Sunteți pe pagina 1din 21

D EM

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

LECIE DEMONSTRATIV

V IE ATI C R LE NST O

INTRODUCERE

Dac dorii s lucrai n domeniul contabilitii sau s v aprofundai cunotinele deja dobndite, Cursul EUROCOR de Contabilitate asistat de PC (CIEL) este soluia ideal pentru dumneavoastr! Aproape toate companiile i instituiile folosesc astzi un sistem computerizat de nregistrare a datelor financiare. Acesta ofer posibilitatea de a procesa datele ntr-un mod precis, rapid i eficient. Cursul EUROCOR de Contabilitate asistat de PC (CIEL) v aduce multe avantaje: Vei nva s utilizai corect cele mai importante instrumente de eviden contabil. Acestea v vor permite listarea situaiilor financiare, lunare sau anuale, a altor rapoarte i statistici. Vei studia diferitele tipuri de jurnale, registrul de cas i jurnalul operaiunilor bancare. Vei afla mai multe despre amortizarea mijloacelor de producie i controlul stocurilor. Vei nva i despre balanele de verificare, bilanul contabil i gestionarea salariilor n Ciel. Cursul se va desfura pe baza unui pachet de programe financiar-contabile CIEL: Contabilitate, Salarii, Gestiune comercial i Imobilizri, a cror versiune demonstrativ o vei primi GRATUIT pe CD. Nu avei nevoie de cunotine IT avansate sau de cunotine anterioare de CIEL. nvai relaxat! Primii acas, la oficiul potal sau direct la birou pachetele de curs, pe care le parcurgei cnd vrei! Studiai fr stres, n confortul propriului cmin, n weekenduri, dup program, vara sau iarna... cnd i unde dorii! V vei bucura de o atenie deosebit! Beneciai de sprijinul unui profesor personal, un specialist cu experien, care poate contactat prin coresponden potal sau online. Profesia de contabil rmne n continuare una dintre cele mai cutate pe piaa forei de munc. Investind n educaie, vei urca noi trepte spre o carier de top! Mult succes!
LECIA DEMONSTRATIV v ajut s v familiarizai cu materialele i metoda de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numrului de pagini, aceasta reprezint mai puin de jumtate din coninutul unui caiet de curs. V prezentm cteva seciuni teoretice, exemple, exerciii i un model de tem, selectate din diverse lecii, pentru a vedea exact cum sunt structurate caietele. Lectur plcut!

LECIE DEMONSTRATIV

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

STRUCTURA LECIILOR Studiul ecient al cursului nostru este garantat de structura unitar a celor 16 caiete. Fiecare caiet este constituit din dou lecii, ce trateaz un anumit domeniu de interes. Informaiile noi sunt prezentate ntr-un mod atractiv, iar procesul de nvare devine simplu i rapid! Caietele se parcurg uor, ntr-un mod relaxat, datorit semnelor grace special concepute pentru a marca diverse uniti de coninut ale modulelor. Limbajul este accesibil, explicit, iar accentul este pus pe partea practic. n plus, la acest curs, beneciai GRATUIT i de un CD cu versiunea demonstrativ a programului de contabilitate CIEL: Contabilitate, Salarii, Gestiune comercial i Imobilizri. Modul de utilizare a acestui program este explicat pe larg prin intermediul print screen-urilor. PRIMIREA CURSULUI La Eurocor, cursanii aleg unde s primeasc pachetul de curs! Dvs. ce alegei? 1. Acas, la cutia potal (Cutia potal trebuie s aib dimensiunile de minimum 22x30x1 cm.). 2. La serviciu. 3. La oficiul potal de care aparinei (Adresa declarat la nscriere trebuie s fie cea din buletin). CONTUL DE CURSANT Fiecare cursant are propriul cont pe site-ul www.eurocor.ro. Aici gsii informaii despre stadiul trimiterii pachetelor de curs sau plile efectuate i nregistrate. Din contul de cursant se pot accesa i aplicaiile TemeOnline sau PlataOnline. ABSOLVIREA Odat cu expedierea ultimului pachet de curs, vei primi i testul de evaluare final. Calificativele obinute pot fi: foarte bine, bine i insuficient (n funcie de punctajul realizat). Odat promovat acest test, vei obine Certificatul de absolvire Eurocor. Opional, absolvenii acestui curs prin coresponden pot participa la un program suplimentar de pregtire fa-n fa autorizat, de scurt durat, organizat de ctre Eurocor, n urma cruia poate fi obinut Certificatul de absolvire emis mpreun cu Ministerul Muncii.

