Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte Drept Comercial

NR. I
1. Calitatea de comerciant(dobandirea calitatii de comerciant,dovada calitatii de
comerciant,incetarea calitatii de comerciant).
2. Constituirea societatii in comandita pe actiuni(actele constituitive,contractul de
societate,asociatii,firma,actiunile,administratorii societatii,statutul social,formalitatile
necesare constituirii)
3. fectele desc!iderii procedurii insolventei.
NR. II
1. Natura "uridica a fondului de comert(preci#ari prealabile,teoria personificarii,teoria
universalitatii de drept ,teoria universalitatii de fapt,teoria patrimoniului de
afectatiune,teoria proprietatii incorporale).
2. Societatea in nume colectiv(notiunea,caractere,problema calitatii de comerciant a
asociatilor in societatea in nume colectiv,constituirea,functionarea,di#olvarea si
lic!idarea societatii in nume colectiv).
3. fectele desc!iderii procedurii insolventei.
NR. III
1. I#voarele interpretative in dreptul comercial(preci#ari prealabile,u#urile
comerciale,doctrina,practica "udiciara).
2. Constituirea continuata sau prin subscriptie publica a societatii pe actiuni(prospectul de
emisiune,subscriptia actiunilor,validarea subscriptiei,drepturile si obli$atiunile si
raspunderea fondatorilor).
3. Caracterele procedurii insolventei.
NR. I%
1. Contractul de a$entie(notiune,cuprinsul ,continut si forma contractului de
a$entie,incetarea contractului de a$entie).
2. &dministrarea societatii cu raspundere limitata((desemnarea administratorilor,modul de
lucru,atributii)
3. &dministratorul special.
NR. %
1. 'retul in obli$atiile comerciale(adevaratul pret sau pretul curent,moneda de plata a
pretului)
2. Convocarea adunarii $enerale(initiativa,continutul convocarii,comunicarea convocarii)
3. (otararea "udecatorului)sindic privind desc!iderea procedurii.
NR. %I
1. *bli$atiile van#atorului(obli$atia de predare a lucrului vandut,modul de e+ecutare a
obli$atiei,termenul de predare,locul unde se face predarea,suportarea c!eltuielilor
predarii)
2. Consiliul de suprave$!erestructura,conditii,desemnarea
membrilor,durata,remunerare,natura "uridica,atributii.
3. &tributiile administratorului "udiciar.