Sunteți pe pagina 1din 5

Colette Jourdan-Ionescu

Joan Lachance

Desenul familiei

Traducere şi adaptare
Sorinel Mocanu

Editura PROFEX
Bucureşti – 2006
Copyright © 2000 – Editions et Applications Psychologiques, Paris

Copyright © 2006 – Editura Profex, Bucureşti

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

JOURDAN-IONESCU, COLETTE
Desenul familiei / Colette Jourdan-Ionescu, Joan
Lachance ; trad.: Sorinel Mocanu. - Bucureşti : Profex,
2006
Bibliogr.
ISBN (10) 973-86978-5-9 ; ISBN (13) 978-973-
86978-5-0

I. Lachance, Joan
II. Mocanu, Sorinel (trad.)

159.9.072:159.922.75:316.356.2(075.8)
616-072.8-053.2(075.8)
CUPRINS
INTRODUCERE …………………...…………………...……….. 5
ISTORICUL ŞI CONTRIBUŢIA TESTULUI …………………... 9
1. Istoric ………………………………………………………….. 9
2. Contribuţie …………………...…………………...…………… 18
CALITĂŢI PSIHOMETRICE ŞI UTILIZĂRI ………………….. 39
1. Studiul calităţilor psihometrice ……………………..…….. 39
Sensibilitate genetică ……………………………………. 39
Diferenţele legate de sex ………………………...………. 41
Validitate ..………………………………………………. 42
Fidelitate ..………………………………………………. 45
2. Evaluarea relaţiilor intra-familiale …………………..……. 46
3. Evaluarea diferitelor populaţii …………………………….. 50
4. Descrierea diferenţelor legate de cultură ………………….. 55
CONSEMNE DE ADMINISTRARE ŞI DE COTARE …….. 59
Administrare …………………………………………………….. 59
Cotare ………………………………………………………... 60
1. Observaţii în timpul aplicării ……………………………… 60
2. Compoziţia familiei desenate în raport cu familia reală ….. 62
3. Aspectul dezvoltării ………………………………………. 62
4. Aspect global ……………………………………………… 63
Amplasare ……………………………………………….. 63
Dimensiunea ………………………………..…………… 64
Linia …………………………………….……………….. 64
Dispunerea ………………………………………………. 65
Perseverarea …………………………………………….. 70
Factori regresivi ………………………………………… 71
Dispunerea fiecărui personaj …………………………… 75
Culoare ………………………………………………….. 76
Expresia …………………………………………………. 77
5. Aspect detaliat …………………………………………….. 77
Tipuri de detalii ……………………………………..…… 77
Detalii corporale …………………………………..…….. 77
Sexualizare ……………………………..………………... 78
Adăugiri ………………………………………………..… 78
6. Aspect clinic ………………………………………………. 79
Valorizare sau devalorizare ……………………………... 79
Identificări ……………………………………………….. 79
Organizarea personalităţii ………………………………. 79
Analiza relaţiilor dintre personaje ……………………… 80
Alte remarci ……………………………………………… 80

3
7. Ipoteze diagnostice în legătură cu celelalte date ………….. 80
INTERPRETAREA SAU ANALIZA PROPRIU-ZISĂ ……. 83
1. Observaţii pe timpul administrării ………………………… 83
2. Compoziţia familiei desenate în raport cu familia reală ….. 84
Descrierea familiei desenate …………………………….. 84
Personaje adăugate sau omise …………………………... 86
3. Aspectul dezvoltării ………………………………………. 87
4. Aspect global ……………………………………………… 89
Amplasare ……………………………………………….. 89
Înălţimea ………………………………………………… 96
Trasaj ……………………………………………………. 100
Dispunerea ……………………………………………… 107
Perseverarea ……………………………………………. 108
Factori regresivi ………………………………………… 109
Dispunerea fiecărui personaj …………………………… 111
Culoarea ………………………………………………… 114
Expresia …………………………………………………. 117
5. Aspect detaliat …………………………………………….. 117
Tipuri de detalii ………………………………………….. 117
Detalii corporale ………………………………………… 119
Sexualizare ………………………………………………. 132
Adăugiri …………………………………………………. 133
6. Aspect clinic ………………………………………………. 135
Valorizare sau devalorizare ……………………………... 135
Identificările …………………………………………….. 137
Organizarea personalităţii ……………………………… 138
Analiza relaţiilor dintre personaje ……………………… 141
7. Ipoteze diagnostice în legătură cu celelalte date ………….. 143
Bibliografie …………………………………………………... 149
Anexe: Grila de cotare ……………………………………….. 165

4
5