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

LECIE DEMONSTRATIV

Contabilitate asistat\ de PC (Ciel)


Lec]ia 1 Computerul n cadrul firmei Lec]ia 2 Metoda contabilit\]ii. Principii contabile. Societ\]i comerciale Lec]ia 3 Contul. Definirea conturilor `n Ciel Lec]ia 4 nregistrarea n conturi a opera]iilor contabile Lec]ia 5 Aplica]ii I Lec]ia 6 Aplica]ii II Lec]ia 7 Documente contabile. Jurnale contabile prezentare general\ Lec]ia 8 nregistrarea opera]iilor n jurnalele contabile Lec]ia 9 Eviden]a furnizorilor [i a clien]ilor Lec]ia 10 Jurnalul de cump\r\ri [i jurnalul de vnz\ri Lec]ia 11 Disponibilit\]i b\ne[ti ncas\ri [i pl\]i Lec]ia 12 Registrul de cas\, jurnalul opera]iunilor bancare; opera]iuni cu valut\ Lec]ia 13 Aplica]ii III Lec]ia 14 Aplica]ii IV Lec]ia 15 Evaluarea n contabilitate Lec]ia 16 Amortizarea mijloacelor de produc]ie Lec]ia 17 Gestiunea stocurilor I Lec]ia 18 Gestiunea stocurilor I Lec]ia 19 Salarii I Lec]ia 20 Salarii II Lec]ia 21 TVA I Lec]ia 22 TVA II Lec]ia 23 Aplica]ii V Lec]ia 24 Aplica]ii VI Lec]ia 25 Contabilitatea veniturilor [i cheltuielilor Lec]ia 26 Impozitul pe profit, impozitul pe venitul microntreprinderii Lec]ia 27 Balan]a de verificare Lec]ia 28 Bilan]ul contabil. Contul de profit [i pierdere Lec]ia 29 Indicatori financiari Lec]ia 30 Controlul costurilor Lec]ia 31 Aplica]ii VII Lec]ia 32 Aplica]ii VIII 4

Programa cursului

LECIE DEMONSTRATIV

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

LEC}IILE 25 {I 26

Lec]ia 25

Contabilitatea veniturilor [i cheltuielilor


Cheltuielile reprezint\ consum de resurse, sume pl\tite de c\tre societate pentru achizi]ii de servicii. Cheltuielile sunt reprezentate de opera]iile care afecteaz\ patrimoniul unei societ\]i n sensul diminu\rii activului. Veniturile reprezint\ sume de ncasat pentru vnz\ri de bunuri [i servicii, c[tiguri din alte surse. Veniturile sunt reprezentate de opera]ii care afecteaz\ patrimoniul unei societ\]i prin cre[terea activului.

Fiecare lecie ncepe cu o introducere n care sunt prezentate principalele aspecte ce vor fi studiate

Cheltuielile [i veniturile sunt grupate dup\ natura activit\]ii (activitatea de exploatare, activitatea financiar\, activitatea extraordinar\) n: cheltuieli [i venituri din exploatare; cheltuieli [i venituri financiare; cheltuieli [i venituri extraordinare. Activitatea din exploatare se refer\ la opera]ii curente ale societ\]ii, cum ar fi: produc]ie, desfacere de bunuri [i servicii, n general opera]ii realizate cu scopul derul\rii obiectului de activitate al societ\]ii. Activitatea financiar\ se refer\ la opera]ii cu caracter b\nesc, valutar, financiar. Activitatea extraordinar\ se refer\ la opera]ii cu caracter excep]ional n derularea obiectului de activitate al societ\]ii. nregistrarea contabil\ a opera]iilor care determin\ cheltuieli [i venituri este efectuat\ n momentul producerii lor. Este interzis\ efectuarea de compens\ri ntre cheltuieli [i venituri. Toate conturile de cheltuieli func]ioneaz\ dup\ regulile conturilor de activ, iar veniturile func]ioneaz\ dup\ regulile conturilor de pasiv.

Obiectivele pe care trebuie s le atingei prin parcurgerea fiecrui modul v ghideaz nvarea.

