Sunteți pe pagina 1din 6

MASTERAT "MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC" TEME DE DISERTAIE (ZI i IFR) sesiunea IULIE !

"#
Depunerea cererilor la Secretariatul Facultii de Administraie Public: $ n%ie&'(ie ) "! *e+e&'(ie !",N%./0 1nain.e *e a 2i *e3use4 +e(e(i5e *e *ise(.a6ie .(e'uie s/ ai'/ se&n/.u(a *e a3(%'a(e a +a*(u5ui *i*a+.i+ +%%(*%na.%(N(+(.Nu&e i 3(enu&e +a*(u *i*a+.i+ .i.u5a( Te&e *e *ise(.a6ie 1. Impactul e-guvernrii asupra administraiei publice BALTAC 7ASILE P(%2-uni8-*(". #anagementul modern al documentelor $ntr-o organi%aie &.'olul semnturii electronice si certi(icatelor digitale $n administraia public ). Impactul plilor on-line asupra administraiei publice *. Folosirea reelelor sociale $n administraia public: avanta+e ,i riscuri 1. -.ecutarea silit (iscal asupra unei instituii publice ". -.ecutarea silit (iscal la care particip mai muli creditori " B9LAN EMIL P(%2-uni8-*(&. 8ontenciosul (iscal ). 8oncesionarea bunurilor domeniale *. Darea $n administrare a bunurilor domeniale. & DUMITRESCU ADELINA Le+.-uni8-*(9eme :I 1. Anali%a activitii de audit public intern la nivelul unitilor administrativ teritoriale ". 'olul auditului intern $n procesul managerial &. 'olul auditului public intern $n e(icienti%area procesului de guvernan ). 'eglementarea 4i organi%area auditului public intern *. Auditul per(ormanei privind utili%area (ondurilor publice 2. Administrarea patrimoniului public 4i privat al statului e-mail: adelinad!snspa.ro tele(on:/0)*11"2&) 3luni 4i mari5 $ntre orele "/.// 6 "1.//7 e-mail: vbaltac!snspa.ro Da.e +%n.a+.

0. 'aportarea (inanciar $n instituiile publice 1. -.ecuia veniturilor bugetului de stat 9eme :I 1. ;ugetul local 6 instrument de re(lectare a autonomiei unitii administrativ-teritoriale 3pe e.emplul unui ora45 municipiu5 +ude7 ". Determinarea strii (inanciare a comunitilor locale &. ;ugetul de venituri 4i c>eltuieli 6 $ntre surs de in(ormaii pentru managerul public 4i principii de elaborare 9eme IF' 1. Procesul bugetar la nivelul bugetelor locale 3pe e.emplul unei uniti administrativ-teritoriale7 ". Fundamentarea 4i reali%area veniturilor bugetelor locale 3pe e.emplul unei uniti administrativ-teritoriale &. Fundamentarea 4i e(ectuarea c>eltuielilor prev%ute $n bugetele locale 3pe e.emplul unei uniti administrativ-teritoriale7 ). ;ugetul local 6 instrument de re(lectare a autonomiei unitii administrativ-teritoriale 3pe e.emplul unui ora45 municipiu5 +ude7 *. Anali%a situaiilor (inanciare elaborate de comunitile locale "! .e&e 5a a5e:e(ea s.u*en.i5%( (se s%5i+i./ a+%(*u5 +%%(*%na.%(u5ui) 1 " & * GRIGORESCU ADRIANA P(%2-uni8-*() * 2 0 1 ? 1/ 2 ;ALIU DRAGO< C%n2-uni8-*("! .e&e 5a a5e:e(ea s.u*en.i5%( (se s%5i+i./ a+%(*u5 +%%(*%na.%(u5ui) 1 " & e-mail: +aliudragos! gmail.com e-mail: adrianagrigorescu11! gmail.com

GEORGESCU ANDRADA C%n2-uni8-*(-

e-mail: georgescu<andrada! =a>oo.com

) * 2 0 1 ? 1/ 1. #etode ,i instrumente utili%ate pentru evaluarea satis(aciei cetenilor ". Aspecte generale privind serviciile publice locale. 8onsideraii legislative &. 'olul resurselor umane $n cre,terea per(ormanelor serviciilor publice ). Abordri ale serviciului public: perspectiv general *. #anagementul total al calitii ,i alte orientri moderne 0 IANCU ALE=ANDRA Asis.-uni8-*(2. #etode5 te>nici ,i instrumente utili%ate $n managementul calitii 0. #anagementul calitii ,i standardi%area 1. #anagementul calitii orientat ctre procese ?. Aplicarea ;enc> 6learning-ului in instituiile publice. Studiu de ca%. 1/. Aplicarea 8adrului 8omun de Autoevaluare a instituiilor publice. ;ene(iciile aplicrii acestuia. Studiu de ca%. 11. 8alitatea serviciilor in administratia public. Anali% comparativ $ntre 'omania5 Frana5 @landa. 1". Importana indicatorilor de calitate $n evaluarea serviciului public. Studiu comparativ 1&. Integrarea conceptelor de calitate 4i inovare5 (actor c>eie pentru e.celen $n administraia public. 9eme :I: 1. Pro(ilul sectorului nonpro(it $n 'omAnia: elemente de anali% cantitativ 4i calitativ tele(on: /022&21&*2 e-mail: a<cristescu/"!=a>oo. com

