Sunteți pe pagina 1din 23

Colegiul National Pedagogic Constantin Bratescu

LUCRARE PENTRU ATESTAREA


COMPETENELOR
PROFESONALE
!r"#ouse
ndru$ator% Molo$er Si&el Autor% Pagau Maria
Mai '()*
Cuprins
Cuprins.................................................................................................................................................2
Argument..............................................................................................................................................3
Detalii tehnice.......................................................................................................................................5
Cerinte hardware si software................................................................................................................5
STRUCTURA......................................................................................................................................6
CD SURSA!ACASA........................................................................................................................."
D#S$R#...............................................................................................................................................%
C&C#$T..........................................................................................................................................'2
()*RA+)#.......................................................................................................................................'5
R#C#$T)#.........................................................................................................................................',
*A-#R)# +T................................................................................................................................2'
(i.liografie.........................................................................................................................................23
Argument
Am ales serialul !r"#ouse ca tema pentru atestatul meu la informatica
pentru ca sunt un mare fan al acestui serial si al actorului principal/ 0ugh
-aurie.Serialul Dr.0ouse este cel mai .un serial american din domeniul medical
si este foarte apreciat si in Romania.
Acest atestat este reali1at in 0T2-3 04per Te5t 2ar6up -anguage 7 si CSS
3 Cascade St4le Sheet 7.

Detalii tehnice
Atestatul !r"#ouse este construit cu a8utorul lim.a8elor 0T2- 3 04perte5t
2ar6up -anguage 7 si CSS 3 Cascade St4le Sheet 7.
0T2- este un lim.a8 simplu/ de marca8/ care se foloseste de etichete sau
tags.
CSS nu este un lim.a8 in sine/ ci un mecanism care permite formatarea
documentului 0T2-.CSS nu e5clude 0T2-9ul din pagina we./ el doar :ine
pe langa acesta pentru a conferi anumite proprietati/ pentru a face totul mai
atracti: si mai .ine organi1at.

$rogramele folosite pentru a reali1a proiectul sunt urmatoarele !
Ado.e Dreamwea:er CS5
Ado.e $hotoshop CS5
Cerinte hardware si software
+iind reali1at in 0T2-/ functionarea corecta depinde de foarte putini
factori la ni:el hardware.
Configuratia minima necesara !
procesor la '33201
min. 32 2( RA2 3de preferat cel putin 6; 2(7
o placa :ide care sa suporte mai mult de 256 de culori 3optional
pentru o afisare corecta a detaliilor7
#ste necesara o :ersiune a .rowser9ului care sa permita recunoasterea
tuturor comen1ilor 3testul a fost facut cu )nternet #5plorer 6.<7/ si de asemenea
este o.ligatoriu un flash player/ sau un = patch > pentru flash.
Conditii de testare! proiectul a fost facut si testat pe un $C A2D Athlon
'"<<201/ la 256 2( DDRA2/ sistem de operare 2S ?indows @p.

STRUCTURA
Atestatul !r"#ouse este alcatuit din 6 pagini .html.
2eniul este format din urmatoarele lin69uri !
Acasa
Despre
Concept
(iografie
Receptie
*alerie +oto
COD SURSA:ACASA
ABDCTC$# html $U(-)C D9EE?3CEEDTD @0T2- '.< TransitionalEE#&D
Dhttp!EEwww.w3.orgETRE5html'EDTDE5html'9transitional.dtdDF
Ahtml 5mlnsGDhttp!EEwww.w3.orgE'%%%E5htmlDF
AheadF
AtitleFAtestat )nformatica 9 Dr.0ouseAEtitleF
Ameta http9eHui:GDContent9T4peD contentGDte5tEhtmlI charsetGutf9,D EF
Alin6 hrefGDst4le.cssD relGDst4lesheetD t4peGDte5tEcssD EF
Ascript languageGD8a:ascriptD t4peGDte5tE8a:ascriptDF
function clearTe5t3field7
J
if 3field.defaultKalue GG field.:alue7 field.:alue G LLI
else if 3field.:alue GG LL7 field.:alue G field.defaultKalueI
M
AEscriptF
AEheadF
A.od4F
Adi: idGDsiteNtitleN.arNwrapperDF
Adi: idGDsiteNtitleN.arDF
Adi: idGDsiteNtitleDF
Ah'FAa hrefGDODF Aimg srcGDimagesElogo.pngD altGDD EF AspanFatestat
informaticaAEspanF AEaFAEh'F
AEdi:F