Obiectivele principale pe care le urm\rim odat\ cu parcurgerea acestui material sunt: cunoa[terea modului de organizare a contabilit\]ii cheltuielilor [i veniturilor; identificarea categoriilor de cheltuieli [i venituri; cunoa[terea conturilor cu ajutorul c\rora se ]ine eviden]a contabil\ a veniturilor [i cheltuielilor; efectuarea de nregistr\ri contabile de eviden]iere a veniturilor [i cheltuielilor; utilizarea programului Ciel de contabilitate pentru eviden]a cheltuielilor [i veniturilor.
Contabilitate asistat\ de PC (Ciel) 1 (selecie din Lecia 25, pagina 1)

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

LECIE DEMONSTRATIV

Lec]ia 9

Stocurile
Stocurile reprezint\ ansamblul bunurilor [i serviciilor destinate vnz\rii. ~n cadrul stocurilor propriu-zise se includ m\rfurile, materiile prime, materialele consumabile, produsele, produc]ia `n curs de execu]ie, obiectele de inventar.

Noiunile noi i definiiile au fost marcate special pentru a facilita nelegerea informaiilor.

Pentru a se include `n categoria stocurilor, activele circulante trebuie s\ fie `n proprietatea unit\]ii patrimoniale. De aceea, stocurile includ, pe lng\ existentul `n unitate, [i bunurile unit\]ii care sunt date spre prelucrare la ter]i sau se g\sesc `n consigna]ie la ter]i. ~nregistrarea `n contabilitate a stocurilor se face `n func]ie de valoarea de intrare `n gestiune, astfel: valorile mobilizate provenite prin achizi]ionare cu titlu oneros se vor `nregistra `n contabilitate la cost de achizi]ie; stocurile care provin din produc]ia proprie sunt evaluate [i `nregistrate `n contabilitate la costul de produc]ie; m\rfurile intrate `n patrimoniu cu titlu gratuit se evalueaz\ la valoarea actual\. Valoarea actual\ se stabile[te pornind de la pre]ul pie]ei, pentru m\rfuri similare sau asem\n\toare, care va fi corectat `n func]ie de starea [i utilitatea m\rfurilor pentru agentul economic. Costul de achizi]ie al unui bun este egal cu pre]ul de cump\rare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare [i alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea `n stare de utilizare sau intrarea `n gestiune a bunului respectiv. Costul de produc]ie al unui bun cuprinde: costul de achizi]ie al materiilor prime [i consumabilelor, celelalte cheltuieli directe de produc]ie, precum [i cota cheltuielilor indirecte de produc]ie alocate `n mod ra]ional ca fiind legate de fabrica]ia acestuia.

Eviden]a stocurilor
Se urm\resc dou\ aspecte legate de eviden]a stocurilor: 1. Se `nregistreaz\ cantitatea existent\ `n stoc la `nceputul perioadei de gestiune pentru fiecare tip de produse [i orice modificare cantitativ\ survenit\ pe parcursul exerci]iului financiar; 2. ~nregistr\rile `n contabilitate sunt efectuate pe baza valorii produselor intrate, respectiv ie[ite `n/din gestiune.
Contabilitate asistat\ de PC (Ciel) 2 (selecie din Lecia 9, pagina 2)

LECIE DEMONSTRATIV

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

Lec]ia 7

Corectarea documentelor contabile


La ntocmirea documentelor contabile se pot strecura erori. Pentru a evita anularea lor, gre[elile se pot corecta prin t\ierea cu o linie a textului, a cifrelor gre[ite [i prin completarea cu datele corecte. Pentru ca modific\rile f\cute s\ fie valabile, persoana care a `ntocmit documentul trebuie s\ semneze [i [tampileze. n cazul n care corecturile documentelor trebuie s\ fie f\cute ntr-un sistem informatic, acestea sunt acceptate doar dac\ nu au fost prelucrate nc\. accesul la documentele contabile Documentele de cas\ [i unele documente contabile, cum sunt fi[ele de cont, balan]ele de verificare, bilan]ul, se p\streaz\ `n spa]ii special amenajate. Dup\ expirarea exerci]iului financiar [i aprobarea bilan]ului contabil, documentele se predau la arhiva general\ a `ntreprinderii. Din arhiva general\, documentele nu se scot dect cu aprobarea persoanelor competente, la cererea instan]elor judec\ tore[ti [i a organelor de control fiscal. De-a lungul unei perioade de gestiune, pentru analiza situa]iei unit\]ii patrimoniale, ne intereseaz\ evolu]ia fiec\rui element patrimonial. Aceste evolu]ii sunt eviden]iate prin intermediul documentelor contabile obligatorii, `n care unit\]ile patrimoniale `nregistreaz\ periodic, cronologic [i sistematic opera]iile economicofinanciare care produc modific\ri `n patrimoniul acestora. Exemplu Dac\ proprietarul unui magazin dore[te s\ afle care sunt opera]iile ce determin\ modific\ri ale situa]iei nete din `ntreprindere [i `n ce sens influen]eaz\ ele m\rimea capitalului propriu, el trebuie s\ `ntocmeasc\ un tabel al veniturilor [i cheltuielilor: `n u.m.

