Sunteți pe pagina 1din 2

Legile lui Fick (legile difuziei)

Din punct de vedere cantitativ, fenomenul de difuzie este descris de cele doua
legi ale lui Fick. Prima se refera la viteza de transport, iar cea de a doua la viteza de
variatie a concentratiei.
Prima lege a lui Fick: cantitatea de substanta ce difuzeaza normal printr-o
suprafata S in unitatea de timp este proportionala cu gradientul de densitate, adica:

(6.6)
unde D coeficient de difuzie, se masoara in SI in m
2
/s; - densitatea moleculelor
difuzate.
sau
(6.7)
C
M
concentratia molata
iar enuntul legii: fluxul molar printr-o suprafata S este proportional cu gradientul de
concentratie.

Fig.6.8. Variatia concentratiei intr-un sistem dispers (C
M1
C
M2
)

Semnul - arata ca fluxul are loc in sens invers gradientului de concentratie
(Fig.6.8.).
Coeficientul de difuzie (D) variaza direct proportional cu temperatura (T), invers
proportional cu volumul particulelor ce difuzeaza, depinzand si de forma lor. Domeniul
de valori pe care le poate lua coeficientul de difuzie este foarte mare, astfel: pentru
gaze D 10
-5
m
2
/s, solutii reale D 10
-9
m
2
/s, solutii coloidale liofobe D 10
-10
m
2
/s,
solutii macromoleculare D 10
-11
m
2
/s.
In cazul particulelor coloidale de forma sferica, coeficientul de difuzie este dat
de relatia lui Einstein:
(6.8)
unde: k - constanta lui Boltzmann, - coeficientul de vascozitate dinamica, r raza
particulei.
Se constata ca D este invers proportional cu rezistenta la inaitare R, data de
ecuatia lui Stokes:
R =
6rv (6.9)
unde: v viteza particulei.
In Tabelul 6.3. sunt prezentate valori ale coeficientului de difuzie pentru
diferite molecule proteice de interes biologic.
Tabelul 6.3. Coeficienti de difuzie pentru unele molecule proteice
Proteina
D
10
-
11
(m
2
/s)
Proteina
D
10
-11
(m
2
/s)
Mioglobina (bou)
Hemoglobina (cal)
Hemoglobina (om)
Serrumalbumina (cal)
Serrumalbumina (om)
11,3
6,3
6,9
6,1
5,9
Serrumglobina (om)
Lisosima (om)
Ureaza (om)
Pepsina (porc)
Insulina (bou)
4,0
11,2
3,5
9,0
7,5
Legea a doua a lui Fick: viteza de variatie a concentratiei in orice punct al
sistemului de dispersie este proportionala cu variatia spatiala a gradientului de
concentratie, adica:

S-ar putea să vă placă și