Sunteți pe pagina 1din 10

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

DIN BUCURETI
Tendine n evoluia economiei modndiale :
Criza economic global
MASTERANZI :
Gheorghe Gabriel
Grosu Alexandru
Gz Mihnea Teodor

Grupa 4!" Mas#er An $% AAT
&
CUPRINS :
&"Cum a incepu# #o#ul'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(
!" )eclinul bancilor""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(
(" *i bursele au avu# de su+eri#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",
4" -n an greu pen#ru leu""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".
," Criza s/a propaga# si in sec#orul economic"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0
!
CRIZA FINANCIARA GLOBALA
Termenul de criza +inanciar es#e aplica# n linii mari% la o varie#a#e de si#uaii n care
unele ins#i#uii +inanciare sau de ac#ive pierd brusc o mare par#e din valoarea lor" Crizele
+inanciare sun# asocia#e cu panica bancara% si recesiunea"
1 de#eriorare a economiei globale provoca#a de criza +inanciara es#e cea mai mare
amenin#are la adresa securi#a#ii mondiale% pen#ru ca va conduce la saracie si la resen#imen#ele
a su#e de milioane de oameni" )es+iin#area unui numar mare de locuri de munca va accen#ua
saracia% va spori numarul de imbolnaviri si va duce la cres#erea numarului de oameni care nu
se po# alimen#a in mod adecva# in #arile in curs de dezvol#are"
Toa#e aces#ea vor alimen#a probabil nemul#umirile la scara larga si vor conduce la
apari#ia unor miscari sociale radicale si violen#e"
1. Cum a inceput totul?
Anul !0 a in#ra# in is#orie ca anul crizei +inanciare globale" Mai mul#e evenimen#e
aveau sa prabuseasca bursele lumii% marile companii% si au +acu# ca guvernele sa ia masuri +ara
preceden#" To#ul a incepu# in luna augus# in *#a#ele -ni#e% oda#a cu criza credi#elor" To# mai
mul#i americani isi luasera redi#e ipo#ecare si le era din ce in ce mai greu sa le achi#e" Aces#
+enomen s/a in#ensi+ica# si a dus rapid la primele +alimen#e ale bancilor specializa#e pe aces#e
produse"
2en#ru a evi#a posibilele e+ec#e nega#ive ce ar +i pu#u# aparea pe pia#a% bancile cen#rale
au incepu# sa in#ervina cu lichidi#a#i" 3enomenul se ex#inde% si a4unge sa a+ec#eze si 5uropa si
implici# 6omania" 6ezul#a#ele crizei incep sa se +aca observa#e la nivelul burselor" 7a noi%
criza economica in#erna#ionala a produs mari +luc#ua#ii pe pia#a economica% a+ec#and a#a# pia#a
bursiera% ca# si pia#a valu#ara" 8ursele de la 8ucures#i s/au prabusi# pe 0 oc#ombrie as#+el ca
8ursa de 9alori 8ucures#i a +os# inchisa in#reaga zi% urma#a de pia#a din *ibiu" 5+ec#ele s/au
resim#i# si pe pia#a valu#ara unde leul a scazu# aproape de pragul de 4 lei% +iind nevoie de
in#erven#ia bancii cen#rale pen#ru a/l in#ari" $ar e+ec#ele se resim# si in presen#"
Asadar% unul din#re cele mai impor#an#e momen#e ale anului !0 ramane declinul