AEdi:F
AB99 end of siteNtitleN.ar 99F
AEdi:F
AB99 end of siteNtitleN.arNwrapper 99F
Adi: idGD.annerDF
Adi: idGDmenuDF
AulF
AliFAa hrefGDinde5.htmlD classGDcurrentDFAspanFAEspanFAcasaAEaFAEliF
AliFAa hrefGDdespre.htmlDFAspanFAEspanFDespreAEaFAEliF
AliFAa hrefGDconcept.htmlDFAspanFAEspanFConceptAEaFAEliF
AliFAa hrefGD.iografie.htmlDFAspanFAEspanF(iografieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDreceptie.htmlDFAspanFAEspanFReceptieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDfoto.htmlDFAspanFAEspanF*alerie +otoAEaFAEliF
AEulF
AEdi:F
AB99 end of menu 99F
Adi: idGD.annerNcontentDF

AEdi:F
AEdi:F
AB99 end of .anner 99F
Adi: idGDcontentDF
Adi: classGDsectionNw%<<DF

Ah2FDr.0ouse 9 AcasaAEh2F
ApF0ouse/ sau 0ouse/ 2.D. este un serial american de tip dramP medicalP/
ce a de.utat pe canalul +@ la data de '6 noiem.rie 2<<;. Serialul a fost creat
de cPtre Da:id Shore i a fost produs de Shore i regi1orul de film (r4an
Singer. Serialul se Qn:Rrte Qn 8urul Dr. *regor4 0ouse 3interpretat de actorul
.ritanic 0ugh -aurie7/ un geniu medical nonconformist care conduce o echipP
de diagnosticieni Qn spitalul ficti: $rinceton9$lains.oro Teaching 0ospital
3$$T07 Qn &ew Serse4.AEpF

Adi: classGDcleanerNh3< di:iderDFAEdi:F
Adi: classGDcleanerNh3<DFAEdi:F
Adi: classGDsectionNw%<<DF


AEdi:F
AB99 end of content 99F
Adi: idGDfooterDF
Aul classGDfooterNmenuDF
AliFAa hrefGDinde5.htmlDFAspanFAEspanFAcasaAEaFAEliF
AliFAa hrefGDdespre.htmlDFAspanFAEspanFDespreAEaFAEliF
AliFAa hrefGDconcept.htmlDFAspanFAEspanFConceptAEaFAEliF
AliFAa hrefGD.iografie.htmlDFAspanFAEspanF(iografieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDreceptie.htmlDFAspanFAEspanFReceptieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDfoto.htmlDFAspanFAEspanF*alerie +otoAEaFAEliF
AEulF
Toate Drepturile Re1er:ate.AEdi:F
AE.od4F
AEhtmlF
DESPRE
ABDCTC$# html $U(-)C D9EE?3CEEDTD @0T2- '.< TransitionalEE#&D
Dhttp!EEwww.w3.orgETRE5html'EDTDE5html'9transitional.dtdDF
Ahtml 5mlnsGDhttp!EEwww.w3.orgE'%%%E5htmlDF
AheadF
AtitleFAtestat )nformatica 9 Dr.0ouseAEtitleF
Ameta http9eHui:GDContent9T4peD contentGDte5tEhtmlI charsetGutf9,D EF
Alin6 hrefGDst4le.cssD relGDst4lesheetD t4peGDte5tEcssD EF
Ascript languageGD8a:ascriptD t4peGDte5tE8a:ascriptDF
function clearTe5t3field7
J
if 3field.defaultKalue GG field.:alue7 field.:alue G LLI
else if 3field.:alue GG LL7 field.:alue G field.defaultKalueI
M
AEscriptF
AEheadF
A.od4F
Adi: idGDsiteNtitleN.arNwrapperDF
Adi: idGDsiteNtitleN.arDF
Adi: idGDsiteNtitleDF
Ah'FAa hrefGDODF Aimg srcGDimagesElogo.pngD altGDD EF AspanFatestat
informaticaAEspanF AEaFAEh'F
AEdi:F

AEdi:F
AB99 end of siteNtitleN.ar 99F
AEdi:F
AB99 end of siteNtitleN.arNwrapper 99F
Adi: idGD.annerDF
Adi: idGDmenuDF
AulF
AliFAa hrefGDinde5.htmlD classGDcurrentDFAspanFAEspanFAcasaAEaFAEliF
AliFAa hrefGDdespre.htmlDFAspanFAEspanFDespreAEaFAEliF
AliFAa hrefGDconcept.htmlDFAspanFAEspanFConceptAEaFAEliF
AliFAa hrefGD.iografie.htmlDFAspanFAEspanF(iografieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDreceptie.htmlDFAspanFAEspanFReceptieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDfoto.htmlDFAspanFAEspanF*alerie +otoAEaFAEliF
AEulF
AEdi:F
AB99 end of menu 99F
Adi: idGD.annerNcontentDF

