Sunteți pe pagina 1din 287

PROSPECT DE OFERTA

privind Oferta Publica Primara Initiala de Vanzare de Actiuni avand atasate Drepturi de alocare ale

SC Adeplast S.A.

la pretul de oferta situat intre 3,52 si 4,06 Lei pentru fiecare Actiune Oferita
PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI: 02.10.2013 - 15.10.2013 APROBATA DE ASF PRIN DECIZIA NR. 829 DIN 30.09.2013

EMITENTUL SC ADEPLAST S.A. Sindicatul de Intermediere

Manager Banca Comerciala Romana S.A.

Manager SSIF Intercapital Invest S.A.

Consultant juridic al Sindicatului de Intermediere CMS Cameron McKenna SCA

VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A AUTORITATII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.

CUPRINS

NOTA CATRE INVESTITORI ................................................................................................................. 4 DEFINITII ................................................................................................................................................... 7 REZUMATUL PROSPECTULUI ........................................................................................................... 13 1 FACTORI DE RISC .................................................................................................................... 46 2 PERSOANE RESPONSABILE .................................................................................................. 52 PARTEA I: INFORMATII DESPRE EMITENT .................................................................................. 54 1. INFORMATII DESPRE EMITENT........................................................................................ 54 1.1 Istoria si evolutia Societatii ......................................................................................... 54 1.2 Evenimentele importante in evolutia activitatilor Emitentului .................................. 54 1.3 Privire generala asupra activitatii Emitentului .......................................................... 56 1.4 Activitati principale...................................................................................................... 82 1.5 Informatii privind tendintele ....................................................................................... 93 1.6 Cercetare si dezvoltare, produse noi ........................................................................... 94 1.7 Patente si licente .......................................................................................................... 99 1.8 Autorizatii si aspecte de mediu .................................................................................. 101 1.9 Contracte importante ................................................................................................. 109 1.10 Salariati..145 1.11 Proceduri judiciare si de arbitraj ................................................................................ 147 CONDUCEREA SI ORGANIZAREA EMITENTULUI ..................................................... 150 2.1 Actul Constitutiv/Informatii privind participatiile.................................................... 150 2.2 Organe de administrare, conducere si supraveghere ............................................... 164 2.3 Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere si supraveghere ........................................................................................ 169 2.4 Remuneratii si beneficii............................................................................................. 170 2.5 Functionarea organelor de administrare si de conducere ....................................... 171 SITUATIA FINANCIARA A EMITENTULUI .................................................................... 173 3.1 Auditori financiari ..................................................................................................... 173 3.2 Informatii financiare selectate .................................................................................. 173 3.3 Factori care determina si afecteaza evolutia rezultatelor si operatiunilor Emitentului ......................................................................................... 191 3.4 Modificari semnificative ale situatiei financiare sau comerciale ............................ 193 3.5 Investitii...................................................................................................................... 193 3.6 Proprietati imobiliare, utilaje si echipamente........................................................... 196 3.7 Numerar si resurse de capital ................................................................................... 200 3.8 Declaratie privind capitalul circulant net ................................................................. 200 3.9 Politica de distribuire a dividendelor ........................................................................ 200 3.10 Operatiuni cu persoane implicate ............................................................................. 201 3.11 Auditarea situatiilor financiare anuale istorice ....................................................... 201

2.

3.

4.

5.

3.12 Data celor mai recente informatii financiare ........................................................... 202 3.13 Informatii financiare intermediare si alte informatii ............................................... 202 CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE EMITENTULUI.................................................. 203 4.1 Actiunile ..................................................................................................................... 203 4.2 Capitalul social .......................................................................................................... 212 4.3 Actionarii Emitentului ............................................................................................... 213 4.4 Tranzactionarea Actiunilor ....................................................................................... 214 INFORMATII SUPLIMENTARE ......................................................................................... 218 5.1 Informatii furnizate de terti ....................................................................................... 218 5.2 Documente puse la dispozitia publicului .................................................................. 218 5.3 Informatii fiscale ....................................................................................................... 218

PARTEA A II-A: INFORMATII DESPRE OFERTA ........................................... 225


6. INFORMATII DESPRE OFERTA ....................................................................................... 222 6.1 Temeiul Ofertei si utilizarea fondurilor rezultate din Oferta ................................... 222 6.2 Ofertantul ................................................................................................................... 239 6.3 Interesele persoanelor fizice si juridice participante la emisiune/Oferta ......................................................................................................... 239 6.4 Caracteristicile Ofertei .............................................................................................. 240 6.5 Pretul de Subscriere si Pretul de Oferta ................................................................... 244 6.6 Distributia Ofertei si subscrierea in Oferta .............................................................. 244 6.7 Alocarea si decontarea in Oferta .............................................................................. 254 6.8 Admiterea la tranzactionare si modalitati de tranzactionare ................................... 257 6.9 Stabilizare................................................................................................................... 258 6.10 Informatii privind Drepturile de alocare .................................................................. 258 6.11 Declaratie cu privire la neinitierea unei majorari de capital social ........................ 260 6.12 Alte informatii ............................................................................................................ 260 ANEXE ...................................................................................................................................... 262

7.

NOTA CATRE INVESTITORI


Acest Prospect contine informatii in legatura cu Oferta de Actiuni Oferite si Drepturi de alocare emise de catre Adeplast in conformitate cu prevederile prezentului document. Oferta este intermediata de Sindicatul format din Banca Comerciala Romana S.A. si SSIF Intercapital Invest S.A. (Sindicatul de Intermediere). Informatiile continute in prezentul Prospect prezinta situatia Emitentului la data Prospectului in limita documentelor si informatiilor selectate si puse la dispozitie de catre Emitent, cu exceptia situatiilor in care se mentioneaza expres o alta data. Emitentul si/sau Sindicatul de Intermediere nu are/nu au nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informatiilor in cazul oricarei schimbari care poate aparea in situatia Emitentului cu exceptia modificarilor de natur a afecta decizia investitionala pe parcursul derularii Ofertei, caz in care se aduc la cunostinta investitorilor printr-un amendament la Prospect in conformitate cu legislatia aplicabila. Informatiile cuprinse in acest Prospect au fost furnizate de Companie sau provin din surse publice, conform indicatiei din Prospect. Nicio alta persoana fizica sau juridica, in afara de Sindicatul de Intermediere si de Emitent nu a fost autorizata sa furnizeze informatii sau documente referitoare la Oferta descrisa in prezentul Prospect si nicio alta persoana fizica sau juridica nu a fost autorizata sa furnizeze informatii sau documente referitoare la Oferta, altele decat cele cuprinse in acest Prospect si in documentele incorporate prin referinta in acesta. Orice informatii sau documente furnizate in afara Prospectului sau a documentelor astfel incorporate nu trebuie luate in considerare ca fiind autorizate de catre Sindicatul de Intermediere sau de Emitent. Informatiile din acest Prospect au un caracter exclusiv informativ si nu vor fi interpretate ca fiind opinie legala, financiara sau fiscala. Nimic din continutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Sindicatului de Intermediere sau a consultantului Sindicatului de Intermediere asupra situatiei Emitentului sau ca o consiliere de natura juridica, fiscala, financiara sau consultanta profesionala de afaceri. In luarea deciziei de a investi in Actiunile Oferite, investitorii trebuie sa se bazeze pe propria analiza asupra termenilor Ofertei, inclusiv a avantajelor si a riscurilor implicate. Fiecare cumparator al Actiunilor Oferite trebuie sa respecte toate legile si reglementarile in vigoare, Sindicatul de Intermediere sau Emitentul neavand nicio responsabilitate in legatura cu aceasta. Fiecare investitor va trebui sa isi consulte consultantii juridici, financiari, fiscali sau alti consilieri in legatura cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau in legatura cu aspectele implicate de subscrierea, cumpararea, pastrarea sau transferarea Actiunilor. Sindicatul de Intermediere si Emitentul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte. Membrii Sindicatului de Intermediere actioneaza exclusiv pentru Emitent in legatura cu Oferta si nu vor fi responsabili legal sau contractual fata de alte persoane. Prezentul Prospect nu constituie o oferta sau o invitatie facuta de catre Emitent sau de catre Sindicatul de Intermediere, sau in numele Emitentului sau a Sindicatului de Intermediere, de a subscrie Actiuni Oferite in jurisdictiile unde o astfel de oferta sau invitatie este ilegala, nu este

autorizata, este restrictionata in orice mod sau necesita o autorizare, aprobare sau notificare pentru ca potentialii investitori sa poata subscrie in mod legal. Cu exceptia Romaniei, Emitentul sau Sindicatul de Intermediere nu a luat nicio masura care sa permita derularea acestei Oferte in nicio tara a UE sau SEE si intr-o tara terta UE sau SEE, nici in Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia sau catre persoane rezidente sau localizate in aceste tari. Persoanele care decid sa subscrie Actiuni Oferite in cadrul prezentei Oferte sunt obligate sa cunoasca restrictiile si limitarile Ofertei si sa se conformeze acestora. Prin subscrierea de Actiuni Oferite, nerezidentii isi asuma orice responsabilitate decurgand din considerarea unei astfel de subscrieri ca fiind ilegala conform legilor statului de rezidenta.

NOTA IN ATENTIA INVESTITORILOR DIN SEE


In oricare Stat Membru al SEE care a implementat Directiva 2003/71 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare si de modificare a Directivei 2001/34/CE (Directiva Prospectului) (denumit, in mod individual, ,,Stat Membru) efectuarea unei oferte publice de actiuni in Statul Membru nu poate fi facuta inainte de publicarea prospectului care a fost aprobat de autoritatea competenta din acel Stat Membru sau, dupa caz, care a fost aprobat intr-un alt Stat Membru si notificat autoritatii competente din Statul Membru, in conformitate cu dispozitiile Directivei Prospectului, cu exceptia cazului in care oferta se adreseaza: investitorilor calificati (conform definitiei din Directiva Prospectului); unui numar mai mic de 150 persoane fizice sau juridice (altele decat investitori calificati); sau in orice alte circumstante care se incadreaza in dispozitiile Articolului 3(2) din Directiva Prospectului.

NOTA IN ATENTIA INVESTITORILOR DIN STATELE UNITE ALE AMERICII


Actiunile Oferite si Drepturile de alocare aferente nu au fost si nu vor fi inregistrate conform legii privind valorile mobiliare din Statele Unite ale Americii. Actiunile Oferite nu pot fi oferite, vandute sau instrainate in orice fel in Statele Unite ale Americii sau catre orice persoana de cetatenie sau nationalitate americana si/sau cu domiciliul sau resedinta in unul dintre Statele Unite ale Americii. Deoarece Emitentul si Sindicatul de Intermediere au informat prin prezenta nota faptul ca nu au luat nicio masura care sa permita efectuarea prezentei Oferte intr-un alt stat, membru UE sau stat tert, cu exceptia Romaniei, Emitentul si Sindicatul de Intermediere sunt indreptatiti sa considere ca orice persoana care subscrie in cadrul Ofertei se incadreaza in categoriile eligibile pentru exceptarile de la obligatia de autorizare/notificare a Prospectului prevazute de Directiva Prospectului si nu este supusa niciunei restrictii referitoare la subscrierea Actiunilor Oferite de catre legislatia aplicabila in tara sa. Emitentul si Sindicatul de Intermediere nu vor avea nicio raspundere pentru neexecutarea subscrierilor primite in conformitate cu acest Prospect in caz de forta majora (cazuri de forta

majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, inclusiv fara limitare, calamitati naturale, razboaie, rebeliuni, tulburari civile, incendii, greve sau alte evenimente care pot limita functionarea institutiilor pietei de capital). Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat acest Prospect prin Decizia nr. 829 din data de 30.09.2013 In aceasta nota catre investitori, termenii scrisi cu majuscula au semnificatia data acestora in Sectiunea Definitii din Prospect.

DEFINITII
In cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urmatorii termeni scrisi cu majuscule, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular cat si celor de plural: Actul Constitutiv Actul Constitutiv al Emitentului, modificat si completat prin acte aditionale ulterioare, actualizat la data de 06.09.2013 Totalitatea actiunilor care sunt emise de catre Societate la data aprobarii prezentului Prospect, respectiv un numar de 33.000.000 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 RON Actiuni emise de catre Societate in cadrul majorarii de capital social a Emitentului prin oferta prezentata in acest document si aprobata prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului din data de 14.08.2013 Actiunile oferite de catre Societate in cadrul ofertei publice primare de vanzare pentru a carei promovare a fost intocmit prezentul Prospect, respectiv un numar fix de 16.500.000 actiuni nou emise puse in vanzare de Companie. Actiunile puse in vanzare in cadrul Ofertei sunt actiuni ordinare, fac parte din aceeasi clasa si au o valoare nominala de 0,1 RON fiecare Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Autoritatea de Supraveghere Financiara Str. Foisorului nr.2, sector 3, Bucuresti, cod postal 031178 Banca Comerciala Romana S.A., societate administrata in sistem dualist, o institutie de credit autorizata pentru activitati specifice pietei de capital, inscrisa in Registrul CNVM sub nr. PJR01INCR/400007/26.05.2006, in baza Atestatului CNVM nr. 369/26.05.2006 7

Actiuni, Actiunile Existente sau Actiunile Societatii

Actiuni Nou Emise

Actiunile Oferite

AGA AGEA

AGOA

ASF

Banca Comerciala Romana

modificat prin Atestatul CNVM nr. 152/22.05.2007, cu sediul in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, cod postal 030016, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/90/1991, cod unic de inregistrare 361757 Banci Custode sau Agent Custode Banci comerciale autorizate de catre BNR sa functioneze in Romania si inregistrate in registrul CNVM pentru a desfasura activitati de custodie a instrumentelor financiare in conformitate cu legislatia in vigoare aplicabila in materie Banca Nationala a Romaniei Bursa de Valori Bucuresti, operatorul pietei reglementate pe care vor fi tranzactionate Actiunile Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial nr. 345 din 18.05.2011 Societatea Adeplast S.A, avand sediul social in sat Corlatesti, nr. 214, comuna Berceni, judetul Prahova, Romania, CUI 5119976, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J29/1794/2012, avand capital social subscris de 3.300.000 lei la data Prospectului, varsat integral Consiliul de Administratie al Societatii Conturile deschise de catre Membrii Sindicatului si de catre Participanti, destinate colectarii sumelor corespunzatoare subscrierilor in cadrul Ofertei, astfel cum sunt acestea identificate in Sectiunea 6.4 (Caracteristicile Ofertei) A doua Zi Lucratoare dupa data de inchidere a Ofertei, ziua in care se realizeaza alocarea Actiunilor oferite in cadrul Ofertei Data la care se va efecuta decontarea prin intermediul sistemului de decontare al Depozitarului Central, respectiv la trei Zile
8

BNR BVB

Codul Muncii

Compania si/sau Emitentul si/sau Societatea si/sau Adeplast

Consiliul de Administratie Conturile Colectoare

Data Alocarii

Data Decontarii

Lucratoare de la Data Tranzactiei Data Tranzactiei A patra Zi Lucratoare dupa data de inchidere a Ofertei, Ziua Lucratoare in care are loc procesul de executare a tranzactiilor aferente Ofertei in sistemul electronic al BVB S.C. Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti, Romania, reprezinta institutia care asigura servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare, precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel cum sunt definite in Legea Pietei de Capital Potrivit Avizului CNVM nr. 45/22.08.2008 dreptul de alocare este o valoare mobiliara negociabila, emisa pe termen scurt, care certifica dreptul detinatorului acestuia de a primi o actiune care ii va fi atribuita la momentul inregistarii la Depozitarul Central a majorarii capitalului social, respectiv a Actiunilor Nou Emise Profit operational inainte de dobanzi si impozit pe profit Profit operational inainte de dobanzi, impozit pe profit si amortizare Polistiren expandat Moneda oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene adoptata drept moneda oficiala in conformitate cu legislatia Uniunii Europene Standardul International de Contabilitate, asa cum a fost el definit de IASC (International Accounting Standards Committee), parte componenta a Standardelor Internationale de Raportare Financiara SSIF Intercapital Invest S.A., autorizata pentru activitati specifice pietei de capital prin Decizia CNVM nr. 2063/2003 cu sediul in Bucuresti, Bd. Aviatorilor, nr. 33, etaj 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului
9

Depozitarul Central

Drepturi de alocare

EBIT

EBITDA

EPS EUR sau euro sau

IAS

Intercapital Invest

cu nr. J40/6447/1995, cod unic de inregistrare RO7631041 Intermediarii Ofertei, Intermediari, Managerii de Sindicat" Legea Pietei de Capital Banca Comerciala Romana si Intercapital Invest

Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata in Monitorul Oficial nr. 571 din 29.06.2004, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial nr. 1066 din 17.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare Moneda oficiala a Romaniei Oferta publica primara initiala de vanzare de Actiuni Adeplast si Drepturi de alocare aferente, derulata de catre Emitent si prezentata in acest document, prin care este propus spre subscriere catre public un pachet de 16.500.000 actiuni, reprezentand 33,33% din capitalul social majorat al Adeplast, in urma incheierii cu succes a prezentei oferte publice, in ipoteza in care toate actiunile puse in vanzare sunt vandute si alocate in oferta. Oferta nu poate fi majorata Adeplast, ca emitent al Actiunilor Nou Emise puse in vanzare prin oferta primara descrisa in prezentul document Orice alti intermediari in afara de Banca Comerciala Romana si Intercapital Invest care au calitatea de participanti la sistemul de tranzactionare al BVB si care au semnat in prealabil un angajament irevocabil si neconditionat de respectare a Conditiilor de derulare a Ofertei cu cel putin unul dintre Membrii Sindicatului Perioada de derulare a Ofertei, astfel cum este aceasta descrisa in capitolul cu acelasi nume din Sectiunea 6 (Informatii despre Oferta) Prezentul Prospect privind Oferta Publica Initiala pentru vanzarea Actiunilor Oferite, aprobat de catre ASF in vederea derularii
10

Legea Societatilor Comerciale

Leu sau Lei sau RON Oferta sau Oferta Publica Initiala

Ofertantul sau Vanzatorul

Participant

Perioada de Oferta

Prospectul

Ofertei Registrul Comertului Baza de date cuprinzand registrele si inregistrarea comerciantilor si a altor entitati prevazute de lege Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, publicat in Monitorul Oficial nr. 312bis in data de 6.04.2006, cu modificarile si completarile ulterioare Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29.04.2004 de punere in aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste informatiile continute in prospecte, structura prospectelor, includerea de informatii prin trimiteri, publicarea prospectelor si difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L149/1, in data de 30.04.2004, cu modificarile si completarile ulterioare Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiii financiare, modificat Standardul International de Contabilitate 34 Managerii Sindicatului de Intermediere, respectiv Banca Comerciala Romana si Intercapital Invest, constituiti ca si Sindicat de Intermediere in baza unui acord de constituire al Sindicatului, avand ca subcontractori pe CMS in calitate de consultant juridic Dolarul american, moneda oficiala a Statelor Unite ale Americii Orice zi in care atat piata romaneasca interbancara cat si sistemele de tranzactionare si compensare-decontare ale Bursei de Valori Bucuresti/Depozitarului Central sunt deschise pentru desfasurarea activitatii Polistiren extrudat

Regulamentul 1/2006

Regulamentul 809/2004

Regulamentul 32/2006 SIC 34 Sindicat de Intermediere sau Sindicatul

USD sau dolari US

Zi Lucratoare

XPS

11

[ACEASTA PAGINA ESTE LASATA LIBERA INTENTIONAT]

12

REZUMATUL PROSPECTULUI
Sectiunea A: Introducere si avertismente A.1 Acest rezumat trebuie sa fie citit ca introducere la Prospect. Orice decizie de a investi in Actiunile Oferite trebuie sa se bazeze pe o examinare exhaustiva a Prospectului de catre investitori, considerat in integralitatea lui. In cazul in care se intenteaza o actiune in fata unei instante privind informatia cuprinsa in Prospect, se poate ca investitorul reclamant, in conformitate cu legislatia aplicabila, sa suporte cheltuielile de traducere a Prospectului inaintea inceperii procedurii judiciare. O raspundere civila revine persoanelor care au intocmit rezumatul, incluzand si pe cele care au efectuat traducerea, precum si persoanelor care notifica cu privire la ofertele publice transfrontaliere, in situatia in care rezumatul induce in eroare, este inconsistent sau inexact, sau este contradictoriu fata de alte parti ale Prospectului. A.2. Acordul Emitentului sau al persoanei insarcinate cu elaborarea Prospectului in ceea ce priveste utilizarea Prospectului pentru revanzarea ulterioara sau plasamentul final al Actinuilor de catre intermediari financiari Nu se aplica. Indicarea perioadei de ofertare in care poate fi efectuata o revanzare ulterioara sau un plasament final al Actiunilor prin intermediari financiari si in care este valabil acordul pentru utilizarea Prospectului Nu se aplica. Orice alte conditii clare si obiective asociate acordului care sunt relevante pentru utilizarea Prospectului Nu se aplica. O mentiune scrisa cu caractere ingrosate prin care investitorii sunt informati ca informatiile privind conditiile ofertei facute de un intermediar financiar vor fi furnizate in momentul in care va fi facuta oferta de catre intermediarul financiar Nu se aplica. Seciunea B: Emitent si eventuali garanti Denumirea sociala si denumirea comerciala a emitentului: S.C. Adeplast S.A. B.1 Sediul social: Sat Corlatesti, nr. 214, Comuna Berceni, Judetul Prahova, Romania B.2 Forma juridic: Societate pe actiuni Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea: legea romana Tara in care a fost constituit:Romania B.3 O descriere a naturii operatiunilor curente ale emitentului si a principalelor sale activitati, inclusiv a factorilor-cheie aferenti acestora, cu mentionarea principalelor categorii de produse
13

vandute si/sau servicii furnizate si identificarea principalelor piete de desfacere in care emitentul concureaza. In conformitate cu art. 6 din Actul Constitutiv, activitatea principala a Emitentului este fabricarea mortarului Cod CAEN 2364. Totodata, Emitentul poate desfasura si anumite activitati secundare, prevazute la art. 6 din Actul Constitutiv si enumerate la Sectiunea 2.1.1 (Obiectul de activitate al Emitentului). Conform Actului Constitutiv, Societatea poate desfasura si activitati de import si export pentru marfurile si produsele aferente activitatilor mentionate in obiectul de activitate al Societatii. Emitentul este unul din principalii producatori si distribuitori romani de materiale de constructii pentru finisaje, care desfasoara activitati de producere si/sau distribuire de: Adezivi si mortare uscate: adezivi, gleturi, chituri de rostuit, mortare de tencuire, mortare de zidarie, mortare pentru asanare, sape pardoseli Polistiren: polistiren expandat, polistiren extrudat, perle polistiren Vopsele si tencuieli decorative: vopsele, amorse, grunduri

Activitatea de productie a Emitentului se desfasoara pe trei platforme industriale situate strategic din punct de vedere geografic, si anume in: Oradea, St. Uzinelor nr. 3, Judetul Bihor. Platforma industriala este localizata la 50 de metri de soseaua de centura a Municipiului Oradea si la 250 metri de Soseaua Oradea Budapesta si include o fabrica de mortare uscate, o fabrica de vopsele si tencuieli decorative si o fabrica de polistiren expandat si grafitat. Platforma deserveste partea de vest a tarii si piete externe precum Ungaria, Austria sau Germania Ploiesti sat Corlatesti, nr. 214, Comuna Berceni, Judetul Prahova. Platforma industriala este localizata la 500 metri de autostrada Bucuresti - Ploiesti si Soseaua de Centura a Municipiului Ploiesti si include o fabrica de mortare uscate, o fabrica de vopsele si tencuieli decorative si doua fabrici de productie pentru polistiren. Platforma deserveste partea de sud a tarii, livrarile catre statele din sudul Europei si alte piete, precum Liban Roman - Sat Cordun, comuna Cordun, St. Adeplast nr. 1, nr. cadastral 51022, Judetul Neamt. Platforma industriala este localizata la 1 kilometru de orasul Roman si include o fabrica de mortare uscate si una de polistiren expandat si grafitat. Platforma deserveste intreaga zona de est si nord-est a tarii, dar si clientii din Republica Moldova sau Ucraina.

Principalele produse Emitentul produce in prezent peste 50 de sortimente de materiale de constructii. Pornind de la productia initiala de adezivi si mortare uscate, de-a lungul timpului in gama de produse a Emitentului s-au adaugat termosistemele, vopselele si tencuielile decorative si produsele pentru izolare termica si fonica, cum ar fi polistirenul expandat, cel extrudat si vata de sticla. Printre principalele produse se numara: 1. Adezivi, gleturi si mortare uscate

Printre principalele produse mentionam: adezivi pentru placi ceramice folositi pentru lucrari de faiantare si placari de gresie la interior, in medii uscate, fara umiditate si caldura excesiva, pe suport mineral rugos si
14

stabil (tencuiala cu ciment si var, BCA, beton, sape pe baza de ciment etc.); chituri pentru rostuit utilizate pentru umplerea rosturilor cu latime maxima cuprinsa intre 2 6 mm, ale placilor ceramice, gresie, marmura, piatra naturala (cu exceptia celei supusa ingalbenirii), gresogranit, gresie portelanata, pentru lucrari din interior sau exterior, expuse la temperaturi intre -20C si +80C, in medii umede sau uscate; mortare pentru zidarie folosite la zidirea cladirilor cu blocuri de BCA, blocuri de beton usor, caramida sau la zidirea peretilor din caramizi de sticla. De asemenea, mortarele pentru monolitizare sunt utilizate pentru ancorarea fundatiilor de masini, stalpi metalici si beton si pentru ancorarea partilor de sustinere a structurilor metalice si a utilajelor; mortare pentru tencuire utilizate pentru lucrari de finisare ale tencuielilor brute inaintea gletuirii sau a altor finisaje nobile, in interiorul sau exteriorul cladirilor pentru finisarea tencuielilor brute ori pentru repararea tencuielilor brute fisurate si denivelate; gleturi pentru finisarea peretilor utilizate pentru finisarea suprafetelor interioare fara umezeala excesiva din beton, beton usor, tencuieli uscate pe baza de ciment, cimentvar, placi de ipsos. Se utilizeaza pentru obtinerea suprafetelor foarte fine si netede inainte de zugravire sau vopsire cu ulei; sape si pardoseli industriale (sape autonivelante, sape de ciment pentru interior si exterior, nisip pentru constructii) utilizate pentru egalizarea suprafetelor interioare sau exterioare si pentru lucrari de reparatii sau betonari pe spatii reduse. Nisipul pentru constructii este folosit in prepararea mortarelor de tencuire, a sapelor, mortarelor de zidarie, prin adaos de ciment si/sau var.

2.

Materiale termoizolante

Principalele produse: placi din polistiren expandat ignifugat, sub forma de panouri termoizolante folosite pentru spatii cu incarcare statica ridicata, terase circulabile, sub pardoseli cu trafic mediu si greu si pentru pardoseala camerelor frigorifice; placi perimetrale din polistiren expandat injectat utilizat pentru izolarea peretilor si pardoselii de spatiile incalzite care se invecineaza cu pamantul. Placile sunt fabricate cu ajutorul automatelor de injectat EPS, suprafata pe o parte fiind prevazuta cu striatii pentru drenaj in structura romboidala; vata minerala/vata minerala bazaltica reprezinta un mijloc sigur, eficient si accesibil de izolare, oferind atat protectia impotriva zgomotului si incendiilor, cat si avantaje in economia de energie, avand toate caracteristicile reprezentative de izolare, cat si proprietatile mecanice. Proprietatile de izolare termica excelenta permit reducerea cheltuielilor de incalzire sau de racire a locuintelor; perle aditivate/neaditivate din polistiren expandat sunt utilizate pentru socluri si pardoseli, spatiul dintre pardoseli, acoperisuri si pardoseli de lemn, pentru lipire directa a materialelor de pardoseala, soclurilor si pardoselilor, spatiului dintre pardoseli si acoperisurilor si pardoselilor din lemn, izolarea podurilor pe care nu se umbla si pentru izolarea acoperisurilor gudronate.

15

3.

Vopsele si tencuieli decorative

Printre principalele produse mentionam: tencuielile decorative structurate se utilizeaza pentru acoperiri decorative si finisaje cu efect deosebit in lucrari de interioare si exterioare. Se pot aplica pe orice tip de suprafete minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidarie, gipscarton etc. Produsele se livreaza gata colorate de catre producator in functie de optiunea beneficiarului, pe baza paletarului de culori al Emitentului sau este livrat la culoare alba si va fi nuantat la aplicare utilizandu-se paste de colorare; tencuielile decorative siliconice sunt lavabile, elastice, flexibile, hidroizolante cu proprietati hidrofobe si prezinta permeabilitate la vapori, rezistenta la zgariere si lovire, foarte rezistente la factorii agresivi ai mediului: ploaie, umiditate, variatii de temperatura, radiatii solare, poluare. Acestea se utilizeaza pentru acoperiri decorative si finisaje cu efect deosebit in lucrari de interioare si exterioare. Se pot aplica pe orice tip de suprafete minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidarie, gipscarton, dar sunt recomandate si pentru cladirile istorice si monumente. Produsul se livreaza gata colorat de catre producator in functie de optiunea beneficiarului, pe baza paletarului de culori al Emitentului sau este livrat la culoare alba si va fi nuantat la aplicare utilizandu-se paste de colorare; vopsele albe, pe baza de dispersie, folosite pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe baza de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton, precum si pentru acoperirea suprafetelor care au fost prelucrate cu vopsele in dispersie sau tapetate, cu portanta necesara, in scopul asigurarii unui finisaj cu un grad de alb ridicat. Vopselele albe sunt destinate in special pentru finisarea cu o mare productivitate a suprafetelor interioare ale constructiilor civile; amorse, punti de aderenta utilizate pentru tratarea suporturilor minerale cu scopul reducerii si omogenizarii capacitatii lor de absorbtie, in cazul suporturilor cu reparatii locale, pentru reglarea absorbtiei si in scopul imbunatatirii aderentei.

B.4a

O descriere a celor mai semnificative tendinte recente care afecteaza Emitentul si ramura de activitate in care acesta functioneaza I. Cel mai important eveniment care este de asteptat sa influenteze evolutia viitoare a Companiei este implementarea si lansarea proiectului de constructie a unei unitati de productie de vata minerala bazaltica pe platforma Corlatesti - Ploiesti. Se estimeaza ca proiectul sa aiba un impact pozitiv notabil asupra rezultatelor financiare ale Companiei. Proiectul presupune constructia unei fabrici pentru productia de vata minerala bazaltica, a dotarii cu infrastructura si instalatiile necesare (electrice si mecanice), precum si achizitionarea si instalarea de echipamente pentru fabricarea vatei minerale bazaltice. Acest aspect este abordat separat in Partea a II-a a prezentului Prospect, Sectiunea 6 (Informatii despre Oferta), subpunctul 6.1. (Temeiul Ofertei si utilizarea fondurilor rezultate din Oferta). Proiectul descris mai sus se va finanta din fondurile obtinute in urma Ofertei descrise in prezentul document si finantare bancara. II. Emitentul a solicitat finantare in cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 1680/2008 al carei obiectiv este dezvoltarea regionala prin stimularea realizarii de investitii si a crearii de noi locuri de munca. Aceasta prevede acordarea de ajutoare de stat regionale in toate
16

domeniile de activitate, mai putin in cele exceptate prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 800/2008. Potrivit Emitentului, conform prevederilor H.G. nr. 1680/2008, schema de ajutor de stat este aplicabila Emitentului, intrucat investitia vizata va fi realizata in Romania, pe terenul in suprafata de aproximativ 5 ha situat in comuna Berceni, sat Corlatesti, jud. Prahova si reprezinta o investitie initiala cu o valoare care se incadreaza intre 10 si 20 de milioane de Euro, echivalent in lei, si creeaza minim 100 de noi locuri de munca ca urmare a realizarii investitiei initiale. Investitia include si infrastructura aditionala necesara pentru implementarea proiectului (ex. utilitati). Potrivit estimarilor Emitentului, proiectul va genera 115 noi locuri de munca incepand cu ianuarie 2015, necesare in cadrul procesului de productie in vederea realizarii vatei minerale bazaltice. Valoarea totala a investitiei conform estimarilor realizate in cadrul devizului general de catre Emitent se ridica la 19.468 mii Euro, dintre care subventia de stat in cadrul schemei de ajutor de stat este in suma de aproximativ 7,3 milioane Euro, reprezentand 37% din valoarea totala a proiectului. In vederea acordarii ajutorului de stat, in luna iulie 2013 Emitentul a inaintat o cerere de finantare in acest scop, insotita de documentatia aferenta. Ulterior obtinerii acordului de finantare, Emitentul are obligatia sa transmita Ministerului Economiei si Finantelor anual, timp de 5 ani de la finalizarea investitiei, o raportare privind incadrarea in indicatorii stabiliti in perioada de implementare de HG 1680 (cel mai important dintre acestia fiind volumul contributiilor la bugetul statului si bugetele locale asumat pentru proiect in cadrul aplicatiei depuse). In cazul in care cererea de acordare a ajutorului de stat este aprobata, Emitentul va aloca o parte din fondurile obtinute din Oferta descrisa in prezentul document pentru contracte de achizitii de marci si portofolii de clienti de la companii din piata ce activeaza in industria Emitentului si pentru optimizarea capitalului de lucru. B.5 Daca Emitentul face parte dintr-un grup, o descriere a grupului si a pozitiei Emitentului in cadrul acestuia La data Prospectului, Emitentul nu detine participatii in alte entitati si nu face parte dintr-un grup. Emitentul a detinut parti sociale in Flamav Trans SRL, o societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J5/841/2002, cod unic de inregistrare 14847510. In mai 2011, Emitentul a cesionat cu titlu gratuit participatia sa de 24.990 parti sociale detinuta in Flamav Trans SRL catre Zare Ioan Adrian, printr-un act sub semnatura privata. Marcel Barbut si Cristina Paveliuc, actionarii Emitentului, detin participatii in societatile Adeplast Distribution SRL si Adeplast Construct SRL, ambele aflate in intrerupere temporara de activitate. Mai jos sunt prezentate pe scurt informatii privind aceste societati. Nr. Societate Asociati Activitate principala Capital social Stare (conform datelor inregistrate la Registrul Comertului)

17

1.

Adeplast Construct - Marcel Barbut (95%) SRL - nr de inregistrare - Cristina in Registrul Paveliuc Comertului: (5%) J5/609/2004 - cod unic inregistrare: 16319112 de

Lucrari de 200 RON constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale (cod CAEN 4120)

Intrerupere temporara de activitate din data de 1.05.2009

- sediul social: Oradea, Str. Uzinelor nr. 3. jud Bihor 2. Adeplast Distribution SRL - Marcel Barbut (95%) Comert cu 200 RON ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare Intrerupere temporara de activitate din data de 1.05.2009

- nr de inregistrare - Cristina in Registrul Paveliuc Comertului: (5%) J5/610/2004 - cod unic inregistrare: 16319104 de

- sediul social: Oradea, Str. Uzinelor nr. 3. jud Bihor B.6 In masura in care sunt cunoscute de Emitent, numele oricarei persoane care, direct sau indirect, detine participatii in capitalul Emitentului sau drepturi de vot, care trebuie notificat in conformitate cu legislatia romana, impreuna cu valoarea participatiei unei astfel de persoane. Nu se aplica. Daca actionarii principali ai Emitentului au drepturi de vot diferite, in cazul in care au drepturi de vot. Potrivit declaratiei Emitentului, actionarii acestuia nu au drepturi de vot diferite. In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, Actiunile acorda actionarilor drepturi egale, printre care: dreptul de a participa si vota in cadrul AGA, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale Emitentului, dreptul la distribuirea dividendelor si a activelor ramase in urma lichidarii Societatii, dreptul la informare, dreptul de a ataca in justitie hotararile AGA sau deciziile Consiliului de Administratie adoptate in cadrul delegarii de competenta, dreptul de preferinta in cazul emisiunii de noi actiuni prin majorarea capitalului social, dreptul de a se retrage din societate in situatiile expres prevazute de lege, dreptul de a reclama auditorilor faptele despre care considera ca trebuie verificate etc.

18

Mai multe informatii privind drepturile actionarilor Emitentului sunt incluse in Sectiunea 4.1.4 din prezentul Prospect. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de Emitent, se precizeaza daca Emitentul este detinut sau controlat, direct sau indirect, si de catre cine si se descrie natura acestui control. La data Prospectului, controlul asupra Emitentului este detinut de Marcel Barbut, care detine un numar de 32.999.999 actiuni, reprezentand 99,999997% din capitalul social al Emitentului. Marcel Barbut este director general si presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii. Emitentul va lua masurile necesare pentru a evita exercitarea in mod abuziv a controlului. Emitentul declara ca nu exista acorduri cunoscute de catre Emitent a caror aplicare sa poata genera, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului. B.7 Informatii financiare istorice esentiale selectate cu privire la Emitent, prezentate pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizata de informatiile financiare istorice si orice perioada financiara intermediara ulterioara, insotita de date comparative din aceeasi perioada din exercitiul financiar anterior, cu exceptia ca cerinta referitoare la informatiile comparative din bilant este indeplinita prin prezentarea informatiilor bilantului de la sfarsitul exercitiului. Informatii financiare selectate Situatiile financiare anuale consolidate ale Emitentului pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2010 si 2011 si situatiile financiare anuale individuale ale Emitentului pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara asa cum sunt aprobate de Uniunea Europeana (IFRS UE) si au fost auditate de catre Deloitte Audit SRL. Situatiile financiare interimare individuale ale Emitentului la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30.06.2013 au fost intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 Raportarea Financiara Interimara (SIC 34) si au fost revizuite de catre Deloitte Audit SRL. Situatiile financiare anuale consolidate ale Emitentului pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2010 si 2011 au fost intocmite pentru Adeplast si filiala sa Flamav Trans SRL. Informatiile din situatiile financiare ale Flamav Trans SRL au fost incluse in consolidare pana la data vanzarii companiei, 17 mai 2011. Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2013, Emitentul, nedetinand participatii in alte companii, a intocmit situatii financiare individuale pentru Adeplas. La 30 iunie 2013, Societatea nu avea filiale si nici nu era parte a unei asociatii in participatiune. 3.2.1.1 Situatia pozitiei financiare 30.06.2013 Revizuit 31.12.2012 Auditat 31.12.2011 Auditat 31.12.2010 Auditat

Mii RON Active Active imobilizate Imobilizari corporale Imobilizari necorporale

199.186 1.241
19

158.343 27

110.403 44

96.276 92

Activ aferent impozitului amnat Total active imobilizate Active circulante Stocuri Creante comerciale si alte creante Numerar si echivalente de numerar Total active circulante Total active Capitaluri proprii si datorii Capitaluri proprii Capital social Rezerve legale Rezerve de reevaluare Rezultatul reportat Total capitaluri proprii Datorii pe termen lung Imprumuturi Datorii privind impozitul amanat Imprumut de la actionari Venituri inregistrate in avans Total datorii pe termen lung Datorii pe termen scurt Imprumuturi Datorii comerciale si alte datorii Impozit pe profit de plata Total datorii pe termen scurt Total capitaluri proprii si datorii Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE

200.427

158.369

110.447

96.368

27.245 64.691 10.597 102.533 302.960

16.544 38.843 4.273 59.660 218.029

17.372 19.793 19.175 56.340 166.787

12.514 16.166 21.406 50.086 146.454

3.615 660 14.174 67.860 86.309

3.615 660 14.050 60.565 78.890

3.615 660 12.350 44.374 60.999

3.615 660 12.578 40.438 57.291

88.206 3.253 3.604 95.063 -

66.829 3.113 2 69.943

50.067 2.208 14 52.289

46.575 2.065 27 48.667

71.443 48.866 1.278 121.588 302.960

45.790 22.863 543 69.196 218.029

43.226 10.273 53.499 166.787

32.127 8.369 40.496 146.454

Diferenta intre valoarea capitalului social inregistrat in situatiile financiare IFRS de 3.614.962 RON si valoarea capitalului social inregistrat in Actul Constitutiv de 3.300.000 RON reprezinta efectul aplicarii in situatiile financiare IFRS a standardului IAS 29 referitor la hiperinflatie. Romania a fost considerata o economie hiperinflationista pana la sfarsitul anului 2003, iar capitalul social trebuie inflatat cu indicii de inflatie corespunzatori conform IAS 29. Imobilizarile corporale au crescut in 2012 cu 43% fata de 2011 si cu 15% in 2011 fata de 2010 in mare parte datorita unor lucrari de investitii in noile fabrici deschise in perioada analizata, dar si a investitiilor efectuate in cele deja existente, dupa cum urmeaza: Platforma Oradea: Fabrica mortare uscate extinsa in 2011 cu o noua linie de uscare a nisipului si cu alte echipamente Fabrica de polistiren expandat si expandat grafitat investitie noua, inceputa in 2012, pusa in functiune in 2013 Fabrica de tencuieli si vopsele deschisa in 2008

Platforma Ploiesti Corlatesti Fabrica de mortare uscate extinsa si dezvoltata in 2010, 2011 si 2012 Fabrica de polistiren expandat pusa in functiune in 2011 Fabrica de polistiren grafitat pusa in functiune in 2012
20

Fabrica de tencuieli si vopsele investitie noua, inceputa in 2013, pusa in functiune in 2013

Platforma Roman Cordun Fabrica mortare uscate - investitie noua, construita in 2012, pusa in functiune in 2013 Fabrica polistiren expandat si expandat grafitat - investitie noua, construita si lansata in 2013

Imobilizarile necorporale, reprezentate de licentele software si sisteme de operare (Sistem ERP pentru managementul bazei de clienti, pentru managementul masinilor de colorat, software grafica, sisteme de securitate etc.), au scazut in 2012 cu 39% fata de 2011 si cu 52% in 2011 fata de 2010. Cauza acestor scaderi a fost, in principal, inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea. Valoare pozitiei Creante comerciale si alte creante a Emitentului a fluctuat puternic in perioada 2011-2012, crescand cu mai mult de 96%, iar in perioada 2010-2011 a crescut cu 22%. In anul 2012 motivul principal al acestei cresteri semnificative il reprezinta emiterea in ultima parte a anului (noiembrie decembrie) de facturi cu termene de plata in urmatorul an financiar si a extinderii termenelor de plata in scopul sporirii vanzarilor. Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar a inregistrat in anul 2012 o scadere pronuntata fata de 2011 (peste 77,7%) datorita finantarii din surse proprii. O scadere a numerarului de 10,4% a fost inregistrata si in perioada 2010-2011, care este si ea influentata de cresterea creantelor cu clientii si de investitiile efectuate. Evolutia capitalului propriu si a datoriilor Emitentului (mii RON)
90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 2010 2011 2012 50.000
40.000 2010 2011 2012 Datorii pe termen scurt Datorii pe termen lung 80.000

70.000
60.000

Capitaluri proprii

Sursa: Adeplast Capitalurile proprii au crescut cu 29,33% de la 60.999 mii RON in 2011 la 78.890 mii RON in 2012 in mare parte datorita cresterii rezultatului reportat (cu 36,49%) si a rezervelor de reevaluare (cu 13,77%). In anul 2011, capitalurile proprii au crescut cu doar 6,47% pe fondul scaderii rezervelor de reevaluare (cu 1,81%) si a unei cresteri usoare a rezultatului reportat (de 9,73%). Valoarea datoriilor pe termen lung a crescut in 2012 cu 33,76% fata de anul anterior din cauza cresterii imprumuturilor pe termen lung de la 50.067 mii RON la 66.829 mii RON. Motivul principal a fost contractarea unor credite de investitii de la UTB. In 2011 fata de 2010, totalul datoriilor pe termen lung a crescut usor, cu 7,44%. In ceea priveste datoriile totale pe termen scurt, acestea au crescut cu 29,34% in 2012 fata de 2011 datorita cresterii datoriilor cu furnizorii cu peste 102%. Motivul acestei cresteri importante este achizitionarea unor materii prime si materiale spre sfarsitul anului 2012 cu scadenta in
21

urmatorul exercitiu financiar. Emitentul a dorit sa faca aceasta achizitie deoarece a beneficiat de preturi mai scazute. In 2011, totalul datoriilor pe termen scurt a crescut cu 32,11%, in principal datorita cresterii imprumuturilor pe termen scurt fata de 2010 (34,55%), dar si a cresterii datoriilor comerciale si a altor datorii (cu 22,75%). Cresterea imprumuturilor pe termen scurt la 30 iunie 2013 cu 56% fata de situatia de la 31 decembrie 2012 se explica prin sezonalitatea activitatii Societatii; astfel, in sezonul de vara vanzarile si productia sunt la un nivel mult mai ridicat decat in sezonul de iarna. In consecinta, Societatea utilizeaza liniile de credit pentru finantarea activitatii, in timp ce la sfarsitul perioadei de raportare Societatea ramburseaza din liniile trase; similar, datoriile comerciale sunt la un nivel mai mare in iunie decat in decembrie, deoarece achizitiile de la furnizori sunt la un nivel mult mai mare in iunie (cand productia este aproape de capacitatea maxima) decat in decembrie. Din acelasi motiv si pozitiile bilantiere creante comerciale si stocuri sunt semnificativ mai mari la 30 iunie 2013 fata de 31 decembrie 2012. O situatie mai detaliata a imprumuturilor contractate de Emitent este prezentata in urmatorul tabel: mii RON Imprumuturi pe termen lung Leasing Pe termen lung Imprumuturi pe termen lung portiunea curenta Leasing - portiunea curenta Imprumut pe termen scurt Dobanda cumulata Pe termen scurt Total imprumuturi Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE 30.06.2013 69.455 18.751 88.206 31.12.2012 65.811 1.018 66.829 31.12.2011 48.927 1.140 50.067 31.12.2010 42.771 3.804 46.575

18.013 5.579 47.820 32 71.443 159.649

14.554 1.550 29.639 47 45.790 112.619

11.628 2.842 28.705 50 43.225 93.292

8.843 3.519 19.727 39 32.127 78.703

Datoriile pe termen scurt ale Societatii depasesc activele circulante cu un procent redus de 18,6% ca urmare a efortului investitional al Adeplast din ultimii ani (ca referinta, valoarea investitiilor Societatii in perioada de 10 ani dintre 2003 si 2012 a depasit 40 de milioane de euro, din care peste 9 milioane euro numai in 2010-2012). Investitiile finalizate de Adeplast si deschise in ultima perioada, respectiv fabrica de polistiren expandat si grafitat de la Oradea, fabrica de vopsele si tencuieli de la Ploiesti - Corlatesti si fabricile de mortare uscate si de polistiren expandat si grafitat de la Roman - Cordun (toate deschise in anul 2013) vor incepe sa genereze venituri semnificative in a doua jumatate anului 2013; este de asteptat ca surplusul de numerar generat de noile investitii sa echilibreze situatia activelor circulante nete. 3.2.1.2 Situatia rezultatului global Mii RON Vanzari de produse finite Vanzari de marfuri Vanzari de servicii Alte venituri din exploatare Variatia stocurilor Total venituri din exploatare Materii prime si consumabile Utilitati Beneficiile angajatilor 2012 144.196 33.349 4.884 1.190 773 184.392 (87.514) (3.402) (6.512)
22

2011 115.204 20.858 4.403 699 1.902 143.066 (72.335) (2.793) (6.125)

2010 114.593 7.612 4.617 801 (593) 127.030 (66.914) (1.581) (6.223)

Servicii prestate de terti Amortizarea Costul bunurilor destinate revnzarii Alte cheltuieli de exploatare Total cheltuieli din exploatare Profit din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Venituri / (cheltuieli) financiare, net Profit inainte de impozitare Impozit pe profit Profitul net al anului Reevaluarea terenului si cladirilor. Efectul impozitulului amanat Total alte elemente ale rezultatului global Rezultatul global total Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE

(20.489) (11.995) (30.455) (679) (161.046) 23.346 7.039 (11.601) (4.562) 18.784 (2.626) 16.158 2.295 (367) 1.928 18.086

(15.615) (13.441) (18.727) (2.859) (131.895) 11.171 6.658 (10.593) (3.935) 7.236 (1.147) 6.089 6.089

(10.710) (13.396) (7.485) (3.696) (110.005) 17.025 7.888 (10.823) (2.935) 14.090 (1.994) 12.096 (1.838) (1.838) 10.258

Veniturile din exploatare ale Emitentului au avut o crestere de 29% in 2012 fata de anul anterior si cu 13% in 2011 fata de 2010. Cresterea inregistrata in 2012 a fost determinata de o serie de factori cumulati. Emitentul a permis marirea termenelor de plata pentru a mari vanzarile. De asemenea, un impuls vanzarilor a fost dat si de programul national de conformare cu prevederile Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor. Cea mai mare pondere in veniturile din exploatare o detin veniturile din vanzarea de produse finite, pondere care insa a prezentat o tendinta de scadere dupa cum se poate observa in tabelul urmator, de la 90% in 2010 la 78% in 2012, in timp ce ponderea veniturilor realizate in vanzarea de marfuri a crescut de la 6% in 2010 la peste 18% in 2012. Mii RON Venituri 2012 Vanzari de produse finite 144.196 Vanzari de marfuri 33.349 Vanzari de servicii 4.884 Total venituri 182.430 Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE

2011 115.204 20.858 4.403 140.465

2010 114.593 7.612 4.617 126.823

Detalierea elementului Alte venituri din exploatare este prezentata in tabelul de mai jos: Mii RON Venituri din chirii Venituri din vanzarea de ambalaje Venituri din amenzi si compensatii Alte venituri Total alte venituri din exploatare Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE 2012 316 778 97 1.190 2011 83 552 1 63 699 2010 278 402 1 120 801

23

Dupa cum se poate observa si in tabelul prezentat anterior, categoria Alte venituri din exploatare este reprezentata in cea mai mare parte de veniturile din vanzarea de ambalaje (peste 65% in 2012). Veniturile financiare ale Emitentului au crescut cu 6% in 2012 fata de 2011, dar au scazut in anul 2011 fata de 2010 cu 16%. Veniturile financiare includ castigurile din schimbul valutar si veniturile din dobanzi. Cel mai mare impact asupra veniturilor financiare il au castigurile din schimbul valutar (in medie reprezentand peste 90% pe perioada analizata). Cheltuielile de exploatare ale Emitentului, au crescut in 2012 fata de 2011 cu 22%, iar in 2011 fata de 2010, cu 20%. In concordanta cu obiectul de activitate al Emitentului, in cadrul cheltuielilor de exploatare, cea mai mare pondere este detinuta de cheltuielile cu materiile prime si consumabilele (in medie 57%). Evolutia cheltuielilor cu materiile prime si consumabilele este corelata cu cresterea vanzarilor. Emitentul are o serie de cheltuieli legate de serviciile prestate de terti (13% din total cheltuieli de exploatare in 2012), componenta carora poate fi observata in urmatorul tabel: Mii RON Transport Asigurari Reparatii si intretinere Cheltuieli bancare Comisioane Posta si telecomunic atii Cheltuieli de deplasare Chirii Alte servicii* 2012 8.045 532 867 403 557 2011 7.068 583 591 334 333 2010 4.489 881 303 389 322 Mii RON Transport Asigurari Reparatii si intretinere Cheltuieli bancare Comisioane Posta si telecomunica tii Cheltuieli de deplasare Chirii Alte servicii Total 2012 39% 3% 4% 2% 3% 2011 45% 4% 4% 2% 2% 2010 42% 8% 3% 4% 3%

280

274

250

1%

2%

2%

192 8 9.605

173 7 6.251

125 20 3.931 10.710

1% 0% 47% 100%

1% 0% 40% 100%

1% 0% 37% 100%

Total 20.489 15.615 Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE

* Alte servicii furnizate de terti includ in principal cheltuieli cu serviciile tehnice furnizate de subcontractori, servicii de securitate, consultanta juridica, servicii de audit si cheltuieli de publicitate.

Cheltuielile financiare ale Emitentului au crescut in 2012 fata de 2011 cu 10%, dar in 2011 fata de 2010 au scazut cu 2%. Cheltuielile financiare sunt reprezentate in cea mai mare parte (in medie 70%) de pierderile nete realizate in urma schimburilor valutare, de cheltuieli corespondente imprumuturilor bancare (in medie 28%) si in mica masura de cheltuielile asociate leasingurilor financiare (in medie 2%). Profitul inainte de impozitare a crescut substantial in 2012 fata de 2011, insa in conditiile in care in 2011 valoarea lui a fost doar la jumatatea rezultatului obtinut in 2010. Prin raportare la
24

anul 2010, profitul din anul 2012 inainte de impozitare a crescut cu 33,3%. Injumatatirea profitului inainte de impozitare in 2011 este consecinta unei cresteri a cheltuielilor de exploatare mai mare decat cresterea veniturilor din exploatare, respectiv 20% fata de 13%. In ceea ce priveste cheltuiala cu impozitul pe profit, aceasta cuprinde atat impozitul corespunzator exercitiului financiar curent, cat si impozitul amanat. In urmatoarele tabele prezentam o detaliere a calcului impozitului pe profit. Mii RON Impozit curent Impozit amanat Cheltuiala cu impozitul pe profit Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE 2012 2.089 537 2.626 2011 1.003 143 1.147 2010 2.435 (441) 1.994

Impozitul aplicat profitului Emitentului inainte de impozitare difera de valoarea teoretica ce ar rezulta folosind rata de impozitare aplicabila profiturilor Emitentulul astfel:

Mii RON Profit inainte de impozitare

2012 18.784

2011 7.236

2010 14.090

Impozit calculat la rate statutare (16%) Efectul impozitului amanat asupra diferentelor temporare la mijloace fixe Venit nesupus impozitarii Cheltuieli nedeductibile fiscal Credit fiscal pentru sponsorizare

(3.005) (15) 394

(1.158) (79) 90

(2.254) 372 228 (322) (18)

Cheltuiala cu impozitul pe profit Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE

(2.626)

(1.147)

(1.994)

Principalii indicatori ai activitatii Emitentului calculati pentru perioada analizata sunt sintetizati in tabelul de mai jos: Indicator (mii RON) Venituri totale, din care: Venituri operationale Venituri financiare Cheltuieli totale, din care: Cheltuieli operationale Cheltuieli financiare Profit brut, din care: Profit/(pierdere) exploatare Profit/(pierdere) financiara Impozit pe profit Profit net Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE 2012 191.431 184.392 7.039 (172.647) (161.046) (11.601) 18.784 23.346 (4.562) (2.626) 16.158 2011 149.724 143.066 6.658 (142.488) (131.895) (10.593) 7.236 11.171 (3.935) (1.147) 6.089 2010 134.918 127.030 7.888 (120.828) (110.005) (10.823) 14.090 17.025 (2.935) (1.994) 12.096 '12/'11 (%) 27,86% 28,89% 5,72% 21,17% 22,10% 9,52% 159,59% 108,99% 15,93% 128,95% 165,36%

25

Evolutia veniturilor Emitentului in perioada 2010-2012 (mil RON)


200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 2010 2011 2012 Venituri operationale Cheltuieli operationale 250 200 150 100 50 2010
Venituri totale

2011

2012
Cheltuieli totale

Sursa: Adeplast Evolutia profitului net al Emitentului in perioada 2010-2011


18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
2010 2011 Profitul net 2012

Sursa: Adeplast Urmatoarele valori sunt calculate pe baza informatiilor din situatiile financiare consolidate IFRSUE: Mii RON 2012 2011 EBITDA 35.341 24.612 EBIT 23.346 11.171 Profitul net 16.158 6.089 Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE Situatia interimara a rezultatului global Mii RON Venituri Alte venituri din exploatare Variatia stocurilor Alte (pierderi) / castiguri din exploatare - net Depreciere (taxa) / emitere de active circulante Reversare ajustare de valoare pentru mijloace fixe Total venituri din exploatare Materii prime si consumabile
26

2010 30.421 17.025 12.096

30.06.2013 99.083 796 2.342 174 638 103.033 (55.976)

30.06.2012 74.509 701 706 1.393 291 921 78.521 (36.487)

Utilitati Beneficiile angajatilor Servicii prestate de terti Amortizarea Costul bunurilor destinate revnzarii Alte cheltuieli de exploatare Total cheltuieli din exploatare Profit din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Venituri / (cheltuieli) financiare, net Profit nainte de impozitare Impozit pe profit Profitul net al anului Reevaluarea terenului si cladirilor. Efectul impozitulului amanat Total alte elemente ale rezultatului global Rezultatul global total Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE

(2.374) (4.493) (10.749) (6.780) (9.216) (1.136) (90.724) 12.309 4.902 (8.617) (3.715) 8.594 (1.413) 7.181 262 (24) 239 7.420

(1.314) (2.944) (9.312) (6.437) (11.550) (1.291) (69.335) 9.186 944 (4.955) (4.011) 5.175 (833) 4.342 4.342

Totalul veniturilor din exploatare a crescut cu 31% in prima jumatate a anului 2013 comparat cu aceeasi perioada in 2012. Similar, si totalul cheltuielilor din exploatare a crescut cu acelasi procentaj. Profitul net la 6 luni 2013 fata de 6 luni 2012 a crescut substantial, cu 65,38%. 3.2.1.3 Fluxuri de trezorerie Situatia anuala a fluxurilor de trezorerie ale Emitentului, extrasa din situatiile financiare, intocmite conform standardelor IFRS-UE, este prezentata in continuare: Mii RON Flux de numerar din activitatea de exploatare Profitul net al exercitiului Ajustari pentru: Amortizare si depreciere Provizion pentru deprecierea conturilor clienti Conturi clienti scoase din bilant (Profit) / pierdere din cedarea mijloacelor fixe
27

2012

2011

2010

16.158

6.089

12.096

11.075 (161) 602 505

13.441 1.087 1.156 (700)

13.243 1.674 1.340 10

Efectul variatiei cursului de schimb valutar asupra imprumuturilor Cheltuieli cu dobanzile Venituri din dobanzi Impozit pe profit Fluxuri de numerar din exploatare inaintea modificarilor in capitalul circulant Modificari ale capitalului circulant (Majorare) in creante comerciale si alte creante (Majorare) in stocuri (Diminuare) / majorare in datorii comerciale si alte datorii

2.245 3.152 (335) 2.626 35.867

3.747 (1.180) 1.147 24.787

3.880 (1.714) 1.994 32.524

(19.492) 828 4.595

(5.869) (4.858) 2.108

7.685 (3.057) (3.215)

Numerar generat din exploatare Dobanzi platite Impozit pe profit platit

21.798 (3.155) (1.546)

16.168 (3.747) (1.220)

33.937 (3.880) (1.630)

Numerar net din activitati de exploatare Fluxuri de numerar din activitati de investitii Achizitii de imobilizari corporale si necorporale Incasari pentru vanzari de imobilizari corporale si necorporale Dobanda incasata

17.097

11.201

28.427

(47.517) 369 335

(27.893) 1.071 1.180

(7.126) 1.084 1.714

Numerar net utilizat in activitati de investitii Flux de numerar din activitati de finantare Incasari din imprumuturi Rambursarea imprumuturilor Plati principale ale leasingului financiar Numerar restrictionat Dividende platite

(46.814)

(25.642)

(4.422)

30.390 (11.890) (3.489) 8 (195)

17.930 (3.340) 26 (2.381)

(8.333) (5.301) 349 (1.892)

Numerar net din activitati de finantare


28

14.823

12.235

(15.177)

Crestere neta a numerarului si echivalentelor de numerar Numerar si echivalent de numerar la inceput de an Numerar si echivalent de numerar la sfarsit de an Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE

(14.894)

(2.205)

8.921

19.096

21.301

12.380

4.202

19.096

21.301

Fluxul de numerar generat din activitatea de exploatare a crescut in termeni absoluti in anul 2012 cu 5.896 mii RON fata de 2011 si in termeni relativi, cu 53%, de la 11.201 mii RON la 17.097 mii RON. Fluxurile de numerar pozitive din activitatea de exploatare au fost contrabalansate de iesirile de numerar pentru investitii in imobilizari corporale si necorporale, acestea reducand numerarul cu 47.517 in 2012 si cu 27.893 in 2011. Iesirile nete de numerar utilizate in activitatea de investitii au totalizat (46.814) mii RON in 2012, comparativ cu (25.642) mii RON in 2011. Spre deosebire de anul 2010 cand rambursarile imprumuturilor (in valoare de 8.333 mii RON) au fost principalul motiv pentru care fluxurile de numerar net din activitatile de finantare au cauzat o scadere cu 15.177 mii RON a fluxurilor de trezorerie, in anii 2011 si 2012 incasarile de imprumuturi (in valoare de 30.390 mii RON si respectiv 17.930 mii RON) au contribuit la un flux de numerar net din activitati de finantare pozitiv, si anume de 14.823 mii RON in 2012 si 12.235 mii RON in 2011. Situatia numerarului si a echivalentelor de numerar pentru ultimele trei exercitii financiare incheiate este prezentata in urmatorul tabel. Mii RON Disponibilitati de numerar si solduri la banci in RON Disponibilitati de numerar si solduri la banci in moneda straina Total numerar si echivalente de numerar Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE 2012 4.244 29 4.273 2011 6.603 12.572 19.175 2010 20.963 443 21.406

In 2012 reducerea totalului de numerar si echivalente de numerar a fost cauzata in principal de reducerea disponibilitatilor de numerar si solduri la banci in moneda straina de la 12.572 mii RON in 2011 la doar 29 mii RON in 2012. Pentru 2011, scaderea numerarului si echivalentelor de numerar ale Emitentului a fost cauzata de reducerea disponibilitatilor banesti si solduri la banci in RON. Situatia interimara a fluxurilor de trezorerie Mii RON Flux de numerar din activitatea de exploatare Profitul net al exercitiului Ajustari pentru: Amortizare si depreciere Provizion pentru deprecierea conturilor client 30.06.2013 30.06.2012

7.181

4.342

6.780 (1.396)

5.516 (758)

29

Conturi clienti scoase din bilant (Profit) / pierdere din cedarea mijloacelor fixe Cheltuieli nete cu dobanzile Impozit pe profit Fluxuri de numerar din exploatare inaintea modificarilor in capitalul circulant Modificari ale capitalului circulant (Majorare) in creante comerciale si alte creante (Majorare) in stocuri (Diminuare) / majorare in datorii comerciale si alte datorii Numerar generat din exploatare Fluxuri de numerar din activitati de exploatare Fluxuri de numerar generat din exploatare Dobanzi platite Impozit pe profit platit Numerar net din activitati de exploatare Fluxuri de numerar din activitati de investitii Achizitii de imobilizari corporale i necorporale Incasari pentru vanzari de imobilizari corporale si necorporale Numerar net utilizat in activitati de investitii Flux de numerar din activitati de finantare Incasari din imprumuturi Rambursari de imprumuturi Plati principale ale leasingului financiar Dividende platite Numerar restrictionat Imprumuturi de la actionarul majoritar Numerar net din activitati de finantare Crestere neta a numerarului si echivalentelor de numerar Numerar si echivalent de numerar la inceput de an Numerar si echivalent de numerar la sfarsit de an Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE

758 429 1.826 1.413 16.991

467 (37) 1.661 833 12.024

(25.210) (10.701) 28.597 9.677 9.677 (1.826) (562) 7.289

(24.230) (554) 7.525 (5.235) (5.235) (1.661) (6.896)

(31.092) 174 (30.919)

(13.895) 234 (13.661)

35.492 (5.829) (3.315) (1) 3.604 29.952

13.359 (4.971) (1.720) (195) 1 6.474

6.323

(14.083)

4.202 10.525

19.096 5.013

Pentru situatia fluxurilor de numerar, numerarul, echivalentul de numerar si descoperitul de cont


30

includ urmatoarele: Mii RON Numerar si echivalente de numerar Numerar restrictionat Total 2012 4.273 (71) 4.202 2011 19.175 (79) 19.096 2010 21.406 (105) 21.301

3.2.1.4 Situatia modificarilor capitalurilor proprii


Interese minorita re

Mii RON Sold la 31 decembrie 2009

Capital social

Rezerva legala

Rezerva de reevaluare

Rezultat reportat

Total

Total capital

3.615

660

14.644

29.305

48.224

48.224

Profit aferent anului Cresteri in rezerva legala Alte elemente ale rezultatului global Profit / (pierderi) din reevaluarea terenului si cladirilor Efectul legislatiei fiscale asupra impozitului amanat Total alte elemente ale rezultatului global Tranzactii cu proprietarii Plata dividendelor Surplus de reevaluare realizat Sold la 31 decembrie 2010

12.096 -

12.096 -

12.096 -

3.615 -

660 -

(2.200) 362 12.806 -

41.401 (1.190)

(2.200) 362 58.482 (1.190)

(2.200) 362 58.482 (1.190)

(228)

228

3.615

660

12.578

40.438

57.291

57.291

Profit aferent anului Cresteri in rezerva legala Alte elemente ale rezultatului global Surplus de reevaluare realizat Profit / (pierderi) din reevaluarea terenului si cladirilor Efectul legislatiei fiscale asupra impozitului amanat Total alte elemente ale rezultatului global Tranzactii cu proprietarii Plata dividendelor

6.089 -

6.089 -

6.089 -

(228)

228

3.615

660

12.350

46.755

63.380

63.380

(2.381)

(2.381)

(2.381)

31

Sold la 31 decembrie 2011

3.615

660

12.350

44.374

60.999

60.999

Profit aferent anului Cresteri in rezerva legala Alte elemente ale rezultatului global Surplus de reevaluare realizat Profit / (pierderi) din reevaluarea terenului si cladirilor Efectul impozitului amanat Total alte elemente ale rezultatului global Tranzactii cu proprietarii Plata dividendelor

16.158 -

16.158 -

16.158 -

(228)

228

3.615

660

2.295 (367) 14.050

0 60.760

2.295 (367) 79.085

2.295 (367) 79.085

(195)

(195)

(195)

78.890 Sold la 31 decembrie 2012 3.615 660 14.050 60.565 78.890 7.181 -

Profit aferent anului Cresteri in rezerva legala Alte elemente ale rezultatului global Surplus de reevaluare realizat Profit / (pierderi) din reevaluarea terenului si cladirilor Efectul impozitului amanat Total alte elemente ale rezultatului global Tranzactii cu proprietarii Plata dividendelor

7.181 -

7.181 -

(114) 114

3.615

660

262 (24) 14.174

67.860

262 (24) 86.309

26286.309 -

Sold la 30 iunie 2013

3.615

660

14.174

67.860

86.309

86.309 -

Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE Politici contabile Politicile contabile ale Emitentului se regasesc in notele la situatiile financiare consolidate anuale. Aceste informatii ar trebui sa fie insotite de o descriere narativa a modificarii semnificative a situatiei financiare a Emitentului si a veniturilor din exploatare ale acestuia in timpul sau dupa perioada vizata de informatiile financiare istorice esentiale.
32

Modificari semnificative ale situatiei financiare a Emitentului In afara de cele prezentate in cuprinsul prezentului document, nu au existat modificari semnificative ale pozitiei financiare sau comerciale a Emitentului produse de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate situatii financiare auditate sau situatii financiare intermediare. B.8 Informatiile financiare pro forma esentiale selectate, identificate ca atare. Nu se aplica. Informatiile financiare pro forma esentiale selectate trebuie sa indice in mod clar faptul ca, din cauza naturii lor, informatiile financiare pro forma se refera la o situatie ipotetica si, prin urmare, nu reprezinta situatia financiara sau rezultatele reale ale societatii. Nu se aplica. B.9 Daca se intocmesc previziuni sau o estimare a profitului, se precizeaza cifra. Nu se aplica B.10 O descriere a naturii tuturor rezervelor din raportul de audit privind informatiile financiare istorice. Informatiile financiare anuale istorice au fost auditate. Nu au existat situatii de refuz al intocmirii unui raport de audit privind informatiile financiare din partea auditorilor. Opinia auditorului inclusa in raportul de audit pentru situatiile financiare interimare revizuite IFRS aferente primelor 6 luni din 2013 include urmatoarea rezerva: Dupa cum este prezentat in nota 9 la situatiile financiare interimare condensate individuale, la 30 iunie 2013, Societatea are imprumturi pe termen scurt si lung in valoare de 135.288 mii RON acordate de doua institutii bancare, din care 69.455 mii RON sunt prezentate pe termen lung in situatia individuala interimara a pozitiei financiare la 30 iunie 2013. La 31 decembrie 2012 si, respectiv, 30 iunie 2013, Societatea nu a respectat unul din indicatorii financiari ceruti de contractul de imprumut si nici anumite prevederi legate de informarea institutiilor bancare in privinta unor obligatii financiare asumate. Conform IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare, in absenta unei notificari de renuntare la penalitati, datata anterior datei situatiei individuale interimare a pozitiei financiare, primita din partea institutiei bancare, datoriile pe termen lung vor fi prezentate ca fiind datorii pe termen scurt. Astfel, imprumuturile pe termen lung sunt supraestimate cu 69.455 mii RON (31 decembrie 2012: 65.811 mii RON) iar imprumuturile pe termen scurt sunt subestimate cu aceeasi suma in situatia individuala interimara a pozitiei financiare la 30 iunie 2013. Ulterior datei de 30 iunie 2013, Societatea a obtinut notificari prin care institutiile bancare afirma ca au luat cunostinta de neindeplinirea acestor prevederi contractuale la 30 iunie 2013 si confirma ca nu vor aplica penalizarile mentionate in contractele de imprumut ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale din prezent. Opinia auditorului inclusa in raportul acestuia pentru situatiile financiare auditate IFRS aferente exercitiului financiar 2012 include urmatoarea rezerva, respectiv: "Asa cum este prezentat la nota 12 in situatiile financiare anexate, la 31 decembrie 2012, Societatea are imprumuturi in valoare de 110.004 mii RON acordate de catre Banca, din care 65.810 mii RON sunt prezentati ca fiind datorii pe termen lung. La 31 decembrie 2012, Societatea
33

nu a indeplinit una dintre conditiile de creditare solicitate de catre Banca, prezentate sub forma unor indicatori financiari. Ulterior datei bilantului, Societatea a obtinut o scrisoare prin care Banca aduce la cunostinta faptul ca verificarea neconformitatii cu conditiile generale de creditare impuse se va realiza la data reinnoirii scadentei imprumutului pe termen scurt, adica la data de 6 decembrie 2013. Conform scrisorii primite, Banca va realiza analiza financiara a Societatii nu numai in baza situatiilor financiare statutare la 31 decembrie 2012 dar si luand in considerare ultima balanta de verificare disponibila la data analizei si de asemenea pe baza situatiilor financiare interimare la 30 iunie 2012. Totusi, IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare specifica faptul ca datoriile pe termen lung trebuie clasificate ca fiind datorii pe termen scurt in cazul in care o astfel de scrisoare de renuntare din partea Bancii nu este primita anterior datei bilantului. In consecinta, datoriile pe termen lung sunt supraevaluate cu 65.810 mii RON in timp ce datoriile pe termen scurt sunt subevaluate cu aceeasi suma, in bilantul Societatii la 31 decembrie 2012." Referitor la opiniile cu rezerve exprimate mai sus, prin adresele nr. 141334/14.08.2013 si 141333/14.08.2013, UTB, institutia bancara la care se face referire mai sus, a declarat ca: Prin prezenta va informam ca Banca a luat la cunostinta neindeplinirea conditiilor contractuale mentionate mai sus [...] si confirmam ca nu vor fi aplicate penalizarile mentionate in contractul de credit in ce priveste incalcarile contractuale petrecute pana la data prezentei. Indicatorul la care se face referite mai sus este indicatorul Lichiditate Curenta, calculat ca raport intre activele circulante si datoriile pe termen scurt. Conform contractului de imprumut, valoarea care ar fi trebuit atinsa la 31 decembrie 2012 era de 100%; valoarea efectiv inregistrata a fost 91,16%. Motivul neindeplinirii a fost valoarea lichiditatilor si fondurilor proprii folosite pentru investitiile Adeplast. Celelalte 11 clauze cerute au fost indeplinite. Opiniile de audit din rapoartele auditorului aferente situatiilor financiare IFRS pentru exercitiile financiare 2010 si 2011 nu includ rezerve exprimate de auditor. B.11 Daca capitalul circulant al Emitentului nu este suficient pentru cerintele actuale ale Emitentului, trebuie sa se includa o explicatie. In opinia Emitentului capitalul sau circulant net este suficient pentru obligatiile sale actuale. Seciunea C: Valori mobiliare O descriere a naturii si categoriei Actiunilor care fac obiectul ofertei publice si/sau sunt admise C.1 la tranzactionare, inclusiv orice numar de identificare a Actiunilor. Actiunile Actiunile Oferite fac parte din aceeasi categorie de Actiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata si au o valoare nominala de 0,1 RON fiecare. Ulterior admiterii Actiunilor la tranzactionare, registrul actionarilor va fi tinut de Depozitarul Central. Legislatia in temeiul careia au fost emise Actiunile Actiunile au fost emise in conformitate cu legea romana, in special Legea Societatilor Comerciale.

Forma sub care au fost emise Actiunile Actiunile Emitentului sunt actiuni nominative, emise in forma dematerializata.
34

C.2

Moneda in care s-a facut emisiunea. Emisiunea a fost facuta in moneda nationala.

C.3

Numarul de Actiuni emise si varsate integral si numarul de actiuni emise, dar nevarsate integral. In conformitate cu Actul Constitutiv, capitalul social subscris al Emitentului este de 3.300.000 lei, fiind impartit in 33.000.000 Actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare. Valoarea capitalului social a fost integral varsata. Din valoarea totala a capitalului social, 31.122 lei reprezinta aport in natura, respectiv un camion marca Iveco tip 190 E 42 si remorca tipul Orten. Astfel, valoarea capitalului social varsat prin aport in natura nu depaseste in prezent 1% din capitalul social. Desi conform actului aditional autentificat cu numarul 2191/15.05.1998, contravaloarea autocamionului si a remorcii a fost platita in DM si suportata in mod egal de 5 asociati ai Societatii, la momentul inregistrarii in registrul comertului a majorarii de capital social prin aport in natura (prin mentiunea 3597/25.05.1998), valoarea aportului in natura a fost in mod eronat inregistrata ca avand o valoare in lei pentru 4 dintre asociati, iar pentru unul dintre asociati (Marcel Barbut) ca avand o valoare in dolari. Societatea va incerca remedierea acestei erori materiale. Nu exista Actiuni care sa nu reprezinte capitalul. Nu exista Actiuni detinute de catre Emitent sau in numele sau. Valori mobiliare convertibile Emitentul nu a emis valori mobiliare convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere. Valoarea nominal pe Actiune sau faptul ca Actiunile nu au valoare nominala. Fiecare Actiune are o valoare nominala de 0,1 RON.

C.4

O descriere a drepturilor conexe Actiunilor. Drepturile conexe Actiunilor Conform Actului Constitutiv si prevederilor legale aplicabile, actionarii Emitentului au anumite drepturi conexe Actiunilor. Principalele drepturi sunt descrise in Sectiunea 4.1.4 de mai jos.

C.5

O descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra liberei transferabilitati a Actiunilor. Restrictii asupra liberei transferabilitati a Actiunilor Actul Constitutiv al Emitentului nu contine restrictii privind libera transferabilitate a Actiunilor. Ulterior admiterii Actiunilor la tranzactionare pe piata reglementat a BVB, Actiunile vor fi transferabile in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital.

C.6

Se indica daca Actiunile oferite fac sau vor face obiectul unei cereri de admitere la tranzactionare pe o piat reglementata si identitatea tuturor pietelor reglementate in care Actiunile sunt sau urmeaza sa fie tranzactionate.

35

Tranzactionarea Actiunilor Ulterior admiterii la tranzactionare, Actiunile vor fi tranzactionate conform legislatiei pietei de capital si Codului BVB. Nu au existat oferte publice ale tertilor asupra capitalului Emitentului si Actiunile nu sunt tranzactionate pe nicio piata reglementata sau piata echivalenta. C.7 O descriere a politicii de distribuire a dividendelor. Politica de distribuire a dividendelor Repartizarea profitului contabil al Emitentului, ramas dupa deducerea impozitului pe profit, se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale, cu prevederile Actului Constitutiv si cu hotararea AGOA. Conform art. 39 din Actul Constitutiv al Emitentului, profitul se stabileste pe baza bilantului aprobat de AGOA. Conditiile participarii la beneficii sunt stabilite de AGOA pentru fiecare exercitiu financiar. Repartizarea beneficiilor se va face proportional cu aportul la capital. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Emitent in cel mult 6 luni de la aprobarea bilantului de AGOA, daca AGOA nu a stabilit altfel. Emitentul isi propune o politica atractiva de dividende pentru actionari. Acesta poate distribui integral sub forma de dividende, incepand cu anul 2014, profitul anual net, doar daca indeplineste conditiile impuse prin contractele de credit incheiate cu UTB, inclusiv indicatorii financiari prevazuti in contractele de credit incheiate de Emitent cu UTB. Platile dividendelor vor putea fi efectuate in numerar in limita a maximum 3 milioane EUR/an si daca fluxul de numerar al Emitentului va permite aceste plati. Orice dividend a carui plata excede 3 milioane de EUR sau depaseste limita fluxului de numerar se poate plati prin emitere de Actiuni catre actionarii existenti. Adeplast a distribuit si platit in anii 2010-2012 dividende din profitul net inregistrat in anul 2006, dupa cum urmeaza: An 2010 2011 2012 Dividend pe actiune (RON) 0,0360 0,0720 0,0060 Dividende totale (RON) 1.190.477 2.380.953 195.238

Sectiunea D: Riscuri Informatii de baza privind riscurile principale care sunt specifice Emitentului sau sectorului sau D.1 de activitate Riscurile specifice Emitentului sau sectorului sau de activitate sunt urmatoarele: neexecutarea sau intarzierile in executarea proiectelor de investitii ar putea avea efecte negative asupra activitatii Emitentului. Alte riscuri tehnice; riscuri financiare;

36

riscuri de contrapartida; riscuri comerciale; riscuri legate de prelungirea crizei financiare; risc legat de politica de crestere a eficientei energetice a locuintelor in Romania; riscuri climatice

Aceste riscuri sunt descrise in detaliu in Sectiunea Riscuri din acest Prospect. D.3 Informatii de baza privind riscurile principale care sunt specifice Actiunilor Riscuri asociate Actiunilor Aceste riscuri sunt urmatoarele: - riscul de tara; piata de capital si lichiditatea; drepturile actionarilor conform legislatiei romanesti pot fi diferite de drepturile actionarilor conform legislatiei din alte jurisdictii; pretul de piata al Actiunilor Societatii poate fi volatil; fluctuatia cursului de schimb poate influenta valoarea actiunilor si dividendele pentru investitorii din afara Romaniei; vanzarile unor volume mari de actiuni ar putea genera o presiune de vanzare semnificativa, care ar putea avea un efect negativ important asupra pretului de piata al Actiunilor Societatii; actionarii sunt expusi la riscul incertitudinii privind distribuirea de dividende; participatiile actionarilor la capitalul social al Societatii pot fi diminuate daca acestia nu isi exercita drepturile de preferinta, in cazul in care Societatea emite Actiuni in viitor; suspendarea de la tranzactionare a Actiunilor; actiunile tranzactionate pe BVB sunt mai putin lichide si mai instabile decat actiunile tranzactionate pe alte burse de valori importante.

Riscuri juridice Aceste riscuri sunt urmatoarele: respectarea conditiilor contractuale din contracte de finantare; structura actionariatului; regimul privind administrarea Societatii, situatia unor acte juridice si alte aspecte corporative; impactul legislatiei concurentei; cesiunea filialei Flamav Trans SRL.

Factori de risc legati de Drepturile de alocare

37

Aceste riscuri sunt urmatoarele: riscul anularii majorarii capitalului social/Ofertei; riscul neadmiterii la tranzactionare a Drepturilor de alocare;

riscul unor variatii ale pretului de piata al Drepturilor de Alocare fata de pretul de piata ulterior al Actiunilor. Aceste riscuri sunt descrise mai in detaliu in Sectiunea Riscuri din acest Prospect. Sectiunea E: Oferta Valoarea totala neta a fondurilor obtinute din emisiune/Oferta si o estimare a costului total al E.1 emisiunii/ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute de la investitor de catre Emitent sau ofertant. Actiunile sunt oferite in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Adeplast nr. 1 din data de 14.08.2013. Cheltuieli aferente Ofertei. In cazul incheierii cu succes a Ofertei, Intermediarii vor incasa de la Emitent comisioane intre 6,02% si 6,34% din valoarea Ofertei, in functie de pretul de oferta stabilit ulterior inchiderii cu succes a Ofertei. Societatea nu percepe niciun comision investitorilor. E.2a Motivele ofertei, utilizarea si valoarea neta estimata a fondurilor obtinute. Scopul Ofertei Adeplast si utilizarea fondurilor obtinute Oferta prezentata in acest document este o Oferta primara initiala prin care se pun in vanzare un numar de 16.500.000 Actiuni Nou Emise, reprezentand 33,33% din capitalul social majorat in urma ofertei publice al Societatii si Drepturile de alocare aferente, in ipoteza in care Actiunile puse in vanzare sunt vandute si alocate in Oferta. Fondurile obtinute din Oferta ulterior incheierii cu succes a acesteia, mai putin costurile aferente Ofertei suportate de Emitent, vor reveni integral Emitentului. Scopul Ofertei este, in principal, de a obtine fondurile necesare in vederea investitiei intr-o fabrica noua de productie a vatei bazaltice in localitatea Corlatesti, comuna Berceni din judetul Prahova. Vata bazaltica care urmeaza sa fie produsa va avea o densitate intre 30-200 kg/m3, acoperind intreaga gama de produse de vata bazaltica cerute pe piata, mare parte fiind in prezent importate si nefiind produse pe plan local. Produsele pe baza de vata bazaltica pe care Adeplast intentioneaza sa le produca sunt complementare celorlalte produse din portofoliul Adeplast, in special pentru zona de reabilitari termice unde Adeplast va avea astfel capacitatea de a oferi clientilor un pachet complet de materiale de izolatie si finisaje. Prin introducerea vatei bazaltice in portofoliul de produse, Adeplast doreste sa fructifice o oportunitate de afaceri generata de deficitul de oferta pentru acest produs in Romania, Bulgaria, Ungaria, Moldova, Ucraina, tari in care importurile constituiau intre 25% -100% din consum la nivelul anului 2011. Perspectivele pentru piata de vata bazaltica sunt favorabile si date de cresterea asteptata pentru renovarea locuintelor vechi, potentialul mare de reabilitare a cladirilor de blocuri vechi si potentialul mare de constructie pentru cladirile nerezidentiale. Eficienta energetica a cladirilor si cresterea costului cu energia electrica / gazele naturale sunt cativa dintre principalii factori care vor influenta pozitiv consumul de vata bazaltica in tarile
38

avute in vedere de Adeplast. Intentia Companiei de a investi intr-o facilitate de productie pentru vata bazaltica reprezinta un pas important facut de Adeplast pe piata materialelor de izolatie si pentru finisaje. Planul fabricii de vata bazaltica ce se va construi pe platforma existenta in Ploiesti:

Proiectul se va dezvolta pe cca 5 ha. Va fi cea mai mare capacitate de productie instalata pentru vata bazaltica din Romania si va acoperi in mod semnificativ importurile actuale de vata bazaltica din Romania, avand si tinte importante pentru export. Valoarea totala estimata a costurilor necesare implementarii proiectului este de 19,47 milioane EUR. Proiectul infiintarii fabricii de vata bazaltica este descris in detaliu in Sectiunea 6.1. E.3 O descriere a conditiilor Ofertei. Caracteristicile Ofertei 1.1 Caracteristicile Ofertei Oferta publica initiala primara de vanzare de actiuni ale Emitentului cu numar fix de actiuni oferite. Codul ISIN al Actiunilor Oferite este ROADEPACNOR2 RON

Tipul de Oferta

Codul ISIN Moneda in care se face Oferta

39

Manageri ai Sindicatului de Intermediere Participanti

Banca Comerciala Romana SA si SSIF Intercapital Invest SA

Orice alti intermediari care au calitatea de Participanti la sistemul de tranzactionare al BVB si care au semnat in prealabil un angajament irevocabil si neconditionat de respectare a "Conditiilor de derulare a Ofertei" cu cel putin unul din Managerii Sindicatului Managerii Sindicatului de Intermediere Metoda celei mai bune executii

Intermediarii Ofertei Metoda de intermediere Modul de inregistrare a subscrierilor in Oferta Clauze de garantare a Ofertei

Oferta se deruleaza prin sistemul electronic al BVB conform prevederilor prezentului document.

Oferta nu este garantata. Nu exista niciun angajament al Membrilor Sindicatului sau al unei alte entitati de a subscrie orice parte din Oferta in cazul in care aceasta ramane nesubscrisa In cadrul Ofertei se pun in vanzare 16.500.000 Actiuni Nou Emise de Adeplast, reprezentand 33,33% din capitalul social majorat al Societatii in urma incheierii cu succes a Ofertei publice descrise in prezentul document, in ipoteza ca toate Actiunile puse in vanzare sunt vandute si alocate in Oferta. Investitorii care subscriu in Transa Investitorilor Mari pot subscrie, in mod valabil, pe Perioada de derulare a Ofertei, la orice pret situat intre 3,52 si 4,06 RON/actiune (inclusiv capetele intervalului). Pasul de pret pentru subscrierile realizate in cadrul Transei Investitorilor Mari este de 0,01 RON. Investitorii care subscriu in Transa Investitorilor Mici pot subscrie, in mod valabil, pe Perioada de derulare a Ofertei, la pretul fix de 4,06 RON/actiune (respectiv cel mai mare pret al intervalului de subscriere pentru subscrierile in Transa Investitorilor Mari). Pentru informatii suplimentare despre Pretul de Subscriere consultati Sectiunea Pretul de Subscriere si Pretul de Oferta din cadrul prezentei Sectiuni.

Actiunile Oferite

Pretul de Subscriere

Pretul de Oferta

Pretul de Oferta la care se va realiza alocarea tuturor Actiunilor subscrise si alocate in Oferta va fi determinat la doua Zile Lucratoare dupa data de inchidere a Ofertei (la Data
40

Alocarii), pentru fiecare Transa in parte, pe baza tuturor subscrierilor valide inregistrate in cadrul fiecarei transe, astfel: Pentru Transa Investitorilor Mari - daca numarul total de Actiuni subscrise in aceasta Transa va fi: mai mic de 120% din numarul de Actiuni alocate pentru Transa Investitorilor Mari, Pretul de Oferta pe Actiune pentru Transa Investitorilor Mari va fi egal cu cel mai mic Pret de Subscriere inregistrat in Transa Investitorilor Mari mai mare sau egal cu 120% din numarul de Actiuni alocate pentru Transa Investitorilor Mari, Pretul de Oferta pe Actiune pentru Transa Investitorilor Mari va fi egal cu pretul la care transa Investitorilor Mari este subscrisa cu 120% sau, daca un asemenea pret nu exista, Pretul de Oferta pe Actiune pentru Transa Investitorilor Mari va fi egal cu pretul la care Transa Investitorilor Mari este subscisa la nivelul de subscriere imediat inferior celui de 120%, dupa caz.

Pentru Transa Investitorilor Mici - Pretul de Oferta pe Actiune pentru Transa Investitorilor Mici va fi egal cu: 97% din Pretul de Oferta pe Actiune stabilit pentru Transa Investitorilor Mari conform celor de mai sus, pentru investitorii care subscriu in Transa Investitorilor Mici in primele 4 zile lucratoare ale Ofertei 98% din Pretul de Oferta pe Actiune stabilit pentru Transa Investitorilor Mari conform celor de mai sus, pentru investitorii care subscriu in Transa Investitorilor Mici intre a 5-a zi lucratoare a Ofertei si ultima zi a Ofertei, inclusiv capetele de interval.

Investitorii pot face subscrieri multiple, fiecare pe baza unui Formular de Subscriere. Subscrierile multiple se pot realiza numai prin acelasi Intermediar sau Participant. In cazul investitorilor care efectueaza subscrieri multiple sau modificari de subscrieri, Pretul de Oferta pe Actiune se va stabili luand in calcul valoarea tuturor subscrierilor valide. Valoarea Ofertei Intre 58.080.000 si 66.990.000 RON, in cazul in care toate Actiunile Oferite vor fi vandute, Oferta nu poate fi majorata. Oferta se va derula incepand cu data de 02.10.2013 si pana la data de 15.10.2013 inclusiv, respectiv pe parcursul a 10 Zile Lucratoare. Subscrierea minima in Oferta este de o Actiune. In cazul in care valoarea unei subscrieri nu reprezinta un numar intreg de
41

Perioada de derulare a Ofertei

Subscriere minima si

maxima

Actiuni, subscrierea este rotunjita in minus la cel mai apropiat numar de Actiuni. Nu se admit subscrieri de fractiuni de Actiuni. Valoarea maxima a unei subscrieri este valoarea integrala a Ofertei prezentata in acest Prospect.

