Sunteți pe pagina 1din 9

Subiectul IV: Consideraii teoretice privind munca dirigintelui. Forme de organizare a activitilor educative a dirigintelui. 1.

Noiunea de form de organizare a activitii educative. 2. Tipuri de activitati i forme. 3. Conceperea i organizarea orelor de dirigenie: Definirea orei de dirigenie. O iectivele generale ale orei de dirigenie. O iectivele !pecifice ale orei de dirigenie. Coninutul orei de dirigenie. "trategiile pedagogie. #roiectarea orelor de dirigenie. "cenariul pedagogic al orei de cla!. $. %lte forme de organizare a activitii educative a dirigintelui: adunri de cla!& e'cur!ii& adunri de prini& (nt(lniri cu per!onaliti de vaz. Termeni cheie:o iective pedagogice& forme de organizare a activitii dirigintelui& or de dirigenie. Noiunea de form a activitiii educative. )ducaia ca i in!truirea e!te un proce! !trict determinat& concret& integru i diri*at. +ormele de educaie reprezint acea celul a proce!ului pedagogic& din care !e va con!titui ,e!tura- educaiei. +orma !ervete pentru e'primarea i organizarea coninutului interior al proce!ului educaional. #ornind de la ideea de!pre unitatea dialectic a coninutului i formei putem afirma c forma aciunii educative reprezint structura organizaional, aciunea pedagogic, activitatea, n cadrul creia se realizeaz obiectivele, coninutul i metodele procesului educaional concret. +ormele determin a!pectul organizaional: cine& unde& cum& c(nd i (n care condiii de!foar munca educativ concret cu di!cipolii. +orma ca component a proce!ului educaiei depinde de !copuri& coninut& metode i concomitent condiioneaz realizarea& (ntruc.iparea lor (ntr/o aciune concret. Din ace!t motiv formele educaiei !(nt foarte variate& purt(nd caracter creativ i fiind ade!ea individual irepeta ile. Totui tiina are menirea de a le cla!ifica& caracteriza. Tipuri i forme ale activitaii educaionale. +ormele activitii educative pot fi: 1. !imple 0ca act de (nr(urire !ituativ1 i comple'e 0care includ pe educai (n cele mai multiple relaii12

2. de !curt durat 0!pre e'emplu& ,Cinci minute de poezie-1 i de lung durat 0,3unar de amena*are a microraionului colii-12 3. de grup 0de la doi participani la mai muli2 colective 0cla!& !ecie& cerc12 $. cu caracter colar general i c.iar intercolar& interregional& repu lican 0 unoar& (n!uite i practicate de muli concur! repu lican de de!en& e!euri etc.12 4. tradiionale 0intrate (n practica colilor& apro ate& pedagogi1 i netradiionale 0ne!tandardizate1 e'cluz(nd a lonul& ela orate de ctre pedagogi i educai (n proce!ul activitii creative (n comun2 5. !pontan aprute 0!pre e'emplu& di!cuie pe marginea unei (ntre ri controver!ate& aciune de inefacere adre!at victimelor unor calamiti naturale etc.1 i !pecial organizate& planificate i (ntr/un mod deo!e it in!trumentate de ctre pedagog !au colectivul pedagogic. 6. regulate 0ora cla!ei& adunrile de prini& !eriile orelor de cla! cu un anumit generic& ma!a rotund etc.1 i epi!odice 0at(t calendarice c(t i !ituative& organizate de educator& conform o iectivelor educaionale 73. 8alen9ova:. Dup caracterul !arcinii educative prioritare formele de activitate educativ pot fi: 1. forme de diri*are i autodiri*are a vieii colare ; (ntruniri& careuri& mitinguri& conferine ale organelor de autoconducere etc.2 2. forme cu orientare preponderent cognitiv ; e'cur!ii& maruri turi!tice& fe!tivaluri& revi!te orale& informaii& !erate tematice& !tudiouri& lecii& e'poziii etc.2 3. forme di!tractive ; matinee i !erate& concur!uri etc. "ucce!ul aplicrii diferitor forme de munc educativ depinde de (nelegerea de ctre educator a po!i ilitilor a!cun!e ale ace!tora c(t i de organizarea optimal. )!te important de luat (n calcul faptul c aproape orice form de munc integreaz (n !ine influena prin cuv(nt& triri& !entimente& *oc& competiie& munc. #ornind de la acea!ta pot fi evideniate elementele o ligatorii ale tuturor formelor de lucru cu cei educai: informaia& tririle& aciunile. <nformaia e!te acel nou i important de!pre ce afl di!cipolii particip(nd (ntr/o activitate !au alta. Tririle& !entimentele pre!upun perceperea emoional a informaiei i a celor (nt(mplate& aprecierea& atitudinea. %ciunile includ activiti (n comun ale copiilor i adulilor& care influeneaz pozitiv a!upra celor educai. Ora clasei: forme de organizare a activitii educative Ora cla!ei e!te conceput in pu licaiile !avanilor drept forma principal de organizare a activitii educative e'tradidactice. )'i!t o diver!itate larg de definiii ale orei cla!ei: 1. Ora cla!ei ; una din cele mai r!pindite forme de organizare a activitii educative frontale 0N.<. =oldirev1.

