Sunteți pe pagina 1din 13

II.1.

Clasificarea clasica
Clasic se distingeau doua mari categorii de boli psihice:
- psihogeniile
- psihozele
Psihogeniile erau definite ca boli psihice caracterizate prin:
- caracter predominant reactiv -; reprezinta o reactie la un eveniment psihotraumatizant
- relatie cauzala evidenta intre evenimentul psihotraumatizant si simptomatologie
Dupa natura factorului psihotraumatizant psihogeniile erau subdivizate in categorii
- !eactiile psihice patologice -; tulburari psihice survenite ca urmare a unui eveniment
psihotraumatizant cu valoare de stresor acut "survine brusc# este cu durata scurta si
intensitate crescuta -; echivalentul unui eveniment de viata$
- %evrozele -; tulburari psihice survenite ca o consecinta a unui conte&t psihotraumatizant
cu persistenta de ordinul saptamanilor sau lunilor si cu intensitate medie "de e&emplu
conflicte familiale persistente sau conflicte persistente cu persoane de la locul de munca$
- Destructurarile reactive ale personalitatii sau structurarea dizarmonica a personalitatii
- Destructurari reactive ale personalitatii -; dupa structurarea armonica "normala$ a
personalitatii# ca urmare a e&istentei unor factori psihotraumatizanti cu durata de ordinul
lunilor sau anilor si de intensitate medie# apar modificari ale personalitatii validate
predominant pe plan comportamental si afectiv
- 'tructurarile dizarmonice ale personalitatii "psihopatii -; tulburari de personalitate$ -;
afectiuni in care evenimentul psihotraumatizant cu caracteristicile anterior descrise
"durata lunga si intensitate medie$ survine inainte de maturarea personalitatii "de cele mai
multe ori in perioada copilariei -; procesul de structurare deplina a personalitatii este
considerat in mod conventional a fi incheiat la 1( ani$ si are ca rezultat afectarea modului
de structurare a acesteia.
Psihozele erau definite ca boli psihice severe caracterizate prin pierderea contactului cu
realitatea "simptome psihotice tipice sunt halucinatiile# delirul# tulburarile constiintei
precum deliriumul# derealizarea si depersonalizarea$# un element caracterstic fiind
absenta )constiintei bolii psihice*$
Psihozele erau clasificate dupa factorul determinant in doua categorii:
- Psihoze e&ogene -; termenul e&ogen nu se refera in mod e&plicit la un factor e&tern#
independent de organism# ci mai degraba la un factor cauzal care poate fi identificat#
precum:
- +actori to&ici -; de e&emplu psihozele alcoolice sau din into&icatiile cu metale grele
"Plumb# ,ercur# etc$
- +actori infectiosi -; de e&emplu sifilisul tertiar care determina un sindrom demential
asociat cu simptome asemanatoare episodului manical# simptome reunite sub denumirea
de Paralizie generala progresiva
- +actori traumatici -; tulburarile psihice instalate dupa un traumatism cranio-cerebral
"-CC$ sever
- .fectare organica cerebrala confirmata
- tumori cerebrale
- acciedente vasculare cerebrale "./C$
- boli degenerative cerebrale
- epilepsie
- Psihoze endogene -; termenul de endogen nu se refera la factori interni "situatie valabila
si in cazul unora dintre psihozele e&ogene -; precum tumorile cerebrale sau boli
degenerative cerebrale$ ci mai degraba la faptul ca acesti factori constau intr-o alterare a
functionarii normale a '%C# fara ca substratul acesteia sa poata fi precizat cu e&actitate
- 'chizofrenia
- Delirurile cronice sistematizate "paranoia si parafreniile$
- Psihoza maniaco-depresiva "echivalentul -ulburarii afective bipolare din clasificarile
actuale$
Desi aparent aceasta clasificare este bazata in principal pe factorii cauzali# in realitate
diferentierea dintre subcategoriile corespunzatoare grupelor initiale "psihogenii sau
psihoze$ se facea prin criterii fenomenologice "descrierea simptomatologiei$.
