Sunteți pe pagina 1din 20

1

Stresul organizational
2
Stresul organizational (I)
una din preocuparile de la nivelul UE
exista European Agency for Safety and Health at Work,
https://osha.europa.eu/en
existenta stresului = costuri mari
nivel de individ (suferinta umana)
la nivel de organizatie (reducerea performantelor
angajatilor)
stresul ocupa locul 2 printre problemele de sanatate de
origine profesionala cele mai raspandite

3
Stresul organizational (II)
Consecinte:
boli si suferinte;
compromiterea securitatii muncii.

Reducerea riscurilor psihosociale si a stresului in munca este
un imperativ!

Exista abordari logice si sistematice pentru reducerea stresului
in munca!
4
Despre stres (I)
Definitie
Stresul = o stare intensa si neplacuta care, pe termen lung,
are efecte negative asupra sanatatii performantelor si
productivitatii.
Stresul este:
o reactie individuala;
rezultatul interactiunii dintre exigentele mediului si
resursele, capacitatile si posibilitatile individului.

Cand apare stresul la locul de munca?

5
Despre stres (II)
Stresul nu este numai rezultatul unor evenimente majore
negative ci si al unor tensiuni si presiuni zilnice
Are cauze diferite si forme diferite de manifestare
Exista 2 categorii de stres:
Stresul benefic (eustress = activarea, mobilizarea
resurselor individuale)
Stresul negativ (distress) - cerinte sunt neplacute
individului, imposibil de indeplinit si manifestate cu
insistenta pe o perioada indelungata de timp
6
Despre stres (III)

Stresul = reactia pe care oamenii o pot avea atunci cand simt
ca nu se pot adapta solicitarilor si presiunilor carora trebuie
sa le faca fata in viata de familie, personala sau la locul de
munca
Relatia solicitari - stres

7
Aparitia stresului
Agentii stresori de la locul de munca cat si din afara lui pot
cauza stresul
Trebuiesc identificati/cunoscuti
Trebuiesc eliminati/redusi
Intervin personalitatea si circumstantele in modul de reactie
al indivizilor la agentii stresori (gradul de adaptare mai mic
sau mai mare)
Factorii de stres din viata de familie (viata personala) pot
afecta comportamentul la locul de munca sau se pot cumula
cu cei de la locul de munca, rezultand probleme de sanatate

8
Factori de stres la locul de munca
Cei mai obisnuiti sunt:
Lipsa controlului asupra muncii
Solicitarile necorespunzatoare pentru angajati
Lipsa sprijinului din partea colegilor si a managementului
Alte factori:
Potrivirea neadecvata dintre noi si munca pe care o
realizam
Relatiile precare cu colegii si managementul
Prezenta violentei fizice si psihice la locul de munca
Conflictele dintre sarcinile noastre de la locul de munca si
din afara acestuia
9
Cauzele stresului organizational (I)
Stilul de conducere
lipsa unor obiective clare
slaba comunicare si lipsa de informare in cadrul
organizatiei
neconsultarea si neimplicarea angajatilor in schimbarile si
modificarile de la locul de munca
lipsa sprijinului din partea conducerii
Statutul, rolul in organizatie
statut neclar in organizatie
obiective si prioritati contradictorii
nivel inalt de responsabilitate la locul de munca
10
Cauzele stresului organizational (II)
Cariera
incertitudine in evolutia carierei
frustrari in dezvoltarea carierei
statut incert si lipsa recunoasterii
nesiguranta locului de munca
insuficienta programelor de instruire
modificarea statutului in cadrul organizatiei
Decizie si control
slaba participare la luarea deciziilor
lipsa posibilitatii de control asupra propriei munci
11
Cauzele stresului organizational (III)
Relatiile la locul de munca
izolare fizica sau sociala
legaturi slabe cu superiorii, lipsa de comunicare
conflicte interpersonale
diferite tipuri de hartuire (agresivitate verbala, hartuire
sexuala, etc.)
Proiectarea locului de munca
sarcini de munca repetitive si monotone
riscuri semnificative de accidentare si imbolnavire profesionala
la locul de munca (tehnologii cu riscuri de accidentare,
zgomot, noxe chimice etc.)
teama de tehnologie in raport cu responsabilitatea
lipsa de competenta

12
Cauzele stresului organizational (IV)
Sarcina de munca si ritmul de munca
lipsa controlului asupra ritmului de munca
sarcini de munca supra sau sub-incarcate
lipsa prioritizarii activitatilor
Programul de lucru
program de lucru inflexibil
aparitia imprevizibila a unor supraicarcari ale sarcinii de
munca
ore de lucru suplimentare neplanificate
lucrul in schimburi
lucrul suplimentar excesiv
13
Simptomele stresului la locul de munca
Simptome fizice
Simptome pe plan intelectual
Simptome pe plan emotional
Schimbari de comportament

