Sunteți pe pagina 1din 5

Relatiile familiale

SOCIOLOGIE RELATIILE FAMILIALE

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Sociologie Psihologie Specializarea: Psihologie Anul universitar: 2013/201 For!a de "nv#$#!%nt: &F Anul de studiu: &

Relatiile familiale

Plecand de la eti!ologia ter!enului familie, care isi are originea in li!'a latina si provine de la ( famulus sclav de casa, pute! sa o'serva! ca intelesul cuvantului s)a schi!'at in decursul ti!pului* &n trecut +a!ilia era proprietatea 'ar'atului , pater +a!ilias-. ca sotia.copiii. sclavii. sclavii eli'erai i tot avutul. ne+iind de +apt "ntre ei relaii +a!iliare ci era considerat# o proprietate su'ordonat#. ast+el tat#l ne+iind nu!it pater ci genito Astazi. in zilele noastre. cu! pute! de+inii familia? /e este familia0 1a aceasta intre'are se poate raspunde din !ai !ulte puncte de vedere. dar din perspectiva sociologica. familia insea!na un grup social in care !e!'rii +a!iliei sunt inruditi intre ei prin legaturi de sange sau prin casatorie* 2e!'rii acestui grup social i!partasesc senti!ente. aspiratii si valori co!une. sunt legati prin anu!ite relatii natural 'iologice. psihologice. !orale si 3uridice si care raspund unul pentru altul in +ata societatii* Fa!ilia a +ost conceputa ca +or!a de co!unitate u!ana si este poate cea !ai trainica si !ai raspandita +or!a de co!unitate dintre ele* 4rice individ poate raspunde la intre'area ce este +a!ilia. pentru ca el insusi a venit in contact cu o +a!ilie. +ie +a!ilia in care s)a nascut. +ie +a!ilia care si)a +or!at)o de)a lungul vietii sau +a!iliile din co!unitatea in care traieste* Fiind conceputa ca o +or!a de co!unitate u!ana. +a!ilia ocupa un loc aparte ca structura sociala de)a lungul istoriei. ea +iind prezenta in toate etapele de dezvoltare sociala* Fiind un +eno!en social. +a!ilia s)a dezvoltat o data cu dezvoltarea societatii si s)a !odi+icat in acelasi ti!p de)a lungul istoriei* 5in perspectiva 3uridica. +a!ilia este un grup de persone intre care s)a instituit un set de o'ligatii si drepturi care sunt regle!entate prin legi si acte nor!ative* Aceste acte nor!ative apar in ur!a incheierii unei casatorii. dupa nasterea unui copil pentru sta'ilirea paternitatii. !odul de trans!itere a !ostenirii. etc* 5in punct de vedere 3uridic. cuplul consenual nu este o +a!ilie. deoarece partenerii nu au conse!nat o casatorie* Alt e6e!plu ar +ii ca din punct de vedere 3uridic. un cuplu separate pintr)un divort nu !ai este o +a!ilie. dar in ur!a acestui divort daca e6ista copii. totusi vor avea loc raporturi 3uridice privind copiii* 5in aceste perspective. o'serva! ca cea sociologica sic ea 3uridical se co!pleteaza reciproc* 5upa prezentarea celor doua perspective. cea sociologica si cea 3uridica. pute! concluziona ca in societatea de astazi. perspectiva sociologica a +a!iliei este !ult !ai larg raspandita si intalnita*
2

Relatiile familiale

&n li!'a3ul co!un. ter!enul familie este caracteristic atat pentru +a!ilia in care s)a nascut si crescut. cat si pentru propria +a!ilie care s)a +or!at in ur!a unei casatorii* 5ar. tot odata. de)a lungul istoriei. ter!inologia cuvantului s)a schi!'at. a do'andit o conceptie. noua. !ai larga. pentru a putea descrie si caracteriza toate +or!ele de ( +a!ilie7 intalnite in present* Ast+el intalni! nu!eroase tipuri de +a!ilii/ !ena3uri care sunt !ai des sau !ai putin intalnite in +unctie de zona. regiunea din care +ace parte* Schi!'arile in !odelele +a!iliale au dus la incadrarea ( +a!iliei7 su' di+erite +or!e de convietuire. !ena3uri. printer care cele !ai practicate sunt ur!atoarele: !ena3ul +or!at dintr)o singura persoana. +ie 'ar'at +ie +e!eie. care a decis pentru celi'atul de+initiv !ena3ul +or!at dintr)o singura persoana in ur!a unui divort sau prin decesul partenerului care au decis sa nu se recasatoreasca !ena3ul +or!ata dintre un 'ar'at si o +a!ilia care doar locuiesc i!preuna. convietuiesc necasatoriti si +ara copii !ena3urile ne+a!iliale +or!ate din persone intre care nu se sta'ilesc relatii se6uale. acestia pot +i nu!ai din 'ar'ate. nu!ai din +e!ei. din 'ar'ate si +e!ei !ena3ul +or!at dintr)un singur parinte si unul sau !ai !ulti copii +a!ilii nucleare propriu) zise +or!ata din sot si sotie uniti prin casatorie legala si copii !inori +a!ilii cu trei sau patru generatii. care include sotul. sotia. copiii acestora si un parinte al unia dintre soti. !odel !ai des intalnit in zonele ssudice ale 8uropei si in unele zone rurale din vestul si estul 8uropei