AEdi:F
AEdi:F
AB99 end of .anner 99F
Adi: idGDcontentDF
Adi: classGDsectionNw%<<DF

Ah2FDr.0ouse 9 DespreAEh2F
ApF0ouse/ sau 0ouse/ 2.D. este un serial american de tip dramP medicalP/
ce a de.utat pe canalul +@ la data de '6 noiem.rie 2<<;. Serialul a fost creat
de cPtre Da:id Shore i a fost produs de Shore i regi1orul de film (r4an
Singer. Serialul se Qn:Rrte Qn 8urul Dr. *regor4 0ouse 3interpretat de actorul
.ritanic 0ugh -aurie7/ un geniu medical nonconformist care conduce o echipP
de diagnosticieni Qn spitalul ficti: $rinceton9$lains.oro Teaching 0ospital
3$$T07 Qn &ew Serse4.A.r EFA.r EFDr. 0ouse se contra1ice des cu efa sa/
administrator al spitalului i decan la 2edicinP/ Dr. -isa Cudd4 3-isa
#delstein7/ i cu echipa sa medicalP pentru cP multe dintre ipote1ele despre
.olile pacien ilor sunt .a1ate pe o intui ie contro:ersatP. Singurul prieten al lui
*regor4 0ouse este Dr. Sames ?ilson 3Ro.ert Sean -eonard7/ eful
Departamentului de ncologie. De9a lungul primelor trei se1oane/ echipa
medicalP a lui 0ouse este alcPtuitP din Dr. Ro.ert Chase 3Sesse Spencer7/ Dr.
Allison Cameron 3Sennifer 2orrison7 si Dr. #ric +oreman 3mar #pps7. -a
sfRr itul celui de9al treilea se1on aceastP echipP se desfiin ea1P. Repliat de
+oreman/ 0ouse selectea1P/ treptat/ trei noi mem.rii ai echipei! Dr. Rem4
DThirteenD 0adle4 3li:ia ?ilde7/ Dr. Chris Tau. 3$eter Saco.son7/ and Dr.
-awrence Tutner 3Tal $enn7AEpF
Adi: classGDcleanerNh3< di:iderDFAEdi:F
Adi: classGDcleanerNh3<DFAEdi:F
Adi: classGDsectionNw%<<DF


AEdi:F
AB99 end of content 99F
Adi: idGDfooterDF
Aul classGDfooterNmenuDF
AliFAa hrefGDinde5.htmlDFAspanFAEspanFAcasaAEaFAEliF
AliFAa hrefGDdespre.htmlDFAspanFAEspanFDespreAEaFAEliF
AliFAa hrefGDconcept.htmlDFAspanFAEspanFConceptAEaFAEliF
AliFAa hrefGD.iografie.htmlDFAspanFAEspanF(iografieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDreceptie.htmlDFAspanFAEspanFReceptieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDfoto.htmlDFAspanFAEspanF*alerie +otoAEaFAEliF
AEulF
Toate Drepturile Re1er:ate.AEdi:F
AE.od4F
AEhtmlF
CONCEPT
ABDCTC$# html $U(-)C D9EE?3CEEDTD @0T2- '.< TransitionalEE#&D
Dhttp!EEwww.w3.orgETRE5html'EDTDE5html'9transitional.dtdDF
Ahtml 5mlnsGDhttp!EEwww.w3.orgE'%%%E5htmlDF
AheadF
AtitleFAtestat )nformatica 9 Dr.0ouseAEtitleF
Ameta http9eHui:GDContent9T4peD contentGDte5tEhtmlI charsetGutf9,D EF
Alin6 hrefGDst4le.cssD relGDst4lesheetD t4peGDte5tEcssD EF
Ascript languageGD8a:ascriptD t4peGDte5tE8a:ascriptDF
function clearTe5t3field7
J
if 3field.defaultKalue GG field.:alue7 field.:alue G LLI
else if 3field.:alue GG LL7 field.:alue G field.defaultKalueI
M
AEscriptF
AEheadF
A.od4F
Adi: idGDsiteNtitleN.arNwrapperDF
Adi: idGDsiteNtitleN.arDF
Adi: idGDsiteNtitleDF
Ah'FAa hrefGDODF Aimg srcGDimagesElogo.pngD altGDD EF AspanFatestat
informaticaAEspanF AEaFAEh'F
AEdi:F

