Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza SWOT a unei firme Referat despre Analiza SWOT a unei firme Examinarea factorilor care determin succesul

sau eecul unei firme (afaceri), a determinat cearea unor metodologii specifice de analiz i diagnosticare a acti it!ii firmei (afacerii)" #anagementul strategic este procesul prin care o firm poate o$!ine efecte materializate %n creterea semnificati a performantelor sale, %n consolidarea pozi!iei ei pe pia! i anume prin ela$orarea, implementarea i controlul strategiei firmei %n ederea realizrii misiunii asumate i asigurrii a anta&ului competiti " 'ormularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei definete misiunea ei strategic, deduce o$iecti ele strategice necesare realizrii misiunii, alege strategia adec at atingerii o$iecti elor i precizeaz modalit!ile punerii %n oper a acesteia" (uarea deciziilor strategice pri ind definirea misiunii firmei, sta$ilirea o$iecti elor strategice i a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea planului care materializeaz strategia respecti , se $azeaz pe un amplu proces de analiz i e aluare a mediului de ac!iune a firmei, a situa!iei competiti it!ii ei %n acest mediu i a situa!iei firmei, a capacit!ii acesteia de a %nfrunta sc)im$rile produse %n mediu" #anagementului strategic %i este specific, %n esen!, analiza continu, pe de o parte, a mediului extern al firmei pentru a anticipa sau sesiza la timp sc)im$rile din cadrul acestuia iar pe de alt parte, a situa!iei interne a firmei pentru a e alua capacitatea ei de a face fa! sc)im$rilor" #etoda de analiz a mediului, a competiti it!ii i a firmei pe care o prezint %n continuare, este analiza SWOT" *rin intermediul su i (sau) al altor analize cum ar fi+ analiza situa!iei industriei i a atracti it!ii acesteia, analiza competi!iei, autoanaliza firmei i a for!ei ei competiti e, managementul de ,rf al firmei poate anticipa sc)im$rile i ela$ora, implementa strategia optim pentru a asigura prosperitatea firmei" #etodele de analiz a mediului, a competiti it!ii i a firmei pot folosi i e entualilor in estitori pentru a-i plasa in esti!iile sau firmelor de consultan! financiar" ." A/A(01A SWOT 2 prezentare teoretic SWOT reprezint acronimul pentru cu intele englezeti 3Strengt)ts4 ('or!e, *uncte forte), 3Wea5nesses4 (Sl$iciuni, *uncte sla$e), 3Opportunities4 (Oportunit!i, 6anse) i 3T)reats4 (Amenin!ri)" *rimele dou pri esc firma i reflect situa!ia acesteia, iar urmtoarele dou pri esc mediul i oglindesc impactul acestuia asupra acti it!ii firmei" *unctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competen!e distincti e pe care aceasta le posed la un ni el superior %n compara!ie cu alte firme, %ndeose$i concurente, ceea ce %i asigur un anumit a anta& %n fa!a lor" Altfel prezentat, punctele forte, reprezint acti it!i pe care firma le realizeaz mai $ine dec,t firmele concurente, sau resurse pe care le posed i care depesc pe cele ale altor firme"

*unctele sla$e ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care %i determin un ni el de performan!e inferior celor ale firmelor concurente" *unctele sla$e reprezint acti it!i pe care firma nu le realizeaz la ni elul propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are ne oie dar nu le posed" 3Oportunit!ile4 reprezint factori de mediu externi poziti i pentru firm, altfel spus anse oferite de mediu, firmei, pentru a-i sta$ili o nou strategie sau a-i reconsidera strategia existent %n scopul exploatrii profita$ile a oportunit!ilor aprute" 3Oportunit!i4 exist pentru fiecare firm i tre$uie identificate pentru a se sta$ili la timp strategia necesar fructificrii lor sau pot fi create, %ndeose$i pe $aza unor rezultate spectaculoase ale acti it!ilor de cercetare-dez oltare, adic a unor ino ri de an ergur care pot genera c)iar noi industrii sau domenii adi!ionale pentru produc!ia i comercializarea de $unuri si ser icii" 3Amenin!rile4 sunt factori de mediu externi negati i pentru firm, cu alte cu inte situa!ii sau e enimente care pot afecta nefa ora$il, %n msur semnificati , capacitatea firmei de a-i realiza integral o$iecti ele sta$ilite, determin,nd reducerea performan!elor ei economico-financiare" 7a i %n cazul oportunit!ilor, 3amenin!ri4 de di erse naturi i cauze p,ndesc permanent firma, anticiparea sau sesizarea lor la timp permi!,nd firmei si reconsidere planurile strategice astfel %nc,t s le e ite sau s le minimalizeze impactul" #ai mult, atunci c,nd o amenin!are iminent este sesizat la timp, prin msuri adec ate ea poate fi transformat %n oportunitate" Aplicarea analizei SWOT este facilitat dac se folosete o list de pro$leme care tre$uie urmrite %n cadrul analizei i ale cror rspunsuri sunt rele ante pentru e aluarea situa!iei de fapt a mediului i a firmei" Este recomanda$il ca pro$lemele urmrite %n ceea ce pri ete punctele forte, punctele sla$e, oportunit!ile i amenin!rile s ai$ o an ergur necesar pentru a fi cu ade rat pro$leme strategice, s ai$ legtur cu planurile strategice i s ofere indicii semnificati e pentru e aluarea &udiciozit!ii acestora i, la ne oie, pentru reconsiderarea lor" O parte din principalele pro$leme de urmrit %n cadrul analizei SWOT sunt prezentate %n continuare, ele pot fi folosite drept referin! pentru efectuarea unei analize, dar pot i este prefera$il s fie completate cu alte pro$leme specifice firmei %n cauz"