Sunteți pe pagina 1din 6

Pasi pentru obtinerea fisei postului

Analiza postului

Acesta etapa presupune identificarea sarcinilor si abilitatilor pentru postul creat, dupa ce s-a obtinut raspuns la nevoia crearii Colectarea informatiilor

Acest aspect reflecta informatii despre activitatile postului, categoriile de echipamente masini - unelte, standarde de perfor Realizarea fisei postului: descriere si redactare

Consultand regulamentul intern, regulamentul de organizare si functionare, organigrama si alte dispozitii de organizare intern

Autor: BUDICI CARMEN MADALINA Manager resurse umane

a obtinut raspuns la nevoia crearii postului, posibilitatile de redistribuire din sarcini catre alte posturi, conditiile prin care postul a deveni v

asini - unelte, standarde de performanta, tipul de persoana potrivit pentru a indeplini cu succes si la timp obiectivele propuse.

alte dispozitii de organizare interna, impreuna cu toate informatiile adunate se pregateste documentul.

nditiile prin care postul a deveni vacant, marja pentru negocierea salariului. Metodele folosite pentru analiza postului sunt: analiza docum

p obiectivele propuse.

naliza postului sunt: analiza documentelor existente, interviul (conversatia directa cu titularul postului), observarea directa, autoinregistra

observarea directa, autoinregistrarea, chestionarul de analiza a postului, tehnica incidentelor critice (aspecte pozitive sau negative care po

pecte pozitive sau negative care pot influenta performantele postului), analiza functionala etc.