Sunteți pe pagina 1din 9

Clasificarea virusurilor

Eleva: Gabriela Mirela MiereClasificarea virusilor
Dup tipul AN (cu genom ARN/ADN)
Dup dimensiuni (mici 20-50 nm,
medii 50-150 nm, mari peste 150
nm)
Dup tipul de simetrie a capsidei
(helicoidal, cubic, mixt)
Dup compozitia chimic (simple,
complexe)
Dup gazd (om, animal, insect,
bacterie)
Dup sensibilitatea n mediul extern,
substane chimice, etc
Acestea se mai pot clasifica dupa :
Order (-virales) (Ordin)
Family (-viridae) (Familie)
Subfamily (-virinae) (Subfamilie)
Genus (-virus) (Gena,Gen)
Species (-virus) (Specie)

Virusuri ADN : Parvoviridae, Hepadnaviridae,
Adenoviridae, Herpesviridae, Poxviridae
Virusuri ARN+: Picornaviridae, Caliciviridae,
Togaviridae, Flaviviridae, Coronaviridae, Retroviridae
Virusuri ARN- : Rhabdoviridae, Paramyxoviridae,
Orthomyxoviridae, Bunyaviridae, Arenaviridae,
Filoviridae
Virusuri ARNd.c. : Reoviridae
Virion unitate structural infecioas a
virusului
Viroid ARNm.c., circular, asociat cu boli la
plante
Prion protein termostabil infecioas,
cauzeaz la om boala Kuru, Creutzfeldt-
Jacob, sindromul Gerstmann-Straussler,
scrapie la oi
Dupa natura celulei parazitate virusurile se impart in:
bacteriene;
animale (categorii importante pentru practica medicala);
vegetale.
Virusurile bacteriene (bacteriofagi-fagi), pot fi clasificate,
dupa acidul nucleic continut, in fagi ADN si fagi ARN, iar
dupa tipul de relatie bacteriofag-celula bacteriana gazda, in
fagi litici si fagi simbiotici sau temperati.
Virusurile animale se impart, la randul lor, dupa mai multe
criterii: dimensiuni, tropism, acidul nucleic continut etc.
Dupa dimensiuni:
virusuri mici, cu diametrul de 15-30 nm:
picornavirusurile (enterovirusuri);
virusuri medii, cu diametrul de 70-l80 nm:
mixovirusurile, virusurile grupului Herpes,
rhabdovirusurile, arbovirusurile, virusurile HIV;
virusuri mari, cu diametrul de 200-300 nm:
poxvirusurile
Dupa tropism:
virusuri enterotrope: enterovirusurile, rotavirusurile;
virusuri neurotrope: arbovirusurile, tulpinile neuropatogene
de enterovirusuri si de virus rujeolos, virusul rabic;
virusuri dermotrope: virusurile grupului Herpes,
poxvirusurile, virusul rujeolos, virusul rubeolic;
virusuri cu tropism pentru caile respiratorii:
mixovirusurile, adenovirusurile, coronavirusurile, rinovirusurile;
virusurile hepatotrope: virusurile hepatitelor virale, unele
virusuri Coxsackie de grup B, unele arbovirusuri;
virusuri limfocitotrope: virusul jujeolos, virusurile HIV.
Unii agenti virali prezinta afinitati multiple. Astfel, unele
variante de virus rujeolos, pe langa tropismul pentru caile
respiratorii si pentru piele, au si neurotropism, unele
enterovirusuri manifesta pe langa enterotropism si
neurotropism, in timp ce virusurile Coxsackie de grup B pot fi
concomitent hepatotrope, pancreatotrope, miocardotrope si
neurotrope.
Dupa simetrie
virusuri cu simetrie icosaedrica: parvovirusuri, adenovirusuri,
Herpesvirusuri si picornavirusuri;
virusuri cu simetrie helicoidala: orthomyxovirusuri,
paramyxovirusuri.
Dupa acidul nucleic continut virusurile animale se
impart in virusuri ADN si virusuri ARN (tabel 1)

S-ar putea să vă placă și