sis#emului +inanciar bancar din *#a#ele -ni#e% care s/a propaga# in #oa#a in #oa#a lumea si as#+el
a incepu# si declinul burselor"
(
2. Declinul bancilor
5volu#ia aces#ei si#ua#ii a incepu# sa +ie punc#a#a% ini#ial #rep#a#% de +alimen#e si na#ionalizari"
As#+el% in &. +ebruarie a +os# na#ionaliza#a banca bri#anica :or#hern 6oc;% dupa care% in &<
mar#ie% banca =2Morgan Chase > Co a cumpara# banca de inves#i#ii 8ear *#earns% la un pre#
+oar#e scazu#% cu a4u#orul bancii cen#rale americane" $n#re #imp% pe && mar#ie% bancile cen#rale
mondiale au +acu# o noua in4ec#ie masiva de lichidi#a#i pe pie#ele de credi#"
5+ec#ele crizei% insa% au incepu# sa +ie resim#i#e din ce in ce mai accen#ua# dupa prima 4uma#a#e
a lui !0" As#+el% pe . sep#embrie% cele mai mari banci de credi#e ipo#ecare din *#a#ele -ni#e%
3reddie Mac ?3ederal @ome 7oan Mor#gage Corpora#ionA si 3annie Mae ?3ederal :a#ional
Mor#gage Associa#ionA% au +os# puse sub supraveghere +ederala"
2oa#e una din cele mai negre zile din is#oria Ball *#ree#% a +os# &, sep#embrie !0"
A#unci 8an; o+ America accep#a sa cumpere banca Merrill 7Cnch% a #reia banca mondiala de
inves#i#ii pen#ru circa , de miliarde dolari% ca sa evi#e o accen#uare a crizei% iar 7ehman
8ro#hers a pa#ra banca de inves#i#ii din lume%in#ra in +alimen#" 3alimen#ul 7ehman 8ro#hers
es#e de depar#e cel mai mare din is#oria *-A% ins#i#u#ia de#inand ac#ive #o#ale de pes#e sase ori
mai mari deca# cele ale companiei de #elecomunica#ii BorldCom% care a solici#a# pro#ec#ie +a#a
de credi#ori in !! si ocupa locul al doilea in ierarhie"
Aceas#a decizie avea sa prabuseasca lumea +inanciara mondiala" Mai mul#e in#i#u#ii
+inanciare de pres#igiu au +os# ingenunchea#e% ca urmare a pierderilor de zeci de miliarde de
dolari% din cauza inves#i#iilor pe pia#a imobiliara si pe cea ipo#ecara" Dece banci in#erna#ionale
au crea# un +ond de lichidi#a#i de . miliarde dolari% ca sa +aca +a#a necesi#a#ilor urgen#e% in
#imp ce bancile cen#rale au relaxa# credi#area" Masurile nu au pu#u# impiedica% insa% caderi
semni+ica#ive pe pie#ele in#erna#ionale de capi#al"
1 zi mai #arziu% banca cen#rala americana / 3ederal 6eserve ?3edA / si guvernul
american au na#ionaliza# cel mai mare grup de asigurari din lume amenin#a# de +alimen#"
Gigan#ul A$G es#e salva# de Guvernul American% care pla#es#e 0, de miliarde de dolari pen#ru
0E din ac#iunile sale"
2ie#ele de capi#al au cazu# pu#ernic% ca reac#ie la planul 7ehman 8ro#hers de a/si suspenda
opera#iunile de #ranzac#ionare" 898 nu a +os# +eri#a de e+ec#e% ci din con#ra% avea Fcea mai
socan#a sedin#a din is#oria moderna a burseiG" *caderile au +os# drama#ice% pana la minimele
ul#imelor 4, de luni" $n #o# aces# #imp% evolu#ia 8ursei de la 8ucures#i a s#a# sub semnul