II.0. ICD-11 -; Clasificarea internationala a bolilor -; versiunea a 2-a
3ste un sistem de clasificare propus de 4,' "4rganizatia ,ondiala a 'anatatii$# bolile
psihice fiind cuprinse in sectiunea + -; sectiunea a /I-a "numerotarea sectiunilor se face
prin litere$
'copul realizarii acestei clasificari internationale este pentru a unifica diagnosticele
psihiatrice evitand confuziile create de termeni sinonimi apartinand unor clasificari
diferite "precum )scoala franceza* sau )scoala germana*$
Categoriile de boli psihice cuprinse in aceast sistem de clasificare sunt prezentate
schematic mai 5os "cele mai multe sectiuni au fost mentionate amanuntit in capitolul de
patologie# motiv pentru care ele nu sunt prezentate pe larg$
-6786!.!I ,I%-.73 4!9.%IC3
Dementa in boala .lzheimer
Dementa vasculara
Dementa in alte boli clasificate in alta parte
- boala Pic:
- boala Creutzfeld-;acob
- boala <ungtington
- boala Par:inson
- boala cu virusul <I/ -; 'ID.
'indromul amnestic organic neindus de alcool sau alte substante psihoactive
Delirium# altul decat cel indus de alcool sau alte substante psihoactive
.lte tulburari mentale datorate leziunii# disfunctiei cerebrale sau bolilor somatice
- halucinozele organice
- tulburarea catatonica organica
- tulburarea deliranta organica "schizofrenia-li:e sau schizofreniforma$
- tulburari afective organice
- tulburare an&ioasa organica
- tulburare disociativa organica
- tulburare labil-emotionala organica
- tulburare cognitiva usoara
-ulburari comportamentale si ale personalitatii datorate bolii# leziunii sau disfunctiei
cerebrale
- tulburarea organica de personalitate
- sindrom postencefalitic
- sindrom postcomotional
-6786!.!I ,3%-.73 'I D3 C4,P4!-.,3%- D.-4!.-3 6-I7I=.!II D3
'68'-.%-3 P'I<4.C-I/3
'ubstantele utilizate
- alcool
- opioizi
- canabinoizi
- sedative si hipnotice
- cocaina
- alte stimulante inclusiv cofeina
- halucinogene
- tutun
- solventi volatili
- mai multe substante psihoactive
-ulburarile secundare
- Into&icatia acuta
- 6tilizare nociva
- 'indromul de dependenta
- 'tare de sevra5
- 'tare de sevra5 cu delirium
- -ulburare psihotica acuta si tranzitorie:
- schizofrenia-li:e "schizofreniforma$
- predominant deliranta
- predominant halucinatorie
- predominant polimorfa
- predominant cu simptome afective
- 'indromul amnestic
- -ulburare psihotica reziduala sau cu debut tardiv
- flash-bac:-uri "rememorari paro&istice$
- tulburari de personalitate sau comportament
- tulburare afectiva reziduala
- dementa
- alta deteriorare cognitiva persistenta
- tulburare psihotica cu debut tardiv
'C<I=4+!3%I.# -6786!.!3. 'C<I=4-IP.7. 'I -6786!.!I73
D37I!.%-3
'chizofrenia:
- 'chizofrenia paranoida
- 'chizofrenia hebefrenica
- 'chizofrenia catatonica
- 'chizofrenia nediferentiata
- Depresia postschizofrenie
- 'chizofrenia reziduala
- 'chizofrenia simpla
-ulburarea schizotipala
-ulburarea deliranta persistenta
-ulburari psihotice acute
-ulburarea deliranta indusa
-ulburari schizoafective
-6786!.!I .73 DI'P4=I-I3I ".+3C-I/3$
3pisod maniacal
-ulburare afectiva bipolara
3pisod depresiv
-ulburare depresiva recurenta
-ulburari persistente ale dispozitiei
- Ciclotimia
- Distimia
-6786!.!I %3/!4-IC3 C4!37.-3 C6 '-!3'67 'I -6786!.!I
'4,.-4+4!,3
-ulburari an&ios-fobice
- .gorafobia
- +obia sociala
- +obia specifica
.lte tulburari an&ioase
- -ulburarea de panica
- -ulburarea de an&ietate generalizata
- -ulburare mi&ta an&ioasa si depresiva
-ulburare obsesiv compulsiva
!eactia la stres sever si tulburari de adaptare
- !eactia acuta la stres
- -ulburare de stres post-traumatica
- -ulburari de adaptare
-ulburari disociative
-ulburari somatoforme
.lte tulburari nevrotice
- %eurastenia
- 'indromul de depersonalizare-derealizare
'I%D!4.,3 C4,P4!-.,3%-.73 .'4CI.-3 C6 -6786!.!I
