Sunteți pe pagina 1din 108

l a : P r o f C r O N H (

S C R I S U L R O M A N E S C / C R A I O V Aj C


1


. t t . e t 1


,
0
p . )
c i
L :
. 4 * 1 C 4 C 4

. E - .

E ; 4 . 1
!

Z

0 . , /

4 " c ) . )
. 4
E - E F
O 0 0 0 0 0 Z 0 4

P r o f

( B u c u r e s t i ) P r o f .


t e x t
l a o
d e c c i l w a r i .

s i

C o z l e i
( u z u 1 d i n 1 4 1 1 )

( v e d e r e l e l e r a l l i ) .
3
4
1
k
4 2

I n
( P e l t u V o e v o d , 2 1 8 V o d d P a l m ) .

( M a r c o V o e u o d . D o a m n a R a x a n d r a s m i a M I P e t r u p l D o m n i j a Z a m I l r a ) .

p h u t

m a l l
l o r7 0 5 7


8 ) i v d z u m


a d d v a r d m " )
6 c a r e v d z u m
7 1 0 1


v d z u m

2 2 7 2 6 0 ( = 1 7 5 2 ) .
3 4


C . N . M a t e e s c u .


p a r N . P l o p p r .

, A s i s t e n t u n i v e r s i t a r .

a iB a b e l e ,


s u s p i n A n d . D u m n e z e u ,n u t e

iV t ,
t T . t


r o t e f i t t e g l i

l a i r d ,

t o r i e ,
c e d
i i
p i
g i
e i
t e d:
a ,m a n u s c r i s
m e d t t ,
p r w l -
t o a r e l a C i c h l n d e a l


D i n l i m p u l o c u p a i n m e i d e l a 1 8 4 8
D o c u m e n t e
s i D a r t d e s e w n &
A r h i v a ,

N a a e r e a l i m b e i r o -
m a n e a e l e m e n t u i s l a y . R a d u I

i n t e r e s a n d u - n e


A c e s t a

v r e m e a


U r m e a z g : D o c t r i n a e c o n o m t c d a
C o d u l u i C a l l t m , c h ,
D i n n o u o i p o l e z d f a l s d " ,
D - l u i


C o n t r i b u f t u n i p r i a b o a r e l a
o r l g i n v a , i i m h a s i i n d u e n f a M d r o p .
D o s o f t e t u ,
m k t t r a d u c e r t i m e d i o - b u l g a r e a
C r o n i c e t l u t M a n a s s e s a s u p r a t i d e -
r a t u r e i r o m d n o - s l a u e s i r o m d n eC o m a -
n i c d r iF o l l o o r .
N r .
C u r e n t u l l i t e r a r r o m t l n o -


B d i l e s t i .


e n u m m i l

S-ar putea să vă placă și