistenţă socială. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii religioase.  Alte servicii culturale şi recreaţionale.  Servicii de organizare şi promovare a evenimentelor artistice. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.03 Servicii de sănătate Se referă la servicii educaţionale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Servicii de spitalizare şi sanatoriale.  Difuzarea de emisiuni educative prin televiziune sau internet. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Servicii de asistenţă stomatologică. 38 . 11.  Servicii de decodare a canalelor de televiziune. arhivelor şi muzeelor.  Servicii de baby-sitting şi consiliere pentru copii. 11.  Servicii de asistenţă pentru sănătate umană.  Servicii de asistenţă medicală ambulatorie. 11.  Servicii ale bibliotecilor.  Servicii de asistenţă veterinară.02 Servicii educaţionale Se referă la servicii educaţionale prestate de rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de nerezidenţi rezidenţilor cum ar fi:  Furnizarea de cursuri prin corespondenţă. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Drepturi baneşti ale profesorilor nerezidenţi care predau cursuri în România.  Servicii de organizare şi desfaşurare a evenimentelor sportive. Drepturi de distribuţie pentru jocuri video descărcate de pe internet.  Drepturi baneşti ale profesorilor rezidenţi care predau cursuri în străinatate.

 Servicii de organizare a evenimentelor oficiale în cadrul ambasadelor sau bazelor militare. culturii. consulatelor şi bazelor militare pentru bunuri şi servicii în ţările în care functionează precum şi la alte cheltuieli ale administraţiei publice în străinătate.  Salarii pentru lucrătorii nerezidenţi ai ambasadelor României. Servicii guvernamentale Se referă la se referă la cheltuielile ambasadelor. 13. consulate sau baze militare. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 12. protecţiei mediului şi a activităţilor sociale. Merchanting Se referă la se referă la cumpararea de bunuri de la un nerezident urmată de vânzarea către alt nerezident (operaţiune efectuată în aceeaşi perioadă de raportare).01 Chirii Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Achizitionare de masini de serviciu pentru ambasade.  Alte servicii de protecţie şi pază pentru cladirile şi personalul din administraţia publică.  Alte servicii administrative asociate activităţilor de justiţie.  Aprovizionarea forţelor de păstrare a pacii şi a misiunilor militare comune.  Salarii pentru lucrătorii rezidenţi ai ambasadelor străine. învăţământului. fară ca bunurile să treacă fizic graniţa ţării.  Alte servicii administrative legate de apararea naţională şi civilă. 12.  Servicii ale misiunilor oficiale umanitare.  Furnizare de utilităţi pentru ambasade sau pentru bazele militare.02 Alte servicii guvernamentale Acestea pot cuprinde:  Aprovizionare cu materiale şi obiecte de inventar.  Alte servicii administrative în domeniul sănătăţii.  Achiziţionare de mijloace fixe pentru bazele militare.  Servicii de informare şi promovare prestate de reprezentanţe oficiale ale statului. 39 .12.  Servicii de reparaţii şi întreţinere a ambasadelor sau bazelor militare.

 Orice alte asamblări cu excepţia construcţiilor prefabricate (incluse la servicii de construcţii). Se includ  Rafinarea petrolului.vânzare de bunuri Se va raporta valoarea totală a vânzărilor din cadrul merchanting-ului. avioane. revizii capitale la vapoare.01 Merchanting .03 Comisioane şi alte costuri aferente merchanting-ului Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.01 Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor Acestea includ activităţi cum ar fi: procesarea. asamblarea. efectuate de companii care nu deţin bunurile respective. efectuate în România sau reparaţii ale bunurilor aparţinând rezidenţilor.cumpărare de bunuri Se va raporta valoarea totală a cumpărărilor din cadrul merchanting-ului.01 Servicii de reparaţii şi întreţinere Acestea cuprind:  valoarea reparaţiilor bunurilor sosite special în România pentru reparaţii.  Asamblarea hainelor şi a componentelor electronice. împachetarea şi altele asemenea. recondiţionări. efectuate în străinătate. Se exclud: reparaţiile calculatoarelor şi întreţinerea echipamentelor de transport în porturi şi aeroporturi. 14. Servicii de manufactură (procesare) prestate bunurilor aflate în proprietatea terţilor 14.  Împachetarea şi aplicarea etichetelor.02 Merchanting . alte echipamente. aplicarea etichetelor. 40 . pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 13. 13. 15. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 15.13. pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Servicii de reparaţii şi întreţinere Acestea se referă la reparaţii ale bunurilor aparţinând nerezidenţilor.  Lichefierea gazelor naturale.

