Sunteți pe pagina 1din 2

Comedia este o specia a genului dramatic, in proza sau in versuri cu actiune si deznodamand vesel si care satirizeaza realitati sociale, slabiciuni ge neral-umane sau prezinta situatii hazlii.Titlul ex prima sinteza intamplarilor pierderea scrisorii fi ind motiv direct al comicului.Intriga porneste de la pierderea unei scrisori, o intamplare banala , dar pe atat de alarmanta pentru ceilalti participa nti la actiune.Gasirea ei de un reprezentat al cel

uilalt partid este motiv de santajare pentru acest a.Conflictul se desfasoara intre doua partide , ce

l actual la putere compus din Stefan Tipatescu , Z

aharia Trahanache si Zoe sotia acestuia , si celal

alt partid condus de Nae Catavencu.Cele doua parti de se confrunta direct pentru putere politica.Un a

l doilea conflict il prezinta pe Farfuridi-Banzove

nescu care se teme de tradarea prefectului Tipates cu.Tema comediei prezinta dubla viata a politicien ilor, cea privata, de familie , si cea publica.Act iunea este reprezentata in principal prin dialogul dintre personaje, expozitiunea prezentand pierder ea scrisorii , comicul de inceput.Teama lui Farfur idi este declansata la numararea voturilor , cu o zi inainte alegerilor.Punctul culminant il constit uie gasirea unei politi de catre Trahanache, aceas ta fiind falsificata de Catavencu, iar acesta dore ste sa o foloseasca pentru contrasantaj.Trahanache anunta candidatul sustinut de comitet pe Dandanac he.Deznodamantul ii prezinta pe toti participantii comediei , imapacandu-se,Dandanache fiind ales c

u sprijinul lui Trahanache.Caragiale a ales mai mu

lte stiluri de comic de la actiunea in sine , pier derea scrisorii , pana la numele si prenumele pers onajelor, fiecare semnificand cate ceva in vremea lor.In opinia mea,,o scrisoare pierduta''este o co medie de la inceput pana din expozitiune si pana i

n deznodamand, intamplarile axandu-se pe comic de limbaj si nume.Evolutia personajelor nu este la f el ca in celelalte opere acestea fiind statice lup tandu-se pe putere prin conflicte comice.In conclu zie Caragiale a reusit sa creeze o opera cu intamplari re

i

comic.''O scrisoare pierduta'' este alcatuita di

n personaje care traiesc intr-o lume politica , cu scopul de a junge la putere sau in functii cat ma

i mari.