Exemplele, evideniate printr-un simbol special, trimit la situaii concrete din activitatea unei companii.

Cifra de afaceri total\ (totalul vnz\rilor) a Valoarea produselor vndute (la pre] de achizi]ie) b Profit brut din vnz\ri(a b) Alte cheltuieli Cheltuielile cu dobnzile Cheltuielile cu salariile Cheltuieli de tip\rire, foi volante pentru reclam\ Cheltuieli de publicitate Cheltuielile cu primele de asigurare Cheltuielile cu serviciile telefonice Total cheltuieli Profit (nainte de impozitare)

4.600 3.510 1.090

90 554,80 35 75 135,90 23,50 914,20 175,80

Contabilitate asistat\ de PC (Ciel)

2 (selecie din Lecia 7, pagina 2)

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

LECIE DEMONSTRATIV

Lec]ia 25

Exemplu Se re]ine din salariul gestionarului contravaloarea minusului. NO: re]inere minus CC: - 4282 Alte crean]e n leg\tur\ cu personalul A(-)C - 421 Personal salarii datorate P(-)D 421 = 4282 238 n programul Ciel de contabilitate vom introduce aceast\ opera]ie selectnd meniul Culegere date, submeniul Culegere universal\.

Formulele contabile i modul de utilizare a programului CIEL sunt explicate pe larg.

Pentru a vizualiza n cadrul programului Ciel de Contabilitate, Cartea Mare vom proceda astfel: select\m meniul List\ri, submeniul Carte Mare. Introducem contul pentru care vrem s\ list\m Cartea Mare, respectiv 4282 Alte crean]e n leg\tur\ cu personalul, data: de la 01.07.2008 la 31.07.2008. Select\m apoi op]iunea: Afi[are raport. Vom ob]ine fereastra urm\toare:

Contabilitate asistat\ de PC (Ciel)

7 (selecie din Lecia 25, pagina 7)

LECIE DEMONSTRATIV

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

Lec]ia 7

registrul inventar

Registrul inventar este un document contabil obligatoriu de nregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ [i de pasiv. Se ntocme[te la nceputul activit\]ii, la sfr[itul exerci]iului financiar sau cu ocazia ncet\rii activit\]ii, f\r\ [ters\turi [i f\r\ spa]ii libere, pe baza datelor cuprinse n listele de inventariere [i procesele-verbale de inventariere a elementelor de activ [i de pasiv, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi. n cazul ncet\rii activit\]ii, registrul-inventar se completeaz\ cu valoarea elementelor de activ [i de pasiv inventariate faptic la acea dat\. Registrul inventar
SC Ana SRL/ianuarie Pag.1 Nr. crt. Recapitula]ia elementelor inventariate 2 Valoarea contabil\ 3 Valoarea de inventar 4 Diferen]e din evaluare (de `nregistrat) Valoare 5 Cauze diferen]e 6

V vei familiariza cu diverse documente contabile.


registrul de cas\

V\ prezent\m `n continuare principalele jurnale `ntr-o form\ simplificat\, pentru o mai u[oar\ `n]elegere. Registrul de cas\
Nr. crt. Document Explica]ii ncas\ri Pl\]i

Exemplu Pe data de 2 ianuarie, proprietarul unui magazin trebuie s\ `nregistreze urm\toarele documente: 1) Plata chiriei pentru magazin, `n sum\ de 2.000 u.m. factura nr. 10/2.01, S.C. ,,Total S.A. 2) ~ncas\rile zilei, conform borderoului de vnz\ri, `n sum\ de 680 u.m. chitan]a nr. 15/2.01. 3) Cump\r\ri articole de papet\rie, `n sum\ de 550 u.m. chitan]a nr. 31/2.01, S.C. Divertis S.R.L. 4) Cur\]area ferestrelor [i a vitrinelor, serviciu pl\tit cu suma de 30 u.m. chitan]a nr. 5/2.01, S.C. Curcubeul S.R.L.
Contabilitate asistat\ de PC (Ciel) 6 (selecie din Lecia 7, pagina 6)

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

LECIE DEMONSTRATIV

Lec]ia7

nregistr\rile `n Registrul de cas\ vor fi efectuate astfel:


Nr. crt. Document Factura 10/02.01 Chitan]a15/02.01 Chitan]a31/02.01 Chitan]a5/02.01 Explica]ii Plat\ chirie magazin ncas\ri din vnz\ri Cump\rare articole papet\rie Cur\]are vitrine [i ferestre ncas\ri Pl\]i

Aceea[i metod\ de `nregistrare se aplic\ [i celorlalte jurnale. Alegerea op]iunii Registru de cas\ din meniul Culegeri date permite generarea asistat\ de program a unui document ce con]ine nregistr\rile prin cas\.