AEdi:F
AB99 end of siteNtitleN.ar 99F
AEdi:F
AB99 end of siteNtitleN.arNwrapper 99F
Adi: idGD.annerDF
Adi: idGDmenuDF
AulF
AliFAa hrefGDinde5.htmlD classGDcurrentDFAspanFAEspanFAcasaAEaFAEliF
AliFAa hrefGDdespre.htmlDFAspanFAEspanFDespreAEaFAEliF
AliFAa hrefGDconcept.htmlDFAspanFAEspanFConceptAEaFAEliF
AliFAa hrefGD.iografie.htmlDFAspanFAEspanF(iografieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDreceptie.htmlDFAspanFAEspanFReceptieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDfoto.htmlDFAspanFAEspanF*alerie +otoAEaFAEliF
AEulF
AEdi:F
AB99 end of menu 99F
Adi: idGD.annerNcontentDF

AEdi:F
AEdi:F
AB99 end of .anner 99F
Adi: idGDcontentDF
Adi: classGDsectionNw%<<DF

Ah2FDr.0ouse 9 ConceptAEh2F
ApFUn 2<<;/ Da:id Shore i $aul Attanasio/ QmpreunP cu partenerul de
afaceri al lui Attanasio Tatie Saco.s/ au pre1entat serialul companiei +o5/
promo:Rndu9l ca pe un serial medical detecti:/ un spital Qn care medicii
in:estighea1P simptomele i cau1ele lor. Attanasio a fost inspirat sP cree1e acest
tip de serial citind ru.rica DDiagnosticD din &ew Cor6 Times 2aga1ine/ scrisP
de doctorul -isa Sanders. +o5 a cumpPrat serialul/ dar pre edintele *ail
(erman a comunicat echipei/ DKreau un serial medical/ dar nu :reau sP :Pd
halate al.e mergRnd pe hol.D Saco.s a comunicat cP aceastP cerere a influen at
mult forma finalP a serialului.AEpF
Adi: classGDcleanerNh3< di:iderDFAEdi:F
Adi: classGDcleanerNh3<DFAEdi:F
Adi: classGDsectionNw%<<DF


AEdi:F
AB99 end of content 99F
Adi: idGDfooterDF
Aul classGDfooterNmenuDF
AliFAa hrefGDinde5.htmlDFAspanFAEspanFAcasaAEaFAEliF
AliFAa hrefGDdespre.htmlDFAspanFAEspanFDespreAEaFAEliF
AliFAa hrefGDconcept.htmlDFAspanFAEspanFConceptAEaFAEliF
AliFAa hrefGD.iografie.htmlDFAspanFAEspanF(iografieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDreceptie.htmlDFAspanFAEspanFReceptieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDfoto.htmlDFAspanFAEspanF*alerie +otoAEaFAEliF
AEulF
Toate Drepturile Re1er:ate.AEdi:F
AE.od4F
AEhtmlF
!O"RA#!E
ABDCTC$# html $U(-)C D9EE?3CEEDTD @0T2- '.< TransitionalEE#&D
Dhttp!EEwww.w3.orgETRE5html'EDTDE5html'9transitional.dtdDF
Ahtml 5mlnsGDhttp!EEwww.w3.orgE'%%%E5htmlDF
AheadF
AtitleFAtestat )nformatica 9 Dr.0ouseAEtitleF
Ameta http9eHui:GDContent9T4peD contentGDte5tEhtmlI charsetGutf9,D EF
Alin6 hrefGDst4le.cssD relGDst4lesheetD t4peGDte5tEcssD EF
Ascript languageGD8a:ascriptD t4peGDte5tE8a:ascriptDF
function clearTe5t3field7
J
if 3field.defaultKalue GG field.:alue7 field.:alue G LLI
else if 3field.:alue GG LL7 field.:alue G field.defaultKalueI
M
AEscriptF
AEheadF
A.od4F
Adi: idGDsiteNtitleN.arNwrapperDF
Adi: idGDsiteNtitleN.arDF
Adi: idGDsiteNtitleDF
Ah'FAa hrefGDODF Aimg srcGDimagesElogo.pngD altGDD EF AspanFatestat
informaticaAEspanF AEaFAEh'F
AEdi:F