Transe de subscriere

Oferta consta in doua transe (Transele), dupa cum urmeaza: (i) Transa Investitorilor Mari - in cadrul careia vor fi acceptate subscrieri in asa fel incat valoarea fiecarei subscrieri sa fie mai mare sau egala cu 500.000 lei. Actiunile oferite in cadrul acestei transe reprezinta 85% din numarul total al Actiunilor Oferite Transa Investitorilor Mici - in cadrul careia vor fi acceptate subscrieri in asa fel incat valoarea fiecarei subscrieri sa fie mai mica de 500.000 lei. Actiunile oferite in cadrul acestei transe reprezinta 15% din numarul total al Actiunilor Oferite

(ii)

Actiunile Oferite in cadrul fiecarei transe fac parte din aceeasi clasa, se supun acelorasi reglementari juridice si confera aceleasi drepturi si obligatii detinatorilor lor. In cazul in care o Transa este insuficient subscrisa iar cealalta Transa suprasubscrisa, Actiunile ramase nesubscrise din acea Transa vor fi alocate catre cealalta Transa. Nu exista transe rezervate anumitor piete. In cazul in care un investitor face mai multe subscrieri, sau modifica subscrierile anterioare, la incadrarea ordinelor respective in una din cele doua transe ale Ofertei, se va lua in considerare valoarea cumulata a subscrierilor. Revocarea si modificarea ordinelor de subscriere Subscrierile din cadrul Ofertei sunt revocabile. Subscrierile pot fi revocate numai la acelasi sediu sau prin aceeasi modalitate in care s-a efectuat subscrierea. In acest caz, investitorii vor completa un Formular de Revocare (Formular de Revocare) a subscrierii. In cazul unei revocari a subscrierii, sumele ce corespund Actiunilor subscrise vor fi restituite investitorilor prin transfer in contul bancar indicat de investitor in Formularul de Subscriere. Platile ce corespund revocarilor vor fi efectuate in termen de cinci Zile Lucratoare de la data decontarii Ofertei. Revocarea unei subscrieri poate fi numai integrala, nu si partiala, si se poate realiza numai pe Perioada de derulare a Ofertei. Investitorii pot modifica o subscriere prin completarea unui Formular de Revocare a subscrierii ce se doreste a fi modificata, urmata de completarea unui nou Formular de Subscriere.

42

Subscrieri multiple

Investitorii pot realiza subscrieri multiple prin completarea succesiva de Formulare de Subscriere. Oferta va fi considerata finalizata cu succes, in cazul in care, la data inchiderii sale, au fost subscrise in mod valabil minimum 70% din Actiunile Oferite. In cazul in care Oferta este finalizata fara succes, investitorilor le vor fi returnate sumele platite pentru Actiunile Oferite subscrise in termen de maximum cinci Zile Lucratoare de la data inchiderii Ofertei prin transfer bancar, in contul curent indicat de investitor in Formularul de Subscriere.

Inchiderea cu succes a Ofertei

Drepturi preferentiale de subscriere Metoda de alocare Registrul Actionarilor

Nu este cazul

Metoda de alocare este descrisa in prezentul document Registrul actionarilor Societatii va fi tinut de catre Depozitarul Central de la data admiterii la tranzactionare, care va tine evidenta Actiunilor conform prevederilor din contractul de registru A doua Zi Lucratoare dupa data de inchidere a Ofertei, ziua in care se realizeaza alocarea Actiunilor oferite in cadrul Ofertei A patra Zi Lucratoare dupa data de inchidere a Ofertei, Ziua Lucratoare in care are loc procesul de executare a tranzactiilor aferente Ofertei in sistemul electronic al BVB Data la care se va efecuta decontarea prin intermediul sistemului de decontare al Depozitarului Central, respectiv la trei Zile Lucratoare de la Data Tranzactiei Decontarea va fi efectuata prin intermediul sistemului de compensare si decontare al Depozitarului Central, la Data Decontarii

Data Alocarii

Data Tranzactiei

Data Decontarii

Decontarea Subscrierilor Efectuate in Ofertei Stabilizare

cadrul

Termenii programului de stabilizare a pretului sunt prezentati in acest document. Emitentul va emite si Drepturi de alocare conform prevederilor prezentului document.

Drepturi de Alocare

E.4

O descriere a tuturor intereselor care ar putea influenta emisiunea/Oferta, inclusiv a celor conflictuale. Intermediarii declara faptul ca nu au niciun interes, inclusiv conflictual, care ar putea influenta semnificativ Oferta, cu exceptia celor legate de indeplinirea contractelor incheiate cu Emitentul pentru Oferta publica de vanzare descrisa in prezentul document si a celor prezentate in Sectiunea
43

1.9 (Contracte importante) subcapitolul A.14 (Acord privind emiterea unei scrisori de confort), prin care finalizarea cu succes a Ofertei Publice a Emitentului ar imbunatati lichiditatea si solvabilitatea Emitentului in vederea acordarii unei eventuale finantari ulterioare. Cu toate acestea, Intermediarii, sau societatile afiliate acestora, vor actiona in cadrul obisnuit al activitatilor lor, si din timp in timp, separat sau impreuna, pot furniza diverse servicii de consultanta financiara, servicii de investitii bancare sau servicii comerciale bancare Emitentului sau altor companii sau altor clienti care pot avea interese contradictorii cu cele ale Emitentului, ale societatilor afiliate sau activele acestuia sau cu privire la listarea actiunilor Emitentului la orice bursa. Consultantul Juridic declara faptul ca nu are niciun interes, inclusiv conflictual, care ar putea influenta semnificativ Oferta, cu exceptia celor legate de indeplinirea contractului de asistenta juridica incheiat cu Intermediarii. Emitentul declara faptul ca nu are interese conflictuale sau de alta natura care ar putea influenta Oferta. Emitentul declara ca nu are cunostinta daca actionarii semnificativi sau membrii organelor de conducere, administrare si supraveghere ai Emitentului sau orice alta persoana intentioneaza sa subscrie peste 5% din Actiuni in cadrul Ofertei. E.5 Numele persoanei sau denumirea entitatii care ofera spre vanzare Actiunile. Ofertantul este Societatea Adeplast S.A, avand sediul social in sat Corlatesti, comuna Berceni nr. 214, judetul Prahova, Romania, CUI 5119976, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J29/1794/2012. Contracte de restrictionare: identificarea partilor implicate; durata perioadei de restrictionare. Actionarul majoritar, Marcel Barbut, declara ca nu intentioneaza initierea niciunui demers pentru vanzarea unor pachete de Actiuni in urmatoarele 6 luni de la momentul inceperii tranzactiilor cu Actiunile Emitentului pe piata reglementata a BVB. In acest sens, a semnat un angajament irevocabil de a nu instraina in orice mod Actiunile detinute la capitalul social al Adeplast sau orice drepturi aferente acestora si de a nu actiona in orice mod care ar determina majorarea capitalului social al Adeplast. E.6 Cuantumul si procentajul diluarii determinate direct de Oferta. Diluare. In urma incheierii cu succes a Ofertei, procentul detinut de actionarii existenti inainte de Oferta se va diminua cu 33,33%; spre exemplu, un actionar cu o detinere de 1% anterior derularii Ofertei va avea o detinere de 0,67% ulterior incheierii cu succes a Ofertei in situatia in care nu subscrie in Oferta, iar toate Actiunile puse in vanzare in cadrul Ofertei sunt alocate. In cazul unei oferte de subscriere adresata actionarilor existenti, cuantumul si procentajul diluarii imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua Oferta. Drepturi de preferinta. Conform AGEA din data de de 14.08.2013, actionarii existenti ai Emitentului au renuntat la dreptul de preferinta cu privire la Actiunile oferite in Oferta. Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre Emitent sau ofertant. Emitentul nu percepe niciun comision investitorilor.

E.7

44

[ACEASTA PAGINA ESTE LASATA LIBERA INTENTIONAT]

45

1.

FACTORI DE RISC

Investitia in Actiunile Oferite prin prezenta Oferta implica un anumit grad de risc. Pentru o evaluare corecta a investitiei in Actiunile Oferite, potentialii investitori ar trebui sa analizeze cu atentie riscurile prezentate in continuare, cat si celelalte informatii cu privire la Emitent cuprinse in acest Prospect, inainte de luarea oricarei decizii de investitie. Fiecare dintre riscurile evidentiate mai jos ar putea avea un impact negativ asupra activitatii Emitentului, pozitiei financiare si rezultatelor operationale, asupra lichiditatii si/sau perspectivelor, precum si asupra oricarei investitii in Actiunile Emitentului. In cazul in care oricare dintre riscurile prezentate mai jos se va concretiza, aceasta ar putea influenta negativ pretul de piata al Actiunilor Emitentului si, ca rezultat, investitorii pot pierde intreaga investitie sau o parte din aceasta. Investitorii potentiali ar trebui sa ia in considerare faptul ca riscurile prezentate in continuare sunt cele mai semnificative riscuri de care Emitentul are cunostinta in prezent. Totusi, riscurile prezentate in aceasta Sectiune nu includ in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii in Actiunile Oferite iar Emitentul nu poate garanta faptul ca ea cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista si alti factori de risc si incertitudini de care Emitentul nu are cunostinta in prezent sau pe care nu le considera a fi semnificative si care pot modifica rezultatele efective, conditiile financiare, performantele si realizarile Emitentului si pot conduce la o scadere a pretului Actiunilor Societatii. De asemenea, investitorii ar trebui sa intreprinda diligentele necesare in vederea intocmirii propriei evaluari a oportunitatii investitiei. In aceasta Sectiune, ordinea prezentarii factorilor de risc este aleatorie si nu intr-o ordine asumata a prioritatii. Prin urmare, decizia investitorilor potentiali daca o investitie in Actiunile Oferite este adecvata ar trebui sa fie luata in urma unei evaluari atente, atat a riscurilor implicate cat si a celorlaltor informatii referitoare la Emitent, cuprinse in acest Prospect. RISCURI GENERALE SI MACROECONOMICE Activitatile Emitentului sunt sensibile la ciclurile economice si la conditiile economice generale. Criza financiara internationala, cat si mediul economic instabil pot avea efecte negative asupra activitatii, rezultatelor operationale si pozitiei financiare a Emitentului. Aceste cauze pot afecta capacitatea Emitentului de a-si finanta operatiunile sau de a-si mentine programul de investitii pe termen lung. In prezent, pietele financiare internationale resimt efectele crizei financiare mondiale declansate in anul 2008. Aceste efecte s-au resimtit si pe piata financiara romaneasca sub forma lichiditatii scazute a pietei de capital, precum si printr-o crestere a ratelor de dobanda de finantare pe termen mediu cauzata de criza globala de lichiditate. Pierderile semnificative suferite de piata financiara internationala, cu implicatii majore pe piata romaneasca, ar putea afecta capacitatea Emitentului de a obtine imprumuturi noi in conditii similare celor aplicabile tranzactiilor anterioare. Orice incetinire economica poate conduce la scaderea investitiilor si productiei industriale si, in consecinta, ar putea afecta cererea pentru produsele oferite de Emitent. Crizele recente din sistemul bancar si de pe pietele financiare au avut drept rezultat recesiuni economice, ceea ce poate conduce la reducerea cererii si a preturilor pe piata materialelor de constructii. In plus, piata constructiilor si a materialelor de constructii a cunoscut un declin odata cu aparitia efectelor crizei economice si financiare.

46

Pe langa factorii specifici sectorului, cererea pentru materialele de constructii si pretul acestora depind si de o varietate de factori asupra carora Emitentul nu are control, si anume: evolutii economice si politice la nivel global si regional; cererea consumatorilor din industrie; conditiile climatice; legile si reglementarile existente si viitoare; impactul evenimentelor economice si politice.

Cadrul de desfasurare a activitatii. Desi Romania este membra a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, economia Romaniei prezinta in continuare caracteristicile unei piete emergente, respectiv o piata financiara relativ nedezvoltata si fluctuatii, uneori semnificative, ale cursului de schimb. Romania poate trece prin schimbari politice, sociale sau economice rapide si neasteptate. Potentialii investitori ar trebui sa ia in considerare faptul ca o astfel de piata prezinta un nivel de risc mai mare fata de pietele din tarile dezvoltate. Modificarile cadrului legislativ din Romania pot afecta activele si activitatea Emitentului. Emitentul este guvernat de legislatia din Romania. Desi legislatia din Romania a fost in mare parte armonizata cu legislatia UE, pot aparea modificari viitoare, respectiv pot fi introduse legi si regulamente noi, cu efecte asupra activitatii Emitentului. Legislatia din Romania este adesea neclara, susceptibila de interpretari si, drept urmare, implementari diferite si modificari frecvente. Emitentul nu poate previziona extinderea sau impactul oricaror revizuiri sau modificari viitoare aduse legilor sau regulamentelor existente sau semnificatia legilor si regulamentelor care pot fi introduse in viitor si care pot fi aplicabile in cadrul Emitentului. Daca legile si regulamentele existente care se aplica in cadrul Emitentului sunt revizuite pentru o mai mare strictete sau daca noile legi si regulamente aplicabile sunt introduse pentru a creste nivelul de reglementare si pentru a introduce noi cerinte legale sau de reglementare pe care Emitentul trebuie sa le respecte, acest aspect ar putea influenta costurile cu exploatarea si cele fixe ale Emitentului, ar putea genera nevoia de investitii suplimentare sau limitarea activitatilor, ceea ce ar putea avea efecte negative asupra activitatii, rezultatelor operationale si situatiei financiare a Emitentului. Modificarea reglementarilor fiscale aplicabile. Cadrul legislativ-fiscal din Romania si implementarea sa in practica se modifica frecvent. Din cauza climatului economic actual, Guvernul urmareste sa implementeze masuri de austeritate pentru a corecta dezechilibrul bugetar. In acest sens, Guvernul a implementat majorari fiscale, a stabilit noi impozite si a diminuat sau suspendat anumite stimulente fiscale pentru investitori. Toate acestea ar putea afecta investitiile si rezultatele Emitentului. RISCURI ASOCIATE ACTIVITATII EMITENTULUI SI SECTORULUI DE ACTIVITATE DIN CARE ACESTA FACE PARTE Neexecutarea sau intarzierile in executarea proiectelor de investitii ar putea avea efecte negative asupra activitatii Emitentului. Alte riscuri tehnice. Probleme tehnice sau operationale pot produce intarzieri sau alte dificultati in proiectele viitoare de investitii pe care Emitentul le are in vedere, inclusiv in ceea ce priveste fabrica de vata bazaltica ce va fi finantata inclusiv din fondurile obtinute in urma Ofertei descrise in acest Prospect, ce pot afecta rezultatele financiare si perspectivele Emitentului. Riscuri financiare. Fluctuatia ratelor dobanzilor la credite si a cursului de schimb al RON fata de valutele in care Emitentul are obligatii de plata (credite, facturi emise de furnizori, etc) pot afecta rezultatele financiare prin costuri mai mari decat cele anticipate cu dobanzile bancare si/sau cu diferente de curs valutar. Datorita schimbarii contextului pe piata financiara din Romania sau a altor circumstante ce nu pot fi anticipate, Emitentul poate avea in viitor un acces mai dificil la credite bancare si alte surse de
47

finantare a activitatii, ceea ce poate afecta investitiile viitoare si/sau desfasurarea activitatilor curente ale Emitentului sau onorarea obligatiilor de plata ale acestuia. Riscuri de contrapartida. Dificultati economico-financiare la nivelul clientilor Emitentului sau alte circumstante legate de acestia pot determina onorarea partiala, cu intarziere, sau neonorarea de catre unii dintre clientii Emitentului a obligatiilor de plata ale acestora fata de Emitent, cu consecinte negative asupra fluxurilor de numerar si a contului de profit si pierdere ale Adeplast. Riscuri comerciale. Datorita modificarii climatului concurential sau a conditiilor pe piata materialelor de constructii, Emitentul poate pierde in viitor unul sau mai multi clienti importanti care pot alege sa utilizeze produse ale concurentilor Emitentului pe unul, mai multe sau toate segmentele pe care lanseaza comenzi catre Emitent. Emitentul poate fi afectat de modificarea preturilor materiilor prime sau preturilor serviciilor unor furnizori datorita unor circumstante viitoare ce nu pot fi anticipate si care nu sunt sub controlul Emitentului. Pe piata pot aparea tehnologii noi, inovatii sau produse noi care ar putea sa nu fie oferite de Emitent, sau care ar putea fi oferite cu intarziere de Emitent, ceea ce poate determina unul sau mai multi clienti importanti ai acestuia sa se reorienteze spre companii concurente ale Emitentului sau spre importuri. Climatul concurential se poate modifica in situatia in care un competitor nou intrat pe piata sau deja existent preia unul sau mai multi clienti importanti ai Emitentului ca urmare a unor politici de pret, marketing sau produse noi. Toate aceste elemente si altele asemanatoare pot afecta veniturile si rezultatele financiare viitoare ale Emitentului. Riscuri legate de prelungirea crizei financiare. Prelungirea crizei financiare poate determina modificari structurale pe piata constructiilor si/sau pe piata materialelor de constructii, ducand la reducerea cererii pentru produsele de tipul celor oferite de Emitent pe perioade care nu pot fi anticipate. Risc legat de politica de crestere a eficientei energetice a locuintelor in Romania. Implementarea in Romania a cerintelor Uniunii Europene referitoare la cresterea eficientei energetice a locuintelor ar putea fi intarziata, amanata sau s-ar putea realiza partial, la niveluri sub cele anticipate, ceea ce poate duce la reducerea cererii pentru produsele de tipul celor oferite de Emitent. Riscuri climatice. Variatiile sezoniere extreme pot afecta activitatile desfasurate in domeniul constructiilor, ceea ce poate duce la fluctuatii neanticipate ale cererii si preturilor materialelor de constructii, cu consecinte negative asupra activitatii Emitentului. RISCURI ASOCIATE ACTIUNILOR Riscul de tara. Romania este o piata emergenta. Analiza oportunitatii de investitie in Actiunile Emitentului ar trebui sa ia in considerare factorii de instabilitate generati de posibila incapacitate a administratiei publice din Romania de a gestiona si utiliza eficient resursele, ca urmare a existentei unor structuri invechite si birocratice, precum si a incoerentelor legislative. Piata de capital si lichiditatea. BVB prezinta caracteristici similare cu alte burse mici din tarile emergente in ceea ce priveste lichiditatea scazuta, volatilitatea pietei si valoarea titlurilor cotate, pretul de piata al Actiunilor putand fi influentat si de acesti factori. Drepturile actionarilor conform legislatiei romanesti pot fi diferite de drepturile actionarilor conform legislatiei din alte jurisdictii. Societatea este o entitate organizata in conformitate cu legislatia din Romania. Desi legislatia din Romania este armonizata cu legislatia la nivelul UE, drepturile conferite de Actiunile Societatii pot fi diferite de drepturile conferite de actiunile detinute in alte societati organizate conform legislatiilor din alte state decat Romania.

48

Pretul de piata al Actiunilor Societatii poate fi volatil. Pietele bursiere au cunoscut fluctuatii semnificative in ultimii ani, lucru care nu a fost intotdeauna legat de performanta companiilor ale caror actiuni sunt tranzactionate. Astfel de fluctuatii pot afecta semnificativ pretul Actiunilor Societatii. Pretul de piata al actiunilor este instabil si poate suferi scaderi bruste si semnificative. Scaderile de pret pot fi cauzate de o varietate de factori, inclusiv de diferenta dintre rezultatele anuntate de Societate si prognozele realizate de analisti, de contracte importante, fuziuni, achizitii si parteneriate strategice in care este implicat Emitentul sau competitorii acestuia, de fluctuatiile situatiei financiare si rezultatelor operationale ale Emitentului, factori legati de industria constructiilor si conditiile economice generale, cat si de instabilitatea generala a pretului Actiunilor pe pietele pe care Actiunile sunt cotate sau pe pietele internationale in general. Ca urmare, investitorii se pot confrunta cu o scadere semnificativa a pretului de piata al Actiunilor. Fluctuatia cursului de schimb poate influenta valoarea Actiunilor si dividendele pentru investitorii din afara Romaniei. Actiunile Emitentului vor fi tranzactionate in RON. In consecinta, investitorii din afara Romaniei sunt supusi fluctuatiilor negative ale monedei lor locale fata de RON, ceea ce ar putea reduce valoarea actiunilor, precum si dividendele platite in RON in legatura cu Actiunile Societatii. Vanzarile unor volume mari de Actiuni ar putea genera o presiune de vanzare semnificativa, care ar putea avea un efect negativ important asupra pretului de piata al Actiunilor Societatii. Vanzarile unor volume mari de Actiuni la bursa ar putea genera o presiune de vanzare, care ar putea avea un efect negativ important asupra pretului de piata al Actiunilor. Aceasta ar putea face ca potentiala incercare ulterioara a Emitentului de a obtine capital sa fie mai dificila sau sa forteze Emitentul sa obtina capital suplimentar in conditii mai putin favorabile. Actionarii sunt expusi la riscul incertitudinii privind distribuirea de dividende. Nu exista nicio garantie ca AGOA Societatii sa aprobe in viitor distributia de dividende sau a altor venituri catre actionari. Distribuirea de dividende si modalitatea de plata a acestora este conditionata de indeplinirea unor conditii prevazute in anumite contracte de credit incheiate de Societate. Participatiile actionarilor la capitalul social al Societatii pot fi diminuate daca acestia nu isi exercita drepturile de preferinta, in cazul in care Societatea emite Actiuni in viitor. Majorarea capitalului social al Societatii poate determina diluarea participatiei actionarilor existenti la acel moment, in cazul in care acestia nu isi exercita dreptul de preferinta sau in cazul in care dreptul de preferinta este ridicat, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Suspendarea de la tranzactionare a Actiunilor. ASF este autorizata sa suspende de la tranzactionare sau sa solicite pietei reglementate pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare, sa suspende aceste titluri de la tranzactionare daca situatia respectivului emitent este de asa natura incat continuarea tranzactionarii ar fi in detrimentul interesului investitorilor. ASF este autorizata sa solicite BVB sa suspende tranzactionarea valorilor mobiliare ale unui emitent, in legatura cu masurile luate impotriva manipularii pietei si tranzactiilor efectuate pe baza de informatii privilegiate. BVB trebuie sa suspende tranzactiile cu valori mobiliare care nu mai indeplinesc cerintele pietei reglementate, cu exceptia cazului in care aceasta actiune ar afecta in mod negativ semnificativ interesele investitorilor sau buna functionare a pietei. Daca operatorul pietei reglementate, respectiv BVB, nu face acest lucru, ASF ar putea solicita suspendarea tranzactiilor cu valori mobiliare, in cazul in care acest lucru este in interesul bunei functionari a pietei si nu prejudiciaza interesele investitorilor. Totodata, operatorul unei piete reglementate are dreptul de a suspenda de la tranzactionare actiunile in alte circumstante, in conformitate cu reglementarile sale. Orice suspendare ar putea afecta termenii tranzactionarii Actiunilor Societatii.
49

Actiunile tranzactionate pe BVB sunt mai putin lichide si mai instabile decat actiunile tranzactionate pe alte burse de valori importante. Piata de tranzactionare a Actiunilor Emitentului va fi piata reglementata spot a BVB, ulterior admiterii la tranzactionare a Actiunilor Adeplast. Actiunile tranzactionate pe piata reglementata BVB sunt mai putin lichide decat actiunile tranzactionate pe pietele importante din alte tari din Europa sau din Statele Unite. Ca urmare, detinatorii de Actiuni se pot confrunta cu probleme la cumpararea sau vanzarea de Actiuni, in special in cazul pachetelor mari. Actiunile si alte valori mobiliare ale societatilor tranzactionate pe BVB au suferit in trecut fluctuatii substantiale ale pretului de piata. Acest lucru a afectat si va putea afecta in viitor pretul de piata si lichiditatea actiunilor societatilor listate la BVB, inclusiv pretul de piata si lichiditatea Actiunilor Societatii. RISCURI JURIDICE Respectarea conditiilor contractuale din contractele de finantare. Emitentul este parte in contracte de finantare care prevad respectarea unor indicatori financiari si a unor obligatii, a caror incalcare poate atrage accelerarea restituirii imprumuturilor. Emitentul a notificat institutiile creditoare cu privire la orice situatii accidentale de incalcare intervenite in trecut, obtinand acordul acestora cu privire la neatragerea restituirii accelerate a imprumuturilor ca urmare a acestor incalcari si a luat masurile necesare pentru remedierea acestor situatii si evitarea unora similare pe viitor. Structura actionariatului La momentul schimbariii formei juridice a Societatii din SRL in SA au fost alocate in mod eronat un numar de 99 de actiuni reprezentand 0,0003% din capitalul social. Intrucat Actiunile Oferite in Oferta pentru care s-a intocmit prezentul Prospect sunt Actiuni Nou Emise in cadrul unei majorari de capital social al Emitentului, eroarea descrisa mai sus nu afecteaza Actiunile Oferite sau Oferta prezentata in acest document. Societatea va intreprinde toate actiunile pentru a remedia aceasta eroare. Regimul privind administrarea Societatii, situatia unor acte juridice si alte aspecte corporative Desi Societatea respecta in general regimul de administrare a societatilor comerciale prevazut in Actul Constitutiv si in legislatia aplicabila, in istoricul Societatii de 20 de ani au existat situatii punctuale in care, din eroare, anumite prevederi nu au fost respectate in totalitate, ceea ce poate atrage sanctiunile prevazute de lege, incluzand situatii legate de: unele inregistrari din registrele Societatii, inregistrarea unor acte la Registrul Comertului si publicarea acestora, unele formalitati referitoare la aprobarea remuneratiilor directorului general, intocmirea unor procese verbale, proceduri legate de distribuirea de dividende reprezentand o participare la capital de 0,000003%, formalitati legate de semnarea unor contracte comerciale incheiate de Societate, formalitati de reprezentare in vederea incheierii anumitor acte pentru care legea prevede forma autentica, formalitati de intocmire a proceselor verbale ale adunarilor generale sau de adoptare a unor hotarari AGA. Impactul legislatiei concurentei In decursul activitatii sale Societatea a incheiat si incheie diverse tipuri de parteneriate sau colaborari cu terte parti. Unele din prevederile contractelor ce stau la baza acestor parteneriate ce cad sub reglementarea legislatiei locale si europene cu privire la concurenta pot atrage impactul legislatiei concurentei, eventualele incalcari pot atrage sanctiuni conform reglementarilor legale in vigoare (amenzi, nulitatea

50

clauzelor respective, etc). Emitentul va lua masuri pentru inlaturarea oricaror aspecte care ar putea antrena un risc juridic. Cesiunea filialei Flamav In mai 2011, Emitentul a cesionat cu titlu gratuit participatia sa de 24.990 parti sociale detinuta in Flamav Trans SRL, o subsidiara a Emitentului cu o pondere foarte redusa in activitatea sa, prin inscris sub semnatura privata. Anterior cesiunii, actiunile Flamav erau inregistrate in situatiile financiare ale Adeplast S.A. intocmite la data de 31.12.2010 la o valoare de 249.900 lei, reprezentand 0,16% din activele totale ale Adeplast la data intocmirii respectivelor situatii financiare. 1. Factori de risc legai de Drepturile de alocare

Riscul anularii majorarii capitalului social/Ofertei In cazul in care majorarea capitalului social si/sau Oferta sunt anulate irevocabil pana la data realizarii conversiei Drepturilor de Alocare in Actiuni Nou Emise, detinatorul Drepturilor de alocare este indreptatit exclusiv la rambursarea de catre Emitent a pretului actiunilor subscrise in cadrul Ofertei, respectiv, suma de bani rambursata detinatorului de Drepturi de alocare este egala cu produsul dintre numarul de Drepturi de alocare detinut si pretul de vanzare al unei Actiuni Nou Emise. Riscul neadmiterii la tranzactionare a Drepturilor de alocare In cazul in care cererea de admitere la tranzactionare a Drepturilor de alocare este respinsa de BVB, detinatorii Drepturilor de alocare se vor afla in imposibilitatea de a vinde respectivele Drepturi de alocare. In cazul in care Drepturile de alocare nu sunt admise la tranzactionare in cadrul pietei reglementate la vedere administrate de BVB: (a) fiecare Drept de alocare va incorpora dreptul de proprietate al detinatorului Dreptului de alocare asupra unei Actiuni Nou Emise, care ii va fi atribuit ulterior, respectiv la momentul inregistrarii majorarii capitalului social de catre Depozitarul Central; Drepturile de alocare nu pot fi instrainate de catre detinatorii acestora.

(b)

Riscul unor variatii ale pretului de piata al Drepturilor de alocare fata de pretul de piata ulterior al Actiunilor Exista riscul unor variatii ale pretului de piata al Drepturilor de alocare fata de pretul de piata ulterior al Actiunilor, risc care va fi suportat exclusiv de detinatorii Drepturilor de Alocare. In plus, pretul de piata al Drepturilor de alocare poate varia in functie de evenimentele raportate de Emitent in cadrul executarii obligatiilor de raportare care ii revin.

51

2.

PERSOANE RESPONSABILE

Fiecare dintre: (i) Ofertant Adeplast S.A., o societate comerciala pe actiuni cu sediul in Romania, sat Corlatesti, nr. 214, comuna Berceni, judetul Prahova, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, sub nr. J29/1794/2012, identificata prin cod unic de inregistrare 5119976, reprezentata legal prin Marcel Barbut in calitate de Director General si (ii) Managerii Sindicatului de Intermediere: Banca Comerciala Romana S.A., societate administrata in sistem dualist, o institutie de credit cu sediul in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, cod postal 030016, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/90/1991, cod unic de inregistrare 361757, autorizata pentru activitati specifice pietei de capital inscrisa in Registrul CNVM sub nr. PJR01INCR/400007/26.05.2006, in baza Atestatului CNVM nr. 369/26.05.2006 modificat prin Atestatul CNVM nr. 152/22.05.2007, in calitate de Manager al Sindicatului, reprezentata prin Matei Filipidescu, Sef de Departament al Departamentului Corporate Finance & Investment Banking si Adrian Rosoaga, Vicepresedinte al Departamentului Corporate Finance & Investment Banking. si Intercapital Invest S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Aviatorilor Nr. 33, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/6447/1995, cod unic de inregistrare RO7631041, autorizata pentru activitati specifice pietei de capital prin Decizia CNVM nr. 2063/04.07.2003, in calitate de Manager al Sindicatului, reprezentata legal prin Razvan Pasol in calitate de Director General, sunt persoane responsabile pentru Prospect, si declara ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens, informatiile incluse in acest Prospect sunt, dupa cunostintele lor, conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia. Membrii Sindicatului de Intermediere au redactat Prospectul bazandu-se cu buna credinta pe informatiile puse la dispozitie de catre Adeplast, care a declarat ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile, informatiile transmise sau puse la dispozitie pentru a fi incluse in Prospect sunt exacte, complete, conforme cu realitatea, nu sunt de natura a induce in eroare si nu contin omisiuni care sa afecteze continutul Prospectului. Adeplast nu a acordat Sindicatului de Intermediere nicio garantie, asigurare, exonerare de raspundere sau limitare impotriva raspunderii in legatura cu Oferta si prezentul Prospect, in afara de declaratia sus mentionata. In redactarea Prospectului, informatia a fost preluata astfel cum a rezultat din documentele si informatiile puse la dispozitie de Emitent. Membrii Sindicatului si consultantul lor juridic au reprodus cu acuratete informatiile provenite de la Adeplast sau din terte surse, asa cum au fost acestea la data la care au fost consultate sau la data de referinta indicata de respectivele informatii, dupa caz. Dupa cunostintele

52

Emitentului, nu au fost comise fapte care ar face ca informatiile prezentate in Prospect sa fie incorecte sau sa induca in eroare. Fara a lua in considerare cele de mai sus, este posibil ca anumite informatii provenind din terte surse sau de la Adeplast, incluse in Prospect, sa nu mai fie de actualitate si sa nu reflecte starea actuala de fapt.

53

PARTEA I: INFORMATII DESPRE EMITENT

1. 1.1

INFORMATII DESPRE EMITENT Istoria si evolutia Societatii

Emitentul este persoana juridica romana, infiintata ca societate cu raspundere limitata cu numele de Multistar Prod SRL, functionand in prezent ca societate comerciala pe actiuni cu numele Adeplast S.A. Emitentul are in prezent urmatoarele date de identificare: Denumirea Forma juridica Numarul de inregistrare la Registrul Comertului Codul unic de inregistrare Atribut fiscal Data inmatricularii in Registrul Comertului Durata de functionare Sediul social Adeplast S.A. Societate pe actiuni J29/1794/2012

5119976, atribuit in data de 25.01.1994 RO 27.12.1993 Nelimitata Sat Corlatesti, nr. 214, Comuna Berceni, Judetul Prahova, Romania 0244 338 000 0244 338 004 www.adeplast.ro

Numarul de telefon de la sediul social Numarul de fax de la sediul social Pagina de Internet

Emitentul este organizat si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana, inclusiv cu Legea Societatilor Comerciale, precum si cu prevederile Actului Constitutiv. 1.2 Evenimentele importante in evolutia activitatilor Emitentului

Emitentul a fost infiintat in decembrie 1993 in baza sentintei civile nr. 3469/1993 emise de Judecatoria Oradea si pronuntate in sedinta publica din 09.12.1993. Codul unic de inregistrare a fost atribuit pe 25 ianuarie 1994. Societatea a fost infiintata sub forma unei societati cu raspundere limitata cu numele de Multistar Prod SRL, de catre asociatii Erdosi Iosef Antonie (detinand 75% din capitalul social) si Burian Eva Eniko (detinand 25% din capitalul social). 54

Capitalul social initial a fost de 100.000 de lei vechi (echivalentul a 10 lei in moneda actuala a Romaniei), fiind divizat in 4 parti sociale cu o valoare nominala de 25.000 de lei vechi fiecare. In octombrie 1996, in urma unei majorri de capital social prin cooptare de noi asociati, Marcel Barbut a intrat in structura actionariatului Emitentului, achizitionand peste 99% din partile sociale existente la momentul respectiv. In urmatorii 11 ani, structura actionariatului Emitentului a suferit diverse modificari, avand loc mai multe operatiuni de cesiune de parti sociale. Astfel, Marcel Barbut a devenit asociat unic al Emitentului n 2007. Capitalul social al Emitentului a fost de asemenea majorat succesiv pana la o valoare de 3.300.000 lei. In octombrie 2007, Emitentul si-a schimbat forma juridica in societate pe actiuni, avand ca actionari pe Marcel Barbut si pe Cristina Paveliuc. Odata cu schimbarea formei juridice a Emitentului, denumirea acestuia s-a schimbat n Adeplast S.A. Compania a crescut continuu de la o cifra de afaceri de 12,2 mii lei in 1996 la 184,4 milioane lei in 2012:

Cifra de afaceri anuala Adeplast


200
Milioane RON

150

100

50

Deschiderea de noi facilitati de productie Adeplast a deschis sase noi fabrici in ultimii trei ani, respectiv: prima facilitate de productie a polistirenului expandat a Companiei, localizata pe platforma industriala de la Ploiesti - Corlatesti si inaugurata in anul 2011; linia de productie a polistirenului grafitat achizitionata in leasing de la Zentyss in anul 2012, in baza contractului de leasing financiar nr. 30031219 incheiat cu UniCredit Leasing si inclus in descrierea din Sectiunea 1.9 (Contracte importante), punctul D.1 (Contracte de leasing incheiate cu UniCredit Leasing); fabrica de adezivi si mortare uscate de pe platforma industriala Roman, investitie inaugurata in luna martie 2013;

55

fabrica de polistiren expandat si grafitat de pe platforma industriala Oradea, investitie inaugurata in aprilie 2013; fabrica de polistiren expandat si grafitat de pe platforma industriala Roman, investitie inaugurata in iunie 2013; fabrica de vopsele si tencuieli decorative de pe platforma industriala Ploiesti, investitie inaugurata in august 2013. Colaborari importante si proiecte recente in primul trimestru al anului 2013, Emitentul a incheiat un contract de vanzare-cumparare stocuri si un contract de sublicenta cu Dfa Tec SRL pentru marca Dfa detinuta de Meffert AG Farbwerke, in vederea vanzarii produselor Dfa pe pietele din Romania si Bulgaria. Aceste contracte in Sectiunea 1.9 (Contracte Comerciale) in anul 2013, Emitentul a initiat doua colaborari importante: (i) cu Zentyss, in domeniul comercializarii de polistiren extrudat, astfel cum este descris in Sectiunea 1.9 (Contracte Comerciale); prin aceasta colaborare se completeaza gama de produse a Adeplast, fapt ce va determina cresterea cifrei de afaceri si a profitabilitatii Societatii; (ii) cu Schomburg, astfel cum este descris in Sectiunea 1.9 (Contracte Comerciale); prin aceasta colaborare, Emitentul patrunde pe piata produselor si sistemelor speciale de tratare a constructiilor, hidrofobizarii si a altor lucrari cu grad ridicat de specializare (ex. pardoseli epoxidice, produse de hidrofobizare, aditivi speciali pentru betoane). prin proiectul de vata bazaltica descris in acest Prospect, Adeplast isi va completa gama de produse de termoizolare si va oferi o solutie completa pentru aceasta industrie; de la data de 2 septembrie 2013, Emitentul a extins activitatea de cercetare-dezvoltare prin crearea unui departament specializat. Investitia legata de acest proiect va ajunge la aproximativ 200.000 euro. Prin acest departament Adeplast isi va imbunatati produsele si va aduce economii in retete. De asemenea, se vor dezvolta noi produse care vor duce la dezvoltarea activitatii companiei. 1.3 Privire generala asupra activitatii Emitentului

PIATA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII IN ROMANIA Informatiile cuprinse in aceasta Sectiune includ si date extrase din rapoarte elaborate de Interbiz, precum Piata lacurilor si vopselelor Romania, 2007-2016. Trenduri 2020, Piata adezivilor si mortarelor uscate Romania 2007-2016 si Piata termoizolatiilor Romania, 2008-2016. Piata materialelor de constructii din Romania a fost semnificativ afectata de criza financiara si a scazut in perioada 2008-2011 cu o rata anuala compusa de 17%, de la 5 miliarde de euro in 2008 la 2,9 miliarde de euro in 2011.

56

Cu toate acestea, anul 2012 a fost caracterizat de un reviriment usor, inregistrand o crestere de 3% fata de 2011 si atingand o valoare de 3 miliarde de euro. Aceasta crestere se datoreaza licitatiilor pe proiecte de infrastructura derulate de Statul roman care au crescut afacerile companiilor care activeaza in acest sector cu aproximativ 15%. Piata materialelor de constructii este alcatuita din urmatorii jucatori:

Egger Holzindustrie Maco n AdePlas Holci Cesa t m l Wienerberger Holcim Henke l Carpatcement Da Benta w Kober Somaco Austrotherm Symetric a Symetric a Ceramica

Gecsa Baumi Carpatcement Somaco t t Maco Wienerberge Arco Eli n r n Kronospan s Somaco Azur Lafarge Holzindustrie Megaprofit Kronospa Symetrica Sika n Holcim Somaco Elis Carpatcement Baumix Wienerberger AdePlast Lafarge Linda Henke b Somaco Policolor Cesal l Baumit Saint Duraziv Elpreco Symetric Fabry Ruukki Druckfarbe obain a o n Baumit

Lafarge Celc o

Sursa: Adeplast Piata Adezivilor Si Mortarelor Principalele caracteristici ale tendintelor inregistrate pe piata de adezivi si mortare sunt: intrarea unor noi jucatori pe piata; noi investitii in capacitati de productie, depozite, mijloace proprii de transport si forta de vanzari; cota de piata importanta a segmentului de adezivi; in Romania se folosesc adezivii mai mult decat in tarile din vest intrucat practica locala in constructii implica erori ce conduc la denivelari ale suprafetelor (pereti strambi, abateri mari intre cotele din proiect si cele din teren etc.); piata romaneasca este lipsita de caracter inovator, toti jucatorii adoptand metoda me too sau replicand produse din alte tari; pe piata sunt foarte multe produse de slaba si foarte slaba calitate, prezente in special la nivel regional; potential mare pe piata de termosisteme (ETICS) si mortare mecanizate;
57

deocamdata, piata romaneasca este una de volum, dar va deveni una de calitate, cu o mai mare diversitate de produse.

Piata adezivilor, mortarelor si tencuielilor a fost estimata la 261 milioane de euro in 2012, cu 6% mai putin fata de anul precedent. Atat in ceea ce priveste valoarea, cat si volumul, piata este dominata de adezivi si tencuieli, care reprezinta impreuna 92% din totalul volumelor vandute si 87% din valoarea totala. Producatorii mari cu peste 50 de angajati controleaza 82% din veniturile totale ale pietei de adezivi, mortare si tencuieli decorative. Dimensiunea pietei de adezivi, mortare si tencuieli, 2007-2012 2007 0,8 0,4 0,1 0,0 0,0 1,3 345,5 2008 0,9 0,6 0,1 0,1 0,0 1,6 388,7 2009 0,8 0,5 0,1 0,0 0,0 1,5 295,2 2010 0,8 0,4 0,1 0,0 0,0 1,4 279,4 2011 0,9 0,4 0,1 0,0 0,0 1,4 276,9 2012 0,8 0,4 0,1 0,0 0,0 1,4 261,3

Adezivi Tencuieli Sape industriale Alte mortare Mortare de zidarie Volume totale (mil. tone) Valoare totala (mil. EUR) Sursa: cercetare Interbiz

In perioada 2007-2012, valoarea pietei, calculata in retail, exclusiv TVA, a scazut cu 24%, de la 345 mil. euro la 261 mil. euro. In ultima perioada s-a observat o scadere a preturilor si o concurenta mai mare pe segmentul economic (eco&low), iar acest lucru s-a reflectat in scaderea semnificativa a profiturilor companiilor. Segmentarea pietei de adezivi, mortare si tencuieli, 2012, mil. euro
Sape premixate EUR 15m 6% Mortare zidarie EUR 1m 0%

Alte mortare EUR 20m 7%

Adezivi EUR 114m 44%

Tencuieli si gleturi EUR 112m 43%

Sursa: Adeplast In 2012, sapele industriale si tencuielile au reprezentat 86% din valoarea totala a pietei de adezivi, mortare si tencuieli.

58

Analiza consumului intern de toate tipurile de mortare, volum, 2007 2012 In perioada 2007 2012, cea mai buna evolutie din totalul pietei mortarelor au inregistrat-o mortarele premixate uscate/industriale (1%/an), in timp ce mortarele clasice au avut o scadere de 14%/an. Rezultatele din 2012 indica faptul ca mortarele din lianti au scazut cu 6%, in timp ce vanzarile de mortare uscate premixate au stagnat fata de anul 2011.

Consum intern mortare `000 tone 2007 2008 2009 2010 2011 Mortare clasice 5.763 5.950 4.251 3.410 3.077 Mortare din lianti 2.570 2.876 2.100 1.703 1.578 Mortare premixate uscate 1.316 1.644 1.461 1.404 1.407 TOTAL 9.649 10.470 7.812 6.517 6.061 dinamica anuala 16% 9% -25% -17% -7% Sursa: cercetare Interbiz Note: - mortare uscate=ciment+var+nisip - mortare din lianti=lianti pe baza de ciment=nisip - mortare premixate uscate (industriale)=mortare predozate industrial Mediul concurential

2012 2.781 1.487 1.405 5.674 -6%

Fabricile de mortare si adezivi din Romania sunt amplasate in apropierea fabricilor de ciment. Cele care sunt in imediata apropiere a acestor fabrici de ciment au un avantaj competitiv fata de celelalte, prin prisma pretului mai mic de achizitie a cimentului (costuri mai mici pentru transport). De asemenea, fabricile de var (mai ales hidratat) se afla tot in apropierea fabricilor de ciment. Principalii indicatori ai sectorului, dupa marimea firmelor. Concentrarea pietei. In 2011, activau pe piata romaneasca 89 de firme in productia sau comercializarea mortarelor si adezivilor, dintre care 55 producatori activi. De mentionat ca producatorii mari, cu peste 50 de angajati, detineau 82% din cifra de afaceri cumulata si 84% din numarul total de angajati. Nr. companii 2011 16 20 Cifra de afaceri cumulata, mil. EUR 2009 4,2 47,6 2010 2,2 52,7 2011 2,9 47,8 Marja profit net (profit net/cifra de afaceri) 2010 2011 0,2% 11,8% -8,7% 5,3% 10,3% 10,2% 0,8%
59

Marimea companiei 0-10 angajati 10-50 angajati > 50 angajati

2009

Numar angajati, 2011 44 440 2.440

Productivitate (`000 euro/angajat), 2011 65 114 97

19 274,4 227,0 236,4

3,8%

2,8%

Total 55 326,2 281,9 287,1 0,1% Sursa: cercetare Interbiz

1,0%

0,6%

2.924

98

Din cauza conditiilor dure de pe piata din perioada 2009-2011, 16 producatori au inchis productia sau au intrat in insolventa. Top 20 jucatori specializati, dupa cifra de afaceri, 2007 2012 In perioada 2007 2012, cifra de afaceri cumulata a primilor 20 de jucatori specializati de pe piata adezivilor si mortarelor a scazut cu 11%, de la 242 mil. euro la 214 mil. euro. mil. euro Capital 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Henkel Bautechnik / Ceresit F 67,6 72,0 60,4 57,7 58,5 59,0 Adeplast SA L 30,0 31,0 26,8 30,3 33,6 41,6 Baumit Romania Com SRL F 36,8 43,1 30,1 29,0 29,3 28,7 Saint Gobain / Weber F 15,4 22,4 15,9 13,5 13,6 14,4 Mapei Romania SRL F 6,0 8,6 6,3 8,6 9,4 7,5 Duraziv SRL 3) L 3,0 4,5 6,1 6,4 Lasselsberger Knauf SRL 8,2 10,2 7,3 6,3 6,8 6,5 F Cesal SA / Atlas Polonia F 2,7 3,3 4,9 4,9 4,7 6,7 Novachrom Trading SRL F 4,3 4,5 3,9 4,3 6,2 6,2 Baumix SRL L 8,1 10,8 8,5 7,2 6,5 6,1 Hasit Romania SA F 6 9 7,7 6,1 5,5 5,8 Tassullo Romania SRL F 0,3 0,6 3,3 4,3 5,2 5,2 Mindo SA L 1,7 1,7 1,3 2,8 3,7 3,7 Ital Kol SRL JV 8,5 11,2 7,6 5,1 3,6 3,4 Gabbro SRL L 10,1 9,7 6,1 4,2 3,6 3 Izo Tec SRL L 3,7 5,3 3,6 3,7 3,1 2,7 Euro MGA Product SRL / Selena F 18,8 18,7 9,9 4,6 1,9 3,6 Isomat Romania SRL F 4,1 4,8 2,8 2,6 2,4 2 Deutek SA / Bauleiter2) F 8,5 8,5 6 6 1,3 1,4 Baulinie SRL L 1,5 2,2 1,3 0,9 0,8 0,7 Total Top 20 242,3 277,6 216,7 206,6 205,8 214,6 modificare anuala 15% -22% -5% 0% 4% 1) Inclusiv vopsele si tencuieli decorative ce au reprezentat ~4% din cifra de afaceri din 2009, ~6% in 2010 si ~4% in 2011 si 2012. Din 2011 sunt incluse si vanzarile de EPS 2) Numai adezivi si mortare. Din 2011 a renuntat la divizia de adezivi si mortare si intr-o prima faza a vandut fabrica de la Fundulea catre grupul Atlas Polonia 3) Numai adezivi si mortare. Duraziv a intrat pe piata de adezivi si mortare in anul 2009. In 2010 Duraziv a avut o cifra de afaceri de ~13,8 mil. euro, iar in 2011 de 18,1 mil euro. Abrevieri: F investitie straina, L investitie locala, JV Joint Venture Sursa: cercetare Interbiz

Cote de piata, volum si valoare, 2007 2012


60

Total adezivi si mortare Piata adezivilor si mortarelor este dominata de 10 competitori, care detin impreuna 84% din volum si 70% din valoarea pietei. Top 5 jucatori detin 68% din volum si 57% din valoarea pietei. Cele mai bune evolutii in perioada 2009-2012 le-au avut firmele prezente in retelele de magazine de bricolaj (DIY), datorita extinderii acestor retele. In plus, acest canal va deveni din ce in ce mai important pe masura ce se vor dezvolta retelele si isi vor diminua importanta clusterelor de magazine stradale. Cote de piata pentru adezivi si mortare / volum / 2007 2012: Companie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Henkel 23,3% 22,2% 22,4% 21,9% 21,2% 21,2% Adeplast 13,6% 13,5% 14,3% 17,4% 17,6% 19,2% Baumit 12,7% 13,9% 13,6% 13,7% 13,6% 13,2% Saint Gobain Weber 7,9% 8,2% 8,5% 7,8% 7,9% 8,3% Duraziv 1,9% 3,5% 5,1% 5,7% Baumix 3,9% 4,2% 4,6% 4,7% 4,7% 4,5% Hasit 3,2% 3,7% 3,9% 3,8% 3,8% 4,1% Tassullo 0,2% 1,7% 2,4% 3,1% 3,0% Ital Kol 4,9% 4,7% 4,0% 3,3% 2,6% 2,6% Rigips 1,9% 2,1% 2,2% 2,0% 2,2% 2,2% Lasselsberger Knauf 3,5% 3,8% 3,0% 2,7% 2,6% 2,1% Gabbro / Ceradez 3,9% 3,2% 3,0% 2,6% 2,3% 2,0% Knauf 1,9% 2,2% 1,8% 1,5% 1,8% 2,0% Daw Benta 0,8% 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 1,4% Mindo 0,2% 0,3% 0,4% 0,7% 1,4% 1,1% Mapei 0,7% 0,8% 0,7% 1,2% 1,4% 1,0% Deutek / Bauleiter 5,2% 4,6% 3,5% 2,0% 1,0% 0,9% Izo Tec 0,8% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% Baulinie 1,0% 1,5% 1,3% 1,1% 0,9% 0,7% Firos 0,6% 0,6% Atlas Coporation 1,2% 1,2% 0,9% 0,8% 0,6% 0,5% Euro MGA 4,7% 3,5% 2,0% 0,9% 0,3% 0,3% Siniat (fosta Lafarge Gips) 0,5% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% Carocaz 1,5% 1,2% 1,0% 0,7% 0,2% Altii 2,7% 2,6% 2,9% 3,0% 2,8% 2,5% Total adezivi si mortare 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% `000 tone 1.315,8 1.643,5 1.461,2 1.403,7 1.406,8 1.405,5 Sursa: cercetare Interbiz

Cote de piata pentru adezivi si mortare / valoare/ 2007 2012:


61

Companie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Henkel 21,4% 21,1% 21,5% 21,8% 21,7% 22,3% Adeplast 9,6% 9,2% 9,5% 11,1% 11,4% 12,9% Baumit 12,2% 13,0% 13,4% 13,4% 13,0% 12,4% Saint Gobain Weber 5,5% 5,9% 5,8% 5,3% 5,1% 5,5% Duraziv 1,6% 2,6% 3,5% 4,2% Baumix 3,1% 3,4% 3,7% 3,4% 3,3% 3,3% Hasit 2,5% 2,8% 3,2% 3,0% 2,9% 3,2% Tassullo 0,2% 1,4% 1,9% 2,1% 2,3% Ital Kol 3,9% 4,1% 3,6% 2,5% 1,8% 2,1% Rigips 1,3% 1,6% 1,7% 1,5% 1,6% 1,6% Lasselsberger Knauf 2,5% 3,0% 2,8% 2,6% 2,7% 2,2% Gabbro / Ceradez 3,1% 2,6% 2,3% 2,0% 1,8% 1,8% Knauf 1,7% 2,5% 2,2% 1,9% 2,2% 2,4% Daw Benta 2,8% 3,2% 3,5% 3,9% 4,1% 4,5% Mindo 0,1% 0,2% 0,2% 0,5% 0,9% 0,8% Mapei 1,9% 2,0% 1,8% 2,6% 3,0% 2,2% Deutek / Bauleiter 4,1% 3,6% 4,5% 4,1% 3,6% 3,2% Izo Tec 1,1% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% Baulinie 0,7% 1,1% 0,9% 0,7% 0,6% 0,5% Firos 0,3% 0,3% Atlas Coporation 3,0% 3,3% 3,3% 2,4% 2,2% 1,9% Euro MGA 4,3% 3,0% 1,7% 0,8% 0,3% 0,2% Siniat (fosta Lafarge Gips) 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0% Carocaz 1,5% 1,2% 1,1% 0,8% 0,4% Altii 13,4% 11,3% 8,6% 9,6% 9,9% 8,9% Total adezivi si mortare 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% mil. euro 345,5 388,7 295,2 279,4 276,9 261,3 Sursa: cercetare Interbiz Structura vanzarilor de mortare si adezivi, pe zone, 2007 2011 Toate tipurile de mortare Potrivit Emitentului, principalele judete si orase dupa vanzarile de mortare sunt: Bucuresti, Ilfov, Suceava, Iasi, Constanta, Prahova, Brasov, Sibiu, Cluj, Timis, Craiova si Ploiesti. Cele mai folosite mortare pentru tencuieli si sape sunt mortarele clasice. Dupa cum se observa, se inregistreaza rezultate foarte bune pentru axa de dezvoltare Constanta Timis/Arad. Trebuie mentionat ca aceasta axa va avea principalele autostrazi din Romania (Bucuresti Constanta, Bucuresti Bors si Bucuresti Nadlac). In graficul de mai jos, se poate observa ca in partea de sud a Romaniei, liantii au o pozitie foarte buna, inregistrand 38% in Sud-Vest, 37% in Sud-Muntenia si 44% in Bucuresti-Ilfov.

62

Utilizarea tencuielilor si sapelor, pe tipuri, pe regiuni geografice, 201:

Sursa: cercetare Interbiz Adezivi si mortare premixate Cele mai mari vanzari de mortare si adezivi sunt realizate in regiunea Bucuresti-Ilfov, atat in volum, cat si in valoare, urmata de regiunea Nord-Est si Nord-Vest. In perioada analizata, cele mai mari cresteri au fost inregistrate in regiunile Nord-Est, Bucuresti-Ilfov, Sud-Est si Sud. Cresteri semnificative au fost remarcate in judetele/orasele Cluj, Sibiu, Brasov, Timis, Craiova, Constanta dar si in Ilfov. De altfel, in ultimii 4 ani, in Ilfov, suprafata intravilana a crescut cu 8%, de la 17.600 ha, la aproape 19.000 ha. Structura vanzarilor de mortare si adezivi, pe zone geografice, 2007-2011 Regiune Volum (`000 tone) Nord - Est Sud - Est Sud Muntenia 2007 2008 2009 2010 2011

170 167 163

220 221 210

206 207 195


63

201 191 190

206 184 181

Regiune 2007 Sud Vest Oltenia 88 Vest 135 Nord - Vest 190 Centru 171 Bucuresti Ilfov 232 TOTAL 1.316 Valoare (mil. euro) Nord - Est 43 Sud - Est 44 Sud Muntenia 40 Sud Vest Oltenia 22 Vest 34 Nord - Vest 46 Centru 45 Bucuresti Ilfov 71 TOTAL 345 Sursa: cercetare Interbiz Zone geografice: -

2008 116 163 221 202 291 1.644

2009 103 130 194 170 256 1.461

2010 98 120 188 163 253 1.404

2011 91 117 197 152 279 1.407

49 53 46 26 39 50 49 77 389

39 40 37 19 28 40 35 57 295

37 37 36 19 25 36 33 56 279

37 34 34 17 24 37 30 64 277

Nord-Est: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui; Sud-Est: Braila, Buzau, Constana, Galati, Tulcea, Vrancea; Muntenia de Sud: Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman; Sud-Vest: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea; Vest: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis; Nord-Vest: Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu-Mare, Salaj; Centru: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu; si Bucuresti-Ilfov: Bucuresti si Ilfov.

Structura vanzarilor, pe tipuri de mortare, pe canale de distributie, 2008 2011 Datorita caracteristicilor pe care le au, mortarele si adezivii sunt utilizati in special in sectorul constructiilor de cladiri, atat rezidentiale (locuinte), cat si nerezidentiale (birouri, hoteluri, magazine, depozite, constructii industriale, constructii in sectorul energetic) si inregistreaza o cerere mare din partea firmelor de constructii din acest sector. In general, mortarul fin (tinci) de interior si exterior se comercializeaza in saci de 25 kg si se transporta in paleti de 48 saci (1,2 tone). Gleturile sunt in special ambalate in saci de 20 kg, iar chiturile in pungi de 5 kg.

64

Aproximativ 27% din mortare sunt distribuite direct catre utilizatori, in baza contractelor si intelegerilor cu firmele de constructii.

Sursa: Adeplast PIATA MATERIALELOR TERMOIZOLANTE Piata materialelor termoizolante a devenit extrem de dinamica in ultimii ani datorita lucrarilor de reabilitare termica, consumul intern fiind estimat in 2012 la 165 milioane euro. In perioada 2008-2012, piata materialelor termoizolante a fost dominata de produsele din polistiren expandat si extrudat care au reprezentat in 2012 aproximativ 66% din volumul pietei si 75% din valoare. Productia de polistiren extrudat necesita investitii mai mari decat productia de polistiren expandat. Piata de polistiren expandat cuprinde aproximativ 90 de jucatori, primii 7 controland 67% din piata, iar piata de polistiren extrudat cuprinde 6 mari jucatori, precum BMS Adya, Fibran XPS, Austrotherm, Zentyss, Atlas Corp si BASF, care controleaza 97% din piata. Pe langa polistiren, piata materialelor termoizolante cuprinde si vata minerala, care poate fi atat vata bazaltica, cat si vata de sticla si care ocupa in prezent aproximativ 10% din piata. In 2011, importurile de vata minerala au reprezentat 75% din dimensiunea pietei in ceea ce priveste volumul, 40% fiind importate de la Knauf Serbia si 35% de la Rockwool Ungaria. Productia, volum si valoare, 2008 2012 Vata minerala In prezent, in Romania se produce atat vata bazaltica, cat si vata de sticla. Principalii producatori sunt Saint Gobain Isover Ploiesti (fosta DBW Romania), Gecsat si Izomat. In 2010, Macon a oprit productia de vata bazaltica. In perioada 2008 2012 valoarea productiei de vata minerala a scazut cu 46%, de la 26,4 milioane euro la 14,3 milioane euro, din cauza scaderii cererii in special pe piata interna. In volum, productia a scazut cu 34%, de la 27,7 mii tone la 18,4 mii tone.

65

Productia de vata minerala, volum si valoare, 2008-2012 UM Volum (tone) Vata bazaltica Vata de sticla 2008 27.735 11.973 15.762 2009 19.858 9.474 10.384 2010 15.513 6.140 9.373 2011 17.562 7.232 10.330 2012 18.435 7.365 11.070

Valoare (mil euro) 26,4 Vata bazaltica 8,2 Vata de sticla 18,2 Pret unitar (euro/kg) 0,95 Vata bazaltica 0,68 Vata de sticla 1,15 Sursa: cercetare Interbiz

15,0 5,8 9,2 0,76 0,61 0,88

12,7 3,8 8,9 0,82 0,62 0,96

13,7 4,4 9,3 0,78 0,61 0,90

14,3 4,4 9,9 0,77 0,60 0,89

In anul 2012 volumul productiei de vata bazaltica a crescut cu 2% fata de anul 2011. In schimb, productia de vata de sticla a crescut cu 5% fata de anul 2011 datorita cererii mai mari la export. Potrivit Agentiei pentru Protectia Mediului, Saint Gobain Isover a produs in ultimii ani la fabrica de la Ploiesti (inaugurata in mai 2007) intre 8.000 si 10.000 tone de vata de sticla. Saint Gobain Isover Ploiesti are o capacitate de productie de 30.000 tone de vata de sticla si in perspectiva ar putea fi extinsa la 40.000 tone/an. Alt producator de vata de sticla este Gecsatherm Tarnaveni (jud. Mures), parte a Gecsat. Gecastherm are o capacitate de productie de 7.000 tone/an si productia a inceput la inceputul anului 2009. Polistiren Productia de polistiren extrudat (XPS) este in faza incipienta in Romania si se poate vorbi despre aceasta incepand cu anul 2007. Potrivit INS, in perioada analizata productia de polistiren expandabil a inregistrat o scadere medie anuala de 3% in volum si in valoare. Productia de polistiren, volum si valoare, 2008-2012 UM Volum (000 tone) Polistiren expandabil, in forme primare Placi alveolare din polimeri de stiren Total polistiren Valoare (mil. euro) Polistiren expandabil, 2008 2009 2010 2011 2012

26,9 0,2 27,1

21,2 0,1 21,3

22,1 0,1 22,2

21,3 0,1 21,4

23,4 1,2 24,6

54,7

41,1

42,6
66

42,2

45,1

in forme primare Placi alveolare din polimeri de stiren Total polistiren Sursa: cercetare Interbiz

0,6 55,3

0,3 41,4

0,4 43,0

0,5 42,7

5,9 51,0

In perioada 2010-2012 piata de polistiren a crescut semnificativ cu o rata anuala compusa de 9%, evoluand de la o valoare de 43 milioane euro in 2010 la 51 milioane euro in 2012. Segmentarea pietei de materiale termoizolante, 2012
Vata minerala 11% Vata bazaltica 14%

Polistiren expandat 57%


Polistiren extrudat 18%

Sursa: Adeplast Consumul intern de materiale termoizolante, pe tipuri, volum si valoare, 2008 2012 Vata minerala In anul 2012 piata vatei minerale a scazut cu aproape 3% fata de 2011, pana la 57,1 mii tone, dar a crescut in EUR pana la 41,7 milioane euro. In anul 2012 vata bazaltica a reprezentat 68% in volum exprimat in tone, dar numai 25% in volum in metri cubi. In valoare, vata minerala a detinut 57% din piata. In ultimii 5 ani consumul intern de vata bazaltica a inregistrat o crestere medie anuala de 1% in volum si o scadere de 2% in valoare, iar cel de vata de sticla a scazut cu 8%/an in volum si cu 17%/an in valoare. Consumul intern de vata minerala, 2008-2012: Tip Vata bazaltica tone mil euro Vata de sticla tone mil euro Vata minerala Total
67

2008 36.828 26,0 27.032 30,4

2009 25.580 16,2 21.477 18,4

2010 30.239 17,5 21.065 21,5

2011 37.674 22,3 20.974 17,3

2012 38.633 23,7 18.433 18,0

tone 63.860 47.057 51.304 mil euro 56,4 34,6 39,0 Sursa: cercetare Interbiz pe baza datelor INS

58.648 39,6

57.066 41,7

In valoare, in anul 2011 piata vatei bazaltice a depasit-o pe cea a vatei de sticla. In volum, raportul dintre cele doua materiale inclina mult mai mult in favoarea vatei de sticla. Vata de sticla are o densitate de 3-4 ori mai mica si este cu 40-50% mai ieftina decat vata bazaltica. Vata bazaltica - avantaje Datorita structurii si a punctului mare de topire (peste 1000 grade Celsius), vata bazaltica este un material ideal pentru protectia anti-foc, fiind folosita pentru constructia de cladiri nerezidentiale si rezidentiale noi si pentru reabilitari termice. Vata bazaltica protejeaza constructia de prabusire, opreste raspandirea focului si nu emite gaze toxice, care sunt principala cauza a deceselor in cazul incendiilor. Datorita faptului ca asigura izolarea termica mai bine decat vata de sticla, intarziind transferul de caldura de la exteriorul spre interiorul cladirii, vata bazaltica este preferata in cazul constructiilor de cladiri noi si reabilitarii termice a cladirilor vechi. De asemenea, vata bazaltica isi mentine proprietatile termoizolatoare pana la 750 grade Celsius ceea ce o face un material ideal pentru protectie la temperaturi ridicate (in industrie, pentru izolarea de conducte si de cazane). In fine, datorita structurii sale si densitatii mari, vata bazaltica imbunatateste performanta podelelor si a acoperisurilor, fara a scadea proprietatile de izolare termica si fonica. Aceasta caracteristica este importanta in locuri ce suporta presiuni mari (podele si acoperisuri plate). Pe segmentul de vata bazaltica cel mai important sub-sector il reprezinta placile ce detin 80% in valoare, urmate de saltele, rulouri cu 14%. Pe segmentul de vata de sticla cel mai important sub-sector il reprezinta saltele, rulouri ce detin 87% in valoare, urmate de placi cu 12%. Polistiren Piata polistirenului a devenit foarte dinamica datorita lucrarilor de reabilitare termica a locuintelor si cladirilor nerezidentiale. In ultimii 5 ani, in Romania au aparut foarte multi producatori (autohtoni si straini), iar cei deja existenti au anuntat cresteri semnificative ale capacitatilor de productie. In perioada analizata, consumul polistirenului pentru izolatii a inregistrat o crestere medie anuala de 2% in volum si o scadere de 3% in valoare, polistirenul extrudat remarcandu-se printr-o rata de scadere mai mare (~3%/an). Consumul intern de polistiren, volum si valoare, 2008-2012: Volum (`000 mc) EPS* XPS** TOTAL variatie anuala 2008 3.786 376 4.162 2009 3.417 361 3.778 -9% 2010 3.831 324 4.155 10% 2011 3.673 345 4.018 -3% 2012 4.077 366 4.443 11%

68

Valoare (mil euro) 103,7 81,3 84,6 84,5 EPS* 32,4 29,3 24,1 27,9 XPS** TOTAL 136,1 110,6 108,7 112,4 variatie anuala -19% -2% 3% *- densitate variabila, in scadere/ **- echiv. 30 kg/mc densitate Sursa: cercetare Interbiz pe baza datelor INS

93,8 28,7 122,5 9%

In ciuda evolutiei bune a consumului de polistiren extrudat, piata polistirenului pentru izolatii din Romania este dominata clar de polistirenul expandat, detinand 92% din volumul total. Trebuie mentionat ca polistirenul expandat (EPS) este de 3 ori mai ieftin decat polistirenul extrudat (XPS), iar puterea de cumparare din Romania este inca la un nivel scazut in comparatie cu alte tari din Uniunea Europeana. Reteaua de distributie a materialelor termoizolante, 2008 - 2012 Teoretic, in anul 2011 reteaua de distributie a materialelor izolante a fost formata din aprox. 12.000 puncte de desfacere, in crestere cu 100 unitati fata de 2010. In realitate, reteaua de distributie a producatorilor si importatorilor de materiale izolante nu depaseste 2.400 de puncte de vanzare, adica o medie de 54 de puncte/judet. Numarul firmelor ce au ca activitate principala comertul en-gross cu materiale de constructii a ramas relativ constant in perioada 2008 2011, adica aproximativ 6.000 de entitati. Vata minerala bazaltica este utilizata in special in sectorul constructiilor nerezidentiale (birouri, hoteluri, magazine, depozite, constructii industriale, constructii in sectorul energetic) si inregistreaza o cerere mare din partea firmelor de constructii din acest sector. Avand un volum mare, vata bazaltica este putin prezenta in magazinele DIY. Cel mai activ furnizor de vata bazaltica in retelele DIY (Do-it-yourself) este Saint Gobain cu brandul Isover (Toplan pana in 2007), in special de grosimea de 100 mm. Vata minerala de sticla este utilizata in special la cladirile rezidentiale; astfel, prezenta regionala este unul dintre factorii de succes. Prin intermediul distribuitorilor se inregistreaza vanzari reprezentand 63% din valoarea totala a pietei. Totusi, remarcam dublarea ponderii prezentei in marile retele de bricolaj. Mai mult, unele retele de bricolaj si-au dezvoltat marca proprie de vata de sticla, cum ar fi Baudeman/Dedeman. EPS este vandut in special prin intermediul distribuitorilor care detin 45% din vanzari, in timp ce XPS este vandut in special catre firme de constructii (52%).

69

Top jucatori, dupa vanzari, 2008 2012 Vata minerala Top 7 jucatori care detin aproximativ 94% din valoarea totala a pietei de vata minerala. Cele mai mari cresteri le-au inregistrat Rockwool si Knauf Insulation. Top 8 jucatori, dupa vanzari, in perioada 2008-2012: Compania, mil. Tip euro vata 2008 2009 2010 2011 2012 Saint Gobain Isover VB+VS 6,5+13,2 4,1+6,7 3,9+7,7 5,4+6,0 5,1+7,2 Knauf Insulation* VB+VS 4,5+3,6 3,1+1,6 4,7+2,0 7,7+2,0 8,4+1,4 Rockwool International AS VB 8,8 5,7 6,9 7,2 8,1 Grupo Uralita / Ursa VS 11 6,9 5,4 4,1 5,3 Schwenk Izolatii VS 2 0,7 1,9 Gecsatherm VS 1,1 1,7 1,6 1,2 Izomat Simleu Silvaniei VB 0,6 0,3 0,3 0,6 0,6 Macon Deva VB 2,7 1,8 0,2 0 0 Top 8 50,9 31,3 34,8 35,3 39,2 Total piata vata minerala 56,4 34,6 39 39,6 41,7 * - inclusiv Izomat Slovacia Nobasil, Vunizol Serbia VB vata bazaltica VS vata de sticla Sursa: cercetare Interbiz Polistiren Cifra de afaceri a primilor 15 jucatori a atins un varf de aproximativ 185 milioane euro in 2012, scaderea inregistrandu-se numai in anul 2009. Top 15 furnizori de EPS si XPS, dupa cifra de afaceri, 2008 2012 Compania, mil. euro Adeplast SA* Arcon SRL Austrotherm Com SRL Zentyss SRL Romtextil SA Knauf Insulation SRL Hirsch Porozell SRL

Judet Prahova Covasna Bucuresti Buzau Constanta Bucuresti Cluj

2008 31,0 26,4 18,9 12,5 13,2 0,2 9,1

2009 26,8 20,2 14,4 15,4 10,6 4,0 5,8


70

2010 30,3 23,7 13,2 16,2 10,1 6,5 5,5

2011 2012p Produse Mortare, EPS, tencuieli & 33,6 41,6 vopsele decorative EPS, membrane bituminoase, 27,0 30,9 tencuieli decorative 17,1 20,6 12,0 9,0 7,5 19,5 EPS, XPS EPS (vandut catre Adeplast in 15,6 2012), XPS 12,4 EPS, alte produse plastice 9,6 Vata de sticla, vata bazaltica 8,0 EPS

Compania, mil. euro Judet 2008 2009 2010 2011 2012p Produse BMS Adya SRL Bucuresti 0,3 4,7 5,7 7,7 XPS Bico Industries SRL Neamt 0,8 1,5 4,2 6,6 7,2 EPS, altele Rockwool Romania SRL Bucuresti 0,9 6,5 7,0 Vata bazaltica Swisspor SA Prahova 12,3 9,2 7,3 6,7 6,1 EPS, membrane bituminoase Isopor SRL Cluj 11,1 6,3 5,7 5,8 5,6 EPS Gecsat SA Mures 3,5 3,9 5,1 5,2 4,9 EPS, adezivi, tamplarie Romsteel Prod SRL Ilfov 7,8 4,4 5,0 5,0 4,8 EPS, altele EPS Thermopor SRL Mures 4,0 2,8 3,6 3,6 3,8 EPS Total Top 15 151,7 125,6 141,1 171,9 184,7 modificari anuale -17% 12% 22% 7% p-preliminar * - toate activitatile (producatori nespecializati) Nota: importatorii nu sunt inclusi Sursa: cercetare Interbiz pe baza datelor de la Ministerul Finantelor In 2011 cifra de afaceri a Top 15 producatori a crescut cu 22%, dupa ce in 2010 avusese loc o alta crestere de 12%. In acest top sunt inclusi doar trei producatori de XPS, Austrotherm, BMS Adya si Zentyss. Atlas Corporation, al treilea producator de XPS, nu a fost inclus in acest top, intrucat principala sa activitate este productia de vopsele decorative si mortare. Cote de piata, 2008 2012 Vata minerala Vata bazaltica: Pe piata vatei bazaltice Knauf Insulation si Rockwool sunt co-lideri, dar Rockwool este lider pe produse cu densitate mare, iar Knauf Insulation pe segmentul de vata bazaltica cu densitate mai mica (40, 60 kg/m3). Cote de piata pentru vata bazaltica, volum, 2008 2012 Compania 2008 2009 Knauf Insulation* 20% 25% Rockwool International AS 33% 32% Saint Gobain Isover 27% 28% Izomat Simleu Silvaniei 2% 2% Fibran 3% 1% Macon Deva 11% 10% Altii (Maroc, Turcia, China etc.) 4% 2% Total 100% 100% tone 36.828 25.580 *- inclusiv Izomat Slovacia Nobasil, Vunizol Serbia Sursa: cercetare Interbiz 2010 35% 40% 20% 2% 0% 1% 2% 100% 30.239 2011 43% 31% 21% 3% 1% 1% 100% 37.674 2012 41% 33% 21% 3% 1% 1% 100% 38.633

71

Vata de sticla: Pe piata vatei de sticla, Saint Gobain Isover si Ursa sunt co-lideri, detinand cumulat aproximativ 76% din piata, atat in volum cat si in valoare, iar Knauf Insulation a castigat cota de piata inca de la intrarea pe piata locala. Un alt jucator este compania turceasca Izocam la care Saint Gobain detine un pachet minoritar de actiuni. De asemenea, grupul german Schwenk a intrat pe piata inca din anul 2009, cand a deschis o firma la Miercurea Ciuc. Cote piata pentru vata de sticla, volum, 2008 2012: Compania Saint Gobain Isover Grupo Uralita / Ursa Knauf Insulation Gecsatherm Izocam ODE Schwenk Izolatii Altii Total tone Sursa: cercetare Interbiz Polistiren EPS: Arcon este noul lider al pietei de EPS, dupa ce Swisspor-Isopor a pierdut aceasta pozitie. Al treilea furnizor de EPS a devenit Austrotherm in 2012, iar Adeplast a castigat aproape 10% din piata, desi a intrat numai din 2011 pe aceasta piata. Top 7 jucatori detin 67% din piata de EPS. In ultimii ani competitia a devenit foarte dura, iar numarul producatorilor a crescut de 7 ori, de la 12 in 2003 la peste 90 in 2012. Cote de piata, volum, 2008 2012: Compania Arcon (Pinguin, Arco) Swisspor - Isopor Austrotherm Com Adeplast Zentyss Hirsch Porozell Romtextil Constanta (Baupor) EPS Thermopor Bico Industries Europlast Industries Romsteel Prod (Novotherm) Romatermit Construct 2008 10,8% 18,1% 12,2% 10,7% 7,9% 2,9% 3,2% 0,8% 5,6% 2,3% 72

2008 50,2% 31,9% 9,6% 1,6% 1,5% 5,3% 100% 27.032

2009 39,9% 36,6% 8,5% 5,4% 2,6% 2,2% 5,0% 100% 21.477

2010 33,5% 34,1% 10,0% 7,8% 3,5% 3,3% 2,1% 5,7% 100% 21.065

2011 37,9% 28,7% 10,6% 7,2% 4,8% 4,2% 1,3% 5,3% 100% 20.974

2012 38,6% 37,7% 10,3% 7,2% 0,3% 1,8% 2,5% 1,6% 100% 18.433

2009 12,0% 17,0% 10,6% 12,1% 7,0% 2,2% 2,8% 1,4% 4,1% 1,7% -

2010 12,0% 13,8% 8,6% 10,4% 6,2% 3,4% 2,9% 2,7% 3,9% 2,1% -

2011 13,9% 14,1% 10,9% 1,9% 11,4% 7,9% 4,1% 3,3% 3,0% 3,2% 2,0% 1,2%

2012 13,6% 12,1% 11,5% 9,3% 9,1% 7,9% 3,5% 3,2% 3,1% 2,1% 2,0% 2,0%

Compania Gecsat (Gecsatherm) Com Sova (Seico Ecotherm) Genderka Producator EPS Izo Tec (Izotec) Mindo Carocaz (Caroterm) Altii TOTAL EPS (`000 m3) dinamica anuala Sursa: cercetare Interbiz

2008 1,3% 1,5% 2,3% 3,4% 17,0% 100,0% 3.786

2009 1,7% 2,2% 1,3% 2,0% 3,3% 18,6% 100,0% 3.417 -9,7%

2010 2,1% 2,2% 1,9% 1,9% 2,1% 23,8% 100,0% 3.831 12,1%

2011 2,0% 2,2% 1,9% 1,6% 1,4% 14,0% 100,0% 3.673 -4,1%

2012 1,8% 1,8% 1,6% 1,3% 1,2% 0,8% 12,1% 100,0% 4.077 11,0%

XPS: Pe piata de XPS, BMS Adya este lider, detinand aproximativ 33% din piata. Productia de XPS necesita un know-how mai avansat si investitii mai mari decat in cazul EPS. Cote de piata, volum, 2008 2012: Compania BMS Adya (Briotherm) Fibran XPS Austrotherm Com (Austrotherm) Zentyss Atlas Corp. (AplaXFoam) BASF (Styrodur) Altii TOTAL XPS (`000 m3) dinamica anuala Sursa: cercetare Interbiz 2008 33,8% 18,9% 4,9% 11,4% 16,0% 8,0% 7,0% 100,0% 376 2009 24,4% 20,3% 11,3% 16,0% 13,0% 8,0% 7,0% 100,0% 361 -4% 2010 26,9% 21,6% 10,5% 15,2% 10,9% 8,4% 6,5% 100,0% 324 -10% 2011 27,5% 26,7% 15,9% 12,2% 10,0% 4,7% 3,0% 100,0% 345 6% 2012 32,8% 24,6% 23,2% 10,1% 3,5% 3,0% 2,8% 100,0% 366 6%

In concluzie, potentialul de crestere al pietei de materiale termoizolante este foarte mare in Romania. Toti producatorii importanti ar putea investi in cresterea capacitatii de productie cu 30% la polistiren si de aproximativ 3 ori la vata minerala. De asemenea, in Europa, capacitatile de productie a vatei bazaltice sunt limitate si marii jucatori vor incerca sa castige mai mult din produsele cu valoare adaugata mare. O criza pe piata vatei minerale se asteapta in jurul anului 2017, din cauza cererii mari de materiale termoizolante in Europa, ceea ce va duce la un nivel insuficient al ofertei. In acest moment, Rusia este principala piata tinta a producatorilor. Vor fi lansate pe piata noi produse ca panourile din vata minerala pentru peretii exteriori. Acestea au avantajul de a elimina consumul de tencuieli decorative. Pentru moment, cea mai importanta piata pentru vata bazaltica si XPS o reprezinta constructiile nerezidentiale, iar pentru vata de sticla si EPS cladirile rezidentiale. Pe viitor insa, principala piata o va constitui sectorul reabilitarii termice a cladirilor.

73

Directiva UE privind eficientizarea consumului de energie va avea un impact pozitiv pe piata izolatiilor. Pentru vata minerala cel mai important produs substituent este reprezentat in Romania de polistiren (EPS si XPS). In Europa, vata minerala detine 53% din totalul pietei de termoizolatii, comparabil cu Romania 52%, in volum. Cel mai important avantaj al vatei minerale comparativ cu polistirenul este faptul ca vata detine calificativul A1 Euroclass (Eurima) pentru protectie impotriva incendiilor, iar polistirenul detine calificativul D Euroclass (Eurima). PIATA LACURILOR SI VOPSELELOR Industria vopselelor s-a schimbat considerabil, de la o structura formata in cea mai mare parte din intreprinderi mici si mijlocii autohtone, la una care cuprinde multe companii mari internationale. In acelasi timp, s-au investit sume importante in programe de cercetare si dezvoltare, in echipamente noi, pentru a creste siguranta si a proteja sanatatea consumatorilor, dar si pentru protectia mediului. Produsele au calitati superioare in protectia suprafetelor si un impact redus asupra mediului. Procesul de productie si aplicatiile industriale sunt automatizate, devenind astfel mai sigure si mai eficiente. Schimbarea structurii industriei reflecta tendintele consumatorilor. De exemplu, sectorul auto, cel al productiei de ambalaje metalice, protectii anticorozive, protectii anti-foc si alte cateva industrii s-au internationalizat si apeleaza la serviciile producatorilor de vopsele specializati pe anumite sectoare la nivel multinational. Aceasta globalizare care a inceput in urma cu cativa ani, se asteapta sa continue, dar cu un avans mai lent. Valoarea pietei de lacuri si vopsele din Romania a fost estimata la 117 milioane de euro in 2012, in timp ce volumul a urmat un trend usor descendent fata de anul 2011, fiind estimat la 103.000 tone. Evolutia productiei de lacuri si vopsele/pe tipuri/volum/2007 2012 Produse, tone Vopsele si lacuri in mediu apos, din care: vopsele si lacuri acrilice sau vinilice alte vopsele si lacuri dispersate sau dizolvate Vopsele si lacuri in mediu neapos, din care: vopsele si lacuri: solutii pe baza de poliesteri vopsele si lacuri: solutii pe baza de polimeri acrilici / vinilici Alte vopsele si lacuri pe baza de alti polimeri sintetici TOTAL vopsele si lacuri Grunduri Sursa: cercetare Interbiz 2007 87.048 44.132 42.916 20.353 19.049 1.304 2008 99.519 55.181 44.338 14.213 13.064 1.149 2009 90.715 54.839 35.876 12.874 11.590 1.284 2010 84.836 58.026 26.810 12.638 10.500 2.138 2011 85.960 54.413 31.547 13.561 11.552 2.009 2012 83.563 56.019 27.544 12.751 10.939 1.812

7.816

10.693

6.689

5.653

7.571

6.408

115.217 124.425 110.278 103.127 107.092 102.722 7.955 17.653 11.331 11.053 12.216 12.039

74

In perioada analizata, 2007 2012, cea mai rapida crestere a inregistrat-o sub-sectorul vopselelor si lacurilor in mediu apos (in volum), pe fondul cererii mari de vopsele decorative. In schimb celelalte tipuri de lacuri si vopsele pe baza de poliesteri si pe baza de alti polimeri au inregistrat scaderi medii anuale de 11%, respectiv 4%. Evolutia productiei de lacuri si vopsele / pe tipuri / valoare / 2007 2012 Produse, mil. euro Vopsele si lacuri in mediu apos, din care: vopsele si lacuri acrilice sau vinilice alte vopsele si lacuri dispersate sau dizolvate Vopsele si lacuri in mediu neapos, din care: vopsele si lacuri: solutii pe baza de poliesteri vopsele si lacuri: solutii pe baza de polimeri acrilici Alte vopsele si lacuri pe baza de alti polimeri sintetici TOTAL vopsele si lacuri Grunduri Sursa: cercetare Interbiz 2007 89,9 48,2 41,7 42,6 37,4 5,2 2008 100,7 60,9 39,8 33,7 26,6 7,1 2009 76,0 47,7 28,3 27,8 21,1 6,7 2010 72,8 50,0 22,8 31,1 19,5 11,6 2011 76,2 47,3 28,9 32,4 23,3 9,1 2012 70,3 46,4 23,9 28,3 21,2 7,1

15,7 148,2 14,2

22,8 157,2 28,5

14,9 118,7 13,2

11,1 115,0 10,9

22,5 131,1 15,1

18,2 116,8 15,0

In valoare, cresterea anuala a fost mai mica decat cea in volum, pe fondul reducerii semnificative a preturilor unitare in 2009-2012. Astfel, in valoare, rata anuala de crestere a pietei vopselelor a fost de -5% iar in volum de -2%. Potrivit estimarilor principalilor jucatori ai industriei, vopselele lavabile pentru exterior sunt colorate in diferite nuante in proportie de 80%, comparativ cu anii 2004-2005 cand numai 50% dintre acestea erau colorate, iar restul erau albe. Piata locala de lacuri si vopsele a fost sustinuta puternic de lucrarile de renovare efectuate in timpul crizei financiare imobiliare. Factorii care au influentat piata de lacuri si vopsele in perioada 2008-2012 au fost: - dezvoltarea imobiliara (2005 2008); - renovarile din anii 2009 2012; - piata do-it-yourself (inclusiv lanturile de magazine); - cresterea cererii de vopsele industriale, in special in 2010-2011; - lansarea de noi branduri; - intrarea pe piata a unor noi jucatori; - cresterea consumului de vopsele decorative; - fluctuatiile schimbului valutar; si - pretul materiilor prime (polimeri, aditivi, ambalaje, carburanti).

75

Vopselele decorative reprezinta aproximativ 53% din totalul pietei, in timp ce restul este reprezentat de vopsele industriale. Principalele caracteristici care influenteaza piata de lacuri si vopsele sunt: - activitatile de constructii rezidentiale; - frecventa de renovare a blocurilor si cladirilor care genereaza venituri constante producatorilor de vopsele; - programul de reabilitare termica care va influenta pozitiv piata de vopsele decorative in urmatorii 15-20 de ani; - expansiunea lanturilor de magazine de retail de tip DIY (Do-it-yourself) care faciliteaza accesul la o gama variata de vopsele. Tencuielile si vopselele reprezinta aproximativ 70% din piata totala, restul fiind alcatuit din vopsele decorative pe baza de solvent pentru lemn si metale. De asemenea, primii 5 jucatori controleaza aproximativ 80% din piata de vopsele decorative. Segmentarea pietei de lacuri si vopsele, valoare, 2012
Economic 20%

Premium 40%

Mediu 40%

Sursa: Adeplast Avand in vedere faptul ca lacurile si vopselele sunt folosite prioritar in renovarile caselor si in constructii, produsele premium detin o pondere semnificativa in segmentarea acestei piete. Acest aspect atesta o orientare a consumatorilor catre produsele de buna calitate, care sa nu genereze probleme pe termen scurt si sa atraga costuri suplimentare. Asa cum rezulta din graficul de mai sus, produsele economice detin o pondere de doar 20% din piata, restul fiind ocupate de produse medii si premium. Canale de distributie Lantul valoric al lacurilor si vopselelor este alcatuit din urmatorii pasi: Materia prima Intermediari primari Intermediari secundari si tertiari Producerea ingredientelor active Consumul final (alte industrii sau consumatori). Principalele canale de distributie sunt: - vanzarile directe/exportul direct; - distribuitori;
76

agenti; reprezentante; contracte directe cu producatorii din alte industrii; si comertul electronic.

In anul 2011, reteaua de distributie a lacurilor si vopselelor ajunge la aproximativ 14.470 de puncte de desfacere, in scadere cu 60 unitati fata de 2010. In realitate, reteaua de distributie a producatorilor si importatorilor de lacuri si vopsele nu depaseste 2.250 de puncte de vanzare, adica o medie de 54 puncte/judet. Numarul firmelor ce au activitate principala comertul en-gross cu materiale de constructii a crescut de la 5.070 de firme active in 2007 la 6.090 in 2011. Principalii distribuitori de materiale de constructii sunt: Arabesque, Baduc, Damila, Alvvimar, Black Sea Suppliers, Mitliv, Menatwork Est Prefabricate, Vasion, Masterplast, Woodcote, Olint, Sipex, Free Star, G & G Romania, Unimat, Orizont, Melinda Impex, Duo Mat. Principalele retele de bricolaj sunt: Dedeman, Praktiker, Bricostore, Ambient, bauMax, Hornbach, OBI, Leroy Merlin, Mr Bricolage, Multipoll, Brithouse si Tekzen. Potrivit estimarilor Emitentului, in Romania sunt aproximativ 500 distribuitori de lacuri si vopsele. Mediul concurential Principalii indicatori ai pietei de lacuri si vopsele in 2011: 177 producatori activi (+ 110 importatori); 3.810 salariati; top 5 producatori detin aprox. 51% din valoarea productiei de vopsele; top 20 producatori detin 84% din valoarea productiei de vopsele; 13% din cifra de afaceri a sectorului rezulta din activitatea de comert, 0,3% - din constructii, 0,1% - din transport si 0,6% - din alte servicii.

Concentrarea pietei dupa cifra de afaceri: 2007 55,8% 85,5% 2008 57,2% 86,8% 2009 56,0% 86,2% 2010 53,7% 84,1% 2011 50,8% 83,9%

Top 5 Top 20 Sursa: cercetare Interbiz

Cei 5 producatori care au detinut 50,8% din valoarea productiei de lacuri si vopsele in 2011 sunt: - Kober - Fabryo Corporation - Policolor - Deutek - Azur Caracteristicile companiilor care activeaza in cadrul pietei de lacuri si vopsele, in functie de marime sunt:
77

Firmele mici si mijlocii: Acest tip de intreprindere are sub 50 de salariati, activeaza la nivel local, intr-o zona relativ restransa, avand cativa clienti mici (in special firme din domenii industriale). Sunt companii private, specializate pe o nisa de piata si produc in principal vopsele si coloranti. Firmele medii: Acestea sunt producatorii privati, avand intre 50 si 250 de salariati, care activeaza la nivel regional si national. Firmele mari: Acestea au peste 250 de salariati. In Romania sunt doar 4 producatori mari: Kober, Fabryo Corporation, Deutek si Azur.
Intreprinderi mari 2%

Intreprinderi medii 7%

Intreprinderi mici 91%

Sursa: Adeplast Potrivit Adeplast, in 2011, pe piata lacurilor, vopselelor si pigmentilor erau doar 4 producatori mari (cu peste 250 salariati), 13 producatori medii (50-250 salariati) si 160 intreprinderi mici si micro-intreprinderi (0-50 salariati). Indicatori Companii Cifra de afaceri totala Salariati Productivitate Sursa: cercetare Interbiz u.m. numar mil. euro numar `000 euro/salariat 2007 194,0 317,8 4.785 66,4 2008 193,0 347,5 5.019 69,2 2009 217,0 276,8 4.250 65,1 2010 188,0 276,7 3.832 72,2 2011 177,0 291,2 3.808 76,5

In anul 2010, investitiile producatorilor de lacuri si vopsele in echipamente si tehnologie s-au ridicat la 15 mil. euro, in scadere cu 7 mil. euro fata de 2009. Potrivit principalilor jucatori din industrie, valoarea investitiilor totale in 2011 a fost de 15 mil. euro, avand ca destinatie achizitia de echipamente, imbunatatirea logisticii si distributia si lansarea de produse noi, pentru a veni in intampinarea cererii curente de pe piata. Top 20 jucatori specializati, dupa cifra de afaceri, 2007-2012. Performante In 2012, cifra de afaceri cumulata a primilor 20 jucatori a stagnat fata de 2011, atingand valoarea de 269 mil. euro.

