Sunteți pe pagina 1din 2

PROTOCOL PENTRU INTEGRAREA ANGAJAILOR NOI

MODALITI DE INTEGRARE N ORGANIZAIE A NOILOR ANGAJAI


PROCEDUR PENTRU PREZENTAREA INSTITUIEI NOU-ANGAJAILOR I
REZIDENILOR
1. SCOP:
Scopul procedurii / protocolului: prezentul protocol prezinta modul de integrare a
noilor angajati in Spitalul Municipal Moreni.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic in toate departamentele spitalului.
3. DOCUMENTE DE REFERIN:
31. Ordinul MS nr.972/21! pri"ind apro#area standardelor de acreditare
3.2 Ordinul MS nr.122$ / 212! pri"ind normati"ul de personal
3.3 %egea &3/23! cu modi'icarile si completarile ulterioare
4. RESPONSABILITI:
$.1 (esponsa#il de proces ) se' departament / sectie
$.2 *c+ipa de proces ) conducerea spitalului
5. DESCRIEREA PROCEDURII:
1. ,nitatea a emis decizii pri"ind -ndrumtorii desemna.i pentru monitorizarea
noilor angaja.i pentru 'iecare loc de munc.
2. /oul angajat "a semna contractul indi"idual de munc.
0 se "a -nm1na o 2erocopie a contractului indi"idual de munc! su# semntur.
3. /oului angajat i se "a -nm1na 3i4a Postului cuprinz1nd sarcinile speci'ice
postului ocupat! su# semntur si "a 'i instruit asupra responsa#ilitatilor postului de catre
reprezentant al #iroului 5(, si asupra respectarii drepturilor pacientului.
$. 6a semna 7eclaratia de con'identialitate in con'ormitate cu Protocolul de
pastrare a con'identialitatii adoptat de unitatea sanitara con'orm legislatiei in "igoare.
&. /oul angajat "a lua cuno4tiin. de pre"ederile (egulamentului de Organizare 4i
3unc.ionare! (egulamentului 0ntern! Organigrama unit.ii. 7upa caz! i se "a inmana 8odul
de deontologie pro'esionala pentru medic / asistent etc.
9./oului angajat i se "a 'ace instructajul general pri"ind sntatea 4i securitatea -n
munc de ctre Ser"iciul *2tern de Protec.ia Muncii :; ore<.
7. /oului angajat i se "a 'ace instructaj pri"ind pre"enirea si com#aterea 0/ si "a
primi:
1
Ghidu d! "#!$!%i#! &i '()*+,!#! + IN + S"i,+uui
-+#,+ 'u "u%',!! d! #i&' !"id!)i((.i'
;. /oul angajat "a 'i condus la noul loc de munca unde "a 'i prezentat se'ului direct
si colegilor de munca
9./oului angajat i se 'ace instructajul la locul de munc de ctre 4e'ul locului de
munc :; ore<.
1./oului angajat i se -nm1neaz 3i4a pentru sntate 4i securitate -n munc 4i
3i4a pentru situa.ii de urgen. si 8arnetul de sanatate pentru a se prezenta la Ser"iciul
*2tern de Protec.ia Muncii! respecti" ca#inetul de medicina muncii
11./oului angajat i se -nm1neaz: ecuson! programul de lucru! ec+ipament de
lucru :dup caz<.
12.,n salariat al 5iroului (esurse ,mane "a conduce noul angajat -ntr=o "izit
pentru a cunoa4te institu.ia.:
0ntrrile 4i ie4irile din cldire
Pozi.ionarea -n cldire a #iroului
Prezentarea loca.iei celorlalte departamente
Prezentarea sectoarelor 4i zonelor interzise accesului pu#lic
>larma de incendiu
6. ANEXE / INSCRISURI
2