+6%C-I4%.73 'I +.C-4!I '4,.-ICI
-ulburari ale instinctului alimentar
- .nore&ia nervoasa
- 8ulimia nervoasa
-ulburari non-organice ale somnului
Disfunctie se&uala necauzata de o boala sau tulburare organica
.buzul de substante care nu produc dependenta
- antidepresive
- la&ative
- analgezice
- antiacide
- vitamine
- steroizi sau hormoni
- remedii specifice botanice sau populare
-6786!.!I .73 P3!'4%.7I-.-II 'I C4,P4!-.,3%-676I .D67-676I
-ulburari specifice de personalitate
-ulburari mi&te si alte tulburari de personalitate
'chimbari durabile ale personalitatii nedatorate unor boli sau leziuni cerebrale
- dupa o traire catastrofica
- dupa o afectiune psihiatrica
.lte tulburari ale habitusului sau impulsurilor
- ;ocul de noroc patologic
- Incendierea patologica "piromania$
- +urtul patologic "cleptomania$
- -ricotilomania
-ulburari de identitate se&uala
-ulburari ale preferintei se&uale
-ulburari psihologice si comportamentale asociate cu dezvoltarea si orientarea se&uala
- -ulburarea de maturare se&uala
- 4rientarea se&uala egodistonica
- -ulburarea relatiei se&uale
.lte tulburari ale personalitatii si comportamentului adultului
- 3laborarea simptomelor fizice din motive psihologice "tulburari factice$
- Producerea intentionata sau simularea unor simptome sau a incapacitatii fizice sau
psihologice
!3-.!D.!3. ,3%-.7.
6soara ">I ? @1 -; AB$
,oderata ">I ? @ -; CB$
'evera ">I ? 01 -; C$
Profunda ">I sub 01$
-6786!.!I .73 D3=/47-.!II P'I<4749IC3
-6786!.!I C4,P4!-.,3%-.73 'I 3,4-I4%.73 C6 D386- I%
C4PI7.!I3 'I .D473'C3%-.
II.. D',-I/ -; ,anualul diagnostic si statistic al bolilor mentale editia a I/-a
.cest sistem de clasificare este propus de .sociatia Psihiatrica .mericana ".P.$.
3&ista unele diferente intre cele doua sisteme de clasificare# respectiv D',-I/ si ICD-11
"cea mai mare parte a acestor diferente au fost precizate la capitolul de patologie
psihiatrica$
6nul din meritele acestui sistem de clasificare consta in faptul ca propune ca formularea
diagnosticului sa se realizeze pe @ a&e -; aceasta varianta de formulare diagnostica a fost
pentru prima oara descrisa in editia a III-a a D',# ea mentinandu-se si in a I/-a editie -;
editia care este in prezent utilizata
Prezentarea multia&iala a diagnosticului consta in :
- .&a 1 -; diagnosticul bolii psihice fara a include tulburarile de personalitate sau
retardarea mentala
- .&a 0 -; tulburarile de personalitate si retardarile mentale
- .&a -; diagnosticele de boli somatice asociate
- .&a C -; nivelul de stresori -; se acorda un puncta5 pe o scara ordinala de la 1 la @
"puncta5ul creste proportional cu nivelul de stresori$# pe baza evaluarii urmatoarelor
aspecte:
- probleme legate de grupul de suport primar
- probleme legate de mediul social
- probleme educationale
- probleme profesionale "ocupationale$
- probleme legate de conditiile de locuit
- probleme economice
- probleme determinate de accesul la serviciile de sanatate
- probleme legate de incalcari ale legii
- alte probleme psihosociale si de mediu
- .&a @ -; scorul 9.+ "9lobal .ssessment of +unctioning$ reprezinta o cuantificare a
modului in care simptomele tulburarii psihice afecteaza nivelul global de functionare al
pacientului -; scorul 9.+ se e&prima in intervale de 11 puncte# intre cele doua e&treme:
- 9.+ ? 111 - B1 -; lipsa oricaror simptome# cu functionare normala
- 9.+ ? 11 - 1 -; pericol crecut si persistent de a cauza in5urii lui sau altora; incapacitate
persistenta de mentinere a unei igiene personale minime; acte suicidare cu intentie si
e&pectanta clare de a muri$
Categoriile diagnostice cuprinse in D',-I/ sunt redate schematic mai 5os:
-6786!.!I DI.9%4'-IC.-3 D3 48IC3I P3%-!6 P!I,. 4.!. I%
C4PI7.!I3 '.6 .D473'C3%-.