78

Compania Judet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kober SRL Neamt 37,8 43,6 35,6 34,8 39,1 35,3 Fabryo Corporation SRL Bucuresti 42,0 44,1 35,3 32,4 29,8 29,6 Policolor Bucuresti 48,1 53,6 35,6 29,0 29,3 32,3 Deutek SA1) Bucuresti 29,8 32,5 29,8 31,0 26,9 27,0 Azur SA Timis 13,5 14,1 15,7 21,5 22,8 23,5 BASF Coatings Services SRL Bucuresti 1,8 9,9 12,8 17,3 18,9 19,2 Daw Benta Romania SRL Mures 19,6 25,0 18,7 16,5 17,2 17,9 Atlas Corporation SRL2) Bucuresti 26,0 25,0 21,0 16,0 11,2 9,5 Druckfarben Romania Bucuresti 13,0 14,5 13,7 13,1 14,1 15,0 Akzo Nobel Coatings SRL Bucuresti 2,1 3,7 5,0 7,1 9,6 14,0 Storo SRL Baia Mare Maramures 13,1 15,2 10,7 9,0 9,4 9,1 Sherwin Williams Balkan SRL Chisoda Timis 6,3 4,9 6,8 8,1 8,5 Sarcom SRL Valcea 8,2 8,2 7,3 7,1 6,5 6,8 Cesal SA Oradea Bihor 2,7 3,3 4,9 4,9 4,7 7,0 Swarco Vicas SA Targoviste Dambovita 2,9 4,6 3,9 4,4 4,4 4,2 Trilak Coatings SRL Harghita 4,5 5,2 4,1 3,6 3,6 4,4 Metalbac & Farbe SA Bacau 1,8 1,6 0,8 1,9 3,6 na Poly Delta Coatings SRL Bucuresti 3,4 4,2 3,4 3,2 3,5 3,4 Chimtitan SRL Bucuresti 5,0 4,8 3,5 3,1 3,2 na Dfa Tec SRL Prahova 0,6 2,6 2,4 Total Top 20 275,3 319,4 266,7 263,3 268,5 269,1 modificare anuala 16% -16% -1% 2% 0% 1) Deutek: din octombrie 2008 a fuzionat cu Bengoss Comimpex, ceea ce inseamna o contributie de 2-3 mil. euro la cifra de afaceri pe 2008. Din 2011 Deutek a renuntat la productia de adezivi si mortare uscate. 2) Atlas Corporation: numai din productia de materiale de constructii (incl. vopsele). Sursa: cercetare Interbiz In perioada 2011-2012, majoritatea furnizorilor de lacuri si vopsele au inregistrat cresteri ale cifrelor de afaceri in lei, iar pentru anul 2013 acestia au estimat accentuarea ratei de crestere a vanzarilor. De asemenea, in perioada 2009-2010 mai multi furnizori si-au imbunatatit marjele de profit, dupa ce in 2008 multi inregistrasera pierderi, dar in 2011 marjele de profit s-au diminuat. Cote de piata, pe tipuri, volum si valoare, 2007 - 2012 Principalii jucatori ai pietei de lacuri si vopsele sunt Fabryo, Kober, Policolor, Deutek si Daw Benta/Caparol. Kober a ramas singurul producator autohton de vopsea pulbere, dupa ce Fabryo a renuntat la acest produs. Pe segmentul vopselelor decorative lavabile, principalii jucatori sunt Fabryo, Policolor, Kober, Deutek si Daw Benta. Acestia detin 63% in volum si 64% in valoare.

79

Cote de piata vopsele decorative lavabile, volum, 2007 2012: Companie Fabryo Policolor Deutek Kober Daw Benta Atlas Sarcom Druckfarben Dfa Sto Duraziv Trilak Azur National Paints Rangriz Baumit Akzo Nobel Vadova Vitex Astek Adeplast Novachrom Cesal Arcon Chimtitan Casa Lebada Loggia Henkel / Ceresit Sikkens Holchim Sniezka Altii Total mil. Litri Sursa: cercetare Interbiz 2007 14,3% 18,1% 11,1% 8,6% 8,4% 8,9% 5,1% 1,9% 2,7% 2,3% 2,7% 1,1% 0,8% 1,4% 0,3% 1,8% 0,3% 0,5% 0,5% 0,4% 0,9% 0,5% 0,5% 0,3% 0,4% 6,6% 100,0% 103,8 2008 17,2% 17,4% 11,3% 10,7% 7,8% 8,0% 4,9% 2,1% 2,8% 2,4% 1,0% 1,0% 0,8% 1,1% 0,5% 1,2% 0,4% 0,7% 0,5% 0,5% 0,8% 0,4% 0,6% 0,3% 1,2% 5,3% 100,0% 111,3 2009 18,2% 15,1% 11,0% 11,5% 8,4% 8,2% 5,4% 2,4% 2,3% 2,5% 1,0% 0,8% 1,0% 1,0% 0,8% 1,3% 0,8% 0,7% 0,4% 0,6% 0,4% 0,7% 0,4% 0,4% 0,2% 0,1% 1,5% 3,7% 100,0% 103,4 2010 18,1% 13,0% 11,3% 11,6% 9,1% 7,8% 4,9% 2,8% 0,4% 2,5% 0,6% 2,6% 1,4% 1,0% 1,0% 1,0% 0,8% 1,2% 0,8% 0,9% 1,1% 0,6% 0,1% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,7% 2,5% 100,0% 101,1 2011 16,2% 13,4% 11,5% 11,9% 9,5% 6,9% 4,5% 2,7% 2,6% 2,6% 1,8% 2,4% 1,4% 1,3% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 0,8% 0,7% 0,8% 0,6% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 1,7% 100,0% 104,7 2012 16,7% 13,9% 12,0% 10,8% 10,2% 5,9% 4,3% 2,6% 2,7% 2,6% 2,4% 2,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 1,4% 100,0% 108,4

Volumul pietei de vopsele decorative lavabile a fost de 108,4 milioane litri in 2012, in crestere cu 4% fata de anul 2011, cand inregistrase un volum de 104,7 milioane litri. Pe acest segment, cea mai mare cota de piata a avut-o Fabryo cu 17%, urmata de Policolor cu 14% si Deutek cu 12%.

80

Cote de piata vopsele decorative lavabile, valoare, 2007 2012: Companie Fabryo Policolor Deutek Kober Daw Benta Atlas Sarcom Druckfarben Dfa Sto Duraziv Trilak Azur National Paints Rangriz Baumit Akzo Nobel Vadova Vitex Astek Adeplast Novachrom Cesal Arcon Chimtitan Casa Lebada Loggia Henkel / Ceresit Sikkens Holchim Sniezka Altii Total mil. Euro Sursa: cercetare Interbiz 2007 14,2% 18,1% 11,9% 6,7% 8,8% 12,1% 3,9% 1,9% 3,7% 2,0% 2,0% 0,8% 0,6% 1,3% 0,5% 1,2% 0,3% 0,6% 0,5% 0,4% 0,9% 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 5,8% 100,0% 127,8 2008 17,4% 17,6% 11,9% 8,2% 8,2% 10,4% 3,7% 2,0% 4,2% 2,2% 0,7% 0,7% 0,6% 1,0% 0,8% 0,8% 0,4% 0,8% 0,5% 0,4% 0,8% 0,4% 0,6% 0,4% 0,5% 4,8% 100,0% 137,6 2009 19,2% 16,0% 11,6% 9,3% 8,5% 9,9% 4,0% 2,2% 3,8% 2,2% 0,7% 0,5% 0,7% 0,8% 1,4% 0,9% 0,7% 0,8% 0,1% 0,5% 0,4% 0,7% 0,3% 0,4% 0,3% 0,1% 0,6% 3,4% 100,0% 111,1 2010 19,3% 14,0% 12,0% 9,8% 9,2% 9,5% 3,6% 2,5% 0,4% 3,7% 0,5% 2,2% 1,0% 0,6% 0,6% 0,8% 1,4% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,5% 0,3% 0,6% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,1% 0,6% 2,4% 100,0% 106,9 2011 17,6% 14,1% 12,5% 10,3% 9,7% 8,3% 3,3% 2,5% 2,4% 3,7% 1,3% 2,1% 1,0% 0,8% 0,7% 0,9% 1,4% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,2% 1,7% 100,0% 112,1 2012 17,4% 14,9% 13,3% 9,4% 10,6% 6,8% 3,2% 2,4% 2,3% 3,8% 1,8% 2,0% 0,9% 0,7% 0,8% 0,9% 1,7% 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 1,2% 100,0% 108,4

Valoarea pietei de vopsele decorative lavabile a fost de 108,4 milioane euro in 2012, inregistrand o scadere usoara de 3% fata de valoarea de 112,1 milioane de euro din 2011.

81

Pe acest segment, cea mai mare cota de piata a avut-o Fabryo cu 17%, urmata de Policolor cu 15% si Deutek cu 13%. Structura vanzarilor, pe tipuri de lacuri si vopsele si pe canale de distributie, 2009 - 2011 Datorita caracteristicilor pe care le au, vopselele si tencuielile decorative sunt utilizate in special in sectorul constructiilor de cladiri, atat rezidentiale (locuinte), cat si nerezidentiale (birouri, hoteluri, magazine, depozite, constructii industriale, constructii in sectorul energetic) si inregistreaza o cerere mare din partea firmelor de constructii din aceste sectoare.
Vanzarile de lacuri si vopsele, pe canale de distributie, 2011
Altele 5% Direct 20%

Distribuitori 52%

DiY 23%

Sursa: Adeplast In general, vopselele decorative lavabile de interior si exterior se comercializeaza in cutii de 2,5 15 litri. Emailurile si lacurile pentru retail sunt in special ambalate in cutii de 0,75 litri, iar tencuielile decorative in galeti de 25-30 kg. Aproximativ 23% din vopsele sunt vandute prin intermediul retelelor de bricolaj, acesta fiind canalul cu cea mai dinamica crestere. 1.4 Activitati principale

Introducere Emitentul este unul dintre principalii producatori si distribuitori romani de materiale de constructii pentru finisaje, care desfasoara activitati de producere si/sau distribuire de: Adezivi si mortare uscate: adezivi, gleturi, chituri de rostuit, mortare de tencuire, mortare de zidarie, mortare pentru asanare, sape pardoseli Polistiren: polistiren expandat, polistiren extrudat, perle polistiren Vopsele si tencuieli decorative: vopsele, amorse, grunduri

Activitatea de productie a Emitentului se desfasoara pe trei platforme industriale situate strategic din punct de vedere geografic, si anume in:

82

Oradea, St. Uzinelor nr. 3, Judetul Bihor. Platforma industriala este localizata la 50 de metri de soseaua de centura a Municipiului Oradea si la 250 metri de Soseaua Oradea Budapesta si include o fabrica de mortare uscate, o fabrica de vopsele si tencuieli decorative si o fabrica de polistiren expandat si grafitat. Platforma deserveste partea de vest a tarii si piete externe precum Ungaria, Austria sau Germania Ploiesti sat Corlatesti, nr. 214, Comuna Berceni, Judetul Prahova. Platforma industriala este localizata la 500 de metri de autostrada Bucuresti - Ploiesti si Soseaua de Centura a Municipiului Ploiesti si include o fabrica de mortare uscate, o fabrica de vopsele si tencuieli decorative si doua fabrici de productie pentru polistiren. Platforma deserveste partea de sud a tarii, livrarile catre statele din sudul Europei si alte piete, precum Liban. Roman - Sat Cordun, comuna Cordun, St. Adeplast nr. 1, nr. cadastral 51022, Judetul Neamt. Platforma industriala este localizata la 1 kilometru de orasul Roman si include o fabrica de mortare uscate si una de polistiren expandat si grafitat. Platforma deserveste intreaga zona de est si nord-est a tarii, dar si clientii din Republica Moldova sau Ucraina.

Cele trei platforme industriale in cadrul carora Emitentul isi desfasoara activitatea acopera in mod eficient teritoriul national si reprezinta o structura solida de dezvoltare pentru viitor spre alte piete. Pozitionarea acestor platforme ofera un avantaj competitiv Emitentului printr-o strategie flexibila de transport ce permite costuri de transport mai reduse si promptitudine mai ridicata fata de concurentii cu o singura platforma de productie in Romania.

Sursa: Adeplast

Produse si facilitati de productie Principalii indicatori ai facilitatilor de productie ale Adeplast sunt prezentati in continuare:

83

Platforma Oradea Capacitate/an Deschidere Investitii (mil EUR)

Fabrica

Descriere Cea mai veche fabrica a companiei. Extinsa in 2011 cu o noua linie de uscare a nisipului si cu alte echipamente Activitate complet automatizata, intreaga capacitate de productie este operata de 5 angajati Investitie noua si foarte moderna, produce atat polistiren expandat, cat si polistiren grafitat

Mortare uscate

250.000 tone/an

2004

3,98

Tencuieli si vopsele Polistiren expandat si grafitat

20.000 tone/an 700.000 metri cubi/an

2008

4,09

2013

3,14

Platforma Ploiesti - Corlatesti Fabrica Mortare uscate Polistiren expandat Descriere Extinsa si dezvoltata in 2010, 2011 si 2012 Prima facilitate de productie polistiren a companiei Linie de productie achizitionata in leasing de la Zentyss, in baza contractului de leasing financiar nr. 30031219 incheiat cu UniCredit Leasing si inclus in descrierea din Sectiunea 1.9 (Contracte importante), punctul D.1 (Contracte de leasing incheiate cu UniCredit Leasing) Investitie noua lansata in 2013 Capacitate/an Deschidere 450.000 tone/an 700.000 metri cubi/an Investitii (mil EUR) 13,02 3,95

2008 2011

Polistiren grafitat

150.000 metri cubi/an

2012

0,82

Tencuieli si vopsele

20.000 tone/an

2013

3,85

Platforma Roman - Cordun Fabrica Mortare uscate Polistiren expandat si grafitat Descriere Capacitate/an Deschidere 450.000 tone/an 700.000 metri cubi/an Investitii (mil EUR) 12,43

Investitie noua lansata in 2013 Investitie noua si foarte moderna, produce atat polistiren expandat, cat si polistiren grafitat
84

2013

2013

3,68

Compania detine o flota auto proprie, constituita din 42 camioane Volvo, 39 remorci, semi-remorci si cisterne, 3 autoutilitare si automobile pentru forta de vanzari (14 Dacia Duster, 18 Skoda, 3 Dacia Sandero). Obiectul de activitate principal al Emitentului conform CAEN este fabricarea mortarului (cod CAEN 2364). Principalele activitati ale Emitentului sunt prezentate in continuare: Productia adezivilor si mortarelor uscate, respectiv aprovizionarea cu materii prime si auxiliare, fabricarea produselor, ambalarea produselor finite pe liniile de fabricatie in saci, vrac sau in ambalaje mici si depozitarea produselor finite ambalate in saci si ambalaje mici.

Productie adezivi si mortare uscate ('000 tone)


300
250 200 150 259 266 276

221

215

100 50
0

2008

2009

2010

2011

2012

Sursa: Adeplast In perioada 2010-2012, volumul activitatilor de productie a adezivilor si mortarelor uscate executate in cadrul platformelor industriale de la Oradea si Ploiesti-Corlatesti a crescut cu un procent de 7%, de la 259.000 tone in 2010 la 276.000 tone in 2012. Facilitatea de productie aferenta platformei Roman a fost deschisa in martie 2013. Capacitatea totala de productie aferenta celor trei fabrici este de 1.150.000 tone pe an, ceea ce asigura capacitatea suficienta pentru extinderea viitoare a activitatii, dar si posibilitatea acoperirii cererii in lunile de varf ale activitatii in domeniul constructiei, ceea ce reprezinta un element esential pentru clienti. Productia produselor termo-fonoizolatoare din polistiren expandat, respectiv aprovizionarea materiilor prime si auxiliare necesare in procesul de fabricatie, activitati de urmarire a modificarii volumului granulelor din polistiren expandat sub actiunea presiunii si temperaturii aburului (preexpandare), insilozarea granulelor de polistiren preexpandate, activitati de presare-turnare pentru obtinerea produselor din polistiren sub forma de blocuri, operatiuni de debitare a blocurilor in placi de polistiren cu diferite grosimi realizate cu ajutorul instalatiei de debitare electrica, reciclarea integrala a produselor necorespunzatoare prin reintroducerea in circuitul tehnologic, activitati de maruntire a deseurilor, operatiuni de ambalare, inscriptionare, etichetare. Productia de polistiren a Companiei a inceput in septembrie 2011, odata cu deschiderea primei facilitati de productie pe platforma Ploiesti. In anii 2011-2012 aceasta activitate a inregistrat o crestere
85

semnificativa, volumul productiei de polistiren expandat fiind de trei ori mai mare in 2012 fata de 2011. Emitentul a achizitionat in leasing in 2012 liniile de productie pentru panouri de polistiren expandat grafitat detinute de compania Zentyss in Buzau, iar in 2013 a deschis alte doua fabrici de productie a polistirenului expandat si grafitat, la Oradea si Roman. Productia vopselelor si tencuielilor decorative, respectiv introducerea materiilor prime in silozuri, gestionarea accesarii retetelor de fabricatie, fabricarea produselor accesate si activitati de tratare a apei introduse in sistem; colorarea vopselelor lavabile de interior si de exterior si a tencuielilor decorative, respectiv: aprovizionarea cu materii prime si auxiliare, operatiuni de nuantare si dozare a colorantilor, utilizarea programelor software instalate pe masinile de mixat in vederea amestecarii cantitatii de materii prime. In anul 2012, volumul activitatilor de productie a vopselelor si tencuielilor decorative realizate pe platforma industriala de la Oradea a fost de 2.400 de tone, capacitatea totala de productie majorandu-se in 2013 la 40.000 de tone prin investitia nou lansata in august 2013 si complet automatizata. Din anul 2013 Adeplast are dreptul de a folosi in mod exclusiv pe teritoriul Romaniei si Bulgariei brandul Dfa. Activitatile secundare ale Adeplast includ: Prestari servicii: prestari servicii in domeniul constructiilor, pentru persoane fizice sau juridice, transport, alte activitati: Cercetare si proiectare: activitati de cercetare si testare in laborator, dezvoltare de produse noi, imbunatatiri de retete. Comert intern si extern: comert cu materiale de constructii, comert cu ridicata cu masini pentru constructii, intermedieri in comertul intermediar cu masini si echipamente industriale.

Un alt avantaj competitiv important al Societatii il reprezinta folosirea tehnologiei de varf si automatizarea facilitatilor de productie, ceea ce rezulta intr-o productivitate mult mai ridicata pe angajat in comparatie cu principalii concurenti, permitand o politica de preturi flexibila, adaptata cerintelor pietei. Mai jos prezentam vanzarile pe angajat pentru Adeplast si pentru principalii competitori (mii euro):
300
250 268 209

198

200 150
100 50 119

90

95

0 2009
Adeplast

2010

2011

Mediana top 13 competitori

Sursa: Adeplast

86

Clienti si canale de distributie Compania inregistreaza o structura foarte echilibrata a canalelor de distributie, care cuprinde: Comercianti cu ridicata Depozite Magazine de bricolaj: Dedeman, Praktiker, Baumax, Bricostore, Ambient, Hornbach, Mr. Bricolage. Comercianti cu amanuntul

Comerciantii cu ridicata reprezinta cel mai important canal de distributie al Companiei, avand o pondere medie de 40% din totalul vanzarilor in perioada 2010-2012. Depozitele reprezinta al doilea mare canal de distributie al Emitentului, reprezentand aproximativ un sfert din totalul vanzarilor in perioada 2010-2012. Vanzarile catre magazinele de bricolaj au fluctuat usor, de la 21% in 2010 la 18% in 2011 si la 23% in 2012. Vanzarea catre comerciantii cu amanuntul a reprezentat 12% din totalul vanzarilor in 2010, 15% in 2011 si 13% in 2012. Structura canalelor de distributie dupa vanzari in ultimii trei ani este prezentata in continuare:
100% 80%

12% 21% 26%

15%
18% 26%

13%
23%

60% 40%
20% 0%

25%

41%

41%

39%

2010 Comercianti cu ridicata Depozite

2011 Magazine bricolaj

2012 Comercianti cu amanuntul

Sursa: Adeplast Adeplast detine o baza de clienti diversificata. Nu exista o dependenta de un numar redus de clienti importanti. Astfel, in perioada 2010-2012 vanzarile catre cei mai importanti 10 clienti ai Emitentului au reprezentat un procent de numai 28%-35% din vanzarile totale ale companiei. Prezentam mai jos vanzarile in mii de euro pentru primii zece clienti si pentru restul clientilor Companiei:

87

50,000
40,000

30,000 20,000 10,000 9,448 2010 9,366 2011 Top 10 Clienti


Sursa: Adeplast

27,045 20,843
24,254

14,348 2012 Alti Clienti

In anul 2012, structura vanzarilor Companiei in functie de dimensiunea clientilor a fost urmatoarea: Furnizori Compania Adeplast detine o baza de furnizori echilibrata si diversificata, primii 10 furnizori avand o pondere de 53%-64% in totalul achizitiilor de la furnizori in perioada 2010-2012. Cei mai importanti furnizori ai Emitentului sunt producatorii de materii prime (in principal producatori de ciment) sau furnizorii de combustibili, precum: Holcim SA, Rompetrol Downstream STL, Syntos si Dow Europe. Portofoliu de produse Emitentul produce in prezent peste 50 de sortimente de materiale de constructii. Pornind de la productia initiala de adezivi si mortare uscate, de-a lungul timpului, in gama de produse a Emitentului s-au adaugat termosistemele, vopselele si tencuielile decorative si produsele pentru izolare termica si fonica, cum ar fi polistirenul expandat, cel extrudat si vata de sticla. Adezivi, gleturi si mortare uscate Adezivii sunt folositi pentru lucrari de faiantare si placari de gresie absorbanta si slab absorbanta din interior, in medii uscate, fara umiditate si caldura excesiva, pe suport rugos si stabil (tencuiala cu ciment si var, BCA, beton, sape pe baza de ciment etc). Gletul este folosit pentru finisarea suprafetelor interioare fara umezeala excesiva din beton, beton usor, tencuieli uscate pe baza de ciment, ciment-var, placi de ipsos. Este destinat obtinerii suprafetelor foarte fine si netede inainte de zugravire sau vopsire cu ulei. Ingredientul component Porus X, dezvoltat special pentru portofoliul de produse al Emitentului, asigura cresterea performantelor sistemului si definirea unor Clienti mari (>1.0 mil. EUR/client): 35% Clienti medii (0,1-1,0 mil. EUR/client): 43% Clienti mici (<0,1 mil. EUR/client): 22%

88

calitati specifice, precum si permeabilitatea crescuta la valori de apa si cresterea duratei de viata a suprafetei finisate. Mortarele sunt materiale de constructie constituite dintr-un amestec de var, nisip, apa, ciment sau ipsos etc., care se folosesc ca element de legatura intre materiale de constructie solide. Principalele produse: adezivi pentru placi ceramice folositi pentru lucrari de faiantare si placari de gresie la interior, in medii uscate, fara umiditate si caldura excesiva, pe suport mineral rugos si stabil (tencuiala cu ciment si var, BCA, beton, sape pe baza de ciment etc.); chituri pentru rostuit utilizate pentru umplerea rosturilor cu latime maxima cuprinsa intre 2 6 mm, ale placilor ceramice, gresie, marmura, piatra naturala (cu exceptia celei supuse ingalbenirii), gresogranit, gresie portelanata, pentru lucrari din interior sau exterior, expuse la temperaturi intre -20C si +80C, in medii umede sau uscate; mortare pentru zidarie folosite la zidirea cladirilor cu blocuri de BCA, blocuri de beton usor, caramida sau la zidirea peretilor din caramizi de sticla. De asemenea, mortarele pentru monolitizare sunt utilizate pentru ancorarea fundatiilor de masini, stalpi metalici si beton si pentru ancorarea partilor de sustinere a structurilor metalice si a utilajelor; mortare pentru tencuire utilizate pentru lucrari de finisare ale tencuielilor brute inaintea gletuirii sau a altor finisaje nobile, in interiorul sau exteriorul cladirilor, pentru finisarea tencuielilor brute ori pentru repararea tencuielilor brute fisurate si denivelate; gleturi pentru finisarea peretilor utilizate pentru finisarea suprafetelor interioare fara umezeala excesiva din beton, beton usor, tencuieli uscate pe baza de ciment, ciment-var, placi de ipsos. Se utilizeaza pentru obtinerea suprafetelor foarte fine si netede inainte de zugravire sau vopsire cu ulei; sape si pardoseli industriale (sape autonivelante, sape de ciment pentru interior si exterior, nisip pentru constructii) utilizate pentru egalizarea suprafetelor interioare sau exterioare si pentru lucrari de reparatii sau betonari pe spatii reduse. Nisipul pentru constructii este folosit in prepararea mortarelor de tencuire, a sapelor, mortarelor de zidarie, prin adaos de ciment si/sau var.

Piata de adezivi si mortare uscate a scazut usor in perioada 2010-2012, insa Compania si-a majorat cota de piata pe aceasta categorie principala de produse de la 17,4% in 2010 la 19,2% in 2012.

89

1600
1400

19.2%

19.5%
19.0%

1200
1000 800

18.5%

600
400

17.4%

17.6%

18.0%

17.5%
17.0%

200
0

1,404
2010 Piata (mii tone)

1,407
2011

1,401
16.5% 2012 Cota de piata Adeplast

Sursa: Adeplast Materiale termoizolante Materialele termoizolante din polistiren reprezinta o solutie globala pentru termoizolarea eficienta a cladirilor sau pentru ambalarea in siguranta a produselor. Materialul de termoizolatie este expandat si prelucrat in blocuri de spuma, panouri si componente matritate. Materialele termoizolante se utilizeaza sub forma de panouri termoizolante pentru fatade ventilate si fatade sistem ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul cladirilor). Principalele produse: placi din polistiren expandat ignifugat, sub forma de panouri termoizolante folosite pentru spatii cu incarcare statica ridicata, terase circulabile, sub pardoseli cu trafic mediu si greu si pentru pardoseala camerelor frigorifice; placi perimetrale din polistiren expandat injectat utilizat pentru izolarea peretilor si pardoselii de spatiile incalzite care se invecineaza cu pamantul. Placile sunt fabricate cu ajutorul automatelor de injectat EPS, suprafata pe o parte fiind prevazuta cu striatii pentru drenaj in structura romboidala; vata minerala/vata minerala bazaltica reprezinta un mijloc sigur, eficient si accesibil de izolare, oferind atat protectia impotriva zgomotului, impotriva incendiilor, cat si avantaje in economia de energie, avand toate caracteristicile reprezentative de izolare, cat si proprietatile mecanice. Proprietatile de izolare termica excelenta permit reducerea cheltuielilor de incalzire sau de racire a locuintelor; perle aditivate/neaditivate din polistiren expandat sunt utilizate pentru socluri si pardoseli, spatiul dintre pardoseli, acoperisuri si pardoseli de lemn, pentru lipirea directa a materialelor de pardoseala, soclurilor si pardoselilor, spatiului dintre pardoseli si acoperisuri si pardoseli din lemn, izolarea podurilor pe care nu se umbla si pentru izolarea acoperisurilor gudronate.

In perioada 2010-2012, piata de polistiren expandat a crescut semnificativ, inregistrand in 2012 o valoare de 4.251.000 metri cubi, fata de valoarea de 3.831.000 metri cubi din 2010. In acelasi ritm de crestere al

90

pietei, Compania si-a majorat cota de piata pe segmentul polistiren expandat cu 8 puncte procentuale, inregistrand o cota de piata de 10,1% in 2012.
4,500
4,000 3,500

10.1%

12.0%
10.0%

3,000 2,500
2,000 1,500

8.0%
6.0% 4.0%

1,000
500 0 2010 Piata (mii mc)

1.9% 0.0% 3,831


2.0%

3,673
2011

4,251
0.0% 2012

Cota de piata Adeplast

Sursa: Adeplast Pe langa produsele proprii, Compania distribuie si produse pentru izolare termica si fonica, cum ar fi vata de sticla si polistiren extrudat. Vopsele si tencuieli decorative Tencuiala decorativa este structurata, in relief, gata de aplicare, pe baza de rasini sintetice diluabile cu apa. Aceasta este lavabila, elastica, flexibila, hidroizolanta, permeabila la vapori, rezistenta la zgariere si lovire, foarte rezistenta la factorii agresivi ai mediului precum, ploaie, umiditate, variatii de temperatura, radiatii solare, poluare etc. Tencuiala decorativa structurata se utilizeaza pentru acoperiri decorative si finisaje cu efect deosebit in lucrari de interioare si exterioare. Se poate aplica usor pe orice tip de suprafete minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidarie sau gipscarton, intr-un singur strat. Suprafata suport pe care se aplica tencuiala trebuie sa fie uscata, desprafuita, plana si portanta. Eventualele proeminente vor fi indepartate. Suprafetele neomogene care prezinta substante oleaginoase sau de orice alt fel, care ar putea forma o pelicula daunatoare intre material si suport, trebuie tratate corespunzator. Principalele produse: tencuielile decorative structurate se utilizeaza pentru acoperiri decorative si finisaje cu efect deosebit in lucrari de interioare si exterioare. Se pot aplica pe orice tip de suprafete minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidarie, gipscarton etc. Produsele se livreaza gata colorate de catre producator in functie de optiunea beneficiarului, pe baza paletarului de culori al Emitentului sau este livrat la culoare alba si va fi nuantat la aplicare utilizandu-se paste de colorare; tencuielile decorative siliconice sunt lavabile, elastice, flexibile, hidroizolante cu proprietati hidrofobe si prezinta permeabilitate la vapori, rezistenta la zgariere si lovire, foarte rezistente la factorii agresivi ai mediului: ploaie, umiditate, variatii de temperatura, radiatii solare, poluare. Acestea se utilizeaza pentru acoperiri decorative si finisaje cu efect deosebit in lucrari de
91

interioare si exterioare. Se pot aplica pe orice tip de suprafete minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidarie, gipscarton, dar sunt recomandate si pentru cladiri istorice si monumente. Produsul se livreaza gata colorat de catre producator in functie de optiunea beneficiarului, pe baza paletarului de culori al Emitentului sau este livrat la culoare alba si va fi nuantat la aplicare utilizandu-se paste de colorare; vopsele albe, pe baza de dispersie, folosite pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe baza de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton, precum si pentru acoperirea suprafetelor care au fost prelucrate cu vopsele in dispersie sau tapetate, cu portanta necesara, in scopul asigurarii unui finisaj cu un grad de alb ridicat. Vopselele albe sunt destinate in special pentru finisarea cu o mare productivitate a suprafetelor interioare ale constructiilor civile; amorse, punti de aderenta utilizate pentru tratarea suporturilor minerale cu scopul reducerii si omogenizarii capacitatii lor de absorbtie, in cazul suporturilor cu reparatii locale, pentru reglarea absorbtiei si in scopul imbunatatirii aderentei.

In perioada 2010-2012, piata de vopsele si tencuieli decorative a crescut usor, la o rata anuala compusa de crestere de 3%. Cota de piata a Companiei detinuta pe segmentul de vopsele si kituri s-a diminuat usor, de la 1,1% in 2010 la 0,7% in 2012.
120
100

1.1%

1.2%
1.0%

0.8%
80
60 40 20

0.7%

0.8%
0.6% 0.4% 0.2%

101
0 2010 Piata (mil litri)

105
2011

108
0.0% 2012

Cota de piata Adeplast

Sursa: Adeplast In primul trimestru al anului 2013 Emitentul a incheiat cu Dfa Tec SRL un contract de vanzarecumparare stocuri si un contract de sublicenta pentru marca Dfa detinuta de Meffert AG Farbwerke, in vederea fabricarii si vanzarii produselor Dfa pe pietele din Romania si Bulgaria. In prima faza, produsele premium marca Dfa vor fi importate din Germania de la fabricile grupului Meffert iar in contrapartida, Emitentul va produce pentru Meffert, sub brand privat, mortare, adezivi si polistiren pentru pietele din Germania, Ungaria si Ucraina. Produsele Dfa vor fi produse de Emitent la fabrica de vopsele si tencuieli decorative de la Oradea si Ploiesti-Corlatesti. Principalele categorii de produse, marca Dfa, sunt: Vopsele pentru interior/exterior folosite pentru: vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe baza de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton; vopsirea tuturor suporturilor minerale exterioare noi pe baza de ciment, tencuite;

92

renovarea suprafetelor acoperite cu vopsele in dispersie sau tencuieli decorative; acoperirea suprafetelor care au fost prelucrate cu vopsele in dispersie sau tapetate. Amorse folosite pentru: tratarea suporturilor minerale cu scopul reducerii si omogenizarii capacitatii lor de absorbtie; reglarea absorbtiei si in scopul imbunatatirii aderentei; eliminarea uscarii cu pete a vopselelor. Silicon pentru lucrari de renovare Tencuieli decorative folosite pentru acoperiri decorative si finisaje cu efect deosebit in lucrari de interioare si exterioare. Mortare uscate si polistiren utilizate pentru:

lucrari de izolare termica si fonica cu polistiren expandat si extrudat pentru fatade, precum si pentru lipirea ornamentelor din polistiren sau poliuretan rigid, in interiorul sau exteriorul cladirilor; lucrari de finisare ale tencuielilor minerale pe baza de ciment si ciment-var exterioare sau interioare, precum si pe alte suporturi minerale. 1.5 Gleturi de finisaj si de incarcare Lazuri si lacuri folosite pentru lacuirea lemnului la mobila, usi, lambrisari din lemn etc. Produse antimucegai. Informatii privind tendintele

I. Cel mai important eveniment care este de asteptat sa influenteze evolutia viitoare a Companiei este implementarea si lansarea proiectului de constructie a unei unitati de productie de vata minerala bazaltica pe platforma Corlatesti - Ploiesti. Se estimeaza ca proiectul sa aiba un impact pozitiv notabil asupra rezultatelor financiare ale Companiei. Proiectul presupune constructia unei fabrici pentru productia de vata minerala bazaltica, a dotarii cu infrastructura si instalatiile necesare (electrice si mecanice), precum si achizitionarea si instalarea de echipamente pentru fabricarea vatei minerale bazaltice. Acest aspect este abordat separat in Partea a II-a a prezentului Prospect (Informatii despre Oferta), subpunctul 6.1 (Temeiul Ofertei si utilizarea fondurilor rezultate din Oferta). Proiectul descris mai sus se va finanta din fondurile obtinute in urma Ofertei descrise in prezentul document si finantare bancara. II. Emitentul a solicitat finantare in cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 1680/2008 al carei obiectiv este dezvoltarea regionala prin stimularea realizarii de investitii si a crearii de noi locuri de munca. Aceasta prevede acordarea de ajutoare de stat regionale in toate domeniile de activitate, mai putin in cele exceptate prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 800/2008. Potrivit Emitentului, conform prevederilor H.G. nr. 1680/2008 schema de ajutor de stat este aplicabila Emitentului, intrucat investitia vizata va fi realizata in Romania, pe terenul in suprafata de aproximativ 5 ha situat in comuna Berceni, sat Corlatesti, jud. Prahova si reprezinta o investitie initiala cu o valoare care se incadreaza intre 10 si 20 de milioane de Euro, echivalent in lei, si creeaza minim 100 de noi locuri de munca ca urmare a realizarii investitiei initiale. Investitia include si infrastructura aditionala necesara pentru implementarea proiectului (ex. utilitati). Potrivit estimarilor Emitentului, proiectul va genera 115 noi locuri de munca incepand cu ianuarie 2015, necesare in cadrul procesului de productie in vederea realizarii vatei minerale bazaltice.
93

Valoarea totala a investitiei conform estimarilor realizate in cadrul devizului general de catre Emitent se ridica la 19.468 mii Euro, dintre care subventia de stat in cadrul schemei de ajutor de stat este in suma de aproximativ 7,3 milioane euro, reprezentand 37% din valoarea totala a proiectului. In vederea acordarii ajutorului de stat, in luna iulie 2013 Emitentul a inaintat o cerere de finantare in acest scop, insotita de documentatia aferenta. Ulterior obtinerii acordului de finantare, Emitentul are obligatia sa transmita Ministerului Economiei si Finantelor anual, timp de 5 ani de la finalizarea investitiei, o raportare privind incadrarea in indicatorii stabiliti in perioada de implementare de HG 1680 (cel mai important dintre acestia fiind volumul contributiilor la bugetul statului si bugetele locale, asumat pentru proiect in cadrul aplicatiei depuse). In cazul in care cererea de acordare a ajutorului de stat este aprobata, Emitentul va aloca o parte din fondurile obtinute din Oferta descrisa in prezentul document pentru contracte de achizitii de marci si portofolii de clienti de la companii din piata ce activeaza in industria Emitentului si pentru optimizarea capitalului de lucru. 1.6 1.6.1 Neopor In anul 2012, BASF, grup lider mondial in domeniul chimic, a incheiat un parteneriat cu Adeplast, prin care compania poate folosi marca Neopor a BASF, in Romania, Ungaria si Republica Moldova, pe produse proprii Adeplast create pe baza de Neopor. Mai exact, in baza acestui contract, pe toate pachetele cu polistiren expandat grafitat pe baza de Neopor ale Adeplast si pe care Adeplast le pune pe piata sub numele GrafiPlast, va fi inscriptionat fie mesajul Made of Neopor, provided by BASF, fie mesajul Neopor, provided by BASF, in ambele cazuri ca o certificare a materiei prime folosite pentru producerea lor si ca o subliniere a parteneriatului cu grupul BASF. Contractul cu BASF are o valabilitate de 5 ani, cu posibilitatea de reinnoire automata pentru o perioada de 1 an. Polistirenul expandabil (prescurtat EPS) a fost descoperit in urma cu peste 60 de ani de catre grupul BASF, lider in domeniul industriei chimice. Sub brandul Styropor, al carui titular este BSF, EPS reprezinta chiar si astazi solutia globala pentru termoizolarea eficienta a cladirilor sau pentru ambalarea in siguranta a produselor. In anul 1995, BASF a obtinut brevetul de inventie pentru Neopor, o noua gama de produse prin care BASF a continuat si a imbunatatit performantele gamei Styropor. Noul material de termoizolatie este expandat si prelucrat in blocuri de spuma, panouri si componente matritate. In cazul Neopor, in amestecul de materii prime a fost adaugat grafit. Acesta absoarbe si reflecta radiatia caldurii si imbunatateste cu pana la 20% performanta de termoizolare a EPS. Neopor este format din granule mici, negre de polistiren (EPS) care contin agent de expandare; aceasta materie prima unica este apoi procesata in materiale termoizolante pentru o gama larga de aplicatii. Materialele termoizolante produse din Neopor ofera o capacitate mai mare de termoizolatie si un consum cu pana la 50% mai mic de materii prime decat EPS conventional. In acest mod, produsele au un impact mai redus asupra mediului inconjurator si un pret mai redus pentru consumatorul final. Materialele ecologice Neopor contin celule de aer care garanteaza conservarea conductivitatii tehnice de-a lungul perioadei de viata a unei constructii. Materialele izolante realizate din polistiren expandat (EPS) cu granule Neopor sunt rezistente la imbatranire si degradare, precum si foarte solide si stabile Cercetare si dezvoltare, produse noi Produse

94

dimensional. Datorita acestor proprietati, sistemele cu Neopor ofera o termoizolare de lunga durata si siguranta permanenta. Produsele Adeplast GRAFIPLAST cu Neopor se prezinta in doua variante de rezistenta la compresiune: EPS80GR si EPS100GR. Se utilizeaza sub forma de panouri termoizolante pentru: fatade ventilate, fatade sistem ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul cladirilor). Grosimi de taiere [mm]: n conformitate cu SR EN823 placile se pot taia la 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm. PorusX Adeplast a lansat o gama inovatoare de produse pe piata romaneasca ce contine ingredientul PorusX, special creat pentru particularitati deosebite conferite produselor. Astfel, acest ingredient are capacitatea de a impermeabiliza, mentinand porozitatea suprafetei, insa reducand semnificativ absorbtia apei. Ingredientul PorusX, regasit n mod exclusiv in produsele din gama profesionala ADEPLAST, asigura proprietati definitorii ce individualizeaza aceasta gama in raport cu celelalte produse aflate pe piata: Rezistenta la apa: produsele asigura hidrofobizarea suprafetelor pe care su nt aplicate (efectul de perla); Permeabilitatea crescuta la vapori de apa: peretele respira; Durabilitatea: creste durata de viata a suprafetei. Componentele gamei: AERIA STONE cu PORUS X; AERIA cu PORUS X - VOPSEA PENTRU INTERIOR; AERIA cu PORUS X - VOPSEA PENTRU EXTERIOR; AERIA PLAST cu PORUS X - TENCUIALA DECORATIVA; Gleturi pe baza de ipsos si ciment. Dfa In primul trimestru al anului 2013, Emitentul a incheiat cu Dfa Tec SRL un contract de vanzarecumparare stocuri si un contract de sublicenta pentru marca Dfa detinuta de Meffert AG Farbwerke in vederea fabricarii si vanzarii produselor marca Dfa pe pietele din Romania si Bulgaria. In prima faza, produsele premium marca Dfa vor fi importate din Germania de la fabricile grupului Meffert iar in contrapartida, Emitentul va produce pentru Meffert, sub brand privat, mortare, adezivi si polistiren pentru pietele din Germania, Ungaria si Ucraina. Adeplast a primit licenta de marca pentru brand-ul international Dfa nr. 847642, in baza unui contract de sub-licenta incheiat de Adeplast cu Dfa Tec SRL in data de 28 februarie 2013. Licenta este exclusiva, limitata la pietele din Romania si Bulgaria si acordata pentru un termen de 3 ani (adica, pana la data de 1 martie 2016). Ulterior expirarii acestei sub-licente, Adeplast va putea continua folosirea brand-ului Dfa, in mod exclusiv, in aceleasi teritorii (Romania si Bulgaria), pe o perioada nedeterminata, in baza
95

contractului de licenta incheiat cu Meffert AG Farbwerke in data de 28 februarie 2013 si care va incepe sa-si produca efectele la expirarea sub-licentei. Produsele Dfa vor fi produse de Emitent la fabrica de vopsele si tencuieli decorative de la Oradea si Ploiesti-Corlatesti. Principalele categorii de produse, marca Dfa, sunt cele enumerate la pagina 92 de mai sus. 1.6.2 Controlul calitatii si cercetare-dezvoltare

Emitentul a implementat sistemul de management integrat in conformitate cu standardele ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001. Pentru realizarea produselor conform cu cerintele prescrise (fise tehnice, standarde, reglementari legale, etc), Compania dispune de infrastructura necesara a carei mentenanta preventiva se realizeaza conform Planului anual de mentenanta. Documentele de baza ale controlului procesului de fabricatie sunt: Standardele de produs si Fisele de produs, care determina fundamental procesele tehnologice. Inspectiile si incercarile de executat in cursul proceselor sunt continute in procedura Monitorizare si masurare a Companiei. In cursul fabricatiei, verificarile pe flux ale produsului se realizeaza in laboratoare conform Programului de verificare pentru produse finite/materii prime. La fiecare loc de munca isi desfasoara activitatea numai personalul care are pregatirea necesara prescrisa locului de munca respectiv, care a beneficiat de instruirea teoretica si practica, astfel incat sa-si poata efectua lucrul cu pregatirea corespunzatoare. Controlul operational asupra activitatilor care au sau pot avea impact asupra mediului/sanatatii si securitatii ocupationale are loc prin respectarea prevederilor instructiunilor de lucru si a prevederilor SSO-SU de la locurile de munca. Automatizarea intr-un grad ridicat a procesului de productie contribuie la mentinerea standardului de calitate in conditiile unor cheltuieli de operare, intretinere si reparatii reduse. Compania dispune de laborator propriu cu dotari de ultima generatie in domeniul incercarilor materialelor pentru constructii destinat efectuarii unei game complete de incercari fizico-mecanice specifice. In laboratoarele de incercari fizico-mecanice de pe cele trei platforme din cadrul Societatii se realizeaza atat controlul calitativ al materiilor prime si al produselor fabricate, cat si activitati de cercetare pentru dezvoltarea portofoliului de produse, precum si pentru imbunatatirea caracteristicilor fizice, chimice si mecanice ale acestora in vederea cresterii performantei si lucrabilitatii produselor. Analizele din laborator se efectueaza conform metodelor de analiza prevazute de standardele in vigoare. Laboratoarele care realizeaza controlul mortarelor uscate au in dotare aparatura necesara pentru efectuarea analizelor si asigurarea calitatii produselor: - Cantar electronic: KERN; - Aparat de rupere prin compresie si incovoiere: CONTROLS; - Aparat de determinare a aderentei: DYNATEST; - Etuve: ITM AMIRO; HERAEUS; - Congelator: ARCTIC; - Aparat de determinare a modificarilor dimensionale; - Malaxor pentru mortare umede: Italia;
96

- Malaxor pentru mortare uscate; - Aparat de determinare a rezistentei la incovoiere: TONINDUSTRIE; - Aparat de determinare a rezistentei la soc: NUCLEON; - Aparat VICAT, Italia; - Set de site si ciururi, cu aparat de sitat ANALYSETTE; - Masa de soc: Italia; - Masa vibranta: TONI TECHNIK; - Masa de imprastiere: TESTING; - Aparat de determinare a rezistentei la abraziune: Italia; - Termometre; - Termobalanta KERN; - Baie ultrasonare Germania; - pH-metru Germania; - Camera climatica CLIMACEL; - Aparat de determinare a aerului inclus in mortare TESTING Germania. Laboratoarele de incercari fizico-mecanice executa pentru mortare uscate incercari si analize atat pentru materiile prime cat si pentru produsul finit. Controlul materiilor prime cuprinde urmatoarele: - Ciment, fier, var, calcita: analiza granulometrica cu ajutorul sitelor, - Ipsos: inceput si sfarsit de priza cu ajutorul aparatului Vicat; - Nisip umed: umiditatea cu ajutorul umidometrului. Toate laboratoarele din cadrul Companiei dispun de dotarea necesara pentru efectuarea verificarii materiei prime. Verificarea pe flux se realizeaza la toate produsele care contin ipsos pentru fiecare lot fabricat. Toate laboratoarele au in dotare aparatura necesara pentru realizarea apei de consistenta (masa de imprastiere), granulometriei (site si aparat de sitat), a inceputului si sfarsitului de priza (aparat Vicat) caracteristice pentru produsele pe baza de ipsos. Toate produsele finite sunt verificate conform Programelor de incercari. Produsele se verifica in functie de determinari: pe lot, lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Pentru controlul polistirenului expandat determinarile se efectueaza conform Programelor de incercare si se realizeaza atat controlul calitativ al materiilor prime cat si al produselor finite. Determinarile care se efectueaza in cadrul laboratorului sunt urmatoarele: Grosime; Lungime; Latime; Perpendicularitate; Planeitate; Rezistenta la incovoiere; Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete;
97

Efortul la compresiune la o deformare de 10%.

Laboratoarele au in dotare aparatura necesara pentru efectuarea analizelor si asigurarea calitatii produselor: Masina universala de testare 5kN, M350-5CT, Tecnoservice; Comparator mecanic cu cadran, UMF Bucuresti; Echer metalic; Mase etalon pentru verificare, Hirsch Gruppe; Greutati de lucru; Balanta tehnica Kern, Germania.

Pentru controlul vopselelor si tencuielilor decorative determinarile se efectueaza conform Programelor de incercare. Se realizeaza atat controlul calitativ al materiilor prime, cat si al produselor finite. Determinarile care se efectueaza in cadrul laboratorului sunt urmatoarele: densitate; pH; vascozitate; timp deschis; timp deschis extins; aderenta initiala; aderenta dupa imersie in apa; aderenta dupa actiunea caldurii; aderenta la temperatura ridicata; conductivitatea termica; permeabilitatea la vapori de apa; absorbtia de apa; durabilitatea.

Laboratoarele au in dotare aparatura necesara pentru efectuarea analizelor si asigurarea calitatii produselor: - Vascozimetru rotational BROOKFIELD; - Cantar electronic KERN, Germania; - Picnometru din inox ERICHSEN, Germania; - Termometru digital -50C +200C, Precision; - pH-metru digital, HANNA instruments; - Cantar electronic METTLER-TOLEDO, Elvetia; - Spectofotometru DATACOLOR; - Cabina de lumina cu lumina Daylight; - Incubator cu chituri de testare; - Baie de racire CLIFTON; - Hygrometru.
98

Verificarea constanta a materiilor prime, precum si a produselor finite n laboratorul propriu concura la pastrarea unor standarde inalte de calitate. De la data de 2 septembrie 2013, Emitentul a extins activitatea de cercetare-dezvoltare prin crearea unui departament specializat. Investitia legata de acest proiect va ajunge la aproximativ 200.000 euro. Prin acest departament Adeplast isi va imbunatati produsele si va aduce economii in retete. De asemenea, se vor dezolta noi produse care vor duce la dezvoltarea activitatii Companiei. 1.7 Patente si licente

In anul 2012 BASF, grup lider mondial in domeniul chimic, a incheiat un parteneriat cu Adeplast, prin care Compania poate folosi marca Neopor in Romania, Ungaria si Republica Moldova. In baza acestui contract, pe toate pachetele cu polistiren expandat grafitat pe baza de Neopor ale Adeplast, va fi inscriptionat, fie mesajul Made of Neopor, provided by BASF, fie mesajul Neopor, provided by BASF, in ambele cazuri ca o certificare a materiei prime folosite pentru producerea lor si ca o subliniere a parteneriatului cu grupul BASF. In primul trimestru al anului 2013, Emitentul a preluat licenta de productie a brandului german de vopsele Dfa detinut de Meffert, in vederea vanzarii produselor Dfa pe pietele din Romania si Bulgaria. Marca licentiata lui Adeplast prin contractul de sub-licenta incheiat de Adeplast cu Dfa Tec SRL la data de 28 februarie 2013, este marca nr. 847642, inregistrata la nivel international. Licenta este detinuta pe o perioada de 3 ani, adica, pana la data de 1 martie 2016 si este acordata in mod exclusiv. Taxa de licentiere consta in sume fixe (inclusiv o suma anuala pentru utilizarea marcii pentru produse uscate) si intr -o suma anuala variabila calculata prin aplicarea unui procent asupra cifrei de afaceri realizata de Adeplast din vanzarea produselor umedesub brand-ul Dfa, fara ca aceasta din urma sa poata fi mai mica de 100.000 euro + TVA (pe anii 2014 si 2015). Ulterior expirarii sub-licentei de la Dfa Tec SRL, Adeplast va putea continua folosirea brand-ului Dfa, in mod exclusiv, in aceleasi teritorii (Romania si Bulgaria), pe o perioada nedeterminata, in baza contractului de licenta incheiat cu Meffert AG Farbwerke in data de 28 februarie 2013, care va incepe sa-si produca efectele la expirarea sub-licentei. Taxa de licentiere va fi reprezentata dintr-o suma anuala fixa pentru utilizarea marcii pentru produse uscate si dintr-o suma anuala variabila calculata prin aplicarea unui procent asupra cifrei de afaceri realizate de Adeplast din vanzarea produselor umede sub brand-ul Dfa, fara ca aceasta suma sa fie mai mica de 100.000 euro. In prima faza, produsele premium marca Dfa vor fi importate din Germania de la fabricile grupului Meffert iar, in contrapartida, Emitentul va produce pentru Meffert, sub brand privat, mortare, adezivi si polistiren pentru pietele din Germania, Ungaria si Ucraina. Produsele Dfa vor fi produse de Emitent la fabrica de vopsele si tencuieli decorative de la Oradea si Ploiesti-Corlatesti. In 30 iulie 2013, Societatea a incheiat cu Schomburg GmbH & Co. KG ( Schomburg GmbH) un contract de licenta de marca si know-how. In baza contractului, Societatea primeste de la Schomburg licenta pentru utilizarea know-how-ului in vederea fabricarii produselor sub brand-urile Schomburg si a vanzarii acestora catre clientii de pe teritoriul Romaniei. Taxele de licenta datorate de Societate sunt taxa pentru licenta de marca, in valoare de 3% din cifra de afaceri anuala aferenta produselor Schomburg si taxa pentru fabricarea produselor pe baza know-how-ului acordat de licentiator, in concordanta cu cifrele de afaceri nete realizate de Societate cu produsele licentiate. Cele doua taxe trebuie sa insumeze o valoare de minim 25.000 Euro pe an. Contractul prevede in sarcina Societatii obligatia de plata a unei sume de 25.000 Euro pentru fiecare caz de incalcare a contractului. De asemenea, exista posibilitatea de incetare a

99

contractului de catre Schomburg (cu un preaviz de 3 luni) in cazul in care cifra de vanzari convenita pe un an calendaristic nu este realizata. Contractul este incheiat pentru un termen initial de 5 ani. Marci, desene si nume de domeniu Marci Societatea este titulara unui numar de 23 marci inregistrate pe cale nationala la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) si a 3 marci inregistrate la nivel comunitar la Oficiul de Armonizare in Piata Interna (OHIM). De asemenea, Societatea are depuse spre inregistrare la OSIM alte 7 marci nationale, marci care se afla in diverse stadii ale inregistrarii. Dintre marcile inregistrate de Societate la nivel national, notam umatoarele marci relevante pentru activitatea Societatii: i. Marca combinata avand elementul verbal Adeplast nr. 036811

Marca a fost depusa la inregistrare in data de 13 mai 1999 si inregistrata in numele Societatii pentru produse si servicii din clasele 2 (Vopsele pentru pereti), 19 (Materiale de constructie, mortare, gleturi), 35 (Afaceri comerciale, import-export, publicitate si reclama) si 39 (Ambalare, depozitare, distribuire marfa). Prin decizia OSIM nr. 1025550 inregistrata la Registratura Generala OSIM in data de 4 iunie 2009, s-a decis reinnoirea marcii pentru aceleasi clase de produse si servicii, durata de protectie a marcii astfel reinnoite fiind de 10 ani cu incepere de la 13 mai 2009. ii. Marca combinata avand elementul verbal Aeria nr. 121617

Marca a fost depusa la inregistrare in data de 28 mai 2012 si inregistrata in numele Societatii pentru produse si servicii din clasele 2 (Coloranti, lacuri si vopsele, produse pentru prevenirea coroziunii si a deteriorarii lemnului; materiale pentru vopsit; mordanti; rasini naturale in stare bruta; metale sub forma de foite si sub forma de folie sau pulbere pentru pictura, decoratiuni, tipografie si arta), 19 (Materiale de constructie nemetalice, asfalt, smoala si bitum; constructii nemetalice transpotabile) si 35 (Publicitate; conducerea si administrarea afacerilor; lucrari de birou). Durata de protectie a marcii este de 10 ani, incepand cu data depunerii spre inregistrare la OSIM. iii. Marca combinata avand elementul verbal PorusX nr. 121682

Marca a fost depusa la inregistrare in data de 28 mai 2012 si inregistrata in numele Societatii pentru produse si servicii din clasele 2 (Coloranti, lacuri si vopsele, produse pentru prevenirea coroziunii si a deteriorarii lemnului; materiale pentru vopsit; mordanti; rasini naturale in stare bruta; metale sub forma de foite si sub forma de folie sau pulbere pentru pictura, decoratiuni, tipografie si arta), 19 (Materiale de constructie nemetalice, asfalt, smoala si bitum; constructii nemetalice transportabile) si 35 (Publicitate; conducerea si administrarea afacerilor; lucrari de birou). Durata de protectie a marcii este de 10 ani, incepand cu data depunerii spre inregistrare la OSIM. Desene Societatea este titulara a unui model industrial cu titlul Siloz Mobil inregistrat pe cale nationala la OSIM sub nr. 018049, avand perioada de protectie 27 august 2007 27 august 2017. De asemenea, Societatea a depus spre inregistrare la OSIM prin cererea de inregistrare din data de 25 februarie 2013 alte 4 modele, toate privind grafica ambalajelor produselor. Cererea de inregistrare a acestor modele este in curs de examinare de catre OSIM.
100

Nume de domeniu Potrivit informatiilor publice din cadrul registrului numelor de domeniu .ro (ROTLD), SC Multistar Prod SRL (fostul nume al Societatii) este titulara numelui de domeniu adeplast.ro, inregistrat la registrul ROTLD incepand cu data de 25 ianuarie 2005. Alte drepturi de proprietate intelectuala Software tehnologic Societatea utilizeaza software ERP, folosit pentru gestiunea primara si software tehnologic, destinat gestionarii echipamentelor programabile din fiecare fabrica. Know-how Societatea foloseste in cadrul business-ului tehnologie nebrevetata (know-how) si a luat masuri in vederea asigurarii protectiei acestui know-how. Aceste masuri constau in inserarea unei clauze de confidentialitate in contractul individual de munca si a unor prevederi cuprinse in regulamentul intern al Societatii in acelasi sens. 1.8 1.8.1 AUTORIZATII SI ASPECTE DE MEDIU Aspecte generale legate de autorizatiile Societatii

In conformitate cu legislatia aplicabila si in functie de obiectul de activitate desfasurat, in vederea functionarii, societatile trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectiei mediului, sanatatii si securitatii in munca. Aceasta autorizare se face la momentul inregistrarii societatii la Registrul Comertului, in baza unei declaratii pe proprie raspundere. Pentru desfasurarea anumitor tipuri de activitati nu este necesara conform legii o autorizare suplimentara si societatea respectiva poate functiona in baza declaratiei pe proprie raspundere mentionate mai sus. Insa, pentru alte tipuri de activitati (in cazul de fata, productia de materiale de constructii) este necesara obtinerea separata a unora dintre autorizatiile generale (cum ar fi autorizatiile de mediu), direct de la autoritatile competente. In plus, alte autorizatii specifice activitatilor desfasurate sunt necesare Societatii pentru functionare, astfel cum sunt expuse mai jos. In principiu, Societatea are obligatia sa obtina autorizatiile necesare (generale si specifice) pentru fiecare sediu (i.e. sediu social si puncte de lucru) unde desfasoara activitati care in conformitate cu legea sunt supuse autorizarii. Societatea, unul dintre cei mai mari producatori de materiale de constructii din Romania, isi desfasoara activitatea de productie in 3 locatii pe teritoriul Romaniei (respectiv la sediul social si la doua sedii secundare) in cadrul a 3 platforme industriale, dupa cum urmeaza: (a) Platforma Corlatesti, situata la sediul social al Societatii din satul Corlatesti, comuna Berceni, Ploiesti, Judetul Prahova, care cuprinde: i) fabrica de mortare uscate, ii) fabrica de polistiren expandat, iii) fabrica de polistiren grafitat si iv) fabrica de vopsele si tencuieli decorative;

101

(b)

Platforma Oradea, situata la sediul secundar al Societatii din Str. Uzinelor, nr. 3, Oradea, Judetul Bihor, care cuprinde: i) fabrica de mortare uscate, ii) fabrica de vopsele si tencuieli decorative, iii) fabrica de polistiren; si Platforma Cordun, situata la sediul secundar al Societatii din satul Cordun, Comuna Cordun, str. Adeplast nr. 1, Judetul Neamt, care cuprinde: i) fabrica de mortare uscate si ii) fabrica de polistiren expandat si polistiren grafitat.

(c)

De asemenea, Societatea mai detine un punct de lucru in Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 235, Judetul Prahova unde, conform declaratiilor Societatii, nu se desfasoara momentan activitati. Sectiunile urmatoare contin o prezentare succinta atat a autorizatiilor generale, cat si a autorizatiilor specifice necesare Societatii pentru desfasurarea activitatilor sale. 1.8.2 Autorizatii generale

Operatiunile si activele Emitentului sunt supuse reglementarilor nationale si internationale cu privire la protectia mediului inconjurator si, de asemenea, ale celor cu privire la planurile de dezvoltare urbana si regionala. Deseori, aceste regulamente au un grad mare de complexitate si se modifica la intervale relativ scurte de timp. Cele mai importante probleme de mediu sunt cele legate de poluarea solului, contaminarea apei, deseuri si campuri electromagnetice. Cele mai importante reglementari aferente planurilor de dezvoltare ale municipiilor si regiunilor sunt cele legate de planurile de urbanism, autorizatiile de constructie si de mediu precum si drepturile de proprietate. Emitentul poate inregistra costuri suplimentare datorate reglementarilor nationale si internationale cu privire la protectia mediului inconjurator si planurilor de dezvoltare urbana si regionala noi sau existente, incluzand costuri legate de implementarea unor masuri cu caracter reparatoriu sau preventiv si de rezolvare a unor cereri de daune din partea unor terti. 1.8.3 Politica si obiectivele de mediu

Conducerea Companiei a stabilit politica in domeniul protectiei mediului ca parte integranta a politicii generale, avand in vedere actiunea planificata, eficienta si sustinuta, orientata spre implementarea managementului mediului in intreaga structura si in toate activitatile sale. Autorizarea din punct de vedere al protectiei mediului Platforma Corlatesti Activitatile desfasurate de Societate in cadrul platformei Corlatesti sunt autorizate din punct de vedere al protectiei mediului conform Autorizatiei de Mediu nr. PH -172 din 4 mai 2009, revizuita in data de 30 iulie 2012 si valabila pana la data de 4 mai 2019. Platforma Oradea Activitatile desfasurate de Societate in cadrul platformei Oradea sunt autorizate din punct de vedere al protectiei mediului conform Autorizatiei de Mediu nr. 150 din 23 aprilie 2009, revizuita in 15 iulie 2011 si in data de 5 septembrie 2013, valabila pana la 22 aprilie 2014. De asemenea, odata cu extinderea autorizatiei mentionate mai sus, Societatea a obtinut si autorizarea din punct de vedere al protectiei mediului, in vederea desfasurarii la terti a activitatilor de comert cu ridicata al combustibililor solizi,

102

lichizi si gazosi si al produselor derivate (cod CAEN rev 2: 4671) si de transporturi rutiere de marfuri (cod CAEN rev 2: 4941). Platforma Cordun In ceea ce priveste activitatile desfasurate in cadrul platformei Cordun, ce necesita autorizarea din punct de vedere a protectiei mediului, Societatea a obtinut Autorizatia de Mediu nr. 182 din data de 18 martie 2013, valabila pana la data de 18 martie 2023. Conform autorizatiilor de mediu enumerate mai sus, Societatea are obligatia de a respecta conditiile de protectie a mediului, de a monitoriza factorii de mediu, precum si conditiile ce tin de modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor si a substantelor periculoase (in cazul platformei Oradea), fara insa a prevedea programe de masuri speciale. 1.8.4 Autorizare din punct de vedere sanitar si al protectiei muncii

Autorizarea din punct de vedere sanitar pentru activitatile desfasurate de Societate in cadrul celor 3 platforme s-a realizat de catre Societate la momentul inregistrarii la Registrul Comertului a activitatilor respective in baza declaratiilor pe proprie raspundere prin care Societatea declara ca sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar. In plus, avand in vedere ca activitatea de fabricare a materialelor plastice in forme primare desfasurata in cadrul platformei Corlatesti este considerata o activitate cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, in conformitate cu legislatia aplicabila, Societatea a obtinut de la Directia de Sanatate Publica Prahova o autorizare separata, respectiv Notificarea de Certificare a Conformitatii nr. 11 din 5 octombrie 2011 care atesta conformitatea acestei activitati cu reglementarile in vigoare privind normele de igiena si sanatate publica specifice domeniului respectiv. Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru cele 3 platforme s-a realizat de catre Societate la momentul inregistrarii la Registrului Comertului a activitatilor respective, in baza declaratiilor pe proprie raspundere prin care Societatea declara ca sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul protectiei muncii. 1.8.5 Fise tehnice de securitate

Pentru substantele si preparatele chimice utilizate de Societate in activitatea sa si calificate conform prevederilor legale aplicabile ca fiind periculoase, Societatea a intocmit fise tehnice de securitate conform Regulamentului (EC) nr. 1907/2006 (REACH) si a elaborat proceduri privind modul de lucru cu astfel de substante si preparate chimice periculoase, precum si instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru activitatile in care sunt implicate asemenea substante si preparate chimice periculoase. 1.8.6 Autorizare din punct de vedere al securitatii la incendiu si alte obligatii privind securitatea la incendiu

1.8.6.1 Autorizare privind securitatea la incendiu In conformitate cu legislatia aplicablia, orice cladiri sau spatii amenajate in cladiri cu functiuni mixte, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp se supun avizarii (pe perioada constructiei) si autorizarii (pentru functionare) privind securitatea la incendiu.

103

Platforma Corlatesti Societatea detine Autorizatia de Securitate la Incendiu nr. 576 din 15 iunie 2009 emisa de autoritatile competente pentru fabrica de mortare din cadrul platformei Corlatesti. Pentru fabricile de materiale termoizolante, Societatea a obtinut Avizele de Securitate la Incendiu nr. 1189137 din 5 martie 2013 si nr. 1189286 din 14 septembrie 2012, necesare pe perioada constructiei pana la punerea in functiune a acestor fabrici ce vor necesita obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu. Societatea are obligatia sa detina avize/autorizatii de securitate la incendiu si pentru fabrica de vopsele si tencuieli decorative din cadrul platformei Corlatesti. Platforma Oradea Societatea a obtinut Autorizatia de Securiate la Incendiu nr. 1042/13/SU-BH din 9 august 2013 pentru fabrica de polistiren din cadrul platformei Oradea. Pentru celelalte fabrici din cadrul acestei platforme, respectiv pentru fabrica de mortare uscate si fabrica de vopsele si tencuieli decorative, Societatea are obligatia sa detina avize de securitate la incediu (pe perioada constructiei) si sa obtina la punerea in functiune a acestor fabrici, autorizatiile de securitate la incendiu. AVIZE Platforma Cordun Societatea a obtinut autorizatiile de securitate la incendiu pentru locatiile din cadrul platformei Cordun, respectiv Autorizatiile de Securitate la Incendiu nr. 1066/13/SU/NT din 8 iulie 2013 pentru fabrica de mortare uscate si constructiile anexe si nr. 1065/13/SU/NT din 5 iulie 2013 pentru fabrica de polistiren. 1.8.6.2 Alte obligatii privind securitatea la incendiu In conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul securitatii la incendiu, organizarea apararii impotriva incendiilor presupune ca, pe langa avizele/autorizatiile privind securitatea la incendiu, Societatea sa elaboreze, sa aprobe si sa difuzeze anumite documente specifice privind apararea impotriva incendiilor ce includ planuri de protectie impotriva incendiilor, respectiv (i) planul de evacuare a persoanelor in caz de incendiu, (ii) planul de depozitare si de evacuare a materialelor periculoase, (iii) planul de interventie precum si (iv) planul de evaluare a riscurilor in caz de incendiu. Astfel de planuri de protectie impotriva incendiilor trebuie sa fie elaborate si aprobate pentru toate fabricile din cadrul celor 3 platforme unde Societatea isi desfasoara activitatea de productie. 1.8.7 Autorizare din punct de vedere al gospodaririi apelor

Platforma Corlatesti Pentru platforma Corlatesti, acolo unde activitatea desfasurata de Societate impunea alimentarea cu apa precum si evacuarea apelor uzate (respectiv pentru fabrica de mortare uscate situata pe aceasta platforma), Societatea a obtinut autorizarea din punct de vedere al gospodaririi apelor conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 58 din data de 31 mai 2012, emisa de Autoritatea Nationala Apele Romane Prahova.

104

Platforma Oradea Societatea a obtinut Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 143 din 12 august 2013 pentru alimentarea cu apa si evacuarea de ape uzate pentru activitatile desfasurate pe amplasamentul platformei Oradea. Pe langa actele de reglementare in domeniul gospodaririi apelor mentionate mai sus, pentru a folosi in scopuri industriale apa din subteran pentru activitatea din cadrul platformei Oradea, Societatea a incheiat cu Administratia Nationala Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Crisuri Abonamentul de Utilizare/Exploatare a Resurselor de Apa nr. 378BH13 din 1 februarie 2013, valabil pana la 31 decembrie 2018. Platforma Cordun In ceea ce priveste platforma Cordun, avand in vedere necesitatea folosirii resurselor de apa in vederea desfasurarii activitatilor din cadrul fabricii de mortare uscate, precum si a fabricii de materiale termoizolante (polistiren), Societatea a obtinut Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 24 din 19 iunie 2013. De asemenea, in scopul utilizarii/exploatarii resurselor de apa pentru activitatile desfasurate in fabricile din cadrul platformei Cordun, Societatea a incheiat cu Administratia Nationala Apele RomaneAdministratia Bazinala de Apa Siret, abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. 3327 din 1 iulie 2013 valabil pana la sfarsitul anului 2013. 1.8.8 Licente de transport

Activitatea Societatii implica si transporturi rutiere internationale de marfuri precum, si activitati conexe transportului rutier. In acest scop, Societatea a obtinut Licenta nr. 0164460 din data de 21 ianuarie 2013 valabila pana la 6 iunie 2016 pentru transportul rutier international de marfuri, precum si Licenta pentru activitati conexe transportului rutier, respectiv activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost seria CI nr. 0005422, emisa la data de 29 ianuarie 2013 si valabila pana la data de 30 martie 2016. De asemenea, avand in vedere ca activitatea Societatii din cadrul platformei Oradea implica transporturi de substante periculoase, in conformitate cu prevederile legale, Societatea a desemnat un consilier de siguranta pentru transportul de marfuri periculoase, certificat de Ministerul Transporturilor din Romania ca avand competente in ceea ce priveste siguranta transportului privind respectivele categorii de substante periculoase transportate de Societate. 1.8.9 Obligatii aferente consumului energetic

In conformitate cu prevederile legale, operatorii economici care consum anual o cantitate anuala de energie cuprins ntre 200 i 1.000 tone echivalent petrol (toe) (respectiv, intre 2.326 MW si 11.630 MW) sunt obligati sa intocmeasc la fiecare 2 ani un audit energetic realizat de persoane autorizate, care sa stea la baza implementarii de masuri pentru imbunatatirea eficientei energetice. Platformele Corlatesti si Oradea Societatea a intocmit in anul 2011 auditul energetic pentru platformele Oradea si Corlatesti, iar in prezent Societatea reauditeaza din punct de vedere energetic fabricile din cadrul acestor platforme, in conformitate cu obligatiile sale legale.

105

Platforma Cordun In ceea ce priveste consumul energetic din cadrul plaformei Cordun, Societatea este in curs de efectuare a auditului energetic in conformitate cu obligatiile sale legale. 1.8.10 Verificari metrologice si ISCIR Conform informatiilor si declaratiei Societatii, echipamentele de masurare si/sau incercare existente in fabricile situate in cadrul celor 3 platforme au verificarile metrologice in termen. Aceeasi este si situatia in ceea ce priveste instalatiile sub presiune, instalatiile de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil. Supravegherea tehnica a acestor echipamente in vederea functionarii in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice este efectuata de persoane autorizate de ISCIR (Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat). 1.8.11 Autorizari specifice In plus fata de autorizatiile generale, desfasurarea activitatilor de productie a materialelor de constructie impune obtinerea de catre Societate a unor autorizari/certificari specifice, dupa cum urmeaza: (a) Certificari de conformitate

Produsele Societatii sunt fabricate si introduse pe piata in conformitate cu prevederile legale aplicabile, respectiv Hotararea de Guvern nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii. Respectiv, produsele fabricate si introduse pe piata de Societate pot satisface conditiile esentiale ale constructiilor prevazute de legislatie, daca si unde constructiile respective fac obiectul unor reglementari continand astfel de cerinte, respectiv: rezistenta mecanica si stabilitate, securitate la incendiu, igiena, sanatate si protectia mediului, siguranta in exploatare, protectie impotriva zgomotului, economie de energie si izolare termica. Conformitatea produselor pentru constructii fabricate si puse pe piata de Societate este evaluata in raport cu specificatiile tehnice armonizate, utilizandu-se sisteme de atestare a conformitii alcatuite pe baza unor metode de control si evaluare specifice acestui domeniu. Astfel, produsele Societatii detin certificari emise de catre S.C. AEROQ S.A., organism de certificare in domeniul produselor pentru constructii notificat de Comisia Europeana sub nr. 1840/2007 conform Directivei 89/106/CEE, care atesta conformitatea acestor produse cu standardele romane care transpun standardele europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii. Certificarile de conformitate sunt date pe o perioada de 3 ani, ce va expira in urmatorii doi ani. Societatea are obligatia sa se recertifice in ceea ce priveste conformitatea produselor respective cu standardele romane care transpun standardele europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii. (b) Certificarea implementarii sistemelor de management al calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale Platformele Corlatesti si Oradea Societatea a implementat standarde de management al calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale in ceea ce priveste desfasurarea activitatilor de fabricare si desfacere de mortare uscate, adezivi, gleturi, sape si chituri de rostuit, vopsele lavabile si tencuieli decorative, polistiren expandat din cadrul platformelor Corlatesti si Oradea. Implementarea acestor standarde este certificata de TUV Rheinland Romania (organism de certificare autorizat) conform certificatului nr. TRR 100 20263 valabil pana la 5 mai 2015 ce atesta implementarea cerintelor standardului de management al calitatii (SR EN
106

ISO 9001:2008), certificatului nr. TRR 110 0209 valabil pana la 22 ianuarie 2015 ce atesta implementarea cerintelor standardului de management al mediului (ISO 14001:2005) si certificatului nr. TRR 126 0036 valabil pana la 1 februarie 2015 ce atesta implementarea cerintelor standardului de management al sanatatii si securitatii ocupationale (OHSAS 18001:2008). Valabilitatea acestor certificate este conditionata de supravegherea periodica si de reevaluarea completa a sistemelor de management la expirarea termenelor de valabilitate. Platforma Cordun In ceea ce priveste desfasurarea activitatilor de productie din cadrul plaformei Cordun, Societatea declara ca sistemele de management sunt in curs de implementare, fiind necesara o anumita perioada de functionare pentru obtinerea certficarilor care sa ateste implementarea acestor sisteme de management. 1.8.12 Probleme de mediu ce pot afecta activitatea Emitentului Contributii la Fondul de Mediu Datorita specificului activitatii sale cu un potential impact asupra mediului (cum ar fi spre exemplu, emisiile de poluanti in atmosfera), Societatea are obligatia sa plateasca periodic la Fondul de Mediu (fond destinat sustinerii si realizarii proiectelor si programelor pentru protectia mediului) contributiile determinate de legislatia aplicabila. Aceste contributii urmeaza regimul juridic al impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor sume datorate bugetului general consolidate. Societatea a confirmat ca toate contributiile necesare conform legislatiei catre Fondul de Mediu au fost efectuate conform Certificatului Fiscal nr. 242875 din data de 17 iulie 2013. Societatea va continua sa efectueze contributiile necesare la Fondul de Mediu in conformitate cu termenele prevazute de lege pentru fiecare tip de contributie. Programul de management de mediu pentru 2012-2013 aferent platformei Oradea cuprinde urmatoarele politici si angajamente: Politica si aspecte semnificative: identificarea si satisfacerea cerintelor partilor interesate, conformarea cu cerintele legale si alte cerinte din legislatia romana, cu reglementarile UE aplicabile protectiei mediului; Obiectiv: zero sanctiuni din partea autoritatilor de mediu; Tinta: identificarea tuturor prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile domeniului de activitate; Actiuni: actualizarea si difuzarea listei cu cerinte legale pe compartimente, instruirea semestriala cu cerintele legale aplicabile, realizarea unui exercitiu de simulare pentru verificarea capacitatii de raspuns la potentiale situatii de urgenta (EPS, statie carburanti, Vopsele), realizarea monitorizarii factorilor de mediu. Politica si aspecte semnificative: protejarea mediului inconjurtor, prevenirea poluarii/reducerea emisiilor, minimizarea impactului asupra mediului si apei pluviale nepoluate; Obiectiv: minimizarea impactului asupra mediului; Tinte: incadrarea in limite legale a emisiilor de gaze rezultate din procese (arderea gazului metan la uscator nisip, arderea gazului metan in CT de la EPS, gaze din proces tehnologic EPS), incadrarea in limite legale a pulberilor sedimentabile, mentinerea calitatii apei pluviale in parametrii admisi de NTPA 002/2005. Actiuni: realizarea reviziilor din cadrul programului de mentenanta, sistem filtrare, efectuarea mentenantei la utilajele de pe flux mortare uscate conform graficelor de mentenanta, inlocuire saci si mansoane filtrante, verificare tehnica a statiei de tratare ape uzate vopsele realizata de catre furnizor, instruire personal la exploatare statie epurare, curatarea caminelor si rigolelor de colectare apa pluviala de pe platforma de descarcare materii prime.
107

Politica si aspecte semnificative: conservarea resurselor naturale; Obiectiv: reducerea consumului de resurse materiale, combustibili si energie; Tinte: reducerea cu 2% a consumului de motorina utilizat de autovehicule, reducerea cu 2% a consumului energetic; Actiuni: Monitorizarea lunara a consumului de motorina pentru autovehicule. Politica si aspecte semnificative: recuperarea materiala si energetica a deseurilor; Obiectiv: cresterea cu 10% a gradului de recuperare materiala si energetica a deseurilor; Tinta: predarea si valorificarea deseurilor cu 10% mai mult ca in 2011 (prin agenti economici autorizati) pentru deseuri de lemn, metale, plastic, hartie si carton; Actiuni: respectarea disciplinei tehnologice pe fluxul de fabricatie, colectarea, depozitarea si valorificarea selectiva a deseurilor generate in urma activitatii organizatiei, respectarea programului de mentenanta la utilajele de pe fluxul de fabricatie, instruirea periodica a personalului direct implicat.

Programul de management de mediu pentru 2012-2013 aferent platformei Corlatesti - Ploiesti cuprinde urmatoarele politici si angajamente: Politica si aspecte semnificative: identificarea si satisfacerea cerintelor partilor interesate, conformarea cu cerintele legale si alte cerinte din legislatia romana, cu reglementarile UE aplicabile protectiei mediului; Obiectiv: zero sanctiuni din partea autoritatilor de mediu; Tinta: identificarea tuturor prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile domeniului de activitate; Actiuni: actualizarea si difuzarea listei cu cerinte legale pe compartimente, instruirea semestriala cu cerintele legale aplicabile, realizarea unui exercitiu de simulare pentru verificarea capacitatii de raspuns la potentiale situatii de urgenta, realizarea monitorizarii factorilor de mediu. Politica si aspecte semnificative: protejarea mediului inconjurator, prevenirea poluarii/reducerea emisiilor, aer nepoluat si ape pluviale nepoluate; Obiectiv: minimizarea impactului asupra mediului; Tinte: incadrarea in limite legale a emisiilor rezultate din procese (arderea combustibilului la centrala termica si la uscator nisip, din proces fabricatie EPS), incadrarea in limite legale a pulberilor sedimentabile, mentinerea calitatii apei pluviale in parametrii admisi de NTPA 002/2005; Actiuni: realizarea reviziilor din cadrul programului de mentenanta, sistem filtrare, efectuarea mentenantei la utilajele de pe flux mortare uscate conform graficelor de mentenanta, inlocuire saci si mansoane filtrante, optimizarea prin refacerea traseelor de reciclare a produselor finite cu ambalajul deteriorat-micsorarea emisiilor de noxe, montajul a doua detectoare de particule in GA uscator si/sau in aerul de combustie, micsorarea emisiilor de noxe si eficientizarea schimbului de saci filtranti, verificarea tehnica a statiei de epurare realizata de catre furnizor, instruire personal la exploatare statie epurare, curatarea caminelor si rigolelor de colectare a apei pluviale de pe platforma de descarcare a materiilor prime. Politica si aspecte semnificative: conservarea resurselor naturale; Obiectiv: reducerea consumului de resurse materiale, combustibili si energie; Tinte: reducerea cu 2% a consumului de motorina utilizat de autovehicule, reducerea cu 2% a consumului energetic; Actiuni: Monitorizarea lunara a consumului de motorina pentru autovehicule, mentenanta sistemului de la instalatiile de iluminat din interior si exterior prin montarea de senzori de lumina pe circuitele electrice, reproiectarea traseelor de alimentare a silozurilor de materii prime si semifabricate, relocarea traseelor de alimentare cu nisip de la sitele existente pentru eficientizarea consumurilor de energie electrica si gaz metan.
108

Politica si aspecte semnificative: recuperarea materiala si energetica a deseurilor; Obiectiv: cresterea cu 10% a gradului de recuperare materiala si energetica a deeurilor; Tinta: Predarea si valorificarea deseurilor cu 10% mai multe ca in 2011 (prin agenti economici autorizati) pentru deseuri de lemn, metale, plastic, hartie si carton; Actiuni: respectarea disciplinei tehnologice pe fluxul de fabricatie, colectarea, depozitarea si valorificarea selectiva a deseurilor generate in urma activitatii organizatiei, respectarea programului de mentenanta la utilajele de pe fluxul de fabricatie, instruirea periodica a personalului direct implicat.

Emitentul declara ca nu exista probleme de mediu care pot afecta utilizarea de catre Emitent a imobilizarilor sale corporale in afara celor prezentate in acest document. 1.9 A. Contracte importante CONTRACTE DE FINANTARE

Contracte de imprumut incheiate de Emitent Emitentul a incheiat 12 contracte de imprumut cu banci comerciale romanesti, respectiv 11 contracte cu UTB si unul cu Banca Transilvania S.A.. Aceste contracte au fost incheiate fie cu scopul de a finanta activitatea curenta a Emitentului, de a finanta anumite proiecte de investitii sau cu scopul de a refinanta credite ale Emitentului incheiate anterior cu Raiffeisen Bank S.A. De asemenea, Emitentul a contractat trei imprumuturi de la actionarul majoritar, Marcel Barbut. Potrivit declaratiei Emitentului, Emitentul are capacitatea si intentia de a efectua toate rambursarile in conformitate cu contractele de credit. Potrivit informatiilor puse la dispozitie de Emitent, acesta nu a primit nicio notificare de rambursare anticipata pentru neindeplinirea obligatiilor asumate, inclusiv in ceea ce priveste indicatorii financiari. Contracte de credit incheiate cu UniCredit Tiriac Bank S.A. (UTB) A.1 Contractul de credit nr. ORAD/82/2009 (de tip revolving) (Contractul de Credit 82)

Imprumutul a fost acordat Emitentului in baza hotararii AGEA nr. 16/08.12.2009, la data de 09.12.2009 si a fost modificat prin 14 acte aditionale. Valoarea totala initiala a creditului a fost de 5.900.000 EUR, valoare ce a fost majorata succesiv pana la suma de 10.900.000 EUR. Ultimul act aditional din data de 29.08.2013 la Contractul de Credit 82 va intra in vigoare la data la care vor fi indeplinite in mod cumulativ de catre Emitent urmatoarele conditii: (i) prezentarea unui certificat constatator recent eliberat de Registrul Comertului cu privire la situatia Emitentului, actionarilor si administratorilor acestuia si (ii) listarea Emitentului la BVB. Prin acest ultim act aditional s-au modificat anumiti termeni si conditii din acest contract de credit si au fost aprobate noi conditii, printre care: (i) dreptul Emitentului de a distribui integral sub forma de dividende, incepand cu anul 2014, profitul anual net, doar daca se indeplinesc conditiile impuse prin Contractul de Credit 82 cu modificarile ulterioare, inclusiv indicatorii financiari prevazuti in contractele de credit incheiate de Emitent cu UTB.
109

Platile dividendelor vor putea fi efectuate in numerar in limita a maximum 3 milioane EUR/an si daca fluxul de numerar al Emitentului va permite aceste plati. Orice dividend a carui plata excede 3 milioane de EUR sau depaseste limita fluxului de numerar se poate plati prin emitere de actiuni catre actionarii existenti. (ii) Emitentul si-a asumat obligatia de a mentine in structura actionariatului pe Marcel Barbut, cu un procent majoritar de peste 50%; in caz contrar, Emitentul va solicita acordul UTB.

Creditul a fost acordat pentru cheltuieli generale si emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/deschiderea de acreditive. Dobanda si dobanda penalizatoare Prin Contractul de Credit 82 s-a stabilit o dobanda de (i) EURIBOR O/N + 3,68% p.a. pentru utilizarile in EUR si ROBOR O/N + 2,85% p.a. pentru utilizarile in RON pentru sublimita pe cont curent, (ii) EURIBOR O/N + 10% p.a. pentru linia de trezorerie convertita in credit cash, (iii) EURIBOR 1M + 3,68% p.a. pentru utilizarile in EUR i ROBOR 1M+ 2,75% pentru utilizarile in RON pentru sublimita cu cereri de utilizare/ rambursare. Pentru neplata la termen a sumelor datorate in baza Contractului de Credit 82 s-a stabilit o dobanda penalizatoare ce se va calcula astfel: (i) EURIBOR O/N + 10% p.a. pentru utilizarile in EUR si (ii) ROBOR O/N + 10% p.a. pentru utilizarile in RON. Scadenta Creditul este scadent pe data de 06.12.2013 pentru utilizarile cu destinatie de cheltuieli generale si linie de trezorerie si pe data de 06.12.2014 pentru utilizarile aferente emiterii de scrisori de garantie bancara/deschiderii de acreditive. Garantii Contractul de credit este garantat cu: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) ipoteci imobiliare de rangul II pana la rangul VI asupra bunurilor imobile situate in Oradea, str. Uzinelor nr. 3, Judetul Bihor; ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise la UTB; contract de cesiune a creantelor si accesoriilor aferente; ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor aferente; cesiune a drepturilor rezultand din polite de asigurare (de tip toate riscurile); ipoteca mobiliara asupra stocurilor de marfuri, produse finite si bunuri situate in Oradea, str. Uzinelor nr. 3, Judetul Bihor si in Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova, parcela Cc270, tarla 28; ipoteca mobiliara asupra masinariilor si echipamentelor situate in Oradea, str. Uzinelor nr. 3, Judetul Bihor; bilet la ordin in alb emis de Emitent in favoarea UTB, avalizat de Marcel Barbut.

(vii) (viii)

Garantiile sunt prezentate in rezumat in Sectiunea Garantii de mai jos. Soldul creditului este de 10.719.553 EUR la 30 iunie 2013.

110

A.2

Contractul de credit nr. ORAD/83/2009 (Contractul de Credit 83)

Contractul de Credit 83 a fost aprobat prin hotararea AGEA nr. 16/08.12.2009, semnat la data de 09.12.2009 si modificat prin 5 acte aditionale. Valoarea totala a creditului este de 6.773.000 EUR. Ultimul act aditional din data de 29.08.2013 la Contractul de Credit 83 va intra in vigoare la data la care vor fi indeplinite in mod cumulativ de catre Emitent urmatoarele conditii: (i) prezentarea unui certificat constatator recent eliberat de Registrul Comertului cu privire la situatia Emitentului, actionarilor si administratorilor acestuia si (ii) listarea Emitentului la BVB. Prin acest ultim act aditional s-au modificat anumiti termeni si conditii din acest contract de credit si au fost aprobate noi conditii, identice cu cele descrise la Contractul de Credit 82 mentionat la subsectiunea A1 de mai sus. Creditul a fost acordat pentru refinantarea creditului acordat Emitentului de Raiffeisen Bank S.A. in baza contractului de credit nr. 00571/04.02.2008, partea utilizata in EUR, avand ca si scop investitii in fabrica din Oradea, str. Uzinelor nr.3, Judetul Bihor.