Print screen-urile din program v vor nlesni nsuirea informaiilor.


La selectarea op]iunii deviza, pute]i alege valuta dorit\ din lista de devize definite. Se afi[eaz\ cursul valutei selectate. Dac\ la data introdus\ mai sus este definit un curs, n fi[ierul de istoric devize este afi[at acest curs; dac\ nu, este propus ultimul curs. Este posibil\ modificarea cursului afi[at. n cmpul Cont casa este automat introdus contul 5311 (Disponibil cas\ n lei), dar poate fi modificat, dup\ necesitate, dac\ avem conturi analitice. Pentru opera]iunile cu devize utiliz\m contul 5314 (Casa n valut\). Folosind acest submeniuRegistru de cas\, este suficient s\ introducem simbolul de cont al ter]ului pentru care `nregistr\m opera]iunea de culegere de date, apoi introducem valoarea ncas\rii/pl\]ii. Dup\ introducerea sumelor, programul va completa automat zonele Total ncas\ri/Pl\]i. Pentru a imprima ncas\rile [i pl\]ile introduse alegem op]iunea Registru de cas\ din meniul List\ri.
Contabilitate asistat\ de PC (Ciel) 7 (selecie din Lecia 7, pagina 7)

10

LECIE DEMONSTRATIV

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

Lec]ia 31

Fereastra ob]inut\, pe care o vede]i mai jos, ne indic\ faptul c\ pe contul 409 Furnizori debitori s-au operat dou\ nregistr\ri, iar contul s-a soldat.

Vom vizualiza [i Fi[a contului 419 din programul Ciel de contabilitate procednd la fel ca mai sus.

Contabilitate asistat\ de PC (Ciel)

13 (selecie din Lecia 31, pagina 13)

11

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

LECIE DEMONSTRATIV

Lec]ia 5

nregistrarea notelor contabile n CIEL


Pentru nregistrarea opera]iilor economice anterioare n CIEL proced\m astfel: Cod codul asociat societ\]ii (maximum 4 caractere alfanumerice); Denumire denumirea societ\]ii (pn\ la 40 de caractere); o nou\ societate a) Pentru `nceput vom crea o nou\ societate, procednd astfel: din meniul Dosare alegem submeniul Societ\]i; select\m butonul Creare, unde complet\m: cod codul asociat societ\]ii: BIKE (pn\ la 40 de caractere). Este recomandat s\ introduce]i un cod sugestiv; denumirea societ\]ii: S.C. BIKE S.R.L. (pn\ la 40 de caractere); celelalte cmpuri ramn a[a cum sunt preselectate.

Cuvintele - cheie surprind ideile importante ale modulelor.

introducerea datelor

3 (8)

b) Introducerea datelor societ\]ii se face din meniul Dosare, alegnd submeniul al patrulea Configurare societate. Am studiat problema configur\rii societ\]ii n lec]ia 3, a[a c\ v\ rug\m s\ revede]i aceast\ lec]ie nainte de a ncepe lucrul. Completa]i data corespunz\toare exerci]iului financiar n care lucra]i, n op]iunea Exerci]iu!

Un semn special arat c anumite teme se leag de idei prezentate anterior. n acest caz, le regsim i n Lecia 3, la pagina 8.

Contabilitate asistat\ de PC (Ciel)

9 (selecie din Lecia 5, pagina 9)