Recunoasterea stresului. Semne
la nivel de organizatie: absenteism;
la nivel de individ: reactii emotionale, cognitive,
comportamentale si fiziologice.
14
Strategii de adaptare la stres
Tendinta in cercetare: trecerea de la descrierea reactiilor la
stres la descrierea si analiza modalitatilor prin care individul
controleaza factorii si situatia stresanta
Stresul trebuie vazut din perspectica relatiei individ-mediu

Conceptul de "coping"
ansamblu de mecanisme si conduite pe care individul le
interpune intre el si evenimentul perceput ca amenintator,
pentru a stapani, a tine sub control, pentru a tolera sau
diminua impactul acestuia asupra starii sale de confort fizic
si psihic (Lazarus, Launtier, 1978 )
15
Conceptul de "coping
("coping strategy, "coping ability) (I)
Coping strategy reprezinta ansamblul eforturilor cognitive si
comportamentale destinate controlarii, reducerii sau tolerarii
exigentelor, cerintelor externe si/sau interne care ameninta sau
depasesc resursele unui individ (Lazarus, Folkman, 1984).
Raspunsurile individului la factori de stres, raspunsuri necesare
acestuia pentru a putea face fata situatiilor respective pot fi de
natura:
cognitiva sau afectiva (exemplu: transformarea in plan
imaginar a unei situatii periculoase intr-o ocazie favorabila de
profit personal);
forme de comportament (infruntarea deschisa a problemelor,
adoptarea unei conduite de evitare etc.).
16
Conceptul de "coping
("coping strategy, "coping ability) (II)
Principalii mediatori ai relatiei: factor de stres-tulburare a
echilibrului individual (in principal emotional) sunt
reprezentati de:
perceperea stresului sub influenta: experientei anterioare
cu acelasi tip de stres, sustinerii sociale si religioase;
mecanismele individuale de aparare a Eului, care
actioneaza inconstient;
eforturile constiente: punerea in functiune a unui plan de
actiune, recurgerea la diferite tehnici (relaxare, exercitii
fizice etc.).
17
Conceptul de "coping
("coping strategy, "coping ability) (III)
Acesti mediatori sunt antrenati in doua procese de mediere a
relatiei:
autoevaluarea propriilor posibilitati in raport cu situatia
respectiva;
strategiile individuale de ajustare in raport cu aceasta.
18
Conceptul de "coping
("coping strategy, "coping ability) (IV)
Evaluarea reprezinta un dublu proces cognitiv de apreciere a
gradului de pericol pe care il prezinta o situatie anumita si
care poate afecta individul si a resurselor personale de
"coping".
evaluare primara a potentialului stresant;
evaluare secundara a resurselor individuale de adaptare.
Evaluarea primara conduce la stabilirea semnificatiei pentru
individ a factorului sau situatiei stresante si, in functie de
aceasta, la emotii de o anumita calitate si intensitate:
pierdere - emotii negative: frica, manie, rusine etc.;
amenintare;
beneficiu - emotii pozitive: pasiune, euforie.
19
Conceptul de "coping
("coping strategy, "coping ability) (V)
Evaluarea secundara pornind de la intrebarea ce poate face
individul pentru a preveni o pierdere, o amenintare sau pentru
a obtine beneficiul ajunge la a raspunde prin: schimbarea
situatiei, acceptarea ei, fuga, evitare, cautarea unui plus de
informatii, a unui suport social, actiune impulsiva etc.
Strategiile alese sunt de doua tipuri:
centrate pe emotii: au ca obiectiv reducerea tensiunii
emotionale fara a schimba situatia;
centrate pe problema: au ca obiectiv modificarea situatiei,
actionand indirect asupra emotiilor.
20
Bibliografie:
European Agency for Safety and Health at Work, http://ro.osha.europa.eu.
Luthans, F. (2011), Organizational Behavior. An Evidence-Based Approach,
Twelve Edition, McGraw-Hill.
Sava, F. (2004) Oboseala, stresul si accidentele de munca, in Bogathy, Z.
(coord.), Manual de psihologia muncii si organizationala, Editura Polirom,
Iasi, pp. 180-184.
Seracin, M. Actiuni de formare a strategiilor de adaptare la stres,
http://stres.protectiamuncii.ro/actiuni_formare_strategiilor_adaptare_stre
s.html .
Stresul organizational un nou stil de viata. Interviu cu un guru contemporan
al stresului i managementului (Cary L. Cooper) in Psihologia Resurselor
Umane, Volumul 3, nr. 2, 2005, pp. 96 101,
http://www.apio.ro/upload/pru/vol3_2_2005.pdf.