Dobanda si dobanda penalizatoare Prin Contractul de Credit 83 s-a stabilit o dobanda de EURIBOR 1M + 3% p.a.. Pentru neplata la termen a sumelor datorate in baza Contractului de Credit 83 s-a stabilit o dobanda penalizatoare ce se va calcula astfel: EURIBOR 1M + 10% p.a.. Scadenta Creditul este scadent n decembrie 2016. Garantii Contractul de credit este garantat cu: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) ipoteci imobiliare de rangul I asupra bunurilor imobile situate in Oradea, str. Uzinelor nr. 3, Judetul Bihor inscrise in cartile funciare nr. 150729, 150366, 152815, 150689, 150401, 150450; ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise la UTB; contract de cesiune a creantelor si accesoriilor aferente; ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor aferente; cesiune a drepturilor rezultand din polite de asigurare (de tip toate riscurile); ipoteca mobiliara asupra masinariilor si echipamentelor situate in Oradea, str. Uzinelor nr. 3, Judetul Bihor; bilet la ordin in alb emis de Emitent in favoarea UTB, avalizat de Marcel Barbut.

Garantiile sunt prezentate in rezumat in Sectiunea Garantii de mai jos. Soldul creditului este de 3.386.500 EUR la data de 30 iunie 2013. A.3 Contractul de credit nr. ORAD/84/2009 (Contractul de Credit 84)

Contractul de Credit 84 a fost aprobat prin hotararea AGEA nr. 16/08.12.2009, semnat la data de 09.12.2009 si modificat prin 5 acte aditionale. Valoarea totala a creditului este de 6.494.604,65 EUR.
111

Ultimul act aditional din data de 29.08.2013 la Contractul de Credit 84 va intra in vigoare la data la care vor fi indeplinite in mod cumulativ de catre Emitent urmatoarele conditii: (i) prezentarea unui certificat constatator recent eliberat de Registrul Comertului cu privire la situatia Emitentului, actionarilor si administratorilor acestuia si (ii) listarea Emitentului la BVB. Prin acest ultim act aditional s-au modificat anumiti termeni si conditii din acest contract de credit si au fost aprobate noi conditii, identice cu cele descrise la Contractul de Credit 82 mentionat la subsectiunea A.1 de mai sus. Creditul a fost acordat pentru refinantarea creditului acordat Emitentului de Raiffeisen Bank S.A. in baza contractului de credit nr. 00571/04.02.2008, partea utilizata in RON, avand ca si scop investitii in fabrica din Corlatesti, Judetul Prahova. Dobanda si dobanda penalizatoare Prin Contractul de Credit 84 s-a stabilit o dobanda de EURIBOR 1M + 3% p.a.. Pentru neplata la termen a sumelor datorate in baza Contractului de Credit 84 s-a stabilit o dobanda penalizatoare ce se va calcula astfel: EURIBOR 1M + 10% p.a.. Scadenta Creditul este scadent n decembrie 2016. Garantii Contractul de credit este garantat cu: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) ipoteca imobiliara de rangul I asupra bunurilor imobile situate in Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova, parcela Cc270, tarla 28; ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise la UTB; contract de cesiune a creantelor si accesoriilor aferente; ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor aferente; cesiune a drepturilor rezultand din polite de asigurare (de tip toate riscurile); ipoteca mobiliara asupra masinariilor si echipamentelor situate in Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova, parcela Cc270, tarla 28; bilet la ordin in alb emis de Emitent in favoarea UTB, avalizat de Marcel Barbut.

Garantiile sunt prezentate in rezumat in Sectiunea Garantii de mai jos. Soldul creditului este de 3.247.302 EUR la data de 30 iunie 2013. A.4 Contractul de credit nr. ORAD/85/2009 (Contractul de Credit 85)

Contractul de Credit 85 a fost aprobat prin AGEA nr. 16/08.12.2009, a fost ncheiat la data de 09.12.2009 si modificat prin 4 acte aditionale. Valoarea totala a creditului este de 831.000 EUR. Ultimul act aditional din data de 29.08.2013 la Contractul de Credit 85 va intra in vigoare la data la care vor fi indeplinite in mod cumulativ de catre Emitent urmatoarele conditii: (i) prezentarea unui certificat constatator recent eliberat de Registrul Comertului cu privire la situatia Emitentului, actionarilor si administratorilor acestuia si (ii) listarea Emitentului la BVB.

112

Prin acest ultim act aditional s-au modificat anumiti termeni si conditii din acest contract de credit si au fost aprobate noi conditii, identice cu cele descrise la Contractul de Credit 82 mentionat in subsectiunea A.1 de mai sus. Creditul a fost acordat pentru refinantarea sumelor platite de Emitent din surse proprii si finantarea a maxim 80% (fara TVA) din valoarea de achizitie a sistemelor de colorare. Dobanda si dobanda penalizatoare In ceea ce priveste dobanda, prin Contractul de Credit 85 s-a stabilit o dobanda de EURIBOR 1M + 3% p.a.. Pentru neplata la termen a sumelor datorate in baza Contractului de Credit 85 s-a stabilit o dobanda penalizatoare ce se va calcula astfel: EURIBOR 1M + 10% p.a.. Scadenta Creditul este scadent in decembrie 2014. Garantii Contractul de credit este garantat cu: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) ipoteca imobiliara de rangul I asupra bunurilor imobile situate in Oradea, str. Uzinelor nr. 3, Judetul Bihor, respectiv bunurile imobile inscrise in cartea funciara nr. 150673; ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise la UTB; contract de cesiune a creantelor si accesoriilor aferente; ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor aferente; cesiune a drepturilor rezultand din polite de asigurare (de tip toate riscurile); ipoteca mobiliara asupra masinariilor si echipamentelor situate in Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova, parcela Cc270, tarla 28; bilet la ordin in alb emis de Emitent in favoarea UTB, avalizat de Marcel Barbut.

Garantiile sunt prezentate in rezumat in Sectiunea Garantii de mai jos. Soldul creditului este de 252.611 EUR la data de 30 iunie 2013. A.5 Contractul de credit nr. ORAD/203/2011 (Contractul de Credit 203)

Contractul de Credit 203 a fost aprobat prin AGEA nr. 1/08.11.2011, incheiat la data de 09.01.2012 si modificat prin 7 acte aditionale. Valoarea totala a creditului este de 7.730.000 EUR. Ultimul act aditional din data de 29.08.2013 la Contractul de Credit 203 va intra in vigoare la data la care vor fi indeplinite in mod cumulativ de catre Emitent urmatoarele conditii: (i) prezentarea unui certificat constatator recent eliberat de Registrul Comertului cu privire la situatia Emitentului, actionarilor si administratorilor acestuia si (ii) listarea Emitentului la BVB. Prin acest ultim act aditional s-au modificat anumiti termeni si conditii din acest contract de credit si au fost aprobate noi conditii, identice cu cele descrise la Contractul de Credit 82 mentionat in subsectiunea A.1 de mai sus.

113

Creditul a fost acordat pentru finantarea/refinantarea investitiilor/deschiderea de acreditive pentru fabrica de mortare si adezivi. Dobanda si dobanda penalizatoare In ceea ce priveste dobanda, prin Contractul de Credit 203 s-a stabilit o dobanda de EURIBOR 1M + 2,4% p.a.. Pentru neplata la termen a sumelor datorate in baza Contractului de Credit 203 s-a stabilit o dobanda penalizatoare ce se va calcula astfel: EURIBOR 1M + 10% p.a.. Scadenta Creditul este scadent in decembrie 2019. Garantii Contractul de credit este garantat cu: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) ipoteci imobiliare de rangul III asupra bunurilor imobile situate in Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova, parcela Cc270, tarla 28; ipoteca imobiliara asupra bunurilor imobile constand in terenul achizitionat de catre Emitent pentru realizarea investitiilor la fabrica de mortare si adezivi, precum si asupra constructiilor; ipoteca mobiliara asupra masinariilor si echipamentelor achizitionate in cadrul investitiilor realizate la fabrica de mortare si adezivi; ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise la UTB; ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor aferente; ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din polite de asigurare; bilet la ordin in alb emis de Emitent in favoarea UTB, avalizat de Marcel Barbut.

Garantiile sunt prezentate in rezumat in Sectiunea Garantii de mai jos. Soldul creditului este de 7.730.000 EUR la data de 30 iunie 2013. A.6 Contractul de credit nr. ORAD/202/2011 (Contractul de Credit 202)

Contractul de Credit 202 a fost aprobat prin AGEA nr. 1/08.11.2011, incheiat la data de 23.11.2011 si modificat prin 4 acte aditionale. Valoarea totala a creditului este de 3.000.000 EUR. Ultimul act aditional din data de 29.08.2013 la Contractul de Credit 202 va intra in vigoare la data la care vor fi indeplinite in mod cumulativ de catre Emitent urmatoarele conditii: (i) prezentarea unui certificat constatator recent eliberat de Registrul Comertului cu privire la situatia Emitentului, actionarilor si administratorilor acestuia si (ii) listarea Emitentului la BVB. Prin acest ultim act aditional s-au modificat anumiti termeni si conditii din acest contract de credit si au fost aprobate noi conditii, identice cu cele descrise la Contractul de Credit 82 mentionat in subsectiunea A.1 de mai sus. Creditul a fost acordat pentru finantarea/refinantarea investitiilor realizate la fabrica de polistiren din localitatea Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova.

114

Dobanda si dobanda penalizatoare In ceea ce priveste dobanda, prin Contractul de Credit 202 s-a stabilit o dobanda de EURIBOR 1M + 2,4% p.a.. Pentru neplata la termen a sumelor datorate in baza Contractului de Credit 202 s-a stabilit o dobanda penalizatoare ce se va calcula astfel: EURIBOR 1M + 10% p.a.. Scadenta Creditul este scadent la data de 22.11.2019. Garantii Contractul de credit este garantat cu: (i) (ii) ipoteca imobiliara de rangul I asupra bunurilor imobile situate in Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova, parcela Cc270, tarla 28; ipoteca imobiliara de rangul II asupra bunurilor imobile situate in Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova, parcela Cc270, tarla 28; (iii)ipoteca mobiliara asupra masinariilor si echipamentelor achizitionate in cadrul investitiilor realizate la fabrica de polistiren; ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise la UTB; ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor aferente; ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din polite de asigurare; bilet la ordin in alb emis de Emitent in favoarea UTB, avalizat de Marcel Barbut.

(iii) (iv) (v) (vi)

Garantiile sunt prezentate in rezumat in Sectiunea Garantii de mai jos. Soldul creditului este de 2.354.481 EUR la data de 30 iunie 2013. A.7 Contractul de credit nr. ORAD/152/2011 (Contractul de Credit 152)

Contractul de Credit 152 a fost aprobat prin AGEA nr. 1/05.04.2011, a fost incheiat la data de 12.04.2011 si modificat prin 4 acte aditionale. Valoarea totala a creditului este de 1.300.000 EUR. Ultimul act aditional din data de 29.08.2013 la Contractul de Credit 152 va intra in vigoare la data la care vor fi indeplinite in mod cumulativ de catre Emitent urmatoarele conditii: (i) prezentarea unui certificat constatator recent eliberat de Registrul Comertului cu privire la situatia Emitentului, actionarilor si administratorilor acestuia si (ii) listarea Emitentului la BVB. Prin acest ultim act aditional s-au modificat anumiti termeni si conditii din acest contract de credit si au fost aprobate noi conditii, identice cu cele descrise la Contractul de Credit 82 mentionat in subsectiunea A.1 de mai sus. Creditul a fost acordat pentru refinantarea sumelor platite de Emitent din surse proprii si finantarea a maxim 60% (fr TVA) din valoarea totala a investitiei constand in: (i) (ii) (iii) linie de uscare nisip localizata in Oradea, str. Uzinelor nr. 3; linie de umplere/sigilare/descarcare chituri localizata in Oradea, str. Uzinelor nr. 3; echipamente, masinarii, autovehicule achizitionate in anii 2009, 2010.
115

Dobanda si dobanda penalizatoare In ceea ce priveste dobanda, prin Contractul de Credit 152 s-a stabilit o dobanda de EURIBOR 1M + 3,8% p.a.. Pentru neplata la termen a sumelor datorate in baza Contractului de Credit 152 s-a stabilit o dobanda penalizatoare ce se va calcula astfel: EURIBOR 1M + 10% p.a.. Scadenta Creditul este scadent la data de 11.04.2016. Garantii Contractul de credit este garantat cu: (i) (ii) (iii) (iv) ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise la UTB; ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din polite de asigurare (de tipul toate riscurile); ipoteca mobiliara asupra masinariilor si echipamentelor localizate in Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova, parcela Cc270, tarla 28 si in Oradea, str. Uzinelor nr. 3, Judetul Bihor; bilet la ordin in alb emis de Emitent in favoarea UTB, avalizat de Marcel Barbut.

Garantiile sunt prezentate in rezumat in Sectiunea Garantii de mai jos. Soldul creditului este de 739.653 EUR la data de 30 iunie 2013. A.8 Contractul de credit nr. ORAD/306/2013 (Contractul de Credit 306)

Contractul de Credit 306 a fost aprobat prin AGEA nr.1/05.02.2013, incheiat la data de 06.02.2013 si modificat printr-un act aditional. In baza acestui contract, UTB a acordat Emitentului un credit neangajant (linie de trezorerie) in valoare de 145.000 EUR. Actul aditional din data de 29.08.2013 la Contractul de Credit 306 va intra in vigoare la data la care vor fi indeplinite in mod cumulativ de catre Emitent urmatoarele conditii: (i) prezentarea unui certificat constatator recent eliberat de Registrul Comertului cu privire la situatia Emitentului, actionarilor si administratorilor acestuia si (ii) listarea Emitentului la BVB. Prin acest ultim act aditional s-au modificat anumiti termeni si conditii din acest contract de credit si au fost aprobate noi conditii, identice cu cele descrise la Contractul de Credit 82 mentionat in subsectiunea A.1 de mai sus. Creditul a fost acordat pentru acoperirea riscului valoric al tranzactiilor derulate in baza Contractului Cadru pentru produse de trezorerie. Dobanda si dobanda penalizatoare In ceea ce priveste dobanda, prin Contractul de Credit 306 s-a stabilit o dobanda de EURIBOR O/N +10%, in cazul in care linia de trezorerie se transforma intr-un credit de numerar. Pentru neplata la termen a sumelor datorate in baza Contractului de Credit 306 s-a stabilit o dobanda penalizatoare ce se va calcula astfel: EURIBOR O/N +10%, in cazul in care linia de trezorerie se transforma intr-un credit de numerar.

116

Scadenta Creditul este scadent la data de 22.11.2019. Garantii Contractul de credit este garantat cu: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise la UTB; ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din polite de asigurare (de tipul toate riscurile); ipoteca mobiliara asupra masinariilor si echipamentelor localizate in Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova, apartinand de fabrica de polistiren; ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor aferente; ipoteca mobiliara asupra stocurilor de marfuri, produse finite si bunuri; bilet la ordin in alb emis de Emitent in favoarea UTB, avalizat de Marcel Barbut.

Garantiile sunt prezentate in rezumat in Sectiunea Garantii de mai jos. Soldul creditului este de 0 EUR. la data de 30 iunie 2013.

Prevederi relevante din Contractul de Credit 306 si declaratia de subordonare In afara de prevederile relevante mentionate mai jos in Sectiunea Prevederi relevante din Conditiile Generale de Creditare ale UTB, in baza Contractului de Credit 306, UTB are dreptul de a declara scadent anticipat si facilitatea de credit nr. ORAD/202/2011, in cazul neindeplinirii de catre Emitent a obligatiilor decurgand din Contractul de Credit 306. Prevederi similare se regasesc si in Contractul de credit 202. A.9 Contractul de credit nr. ORAD/307/2013 (Contractul de Credit 307)

Contractul de Credit 307 a fost aprobat prin AGEA nr.1/05.02.2013, incheiat la data de 06.02.2013 si modificat printr-un act aditional. In baza acestui contract, UTB a acordat Emitentului un credit neangajant (linie de trezorerie) in valoare de 325.000 EUR. Actul aditional din data de 29.08.2013 la Contractul de Credit 307 va intra in vigoare la data la care vor fi indeplinite in mod cumulativ de catre Emitent urmatoarele conditii: (i) prezentarea unui certificat constatator recent eliberat de Registrul Comertului cu privire la situatia Emitentului, actionarilor si administratorilor acestuia si (ii) listarea Emitentului la BVB. Prin acest ultim act aditional s-au modificat anumiti termeni si conditii din acest contract de credit si au fost aprobate noi conditii, identice cu cele descrise la Contractul de Credit 82 mentionat in subsectiunea A.1 de mai sus. Creditul a fost acordat pentru acoperirea riscului valoric al tranzactiilor derulate in baza Contractului Cadru pentru produse de trezorerie. Dobanda si dobanda penalizatoare In ceea ce priveste dobanda, prin Contractul de Credit 307 s-a stabilit o dobanda de EURIBOR O/N +10%, in cazul in care linia de trezorerie se transforma intr-un credit de numerar.

117

Pentru neplata la termen a sumelor datorate in baza Contractului de Credit 307 s-a stabilit o dobanda penalizatoare ce se va calcula astfel: EURIBOR O/N +10%, in cazul in care linia de trezorerie se transforma intr-un credit de numerar. Scadenta Creditul este scadent la data de 09.01.2020. Garantii Contractul de credit este garantat cu: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise la UTB; ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din polite de asigurare (de tipul toate riscurile); ipoteca mobiliara asupra masinariilor si echipamentelor din fabrica de mortare si adezivi localizata in Cordun, Judetul Neamt, apartinand de fabrica de polistiren; ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor aferente; ipoteca mobiliara asupra stocurilor de marfuri, produse finite si bunuri; bilet la ordin in alb emis de Emitent in favoarea UTB, avalizat de Marcel Barbut.

Garantiile sunt prezentate in rezumat in Sectiunea Garantii de mai jos. Soldul creditului este de 0 EUR la data de 30 iunie 2013. Prevederi relevante din Contractul de Credit 307 si declaratia de subordonare In afara de prevederile relevante mentionate mai jos in Sectiunea (Prevederi relevante din Conditiile Generale de Creditare ale UTB), in baza Contractului de Credit 307 UTB are dreptul de a declara scadent anticipat si facilitatea de credit nr. ORAD/203/2011, in cazul neindeplinirii de catre Emitent a obligatiilor decurgand din Contractul de Credit 307. Prevederi similare se regasesc si in Contractul de Credit 203. Prevederi relevante din contractele de credit descrise la punctele A.1-A.9 si din Conditiile Generale de Creditare ale UTB din 2009, 2011 si 2013 Emitentul are, in conformitate cu Conditiile Generale de Creditare, urmatoarele obligatii principale, inclusiv fara limitare: (i) (ii) respectarea unor indicatori financiari; notificarea in prealabil, in scris a bancii pentru emiterea de noi actiuni, diminuarea valorii nominale a actiunilor existente la momentul acordarii creditului, diminuarea valorii capitalului social sub limita existenta la momentul acordarii creditului; Emitentul si-a asumat obligatia de a mentine in structura actionariatului pe Marcel Barbut cu un procent majoritar de peste 50%; in caz contrar Emitentul va solicita acordul UTB; Emitentul poate distribui integral sub forma de dividende, incepand cu anul 2014, profitul anual net, doar daca se indeplinesc anumite conditii impuse prin contractele de credit, inclusiv indicatorii financiari prevazuti in contractele de credit incheiate de Emitent cu UTB. Platile dividendelor vor putea fi efectuate in numerar in limita a maximum 3 milioane EUR/an si daca fluxul de numerar al Emitentului va permite aceste plati. Orice dividend a carui plata excede 3 milioane de EUR sau depaseste limita fluxului de numerar se poate plati prin emitere de actiuni catre actionarii existenti;

(iii)

118

(iv)

Emitentul nu va contracta vreo datorie fata de alta institutie de credit/institutie financiara si nu va solicita sau primi vreun alt credit de la o alta institutie de credit/institutie financiara fara notificarea scrisa prealabila a UTB, fara ca in prealabil sa fi solicitat o oferta de finantare/o finantare din partea UTB, solicitare la care sa fi primit un raspuns negativ si/sau oferta UTB sa fie necompetitiva. Emitentul a obtinut de la UTB prin adresele nr. 141333/14.08.2013 si, respectiv 141334/14.08.2013, o confirmare in sensul ca nu vor fi aplicate penalizarile mentionate in contractele de credit incheiate cu UTB in ce priveste contractarea oricarei datorii prevazute de aceasta prevedere; Emitentul nu isi va asuma nicio garantie si nu va acorda niciun credit vreunei terte parti fara notificarea prealabila a UTB, cu exceptia celor necesare desfasurarii activitatii curente si care vor fi notificate UTB in cel mult 5 zile de la data constituirii acestora; daca Emitentul nu isi indeplineste obligatiile de plata sau si-a indeplinit cu intarziere obligatiile de plata a sumelor imprumutate in conformitate cu (a) Conditiile Generale si Speciale de Creditare, (b) alte contracte de credit incheiate de UTB cu Emitentul sau (c) din alte contracte de credit incheiate de Emitent cu alta societate financiara atrage incidenta clauzei de culpa incrucisata (cross-default clause); Emitentul va notifica UTB cu cel putin 15 zile inainte de a intreprinde una din urmatoarele actiuni: (a) (b) (c) modificarea sau schimbarea echipei de conducere a Emitentului. modificarea actelor constitutive ale Emitentului; pe durata creditului, Societatea nu va constitui niciun fel de garantii asupra oricaruia dintre activele sale in favoarea vreunei terte parti, fara notificarea scrisa prealabila a UTB; Societatea nu va contracta nicio datorie fata de orice asociat (cu exceptia creditelor furnizor necesare activitatii curente) fara notificarea in prealabil, in scris, a UTB; creditele intra-grup vor fi subordonate platilor catre UTB in baza acestor contracte de credit, atat ca drept de preferinta la plata, cat si ca drept de executare.

(v)

(vi)

(vii)

(d)

(e)

Neindeplinirea de catre Emitent a obligatiilor sale din contractele de credit da dreptul bancii de a (a) suspenda, (b) retrage sau (c) accelera imprumtul in urma unei notificari scrise, in unele cazuri fiind aplicabila o perioada de timp in care Emitentul are posibilitatea sa remedieze evenimentul de neexecutare intervenit. Emitentul nu poate dezvalui continutul contractului de credit si al documentelor accesorii tertelor parti fara acordul prealabil scris al UTB, cu exceptia dezvaluirilor prevazute de lege si in conformitate cu Conditiile Generale si Speciale de Creditare. In vederea respectarii prevederii de mai sus, Emitentul a obtinut acordul scris al UTB pentru dezvaluirea informatiilor din contractele de credit si documentele accesorii catre terti.

119

A.10

Contractul de credit pe descoperit de cont temporar (Contractul pe Descoperit de Cont)

Contractul pe Descoperit de Cont a fost incheiat la data de 08.05.2013 si aprobat prin hotararea AGEA nr. 1/07.05.2013. In baza acestuia, UTB a pus la dispozitia Emitentului un credit in valoare de 2.100.000 Ron. Creditul a fost acordat pentru finantarea activitatii curente a Emitentului. Dobanda si dobanda penalizatoare In ceea ce priveste dobanda, prin Contractul pe Descoperit de Cont s-a stabilit o dobanda de ROBOR O/N + 2,85% p.a.. Pentru neplata la termen a sumelor datorate in baza Contractului pe Descoperit de Cont s-a stabilit o dobanda penalizatoare ce se va calcula astfel: ROBOR O/N + 10% p.a.. Scadenta Creditul era scadent la data de 06.06.2013 si a fost rambursat integral. Garantii Creditul pe Descoperit de Cont este garantat cu diverse bunuri mobile aflate in proprietatea Emitentului, dupa cum urmeaza: (i) (ii) ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise la UTB; bilet la ordin in alb emise de Emitent in favoarea UTB, neavalizat.

Garantiile constituite in favoarea UTB pentru garantarea obligatiilor Emitentului in baza Contractului pe Descoperit de Cont sunt descrise in detaliu mai jos in Sectiunea Garantii. Prevederi relevante din Contractul pe Descoperit de Cont UTB poate suspenda dreptul Emitentului de a utiliza creditul in cazul in care: (i) Emitentul nu si-a indeplinit obligatiile sau si-a indeplinit cu intarziere obligatiile de plata a sumelor datorate conform contractului de credit sau altor conventii de credit incheiate de Emitent cu UTB sau alte institutii financiare. controlul asupra Emitentului a fost transferat altor persoane sau entitatilor reprezentand un singur debitor cu Emitentul sau acesta a suferit modificari fara o notificare scrisa trimisa in prealabil la UTB. SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

(ii)

A. 11

La solicitarea Emitentului, UTB a emis o scrisoare de garantie bancara in valoare de 400.000 RON (scrisoarea de garantie bancara nr. LG/PG 096130 RON/04.01.2010) in favoarea Holcim Romania SA (Holcim), in baza contractului incheiat de Emitent cu Holcim pentru livrarea de ciment, agregate, lianti hidraulici speciali.

120

La data de 22.04.2010, in urma solicitarii din partea Emitentului, prin amendamentul nr. 1 la scrisoarea de garantie bancara UTB a aprobat majorarea valorii scrisorii de garantie bancara la valoarea de 650.000 RON. Prin amendamentul nr. 2 la scrisoarea de garantie bancara a fost prelungita valabilitatea acestei scrisori pana la data de 31.12.2011, iar prin amendamentul nr. 3 din data de 13 decembrie 2011 valabilitatea scrisorii de garantie bancara a fost prelungita pana la data de 31.12.2012. Prin amendamentul nr. 4 la scrisoarea de garantie bancara, valabilitatea scrisorii a fost prelungita pana la data de 31.12.2013. A. 12 Contract de credit nr. 3679/18.02.2013 incheiat cu Banca Transilvania S.A. sucursala Oradea (BT) (Contractul de credit 3679) Contractul de Credit 3679 a fost incheiat la data de 18.02.2013. In baza acestui contract, BT a acordat Emitentului un credit de investitii in valoare de 8.500.000 RON. Creditul a fost aprobat prin hotararea AGEA nr. 1 a Emitentului din data de 03.12.2012 care mentioneaza ca se aproba contractarea unui credit in valoare de maxim 2.000.000 EUR echivalent in RON de la BT Oradea in vederea construirii unei fabrici de vopsele in sat Corlatesti nr. 214, comuna Berceni, Judetul Prahova. In Contractul de Credit 3679 se mentioneaza ca facilitatea a fost acordata pentru acoperirea investitiilor pentru achizitia liniei de productie vopsele si tencuieli decorative de la producatorul Vibromac. Dobanda si dobanda penalizatoare In ceea ce priveste dobanda, prin Contractul de Credit 3679 s-a stabilit o dobanda de 7,85%/an indexabila. Pentru neplata la termen a sumelor datorate n baza Contractului de Credit 3679 s-a stabilit o dobanda penalizatoare de 20%/an. Scadenta Creditul este scadent la data de 17.02.2018. Garantii Creditul este garantat cu diverse bunuri mobile aflate in proprietatea Emitentului, dupa cum urmeaza: (i) ipoteca mobiliara de rang I asupra utilajelor aflate in proprietatea Emitentului, situate in Oradea, str. Uzinelor si la sediul din Corlatesti; ipoteca mobiliara de rang I asupra bunurilor viitoare constand in linie de productie vopsele si tencuieli decorative, bun achizitionat de Emitent de la furnizorul Vibromac Italia; bilet la ordin in alb emis de Emitent n favoarea BT si avalizat de Marcel Barbut; ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului creditor al conturilor si subconturilor curente ale Emitentului deschise la BT.

(ii)

(iii) (iv)

Garantiile constituite in favoarea BT pentru garantarea obligatiilor Emitentului in baza Contractului de Credit 3679 sunt descrise in detaliu mai jos in Sectiunea Garantii.
121

Prevederi relevante din Conditiile Generale de Creditare ale BT Potrivit Conditiilor Generale de Creditare ale BT din data de 19.02.2013, Emitentul nu poate dispune in niciun mod de bunurile care fac obiectul contractelor de ipoteca incheiate pentru garantarea obligatiilor ce rezulta din Contractul de Credit 3679 si nu va constitui asupra acestor bunuri nicio alta ipoteca sau sarcina, de orice natura ar fi aceasta, fara acordul expres scris al BT. In baza Conditiilor Generale de Creditare ale BT, Emitentul a declarat ca semnarea de catre acesta a documentelor de finantare si executarea obligatiilor asumate prin acestea nu incalca sau nu intra in conflict cu alte obligatii asumate de Emitent prin acte incheiate cu terti, cu exceptia actelor sau faptelor juridice aduse la cunostinta BT si acceptate de aceasta. Ca si obligatii, Emitentul si-a asumat urmatoarele: (i) sa notifice BT in scris cu privire la orice imprejurare de natura economica sau juridica ce ar modifica esential starea de drept sau de fapt existenta la momentul semnarii Contractului de Credit 3679; sa obtina acordul BT pentru a initia orice schimbare in structura capitalului social al Emitentului de natura sa afecteze controlul asupra Emitenului; Emitentul va notifica BT aceste schimbari chiar daca acestea s-au produs ca efect al legii; sa informeze BT cu privire la orice alte contracte de credit/leasing incheiate cu alte entitati ulterior semnarii Conditiilor Generale de Creditare ale BT, precum si cu privire la garantiile aferente acestora, in cazul in care valoarea creditelor/contractelor de leasing depaseste valoarea de 500.000 RON; Prin adresa nr. 3701/12.08.2013 Emitentul a obtinut confirmarea BT cu privire la respectarea obligatiei de a informa BT referitor la toate contractele de credit si leasing care depasesc valoarea de 500.000 RON incheiate cu alte entitati, precum si garantiile aferente acestora; (iv) sa notifice BT cu privire la grevarea sau instrainarea (altfel decat in cursul normal al derularii activitatii comerciale) de active avand o valoare de piata mai mare de 20% din suma creditului acordat in baza Contractului de Credit 3679; sa aduca la cunostinta BT orice informatie legata de o cerere de deschidere a procedurii insolventei/faliment in forma simplificata formulata de Emitent sau de catre o alta persoana.

(ii)

(iii)

(v)

Incalcarea obligatiilor Emitentului asumate in relatia cu BT constituie caz de culpa. Dupa aparitia unui caz de culpa, printr-o notificare scrisa trimisa Emitentului, BT poate lua, printre altele, oricare dintre urmatoarele masuri: (i) sa acorde Emitentului o perioada de gratie pentru remedierea situatiei si in caz de nerespectare a termenului sa declare creditul scadent imediat sau la o anumita data stabilita de BT (moment in care sumele utilizate din credit devin platibile anticipat, la cererea BT, impreuna cu dobanda acumulata la zi si cu orice alte sume datorate de Emitent la acel moment); sa initieze masuri de executare silita impotriva Emitentului, cu sau fara aplicarea punctului (i) de mai sus, privitoare la acordarea unei perioade pentru remedierea situatiei;

(ii)

122

(iii) (iv)

sa isi exercite toate sau oricare dintre drepturile sale conform documentelor de finantare; sa declare toate facilitatile scadente anticipat, indiferent de termenele de rambursare si, ca urmare, sa ia orice masura pe care o considera necesara pentru a-si recupera pagubele cauzate in acest mod, in cazul neindeplinirii de catre Emitent a oricarei obligatii prevazute in contractele de credit la care este parte (cross default).

De asemenea, BT poate denunta unilateral Contractul de Credit 3679 in anumite situatii, cum ar fi: (i) diminuarea capacitatii de rambursare a Emitentului intervenita ca urmare a declararii exigibilitatii anticipate de catre BT a debitului datorat de un alt client, in situatia in care intre respectivii clienti si Emitent exista relatii economice interdependente de natura sa le afecteze semnificativ, reciproc, derularea activitatii, sau in situatia in care diminuarea capacitatii de rambursare se datoreaza faptului ca in cadrul actionariatului/conducerii respectivilor clienti participa/actioneaza aceleasi persoane in tot sau in parte; acumularea de datorii substantiale fata de partenerii contractuali, bugetul de stat, precum si orice alte entitati/institutii publice/autoritati contractante de natura sa-i puna in pericol onorarea datoriilor fata de BT; diminuarea capacitatii de rambursare a Emitentului ca urmare a unor schimbari in structura actionariatului, structura directoratului/administratiei, inclusiv cazurile de deces/incapacitate/interdictii, indiferent de durata, ce vizeaza personalul cheie al acestuia; deschiderea procedurii insolventei/faliment in forma simplificata formulata de catre Emitent sau de o alta persoana.

(ii)

(iii)

(iv)

In caz de denuntare unilaterala, BT va declara intregul credit exigibil anticipat, inclusiv dobanda acumulata la zi si orice sume datorate de Emitent la acel moment; dreptul Emitentului de a utiliza creditul acordat se stinge de indata. A. 13 IMPRUMUTURI INCHEIATE CU ASOCIATUL MAJORITAR (MARCEL BARBUT)

Asociatul majoritar al Emitentului a acordat acestuia 3 imprumuturi de consumatie in valoare totala de 824.809,27 EUR. Aceste imprumuturi au fost incheiate la data de 04.03.2013, 29.03.2013 si respectiv 24.04.2013. Dobanda Dobanda aferenta acestor imprumuturi este de 5,25% p.a. si se va achita integral la data restituirii imprumuturilor. Scadenta Contractele prevad drept scadenta a creditelor urmatoarele: 25.09.2013, 04.12.2013 si, respectiv 29.12.2013. Intrucat aceste credite sunt subordonate celor acordate Emitentului de catre UTB, rambursarea acestora se va face doar cu acordul UTB. Garantii Nu au fost constituite garantii pentru a garanta obligatiile ce decurg din aceste contracte de credit.
123

A.14

ACORD PRIVIND EMITEREA UNEI SCRISORI DE CONFORT

La data de 21.06.2013, Emitentul a incheiat cu BCR un acord privind emiterea unei scrisori de confort in favoarea Ministerului Finantelor Publice (acord aprobat prin hotararea AGA din data de 29.05.2013 si prin hotararea AGEA nr. 1/20.06.2013) pentru a fi depusa in vederea obtinerii unor fonduri nerambursabile pentru construirea de catre Emitent a fabricii de vata bazaltica in localitatea Corlatesti, Judetul Prahova (Proiectul). Proiectul urmeaza a se finanta partial din fonduri nerambursabile ce vor fi puse la dispozitie de Ministerul de Finante in cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Hotararea Guvernului nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile. In cazul in care cererea Emitentului pentru obtinerea fondurilor nerambursabile nu este aprobata, proiectul de vata bazaltica va fi finantat exclusiv din fondurile obtinute in cadrul Ofertei descrise in prezentul document. Valoarea scrisorii de confort si valabilitatea BCR a acceptat emiterea unei astfel de scrisori de confort in valoare de 11.200.000 EUR (din care 7.100.000 EUR credit de investitii si 4.100.000 EUR credit tip punte pentru prefinantarea cheltuielilor de investitii aferente valorii ajutorului de stat), cu valabilitate 90 de zile, pana la data de 26.09.2013 si cu posibilitatea de prelungire. Penalitati In cazul in care Emitentul refuza sa semneze contractele de finantare aprobate de BCR aferente Proiectului, BCR are dreptul de a incasa de la Emitent un comision in valoare de 5.000 EUR. Obligatiile Emitentului In cazul in care Emitentul obtine fondurile nerambursabile pentru finantarea Proiectului, acesta se obliga, printre altele: (i) sa asigure cresterea capitalului social pentru a asigura sursele necesare si suficiente de cofinantare a Proiectului; si sa acorde un drept de preferinta BCR in a decide daca va finanta Proiectul cu o suma maxima de 11.200.000 EUR.

(ii)

In cazul aparitiei oricaror pretentii in baza scrisorii de confort emise de BCR, Emitentul (i) va pune la dispozitia BCR o scrisoare de garantie bancara emisa pentru o valoare egala cu suma respectivelor pretentii sau (ii) va constitui in favoarea BCR o ipoteca mobiliara de rang I asupra unui cont de depozit colateral deschis la BCR. In cazul neindeplinirii de catre Emitent a acestor obligatii si/sau in cazul in care BCR va plati orice sume in baza Scrisorii de Confort, valoarea sumei astfel achitate se va transforma automat in imprumut pe termen scurt (15 zile calendaristice) acordat Emitentului. Rata dobanzii in cazul unui astfel de imprumut va fi compusa din EURIBOR la 6 luni + 3,75% p.a. In cazul neplatii la termen a sumelor datorate de Emitent in baza imprumutului pe termen scurt, se va aplica o dobanda majorata cu 2%.
124

Prevederi relevante din Conditiile Generale de Creditare ale BCR Emitentul este obligat sa: (i) nu contracteze sau acumuleze in orice alt fel vreo datorie financiara in alte conditii decat cele stabilite cu BCR ; nu instraineze bunurile aduse in garantie in favoarea BCR fara acordul prealabil al BCR; solicite acordul prealabil scris al BCR inainte de a modifica structura actionariatului prin schimbarea asociatilor ce detin, individual sau impreuna cu alti asociati, cel putin 20% din capitalul social, ca urmare a privatizarii, divizarii, fuziunii, vanzarii de actiuni, cesiunii de parti sociale, precum si in cazul schimbarii formei juridice a Emitentului; obligatia obtinerii acordului nu se aplica modificarii actionariatului ca urmare a unei oferte publice.

(ii) (iii)

In cazul neindeplinirii oricaror obligatii ce ii revin in baza contractelor incheiate cu BCR si a Conditiilor Generale de Creditare ale BCR, BCR are dreptul de a declara scadente imediat toate sumele ce vor fi datorate de Emitent in cazul semnarii documentelor de finantare. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITA FINANTARE IN CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT PRIVIND ASIGURAREA DEZVOLTARII ECONOMICE DURABILE Proiectul are ca obiect construirea unei unitati de productie de vata minerala bazaltica ce va fi situata in comuna Berceni, sat Corlatesti, Judetul Prahova. Proiectul presupune: (i) construirea unei fabrici pentru productia de vata minerala bazaltica, (ii) dotarea cu infrastructura si instalatiile (electrice si mecanice), precum si (iii) achizitionarea si instalarea de echipamente pentru fabricarea vatei minerale bazaltice. Valoarea totala a investitiei conform estimarii realizate in cadrul devizului general se ridica la 19.468 mii EUR, aceasta urmand a fi realizata pe terenul in suprafata de aproximativ 5 ha situat in comuna Berceni, sat Corlatesti, Judetul Prahova. Investitia include si infrastructura aditionala necesara pentru implementarea proiectului. In ceea ce priveste finantarea investitiei (de aprox. 19,5 milioane EUR), se doreste obtinerea de fonduri din urmatoarele surse: (i) (ii) subventie de stat in cadrul schemei de ajutor de stat (in valoare de aprox. 7,3 milioane EUR); majorare de capital social (5,2 milioane EUR), conform hotararii AGA din data de 03.06.2013, parte a majorarii de capital ce va fi realizata prin Oferta publica de actiuni hotarata prin AGEA nr. 1 din data de 14.08.2013. facilitate de credit ce va fi acordata de BCR (din care 7,1 milioane EUR reprezinta credit de investitii). Rata dobanzii este de EURIBOR 6M+3,75% Creditul va fi acordat pe o perioada de 96 de luni cu rambursare liniara, cu o perioada de gratie de 24 de luni, dar nu mai tarziu de 30 septembrie 2015.

(iii)

125

In cazul in care nu se va aproba ajutorul de stat solicitat, valoarea solicitata ca ajutor de stat va fi finantata de Emitent tot din fondurile obtinute din Oferta. Facilitatile BCR mentionate mai sus raman disponibile pentru Emitent. Pentru acoperirea altor nevoi financiare tinand de asigurarea unei valori minime a capitalului circulant pe perioada implementarii (ex. decalajul intre momentul efectuarii platilor si momentul incasarii efective a subventiei de ajutor de stat), Emitentul va primi o facilitate de credit punte din partea BCR, in valoare de aproximativ 4,1 milioane EUR. Emitentul va trage sume din acest credit in functie de necesitati, pana la valoarea maxima. In masura in care valoarea maxima a acestei facilitati de credit punte este depasita, actionarii pot decide utilizarea temporara a unei parti din profitul reinvestit la nivelul Emitentului, in vederea asigurarii fluxurilor de numerar necesare derularii activitatii. B. CONTRACTE DE GARANTIE

Pentru garantarea indeplinirii obligatiilor Emitentului ce rezulta din contractele de credit incheiate cu diverse banci comerciale (astfel cum sunt descrise mai sus), Emitentul a constituit in favoarea creditorilor diverse garantii asupra bunurilor mobile si/sau imobile aflate in proprietatea Emitentului, garantii care sunt enumerate cu titlu general mai sus. Contractele de ipoteca prevad interdictia de garantare, Emitentul neputand sa greveze sau sa permita existenta oricarei sarcini asupra bunurilor ipotecate in beneficiul unor terti, fara acordul prealabil scris al creditorilor relevanti. Contractele de ipoteca mentionate reprezinta titluri executorii. Un rezumat al contractelor de ipoteca este prezentat mai jos. Contracte de ipoteca aferente contractelor de credit incheiate cu UTB B.1. B.1.1 Contracte de ipoteca imobiliara pe bunuri imobile proprietatea Emitentului Ipoteca imobiliara incheiata in baza Contractului de Credit 82

Pentru a garanta obligatiile de plata din Contractul de Credit 82, Emitentul a incheiat contracte de ipoteca imobiliara de rangul II pana la rangul VI asupra urmatoarelor terenuri si cladiri situate in Oradea, str. Uzinelor nr. 3, Judetul Bihor: terenul in suprafata de 3.272 mp, si cladiri (parcare), inscrise in Cartea Funciara Oradea nr. 150673, nr. cadastral. 5711; terenul in suprafata de 9.483 mp (din acte)/9.527 mp (masurata), si cladiri (C1 in suprafata de 24 mp, C2 in suprafata de 54 mp, C3 in suprafata de 1.228 mp, C4 in suprafata de 177 mp, C5 in suprafata de 1.158 mp si C6 in suprafata de 137 mp), inscrise in Cartea Funciara Oradea nr. 150729, nr. cadastral 150729 si 150729-C1, 150729-C2, 150729-C3, 150729-C4, 150729-C5, 150729-C6; terenul in suprafata de 3.827 mp, si cladiri (statie montare uscate in suprafata de 559 mp, hale in suprafata de 217 mp si 529 mp, atelier in suprafata de 46 mp), inscrise in Cartea Funciara Oradea nr. 150450, nr. cadastral 3370; terenul in suprafata de 326 mp, si cladiri (hala la sol si etaj cu birouri (constructie P+M)), inscrise in Cartea Funciara Oradea nr. 152815, nr. cadastral 3371/1;
126

terenul in suprafata de 577 mp, si cladiri (cladire birouri P+E in suprafata de 240 mp), inscrise in Cartea Funciara Oradea nr. 150366, nr. cadastral 3371/2; terenul in suprafata de 366 mp, si cladiri (cantar auto in suprafata de 54 mp), inscrise in Cartea Funciara Oradea nr. 150401, nr. cadastral 3371/3; terenul in suprafata de 1.484 mp (in conformitate cu ultimele extrase CF, noua suprafata este de 1.746 mp), inscris in Cartea Funciara Oradea nr. 150689, nr. cadastral 150689 (nr. cadastral vechi 3371/4).

Ipotecile imobiliare asupra proprietatilor descrise mai sus au fost constituite prin contractele de ipoteca imobiliara: autentificat sub nr. 1159/14.12.2009 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca Adrian-Vasile, suma garantata 5.700.000 EUR; potrivit inscrierii la Cartea Funciara ipoteca constituita este de rangul II, autentificat sub nr. 96/09.02.2010 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca Adrian-Vasile, suma garantata 200.000 EUR (diferenta cu care s-a majorat creditul initial de 5.700.000 EUR, pana la 5.900.000 EUR, potrivit actului aditional nr. 1/26.01.2010 la contractul de credit); potrivit inscrierii la Cartea Funciara, ipoteca constituita este de rangul III, autentificat sub nr. 431/22.04.2011 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca Adrian-Vasile, suma garantata 1.000.000 EUR (diferenta cu care s-a majorat creditul de 5.900.000 EUR, pana la 6.900.000 EUR, potrivit actului aditional nr. 5/12.04.2011 la contractul de credit); potrivit inscrierii la Cartea Funciara, ipoteca constituita este de rangul IV, autentificat sub nr. 05/04.01.2013 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca Adrian-Vasile, suma garantata 2.000.000 EUR (diferenta cu care s-a majorat creditul de 6.900.000 EUR, pana la 8.900.000 EUR, potrivit actului aditional nr. 10/04.01.2013 la contractul de credit); potrivit inscrierii la Cartea Funciara, ipoteca constituita este de rangul V, autentificat sub nr. 450/10.05.2013 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca Adrian-Vasile, suma garantata 2.000.000 EUR (diferenta cu care s-a majorat creditul de 8.900.000 EUR, pana la 10.900.000 EUR, potrivit actului aditional nr. 11/05.03.2013 la contractul de credit); potrivit inscrierii la Cartea Funciara, ipoteca constituita este de rangul VI.

B.1.2 Ipoteca imobiliara incheiata in baza Contractului de Credit 83 Pentru a garanta obligatiile de plata din Contractul de Credit 83, Emitentul a incheiat un contract de ipoteca imobiliara de rangul I asupra acelorasi terenuri si cladiri situate in Oradea, str. Uzinelor nr. 3, Judetul Bihor care fac obiectul contractelor de ipoteca incheiate de Emitent in baza Contractului de Credit 82 cu un rang inferior: terenul in suprafata de 9.483 mp (din acte)/9.527 mp (masurata), si cladiri (C1 in suprafata de 24 mp, C2 in suprafata de 54 mp, C3 in suprafata de 1.228 mp, C4 in suprafata de 177 mp, C5 in suprafata de 1.158 mp si C6 in suprafata de 137 mp), inscrise in Cartea Funciara Oradea nr. 150729, nr. cadastral 150729 si 150729-C1, 150729-C2, 150729-C3, 150729-C4, 150729-C5, 150729-C6; terenul in suprafata de 3.630 mp din acte/3.632 mp din masuratori, si cladiri (statie mortare uscate in suprafata de 559 mp, hale in suprafata de 217 mp si 529 mp, atelier in suprafata de 46 mp),
127

inscrise in Cartea Funciara Oradea nr. 150450, nr. cadastral 150450 (nr. cadastral vechi 3370) si 150450-C1, 150450-C2, 150450-C3 si 150450-C4; terenul in suprafata de 326 mp, si cladiri (hala la sol si etaj cu birouri (constructie P+M)), inscrise in Cartea Funciara Oradea nr. 152815, nr. cadastral 3371/1; terenul in suprafata de 577 mp, si cladiri (cladire birouri P+E in suprafata de 240 mp), inscrise in Cartea Funciara Oradea nr. 150366, nr. cadastral 3371/2; terenul in suprafata de 301 mp, si cladiri (cantar auto in suprafata de 54 mp), inscrise in Cartea Funciara Oradea nr. 150401, nr. cadastral 150401 (nr. cadastral vechi 3371/3) si 150401-C1; terenul in suprafata de 1.746 mp inscris in Cartea Funciara Oradea nr. 150689, nr. cadastral 150689 (nr. cadastral vechi 3371/4-) si 150689-C5.

Ipotecile imobiliare asupra proprietatilor descrise mai sus au fost constituite prin contractul de ipoteca imobiliara de rang I autentificat sub nr. 1157/14.12.2009 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca AdrianVasile. Contractul de ipoteca descris mai sus contine o clauza privind interdictia de garantare. Emitentului ii este interzis sa vanda, sa greveze, inchirieze, demoleze, schimbe sau sa dispuna in orice alt mod de bunurile ipotecate fara consimtamantul prealabil al UTB. In baza contractului de ipoteca descris mai sus, Emitentului ii este interzis in mod expres sa isi modifice denumirea sau sediul fara a anunta in prealabil UTB. B.1.3 Ipoteca imobiliara incheiata in baza Contractului de Credit 84

Emitentul si UTB au incheiat contractul de ipoteca de rang I autentificat sub nr. 1160/14.12.2009 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca Adrian-Vasile, astfel cum a fost modificat prin actul aditional nr. 1, autentificat sub nr. 95/09.02.2010 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca Adrian-Vasile. Ipoteca imobiliara are ca obiect bunurile imobile proprietatea Emitentului situate in Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova, parcela Cc270, tarla 28 compuse din: terenul in suprafata de 100.635 mp, si cladiri (C1-locuinta in suprafata de 180 mp, C2-cantina in suprafata de 372 mp, C3-rezervor apa in suprafata de 20 mp, C4- rezervor apa in suprafata de 166 mp, C5-statie pompe in suprafata de 3 mp, C6-saivane in suprafata de 868 mp, C7-fanar in suprafata de 512 mp, C8- fanar in suprafata de 293 mp (aceste cladiri au fost radiate din Cartea Funciara; C9-turn fabricatie in suprafata de 929 mp si suprafata construita de 2.976,16 mp, C10-hala in suprafata de 4.185 mp, C11-poduri bascula in suprafata de 192 mp, C12-cladire administrativa in suprafata de 558 mp si suprafata construita de 1685,65 mp, C13-statie epurare in suprafata de 295 mp, C14-gospodarie apa in suprafata de 161 mp, C15-platforma betonata in suprafata de 18.913 mp), inscrise in Cartea Funciara Prahova nr. 2128, nr. cadastral 10705. In prezent, potrivit extraselor de Carte Funciara, terenul in suprafata de 100.635 mp este dezmembrat in 4 parcele in suprata de 41.227 mp, 9.569 mp, 49.198 mp ale carei sarcini au fost radiate si, respectiv, 6.641 mp. In plus, Emitentul a construit pe terenul de 9,569 mp o noua constructie (vezi Anexa 2) Dreptul de ipoteca rezultat din contractul de ipoteca de rang I autentificat sub nr. 1160/14.12.2009 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca Adrian-Vasile, astfel cum a fost modificat prin actul aditional nr. 1, autentificat sub nr. 95/09.02.2010 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca Adrian-Vasile a fost inscris si asupra noii cladiri.

128

Contractul de ipoteca contine o clauza privind interdictia de garantare; Emitentului ii este interzis sa vanda, greveze, inchirieze, demoleze, schimbe sau sa dispuna in orice alt mod de bunurile ipotecate fara consimtamantul prealabil al UTB. Contractul de ipoteca descris mai sus interzice in mod expres Emitentului sa isi modifice denumirea sau sediul fara a anunta in prealabil UTB. Prin contractul de ipoteca incheiat la data de 10.06.2013, autentificat sub nr. 556/10.06.2013 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca Adrian-Vasile, Emitentul a constituit in favoarea UTB: o ipoteca de rang VIII asupra terenului in suprafata de 1.746 mp, inscris in CF nr. 150689 (nr. CF vechi 8003), nr. cadastral 150689 (nr. cadastral vechi 3371/4); o ipoteca de rang II asupra constructiei C5 situata in Oradea, str. Uzinelor nr. 3 constand in fabrica de polistiren, regim de inaltime parter, amenajata din beton si elemente prefabricate din beton, edificata in 2013, in suprafata de 1.599 mp, inscrisa in CF nr. 150689 (nr. CF vechi 8003), nr. cadastral 150689-C5; si o ipoteca asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale imobilului descris mai sus, chiriilor sau arenzilor prezente si viitoare produse de imobil si indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenzi.

Emitentului ii este interzis sa instraineze, greveze, dezmembreze, alipeasca, demoleze, restructureze, amenajeze, construiasca, inchirieze sau sa dispuna in orice alt mod de bunurile ipotecate fara consimtamantul prealabil al UTB. In conformitate cu prevederile Noului Cod Civil, orice clauze care permit accelerarea obligatiilor garantate in cazul in care debitorul constituie alte ipoteci asupra bunurilor ipotecate (clauza privind interdictia de garantare) sunt considerate nescrise.

B.1.4

Ipoteca imobiliara incheiata in baza Contractului de Credit 85

Pentru a garanta obligatiile de plata din Contractul de Credit 85, Emitentul a incheiat la data de 09.12.2009 un contract de ipoteca imobiliara de rangul I, autentificat sub nr. 1158/14.12.2009 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca Adrian-Vasile asupra urmatoarelor bunuri imobile situate in Oradea, str. Uzinelor nr. 3, Judetul Bihor care fac si obiectul contractelor de ipoteca incheiate de Emitent in baza Contractului de Credit 82, si anume: terenul in suprafata de 3.272 mp, si cladiri (parcare), inscrise in Cartea Funciara Oradea nr. 150673, nr. cadastral. 5711;

Contractul de ipoteca contine clauza privind interdictia de garantare. Societatii ii este interzis sa vanda, greveze, inchirieze, demoleze, schimbe sau sa dispuna in orice alt mod de bunurile ipotecate fara consimtamantul prealabil al UTB. Contractul de ipoteca descris mai sus interzice in mod expres Societatii sa isi modifice denumirea sau sediul fara a anunta in prealabil UTB de acest lucru. B.1.5 Ipoteca imobiliara incheiata in baza Contractului de Credit 203

Pentru a garanta obligatiile de plata din Contractul de Credit 203, Emitentul a incheiat la data de 09.05.2012 un contract de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 383/09.05.2012 de catre BNP Stanca
129

Valentina si Stanca Adrian-Vasile, prin care se constituie o ipoteca de rang I si III asupra urmatoarelor terenuri si cladiri situate in Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova, parcela Cc270, tarla 28: terenul in suprafata de 93.994 mp, si cladirile prezente si viitoare (C9-turn fabricatie in suprafata de 929 mp si suprafata construita de 2.976,16 mp, C10-hala in suprafata de 4.185 mp si suprafata construita de 4.420,89 mp, C11-poduri bascule in suprafata de 192 mp, C12- statie epurare in suprafata de 295 mp, C13-platforma betonata in suprafata de 16.085 mp), inscrise in Cartea Funciara Berceni nr. 20902 (provenita din conversia pe hartie a Cartii Funciare nr. 2418), nr. cadastral 20902 (nr. Cadastral vechi 10787) si 20902-C9, 20902-C10, 20902-C11, 20902-C12 si 20902-C13; terenul in suprafata de 6.641 mp, si cladiri prezente si viitoare (C12-cladire administrativa in suprafata de 558 mp si suprafata construita de 1.685,65, C14-gospodarie apa in suprafata de 161 mp si C15-platforma betonata in suprafata de 2.828 mp), inscrise in Cartea Funciara Berceni nr. 20903 (provenita din conversia pa hartie a Cartii Funciare nr. 2419), nr. cadastral 20903 (nr. cadastral vechi 10788) si 20903-C1, 20903-C2 si 20903-C3; proprietatea situata in Cordun, punct Langa Tevi, Judetul Neamt, parcela 44, tarla 27A, constand in terenul in suprafata de 39.273 mp, inscris in Cartea Funciara Cordun nr. 51022, nr. cadastral 51022.

Terenul avand nr. cad. 51022 a fost dezmembrat. Unul dintre loturile rezultate in urma dezmembrarii (nr. cad. 53074) este in suprafata de 23.397 mp. Pe acest lot s-a edificat constructia C1 - fabrica de mortare uscate. Conform extrasului CF relevant, ipoteca a fost extinsa si asupra constructiei C1-fabrica de mortare uscate, construita in 2013 in suprafata de 3.884 mp, inscrisa in CF 53074, nr. cadastral 53074-C1, in baza actului aditional nr. 1 autentificat sub nr. 574/13.06.2013 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca Adrian-Vasile la contractul de ipoteca autentificat sub nr. 383/09.05.2012 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca Adrian-Vasile. De asemenea, se constituie o ipoteca si asupra veniturilor prezente si viitoare (ex: chiria), precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii. Contractul de ipoteca descris mai sus interzice in mod expres Emitentului sa isi modifice denumirea sau sediul fara a anunta in prealabil UTB. Contractul de ipoteca contine clauza privind interdictia de garantare; Emitentului ii este interzis sa vanda, greveze, inchirieze, demoleze, schimbe sau sa dispuna in orice alt mod de bunurile ipotecate fara consimtamantul prealabil al UTB. A se observa mentiunile de mai sus referitoare la prevederile din Noul Cod Civil cu privire la clauzele privind interdictia de garantare. Prin contractul de ipoteca incheiat la data de 10.06.2013, autentificat sub nr. 557/10.06.2013 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca Adrian-Vasile, Emitentul a constituit in favoarea UTB: o ipoteca de rang IX asupra terenului in suprafata de 1.746 mp, inscris in CF nr. 150689 (nr. CF vechi 8003), nr. cadastral 150689 (nr. cadastral vechi 3371/4); o ipoteca de rang III asupra constructiei C5 situata in Oradea, str. Uzinelor nr. 3 constand in fabrica de polistiren, regim de inaltime parter, amenajata din beton si elemente prefabricate din beton, edificata in 2013, in suprafata de 1.599 mp, inscrisa in CF nr. 150689 (nr. CF vechi 8003), nr. cadastral 150689-C5; si

130

o ipoteca asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale imobilului descris mai sus, chiriilor sau arenzilor prezente si viitoare produse de imobil si indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenzi.

Emitentului ii este interzis sa instraineze, greveze, dezmembreze, alipeasca, demoleze, restructureze, amenajeze, construiasca, inchirieze sau sa dispuna in orice alt mod de bunurile ipotecate fara consimtamantul prealabil al UTB. A se observa mentiunile de mai sus referitoare la prevederile din Noul Cod Civil cu privire la clauzele privind interdictia de garantare. B.1.6 Ipoteca imobiliara incheiata in baza Contractului de Credit 202

Pentru a garanta obligatiile de plata din Contractul de Credit 202, Emitentul a incheiat la data de 09.12.2011 un contract de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 1390/09.12.2011 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca Adrian-Vasile, modificat prin actul aditional autentificat sub nr. 703/18.07.2012 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca Adrian-Vasile, prin care se constituie: (i) o ipoteca de rang I asupra urmatoarelor terenuri si cladiri situate in Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova, parcela Cc270, tarla 28: terenul in suprafata de 6.000 mp, si cladiri (sectie productie materiale termoizolante si birouri (P+1E)) in suprafata de 3.949 mp, nr. cadastral 20811- C1 si anexa (centrala termica), nr. cadastral 20811-C2, inscrise in Cartea Funciara Berceni nr. 20811 (provenite din conversia pe hartie a Cartii Funciare nr. 2129), nr. cadastral 20811 (nr. cadastral vechi 10706);

(ii)

o ipoteca de rang II asupra urmatoarelor terenuri si cladiri situate in Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova, parcela Cc 270, tarla 28: terenul in suprafata de 93.994 mp, si cladiri prezente si viitoare (C9-turn fabricatie in suprafata de 929 mp si suprafata construita de 2.976,16 mp, C10-hala in suprafata de 4.185 mp si suprafata construita de 4.420,89 mp, C11-poduri bascule in suprafata de 192 mp, C12- statie epurare in suprafata de 295 mp, C13-platforma betonata in suprafata de 16.085 mp), inscrise in Cartea Funciara Berceni nr. 20902 (provenita din conversia pe hartie a Cartii Funciare nr. 2418), nr. cadastral 20902 (nr. cadastral vechi 10787) si 20902-C9, 20902-C10, 20902-C11, 20902-C12 si 20902-C13; terenul in suprafata de 6.641 mp, si cladiri prezente si viitoare (C12-cladire administrative in suprafata de 558 mp si suprafata construita de 1.685,65, C14gospodarie apa in suprafata de 161 mp si C15-platforma betonata in suprafata de 2.828 mp), inscrise in Cartea Funciara Berceni nr. 20903 (provenita din conversia pe hartie a Cartii Funciare nr. 2419), nr. cadastral 20903 (nr. cadastral vechi 10788) si 20903-C1, 20903-C2 si 20903-C3.

Toate contractele de ipoteca imobiliara descrise mai sus contin clauze care interzic in mod expres Emitentului sa isi modifice denumirea sau sediul fara a anunta in prealabil UTB de acest lucru, precum si o clauza privind interdictia de garantare. Emitentului ii este interzis sa vanda, sa greveze, inchirieze, demoleze, schimbe sau sa dispuna in orice alt mod de bunurile ipotecate fara consimtamantul prealabil al UTB.

131

In conformitate cu prevederile Noului Cod Civil, orice clauze care permit accelerarea obligatiilor garantate in cazul in care debitorul constituie alte ipoteci asupra bunurilor ipotecate (clauza privind interdictia de garantare) sunt considerate nescrise. Prin contractul de ipoteca incheiat la data de 10.06.2013, autentificat sub nr. 555/10.06.2013 de catre BNP Stanca Valentina si Stanca Adrian-Vasile, Emitentul a constituit in favoarea UTB: o ipoteca de rang VII asupra terenului in suprafata de 1.746 mp, inscris in CF nr. 150689 (nr. CF vechi 8003), nr. cadastral 150689 (nr. cadastral vechi 3371/4); o ipoteca de rang I asupra constructiei C5 situata in Oradea, str. Uzinelor nr. 3 constand in fabrica de polistiren, regim de inaltime parter, amenajata din beton si elemente prefabricate din beton, edificata in 2013, in suprafata de 1.599 mp, inscrisa in CF nr. 150689 (nr. CF vechi 8003), nr. cadastral 150689-C5; si o ipoteca asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale imobilului descris mai sus, chiriilor sau arenzilor prezente si viitoare produse de imobil si indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenzi.

Emitentului ii este interzis sa instraineze, greveze, dezmembreze, alipeasca, demoleze, restructureze, amenajeze, construiasca, inchirieze sau sa dispuna in orice alt mod de bunurile ipotecate fara consimtamantul prealabil al UTB. A se observa mentiunile de mai sus referitoare la prevederile din Noul Cod Civil cu privire la clauzele privind interdictia de garantare. B.2 B.2.1 Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise la UTB Ipoteca mobiliara asupra conturilor incheiata in baza Contractului de Credit 82

Emitentul a incheiat cu UTB contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare din data de 09.12.2009 (suma garantata 5.700.000 EUR), modificat ulterior prin: actul aditional nr. 1/26.01.2010 (suma garantata 5.900.000 EUR, majorata potrivit actului aditional nr. 1/26.01.2010 la contractul de credit); si actul aditional nr. 2/12.04.2011 (suma garantata 6.900.000 EUR, majorata potrivit actului aditional nr. 5/12.04.2011 la contractul de credit).

Pentru garantarea sumei de 4.000.000 EUR cu care a fost majorat imprumutul acordat in baza Contractului de Credit 82, Emitentul si UTB au incheiat ipoteci mobiliare asupra conturilor, guvernate de Noul Cod Civil, dupa cum urmeaza: ipoteca mobiliara din data de 04.01.2013 (suma garantata 2.000.000 EUR, diferenta cu care s-a majorat creditul, de la 6.900.000 EUR la 8.900.000 EUR (potrivit actului aditional nr. 10/04.01.2013 la Contractul de Credit 82); si ipoteca mobiliara din data de 10.05.2013 (suma garantata 2.000.000 EUR, diferenta cu care s-a majorat creditul, de la 8.900.000 EUR la 10.900.000 EUR (potrivit actului aditional nr. 11/05.03.2013 Contractul de Credit 82).

Obiectul contractelor de ipoteca mobiliara il constituie conturile bancare si subconturile deschise sau ce vor fi deschise de catre Emitent la UTB.
132

Contractele de ipoteca contin clauze privind interdictia de garantare; Emitentului ii este interzis sa constituie sarcini asupra bunurilor ipotecate in beneficiul unor terti, fara acordul prealabil scris al UTB. In baza acestor doua contracte de ipoteca mobiliara, UTB a dobandit controlul asupra conturilor bancare. B.2.2 Ipoteci mobiliare asupra conturilor incheiate in baza Contractului de Credit 83, Contractului de Credit 84, Contractului de Credit 85, Contractului de Credit 202, Contractului de Credit 203, Contractului de Credit 152, Contractului de Credit 306 si Contractului de Credit 307, Contractului de Credit pe Descoperit de Cont

In afara de contractul descris la B.2.1, Emitentul a incheiat cu UTB contracte de ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare din data de 09.12.2009, 12.04.2011, 23.11.2011, 09.01.2012, 06.02.2013, 08.05.2013. Obiectul contractelor de ipoteca mobiliara il constituie conturile bancare si subconturile deschise sau ce vor fi deschise de catre Emitent la UTB. In baza contractelor de ipoteca descrise mai sus, guvernate de Noul Cod Civil, UTB are controlul asupra conturilor. Ipotecile mobiliare contin clauze privind interdictia de garantare. Emitentului ii este interzis sa constituie sarcini asupra bunurilor ipotecate in beneficiul unor terti fara acordul prealabil scris al UTB. A se observa mentiunile de mai sus referitoare la prevederile din Noul Cod Civil cu privire la clauzele privind interdictia de garantare. B.3 B.3.1 Contracte de cesiune a creantelor si a accesoriilor aferente Contract de cesiune a creantelor si a accesoriilor aferente incheiat in baza Contractului de Credit 82

Emitentul si UTB au incheiat contractul de cesiune din data de 09.12.2009 (modificat prin actul aditional nr. 1/26.01.2010 si prin actul aditional nr. 2/12.04.2011) prin care se garanteaza suma de 6.900.000 EUR. Bunurile ipotecate sunt formate din totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare ale Emitentului decurgand din contractele prezente si viitoare si/sau comenzile ferme si/sau facturile incheiate/emise de Emitent cu clientii sai, precum si drepturile si/sau creantele izvorate din alte documente acceptate de lege sau de practica comerciala.

B.3.2

Contracte de cesiune a creantelor si a accesoriilor aferente incheiate in baza Contractului de Credit 83, Contractului de Credit 84, Contractului de Credit 85

Emitentul si UTB au incheiat contractele de cesiune din data de 09.12.2009. Bunurile ipotecate sunt formate din totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare ale Emitentului decurgand din contractele prezente si viitoare si/sau comenzile ferme si/sau facturile incheiate/emise de Emitent cu clientii sai, precum si drepturile si/sau creantele izvorate din alte documente acceptate de lege sau de practica comerciala.

133

B.4 B.4.1

Ipoteci mobiliare asupra creantelor si accesoriilor aferente Ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor aferente incheiat in baza Contractului de Credit 82

Emitentul si UTB au incheiat contractul de ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor aferente din data de 22.11.2011, suma garantata fiind de 6.900.000 EUR. Pentru a garanta suma de 4.000.000 EUR cu care a fost majorat imprumutul acordat in baza Contractului de Credit 82, Emitentul si UTB au incheiat ipoteci mobiliare asupra creantelor si accesoriilor aferente guvernate de Noul Cod Civil, dupa cum urmeaza: contract de ipoteca mobiliara din data de 04.01.2013 (suma garantata 2.000.000 EUR, diferenta cu care s-a majorat creditul, de la 6.900.000 EUR la 8.900.000 EUR, potrivit actului aditional nr. 10/04.01.2013 la Contractul de Credit 82); si contractul de ipoteca mobiliara din data de 10.05.2013 (suma garantata 2.000.000 EUR, diferenta cu care s-a majorat creditul, de la 8.900.000 EUR la 10.900.000 EUR, potrivit actului aditional nr. 11/05.03.2013 Contractul de Credit 82).

Bunurile ipotecate sunt compuse din universalitatea creantelor banesti ale Emitentului nascute din contracte prezente si viitoare si/sau comenzi ferme si/sau facturi incheiate/emise de Emitent cu clientii sai, precum si drepturile si/sau creantele izvorate din alte documente acceptate de lege sau de practica comerciala (inclusiv, dar fara a se limita la, contracte de vanzare, locatiune, de asigurare). Ipotecile mobiliare contin clauza privind interdictia de garantare, Emitentului fiindu-i interzis sa constituie sarcini asupra bunurilor ipotecate in beneficiul unor terti fara acordul prealabil scris al UTB. Ca exceptie, potrivit contractului de ipoteca mobiliara din data de 04.01.2013, Emitentului ii este interzis in mod expres sa constituie garantii asupra bunurilor ipotecate in orice situatie. A se observa mentiunile de mai sus referitoare la prevederile din Noul Cod Civil cu privire la clauzele privind interdictia de garantare. B.4.2 Ipoteci mobiliare asupra creantelor si accesoriilor aferente incheiate in baza Contractului de Credit 83, Contractului de Credit 84, Contractului de Credit 85, Contractului de Credit 202, Contractului de Credit 203, Contractului de Credit 306 si Contractului de Credit 307

Emitentul si UTB au incheiat contractele de ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor aferente, din data de 22.11.2011, 23.11.2011, 09.01.2012, 06.02.2013. Bunurile ipotecate sunt compuse din universalitatea creantelor banesti ale Emitentului nascute din contracte prezente si viitoare si/sau comenzi ferme si/sau facturi incheiate/emise de Emitent cu clientii sai, precum si drepturile si/sau creantele izvorate din alte documente acceptate de lege sau de practica comerciala (inclusiv, dar fara a se limita la contracte de vanzare, locatiune, asigurare). Ipotecile imobiliare contin clauze privind interdictia de garantare. Emitentului ii este interzis sa constituie sarcini asupra bunurilor ipotecate in beneficiul unor terti fara acordul prealabil scris al UTB. B.5 Cesiune a drepturilor rezultand din polite de asigurare (polite de asigurare de tip toate riscurile)

134

B.6 B.6.1

Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de marfuri, produse finite si bunuri Contract de ipoteca mobiliara asupra stocurilor de marfuri, produse finite si bunuri incheiat in baza Contractului de Credit 82

Pentru a garanta suma de 6.900.000 EUR, Emitentul si UTB au incheiat contractul de garantie mobiliara asupra stocurilor din data de 09.12.2009, modificat prin actul aditional nr. 1/26.01.2010 si prin actul aditional nr. 2/12.04.2011. Pentru garantarea sumei de 4.000.000 EUR cu care a fost majorat imprumutul acordat in baza Contractului de Credit 82, Emitentul si UTB au incheiat ipoteci mobiliare asupra stocurilor guvernate de Noul Cod Civil, dupa cum urmeaza: ipoteca mobiliara din data de 04.01.2013 (suma garantata 2.000.000 EUR, diferenta cu care s-a majorat creditul, de la 6.900.000 EUR la 8.900.000 EUR, potrivit actului aditional nr. 10/04.01.2013 la Contractul de Credit 82); si ipoteca mobiliara din data de 10.05.2013 (suma garantata 2.000.000 EUR, diferenta cu care s-a majorat creditul, de la 8.900.000 EUR la 10.900.000 EUR, potrivit actului aditional nr. 11/05.03.2013 Contractul de Credit 82).

Obiectul contractelor de ipoteca il constituie stocurile de marfuri, produse finite si bunuri situate in Oradea, str. Uzinelor nr. 3, Judetul Bihor si in Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova, parcela Cc270, tarla 28 si in comuna Cordun, judetul Neamt. Ipotecile imobiliare contin clauze privind interdictia de garantare. Emitentului ii este interzis sa constituie sarcini asupra bunurilor ipotecate in beneficiul unor terti fara acordul prealabil scris al UTB. B.6.2 Ipoteci mobiliare asupra stocurilor de marfuri, produse finite si bunuri incheiate in baza Contractului de Credit 306 si Contractului de Credit 307

In baza contractelor de ipoteca mobiliara din data de 06.02.2013 a fost constituita in favoarea UTB si o ipoteca mobiliara asupra tuturor stocurilor de materii prime, produse finite, marfuri, prezente si viitoare, aflate/ce se vor afla in proprietatea Emitentului, precum si asupra creantelor banesti ale Emitentului nascute din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor anterior mentionate. Ipotecile mobiliare contin clauze privind interdictia de garantare. Emitentului ii este interzis sa constituie sarcini asupra bunurilor ipotecate in beneficiul unor terti fara acordul prealabil scris al UTB. A se observa mentiunile de mai sus referitoare la prevederile din Noul Cod Civil cu privire la clauzele privind interdictia de garantare. B.7 B.7.1 Ipoteca mobiliara asupra masinariilor si echipamentelor Contract de ipoteca mobiliara asupra masinariilor si echipamentelor situate in Oradea, str. Uzinelor nr. 3, Judetul Bihor, proprietatea Emitentului, incheiat in baza Contractului de Credit 82

Pentru garantarea sumei de 6.900.000 EUR, Emitentul si UTB au incheiat contractul de garantie mobiliara asupra masinariilor si echipamentelor din data de 09.12.2009, modificat prin actul aditional nr. 1/26.01.2010 si prin actul aditional nr. 2/12.04.2011.

135

Pentru garantarea sumei de 4.000.000 EUR cu care a fost majorat imprumutul acordat in baza Contractului de Credit 82, Emitentul si UTB au incheiat ipoteci mobiliare asupra masinariilor si echipamentelor, guvernate de Noul Cod Civil, dupa cum urmeaza: 1. ipoteca mobiliara din data de 04.01.2013 (suma garantata 2.000.000 EUR, diferenta cu care s-a majorat creditul, de la 6.900.000 EUR la 8.900.000 EUR, potrivit actului aditional nr. 10/04.01.2013 la Contractul de Credit 82); si 2. ipoteca mobiliara din data de 10.05.2013 (suma garantata 2.000.000 EUR, diferenta cu care s-a majorat creditul, de la 8.900.000 EUR la 10.900.000 EUR, potrivit actului aditional nr. 11/05.03.2013 Contractul de Credit 82). Bunurile ipotecate sunt constituite din echipamentele prezente si viitoare aflate/ce se vor afla in proprietatea Emitentului, precum si creantele banesti ale Emitentului nascute din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor anterior mentionate. Ipotecile mobiliare contin clauze privind interdictia de garantare. Emitentului ii este interzis sa constituie sarcini asupra bunurilor ipotecate in beneficiul unor terti fara acordul prealabil scris al UTB. In conformitate cu prevederile Noului Cod Civil, orice clauze care permit accelerarea obligatiilor garantate in cazul in care debitorul constituie alte ipoteci asupra bunurilor ipotecate (clauza privind interdictia de garantare) sunt considerate nescrise. B.7.2 Ipoteci mobiliare asupra masinariilor si echipamentelor incheiate in baza Contractului de Credit 83, Contractului de Credit 84, Contractului de Credit 85, Contractului de Credit 202, Contractului de Credit 203, Contractului de Credit 152, Contractului de Credit 306, Contractului de Credit 307, Contractului de Credit pe Descoperit de Cont Emitentul si UTB au incheiat contracte de ipoteca mobiliara asupra masinariilor si echipamentelor la data de 09.12.2009, 12.04.2011, 23.11.2011, 09.01.2012, 06.02.2013. Obiectul contractelor de ipoteca mobiliara il constituie masinariile si echipamentele: situate in Oradea, str. Uzinelor nr. 3, Judetul Bihor; situate in Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova, parcela Cc270, tarla 28; aflate/ce se vor afla in proprietatea Emitentului, finantate de UTB/refinantate din facilitatea de credit acordata in conformitate cu Contractul de Credit 85; prezente si viitoare aflate/ce se vor afla in proprietatea Emitentului, achizitionate in cadrul investitiilor realizate la fabrica de mortare si adezivi, a caror achizitie a fost finantata de catre UTB, precum si creantele banesti ale Emitentului nascute din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor mentionate; prezente si viitoare aflate/ce se vor afla in proprietatea Emitentului, achizitionate in cadrul investitiilor realizate la fabrica de polistiren, situate in Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova, a caror achizitie a fost finantata/refinantata de catre UTB, precum si creantele banesti ale Emitentului nascute din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor mentionate; localizate in Corlatesti, comuna Berceni, Judetul Prahova, apartinand de fabrica de polistiren;

136

din viitoarea fabrica de mortare si adezivi localizata in Cordun, Judetul Neamt, apartinand de fabrica de polistiren, precum si creantele banesti ale Societatii nascute din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor anterior mentionate.

Ipotecile mobiliare contin clauze privind interdictia de garantare. Emitentului ii este interzis sa constituie sarcini asupra bunurilor ipotecate in beneficiul unor terti fara acordul prealabil scris al UTB. A se observa mentiunile de mai sus referitoare la prevederile din Noul Cod Civil cu privire la clauzele privind interdictia de garantare. B.8 BILETE LA ORDIN

Pentru garantarea obligatiilor ce rezulta din contractele de credit incheiate cu UTB si descrise mai sus, Emitentul a emis bilete la ordin in alb in favoarea UTB, atat avalizate de Marcel Barbut, cat si neavalizate.

C. C.1

Contracte de ipoteca aferente Contractului de Credit 3679 incheiat cu BT Ipoteca mobiliara de rang I asupra utilajelor aflate in proprietatea Emitentului, situate in Oradea, Str. Uzinelor si la sediul din Corlatesti

Emitentul a incheiat cu BT contractul de ipoteca mobiliara nr. 3679/GAJ01/18.02.2013 asupra bunurilor existente determinate. Bunurile ipotecate sunt compuse din incarcator frontal tip Vola Liebherr L524, linie ambalare la punga Guerze/GRN 20, linie site GKM, linie transport nisip Welding, precum si din produsele obtinute in urma valorificarii bunurilor de mai sus, inclusiv drepturile rezultand din polite de asigurare. Nu se face nicio mentiune expresa cu privire la faptul ca aceste utilaje au fost sau vor fi achizitionate din creditul acordat Emitentului de BT. Emitentul nu poate dispune in niciun mod si nu va constitui nicio alta sarcina asupra bunurilor ipotecate fara acordul expres scris al BT. In conformitate cu prevederile Noului Cod Civil, orice clauze care permit accelerarea obligatiilor garantate in cazul in care debitorul constituie alte ipoteci asupra bunurilor ipotecate (clauza privind interdictia de garantare) sunt considerate nescrise. Emitentul are obligatia de a nu incheia nicio clauza de inalienabilitate/insesizabilitate conventionala cu privire la bunurile ipotecate. C.2 Ipoteca mobiliara de rang I asupra bunurilor viitoare constand in linie de productie vopsele si tencuieli decorative, bun ce va fi achizitionat de Societate de la furnizor Vibromac Italia

Emitentul a incheiat cu BT contractul de ipoteca mobiliara nr. 3679/GAJ02/18.02.2013 asupra bunurilor determinate. Bunurile ipotecate compuse din linie de productie vopsele si tencuieli decorative, de la furnizorul Vibromac Italia, cu urmatoarea componenta: siloz, utilaj de cantarire si distributie a pulberii, masini de productie, utilaj pentru aditivi, conducte, conectari electrice, sistem de cantarire si controlul procesului, linia de umplere cu vopsea pe baza de apa si gips decorativ, utilaj de tratare a apei, care urmeaza sa fie achizitionate din creditul acordat Societatii de BT, precum si din produsele obtinute in urma valorificarii

137

bunurilor de mai sus, inclusiv drepturile rezultand din polite de asigurare. Emitentul nu poate dispune in niciun mod si nu va constitui nicio alta sarcina asupra bunurilor ipotecate fara acordul expres scris al BT. A se observa mentiunile de mai sus referitoare la prevederile din Noul Cod Civil cu privire la clauzele privind interdictia de garantare. Emitentul are obligatia de a nu incheia nicio clauza de inalienabilitate/insesizabilitate conventionala cu privire la bunurile ipotecate. C.3 Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului conturilor si subconturilor curente ale debitorului deschise la BT

Emitentul si BT au incheiat contractul de ipoteca mobiliara nr. 3679/CES/01/18.02.2013 asupra incasarilor si soldului curent si a subconturilor deschise la BT. Emitentul nu poate constitui si inregistra o alta garantie cu privire la conturile care fac obiectul acestui contract de ipoteca mobiliara fara acordul expres scris al BT. A se observa mentiunile de mai sus referitoare la prevederile din Noul Cod Civil cu privire la clauzele privind interdictia de garantare. D. CONTRACTE DE LEASING FINANCIAR

Emitentul a incheiat 46 contracte de leasing financiar cu (i) UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. (UniCredit Leasing), (ii) VB Leasing Romania IFN S.A. (VB Leasing), (iii) Porsche Leasing Romania IFN S.A. (Porsche Leasing), (iv) Iveco Capital Leasing IFN S.A. (Iveco Leasing) si (v) IKB Leasing Finance IFN S.A. (IKB Leasing). D.1 D.1.1 Contracte de leasing incheiate cu UniCredit Leasing Descriere generala

Emitentul a incheiat 14 contracte de leasing cu UniCredit Leasing in valoare de aproximativ 4.952.970 EUR. Garantii: Pentru garantarea obligatiilor rezultand din contractele de leasing, Emitentul a emis in favoarea UniCredit Leasing bilete la ordin (atat avalizate de Marcel Barbut, cat si neavalizate). Prevederi relevante din contractele de leasing: (i) Emitentul va informa UniCredit Leasing despre orice schimbari in structura actionariatului. Orice schimbare a controlului asupra Emitentului poate fi facuta numai cu acordul prealabil scris al UniCredit Leasing; Emitentul nu va greva bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar fara acordul UniCredit Leasing; in cazul in care intervine un caz de culpa al Emitentului, UniCredit Leasing are dreptul sa (a) ceara executarea silita a contractelor de leasing financiar si daune-interese, (b) rezilieze de plin drept contractele de leasing financiar si cu plata de daune-interese si (c) ia orice alta masura pe care UniCredit Leasing o va considera necesara; Sunt considerate cazuri de culpa ale Emitentului urmatoarele:

(ii) (iii)

138

Emitentul sau garantul sunt in intarziere cu mai mult de 30 de zile cu obligatiile lor de plata sau cu alte obligatii din cadrul altor contracte incheiate cu UniCredit Leasing sau cu alte societati din grupul UniCredit (clauze de culpa incrucisata - cross-default clause); apar sau exista riscul sa apara circumstante exceptionale care in acceptiunea rezonabila a UniCredit Leasing ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra capacitatii Emitentului de a isi indeplini obligatiile din cadrul contractelor de leasing financiar sau care fac nerezonabila continuarea executarii contractelor de leasing financiar de catre UniCredit Leasing; Emitentul nu informeaza UniCredit Leasing despre intentia de a modifica actul constitutiv cu privire la structura actionariatului in termen de 10 zile de la aceasta modificare; Emitentul nu isi indeplineste obligatiile de informare in conformitate cu punctul (i) de mai sus.

(iv)

Emitentul nu va dezvalui continutul contractelor de leasing financiar (integral sau partial) tertelor parti fara acordul prealabil scris din partea UniCredit Leasing, cu exceptia cazului cand (a) dezvaluirea este impusa de lege sau ceruta de creditorii Emitentului, (b) dezvaluirea este necesara pentru exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor prevazute in contractele de leasing financiar sau (c) in caz de culpa a Emitentului.

In vederea respectarii obligatiei de mai sus, Emitentul a obtinut acordul UniCredit Leasing pentru dezvaluirea informatiilor cuprinse in contractele de leasing catre terte parti. D.1.2 Contract de leasing financiar imobiliar Nr. 30041785 (Contractul de leasing)

Contractul de leasing de tip Sale & Leaseback a fost incheiat intre UTB Leasing si Emitent la data de 07.06.2013, avand o durata totala de 60 de luni, avansul platit de 568.462,42 EUR, o valoare finantata de 1.000.000 EUR si o valoare reziduala de 10,00 EUR. Contractul de leasing are ca obiect urmatoarele bunuri imobile: (i) apartamentul nr. 2, situat in com. Berceni, sat Corlatesti, jud. Prahova, numar cadastral 21571C1-U2, inscris in cartea funciara 21571-C1-U2, compus din teren in suprafata de 3.771,15 mp, in indiviziune din suprafata totala de 9.569 mp., constructia hala de productie si hala de depozitare, cu o suprafata construita totala de 3.799,27 mp si o suprafata utila totala de 3.739,75 mp, precum si toate dotarile, instalatiile, amelioratiunile si echipamentele incorporate si/sau destinate utilizarii cladirii si cota indiviziva de 39,41% din suprafata de folosinta comuna; si apartamentul nr. 3, situat in com. Berceni, sat Corlatesti, jud. Prahova, numar cadastral 21571C1-U3, inscris in cartea funciara 21571-C1-U3, compus din teren in suprafata de 1.887 mp, in indiviziune din suprafata totala de 9.569 mp, constructia hala vopsele, cu o suprafata construita totala de 1.901,15 mp si o suprafata utila totala de 1.860,72 mp, precum si toate dotarile, instalatiile, amelioratiunile si echipamentele incorporate si/sau destinate utilizarii cladirii si cota indiviza de 19,72% din suprafata de folosinta comuna.

(ii)

Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile descrise mai sus a fost transmis de la Emitent la UTB Leasing in baza Contractului de vanzare autentificat sub nr. 1424 din data de 07.06.2013. Emitentul si UTB Leasing au incheiat un Contract de constituire a unui drept de servitute avand ca obiect constituirea cu titlu gratuit de catre Emitent, in favoarea UTB Leasing, a unui drept de servitute de trecere pietonala,

139

auto si parcare asupra terenului in suprafata de 41.227 mp, situat in sat Corlatesti, comuna Berceni, jud. Prahova, avand nr. cadastral 21577 si inscris in Cartea Funciara 21577 a localitatii Berceni, jud. Prahova. Rata de leasing si dobanda penalizatoare Prin Contractul de leasing s-a stabilit o rata de leasing de (i) EURIBOR 3M + 6% p.a. si (ii) dobanzi penalizatoare de 0,25% pe zi de intarziere dupa data scadentei, calculate asupra sumelor restante. Scadenta Contractul de leasing se incheie in termen de 60 de luni de la inceputul lunii urmatoare intrarii in vigoare a Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1424 din data de 07.06.2013. Prevederi relevante din contractul de leasing (i) Emitentul va informa UTB Leasing in avans cu privire la toate contractele pe care Emitentul intentioneaza sa le incheie in legatura cu bunul ce face obiectul contractului de leasing; Emitentul nu are dreptul sa vanda, sa doneze, sa imprumute, sa ipotecheze sau sa permita grevarea in vreun mod a bunului ce face obiectul contractului de leasing, sau sa confere unor terti drepturi asupra acestora; Emitentul este obligat sa informeze UTB Leasing cu privire la orice modificari in structura actionariatului. Schimbarea controlului asupra Emitentului este conditionata de acordul prealabil al UTB Leasing; Constituie caz de culpa urmatoarele: (a) Emitentul, afiliatii sau garantul acestuia sunt in intarziere cu obligatiile de plata sau cu alte obligatii rezultate din alte contracte incheiate cu UTB Leasing sau cu alte societati din grupul acestuia; (b) schimbarea unuia sau mai multor dintre asociatii, administratorii sau persoanele semnificative ale Emitentului sau are loc o reorganizare/restructurare a Emitentului fara acordul prealabil scris al UTB Leasing; (c) schimbarea oricaruia dintre asociatii oricarui garant al obligatiilor Emitentului sau reorganizarea/restructurarea juridica a oricarui garant al obligatiilor Emitentului fara informarea in scris cu cel putin 30 de zile calendaristice a UTB Leasing; Emitentul nu va greva in niciun fel activele aflate in patrimoniul sau si nu va incheia contracte in baza carora activele din patrimoniul sau vor fi grevate drept garantii pentru buna executie a unor obligatii contractuale, fara a obtine in prealabil acrodul scris al UTB Leasing.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Garantii Contractul de leasing este garantat cu: (i) ipoteca mobiliara asupra creantelor reprezentand totalitatea chiriilor sau arenzilor prezente si viitoare produse de bunurile imobile ce formeaza obiectul Contractului de leasing, precum si indemnizatiile in temeiul contractelor de garantare/asigurare cu privire la plata acestor chirii sau arenzi, ce urmeaza a fi incasate din cadrul contractelor viitoare de inchiriere. In plus, se prevede interdictia de grevare a acestor creante in favoarea oricarei alte personae fara acordul prealabil al UTB Leasing; 8 bilete la ordin in alb avalizate de Barbut Marcel; ipoteca mobiliara asupra contului de depozit colateral care va fi alimentat cu contravaloarea in RON a 55.000,00 EUR si va fi in permanenta alimentat cu aceasta suma pana la stingerea prin
140

(ii) (iii)

achitare a tuturor obligatiilor garantate. In plus, se prevede interdictia de grevare a acestui cont in favoarea oricarei alte persoane fara acordul prealabil al UTB Leasing. Asigurare In conformitate cu Contractul de leasing, a fost incheiata polita complexa de pagube materiale nr. 8068685E emisa la data de 28.06.2013 de catre Generali in care UTB Leasing are calitatea de asigurat, iar societatea este utilizator. D.2 Contracte de leasing incheiate cu VB Leasing

Emitentul a incheiat 26 de contracte de leasing cu VB Leasing. La data Prospectului aceste contracte nu mai sunt in vigoare. De asemenea, Emitentul a incheiat si 2 contracte de novatie cu VB Leasing (in calitate de locator) si Flamav Trans SRL (in calitate de cedent), in valoare de aproximativ 40.675,51 EUR. Garantii: Pentru a garanta obligatiile ce decurg din contractele de leasing, Emitentul a emis in favoarea VB Leasing bilete la ordin, neavalizate.

