Sunteți pe pagina 1din 2

Model 2 Diagrama Gantt. Planificarea personalului 2.

.1 Planificarea unei persoane implicate n mai multe proiecte Diagrama Gantt pentru Elena Popescu Proiecte Proiect A Activitate A/ Consiliere beneficiari A/ ntocmire manual proceduri pe servicii A/ Organizare conferin de pres A/ Conferina de pres A/ Schimb de experien n Anglia A/ !izita partenerilor din Anglia Proiect " "/ Selecia aplicanilor "/ Selectare echipa de instruire "/ Pregtire design curs "/ #valuare cursuri "/ Programare cursuri Proiect C C/ Pregtire materiale pentru $edina Consiliului %irector C/ Participare la &orum local Elena Elena Elena Elena Elena Elena Elena Elena Elena Elena Elena

Spt.1
Elena

Spt. 2
Elena

Spt.
Elena

Spt. !

Spt. "

Spt. #
Elena Elena

Spt. $
Elena Elena

Spt. %
Elena Elena

Spt. &
Elena

Spt. 1'
Elena

2.2 (olosirea Diagramei Gantt pentru alocarea resurselor umane n cadrul unui proiect
)r. activitate '( *( ,( -( .( /( 0( 1( 2( '4( ''( Activitate )ediatizare program +ansare formular de aplicaie Primire aplicaii Seleci aplicani Anunare rezultate selecie +icitaie hotel +icitaie furnizori materiale Selecie echip instruire Pregtire design instruire Concepere module de instruire Achiziionare materiale $i echipamente necesare pentru instruire Copiere materiale %esf$urare cursuri #valuare cursuri Programare cursuri #lena !ictor )arius )arius )arius #lena Corina !ictor #lena 3 * instructori * instructori * instructori * instructori Spt.1 Corina Spt. 2 Corina Corina Corina #lena Corina !ictor Corina Spt. Spt. ! Spt. " Spt. # Spt. $ Spt. % Spt. & Spt. 1'

'*( ',( '-( '.(

)arius

)arius * instructori #lena 3* instructori * instructori #lena 3 * instructori