12

LECIE DEMONSTRATIV

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

Lec]ia 14

Exerci]iul 1 Se achizi]ioneaz\ prin intermediul unei societ\]i bancare 500 ac]iuni a cte 10 lei/ ac]iune, emise de o societate comercial\, Broker SA, plata efectundu-se ulterior. Ac]iunile sunt cotate la burs\. Achizi]ionarea acestor ac]iuni cauzeaz\ cheltuieli n numerar n sum\ de 1500 lei. Ulterior se vor negocia n vederea vnz\rii 200 ac]iuni la un curs de 20 lei/ac]iune [i 100 ac]iuni la un curs de 25 lei/ac]iune. Contabiliza]i opera]iile anterioare! Exerci]iul 3 O societate prime[te n schimbul ac]iunilor de]inute la o firm\ 200 de drepturi de subscriere, care sunt cotate la burs\ la cursul de 10 lei/bucat\. Societatea ns\ va decide s\ le vnd\. {tiind c\ valoarea teoretic\ a drepturilor de subscriere este de 5 lei/bucat\, efectua]i nregistr\rile contabile. Exerci]iul 5 O societate comercial\ care are drept obiect de activitate comercializarea de produse de panifica]ie suport\ urm\toarele opera]ii economico-financiare: 1. La data de 1 Septembrie se nregistreaz\ o achizi]ie de m\rfuri de la un furnizor n valoare total\ de 3.000 lei, valoare ce cuprinde [i TVA. Plata se va face prin banc\ la 5 zile calendaristice; 2. La data de 3 Septembrie se ncaseaz\ n numerar un client n valoare de 1.500 lei; 3. La data de 5 Septembrie se nregistreaz\ o factur\ de achizi]ie servicii de consultan]\ n valoare de 1.000 lei, valoare f\r\ TVA. Factura se pl\te[te n numerar n aceea[i zi; 4. La data de 10 Septembrie se va nregistra o vnzare de m\rfuri c\tre un client n valoare total\ de 4.000 lei, valoare f\r\ TVA. Costul de achizi]ie a m\rfurilor este de 1.500 lei. Contravaloarea facturii se va ncasa pe data de 15 Septembrie n contul bancar; 5. Ridicare de numerar de la banc\ [i depunere n casieria firmei la data de 13 Septembrie. Valoarea tranzac]iei este de 2.000 lei; 6. Decontarea unui bon fiscal cu produse de protocol n valoare de 50 lei, valoare f\r\ TVA la data de 15 Septembrie. Tot la aceast\ dat\ trebuie s\ face]i plata facturii din data de 10 Septembrie n valoare de 4.760 lei. 7. Plat\ avans salarii n sum\ de 7000 lei, dup\ cum urmeaz\: 2.000 lei n numerar prin cas\ [i 5.000 lei se vor depune n conturile de card ale angaja]ilor (aceast\ tranzac]ie se va efectua din contul curent) 20 Septembrie; 8. Se cump\r\ un birou a c\rui valoare f\r\ TVA este de 800 lei (25 Septembrie). Contravaloarea facturii se va pl\ti n aceea[i zi n numerar; 9. La data de 27 Septembrie se va ncasa prin contul bancar curent un client n valoare de 5.000 lei; 10. Plata pentru tichetele de mas\ ale personalului se va face la 29 Septembrie, aceasta fiind [i data facturii. Valoarea total\ de plat\ nscris\ pe factur\ este de 2.011,9 lei. Trebuie s\ ]inem cont la nregistrarea facturii c\ tichetele de mas\ sunt n valoare de 2.000 lei (TVA 0), iar serviciile pentru tip\rirea facturii sunt de 10 lei f\r\ TVA. Efectua]i toate nregistr\rile contabile pentru opera]iile de mai sus n Ciel, verifica]i [i tip\ri]i Registrul de Cas\ [i Jurnalul de banc\. De asemenea, v\ rog s\ preciza]i care ar fi trebuit s\ fie valoarea soldului ini]ial al contului 5311 Casa n lei [i al contului 5121 Conturi la b\nci n lei pentru ca la finalul lunii Septembrie acestea s\ aib\ solduri finale de 2.000 lei, respectiv 50.000 lei.
19 (selecie din Lecia 14, pagina 19)

Exerciiile v permit valorificarea n practic a cunotinelor asimilate.

Contabilitate asistat\ de PC (Ciel)

13

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

LECIE DEMONSTRATIV

Lec]ia 14

R|SPUNSURI LA EXERCI}II
V autoevaluai rapid, cu ajutorul rspunsurilor la exerciii.