D37I!I6,# D3,3%-3# -6786!.!I .,%3'-IC3 'I .7-3 -6786!.!I
C49%I-I/3
Delirium determinat de o conditie medicala generala
Dementa
- Dementa in boala .lzheimer cu debut timpuriu
- Dementa in boala .lzheimer cu debut tardiv
- Dementa vasculara
- Dementa determinata de alta conditie medicala generala
- Dementa din cadrul infectiei <I/
- Dementa posttraumatica
- Dementa din boala Par:inson
- Dementa din boala <ungtington
- Dementa din boala Pic:
- Dementa din boala Creutzfeldt-;a:ob
- Dementa cu etiologie multipla
-ulburari amnestice
.lte tulburari cognitive
-6786!.!I ,3%-.73 D3-3!,I%.-3 D3 4 C4%DI-I3 ,3DIC.7.
93%3!.7. %3C7.'I+IC.-3 I% .7-. P.!-3
-ulburare catatonica
'chimbarea personalitatii
-6786!.!I I%D6'3 D3 C4%'6,67 D3 '68'-.%-3 P'I<4.C-I/3
-ulburari in relatie cu consumul de alcool
- Dependenta la alcool
- .buzul de alcool
-ulburari induse de alcool
- Into&icatia alcoolica
- 'tarea de sevra5 la alcool
- Deliriumul din into&icatia alcoolica
- 'tare de sevra5 cu delirium
- Dementa indusa de alcool
- -ulburare amnestica indusa de alcool
- -ulburare psihotica indusa de alcool
- deliranta
- halucinatorie
- -ulburare afectiva indusa de alcool
- -ulburare an&ioasa indusa de alcool
- Disfunctie se&uala indusa de alcool
- -ulburari de somn induse de alcool
-ulburari in relatie cu consumul de
- amfetamine
- cofeina
- cannabis
- cocaina
- halucinogene
- substante inhalante
- nicotina
- opioide
- +enilciclidina
- +enciclidina
- sedative# hipnotice sau an&iolitice
- mai multe substante psihoactive
- alte substante psihoactive sau de substante psihoactive neidentificate
'C<I=4+!3%I. 'I .7-3 -6786!.!I P'I<4-IC3
'chizofrenia
- forma paranoida
- forma dezorganizata
- forma catatonica
- forma nediferentiata
- forma reziduala
-ulburarea schizofreniforma
-ulburarea schizoafectiva
-ulburare deliranta
-ulburare psihotica acuta
-ulburare psihotica indusa
-ulburare psihotica determinata de o conditie medicala generala
- deliranta
- halucinatorie
-6786!.!I .+3C-I/3
-ulburari depresive
- -ulburarea depresiva ma5ora
- -ulburarea distimica
-ulburarea bipolara
- -ulburarea bipolara tip I
- -ulburarea bipolara tip II
- -ulburarea ciclotimica
-6786!.!I .%2I4.'3
-ulburare de panica fara agorafobie
.gorafobie fara istoric de -ulburare de panica
+obie specifica
+obie sociala
-ulburare obsesiv-compulsiva
-ulburare de stres posttraumatica
-ulburare acuta de stres
-ulburare de an&ietate generalizata
-6786!.!I '4,.-4+4!,3
-ulburare de somatizare
-ulburare de somatizare nediferentiata
-ulburare de conversie
-ulburare dureroasa
<ipocondrie
-ulburare dismorfica
-6786!.!I +.C-IC3
-ulburari factice
- cu simptome predominant psihologice
- cu simptome predominant fizice "somatice$
- cu simptome psihologice si fizice
-6786!.!I DI'4CI.-I/3
-6786!.!I '326.73 'I -6786!.!I .73 ID3%-I-.-II '326.73