2. Ora cla!ei ; activitate valoric orientat& !pecial organizat& care contri uie la formarea la elevi a unui !i!tem de atitudini fa de lumea incon*urtoare 0N.>ciur9ova1. 3. Ora cla!ei ; timpul de!tinat comunicrii dirigintelui cu di!cipolii !i& apelind la diferite procedee& mi*loace i modaliti de organizare a interaciunii 0). Titova1. $. Ora cla!ei ; e!te nu una din formele muncii educative& ci anume ora dirigintelui& oferindu/i pedagogului/educator po!i ilitatea de a g!i timp pentru comunicarea cu educaii i atri uindu/i influenei educative un caracter !i!tematic i regulat 03.8alen9ova1. 4. Ora cla!ei ; forma muncii educative& in cadrul creia elevii& !u conducerea pedagogului& !e includ intr/o activitate !pecial organizat& care favorizeaz formarea la ei a unui !i!tem de atitudini fa de lumea incon*urtoare 03.=ai orodova1. <n aza ace!tor i altor definiii pot fi evideniate tr!turile caracteri!tice ale orei de cla!:

form de activitate educativ e'tradidactic& creia& !pre deo!e ire de lecie& nu ii !unt caracteri!tice academi!mul i tipul povuitor de interaciune pedagogic2 form de organizare frontal a activtii educative cu copiii& cu toate c in pregtirea i promovarea orei cla!ei vor fi folo!ite atit forme de grup& cit i forme individuale de activitate educativ2

form fle'i il dup componena i !tructura interaciunii educative ceea ce nu in!eamn c toate contactele pedagogice ale dirigintelui cu colectivul de elevi al cla!ei pot fi definite ca or de cla!2

form de comunicare a dirigintelui i di!cipolului& rolul prioritar in organizarea creia ii revine pedagogului. aza caracteri!ticilor e!eniale indicate devine po!i il definiia generalizatoare a

<n

noiunii ,ora cla!ei?ora de dirigenie-: form flexibil de munc educativ frontal care reprezint o comunicare special organizat in afara timpului fixat pentru lecii de ctre diriginte, in ideea formrii colectivului clasei i dezvoltrii membrilor lui. +iind cuprin!a in planul de invatamant 0!aptamanal cate o ora1 ora de dirigentie permite a!igurarea continuitatii in realizarea unor o iective privitoare la educarea elevilor& la formarea per!onalitatii lor. %ce!te ore prezinta o !erie de particularitati:

au un pronuntat caracter formativ& indeplinind in primul rand o functie educativa2 !unt concepute !i realizate a!tfel incat !olicita in mare ma!ura e'perienta de viata a elevilor2 !e de!fa!oara in general intr/o atmo!fera de apropiere !ufletea!ca intre profe!ori !i elevi2