Lec]ia 14 Exerci]iul 1 Dac\ a]i efectuat corect calculele [i nregistr\rile, ve]i ob]ine un c[tig total din investi]ii financiare de 3500 lei. 200 ac]iuni (20 lei/ac]iune - 10 lei/ac]iune) = 2000 lei 100 ac]iuni (25 lei/ac]iune - 10 lei/ac]iune) = 1500 lei Exerci]iul 3 La primirea drepturilor de subscriere, nregistrarea pe care o face societatea este:

1000 lei 5081 Alte titluri de plasament = 7617 Venituri din alte 1000 lei Imobiliz\ri financiare La exercitarea dreptului de vnzare la cursul de 2 lei, presupunnd c\ valoarea contabil\ a ac]iunilor deja de]inute ar fi de 1,8 lei/bucat\. 2000 lei 1000 lei 1000 lei

2000 lei 5311 Casa n lei = %

5081 Alte titluri de plasament 7642 C[tiguri din investi]ii financiare pe termen scurt cedate Exerci]iul 5

Pentru a afla soldurile ini]iale ale conturilor 5311 Casa n lei [i 5121 Conturi la b\nci n lei, trebuie s\ pornim de la formula: Sold final = Sold ini]ial + ncas\ri Pl\]i De aici deducem c\: Sold ini]ial = Sold final - ncas\ri + Pl\]i Avnd n vedere c\ Total ncas\ri prin contul bancar = 9760 lei, iar Total pl\]i = 12011,9 lei, Sold ini]ial 5121 = 50000 lei 9760 lei + 12011,9 lei = 52251,9 lei Avnd n vedere c\ Total ncas\ri prin cas\ = 3500 lei, iar Total pl\]i = 4011,5 lei, Sold ini]ial 5311 = 2000 lei 3500 lei + 4011,5 lei = 2511,5 lei

Contabilitate asistat\ de PC (Ciel)

38 (selecie din Lecia 14, pagina 38)

14

LECIE DEMONSTRATIV

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

Lec]ia 31

Exemplu Societatea comercial\ MARA S.A. pl\te[te unui furnizor suma de 1.000 lei, reprezentnd un avans acordat acestuia n numerar, conform chitan]ei. CC: 1.000 - 409 Furnizori debitori - 5311 Casa n lei 409 Furnizori debitori = A(+)D A(-)C 5311 Casa n lei

Cursul conine patru caiete de aplicaii, cu rolul de a v ajuta n deprinderea abilitilor necesare n contabilitate.

1.000

Pentru a efectua nregistrarea opera]iei n Registrul de cas\, vom selecta din meniul principal Ciel Culegere date/Registru de cas\. Introducem data: 01/10/2008, contul: 409, iar suma de 1.000 lei o vom introduce pe coloana de pl\]i. Select\m DST [i vom ob]ine fereastra urm\toare:

Societatea comercial\ MARA S.A achizi]ioneaz\ materii prime n valoare de 1.000 lei, TVA 19%, de la furnizorul c\ruia i-a pl\tit avansul. CC: - 301 Materii prime - 401 Furnizori - 4426 TVA deductibil\ % = A(+)D P(+)C A(+)D 1.190 1.000 190
2 (selecie din Lecia 31, pagina 2)

401Furnizori

301 Materii prime 4426 TVA-ded.

Contabilitate asistat\ de PC (Ciel)

15

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

LECIE DEMONSTRATIV

Lec]ia 31

Exerci]iul 4 ntocmi]i formulele contabile pentru urm\toarele opera]ii: 1. Calcula]i amortizarea lunar\ n sistem liniar pentru o instala]ie de lucru care are o durat\ normat\ de func]ionare de 10 ani [i o valoare de intrare de 5.000 lei.

2. nregistra]i n contabilitate amortizarea calculat\ la punctul 1. 3. Dup\ amortizarea complet\ a instala]iei de lucru, aceasta se scoate din eviden]\. Eviden]ia]i n contabilitate.

ntrebrile de verificare v permit s recapitulai cunotinele dobndite.

ntreb\ri de verificare
1. Ce func]ie contabil\ are contul care eviden]iaz\ avansul pl\tit unui furnizor? 2. Ce func]ie contabil\ are contul care eviden]iaz\ avansul ncasat de la un client? 3. La scoaterea din eviden]\ a imobiliz\rilor incomplet amortizate, care este contul care preia partea neamortizat\ a imobiliz\rii? 4. Care este rela]ia de calcul a pre]ului de vnzare cu ridicata? 5. Care este contul cu ajutorul c\ruia se eviden]iaz\ crean]a unei societ\]i asupra persoanei vinovate de o lips\ n gestiune?
17 (selecie din Lecia 31, pagina 17)

Contabilitate asistat\ de PC (Ciel)