LAZ9R CORINA Le+.-uni8-*(-

tele(on: /&0"1001"? e-mal: corinala%ar!snspa.ro

". #ecanisme de (inanare a organi%aiilor nonpro(it. Anali% comparativ: ca%ul 'omAniei cu cel puin ca%ul altei ri din B&. Parteneriatul public privat. Studiu de ca% ). #anagementul 4i gestiunea serviciilor publice $n 'omAnia. Studiu de ca% IF': 1. Cocul 4i rolul organi%aiilor neguvernamentale pe piaa de servicii sociale din 'omAnia. ". Aciuni colective $n cadrul organi%aiilor neguvernamentale: voluntariat5 lobb= 4i advocac=5 campanii publice. 3Studiu de ca%: politici publice 4i activiti de advocac= ale sectorului neguvernamental $n 'omAnia7 9eme IF' 1. Plani(icarea lucrrilor de audit. Studiu de ca% ". Auditul e.ecuiei bugetare ? MANEA ION Le+.-uni8-*(&. #isiunea de audit ). 'aportul de audit. Studiu de ca% *. Auditul public e.tern $n instituiile publice 2. 8ontabilitatea domeniului public 4i privat 1. Per(ormana $n sectorul public. Studiu de ca%...... ". Studii comparative privind evoluia (unciei publice &. 8alitatea serviciilor publice. Studiu de ca%...... ). Instrumente de autoevaluare a (unciei publice *. -valuarea per(ormanei (uncionarilor publici 1/ MATEI ANI P(%2-uni8-*(2.-(icien 4i e(icacitate $n sectorul public. Studiu de ca% ...... 0. Anali%a cost-bene(iciu $n evaluarea politicilor publice. Studiu de ca% ..... 1. Anali%a cost-bene(iciu $n evaluarea proiectelor de de%voltare local. Studiu de ca%..... ?. #odel sistemic al optimi%rii economice $n de%voltarea local 1/. @ptimul economic 4i deci%ia public. Studiu de ca% ..... 11 MATEI LUCICA 1. 'e(orma managementului sectorului public. Studiu de ca% In(ormatii la In(ormatii la Secretariatul FAP tel: /0""D?"*/)/

P(%2-uni8-*(-

". Dimensiuni manageriale ale noului serviciu public. Studiu de ca% &. 'e(orma sectorului public ,i sc>imbarea relaiilor $ntre autoritile publice centrale ,i cele locale ). Funcionarea mecanismelor de tip pia $n sectorul public. Studiu de ca% *. #anagementul serviciilor publice $n sistemul romAnesc. Studiu de ca%E.. 1/ teme la alegerea studentilor (se s%5i+i./ a+%(*u5 +%%(*%na.%(u5ui) 1 " & ) * 2 0 1 ? 1/ 1. 8orupia 4i de%voltarea economic. Studiu de ca%. ". Anali% comparativ privind reglemenatrea (unciei publice $n unele state membre ale Bniunii -uropene &. Anali% comparativ privind per(ormana administraiilor publice ). Fiscalitatea 4i anali%a economic. Anali% comparativ. *. Aplicarea principiilor serviciilor publice $n unele state membre ale Bniunii -uropene. Anali% comparativ 2. Serviciile publice locale 6 motor al de%voltrii economice 0. 'olul (iscalitii $n de%voltarea economic. Anali% comparativ 1. 'olul statului $n economie. Studiu de ca% ?. ;irocraia 4i de%voltarea economic. Anali% comparativ 1/. -(icien 4i e(icacitate $n sectorul public. Studiu de ca% 11. Sistemul economiei publice: un sistem mi.t 1". Aplicarea principiilor serviciilor publice $n unele state membre ale Bniunii -uropene. Anali% comparativ

Secretariatul FAP

1"

NI9 MIRCEA C%n2-uni8-*(-

In(ormatii la Secretariatul FAP

1&

POPA FLORIN Le+.-uni8-*(-

e-mail: popa(lorinsnspa!gmail .com

1/ teme la alegerea studentilor (se s%5i+i./ a+%(*u5 +%%(*%na.%(u5ui) 1 " & 1) POPESCU LUMINIA C%n2-uni8-*() * 2 0 1 ? 1/ 1. Fuvernarea electronica la nivel local 6 studiu de ca% ". Fuvernarea electronica in 'omania 6 prevederi legislative. &. 9ransparenta in mediul digital. Argumente pro si contra. ). 8resterea increderii utilitatorilor in mediile digitale din sectorul public. *. Anali%a cost-bene(iciu la implementarea sistemelor electronice de guvernare 6 studiu de ca%E 2. Anali%a nevoilor de continut a unui Geb-site municipal. 0. #anagementul documentelor electronice. Studiu de ca%E 1. ;ene(iciile retelelor cloud pentru mediul public. ?. Serviciul electronic 6 centrul guvernarii electronice. 1/. -ducatia 6 c>eia succesului guvernarii electronice In(ormatii la Secretariatul FAP

1*

7RABIE C9T9LIN Asis.-uni8-*(-

e-mail: vcatalin!snspa.ro