Prevederi relevante din contractele de leasing: Printre prevederile relevante din contractele de leasing financiar se numara urmatoarele: (i) Emitentul va informa VB Leasing in legatura cu orice modificare a actelor constitutive in 2 zile de la data modificarii respective si va furniza VB Leasing, la cerere, orice documente legate de aceasta modificare; neindeplinirea obligatiilor de la punctul (i) de mai sus da VB Leasing dreptul de a obtine dauneinterese de la Emitent si de a rezilia contractele de leasing financiar. Contracte de leasing incheiate cu Porsche Leasing

(ii)

D.3

Emitentul a incheiat 6 contracte de leasing financiar cu Porsche Leasing in valoare de aproximativ 339.639,87 EUR. Prevederi relevante din contractele de leasing: (i) (ii) (iii) Emitentul declara ca va informa Porsche Leasing in 10 zile de la schimbarea controlului asupra Emitentului; Emitentul nu va greva bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar fara acordul prealabil scris al Porsche Leasing; in cazul neindeplinirii de catre Emitent a obligatiilor sale in baza contractului de leasing financiar, Porsche Leasing are dreptul sa: solicite indeplinirea intocmai a obligatiilor respective; suspende indeplinirea propriilor obligatii pana la indeplinirea de catre Emitent a obligatiilor sale; sa execute obligatiile Emitentului, pe cheltuiala acestuia; sa execute silit obligatiile;

141

(iv)

rezilieze contractul de leasing financiar; sau utilizeze orice alte mijloace prevazute de lege sau de contractul de leasing financiar.

Emitentul este de acord in mod expres ca in cazul in care inregistreaza mai multe datorii financiare neachitate la scadenta rezultand din orice alt contract de leasing financiar/contract de credit incheiat cu Porsche Leasing si/sau cu alti creditori, Porsche Leasing are dreptul sa declare exigibil imediat contractul de leasing financiar; Porsche Leasing poate solicita, daca considera necesar, constituirea de catre Emitent a anumitor garantii; Porsche Leasing are dreptul sa rezilieze imediat contractul de leasing financiar in cazul in care Emitentul nu isi indeplineste obligatiile nascute din alte contracte incheiate cu Porsche Leasing; Emitentul nu va dezvalui informatiile confidentiale catre nicio terta parte (cu exceptia angajatilor acesteia) fara acordul prealabil scris al Porsche Leasing; In vederea indeplinirii obligatiilor de dezvaluire a informatiilor in Oferta, Emitentul a obtinut acordul Porsche Leasing pentru dezvaluirea informatiilor catre terti, pentru scopul Ofertei.

(v) (vi) (vii)

D.4

Contract de leasing incheiat cu Iveco Leasing

Emitentul a incheiat un contract de leasing financiar cu Iveco Leasing in valoare de 223.148,95 EUR. Prevederi relevante din contractul de leasing: (i) Iveco Leasing are dreptul sa rezilieze contractul de leasing financiar in caz de transfer al actiunilor si/sau in cazul altor schimbari care ar putea afecta mai mult de 40% din structura participarii la capitalul social al Emitentului; Emitentul nu va constitui nicio garantie asupra bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing financiar. Contract de leasing incheiat cu IKB Leasing

(ii)

D.5

Contractul de leasing financiar incheiat cu IKB Leasing are o valoare de 359.234,90 EUR. Garantii: Pentru garantarea obligatiilor ce rezulta din contractul de leasing, Emitentul a emis bilete la ordin in favoarea IKB Leasing, neavalizate. Prevederi relevante din contractul de leasing: Emitentul nu va constitui nicio garantie asupra bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing financiar.

Emitentul a obtinut acordul IKB Leasing pentru dezvaluirea informatiilor cuprinse in contractul de leasing pentru scopul Ofertei. Cele mai multe dintre aceste contracte de leasing financiar sunt garantate cu bilete la ordin in alb emise de Emitent in favoarea societatilor de leasing, atat avalizate de Marcel Barbut, cat si neavalizate. E. CONTRACTE COMERCIALE

Conform declaratiei Societatii, cele mai importante contracte de vanzare (luand in considerare veniturile aferente anului 2012) au fost incheiate cu magazinele de vanzare, in particular cu Arabesque SRL,
142

Dedeman SRL, Praktiker Romania SRL si Baumax Romania SRL. Valoarea totala a acestor contracte se ridica la aproximativ 20% din veniturile inregistrate de Societate in anul 2012. Cei mai importanti furnizori ai Societatii in 2012 au fost Baupartner SRL, Holcim (Romania) SA, Rompetrol Downstream SRL, grupul Synthos si DOW Europe GmbH, care reprezinta in total aproximativ 50% din valoarea achizitiilor efectuate de Societate in anul 2012, cu precizarea ca aproape 20% din valoarea achizitiilor aferente anului 2012 au fost generate de constructia facilitatii de productie din Cordun, pe baza contractului incheiat cu Baupartner SRL. Societatea a incheiat peste 100 contracte de distributie si contracte de vanzare cu 600 depozite si magazine de mici dimensiuni. Mai jos sunt prezentate pe scurt cateva dintre cele mai semnificative contracte recent incheiate de Societate. Dufa Societatea a perfectat la data de 28 februarie 2013 un contract de vanzare-cumparare prin care se obliga sa achizitioneze produsele aflate in stocul Dufa Tec SRL, asa cum acestea sunt descrise in anexa contractului de vanzare-cumparare. Tot la data de 28 februarie 2013, Societatea si Dufa Tec SRL au incheiat un contract de sublicentiere privind marca Dfa, descris in cadrul Sectiunii 1.7 de mai sus. Acordul de sub-licentiere privind marca Dfa expira la 1 martie 2016 si poate fi reziliat unilateral in situatia in care una dintre parti notifica nerespectarea obligatiilor contractuale, cu aplicarea unui termen de preaviz de 90 de zile. Pentru mai multe detalii, a se vedea Sectiunea 1.7. Schomburg La data de 30 iulie 2013, Societatea a incheiat o serie de contracte cu Schomburg Romania SRL (Schomburg), subsidiara a Aquafin International si parte a Schomburg Group, unul dintre contracte avand ca obiect dobandirea de catre Emitent a know-how-ului (retete si metode de preparare) cu privire la o serie de produse fabricate si distribuite pe teritoriul Romaniei, descris in cadrul Sectiunii 1.7 de mai sus. De asemenea, Societatea a incheiat, la 31 iulie 2013, un contract de consignatie prin care se obliga sa vanda stocuri si utilaje ale Schomburg cu obligatia de a achizitiona, la 31 decembrie 2013, utilajele si stocurile nevandute sau vandute si neachitate pana la data de 5 decembrie 2013, in masura in care acestea nu sunt expirate sau nu sunt pe punctul de a expira. Contractul de consignatie poate fi reziliat unilateral de catre oricare dintre parti, pentru neindeplinirea dovedita, de catre cealalta parte, a unei obligatii esentiale. Tot la data de 31 iulie 2013, Societatea a incheiat cu Schomburg GmbH un contract de cooperare si distributie pe durata nedeterminata prin care Societatea isi asuma obligatia, de a distribui exclusiv produsele Schomburg GmbH din gama de aditivi pentru beton si pardoseli epoxidice in Romania, precum si orice alte produse, dupa cum Schomburg GmbH va comunica Societatii. Conform acestui contract, Societatea achizitioneaza in nume propriu produsele livrate de Schomburg GmbH, conform unei liste de preturi agreate de parti si care este actualizata anual. De asemenea, Societatea isi asuma obligatii cu privire la promovarea produselor Schomburg GmbH. Contractul de cooperare si distributie poate fi reziliat unilateral de oricare dintre parti, cu un preaviz de sase luni. Prin colaborarea cu Schomburg, Emitentul patrunde pe piata produselor si a sistemelor speciale de tratare a constructiilor, hidrofobizari si alte lucrari cu grad ridicat de specializare (ex: pardoseli epoxidice, produse de hidrofobizare). Zentyss Conform contractului de colaborare incheiat pe data de 24 iulie 2013 intre Societate si Zentyss SRL (Zentyss), Zentyss isi asuma obligatia de a produce, pentru urmatorii zece ani, panouri de polistiren extrudat conform solicitarilor lunare ale Societatii si utilizand materia prima livrata de Societate. In plus, Societatea va asigura distributia exclusiva si integrala a productiei de panouri de polistiren extrudat a
143

Zentyss, care rezulta din materiile prime furnizate de catre Adeplast, atat catre clientii Zentyss (interni si externi), cat si catre oricare alti clienti identificati de Societate. Zentyss are dreptul sa fabrice si sa furnizeze direct catre clientii proprii produse rezultate in baza materiilor prime asigurate din surse proprii. Dupa trecerea unui interval care incepe dupa 180 de zile de la data semnarii contractului de colaborare si inceteaza la 360 de zile de la data semnarii contractului, Adeplast are optiunea exclusiva si unilaterala, dar nu si obligatia de a solicita Zentyss demararea unui proces de fuziune prin absorbtie a Zentyss in Adeplast. In cazul in care una sau mai multe dintre prevederile optiunii Adeplast nu poate fi indeplinita de Zentyss, Adeplast are dreptul, intre altele, sa inceteze contractul de colaborare. Contractul de colaborare dintre Emitent si Zentyss poate inceta in situatia in care una dintre parti nu isi respecta obligatiile contractuale si nu remediaza aceasta situatie in termen de cinci zile de la data la care cealalta parte transmite o notificare de nerespectare. Incetarea contractului va avea loc la data inscrisa intr-o notificare suplimentara, de reziliere, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data transmiterii notificarii de reziliere. Emitentul declara ca Adeplast si Zentyss nu sunt competitori in sensul legislatiei concurentei. 1.10 Salariati Informatii generale cu privire la salariati La finalul lunii iunie 2013 numarul total al angajatilor Adeplast este de 294, reprezentand persoane angajate cu contract individual de munca pe durata nedeterminata/determinata. Distributia salariatilor in functie de activitatea prestata, de liniile de business in care activeaza si de locatia geografica la finalul lunii iunie 2013 este prezentata in graficele de mai jos:

La finalul lunii iunie 2013, 70,75% din salariatii Emitentului aveau incheiate contracte de munca pe durata nedeterminata, in timp ce 29,25% din salariati aveau incheiate contracte de munca pe perioada determinata.
144

In functie de criteriul vechimii in munca a salariatilor, conform informatiilor furnizate de catre Societate, din totalul de 294 salariati, 258 salariati au o vechime intre 0 5 ani, 23 salariati au o vechime intre 5 10 ani, si 13 salariati au o vechime de peste 10 ani. In functie de criteriul studiilor superioare efectuate de catre salariati conform informatiilor furnizate de catre Societate, din totalul de 294 salariati, 59 salariati au studii superioare, iar 235 salariati au studii medii. In functie de criteriul varstei salariatilor, din totalul de 294 salariati, 123 salariati au o varsta cuprinsa intre 16 35 de ani, 159 salariati au o varsta cuprinsa intre 35 50 de ani, si numai 10 au o varsta peste 50 de ani. Contractul colectiv de munca Conform declaratiilor conducerii Societatii, negocierile purtate intre Societate si reprezentantii salariatilor nu s-au concretizat prin incheierea unui contract colectiv de munca, care sa reglementeze, printre altele, raporturile individuale si colective de munca dintre Societate, in calitatea sa de angajator, si salariatii acesteia, timpul de munca si timpul de odihna, salarizarea, sanatatea si securitatea in munca, conditiile de munca, formarea profesionala, protectia sociala a salariatilor si orice alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca. Contractul individual de munca si veniturile salariale Potrivit modificarilor aduse legislatiei muncii in 2011, fiecare contract individual de munca incheiat de un angajator cu salariatii sai trebuie sa contina in mod obligatoriu anumite elemente, printre care si criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului, aplicabile la nivelul angajatorului. Din acest punct de vedere, modelul standard de contract individual de munca utilizat de Societate contine aceste criterii, fiind actualizat potrivit modificarilor aduse Ordinului Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 64/2003 prin Ordinul nr. 76/2003 si prin Ordinul nr. 1616/2011. Contractele individuale de munca ale angajatilor Societatii sunt inscrise in programul REVISAL. Cu privire la drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor, pe langa drepturile si obligatiile minime legale ale partilor, modelul standard de contract individual de munca utilizat de catre Societate contine si clauze speciale, cum este obligatia salariatilor de a pastra secretul de serviciu. Salariul se stabileste prin negociere individuala intre Societate si salariat. La stabilirea salariului sunt avute in vedere, printre altele, atributiile si cerintele stabilite in fisa de post, performantele salariatului in exercitarea functiei si grila de salarizare existenta la nivelul Societatii. Conform declaratiilor conducerii Societatii, beneficiile acordate in prezent de Societate includ urmatoarele: Bonuri de masa; Prime de Paste; Prime de Craciun.

Cheltuielile cu salariatii si evolutia numarului de salariati in 2012: 2012 Indemnizatii si salarii 4.805.133 Contributii sociale 1.443.350

145

Bonuri de masa Fondul de sanatate Somaj Alte contributii TOTAL Numar angajati

263.587 6.512.070 173

Numarul de angajati a crescut cu 14,82% in anul 2011, comparativ cu anul 2010, respectiv cu 11,61% in anul 2012 fata de anul 2011. Formare si perfectionare Societatea asigura instruirea si pregatirea profesionala a personalului propriu in conformitate cu dispozitiile aplicabile ale legislatiei muncii. Societatea a implementat un plan anual de instruire pentru anul 2013 aferent punctelor de lucru din Oradea, Cordun si Corlatesti. Sanatatea si securitatea salariatilor Conform declaratiilor Societatii, aceasta indeplineste toate obligatiile impuse prin legislatia specifica sanatatii si securitatii in munca, inclusiv prin Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si prin HG nr. 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006. Regulamentul intern Regulamentul intern al Societatii, incheiat la 1 mai 2011, reglementeaza aspecte obligatorii prevazute de legislatia muncii, cum ar fi regulile privind protectia, igiena si securitatea in munca, cele privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii, drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor (inclusiv obligatia de confidentialitate si obligatia de pastrare a secretelor de serviciu legate de procesul tehnologic, clientela, lucrari etc.), regulile privind solutionarea cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor si cele privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare, sanctiunile aplicabile si regulile privind procedura disciplinara, procedura de evaluare profesionala a angajatilor. Cu privire la drepturile si obligatiile salariatilor, Regulamentul intern al Societatii incheiat la 1 mai 2011 prevede obligatia salariatilor de a pastra confidentialitatea informatiilor primite. Conform declaratiilor Societatii, in ultimele 12 luni, Societatii nu i-au fost aplicate sanctiuni din partea Inspectoratului Teritorial de Munca. Participari si optiuni Marcel Barbut si Cristina Paveliuc detin Actiuni in Societate, astfel cum este descris in Sectiunea 4.3. Salariati, participatii si optiuni - participarea salariatilor la capitalul social al Societatii Conform informatiilor furnizate de catre Societate, nu exista acorduri care sa prevada participarea salariatilor la capitalul social al Societatii, prin detinerea de Actiuni.
146

Litigiile de munca sunt prezentate in sumar la Sectiunea 1.11 (b) de mai jos. 1.11 Proceduri judiciare si de arbitraj La data de 30 iunie 2013, Emitentul este parte intr-o serie de litigii aflate pe rolul unor instante locale si internationale, atat in calitate de reclamant, cat si in calitate de parat. Dintre litigiile la care Emitentul este parte in prezent sau a fost parte in ultimele douasprezece luni se mentioneaza litigii avand o valoare estimata de peste 100.000 Euro sau echivalent, litigii de munca, litigii pentru care valoarea nu a fost inca determinata sau avand un obiect neevaluabil in bani, dupa cum urmeaza: a) Litigiile in care Societatea este reclamanta

Societatea este implicata in calitate de reclamanta in 5 litigii prin intermediul carora se incearca recuperarea unor sume de bani semnificative de la debitorii sai, peste pragul de materialitate de 100.000 Euro considerat pentru scopul acestui Prospect. In acest sens, Societatea a individualizat primii sai 5 debitori. Mentionam ca in toate aceste cazuri instantele au deschis proceduri de insolventa sau faliment impotriva debitorilor, iar Societatea nu este creditor garantat. Prin urmare, sansele de a-si recupera debitele sunt destul de scazute, chiar in pofida faptului ca in doua cazuri instantele au decis sa antreneze si raspunderea personala a administratorilor societatilor debitoare. Informatii privind aceste litigii sunt redate in tabelul de mai jos: Nr. Debitor Suma in RON Stadiu procesual Daca s-a solicitat/dispus atragerea raspunderii administratorilor/persoanelor fizice Pe cale separata, s-a intentat si castigat somatie de plata impotriva administratorului iar ulterior chiar s-a deschis dosar de executare silita; acesta are un imobil insa acesta este afectat de mai multe ipoteci. Nu Nu Nu S-a cerut si s-a admis cererea de atragere a raspunderii patrimoniale a persoanei fizice.

SC Primera SRL

974.822,73

insolventa

2 3 4 5

SC Rona Construct SRL SC Adrian Compact SRL SC Top Spedition SRL SC Multistar SRL

737.547,78 570.651,02 556.419,6 480.091,75

faliment faliment faliment Faliment incheiat s-a dispus radierea societatii

147

Sumele prezentate in tabel includ si penalitatile de intarziere calculate in conformitate cu clauzele contractuale incheiate cu respectivii clienti. Pentru toate sumele mentionate mai sus, Societatea a constituit provizioane de 100%. De asemenea, in litigiul international intre Societate si Dromont SPA (o societate italiana) care s-a desfasurat in fata Curtii Regionale din Munchen si care a fost solutionat pe cale amiabila, Societatea a primit suma de 225.000 Euro. b) Litigii de dreptul muncii

Litigii de munca in care Societatea are calitatea de parat Societatea este implicata in 4 litigii de munca in care are calitatea de parat. Aceste litigii presupun in principal contestatii ale fostilor angajati impotriva deciziilor de concediere. Pana la acest moment, Societatea a pierdut irevocabil in doua dintre aceste litigii. In ambele cazuri, reclamantilor li s-a acordat anularea deciziilor de concediere precum si salariile datorate, dar nu au primit si despagubiri morale. Ulterior, acestia au demarat procedurile de executare silita a Societatii pentru sumele acordate de instanta cu titlu de salarii datorate, insa aceste sume nu sunt semnificative. In celelalte doua litigii, Societatea a castigat in fond, iar in acest moment dosarele se afla in faza de recurs ca urmare a contestarii de catre reclamanti a hotararilor date pe fond de catre Tribunalul Bihor. Litigii de munca in care Societatea are calitatea de reclamant Societatea este implicata in 4 litigii aflate pe rolul Tribunalului Prahova, vizand actiuni in raspundere patrimoniala, in temeiul carora Societatea solicita instantei de judecata sa dispuna emiterea unei hotarari judecatoresti, prin care sa poata fi recuperate sumele de: 19.326 lei, 9.846 lei, 30.000 lei si respectiv 3.500 lei, de la sapte fosti salariati ai Societatii. c) Litigiile in care Societatea este parata (in afara de cele de dreptul muncii)

Societatea este implicata in calitate de parata intr-un litigiu cu Wiko Palletier Und Fordertchnik GMBH (Wiko), o entitate germana. Aceasta din urma a intentat o actiune judiciara in fata Instantei din Amberg pentru recuperarea sumei de 698.453,58 Euro. Aceasta disputa rezulta din derularea unui contract comercial pentru livrarea, instalarea si punerea in functiune a doua echipamente industriale in Oradea. Valoarea totala a contractului s-a ridicat la 710.000 Euro, suma din care Societatea nu a achitat doar ultima rata, in valoare de 142.000 Euro, iar aceasta neplata se datoreaza faptului ca respectivul echipament nu a functionat corect inca de la inceput. Cu toate acestea, Wiko a solicitat si costuri aditionale pentru repararea echipamentului, daune, dobanzi si alte costuri. Pentru moment, procedurile se afla intr-o faza incipienta de administrare de probatorii. Pana la aceasta data, niciun termen de judecata nu a fost inca fixat. Orice decizie data de catre instanta din Amberg poate fi atacata cu apel in fata Curtii de Apel, iar decizia acestei curti va putea fi atacata de asemenea cu apel in fata Curtii Supreme Federale.

148

Emitentul declara ca nu a fost implicat in litigii care ar putea avea sau au avut recent efecte semnificative asupra situatiei financiare sau a profitabilitatii Emitentului, cu exceptia celor prezentate mai sus. In acest sens Societatea declara urmtoarele: nu exista proceduri administrative si/sau cercetari derulate de vreo autoritate in legatura cu Societatea; nu exista cereri de retrocedare in legatura cu bunurile Societatii; nu exista litigii sau alte proceduri legale initiate de autoritatile fiscale impotriva Societatii; nu exista decizii administrative in legatura cu bunurile Societatii sau cu activitatea comerciala a acesteia; nu exista proceduri de insolventa, dizolvare sau alte asemenea proceduri incepute cu privire la Societate, sau orice alta procedura care ar putea declansa litigii sau tranzactii cu impact asupra patrimoniului Societatii.

149

2. 2.1 2.1.1

CONDUCEREA SI ORGANIZAREA EMITENTULUI Actul Constitutiv/Informatii privind participatiile Obiectul de activitate al Emitentului

In conformitate cu art. 6 din Actul Constitutiv, activitatea principala a Emitentului este fabricarea mortarului Cod CAEN 2364. Totodata, Emitentul poate desfasura si anumite activitati secundare, prevazute la art. 6 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Cod CAEN 0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, gipsului, cretei si a ardeziei Cod CAEN 0812 Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si a caolinului Cod CAEN 0891 Extractia mineralelor pentru industria chimica si ingrasamintelor naturale Cod CAEN 0899 Alte activitati extractive n.c.a. Cod CAEN 0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor Cod CAEN 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn Cod CAEN 1629 Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si alte materiale vegetale impletite Cod CAEN 1711 Fabricarea celulozei Cod CAEN 1723 Fabricarea articolelor de papetarie Cod CAEN 1729 Fabricare altor articole din hartie si carton n.c.a. Cod CAEN 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a. Cod CAEN 1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire Cod CAEN 1910 Fabricarea produselor de cocserie Cod CAEN 2012 Fabricarea colorantilor si pigmentilor Cod CAEN 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza Cod CAEN 2014 Fabricarea altor produse chimice organice de baza Cod CAEN 2016 - Fabricarea materialelor plastice in forme primare Cod CAEN 2020 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice Cod CAEN 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor Cod CAEN 2041 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere, cosmetice si de parfumerie Cod CAEN 2221 Fabricarea placilor , foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic Cod CAEN 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic Cod CAEN 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii Cod CAEN 2229 Fabricarea altor produse din material plastic Cod CAEN 2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate Cod CAEN 2313 Fabricarea articolelor din sticla Cod CAEN 2314 Fabricarea fibrelor din sticla Cod CAEN 2320 Fabricarea de produse refractare Cod CAEN 2331 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica Cod CAEN 2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii din argila arsa Cod CAEN 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental Cod CAEN 2343 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica Cod CAEN 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica Cod CAEN 2349 Fabricarea altor produse ceramice Cod CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii Cod CAEN 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii Cod CAEN 2363 Fabricarea betonului Cod CAEN 2365- Fabricarea produselor din azbociment
150

Cod CAEN 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos Cod CAEN 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice. Cod CAEN 2433 Productia plumbului, zincului si cositorului Cod CAEN 2442 Metalurgia aluminiului Cod CAEN 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice Cod CAEN 2561 Tratarea si acoperirea metalelor Cod CAEN 2562 Operatiuni de mecanica generala Cod CAEN 2572 Fabricarea articolelor de feronerie Cod CAEN 2573 Fabricarea uneltelor Cod CAEN 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. Cod CAEN 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Cod CAEN 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice Cod CAEN 2811 - Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete) Cod CAEN 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si a arzatoarelor Cod CAEN 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice) Cod CAEN 2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a Cod CAEN 2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor unelte pentru prelucrarea metalului Cod CAEN 2849 Fabricarea altor masini unelte n.c.a. Cod CAEN 2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii Cod CAEN 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si cauciucului Cod CAEN 2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. Cod CAEN 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule Cod CAEN 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine Cod CAEN 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarie Cod CAEN 3109 Fabricarea de mobila n.c.a. Cod CAEN 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. Cod CAEN 3311 Repararea articolelor fabricate din metal Cod CAEN 3312 Repararea masinilor Cod CAEN 3313 Repararea echipamentelor electronice si optice Cod CAEN 3319 Repararea altor echipamente Cod CAEN 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale Cod CAEN 3811- Colectarea deseurilor nepericuloase Cod CAEN 3812- Colectarea deseurilor periculoase Cod CAEN 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase Cod CAEN 3822- Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase Cod CAEN 3831 Demontarea, dezasamblarea masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor Cod CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate Cod CAEN 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale Cod CAEN 4212 Lucrari de constructie a caii ferate de suprafata si subterane Cod CAEN 4213 Constructia de poduri si tuneluri Cod CAEN 4221 Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide Cod CAEN 4222 Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii Cod CAEN 4299 Lucrari de constructie a altor proiecte ingineresti n.c.a. Cod CAEN 4311 Lucrari de demolare a constructiilor Cod CAEN 4312 Lucrari de pregatire a terenului Cod CAEN 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii Cod CAEN 4321 Lucrari de instalatii electrice Cod CAEN 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat Cod CAEN 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
151

Cod CAEN 4331 Lucrari de ipsoserie Cod CAEN 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie Cod CAEN 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor Cod CAEN 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri Cod CAEN 4339 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. Cod CAEN 4391 Lucrari de invelitori, sarpamente si terase la constructii Cod CAEN 4399 Alte lucrari speciale de constructii Cod CAEN 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule Cod CAEN 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule Cod CAEN 4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu bunuri semifinite Cod CAEN 4612 Intermedieri in comertul cu combustibil, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie Cod CAEN 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii Cod CAEN 4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane Cod CAEN 4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie Cod CAEN 4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele Cod CAEN 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a. Cod CAEN 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse Cod CAEN 4644 Comet cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie si al produselor de intretinere Cod CAEN 4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-uri Cod CAEN 4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii Cod CAEN 4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou Cod CAEN 4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou Cod CAEN 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate Cod CAEN 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare si de incalzire Cod CAEN 4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire Cod CAEN 4675 Comert cu ridicata al produselor chimice Cod CAEN 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare Cod CAEN 4677- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor Cod CAEN 4690 Comet cu ridicata nespecializat Cod CAEN 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare Cod CAEN 4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate Cod CAEN 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-uri in magazine de specialitate Cod CAEN 4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate Cod CAEN 4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio-video in magazine specializate Cod CAEN 4751 Comert cu amanuntul al textilelor in magazine specializate Cod CAEN 4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticlarie si al celor pentru vopsit in magazine de specialitate Cod CAEN 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea in magazine specializate Cod CAEN 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a.
152

Cod CAEN 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi in magazine specializate Cod CAEN 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet Cod CAEN 4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioschiurilor si pietelor Cod CAEN 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. Cod CAEN 4941 Transporturi rutiere de marfuri Cod CAEN 4942 Servicii de mutare Cod CAEN 5210 - Depozitari Cod CAEN 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre Cod CAEN 5224 Manipulari Cod CAEN 5229 Alte activitati anexe transportului Cod CAEN 5630 Baruri si alte activitati de servire al bauturilor Cod CAEN 5811 Activitati de editare a cartilor Cod CAEN 5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare Cod CAEN 5813 Activitati de editare a ziarelor Cod CAEN 5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor Cod CAEN 5819 Alte activitati de editare Cod CAEN 5829 Activitati de editare a altor produse software Cod CAEN 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei Cod CAEN 6201 Activitati de realizare a softwareului la comanda (software orientat client) Cod CAEN 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul Cod CAEN 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei Cod CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe Cod CAEN 6312 Activitati ale portalurilor web Cod CAEN 6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a. Cod CAEN 6820 Inchierierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau leasing Cod CAEN 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal Cod CAEN 7111 Activitati de arhitectura Cod CAEN 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de aceasta Cod CAEN 7120 Activitati de testare si analize tehnice Cod CAEN 7219 - Cercetare-dezvoltare n alte stiinte naturale si inginerie Cod CAEN 7410 Activitati de design specializat Cod CAEN 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) Cod CAEN 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. Cod CAEN 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare Cod CAEN 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele Cod CAEN 7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv Cod CAEN 7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a. Cod CAEN 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii Cod CAEN 7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport pe apa Cod CAEN 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile Cod CAEN 8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor Cod CAEN 8122 Activitati de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masinilor si utilajelor Cod CAEN 8129 Alte activitati de curatenie n.c.a. Cod CAEN 8130 Activitati de intretinere peisagistica Cod CAEN 8211 Activitati combinate de secretariat Cod CAEN 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat Cod CAEN 8292 Activitati de ambalare Cod CAEN 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. Cod CAEN 8559 Alte forme de invatamant n.c.a. Cod CAEN 9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice Cod CAEN 9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a. Cod CAEN 9609 Alte activitati de servicii n.c.a.
153

Conform Actului Constitutiv, Societatea poate desfasura si activitati de import si export pentru marfurile si produsele aferente activitatilor mentionate in obiectul de activitate al Societatii.
2.1.2 Organele de administrare, conducere si supraveghere

Consiliul de Administratie Consiliul de Administratie al Emitentului isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Actului Constitutiv si a reglementarilor legale aplicabile. Numirea membrilor Consiliului de Administratie Adeplast este administrata in sistem unitar de catre Consiliul de Administraie, format din trei membri alesi de AGOA pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea de realegere. La data Prospectului, Consiliul de Administratie este format din urmatorii membri: Nume Calitatea detinuta Data numirii Data expirarii mandatului 19.08.2017

Barbut Marcel

administrator executiv, 19.08.2013 Presedinte al Consiliului de Administratie (si director general) administrator neexecutiv administrator neexecutiv 1.02.2011 19.08.2013

Dumitrescu Cristian Stinga Vasile

1.02.2015 19.08.2017

In conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale, in cazul in care atributiile de conducere sunt delegate catre directori, asa cum este cazul Emitentului, majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie formata din administratori neexecutivi. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu Emitentul un contract de munca. In cazul in care administratorii sunt desemnati dintre salariatii Emitentului, contractul individual de munca al acestora este suspendat pe perioada mandatului. Administratorii incheie cu Emitentul un contract de administrare/mandat care este supus aprobarii AGOA. Administratorii pot fi revocati oricand de catre AGOA. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune interese.

154

Atributiile Consiliului de Administratie In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor hotararilor adunarii generale a actionarilor, precum si a actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor. Conform Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorului general: stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare; numirea si revocarea directorului general si stabilirea remuneratiei acestuia; supravegherea activitatii directorului general; pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia; introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

convocarea adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu legea si cu prevederile actului constitutiv; participarea la adunarile generale ale actionarilor; daca Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata. In aceasta situatie, Consiliul de Administratie va prezenta adunarii generale extraordinare un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale auditorilor interni.

Intrunirile si deciziile Consiliului de Administratie Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna. Presedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea. Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

155

Convocarea pentru intrunirea Consiliului de Administratie va fi transmisa administratorilor cu 2 (doua) zile inainte de data intrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator. Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de Administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorului general, care este si administrator. Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul administratorilor. Deciziile Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, deciziile cu privire la numirea si revocarea presedintelui Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie. Delegarea conducerii Conducerea Societatii este delegata directorului general, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si ale legislatiei aplicabile. Directorul General Directorul general al Societatii este Marcel Barbut, care, din data de 19.08.2013, detine si functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii. Actualul mandat al directorului general este de 4 ani, incepand de la 19.08.2013. Directorul general are dreptul de a reprezenta societatea. Totodata, directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administratie sau adunarii generale a actionarilor. Modul de organizare a activitatii directorului general poate fi stabilit prin Actul Constitutiv sau prin decizie a Consiliului de Administratie. Orice administrator poate solicita directorului general informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorul general va informa Consiliul de Administratie, in mod regulat si cuprinzator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere. Directorul general poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Conform Legii Societatilor Comerciale, in cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul este indreptatit la plata unor daune-interese. Detalii in acest sens sunt prezentate in Sectiunea 2.2 (Organe de administrare, conducere si supraveghere).

156

Adunarea Generala a Actionarilor In conformitate cu Actul Constitutiv, Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al Emitentului, care ia decizii privind activitatea Emitentului si asigura politica economica si comerciala a acestuia. Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi ordinare si extraordinare. Atributiile AGOA In conformitate cu Actul Constitutiv, AGOA se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 (patru) luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, AGOA este obligata: sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si sa fixeze dividendele; sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie; sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar; sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie; sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie; sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator; sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

Atributiile AGEA In conformitate cu Actul Constitutiv, AGEA se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru: schimbarea formei juridice a Societatii; mutarea sediului Societatii; schimbarea obiectului de activitate al Societatii; infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica; prelungirea duratei Societatii; majorarea capitalului social; reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni; fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
157

dizolvarea anticipata a Societatii; conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative; conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta; conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni; emisiunea de obligatiuni; oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, exercitiul atributiilor privind mutarea sediului social, schimbarea obiectului de activitate (cu exceptia domeniului si activitatii principale a societatii) si majorarea capitalului social va putea fi delegata Consiliului de Administratie prin hotarare a AGEA. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale, ori de cate ori este necesar, intr-un termen care nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Actul Constitutiv contine o referire la convocarea AGA de catre directorul general, prevedere care nu este in concordanta cu legea si va fi modificata ulterior Ofertei. Conform Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde toate informatiile prevazute de legislatia aplicabila. Astfel, in conformitate cu Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, astfel cum a fost modificat, aplicabil de la admiterea Actiunilor Emitentului la tranzactionare, convocatorul va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: denumirea Emitentului; data adunarii generale; ora de incepere a adunarii generale; locul de desfasurare a adunarii generale; ordinea de zi propusa; o descriere a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul adunarii generale. data de referinta, precum si mentionarea faptului ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale; data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor; locul de unde este posibil sa se obtina textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare care trebuie puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inainte de data AGA, alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale si data
158

incepand cu care acestea vor fi disponibile, precum si procedura care trebuie urmata in acest sens; adresa website-ului pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile care trebuie puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inainte de data AGA; propunerea privind data de inregistrare.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Consiliul de Administratie convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. In cazul in care Consiliul de Administratie nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea Consiliului de Administratie, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere, instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta, data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida. Costurile convocarii adunarii generale, precum si cheltuielile de judecata, daca instanta aproba cererea, sunt suportate de societate. Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Astfel, in conformitate cu Regulamentul 6/2009, data de referinta trebuie sa fie ulterioara publicarii convocatorului si sa nu fie cu mai mult de 30 zile anterioara AGA careia i se aplica. In conformitate cu Legea Pietei de Capital, prin derogare de la prevederile de mai sus, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala personal sau prin reprezentare, in baza unei procuri speciale acordate pentru respectiva adunare generala unei persoane cu capacitate de exercitiu, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Actionarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana

159

sau administratia lor ar fi in discutie. Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv. Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune. Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula. Cvorum si majoritate In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor AGOA este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca AGOA nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Cerintele de cvorum si majoritate pentru AGOA, descrise mai sus, reflecta prevederile Legii Societatilor Comerciale. In ceea ce priveste AGEA, Actul Constitutiv prevede ca pentru validitatea deliberarilor AGEA este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin 3/4 din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/2 din numarul total de drepturi de vot. Aceste cerinte de cvorum, prevazute in Actul Constitutiv, sunt mai restrictive decat cele prevazute de Legea Societatilor Comerciale. Stabilirea unor astfel de conditii mai restrictive este permisa in baza Legii Societatilor Comerciale. Hotararile AGEA sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, anumite hotarari se adopta insa cu conditii specifice de majoritate. Astfel, decizia de modificare a obiectului principal de activitate, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se ia cu o majoritate de 3/4 din numarul total al drepturilor de vot. Aceasta cerinta de majoritate este mai restrictiva decat cea prevazuta de Legea Societatilor Comerciale. Stabilirea unor astfel de conditii mai restrictive este permisa in baza Legii Societatilor Comerciale. Totodata, conform Actului Constitutiv si a Legii Pietei de Capital, in cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in AGEA, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 75% din drepturile de vot. Totodata, majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de AGEA, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul actionarilor ce detin cel putin 75% din drepturile de vot.

160

Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, sedinta adunarii se deschide de catre presedintele Consiliului de Administratie, sau de persoana care ii tine locul. Adunarea generala alege, dintre actionarii prezenti, 1 - 3 secretari, care verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale. Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor Actului Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se trece la discutarea problemelor de pe ordinea de zi. Ca regula generala, hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii. Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale. Conform Actului Constitutiv si Legii Societatilor Comerciale, hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a), de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei. Cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata si de orice persoana interesata. 2.1.3 Drepturi, privilegii si restrictii conexe fiecarei clase de actiuni

Conform Actului Constitutiv, toate actiunile emise de Adeplast sunt actiuni nominative ordinare, facand parte din aceeasi clasa de actiuni. In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, Actiunile acorda actionarilor drepturi egale, printre care: dreptul de a participa si vota in cadrul AGA, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale Emitentului, dreptul la distribuirea dividendelor si activelor ramase in urma lichidarii Societatii, dreptul la informare, dreptul de a ataca in justitie hotararile AGA sau deciziile Consiliului de Administratie adoptate in cadrul delegarii de competenta, dreptul de preferinta in cazul emisiunii de noi actiuni prin majorarea capitalului social, dreptul de a se retrage din societate in situatiile expres prevazute de lege, dreptul de a reclama auditorilor faptele despre care considera ca trebuie verificate etc.
161

Mai multe informatii privind drepturile actionarilor Emitentului sunt incluse in Sectiunea 4.1.4 din prezentul Prospect. 2.1.4 Masuri necesare pentru modificarea drepturilor actionarilor

Pentru modificarea drepturilor actionarilor prevazute in Actul Constitutiv al Emitentului este necesara adoptarea unei hotarari de modificare in acest sens a Actului Constitutiv de catre AGEA. Conditiile de cvorum si majoritate cerute pentru adoptarea unei astfel de hotarari sunt prezentate in Sectiunea 2.1.2 (Cvorum si Majoritate) de mai sus. 2.1.5 Amanarea, suspendarea sau prevenirea schimbarii controlului asupra Emitentului

Actul Constitutiv si regulamentul intern al Emitentului nu includ prevederi care ar putea avea ca efect amanarea, suspendarea sau prevenirea schimbarii controlului asupra Emitentului. 2.1.6 Limita peste care participarile la capital trebuie facute publice

Actul Constitutiv si regulamentul intern al Emitentului nu prevad o limita peste care participarile la capitalul Emitentului trebuie facute publice. Ulterior admiterii Actiunilor la tranzactionare pe piata reglementata a BVB, vor fi aplicabile obligatiile prevazute de legislatia pietei de capital, in special de Legea Pietei de Capital si Regulamentul 1/2006. 2.1.7 Modificarea capitalului social

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, majorarea si reducerea capitalului social al Emitentului se aproba prin hotararea AGEA. Pentru validitatea deliberarilor AGEA este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin 3/4 din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor detinand cel putin 1/2 din numarul total de drepturi de vot. Hotararile privind majorarea si reducerea capitalului social sunt luate de AGEA cu o majoritate de 3/4 din numarul total al drepturilor de vot. Aceste prevederi ale Actului Constitutiv sunt mai stricte decat conditiile minime impuse de Legea Societatilor Comerciale. Stabilirea unor astfel de conditii mai restrictive este permisa in baza Legii Societatilor Comerciale. In conformitate cu Legea Pietei de Capital, Actul Constitutiv contine si alte cerinte privind cvorumul si majoritatea cerute pentru adoptarea de catre AGA a unor hotarari privind ridicarea dreptului de preferinta si majorarea capitalului social cu aport in natura. Astfel, in cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in AGEA, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 75% din drepturile de vot. Totodata, majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de AGEA, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul actionarilor ce detin cel putin 75% din drepturile de vot. Legislatia pietei de capital include prevederi specifice privind modalitatea de calculare a numarului de actiuni care revine fiecarui actionar in cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, cu ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor, precum si in cazul majorarilor de capital social prin aport in natura.
162

Totodata, in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale si cu Legea Pietei de Capital, exercitiul atributiilor privind majorarea capitalului social va putea fi delegat Consiliului de Administratie prin hotarare a AGEA. Legea Societatilor Comerciale si Legea Pietei de Capital includ si prevederi referitoare la posibilitatea autorizarii Consiliului de Administratie de a majora capitalul social subscris pana la o valoare nominala determinata (capital autorizat), prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor. O astfel de autorizare poate fi acordata de AGEA, printr-o modificare a actului constitutiv. Valoarea nominala a capitalului autorizat nu poate depasi jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii. 2.1.8 Informatii despre grup

La data Prospectului, Emitentul nu detine participatii in alte entitati si nu face parte dintr-un grup. Emitentul a detinut parti sociale in Flamav Trans SRL, o societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J5/841/2002, cod unic de inregistrare 14847510. In mai 2011, Emitentul a cesionat cu titlu gratuit participatia sa de 24.990 parti sociale detinuta in Flamav Trans SRL catre Zare Ioan Adrian, printr-un act sub semnatura privata. Marcel Barbut si Cristina Paveliuc, actionarii Emitentului, detin participatii in societatile Adeplast Distribution SRL si Adeplast Construct SRL, ambele aflate in intrerupere temporara de activitate. Mai jos sunt prezentate pe scurt informatii privind aceste societati. Nr. Societate Asociati Activitate principala Capital social Stare (conform datelor inregistrate la Registrul Comertului) Intrerupere temporara de activitate din data de 1.05.2009

1.

Adeplast Construct - Marcel (95%) SRL

Barbut Lucrari de constructii 200 RON a cladirilor rezidentiale si - nr de inregistrare - Cristina Paveliuc nerezidentiale (cod in Registrul (5%) CAEN 4120) Comertului: J5/609/2004 - cod unic inregistrare: 16319112 de

- sediul social: Oradea, Str. Uzinelor nr. 3. jud Bihor 2. Barbut Comert cu ridicata al 200 RON materialului lemnos si al materialelor de - nr de inregistrare - Cristina Paveliuc constructii si in Registrul (5%) echipamentelor Comertului: Adeplast Distribution SRL
163

- Marcel (95%)

Intrerupere temporara de activitate din data de 1.05.2009

Nr.

Societate

Asociati

Activitate principala

Capital social

Stare (conform datelor inregistrate la Registrul Comertului)

J5/610/2004 - cod unic inregistrare: 16319104 de

sanitare

- sediul social: Oradea, Str. Uzinelor nr. 3. jud Bihor

2.1.9

Filiale, sucursale si puncte de lucru

Emitentul nu are filiale sau sucursale. Emitentul are inregistrate trei puncte de lucru, respectiv: (i) (ii) (iii) punctul de lucru situat in Oradea, Str. Uzinelor nr. 3, jud. Bihor punctul de lucru situat in satul Cordun, comuna Cordun, Str. Adeplast nr. 1, jud. Neamt; punctul de lucru situat in Ploiesti, Str. Gheorghe Doja nr. 235, jud. Prahova. La acest punct de lucru nu se desfasoara activitati. 2.1.10 Participatii in alte intreprinderi Emitentul nu detine participatii in alte societati comerciale in Romania sau in alte jurisdictii. Emitentul este asociat in urmatoarele doua asociatii: (a) Asociatia Firmelor Bihorene; si (b) Asociatia Condamna Coruptia. 2.2 Organe de administrare, conducere si supraveghere (a) Consiliul de Administratie Membrii Consiliului de Administratie

Conform Actului Constitutiv, Adeplast este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri.

164

La data Prospectului, componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

Nr. crt

Nume

Functia detinuta in cadrul Emitentului

Data numirii in functie

Data expirarii mandatului

Adresa de la locul de munca

1.

Marcel Barbut

Presedinte al 19.08.2013 Consiliului de Administratie (si director general) Membru neexecutiv Consiliul Administratie Membru neexecutiv Consiliul Administratie 1.02.2011 in de

19.08.2017

Corlatesti, nr. 214, judetul Prahova

2.

Cristian Dumitrescu

1.02.2015

Oradea, Str. Uzinelor nr 3, judetul Bihor

3.

Vasile Stinga

19.08.2013 in de

19.08.2017

Corlatesti, nr. 214, judetul Prahova

La inregistrarea membrilor Consiliului de Administratie la Registrul Comertului s-a produs o eroare materiala, mandatul administratorului Cristian Dumitrescu fiind inregistrat ca expirand la 19.08.2017 in loc de 1.02.2015. Societatea va corecta aceasta eroare. In perioada 1.02.2011 16.08.2013, componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea: Nume Calitatea detinuta Data numirii Data expirarii/incetarii mandatului 16.08.2013

Paveliuc Cristina

Presedinte al Consiliului de Administratie Membru neexecutiv Membru neexecutiv

1.02.2011

Dumitrescu Cristian S.C. Consfat Serv SRL

1.02.2011 1.02.2011

1.02.2015 16.08.2013

Informatii privind pregatirea si experienta membrilor actuali ai Consiliului de Administratie in gestionarea afacerilor

Mai jos sunt prezentate informatii privind pregatirea si experienta membrilor Consiliului de Administratie in gestionarea afacerilor. (i) Marcel Barbut

Marcel Barbut are o vasta experienta in management si marketing, fiind implicat in conducerea Adeplast inca din anul 2000 in calitate de director/administrator/director marketing.

165

Printre principalele sarcini avute in cadrul Adeplast se numara: (i) stabilirea anuala, impreuna cu directorii celorlalte departamente, a obiectivelor generale de dezvoltare; (ii) comunicarea fiecarui director a obiectivelor generale si specifice previzionate pentru fiecare departament si urmarirea ca acestea sa fie comunicate personalului din cadrul fiecarui departament; (iii) monitorizarea lunara/ trimestriala/ semestriala/anuala a gradului de realizare a obiectivelor; (iv) stabilirea politicii de vanzari; (v) stabilirea planului de investitii. Mai jos sunt prezentate informatii privind functiile ocupate in trecut de Marcel Barbut. 2000 - prezent 1999 - 2006 (ii) Cristian Dumitrescu Director comercial/administrator/director marketing la Adeplast Administrator la SC Marcel si Fiii SRL

Cristian Dumitrescu este absolvent al Universitatii Dimitrie Cantemir Cluj, sectia de Management in Turism si Comert. A fost atestat ca membru CECCAR in 2001 si a absolvit, printre altele cursul de Evaluarea Afacerii organizat de Facultatea de Vest Timisoara in 2003 si cursurile de Responsabil de mediu, managementul deseurilor in 2012. Mai jos sunt prezentate informatii privind functiile ocupate in trecut de Cristian Dumitrescu 02.2011- prezent 10.2005-02.2011 06.1998-06.2004 05.1995-06.1998 administrator la Adeplast economist la Adeplast, serviciul financiar contabil sef si director general la SC Legume Fructe Oradea contabil sef al sucursalelor din Zalau si Oradea al Cibela Group si membru al Consiliului de Administratie referent de specialitate la Banca Agricola, serviciul credite private contabil sef la SC Cresing SA Oradea

10.1992-05.1995 06.1990-10.1992

(iii)

Vasile Stinga

Vasile Stinga a absolvit in 1990 Facultatea Energetica, IP Bucuresti, iar in anii 1994-1995 a efectuat studii postuniversitare in disciplina Managementul firmei la Academia de Studii Economice Bucuresti. Mai jos sunt prezentate informatii privind functiile ocupate in trecut de Vasile Stinga. Aprilie 2009 - prezent 1999 2009 1992 1999 Director productie la Adeplast Director productie la SC Swisspor SA Sef sectie la SC Scaiglass SA
166

1983 1992 (i)

Electrician la SC GES SA

Informatii privind contractele de mandat incheiate de actualii administratori cu Societatea Contract de administrare incheiat intre Emitent si Marcel Barbut

Emitentul a incheiat in data de 19.08.2013 un contract de administrare cu Marcel Barbut, care prevede drepturile si obligatiile acestuia in calitate de administrator executiv, Presedinte al Consiliului de Administratie si director general al Societatii. Contractul este incheiat pe o durata de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul partilor. Partile au convenit prin contract asupra posibilitatii ca la incetarea duratei contractului de administrare sa incheie un contract de consultanta, in masura in care la acel moment va exista un cadru juridic potrivit in acest sens. Conform contractului, detalierea acestei situatii va face obiectul unei conventii separate. Pentru activitatea desfasurata incepand cu 19.08.2013, Marcel Barbut va primi o remuneratie lunara in valoare de 13.600 lei net. Contractul va putea fi denuntat de catre Marcel Barbut cu respectarea unui termen de preaviz de 3 luni. Revocarea lui Marcel Barbut de catre Societate este posibila exclusiv pentru un motiv important. Totodata, Marcel Barbut are dreptul de a demisiona fara vreun termen de preaviz in situatia prezentarii unui motiv important. Partile inteleg prin motiv important acele imprejurari culpabile pentru o parte, a caror gravitate, avand in vedere toate circumstantele cazului particular, fac inacceptabila continuarea raporturilor contractuale pentru cealalta parte. Astfel de motive sunt cu precadere: (a) savarsirea cu intentie a unor infractiuni prejudiciind astfel cealalta parte; (b) incalcarea cu intentie a obligatiei de confidentialitate; (c) primirea de foloase necuvenite; (d) neplata sumelor cuvenite cu toate ca a fost emisa o somatie si stabilit un termen de plata de 15 zile lucratoare. Conform contractului, daca in situatia revocarii premature a lui Marcel Barbut de catre Societate, aceasta din urma nu poate prezenta un motiv important pentru revocare, exista o clauza penala in valoare de 1.000.000 EUR. Contractul prevede si ca in cazul in care revocarea survine fara justa cauza, Marcel Barbut este indreptatit la plata unor daune/interese in suma de 1.000.000 EUR. (ii) Contract de administrare incheiat intre Emitent si Dumitrescu Cristian

Emitentul a incheiat un contract de administrare cu Dumitrescu Cristian in data de 31.01.2011. Contractul are ca obiect stabilirea drepturilor si obligatiilor dlui. Dumitrescu in cadrul functiei de Administrator neexecutiv al Emitentului incepand cu data de 1 februarie 2011. Contractul este incheiat pe o durata de 4 ani, cu posibilitatea negocierii referitoare la prelungirea valabilitatii acestuia, ce poate fi initiata de catre oricare dintre parti inainte de expirarea valabilitatii contractului. Pentru activitatea sa, administratorul neexecutiv primeste o remuneratie lunara in valoare neta de 4.200 RON, incepand cu data de 19.08. 2013, conform actului aditional nr. 2 la contract. De asemenea, dl. Dumitrescu are dreptul la decontarea, in baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate. In desfasurarea activitatii sale, administratorul neexecutiv are o obligatie de confidentialitate, care subzista atat in cursul exercitarii contractului, cat si pe o perioada de 5 ani de la incetarea acestuia.
167

Contractul poate inceta prin urmatoarele modalitati: (i) ajungerea la termen; (ii) prin acordul de vointa al partilor; (iii) prin denuntarea unilaterala a contractului de catre administratorul neexecutiv, cu respectarea unei perioade de preaviz de 30 de zile; (iv) prin revocarea administratorului; (v) prin incalcarea de catre administrator a obligatiei de confidentialitate. (iii) Contract de administrare incheiat cu Vasile Stinga

Emitentul a incheiat un contract de administrare cu Vasile Stinga in data de 19.08.2013. Contractul are ca obiect stabilirea drepturilor si obligatiilor lui Vasile Stinga in cadrul functiei de administrator neexecutiv al Emitentului incepand cu data de 19.08.2013. Conform contractului de administrare, Vasile Stinga are dreptul la o indemnizatie lunara in cuantum de 4.200 RON net. Indemnizatia lunara poate fi supusa indexarilor stabilite si aprobate de AGA, urmand sa se incheie act aditional la contractul de administrare in acest sens. Contractul poate inceta prin urmatoarele modalitati: (i) prin acordul de vointa al partilor; (ii) ajungerea la termen; (iii) prin denuntarea unilaterala a contractului de catre administratorul neexecutiv, cu respectarea unui preaviz de 30 de zile; (iv) prin revocarea administratorului; (v) prin incalcarea de catre administrator a obligatiei de confidentialitate. In data de 7.08.2013, Societatea a incheiat cu SC Groupama Asigurari SA o polita de asigurare cu privire la raspunderea civila a administratorilor si a directorilor executivi, valabila pana la data de 7.08.2014. Conform politei, limita raspunderii este de 100.000 EUR. Primele de asigurare se platesc de catre Societate. (b) Directorul General

Societatea a delegat conducerea directorului general al Societatii, Marcel Barbut. Mai jos sunt informatii privind datele numirii sale in aceasta functie si data incetarii mandatului. Nr crt Nume si adresa Functia detinuta in cadrul Emitentului Data ultimei numiri in functie 19.08.2013 Conform hotararii CA din 01.02.2011, Marcel Barbut a fost numit anterior director general al Societatii pe data de 01.02.2011 Data expirarii mandatului Adresa de la locul de munca

1.

Barbut Marcel

Director General

19.08.2017

Corlatesti, nr. 214, comuna Berceni, judetul Prahova

168

Informatii privind experienta profesionala a lui Marcel Barbut, precum si cu privire la contractul de administrare incheiat cu Societatea, sunt prezentate in Sectiunea 2.2. (a) de mai sus. (c) Declaratii privind membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere

Emitentul declara ca nu exista societati in cadrul carora, persoanele prezentate mai sus au fost sau inca sunt membre ale unui organ de administrare, conducere sau supraveghere in ultimii 5 ani. In baza declaratiilor primite de la membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere, Emitentul declara ca: i) intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere nu exista relatii de familie;

ii) niciunul dintre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere nu a suferit nicio condamnare pentru frauda pronuntata in cursul ultimilor cinci ani; iii) niciunul dintre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere actionand in calitatea data de aceste pozitii, nu a fost asociat cu nicio procedura de faliment, punere sub sechestru sau lichidare, in cursul ultimilor cinci ani; iv) niciunul dintre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere nu a fost incriminat sau contra sa nu a fost pronuntata nicio sanctiune conform reglementarilor aplicabile de catre autoritatile statutare sau de reglementare (inclusiv de catre organismele profesionale desemnate); v) niciunul dintre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere nu a fost vreodata impiedicat de o instanta sa actioneze in calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent in cursul ultimilor cinci ani; vi) niciunul dintre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere activitati, in afara Emitentului, care sa fie semnificative pentru Emitent. nu desfasoara

2.3 Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere si supraveghere Emitentul declara ca, din informatiile disponibile, intre interesele private si/sau alte obligatii ale membrilor organelor de administrare, conducere si supraveghere ale Emitentului si obligatiile acestora fata de Emitent nu exista niciun potential conflict de interese. De asemenea, Emitentul declara ca, din informatiile disponibile, nu exista intelegeri, acorduri intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere si actionarii principali, clientii, furnizorii sau alte persoane, in baza carora persoanele mentionate anterior au fost alese drept membri ai unui organ de administrare, conducere si supraveghere. Marcel Barbut a semnat un angajament irevocabil de a nu instraina in orice mod Actiunile detinute la capitalul social al Adeplast sau orice drepturi aferente acestora si de a nu actiona in orice mod care ar determina majorarea capitalului social al Adeplast. Cu exceptia acestui angajament luat de Marcel Barbut, niciunul dintre ceilalti membrii ai organelor de administrare, conducere si supraveghere al Emitentului nu a acceptat niciun fel de restrictii cu privire la o eventuala cesionare a participatiilor lor la capitalul social al Emitentului.

169

2.4 Remuneratii si beneficii Valoarea remuneratiilor platite in 2012 de catre Emitent membrilor organelor de conducere, administrare si supraveghere ale Emitentului pentru serviciile prestate de acestia este prezentata in tabelul urmator. Nr. Nume Functia Remuneratii Perioada brute totale platite in anul 2012 Observatii

1.

Cristina Paveliuc

Administrator 66.856 RON si presedinte al Consiliului de Administratie

Ianuarie 2012 In conformitate cu decembrie contractul de administrare 2012 incheiat cu Societatea in data de 31.01.2011, Cristina Paveliuc (administrator si presedinte al Consiliului de Administratie pana la data de 16.08.2013) a primit in perioada ianuarie decembrie 2012 o remuneratie lunara in valoare neta de 8.800 lei.

2.

Cristian Dumitrescu

Administrator

58.826

Ianuarie 2012 In conformitate cu decembrie contractul de administrare 2012 incheiat cu Societatea in data de 31.01.2011, Cristian Dumitrescu a primit in perioada ianuarie decembrie 2012 o remuneratie lunara in valoare neta de 2.300 lei.

3.

S.C. Consfat Serv Administrator SRL, reprezentata prin Fati Gabriela

1.716 RON

Ianuarie 2012 In conformitate cu decembrie contractul de administrare 2012 incheiat cu Societatea in data de 25.10.2010, Consfat Serv SRL, reprezentata prin Gabriela Fati (administrator neexecutiv pana la data de 16.08.2013 a primit in perioada ianuarie decembrie 2012 o remuneratie in valoare de 143 lei brut/sedinta.

170

Nr.

Nume

Functia

Remuneratii Perioada brute totale platite in anul 2012 221.341

Observatii

4.

Barbut Marcel

Director General

Ianuarie 2012 Marcel Barbut a primit decembrie perioada ianuarie 2012 decembrie 2012 remuneratie lunara neta valoare de 13.500 RON

in o in

Emitentul declara ca nu a acordat beneficii in natura membrilor organelor de administrare, conducere si supraveghere. Valoarea remuneratiilor lunare ale actualilor membri ai organelor de administrare, conducere si supraveghere, conform contractelor de administrare in vigoare la data Prospectului, este prezentata in Sectiunea 2.2 de mai sus. Cu exceptia contributiilor legale obligatorii platite in conformitate cu legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, Emitentul nu a alocat fonduri pentru plata pensiilor sau a altor beneficii similare. 2.5 Functionarea organelor de administrare si de conducere Informatii privind durata mandatului membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere precum si data expirarii acestuia, sunt disponibile in Sectiunea 2.2 (Organele de administrare, conducere si supraveghere). Emitentul declara ca nu exista niciun contract incheiat intre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere si Emitent prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului. Conform declaratiei Emitentului, Consiliul de Administratie nu a organizat comitete consultative de audit sau de remunerare. Conform Actului Constitutiv, conducerea Emitentului a fost delegata directorului general, care are si dreptul de a reprezenta Emitentul. Cu toate acestea, prin hotatarea AGA nr. 1 din data de 01.02.2011 i s-a delegat administratorului neexecutiv Cristian Dumitrescu competenta de a semna toate contractele comerciale incheiate de Emitent dupa 2.02.2011. Totodata, anumite acte incheiate de catre Emitent au fost semnate si de alte persoane care nu aveau drept de reprezentare conform Actului Constitutiv. Pentru a remedia aceasta situatie, AGA a hotarat prin hotararea nr. 1 din data de 2.08.2013 ratificarea tuturor documentelor emanate de la Emitent sau prin care Emitentul a stabilit raporturi juridice cu terte parti. Totodata, desi in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale Consiliul de Administratie trebuie sa inregistreze la Registrul Comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte Societatea, Marcel Barbut nu a fost inregistrat la Registrul Comertului ca director general (avand dreptul de a reprezenta Societatea pana in septembrie 2013).

171

Exista si alte situatii in care Emitentul nu a respectat in totalitate regimul de administrare a societatilor comerciale, inclusiv cu privire la anumite aspecte referitoare la (i) intocmirea si tinerea registrelor Societatii, (ii) inregistrarea actelor la Registrul Comertului si publicarea acestora, (iii) aprobarea remuneratiilor directorului general, (iv) intocmirea proceselor verbale ale AGA si adoptarea unor hotarari AGA fara respectarea tuturor cerintelor legale, (v) incheierea unor acte pentru care legea prevede forma autentica in absenta unor imputerniciri in forma autentica, (vi) distribuirea de dividende cu respectarea cotelor de participare la profit prevazute in actul constitutiv. Emitentul desfasoara in prezent masuri de corectare a acestor aspecte.

172

3. 3.1

SITUATIA FINANCIARA A EMITENTULUI Auditori financiari

Auditorul financiar al conturilor Emitentului pentru perioada acoperita de informatiile financiare istorice este Deloitte Audit SRL, societate cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Strada Nicolae Titulescu nr. 4-8, Etaj 3. Auditorul face parte din grupul de societati afiliate Deloitte Touche Tohmatsu Limited, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 25 din 25.06.2011. In conformitate cu hotararea AGEA nr. 1 din 20.08.2013, mandatul auditorului Deloitte Audit S.R.L. a fost prelungit pana la data de 31.12.2014. Nu au existat cazuri de demitere sau de ne-realegere a auditorilor financiari in perioada acoperita de informatiile financiare istorice. Auditorul intern Conform Actului Constitutiv, pe langa auditorul extern, Emitentul are un auditor intern, respectiv societatea Audite Contprest S.R.L., cu sediul n Oradea str. Tudor Vladimirescu nr. 54, jud. Bihor, inregistrata la Registrul Comerului sub nr. J05/414/1994, cod unic de inregistrare 5277658. In conformitate cu hotararea AGEA nr. 1 din 20.08.2013, mandatul auditorului intern a fost prelungit pana la data de 31.12.2013. 3.2 Informatii financiare selectate

Situatiile financiare anuale consolidate ale Emitentului pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2010 si 2011 si situatiile financiare anuale individuale ale Emitentului pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum sunt aprobate de Uniunea Europeana (IFRS-UE) si au fost auditate de catre Deloitte Audit SRL. Situatiile financiare interimare individuale ale Emitentului la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30.06.2013 au fost intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 Raportarea Financiara Interimara (SIC 34) si au fost revizuite de catre Deloitte Audit SRL. Situatiile financiare anuale consolidate ale Emitentului pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2010 si 2011 au fost intocmite pentru Adeplast si filiala sa Flamav Trans SRL. Informatiile din situatiile financiare ale Flamav Trans SRL au fost incluse in consolidare pana la data vanzarii companiei, 17 mai 2011. Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2013, Emitentul, nedetinand participatii in alte companii, a intocmit situatii financiare individuale pentru Adeplast. La 30 iunie 2013, Societatea nu avea filiale si nici nu era parte a unei asociatii in participatiune.

173

3.2.1.1 Situatia pozitiei financiare Mii RON 30.06.2013 Revizuit Active Active imobilizate Imobilizari corporale Imobilizari necorporale Activ aferent impozitului amnat Total active imobilizate Active circulante Stocuri Creante comerciale si alte creante Numerar si echivalente de numerar Total active circulante Total active Capitaluri proprii si datorii Capitaluri proprii Capital social Rezerve legale Rezerve de reevaluare Rezultatul reportat Total capitaluri proprii Datorii pe termen lung Imprumuturi Datorii privind impozitul amanat Imprumuturi de la actionari Venituri inregistrate in avans Total datorii pe termen lung Datorii pe termen scurt Imprumuturi Datorii comerciale si alte datorii Impozit pe profit de plata Total datorii pe termen scurt Total capitaluri proprii si datorii Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE Diferenta dintre valoarea capitalului social inregistrat in situatiile financiare IFRS de 3.614.962 RON si valoarea capitalului social inregistrat in Actul Constitutiv de 3.300.000 RON reprezinta efectul aplicarii in situatiile financiare IFRS a standardului IAS 29 referitor la hiperinflatie. Romania a fost considerata o economie hiperinflationista pana la sfarsitul anului 2003, iar capitalul social trebuie inflatat cu indicii de inflatie corespunzatori conform IAS 29.
174

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 Auditat Auditat Auditat

199.186 1.241 200.427

158.343 27 158.369

110.403 44 110.447

96.276 92 96.368

27.245 64.691 10.597 102.533 302.960

16.544 38.843 4.273 59.660 218.029

17.372 19.793 19.175 56.340 166.787

12.514 16.166 21.406 50.086 146.454

3.615 660 14.174 67.860 86.309

3.615 660 14.050 60.565 78.890

3.615 660 12.350 44.374 60.999

3.615 660 12.578 40.438 57.291

88.206 3.253 3.604 95.063 -

66.829 3.113 2 69.943

50.067 2.208 14 52.289

46.575 2.065 27 48.667

71.443 48.866 1.278 121.588 302.960

45.790 22.863 543 69.196 218.029

43.226 10.273 53.499 166.787

32.127 8.369 40.496 146.454

Imobilizarile corporale au crescut in 2012 cu 43% fata de 2011 si cu 15% in 2011 fata de 2010 in mare parte datorita unor lucrari de investitii in noile fabrici deschise in perioada analizata dar si a investitiilor efectuate in cele deja existente, dupa cum urmeaza: Platforma Oradea: Fabrica mortare uscate extinsa in 2011 cu o noua linie de uscare a nisipului si cu alte echipamente Fabrica de polistiren expandat si expandat grafitat investitie noua inceputa in 2012, pusa in functiune in 2013 Fabrica de tencuieli si vospele deschisa in 2008

Platforma Ploiesti Corlatesti Fabrica de mortare uscate extinsa si dezvoltata in 2010, 2011 si 2012 Fabrica de polistiren expandat pusa in functiune in 2011 Fabrica de polistiren grafitat pusa in functiune in 2012 Fabrica de tencuieli si vopsele investitie noua inceputa in 2013, pusa in functiune in 2013

Platforma Roman Cordun Fabrica mortare uscate - investitie noua, construita in 2012, pusa in functiune in 2013 Fabrica polistiren expandat si expandat grafitat- investitie noua, construita si lansata in 2013

Imobilizarile necorporale, reprezentate de licentele software si sisteme de operare (Sistem ERP pentru managementul bazei de clienti, pentru managementul masinilor de colorat, software grafica, sisteme de securitate etc.), au scazut in 2012 cu 39% fata de 2011 si cu 52% in 2011 fata de 2010. Cauza acestor scaderi a fost, in principal, inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea. Valoarea pozitiei Creante comerciale si alte creante a Emitentului a fluctuat puternic in perioada 20112012, crescand cu mai mult de 96%, iar in perioada 2010-2011 a crescut cu 22%. In anul 2012 motivul principal al acestei cresteri semnificative il reprezinta emiterea in ultima parte a anului (noiembriedecembrie) de facturi cu termene de plata in urmatorul an financiar si a extinderii termenelor de plata in scopul sporirii vanzarilor. Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar a inregistrat in anul 2012 o scadere pronuntata fata de 2011 (peste 77,7%) datorita finantarii din surse proprii. O scadere a numerarului de 10,4% a fost inregistrata si in perioada 2010-2011 care este si ea influentata de cresterea creantelor cu clientii si de investitiile efectuate.

175

Evolutia capitalului propriu si a datoriilor Emitentului (mii RON)


90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 2010 2011 2012 50.000
40.000 2010 2011 2012 Datorii pe termen scurt Datorii pe termen lung 80.000

70.000
60.000

Capitaluri proprii

Sursa: Adeplast Capitalurile proprii au crescut cu 29,33% de la 60.999 mii RON in 2011 la 78.890 mii RON in 2012 in mare parte datorita cresterii rezultatului reportat (cu 36,49%) si a rezervelor de reevaluare (cu 13,77%). In anul 2011, capitalurile proprii au crescut cu doar 6,47% pe fondul scaderii rezervelor de reevaluare (cu 1,81%) si a unei cresteri usoare a rezultatului reportat (de 9,73%). Valoarea datoriilor pe termen lung a crescut in 2012 cu 33,76% fata de anul anterior, din cauza cresterii imprumuturilor pe termen lung de la 50.067 mii RON la 66.829 mii RON. Motivul principal a fost contractarea unor credite de investitii de la UTB. In 2011 fata de 2010, totalul datoriilor pe termen lung a crescut usor, cu 7,44%. In ceea ce priveste datoriile totale pe termen scurt, acestea au crescut cu 29,34% in 2012 fata de 2011, datorita cresterii datoriilor cu furnizorii cu peste 102%. Motivul acestei cresteri importante este achizitionarea unor materii prime si materiale spre sfarsitul anului 2012 cu scadenta in urmatorul exercitiu financiar. Emitentul a dorit sa faca aceasta achizitie deoarece a beneficiat de preturi mai scazute. In 2011, totalul datoriilor pe termen scurt a crescut cu 32,11%, in principal datorita cresterii imprumuturilor pe termen scurt fata de 2010 (34,55%), dar si a cresterii datoriilor comerciale si a altor datorii (cu 22,75%). Cresterea imprumuturilor pe termen scurt la 30 iunie 2013 cu 56% fata de situatia de la 31 decembrie 2012 se explica prin sezonalitatatea activitatii Societatii; astfel, in sezonul de vara vanzarile si productia sunt la un nivel mult mai ridicat decat in sezonul de iarna. In consecinta Societatea utilizeaza liniile de credit pentru finantarea activitatii, in timp ce la sfarsitul perioadei de raportare Societatea ramburseaza din liniile trase; similar, datoriile comerciale sunt la un nivel mai mare in iunie decat in decembrie, deoarece achizitiile de la furnizori sunt la un nivel mult mai mare in iunie (cand productia este aproape de capacitatea maxima) decat in decembrie. Din acelasi motiv si pozitiile bilantiere creante comerciale si stocuri sunt semnificativ mai mari la 30 iunie 2013 fata de 31 decembrie 2012. O situatie mai detaliata a imprumuturilor contractate de Emitent este prezentata in urmatorul tabel: mii RON Imprumuturi pe termen lung Leasing Pe termen lung 30.06.2013 69.455 18.751 88.206 31.12.2012 31.12.2011 65.811 48.927 1.018 1.140 66.829 50.067 31.12.2010 42.771 3.804 46.575

176

Imprumuturi pe termen lung - portiunea curenta Leasing - portiunea curenta Imprumut pe termen scurt Dobanda cumulata Pe termen scurt Total imprumuturi Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE

18.013 5.579 47.820 32 71.443 159.649

14.554 1.550 29.639 47 45.790 112.619

11.628 2.842 28.705 50 43.225 93.292

8.843 3.519 19.727 39 32.127 78.703

Datoriile pe termen scurt ale Societatii depasesc activele circulante cu un procent redus de 18,6% ca urmare a efortului investitional al Adeplast din ultimii ani (ca referinta, valoarea investitiilor Societatii in perioada de 10 ani dintre 2003 si 2012 a depasit 40 de milioane de euro, din care peste 9 milioane euro numai in 2010-2012). Investitiile finalizate de Adeplast si deschise in ultima perioada, respectiv fabrica de polistiren expandat si grafitat de la Oradea, fabrica de vopsele si tencuieli de la Ploiesti - Corlatesti si fabricile de mortare uscate si de polistiren expandat si grafitat de la Roman - Cordun (toate deschise in anul 2013) vor incepe sa genereze venituri semnificative in a doua jumatate anului 2013; este de asteptat ca surplusul de numerar generat de noile investitii sa echilibreze situatia activelor circulante nete. La 31 decembrie 2012 , Emitentul avea urmatoarele contracte de imprumut: 1. Imprumut pe termen lung incheiat cu UTB La 31 decembrie 2009, Societatea a obtinut un imprumut de la UTB, in vederea refinantarii unui imprumut de la Raiffeisen prezentat anterior. Suma totala primita este de 14.299.348 EUR, cu o rata a dobanzii EURIBOR 1 luna + 3% p.a, cuprinzand 3 facilitati. Pe parcursul anului 2013, Societatea nu a realizat alte retrageri in legatura cu imprumuturile mentionate mai sus; in schimb a efectuat rambursari, diminuand suma de plata pana la 6.886.413 EUR la data de 30 iunie 2013. 2. Imprumut pe termen lung incheiat cu UTB In aprilie si noiembrie 2011, Societatea a obtinut doua imprumuturi de la UTB, pentru finantarea/refinantarea investitiilor realizate pentru fabrica de polistiren din Corlatesti, judetul Prahova, dar si pentru finantarea unor investitii realizate in 2009 si 2010 pentru linia de uscare de nisip si a altor echipamente. Valoarea totala a imprumutului primit este de 4.300.000 EUR (1.300.000 EUR , respectiv 3.000.000 EUR), din care a fost utilizata suma de 4.230.248 EUR, (in sold la 31 decembrie 2012 3.408.138 EUR, sold la 30 iunie 2013 : 3.094.134 EUR). Cele doua imprumuturi au fost contractate cu o rata a dobanzii de EURIBOR 1 luna+3,8%, respectiv EURIBOR 1 luna+2,4%. Maturitatile creditelor sunt 11 aprilie 2016 si respectiv 22 noiembrie 2019. 3. Imprumut pe termen lung incheiat cu UTB In ianuarie 2012, Societatea a obtinut un imprumut de la UTB in vederea finantarii/refinantarii investitiilor realizate la fabrica de mortare si adezive, in valoare de 7.730.000 EUR cu o rata a dobnzii de EURIBOR 1M + 2,4% p.a. Intreaga suma disponibila a fost utilizata pana la data de 30 iunie 2013. Imprumutul va fi rambursat in transe egale lunare, platite incepand cu iulie 2013 cu maturitatea finala in 9 decembrie 2019.

177

4. Imprumut pe termen scurt incheiat cu UTB In decembrie 2009, Societatea a incheiat un contract de imprumut pe termen scurt cu UTB cu o valoare totala de 5.700.000 EUR (marita ulterior la 6.900.000 EUR), pentru care anual au fost semnate acte aditionale de prelungire a scadentei. In aprilie 2011, un act aditional a fost semnat prin care se mareste valoarea maxima a creditului pana la suma de 6.900.000 EUR, iar data scadenta a fost prelungita pana in decembrie 2012. In decembrie 2012, un nou act aditional a fost semnat pentru prelungirea datei scadente pana in decembrie 2013. Imprumutul poarta urmatoarele rate ale dobanzii: pentru sublimita cu cereri de utilizare/ rambursare: EURIBOR 1M + 3,68% p.a pentru trageri in EUR si, respectiv, ROBOR 1M + 2,75% p.a pentru trageri n lei iar pentru sublimita pe cont curent: EURIBOR O/N + 3,68% p.a. pentru tragerile in EUR si ROBOR O/N +2,85% p.a. pentru tragerile in lei. In decembrie 2012, un nou act aditional a fost semnat pentru prelungirea datei scadente pana in decembrie 2013. Tragerile se pot efectua in lei si in euro. In martie 2013, un act aditional a fost incheiat pentru majorarea sumei acordate pana la 10.900.000 EUR, din care la data 30 iunie 2013 suma utilizata a fost de 10.719.553 EUR (suma de plata la 31 decembrie 2012 a fost de 6.692.546 EUR). 5. Linie de trezorerie pe termen lung In februarie 2013, Adeplast a incheiat doua linii de trezorerie pe termen lung cu UTB cu valoare totala de 470.000 EUR , care trebuie rambursate pana la urmatoarele date scadente : contractul de 145.000 EUR pana in noiembrie 2019, iar cel de 325.000 EUR pana in ianuarie 2020. La data de 30 iunie 2013 nu a fost trasa nicio suma din aceste linii de trezorerie. Pentru ambele linii de trezorerie rata dobanzii este EURIBOR O/N + 10% in cazul in care linia de trezorerie se transforma in credit de numerar. 6. Credit pentru investitii incheiat cu Banca Transilvania In februarie 2013, Compania a incheiat un contract de credit pentru investitii cu Banca Transilvania, in valoare totala de 8.500.000 RON, pentru achizitia unor linii de productie pentru vopsele si tencuieli decorative ce vor fi utilizate in cadrul noilor fabrici deschise. Rata dobanzii stabilita conform contractului de credit este de 7,85% p.p, iar imprumutul va fi rambursat prin plata unor rate lunare egale incepand cu martie 2014 pana in 17 februarie 2018. Imprumuturile bancare sunt garantate cu terenuri, cladiri si echipamente ale Emitentului. Intreaga valoare a creantelor comerciale si stocurilor este gajata pana la limita creditului restant, a dobanzii si cheltuielilor similare cu facilitatea de la UTB. Toate imprumuturile pe termen lung si scurt la 30 iunie 2013 si 31 decembrie 2012 sunt garantate cu o garantie personala de la Marcel Barbut. Contractele de imprumut incheiate stabilesc o serie de obligatii, care se refera la comunicarea cu debitorul, raportare financiara, restrictii la distributia dividendelor, restrictii la emiterea datoriei suplimentare, conformitatea cu contractele de leasing, conservarea garantiilor, gajuri negative, efect material contrar, conformitatea cu anumite intelegeri financiare si de alt tip.

178

La data 31 decembrie 2012 si 30 iunie 2013, indicatorul de lichiditate curenta (active circulante/datorii pe termen scurt) cerut de contractele de imprumut incheiate cu UTB (respectiv sa aiba o valoare mai mare ca 1) nu a fost indeplinit. In data de 14 august 2013, UTB, a transmis Emitentului doua scrisori referitoare la creditele pe termen lung, respectiv pe termen scurt prin care confirma ca nu vor fi aplicate penalizarile mentionate in contractele de credit in ceea ce priveste incalcarile contractuale intamplate pana la data scrisorii. Creante comerciale si alte creante. Evolutia indicatorului de bilant Creante comerciale si alte creante este prezentata in tabelul de mai jos: Mii RON Clienti Alte creante TVA si alte taxe Avansuri catre furnizori Plati in avans si venituri acumulate Provizion pentru creante incerte Provizion pentru alte creante incerte Total creante comerciale si alte creante Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE 30.06.2013 71.800 654 144 593 (8.332) (168) 64.691 31.12.2012 43.628 2.155 2.683 119 154 (9.728) (168) 38.843 31.12.2011 29.113 365 236 136 (10.053) (4) 19.793 31.12.2010 24.778 325 (105) 48 171 (9.045) (7) 16.166

Creantele comerciale au fost gajate in favoarea bancilor ca garantii pentru imprumuturile bancare. Mai jos prezentam primii 10 clienti ai Emitentului in functie de vanzarile inregistrate catre acestia in 2012 (sumele nu includ TVA): Vanzari Clienti (mii lei) % Arabesque SRL 12.656 7% Dedeman SRL 11.427 6% Praktiker Romania SRL 7.693 4% Artsani Com SRL 7.286 4% Zentyss SRL 5.709 3% Baumax Romania SRL 4.671 3% Sipex Company SRL 4.569 3% Dragmat SRL 4.520 2% Holcim (Romania) SA 2.761 2% Gib Ratos SRL 2.641 1% Altii 118.496 65% Total Clienti 182.429 100% Sursa: Adeplast Dupa cum se poate observa, primii 10 clienti reprezinta 35% din totalul vanzarilor inregistrate in anul 2012, ceea ce inseamna ca activitatea Emitentului nu este puternic dependenta de un numar limitat de clienti. Componenta stocurilor Emitentului la sfarsitul perioadelor contabile analizate este prezentata in tabelul de mai jos:

mii RON

2012

2011
179

2010

mii RON

2012

2011

2010

Materii prime Produse finite Bunuri pentru vanzare

8.257 3.069 1.436

9.627 2.829 1.028 3.888 17.372

7.075 926 1.119 3.395 12.514

Materiale auxiliare 3.781 Total stocuri 16.544 Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE

Materii prime Produse finite Bunuri pentru vanzare Materiale auxiliare Total stocuri

50% 19% 9% 23% 100%

55% 16% 6%

57% 7% 9%

22% 27% 100% 100%

Dupa cum se poate observa, materiile prime au cea mai mare pondere in total stocuri, reprezentand peste 54%, materialele auxiliare reprezinta in medie peste 24% din total stocuri, urmate de produsele finite cu o medie de 14% pe perioada analizata. La data de 30 iunie 2013 valoarea stocurilor era de 27.245 mii RON, cu 65% mai mari decat valoarea de la 31 decembrie 2012, de 16.544 mii RON. Acest nivel mai ridicat al stocurilor inregistrat la jumatatea anului fata de finalul anului exercitiului financiar precedent se datoreaza sezonalitatii afacerii deoarece volumul vanzarilor si productia sunt mai mari in aceasta perioada a anului. Stocurile Emitentului au fost gajate in favoarea bancilor ca garantii pentru imprumuturile bancare. Datorii comerciale si alte datorii. Sumele datorate furnizorilor, precum si alte datorii ale Emitentului sunt detaliate in tabelul de mai jos: Mii RON 30.06.2013 Furnizori 43.601 Alte datorii 559 Datorii angajate 415 Avansuri de la clienti 30 Alte taxe 472 TVA de platit 3.788 Total Datorii comerciale si alte datorii 48.866 Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE 31.12.2012 20.980 767 215 403 290 208 31.12.2011 10.397 204 (1.112) 130 312 342 31.12.2010 8.691 275 (1.186) 19 336 234

22.863

10.273

8.369

Mai jos prezentam primii 10 furnizori ai Emitentului in functie de rulajele inregistrate in 2012: Furnizori Baupartner SRL Holcim (Romania) Sa Rompetrol Downstream SRL Synthos Dwory Sp.Zo.O. Synthos Kralupy A.S. Dow Europe Bauelemente SRL Zentyss SRL Wacker Chemie Ag Mondi Bags Hungaria Kft Altii Total Furnizori
180

Rulaj (mii lei) 55.387 24.726 15.216 13.216 9.275 8.129 7.943 6.970 6.505 5.604 84.916 237.887

% 23% 10% 6% 6% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 36% 100%

Sursa: Adeplast Dupa cum se poate observa, activitatea Emitentului este puternic influentata de cei mai mari furnizori ai sai, primii zece dintre acestia cumuland peste 64% din totalul furnizorilor. 3.2.1.2 Situatia rezultatului global Mii RON Vanzari de produse finite Vanzari de marfuri Vanzari de servicii Alte venituri din exploatare Variatia stocurilor Total venituri din exploatare Materii prime si consumabile Utilitati Beneficiile angajatilor Servicii prestate de terti Amortizarea Costul bunurilor destinate revnzarii Alte cheltuieli de exploatare Total cheltuieli din exploatare Profit din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Venituri / (cheltuieli) financiare, net Profit inainte de impozitare Impozit pe profit Profitul net al anului Reevaluarea terenului si cladirilor. Efectul impozitulului amanat Total alte elemente ale rezultatului global Rezultatul global total Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE 2012 144.196 33.349 4.884 1.190 773 184.392 (87.514) (3.402) (6.512) (20.489) (11.995) (30.455) (679) (161.046) 23.346 7.039 (11.601) (4.562) 18.784 (2.626) 16.158 2.295 (367) 1.928 18.086 2011 115.204 20.858 4.403 699 1.902 143.066 (72.335) (2.793) (6.125) (15.615) (13.441) (18.727) (2.859) (131.895) 11.171 6.658 (10.593) (3.935) 7.236 (1.147) 6.089 6.089 2010 114.593 7.612 4.617 801 (593) 127.030 (66.914) (1.581) (6.223) (10.710) (13.396) (7.485) (3.696) (110.005) 17.025 7.888 (10.823) (2.935) 14.090 (1.994) 12.096 (1.838) (1.838) 10.258

Veniturile din exploatare ale Emitentului au avut o crestere de 29% in 2012 fata de anul anterior si cu 13% in 2011 fata de 2010. Cresterea inregistrata in 2012 a fost determinata de o serie de factori cumulati. Emitentul a permis marirea termenelor de plata pentru a mari vanzarile. De asemenea, un impuls vanzarilor a fost dat si de programul national de conformare cu prevederile Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor.

181

Cea mai mare pondere in veniturile din exploatare o detin veniturile din vanzarea de produse finite, pondere care insa a prezentat o tendinta de scadere dupa cum se poate observa in tabelul urmator, de la 90% in 2010 la 78% in 2012, in timp ce ponderea veniturilor realizate in vanzarea de marfuri a crescut de la 6% in 2010 la peste 18% in 2012. Mii RON Venituri 2012 Vanzari de produse finite 144.196 Vanzari de marfuri 33.349 Vanzari de servicii 4.884 Total venituri 182.430 Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE 2011 115.204 20.858 4.403 140.465 2010 114.593 7.612 4.617 126.823

Detalierea elementului Alte venituri din exploatare este prezentata in tabelul de mai jos: Mii RON Venituri din chirii Venituri din vanzarea de ambalaje Venituri din amenzi si compensatii Alte venituri Total alte venituri din exploatare Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE 2012 316 778 97 1.190 2011 83 552 1 63 699 2010 278 402 1 120 801

Dupa cum se poate observa si in tabelul prezentat anterior, categoria Alte venituri din exploatare este reprezentata in cea mai mare parte de veniturile din vanzarea de ambalaje (peste 65% in 2012). Veniturile financiare ale Emitentului au crescut cu 6% in 2012 fata de 2011, dar au scazut in anul 2011 fata de 2010 cu 16%. Veniturile financiare includ castigurile din schimbul valutar si veniturile din dobanzi. Cel mai mare impact asupra veniturilor financiare il au castigurile din schimbul valutar (in medie reprezentand peste 90% pe perioada analizata). Cheltuielile de exploatare ale Emitentului, au crescut in 2012 fata de 2011 cu 22%, iar in 2011 fata de 2010, cu 20%. In concordanta cu obiectul de activitate al Emitentului, in cadrul cheltuielilor de exploatare, cea mai mare pondere este detinuta de cheltuielile cu materiile prime si consumabilele (in medie 57%). Evolutia cheltuielilor cu materiile prime si consumabilele este corelata cu cresterea vanzarilor. Emitentul are o serie de cheltuieli legate de serviciile prestate de terti (13% din total cheltuieli de exploatare in 2012), componenta carora poate fi observata in urmatorul tabel: Mii RON Mii RON 2012 2011 2010 2012 2011 2010 Transport 8.045 7.068 4.489 Transport 39% 45% 42% Asigurari 532 583 881 Asigurari 3% 4% 8% Reparatii si Reparatii si intretinere 867 591 303 intretinere 4% 4% 3% Cheltuieli bancare 403 334 389 Cheltuieli bancare 2% 2% 4% Comisioane 557 333 322 Comisioane 3% 2% 3% Posta si Posta si telecomunicatii 280 274 250 telecomunicatii 1% 2% 2% Cheltuieli de Cheltuieli de deplasare 192 173 125 deplasare 1% 1% 1%
182

Chirii Alte servicii*

8 9.605

7 6.251

20 3.931

Chirii Alte servicii

0% 47%

0% 40%

0% 37%

Total Total 20.489 15.615 10.710 100% 100% 100% Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE * Alte servicii furnizate de terti includ in principal cheltuieli cu serviciile tehnice furnizate de sub-contractori,
servicii de securitate, consultanta juridica, servicii de audit si cheltuieli de publicitate.