16

LECIE DEMONSTRATIV

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

Lec]ia 5

REZUMATUL LEC}IEI 5
Rezumatele sintetizeaz aspectele cele mai importante din fiecare modul.
5.1 ~n programul CIEL pentru crearea unei noi companii se folose[te op]iunea Societ\]i-Creare din meniul Dosare. 5.2 Analiza contabil\ este un procedeu logic prin care se stabilesc conturile corespondente necesare efectu\rii dublei nregistr\ri a opera]iunilor economico-financiare. 5.3 Toate opera]iile efectuate ntr-un cont n timpul unui exerci]iu financiar apar n fi[a contului respectiv. 5.4 Fi[a contului reflect\ soldul ini]ial al contului, modific\rile nregistrate n cursul lunii [i soldul final la sfr[itul exerci]iului. 5.5 Soldul ini]ial cu care sunt deschise conturile `n noua perioad\ de gestiune este soldul final al perioadei precedente. 5.6 Att timp ct o not\ contabil\ se afl\ ntr-un fi[ier temporar se mai pot efectua modific\ri asupra ei; dup\ ce nota contabil\ a fost validat\ nu se mai poate interveni. 5.7 Validarea temporar\ (DST) va da timp pentru a reconsidera [i reverifica datele introduse. 5.8 La intrarea n notele contabile programul CIEL afi[eaz\ urm\toarea fereastr\:

Contabilitate asistat\ de PC (Ciel)

17 (selecie din Lecia 5, pagina 17)

17

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

LECIE DEMONSTRATIV

Unele caiete conin Anexe cu formulare, fie sau alte documente specifice.

ANEXA 1

(selec]ie)

Contabilitate asistat\ de PC (Ciel)

44 (selecie din Lecia 28, pagina 44)

18

LECIE DEMONSTRATIV

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

Contabilitate asistat\ de PC (Ciel)

45 (selecie din Lecia 28, pagina 45)

19

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

LECIE DEMONSTRATIV

Lec]ia 23

Temele pentru acas v ajut s v evaluai cunotinele dobndite din ecare modul.

TEMA PENTRU ACAS| 23


1. Indica]i care din urm\toarele formule contabile reflect\ ncasarea n contul de la banc\ a unei crean]e pentru un mijloc de transport vndut n valoare total\ de 11.900 lei. a) 5121 = 4111 11.900; b) 5121 = 2133 11.900; c) 5121 = 461 11.900; 2. Se nregistreaz\ scoaterea din eviden]\ a unui mijloc de transport vndut, cost de achizi]ie 20.000 lei, complet amortizat. Indica]i formula contabil\ corespunz\toare. % 20.000 6583 10.000 2813 10.000 2133 20.000 2133 20.000

a) 2133 = b) 6583 = c) 2813 = 3.

Formula contabil\ 704 = 121 reflect\: a) nregistrare ob]inere de venituri; b) nchidere venituri la sfr[itul lunii; c) nregistrare pierdere la sfr[itul lunii.

4.

nregistra]i n programul Ciel de Contabilitate urm\toarele opera]ii: a) Societatea ncaseaz\ n contul de disponibil un avans de la client n valoare de 10.000 lei/20.01. b) Societatea pl\te[te din cont salarii n valoare de 2.000 lei/25.01. c) Societatea ridic\ numerar de la banc\ n valoare de 2.000 lei/28.01.

5. 6.

Lista]i din programul Ciel de Contabilitate Cartea mare pentru contul 5121 Cont curent la banc\ n lei. Calcula]i valoarea reducerii financiare acordate de o societate la ncasarea unei crean]e, cunoscnd: valoare total\ a crean]ei de ncasat 11.900 lei (inclusiv TVA), procent de reducere financiar\ acordat 3%.

Contabilitate asistat\ de PC (Ciel)

24 (selecie din Lecia 23, pagina 24)

20

LECIE DEMONSTRATIV

CONTABILITATE ASISTAT DE PC (CIEL)

Programul CIEL Conta nseamn mai mult exibilitate i rapiditate n realizarea sarcinilor ce revin unui contabil, oferind posibiliti extinse n obinerea de rapoarte, analize nanciare i manageriale. Cursul EUROCOR de Contabilitate asistat de PC (CIEL) este util tuturor celor care vor s fac o carier n contabilitate, dar i managerilor sau celor care vor s-i dezvolte propria afacere. Spor la studiu!

EX
Tel. 021 33 225 33;
21

EM
www.eurocor.ro

PL

Temele se pot rezolva pe formularele speciale inserate n caiet (dac se trimit spre corectare prin pot) sau online, n contul de cursant de pe site-ul www.eurocor.ro. Un profesor personal v ndrum pe toat durata studiului.