panicii% incer#i#udinii si vola#ili#a#ii" *caderile au con#inua#% au +os# a#inse noi minime% iar
neincrederea inves#i#orilor au#oh#oni si iesirea celor s#raini era din ce in ce mai eviden#a in
vanzarile excesive si in volumele de #ranzac#ionare"
)upa +alimen#ul 7ehman 8ro#hers% preluarea Merrill 7Cnch de ca#re 8an; o+ America
si na#ionalizarea American $n#erna#ional Group ?A$GA% guvernul american a adop#a# F 7egea
pen#ru s#abilizarea economicaG meni#a sa salveze sis#emul +inanciar american de la colaps"
$n 5uropa mai mul#e guverne au anun#a# planurile de salvare a sis#emului bancar% care
prevad% in #o#al% acordarea a circa &", miliarde euro pen#ru recapi#alizarea bancilor sau
garan#area +inan#arii" Masura vine dupa ce mai mul#e banci europene s/au con+run#a# cu
4
probleme de lichidi#a#e" 2e . sep#embrie / Trezoreria americana decide na#ionalizarea bancilor
3annie Mae si 3reddie Mac% dupa ce aces#ea au su+eri# pierderi +inanciare impor#an#e"
)ouazeci de zile mai #arziu% compania de asigurari belgiano/olandeza 3or#is es#e a4u#a#a de
s#a#ele belgian% olandez si luxemburghez" 8anca bri#anica 8rad+ord and 8ingleC es#e
na#ionaliza#a" 7a +el si 8anca )exia% de ca#re au#ori#a#ile +ranceze si belgiene" Congresul
american a adop#a# apoi un plan de . miliarde euro de salvare a sis#emului bancar% iar a
doua zi% la 2aris% a avu# loc un mini/summi# al celor mai impor#an#e pa#ru s#a#e europene care
au incerca# sa gasesasca noi solu#ii la criza in des+asurare"7a incepu#ul lunii oc#ombrie%
7ondra anun#a un plan de salvare care include o na#ionalizare par#iala a bancilor" Marile banci
cen#rale ale lumii au lua# decizii concer#a#e de relaxare a poli#icii mone#are" Cu #oa#e aces#ea%
ul#erior% marea ma4ori#a#e a burselor mondiale s/au con+run#a# cu scaderi masive"
3. i bur!ele au a"ut #e !u$erit
2rimele semne ale propagarii crizei +inanciare si in sis#em#ul romanesc au +os#
an#icipa#e de pia#a de capi#al inca din prima zi a anului !0% cand asa/numi#ul Fe+ec# de
ianuarieG nu a mai reprezen#a# o #radi#ie" Maximele is#orice din vara lui !. s/au #rans+orma#
rapid in minime% por#o+oliile inves#i#orilor inregis#rau deprecieri considerabile iar
evenimen#ele is#orice pe#recu#e pe plan in#erna#ional in#ra# in is#orie prin in#ensi#a#e si
impor#an#a"
5volu#ia companiilor de la 898 in aces# an ar pu#ea +i carac#eriza#a prin#r/o accen#uare a
#rendului descenden# incepu# la 4uma#a#ea anului !.% combina# cu perioade de panica si cu
opriri succesive ale sedin#elor de #ranzac#ionare% o scaderea graduala a lichidi#a#ii% vola#ili#a#i
ex#reme si o corela#ia pu#ernica la nivel emo#ional cu evenimen#ele si s#irile de pe pie#ele
ex#erne
2ie#ele de capi#al au cazu# pu#ernic% ca reac#ie la planul 7ehman 8ro#hers de a/si
suspenda opera#iunile de #ranzac#ionare" 898 nu a +os# +eri#a de e+ec#e% ci din con#ra% avea
