Sunteți pe pagina 1din 5

Anemiile hemolitice.

Complement simplu
1. Pentru criza hemolitic nu este caracteristic:
A. diminuarea cantitii de eritrocite;
B. reticulocitoza;
C. icterul sclerotegumentar;
D. hiperbilirubinemia;
E. ierul seric diminuat.
!. Cel mai inormati" criteriu pentru hemoliza intra"ascular este:
A. ma#orarea bilirubinei indirecte;
B. reticulocitoza;
C. icterul;
D. cre$terea hemoglobinei plasmatice;
E. ma#orarea indicelui color.
%. Pentru hemoliza e&tra"ascular nu este caracteristic:
A. serocite' microcite;
B. ma#orarea bilirubinei indirecte;
C. ma#orarea bilirubinei directe;
D. reticulocitoza;
E. splenomegalia.
(. )n cadrul serocitozei ereditare eritrocitele au urmtoarea caracteristic:
A. diametrul ma#orat;
B. cre$te diametrul' se mic$oreaz grosimea;
C. scade diametrul' se mre$te grosimea;
D. scade diametrul' se mic$oreaz grosimea;
E. eritrocitele nu se schimb.
*. )n mielogram +n perioada de criz hemolitic +n cadrul microserocitozei ereditare se depisteaz:
A. inhibarea sistemului eritroid;
B. hiperplazia tuturor sistemelor;
C. lipsa de modiicri;
D. sporirea sistemului eritroid;
E. prezena megacariocitelor.
,. Pentru criza hemolitic +n cadrul serocitozei ereditare nu este cacteristic:
A. paliditate;
B. icter;
C. mrirea splinei;
D. mrirea ganglionilor limatici;
E. culoarea normal a scaunului.
-. Pentru serocitoza ereditar nu este caracteristic:
A. anemia;
B. reticulocitoza;
C. microserocitoza;
D. eritrocitele +n orm de int.
E. scderea rezistenei osmotice minime a eritrocitelor.
.. Pentru B/talasemie nu este caracteristic:
A. anemia;
B. eritrocitele +n orm de int;
C. ma#orarea ierului seric;
D. hipocromia;
E. hipercromia.
0. )n anemia alciorm 1siclemie2 se depisteaz totul' +n aar de:
A. tipuri patologice de hemoglobin;
B. eritrocitele +n orm de secer;
C. mrirea ni"elului hemoglobinei etale;
D. +n perioada de criz 3 $ocul hipo"olemic;
E. criza "aso/ocluzi".
14. Anemia hemolitic dobndit' legat de administrarea medicamentelor' este:
A. autoimun;
B. heteroimun;
C. izoimun;
D. transimun;
E. neimun.
11. )n cadrul tratamentului anemiei hemolitice imune pe primul plan se impun:
A. terapia de substituie;
B. glucocorticoizii;
C. splenectomia;
D. citostaticele;
E. prepatatele dezagregante.
1!. )n tratamentul talasemiei nu se olosesc:
A. hormoni;
B. mas eritrocitar;
C. deseral;
D. "itamine;
E. transuzia celulelor stem.
1%. 5ratamentul serocitozei ereditare include totul' +n aar de:
A. transuziile regulate de mas eritrocitar;
B. transuziile de mas eritrocitar la scderea hemoglobinei sub ,4g6l;
C. splenectomie;
D. deseral;
E. terapie simptomatic.
1(. 7etoda cea mai eicient de tratament +n serocitoza ereditar este:
A. transuzii de mas eritrocitar;
B. deseral;
C. splenectomie;
D. terapia simptomatic;
E. "itaminoterapia.
1*. )n tratamentul anemiei hemolitice este contraindicat:
A. "itaminoterapia;
B. preparatele ierului;
C. deseralul;
D. transuziile de mas eritrocitar;
E. trasuzia celulelor stem.
Complement multiplu
1. Criteriile de hemoliz sunt:
A. reticulocitopenie;
B. ni"el sczut de eritrocite $i hemoglobin;
C. reticulocitoz;
D. icterul;
E. cre$terea bilirubinei indirecte.
!. Care airmaii sunt corecte +n cadrul hemolizei intra"asculare8
A. cauza 3 sindromul C9D;
B. cauza 3 transuziile de s:nge incompatibil;
C. cre$terea ni"elului ;b/plazmatice;
D. prezena serocitelor' microcitelor;
E. sporirea ni"elului de bilirubin indirect.
%. Pentru serocitoza ereditar sunt corecte:
A. hemoliza intra"ascular;
B. hemoliza intracelular;
C. eritrocitele +n orm de int;
D. microcitoza;
E. curba Price/<ones de"iat +n st:nga.
(. Pentru serocitoza ereditar sunt corecte:
A. deicitul proteinei membranare a eritrocitelor;
B. epista&isul;
C. tipul autozom 3 dominant de transmitere;
D. splenomegalia;
E. reducerea rezistenei osmotice a eritrocitelor.
*. Pentru criza hemolitic +n cadrul microserocitozei ereditare sunt caracteristice:
A. paliditatea;
B. icterul;
C. splenomegalia;
D. mrirea ganglionilor limatici;
E. epista&isul.
,. )n microserocitoza ereditar se obser":
A. suprimarea sistemului eritroid;
B. reducerea rezistenei osmotice a eritrocitului;
C. reducerea indicelui de culoare;
D. reducerea diametrului eritrocitului;
E. curba Price/<ones de"iat +n dreapta
-. =imptomele B/talasemiei sunt:
A. diminuarea ni"elului de eritrocite $i hemoglobin;
B. eritrocitul sub orm de >int?;
C. cre$terea ni"elului ierului seric;
D. cre$terea indicelui de culoare;
E. reducerea ni"elului ierului seric.
.. )n tratamentul talasemiei sunt indicate:
A. hemotransuziile;
B. deseralul;
C. splenectomia;
D. prednisolonul;
E. preparatele ierului.
0. =imptomele clinice ale anemiei alciorme 1siclemia2 sunt:
A. anemia;
B. icterul;
C. crizele "aso/ocluzi"e;
D. crizele aplastice;
E. hemoragii.
14. Pentru serocitoza ereditar sunt corecte:
A. se depisteaz +n ":rsta +naintat;
B. predispoziie la litiaz biliar;
C. microserocitoza;
D. eritrocite sub orm de >int?;
E. deicitul proteinei membranare eritrocitare.
11. Pentru B/ talasemie sunt caracteristice:
A. cre$terea hemoglobinei etale;
B. dereglarea sintezei lanurilor globinei;
C. hipocromia;
D. diminuarea ierului seric;
E. eritrocitele sub orm de >int?.
1!. Pentru anemia hemolitic prin deicitul de glucozo/,/osat dehidrogenaza sunt corecte:
A. criza apare dup administrarea medicamentelor;
B. hemoliza intra"ascular;
C. hemoliza intracelular;
D. urina +ntunecat;
E. ma#orarea bilirubinei indirecte.
1%. Pentru anemia hemolitic autoimun sunt corecte:
A. debutul lent;
B. debutul acut;
C. durerile abdominale' ebra' urina +ntunecat;
D. proba Coombs direct negati";
E. eectul poziti" de la glucocorticoizi.
1(. )n anemia alciorm se constat:
A. reticulocitoz;
B. eritrocite +n orm de secer;
C. eritrocite sub orm de >int?;
D. ma#orarea hemoglobinei etale;
E. microcite.
1*. 5ratament serocitozei ereditare include:
A. transuzii regulate de mas eritrocitar;
B. transuzii de mas eritrocitar la hemoglobin sub ,4 g6l;
C. splenectomie;
D. preparate de ier;
E. terapie simptomatic.
1,. )n tratamentul talasemiei au indicaie:
A. mas eritrocitar;
B. transuzii de celule stem;
C. transplant de mdu" osoas;
D. deseral;
E. preparate de ier.
1-. Pentru criza hemolitic +n cadrul deicitului de glucozo/,/osat dehidrogenaz sunt corecte:
A. debut dup administrarea medicamentelor;
B. debut pe ondalul ineciei;
C. reticulocitoz marcat;
D. hemoglobinemie;
E. hipocromie.
1.. Pentru anemiile hemolitice autoimune sunt corecte:
A. se leag cu antigenii termici;
B. se leag cu antigenii hipotermici;
C. au caracter ereditar;
D. debut acut;
E. dureri +n abdomen' ebr' icter.
10. =emne de hemoliz intra"ascular:
A. aglutinarea spontan a eritrocitelor;
B. hemoglobinemie;
C. hemoglobinurie;
D. hepatosplenomegalie;
E. reducerea numrului de reticulocite.
!4. Pentru criza hemolitic +n serocitoza ereditar sunt corecte:
A. paliditatea;
B. icterul;
C. hepatomegalia;
D. splenomegalia;
E. hemoragiile nazale.
!1. Pentru anemia hemolitic prin deicit de glucozo/,/osatdehidrogenaz sunt corecte urmtoarele:
A. mai rec"ent se +nt:lne$te la barbai;
B. hemoliza 3 peste (. ore dup administrarea medicamentelor;
C. splenectomia eicient;
D. hemoliza intra"ascular;
E. hemoglobinuria.
!!. )n cadrul talasemiei la bolna"i se obser":
A. oasele cutiei craniene au aspectul >periei? 1semnul >ariciului?2;
B. craniul de turn;
C. reinerea cre$terii copilului;
D. hipoplazia mdu"ei osoase;
E. urolitiaza $i litiaza biliar rec"ente.
Anemii hemolitice copii. Complement simplu.
1/E
!/D
%/C
(/C
*/D
,/D
-/D
./E
0/C
14/B
11/B
1!/A
1%/A
1(/C
1*/B
Complement multiplu.
1/BCDE
!/ABCE
%/BDE
(/ACDE
*/ABC
,/BD
-/ABC
./ABC
0/ABCD
14/BCE
11/ABCE
1!/ABDE
1%/BCE
1(/AB
1*/BCE
1,/ABCD
1-/ABCD
1./ABDE
10/ABCD
!4/ABD
!1/ABDE
!!/ABCE