Cheltuielile financiare ale Emitentului au crescut in 2012 fata de 2011 cu 10%, dar in 2011 fata de 2010 au scazut cu 2%. Cheltuielile financiare sunt reprezentate in cea mai mare parte (in medie 70%) de pierderile nete realizate in urma schimburilor valutare, de cheltuieli corespondente imprumuturilor bancare (in medie 28%) si in mica masura de cheltuielile asociate leasingurilor financiare (in medie 2%). Profitul inainte de impozitare a crescut substantial in 2012 fata de 2011, insa in conditiile in care in 2011 valoarea lui a fost doar la jumatatea rezultatului obtinut in 2010. Prin raportare la anul 2010, profitul din anul 2012 inainte de impozitare a crescut cu 33,3%. Injumatatirea profitului inainte de impozitare in 2011 este consecinta unei cresteri a cheltuielilor de exploatare mai mare decat cresterea veniturilor din exploatare, respectiv 20% fata de 13%. In ceea ce priveste cheltuiala cu impozitul pe profit, aceasta cuprinde atat impozitul corespunzator exercitiului financiar curent, dar si impozitul amanat. In urmatoarele tabele prezentam o detaliere a calcului impozitului pe profit. Mii RON Impozit curent Impozit amanat Cheltuiala cu impozitul pe profit Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE 2012 2.089 537 2.626 2011 1.003 143 1.147 2010 2.435 (441) 1.994

Impozitul aplicat profitului Emitentului inainte de impozitare difera de valoarea teoretica ce ar rezulta folosind rata de impozitare aplicabila profiturilor Emitentulul astfel:

Mii RON Profit inainte de impozitare Impozit calculat la rate statutare (16%) Efectul impozitului amanat asupra dif. temporare la mijloace fixe Venit nesupus impozitarii Cheltuieli nedeductibile fiscal Credit fiscal pentru sponsorizare Cheltuiala cu impozitul pe profit Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE

2012 18.784 (3.005) (15) 394 (2.626)

2011 7.236 (1.158) (79) 90 (1.147)

2010 14.090 (2.254) 372 228 (322) (18) (1.994)

Principalii indicatori ai activitatii Emitentului calculati pentru perioada analizata sunt sintetizati in tabelul de mai jos:

183

Indicator (mii RON) Venituri totale, din care: Venituri operationale Venituri financiare Cheltuieli totale, din care: Cheltuieli operationale Cheltuieli financiare Profit brut, din care: Profit/(pierdere) exploatare Profit/(pierdere) financiara Impozit pe profit Profit net Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE

2012 191.431 184.392 7.039 (172.647) (161.046) (11.601) 18.784 23.346 (4.562) (2.626) 16.158

2011 149.724 143.066 6.658 (142.488) (131.895) (10.593) 7.236 11.171 (3.935) (1.147) 6.089

2010 134.918 127.030 7.888 (120.828) (110.005) (10.823) 14.090 17.025 (2.935) (1.994) 12.096

'12/'11 (%) 27,86% 28,89% 5,72% 21,17% 22,10% 9,52% 159,59% 108,99% 15,93% 128,95% 165,36%

Evolutia veniturilor Emitentului in perioada 2010-2012 (mil RON)


200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 2010 2011 2012 Venituri operationale Cheltuieli operationale 250 200 150 100 50 2010
Venituri totale

2011

2012
Cheltuieli totale

Sursa: Adeplast Evolutia profitului net al Emitentului in perioada 2010-2011


18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
2010 2011 Profitul net 2012

Sursa: Adeplast Urmatoarele valori sunt calculate pe baza informatiilor din situatiile financiare consolidate IFRS-UE: Mii RON 2012 2011 2010 EBITDA 35.341 24.612 30.421 EBIT 23.346 11.171 17.025 Profitul net 16.158 6.089 12.096
184

Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE Situatia interimara a rezultatului global Mii RON Venituri Alte venituri din exploatare Variatia stocurilor Alte (pierderi) / ctiguri din exploatare - net Depreciere (taxa) / emitere de active circulante Reversare ajustare de valoare pentru mijloace fixe Total venituri din exploatare Materii prime si consumabile Utilitati Beneficiile angajatilor Servicii prestate de terti Amortizarea Costul bunurilor destinate revnzarii Alte cheltuieli de exploatare Total cheltuieli din exploatare Profit din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Venituri / (cheltuieli) financiare, net Profit nainte de impozitare Impozit pe profit Profitul net al anului Reevaluarea terenului si cladirilor. Efectul impozitulului amanat Total alte elemente ale rezultatului global Rezultatul global total Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE 30.06.2013 99.083 796 2.342 174 638 103.033 (55.976) (2.374) (4.493) (10.749) (6.780) (9.216) (1.136) (90.724) 12.309 4.902 (8.617) (3.715) 8.594 (1.413) 7.181 262 (24) 239 7.420 30.06.2012 74.509 701 706 1.393 291 921 78.521 (36.487) (1.314) (2.944) (9.312) (6.437) (11.550) (1.291) (69.335) 9.186 944 (4.955) (4.011) 5.175 (833) 4.342 4.342

Totalul veniturilor din exploatare a crescut cu 31% in prima jumatate a 2013 comparat cu acceasi perioada in 2012. Similar, si totalul cheltuielilor din exploatare a crescut cu acelasi procentaj. Profitul net la 6 luni 2013 fata de 6 luni 2012 a crescut substantial, cu 65,38%. 3.2.1.3 Fluxuri de trezorerie Situatia anuala a fluxurilor de trezorerie ale Emitentului, extrasa din situatiile financiare, intocmite conform standardelor IFRS-UE, este prezentata in continuare:
185

Mii RON Flux de numerar din activitatea de exploatare Profitul net al exercitiului Ajustari pentru: Amortizare si depreciere Provizion pentru deprecierea conturilor clienti Conturi clienti scoase din bilant (Profit) / pierdere din cedarea mijloacelor fixe Efectul variatiei cursului de schimb valutar asupra imprumuturilor Cheltuieli cu dobanzile Venituri din dobanzi Impozit pe profit Fluxuri de numerar din exploatare inaintea modificarilor in capitalul circulant Modificari ale capitalului circulant (Majorare) in creante comerciale si alte creante (Majorare) in stocuri (Diminuare) / majorare in datorii comerciale si alte datorii Numerar generat din exploatare Dobanzi platite Impozit pe profit platit Numerar net din activitati de exploatare Fluxuri de numerar din activitati de investitii Achizitii de imobilizari corporale si necorporale Incasari pentru vanzari de imobilizari corporale si necorporale Dobanda incasata Numerar net utilizat in activitati de investitii Flux de numerar din activitati de finantare Incasari din imprumuturi Rambursarea imprumuturilor Plati principale ale leasingului financiar Numerar restrictionat Dividende platite Numerar net din activitati de finantare

2012

2011

2010

16.158

6.089

12.096

11.075 (161) 602 505 2.245 3.152 (335) 2.626 35.867

13.441 1.087 1.156 (700) 3.747 (1.180) 1.147 24.787

13.243 1.674 1.340 10 3.880 (1.714) 1.994 32.524

(19.492) 828 4.595 21.798 (3.155) (1.546) 17.097

(5.869) (4.858) 2.108 16.168 (3.747) (1.220) 11.201

7.685 (3.057) (3.215) 33.937 (3.880) (1.630) 28.427

(47.517) 369 335 (46.814)

(27.893) 1.071 1.180 (25.642)

(7.126) 1.084 1.714 (4.422)

30.390 (11.890) (3.489) 8 (195) 14.823

17.930 (3.340) 26 (2.381) 12.235

(8.333) (5.301) 349 (1.892) (15.177)

186

Mii RON Crestere neta a numerarului si echivalentelor de numerar Numerar si echivalent de numerar la inceput de an Numerar si echivalent de numerar la sfarsit de an Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE

2012 (14.894) 19.096 4.202

2011 (2.205) 21.301 19.096

2010 8.921 12.380 21.301

Fluxul de numerar generat din activitatea de exploatare a crescut in termeni absoluti in anul 2012 cu 5.896 mii RON fata de 2011 si in termeni relativi, cu 53%, de la 11.201 RON la 17.097 RON. Fluxurile de numerar pozitive din activitatea de exploatare au fost contrabalansate de iesirile de numerar pentru investitii in imobilizari corporale si necorporale, acestea reducand numerarul cu 47.517 in 2012 si cu 27.893 in 2011. Iesirile nete de numerar utilizate in activitatea de investitii au totalizat (46.814) mii RON in 2012, comparativ cu (25.642) mii RON in 2011. Spre deosebire de anul 2010 cand rambursarile imprumuturilor (in valoare de 8.333 mii RON) au fost principalul motiv pentru care fluxurile de numerar net din activitatile de finantare au cauzat o scadere cu 15.177 mii RON a fluxurilor de trezorerie, in anii 2011 si 2012 incasarile de imprumuturi (in valoare de 30.390 mii RON si respectiv 17.930 mii RON) au contribuit la un flux de numerar net din activitati de finantare pozitiv, si anume de 14.823 mii RON in 2012 si 12.235 mii RON in 2011. Situatia numerarului si a echivalentelor de numerar pentru ultimele trei exercitii financiare incheiate este prezentata in urmatorul tabel. Mii RON Disponibilitati de numerar si solduri la banci in RON Disponibilitati de numerar si solduri la banci in moneda straina Total numerar si echivalente de numerar Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE 2012 4.244 29 4.273 2011 6.603 12.572 19.175 2010 20.963 443 21.406

In 2012 reducerea totalului de numerar si echivalente de numerar a fost cauzata in principal de reducerea disponibilitatilor de numerar si solduri la banci in moneda straina de la 12.572 mii RON in 2011 la doar 29 mii RON in 2012. Pentru 2011, scaderea numerarului si echivalentelor de numerar ale Emitentului a fost cauzata de reducerea disponibilitatilor banesti si solduri la banci in RON. Situatia interimara a fluxurilor de trezorerie Mii RON Flux de numerar din activitatea de exploatare Profitul net al exercitiului Ajustari pentru: Amortizare si depreciere Provizion pentru deprecierea conturilor clienti Conturi clienti scoase din bilant
187

30.06.2013

30.06.2012

7.181

4.342

6.780 (1.396) 758

5.516 (758) 467

Mii RON (Profit) / pierdere din cedarea mijloacelor fixe Cheltuieli nete cu dobanzile Impozit pe profit Fluxuri de numerar din exploatare inaintea modificarilor in capitalul circulant Modificari ale capitalului circulant (Majorare) in creante comerciale si alte creante (Majorare) in stocuri (Diminuare) / majorare in datorii comerciale si alte datorii Numerar generat din exploatare Fluxuri de numerar din activitati de exploatare Fluxuri de numerar generat din exploatare Dobanzi platite Impozit pe profit platit Numerar net din activitati de exploatare Fluxuri de numerar din activitati de investitii Achizitii de imobilizari corporale i necorporale Incasari pentru vanzari de imobilizari corporale si necorporale Numerar net utilizat in activitati de investitii Flux de numerar din activitati de finantare Incasari din imprumuturi Rambursari de imprumuturi Plati principale ale leasingului financiar Dividende platite Numerar restrictionat Imprumuturi de la actionarul majoritar Numerar net din activitati de finantare

30.06.2013 429 1.826 1.413 16.991

30.06.2012 (37) 1.661 833 12.024

(25.210) (10.701) 28.597 9.677 9.677 (1.826) (562) 7.289

(24.230) (554) 7.525 (5.235) (5.235) (1.661) (6.896)

(31.092) 174 (30.919)

(13.895) 234 (13.661)

35.492 (5.829) (3.315) (1) 3.604 29.952

13.359 (4.971) (1.720) (195) 1 6.474

Crestere neta a numerarului si echivalentelor de numerar Numerar si echivalent de numerar la inceput de an Numerar si echivalent de numerar la sfarsit de an

6.323 4.202 10.525

(14.083) 19.096 5.013

Pentru situatia fluxurilor de numerar, numerarul, echivalentul de numerar si descoperitul de cont includ urmatoarele: Mii RON Numerar si echivalente de numerar Numerar restrictionat 2012 4.273 (71)
188

2011 19.175 (79)

2010 21.406 (105)

Total

4.202

19.096

21.301

3.2.1.4 Situatia modificarilor capitalurilor proprii Rezerva Rezerva de Rezultat legala reevaluare reportat Total

Mii RON

Capital social

Interese Total minoritare capital

Sold la 31 decembrie 2009

3.615

660

14.644

29.305

48.224

48.224

Profit aferent anului Cresteri in rezerva legala Alte elemente ale rezultatului global Profit / (pierderi) din reevaluarea terenului si cladirilor Efectul legislatiei fiscale asupra impozitului amanat Total alte elemente ale rezultatului global Tranzactii cu proprietarii Plata dividendelor

3.615 -

660 -

(2.200) 362 12.806 -

12.096 -

12.096 -

12.096 -

- (2.200) 41.401 362 58.482 -

- (2.200) 362 58.482 -

(1.190) (1.190)

- (1.190)

Surplus de reevaluare realizat

(228)

228

Sold la 31 decembrie 2010

3.615

660

12.578

40.438

57.291

57.291

Profit aferent anului Cresteri in rezerva legala Alte elemente ale rezultatului global Surplus de reevaluare realizat Profit / (pierderi) din reevaluarea terenului si cladirilor Efectul legislatiei fiscale asupra impozitului amanat Total alte elemente ale rezultatului global

6.089 -

6.089 -

6.089 -

3.615

660
189

(228) 12.350

228 46.755

63.380

63.380

Mii RON Tranzactii cu proprietarii Plata dividendelor

Capital social

Rezerva Rezerva de Rezultat legala reevaluare reportat Total

Interese Total minoritare capital

(2.381) (2.381)

- (2.381)

Sold la 31 decembrie 2011

3.615

660

12.350

44.374

60.999

60.999

Profit aferent anului Cresteri in rezerva legala Alte elemente ale rezultatului global Surplus de reevaluare realizat Profit / (pierderi) din reevaluarea terenului si cladirilor Efectul impozitului amanat Total alte elemente ale rezultatului global Tranzactii cu proprietarii Plata dividendelor

16.158 -

16.158 -

16.158 -

3.615

660

(228) 2.295 (367) 14.050

228 0 60.760

2.295 (367) 79.085

2.295 (367) 79.085

(195)

(195)

(195)

Sold la 31 decembrie 2012 Profit aferent anului Cresteri in rezerva legala

3.615 -

660 -

14.050 -

60.565 7.181 -

78.890 7.181 -

78.890 7.181 -

Alte elemente ale rezultatului global Surplus de reevaluare realizat Profit / (pierderi) din reevaluarea terenului si cladirilor Efectul impozitului amanat Total alte elemente ale

(114) 114

262 (24) 14.174

262 (24)

262 (24)

190

Mii RON rezultatului global Tranzactii cu proprietarii Plata dividendelor

Rezerva Capital Rezerva de Rezultat Interese Total social legala reevaluare reportat Total minoritare capital 3.615 660 67.860 86.309 86.309 86.309

Sold la 30 iunie 2013 Sursa: Situatii Financiare IFRS-UE Politici contabile

3.615

660

14.174

67.860

86.309

Politicile contabile ale Emitentului se regasesc in notele la situatiile financiare consolidate anuale. 3.3 Factori care determina si afecteaza evolutia rezultatelor si operatiunilor Emitentului

Principalii factori semnificativi care influenteaza veniturile emitentului sunt prezentati in continuare: Deschiderea de noi facilitati de productie Adeplast a deschis sase noi fabrici in ultimii trei ani, respectiv: prima facilitate de productie a polistirenului expandat a Companiei, localizata pe platforma industriala de la Ploiesti - Corlatesti si inaugurata in anul 2011 linia de productie a polistirenului grafitat achizitionata in leasing de la Zentyss in anul 2012, in baza contractului de leasing financiar nr. 30031219 incheiat cu UniCredit Leasing si inclus in descrierea din Sectiunea 1.9 (Contracte importante), punctul D.1 (Contracte de leasing incheiate cu UniCredit Leasing) fabrica de adezivi si mortare uscate de pe platforma industriala Roman, investitie inaugurata in luna martie 2013 fabrica de polistiren expandat si grafitat de pe platforma industriala Oradea, investitie inaugurata in aprilie 2013 fabrica de polistiren expandat si grafitat de pe platforma industriala Roman, investitie inaugurata in mai 2013 fabrica de vopsele si tencuieli decorative de pe platforma industriala Ploiesti, investitie inaugurata in august 2013 de asemenea, in primul trimestru al anului 2013 Emitentul a incheiat cu Dfa Tec SRL un contract de vanzare-cumparare stocuri si si un contract de sublicenta pentru marca Dfa detinuta de Meffert AG Farbwerke, in vederea vanzarii produselor Dfa pe pietele din Romania si Bulgaria.
191

Extinderea capacitatilor de productie impreuna cu avantajele competitive ale Adeplast au generat o crestere continua a cotei de piata a Companiei pe principalele segmente de activitate, respectiv de la 17,4% in 2010 la 19,2% in 2012 pentru adezivi si mortare uscate si de la 0% in 2010 la 10,1% in 2012 pentru polistiren expandat. Principalele avantaje competitive pe care s-a bazat compania in extinderea cifrei de afaceri au inclus: Politica de preturi adaptata cerintelor pietei ca urmare a productivitatii pe angajat superioare principalilor concurenti Livrari prompte catre clienti si costuri reduse de transport bazate pe o acoperirea geografica - cele trei platforme industriale localizate strategic pe teritoriul Romaniei o mixul de produse transportat format din produse cu volum mare si greutate redusa (polistiren) si produse cu volum redus si greutate ridicata (mortare, etc) Focus pe calitate si pe extinderea continua a gamei de produse oferite, raspunzand tuturor nevoilor clientilor Relatii cu o baza diversificata de clienti atat din punct de vedere al dimensiunii acestora (top 10 clienti au reprezentat numai 35% in vanzari in 2012) cat si din punct de vedere al structurii (pentru 2012: comercianti cu ridicata - 39% din vanzari, depozite de materiale de constructii - 25% din vanzari, magazine de bricolaj - 23% din vanzari, comercianti cu amanuntul -13% din vanzari). Un alt factor important care a determinat evolutia pietei in ultimii ani a fost reprezentat de disparitia concurentilor mai mici in urma contextului concurential dificil pe fondul crizei economice. Informatii privind orice strategii sau factori de natura guvernamentala, economica, bugetara, monetara sau politica care au influentat sau pot influenta semnificativ, direct sau indirect, operatiunile Emitentului. Locuintele genereaza 65% din consumul de energie termica si 25% din cel al energiei electrice. Cea mai mare parte a consumului este pentru incalzire si racire. Uniunea Europeana are o politica de crestere a eficientei energetice a cladirilor, un pilon important al acesteia fiind planul de actiune al UE privind eficienta consumului de energie. Acesta presupune actiuni de economisire cu 20% a consumului de energie pana in anul 2020. Incepand cu anul 2013 se asteapta ca planul de actiune sa conduca la o crestere considerabila a pietei materialelor termoizolante, insa actiunile exacte vor depinde de implementarea specifica adoptata individual de fiecare stat membru. Guvernul Romaniei s-a angajat in aplicarea acestui plan, tinta fiind reducerea consumului de energie pentru incalzirea locuintelor. Guvernul subventioneaza 50% din cheltuielile de reabilitare termica, autoritatile locale 30% si proprietarii de locuinte doar 20%. Cadrul legal a fost stabilit in 2005/2006 (Ordonanta de Urgenta 187/2005 si Legea 260/2006). Conform Asociatiei Romane a Auditorilor Energetici, exista cel putin 1.500.000 de locuinte care au nevoie de reabilitare termica (izolatie exterioara). Asta inseamna aproximativ 60 mil. mp si o piata potentiala de 5,4 mld. euro pentru sistemele de izolare termica.
192

3.4

Modificari semnificative ale situatiei financiare sau comerciale

In afara de cele prezentate in cuprinsul prezentului document, nu au existat modificari semnificative ale pozitiei financiare sau comerciale a Emitentului produse de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate situatii financiare auditate sau situatii financiare intermediare. 3.5 Investitii

Adeplast detine in prezent trei platforme de productie situate strategic in Oradea, Ploiesti Corlatesti si Roman Cordun. Platforma ORADEA Capacitate (Tone/an) Data PIF Investitie totala (mii eur)

Produse

Descriere Cea mai veche fabrica a Companiei. In 2012 a fost adaugata o noua linie de uscat nisipul si alte echipamente (33% din cheltuielile de investitie) 21% din investitie reprezinta masini de colorat 100% automatizate (doar 5 angajati opereaza intregul echipament) Investitie noua linie de productie de ultima generatie, atat pentru polistiren expandat cat si pentru cel grafitat

Unitate

Mortare uscate

250.000

Tone

2004

3.976

Vopsele si tencuieli decorative

20.000

Tone

2008

4.089

Polistiren expandat si grafitat Depozite

700.000 1.520

m3 m2

Apr 2013

3.135

Platforma Ploiesti Corlatesti Capacitate (Tone/an) Data PIF Investitie totala (mii eur) 13.023

Produse

Descriere

Unitate

Mortare uscate Polistiren expandat

Polistiren grafitat

Imbunatatiri in 2010, 2011 si 2012 prin instalarea unei noi instalatii de sitare 450.000 nisip si alte echipamente (21% din cheltuielile de investitie) Prima fabrica de productie de 700.000 polistiren Linia de productie Zentyss, achizitionata in leasing, in baza contractului de leasing financiar nr. 150.000 30031219 incheiat cu UniCredit Leasing si inclus in descrierea din Sectiunea 1.9 (Contracte importante),

Tone

2008

m3

2011

3.950

m3

2012

820

193

Vopsele si tencuieli decorative

punctul D.1 (Contracte de leasing incheiate cu UniCredit Leasing) Investitie noua, 100% automatizata (doar 5 angajati opereaza intregul echipament). Cheltuieli de investitie de 20.000 6 milioane euro, prima etapa a proiectului fiind in trim I 2013 (2,3 mil euro)

Tone

Iulie 2013 (est)

3.250

Platforma Roman Cordun Capacitate (Tone/an) Data PIF Mar 2013 Investitie totala (mii eur) 12.426

Produse Mortare uscate Polistiren expandat si grafitat

Descriere

Unitate Tone

Investitie noua, data de punere in 450.000 functiune - martie 2013 Investitie noua, data de punere in functiune mai 2013. Linie de productie 700.000 de ultima generatie, produce atat polistiren expandat cat si grafitat

m3

Mai 2013

3.681

Conform datelor furnizate de Adeplast, cheltuielile cu investitiile Adeplast in perioada 2003 2013 sunt prezentate mai jos:
ANUL 2003 2004 2005 2006 2007 2006 2009 2010 2011 2012 AVANSURI INVESTITII INVESTITII IN CURS 2012 TERENURI (mii RON) 0 0 0 2.170 14526 0 0 0 372 0 0 0 CONSTRUCTII (mii RON) 879 2.912 0,00 628 2.792 0 30.432 196 7.795 0 0 15.584 INSTALATII, MASINI (mii RON) 0,00 7.357 2.219 5.306 6.351 16.158 33.723 6.734 20.230 3.356 1.180 36815 TOTAL (mii RON) 879 10.269 2.219 8.104 23669 16.158 64.155 6.930 28.397 3.356 1.180 52399 CURS EURO 3,76 4,05 3,62 3,53 3,34 3,68 4,24 4,21 4,24 4,46 4,46 4,46 TOTAL EURO (mii EUR) 234 2.536 613 2.296 7087 4.391 15.131 1.646 6.698 752 265 11.749

17.068

61.218

139.429

217.715

53.398

Evolutia imobilizarilor corporale ale Adeplast in perioada 2003 2012 conform situatiilor financiare statutare este prezentata mai jos (mil lei): Element Terenuri si cladiri 2003 0,90 2004 3,72 2005 3,94 2006 2007 2008 25,86 2009 2010 2011 57,24 2012 64,04 30.06. 2013 97,18

6,08 26,15
194

54,97 51,06

Echipamente, masini Mobilier,biro tica Investitii in curs TOTAL

0,56 0,21 1,76

7,86 0,25 0,11

5,72 0,3 0,3

8,3 10,56 0,07 0,15 0,17 0,32

19,11 0,18 57,47

44,13 40,41 0,24 1,90 0,18 3,83

47,05 0,23 5,55

40,86 0,18 52,40 157,48

88,40 0,40 12,45 198,43

3,43 11,94 10,26 14,60 37,20 102,62 101,24 95,48 110,07

Pe parcursul perioadei analizate, Adeplast a contractat urmatoarele imprumuturi bancare: 1. Imprumuturi pe termen lung incheiate cu UTB La 31 decembrie 2009, Grupul a obtinut un imprumut de la UTB, in vederea refinantarii unui imprumut contractat anterior. Suma totala primita este de 14.299.348 EUR, din care 12.045.875 EUR sunt folositi pana in decembrie 2010 ( 2009: 13.683.105 EUR) cu o rata a dobanzii EURIBOR 3 luni+ 3% p.a, cuprinzand 3 facilitati. Pe parcursul anului 2011, Grupul nu a realizat alte trageri in legatura cu imprumuturile mentionate mai sus; in schimb a efectuat cateva rambursari, diminuand suma de plata pana la 9.982.081 EUR la data de 31 Decembrie 2011. - o facilitate de credit in valoare de 4.639.003 EUR (2010: 5.566.804 EUR) pentru investitie in fabrica de ipsos si design decorativ de la Oradea; imprumutul este rambursabil in rate egale pana in decembrie 2016; - o facilitate de credit in valoare de 505.231 EUR (2010: 673.642 EUR) pentru investitii; imprumutul este rambursabil in rate egale pana in decembrie 2014; - o facilitate de credit in valoare de 4.837.857 EUR (2010: 5.805.429 EUR) pentru investitii; imprumutul este rambursabil in rate egale pana in decembrie 2016. Pe parcursul anului 2012, Societatea nu a realizat alte trageri in legatura cu imprumuturile mentionate mai sus; in schimb a efectuat cateva rambursari, diminuand suma de plata pana la 7.918.303 EUR la data de 31 Decembrie 2012. - o facilitate de credit in valoare de 6.695.348 EUR (in sold la 31 Decembrie 2012: 3.870.286 EUR; sold 2011: 4.639.003 EUR) pentru investitie in fabrica de ipsos si design decorativ de la Oradea; imprumutul este rambursabil in rate egale pana in decembrie 2016; - o facilitate de credit in valoare de 831.000 EUR (in sold la 31 Decembrie 2012 : 336.814 EUR; sold 2011: 505.231 EUR) pentru investitii; imprumutul este rambursabil in rate egale pana in decembrie 2014; - o facilitate de credit in valoare de 6.773.000 EUR (in sold la 31 Decembrie 2012 3.711.203 EUR; sold 2011: 4.837.857 EUR) pentru investitii; imprumutul este rambursabil in rate egale pana in decembrie 2016. In aprilie si noiembrie 2011, Societatea a obtinut doua noi imprumuturi de la UTB, pentru finantarea/refinantarea investitiilor realizate pentru fabrica de polistiren din Corlatesti, judetul Prahova, dar si pentru finantarea unor investitii realizate in 2009 si 2010 pentru linia de uscare de nisip si a altor echipamente.

Valoarea totala a imprumutulurilor primite este de 4.300.000 EUR (1.300.000 EUR, respectiv 3.000.000 EUR), din care a fost utilizata suma de 4.230.248 EUR (in sold la 31 decembrie 2012 3.408.138 EUR, sold la 31 decembrie 2011 : 4.036.116 EUR). Cele doua imprumuturi au fost contractate cu o rata a dobanzii de EURIBOR 1 luna+3,8% , respectiv EURIBOR 1 luna+2,4%.
195

Imprumutul este rambursabil in rate lunare egale pana in martie 2016 si respectiv noiembrie 2019. In ianuarie 2012, Societatea a obtinut un nou imprumut de la UTB, in vederea finantarii/refinantarii investitiilor realizate la fabrica de mortare si adezive, in valoare de 7.730.000 EUR cu o rata a dobanzii de EURIBOR 1M + 2,4% p.a. Din aceasta suma maxima, in cursul anului s-au utilizat 6.820.000 EUR. Imprumutul va fi rambursat in transe egale lunare, platite incepand cu iulie 2013 pana in decembrie 2019. 2. Imprumut pe termen scurt incheiat cu UTB In decembrie 2009, Grupul a incheiat un contract de imprumut pe termen scurt cu UTB cu o valoare totala de 5.700.000 EUR, care a fost majorat la 5.900.000 EUR, urmand a fi utilizat pentru cerintele de capital de lucru. In decembrie 2010 a fost semnat un act aditional prin care se prelungeste data scadenta pana in decembrie 2011. Imprumutul poarta urmatoarele rate ale dobanzii: EURIBOR O/N + 3,68% p.a pentru trageri in EUR si, respectiv, ROBOR O/N + 2,85% p.a pentru trageri in lei. In aprilie 2011, un nou act aditional a fost semnat prin care se mareste valoarea maxima a creditului pana la suma de 6.900.000 EUR, iar data scadenta a fost prelungita pana in decembrie 2012. Tragerile se pot efectua in lei si in euro, iar in ceea ce priveste ratele dobanzillor aplicate nu au existat alte modificari. Suma de plata la 31 decembrie 2011 a fost de 6.645.098 EUR. In decembrie 2012, un nou act aditional a fost semnat pentru prelungirea datei scadente pana in decembrie 2013. Tragerile se pot efectua in lei si in euro, iar in ceea ce priveste ratele dobanzilor aplicate nu au existat alte modificari. Suma de plata la 31 decembrie 2012 a fost de 6.692.546 EUR, iar la 31 decembrie 2011 a fost de 6.645.098 EUR. Contracte de leasing financiar La 31 decembrie 2010, Grupul avea o obligatie legata de contractul de leasing financiar incheiat cu Volksbank Leasing Romania pentru 65 de vehicule folosite pentru transportul produselor finite (2009: 88 vehicule). Contractele sunt incheiate in EUR, cu rate fixe ale dobanzii variind intre 3% si 6,8%. Pe parcursul anului 2011, Grupul a incheiat trei noi contracte de leasing cu Unicredit Leasing pentru achizitia unui numar de trei vehicule (Skoda Octavia). Contractele sunt incheiate in EUR, cu o rata a dobanzii fixa de 8%. In anul 2012, 4 noi contracte de leasing au fost incheiate cu UniCredit Leasing, pentru achizitia a trei vehicule (Skoda Octavia) si a unei linii de productie de panouri de polistiren expandabil.

3.6 3.6.1

Proprietati imobiliare, utilaje si echipamente Proprietati imobiliare (i) Platforma Berceni (Prahova) include teren curti-constructii, cu suprafata totala de 106.634,70 mp si 10 constructii aferente, localizate in comuna Berceni, sat Corlatesti, judetul Prahova, la aproximativ 500 m de autostrada Bucuresti-Ploiesti si la 500 m de
196

Soseaua de Centura a orasului Ploiesti. Principalele active aferente platformei Berceni sunt: (a) (b) (c) (d) Fabrica de mortare uscate - capacitate 450.000 t/an; Fabrica de polistiren expandat - capacitate 700.000 mc/an; Fabrica de polistiren grafitat - capacitate 150.000 mc/an; si Birouri si spatii de depozitare.

Emitentul a dobandit proprietatea asupra terenului pe care se afla platforma Berceni in temeiul contractului de vanzare-cumparare nr. 439 din data de 15 februarie 2007 incheiat cu societatea Rovit S.A. In prezent, sediul Societatii se afla pe platforma Berceni. Mentionam ca pe platforma Berceni, Emitentul a dezvoltat si o fabrica de vopsele si tencuieli decorative, avand o capacitate de 20.000 tone/an. Hala care adaposteste fabrica de vopsele a fost vanduta catre S.C. Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. si este, in prezent, utilizata de Emitent conform contractului de leasing financiar imobiliar nr. 30041785/07/06/2013. (ii) Platforma Cordun (Neamt) - teren agricol/curti-constructii cu suprafata totala de 39.273 mp situat in comuna Cordun, judetul Neamt, si constructiile edificate pe acesta. Este cea mai noua platforma de productie a Emitentului si se situeaza la 1 Km distanta de orasul Roman, intr-o zona industrializata. Principalele active aferente proprietatii din Cordun sunt: (a) (b) (c) Fabrica de mortare uscate - capacitate 450.000 t/an; Fabrica de polistiren expandat - capacitate 700.000 mc/an; Spatii de depozitare.

Terenul platforma Cordun a fost dobandita de Emitent de la comuna Cordun in temeiul contractului de vanzare-cumparare nr. 3723 din data de 3 noiembrie 2011, incheiat in urma unei proceduri de licitatie publica. Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 3732/03.11.2011 a fost semnat, din partea emitentului, de un mandatar al doamnei Cristina Paveliuc. La momentul respectiv, Cristina Paveliuc ocupa functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Emitentului. In acelasi timp, Marcel Barbut ocupa functia de director general al Emitentului fiind, deci, singurul indrituit sa semneze contractul de vanzare-cumparare amintit fara a fi imputernicit prin procura speciala autentica de catre Emitent. Avand in vedere ca Cristina Paveliuc nu a fost mandatata de catre Emitent sa semneze contractul sus-amintit prin procura speciala si autentica (ci doar printr-o hotarare a adunarii generale extraordinare a asociatilor, incheiata sub semnatura privata) exista riscul ca sus-amintitul contract sa fie lovit de nulitate absoluta, pentru lipsa consimtamantului Emitentului exprimat in mod valabil. Acest risc trebuie, insa, circumstantiat de faptul ca orice potentiala actiune in anulare a contractului ar trebui sustinuta de un interes legitim al persoanei care introduce actiunea, nefiind suficienta doar invocarea nulitatii absolute. In plus, trebuie amintit ca la data autentificarii contractului, Cristina Paveliuc era inregistrata la Registrul Comertului cu functia de Presedinte al Consiliului de Adminsitratie, in timp ce Marcel Barbut, desi fusese numit, de Emitent, Director General, nu aparea inregistrat cu aceasta functie la Registrul Comertului. In lipsa inregistrarii lui Marcel Barbut ca Director General la Registrul Comertului, numirea acestuia de catre Emitent nu era opozabila tertilor. Asadar, orice tert care ar fi consultat Registrul Comertului ar fi avut credinta legitima ca Cristina Paveliuc are competenta semnarii contractului in calitate de Presedintelui Consiliului de Administratie.
197

(iii)

Platforma Oradea (Bihor) - teren curti-constructii cu suprafata totala de 21.648 mp situat in Oradea, judeul Bihor i construciile aferente. Platforma este situata la 50 metri de soseaua de centura a municipiului Oradea si la 250 metri de drumul national care leaga Oradea de Budapesta. Ca active principale, proprietatea din Oradea cuprinde: (a) (b) (c) (d) Fabrica de mortare uscate - capacitate: 250.000 t/an; Fabrica de vopsele si tencuieli decorative - capacitate: 20.000 t/an; Fabrica de polistiren - capacitate 700.000 mc/an; Birouri i spaii de depozitare

Emitentul a dobandit terenul aferent platformei Oradea astfel: (a) Lotul de teren cu numar cadastral 150729 a fost dobandit de la societatea Chimprestor S.A in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 420 din data de 1 aprilie 2006, modificat prin actul aditional nr. 4321 din 14 august 2006; (b) Lotul de teren cu numar cadastral 5711 a fost dobandit de la Primaria Oradea, in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 219 din data de 21 februarie 2007; si (c) Cinci loturi de teren cu numerele cadastrale 3371/1, 3371/2, 150401 (fost 3371/3), 150450 (fost 3370) si 150689 (fost 3371/4) au fost dobandite de la societatea Chimprestor S.A. in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 966 din 2 iunie 2003, (rectificat pe data de 22 iulie 2003). Mentionam faptul ca in conformitate cu extrasele de carte funciara primite cu privire la aceasta parcela, titlul de proprietate al Societatii inregistrat in cartea funciara este reprezentat de catre contractul de vanzare-cumparare nr. 1939 din data de 24 noiembrie 2005. Conform declaratiilor Emitentului, aceasta inadvertenta este o eroare materiala a Cartii Funciare, care va fi rectificata. (d) Lotul de teren avand numar cadastral 176914 a fost dobandit de la societatea Chimprestor S.A. in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 2594/27 noiembrie 2011, prin licitatie publica. (iv) Proprietatea Sacadat (Bihor) - teren in suprafata de 5.225 mp si constructii de importanta secundara (pod bascula si grajd) aflate, conform informatiilor Emitentului, intr-o stare avansata de degradare, situate in comuna Sacadat, judetul Bihor. Conform informatiilor Emitentului, acesta nu desfasoara activitati de productie sau depozitare pe proprietatea din Sacadat. Dreptul de proprietate al Societatii asupra proprietatii Sacadat a fost dobandit in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 4058 din data de 28 octombrie 1999 si a deciziei civile definitive si irevocabile nr. 1239/2009-R, pronuntate de Curtea de Apel Oradea in dosarul nr. 3934/271/2008. Pentru proprietatea Sacadat, Emitentul nu a efectuat masuratorile cadastrale si nu a obtinut un numar cadastral distinct pentru terenul aferent. Exista posibilitatea ca, in urma efectuarii acestor masuratori, suprafetele sa difere fata de cele descrise in Anexa 2. Totodata, exista riscul aparitiei unor situatii de suprapunere cu proprietatile vecine.
198

Conform declaratiei Emitentului, proprietatea Sacadat nu este esentiala pentru desfasurarea activitatii Emitentului si niciunul dintre activele importante de productie nu se afla in Sacadat. In lipsa masuratorilor cadastrale si a inscrierii acestora in Cartea Funciara a proprietatii Sacadat, Emitentul nu poate instraina activele aferente. (v) Apartament in Ploiesti, avand o suprafata utila de 113 m.p., strada Anton Pann nr. 4, etaj 1, judetul Prahova; Emitentul a dobandit dreptul de proprietate asupra apartamentului din Ploiesti prin contractul de vanzare-cumparare nr. 2710/7 septembrie 2011, incheiat cu societatea Eurocastel S.R.L 3.6.2 Descrierea proprietatilor imobiliare ale Emitentului

Descrierea detaliata a proprietatilor imobiliare ale Emitentului asa cum apar inregistrate in Cartea Funciara la data prezentului Prospect este prezentata in Anexa 2. 3.6.3 Publicitate imobiliara

Emitentul este inscris in Cartea Funciara ca proprietar exclusiv al imobilelor enumerate in Anexa 2. Emitentul nu a efectuat masuratorile cadastrale pentru proprietatea Sacadat. Pentru mai multe detalii privind implicatiile lipsei masuratorilor cadastrale, vedeti Sectiunea 3.6.1 de mai sus. Conform declaratiei Emitentului, la data Prospectului nu exista plangeri privind incheierile de Carte Funciara prin care Emitentul a fost inscris ca proprietar al activelor imobiliare descrise in Anexa 2. 3.6.4 Terenuri asupra carora Emitentul are drept de folosinta

Emitentul foloseste un teren situat in Ploiesti, strada Gheorghe Doja nr. 235, judetul Prahova, in temeiul unui contract de comodat pentru amplasarea unui panou publicitar. Emitentul nu a efectuat formalitatile de inregistrare in cartea funciara a contractului de comodat in baza caruia detine dreptul de folosinta asupra terenului din Ploiesti, str. Gheorghe Doja. Lipsa inscrierii in cartea funciara a acestui contract are ca efect inopozabilitatea acestuia fata de eventuali terti dobanditori ai terenului respectiv. 3.6.5 Sarcini constituite asupra proprietatii imobiliare a Emitentului

Asupra majoritatii bunurilor imobile ale Emitentului, asa cum sunt descrise in Anexa 2, sunt constituite ipoteci si interdictii de a transfera, greva, inchiria, alipi/dezmembra, demola, restructura si construi in favoarea UTB. Aceste sarcini sunt descrise in detaliu in Sectiunea 1.9 (Contracte Importante-Garantii). 3.6.6 Litigii sau alte proceduri de natura contencioasa cu privire la imobilele Emitentului

Emitentul declara ca asupra imobilelor sale nu au fost constituite alte sarcini, incluzand privilegii, interdictii, ipoteci, limitari semnificative ale dreptului de proprietate, ale dreptului de folosinta a transferului liber al acestora cu exceptia celor identificate cu privire la garantiile acordate de Emitent in Sectiunea 1.9 B si nu exista nici un fel actiuni in justitie, litigii sau proceduri de arbitraj ori proceduri

199

administrative sau guvernamentale, in curs sau potentiale, cu privire la dreptul de proprietate sau dreptul de folosinta al Emitentului asupra imobilelor identificate in Anexa 2. 3.7 Numerar si resurse de capital

Informatiile despre numerarul si resursele de capital ale Emitentului sunt disponibile in cadrul Sectiunii 3.2.1.3 (Fluxuri de Trezorerie). 3.8 Declaratie privind capitalul circulant net

In opinia Emitentului capitalul sau circulant net este suficient pentru obligatiile sale actuale. 3.8.1 Capitaluri proprii si gradul de indatorare

La 30.6.2012, nivelul capitalurilor proprii era de 86.309.208 lei, datoriile pe termen scurt erau de 121.587.801 lei iar datoriile pe termen lung erau de 95.062.640 lei. 3.9 Politica de distribuire a dividendelor

Repartizarea profitului contabil al Emitentului, ramas dupa deducerea impozitului pe profit, se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale, cu prevederile Actului Constitutiv si cu hotararea AGOA. Conform art. 39 din Actul Constitutiv al Emitentului, profitul se stabileste pe baza bilantului aprobat de AGOA. Conditiile participarii la beneficii sunt stabilite de AGOA pentru fiecare exercitiu financiar. Repartizarea beneficiilor se va face proportional cu aportul la capital. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Emitent in cel mult 6 luni de la aprobarea bilantului de AGOA, daca AGOA nu a stabilit altfel. Emitentul isi propune o politica atractiva de dividende pentru actionari. Acesta poate distribui integral sub forma de dividende, incepand cu anul 2014, profitul anual net, daca se indeplinesc conditiile impuse prin contractele de credit incheiate cu UTB, inclusiv indicatorii financiari prevazuti in contractele de credit incheiate de Emitent cu UTB. Platile dividendelor vor putea fi efectuate in numerar in limita a maximum 3 milioane EUR/an si daca fluxul de numerar al Emitentului va permite aceste plati. Orice dividend a carui plata excede 3 milioane de EUR sau depaseste limita fluxului de numerar se poate plati prin emitere de actiuni catre actionarii existenti. Adeplast a distribuit si platit in anii 2010 2012 dividende din profitul net inregistrat in anul 2006 dupa cum urmeaza: An 2010 2011 2012 Dividend pe actiune (RON) 0,0360 0,0720 0,0060 Dividende totale (RON) 1.190.477 2.380.953 195.238

200

3.10

Operatiuni cu persoane implicate

Conform declaratiilor Emitentului tranzactiile sale cu persoane implicate sunt: credite obtinute de la actionarul majoritar, Marcel Barbut, in trei transe in valoare de 200.000 EUR scadent in 04.12.2013, 187.877 EUR scadent in 29.12.2013, si respective 436.932, 77 EUR scadent in 25.09.2013. Rata dobanzii acestor credite este de 5,25% pe an. contracte de prestari servicii incheiate cu Flamav Trans SRL, companie cu sediul in Oradea, Strada Uzinelor nr. 3, judetul Bihor, cod de inregistrare fiscala 14847510, inregistrata la ORC Bihor cu numarul J05/841/2002 avand ca obiect de activitate activitatile de transport si detinuta majoritar de Emitent in proportie de 98% pana la momentul cesionarii acesteia in mai 2011. Valoarea rulajelor intre cele doua societati a fost de 6.500.000 RON in anul 2010, 172.000 RON in anul 2011 si 40.000 RON in anul 2012. Cesionarea actiunilor Flamav Trans SRL s-a realizat la valoare zero. Auditarea situatiilor financiare anuale istorice

3.11

Informatiile financiare anuale istorice au fost auditate. Nu au existat situatii de refuz ale intocmirii unui raport de audit privind informatiile financiare din partea auditorilor. Opinia auditorului inclusa in raportul de audit pentru situatiile financiare interimare revizuite IFRS aferente primelor 6 luni din 2013 include urmatoarea rezerva: Dupa cum este prezentat in nota 9 la situatiile financiare interimare condensate individuale, la 30 iunie 2013, Societatea are imprumturi pe termen scurt si lung in valoare de 135.288 mii RON acordate de doua institutii bancare, din care 69.455 mii RON sunt prezentate pe termen lung in situatia individuala interimara a pozitiei financiare la 30 iunie 2013. La 31 decembrie 2012 si, respectiv, 30 iunie 2013, Societatea nu a respectat unul dintre indicatorii financiari ceruti de contractul de imprumut si nici anumite prevederi legate de informarea institutiilor bancare in privinta unor obligatii financiare asumate. Conform IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare, in absenta unei notificari de renuntare la penalitati, datata anterior datei situatiei individuale interimare a pozitiei financiare, primita din partea institutiei bancare, datoriile pe termen lung vor fi prezentate ca fiind datorii pe termen scurt. Astfel, imprumuturile pe termen lung sunt supraestimate cu 69.455 mii RON (31 decembrie 2012: 65.811 mii RON) iar imprumuturile pe termen scurt sunt subestimate cu aceeasi suma in situatia individuala interimara a pozitiei financiare la 30 iunie 2013. Ulterior datei de 30 iunie 2013, Societatea a obtinut notificari prin care institutiile bancare afirma ca au luat cunostinta de neindeplinirea acestor prevederi contractuale la 30 iunie 2013 si confirma ca nu vor aplica penalizarile mentionate in contractele de imprumut ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale din prezent. Opinia auditorului inclusa in raportul acestuia pentru situatiile financiare auditate IFRS aferente exercitiului financiar 2012 include urmatoarea rezerva, respectiv:

201

"Asa cum este prezentat la nota 12 in situatiile financiare anexate, la 31 decembrie 2012 Societatea are imprumuturi in valoare de 110.004 mii RON acordate de catre Banca, dintre care 65.810 mii RON sunt prezentati ca fiind datorii pe termen lung. La 31 decembrie 2012, Societatea nu a indeplinit una dintre conditiile de creditare solicitate de catre Banca, prezentate sub forma unor indicatori financiari.Ulterior datei bilantului, Societatea a obtinut o scrisoare prin care Banca aduce la cunostinta faptul ca verificarea neconformitatii cu conditiile generale de creditare impuse se va realiza la data reinnoirii scadentei imprumutului pe termen scurt, adica la data de 6 decembrie 2013. Conform scrisorii primite, Banca va realiza analiza financiara a Societatii nu numai in baza situatiilor financiare statutare la 31 decembrie 2012 dar si luand in considerare ultima balanta de verificare disponibila la data analizei si de asemenea pe baza situatiilor financiare interimare la 30 iunie 2012. Totusi, IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare specifica faptul ca datoriile pe termen lung trebuie clasificate ca fiind datorii pe termen scurt in cazul in care o astfel de scrisoare de renuntare din partea Bancii nu este primita anterior datei bilantului. In consecinta, datoriile pe termen lung sunt supraevaluate cu 65.810 mii RON in timp ce datoriile pe termen scurt sunt subevaluate cu aceeasi suma, in bilantul Societatii la 31 decembrie 2012." Referitor la opiniile cu rezerve exprimate mai sus, prin adresele nr. 141334/14.08.2013 si 141333/14.08.2013, UTB, institutia bancara la care se face referire mai sus, a declarat ca: Prin prezenta va informam ca Banca a luat la cunostinta neindeplinirea conditiilor contractuale mentionate mai sus [...] si confirmam ca nu vor fi aplicate penalizarile mentionate in contractul de credit in ce priveste incalcarile contractuale petrecute pana la data prezentei. Indicatorul la care se face referite mai sus este indicatorul Lichiditate Curenta, calculat ca raport intre activele circulante si datoriile pe termen scurt. Conform contractului de imprumut, valoarea care ar fi trebuit atinsa la 31 decembrie 2012 era de 100%; valoarea efectiv inregistrata a fost 91,16%. Motivul neindeplinirii a fost valoarea lichiditatilor si fondurilor proprii folosite pentru investitiile Adeplast. Celelalte 11 clauze cerute au fost indeplinite. Opiniile de audit din rapoartele auditorului aferente situatiilor financiare IFRS pentru exercitiile financiare 2010 si 2011 nu includ rezerve exprimate de auditor. Indicarea celorlalte informatii din documentul de inregistrare care au fost auditate de auditori. Nu e cazul. 3.12 Data celor mai recente informatii financiare

Ultimul exercitiu anual auditat este cel incheiat la data de 31.12.2012. 3.13 Informatii financiare intermediare si alte informatii

Informatiile financiare intermediare din acest Prospect, revizuite de auditorul financiar, sunt cele existente la data de 30.06.2013

202

4.

CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE EMITENTULUI

4.1 4.1.1

Actiunile Actiunile Oferite

Actiunile Oferite fac parte din aceeasi categorie de Actiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata si au o valoare nominala de 0,1 RON fiecare. Ulterior admiterii Actiunilor la tranzactionare, registrul actionarilor va fi tinut de Depozitarul Central. 4.1.2 Legislatia in temeiul careia au fost emise Actiunile

Actiunile au fost emise in conformitate cu legea romana, in special Legea Societatilor Comerciale. 4.1.3 Forma sub care au fost emise Actiunile

Actiunile Emitentului sunt actiuni nominative, emise in forma dematerializata. 4.1.4 Drepturile conexe Actiunilor

Conform Actului Constitutiv si prevederilor legale aplicabile, actionarii Emitentului au anumite drepturi conexe actiunilor. Principalele astfel de drepturi sunt descrise in sectiunile (a)-(l) de mai jos. (a) Dreptul la dividende

In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, organul statutar care are atributia de a aproba situatiile financiare anuale si de a fixa dividendul este AGOA. Astfel, daca Emitentul inregistreaza profit, AGOA poate decide acordarea de dividende actionarilor, proportional cu cota de participare la capitalul social. AGOA se intruneste in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar. Conform Legii Pietei de Capital, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende va fi stabilita de AGOA si va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei acestei AGOA. Conform Actului Constitutiv dividendele se platesc in termen de 6 luni de la aprobarea bilantului de catre AGOA, daca AGOA nu stabileste altfel. Termenul nu poate fi mai mare de 6 luni de la data AGOA de stabilire a dividendelor. Conform legii, in cazul in care AGOA nu stabileste data platii dividendelor, acestea se platesc in termen de maximum 60 de zile de la data publicarii hotararii AGOA de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a (data de la implinirea careia Emitentul este de drept in intarziere). Hotararea AGOA de fixare a dividendelor se depune in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Hotararea constituie titlu executoriu, in temeiul caruia actionarii pot incepe executarea silita impotriva Emitentului, potrivit legii. Daca dividendele nu sunt platite in termenul stabilit, Emitentul datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri

203

financiar-fiscale n domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012, daca prin hotararea AGOA care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare. In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, dividendele platite contrar dispozitiilor legale se restituie, daca Emitentul dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurrile existente, trebuiau sa o cunoasca. Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor, platite contrar prevederilor legale, se prescrie in termen de 3 ani de la data distribuirii lor. De asemenea, dreptul de a cere plata dividendelor se prescrie in termen de 3 ani de la data stabilirii de AGA pentru acordarea acestora. In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii. Totodata, capitalul social al Emitentului trebuie reintregit sau redus nainte de a se face vreo repartizare sau distribuire de profit, in cazul in care se constata o pierdere a activului net. In cazul unei cesiuni de actiuni, dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in care partile convin altfel. Legislatia romana nu prevede posibilitatea emiterii de actiuni cu dividend cumulativ. In conformitate cu Regulamentul BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificarile si completarile ulterioare, nerezidentii pot repatria fara restrictii veniturile nete sub forma de dividende. A se vedea Sectiunea 3.9 de mai sus privind obligatiile asumate de Emitent prin contractele de credit incheiate cu UTB privind distribuirea si modalitatea de plata a dividendelor. (b) Dreptul de vot

In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, orice actiune platita da dreptul la un vot in AGA. Actionarii exercita dreptul lor de vot in AGA proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda. Consiliul de Administratie al Emitentului stabileste o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul AGA, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Conform Regulamentului 6/2009, data de referinta trebuie stabilita astfel incat: (i) sa fie ulterioara publicarii convocatorului; (ii) s nu fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei AGA careia i se aplica; (ii) intre data-limita permisa pentru convocarea AGA si data de referinta sa existe un termen de cel putin 8 zile; (iii) data de referinta sa fie anterioar datei-limita pana la care se pot depune/expedia catre societate procurile speciale. Regulamentul CNVM 6/2009 include si alte prevederi si restrictii referitoare la stabilirea datei de referinta. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la data de referinta la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta Actionarii pot participa si vota in AGA personal sau prin reprezentare, in baza unei procuri speciale acordate pentru respectiva AGA unei persoane cu capacitate de exercitiu, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

204

Procurile speciale vor trebui sa cuprinda prevederile mentionate in Regulamentul CNVM 6/2009. Totodata, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala se va preciza in convocatorul AGA. Actionarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administratie nu pot vota in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Acestia pot vota insa situatia financiara anuala daca fara votul lor nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau actul constitutiv. Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune. Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului. In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care un actionar se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de Emitent sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula. Totodata, exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.

(c)

Dreptul preferential de a subscrie actiuni in cadrul unei majorari de capital

In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda. Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului hotarat de AGEA sau de Consiliul de Administratie (in situatia in care Consiliul de Administratie a fost autorizat de AGEA sa majoreze capitalul social, cu respectarea prevederilor legale). In toate situatiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinta nu poate fi mai mic de o luna de la data publicarii hotararii AGA, respectiv a deciziei Consiliului de Administratie, in Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului. Orice majorare a capitalului social efectuata cu incalcarea acestor prevederi este anulabila. In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, actionarii au un drept de preferinta si atunci cand societatea emite obligatiuni convertibile in actiuni. Dreptul de preferinta al actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotararea AGEA (sau prin hotarare a Consiliului de Administratie, in situatia in care Consiliului de Administratie a fost autorizat de AGA sa majoreze capitalul social si sa decida restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor). Consiliul de Administraie va pune la dispozitia AGEA un raport scris, prin care se precizeaza motivele limitarii sau ridicarii dreptului de preferinta. Acest raport va explica, de asemenea, modul de determinare a valorii de emisiune a actiunilor. Legea Pietei de Capital prevede conditii mai restrictive decat Legea Societatilor Comerciale cu privire la cvorumul si majoritatile necesare pentru ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor in cazul unei majorari de capital. Astfel, in cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului
205

de preferinta al actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in AGEA, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 75% din drepturile de vot. In cazul in care exercitiul atributiilor AGEA privind majorarea capitalului social este delegat Consiliului de Administratie al Emitentului, aceste restrictii sunt aplicabile sedintei CA si deciziei acestuia referitoare la aceasta operatiune. In conformitate cu legislatia pietei de capital, numarul de actiuni ce urmeaza a fi emise in cazul majorarilor de capital social cu aport in numerar realizate cu ridicarea dreptului de preferinta se determina de catre Consiliul de Administratie al Emitentului si este egal cu raportul dintre valoarea aportului si cea mai mare dintre urmatoarele valori: (a) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfasurare a AGEA; (b) valoarea pe actiune calculata in baza activului net contabil aferent ultimelor situatii financiare publicate si auditate ale emitentului; si (c) valoarea nominala a actiunii. Legea Pietei de Capital prevede si posibilitatea tranzactionarii drepturilor de preferinta, cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia aplicabila. Astfel, in cazul adoptarii de catre AGEA a unei hotarari de tranzactionare a drepturilor de preferinta, tranzactionarea acestora se realizeaza pe aceeasi piat reglementata pe care sunt tranzactionate si actiunile Emitentului, cu respectarea reglementarilor specifice respectivei piete. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul Emitentului la data de inregistrare (stabilita in conformitate cu legea). Conform legislatiei pietei de capital, majorarea capitalului social cu aport in numerar se realizeaza prin emiterea de actiuni noi ce sunt oferite spre subscriere: (i) detinatorilor de drepturi de preferinta, apartinand actionarilor existenti la data de inregistrare care nu si le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora, daca este cazul, sau dobandite in perioada de tranzactionare a acestora; (ii) publicului investitor, in conditiile in care actiunile noi nu au fost subscrise in totalitate in decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, daca emitentul nu decide in AGEA anularea acestora. In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, pretul de vanzare catre public a actiunilor ramase nesubscrise n cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta trebuie sa fie mai mare decat pretul de subscriere a actiunilor de catre detinatorii de drepturi de preferinta. Hotararea AGEA de majorare a capitalului social trebuie sa precizeze inclusiv numarul drepturilor de preferinta necesare pentru achizitionarea unei actiuni noi, pretul de subscriere de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta si perioada in care va avea loc subscrierea, pretul la care se ofera public actiunile noi ulterior subscrierii in baza drepturilor de preferinta, daca este cazul. (d) Dreptul de a participa la majorari de capital prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor de emisiune

In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, capitalul social al Emitentului se poate majora, in baza unei hotarari AGEA, prin incorporarea rezervelor (cu exceptia rezervelor legale), precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune. In aceasta situatie, noile actiuni sunt alocate cu titlu gratuit actionarilor existenti ai Emitentului, proportional cu numarul de actiuni detinute.

206

(e)

Dreptul de a participa la repartizarea activului in caz de lichidare

Conform Legii Societatilor Comerciale, dup terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii. Situatia financiara, semnata de lichidatori, se va depune, pentru a fi mentionata, la Oficiul Registrului Comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Orice actionar poate face opozitie, in conditiile prevazute de lege. Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui actionarului. Lichidatorii nu pot plati actionarilor nicio suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creditorilor Emitentului. Actionarii vor putea cere insa ca sumele retinute sa fie depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. ori la o banca sau la una dintre unitatile acestora si sa se faca repartizarea asupra actiunilor, chiar in timpul lichidarii, daca, in afara de ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor Emitentului, scadente sau care vor ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin 10% din cuantumul lor. (f) Clauze de rascumparare

In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari AGA au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect: (i) (ii) (iii) (iv) schimbarea obiectului principal de activitate; mutarea sediului societatii in strainatate; schimbarea formei societatii; fuziunea sau divizarea societatii.

Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii AGA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in cazurile prevazute mai sus la sectiunile (i) (iii), si de la data adoptarii hotararii AGA, in cazul prevazut la (iv). Pretul platit de societate pentru actiunile celui care exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Exista si cateva cazuri suplimentare in care actionarii se pot retrage din societate, prevazute de legislatia pietei de capital. Astfel, actionarii unei societati admise la tranzactionare care nu sunt de acord cu hotararile luate de AGA cu privire la fuziuni sau divizari care implica alocarea de actiuni ce nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la aceasta contravaloarea aciunilor, stabilite potrivit prevederilor Legii Societatilor Comerciale si a legislatiei privind piata de capital.

207

Totodata, conform legislatiei privind piata de capital, in cazul in care o societate se retrage de la tranzactionare in urma unei hotarari AGA in acest sens, cu respectarea legislatiei pietei de capital, acionarii care nu sunt de acord cu hotrrea AGA au dreptul de a se retrage din societate. Convocatorul AGA trebuie sa includa prezentarea raportului intocmit de un expert autorizat cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor. Acest pret reprezinta valoarea medie determinata prin folosirea a cel putin dou metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare. Actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionare pot solicita retragerea din societate in termen de cel mult 45 de zile de la data publicarii hotararii AGA in Monitorul Oficial al Romaniei, prin transmiterea catre societate a unei solicitari in acest sens. Legea Societatilor Comerciale prevede principiul conform caruia o societate nu poate subscrie propriile actiuni. Cu toate acestea, unei societati ii este permis sa subscrie propriile actiuni daca sunt indeplinite urmatoarele conditii prevazute de lege: autorizarea dobandirii propriilor actiuni este acordata de catre AGEA, care stabileste conditiile acestei dobandiri (numarul maxim de actiuni ce urmeaz a fi dobandite, durata pentru care este acordat autorizatia si care nu poate depasi 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, si, in cazul unei dobandiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima); valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris; tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate; plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

Daca actiunile proprii sunt dobandite pentru a fi distribuite angajatilor societatii, actiunile astfel dobandite trebuie distribuite in termen de 12 luni de la data dobandirii. Restrictiile prevazute mai sus nu se aplica: (i) (ii) (iii) (iv) actiunilor dobandite ca urmare a unei decizii AGA de reducere a capitalului social, care urmeaza sa fie anulate; actiunilor dobandite ca urmare a unui transfer cu titlu universal; actiunilor integral liberate, dobandite prin efectul unei hotarari judecatoresti, intr-o procedura de executare silita impotriva unui actionar, debitor al societatii; actiunilor integral liberate, dobandite cu titlu gratuit.

Actiunile dobandite cu incalcarea prevederilor legale trebuie instrainate in termen de un an de la dobandire. Daca valoarea nominala a propriilor actiuni dobandite de catre societate in conformitate cu sectiunile (ii)-(iv) de mai sus (fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar n contul societatii), inclusiv valoarea nominala a actiunilor proprii existente deja in portofoliul Societatii, depaseste 10% din capitalul social subscris, actiunile depasind acest procent vor fi instrainate in termen de 3 ani de la dobandire. In cazul in care actiunile nu sunt instrainate in termenele prevazute de lege, aceste actiuni trebuie anulate, societatea fiind obligata sa isi reduca in mod corespunzator capitalul social subscris.

208

Actiunile proprii dobandite de societate in conformitate cu dispozitiile legale nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii lor de catre societate. Totodata, dreptul de vot conferit de aceste actiuni este suspendat pe perioada detinerii lor de catre societate. (g) Clauze de conversie

Emitentul nu a emis valori mobiliare convertibile si nu a acordat optiuni pentru achizitionarea de Actiuni. (h) Dreptul de informare

Legislatia aplicabila si Actul Constitutiv al Emitentului includ diverse prevederi care indreptatesc actionarii sa fie informati cu privire la activitatea Emitentului. Mai jos este o scurta descriere a principalelor astfel de prevederi: Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii AGA. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora. In cazul in care Societatea detine o pagina de internet proprie, convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, in conformitate cu legea, precum si documentele mentionate mai sus se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor. Fiecare actionar poate adresa Consiliului de Administratie intrebari in scris referitoare la activitatea Societatii, inaintea datei de desfasurare a AGA, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. In cazul in care societatea detine o pagin de internet proprie, raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, la Sectiunea Intrebari frecvente. In conformitate cu legislatia pietei de capital Emitentul are obligatia ca, pe toata perioada care incepe cu cel putin 30 de zile inainte de data AGA si pana la data AGA inclusiv, sa puna la dispozitia actionarilor pe website-ul sau cel putin urmatoarele informatii: (i) convocatorul; (ii) numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii; (iii) documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale; un proiect de hotarare sau, in cazul in care nu se propune luarea unei hotarari, un comentariu al unui organ competent al societatii, care este numit n conformitate cu legea aplicabila, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunarii generale; (iv) daca este cazul, formularele de procura speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare etc. La cerere, fiecare actionar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul AGA. Daca Societatea detine o pagina de internet proprie, rezultatele se vor publica si pe aceasta pagina, in termen de cel mult 15 zile de la data AGA. Raportul auditorului financiar ramane depus la sediul societatii in cele 15 zile care preced intrunirea AGA, pentru a fi consultat de actionari. Raportul Consiliului de Administratie cu privire la situatia patrimoniala a societatii (intocmit in cazul in care se constata ca, in urma unor pierderi, activul net s-a diminuat la mai putin de

209

jumatate din valoarea capitalului social subscris), insotit de observatii ale auditorilor interni, trebuie depus la sediul societatii cu cel putin o saptamana inainte de data AGA, pentru a putea fi consultat de orice actionar interesat. In cadrul AGA, Consiliul de Administratie ii va informa pe actionari cu privire la orice fapte relevante survenite dupa redactarea raportului scris. Totodata, actionarii au dreptul de a consulta registrele deliberarilor si sedintelor AGA. Actionarii au si dreptul de a reclama auditorilor faptele care trebuie verificate, asa cum este descris in Sectiunea 4.1.4 (l) (v) de mai jos. Dreptul de a alege si a fi ales in cadrul organelor de conducere

(i)

In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale si cu Actul Constitutiv, AGA este organul competent care numeste si revoca membrii Consiliului de Administratie, respectiv ai Consiliului de Supraveghere. Conform legislatiei pietei de capital, membrii Consiliului de Administratie pot fi alesi prin metoda votului cumulativ. La cererea unui actionar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face in mod obligatoriu. In cazul in care alegerea prin metoda votului cumulativ nu este aplicat ca urmare a cererii formulate de un actionar semnificativ, acesta are dreptul de a solicita in instanta convocarea de indata a unei adunari generale a actionarilor. Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute in urma inmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii la capitalul social, cu numarul administratorilor ce urmeaza sa formeze Consiliul de Administratie) uneia sau mai multor persoane pentru a fi alese in Consiliul de Administratie. Un actionar semnificativ poate solicita cel mult o data intr-un exercitiu financiar, convocarea unei AGA care sa aiba pe ordinea de zi alegerea administratorilor cu aplicarea metodei votului cumulativ. In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, o persoan fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afl pe teritoriul Romaniei. Aceasta interdictie nu se aplica in cazul in care cel ales in consiliul de administratie sau n consiliul de supraveghere este proprietar a cel putin o patrime din totalul actiunilor societatii sau este membru in consiliul de administratie ori in consiliul de supraveghere al unei societatii pe actiuni ce detine patrimea aratata. (j) Dreptul de a ataca in justitie hotararile AGA

Conform Legii Societatilor Comerciale si a Actului Constitutiv, hotararile AGA contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la AGA sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei. Cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata si de orice persoana interesata. Odata cu intentarea actiunii in anulare, reclamantul poate cere instantei, pe cale de ordonanta presedintiala, suspendarea executarii hotararii atacate. Instanta, incuviintand suspendarea, il poate obliga pe reclamant la o cautiune.

210

In conformitate cu legislatia pietei de capital, hotararile luate de Consiliul de Administratie al unei societati admise la tranzactionare, in exercitiul atributiilor delegate de AGEA, vor avea acelasi regim ca si hotararile AGA in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.

(k)

Dreptul de a aproba incheierea unor acte juridice cu o valoare insemnata

In conformitate cu legislatia pietei de capital anumite acte juridice cu o valoare semnificativa trebuie aprobate in prealabil de AGEA. Astfel, actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii Emitentului numai dupa aprobarea prealabila de catre AGEA. Aceasta aprobare prealabila de catre AGEA este necesara si in cazul inchirierilor de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si in cazul asocierilor pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare. In cazul nerespectarii acestor prevederi legale, oricare dintre actionari poate solicita instantei judecatoresti anularea actului juridic incheiat si urmarirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat Societatii. (l) Alte drepturi la care sunt indreptatiti actionarii care detin un anumit procent din capitalul social (i) Dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Emitentului are/au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea prevederilor legale. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. (ii) Dreptul de a cere convocarea AGA

Consiliul de Administratie are obligatia de a convoca AGA, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile AGA. (iii) Dreptul de a solicita alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ

A se vedea Sectiunea 4.1.4(i) pentru detalii cu privire la acest drept. (iv) Dreptul de a introduce o actiune in despagubiri

Daca AGA nu introduce actiunea in raspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, precum si a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate Emitentului de acestia prin incalcarea
211

indatoririlor lor fata de Emitent, si nici nu da curs propunerii unuia sau mai multor actionari de a initia o asemenea actiune, actionarii reprezentand, individual sau impreun, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce o actiune in despagubiri, in nume propriu, dar in contul societatii, impotriva oricareia dintre persoanele mentionate mai sus. (v) Dreptul de a reclama auditorilor fapte care trebuie verificate

In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, orice actionar are dreptul sa reclame auditorilor interni faptele despre care cred ca trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre Consiliul de Administratie. In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, in cazul in care sunt confirmate, fiind consemnate intr-un raport ce va fi comunicat Consiliului de Administratie si pus la dispozitia AGA; in acest caz, Consiliul de Administratie este obligat sa convoace AGA. Si legislatia pietei de capital prevede ca in situatia in care actionarii reprezentand cel putin 5% din totalul drepturilor de vot reclama anumite operatiuni auditorului financiar, acesta intocmeste rapoarte suplimentare referitoare la aceste operatiuni, in termen de 30 de zile, pe baza informatiilor prezentate de administratori. (vi) Dreptul de a cere instantei desemnarea unui expert

Conform Legii Societatilor Comerciale, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social, pot cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial Consiliului de Administratie, precum si auditorilor interni ai societatii, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare. 4.1.5 Restrictii asupra liberei transferabilitati a Actiunilor

Actul Constitutiv al Emitentului nu contine restrictii privind libera transferabilitate a Actiunilor. Ulterior admiterii Actiunilor la tranzactionare pe piata reglementata a BVB, Actiunile vor fi transferabile in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital. 4.2 4.2.1 Capitalul social Valoarea capitalului social

In conformitate cu Actul Constitutiv, capitalul social subscris al Emitentului este de 3.300.000 lei, fiind impartit in 33.000.000 Actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare. Valoarea capitalului social a fost integral varsata. Din valoarea totala a capitalului social, 31.122 lei reprezinta aport in natura, respectiv un camion marca Iveco tip 190 E 42 si remorca tipul Orten. Astfel, valoarea capitalului social varsat prin aport in natura nu depaseste in prezent 1% din capitalul social. Desi conform actului aditional autentificat cu numarul 2191/15.05.1998, contravaloarea autocamionului si a remorcii a fost platit in DM si suportata in mod egal de 5 asociati ai Societatii, la momentul inregistrarii in registrul comertului a majorarii de capital social prin aport n natura (prin mentiunea 3597/25.05.1998), valoarea aportului in natura a fost in mod eronat inregistrata ca avand o valoare in lei
212

pentru 4 dintre asociati, iar pentru unul dintre asociati (Marcel Barbut) ca avand o valoare in dolari. Societatea va incerca remedierea acestei erori materiale. Nu exista Actiuni care sa nu reprezinte capitalul. Nu exista Actiuni detinute de catre Emitent sau in numele sau. Valori mobiliare convertibile Emitentul nu a emis valori mobiliare convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere. 4.2.2 Drepturi de achizitie sau obligatii conexe capitalului

Emitentul nu are cunostinta despre vreun drept de achizitie sau vreo obligatie conexa capitalului. In data de 3.06.2013, AGA a hotarat majorarea capitalului social cu suma de 5.200.000 EUR. Aceasta suma este inclusa in suma cu care se va majora capitalui social al Emitentului ca urmare a Ofertei, asa cum este prevazuta in hotararea AGA nr. 1 din 14 august 2013. In conformitate cu contractul de colaborare incheiat cu Zentyss SRL in data de 24.07.2013, Emitentul are optiunea (nu si obligatia) exclusiva si unilaterala de a solicita Zentyss demararea unui proces de fuziune prin absorbtie a Zentyss de catre Emitent. Aceasta optiune poate fi transmisa de Emitent catre Zentyss intr-un termen incepand la 180 de zile de la data semnarii contractului de colaborare si incetand la 360 de zile de la data semnarii contractului 4.2.3 Optiuni asupra capitalului

Emitentul declara ca nu exista niciun fel de optiuni pentru achizitionarea de Actiuni. 4.2.4 Evolutia capitalului social in perioada pentru care se furnizeaza informatii financiare istorice

Valoarea initiala a capitalului social la infiintarea Emitentului a fost de 100.000 lei vechi, moneda nationala a Romaniei pana la data de 1 iulie 2005, respectiv echivalentul a 10 lei. Capitalul social a fost majorat succesiv, pana la valoarea actuala de 3.300.000 lei. Valoarea capitalului social al Emitentului nu a fost modificata pe durata pentru care sunt furnizate informatii financiare istorice. 4.3 Actionarii Emitentului

Conform Actului Constitutiv, actionarii Emitentului sunt: Marcel Barbut, cetatean roman, nascut la data de 22.02.1956, domiciliat in Ploiesti, str. Anton Pann nr. 4, et. 1, ap. 2, jud. Prahova, posesor al cartii de identitate seria PX nr. 194611, eliberata de SPCLEP Ploiesti la data de 27.08.2013, CNP 1560222400021; Cristina Paveliuc, cetatean roman, nascuta la data de 07.05.1978, domiciliata in Ploiesti, str. Anton Pann nr. 4, et. 1, ap. 2, jud. Prahova, posesoare a cartii de identitate seria PX nr. 194613, eliberata de SPCLEP Ploiesti la data de 27.08.2013, CNP 2780507070029.

213

Conform Actului Constitutiv, structura actionariatului Emitentului la data Prospectului este urmatoarea: Nr. crt Actionar Numarul actiunilor detinute Valoare nominala totala a actiunilor detinute (lei) 3.299.999,9 0,1 Cota de participare la capitalul social 99,999997% 0,000003%

1. 2.

Marcel Barbut Cristina Paveliuc

32.999.999 1

Sursa:Adeplast Ultima modificare a actionariatului a avut loc in 2007. Astfel, prin Hotararea AGA nr. 22/22.10.2007 s-a decis (printre altele): cesiunea unei parti sociale de la Marcel Barbut la Cristina Paveliuc. In urma cesiunii, structura capitalului social era urmatoarea: (i) Marcel Barbut - 329.999 parti sociale cu o valoare de 10 RON fiecare; si (ii) Cristina Paveliuc - 1 parte sociala cu o valoare nominala de 10 RON. schimbarea formei juridice a Societatii din SRL in SA; si modificarea capitalului prin schimbarea valorii nominale a unei actiuni de la 10 RON la 0,1 RON. Avand in vedere cele de mai sus, Cristina Paveliuc, care detinea o parte sociala cu o valoare nominala de 10 RON, ar fi trebuit sa primeasca 100 actiuni cu o valoare de 0,1 RON, nu o actiune. Totodata, Marcel Barbut ar fi trebuit sa detina 32.999.900 actiuni, in loc de 32.999.999 actiuni. Intrucat Actiunile Oferite in Oferta pentru care s-a intocmit prezentul Prospect sunt Actiuni Nou Emise in cadrul unei majorari de capital social a Emitentului, eroarea descrisa mai sus nu afecteaza Actiunile Oferite. Totodata, Societatea va intreprinde toate actiunile pentru remedierea aceastei erori. Emitentul declara ca nu exista nicio persoana fara calitatea de membru al vreunui organ de administrare, conducere si supraveghere al Emitentului care sa detina, direct sau indirect, un procentaj din capitalul social sau din drepturile de vot ale Emitentului si care trebuie notificat in temeiul legislatiei aplicabile Emitentului. Totodata, Emitentul declara ca actionarii Emitentului nu au drepturi de vot diferite. La data Prospectului, controlul asupra Emitentului este detinut de Marcel Barbut, care detine 32.999.999 actiuni, reprezentand 99,999997% din capitalul social al Emitentului. Marcel Barbut este director general si presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii. Emitentul va lua masurile necesare pentru a evita exercitarea in mod abuziv a controlului. Emitentul declara ca nu exista acorduri cunoscute de catre Emitent a caror aplicare sa poata genera, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului. 4.4 Tranzactionarea Actiunilor

Ulterior admiterii la tranzactionare, Actiunile vor fi tranzactionate conform legislatiei pietei de capital si Codului BVB.

214

Prevederi privind ofertele publice de preluare obligatorii Legea Pietei de Capital contine prevederi cu privire la ofertele publice de preluare obligatorii aplicabile societatilor comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata reglementata. Conform prevederilor Legii Pietei de Capital, o persoana care, ca urmare a achizitiilor sale sau ale persoanelor cu care actioneaza in mod concertat, detine mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societati comerciale, este obligata sa lanseze o oferta adresata tuturor detinatorilor de valori mobiliare si avand ca obiect toate detinerile acestora cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 luni de la momentul atingerii respectivei detineri. Pana la derularea ofertei publice mentionate mai sus, drepturile aferente valorilor mobiliare depasind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul actionar si persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat nu mai pot achizitiona, prin alte operatiuni, actiuni ale aceluiasi emitent. Legea Pietei de Capital contine prevederi derogatorii de la obligativitatea ofertei in cazul in care, anterior intrarii in vigoare a Legii Pietei de Capital, au dobandit pozitia de detinator a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor legale incidente la momentul dobandirii. Persoanele care se incadreaza in aceasta situatie vor derula o oferta obligatorie in conformitate cu prevederile de mai sus, numai daca, ulterior intrarii in vigoare a Legii Pietei de Capital, isi majoreaza detinerile, astfel incat sa atinga sau sa depaseasca 50% din drepturile de vot ale respectivului emitent. Pana la derularea ofertei publice, drepturile aferente actiunilor achizitionate care depasesc 50% vor fi suspendate, iar respectivul actionar si persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat nu mai pot achizitiona, prin alte operatiuni, actiuni ale aceluiasi emitent. Pretul oferit va fi cel putin egal cu cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara ofertei. Daca prevederea de mai sus nu poate fi aplicata, pretul oferit va fi determinat in conformitate cu reglementarile ASF, cu luarea in considerare cel putin a urmatoarelor criterii: pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare derularii ofertei; valoarea activului net al societatii, conform ultimei situatii financiare auditate; valoarea actiunilor rezultate dintr-o expertiza, efectuata de un evaluator independent, in conformitate cu standardele internationale de evaluare.

Derularea acestei oferte publice de preluare nu este obligatorie in cazul in care pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului a fost dobandita ca urmare a unei tranzactii exceptate, in sensul Legii Pietei de Capital. In acceptiunea Legii Pietei de Capital, tranzactie exceptata reprezinta dobandirea respectivei pozitii: in cadrul procesului de privatizare; prin achizitionarea de actiuni de la Ministerul Finantelor Publice sau de la alte entitati abilitate legal, in cadrul procedurii executarii creantelor bugetare; in urma transferurilor de actiuni realizate intre societatea-mama si filialele sale sau intre filialele aceleiasi societati-mama; in urma unei oferte publice de preluare voluntara adresata tuturor detinatorilor respectivelor valori mobiliare si avand ca obiect toate detinerile acestora.

215

In cazul in care dobandirea pozitiei reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se realizeaza in mod neintentionat, detinatorul unei asemenea pozitii are una dintre urmatoarele obligatii alternative: sa deruleze o oferta, in conditiile specificate mai sus; sa instraineze un numar de actiuni, corespunzator pierderii pozitiei dobandite fara intentie. Executarea uneia dintre aceste obligatii se va face in termen de 3 luni de la dobandirea respectivei pozitii. Conform Legii Pietei de Capital, dobandirea pozitiei reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se considera neintentionata, daca s-a realizat ca efect al unor operatiuni precum: reducerea capitalului, prin rascumpararea de catre societate a actiunilor proprii, urmata de anularea acestora; depasirea pragului, ca rezultat al exercitarii dreptului de preferinta, subscriere sau conversie a drepturilor atribuite initial, precum si al convertirii actiunilor preferentiale in actiuni ordinare; fuziunea/divizarea sau succesiunea.

Prevederi privind retragerea obligatorie (squeeze-out) si rascumpararea obligatorie (sell-out) aplicabile valorilor mobiliare Retragerea obligatorie a actionarilor minoritari dintr-o societate ale carei actiuni sunt tranzactionate pe piata reglementata este reglementata in principal de art. 206 din Legea Pietei de Capital si de prevederile Regulamentului 1/2006, care vizeaza transpunerea dispozitiilor relevante ale Directivei 2004/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de preluare, cu modificarile din Ordonanta de Urgenta nr. 32/2012. Dreptul conferit actionarului majoritar de art. 206 al Legii Pietei de Capital de a solicita actionarilor minoritari sa-i vanda actiunile detinute, la un pret echitabil, se naste numai daca, ulterior derularii unei oferte de cumparare adresata tuturor actionarilor emitentului si avand ca obiect toate detinerile acestora, actionarul majoritar fie: (i) detine actiuni reprezentand cel putin 95% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate, fie (ii) a achizitionat in cadrul respectivei oferte un numar reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 90% din drepturile de vot vizate in cadrul ofertei. Conform Regulamentului 1/2006 dreptul de a solicita retragerea obligatorie a actionarilor minoritari poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data inchiderii ofertei. Pretul oferit in cadrul unei oferte publice de cumparare/preluare obligatorii, in care ofertantul a achizitionat prin subscrierile din cadrul ofertei actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot se considera a fi un pret echitabil; pretul oferit in cazul ofertei publice de preluare obligatorii se considera a fi un pret echitabil. Prezumtia referitoare la pretul echitabil se aplica numai in situatia in care ofertantul isi exercita dreptul in termen de 3 luni de la data finalizarii respectivei oferte. In caz contrar, pretul va fi determinat de un expert independent, in conformitate cu standardele internationale de evaluare. Pretul determinat de un expert independent se aduce la cunostinta publicului prin intermediul pietei pe care se tranzactioneaza, prin publicare in Buletinul ASF, pe website-ul ASF si in 2 ziare financiare de circulatie nationala, in termen de 5 zile de la intocmirea raportului.

216

Prevederi privind ofertele de rascumparare obligatorie (sell-out) In legislatia pietei de capital, rascumpararea obligatorie este stabilita in principal de art. 207 al Legii Pietei de Capital si de prevederile Regulamentului 1/2006, care vizeaza transpunerea dispozitiilor relevante ale Directivei 2004/25/CE a Parlamentului european si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de preluare, cu modificarile din Ordonanta de urgenta nr. 32/2012. Conform prevederilor Legii Pietei de capital si ale Regulamentului 1/2006, un actionar minoritar are dreptul sa solicite ofertantului care se afla intr-una dintre situatiile prevazute de art. 206 alin (1) din Legea Pietei de Capital, sa-i cumpere actiunile la un pret echitabil calculat conform prevederilor legale. Acest drept poate fi exercitat in termen de trei luni de la data inchiderii ofertei. In situatia in care este necesara numirea unui expert independent, costurile aferente vor fi suportate de catre respectivul actionar minoritar.

Nu au existat oferte publice ale tertilor asupra capitalului Emitentului si Actiunile nu sunt tranzactionate pe nicio piata reglementata sau piata echivalenta.

217

5. 5.1

INFORMATII SUPLIMENTARE Informatii furnizate de terti

Prospectul nu include declaratii sau rapoarte atribuite unei persoane care actioneaza in calitate de expert pentru aceasta Oferta. Informatiile provenite de la terte parti au fost reproduse cu acuratete si, dupa cunostintele Emitentului, nu au fost omise fapte care ar face ca respectivele informatii sa fie incorecte sau sa induca in eroare 5.2 Documente puse la dispozitia publicului

Pe toata perioada de valabilitate a Ofertei urmatoarele documente sunt disponibile investitorilor: Prezentul Prospect de Oferta Actul Constitutiv al Emitentului Situatiile financiare anuale ale Emitentului aferente exercitiilor financiare 2010, 2011, 2012 si situatiile financiare intermediare aferente semestrului I 2013, in limbile romana si engleza

Documentele mentionate anterior pot fi consultate, pe suport de hartie, la sediul Intercapital Invest din Bd. Aviatorilor Nr. 33, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti Prospectul poate fi consultat si in format electronic pe urmatoarele site-uri web: www.adeplast.ro, www.intercapital.ro, www.bcr.ro, pe intreaga durata a ofertei. 5.3 Informatii fiscale

Informatiile prezentate mai jos prezinta un sumar al celor mai importante consecinte ale detinerii si instrainarii de Actiuni din punctul de vedere al sistemului fiscal din Romania. Aceste informatii au la baza legile, normele si reglementarile in vigoare la data prezentului Prospect si nu isi propun sa fie o opinie juridica sau sa abordeze exhaustiv aspectele fiscale ce decurg din achizitia, detinerea sau instrainarea Actiunilor tranzactionate pe o piata reglementata. Se recomanda potentialilor investitori ca inainte de a decide asupra oportunitatii achizitionarii Actiunilor sa-si consulte proprii consultanti financiari cu privire la reglementarile fiscale specifice fiecaruia dintre ei, inclusiv incidenta tratatelor de evitare a dublei impuneri, precum si cu privire la potentiale modificari ale legislatiei fiscale. Investitori rezidenti persoane fizice Castigurile din transferul titlurilor de valoare se includ in categoria veniturilor din investitii, venituri ce intra in sfera de aplicare a impozitului pe venit. Castigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, reprezinta diferenta pozitiva/negativa dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare pe tipuri de titluri de valori, diminuata, dupa caz, cu costurile aferente tranzactiei. Determinarea castigului/pierderii potrivit celor mentionate mai sus revine fiecarui intermediar. Pentru tranzactiile cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, efectuate pe parcursul anului fiscal, fiecare intermediar are urmatoarele obligatii: sa calculeze castigul/pierderea pentru fiecare tranzactie efectuata de contribuabil;
218

sa calculeze totalul castigurilor/pierderilor pentru tranzactiile efectuate in cursul anului de contribuabil; sa transmita in forma scrisa catre contribuabil informatiile privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru tranzactiile efectuate in cursul anului, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat; sa depuna la organul fiscal competent declaratia informativa privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

Castigul net anual/pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv. Castigul net anual/pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil pe baza declaratiei privind venitul realizat care se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a castigului net anual/pierderii nete anuale. Impozitul anual datorat de catre contribuabil se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. Investitori rezidenti persoane juridice Castigurile obtinute de o persoana juridica romana rezidenta din transferul actiunilor detinute la o persoana juridica rezidenta sunt reflectate in situatiile financiare ale acesteia sub forma profitului impozabil. Cota de impozit pe profit aplicabila in Romania este de 16%. In situatia persoanei juridice romane care plateste dividende catre o alta persoana juridica romana, obligatia determinarii si retinerii impozitului pe dividende revine in sarcina entitatii care plateste dividendele, odata cu plata acestora catre actionari. Investitori nerezidenti persoane fizice In acord cu prevederile Codului Fiscal, notiunea de persoane fizice nerezidente este reprezentata de acele persoane fizice care nu au cetatenia romana, nu au domiciliul stabilit in Romania, nu locuiesc in Romania mai mult de 183 de zile in 12 luni calendaristice, iar centrul intereselor vitale ale persoanei nu este amplasat in Romania. In situatia in care un investitor persoana fizica este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, legislatia romana stabileste faptul ca prevaleaza prevederile conventiei pentru evitarea dublei impuneri. Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala, care trebuie sa ateste faptul ca acesta a fost rezident in statul cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri in anul/perioada obtinerii veniturilor. Pe de alta parte, in masura in care: (i) o astfel de conventie nu a fost incheiata; (ii) conventia nu reglementeaza problema impozitarii veniturilor din transferul titlurilor de valoare; (iii) conventia stabileste ca impozitul va fi datorat statului sau in masura in care clientul nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala, impozitarea castigului va urma regulile impuse prin legislatia nationala anterior mentionata.
219

Impozitul datorat de nerezidenti, pentru veniturile obtinute din Romania cu titlu de dividende de la o persoana juridica romana, se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului, de catre platitorul de venituri. Investitori nerezidenti persoane juridice Prin persoane juridice nerezidente se inteleg, conform Codului Fiscal, persoanele juridice care nu au sediul social in Romania, respectiv care nu au fost infiintate in conformitate cu legislatia romana. Pentru dovedirea calitatii de nerezident, persoanele juridice nerezidente vor prezenta certificatul de rezidenta fiscala sau alt document echivalent care atesta rezidenta fiscala a acestora. La fel ca in cazul persoanelor fizice nerezidente, se stabileste ca regula in materia determinarii obligatiilor fiscale prevalenta conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate intre Romania si statele in care persoanele juridice straine isi au rezidenta. In masura in care o astfel de conventie nu exista sau in urma analizei acesteia rezulta ca impozitul este datorat statului, devin aplicabile prevederile Codului Fiscal Titlul II impozitul pe profit, in raport de care persoanele juridice straine care desfasoara activitati in Romania datoreaza un impozit pe profit in cuantum de 16%. Impozitul datorat de nerezidenti, pentru veniturile obtinute din Romania cu titlu de dividende de la o persoana juridica romana, se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului, de catre platitorul de venituri. Nota: Punctul de vedere prezentat si mentionat in Prospect este exprimat in limita legislatiei aplicabile. Nu excludem posibilitatea ca o instanta de judecata/autoritate administrativa/terta parte sa aiba o interpretare diferita asupra problemelor analizate. Alte informatii Informatii solicitate in baza Regulamentului CE nr. 809/2004 Anumite sectiuni mentionate in Regulamentul CE nr. 809/2004 nu se regasesc in cuprinsul Prospectului, nefiind aplicabile in cazul de fata. Aceste sectiuni sunt urmatorele: (i) Anexa I Sectiunea 7.1 (Apartenenta Emitentului la un grup); Sectiunea 13 (Previziuni sau estimari privind profitul); Sectiunea 18.4 (Acordurile cunoscute de Emitent a caror aplicare poate genera, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului); Sectiunea 20.2 (Informatii financiare pro forma); Sectiunea 21.1.2 (Numarul si caracteristicile principale ale actiunilor care nu reprezinta capitalul, daca acestea exista); Sectiunea 21.1.4 (Valoarea valorilor mobiliare convertibile, transferabile, sau insotite de bonuri de subscriere, cu indicarea procedurilor de conversie, transfer sau subscriere);

220

Sectiunea 21.1.6 (Informatii privind capitalul social al oricarui membru al grupului care face obiectul unei optiuni sau a unui acord conditionat sau neconditionat prevazand acordarea unor optiuni asupra capitalului si detalill privind optiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se refera aceste optiuni); Sectiunea 21.2.7 (Mentionarea oricaror prevederi din actul constitutiv, statut, carta, sau un regulament care stabilesc o limita peste care participarile la capital trebuie facute publice dupa caz).

Informatiile cerute de sectiunile 20.1 (Informatii financiare istorice), 20.3 (Situatii financiare), 20.4 (Auditarea situatiilor financiare istorice), 20.5 (Data celor mai recente informatii financiare) si 20.6 (Informatii financiare intermediare si alte informatii) din Anexa I la Regulamentul CE nr. 809/2004 sunt prezentate in cadrul Sectiunii 3 a prezentului Prospect. (ii) Anexa III: Sectiunea 4.10 (Mentiuni privind ofertele publice de achizitie facute de terti asupra capitalului Emitentului in cursul ultimului exercitiu sau al exercitiului in curs. Indicarea pretului sau a conditiilor de schimb si rezultatul acestor oferte); Sectiunea 5.3.4 (Comparatie intre contributia publicului in cadrul ofertei publice si contributia efectiva in numerar a membrilor organelor de administrare, conducere si supraveghere); Sectiunea 5.4.4 (Momentul in care acordul de subscriere ferma a fost sau va fi onorat); Sectiunea 6.2 (Pietele reglementate sau pietele echivalente pe care, dupa cunostintele Emitentului, sunt tranzactionate valori mobiliare din aceeasi catergorie cu cele care urmeaza a fi oferite); Sectiunea 7.1 (Numele si adresa profesionala a persoanelor sau entitatilor care ofera spre vanzare actiunile detinute; se indica natura functiei ocupate sau a altor relatii importante avute de potentialii vanzatori cu Emitentul sau oricare dintre predecesorii sau afiliatii sai in cursul ultimilor 3 ani); Sectiunea 7.2 (Numarul si categoria de valori mobiliare oferite de fiecare dintre detinatorii care doresc sa vanda); Sectiunea 10.2 (Alte informatii din nota privind valorile mobiliare verificate sau examinate de auditori; raport prezentat in intregime sau in rezumat).

