Sunteți pe pagina 1din 17

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Scurt istoric
In anul 1995, desi nu exista cadru legislativ, in judetul Vrancea a luat fiinta una dintre primele 6 structuri organizatorice din Romania care au preluat problematica protectiei copilului si familiei . Prin organizarea si experienta acumulata, judetul Vrancea a fost pionier in propuneri de acte normative si a aduce celor existente imbunatatiri care sa armonizeze cu realitatile sociale ale Romaniei. Astfel, in data de 27 martie 1996 a luat fiinta institutia publica de interes judetean, destinata protectiei familiei si copilului, CENTRUL DE SPRIJIN FAMILIAL SI OCROTIRE A COPILULUI VRANCEA, atat cu finantari de la bugetul Consiliului Judetean, cat si extrabugetare, donatii si sponsorizari. (Hotararea C.J.Vrancea nr. 3 / 1996)

Baza de lansare a aparitiei acestei institutii n teritoriul judetului Vrancea a fost constituita prin semnarea unei Conventii de Colaborare n data de 04.11.1995 intre Consiliul Judetean Vrancea si Organizatia Nonguvernamentala Pentru Copiii Nostri, finantata de The Romanian Orphanage Trust cu sediul n Marea Britanie

Inca de la infiintare, Organizatia Pentru Copiii Nostri a asigurat perfectionarea profesionala a asistentilor sociali cu specialisti din Marea Britanie. Deoarece problematica ocrotirii copilului nu poate fi despartita de dificultatile sociale ale adultilor, s-a impus extinderea categoriilor de beneficiari ai programului de asistenta sociala, incluzand persoane de varsta a treia, persoane cu handicap si boli cronice. Astfel, in 1997 s-a reorganizat institutia prin implementarea Programului pilot PHARE-SESAM Dezvoltarea Serviciilor Comunitare Acest program a fost implementat experimental n judetul Vrancea, iar rezultatele inregistrate au constituit MODELUL NATIONAL DE REFORMA adoptat de catre GUVERNUL ROMANIEI pentru crearea de servicii publice de protectie a drepturilor copilului aflat n dificultate la nivelul fiecarui judet al tarii noastre. In octombrie 1996, odata cu preluarea Centrului de Primire a Minorilor Vrancea, Centrul de Sprijin Familial si Ocrotire a Copilului Vrancea se reorganizeaza si isi schimba denumirea in SERVICIUL SOCIAL JUDETEAN VRANCEA. (Hotararea C.J. Vrancea nr. 35 / 1996)

Consiliul Judetean Vrancea si Serviciul Social Judetean Vrancea au oferit baza informationala si servicii de consultanta specialistilor din intreaga tara prin organizare de seminarii profesioniste cu reprezentanti ai tuturor judetelor tarii. Inca din 1997, Serviciul Social Judetean Vrancea a format primii asistenti maternali profesionisti din Romania, astfel incat la inceputul anului 1997 s-au realizat primele 13 plasamente la asistenti maternali. Reteaua de asistenti maternali este functionala din februarie 1997 fiind prima retea de asistenti maternali profesionisti din tara. Noile reglementari n domeniul protectiei drepturilor copilului Hotararea de Guvern nr.205/1997, art.3,4 si 5 si Ordonanta de Urgenta nr.25 si 26 din 16.07.1997, s-a modificat Regulamentul de Organizare si Functionare al Serviciului Social Judetean Vrancea prin preluarea Leaganelor de Copii si Caselor de Copii de la Inspectoratul Scolar. Conform O.U.G. 192/1999 si a H.G.R. 261/2000, au fost preluate si unitatile de tip rezidential ce apartineau de Ministerul Educatiei, cat si sectiile de spital ale Ministerului Sanatatii cu profil de recuperare distrofici si cei bolnavi HIV/SIDA, cu un numar total de 516 copii. In aceasta perioada Organigrama Serviciului Social Judetean Vrancea a fost modificata prin Hot. Consiliului Judetean Vrancea iar de la un numar de 24 angajati s-a ajuns la un numar total de 743 de angajati.

Formarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea


Direcia General este nfiinat prin Hotrrea Consiliului Judeean Vrancea nr. 115 din 23.12.2004 prin unirea Serviciului Public de Asisten Social cu Direcia General pentru Protecia Drepturilor Copilului Vrancea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului are rolul de a asigura la nivelul ntregului jude aplicarea politicilor, msurilor i strategiilor de asisten social n domeniul proteciei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vrstnice, persoanelor cu handicap, precum i a oricror persoane aflate n nevoie.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea acorda servicii sociale cu sau fara gazduire, in comunitate, la domiciliul beneficiarului, la asistent maternal profesionist, in unitati rezidentiale de tip familial (apartamente si casute), centre de zi, in centre de recuperare si reabilitare pentru persoane cu nevoi medicale speciale, in centre scolare de educatie incluziva, in centre de ingrijire si asistenta, atelier protejat, centru de respiro, s.a.

Categorii de beneficiari
Persoane defavorizate, marginalizate, discriminate; Persoane varstnice si victimile violentei domestice, agresorii; Persoane singure si familii aflate in dificultate; Adulti si copii cu dizabilitati; Copii abuzati, neglijati, exploatati sau supusi oricaror altor forme de abuz, cu risc de abandon; Copii in risc de separare de familie; Copii separati temporar sau definitiv de familie.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea, in temeiul prevederilor Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, are de asemenea responsabilitti, n special n cazurile de abuz; neglijare sau exploatare, in privinta copiilor lipsiti temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sau a celor care, in vederea protejarii intereselor lor, nu pot fi lasati in grija parintilor, se instituie masura plasamentului ca masura de protectie speciala.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea, in temeiul prevederilor Legii nr. 448 / 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, are de asemenea responsabilitti n acordarea de servicii sociale imbunatatite in sistem rezidential, familial cat si in incadrarea in grade de handicap si acordarea de drepturi banesti.

CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA


COMISIA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI COLEGIUL DIRECTOR COMISIA DE EXPERTIZA MEDICALA A PERSOANELOR CU HANDICAP ADULTE SERVICIUL RESURSE UMANE - SALARIZARE 21 - 4 - 17 SERVICIUL STRATEGII, COORDONARE INTEGRARE EUROPEANA SI RELATII CU ONG 22 - 8 - 14 BIROU SECRETARIAT, REGIS- TRATURA, ARHIVA 13 - 1 - 12 DIRECTOR

Birou selectionare si pregatire continua-protectia muncii 6-1-5 Birou Salarizare 8 - 1 - 7 Birou managementul resurselor umane 6-1-5 Birou zonal de asistenta sociala Adjud-Tanasoaia Birou zonal de asistenta sociala Panciu-Soveja Birou zonal de asistenta sociala Valea Sarii Birou zonal de asistenta sociala Maicanesti Birou zonal de asistenta sociala Dumitresti Birou zonal de asistenta sociala Dumbraveni Birou zonal de asistenta sociala Odobesti-Andreiasu SERVICIUL JURIDIC SI EVALUARE SERVICII BENEFICIARI 13 - 3 - 2 SERVICIUL INFORMATICA SI MANAGEMENTUL INFORMA- TIILOR 23 - 3 - 20 COMPARTIMENT AUDIT INTERN 2

DIRECTOR GENERAL

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT COORDONATOR

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT COORDONATOR

DIRECTIA ECONOMICA SI ADMINISTRATIVA 96,5 - 8 - 88,5

DIRECTIA PT. PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTUILOR COPILULUI * 661 - 21 640

DIRECTIA PT. PROTECTIA PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP SAU AFLATE IN NEVOIE ** 317,5 - 19 - 298,5

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICOSOCIALA ODOBESTI 29 - 4 - 25

COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA 2 SERVICIUL FINANCIARCONTABIL 47,5 - 4 - 43,5 BIROU REPARATII SI INTRETINERE 8-1-7 BIROU AUTO 11 - 1 - 10 BIROU ADMINISTRATIVGOSPODARIRE ODOBESTI 30 - 1 - 29

Birou juridic
Birou calitate servicii Birou informatica Birou managementul informatiilor

COMPARTIMENT ASISTENTA MEDICALA 17 - 2 - 15 COMP. CONTABILITATEADMINISTRATIV 9-1-8

Birou financiar-contabil 17 - 1 - 16

Birou buget, executie bugetara si achizitii publice 9 1-8

Birou evidenta si adimi- nistrarea patrimoniului, aprovizionare, PSI 18,5 - 1 - 17,5

Compartiment managementul informa- tiilor in activitatea de protectie a persoanelor cu handicap

Organigrama DGASPC Vrancea

Compartiment managementul informa- tiilor in activitatea de protectie a copilulu

Compartiment managementul informa- tiilor in activitatea antisaracie si incluziune sociala

COMPARTIMENT RELATII CU MASS-MEDIA 1

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului Vrancea este partener cheie pentru Consiliile Locale in satisfacerea nevoilor copiilor si familiilor acestora si a persoanelor adulte cu handicap.

Atributiile Consiliului Comunitar Consultativ

Informarea cu privire la drepturile si obligatiile persoanelor aflate in dificultate; Identificarea de nevoi sociale individuale, familiale sau de grup precum si resurselor acestora; Analiza cazurilor individuale; Recomandari de solutionare a cazurilor individuale; Medierea conflictelor intrafamiliale; Sprijin in vederea mentinerii in comunitate a persoanei aflata in dificultate;

Prevenirea sai limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excludere sociala; Activitati de stangere de fonduri;

Recomandari adresate primarului sau consiliului local pentru ameliorarea situatiei sociale caracteristice comunitatii( familii vulnerabile, batrani, comportamente violente care genereaza stari conflictuale la nivelul comunitatii, persoane de varsta a treia fara suport material si moral)

BIROURILE ZONALE
Abordarea zonala a activitatii de asistenta sociala, mai ales in domeniul colaborarii acesteia si a prestarii serviciilor sociale primare, constituie o constanta a activitatii D.G.A.S.P.C. Vrancea Birourile zonale coordoneaza si spijina activitatea autoritatii administratiei publice locale in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului. Aceste birouri se completeaza cu referentii/asistentii sociali de la comunele din zona care sunt coordonati metodologic de biroul zonal, iar administrativ- financiar fac parte din aparatul propriu al consiliilor locale.

Principalele atributii ale Birourilor Zonale:

Coordonarea metodologica a Serviciilor Publice Locale de Asistenta Sociala; Evaluarea initiala a nevoii de asistenta si interventie sociala; Planificarea serviciilor; Coordonarea activitatatii de identificare furnizori servicii;

Coordonarea activitatii de identificare persoane/familii care pot oferi ingrijire unui copil separat de familia sa; Consilierea / informarea familiilor cu privire la drepturile si obligatiile acestora;

Sensibilizarea comunitatii in vederea suportului familiilor aflate in situatii de risc;

Realizarea si sprijinirea activitatii de prevenire a separarii copilului de familie; Asigurarea relationarii cu autoritatile si institutiile publice cu atributii in domeniul asistentei sociale; Mobilizarea resurselor comunitare.

www.asistentasocialavn.ro

dgaspcvn@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și