Sunteți pe pagina 1din 2

PSIHOZELE DE INVOLUTIE

y3c882yu38shr
Psihozele de involuie cu!rind !sihozele !resenile si senile" Involui# #!#re l# o$ in %urul
v#rsei de #!ro&i$#iv '( de #ni) se ins#le#z# re!# si coninu# !ro*resiv !#n# l#
s+#rsiul vieii" inre '( de #ni si !#n# in %urul v#rsei de ,- de #ni) ese cu!rins# !erio#d#
!resenil#) i#r de l# ,- de #ni ince!e !erio#d# seniliz#rii"
Eiolo*i# incri$in## in #!#rii# !sihozelor de involuie ine in $#re $#sur# de sc#dere#
!osi.ili#ilor de #d#!#re # indivizilor l# siu#ii *rele /$eno!#uz#) #n0i dro!#uz#)
sin*ur##e#1"
PSIHOZELE PRESENILE
Du!# si$!o$#olo*i# clinic# !redo$in#n#) #cese# se $#ni+es# su. dou# #s!ece2
Melancolia de involutie. T#.loul clinic ese c#r#ceriz# !rinr0o s#re de!resiv#) #n&ie#e
cu idei delir#ne de i! 3sindro$ 4o#rd52 idei de i$or#li#e) enor$i#e si ne*#ie)
#*i#ie !siho0$oorie oc#zion## de h#lucin#ii #udiive) iluzii ver.#le" Preocu!#i de
s#n##e# lor or*#nic#) .oln#vii #%un* l# delirul i!ohondrie" 6o#l# evolue#z# s!re
croniciz#re si e&iusul !o#e surveni !rin sinucidere ori !rin .oli inercurene" 7#reori
re$isiune# #!#re du!# un Tr##$en indelun*# in s!i#l) d#r ode#un# ese inco$!le#"
Tre.uie s# se #corde o su!r#ve*here si o #enie deose.ie #cesor .oln#vi) ## din
!uncul de vedere #l #li$en#iei) c# si #l en#ivelor de sinucidere"
Psihozele paranoide presenile sun $#i +recvene l# +e$ei in !erio#d# de $eno!#uz#"
Tre!# #!#r idei delir#ne) de !re%udiciu $or#l s#u $#eri#l) c#re suvin !e un +ond
#n&ios) de neincredere) .#nuieli" 8leori #!#r idei delir#ne cu e$# de !ersecuie s#u de
*elozie" Delirul ese #li$en# uneori de iluzii s#u h#lucin#ii #v#nd c#r#cer ne*#iv"
7#reori) in c#zurile de de+ici inelecu#l $#i #v#ns#) #!#r si idei de $#rire) de
su!r#esi$#re" Evolui# ese indelun*##) !ro*nosicul rezerv#) .o#l# evoluind s!re
de$en# 0 se cronicize#z# s#u r#reori se #$eliore#z# su. Tr##$en"
O +or$# $#i r#r in#lni# l# v#rs# !resenil# ese catatonia tardiva, c#re se ins#le#z#
r#!id si evolue#z# +##l s!re e&ius" 6oln#vii devin #uisi) #n&iosi) cu $i$ic# sereoi!#)
ne*#ivisi) #u !reocu!#ri i!ohondrice 0 uneori r#verse#z# s#ri con+uzion#le" Prin +#!ul
c# nu se hr#nesc) !rin ul.ur#ri de $e#.olis$ si cresere# !roduselor #uoo&ice) #cesi
.oln#vi nu rezis# $#i $ul de un #n si $or" 8sisen# .oln#vilor cu !sihoze !resenile
ince!e din +#$ilie) c#re) in cele din ur$# re.uie s# ce#r# #%uorul $edic#l de s!eci#li#e)
!enru insiuire# unui Tr##$en cur#iv" 4hi$ioer#!i# #soci## cu er#!i#
elecroconvulsiv#n# in $el#ncoli# de involuie d# cele $#i .une rezul#e" Se #si*ur#
!#r#lel o .un# +uncion#li#e ren#l#) c#rdi#c#) he!#ic#) cu un re*i$ #li$en#r .o*# in
vi#$ine) $#i s#r#c in su.s#ne #zoo#se" PSIHOZELE SENILE
Du!# ,- 0 ,( de #ni) !sihozele senile !o #!#re# su. +or$# unor !sihoze de*ener#ive"
4ele $#i cunoscue) !e c#re le in#lni$) ## in s!i#l) #zile de .#r#ni) c# si in +#$ilie)
sun2
Boala Alzheimer ince!e du!# ,- de #ni) de.ue#z# !rin ul.ur#ri de $e$orie) de #enie)
dezorien#re" Ese $#i +recven# l#"+e$ei dec# l# .#r.#i) cu sc#dere# +unciilor
inelecu#le" 9eno$enele de +oc#r se #soci#z# ode#un#) $#ni+es#ndu0se !rin #+#zie)
#!r#&ie) #*nozie s#u #ccese e!ile!ice" 6o#l# evolue#z# cronic si .oln#vii $or in ( 0 , #ni
!rin *#is$) #+#zie"
Boala Pick de.ue#z# $#i devre$e dec# .o#l# 8lzhei$er" Simptomele se !o rezu$# l#2
ul.ur#ri de $e$orie) !ierdere# inii#ivei) .oln#vii nu $#i recunosc denu$irile
o.iecelor) re!e# $ereu #cele#si +r#ze) #cele#si cuvine) uneori neineli*i.ile) nu $#i sun
c#!#.ili s# se conduc# in #ciuni si$!le) nu !o #!rinde un chi.ri) nu !o des+#ce un
silou s# scrie ec) sun !er!lecsi) re#cione#z# e*#l l# eveni$ene di+erie"
Dementa senila, cea $#i cunoscu# !sihoz# senil#) se c#r#cerize#z# !rin sc#dere#
!ro*resiv# si *lo.#l# # +unciilor !sihice" Pe #ces +ond !o #!#re# h#lucin#ii) delir)
con+#.ul#ii"
Tratamentul !ro+il#cic cons# inr0o vi## ordon##) cu re*i$ #li$en#r echili.r#) +#r#
e&ces de condi$ene) #lcool) c#+e#) vi## c# $#i $ul in #er li.er" 8*i#i# !siho$oorie)
ideile delir#ne se co$.# in s!i#lele de !sihi#rie !rin neurole!ice in doze $ici) #v#nd
in vedere +r#*ili#e# v#scul#r# l# #ce#s# v#rs#" P#cienii vor +i hr#nii) vi#$iniz#i: li se
v# !#sr# o ri*uro#s# i*ien# cor!or#l# si # !#ului: vor +i +erii de .oli inercurene"
Su!r#ve*here# inde#!ro#!e de c#re +#$ilie si !erson#lul $edic#l #u&ili#r ur$#rese
co$!or#re# .#r#nilor) c#re !o d# +oc din ne#enie s#u i$!insi de h#lucin#ii) idei
delir#ne s#u din c#uz# neinele*eri !ericolului" De$enii) in *ener#l) si de$enii senili) in
s!eci#l) !un !ro.le$e $edico0le*#le si de res!ons#.ili#e redus# s#u nul# si de #cee#
re.uie uel#i"