221

PARTEA A II-A: INFORMATII DESPRE OFERTA 6. 6.1 INFORMATII DESPRE OFERTA Temeiul ofertei si utilizarea fondurilor rezultate din Oferta

Scopul Ofertei Adeplast si utilizarea fondurilor obtinute Oferta prezentata in acest document este o Oferta primara initiala prin care se pun in vanzare un numar de 16.500.000 Actiuni Nou Emise, reprezentand 33,33% din capitalul social majorat in urma ofertei publice al Societatii si Drepturile de alocare aferente, in ipoteza in care toate actiunile puse in vanzare sunt vandute si alocate in Oferta. Fondurile obtinute din Oferta ulterior incheierii cu succes a acesteia, mai putin costurile aferente Ofertei suportate de Emitent, vor reveni integral Emitentului. Scopul Ofertei este, in principal, de a obtine fondurile necesare in vederea investitiei intr-o fabrica noua de productie a vatei bazaltice in localitatea Corlatesti, comuna Berceni din judetul Prahova. Proiectul infiintarii fabricii de vata bazaltica este descris in aceasta Sectiune. Fabrica de productie a vatei bazaltice Vata bazaltica care urmeaza sa fie produsa va avea o densitate intre 30-200 kg/m3, acoperind intreaga gama de produse de vata bazaltica cerute pe piata, mare parte fiind in prezent importate si nefiind produse pe plan local. Produsele pe baza de vata bazaltica pe care Adeplast intentioneaza sa le produca sunt complementare celorlalte produse din portofoliul Adeplast, in special pentru zona de reabilitari termice unde Adeplast va avea astfel capacitatea de a oferi clientilor un pachet complet de materiale de izolatie si finisaje. Prin introducerea vatei bazaltice in portofoliul de produse, Adeplast doreste sa fructifice o oportunitate de afaceri generata de deficitul de oferta pentru acest produs in Romania, Bulgaria, Ungaria, Moldova, Ucraina, tari in care importurile constituiau intre 25% -100% din consum la nivelul anului 2011. Perspectivele pentru piata de vata bazaltica sunt favorabile si date de cresterea asteptata pentru renovarea locuintelor vechi, potentialul mare de reabilitare a cladirilor de blocuri vechi si potentialul mare de constructie pentru cladirile nerezidentiale. Eficienta energetica a cladirilor si cresterea costului cu energia electrica/gazele naturale sunt cativa dintre principalii factori care vor influenta pozitiv consumul de vata bazaltica in tarile avute in vedere de Adeplast. Intentia companiei de a investi intr-o facilitate de productie pentru vata bazaltica reprezinta un pas important facut de Adeplast pe piata materialelor de izolatie si pentru finisaje. Planul fabricii de vata bazaltica ce se va construi pe platforma existenta in Ploiesti:

222

Proiectul se va dezvolta pe cca 5 ha. Va fi cea mai mare capacitate de productie instalata pentru vata bazaltica din Romania si va acoperi in mod semnificativ importurile actuale de vata bazaltica din Romania, avand si tinte importante pentru export. Valoarea totala estimata a costurilor necesare implementarii proiectului este de 19,47 milioane EUR. 1. Produsele de vata bazaltica pe care Adeplast intentioneaza sa le ofere pe piata 1.1 Definirea si utilizarea produselor pe baza de vata bazaltica Vata bazaltica este un material izolator folosit cu precadere in domeniul constructiilor de cladiri, atat pentru constructia cladirilor noi cat si pentru reabilitarea cladirilor vechi (intra in componenta peretilor, fatadelor, acoperisurilor, pardoselilor). Productia traditionala de vata bazaltica se face prin topirea unei combinatii de roca aluminosilicatica (de obicei bazalt), zgura de furnal, precum si calcar sau dolomita. Desi fibrele individuale conduc foarte bine caldura, atunci cand sunt presate in rulouri si placi, capacitatea de partitie a aerului face ca vata bazaltica sa devina un izolator excelent de caldura si amortizoare de sunet. Rezistenta la foc a vatei bazaltice o face sa fie un material uzual cand este necesara protectia sporita anti-foc, fiind folosita pentru ignifugare, in umplerea cavitatilor peretilor din ghips-carton si ca material de ambalaj anti-foc. Vata bazaltica mai poate avea si alte utilizari, de exemplu ca umplutura in compusi pentru garnituri, in placutele de frana, in materiale plastice in industria de automobile si ca mediu de filtrare. Adeplast intentioneaza sa investeasca intr-o facilitate de productie in Corlatesti, Prahova pentru realizarea produselor pe baza de vata bazaltica cu o densitate intre 30-200 kg/m3, acoperind intreaga gama de
223

produse de vata bazaltica cerute pe piata, inclusiv produsele cu densitate mare (peste 80 kg/m3), care in prezent nu sunt produse in Romania decat intr-o masura foarte redusa, fiind in cea mai mare parte importate. Produsele pe baza de vata bazaltica pe care Adeplast intentioneaza sa le produca in noua facilitate de productie, precum si caracteristicile si utilizarea recomandata a acestora sunt descrise in urmatorul tabel: Produse pe baza de vata bazaltica Vrac Densitate (kg/m3) 50, 60, 80, 100, 120 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 200 30, 40, 50, 60, 80, 100 50, 80, 100 50, 80, 100, 120, 180 40, 50, 60, 80, 100, 150; 50, 75, 100 Grosime (mm) Recomandari pentru izolare Boilere, containere, colturi cladiri Mansarde, pereti, sisteme de pereti interiori Izolatii industriale, tevi, ventilatii Izolatii industriale, boilere, furnale Mansarde, pereti interiori, acoperisuri, plafoane false Fatade ventilate, pereti interiori, acoperisuri Izolare pereti exteriori cu strat de protectie decorativ Strat superior al unei izolari multistrat sau izolare subacvatica Acoperisuri acoperite cu foaie metalica, podele Panouri sandwich din beton Podele (industriale, flotante, pardoseli incalzite, sali de sport, depozite) Panouri sandwich cu miez din vata bazaltica utilizate in cladiri industriale si procesare alimente,
224

Utilizare Constructia de cladiri nerezidentiale si rezidentiale noi. Renovarea / termoizolarea cladirilor vechi

Role

40

Saltele cu plasa sarma Saltele cu plasa sarma

65-80

Izolarea tevilor si lucrari ingineresti

100

Placi usoare

30; 40; 50; 80; 100 130;

Placi semirigide Placi rigide (fatade) Placi rigide (terase) Placi rigide ( placi grele si foarte grele) Placi rigide (element al unui sistem) Placi rigide (placi podele)

Constructia de cladiri nerezidentiale si rezidentiale noi. Renovarea / termoizolarea cladirilor vechi

100-150

160;180

110

Productia de panouri sandwich Constructia de cladiri nerezidentiale noi

90 120;

40; 50;80

Placi rigide (lamele si placi)

100; 140; 170

50, 80, 100, 120, 180

Productia de panouri sandwich

Recomandari pentru izolare cladiri comerciale, cabine si renovari, pereti despartitori Sursa: Interviuri cu actionarii Adeplast, Analiza Adeplast si Interbiz 1.2 Produse substituibile pentru vata bazaltica Produsele substitute pentru vata bazaltica sunt: vata de sticla polistirenul extrudat (XPS) polistirenul expandat (EPS) spuma rigida de poliuretan (PUR) poliizocianurat (PIR)

Produse pe baza de vata bazaltica

Densitate (kg/m3)

Grosime (mm)

Utilizare

Conform studiului desfasurat pe piata vatei bazaltice si a materialelor izolatoare de catre companiile de consultanta si cercetari de piata Interbiz Research & Consulting - Piata Vatei Bazaltice Romania, Ungaria, Bulgaria, Ucraina si Rep, Moldova, 2008 - 2015, vata bazaltica si-a pastrat o pondere relativ constanta in consum in comparatie cu celelalte materiale izolatoare, substituind chiar in tendintele de consum alte materiale izolatoare in Romania si in principalele tari din vecinatate: Consumul istoric de produse pentru izolatii in principalele tari din regiune (volume) UM 2008 2009 2010 2011 CAGR*** Romania Polistiren expandat* (EPS) mil m3 3,4 3,1 3,0 2,8 7% 3 Polistiren extrudat (XPS) mil m 0,4 0,4 0,3 0,2 13% 2 Panouri termoizolante** mil m 6,6 4,2 4,6 4,7 11% Vata de sticla mii tone 27 21 22 21 8% Vata bazaltica mii tone 37 26 30 38 1% Ungaria Polistiren expandat* (EPS) mil m3 1,3 1,0 1,3 1,5 5% 3 Polistiren extrudat (XPS) mil m 0,7 0,8 0,4 0,7 0% 2 Panouri termoizolante** mil m 3,0 1,7 1,8 1,6 18% Vata de sticla mii tone 15 14 10 11 9% Vata bazaltica mii tone 51 37 46 50 1% Bulgaria Polistiren expandat* (EPS) mil m3 0,8 0,5 0,6 0,6 6% 3 Polistiren extrudat (XPS) mil m 0,9 0,3 0,3 0,3 32% 2 Panouri termoizolante** mil m 1,9 1,1 0,9 0,8 26% Vata de sticla mii tone 4 3 2 3 7% Vata bazaltica mii tone 16 13 15 13 8% 3 * echivalent 15 kg / m densitate **panourile termoizolante cu miezul din spuma rigida de poliuretan (PUR) sau poliizocianurat (PIR) detin ~ 80% din volumul total de panouri termoizolante ***CAGR Rata anualizata de crestere (eng, Compound Annual Growth Rate)
225

Sursa: Analiza Adeplast si Interbiz Se poate constata faptul ca, in Romania, in intervalul 2008-2011, vata bazaltica este singurul material izolator al carui consum inregistreaza o tendinta de crestere. Din punct de vedere valoric, vata bazaltica isi pastreaza o pondere relativ constanta in consum pe intervalul 2008-2011, avand o pondere mai mare din totalul consumului in tarile mai dezvoltate cum ar fi Ungaria, unde consumul materialelor izolatoare cu caracteristici superioare este mai mare. O observatie importanta ar fi aceea ca, in principalele tari din regiune, consumul de vata bazaltica este superior celui de vata de sticla, principalul substitut pentru vata bazaltica, iar trendul arata o preferinta de inlocuire in consum in Romania si Ungaria a vatei de sticla cu vata bazaltica. Consumul de produse pentru izolatii in principalele tari din regiune, dupa valoare, 2011 (% din total valoare a materialelor izolatoare consumate)
Romania Ungaria Bulgaria

10%

9%
36% 8%

21%

13%
26% 8% 26%

24%
36% 9% 22% 24%

29%

Polistiren expandat* (EPS) Polistiren extrudat (XPS)

Panouri termoizolante** Vata de sticl

Vat bazaltic

* echivalent 15 kg / m3 densitate **panourile termoizolante cu miezul din spuma rigida de poliuretan (PUR) sau poliizocianurat (PIR) detin ~ 80% din volumul total de panouri termoizolante Sursa: Analiza Adeplast si Interbiz Datorita capacitatilor de izolare termica, acustica si protectie anti-foc superioare, vata bazaltica se detaseaza clar de celelalte substitute in ce priveste utilizarea ca material izolator. Cel mai important substituent pentru vata bazaltica este vata de sticla. Caracteristicile comparative ale vatei bazaltice si vatei de sticla sunt urmatoarele: Caracteristici comparative ale vatei bazaltice si vatei de sticla Caracteristici Fibre Densitatea produselor Rezistenta presiune Izolare termica Vata bazaltica (+) Scurte (+) Mare (intre 30 - 200 kg/m3) (+) Mare Foarte buna conductivitatea termica in limitele 0,035 la 0,039 w/mK Mare Vata de sticla (-) Lungi (-) Mica (intre 11 - 45 kg/m3) (-) Mica Foarte buna - conductivitatea termica in limitele 0,032 la 0,044 w/mK Mare (-) 230C

Absorbanta sunetelor

Temperatura maxima de lucru (pana la (+) 750C care isi pastreaza capacitatea de
226

Caracteristici termoizolare) Rezistenta la foc Temperatura de topire

Vata bazaltica (+) Mare (+) peste 1.000C

Vata de sticla (-) Mica (-) ~ 700C (-) Mare

Rezistenta la defecte mecanice in (+) Foarte mare timpul manipularii Legenda: + avantaje considerabile, - dezavantaj Sursa: Analiza Adeplast si Interbiz

Din punct de vedere al caracteristicilor, vata bazaltica si vata de sticla mai ofera urmatoarele avantaje comune: durata de viata mare (pentru cladiri), rezistenta la apa si permeabilitate la vapori (cladirea respira), rezistenta la microorganisme si substante chimice si siguranta din punct de vedere ecologic. Situatii in care este recomandata utilizarea vatei bazaltice in locul vatei de sticla: Recomandari pentru utilizarea vatei bazaltice in locul vatei de sticla Situatie Descriere Datorita structurii si a punctului mare de topire (peste 1000C), vata bazaltica este un material ideal pentru protectia anti-foc Vata bazaltica protejeaza constructia de prabusire, opreste raspandirea focului si nu emite gaze toxice care sunt cauza principala a deceselor in cazul incendiilor Vata bazaltica isi mentine proprietatile termoizolatoare pana la 750C ceea ce il face un material ideal de protectie la temperaturi ridicate (in industrie, pentru izolarea de conducte si cazane) Datorita faptului ca vata bazaltica asigura izolarea termica mai bine decat vata de sticla, intarziind transferul de caldura de la exteriorul spre interiorul cladirii, este preferata in cazul constructiilor de cladiri noi si reabilitarii termice a cladirilor vechi Datorita structurii sale si densitatii mari, vata bazaltica imbunatateste performanta podelelor si a acoperisurilor, fara a scadea proprietatile de izolare termica si fonica Utilizare in constructii

Cerinte mari pentru protectie anti-foc

Constructia de cladiri nerezidentiale si rezidentiale noi Reabilitari termice

Asigurarea termoizolarii temperaturi inalte

la

Izolarea tevilor lucrari ingineresti Reabilitari termice

si

Izolare optima

termica

Constructia de cladiri nerezidentiale si rezidentiale noi Reabilitari termice Constructia de cladiri ne-rezidentiale si rezidentiale noi Reabilitari termice

Rezistenta mare la compresiune

Aceasta caracteristica este foarte importanta in locuri sub presiune mare (podele si acoperisuri plate) Sursa: Analiza Adeplast si Interbiz

Vata bazaltica are un set de utilizari unde nu poate fi substituita vatei de sticla sau poate fi in mod limitat substituita cu vata de sticla datorita diferentelor tehnice dintre aceste doua produse. Aceste utilizari sunt: 1. 2. Izolatiile pentru peretii verticali unde vata bazaltica este preferata datorita faptului ca placile nu au tendinta de a se deforma in timp asa cum se intampla in cazul vatei de sticla; Izolatii pentru plansee unde vata bazaltica este folosita datorita faptului ca are o densitate si rezistenta la comprimare considerabil mai mari si nu isi reduce volumul asa cum face vata de sticla;
227

3. 4. 5.

Izolatii cu termosisteme tencuite unde, datorita densitatii si rezistentei mecanice, se foloseste exclusiv vata bazaltica; Izolatii de terase circulate unde vata bazaltica este folosita datorita rezistentei la compresiune; Izolatii industriale unde vata este folosita pentru a izola tevi, boilere, conducte de termoficare etc, datorita faptului ca rezista mai bine la temperaturi ridicate decat vata de sticla si are o rezistenta mecanica superioara.

Se estimeaza ca primele 4 utilizari de mai sus acopera 60-80% din consumul de vata bazaltica din Romania in timp ce ultima categorie acopera 20-40% din volumul consumat. 2. Prezentarea pietei de vata bazaltica si a previziunilor de evolutie a pietei 2.1 Pietele urmarite de Adeplast Pietele in care Adeplast intentioneaza sa vanda vata bazaltica sunt: Romania, Ungaria, Bulgaria, Ucraina si Moldova. Dintre aceste piete, piata din Romania este cea mai importanta, volumul previzionat al vanzarilor Adeplast in Romania fiind de aproape 80% din volumul total al vanzarilor de produse pe baza de vata bazaltica. Pe langa aceste piete Adeplast mai poate vinde produse pe baza de vata bazaltica si in alte tari din Europa, in functie de comenzile din piata. 2.2 Productia, comertul si consumul de vata bazaltica in pietele urmarite de Adeplast In Romania si tarile vecine, cel mai mare volum al productiei de vata bazaltica este realizat in Ungaria, Rockwool fiind singurul producator de vata bazaltica din aceasta tara. Distributia capacitatilor de productie in tarile urmarite de Adeplast este urmatoarea: Distributia capacitatilor de productie in tarile urmarite de Adeplast, 2012 Tara Romania Ungaria Bulgaria Ucraina Moldova Sursa: Analiza Adeplast si Interbiz In Romania, liniile de productie a vatei bazaltice sunt detinute de catre Saint-Gobain Isover si Izomat. Productia de vata bazaltica a scazut semnificativ in Romania dupa inchiderea liniei de productie de la Macon Deva in 2009. Numar producatori 2 1 Nu exista 4 Nu exista Capacitate cumulata (tone) 18.700 70.000 165.000 -

228

Pozitionarea facilitatilor de productie pentru vata bazaltica in Europa Centrala si de Est, 2012*

* Fabrica de la Odessa din Ucraina nu mai functioneaza in prezent Sursa: Studiul Interbiz - Piata Vatei Bazaltice Romania, Ungaria, Bulgaria, Ucraina si Rep, Moldova, 2008- 2015 Productia de vata bazaltica in regiune se prezinta ca in tabelul de mai jos. Productia de vata bazaltica, pe tari, 2008 2012p, in tarile urmarite de Adeplast (mii tone)
110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 12 15 9 48 31 75 69 62 64 59 104 102

2008

2009

2010

2011

2012p

Romnia

Ungaria

Bulgaria

Ucraina

Moldova

p - preliminar, pe baza a 8 luni Sursa: Analiza Adeplast si Interbiz Se poate constata din tabelul de mai sus faptul ca in Bulgaria si Republica Moldova nu exista producatori locali de vata bazaltica.
229

In ce priveste importurile de vata bazaltica, Ungaria, Ucraina, Serbia, Slovacia, Croatia si Polonia sunt principalele tari din care se importa vata bazaltica in Romania si tarile vecine. Importuri de vata bazaltica, 2008 2012p, in tarile urmarite de Adeplast (mii tone)
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 28 26 18 3 18 19 14 2 27 31 26 16 3 29 31 25 13 4 26 33 24 16 4 86

29

2008

2009

2010

2011

2012p

Romnia

Ungaria

Bulgaria

Ucraina

Moldova

p - preliminar, pe baza a 8 luni (RO,HU,BG) si 11 luni (UA, MD) Sursa: Analiza Adeplast si Interbiz In Romania, vata bazaltica se importa in proportie de peste 75% din volum din Serbia (40%) si Ungaria (35%). In aceste tari exista numai doi producatori: Rockwool in Ungaria si Knauf in Serbia. Bulgaria consuma in intregime vata bazaltica importata, in special din Ungaria, Serbia si Grecia (aproximativ 85% din volumul importat), de asemenea Republica Moldova consuma in intregime vata bazaltica importata, in special din Ucraina (peste 60% din volumul importat). Pentru exporturile de vata bazaltica, dintre tarile analizate (Romania, Ungaria, Bulgaria, Ucraina si Moldova), Ungaria este principalul exportator de vata bazaltica. Principalele destinatii de export pentru vata bazaltica produsa in Ungaria sunt Romania, Italia si Bulgaria. Ucraina este o alta mare exportatoare de vata bazaltica, in special incepand cu anii 2010-2011, cand au fost construite o parte din facilitatile de productie din Ucraina. Dintre tarile urmarite cu prioritate de Adeplast, Ucraina exporta vata bazaltica doar in Republica Moldova. Exporturi de vata bazaltica, 2008 2012p, in tarile urmarite de Adeplast (mii tone)
45 40 35 30 25 20 15 10 5 1 0 1 1 13 28 23 25 35 35 33 45

2008

2009

2010

2011

2012p

Romnia

Ungaria

Bulgaria

Ucraina

Moldova

230

p - preliminar, pe baza a 8 luni (RO,HU,BG) si 11 luni (UA, MD) Sursa: Analiza Adeplast si Interbiz Se poate constata faptul ca Ungaria a importat 25 de mii de tone de vata bazaltica in 2011 in timp ce a exportat 35 de mii de tone in acelasi an. Explicatia este data de faptul ca Ungaria produce si exporta preponderent vata bazaltica cu densitatea mai mare de 80 kg/m3 in vreme ce importa preponderant vata bazaltica cu densitate mai mica de 80 kg/m3 (este mai avantajos pentru Ungaria sa procedeze in acest fel din punct de vedere al eficientei schimbarii mixului de productie si al exploatarii nisei de piata cu densitate > 80 kg/m3, unde sunt mai putini competitori). In cazul Ucrainei, tipodimensiunile importate sunt cele deficitare pe piata locala. Consumul intern de vata bazaltica a ramas relativ stabil in tarile analizate, in principal datorita crizei economice care a afectat segmentul constructiilor de cladiri si implicit al materialelor de izolatii pentru constructii. In ultimii 4 ani, consumul de vata bazaltica din Romania a avut o rata anualizata de crestere (CAGR) a consumului de vata bazaltica de 1% in volum, conform tabelului sumarizator de mai jos. Consumul intern de vata bazaltica*, 2008 2012p (mii tone)
110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 16 3 37 26 13 2 57 51 37 30 15 3 13 4 15 4 46 38 50 39 49 107 100 86 105

2008

2009

2010

2011

2012p

Romnia

Ungaria

Bulgaria

Ucraina

Moldova

p - preliminar, pe baza a 8 luni (RO,HU,BG) si 11 luni (UA, MD) * pentru izolare cladiri, tevi si conducte, panouri termoizolante Sursa: Analiza Adeplast si Interbiz In Romania, productia de vata bazaltica interna a scazut si dupa inchiderea fabricii de vata bazaltica a Macon Deva in 2009. Romania a importat volume in crestere de vata bazaltica pe intervalul 2009-2012 pentru a acoperi cerea de consum interna de asemenea in crestere pe intervalul 2009-2012. 2.3 Factori care influenteaza cererea de vata bazaltica Principalii factori care vor influenta pozitiv consumul de vata bazaltica in tarile urmarite prioritar de Adeplast pe termen mediu si lung sunt: Evolutia pietei de constructii, in special segmentele de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale si lucrari de reparatii si reabilitari: segmentele de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale si lucrari de reparatii si reabilitari vor creste in urmatorii ani in tarile urmarite de Adeplast, antrenand astfel consumul produselor de vata bazaltica pe aceste piete. Alinierea consumului de vata bazaltica la standardele europene. In ce priveste consumul de vata bazaltica per capita, se poate remarca faptul ca in Romania si in pietele urmarite cu prioritate de Adeplast, consumul per capita de vata bazaltica si grosimea izolatiei de vata bazaltica utilizata
231

este, in cele mai multe cazuri, mult sub media europeana. Aderarea Romaniei, Bulgariei si Ungariei la Uniunea Europeana a facut ca standardele de constructii (inclusiv izolatii) utilizate la nivelul tarilor membre ale Uniunii Europene sa devina cadru de referinta si pentru aceste tari. Consumul mediu de vata bazaltica pe cap de locuitor in Europa, 2011

Sursa: Studiul Interbiz - Piata Vatei Bazaltice Romania, Ungaria, Bulgaria, Ucraina si Rep, Moldova, 2008 - 2015 Astfel, alinierea tarilor mai sus mentionate la standardele impuse de consumul de vata bazaltica in celelalte tari europene va fi un factor major cu influenta pozitiva asupra consumului de vata bazaltica in aceste tari. Eficienta energetica a cladirilor si cresterea costului cu energia electrica/gazele naturale. Conform statisticilor Eurostat, cladirile reprezinta cel mai mare consumator de energie electrica la nivelul Uniunii Europene, 2/3 din energia totala consumata de cladiri fiind destinata incalzirii sau scaderii temperaturii mediului din interiorul cladirii. Majoritatea energiei insa se risipeste datorita izolatiei necorespunzatoare. Utilizand vata bazaltica pentru izolarea cladirilor se pot economisi intre 70 90% din necesitatile energetice ale cladirilor pentru incalzire sau aer conditionat. Majoritatea cladirilor existente astazi au fost construite cu zeci de ani in urma, inainte de crizele petroliere si de problema incalzirii globale. Conform companiei de cercetare Ecofys1, 75% din posibilele economii in consumul de energie, care pot fi realizate in Europa, se gasesc in cladirile construite inainte de anul 1975, care au cele mai mari pierderi de energie. 2.4 Formarea si previzionarea pretului pe piata produselor de vata bazaltica Preturile de pe piata de vata bazaltica sunt libere si competitive, Pretul pe care consumatorul final il plateste, in general, consta din urmatoarele componente: Pretul costului de productie + Transport
1

Ecofys este una dintre cele mai mari companii de consultanta si cercetare in domeniul energiei regenerabile, sistemelor si pietelor energetice, politicilor energetice. Compania are sediul in Olanda (Utrecht) si sucursale in tari precum Germania, Anglia, Statele Unite ale Americii, China sau Belgia.

232

+ Alte costuri (depozitare, comisioane, etc,) + Taxe vamale (daca se aplica) + Marja Importator/Distribuitor/Retailer etc, + Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) = > Pret consumator final

3. Descrierea clientilor pentru vata bazaltica si a cerintelor acestora 3.1 Segmentarea clientilor avuti in vedere de Adeplast Clientii care achizitioneaza produse pe baza de vata bazaltica, pentru fiecare din pietele urmarite de Adeplast, pot fi divizati in urmatoarele categorii: 1. Firme de constructii 2. Distribuitori de materiale de constructii 3. Retaileri traditionali 4. Companiile de tip Do it Yourself (DiY) 5. Producatori de panouri sandwich Firmele de constructii reprezinta principalul consumator de vata bazaltica in principalele tari analizate (Romania, Ungaria si Bulgaria), acoperind intre 47-57% din consumul de vata bazaltica de pe aceste piete. Distribuitorii sunt o alta categorie importanta de clienti pentru cumpararea produselor pe baza de vata bazaltica, acoperind intre 21-33% din consumul de vata bazaltica de la producatori. Companiile de tipul Do it Yourself (DiY) consuma un procent mult mai mic din consumul total de vata bazaltica in tari precum Romania sau Bulgaria si mai mult in tari precum Ungaria. Figura 1 Vanzarile de vata bazaltica pe categorii de client, pe principalele piete considerate de Adeplast
Romania
5% 6%

Ungaria 3%

Bulgaria

4%

14%
5% 52%

10%

2% 4% 47%

33%

57% 21% 37%

Firme de construcii Distribuitori de materiale de construcii Retaileri tradiionali

Companiile de tip Do it Yourself (DiY) Productori de panouri sandwich

Sursa: Analiza Adeplast si Interbiz


233

Clientii potentiali ai Adeplast sunt cei din cele cinci categorii mai sus mentionate: firmele de constructii, distribuitorii de materiale de constructii, retaileri traditionali, companiile de tip Do it Yourself (DiY) si producatori de panouri sandwich. Adeplast va urmari cu prioritate aceste categorii de clienti in pietele din regiune definite anterior, si anume Romania, Ungaria, Bulgaria, Ucraina si Republica Moldova. 3.2 Distributia geografica a potentialilor clienti Adeplast Cei mai importanti consumatori de vata bazaltica, firmele de constructii si distribuitorii de materiale de constructii, se gasesc intr-un numar mult mai mare in Romania, prin comparatie cu Ungaria sau Bulgaria, Romania fiind o piata mai fragmentata in acest sens. Numarul cumulat al distribuitorilor de materiale de constructii din Romania, Ungaria si Bulgaria se ridica la 12.700 firme, dar numai 350 de distribuitori au vata bazaltica in portofoliul lor, ceea ce usureaza distributia pentru Adeplast. 3.3 Criterii de cumparare pentru clientii de vata bazaltica Conform studiului derulat de InterBiz Research & Consulting pe piata de vata bazaltica din regiune, criteriile principale pentru cumpararea produselor pe baza de vata bazaltica sunt urmatoarele: Calitatea produselor (produse certificate) Pretul produselor Capacitatea de a furniza volumele cerute Capacitatea de a avea stoc permanent, in caz de extra-cerere Rapiditatea livrarilor Termenele de plata Garantarea calitatii produselor Capacitatea de a asigura transportul produselor

Studiul a fost desfasurat de InterBiz Research & Consulting in Romania, Ungaria si Bulgaria pe 65 de distribuitori de materiale de constructii, 29 de firme de constructii cladiri si 7 producatori de panouri sandwich, distribuiti astfel: Distribuitori: 36 in Romania, 17 in Ungaria si 12 in Bulgaria; Firme de constructii: 13 in Romania, 7 in Ungaria si 9 in Bulgaria; Producatori de panouri sandwich: 4 in Romania, 1 in Ungaria si 2 in Bulgaria.

Conform raspunsurilor distribuitorilor si firmelor de constructii cladiri din Romania si Ungaria care vand/folosesc vata bazaltica, factorii cheie de succes pentru un furnizor de vata bazaltica se refera la a oferi produse de calitate, in volume corespunzatoare, la un pret competitiv. In Bulgaria, factorii cei mai importanti in relatia cu un furnizor de vata bazaltica sunt: pretul, termenul de plata si viteza de livrare. 4. Descrierea competitiei pentru Adeplast pe piata de vata bazaltica 4.1 Principalii competitori Adeplast Competitorii pe piata produselor din vata bazaltica se impart in doua mari categorii: 1. Producatori de vata bazaltica
234

2. Importatori/Distribuitori de vata bazaltica, care pot cumpara vata bazaltica de la producatori pentru a o vinde mai departe altor clienti. In Romania si tarile vecine exista un numar restrans de producatori, cativa dintre ei fiind prezenti in mai multe tari din regiune prin intermediul distribuitorilor de materiale de constructii (inclusiv vata bazaltica). Dupa valoarea vanzarilor interne, principalii competitori pe piata produselor de vata bazaltica in Romania, Ungaria si Bulgaria, piete urmarite cu prioritate de Adeplast, sunt descrisi mai jos. In Romania, primii 3 jucatori de pe piata de vata bazaltica concentreaza 96% din piata, dupa valoarea vanzarilor. Competitorii pe piata de vata bazaltica din Romania, dupa valoarea vanzarilor interne (milioane Euro)
25 3,4 0,6

20

0,6 0,2 5,5

0,6 0,2

Alii Izomat Saint - Gobain Isover


Rockwool Knauf Insulation

5,1

6,7
15

0,3 0,3 0,3


2,0

4,0 7,1

7,9

10

4,2
8,8 5,7

6,9
8,1

8,8

4,7
0

3,2 2009

4,9

2008

2010

2011

2012p

Valorile sunt exprimate in preturi la poarta fabricii sau CIF Sursa: Analiza Adeplast si Interbiz In Ungaria, primii 2 jucatori de pe piata de vata bazaltica concentreaza 93% din piata, dupa valoarea vanzarilor.

235

Competitorii pe piata de vata bazaltica din Ungaria, dupa valoarea vanzarilor interne (milioane Euro)
35

1,5
30 25 20 15 10 5 0

0,5
0,7 0,9 5,9 1,1 0,4 0,8

Alii 1,5 0,8


1,3

Saint - Gobain Isover Knauf Insulation


Rockwool

9,6

6,2

6,6

5,7
21,8 14,1 22,1

22,5

21,5

2008

2009

2010

2011

2012p

Valorile sunt exprimate in preturi la poarta fabricii sau CIF Sursa: Analiza Adeplast si Interbiz In Bulgaria, primii 3 jucatori de pe piata de vata bazaltica concentreaza 96% din piata, dupa valoarea vanzarilor. Competitorii pe piata de vata bazaltica din Bulgaria, dupa valoarea vanzarilor interne (milioane Euro)
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0,6

0,6

0,4
0,3 0,1 0,2 0,2 1,4 2,3 2,0

Saint - Gobain Isover Izocam Fibran


Rockwool Knauf Insulation 0,3 0,2 1,0 2,9 0,3 0,2 1,0

3,9

3,2

2,9

5,5

3,3

3,1

2,9

3,2

2008

2009

2010

2011

2012p

Valorile sunt exprimate in preturi la poarta fabricii sau CIF Sursa: Analiza Adeplast si Interbiz In Moldova nu exista producatori locali de vata bazaltica, Peste 60% din consumul intern de vata bazaltica in aceasta tara este acoperit prin importuri din Ucraina. In Ucraina exista 4 producatori de vata bazaltica cu o capacitate de productie cumulata de 165.000 de tone pe an, Dintre tarile urmarite cu prioritate de Adeplast, Ucraina exporta vata bazaltica doar in Republica Moldova.

236

4.2 Descrierea principalilor competitori in tarile urmarite prioritar de Adeplast In continuare sunt prezentati principalii jucatori de pe piata de vaza bazaltica (producatori si importatori), in principalele tari urmarite de Adeplast. Romania prezentarea primilor 4 jucatori, care detin peste 90% din piata (dupa valoarea vanzarilor in 2011) Principalii competitori pe piata de vata bazaltica din Romania: Competitor Isover BU Izomat Romania Rockwool Romania Tip Competitor Producator si importator Producator Importator Capacitate productie / an vata de sticla: 29.000 tone vata bazaltica: 8.700 tone vata bazaltica: 10.000 tone Nu are in Romania, Importa din Ungaria si Danemarca Nu are in Romania, Importa din Slovacia, Serbia si Slovenia

Knauf Insulation Importator Romania Sursa: Analiza Adeplast si Interbiz

Ungaria prezentarea primilor 2 jucatori, care detin peste 85% din piata (dupa valoarea vanzarilor in 2011) Principalii competitori pe piata de vata bazaltica din Ungaria: Competitor Rockwool Ungaria Tip Competitor Producator si importator Capacitate productie / an vata bazaltica: 70.000 tone Nu are in Ungaria, Importa din Slovacia, Serbia si Slovenia

Knauf Insulation Importator Ungaria Sursa: Analiza Adeplast si Interbiz

Bulgaria prezentarea primilor 3 jucatori, care detin peste 85% din piata (dupa valoarea vanzarilor in 2011) Principalii competitori pe piata de vata bazaltica din Bulgaria: Competitor Tip Competitor Insulation Importator Importator Importator Capacitate productie / an Nu are in Bulgaria, Importa din Serbia si Slovenia Nu are in Bulgaria, Importa din Ungaria, Croatia, Danemarca Nu are in Bulgaria, Importa din Grecia

Knauf Bulgaria Rockwool Bulgaria Fibran Bulgaria

Sursa: Analiza Adeplast si Interbiz

5. Avantajele competitive ale Adeplast in producerea si vanzarea vatei bazaltice Produsele pe baza de vata bazaltica pe care Adeplast isi propune sa le produca in viitor pe piata vor avea nivelul de calitate si garantiile post-cumparare echivalente cu cele oferite de producatorii de top de produse de vata bazaltica la nivel mondial.

237

Noua unitate de productie a Adeplast si experienta pe piata materialelor de constructii ii va permite Societatii sa aiba un avantaj competitiv: Din punct de vedere al calitatii produselor Standardele de calitate implementate la nivelul Adeplast si tehnologia noua de productie pentru vata bazaltica ii vor permite Adeplast sa aiba nivelul de calitate al produselor oferit de producatorii de top la nivel mondial. Adeplast va capata un avans tehnologic calitativ fata de producatorii locali care utilizeaza tehnologii mai vechi de productie si care nu au mai facut investitii in retehnologizare. Din punct de vedere al pretului Adeplast va putea oferi preturi mai mici decat ale competitorilor pe piata de vata bazaltica. Scala de productie si proximitatea de pietele din Romania si Bulgaria ii va permite Adeplast sa mentina un pret mai mic fata de ceilalti competitori, atat fata de jucatorii locali cat si fata de importatori. In plus, costurile mai mici cu energia, gazele naturale si forta de munca fata de tari precum Ungaria vor permite Adeplast sa mentina un pret competitiv, sub posibilitatile jucatorilor din Ungaria.

Comparatie intre costul cu energie si forta de munca pentru Romania si Ungaria Romania Criteriu 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Pretul gazului natural la consumatorii 4,7 industriali (Euro / GJ) Pretul energiei electrice pentru 0,08 consumatori industriali (Euro / kWh) Costul orar brut cu forta de munca 3,5 (Euro) Sursa: Eurostat, Economist Intelligence Unit 4,1 0,09 3,6 4,2 0,08 3,7 10,0 0,12 6,2 8,0 0,10 6,3 8,3 0,10 6,6 Ungaria

Din punct de vedere al capacitatii cerute Adeplast isi propune sa construiasca in Romania o unitate de productie cu capacitatea de 15.000 de tone pe an, astfel dobandind cea mai mare capacitate de productie pentru un producator local. Din punct de vedere al rapiditatii livrarilor - Adeplast va fi dotat cu o capacitate de stocare aferenta productiei pe aproximativ 3 saptamani, ceea ce face ca timpul de livrare sa fie legat direct de distanta dintre fabrica si destinatie. Adeplast va livra produsele din vata bazaltica pe piata din Romania si in tarile vecine intr-un timp scurt, astfel: - de o zi sau mai putin de o zi pentru comenzile uzuale in Romania (in general produse de vata bazaltica cu densitate <80 kg / m3) si in 7 zile pentru comenzi speciale (comenzile de produse pentru proiecte specifice, in general cu densitate >80 kg / m3) ; - pentru restul tarilor timpii de livrare vor fi, de asemenea, foarte competitivi, dupa cum urmeaza: Bulgaria, Moldova: 1 zi produse uzuale, 7 zile comenzi speciale, Ungaria: 2 zile produse uzuale, 7 zile comenzi speciale, Ucraina: 3 zile produse uzuale, 7 zile comenzi speciale. Termenele de livrare ale celorlalti jucatori pe piata din Romania sunt de 3-4 zile pentru comenzile uzuale
238

si de aproximativ 30 de zile pentru comenzile speciale. Un avantaj competitiv considerabil pentru Adeplast fata de marii jucatori de pe piata produselor de vata bazaltica este dat, de asemenea, si de: experienta Adeplast pe piata materialelor de constructii, in special in Romania, si de faptul ca Adeplast poate utiliza reteaua existenta de clienti si distribuitori. sinergiile dintre produsele din vata bazaltica si celelalte produse din portofoliul Adeplast, Clientii Adeplast vor putea cumpara solutii complete de materiale de izolare de la Adeplast reducandu-si astfel timpul si costurile de aprovizionare (one stop shop). Temeiul Ofertei Actiunile sunt oferite in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Adeplast nr. 1 din data de 14.08.2013. 6.2 Ofertantul

Ofertantul este Societatea Adeplast S.A, avand sediul social in sat Corlatesti, comuna Berceni nr.214, judetul Prahova, Romania, CUI 5119976, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J29/1794/2012. 6.3 Interesele persoanelor fizice si juridice participante la emisiune/Oferta

Intermediarii declara faptul ca nu au niciun interes, inclusiv conflictual, care ar putea influenta semnificativ Oferta, cu exceptia celor legate de indeplinirea contractelor incheiate cu Emitentul pentru Oferta de vanzare descrisa in prezentul document si a celor prezentate in Sectiunea 1.9 ( Contracte importante) subcapitolul A.14 (Acord privind emiterea unei scrisori de confort), prin care finalizarea cu succes a Ofertei Publice a Emitentului ar imbunatati lichiditatea si solvabilitatea Emitentului in vederea acordarii unei eventuale finantari ulterioare. Cu toate acestea, Intermediarii, sau societatile afiliate acestora, vor actiona in cadrul obisnuit al activitatilor lor, si din timp in timp, separat sau impreuna, pot furniza diverse servicii de consultanta financiara, servicii de investitii bancare sau servicii comerciale bancare Emitentului sau altor companii sau altor clienti care pot avea interese contradictorii cu cele ale Emitentului, ale societatilor sale afiliate sau activele acestuia sau cu privire la listarea actiunilor Emitentului la orice bursa. Consultantul Juridic declara faptul ca nu are niciun interes, inclusiv conflictual, care ar putea influenta semnificativ Oferta, cu exceptia celor legate de indeplinirea contractului de asistenta juridica incheiat cu Intermediarii. Emitentul declara faptul ca nu are interese conflictuale sau de alta natura care ar putea influenta Oferta. Emitentul declara ca nu are cunostinta daca actionarii semnificativi sau membrii organelor de conducere, administrare si supraveghere ai Emitentului sau orice alta persoana intentioneaza sa subscrie peste 5% din Actiuni in cadrul Ofertei.

239

6.4

Caracteristicile Ofertei Oferta publica initiala primara de vanzare de Actiuni ale Emitentului cu numar fix de Actiuni oferite Codul ISIN al Actiunilor Oferite este ROADEPACNOR2 RON

Tipul de Oferta

Codul ISIN Moneda in care se face Oferta Manageri ai Sindicatului de Intermediere Participanti

Banca Comerciala Romana SA si SSIF Intercapital Invest SA

Orice alti intermediari care au calitatea de Participanti la sistemul de tranzactionare al BVB si care au semnat in prealabil un angajament irevocabil si neconditionat de respectare a "Conditiilor de derulare a Ofertei" cu cel putin unul dintre Managerii Sindicatului Managerii Sindicatului de Intermediere Metoda celei mai bune executii

Intermediarii Ofertei Metoda de intermediere Modul de inregistrare a subscrierilor in Oferta Clauze de garantare a Ofertei

Oferta se deruleaza prin sistemul electronic al BVB conform prevederilor prezentului document. Oferta nu este garantata. Nu exista niciun angajament al Membrilor Sindicatului sau al unei alte entitati de a subscrie orice parte din Oferta in cazul in care aceasta ramane nesubscrisa In cadrul Ofertei se pun in vanzare 16.500.000 Actiuni Noi Emise de Adeplast, reprezentand 33,33% din capitalul social majorat al Societatii in urma incheierii cu succes a Ofertei publice descrise in prezentul document, in ipoteza ca toate actiunile puse in vanzare sunt vandute si alocate in Oferta Investitorii care subscriu in Transa Investitorilor Mari pot subscrie, in mod valabil, pe Perioada de derulare a Ofertei, la orice pret situat intre 3,52 si 4,06 RON/actiune (inclusiv capetele intervalului). Pasul de pret pentru subscrierile realizate in cadrul Transei Investitorilor Mari este de 0,01 RON. Investitorii care subscriu in Transa Investitorilor Mici pot subscrie, in
240

Actiunile Oferite

Pretul de Subscriere

mod valabil, pe Perioada de derulare a Ofertei, la pretul fix de 4,06 RON/actiune (respectiv cel mai mare pret al intervalului de subscriere pentru subscrierile in Transa Investitorilor Mari). Pentru informatii suplimentare despre Pretul de Subscriere consultati Sectiunea Pretul de Subscriere si Pretul de Ofertadin cadrul prezentei Sectiuni. Pretul de Oferta Pretul de Oferta la care se va realiza alocarea tuturor Actiunilor subscrise si alocate in Oferta va fi determinat la doua Zile Lucratoare dupa data de inchidere a Ofertei (la Data Alocarii), pentru fiecare Transa in parte, pe baza tuturor subscrierilor valide inregistrate in cadrul fiecarei transe, astfel: Pentru Transa Investitorilor Mari - daca numarul total de Actiuni subscrise in aceasta Transa va fi: mai mic de 120% din numarul de Actiuni alocate pentru Transa Investitorilor Mari, Pretul de Oferta pe Actiune pentru Transa Investitorilor Mari va fi egal cu cel mai mic Pret de Subscriere inregistrat in Transa Investitorilor Mari mai mare sau egal cu 120% din numarul de Actiuni alocate pentru Transa Investitorilor Mari, Pretul de Oferta pe Actiune pentru Transa Investitorilor Mari va fi egal cu pretul la care transa Investitorilor Mari este subscrisa cu 120% sau, daca un asemenea pret nu exista, Pretul de Oferta pe Actiune pentru Transa Investitorilor Mari va fi egal cu pretul la care Transa Investitorilor Mari este subscisa la nivelul de subscriere imediat inferior celui de 120%, dupa caz.

Pentru Transa Investitorilor Mici - Pretul de Oferta pe Actiune pentru Transa Investitorilor Mici va fi egal cu: 97% din Pretul de Oferta pe Actiune stabilit pentru Transa Investitorilor Mari conform celor de mai sus, pentru investitorii care subscriu in Transa Investitorilor Mici in primele 4 zile lucratoare ale Ofertei 98% din Pretul de Oferta pe Actiune stabilit pentru Transa Investitorilor Mari conform celor de mai sus, pentru investitorii care subscriu in Transa Investitorilor Mici intre a 5a zi lucratoare a Ofertei si ultima zi a Ofertei, inclusiv capetele de interval.

Investitorii pot face subscrieri multiple, fiecare pe baza unui Formular de Subscriere. Subscrierile multiple se pot realiza numai prin acelasi Intermediar sau Participant. In cazul investitorilor care efectueaza
241

subscrieri multiple sau modificari de subscrieri, Pretul de Oferta pe Actiune se va stabili luand in calcul valoarea tuturor subscrierilor valide. Valoarea Ofertei Intre 58.080.000 si 66.990.000 RON, in cazul in care toate Actiunile Oferite vor fi vandute, Oferta nu poate fi majorata. Oferta se va derula incepand cu data de 02.10.2013 si pana la data de 15.10.2013 inclusiv, respectiv pe parcursul a 10 Zile Lucratoare Subscrierea minima in Oferta este de o Actiune. In cazul in care valoarea unei subscrieri nu reprezinta un numar intreg de Actiuni, subscrierea este rotunjita in minus la cel mai apropiat numar de Actiuni. Nu se admit subscrieri de fractiuni de Actiuni. Valoarea maxima a unei subscrieri este valoarea integrala a Ofertei prezentate in acest Prospect Transe de subscriere Oferta consta in doua transe (Transele), dupa cum urmeaza: (i) Transa Investitorilor Mari - in cadrul careia vor fi acceptate subscrieri in asa fel incat valoarea fiecarei subscrieri sa fie mai mare sau egala cu 500.000 lei. Actiunile oferite in cadrul acestei transe reprezinta 85% din numarul total al Actiunilor Oferite Transa Investitorilor Mici - in cadrul careia vor fi acceptate subscrieri in asa fel incat valoarea fiecarei subscrieri sa fie mai mica de 500.000 lei. Actiunile oferite in cadrul acestei transe reprezinta 15% din numarul total al Actiunilor Oferite

Perioada de derulare a Ofertei Subscrieri minime si maxime

(ii)

Actiunile Oferite in cadrul fiecarei transe fac parte din aceeasi clasa, se supun acelorasi reglementari juridice si confera aceleasi drepturi si obligatii detinatorilor lor. In cazul in care o Transa este insuficient subscrisa iar cealalta Transa suprasubscrisa, Actiunile ramase nesubscrise din acea Transa vor fi alocate catre cealalta Transa. Nu exista transe rezervate anumitor piete. In cazul in care un investitor face mai multe subscrieri, sau modifica subscrierile anterioare, la incadrarea ordinelor respective in una din cele doua transe ale Ofertei, se va lua in considerare valoarea cumulata a subscrierilor. Revocarea si modificarea ordinelor Subscrierile din cadrul Ofertei sunt revocabile.

242

de subscriere

Subscrierile pot fi revocate numai la acelasi sediu sau prin aceeasi modalitate in care s-a efectuat subscrierea. In acest caz, investitorii vor completa un Formular de Revocare a subscrierii (Formular de Revocare). In cazul unei revocari a subscrierii, sumele ce corespund Actiunilor subscrise vor fi restituite investitorilor prin transfer in contul bancar indicat de investitor in Formularul de Subscriere. Platile ce corespund revocarilor vor fi efectuate in termen de cinci Zile Lucratoare de la data decontarii Ofertei. Revocarea unei subscrieri poate fi numai integrala, nu si partiala, si se poate realiza numai pe perioada de derulare a Ofertei. Investitorii pot modifica o subscriere prin completarea unui Formular de Revocare a subscrierii ce se doreste a fi modificata, urmata de completarea unui nou Formular de Subscriere. Investitorii pot realiza subscrieri multiple prin completarea succesiva de Formulare de Subscriere Oferta va fi considerata finalizata cu succes in cazul in care, la data inchiderii sale, au fost subscrise in mod valabil minimum 70% din Actiunile Oferite. In cazul in care Oferta este finalizata fara succes, investitorilor le vor fi returnate sumele platite pentru Actiunile Oferite subscrise in termen de maximum cinci Zile Lucratoare de la data inchiderii Ofertei prin transfer bancar, in contul curent indicat de investitor in Formularul de Subscriere.

Subscrieri multiple

Inchiderea cu succes a Ofertei

Drepturi preferentiale de subscriere Metoda de alocare Registrul Actionarilor

Nu este cazul

Metoda de alocare este descrisa in prezentul document Registrul actionarilor Societatii va fi tinut de catre Depozitarul Central de la data admiterii la tranzactionare, care va tine evidenta Actiunilor conform prevederilor din contractul de registru A doua Zi Lucratoare dupa data de inchidere a Ofertei, ziua in care se realizeaza alocarea Actiunilor oferite in cadrul Ofertei A patra Zi Lucratoare dupa data de inchidere a Ofertei, Ziua Lucratoare in care are loc procesul de executare a tranzactiilor aferente Ofertei in sistemul electronic al BVB Data la care se va efecuta decontarea prin intermediul sistemului de decontare al Depozitarului Central, respectiv la trei Zile Lucratoare de la Data Tranzactiei

Data Alocarii

Data Tranzactiei

Data Decontarii

243

Decontarea Subscrierilor Efectuate in cadrul Ofertei Stabilizare

Decontarea va fi efectuata prin intermediul sistemului de compensare si decontare al Depozitarului Central, la Data Decontarii

Termenii programului de stabilizare a pretului sunt prezentati in acest document Emitentul va emite si Drepturi de alocare conform prevederilor prezentului document.

Drepturi de Alocare

6.5

Pretul de Subscriere si Pretul de Oferta

Pretul de Subscriere Investitorii care subscriu in Transa Investitorilor Mari pot subscrie, in mod valabil, pe Perioada de derulare a Ofertei, la orice pret situat intre 3,52 si 4,06 RON/actiune (inclusiv capetele intervalului). Investitorii care subscriu in Transa Investitorilor Mici pot subscrie, in mod valabil, pe Perioada de derulare a Ofertei, la pretul fix de 4,06 RON/actiune (respectiv cel mai mare pret al intervalului de subscriere pentru subscrierile in Transa Investitorilor Mari). Ulterior realizarii subscrierii, investitorii pot opta pentru revocarea acesteia (sau pentru modificarea subscrierii prin completarea unui Formular de Revocare si a unui nou Formular de Subscriere), pe Perioada de derulare a Ofertei. Pretul de Subscriere se va plati net de orice comisioane si taxe bancare.Investitorii pot face subscrieri multiple, fiecare pe baza unui Formular de Subscriere. In cazul in care valoarea totala a subscrierilor multiple realizate de un investitor in Transa Mica atinge sau depaseste pragul de 500.000 lei, toate subscrierile acelui investitor vor fi mutate in Transa Mare. Subscrierile multiple se pot realiza numai prin acelasi Intermediar sau Participant. Pretul de Oferta Pretul de Oferta, la care se va realiza alocarea tuturor Actiunilor subscrise si alocate in Oferta, va fi determinat la doua Zile Lucratoare de la data de inchidere a Ofertei, separat pentru fiecare Transa, pe baza tuturor subscrierilor valide inregistrate in cadrul fiecarei transe, conform prevederilor acestui document. Pretul de Oferta va fi publicat pe siteurile Intermediarilor la Data Alocarii si va fi raportat la BVB si ASF. 6.6 Distributia Ofertei si subscrierea in Oferta

Intermediarii Ofertei sunt: Banca Comerciala Romana S.A. - Co-Manager al Sindicatului de Intermediere, o societate administrata in sistem dualist, o institutie de credit autorizata pentru activitati specifice pietei de capital conform Atestatului CNVM nr. 369/26.05.2006 modificat prin Atestatul CNVM nr. 152/22.05.2007, cu sediul in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, cod postal 030016, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/90/1991, cod unic de inregistrare 361757, http:/ /www.bcr.ro
244

SSIF Intercapital Invest S.A. - Co-Manager al Sindicatului de Intermediere, autorizat pentru activitati specifice pietei de capital prin Decizia CNVM nr. 2063/04.07.2003 cu sediul in Bucuresti, Bd. Aviatorilor, nr. 33, etaj 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/6447/1995, cod unic de inregistrare RO7631041, http://www.intercapital.ro

Investitorii pot subscrie actiuni prin: Banca Comerciala Romana SA, Manager al Sindicatului de Intermediere, la sediul central al acestuia din Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3 si prin intermediul unitatilor teritoriale BCR mentionate in Anexa 1 la prezentul document Intercapital Invest SA, Manager al Sindicatului de Intermediere, cu sediul companiei din Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor Nr. 33, Etaj 1, Sector 1 Ktrade, sistemul de tranzactionare prin internet al Intercapital Invest disponibil la adresa www.ktrade.ro sau sisteme de tranzactionare prin internet ale Participantilor orice Participant care a semnat un angajament de asumare a Conditiilor de derulare a Ofertei cu unul dintre Managerii de Sindicat

Orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta, poate subscrie actiuni care fac obiectul prezentei Oferte, cu respectarea legilor si regulamentelor aplicabile si a prevederilor si restrictiilor incluse in prezentul Prospect, considerat in integralitatea sa. Actiunile ce fac obiectul prezentei Oferte nu pot fi subscrise de persoane minore, fie direct, fie prin reprezentant legal sau conventional ori prin persoane interpuse. Prezentul Prospect nu constituie o oferta sau invitatie facuta de Emitent, Ofertant sau Membrii Sindicatului de Intermediere, sau facuta in numele oricaruia dintre acestia, de a subscrie Actiuni in jurisdictiile unde o astfel de oferta sau invitatie nu este autorizata sau este restrictionata in orice mod sau pentru potentiali investitori ce nu pot subscrie in mod legal. Persoanele care decid sa subscrie Actiuni in cadrul prezentei Oferte sunt obligate sa cunoasca restrictiile si limitarile Ofertei si sa se conformeze acestora. In luarea deciziei de a investi in Actiunile Oferite, investitorii trebuie sa se bazeze pe propria analiza asupra termenilor Ofertei, inclusiv a avantajelor si riscurilor implicate. Fiecare cumparator al Actiunilor trebuie sa respecte toate legile si reglementarile in vigoare, Ofertantul, Emitentul si Membrii Sindicatului de Intermediere neavand nicio responsabilitate in legatura cu aceasta. Fiecare investitor va trebui sa isi consulte proprii consultanti juridici, financiari, fiscali sau de alta natura, contabili sau alti consilieri in legatura cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau in legatura cu aspectele implicate de subscrierea, cumpararea, pastrarea sau transferarea Actiunilor. Ofertantul, Emitentul si Membrii Sindicatului de Intermediere nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte.

Proceduri de subscriere

245

Membrii Sindicatului de Intermediere si Participantii care preiau ordinele de subscriere vor procesa, valida si inregistra toate subscrierile primite, in cel mai scurt timp posibil, daca acestea indeplinesc conditiile de validitate, in Transa careia ii corespunde fiecare subscriere. Pentru investitorii care subscriu in Transa Investitorilor Mici, ordinele care corespund fiecarei subscrieri vor fi inregistrate, in timpul Perioadei ofertei, in sistemul de tranzactionare al BVB, in sectiunea dedicata ofertelor publice de catre Intermediarul sau Participantul care le-a primit si validat. Pentru investitorii care subscriu in Transa Investitorilor Mari, ordinele care corespund fiecarei subscrieri, reprezentand numarul de Actiuni Alocate fiecarui ordin, vor fi inregistrate in sistemul de tranzactionare al BVB, in sectiunea dedicata ofertelor publice, in intervalul cuprins intre Data Alocarii (inclusiv) si Ziua Lucratoare imediat anterioara Datei Tranzactiei (inclusiv), de catre Intermediarul sau Participantul care a primit si validat ordinele respective. Pentru informatii suplimentare despre Pretul de Subscriere consultati Sectiunea Pretul de Subscriere si Pretul de Oferta din cadrul acestei Sectiuni. In conformitate cu reglementarile ASF, cererile de subscriere vor fi procesate numai conditionat de indeplinirea procedurilor de subscriere conform prezentului Prospect. Responsabilitatea pentru existenta fondurilor si decontarea tranzactiilor aferente subscrierilor preluate revine in totalitate Membrului Sindicatului de Intermediere sau Participantului care a preluat subscrierea. Participantii nu pot prelua subscrieri anterior semnarii unui angajament de respectare a "Conditiilor de derulare a Ofertei" cu unul dintre Managerii de Sindicat. In cazul in care un investitor face mai multe subscrieri, sau modifica subscrierile anterioare, la incadrarea ordinelor respective in una din cele doua transe ale Ofertei, se va lua in considerare valoarea cumulata a subscrierilor. Procedurile aferente subscrierii sunt prezentate in continuare: I. Subscrierea de catre investitorii care au un contract de servicii de investitii financiare valabil incheiat cu unul dintre membrii Sindicatului de intermediere sau cu un Participant In acest caz, subscrierea se realizeaza prin transmiterea unui ordin de cumparare conform prevederilor contractului de prestari de servicii de investitii financiare valabil incheiat, ordin ce va sta la baza completarii unui Formular de Subscriere. Responsabilitatea completarii Formularului revine Membrului Sindicatului de Intermediere sau Participantului care a preluat ordinul. Membrii Sindicatului sau Participantii vor accepta subscrierile in conformitate cu regulamentele interne aplicabile preluarii, validarii si transmiterii spre executare a ordinelor, precum si cu cele referitoare la gestiunea riscului de decontare. Responsabilitatea existentei fondurilor la Data Decontarii revine in totalitate Membrului de Sindicat sau Participantului care a preluat ordinul. II. Subscrierea de catre investitorii care NU au un contract de servicii de investitii financiare valabil incheiat cu unul din membrii Sindicatului de Intermediere sau cu un Participant

246

In acest caz, subscrierea se realizeaza prin: - completarea a doua exemplare ale Formularului de Subscriere de catre investitor, - furnizarea tuturor documentelor necesare, prezentate in Sectiunea Documente pentru Subscriere din cadrul prezentului capitol, - anexarea Dovezii platii sau a Scrisorii de asumare a decontarii emisa de un Agent Custode sau a declaratiei Membrului de Sindicat sau a Participantului realizata conform Dispunerii de Masuri a CNVM nr. 4/2012. In cazul in care plata se face prin virament bancar, subscrierea este considerata valida la momentul intrarii banilor in Contul Colector, dar nu mai tarziu de ora 17:00 a ultimei zile de Oferta. Dovada platii este documentul rezultat in urma transferului sau depunerii fondurilor necesare in numerar intr-unul dintre Conturile Colectoare deschise pentru Oferta de catre Membrii de Sindicat sau in conturile Participantilor. Responsabilitatea completarii Formularului de Subscriere revine investitorilor care subscriu. Procedura de distributie prin platforma de tranzactionare online a Intercapital Invest Subscrierea in Oferta se poate realiza si prin intermediul sistemului de tranzactionare prin internet al Intercapital Invest, Ktrade, disponibil la adresa www.ktrade.ro, conform prevederilor prezentate in continuare. Distributia prin acest canal se poate realiza numai pentru clientii Intercapital Invest cu un cont Ktrade, care au incheiat in mod valabil un contract conform Regulamentului 32/2006 si al caror cont Ktrade este activ la momentul subscrierii. Acesti clienti au urmat deja procedura de identificare ceruta de Regulamentul 32/2006 la momentul deschiderii contului in sistemul Ktrade; beneficiaza de un set de doua parole, conform cerintelor Regulamentului 32/2006 (o parola pentru accesul in cont si o parola pentru initierea de tranzactii); indeplinesc criteriile cerute pentru subscrierea prin celelalte canale descrise in prezentul document. Subscrierea in Oferta se va face numai dupa ce investitorul va confirma primirea Prospectului de Oferta pus la dispozitie in format electronic si va transmite declaratia mentionata la art. 86, alin (5) din Legea Pietei de Capital, pusa la dispozitie in sistem. Confirmarea primirii Prospectului de Oferta si transmiterea declaratiei mai sus mentionate se vor efectua prin intermediul paginii de internet. Pentru a efectua subscrieri prin intermediul sistemului online al Intercapital Invest, investitorul va trebui sa dispuna de bani in contul de investitii deschis la Intercapital Invest, sau, in prealabil, sa alimenteze acest cont de investitii cu fondurile necesare. Banii pot fi depusi la Intercapital Invest in numerar sau transferati in contul bancar al Intercapital Invest. Intrarea banilor in contul bancar al Intercapital Invest va fi verificata de Intercapital Invest si semnalata clientului in sistemul online. Clientul va folosi sistemul Ktrade, disponibil la adresa www.ktrade.ro, pentru a completa un Formular de Subscriere online prezentat intr-un format identic cu cel folosit pentru subscrierea prin celelalte canale de distributie ale prezentei Oferte. Sistemul informatic al Intercapital Invest va asigura reconfirmarea cererii de subscriere a actiunilor de catre investitor si va confirma inregistrarea
247

acestei cereri de subscriere de actiuni prin afisarea ei pe ecran, insotita de recomandarea adresata investitorului printr-un mesaj cu privire la imprimarea si/sau salvarea confirmarii. Ulterior completarii Formularului de Subscriere, se va initia o operatiune automata de retragere a sumei necesare subscrierii, din contul Ktrade al Investitorului in Contul Colector al Intercapital Invest pentru Oferta publica avand codul IBAN numarul: RO41BRDE450SV05477804500 deschis la BRD - Groupe Societe Generale, titular Intercapital Invest SA. Subscrierea prin acest canal se poate face pe intreaga Perioada de derulare a Ofertei si pe toata durata zilelor de subscriere, cu exceptia ultimei zile a ofertei publice, cand programul se incheie la ora 17:00. Subscrierile pentru care sumele aferente subscrierii nu sunt disponibile la momentul subscrierii, formularul de subscriere nu este completat in mod corect sau care nu indeplinesc conditiile prevazute in prezentul Prospect, nu vor fi validate. Revocarea sau modificarea subscrierii se poate face tot prin internet, prin completarea Formularelor de Revocare, respectiv a Formularului de Revocare si a unui nou Formular de Subscriere. Procedura de completare si validare a Formularului de Revocare a subscrierii de Actiuni este aceeasi cu cea mentionata la subscrierea Actiunilor prin internet. Investitorii care nu au subscris prin internet nu pot revoca sau modifica subscrierile prin internet. Distributia prin platforme de tranzactionare online ale Participantilor Participantii nu pot prelua subscrieri si nu pot distribui Oferta prin internet anterior semnarii unui angajament de respectare a "Conditiilor de derulare a Ofertei" cu unul dintre Managerii de Sindicat. Subscrierea in Oferta se poate realiza si prin intermediul sistemelor de tranzactionare prin internet ale Participantilor care au semnat in prealabil un angajament de respectare a " Conditiilor de derulare a Ofertei " cu unul din Managerii de Sindicat si care respecta prevederile prezentate in continuare. Distributia prin acest canal se poate realiza numai pentru clientii Participantilor care au incheiat in mod valabil un contract de tranzactionare prin internet conform Regulamentului 32/2006 si al car or cont de tranzactionare este activ la momentul subscrierii. Acesti clienti trebuie sa fi urmat procedura de identificare ceruta de Regulamentul 32/2006 la momentul deschiderii contului; trebuie sa beneficieze de un set de doua parole, conform cerintelor Regulamentului 32/2006 (o parola pentru accesul in cont si o parola pentru initierea de tranzactii); trebuie sa indeplineasca toate criteriile cerute pentru subscrierea prin celelalte canale descrise in prezentul document. Subscrierea in Oferta se va face numai dupa ce investitorul va confirma primirea Prospectului de Oferta pus la dispozitie in format electronic si va transmite declaratia mentionata la art. 86, alin (5) din Legea Pietei de Capital, pusa la dispozitie in sistem. Confirmarea primirii Prosp ectului de Oferta si transmiterea declaratiei mai sus mentionate se vor efectua prin intermediul paginii de internet. Pentru a efectua subscrieri prin intermediul sistemului de tranzactionare online, investitorul va trebui sa dispuna de bani in contul sau de investitii deschis la Participant, sau, in prealabil, sa alimenteze acest cont de investitii cu fondurile necesare. Intrarea banilor in contul bancar al Participantului va fi verificata de Participant si semnalata clientului in sistemul online.
248

Clientul va folosi sistemul de tranzactionare online pentru a completa un Formular de Subscriere online prezentat intr-un format identic cu cel folosit pentru subscrierea prin celelalte canale de distributie ale prezentei Oferte. Sistemul informatic va asigura reconfirmarea cererii de subscriere a actiunilor de catre investitor si va confirma inregistrarea acestei cereri de subscriere de actiuni prin afisarea ei pe ecran, insotita de recomandarea adresata investitorului printr -un mesaj cu privire la imprimarea si/sau salvarea confirmarii. Participantii poarta intreaga raspundere pentru subscrierile preluate prin sistemele de tranzactionare proprii, pentru conformitatea acestora cu prevederile prezentului document si cu toate reglementarile legale si pentru existenta sumelor aferente decontarii in contul clientilor subscriitori. Subscrierea prin acest canal se poate face pe intreaga Perioada de derulare a Ofertei si pe toata durata zilelor de subscriere, cu exceptia ultimei zile a Ofertei, cand programul se inchei e la ora 17:00. Subscrierile pentru care sumele aferente subscrierii nu sunt disponibile la momentul subscrierii, formularul de subscriere nu este completat in mod corect sau care nu indeplinesc conditiile prevazute in prezentul Prospect nu vor fi validate. Investitorii care au subscris prin internet si care doresc revocarea sau modificarea subscrierii (prin revocarea subscrierii initiale si completrea uneia noi), o vor face tot prin internet. Formularul de Revocare a subscrierii va fi pus la dispozitia Investitorilor prin sistemul de tranzactionare online al Participantului. Procedura de completare si validare a Formularului de Revocare a subscrierii de Actiuni este aceeasi cu cea mentionata la subscrierea actiunilor prin internet. Investitorii care nu au subscris prin internet nu pot revoca sau modifica subscrierile prin internet. Documente pentru subscriere Subscrierea se realizeaza pe baza unui Formular de Subscriere care va fi disponibil la sediul central si la unitatile teritoriale ale Bancii Comerciale Romane si la sediul Intercapital Invest, mentionate in prezentul Prospect, precum si la sediile Participantilor care au semnat un angajament de asumare a Conditiilor de derulare a Ofertei cu unul dintre Managerii de Sindicat. Prin subscrierea in cadrul Ofertei, Investitorii confirma faptul ca au primit, au citit, sunt de acord cu si si-au asumat prevederile prezentului Prospect, si ca au efectuat subscrierea in conditiile prevazute in prezentul Prospect, intelegand ca subscrierile care nu urmeaza prevederile prezentului Prospect vor fi anulate. Semnarea Formularului de Subscriere reprezinta acceptarea neconditionata a conditiilor Ofertei. Pentru investitorii care au contract de prestari de servicii de investitii financiare cu unul dintre Membrii Sindicatul de Intermediere sau un Participant si subscriu prin acesta, Formularul de Subscriere va fi intocmit conform regulilor interne ale Membrului de Sindicat sau Participantului. Investitorii care NU au contract cu un Membru de Sindicat sau cu un Participant vor completa Formularul de Subscriere, in doua exemplare si vor prezenta documentele de mai jos: 1. Persoane fizice rezidente care subscriu in nume propriu: Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (original si copie) 2. Persoane fizice rezidente care subscriu in numele unor alte persoane fizice:
249

Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (original si copie) a reprezentantului si buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (copie) a persoanei reprezentate Procura in forma autentica pentru semnarea Formularului/Formularelor de Subscriere si a Formularului/Formularelor de Revocare, dupa caz (original si copie) 3. Persoane fizice rezidente incapabile (fara discernamant) sau aflate sub curatela: Buletin,carte de identitate sau carte de identitate provizorie (original si copie) al persoanei care subscrie in numele acesteia precum si al persoanei incapabile (original si copie) Pasaport (original si copie) si/sau legitimatie de sedere (original si copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile - pentru cetatenii straini Actul juridic care instituie tutela sau, dupa caz, curatela speciala sau curatela 4. Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu: Copie dupa certificatul de inmatriculare eliberat de Registrul Comertului Act constitutiv actualizat Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei subscrierii) Imputernicire/Mandat in original pentru persoana care semneaza Formularul/Formularele de Subscriere si Formularul/Formularele de Revocare (daca este cazul), eliberata in conditiile actului constitutiv, sau dovada ca acesta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuala (in situatia in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere sau a Formularului de Revocare, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original si copie) Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (original si copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice 5. Persoane fizice nerezidente care subscriu in nume propriu: Pasaport sau Carte de identitate pentru cetatenii din UE/Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana (original si copie) 6. Persoane fizice nerezidente care subscriu prin imputerniciti rezidenti : Pasaport sau Carte de identitate pentru cetatenii din UE/Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana (copie) pentru persoana fizica nerezidenta Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (original si copie) pentru imputernicit Procura in forma autentica prin care imputernicitul poate semna Formularul/Formularele de Subscrie re si Formularul/Formularele de Revocare, dupa caz (original si copie) 7. Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu: Copie dupa documentul de identificare (Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie echivalenta) Act constitutiv actualizat Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau de o institutie echivalenta cu cel mult 30 zile lucratoare anterioare datei subscrierii Imputernicire/Mandat pentru persoana care semneaza Formularul/Formularele de Subscriere si Formularul/Formularele de Revocare, dupa caz, eliberat in conditiile actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de a reprezenta individual persoana juridica in cauza (in situatia in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere sau a Formularului de Revocare, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original si copie)
250

Copie a documentelor de identitate ale persoanei care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente: pasaport, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru cetateni din UE/Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana 8. Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unei persoane juridice rezidente Copie document de identificare (Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie echivalenta) si actul constitutiv actualizat, impreuna cu certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii, pentru persoana juridica nerezidenta Copie document de identificare (Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie echivalenta) si actul constitutiv actualizat, impreuna cu certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii, pentru persoana juridica rezidenta Mandat/ordin din partea societatii nerezidente pentru efectuarea subscrierii si a revocarii, daca este cazul Imputernicire/Mandat pentru persoana care semneaza Formularul/Formularele de Subscriere si Formularul/Formularele de Revocare, dupa caz, eliberat in conditiile actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al societatii, cu drept de reprezentare individuala (in situatia in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original si copie) Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru imputernicitul/imputernicitii persoanei juridice rezidente (original si copie). Perioada de subscriere, orarul si locatiile de subscriere Perioada de subscriere in cadrul prezentei Oferte este intre 02.10.2013 - 15.10.2013 inclusiv, respectiv pe parcursul a 10 Zile Lucratoare. Orarul de subscriere la sediile Bancii Comerciale Romane S.A. (sediul central si unitatile teritoriale BCR), SSIF Intercapital Invest S.A. si Participantilor care au semnat un angajament de asumare a Conditiilor de derulare a Ofertei cu unul din Managerii de Sindicat este de luni pana vineri intre orele 9:30 - 17:00 ora Romaniei , pe toata durata Perioadei de derulare a Ofertei. Dupa expirarea Perioadei de derulare a Ofertei nu se vor mai accepta subscrieri din partea investitorilor. Locatiile de subscriere sunt: Banca Comerciala Romana SA: la sediul central din Bd. Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, Bucuresti, telefon 037 351 6541 , 037 351 6557 , 037 351 6558, 037 351 6559, cat si la unitatile teritoriale prezentate in Anexa 1, disponibila la sfarsitul acestui document; SSIF Intercapital Invest SA: la sediul companiei din Bulevardul Aviatorilor Nr. 33, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, telefon 021 222 8731, 021 222 8744, office@intercapital.ro si prin intermediul sistemului de tranzactionare online ktrade.ro; Participantii care au semnat un angajament de asumare a Conditiilor de derulare a Ofertei cu unul din Managerii de Sindicat: la sediile autorizate ale acestora si conform procedurilor interne ale acestora.

Plata contravalorii Actiunilor subscrise


251

Plata contravalorii Actiunilor subscrise se poate realiza pe toata Perioada de derulare a Ofertei prin depunere in numerar la sediile Membrilor Sindicatului de Intermediere, sau prin virament bancar intr-unul din Conturile Colectoare deschise pentru Oferta, astfel: Pentru subscrierile realizate prin Banca Comerciala Romana, in Contul Colector avand cod IBAN RO36RNCB0002B00108104762 deschis la Banca Comerciala Romana S.A. Pentru subscrierile realizate prin Intercapital Invest, in Contul Colector avand cod IBAN RO41BRDE450SV05477804500 deschis la BRD - Groupe Societe Generale

In cazul subscrierilor realizate prin Participantii care au semnat un angajament de asumare a Conditiilor de derulare a Ofertei cu unul din Managerii de Sindicat, plata contravalorii Actiunilor se poate realiza prin depunere in numerar la sediile Participantilor, sau prin virament bancar intr-unul din conturile Colectoare ale Participantilor, comunicate de acestia investitorilor care subscriu. Plata Actiunilor se va realiza net de orice comision bancar. Investitorii trebuie sa tina cont de eventualele comisioane aplicate de banci la realizarea transferului si de durata transferului bancar. Conditii de validitate a subscrierilor I. Pentru investitorii care au un contract de investitii cu un Membru al Sindicatului de Intermediere sau cu un Participant care a semnat in prealabil un angajament de respectare a conditiilor Ofertei cu unul dintre Membrii Sindicatului, subscrierile vor fi acceptate in conformitate cu regulamentele interne aplicabile preluarii, validarii si transmiterii spre executare a ordinelor, precum si cu cele referitoare la gestiunea riscului de decontare ale Membrului de Sindicat sau Participantului, dupa caz. Modalitatile de plata a subscrierilor sunt: numerar, virament bancar, scrisoare de asumare a decontarii emisa de un Agent Custode sau declaratia Membrului de Sindicat sau a Participantului realizata conform dispunerii emisa de un Agent Custode sau declaratia Membrului de Sindicat sau a Participantului realizata conform Dispunerii de Masuri a CNVM nr. 4/2012. In cazul in care plata se face prin virament bancar, subscrierea este considerata valida la momentul intrarii banilor in Contul Colector, dar nu mai tarziu de ora 17:00 a ultimei zile de Oferta. In acest caz, responsabilitatea completarii Formularului de Subscriere revine Membrului de Sindicat sau Participantului care a preluat subscrierea, iar responsabilitatea decontarii tranzactiei aferente subscrierii revine Membrului de Sindicat sau Participantului care a preluat subscrierea in conformitate cu Prevederile Dispunerii de Masuri a CNVM nr. 4/2012. II. Pentru investitorii care nu sunt clienti ai unui Membru de Sindicat sau ai unui Participant care a semnat in prealabil un angajament de respectare a conditiilor Ofertei cu unul din Membrii Sindicatului, subscrierile vor fi acceptate numai in urma prezentarii, la momentul subscrierii, a urmatoarelor: Formularul de Subscriere in doua exemplare, Documentele prezentate in cadrul Sectiunii Documente de Subscriere de mai sus, Depunere de numerar sau dovada platii, Scrisoarea de asumare a decontarii emisa de un Agent Custode sau Declaratia Membrului de Sindicat sau a Participantului realizata conform Dispunerii de Masuri a CNVM nr. 4/2012. In cazul in care plata se face prin virament bancar,
252

subscrierea este considerata valida la momentul intrarii banilor in Contul Colector, dar nu mai tarziu de ora 17:00 a ultimei zile de Oferta. Indiferent de tipul de investitor care subscrie, in cazul in care fondurile aferente subscrierii puse la dispozitie de investitor reprezinta o valoare mai mare decat numarul de Actiuni subscrise pe Formularul de Subscriere, subscrierea va fi validata pentru numarul de Actiuni mentionat pe Formularul de Subscriere, iar diferenta va fi returnata investitorilor in termen de maximum cinci Zile Lucratoare de la Data Decontarii tranzactiei. In cazul in care fondurile aferente subscrierii puse la dispozitie de investitor reprezinta o valoare mai mica decat numarul de Actiuni subscrise pe Formularul de Subscriere, subscrierea este anulata, iar eventualele fonduri vor fi returnate investitorilor in termen de maximum cinci Zile Lucratoare de la Data Decontarii tranzactiei. Subscrierile din cadrul Ofertei sunt revocabile. Subscrierile pot fi revocate sau modificate numai la acelasi sediu sau prin aceeasi modalitate in care s-a efectuat subscrierea. Revocarea unei subscrieri se va putea face prin completarea unui Formular de Revocare si prezentarea obligatorie a documentelor din cadrul Sectiunii Documente de Subscriere (cu exceptia Certificatului Constatator sau a unui document echivalent si a Actului constitutiv sau a unui document echivalent pentru persoane juridice). Revocarea unei subscrieri poate fi numai integrala, nu si partiala, si se poate realiza numai pe perioada de derulare a Ofertei. Investitorii pot modifica o subscriere prin completarea unui Formular de Revocare a subscrierii ce se doreste a fi modificata, urmata de completarea unui nou Formular de Subscriere. Investitorii pot realiza subscrieri multiple prin completarea succesiva de Formulare de Subscriere. In cazul in care valoarea totala a subscrierilor multiple realizate de un investitor in Transa Mica atinge sau depaseste pragul de 500.000 lei, toate subscrierile acelui investitor vor fi mutate in Transa Mare. Subscrierile multiple se pot realiza numai prin acelasi Intermediar sau Participant. In cazul unei revocari a subscrierii sau a modificarii subscrierii (prin completarea unui Formular de Revocare si a unui nou Formular de Subscriere) ce rezulta in scaderea valorii acesteia, sumele corespunzatoare vor fi restituite Investitorilor prin transfer in contul bancar indicat de investitor in Formularul de Subscriere. Platile ce corespund revocarilor sau modificarilor de subscrieri ce rezulta in scaderea valorii subscrierii vor fi efectuate in termen de cinci Zile Lucratoare de la data decontarii ofertei. Pentru evitarea oricarui dubiu, sumele de bani restituite investitorilor ca urmare a revocarii unei subscrieri sau a modificarii unei subscrieri ce rezulta in scaderea valorii acesteia vor fi nete, respectiv nu vor include sumele aferente eventualelor subscrieri realizate ulterior revocarii sau modificarii, pe perioada de derulare a Ofertei publice de catre acelasi investitor.

253

6.7

Alocarea si decontarea in Oferta

Stabilirea Pretului de Oferta Stabilirea Pretului de Oferta si Alocarea se realizeaza de catre Intermediari ulterior incheierii cu succes a Ofertei. Alocarea se realizeaza separat pe fiecare transa. Metoda de Alocare folosita pentru fiecare din transele Ofertei este descrisa in continuare: Pentru Transa Investitorilor Mari: toate subscrierile investitorilor din Transa Investitorilor Mari vor fi ordonate descrescator in functie de pretul de subscriere indicat in formularul de subscriere. daca numarul total de actiuni subscrise in Transa Investitorilor Mari va fi mai mic de 120% din numarul actiunilor alocate acestei transe, Pretul de Oferta pentru Transa Investitorilor Mari va fi egal cu cel mai mic pret de subscriere inregistrat in aceasta transa. daca numarul total de actiuni subscrise in Transa Investitorilor Mari va fi mai mare sau egal cu 120% din numarul actiunilor alocate acestei transe, Pretul de Oferta pentru Transa Investitorilor Mari va fi egal cu pretul la care aceasta transa este subscrisa in proportie de 120% sau, daca un astfel de pret nu exista, pretul la care aceasta transa este subscrisa la nivelul de subscriere imediat inferior celui de 120%, dupa caz.

Pentru Transa Investitorilor Mici: Pretul de Oferta pe Actiune pentru Transa Investitorilor Mici va fi egal cu: 97% din Pretul de Oferta pe Actiune stabilit pentru Transa Investitorilor Mari conform celor de mai sus, pentru investitorii care subscriu in Transa Investitorilor Mici in primele 4 zile lucratoare ale Ofertei 98% din Pretul de Oferta pe Actiune stabilit pentru Transa Investitorilor Mari conform celor de mai sus, pentru investitorii care subscriu in Transa Investitorilor Mici intre a 5-a zi lucratoare a ofetei si ultima zi a ofertei, inclusiv capetele de interval.

Investitorii pot face subscrieri multiple, fiecare pe baza unui Formular de Subscriere. Subscrierile multiple se pot realiza numai prin acelasi Intermediar sau Participant. In cazul investitorilor care efectueaza subscrieri multiple sau modificari de subscrieri, Pretul de Oferta pe Actiune se va stabili luand in calcul valoarea tuturor subscrierilor valide. Pentru evitarea oricarui dubiu, exista posibilitatea ca Pretul de Oferta stabilit conform celor de mai sus sa se situeze sub intervalul minim al pretului de subscriere. Pretul de Oferta stabilit confom celor de mai sus va fi facut public in sistemul BVB si pe paginile de internet ale Intermediarilor la Data Alocarii. Pentru evitarea oricarui dubiu, publicarea Pretului de Oferta stabilit conform prevederilor prezentului Prospect nu reprezinta un amendament la Prospect. Alocarea Transa Investitorilor Mari In cazul in care Transa Investitorilor Mari este subscrisa in proportie de 100% sau mai putin (dar volumul total al subscrierilor in Oferta depaseste nivelul minim pentru incheierea cu succes a acesteia), tuturor investitorilor care au subscris in aceasta transa li se vor realiza alocari integrale la nivelul volumelor mentionate in Formularele de Subscriere.
254

In cazul in care transa este suprasubscrisa, alocarea se va realiza numai pentru investitorii care au subscris la un pret egal sau mai mare cu Pretul de Oferta stabilit conform celor de mai sus, separat pentru fiecare investitor in parte. In realizarea alocarii pot fi luate in calcul urmatoarele criterii calitative (enumerate in ordine aleatoare mai jos): data subscrierii, respectiv realizarea de subscrieri in prima parte a intervalului de oferta dimensiunea subscrierii tipul investitorului incluzand orizontul de investitie al acestuia, strategia de investitii si alte elemente legate de acesta pretul de subscriere, respectiv realizarea de subscrieri la preturi cat mai apropiate de cel mai mare pret al Intervalului de Pret de Subscriere orice alte criterii care permit constituirea unei baze diversificate de investitori de inalta calitate, cu accent pe detinatorii de actiuni pe termen lung

Alocarea se realizeaza de Banca Comerciala Romana SA si SSIF Intercapital Invest SA in calitate de Intermediari, prin consultare cu Emitentul si este finala. Intermediarii impreuna cu Emitentul au putere discretionara absoluta de a stabili alocarile pentru fiecare investitor care a subscris in Transa Investitorilor Mari. Fiecare Investitor intelege ca in urma procesului de Alocare poate primi mai putine actiuni decat numarul de actiuni subscrise, sau poate sa primeasca o alocare de zero actiuni. Pentru evitarea oricarui dubiu, subscriitorii inteleg si sunt de acord ca alocarile stabilite de Intermediari conform celor de mai sus nu pot fi contestate sau modificate, completarea si semnarea Formularelor de Subscriere reprezentand acceptul tuturor prevederilor prezentului document, inclusiv cele legate de mecanismul de alocare. Subscriitorii nu pot cere, iar Intermediarii nu vor oferi informatii referitoare la stabilirea alocarilor. Pentru evitarea oricarui dubiu, subscrierile efecutate la un pret mai mic decat Pretul de Oferta in Transa Investitorilor Mari nu vor primi alocari. Pentru subscrierile inregistrate de Participanti, alocarile stabilite conform celor de mai sus vor fi comunicate acestora de catre Intermediari la Data Alocarii. Ordinele aferente subscrierilor realizate in Transa Investitorilor Mari si preluate de Intermediari si de Participanti, reprezentand volumele stabilite in urma Alocarii, vor fi inregistrate in sistemul de tranzactionare al BVB pe piata dedicata ofertelor publice in intervalul cuprins intre Alocarii (inclusiv) si Ziua Lucratoare imediat anterioara Datei Tranzactiei (inclusiv), de catre Intermediarul sau Participantul care a primit si validat ordinele respective. Transa Investitorilor Mici In cazul in care Transa Investitorilor Mici este subscrisa in proportie de 100% sau mai putin (dar volumul total al subscrierilor in Oferta depaseste nivelul minim pentru incheierea cu succes a acesteia), tuturor investitorilor care au subscris in aceasta transa li se vor realiza alocari integrale la nivelul volumelor mentionate in formularele de subscriere. In cazul in care transa este suprasubscrisa, alocarea se va realiza separat pentru fiecare investitor in parte, dupa principiul pro-rata, folosind algoritmul BVB.

255

Alte prevederi Daca o transa este insuficient subscrisa iar cealalta transa suprasubscrisa, Actiunile ramase nesubscrise din Transa care nu a fost subscrisa complet vor fi alocate catre cealalta Transa. In cazul in care numarul de Actiuni subscrise este mai mic decat numarul de Actiuni Oferite (dar suficient pentru incheierea cu succes a Ofertei), Actiunile Oferite ramase nesubscrise vor fi anulate. In cazul in care numarul total de Actiuni Oferite subscrise este mai mic decat numarul minim necesar pentru incheierea cu succes a Ofertei, respectiv 70% din numarul de Actiuni Oferite prin prezenta Oferta, Oferta este anulata, iar Actiunile emise cu ocazia acesteia sunt anulate; sumele subscrise sunt returnate investitorilor in termen de cinci zile lucratoare de la data inchiderii Ofertei. Subscrierile care nu sunt validate nu vor fi introduse in sistemul BVB si nu vo r fi luate in considerare in cadrul procesului de alocare. Investitorii ale caror Formulare de Subscriere nu au fost validate ca urmare a neindeplinirii Conditiilor de valabilitate a subscrierilor prezentate in acest document, vor fi notificati in acest sens, iar sumele platite de acestia vor fi restituite in contul mentionat in Formularul de Subscriere in maxim cinci Zile Lucratoare de la Data Decontarii tranzactiei. Intermediarii si Participantii vor trimite fiecarui investitor extrase de cont certificand dreptul de proprietate al investitorilor asupra Actiunilor Oferite care le-au fost alocate in Oferta, in termen de cinci zile lucratoare de la Data Decontarii tranzactiei aferente Ofertei. Diferentele intre suma subscrisa si contravaloarea actiunilor alocate la Pretul de Oferta vor fi returnate subscriitorilor in termen de maxim cinci zile lucratoare de la Data Decontarii Tranzactiei, in contul bancar pentru plati ulterioare indicat in Formularul de Subscriere. Toate comisioanele bancare pentru transferuri de sume catre investitori vor fi suportate de catre investitori. Decontarea Actiunilor alocate Decontarea va fi efectuata prin intermediul sistemului de decontare al Depozitarului Central la Data Decontarii, respectiv la trei Zile Lucratoare de la Data Tranzactiei. Sumele platite de investitori in Conturile Colectoare, reprezentand contravaloarea Actiunilor Oferite subscrise nu vor fi purtatoare de dobanzi in favoarea investitorilor. Sumele inregistrate de catre Intermediari in urma incheierii cu succes a Ofertei ca urmare a decontarii vanzarii Actiunilor Oferite in cadrul Ofertei vor fi transferate integral Emitentului la data Decontarii, in contul comunicat de catre Emitent. Sumele aferente subscrierilor nu vor fi purtatoare de dobanzi in favoarea Emitentului. Rezultatele Ofertei vor fi notificate ASF in termen de cinci Zile Lucratoare de la data inchiderii Ofertei si comunicate BVB. Rezultatele Ofertei vor fi publicate pe paginile web ale Managerilor Sindicatului, intr -un termen de maxim doua Zile Lucratoare de la data confirmarii de catre ASF a primirii notificarii privind rezultatele Ofertei.

256

Restituire sume Investitorilor li se va restitui: diferenta dintre suma platita drept contravaloare a Actiunilor Oferite subscrise si contravaloarea Actiunilor Oferite alocate, daca e cazul suma platita drept contravaloare a Actiunilor Oferite subscrise in cazul in care Pretul de Subscriere este mai mic decat Pretul de Oferta sumele platite in plus fata de contravaloarea Actiunilor Oferite subscrise sumele aferente subscrierilor anulate sumele aferente subscrierilor revocate sau a celor modificate pentru care valoarea modificata este mai mica decat valoarea subscrierii initiale. Pentru evitarea oricarui dubiu, sumele de bani restituite investitorilor ca urmare a revocarii unei subscrieri sau a modificarii unei subscrieri ce rezulta in scaderea valorii acesteia vor fi nete, respectiv nu vor include sumele aferente eventualelor subscrieri realizate ulterior revocarii sau modificarii, pe perioada de derulare a Ofertei publice de catre acelasi investitor.