Potrivit /odului +a!iliei. notiunea de +a!ilie dese!neaza +ie pe soti. +ie pe acestia si pe copiii lor !inori. +ie pe toti cei care se regasesc in relatii de +a!ilie. care izvorasc din casatorie. rudenie. adoptie sau relatii assi!ilate din unele puncte de vedere cu relatiile de +a!ilie*
3

Relatiile familiale
4 data dese!nata. de+inita si caracterizata. in cadrul +a!iliei o'serva! ca se +or!eaza relatii intre !e!'rii +a!iliei si cele !ai i!portante de a!intit sunt ur!atoarele: 9elatiile dintre soti , parteneri- care sunt regle!entate in ur!a unei casatorii sau prin consens 9elatii dintre parinti si copii , dintre ascendenti si descendenti9elatii dintre descendenti , dintre copiii aceluiasi cuplu9elatiile de rudenie dintre !e!'rii cuplului +a!ilial si alte personae

Pe 'aza relatiilor +a!iliale care se +or!eaza in cadrul unei +a!ilii. intervine si notiunea de rol si statut social* Fiecare !e!'ru se raporteaza unul la altul si indeplineste un rol* Plecand de la relatiile sus !entionate. in cadrul unei +a!ilii se intalnesc ur!atoarele statusuri si roluri: sot. sotie. tata. !a!a. copil. +rate. sora. 'unic. 'unica. socri. cu!nati* 5iscutandu)le pe rand. din punct de vedere al relatiilor +a!iliale. rolul sotului , tatalui- se poate de+inii prin !odul de e6ercitare al autoritatii in doua trasaturi: +ie cu un rol egal in +a!ilie in raport cu sotia , !a!a- ori +ie ca principalul detinator de autoritate daca acest statut i)a +ost con+erit de puterea sa econo!ica !ai !are in raport cu sotia si de dependenta econo!ica si sociala a copiilor +ata de parinti* Aceasta pozitie a 'ar'atului ( capul +a!iliei7 este acceptata prin traditie si in regle!entarile !ai vechi. 'ar'atul decidea in privinta !odului de organizare a gospodarieie. a diviziunii rolurilor in cadrul +a!iliei. a casatoriei copiilor. a relatiilor +a!iliei cu e6teriorul* Sotul , tatal- poate +i +oarte tandru. cal!. un adevarat a3utor in relatiile cu sotia si cu copii. dar si autoritar. nei!plicandu)se in cadrul +a!iliei. lasand toate atri'utiile +a!ilial pe 'aza sotiei* Se poate o'serva ca o data casatoriti. partenerii vor e6ercita in noua lor +a!ilie rolurile pe care le)au vazut e6ercitate de parinti in +a!iliile in care s)au nascut* :otusi. de)a lungul vietii. aceste e6periente din cadrul propriei +a!ilii. vor +i in+luentate si de e6perientele personale. sociale si toate i!preuna vor deter!ina rolul de sot , tata- in cadrul propriei +a!ilii* ;i'liogra+ie:<1= Andrei St#noiu. 2aria >oinea. Sociologia familiei. :ipogra+ia Universit#$ii ;ucure?ti. ;ucure?ti. 1@A3. p*1B Petru &lu$. Sociopsihologia i antropologia familiei. 8ditura Poliro!. &a?i. 200C. p*123
<2=

Relatiile familiale
<3= < = <C=

Petru &lu$. op. cit.. p*DD P* &lu$. op.cit.. p*1 0

&oan 2ih#ilescu. Familia n societile europene. 8ditura Universit#$ii ;ucure?ti. ;ucure?ti. 2001. p*21