Disfunctii se&uale
- -ulburari ale dorintei se&uale
- -ulburari ale e&citarii se&uale
- -ulburari orgasmice
- -ulburari se&uale dureroase
- dispareunia "nedeterminata de o conditie medicala generala$
- vaginismul "nedeterminat de o conditie medicala generala$
Parafiliile
-ulburari ale identitatii se&uale
-6786!.!I D3 .7I,3%-.-I3
.nore&ia nervosa
8ulimia nervosa
-6786!.!I D3 '4,%
-ulburare de somn primara
- Dissomnii
- Insomnie primara
- <ipersomnie primara
- %arcolepsia
- -ulburari de respiratie in timpul somnului
- -ulburari ale ritmului circadian
- Parasomnii
- Cosmaruri
- -eroare in timpul somnului "pavor nocturn$
- 'omnambulism
-ulburari de somn in relatie cu alte tulburari mentale
- insomnie in relatie cu alte tulburari mentale
- hipersomnie in relatie cu alte tulburari mentale
.lte tulburari de somn
- -ulburari de somn determinate de o conditie medicala generala
- -ulburari de somn induse de substante psihoactive
-6786!.!I .73 I,P67'6!I74! %3C7.'I+IC.-3 I% .7-. P.!-3
-ulburare e&ploziva intermitenta
Cleptomania
Piromania
;ocul de noroc patologic
-ricotilomania
-6786!.!I D3 .D.P-.!3
-ulburare de adaptare
- depresiva
- an&ioasa
- mi&ta depresiv an&ioasa
- cu tulburari de conduita
- mi&ta cu tulburari de conduita si emotionale
-6786!.!I D3 P3!'4%.7I-.-3
.7-3 C4%DI-II C.!3 -!386I3'C ID3%-I+IC.-3
+actori psihologici care afecteaza conditia medicala
-ulburari motorii induse de medicatie
- Par:insonism indus de neuroleptice
- 'indromul neuroleptic malign
- Distonia acuta indusa de neuroleptice
- .:atisia acuta indusa de neuroleptice
- Dis:inezia tardiva indusa de neuroleptice
- -remor postural indus de medicatie
- -ulburare motorie indusa medicamentos nespecificata in alta parte
.lte tulburari induse de medicatie
- efecte adverse nespecificate in alta parte
Probleme relationale
- Probleme de relationare determinate de o tulburare mentala sau de o conditie medicala
generala
- Probleme de relationare parinte-copil
- Probleme de relationare intre parteneri
- Probleme de relationare cu rudele
- Probleme de relationare nespecificate in alta parte
Probleme in relatie cu abuzul sau negli5area
- .buzul fizic al copilului
- .buzul se&ual al copilului
- %egli5area copilului
- .buzul fizic al adultilor "partener sau alte persoane$
- .buzul se&ual al adultilor "partener sau alte persoane$
Conditii aditionale care trebuiesc identificate
- %oncomplianta terapeutica
- 'imularea
- Comportamentul antisocial la adult
- Comportamentul antisocial la copil sau adolescent
- Intelectul de limita
- Declinul cognitiv in relatie cu inaintarea in varsta
- Pierderea persoanelor apropiate
- Probleme educationale
- Probleme ocupationale
- Probleme de identitate
- Probleme religioase sau spirituale
- Deficit de cultura
- Perioada cu probleme de viata