Fcea mai socan#a sedin#a din is#oria moderna a burseiG" *caderile au +os# drama#ice% pana la
minimele ul#imelor 4, de luni"
$n #o# aces# #imp% evolu#ia 8ursei de la 8ucures#i a s#a# sub semnul panicii%
incer#i#udinii si vola#ili#a#ii" *caderile au con#inua#% au +os# a#inse noi minime% iar neincrederea
inves#i#orilor au#oh#oni si iesirea celor s#raini era din ce in ce mai eviden#a in vanzarile
excesive si in volumele de #ranzac#ionare"
7una 1c#ombrie !0 es#e considera#a de ca#re analis#ii economici% o luna ne+as#a
pen#ru pia#a +inanciara" *i as#a pen#ru ca a#unci s/au a#ins punc#e minime ale scaderilor
co#a#iilor" To# in oc#ombrie% spre exemplu% sedin#a 898 a +os# suspenda#a de #rei ori in#r/un
in#erval de doua sap#amani% din cauza scaderilor +oar#e mari"2rima da#a pe 0 oc#ombrie din
cauza prabusirilor drama#ice ale indicilor" A doaua oara pe H oc#ombrie% cand principalii indici
au pierdu# & pana la &, procen#e" 2e !4 oc#ombrie are loc ul#ima suspendare% care a dura#
doar 4uma#a#e de ora% iar #i#lurile au inchis ziua cu scaderi mul# mai ample deca# in momen#ul
suspendarii"
,
$ndicele 85T/3$ a pierdu# pes#e ,,E in luna oc#ombrie% in #imp ce res#ul indicilor au
inregis#ra# deprecieri de 4/, de procen#e" 2ie#ele de ac#iuni din in#reaga lume au a#ins noi
minime% bursa locala coborand pana la nivelurile din !4" $ndicele 85T al pie#ei locale a
scazu# pana la valorile din sep#embrie !4% iar 85T/3$% pana la cele din luna oc#ombrie a
aceluiasi an" To#usi% dupa scaderile dras#ice din oc#ombrie% pia#a s/a mai calma#" )esi 8ursa
pierduse pes#e < de procen#e in ul#ima perioada% a incheia# a unsprezecea luna cu un avans de
%(,E"
Mai mul#% de la incepu#ul lunii noimebrie% s/a observa# reducerea accelera#a a
ape#i#ului inves#i#orilor pen#ru #ranzac#ionare" :imeni n/a mai vandu# nimeni n/a mai
cumpara#% cel pu#in masiv% as#+el inca#% volumele de #ranzac#ionare nu au mai depasi# 4
milioane de euro% in medie" $n ul#imele luni% inves#i#orii si/au vazu# por#o+oliul scazand
accelera#% iar bro;erii s/au con+run#a# cu panica% disperare si momen#e unice"*caderea
drama#ica a volumelor de #ranzac#ionare a dus la concedieri in randul bro;erilor si inchideri
de agen#ii ale **$3/urilor" A +os# deal#+el cel mai pros# an al 8ursei de la 8ucures#i% indicele
85T a pierdu# .E% indicele +inanciar 85T/3$ a pierdu# 0(E% iar capi#alizarea s/a redus la
4uma#a#e" 2rincipala cauza a aces#or deprecieri es#e criza +inanciara% ale caror e+ec#e au +os#
pu#in ampli+ica#e si de +ap#ul ca 898 es#e o pia#a emergen#a% ale carei #ranzac#ii au +os#
sus#inu#e in special de inves#i#orii s#raini" )aca aceas#a criza nu ar +i aparu#% sau daca ar +i +os#
de o in#ensi#a#e si de o dura#a mai mici% banii +ondurilor de inves#i#ii s#raine plasa#i in
6omania ar +i ramas in mare par#e aici si% cel mai impor#an#% nu ne/ar mai +i amenin#a# acum si