AEdi:F
AB99 end of siteNtitleN.ar 99F
AEdi:F
AB99 end of siteNtitleN.arNwrapper 99F
Adi: idGD.annerDF
Adi: idGDmenuDF
AulF
AliFAa hrefGDinde5.htmlD classGDcurrentDFAspanFAEspanFAcasaAEaFAEliF
AliFAa hrefGDdespre.htmlDFAspanFAEspanFDespreAEaFAEliF
AliFAa hrefGDconcept.htmlDFAspanFAEspanFConceptAEaFAEliF
AliFAa hrefGD.iografie.htmlDFAspanFAEspanF(iografieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDreceptie.htmlDFAspanFAEspanFReceptieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDfoto.htmlDFAspanFAEspanF*alerie +otoAEaFAEliF
AEulF
AEdi:F
AB99 end of menu 99F
Adi: idGD.annerNcontentDF

AEdi:F
AEdi:F
AB99 end of .anner 99F
Adi: idGDcontentDF
Adi: classGDsectionNw%<<DF

Ah2FDr.0ouse 9 (iografieAEh2F
ApFSames 0ugh Calum -aurie/ nascut la '' iunie/ '%5% este un actor/
comediant/ scriitor si cantaret .ritanic. -aurie a atins faima prin piesa din doua
acte D+r4 and -aurieD/ alaturi de prietenul si partener de comedie Stephen +r4.
Din anul 2<<; a 8ucat rolul lui *regor4 0ouse/ protagonistul serialului american
D0ouseD. A.r EFA.r EF-aurie s9a casatorit cu So *reen/ administrator de teatru/
in anul '%,%.A.r EFA.r EFCei doi locuiesc in partea de nord a -ondrei alaturi de
fiica lor/ Re.ecca/ si cei doi fii/ (ill si Charlie. Charlie a a:ut un rol in al treilea
episod al serialului DA (it of +r4 and -aurieD/ iar Re.ecca a detinut un rol in
filmul D?itD/ in rolul fetitei de cinci ani/ Ki:ian (erring. 0ugh -aurie este un
.un prieten cu actrita #mma Thompson si partenerul sau din serialul D0ouseD/
Ro.ert Sean -eonard. A.r EFA.r EF)n ianuarie 2<<6/ -aurie a afirmat intr9un
inter:iu ca locuieste intr9un apartament in ?est 0oll4wood/ pe durata filmarilor
serialului D0ouseD in Statele Unite. Actorul poate sa cante la pian/ chitara/ to.e/
mu1icuta si sa5ofon. )n episoadele cator:a seriale si9a etalat talentele mu1icale/
dar si atunci cand a pre1entat un episod din DSaturda4 &ight -i:eD/ pe 2,
octom.rie 2<<6. 0ugh este solist si canta la pian pentru grupul roc6 de caritate
D(and from TKD. A.r EFA.r EF-aurie a luptat cu depresie clinica se:erea si
continua sa primeasca tratament permanent de la un psihiatru. A afirmat intr9un
inter:iu ca prima data cand si9a dat seama ca are o pro.lema a fost atunci cand/
in timp ce conducea pentru un der.4 de caritate 3in anul '%%67/ trecand pe langa
alte masini ce luasera foc/ nu il facea sa se simta nici speriat si nici incantat 3a
declarat ca/ de fapt/ se simtea plictisit7. D$lictisealaD a comentat actorul/ Dnu este
un raspuns corespun1ator pentru :ederea unor masini e5plodateD. 0ugh -aurie
admira scrierioe lui $.*. ?odehouse! acesta a e5plicat intr9un articol cum
romanele lui ?odhouse i9au sal:at :iata.AEpF

Adi: classGDcleanerNh3< di:iderDFAEdi:F
Adi: classGDcleanerNh3<DFAEdi:F
Adi: classGDsectionNw%<<DF