avand in vedere continutul

ogat !i fle'i il al orei de dirigentie& pregatirea

profe!orului !i a elevilor pre!upune folo!irea unor !ur!e foarte variate 0carti& revi!te& ziare& dictionare& enciclopedii& e'emple din viata cotidiana1. "pecialitii evideniaz ore de cla! tematice& determinate de planul muncii educative care in mod convenional pot fi grupate dup criteriul activitii preponderente a di!cipolilor 0cognitiv/raional& emoional/afectiv& !ocial/comunicativ& etico/valoric& iologico/vital1 i situaionale& care pre!upun !timularea& trezirea atitudinii fiecrui di!cipol fa de !ituaia de via& di!cutat la ora cla!ei i formarea unei poziii in concordan cu !copurile pedagogice. Temele ace!tor ore de cla! !int !ugerate de viaa elevilor 0,@elaiile noa!tre in cla!-2 ,<ntimplarea la di!cotec-2 ,<n o!ptria colar-2 ,Cum ! ne p!trm averea cla!ei-etc.1. )le pot fi !ugerate i de analiza informaiei colectate prin intermediul unor metode !peciale 0o !ervrii& anc.etrii& !ociometriei etc.1. #ractica colar !olicit de a!emenea rezolvarea unor intre ri ce in de organizarea lucrului in cla!& alegerea organelor de autoconducere& repartizarea o ligaiunilor& di!cutarea planului de activiti& informaiilor privitor la pregtirea lor etc. <n ace!te condiii ora cla!ei o ine in !emnificaia de adunare, indrumare a clasei. <n cadrul ei cuvintul forte revine autoconducerii& invrii democraiei& comunicrii& cooperrii& e'er!rii independenei& re!pon!a ilitii celor educai. #edagogul evolueaz in rolul de reprezentant al in!tituiei de !tat& cu atri uiile re!pective i concomitent ca mem ru al colectivului& !ta ilind relaii de parteneriat cu elevii !i. )ficiena orei de cla! depinde i de condiiile create in in!tituia educativ care ea !e de!foar. Noiunea ,condiii- include: raporturile umani!te in colectiv2 cultura organizaional a in!tituiei2 e!tetica& nivelul inalt al !trii !anitaro/igienice& tradiiile2 !ocio/culturali& de invmint i naturali. <n ceea ce prive!te pro lematica orelor educative acea!ta tre uie !a vizeze toate componentele 0o iectivele1 educatiei / educatia intelectuala& moral/civica& te.nologica !i orientarea profe!ionala& fizica !i igienico/!anitara& e!tetica. +iind o ferea!tra de!c.i!a !pre lumea reala& o modalitate de contact cu viata !ociala !u toate a!pectele !ale& in cadrul orei de dirigentie vor fi a ordate pro lemele legate de indu!trie !i agricultura& cultura !i arta& morala !i politica etc. <n cadrul orelor educative tre uie !a/!i ga!ea!ca loc !i temele legate de Anoile educatiiB. De a!emenea& pro lematica orelor educative va tre ui !a reflecte realitatile contemporane de la noi din tara& cuprinzand 0mai ale! din ciclul liceal1 dez ateri !i analize pe teme legate de: reformele !ociale& democratizarea vietii !ociale& modernizarea unor domenii de activitate 0circulatia in aza normativ/*uridic2 condiiile materiale2 implicarea in proce!ul de educaie a factorilor e'terni:

comun& ma!!/media& informatizarea1 com aterea imperfectiunilor de tot felul& perfectionarea relatiilor !ociale etc. <n legatura cu tematica orelor de dirigentie !e impun cateva precizari: orele de dirigentie cu un anumit continut realizeaza doar in mod predominant !i nu e'clu!iv un anumit o iectiv 0domeniile educative ma*ore1. %!tfel orele privind formarea atitudinii fata de munca& a con!tiintei valorii !ociale a muncii !ati!fac atat cerintele educatiei moral/civice& cat !i ale educatiei profe!ionale. De a!emenea& orele pe teme de autoeducatie !i autocunoa!tere vizeaza nu numai educatia profe!ionala 0orientarea !colara !i profe!ionala1& ci !i educatia intelectuala& e!tetica& fizica& a caror realizare pre!upune !i educatia prin !ine in!u!i. <n !ta ilirea tematicii orelor educative !e va tine !eama de anumite prioritati legate de var!ta elevilor& cla!a 0inceput !au !far!it de ciclu !colar1& de am ianta !ociala !au de anumite con!tatari referitoare la p!i.ologia cla!ei re!pective. <n ace!t !en! orele pe teme de orientare !colara !i profe!ionala& de!i nece!are pe tot parcur!ul !colarizarii& !e vor inten!ifica la !far!itul ciclului gimnazial !i liceal2 cele de formare a priceperilor de munca intelectuala independenta vor fi mai frecvente la inceput de ciclu& cand datorita cre!terii volumului cuno!tintelor !e pune pro lema perfectionarii !tilului !i a metodelor de munca independenta. <n ceea ce prive!te orele de dirigentie pe teme de educatie moral/civica !i pentru democratie& datorita unor cauze multiple& o iective !i !u iective 0comple'itatea deo!e ita a formarii pe plan moral a per!onalitatii& decala*ul e'i!tent intre progre!ul te.nico/!tiintific !i progre!ul moral& precum !i faptul ca in ultimele patru decenii ponderea educatiei morale a fo!t !u e!timata& iar optica in lumina careia !e realiza a fo!t profund viciata& ceea ce a generat a!tazi o adevarata criza morala a !ocietatii noa!tre1& con!ideram ca ace!te ore tre uie !a ocupe ponderea cea mai mare in toate cla!ele. Din punct de vedere al modului de organizare !i de!fa!urare a orelor educative& nu !e poate vor i de anumite tipuri de ore cu !tructuri generale. Deci& fiecare ora are o !tructura !i o de!fa!urare dupa o metodologie proprie& in functie de nivelul educativ al cla!ei& pro leme interne care !e ridica& ciclul !colar !i tipul de !coala& de maie!tria profe!orului. Cnele !uge!tii privind modul de a ordare a diferitelor teme !unt date: in lucrarea A<n a*utorul invatatorilor !i dirigintilorB de %. "tuparu !i D. 8argineanu& )d. )uro=it& Timi!oara& 1DD2& ca !i in alte lucrari de !pecialitate. %numite ore educative cum !unt cele de orientare !colara !i profe!ionala& de educatia igienico/!anitara& de analiza a muncii pot fi realizate cu !pri*inul unor !peciali!ti din

diferite domenii. %!tfel la orele de educatie !anitara pot fi invitate cadre medicale& iar la orele de analiza a muncii pot fi invitati parintii elevilor !i profe!orii cla!ei. 8etodele cele mai frecvent folo!ite la orele educative !unt: convor irea& dez aterea& demon!tratia& e'ercitiul moral& analiza de caz& referatul. 3a cla!ele mai mici 0a E/a !i a E</a1 !e recomanda folo!irea unor modalitati mai atractive de lucru / concur!uri& proiectii& vizite& intalniri cu !peciali!ti etc. O iectivele realizate prin orele de dirigentie vor fi urmarite !i in alte activitati educative care preced !au urmeaza orei re!pective. )!te de dorit ca pentru pregatirea orei !i pentru aprofundarea pro lemelor di!cutate la ora& dirigintele !a faca elevilor recomandari i liografice / carti& revi!te& al ume& emi!iuni T.E. !i radio etc. onceperea i organizarea orelor de dirigenie: Definirea orei de dirigenie:

,Ora cla!ei?ora de dirigenie-: form fle'i il de activitate educativ frontal care reprezint o comunicare !pecial organizat in afara timpului fi'at pentru lecii de ctre diriginte& in ideea formrii colectivului cla!ei i dezvoltrii mem rilor lui. Obiectivele generale ale orei de dirigenie.

O iectivele generale a!umate la nivelul orei de dirigentie vizeaza continuturile?dimen!iunile proprii activitatii de formare/dezvoltare a per!onalitatii& in conte'tul pedagogiei moderne !i po!tmoderene: educatia intelectuala ! educatia morala ! educatia tehnologica ! educatia estetica ! educatia fizica. Obiectivele specifice ale orei de dirigenie.