pe noi criza in aproape #oa#e sec#oarele economiei" 5+ec#ele crizei au +os# ampli+ica#e de
pre#urile mari ale ac#iunilor% lichidi#a#ea redusa si vulnerabili#a#ea la nivel macroeconomic"
Aces#ea nu au +os# insa mo#ivul principal% ci doar +ac#ori care au inrau#a#i# si#ua#ia" Cu criza
economica si +ara aces#i +ac#ori pia#a ar +i scazu# cu ,E% la +el ca in 2olonia% Cehia si
-ngaria" Cu aces#i +ac#ori si +ara criza economica nu ar +i scazu# deloc" 5xplica#ia ar +i ca
scaderea drama#ica a co#a#iilor nu #rebuie pusa numai pe seama crizei +inanciare
in#erna#ionale% aces#a +iind insa elemen#ul decisiv si cu impor#an#a cea mai mare"
)in#re emi#en#ii cu cele mai mari deprecieri% primul loc in #op es#e ocupa# de compania
Aeros#ar% care a pierdu# H<%, procen#e in !0% urma# indeaproape de 8ro;er Clu4% cu o
depreciere de H<%( procen#e"
*ec#orul cel mai a+ec#a# a +os# cel +inanciar" A a+isa# deprecieri smeni+ica#ive% cauza#e
si de lispa increderii si de criza" 8anca Transilvania a pierdu# pes#e . de procen#e in !0 in
#imp ce 86) a scazu# cu <H%<E"
:ici pen#ru *ocie#a#ile de inves#i#ii +inanciare% sau cele din domeniul con#ruc#iilor nu a
+os# cel mai bun an" Cele mai mari deprecieri au veni#% in general% din par#ea companiilor din
domeniile +inanciar si imobiliar"
Calculele +inale indica un an +oar#e slab% poa#e cel mai slab din is#oria pie#ei de capi#al"
2ierderi au +os# adanci#e si mai mul# in ul#imele #rei luni% mai ales din cauza evenimen#elor
ne+as#e ce au #rans+orma# luna oc#ombrie in cea mai drama#ica" 2rincipala cauza a aces#or
deprecieri a +os# criza +inanciara% a carei e+ec#e au +os# pu#in ampli+ica#e si de +ap#ul ca 898
es#e o pia#a emergen#a% ale carei #ranzac#ii au +os# sus#inu#e in special de inves#i#orii s#raini"
*i o serie de +ac#ori in#erni au con#ribui# la deprecierile excesive" 2rin#re aces#ia: dezvol#area
precara a pie#ei% lipsa inves#i#orilor locali care sa absoarba iesirea inves#i#orilor s#raini% lipsa
lichidi#a#ii da#ora#a emi#en#ilor pu#ini si prezen#ei nesemni+ica#ive a inves#i#orilor ins#i#u#ionali
<
au#oh#oni"Criza +inanciara in#erna#ionala a +os# insa elemen#ul decisiv si cu impor#an#a cea mai
mare"
*pre s+arsi#ul anului s/au eviden#ia# ca avand cele mai mari deprecieri si o serie de
companii din indus#rie% mai ales din#re cele care au lega#ura% direc# sau indirec#% cu produc#ia
de au#ovehicule si u#ila4e"
1c#ombrie a +os# aduca#oare de ves#i +oar#e proas#e din *#a#ele -ni#e% de scaderi
bursiere ex#reme in 6omania si poa#e cel mai grav% a con+irma# venirea crizei economice in
#ara noas#ra"
!0 a +os# asadar un an de re+erin#a pen#ru 8ursa de 9alori de la 8ucures#i" Am
asis#a# pe rand la daramarea unor mi#uri% la inselarea as#ep#arilor% la re#ragerea masiva a
inves#i#orilor s#raini% la valori inimaginabile ale companiilor si in#r/un +inal la dispari#ia