Sunt stabilite asupra veniturilor efective sau presupuse ale persoanelor fizice. Se exclud: reparaţiile calculatoarelor şi întreţinerea echipamentelor de transport în porturi şi aeroporturi. terenuri sau alte bunuri imobile. pensiile pentru persoanele cu dizabilitaţi şi anuităţi 41 . Impozitul poate fi o anumită sumă de bani pe unitatea de bun sau serviciu. 17. inclusiv pensiile la limita de vârstă.03 Impozite pe producţie Acestea sunt vărsăminte obligatorii fără contrapartidă care sunt percepute de administraţiile publice sau de instituţiile Uniunii Europene.01 Subvenţii Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Aceste impozite sunt datorate indiferent dacă se obţine sau nu profit. pe proprietăţi etc. Acestea sunt impozite pe venituri. 16. forţei de muncă precum şi drepturilor de proprietate sau de utilizare a terenurilor. valoarea reparaţiilor bunurilor trimise special în strainatate pentru reparaţii.02 Taxe şi impozite pe produs (TVA. clădirilor sau a altor bunuri utilizate în producţie. Taxe şi impozite 16. 16. recondiţionări. accize) Acestea sunt impozite datorate per unitate de bun sau de serviciu produs sau tranzacţionat.02 Contribuţii sociale. 16. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. aferente producţiei şi importului de bunuri şi servicii. 17. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. profituri şi câştiguri de capital. sau poate fi calculat ca procent din preţul unitar sau din valoarea bunurilor şi serviciilor produse sau tranzacţionate. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. alte echipamente.01 Taxe şi impozite pe venituri. gospodăriilor populaţiei. societăţilor sau instituţiilor fără scop lucrativ. avioane. Transferuri curente şi de capital 17. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. Ele includ de asemenea şi impozitele pe clădiri. revizii capitale la vapoare.

03 Iertări de datorie Iertarea de datorie presupune anularea voluntară efectuată de către creditor a unei datorii a debitorului sau a unei părţi din aceasta.  Drepturi de vanzare a filmelor. penalităţi.  Plăţi sau încasări de pensii la limită de vârstă.Contribuţiile sociale sunt transferuri ale gospodăriilor populaţiei efectuate prin intermediul administraţiilor publice sau prin companii de profil pentru a fi scutite de povara financiară a unor riscuri sau necesităţi. 17. furnizarea de francize. 17. muzică sau programe de calculator ale căror drepturi de autor sunt protejate (acestea se includ la bunuri). Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. programelor de televiziune.  Patente.  Fonduri financiare nerambursabile pentru asistenţă tehnică.04 Achiziţii / vânzări de licenţe. radio şi alte asemenea..  Contribuţii ale guvernului la organizaţii internaţionale.05 Alte transferuri curente (sponsorizări. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Ajutoare financiare guvernamentale. copyright-uri. 17.  Cumpărare sau vânzare de terenuri.  Plăţi interguvernamentale pentru salariile personalului care acordă asistenţă tehnică şi alte cheltuieli similare din fonduri nerambursabile. patente şi alte active asemanatoare Acestea cuprind încasări sau plăţi pentru achiziţii / vânzări de licenţe. Încasările se vor raporta ca exporturi iar plăţile ca importuri.) Acestea pot include:  Transferuri între guverne în scopul finanţării unor cheltuieli bugetare. Acestea includ:  Taxe de asistenţă socială. patente şi alte active asemanatoare cum ar fi:  Achiziţionarea. Se exclud Vânzarea sau cumpărarea de casete sau discuri audio sau video ce conţin filme. mărci înregistrate. pentru persoanele cu dizabilităţi şi altele.  Transferuri de sportivi în şi din România. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări. 42 . amenzi etc.

impozite.06 Alte transferuri de capital (despăgubiri acordate de justiţie.  Transferuri financiare ale migratorilor. explozii majore etc.  Burse de studii. 43 . organizaţii religioase.  Donaţii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Credite guvernamentale nerambursabile. Taxe.  Taxe amanate la plată.  Alte plăţi interguvernamentale.  Alte taxe aferente transferurilor de capital.  Transferuri reprezentând moşteniri.) Acestea pot include:  Finanţări externe guvernamentale nerambursabile pentru achiziţionare de echipamente. ştiintifice şi culturale. dote.  Sponsorizări şi alte transferuri baneşti curente. programe de calculator sau altor imobilizări corporale sau necorporale. moşteniri.  Pensii alimentare cuvenite.  Contribuţii ale membrilor la organizaţii şi organisme internaţionale. despăgubiri care nu sunt acoperite de asigurări: scurgeri de petrol. 17.  Subscripţii ale administraţiei guvernamentale la capitalul organizaţiilor nemonetare internaţionale. penalităţi.  Bilete şi premii la loterii. Se va raporta valoarea totală a acestora pe fiecare ţară în parte precum şi pe total ţări.  Taxe consulare percepute.  Contribuţii periodice la societăţi de binefacere.