Obiectivele specifice vizeaza continuturile dezvoltate in functie de: / particularitatile ciclului !i ale anului de invatamant& evaluate la nivel de: educatie !tiintifica2 educatie civica& educatie economica& educatie politica& educatie *uridica& educatie filo!ofica& educatie religioa!a2 educatie profe!ionala& educatie in vederea integrarii !colare& profe!ionale !i !ociale2 educatie arti!tica / pla!tica& muzicala literara etc: educatie !portiva& educatie igienico/!anitara2 / in!titutionalizarea Fnoilor educatiiF la nivel de : educatia pentru democratie& educatia demografica& educatia ecologica& educatia !anitara moderna& educatia ca!nica moderna& educatia pentru petrecerea timpului li er etc. 0 Eaideanu& George 12 / orientarile programelor de educatie& adoptate la nivel local 0comi!ia metodica a diri/ gintilor& comi!ia de orientare !colara !i profe!ionala1 teritorial 0in!pectorat !colar& ca!a corpului didactic& centrul de a!i!tenta p!i.opedagogica1 !i central: Fmanagementul grupului educat& educatia pentru !anatate& educatia unului cetatean& educatia prin !i pentru cultura !i civilizatie& educatia pentru timpul li er& educatia pentru viata de familie& cunoa!terea p!i.opedagogica& autocunoa!terea in vederea dezvoltarii carierei& educatia pentru protectia civica& educatia pentru protectia con!umatorilorF 0 Con!ultatii pentru activitatea educativa 1.

Coninutul orei de dirigenie are o pondere morala& anga*and un an!am lu de Fa ilitati metacognitive a!ociate fie educatiei !ociale& fie educatiei profe!ionaleF& vala ile la nivelul formarii/dezvoltarii permanente a per!onalitatii elevilor: a ilitatea de a rationa2 a ilitatea de a lucra in ec.ipa2 a ilitatea de a valorifica !piritul practic2 a ilitatea de a fi intreprinzator2 a ilitatea de a convinge& a ilitatea de a actiona adecvat in conte'te valorice diferite& a ilitatea de a valorifica e'perienta do andita in diferite !ituatii !colare !i e'tra!colare Strategiile pedagogie perfecti ile la nivelul orei de dirigentie pot fi dezvoltate& cu prioritate& pe fonul metodelor !pecifice educatiei morale: explicatia morala& convorbirea morala& referatele/informarile cu tematica morala& povestirea morala& dezbaterea morala& exemplul moral& analiza/studiul de caz / cu !en! moral& exercitiul moral& aprobarea-dezaprobarea morala. Din acea!ta per!pectiva metodologica& ora de dirigentie poate fi interpretata ca o activitate de convor ire etica? con!iliere educaional. roiectarea orelor de dirigenie.

"odelul de planificare a activitatii educative 0orei de dirigentie etc.1& gandit dintr/o per!pectiva proprie proiectarii de tip curricular& include urmatoarele elemente componente: #$ %lanificarea activitatii de educatie & orei de dirigentie: 11 Tema activitatii educative?orei de dirigentie: reflecta o iectivele pedagogice generale ale educatiei: morale-intelectuale-tehnologice-estetice-fizice2 21 "u iectul activitatii educative ? orei de dirigentie: reflecta un o iectiv !pecific& din categoria celor !ta ilite in cadrul programelor activitatii educative& adoptate la nivel central& teritorial& local& care vizeaza& cu prioritate& realizarea unei dezbateri etice2 31 Tipul activitatii educative ? orei de dirigentie: dezbatere etica proiectata conform o iectivelor !pecifice !i metodei adoptate cu prioritate ? e'ercitiul moral& convor ire morala& pro lematizare morala& a!alt de idei cu continut moral etc.2 $1 "copul activitatii educative ?orei de dirigentie ? e'prima !intetic o iectivele generale !i !pecifice a!umate2 41 O iectivele concrete?operationale dedu!e de profesorul-diriginte din scopul activitatii educative ? orei de dirigentie / schema de elaborare: actiunile elevului 0o !erva ile in termeni de performante actuale& potentiale1 / re!ur!ele umane 0continut preponderent etic ; metodologie ? vezi metodele folo!ite in cazul educatiei morale ; modalitatile de evaluare: orientativa& !timulativa& pozitiva12 51 Continutul activitatii educative ?orei de dirigentie ? core!punzator o iectivelor !pecifice !i concrete a!umate& orientate in !en!ul valorilor morale2 61 8etodologia realizarii activitatii educative ? orei de dirigentie 0!ta ilita conform o iectivelor concrete1 anga*eaza: e'ercitii morale& e'emple morale& convor iri morale& !tudii de caz& a!alt de idei& cu mi*loace pedagogice adecvate 0material documentar ilu!trativ& i liografic& informatizat etc.1.

##$ 'ealizarea activitatii educative & orei de dirigentie 8) Scenariul pedagogic orientativ, deschis)! a1 captarea atentiei ? motivarea elevilor 0pentru dez aterea etica proiectata1& din punct de vedere: moral& intelectual& te.nologic& e!tetic& fizic2 1 actualizarea informatiilor anterioare importante pentru de!fa!urarea dez aterii etice proiectate2 c1 pregatirea elevilor pentru dez aterea etica ? verificarea materialului documentar nece!ar 0ilu!trativ& i liografic& informatizat etc.1 !i a modului in care au fo!t indeplinite !arcinile prevazute anterior 0referate& con!pecte& informatii !uplimentare& mi*loace de in!truire di!poni ile ? ca!etofon& video& calculator etc.12 d1 comunicarea o iectivelor concrete ale activitatii ? comunicare a'iologica / accent pe valorile morale ale temei& !u iectului& !upu! dez aterii2 e1 realizarea dez aterii& in mod prioritar ca dezbatere etica& valorificand& in functie de !pecificul colectivului cla!ei de elevi: procedeul pedagogic al e'emplificarii 0modele con!acrate din !tiinta& arta& economie& politica& filozofie& religie etc.2 din viata !ociala& din viata comunitatii educative locale& din viata !colii !i a cla!ei de elevi1 / metoda pedagogica a dez aterii implicata la nivelul urmatoarelor !trategii pedagogice: e'ercitiul moral& convor ire morala& demon!tratie morala& cercetare ?inve!tigatie morala& pro lematizare morala& !tudiul de caz moral& a!alt de idei& cu continut moral2 f1 !i!tematizarea !i fi'area ideilor importante& rezultate din dez aterea etica provocata la nivel de: atitudini comportamentale& !trategii de analiza/!inteza& evaluare critica a unor !ituatii de viata& cuno!tinte !i capacitati !u!tinute& pedagogic& p!i.ologic !i !ocial& la nivel de educatie: morala ; intelectuala ; te.nologica ; e!tetica ; fizica2 g1 a!igurarea circuitelor de cone'iune inver!a& e'terna !i interna& nece!are pentru auto/reglarea activitatii educative pe tot parcursul desfasurarii acesteia& in functie de nivelul 0calitativ !i cantitativ1 de participare al elevilor la dez aterea etica proiectata. ###$ (inalizarea activitatii educative & orei de dirigentie D1 "oncluzii: a1 in legatura cu activitatea educativa realizata2 1 in legatura cu linia ? liniile de per!pectiva !ta ilite pentru evolutia colectivului. )lte forme de organizare a activitii educative a dirigintelui: adunri de cla!& e'cur!ii& adunri de prini& (nt(lniri cu per!onaliti de vaz. #e langa activitatea directa cu cla!a& dirigintele de!fa!oara o munca permanenta cu alti factori educativi atat din !coala& cat !i din afara ace!teia. #entru realizarea !arcinilor ce/i revin& dirigintele de!fa!oara numeroa!e activitati pe multiple planuri. %!tfel& pentru cunoa!terea elevilor !i a cla!ei& dirigintele face o !ervatii in timpul lectiilor !i a activitatilor e'tra!colare&

de!fa!oara convor iri cu factorii educativi& face anc.ete in randul elevilor& vizite la domiciliul elevilor etc. <n !copul realizarii o iectivelor educative urmarite& dirigintele organizeaza diferite activitati cu elevii: intalniri cu !peciali!tii& !c.im uri de e'perienta intre elevii cla!ei 0pe tema timpului li er& autoeducatiei1& vizionarea !i di!cutarea !pectacolelor& dez ateri& concur!uri& !er ari etc. Dirigintele organizeaza o !erie de activitati cu alti factori educativi 0!edinte !i lectorate cu parintii& cu profe!orii cla!ei& tine legatura cu in!titutiile educative: i liotecile& clu urile& ca!ele de cultura& cu conducatorii cercurilor arti!tice& !tiintifice& !portive etc.1 frecventate de elevi.