AEdi:F
AB99 end of content 99F
Adi: idGDfooterDF
Aul classGDfooterNmenuDF
AliFAa hrefGDinde5.htmlDFAspanFAEspanFAcasaAEaFAEliF
AliFAa hrefGDdespre.htmlDFAspanFAEspanFDespreAEaFAEliF
AliFAa hrefGDconcept.htmlDFAspanFAEspanFConceptAEaFAEliF
AliFAa hrefGD.iografie.htmlDFAspanFAEspanF(iografieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDreceptie.htmlDFAspanFAEspanFReceptieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDfoto.htmlDFAspanFAEspanF*alerie +otoAEaFAEliF
AEulF
Toate Drepturile Re1er:ate.AEdi:F
AE.od4F
AEhtmlF
RECEPT!E
ABDCTC$# html $U(-)C D9EE?3CEEDTD @0T2- '.< TransitionalEE#&D
Dhttp!EEwww.w3.orgETRE5html'EDTDE5html'9transitional.dtdDF
Ahtml 5mlnsGDhttp!EEwww.w3.orgE'%%%E5htmlDF
AheadF
AtitleFAtestat )nformatica 9 Dr.0ouseAEtitleF
Ameta http9eHui:GDContent9T4peD contentGDte5tEhtmlI charsetGutf9,D EF
Alin6 hrefGDst4le.cssD relGDst4lesheetD t4peGDte5tEcssD EF
Ascript languageGD8a:ascriptD t4peGDte5tE8a:ascriptDF
function clearTe5t3field7
J
if 3field.defaultKalue GG field.:alue7 field.:alue G LLI
else if 3field.:alue GG LL7 field.:alue G field.defaultKalueI
M
AEscriptF
AEheadF
A.od4F
Adi: idGDsiteNtitleN.arNwrapperDF
Adi: idGDsiteNtitleN.arDF
Adi: idGDsiteNtitleDF
Ah'FAa hrefGDODF Aimg srcGDimagesElogo.pngD altGDD EF AspanFatestat
informaticaAEspanF AEaFAEh'F
AEdi:F

AEdi:F
AB99 end of siteNtitleN.ar 99F
AEdi:F
AB99 end of siteNtitleN.arNwrapper 99F
Adi: idGD.annerDF
Adi: idGDmenuDF
AulF
AliFAa hrefGDinde5.htmlD classGDcurrentDFAspanFAEspanFAcasaAEaFAEliF
AliFAa hrefGDdespre.htmlDFAspanFAEspanFDespreAEaFAEliF
AliFAa hrefGDconcept.htmlDFAspanFAEspanFConceptAEaFAEliF
AliFAa hrefGD.iografie.htmlDFAspanFAEspanF(iografieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDreceptie.htmlDFAspanFAEspanFReceptieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDfoto.htmlDFAspanFAEspanF*alerie +otoAEaFAEliF
AEulF
AEdi:F
AB99 end of menu 99F
Adi: idGD.annerNcontentDF

AEdi:F
AEdi:F
AB99 end of .anner 99F
Adi: idGDcontentDF
Adi: classGDsectionNw%<<DF

Ah2FDr.0ouse 9 ReceptieAEh2F
ApF0ouse este aclamat de critici i are o audien P mare Qn rRndul
spectatorilor. A fost Qn top 1ece show9uri e:aluate Qn Statele Unite de la al doilea
pRnP la al patrulea se1on. Distri.uit Qn 66 de Pri/ 0ouse a fost cel mai urmPrit
program de tele:i1iune din lume Qn 2<<,. Serialul a primit mai multe premii/
inclu1Rnd premii precum $eopleLs Choice Award/ $ea.od4 Award/ douP *lo.uri
de Aur i ; premii $rimetime #mm4. +inalul se1onului 6 al serialului a fost
difu1at pe data de 2' mai/ 2<'<. Al aptelea se1on :a a:ea premierea Qn luna
septem.rie a anului 2<'<.AEpF

Adi: classGDcleanerNh3< di:iderDFAEdi:F
Adi: classGDcleanerNh3<DFAEdi:F
Adi: classGDsectionNw%<<DF


AEdi:F
AB99 end of content 99F
Adi: idGDfooterDF
Aul classGDfooterNmenuDF
AliFAa hrefGDinde5.htmlDFAspanFAEspanFAcasaAEaFAEliF
AliFAa hrefGDdespre.htmlDFAspanFAEspanFDespreAEaFAEliF
AliFAa hrefGDconcept.htmlDFAspanFAEspanFConceptAEaFAEliF
AliFAa hrefGD.iografie.htmlDFAspanFAEspanF(iografieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDreceptie.htmlDFAspanFAEspanFReceptieAEaFAEliF
AliFAa hrefGDfoto.htmlDFAspanFAEspanF*alerie +otoAEaFAEliF
AEulF
Toate Drepturile Re1er:ate.AEdi:F
AE.od4F
AEhtmlF
"A$ER!E #OTO
i%liografie
'. www.wi6ipedia.com
2. www.imd..com
3. http!EEwww.t:.comEshowsEhouseE
;. http!EEwww.fo5.comE
5. www.w3schools.com