speran#ei ca pia#a isi va reveni" 8ear *#earns% Merrill 7Cnch% A$G% Ci#igroup% Goldman *achs
si Morgan *#anleC sun# cele mai impor#an#e nume salva#e de guvernul American pe parcursul
anilor" $n acelasi #imp% prabusirea 7ehman 8ro#hers% gigan#ul +inanciar de pe Ball/*#ree# a
+os# punc#ul de maxima in#ensi#a#e a aces#ui an% considera# de mul#i var+ul crizei" 2re#urile
+oar#e mari la care a4unsesera ac#iunile% lichidi#a#ea ex#rem de scazu#a care nu le/a permis
celor ce aveau nevoie urgen#a sa iasa din pia#a sa o +aca +ara sa doboare pre#urile% carac#erul
pu#ernic specula#iv al pie#ei% lipsi#a aproape comple# de inves#i#ori pe #ermen lung% +ragili#a#ea
macroeconomica a #arii% #oa#e aces#ea sun# mo#ive +oar#e in#emeia#e pen#ru o scadere de .E%
in condi#iile in care in ves#ul 5uropei scaderea se apropie de ,E"
%. &n an 'reu pentru leu
Moneda na#ionala incepea anul !0 la (%,H/(%< leiIeuro% iar in la +inele anului% dupa
ca#eva luni agi#a#e% ba#e la usa pragului de 4 leiIeuro" )eprecierea soc a leului din urma cu
doua luni% pana i/a nelinis#i# pe se+ii companiilor romanes#i% indeosebi cei cu ac#ivi#a#i de
impor#% dar si pe romanii care au credi#e in euro% obliga#i sa supor#e povara cres#erii dobanzii"
Analis#ii an#icipau a#ingerea unui nivel de 4"! leiIeuro in luna mar#ie a anului !H% insa aces#
nivel a +os# a#ins si depasi# inca din primele zile ale lunii ianuarie"
$n con#ex#ul crizei% 5uro a a#ins recordul absolu# pe pia#a romaneasca iar specialis#ii
spun ca nu es#e exclusa o depreciere cu inca ,E in perioada urma#oare"
8anca :a#ionala es#e as#ep#a#a sa in#ervina doar pen#ru a evi#a o depreciere bru#ala a
monedei na#ionale% in schimb% res#an#ele la credi#e ar pu#ea #rece de un miliard de euro in
urma#oarele luni"
6eac#ia companiilor si a popula#iei la +luc#ua#ii de curs es#e +oar#e sensibila% as#+el
inca# es#e opor#una dezba#erea privind evolu#ia cursului valu#ar: 9a reveni aproape de pa#ru
lei% se va duce in 4os' Aceas#a es#e doar una din#re in#rebarile/cheie pen#ru anul !H"
Ac#uala criz +inanciar ar pu#ea a+ec#a adop#area monedei euro n 6omnia n !&4"
$mpac#ul pe care criza l va avea pn n acel an es#e% ns% prema#ur de evalua#"
2o#rivi# plani+icrilor bncii cen#rale% 6omnia ar #rebui s in#re n 56M ! ?5xchange 6a#e
Mechanism / mecanismul cursului de schimbA n !&! Ji s adop#e moneda unic european
n orizon#ul anului !&4" Knain#e de in#rarea n 56M !% ara noas#r #rebuie s +ac dovada c
poa#e menine nivelul sus#enabil al in+laiei" Kn aces# an% deJi in#a bncii cen#rale privind
.
in+laia es#e de (%0E plusIminus un punc# procen#ual% o+icialii 8:6 es#imeaz c in+laia nu va
cobor sub <%(E"
(. Cri)a !*a propa'at !i in !ectorul economic
Criza nu s/a opri# doar la sec#orul +inanciar% ci l/a a+ec#a# si pe cel economic"
Companiile din 6omania au anun#a# concedieri masive% reduceri ale produc#iei si sis#area
inves#i#iilor in !0% dar mai ales pen#ru incepu#ul lui !H% din cauza scaderii comenzilor"
)acia% 5lba Timisoara% Lra+# 3oods% :o;ia 6ompe#rol si Michelin sun# doar ca#eva din#re
companiile care au anun#a# ca #rimi# in soma4 un numar considerabil de anga4a#i% in con#ex#ul
crizei in#erna#ionale" Mai mul#e companii si/au inchis por#ile pen#ru di+eri#e perioade de #imp%
iar al#ele au anun#a# disponibilizari"
$n plus% credi#ele sun# acorda#e #o# mai greu de banci care impun condi#ii mai s#ric#e"
As#+el s/a crea# un bloca4 +inanciar care a cuprins si ins#i#u#iile +inanciare romanes#i" Credi#ele
acorda#e de banci popula#iei si +irmelor au crescu# in noiembrie cu &%&E +a#a de luna
preceden#a% insa ri#mul anual de cres#ere a credi#ului neguvernamen#al a scazu#% la (0%(E% de
la 44%0E in oc#ombrie
&
% ara#a cele mai recen#e da#e publica#e de banca cen#rala"
)omeniile cele mai a+ec#a#e de criza se anun#a a +i indus#ria au#o% indus#ria
prelucra#oare si cea #ex#ila% sec#orul cons#ruc#iilor si indus#ria lemnului" Au +os# anun#a#e
numeroase concedieri% renun#ari la con#rac#ele de munca #emporare% #rimi#eri in soma4 #ehnic%
numarul persoanelor a+ec#a#e urmand sa se si#ueze in#re &" si 4"% po#rivi#
analis#ilor"
*#a#is#ica o+iciala ara#a ca economia romaneasca a incepu# sa se resim#a in ul#imele #rei
luni ale anului" As#+el% produc#ia indus#riala a scazu# cu %.E in oc#ombrie +a#a de luna
an#erioara% in #imp ce +a#a de luna similara din !. aceas#a s/a diminua# cu (E% din cauza
comprimarii cu 4%<E a indus#riei prelucra#oare% care nu a pu#u# +i compensa#a de cres#erile din
sec#orul de u#ili#a#i si din indus#ria ex#rac#iva% po#rivi# da#elor publica#e de $ns#i#u#ul :a#ional
de *#a#is#ica ?$:*A
!
"
$mpor#urile au ince#ini# si ele in oc#ombrie% cu (%<E rapor#a# la aceeasi luna din !.%
in #imp ce expor#urile au avansa# cu &(%(E"
2ia#a imobiliara a +os# insa prima care a ceda#" Tranzac#iile au incepu# sa se rareasca%
pe seama evolu#iei incer#e a pre#urilor si a problemelor aparu#e in acordarea credi#elor" $n
oc#ombrie% 8:6 a in#erveni# si a impus noi masuri de limi#are a credi#arii"
A +os# prac#ic o inlan#uire de e+ec#e" )aca probleme au avu# dezvol#a#orii imobiliari%
care si/au in#rerup# proiec#ele% e+ec#ul s/a ras+ran# asupra agen#iilor imobiliare% a
produca#orilor de ma#eriale de cons#ruc#ii% a produca#orilor de mobila si decora#iuni in#erioare%
dar si a celor de elec#rice si elec#rocasnice"
Analis#ii sus#in ca% din cauza crizei imobiliare in#erna#ionale si a condi#iilor de
credi#are% pre#urile locuin#elor vechi au scazu# in medie% de la incepu#ul anului% cu (E% in
#imp ce la apar#amen#ele noi scaderea a +os# de ,/&E in !0" 2ana la +inele anului pre#ul
imobiliarelor a a#ins nivelul din !,"
&
MMM"bnro"ro
!
$ns#i#u#ul :a#ional de *#a#is#ica
0
*i indus#ria au#o a avu# de su+eri#" -n concesionar bri#anic% a+ec#a# de criza% a gasi# un
remediu pen#ru a scapa de s#ocul sau de masini nevandu#e: la una cumpara#a% o+era inca una
gra#ui#" )esi o+erea de4a de o luna la 4uma#a#e de pre# masinile sale )odge Avenger% #o# nu
reusise sa aiba vanzare" A#unci% a avu# ideea sa sa a+iseze pe si#e/ul sau in#erne# un anun# cu
li#ere mari: N)oua la pre# de unaN% adica doua masini )odge Avenger *OT !%4i% cu scaune din
piele si aer condi#iona# po# +i achizi#iona#e la pre#ul de !" de lire ?circa !4" de euroA
(
"
A +os# incredibil" A avu# !!" de clien#i" 2rimul apel a +os# din par#ea unui #a#a care vroia sa
cumpere o masina pen#ru el si o al#a pen#ru +iul lui" $n#eresul a +os# asa de mare% inca# si#e/ul
in#erne# al +irmei sale s/a bloca# din cauza accesarilor numeroase" Masinile )odge s/au vandu#
ca painea calda" 2o#rivi# ul#imelor s#a#is#ici% publica#e de Asocia#ia con#ruc#orilor bri#anici de
au#omobile ?*MMTA% inma#ricularea masinilor noi a inregis#ra# o scadere cu !(E in
oc#ombrie
4
in rapor# cu aceeasi luna a anului #recu#"
7a noi% e+ec#ele s/au resim#i# mai acu#" $nma#ricularile de masini noi in 6omania au
a4uns la cel mai scazu# nivel din &HHH% mai pu#in de 4uma#a#e deca# in !." To#usi dealerii au
#inu# la pre#" Cea mai in#eresan#a o+er#a a veni# de la Masera#i% care pen#ru a comple#a
imaginea unui model ce se remarca in primul rand prin carac#erul exclusivis#% anun#a ca va
anga4a ca#e un so+er pen#ru +iecare nou Pua##ropor#e comanda# pen#ru urma#oarele sase
luni"Cos#urile salariale urmau sa +ie supor#a#e in #o#ali#a#e de Au#o$#alia Group" Minunea a
#inu# doar ( zile" Cumpara#orii care au op#a# pen#ru al#e modele din gama Masera#i au +os# mai
pu#n norocosi" 2rin compara#ie% o+er#a compe#i#orilor marcii / 8MB% Mercedes/8enz% =aguar
sau 2orsche se oprea la pache#e suplimen#are de do#ari la acelasi pre#"da
9icepresedin#ele Asocia#iei 2roduca#orilor si $mpor#a#orilor de Au#ovehicole din
6omania ?A2$AA% 8ren# 9almar a aprecia# ca aces# sec#or pare sa +ie unul din#re cele mai
a+ec#a#e de criza economica globala% in condi#iile in care marile companii pen#ru care
6omania produce piese si au#omobile isi res#rang ac#ivi#a#ea" )acia 6enaul# s/a vazu# nevoi#a
sa isi in#rerupa ac#ivi#a#ea pe ( si (& oc#ombrie% dupa care conducerea compeniei a #rimis din
nou munci#orii acasa% de pe ! noiembrie !0 pana pe && ianuarie !H% urmand sa/i
remunereze cu 0,E din salariul #o#al bru#" )acia a mai anun#a# ca nu va reinnoi cele <! de
con#rac#e pe dura#a de#ermina#a care a4ung la #ermen in decembrie !0 si va reduce ri#mul
produc#iei incepand cu &! ianuarie !H% ca urmare a scaderii Nbru#aleN a pie#ei au#o din
6omania si pen#ru a reduce s#ocurile"
9anzarile de masini noi au +os# a+ec#a#e in ul#imele luni si de impor#ul masiv de au#o#urisme
second/hand% de devalorizarea monedei na#ionale si de modi+icarea normelor de credi#are
impuse de 8anca :a#ionala a 6omaniei% care au de#ermina# reducerea semni+ica#iva a
credi#arii"
BIBLIOGRAFIE
(
The Guardian
4
MMM"neMsin"ro
H
&" 3o#a% )"% 8cescu% M"GCriza economic din Romnia anului 2009- cauze,efecte,
soluii, 5d"-niversi#ar% 8ucureJ#i% !H
!" MMM"Mall/s#ree#"com
(" 8usiness *#andard
4" Diarul 3inanciar% MMM"z+"ro
," 8anca :aQionala a 6omaniei% MMM"bnro"ro
<" $ns#i#u#ul :a#ional de s#a#is#ica% MMM"ins"ro
." The Guardian
0" MMM"neMsin"ro
&