Sumele de mai sus vor fi restituite in maxim cinci Zile Lucratoare de la Data Decontarii tranzactiei. Toate platile se fac prin transfer bancar in contul curent indicat de investitor in Formularul de Subscriere. In cazul in care Oferta este finalizata fara succes, investitorilor le vor fi returnate sumele platite drept contravaloare a Actiunilor Oferite subscrise in termen de maximum cinci Zile Lucratoare de la data inchiderii Ofertei. Comisioanele bancare aferente tuturor returnarilor de sume catre investitori, in oricare din situatiile descrise in prezentul document, vor fi suportate de investitori. 6.8 Admiterea la Tranzactionare si modalitati de tranzactionare

Ulterior incheierii cu succes a Ofertei Emitentul intentioneaza admiterea la tranzactionare a Actiunilor Adeplast pe piata reglementata la vedere, Sectorul actiuni, operata de BVB. La momentul elaborarii acestui document Actiunile Emitentului nu se tranzactioneaza pe o alta piata reglementata. Ulterior admiterii la tranzactionare, registrul actionarilor va fi pastrat de Depozitarul Central SA, companie cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti, telefon 021 408 5800, fax 021 408 5816, Cod Unic de Inregistrare RO 9638020, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/5890/1997, autorizata de CNVM sa furnizeze servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel cum sunt definite in Legea Pietei de Capital. Simbolul de tranzactionare al actiunilor Emitentului, ulterior admiterii la tranzactionare, este ADE. BVB a emis deja un acord de principiu cu privire la admiterea la tranzactionare a Actiunilor Adeplast pe piata reglementata a BVB. Acesta nu reprezinta o garantie a admiterii la tranzactionare a actiunilor,

257

decizia finala cu privire la admiterea la tranzactionare urmand a fi obtinuta dupa incheierea cu succes a Ofertei Publice. 6.9 Stabilizare

Ulterior inceperii tranzactiilor cu Actiunile Adeplast pe piata reglementata a BVB, conditionat de incheierea cu succes a Ofertei, si de aprobarea admiterii la tranzactionare a Actiunilor, Intermediarii Ofertei pot (dar nu sunt obligati sa) efectueze tranzactii in vederea stabilizarii pretului actiunilor pe piata secundara pe o perioada limitata ulterior inceperii tranzactiilor (dar nu mai mult de 30 de zile de la data inceperii tranzactionarii actiunilor pe piata reglementata a BVB), in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Stabilizarea pretului reprezinta activitatea de sustinere a pretului de piata al Actiunilor Adeplast, in situatia scaderii acestuia sub Pretul de Oferta minim stabilit pentru Transa Investitorilor Mici care au subscris in primele 4 zile ale Ofertei (calculat ca 97% din Pretul de Oferta stabilit pentru Transa Investitorilor Mari) conform prevederilor prezentului prospect. Pretul tranzactiilor de stabilizare a pretului nu poate depasi Pretul de Oferta minim stabilit pentru Transa Investitorilor Mici care au subscris in primele 4 zile ale Ofertei (calculat ca 97% din Pretul de Oferta stabilit pentru Transa Investitorilor Mari). Emitentul va aloca sumele necesare desfasurarii de catre Intermediarii Ofertei a activitatilor de stabilizare a pretului. Eventualele Actiuni achizitionate in urma activitatilor de stabilizare a pretului vor fi achizitionate de catre Emitent, urmand ca acestea sa fie anulate dupa finalizarea operatiunii de stabilizare a pretului. Intermediarii si Emitentul nu ofera nicio garantie cu privire la efectele sau amploarea activitatilor de stabilizare a pretului. Intermediarii vor avea autoritate discretionara de a derula activitatile de stabilizare a pretului. Odata initiate, activitatile de stabilizare a pretului pot fi stopate in orice moment. 6.10 Informatii privind Drepturile de alocare

Informatii generale Scopul emiterii Drepturilor de alocare este oferirea posibilitatii investitorilor in Oferta de a lichidiza sumele plasate anterior inregistrarii majorarii de capital social si inceperii tranzactiilor cu Actiunile Emitentului. Ulterior incheierii Ofertei si Alocarii, Emitentul va emite si un numar de Drepturi de alocare egal cu numarul de Actiuni alocate in Oferta. Drepturile de alocare sunt liber transferabile, emise in forma dematerializata si evidentiate prin inscriere in cont, si vor fi atribuite tuturor investitorilor carora le -au fost alocate Actiuni in Oferta, dupa principiul: 1 Drept de alocare atribuit pentru 1 Actiune alocata in Oferta. Pentru evitarea oricarui dubiu, lista detinatorilor initiali de Drepturi de alocare va fi identica (in ceea ce priveste detinatorii si numarul de instrumente financiare ale acestora) cu lista subscriitorilor carora le-au fost alocate actiuni in Oferta. Depozitarul Central va elibera codul ISIN si simbolul de tranzactionare al Drepturilor de alocare. Drepturile de alocare vor fi incarcate de catre Depozitarul Central ulterior inregistrarii acestora la ASF. Emitentul va realiza toate demersurile necesare in vederea admiterii la tranzactionare a Drepturilor de alocare la BVB, conform procedurilor BVB. Data inceperii tranzactiilor cu Drepturile de alocare va fi anuntata printr-un raport curent publicat de Emitent, dar aceasta nu poate fi mai devreme de 2 zile
258

lucratoare de la data primirii notificarii Depozitarului Central prin care acesta anunta BVB ca s-au incheiat operatiunile tehnice legate de registrul detinatorilor de Drepturi de alocare. Ultima zi de tranzactionare a Drepturilor de alocare va fi anuntata printr-un raport curent publicat de Emitent si calculata prin adaugarea a 2 zile lucratoare datei primirii de catre BVB a notificarii Depozitarului Central referitoare la primirea de la Emitent a documentatiei complete privind operatiunea de majorare a capitalului social. Drepturile de alocare isi inceteaza existenta ulterior incetarii tranzactionarii acestora. Un Drept de alocare certifica dreptul detinatorului acestuia de a primi o actiune care ii va fi atribuita la momentul inregistrarii la Depozitarul Central a majorarii de capital social aferente Ofertei descrise in prezentul document. Actiunile vor fi atribuite tuturor detinatorilor de Drepturi de alocare de la momentul decontarii ultimelor tranzactii cu Drepturi de alocare la BVB, ulterior incetarii tranzactionarii acestora, respectiv detinatorilor care au primit Drepturi de alocare ca urmare a subscrierii in oferta si/sau au achizitionat Drepturi de alocare in perioada de tranzactionare a acestora la BVB. Pentru evitarea oricarui dubiu, investitorii care vand Drepturi de alocare nu mai beneficiaza de Actiunile aferente Drepturilor de alocare vandute. Drepturile de alocare isi inceteaza existenta si inceteaza a mai fi tranzactionate la momentul inregistrarii de catre Depozitarul Central a Actiunilor emise in cadrul Ofertei, in numele si contul detinatorilor de Drepturi de alocare. Actiunile Nou Emise vor fi inregistrate in contul Detinatorilor de Drepturi de alocare conform registrului detinatorilor de Drepturi de alocare de la data decontarii tranzactiilor incheiate in ultima zi de tran zacionare a drepturilor de alocare conform ratei de 1 Actiune Adeplast pentru 1 Drept de alocare. Conversia Drepturilor de alocare in Actiuni Adeplast se realizeaza automat de catre Depozitarul Central fara nicio formalitate din partea detinatorilor de Drepturi de alocare. Drepturile si obligatiile detinatorilor de Drepturi de alocare Detinatorii de Drepturi de alocare au dreptul la rambursarea de catre Emitent a pretului Actiunilor subscrise in cadrul Ofertei in cazul in care inregistrarea majorarii de capital social este respinsa irevocabil de catre judecatorul delegat de la Oficiul Registrului Comertului, dupa principiul: 1 Drept de alocare da dreptul la restituirea valorii a 1 Actiune subscrisa in Oferta, la pretul platit pentru aceasta in cadrul Ofertei. Sumele vor fi rambursate in termen de maximum 10 Zile Lucratoare de la ramanerea irevocabila a hotararii judectoresti privind respingerea inregistrarii majorarii capitalului social al Emitentului, de ctre judectorul delegat de la Oficiul Registrul ui Comertului. Costurile rambursarii acestor sume vor fi suportate de Emitent. Drepturile de alocare nu confera detinatorilor acestora dreptul la dividende, dreptul de a participa la Adunarile Generale sau de a vota in cadrul acestora, dreptul de a alege si a fi ales in structurile de conducere ale Emitentului si niciun alt drept aferent actiunilor conform reglementarilor legale aplicabile. Detinatorii de Drepturi de alocare au dreptul de a beneficia de publicarea de catre Emitent a rapoartelor curente si a tuturor celorlalte informari si rapoarte cerute de legislatia aplicabila. Pentru evitarea oricarui dubiu, activitatea de stabilizare a pretului nu se va aplica tranzactionarii Drepturilor de alocare ci numai tranzactionarii Actiunilor Emitentului, ulterior admiterii la tranzactionare a Actiunilor Emitentului la BVB.

259

Detinatorii de Drepturi de Alocare vor avea urmatoarele obligatii: a. respectarea prevederilor Legii Pietei de Capital si a legislatiei aplicabile; b. respectarea reglementarilor emise de BVB i Depozitarul Central incidente tranzactionarii si decontarii tranzactiilor cu Drepturi de alocare ALTE INFORMATII Emitentul poate prelungi Perioada de derulare a Ofertei in conditiile prevazute de legislatia pietei de capital, fara ca durata acesteia sa depaseasca 12 luni. Oferta poate fi inchisa anticipat conform prevederilor legale aplicabile. Oferta poate fi revocata sau suspendata numai conform prevederilor legale aplicabile. Nu sunt create alte valori mobiliare ale Emitentului care vor face obiectul unei oferte publice sau plasament privat simultan sau aproape simultan pentru Actiunile ce fac obiectul Ofertei descrise in prezentul Prospect, cu exceptia Drepturilor de alocare prezentate in acest Document. Nu exista entitati care si-au asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea Actiunilor prin cotatii de vanzare sau cumparare, cu exceptia clauzelor de stabilizare prezentate in acest Document. Nu exista contracte de restrictionare privind vanzarea de Actiuni, cu exceptia angajamentului irevocabil al actionarului Marcel Barbut prezentat la 6.11 Cheltuieli aferente Ofertei. In cazul incheierii cu succes a Ofertei, Intermediarii vor incasa de la Emitent comisioane intre 6,02% si 6,34% din valoarea Ofertei, in functie de pretul de oferta stabilit ulterior inchiderii cu succes a Ofertei. 6.11 Declaratie cu privire la neinitierea unei majorari de capital social

Emitentul, in calitatea sa de Ofertant, declara ca nu intentioneaza initierea nici unui demers pentru majorarea capitalului sau social cu numerar in urmatoarele 6 luni de la momentul aprobarii prezentului Prospect de Oferta. Actionarul majoritar Marcel Barbut declara ca nu intentioneaza initerea nici unui demers pentru vanzarea unor pachete de Actiuni in urmatoarele 6 luni de la momentul inceperii tranzactiilor cu actiunile Emitentului pe piata reglementata a BVB. In acest sens a semnat un angajament irevocabil de a nu instraina in orice mod Actiunile detinute la capitalul social al Adeplast sau orice drepturi aferente acestora si de a nu actiona in orice mod care ar determina majorarea capitalului social al Adeplast. 6.12 Alte informatii

Diluare. In urma incheierii cu succes a Ofertei, procentul detinut de actionarii existenti inainte de Oferta se va diminua cu 33,33%; spre exemplu, un actionar cu o detinere de 1% anterior derularii Ofertei va avea o detinere de 0,67% ulterior incheierii cu succes a Ofertei in situatia in care nu subscrie in Oferta, iar toate actiunile puse in vanzare in cadrul Ofertei sunt alocate.

260

Drepturi de preferinta Conform hotararii AGEA din data de 14.08.2013, Actionarii existenti ai Emitentului au renuntat la dreptul de preferinta cu privire la Actiunile oferite in Oferta. Consultantii care au legatura cu Oferta sunt: CMS Cameron McKenna Consultant juridic al Sindicatului de Intermediere

Nu exista alte informatii din prospect verificate de auditori, iar auditorii nu au elaborat alte rapoarte cu exceptia rapoartelor de audit aferente rezultatelor financiare anuale si a raportului de revizuire a situatiilor financiare intermediare, anexate la prezentul Prospect. Semnaturi: .................................... Adeplast, prin Marcel Barbut

.................................... Intercapital Invest, prin Razvan Pasol .................................... BCR, prin Matei Filipidescu

.................................... BCR, prin Adrian Rosoaga

261

ANEXE

262

ANEXA 1 RETEAUA TERITORIALA A BANCII COMERCIALE ROMANE S.A.

Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Judet AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AR AR AR

Oras Alba Iulia Aiud Campeni Sebes Blaj Cugir Alba Iulia Alba Iulia Sebes Ocna Mures Baia de Aries Zlatna Abrud Teius Pitesti Campulung Mioveni Curtea de Arges Pitesti Topoloveni Pitesti Curtea de Arges Pitesti Pitesti Pitesti Pitesti Pitesti Arad Ineu Arad

Suc/Ag Suc.jud. Suc Ag Suc Suc Suc Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Ag Suc Suc Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Ag Ag

Denumire unitate retail Alba Aiud Campeni Sebes Blaj Cugir Cetate Apulum Sureanu Ocna Mures Baia de Aries Zlatna Abrud Teius Arges Campulung Muscel Mioveni Curtea de Arges Prundu Topoloveni Alexandru Davila Basarabilor Pitesti Trivale Campineanu Smardan Exercitiu Arad Ineu Fortuna

Adresa unitate retail Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu nr.35 Aiud, Str.Transilvaniei Bl. A 13 Campeni, Piata Avram Iancu nr.8 Sebes, Str.Mihai Viteazu nr.2 Blaj, B-dul Republicii nr.6 Cugir, Str.Alexandru Sahia nr.23, Bl.S 6 bc Alba Iulia, B-dul Transilvaniei nr.25 Alba Iulia, B-dul Victoriei. Bl. MV4,parter, Cartier Cetate Sebes, Str. Lucian Blaga (fost Mihai Viteazu), Bl. 94(L4), parter Ocna Mures, Str.1 Mai nr.3 Baia de Aries, Str.Piata Baii, Bl. D8D9 Zlatna, Str.Tudor Vladimirescu nr.13 Abrud, Str. Cuza Voda nr.10 Teius, Str.Clujului nr.89 Pitesti, Str.Republicii nr.83 Campulung, Str.Istrate Rizeanu nr.4 Mioveni, B-dul. Dacia, nr.99, Bl. P3A, parter Curtea de Arges, B-dul Basarabilor nr.97 Pitesti, B-dul Petrochimistilor nr, Bl. B32, parter Topoloveni, Str.Calea Bucuresti, Bloc CB5-CB6(fost CB4) parter Pitesti, Str.Victoriei nr.26, Bl. 2, parter Curtea de Arges, Str.Albesti, Bl. Z 2, parter Pitesti, Str.Mircea Eliade nr.10 Pitesti, Str. Libertatii (fosta Trivale) Bl. D1, parter Pitesti, Complexul Eremia Grigorescu, bl. P1, parter. Pitesti, Str.Smardan nr.40 C, parter Pitesti, Str. Exercitiu, bloc.D15 Arad, Str.Nelu Aristide Dragomir nr.14-16 Ineu, Str.Republicii nr.40 Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.177, bl.21

Cod postal 510167 515200 515500 515800 515400 515600 510029 510077 515800 515700 515300 516100 515100 515900 110014 115100 115400 115300 110167 115500 110017 115300 110322 110398 110142 110217 110438 310145 315300 310365

Telefon unitate 0731 144 340 0785 247 660 0785 245 429 0785 247 443

0731 400 977 0731 123 489 0731 144 399

0722 210 670 0722 210 670

40724 220 014 0731 730 973 0731 144 301

40731144361

0725 555 629

0731 730 972

0731 680 307

0731 400 969 0731 400 973 0726 166 669

263

Nr.crt. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Judet AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BH BH BH BH BH BH BH BH BH

Oras Pancota Curtici Pecica Lipova Arad Sebis Arad Arad Chisineu Cris Arad Arad Bacau Onesti Moinesti Buhusi Darmanesti Comanesti Bacau Bacau Onesti Targu Ocna Bacau Bacau Bacau Bacau Oradea Beius Alesd Oradea Stei Marghita Salonta Oradea Oradea

Suc/Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Suc Ag Ag Suc Suc Ag Ag Suc Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Suc Suc Suc Suc Ag Ag Ag

Denumire unitate retail Pancota Curtici Pecica Lipova Avram Iancu Sebis Ioan Slavici Micalaca Chisineu Cris Andrei Saguna Ziridava Bacau Onesti Moinesti Buhusi Darmanesti Comanesti Bacovia Energiei Rosetti Targu Ocna Luceafarul Bucium Orizont Aviatori Bihor Beius Alesd Rogerius Stei Marghita Salonta Varadinum Republicii

Adresa unitate retail Pancota, Str.Tudor Vladimirescu nr.55 Curtici, Str.Primariei nr.58 Pecica, Str.2, nr.143, parter Lipova, Str. A Marinescu nr.1, bl. M2, ap.10/A Arad, B-dul Revolutiei nr.72 Sebis, Str. Parcul Libertatii nr.17 Arad, Calea Aurel Vlaicu-P-ta UTA, Bl U4,Sc A+B, Ap 17/c, parter Arad, Aleea Borsec nr.2, bl. 511 Chisineu Cris, Str.Primaverii nr.1, bl.D 5-1, parter Arad, Piata Spitalului, bl. 5, sc. C, parter Arad, Bd. Revolutiei nr. 35, Sc A, ap.67, parter Bacau, Str.9 Mai nr.11 Onesti, Str.Belvedere nr.1 Moinesti, Str.Zorilor nr.23 Buhusi, Str.Al.I.Cuza nr.2 Darmanesti, Str.Victoriei nr.5 Comanesti, Str. Republicii nr.18 Bacau, Str.Mioritei nr.1 Bacau, Str. Energiei bl.25, parter Onesti, Str.Republicii nr.66 Tg.Ocna, Str.Victoriei Bl.F11 Bacau, Str. N. Balcescu nr.5, sc.A, parter Bacau, Str. Aprodu Purice nr.13, sc. B, parter Bacau, Str.Marasesti nr.177, parter Bacau, Str.Republicii nr.48 Oradea, Str.D.Cantemir nr.2/c Beius, Str.Samuil Vulcan nr.11 Alesd, Str.Bobalna nr.1 Oradea, Str. Mihail Sadoveanu nr.10 Stei, Str.Cuza Voda nr.9 Marghita, str.Piata Independentei nr.3 Salonta, Str.Republicii nr.1 Oradea, Str.Nufarului nr.11, Bl. D138, parter Oradea, Str.Republicii nr.8

Cod postal 315600 315200 317235 315400 310130 315700 310400 310384 315100 310031 310002 600019 601066 605400 605100 605300 605200 600189 600273 601138 605600 600052 600408 600070 600301 410519 415200 415100 410443 415600 415300 415500 410533 410018

Telefon unitate

0734 443 381 0727 789 769

0726 713 613

0734 994 607

0732 450 552

0728 556 414 0732 450 554 0724 595 238 0724 356 376 0724 357 940 0723 256 410

0785 246 967 0726 143 982 0731 035 499

0727 770 830 0730 170 480

0731 400 990

264

Nr.crt. 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Judet BH BH BH BH BH BN BN BN BN BN BN BN BN BN BR BR BR BR BR BR BR BR BR

Oras Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Bistrita Nasaud Nasaud Beclean Bistrita Com. Rodna Bistrita Com. PrunduBargaului Bistrita Bistrita Braila Braila Braila Braila Ianca Braila Com. Viziru Braila Braila

Suc/Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.Jud. Suc Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Ag Suc Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Denumire unitate retail Iosia Nufarul Decebal Velenta Oradea Vest Bistrita Nasaud Nasaud Beclean Andrei Muresanu Rodna Viisoara Tihuta Liviu Rebreanu Axente Sever Braila Concordia Danubiu Panait Istrati Ianca Radu Negru Viziru Calarasilor Eremia Grigorescu

Adresa unitate retail Oradea, Str. Cazaban nr.54 A, bloc AN 199 Oradea, Str. Nufarul bloc AN 58, parter Oradea, Bdul.Decebal nr.20, parter Oradea, Str. Razboieni nr.60, Bl. D28, parter Oradea, B-dul Stefan cel Mare nr.79, Bl. C 29, parter Bistrita, Piata Petru Rares nr.1A Nasaud, B-dul Granicerilor nr.27 Beclean, Str.Mihail Kogalniceanu nr.46 Bistrita, Calea Moldovei, nr.15/A Com. Rodna, Str. Principala nr.607 Bistrita, str.Imparatul Traian, nr.57, bloc E, parter Com. Prundu Bargaului, Str.Principala nr.139 Bistrita, Bdul. Decebal nr. 25. Bl. J Bistrita, Str. Axente Sever nr. 2, parter Braila, Calea Calarasilor nr. 17 Braila, Calea Calarasilor nr.65, Bl.C, parter Braila, Str. Danubiu nr.12 Braila, Sos.Buzaului, bloc B1, parter Ianca, Str.Garii Bl.C3 Braila, Str. Sebes nr.2, Bl.A+Abis, parter Comuna Viziru Braila, Bdul.Dorobantilor Bl. A1, parter Braila, Str. G-ral. Eremia Grigorescu nr.40, bl .5A, parter Braila, Ans.Calarasi nr.4, Bl.B2, parter din Calea Calarasilor nr.309 Braila, Str. Transilvaniei nr.1 Botosani, Piata Revolutiei nr.9 Darabani, Str.Pietei nr.26 Saveni, Str. 1 Decembrie nr.49 Dorohoi, Str.Grigore Ghica nr.30 Comuna Trusesti Botosani, Str. Primaverii nr.16

Cod postal 410276 410576 410197 410571 410437 420080 425200 425100 420096 427245 420145 427230 420070 420163 810017 810237 810015 810318 815200 810334 817215 810091 810051

Telefon unitate 0784 241 174

0785 247 060 0731 498 166 0731 400 947 0732 820 252

0732 820 250 0732 450 693 0732 820 251

0732 820 253 0734 550 204 0784 211 598

0784 211 597 0784 211 601

0784 211 595 0784 211 605

88

BR

Braila

Ag

Darclee

810008

0784 211 607

89 90 91 92 93 94 95

BR BT BT BT BT BT BT

Braila Botosani Darabani Saveni Dorohoi Com. Trusesti Botosani

Ag Suc.jud. Ag Ag Ag Ag Ag

1 Decembrie Botosani Darabani Saveni Dorohoi Trusesti Primaverii

810249 710236 715100 715300 715200 717400 710118 0727 789 763 0732 450 517 0730 044 283

265

Nr.crt. 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Judet BT BT BT BT BT BT BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV

Oras Botosani Flamanzi Botosani Com. Bucecea Botosani Botosani Brasov Fagaras Victoria Rasnov Zarnesti Brasov Brasov Sacele Brasov Codlea

Suc/Ag Ag Ag Ag Suc Ag Ag Suc.jud. Suc Suc Suc Suc Ag Suc Ag Ag Ag

Denumire unitate retail George Enescu Flamanzi Nicolae Iorga Bucecea Stefan Luchian Octav Bancila Brasov Fagaras Victoria Rasnov Zarnesti Onix Titulescu Sacele Piata Sfatului Codlea

Adresa unitate retail Botosani, Calea Nationala nr.65, parter Flamanzi, Str.Principala, Bl. A1-A2 Botosani, Calea Nationala nr.107, Bl. 03, parter (Ansamblul de locuinte Miorita II) Comuna Bucecea, Bl. A4 Botosani, Str.Primaverii nr.27 (fost 30), sc.B, parter Botosani, Bdul. Mihai Eminescu nr.63 Brasov, Str.15 Noiembrie nr.90A Fagaras, Str.M.Eminescu nr.14 Victoria, Str.1 Decembrie 1918 nr.2 Rasnov, Piata Unirii nr.10 Zarnesti, Str.Mitropolit I.Metianu nr.8 Brasov, Str.13 Decembrie nr.15 din Bdul Grivitei nr.77 Brasov, B-dul Eroilor nr.19 Sacele, Piata Libertatii nr.34 Brasov, Str.Piata Sfatului nr.27 Codlea, Str.Lunga nr.125 Brasov, Bd. Garii nr. 38 Bl. 227 parter (Complex Comercial Harman) Fagaras, Str. Tabacari, Bl.6, Tronson A, parter Com. Bran Str. Principala nr.403 B, Ap 2, parter Brasov, Str.Saturn nr.32 Predeal, Str.Mihai Saulescu Brasov, B-dul Muncii Brasov, Str. Aurel Vlaicu nr.109 si Str.13 Decembrie nr.61-63 Brasov, Sos. Cristianului nr.10 Brasov, Calea Bucuresti nr.90 Brasov, Str.Stadionului nr.2, parter Brasov, B-dul Grivitei, nr.42, Bl. 20, parter Buzau, Str.Unirii nr.207 Rm.Sarat, Str.T.Vladimirescu nr.10 Buzau, Str.Unirii, Bloc 1D, parter Buzau, Str.Dorobanti Bl.H10, H11, parter Rm. Sarat, Str.Toamnei Dig, Bl. 3E, parter

Cod postal 710006 717155 710061 717045 710176 710171 500102 505200 505700 505400 505800 500198 500030 505600 500025 505100

Telefon unitate 0732 450 517

0785 245 259

0731 498 024 0732 450 690 40732450521 0722 270 656 0785 245 287 0733 732 693 0734 443 829 0732 450 697 0731 123 515 0723 589 240

112

BV

Brasov

Ag

Craiter

500227

0785 247 652

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BZ BZ BZ BZ BZ

Fagaras Com. Bran Brasov Predeal Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Buzau Ramnicu Sarat Buzau Buzau Ramnicu Sarat

Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Ag Ag Ag

Tabacari Bran Astra Orizont Predeal Valea Cetatii Tampa Bartolomeu Calea Bucuresti Blumena Calea Feldioarei Buzau Ramnicu Sarat Vasile Voiculescu Siriu Alexandru Vlahuta

505200 507025 500342 505300 500281 500146 500053 500434 500064 500182 120191 125300 120278 120111 125300 0784 211 543 0732 450 531 0726 155 518 0784 211 658 0785 246 470

266

Nr.crt. 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Judet CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CL CL CL

Oras Cluj Napoca Dej Turda CampiaTurzii Gherla Cluj Napoca Cluj Napoca Cluj Napoca Cluj Napoca Huedin Cluj Napoca Turda Com.Floresti Cluj Napoca Cluj Napoca Cluj Napoca Dej Cluj Napoca Cluj Napoca Cluj Napoca Calarasi Oltenita Lehliu Gara

Suc/Ag Suc.jud. Suc Suc Suc Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Ag

Denumire unitate retail Cluj Dej Turda Campia Turzii Gherla Cipariu Marasti Manastur Unirii Huedin Calea Floresti Oprisani Polus Napoca Zorilor Somes Dealul Florilor Piata Lucian Blaga Bulevardul Eroilor Piata Garii Calarasi Oltenita Lehliu Gara

Adresa unitate retail Cluj Napoca, Str.George Baritiu nr.10-12 Dej, Str.Bobalna nr.5 Turda, Piata 1 Decembrie 1918 nr.29 Campia Turzii, Str.George Cosbuc nr.13 Str.Bobilna nr.3, parter Cluj Napoca, Str.Nicolae Titulescu nr.4, Bl. IIB, Corp B3, parter Cluj Napoca, Str.Aurel Vlaicu nr.4, Bl.5B, parter Cluj Napoca, Str.Bucegi nr.13-15 Cluj Napoca, Str.21 Decembrie nr.16 Huedin, Str.Republicii nr.8, bloc A, S.C.2, parter Cluj Napoca, Calea Floresti nr. 77, Ap.114 si partial Ap.113, parter Turda, Calea Victoriei nr.100, Bl. B120, parter Com. Floresti, DN1-E60 SUD-FN, parter Cluj Napoca, Str. Dorobantilor nr. 40 - 40/a, Ap. 1, parter Cluj Napoca, Str.Pasteur nr. 56-60, parter Cluj Napoca, Str.Fantanele nr. 7, Bl.A, parter Dej, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.6, Bloc VO2, Ap. 17/II Cluj Napoca, Piata Lucian Blaga nr.2 Cluj Napoca, B-dul Eroilor nr.35, ap.5, parter Cluj-Napoca, str.Horea nr.83-87, sc.II,ap.36, parter Calarasi, Str.Sloboziei nr.4 Oltenita, B-dul Republicii nr.56 Lehliu Gara, Str. Nicolae Titulescu nr.5D (fosta Calea Bucuresti nr.24), parter Calarasi, Str.Belsugului nr.56, bl.E 23, Sc.3-4, parter Calarasi, Str.Prelungirea Bucuresti nr.1, Bl.C17,Sc 1 parter,( Libraria M. Eminescu) Resita, Str.I.L.Caragiale nr.10 Caransebes, Str.Mihai Viteazu nr.44 Bocsa, Str.1 Decembrie 1918 nr.25 (fost nr. 39-41) Moldova Noua, Str.Nicolae Titulescu nr.56 B, parter

Cod postal 400027 405200 401184 405100 405300 400420 400690 400667 400105 405400 400524 401023 407280 400117 400349 400294 405200 400003 400129 400275 910022 915400 915300

Telefon unitate 0733 991 031 0732 450 699

0724 299 215 0733 442 711 0732 450 566 0784 241 175

0733 442 707

0732 450 570 0733 442 709 0728 290 635 0734 668 591

0785 246 488

151

CL

Calarasi

Ag

Mircea Voda

910144

152

CL

Calarasi

Ag

Vulturul

910125

153 154 155 156

CS CS CS CS

Resita Caransebes Bocsa Moldova Noua

Suc.jud. Suc Ag Ag

Caras Severin Caransebes Bocsa Moldova Noua

320068 325400 325300 325500

0726 336 590

0723 637 741 0785 247 032

267

Nr.crt. 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

Judet CS CS CS CS CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CV CV CV CV CV CV DB

Oras Baile Herculane Otelu Rosu Resita Resita Constanta Medgidia Mangalia Cernavoda Navodari Constanta Constanta Constanta Constanta Constanta Constanta Constanta Constanta Constanta Constanta Constanta Constanta Constanta Mangalia Sf. Gheorghe Intorsura Buzaului Targu Secuiesc Baraolt Covasna Sf. Gheorghe Targoviste

Suc/Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Suc Suc Ag Suc Suc Suc Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Ag Suc Ag Ag Ag Suc.jud.

Denumire unitate retail Baile Herculane Otelu Rosu Lunca Barzavei Semenic Constanta Medgidia Mangalia Cernavoda Navodari Palas Mamaia Ovidiu Capitol Marea Neagra Histria Euxin Albatros Litoral Pontica Delfinul Tomis Nord Balada Callatis Covasna Intorsura Buzaului Targu Secuiesc Baraolt Covasna Miko Imre Dambovita

Adresa unitate retail Baile Herculane, Str.Castanilor nr.13C Otelu Rosu, Str.22 Decembrie 1989 nr.50 Resita, Bdul.Republicii, Bl.22, Sc.D, parter Resita, Bdul.Republicii, nr.13-15, Complex Victoria Constanta, Str.Traian nr.68 Medgidia, Str.Republicii nr.51 Mangalia, Sos.Constanta nr.25 Cernavoda, Str.Unirii, Bl. P3B, parter Navodari, Str.Albinelor nr.9 Bl.B2 sc.A ,parter Constanta, Str.I.C.Bratianu nr.98, Bl.SR3 Constanta, B-dul Mamaia nr.231 Constanta, B-dul Tomis nr. 58 Constanta, B-dul Mamaia nr.90, Bl. B16, parter Constanta, Sos. Mangaliei nr. 185, Bl. 4, parter Constanta, Str. Prelungirea Liliacului nr. 21, parter Constanta, Str. Stefan cel Mare nr. 86, parter Constanta, B-dul Al. Lapusneanu nr. 76, Bl. LE 20 B, parter Constanta, Bdul. Aurel Vlaicu nr.99, Bl.AV2, parter Constanta, Str. Soveja nr. 77, Bl. 35A, parter Constanta, Sos.Mangaliei nr.93, Bl. S, parter Constanta, Str.Suceava, nr.2C, parter Constanta, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 35, Bl. L20, parter Mangalia, Bdul 1 Decembrie 1918 nr.35, Bl.X6, parter Sf. Gheorghe, Str.Jozef Bem nr. 7 Intorsura Buzaului, Str.Mihai Viteazu nr.177 Tg.Secuiesc, str.Piata Gabor Aron nr.17 Baraolt, Str.Libertatii 2/A Covasna, Str. Libertatii nr.18, Bl.7, sc.A-B Sf.Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, nr.74, parter Targoviste, B-dul Mircea cel Batran nr.1

Cod postal 325200 325700 320214 320127 900716 905600 905500 905200 905700 900243 900559 900657 900663 900082 900062 900698 900605 900145 900337 900111 900456 900168 905500 520023 525300 525400 525100 525200 520080 130023

Telefon unitate

0785 247 545 0732 450 502 0732 680 233 0731 144 338

0732 450 549 0732 820 608

0733 732 692 0726 723 079

0727 277 188 0730 177 366 0785 245 288 0730 074 261

0785 247 575 0785 247 115 0785 247 055

0732 450 587

0730 013 704

0730 170 484

268

Nr.crt. 187 188 189 190 191 192 193 194 195

Judet DB DB DB DB DB DB DB DB DJ

Oras Gaesti Pucioasa Moreni Fieni Titu Targoviste Targoviste Targoviste Craiova

Suc/Ag Suc Suc Suc Suc Ag Ag Ag Ag Suc.jud.

Denumire unitate retail Gaesti Pucioasa Moreni Fieni Titu Coresi Caraiman Chindia Dolj

Adresa unitate retail Gaesti, Str.13 Decembrie nr.62 Pucioasa, Str.Republicii nr.105 Moreni, Str.Cpt.Pantea Ion nr.62 Fieni, Str.Ing.Aurel Rainu nr.29 Titu, Str.I.C.Visarion nr.8 Targoviste, Str.Constantin Brancoveanu nr.58 Targoviste, Str.9 Mai (Armoniei) Targoviste, Bdul. Unirii Bl. 51, Micro VI, Sc. E, parter Craiova, Str.Olte nr.4 Filiasi, B-dul Racoteanu nr.162, Bl. I 2, parter si Str.Stadionului, Bl. I 1, parter Bailesti, Str.Victoriei nr. 167 - 169 Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr.26 Craiova, Calea Bucuresti ,Bl. N 14 si N 15, parter Craiova, B-dul Carol I, Bl.M5-M6 Craiova, Calea Bucuresti nr.34, Bloc A 8, Sc. 6-7 Craiova, Bdul.Oltenia nr.54, Bl.2A Craiova, Str. Henri Coanda nr. 61, Bl. K1-2, K3, parter Craiova, Str. Brazda lui Novac nr.68, Bl. C7, parter Craiova, B-dul. Ion Antonescu, Bl. A5b, parter Craiova, Str.Brazda lui Novac, Bl. K22, parter Craiova, Str.Tufanele, nr.2, Bl. 317 A, parter Tg. Jiu, Str.Geneva nr.2 Motru, B-dul Trandafirilor nr.5 Rovinari, str.Minerilor nr.9, Bl.L1, parter Tg.Jiu, Str.Victoriei Bl.41(A), parter Tg. Jiu, Str.Victoriei, Bl. 194, parter Targu Jiu, Bdul.Libertatii, Bl. 4 Targu Jiu, Str. Ecaterina Teodoroiu, Bl.105, parter Galati, Str.Brailei nr.35 Tecuci, Str.1 Decembrie 1918 nr.55 Galati, Str.Traian Bl.A9 parter

Cod postal 135200 135400 135300 135100 135500 130120 130067 130031 200565

Telefon unitate 0722 377 768 0724 550 736 0734 800 954 0730 170 484

0726 155 559 0785 245 291 0732 820 607

196

DJ

Filiasi

Ag

Filiasi

205300

0732 450 620

197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217

DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GL GL GL

Bailesti Calafat Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Targu Jiu Motru Rovinari Targu Jiu Targu Jiu Targu Jiu Targu Jiu Galati Tecuci Galati

Ag Ag Suc Suc Suc Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Suc

Bailesti Calafat Lapus Patria Jiul Craiovita Henri Coanda Mihai Viteazu Romanescu Carol Fratii Buzesti Gorj Motru Rovinari Constantin Brancusi Victoria Panduri Parang Galati Tecuci Traian

205100 205200 200620 200692 200484 200603 200566 200115 200326 200092 200233 210136 215200 215400 210166 210235 210142 210106 800048 805300 800112

0732 450 617 0732 450 619 0730 404 302 0728 133 810 0730 013 702 0733 732 691 0733 732 690 0731 730 984 0724 234 593 0730 012 999

0724 322 737

0722 243 754 0735 503 479 0726 186 881 0728 130 670 0728 130 671 0724 291 555 0784 211 467

269

Nr.crt. 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

Judet GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GR GR GR GR GR HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD

Oras Galati Galati Galati Targu Bujor Galati Galati Galati Galati Galati Tecuci Galati Galati Galati Giurgiu Com. Mihailesti Con. Bolintin Vale Giurgiu Giurgiu Deva Brad Hunedoara Hunedoara Hunedoara Petrosani Simeria Lupeni Orastie Vulcan Hateg Deva Calan

Suc/Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Suc Ag Ag Suc Ag Ag Suc Ag Ag Ag Ag

Denumire unitate retail Siderurgistilor Faleza Port Targu Bujor Dunarea Micro 21 Piata Centrala Micro 40 Nord Alecu Russo Brates Micro 18 Covurlui Giurgiu Mihailesti Bolintin Vale Vlasca Tineretului Hunedoara Brad Hunedoara Corvin Iancu de Hunedoara Petrosani Simeria Lupeni Orastie Vulcan Hateg Dava Calan

Adresa unitate retail Galati, Str. Siderurgistilor nr.9, Bl. PS2, Tronson 5, Spatiul 7, parter Galati, B-dul Marii Uniri, Bl.P6, Sc.1 Galati, Str.Portului nr.25, Bl. Siret 4, Sc.9, parter Tg.Bujor, Str.G-ral Eremia Grigorescu nr.109, Bl.C1 Galati, Str.Brailei nr.192 bis, Bl. A9, parter Galati, Str.Otelarilor nr.21, Bl. D10, parter Galati, Str. Tecuci nr.8, Bl. V4, parter Galati, Str.Henri Coanda nr.15, Bl. J12, parter (cartier Micro 40) Galati, Str.Siderurgistilor nr.40, Micro 14, Bl. M1B, parter Tecuci, Str. Alecu Ruso nr.1, parter Galati, Str. Domneasca nr.15 Galati, str.Brailei nr.234, Bl.E5, parter, Cartier Micro 18 Galati, Micro 14, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 17, Bl. A, Sc. 1, parter Giurgiu, Str.Vlad epes nr.14 Bl. MUV 3 Mihailesti, Sos. Bucuresti-Alexandria, Complex Comercial Bolintin Vale, Str.Republicii, Bl.B5, Sc.A, parter Giurgiu, Str. Tineretului, Bl.64, sc. A-B Giurgiu, Str.Bucuresti, bloc 45/4D, parter Deva, Piata I.C.Bratianu nr.3 Brad, Str.Republicii nr.3 Hunedoara, Str.G.Enescu nr.22 Hunedoara, B-dul Dacia nr.33, parter Hunedoara, B-dul Dacia, Bl. 5, parter Petrosani, Str. Mihai Viteazu nr.4 Simeria, Str. Piata Unirii, Bl.18, parter Lupeni, Aleea Narciselor nr.8 Orastie, B-dul Eroilor, Bl. B1 Vulcan, Str. Mihai Viteazu nr.82 Hateg, Str.Unirii, Bl.48, parter Deva, B-dul Decebal, Bl.R, Ap.5, parter Calan, Str.Independentei nr.11

Cod postal 800364 800329 800025 805200 800407 800606 800120 800557 800259 805300 800008 800394 800511 80094 85200 85100 80274 80302 330152 335200 331056 331079 331013 332014 335900 335600 335700 336200 335500 330020 335300

Telefon unitate 0734 800 964

0785 247 543 0730 170 422

0731 599 312

0734 668 592 0784 210 698 0785 245 502

0731 400 932 0731 400 941 0731 400 944

0785 246 605 0731 400 943

0724 569 785

0730 503 934

0785 247 045

270

Nr.crt. 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279

Judet HD HD HD HD HD HR HR HR HR HR HR HR HR HR IL IL IL IL IL IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS

Oras Deva Uricani Petrila Deva Deva Miercurea Ciuc Gheorghieni Odorheiu Secuiesc Toplita Odorheiu Secuiesc Cristuru Secuiesc Vlahita Borsec Miercurea Ciuc Slobozia Urziceni Fetesti Tandarei Slobozia Iasi Pascani Com. Podu Iloaiei Iasi Iasi Iasi Iasi Iasi Iasi Iasi Iasi Targu Frumos

Suc/Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Suc Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Suc Suc Ag Suc.jud. Suc Ag Ag Suc Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Denumire unitate retail Bejan Uricani Petrila Ovid Densusianu Muresul Harghita Gheorghieni Odorheiu Secuiesc Toplita Budvar Cristuru Secuiesc Vlahita Borsec Miercurea Ciuc Ialomita Urziceni Fetesti Tandarei Matei Basarab Iasi Pascani Podu Iloaiei Silvestru A. I. Cuza Colina Cantemir Podul de Fier Pacurari Alexandru cel Bun Copou Targu Frumos

Adresa unitate retail Deva, Str. Mihai Eminescu, Bl. 31, parter Uricani, B-dul Muncii Bl 13, parter Petrila, Str. Republicii nr. 26, parter Deva, B-dul Decebal nr.26, Bl.D, Sc. 1+2, parter Deva, B-dul Iuliu Maniu, Bl.4, parter, spatiul Comercial nr.2 Miercurea Ciuc, Str.Kossuth Lajos nr.2 Gheorghieni, B-dul Fratiei nr.7 Od. Secuiesc, Str. Piata Libertatii nr.15 Toplita, Str. N.Balcescu Bl.C, parter Od. Secuiesc, Str. 1 Decembrie 1918 nr.7, parter Cristuru Secuiesc, Str.Libertatii nr.44 Vlahita, Str. Mihai Eminescu nr.2 Borsec, Str. Carpati nr.48 Miercurea Ciuc, Str. Kossuth Lajos nr.17 Slobozia, B-dul Chimiei nr. 21 Urziceni, Calea Bucuresti nr. 42 Fetesti, Str. Calarasi nr. 550 Tandarei, Str.Bucuresti, Bl. 57F, parter Slobozia, Str. Matei Basarab nr. 53 Iasi, Str. Palat nr. 11 Pascani, Str. St.cel Mare nr. 5 Podu Iloaiei, Str. Nationala, Bl.14, parter Iasi, Str. Garii nr. 17 - 19, Bl. L, 8,9, Sc. Tronson I, II, parter Iasi, Bld Stefan cel Mare si Sfant nr.8, Bl.A Iasi, Str. Bucium nr.17, Bl. B1, parter Iasi, B-dul Nicolae Iorga nr.37, Bl. N2 Iasi, Str. Eternitate nr. 1- 3, Bl. 305, Tronson A, parter Iasi, Sos. Pacurari nr.137, Bl.600, Tronson III, parter Iasi, B-dul Alexandru cel Bun nr.19, Tronson I, Bl. B3, parter Iasi, B-dul Copou nr. 16 (Complex Super Copou), parter Tg. Frumos, Str. Petru Rares, Bl. 18, parter

Cod postal 330120 336100 335800 330169 330058 530221 535500 535600 535700 535600 535400 535800 535300 530130 920014 925300 925100 925200 920072 700019 705200 707365 700089 700063 700266 700211 700305 700521 700580 700460 705300

Telefon unitate 0731 400 951 0729 618 603 0731 599 397

0730 712 925 0785 245 625 0724 595 254 0732 450 581 0724 595 257

0724 595 299 0724 515 549 0724 595 302 0785 248 065 0731 730 961 0723 161 052

0734 200 412 0731 144 351

0730 222 926

0724 550 745

0727 788 022

271

Nr.crt. 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

Judet IS IS IS IS IS IS IS MH MH MH MH

Oras Iasi Iasi Iasi Iasi Iasi Iasi Pascani Drobeta Turnu Severin Orsova Baia de Arama Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Baia Mare Sighetu Marmatiei Viseu de Sus Borsa Baia Sprie Baia Mare Sighetu Marmatiei Baia Mare Baia Mare Baia Mare Somcuta Mare Baia Mare Targu Mures Sovata Reghin Sighisoara Tarnaveni

Suc/Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Ag Ag

Denumire unitate retail Palat Tatarasi Galata Nicolina Independentei Zimbrul Esplanada Mehedinti Orsova Baia de Arama Crihala

Adresa unitate retail Iasi, Str. Palat nr.1 (Complex Comercial Moldova Mall) Iasi, Han Tatar nr. 6, Bl. 361 B, parter Iasi, Str. Galatii nr. 11, Bl. E4A, parter Iasi, Soseaua Nicolina nr.10, parter Iasi, B-dul Independentei nr.4, Bl. R3, parter Iasi, Dacia nr. 20, Bl. SC1, parter Pascani, Str.Cuza Voda Bl. D 10, Sc. B, parter Drobeta Turnu Severin, Str. Aurelian nr. 44 Orsova, Str. Portile de Fier nr. 3A Baia de Arama, Str. Republicii nr. 25 Drobeta Turnu Severin, Str. Cicero, Bl. S12 A, parter Drobeta Turnu Severin, B-dul Revolutiei nr.16-22 Decembrie 1989 nr.8, Bl.B3 Drobeta Turnu Severin, Str.Smardan nr.38 Drobeta Turnu Severin, Str. Iuliu Maniu nr. 3, Bl. 5, parter Baia Mare, B-dul Unirii nr.15 Sighetu Marmatiei, Str. Iuliu Maniu nr. 32 Viseu de Sus, Str. Libertatii nr. 10 Borsa, Str. Decebal nr. 4, Bl. A1 Baia Sprie, Str. Sasar nr. 2 Baia Mare, Str.Culturii nr. 6, parter Sighetu Marmatiei, Piata Libertatii nr. 8, parter, Hotel Tisa Baia Mare, B-dul Unirii nr. 1/17 Baia Mare, B-dul Republicii nr. 15 Baia Mare, B-dul Decebal nr. 4 Somcuta Mare, Str. Somes nr. 1 Baia Mare, Str. George Cosbuc nr. 34, parter Tg. Mures, Str. Gh.Doja nr. 1-3 Sovata, Str.Principala nr.168/B Reghin, Str. Petru Major nr. 39 Sighisoara, Str. 1 Mai nr. 12 Tarnaveni, Piata Trandafirilor nr. 16

Cod postal 700019 700349 700625 700722 700106 700425 705200 220103 225200 225100 220022

Telefon unitate 0785 246 941

0732 820 258

0732 820 265 0785 246 607 0724 234 613 0785 246 987

0723 614 156

291

MH

Ag

Severin

220047

292

MH

Ag

Portile de Fier

220157

0785 246 471

293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310

MH MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MS MS MS MS MS

Ag Suc.jud. Suc Suc Suc Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Ag Suc Suc Suc

Theodor Costescu Maramures Sighetu Marmatiei Viseu de Sus Borsa Baia Sprie Rivulus Bogdan Voda Mara Iza Firiza Somcuta Mare Tisa Mures Sovata Reghin Sighisoara Tarnaveni

220225 430232 435500 435700 435200 435100 430282 435500 430242 430201 430021 437335 430222 540015 545500 545300 545400 53640

0732 450 500 0724 286 365 0727 227 382

0732 740 559 0732 450 694 0785 247 712 0730 903 171 0785 247 459 0728 290 155

0731 680 321 0724 244 539 0724 234 587 0730 073 880 0731 808 513

272

Nr.crt. 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342

Judet MS MS MS MS MS MS MS NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT OT OT OT OT OT OT OT OT OT PH PH PH PH PH

Oras Targu Mures Ludus Targu Mures Targu Mures Targu Mures Reghin Iernut Piatra Neamt Roman Targu Neamt Bicaz Roznov Piatra Neamt Piatra Neamt Roman Piatra Neamt Piatra Neamt Roman Slatina Caracal Bals Scornicesti Corabia Slatina Caracal Slatina Slatina Ploiesti Campina Ploiesti Ploiesti Mizil

Suc/Ag Suc Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Suc Suc Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Suc Suc Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Ag Ag Ag

Denumire unitate retail Central Ludus Tudor Dambu Pietros Mureseni Dacia Iernut Neamt Roman Targu Neamt Bicaz Roznov Precista Cozla Smirodava Calistrat Hogas Pietricica Roman Voda Olt Caracal Bals Scornicesti Corabia George Poboran Romanati Steaua Beica Prahova Campina Take Ionescu Ciocianu Mizil

Adresa unitate retail Tg. Mures, Piata Trandafirilor nr.26 Ludus, B-dul 1 Decembrie nr. 43/B, parter Tg. Mures, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 180 Tg. Mures, B-dul 1848 nr. 36 Tg. Mures, Str. Gh. Doja nr. 193 Reghin, Str. Iernuteni nr. 12, parter Iernut, Str. Dacia Traiana nr. 4 Piatra Neamt, B-dul Traian nr. 19 Roman, Str. N.Titulescu nr. 12 Tg. Neamt, Str. Mihail Kogalniceanu nr. 4 Bicaz, Str. Barajului nr. 2A Roznov, Str Roznovanu, bloc G2, parter Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 35, Bl.14, parter Piatra Neamt, Str. Obor O1, parter Roman, B-dul Republicii, Bl. 46, parter Piatra Neamt, Str. Aleea Ulmilor, Bl. A2 Piatra Neamt, Piata Stefan cel Mare nr. 10, Bl. C5, parter Roman, Str. Nicolae Titulescu, Bl.16, parter Slatina, Str. Basarabilor nr. 1 Caracal, Str. N.Titulescu nr. 13 Bals, Str. N.Balcescu nr. 186 A Scornicesti, Str. Aleea Teiului nr. 10 Corabia, Str. Tudor Vladimirescu nr. 33 Slatina, Str. A.I.Cuza, Bl. S14, parter Caracal, Calea Bucuresti, Bl. B 33, parter Slatina, Str. Vailor, Bl.20, Sc. D, parter Slatina, Str. Crisan II nr. 4 Ploiesti, Str. Valeni nr. 42 Campina, B-dul Carol I nr. 31 Ploiesti, Str.Take Ionescu nr. 1 Ploiesti, Str. Marasesti nr. 185, parter Mizil, Str. Blajului nr. 4, Bl.18 B

Cod postal 540051 545200 540561 540429 540225 545300 545100 610137 611002 615200 615100 617390 610076 610287 611127 610267 610016 611020 230113 235200 235100 235600 235300 230044 235200 230057 230008 100125 105600 100022 100276 105800

Telefon unitate

0724 234 596

0726 158 050

0785 247 064 0724 234 595

0724 211 012

0753 076 750

0785 247 669

0729 035 234 0727 224 180 0729 035 236 0730 170 461 0724 282 157 0730 404 390

0724 234 573 0730 504 267 0723 556 824 0731 035 448 0724 299 203

273

Nr.crt. 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373

Judet PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB Sector 1

Oras Sinaia Valenii de Munte Baicoi Breaza Ploiesti Ploiesti Slanic Prahova Ploiesti Ploiesti Urlati Ploiesti Ploiesti Ploiesti Ploiesti Filipestii de Padure Sibiu Agnita Medias Dumbraveni Cisnadie Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Avrig Bucuresti

Suc/Ag Suc Suc Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Suc Ag Ag Suc Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc sect

Denumire unitate retail Sinaia Valenii de Munte Baicoi Breaza Partizani Malu Rosu Slanic Ploiesti Sud Cantacuzino Urlati Nichita Stanescu Aurora Petrolistilor Stefan Greceanu Filipestii de Padure Sibiu Agnita Medias Dumbraveni Cisnadie Nicolae Balcescu Aurel Vlaicu Vasile Aron Progres Balea Valea Aurie Terezian Hipodrom Ambient Avrig Sector 1

Adresa unitate retail Sinaia, B-dul Carol I nr. 49 Valenii de Munte, Str. Berevoiesti nr. 6 Baicoi, Str. Unirii nr. 1 Breaza, Str. Republicii nr.122 A Ploiesti, Piata Mihai Viteazu nr. 3, Bl. 10 G2, parter Ploiesti, Str. Malu Rosu, nr. 83 A, Bl.101 B1, parter Slanic Prahova, Str. 23 August nr. 10 Ploiesti, Str. Mihai Eminescu nr. 28 A Ploiesti, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 193 Urlati, Str. 1 Mai nr.145 Ploiesti, Str. Cameliei nr. 27 A, parter, Complex Comercial Ideal Ploiesti, Str. Baraolt nr. 3 A, Bl.F, ap. 11, parter Ploiesti, B-dul Bucuresti, nr. 24 A, Bl. 1C, parter Ploiesti, Str.Erou Calin Catalin nr.12, Bl.K6, parter Filipestii de Padure, Str.Principala nr.343 A Sibiu, Str. Emil Cioran nr. 1 Agnita, Str. 1 Decembrie nr. 1 Medias, Str. Mihai Eminescu nr .2 A Dumbraveni, Str. Timotei Cipariu nr. 2 Cisnadie, Str. Tesatorilor nr. 1 Sibiu, Str. N. Balcescu nr. 1-3 Sibiu, B-dul Mihai Viteazu nr. 1, Bl. V3 Sibiu, Str. Semaforului nr. 14, parter Sibiu, Str. Bihorului, Bl.15, parter Sibiu, Str. Parcul Tineretului nr. 5 Sibiu, Str. Ludos, Bl. 33 Sibiu, Str. Lunga, Bl. 85, parter comercial Sibiu, Calea Cisnadiei, Bl.19, parter Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 81 BL.25,parter Avrig, Str.Gheorghe Lazar nr.22 Bucuresti, Calea Victoriei nr.155 bl.D1, sector 1

Cod postal 106100 106400 105200 105400 100397 100491 106200 100329 100507 106300 100087 100200 100519 100066 107245 550025 555100 551018 555500 555300 550159 550350 550309 550064 550270 550148 550107 550408 550052 550165 10073

Telefon unitate 0731 123 494 0733 103 232 0726 346 760 0785 245 255

0724 234 580 0785 247 041 0733 991 026

0731 730 579

0727 220 882

0724 202 618

0723 130 195 0727 229 972 0732 820 289 0732 820 288

0731 730 582 0732 450 664 0730 044 111

0784 211 442 0785 247 074

274

Nr.crt. 374 375 376 377 378 379 380

Judet Sector 1 Sector 1 Sector 1 Sector 1 Sector 1 Sector 1 Sector 1

Oras Otopeni Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti

Suc/Ag Suc Suc Suc Suc Suc Ag Suc

Denumire unitate retail Otopeni Dorobanti Floreasca Bucurestii Noi Dr. Felix WTC Grivita

Adresa unitate retail Otopeni, Calea Bucuresti nr.82 bl.B22, parter, jud. Ilfov Bucuresti, Calea Dorobanti nr.111117, sector 1 Bucuresti, Calea Floreasca nr.91-111, sector 1 Bucuresti, B-dul Bucurestii Noi nr.170, sector 1 Bucuresti, Str.Dr.Felix nr.99-101 bl.19 sector 1 Bucuresti, P-ta Montreal nr.10, sector 1 Bucuresti, Calea Grivitei nr.160 bl.42 sector 1 Bucuresti, Calea Plevnei nr.90-92, bloc 10F-10E, sector 1, Municipiul Bucuresti Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42 - 44, sector 1 Bucuresti, Bdul. Aerogarii nr.2 - 8, bl.II/1, parter, sector 1, Bucuresti, Bdul. Ion Mihalache nr.106, bl.84, sector 1 Bucuresti, Str.Daniel Danielopolu nr.2, sector 1 Bucuresti, Calea Grivitei nr.397, sector 1 Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4 - 8, sector 1 Com. Snagov, Sat Ghermanesti, bl.D5, jud. Ilfov Buftea, Bdul. Mihai Eminescu nr. 18 22, bl. R6, parter, jud. Ilfov Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr.92, sector 1 Bucuresti, str.Jiului nr.144, parter, sector 1 Bucuresti, Str.Popa Lazar nr.8 sector 2 Bucuresti, Sos.St.cel Mare nr.60 bl.41 parter sector 2 Bucuresti, Sos. Pantelimon nr.291, bl 9, parter, sector 2 Voluntari, Sos. Bucuresti Afumati nr.52, Ilfov Bucuresti, Calea Mosilor nr.290 bl.36 sector 2 Bucuresti, Str.Dimitrie Pompei nr.6 C, sector 2 Bucuresti, Sos.Colentina nr.26, sector 2 Bucuresti, B-dul Nicolae Balcescu nr.27-33, sector 1 Bucuresti, Bdul Ferdinand nr.99, parter, sector 2, Voluntari, Sos. Pipera Tunari nr.2/III, parter, jud. Ilfov

Cod postal 75100 10562 14455 12369 11036 11469 10746

Telefon unitate 0785 247 446 0729 996 972 0730 579 272 0731 400 916 0731 144 316

0760 689 327

381

Sector 1

Bucuresti

Suc

Plevnei

10236

731495032

382 383 384 385 386 387 388 389

Sector 1 Sector 1 Sector 1 Sector 1 Sector 1 Sector 1 Sector 1 Sector 1

Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Com.Snagov Buftea

Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Baneasa Aviatiei Ion Mihalache Nicolae Caramfil Piata Chibrit Piata Victoriei Snagov Buftea Private Banking Bucuresti Pajura Sector 2 Stefan cel Mare Pantelimon Voluntari Mosilor Pipera Colentina Unic Ferdinand Nord Pipera

13696 14054 11202 14134 10722 11141 77170 70000 078 5247 075 40785247614 0732 450 601

390

Sector 1

Bucuresti

Ag

11867

0726 144 356

391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401

Sector 1 Sector 2 Sector 2 Sector 2 Sector 2 Sector 2 Sector 2 Sector 2 Sector 2 Sector 2 Sector 2

Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Voluntari Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Voluntari

Ag Suc sect Suc Suc Suc Suc Suc Suc Suc Ag Ag

13217 21586 20152 21616 77190 20896 20337 21181 10054 21385 77190

0785 245 052

0785 246 490 0727 788 027

0785 246 491

0726 154 769

40784241043

275

Nr.crt. 402

Judet Sector 2

Oras Bucuresti

Suc/Ag Ag

Denumire unitate retail Iancului

Adresa unitate retail Bucuresti, Sos.Pantelimon nr.148, bl.100, parter, sector 2 Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr.4 (Calea Mosilor nr. 314, bl. 60 C), parter, sector 2 Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr.14, bl.19, sector 2 Bucuresti, Calea Mosilor nr.201, bl.9, parter, sector 2 Bucuresti, Bdul. Lacul Tei nr.119, bl.5A1, parter, sector 2 Bucuresti, Sos. Pantelimon nr.357, bl B1, parter, sector 2 Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 112, bl. D3, parter, sector 2 Bucuresti, str.Glinka nr.7, parter, sector 2 Bucuresti, sos.Colentina nr.25,bl.2 IRTA, parter, sector 2 Bucuresti, Sos.Mihai Bravu nr.196, bl.200, sector 2 Bucuresti, Str.Lipscani nr.18-20, sector 3 Bucuresti, B-dul Basarabiei nr.256, sector 3 Bucuresti, B-dul Th. Pallady nr.67-69, bl.R5, sector 3 Bucuresti, Str.Nicolae Grigorescu nr.31A, bloc N21, sect.3 Bucuresti, Sos.Mihai Bravu nr.172 bl.230 sector 2 Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr.296, bl. 7, parter, sector 3, Bucuresti, Str. Piata Rosetti nr. 3 colt cu Str. Dianei nr. 1parter, sector 2, Bucuresti, Bdul.Basarabia nr.57, bl.M27,sector 2 Bucuresti, Sos. Vergului nr.18, sector 2 Bucuresti,Sos. Mihai Bravu nr.305, bl.14A(14a -14b) ,sector 3 Bucuresti, Piata Alba Iulia nr.8, bloc 17, sector 3 Bucuresti,Str. Baba Novac nr. 15 A, sector 3 Bucuresti, Str. Ion Campineanu nr. 20, sector 1 Bucuresti, Calea Calarasi nr.135, parter, sect.3 Bucuresti, Pta. Unirii nr.1, Sector 3 (Complex Comercial Unirea Shopping Center) Bucuresti, Str.Campia Libertatii nr.46, Bl.52, parter Bucuresti, B-dul Camil Ressu nr.68, Bl.1 B, parter, Sect 3 Bucuresti, Calea Victoriei, Nr.15, Sector 3

Cod postal 21645

Telefon unitate

403

Sector 2

Bucuresti

Ag

Obor

20904

404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417

Sector 2 Sector 2 Sector 2 Sector 2 Sector 2 Sector 2 Sector 2 Sector 3 Sector 3 Sector 3 Sector 3 Sector 3 Sector 3 Sector 3

Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti

Suc Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc sect Suc Ag Ag Suc Suc Ag

Tunari Mihai Eminescu Lacul Tei Pantelimon II Piata Iancului Barbu Vacarescu Teiul Doamnei Sector 3 Lipscani Titan Th. Pallady Balta Alba Mihai Bravu Victor Babes

20123 020859 20381 21624 21333 20215 21156 30967 30036 30352 32258 30438 21341 30306 0728 851 336 0785 247 052 0724 234 607 0730 240 882 0730 503 890 0733 442 715

418

Sector 3

Bucuresti

Ag

Piata Rosetti

21051

419 420 421 422 423 424 425

Sector 3 Sector 3 Sector 3 Sector 3 Sector 3 Sector 3 Sector 3

Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti

Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Basarabiei Vergului (Cora) Dristor Alba Iulia Baba Novac Piata Revolutiei Mircea Voda

22106 22448 30307 31105 31624 10038 30614

0729 600 735 0784 211 663

426

Sector 3

Bucuresti

Ag

Unirea Center

30119

0731 730 703

427 428 429

Sector 3 Sector 3 Sector 3

Bucuresti Bucuresti Bucuresti

Ag Ag Ag

Campia Libertatii Camil Ressu Calea Victoriei

30375 31762 030023

0733 660 196 0785 247 444

276

Nr.crt. 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

Judet Sector 4 Sector 4 Sector 4 Sector 4 Sector 4 Sector 4 Sector 4 Sector 4 Sector 4 Sector 4 Sector 4 Sector 4 Sector 4 Sector 4 Sector 4 Sector 4 Sector 5 Sector 5 Sector 5 Sector 5 Sector 5 Sector 5 Sector 5

Oras Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Popesti Leordeni Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti

Suc/Ag Suc sect Suc Suc Suc Suc Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc sect Suc Suc Suc Suc Suc Ag

Denumire unitate retail Sector 4 Unirea Berceni Dr. Obregia Serban Voda Dimitrie Cantemir Bagdasar Gheorghe Sincai Olimpia Oltenitei Constantin Brancoveanu Secuilor Popesti Leordeni Nerva Traian Timpuri Noi Vitan Sector 5 Izvor Ghencea Libertatii Rahova Universitate Sala Palatului

Adresa unitate retail Bucuresti, B-dul Unirii nr.63 bl.F4 sector 3 Bucuresti, B-dul Unirii nr.43-45 bl.E2-E3 sector 3 Bucuresti, Str.Ion Iriceanu nr.20-22 bl.131-132 sector 4 Bucuresti, Str.Dr.Al.Obregia nr.2B, bl.2B, parter, sector 4 Bucuresti, Calea Serban Voda nr.209, sector 4 Bucuresti, b-dul Dimitrie Cantemir nr.2B, bl.P1, sector 4 Bucuresti, Sos. Berceni nr.25, bl.38, parter, sector 4 Bucuresti, Bdul. Gh. Sincai nr.6, bl. 2, parter, sector 4 din data de 25.03 functioneaza in sediul ag. Vitan Bucuresti, Sos.Oltenitei nr.240, bl.48, sector 4 Bucuresti, Str. Alunisului nr.3, bl. 12 C, parter, sector 4 Bucuresti, B-dul Brancoveanu nr.12, Bl.B4, parter, Sect.4 Popesti Leordeni, Sos.Oltenitei nr.66, parter Bucuresti, Str. Nerva Traian nr. 13, bl. M69, sect 3 Bucuresti, Calea Vacaresti nr.201, bl,87 Bucuresti,Mihai Bravu nr.325,Bl.55,parter, Sect.3 Bucuresti, B-dul Tudor Vladimirescu nr.57, bl. T4, sector 5 Bucuresti, B-dul Libertatii nr.22, bl.102, sector 5 Bucuresti, B-dul Ghencea nr.158 sector 6 Bucuresti, B-dul Libertatii nr.1, bl.A1-A2 sector 4 Bucuresti, Sos. Alexandriei nr.11, bl.C11, parter, sector 5 Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr.5 sector 3 Bucuresti, Str.Ion Campineanu nr.33, parter, sector 1 Bragadiru, Bl.D3 - 2, (tronson 2, axele1,2,3,4,5,6,7), parter, jud. Ilfov Bucuresti, Calea Rahovei nr.322, bl. 67, sc.1, parter, sector 5 Bucuresti, Calea Rahovei nr.327, Bl 11, parter, Sect. 5 Bucuresti, Str.13 Septembrie nr.206, Bl V38, parter, Lot C, S5 Bucuresti, Soseaua Giurgiului nr. 90, sector 4 Bucuresti, Sos. Giurgiului nr.131, bl.1, parter, sector 4

Cod postal 30828 30824 42075 41733 40215 40231 41905 40316 31289 41331 40741 41449 77160 31042 40052 30312 50882 050707 61699 40127 51527 30018 10032

Telefon unitate 0731 123 496 0722 673 600 0730 903 156 0785 246 489 0731 012 607 0732 450 523 0728 600 209 0730 060 311

0724 362 834

0785 246 956 0785 245 663 0784 210 697 0728 137 031 40728182356

453

Sector 5

Bragadiru

Ag

Bragadiru

77025

454 455 456 457 458

Sector 5 Sector 5 Sector 5 Sector 5 Sector 5

Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti

Ag Ag Ag Ag Ag

Sebastian Piata Rahova 13 Septembrie Toporasi Giurgiului

50904 50905 50734 40673 40665

0728 600 208

277

Nr.crt. 459

Judet Sector 5

Oras Bucuresti

Suc/Ag Ag

Denumire unitate retail City Mall

Adresa unitate retail Bucuresti, Sos. Oltenitei nr.4 A,parter Sect.4 Bucuresti, Str. Prelungirea Ghencea nr.65B, bl. C1, parter, sc. 4, sector 6 Bucuresti , Bdul. Ghencea nr. 24, bl. C89, Sc. B, parter, sector 6 Bucuresti, B-dul Timisoara nr.6C sector 6 Bucuresti, Calea Crangasi nr.10 bl.19A parter, sector 6 Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr.1820, bl.15 A+B, sector 6 Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr.190 192, bloc C1, parter, sector 6 Bucuresti, Str. Drumul Taberei nr. 82, sector 6 Bucuresti,Bdul Timisoara nr.26, sector 6 Bucuresti, B-dul Timisoara nr.73, Bl.C12, parter, Sect 6 Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr.7, sector 6 Bucuresti Splaiul Independentei nr.313, sector 6 Bucuresti, Str. Drumul Taberei nr. 32, parter, sector 6 Bucuresti, Bdul. 1Mai (fosta Compozitorilor) nr.15, bl.C3, parter sector 6 Bucuresti, Calea Giulesti nr.123, parter, sector 6 Bucuresti, str.Apusului nr.32, bl.N27, parter Bucuresti, str.General Vladoianu nr.4, parter, sector 1 Bucuresti, Bdul. Gh. Magheru nr.43. Str. Mendeleev nr.46 - 48, sector 1 Bucuresti, Str. Piata Amzei nr. 10 22, Bl. CORP B, parter, sector 1 Bucuresti, Bdul Dinicu Golescu nr.23-25, parter, sector 1 Bucuresti, Bdul Iuliu Maniu nr.67, Bl.6, parter, sector 6 Zalau, Piata Iuliu Maniu nr. 2 Jibou, Str. 1 Mai nr. 21/A Cehu Silvaniei, Str.Trandafirilor nr. 19 Com. Sarmasag, Str. Garii nr. 1/A Simleu Silvaniei, Str. 1 Decembrie nr. 1918, Bl. D 1, parter Zalau, B-dul Mihai Viteazul nr. 39, Bl. D 4, Sc. E, parter

Cod postal 41312

Telefon unitate 0731 144 359

460

Sector 5

Bucuresti

Ag

Prelungirea Ghencea

61702

461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471

Sector 5 Sector 6 Sector 6 Sector 6 Sector 6 Sector 6 Sector 6 Sector 6 Sector 6 Sector 6 Sector 6

Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti

Ag Suc sect Suc Suc Suc Suc Ag Ag Ag Ag Ag

Stadion Sector 6 Crangasi Lujerului Iuliu Maniu Drumul Taberei Mall Plaza Romancierilor Tudor Vladimirescu Politehnica Drumul Taberei 34

61691 61328 60336 61106 61124 61403 61331 61323 61072 60042 61387 0728 137 030 0764 601 390 0731 680 323 0731 680 450 0785 245 434 0724 299 234 0785 247 066

472

Sector 6

Bucuresti

Ag

Compozitorilor

61622

473 474 475

Sector 6 Sector 6 Sector 6

Bucuresti Bucuresti Bucuresti

Ag Ag Ag

Giulesti Apusului Banu Manta

60262 62285 11252 0728 881 544

476

Sector 6

Bucuresti

Ag

Romana

10326

40785247846

477 478 479

Sector 6 Sector 6 Sector 6

Bucuresti Bucuresti Bucuresti

Ag Ag Ag

Amzei Dinicu Golescu Piata Gorjului

10345 10864 61086

40730074152

480 481 482 483 484 485

SJ SJ SJ SJ SJ SJ

Zalau Jibou Cehul Silvaniei Com. Sarmasag Simleu Silvaniei Zalau

Suc.jud. Ag Ag Ag Ag Ag

Salaj Jibou Cehu Silvaniei Sarmasag Simleul Silvaniei Silvania

450016 455200 455100 457330 455300 450082

0784 211 474 0732 450 508

0724 299 206

278

Nr.crt. 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516

Judet SJ SJ SJ SM SM SM SM SM SM SM SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV TL TL TL TL TL TL TM TM TM

Oras Zalau Com. Crasna Zalau Satu Mare Negresti Oas Carei Satu Mare Satu Mare Tasnad Satu Mare Suceava Campulung Moldovenesc Falticeni Radauti Vatra Dornei Siret Gura Humorului Suceava Suceava Suceava Com. Frasin Radauti Tulcea Macin Sulina Babadag Tulcea Tulcea Timisoara Lugoj Faget

Suc/Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Suc Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Suc Suc Suc Ag Suc Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Ag

Denumire unitate retail Dumbrava Crasna Porolissum Satu Mare Negresti Oas Carei Horea Crisan Tasnad Unio Suceava Campulung Moldovenesc Falticeni Radauti Vatra Dornei Siret Gura Humorului Curtea Domneasca Obcini Burdujeni Frasin Putna Tulcea Macin Sulina Babadag Panait Cerna Grigore Moisil Timis Lugoj Faget

Adresa unitate retail Zalau, Str. Dumbrava nr. 64, Bl.D 25, Ap.17/a, parter Com. Crasna nr. 15 Zalau, B-dul Mihai Viteazul, Bl. Lira Cristal, Sc. D, ap. 33/1, parter Satu Mare, Piata 25 Octombrie, Bl.T4-T6 Negresti Oas, Str. Victoriei nr. 134 Carei, Str .Dr.Stefan Vonhaz nr. 2 Satu Mare, Str. Horea nr. 8-10 Satu Mare, Str. Drum Carei nr.22, Bl. CM1, parter Tasnad, Str. Lacramioarelor nr. 4 Satu Mare, B-dul Lucian Blaga, Bl. UU 28- 30, parter Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 31 Campulung Moldovenesc, Calea Transilvaniei nr. 6 Falticeni, Str. Sucevei Radauti, Str. Unirii nr. 65 Vatra Dornei, Str. M.Eminescu nr. 35 Siret, Str. Sucevei nr. 2, parter Gura Humorului, Str. Republicii nr. 19, Bl. T 850, parter Suceava, Str. Dimitrie Onciu nr. 2 Suceava, Calea Obcinilor nr. 13, Bl.T 47, parter Suceava, Calea Unirii nr. 39, Bl. 92, Sc.G, parter Com. Frasin, Str. Principala nr. 313 Radauti, Str. Putnei nr. 21, parter Tulcea, Str. Toamnei nr. 2 Macin, Str. 1 Decembrie nr. 10, Bl. 17 Sulina, Str.a II a nr. 274 Babadag, Str.Republicii nr.88, parter Tulcea, Str. Isaccei nr. 1, Bl. M1, parter Tulcea, Str. Frasinului nr. 2, Bl. 2, parter Timisoara, Calea Aradului nr. 11 Lugoj, Str. Cuza Voda nr. 4 Faget, Calea Lugojului nr. 15

Cod postal 450112 457085 450099 440006 445200 445100 440004 440157 445300 440271 720003 725100 725200 725400 725700 725500 725300 720001 720262 720156 727245 725400 820127 825300 825400 825100 820164 820187 300088 305500 305300

Telefon unitate 0785 247 677 0784 211 473

0724 299 231

0724 299 259 0732 450 511

0724 299 263 0731 680 328 0726 123 499 0724 234 603

0723 639 920 0732 450 558

0724 550 029 0724 589 206

0785 246 353

0734 200 411 0784 211 621

0784 211 618 0785 245 517

0730 044 289 0731 808 509 0785 245 289

279

Nr.crt. 517 518

Judet TM TM

Oras Jimbolia Sannicolau Mare

Suc/Ag Ag Ag

Denumire unitate retail Jimbolia Sannicolau Mare

Adresa unitate retail Jimbolia, Str. Republicii nr. 12-14 Sannicolau Mare, Str. Republicii nr. 4 Timisoara, Str.Coriolan Brediceanu nr.10/B, City Business Centre CBC Piata 700, cladirea 2(B), parter, incaperea B.1.2., jud. Timis Timisoara, Calea Sagului nr. 70, Sc. A, parter Timisoara, Str.16 Decembrie 1989, nr.8, parter Timisoara, Str.Babes Vincentiu nr.1, (Str. Piatra Craiului nr.1), parter Lugoj, Str. 20 Decembrie 1989 nr. 36, parter Timisoara, Str. Iuliu Maniu nr. 2, parter Timisoara, Str.Calea Buziasului Bl. A 1 b, parter Timisoara, Calea Martirilor nr. 60, parter Timisoara, Str. Simion Barnutiu Bl. 54, Sc. B, parter Timisoara, Str. Demetriade nr. 1 (Iulius Mall) Timisoara, Calea Bogdanestilor nr. 39, parter Timisoara Str. Sf. Apostoli Petru si Pavel, Bl. A 42, parter Timisoara, Str. Lidia nr. 53, parter (Spatiul Comercial 2) Timisoara, Calea Aradului, nr.40, Sc.A+B, parter Timisoara, Str.Gheorghe Lazar nr.42, parter (spatiu comercial nr1-confectii tricotaje) Alexandria, Str. Dunarii nr. 137 Turnu Magurele, Str.Gen. David Praporgescu Bl. G6, parter Rosiori de Vede, Str. Rahovei nr. 106 Videle, Sos. Giurgiului nr. 24 Zimnicea, B-dul Mihai Viteazu nr. XVIII B, Sc. B si C, parter Alexandria, Str. Dunarii, Bl. M 3, Sc. B, parter Alexandria, Str. Constantin Brancoveanu nr. 50, Bl. UJCC Rm.Valcea, Str. Gen. Magheru nr. 20 Dragasani, Str. Decebal nr. 2, Bl. G Horezu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 83, Bl. R2, parter Rm.Valcea, Str. Luceafarului nr. 10, Bl. A 16, parter

Cod postal 305400 305600

Telefon unitate 0724 255 966 0734 200 413

519

TM

Timisoara

Suc

Piata 700 Timisoara (fosta Bastion)

300011

0732 450 612

520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532

TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM

Timisoara Timisoara Timisoara Lugoj Timisoara Timisoara Timisoara Timisoara Timisoara Timisoara Timisoara Timisoara Timisoara

Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Calea Sagului Piata Maria Piata Operei Cetatea Veche Budai Deleanu Calea Buziasului Giroc Calea Lugojului Demetriade Calea Bogdanestilor Piata Noua Lidia Piata Verde

300515 300173 300005 305500 300188 300714 300719 300303 300088 300015 300269 300728 300282

0734 668 601

0732 450 515 0724 255 965

0731 066 812

0732 450 487

0731 066 829

533

TM

Timisoara

Ag

Gheorghe Lazar

300334

0760 689 331

534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544

TR TR TR TR TR TR TR VL VL VL VL

Alexandria Turnu Magurele Rosiorii de Vede Videle Zimnicea Alexandria Alexandria Rm. Valcea Dragasani Horezu Rm. Valcea

Suc.jud. Suc Suc Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Ag Ag

Teleorman Turnu Magurele Rosiorii de Vede Videle Zimnicea Dr. Stanca Vedea Valcea Dragasani Horezu Ostroveni

140038 145200 145100 145300 145400 140004 140064 240300 245700 245800 240070

0724 234 605 0724 234 600

0724 234 605 0724 234 606 0727 277 214 0723 399 684 0724 220 261 0725 139 182 0733 106 062

280

Nr.crt. 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561

Judet VL VL VL VL VN VN VN VN VN VN VN VS VS VS VS VS VS

Oras Rm. Vilcea Rm. Vilcea CalimanestiCaciulata Rm. Vilcea Focsani Adjud Odobesti Focsani Focsani Focsani Focsani Vaslui Barlad Negresti Husi Vaslui Barlad

Suc/Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Ag Ag Ag Ag Ag Ag Suc.jud. Suc Ag Suc Ag Ag

Denumire unitate retail Valcea Nord Alutus Calimanesti Caciulata Valcea Centru (fosta River Plaza) Vrancea Adjud Odobesti Piata Moldovei Milcov Carpati Big Centru Vaslui Barlad Negresti Husi 13 Decembrie Dragos Voda

Adresa unitate retail Rm. Valcea, Str. Calea lui Traian nr. 156-158 Rm. Valcea, Str. Mihai Eminescu nr. 39 Calimanesti-Caciulata, Calea lui Traian nr. 790-792 Rm. Valcea, Splaiul Independentei nr.1, Bloc 1, parter Focsani, Str. Fundatura Cuza Voda nr. 1 Adjud, Str. Vasile Alecsandri nr. 9 Odobesti, Str. Stefan cel Mare nr. 33 Focsani, Piata Independentei nr. 1, Bl. 9, parter Focsani, B-dul. Bucuresti nr. 27, Bl. L1 - L2, parter Focsani, Str. Brailei nr. 42, parter Focsani, Str. Brailei nr. 2 Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 53 Barlad, Str. Republicii nr. 252 Negresti, Str. Unirii nr. 1 B Husi, Str. Al.I.Cuza nr. 3 Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 1, Bl. 434, Sc. A, parter Barlad, Str. Republicii nr. 85, Bl. B/5, Sc. A, parter Vaslui, Str. Traian Bl. 234, Sc. A, parter

Cod postal 240227 240022 245600 240166 620035 625100 625300 620015 620144 620122 620161 730171 731058 735200 735100 731005 731062

Telefon unitate 0723 113 137

0734 800 958

0723 639 826 0728 133 725 0727 789 764 0731 599 301 0722 333 209 0785 247 452 0726 167 450 0730 199 156

0749 166 948

562

VS

Vaslui

Ag

Podul Inalt

730188

281

ANEXA 2 DESCRIEREA BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATEA EMITENTULUI

Platforma Berceni Descriere Proprietatea Berceni este formata din trei loturi de teren avand o suprafata totala de 106.634,70 m.p. si 10 constructii ridicate pe acestea, situate in comuna Berceni, satul Corlatesti, judetul Prahova, lot 28, parcela Cc270, descrise dupa cum urmeaza: Primul lot are o suprafata de 9.569 m.p. si o constructie: Constructie cu suprafata utila totala de 9.423 m.p. si suprafata desfasurata totala de 9.641, metalica, fundatie beton, an constructie 2011-2012, fara certificat de performanta energetica, fara lift, separat in trei unitati individuale dupa cum urmeaza : Unitate individuala nr. 1: parter si etaj, avand suprafata construita de 3.869 m.p. si suprafata utila de 3824,51 m.p; Unitate individuala nr. 2: parter, avand suprafata construita de 3.799 m.p. si suprafata utila de 3739,75 m.p; Unitate individuala nr. 3: parter, avand suprafata construita de 1.901 m.p. si suprafata utila de 1860,72 m.p. 21571- C1-U1 21571- C1-U2 21571-C1-U3 21571- C1-U1 21571- C1-U2 21571-C1-U3 Carte Funciara Numar cadastral Titlu de proprietate Contractul de vanzarecumparare nr. 439 /15 februarie 2007 incheiat cu societatea Rovit S.A.

Mai jos, o descriere detaliata a celor trei loturi de teren

21571 Berceni

21571

Constructiile Unitate individuala nr. 2 si Unitate individuala nr. 3, avand numere cadastrale 21571 - C1 -U2 si, respectiv, 21571 - C1 - U3, au fost vanduta catre S.C. Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. si sunt, in prezent, utilizate de Emitent conform contractului de leasing financiar imobiliar nr. 30041785/07/06/2013.

282

Descriere Cel de-al doilea lot are o suprafata de 41.227 m.p. si 6 constructii: C2 - Anexa - centrala termoelectrica ; C9 Turn de productie, avand o suprafata construita de 929 m.p. si o suprafata construita desfasurata de 2.976,16 m.p..; C10 Hala avand o suprafata construita de 4.185 m.p. si o suprafata construita desfasurata de 4.420,89 m.p. C11 Pod bascula avand o suprafata construita de 192 m.p. si o suprafata construita desfasurata de 192 m.p. C12 Statie de purificare avand o suprafata construita de 295 m.p. o suprafata construita desfasurata de 295 m.p. si C13 Platforma de beton avand o suprafata construita de 16.085 m.p. si o o suprafata construita desfasurata de 16.085 m.p.

Carte Funciara 21577 Berceni

Numar cadastral 21577

Titlu de proprietate

Cel de-al treilea lot are o suprafata de 49.198 m.p., fara constructii Al patrulea lot are o suprafata de 6.641 m.p. si 3 constructii: C1 Cladire administrative, avand o suprafata construita de 558 m.p. si o suprafata construita desfasurata de 1.685,65 m.p.; C2 Unitate de gestionare a aperi, avand o suprafata construita de 161 m.p. si o suprafata construita desfasurata de 161 m.p. si C3 Platforma de beton avand o suprafata construita de 2.828 m.p. si o suprafata construita desfasurata de 2.828 m.p.

21578 Berceni 20903 Berceni

21578 20903

283

Platforma Cordun Descriere Teren curti-constructii/agricol avand o suprafata de 39.273 m.p. situat in comuna Cordun, judetul Neamt, lotul 44, parcela 247 si constructia edificata pe acesta, teren dezmembrat in urmatoarele loturi: Teren curti-constructii avand o suprafata de 23.397 m.p. situat in comuna Cordun, judetul Neamt, lotul 44, parcela 247 si constructia edificata pe acesta: Fabrica de mortare uscate, birouri, construita in 2013, fara sa detina lift si fara certificat de performanta energetica, avand parter (hol asteptare, sas, vestiar femei, vestiar barbati, baie, birou facturare, sala asteptare, depozit vopsele, depozit mortare, lift, casa scarii, camera ambalare mortare, camera ambalare pungi, tablou electric, camera generator, camera compresor si etaj (4 birouri, 5 case ale scarii, grup sanitar, doua camere filtre, camera electrice, camera control, 3 platforme, laborator, camera intretinere, hol, baie, camera server), avand o suprafata construita de 3.884 m.p. Carte Funciara Numar cadastral Titlu de proprietate Contractul de vanzarecumparare nr. 3723 / 3 noiembrie 2011 incheiat cu comuna Cordun 53074 Cordun 53074

Teren agricol avand o suprafata de 15.876 m.p. situat in comuna Cordun, judetul Neamt, lotul 44, parcela 247

53075 Cordun

53075

Proprietatea Sacadat Descriere Carte Funciara Numar topografic


(masuratori cadastrale nefectuate)

Titlu de proprietate

Proprietatea este formata din: Un lot de teren in coproprietate avand suprafata de 752/1.003 m.p.

1510 Sacadat

2079/4 2080/1

Contractul de vanzarecumparare nr. 4058 / 28 octombrie 1999 incheiat cu societatea Vegani S.A. si

284

Un lot de teren avand suprafata de 4.473 m.p. Constructii ridicate pe cele doua loturi mentionate mai sus, situate in comuna Sacadat, judetul Bihor, lot 44, parcela 247A, dupa cum urmeaza: (i) un pod-bascula si (ii) un grajd;

decizia civila definitiva si irevocabila nr. 1239/2009-R, pronuntata de Curtea de Apel Oradea in dosarul nr. 3934/271/2008.

Platforma Oradea Descriere Teren avand suprafata de 9.483 m.p. (9.527 m.p. din masuratori) si 6 constructii ridicate pe acesta, situat in Oradea, judetul Bihor. Cu privire la constructii, ni s-a furnizat doar o descriere generala: C1 Constructie anexa; C2 - Constructie anexa; C3 Constructie industriala; C4 - Constructie industriala; C5 - Constructie industriala; si C6 - Constructie industriala. 152815 Oradea 3371/1 Contractul de vanzarecumparare nr. 966 / 2 iunie 2003, (rectificat pe data de 22 iulie 2003) incheiat cu societatea Chimprestor S.A. Carte Funciara 150729 Oradea Numar cadastral 150729 Titlu de proprietate Contractul de vanzarecumparare nr. 420 / 1 aprilie 2006, modificat prin actul aditional nr. 4321 / 14 august 2006 incheiat cu societatea Chimmprestor S.A.

Un lot de teren avand o suprafata de 326 m.p. si constructia ridicata pe acesta, situat in Oradea, judetul Bihor. Constructie: Depozit si birouri (Parter si mansarda).

Un lot de teren avand o suprafata de 577 m.p. si constructia ridicata pe acesta, situat in Oradea, judetul Bihor. Constructie:

150366 Oradea

3371/2

285

Birouri (Parter si etajul intai), avand o suprafata construita de 240 m.p. 150401 Oradea 150401 (fost 3371/3)

Un lot de teren avand o suprafata de 301 m.p. si constructia ridicata pe acesta, situat in Oradea, judetul Bihor. Constructie: Cantar auto, avand o suprafata construita de 54 m.p.

Un lot de teren avand o suprafata de 3.630 m.p.din acte si 3632 m.p. din masuratori si constructiile ridicate pe acesta, situat in Oradea, judetul Bihor. Constructii: Statie de mortare uscate, avand o suprafata construita de 559 m.p. Hala industriala metalica, avand o suprafata construita de 217 m.p. Hala metalica, avand o suprafata construita de 529 m.p. Atelier, avand o suprafata construita de 46 m.p.

150450 Oradea

150450 (fost 3370)

Un lot de teren avand o suprafata de 1,746 m.p. fara constructii ridicate pe acesta situat in Oradea, judetul Bihor si constructia ridicata pe acesta, respectiv: Fabrica de polistiren, regim de inaltime parter, amenajata din beton si elemente prefabricate din beton, edificata in 2013, cu o suprafata construita de 1.599 m.p.

150689 Oradea

150689 (fost 3371/4)

Un lot de teren avand o suprafata de 3.272 m.p. situat in Oradea, Str. Uzinelor, judetul Bihor. Constructii: Parcare

11155 Oradea

5711

Contractul de vanzarecumparare nr. 219 / 21 februarie 2007 incheiat cu Primaria Oradea

286

Un lot de teren avand o suprafata de 2.313 m.p, fara constructii, situat in Oradea, Str. Uzinelor nr. 3, judetul Bihor.

176914 Oradea

176914

Contractul de vanzarecumparare nr. 2594/27 noiembrie 2011 incheiat cu societatea Chimprestor S.A.

Apartament Ploiesti Descriere Proprietatea este formata din: Apartament avand o suprafata construita de 113 m.p., avand trei camere, hol, bucatarie, debara, toaleta, WC, dressing, hol de intrare, logie si Loc de parcare nr. 10 avand o surpafata de 12 m.p. Carte Funciara 120150-C1-U48 Ploiesti Numar cadastral 120150-C1-U48 Titlu de proprietate Contractul de vanzarecumparare nr. 2710/7 septembrie 2011, incheiat cu societatea Eurocastel S.R.L

120150-C1-U58 Ploiesti

120150-C1-U58

Proprietatea este situata in Ploiesti, Str. Anton Pann nr. 4, etajul intai, judetul Prahova.

287