prenume’. fara zecimale Camp incorect ‘Total valoare facturata a importurilor’ > 0.: selectati tipul serviciului si tara serviciu’. 1 Validari preliminare Mesaje de eroare.’: ‘Tip serviciu’ este in nomenclatorul de tipuri de servicii TIP SERVICIU incorect la randul . ‘Telefon’. prenume’. in cazul nerespectarii 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formular: ‘Informatii despre persoanele care au intocmit/avizat raportarea’: Campurile ‘Nume..... crt.. . 2.. fara zecimale Camp incorect ‘Luna raportarii’ trebuie sa ia una din valorile 1. valabil la TARA incorecta la randul .B. fara zecimale Camp incorect Pe un rand cu date la export/import trebuie completate codurile ‘Tip Eroare de validare: Formular . fara zecimale Camp incorect ‘Numar mediu de salariati’ > 0. in fiecare din sectiunile Camp incorect ‘Avizat de catre’ si ‘Intocmit de catre’ Formular: ‘Detalii entitate raportoare’: ‘Capital social subscris’ > 0. ‘Functie’... ‘E-mail’ sunt Camp obligatoriu obligatorii in fiecare din sectiunile ‘Avizat de catre’ si ‘Intocmit de catre’ Campuri ‘Nume. 3 (corespunzator Camp incorect cu luna trimestrului de raportare) Formulare ‘Servicii . data de referinta ‘Total valoare facturata a exporturilor’ > 0. Reguli de validare – STA-ITS Nr. ‘Functie’ : alfanumerice de maximum Camp incorect 100 caractere Campuri ‘Telefon’. corespunzator capitolului. valabil la data de referinta ‘Tara partenerului nerezident’ este in nomenclatorul de tari... ‘Tara’ partenerului nerezident! Rand eroare . fara zecimale Camp incorect ‘Cifra de afaceri’ >= 0. ‘E-mail’: alfanumerice de maximum 50 caractere Camp incorect Adresa e-mail trebuie sa fie o adresa valida.

+ 10. 2.02 + .. 2.02 + 6.22. Nu trebuie completat campul EXPORT pentru randul … Nu trebuie completat campul IMPORT pentru randul … Eroare de validare: ‘Total servicii de .. 2..18. 2.01 In fiecare capitol.00 = 6.00 = 13..’: ‘Total valoare facturata a importurilor’ nu trebuie completat pe randurile 2. + 17.’: ‘Tara partenerului nerezident’ trebuie sa fie diferita de Romania (RO)..01 + 10.06.00 = 16.00 = 2.03. 2.06 TARA incorecta la randul .. + 9.02 + 13.01 + 16.03 16.04.01 + 1. 3.00 = 10.00 = 11.00 = 3.. ‘Total servicii’ este egal cu suma componentelor.01 + 11.12. 2. 2.01 + 6...21. 13.02 + . 2.. 3.02.03 + 8.03. 6.00 = 1.. + 1.02.08.00 = 4.03 + 11.01..02 + 16. + 2.14 11.04 12..02 Formulare ‘Servicii . 6.00 = 9.05.02 + 5.01. 2.’: ‘Total valoare facturata a exporturilor’ nu trebuie completat pe randurile 2.02 + .02 + .02 + 3.01 + 3. 2.03 17.04 9.18 2. 2.03 6.02 13.01 + 4.15.01 + 12. 2.09.02 + 8..14.. 6. conform formulei: 1.07.00 = 12..05 10.00 = 17.19..14 15 16 17 Formulare ‘Servicii .01 + 9.17.00 = 5.16. 3. 2.03 8.02 5.10. 2. ‘ (exporturi/importuri) diferit de total calulat (valoare)! 45 .01 + 8.. 2.11.02 + .. pentru export / import.02 + 11. 2.00 = 8.02.01 + 5. 2.01 + 17..04 4.01. 2. 13.01 + 2.01 + 13.22 3. 2. pe fiecare rand Formulare ‘Servicii .03 + 3.03.20.

si luna … Numai societatile de asigurari si administratorii de fonduri de pensii pot completa randul .. 6530.. 46 . in cazul nerespectarii A fost transmis de 2 ori randul .22 nu trebuie sa aiba date Mesaje de eroare.. 2.. pentru tara . . 6520..01.Nr. 6512. 2... . 6512. pentru fiecare serviciu (cod rand) din cadrul formularului 2 Formulare ‘Servicii de asigurari’: Daca exista date pe oricare din randurile 2. 6530. 1 Formulare ‘Servicii . 6520. atunci clasa CAEN a raportorului este in lista: 6511. 6629 3 Formulare ‘Servicii de asigurari’: Daca clasa CAEN a raportorului este in lista: 6511... atunci randurile 2. 6622. Validari de business Crt. 6629.. 6622.....’ din fiecare luna: ‘Tara partenerului nerezident’ trebuie sa fie unica.13..14. Societatile de asigurari si administratorii de fonduri de pensii nu pot completa randul ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful