Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea BabeBolyai, ClujNapoca

Facultatea de Psihologie i tiine ale ducaiei


!nul universitar" #$$%&#$$'
(e)estrul" **
* *n+or)aii generale despre curs, se)inar, lucrare practic, sau laborator
-itlul disciplinei" Teoria educaiei
.2 ore curs i 1 or seminar)
Codul" PED 1206
Nu),rul de credite" 6, disciplin obligatorie
/ocul de des+,urare" Cldirea Pedagogica, str !indicatelor, nr ", sala Todoran
Progra)area 0n orar a activit,ilor" se #a reali$a in sem %%
# ore curs i 1 or, se)inar
** *n+or)aii despre titularul de curs i lucr,ri practice
Nu)e, titlul tiini+ic" Cristian (tan, con+ereniar univ2 dr2
*n+or)aii de contact" cristiss200&'(a)oocom
3re de audien," luni 1& * 16, cabinet 11
*** 4escrierea disciplinei"
Cursul urmrete o+erirea unei perspecti#e integratoare asupra +enomenului
educaional contemporan i a +actorilor ce determin e#oluia i restructurarea acestuia
,biecti#ele educaionale #i$ate prin aceast disciplin sunt- .nsuirea cunotinelor
eseniale re+eritoare la rolul educaiei .n de$#oltarea personalitii/ identi+icarea principalelor
dimensiuni ale educaiei i asimilarea principiilor i strategiilor speci+ice de reali$are a
acestora/ identi+icarea principalelor direcii de restructurare a +enomenului educaional
contemporan
Cursul i seminarul se des+oar .n module sptm0nale de c0te & ore 12 curs i 2
seminar) !unt utili$ate strategii didactice acti#i$ante ce anga2ea$ implicarea acti# a
studenilor .n procesul de .n#m0nt o+erin acestora posibilitatea de a emite i susine opinii
personale
Principalele metode didactice utili$ate sunt- con#ersaia euristic, e3plicaia,
problemati$area, studiul de ca$, acti#itatea independent, prelegerea
Competenele dob0ndite prin absol#irea cursului sunt at0t de de natur tiini+ic
1identi+icarea +actorilor de$#oltrii ontogenetice, abordarea interdisciplinar a +enomenului
educaional, cunoaterea principalelor dimensiuni ale educaiei i a modalitilor concrete de
reali$are a acestora) c0t i competene comunicaionale i metodologice
*5 Bibliogra+ia obligatorie"
4.r$ea, C, 11556) Arta i tiina educaiei, Editura Didactic i Pedagogic 78,
4ucureti
Cuco, C, 11556) Pedagogie, Editura Polirom, %ai
9onteil, :;9, 1155") Educaie i formare, Editura Polirom, %ai
9omanu, 9, 12006) Introducere n teoria educaiei, Ed Polirom, %ai
Pun, E, Potolea D 12002) Pedagogie Fundamentri teoretice i demersuri aplicative,
Ed Polirom, %ai
!tan, C, 12001) Teoria educaiei. Actualitate i perspective, Editura Presa <ni#ersitar
Clu2ean
Toate aceste surse sunt disponibile la 4iblioteca =acultii de Psi)ologie i >tiine ale
Educaiei
5 6ateriale +olosite 0n cadrul procesului educaional speci+ic disciplinei"
9aterialele utili$ate .n cadrul cursurilor i al lucrrilor practice sunt- retroproiector,
#ideoproiector, suport de curs .n +ormat electronic i tiprit, te3te din lucrari de re+erin .n
+ormat tiprit, +ie de lucru
5* Plani+icarea 7Calendarul 0nt8lnirilor i a veri+ic,rilor7e9a)in,rilor inter)ediare"
Sptmna 1-2:
Tematica abordat- =actori determinani ai de$#oltrii ontogenetice - ereditatea,
mediul, educaia
Concepte de ba$ i cu#inte c)eie- de$#oltare ontogenetic, ereditate, +ilogene$,
predispo$iii aptitudinale, mediu 1pro3imal?distal), ni de de$#oltare, educabilitate
4ibliogra+ie-
!tan, C, 12001) Teoria educaiei. Actualitate i perspective, Editura Presa <ni#ersitar
Clu2ean, p2@;@0
!arcini pentru studeni-
1 s lecture$e cursul i temele re+eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra+ice
indicate
2 s identi+ice relaia e3istent .ntre +actorii ereditari i cei de mediu
@ s relie+e$e modul .n care educaia acionea$ asupra diadei ereditate;mediu
Sptmna 3:
Tematica abordat- 9odelele teoretice ale de$#oltrii ontogenetice i educaia-
perspecti#a ereditarist, perspecti#a ambientalist, perspecti#a integrati#
Concepte de ba$ i cu#inte c)eie- maturi$aionism, determinism geogra+ic, scepticism
pedagogic, optimism pedagogic, realism pedagogic
4ibliogra+ie-
Cuco, C, 11556) Pedagogie, Editura Polirom, %ai, p&2;A0
!tan, C, 12001) Teoria educaiei. Actualitate i perspective, Editura Presa <ni#ersitar
Clu2ean, p @2;@"
!arcini pentru studeni-
1 s lecture$e cursul i temele re+eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra+ice
indicate
2 s reali$e$e o anali$ sistemic a implicaiilor pe care di#ersele modelele teoretice ale
de$#oltrii ontogentice le au asupra conceperii +enomenului educaional
Sptmna 4:
Tematica abordat- Educaia * concept i sensuri/ pragmatica, iposta$ele i +inalitile
aciunii educaionale
Concepte de ba$ i cu#inte c)eie- e3perien de .n#are, opo$iia de$#oltare;
modelare, educaie +ormal, non;+ormal i in+ormal, dimensiunea social, psi)ologic i
pedagogic a idealului educaional, scopuri disciplinare i transdisciplinare, scopuri utilitare i
non;pragmatice, operaionali$are
4ibliogra+ie-
Cuco, C, 11556) Pedagogie, Editura Polirom, %ai, p26;@5
!tan, C, 12001) Teoria educaiei. Actualitate i perspective, Editura Presa <ni#ersitar
Clu2ean, p"5;56
!arcini pentru studeni-
1 s lecture$e cursul i temele re+eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra+ice
indicate
2 s e#idenie$e esena +enomenului educaional ca mecanism de de$#oltare?modelare a
personalitii umane
@ s anali$e$e comparati# di#ersele modaliti de de+inire a educaiei 1%oan Brisostom,
Cant, Berbart, DeDe()
& s surprind diacronia modului de concepere a idealului educaional din antic)itate i
p0n .n pre$ent
Sptmna 5:
Tematica abordat- !tatutul epistemologic al pedagogiei/ abordri interdisciplinare ale
+enomenului educaional
Concepte de ba$ i cu#inte c)eie- principiul +alsi+icabilitii, legiti de tip
probabilistic, +iloso+ia educaiei, sociologia educaiei, logica aciunii educaionale,
antropologie educaional, caracterul prospecti# al aciunii educaionale
4ibliogra+ie-
Cuco, C, 11556) Pedagogie, Editura Polirom, %ai, 1";26
9omanu, 9, 12006) Introducere n teoria educaiei, Ed Polirom, %ai, cap EPedagogia
.ntre intenii i pre2udeciF
Pun, E, Potolea D 12002) Pedagogie Fundamentri teoretice i demersuri aplicative,
Ed Polirom, %ai, p &";AA
!tan, C, 12001) Teoria educaiei. Actualitate i perspective, Editura Presa <ni#ersitar
Clu2ean, p&@;"1
!arcini pentru studeni-
1 s lecture$e cursul i temele re+eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra+ice
indicate
2 s argumente$e necesitatea abordrii interdisciplinare a +enomenului educaional
Sptmna 6:
Tematica abordat- 9odel i paradigm educaional/ paradigmele aciunii
educaionale
Concepte de ba$ i cu#inte c)eie- model i paradigm educaional/ .n#m0nt
tradiional/ .n#m0nt modern/ .n#m0nt +ormati#/ educaie de meninere/ educaie
ino#atoare/ paradigma educaiei centrate pe competene, autoritate i putere .n spaiul
educaional
4ibliogra+ie-
4.r$ea, C, 11556) Arta i tiina educaiei, Editura Didactic i Pedagogic 78,
4ucureti, p 6";5"
Pun, E, Potolea D 12002) Pedagogie Fundamentri teoretice i demersuri aplicative,
Ed Polirom, %ai, p2A;&6
!arcini pentru studeni-
1 s lecture$e cursul i temele re+eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra+ice
indicate
2 s anali$e$e comparati# paradigma educaiei tradiionale i cea a educaiei moderne
Sptmna 7:
Tematica abordat- Educaie i sc)imbare/ ino#aia .n .n#m0nt/ re+orma sistemelor
educaionale contemporane
Concepte de ba$ i cu#inte c)eie- ino#aie/ +actor de mas critic i +actor de prag
critic/ ino#aii de ordin material, procedural i relaional/ re$istena la sc)imbare/ re+orm de
e#oluie i re+orm de restructurare
4ibliogra+ie-
Pun, E, Potolea D 12002) Pedagogie Fundamentri teoretice i demersuri
aplicative, Ed Polirom, %ai, p11";1@1
!tan, C, 12001) Teoria educaiei. Actualitate i perspective, Editura Presa <ni#ersitar
Clu2ean, p56;10&
!arcini pentru studeni-
1 s lecture$e cursul i temele re+eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra+ice
indicate
2 s identi+ice principalele di+iculti ce pot sur#eni .n implementarea re+ormelor
educaionale i s propun soluii de depire a acestora
Sptmna 8:
Tematica abordat- Educaia intelectual/ speci+ic, obiecti#e i modaliti de reali$are
Concepte de ba$ i cu#inte c)eie- potenial cogniti#/ comportament intelectual/
inneism/ teoria ambiental;raionalist/ constructi#ism/ strategii metacogniti#e/ g0ndire
di#ergent/ ni#eluri de procesare a in+ormaiei/ stil de .n#are
4ibliogra+ie-
9omanu, 9, 12006) Introducere n teoria educaiei, Ed Polirom, %ai, cap EEducaia
intelectualF
!tan, C, 12001) Teoria educaiei. Actualitate i perspective, Editura Presa <ni#ersitar
Clu2ean, p106;12&
!arcini pentru studeni-
1 s lecture$e cursul i temele re+eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra+ice
indicate
2 s anali$e$e comparati# dou dintre strategiile de reali$are a educaiei intelectuale
@ s descrie stilul de .n#are propriu
Sptmna 9:
Tematica abordat- Educaia moral/ preci$ri conceptuale/ +inalitile educaiei
morale/ stadialitatea de$#oltrii morale/ +actorii de$#oltrii morale/ principiile educaiei
morale/ metode de reali$are a educaiei morale
Concepte de ba$ i cu#inte c)eie- moral, moralitate, contiin moral, conduit
moral, stadialitatea de#enirii morale, autonomie i )eteronomie moral, e3plicaie i dialog
pe teme morale
4ibliogra+ie-
9omanu, 9, 12006) Introducere n teoria educaiei, Ed Polirom, %ai, cap EEducaia
moralF
!tan, C, 12001) Teoria educaiei. Actualitate i perspective, Editura Presa <ni#ersitar
Clu2ean, p12&;1A6
!arcini pentru studeni-
1 s lecture$e cursul i temele re+eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra+ice
indicate
2 ilustrai o modalitate de reali$are a educaiei morale .n abordare interdisciplinar
Sptmna 10:
Tematica abordat- Educaia estetic/ educaie i a3iologie/ obiecti#ele educaiei
estetice/ principiile educaiei estetice/ teorie i practic .n educaia estetic
Concepte de ba$ i cu#inte c)eie- +enomenul estetic/ atitudinea estetic/
sen$orialitate, gust, 2udecat, sentiment i ideal estetic/ receptarea global, integrati# i
creatoare a +enomenului estetic/ contemplare estetic diri2at
4ibliogra+ie-
Cuco, C, 11556) Pedagogie, Editura Polirom, %ai, 1&@;160
9omanu, 9, 12006) Introducere n teoria educaiei, Ed Polirom, %ai, cap EEducaia
esteticF
!tan, C, 12001) Teoria educaiei. Actualitate i perspective, Editura Presa <ni#ersitar
Clu2ean, p 1A6;1"2
!arcini pentru studeni-
1 s lecture$e cursul i temele re+eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra+ice
indicate
2 s e#idenie$e legturile e3istente .ntre educaia estetic i educaia moral
Sptmna 11:
Tematica abordat- Educaia religioas/ religie i moral/ +inalitile educaiei
religioase/ coninutul educaiei religioase/ speci+icul i principiile de reali$are a educaiei
religioase
Concepte de ba$ i cu#inte c)eie- sacru i pro+an/ religie i misticism/ rit i ritual,
religie static i religie dinamic/ contiin religioas i comportament religios/ principiul
eclesiologic i principiul )ristocentric
Cuco, C, 11556) Pedagogie, Editura Polirom, %ai, 160;1"A
9omanu, 9, 12006) Introducere n teoria educaiei, Ed Polirom, %ai, cap EEducaia
religioasF
!tan, C, 12001) Teoria educaiei. Actualitate i perspective, Editura Presa <ni#ersitar
Clu2ean, p1"2;165
!arcini pentru studeni-
1 s lecture$e cursul i temele re+eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra+ice
indicate
2 s e#idenie$e legturile e3istente .ntre educaia religioas i educaia moral
Sptmnile 12:
Tematica abordat- Educaia intercultural/ +undamentele educaiei interculturale/
prioritile educaiei interculturale/ educaia intercultural de tip colar
Concepte de ba$ i cu#inte c)eie- multiculturalism i interculturalitate/ auto;
identi+icare i )etero;identi+icare/ stereotipii culturale/ auto;stereotipia/ discriminare po$iti#
i negati#/ auto;discriminare/ integrare i asimilare/ curriculum intercultural
4ibliogra+ie-
Cuco, C, 11556) Pedagogie, Editura Polirom, %ai, 15";210
9onteil, :;9, 1155") Educaie i formare, Editura Polirom, %ai, cap@
Pun, E, Potolea D 12002) Pedagogie Fundamentri teoretice i demersuri
aplicative, Ed Polirom, %ai, p166;156
!tan, C, 12001) Teoria educaiei. Actualitate i perspective, Editura Presa <ni#ersitar
Clu2ean, p165;211
!arcini pentru studeni-
1 s lecture$e cursul i temele re+eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra+ice
indicate
2 s e#idenie$e legturile e3istente .ntre educaia religioas i educaia moral
Sptmnile 13-14:
Tematica abordat- Coordonate ale +enomenului educaional contemporan- educaie i
postmodernism/ educaie i cultur/ educaie i libertate/ direcii actuale de restructurare .n
educaie .)ultiplicarea dimensiunilor educaiei, permanenti$area aciunii educaionale,
accentuarea caracterului prospecti# al educaiei)
Concepte de ba$ i cu#inte c)eie- postmodernism/ relati#ism a3iologic,
epistemologic i teleologic/ 2oc cu in+ormaie complet?incomplet/ pia educaional/
educaia .n conte3tul cultur #s ci#ili$aie/ sensul po$iti# i negati# al libertii/ educaia
adulilor i autoeducaia/ cultur general #s cultur de specialitate
4ibliogra+ie-
Cuco, C, 11556) Pedagogie, Editura Polirom, %ai, p221;222
9omanu, 9, 12006) Introducere n teoria educaiei, Ed Polirom, %ai, cap E, nou
problematic pentru teoria educaiei- noile educaiiF
Pun, E, Potolea D 12002) Pedagogie Fundamentri teoretice i demersuri aplicative,
Ed Polirom, %ai, p1@;2A
!tan, C, 12001) Teoria educaiei. Actualitate i perspective, Editura Presa <ni#ersitar
Clu2ean, p2152&&
!arcini pentru studeni-
1 s lecture$e cursul i temele re+eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra+ice
indicate
2 s surprind speci+icul +enomenului educaional contemporan
@ s e#idenie$e necesitatea permanenti$rii educaiei
5** 6odul de evaluare-
E3amenul se des+oar .n scris, la +inele semestrului Gn stabilirea notei +inale, #a
conta, cu o pondere de "0H, proba scris i, cu o pondere de @0H, acti#itate aplicati#
prestat de student la curs i la seminar Ia conta inclusi# atitudinea +a#orabil +a de
acti#itatea didactic i implicarea acti# a studentului .n procesul didactic
Gn e#aluarea probei scrise se au .n #edere citeriile- calitatea rspunsurilor, organi$area
i coerena acestora, e#idenierea dimensiunii aplicati#e a temei abordate, originalitatea i
creati#itatea, .ncadrarea .n timp
5*** 4etalii organi:atorice, gestionarea situaiilor e9cepionale"
Pre$ena la seminarii este obligatorie .n proporie de minim "0H i ea condiionea$
pre$entarea studentului la e3amen
Gn procesul de e#aluare a studenilor se aplic reglementrile interne ale <ni#ersitii
J4abe;4ol(aiJ Clu2;Kapoca
*; Bibliogra+ia opional,"
8lbu, L, 11556) Introducere ntr-o pedagogie a libertii, Editura Polirom, %ai
8ntonesei, M, 11556), Paideia. Fundamentele culturale ale educaiei, Editura Polirom,
%ai
4enga, ,, 9iclea, 9, 12001) evelopment and cognition, Editura Presa <ni#ersitar
Clu2ean, Clu2;Kapoca
4irc) 8, 12000) Psi!ologia de"voltrii, Editura Te)nic, 4ucureti
4irc), 8, Ba(Dard, !, 11555) iferene interindividuale, Editura Te)nic, 4ucureti
Clin, 9, 11556) Teoria educaiei. Fundamentarea epistemologic i metodologic a
aciunii educative, Editura 8MM, 4ucureti
Clinescu, 9, 1155A) #inci fee ale modernitii, Editura <ni#ers, 4ucureti
Cassirer, E, 1155&) Eseuri despre om, Editura Bumanitas, 4ucureti C)i, I, 12002)
Provocrile pedagogiei contemporane, Editura Presa <ni#ersitar Clu2ean, Clu2;Kapoca
CoDen, 7, 11556) $ast past t!e post% comparative education modernit& and per!aps
postmodernit&, .n Comparati#e Education, #ol @2, nr 2, p 1A1;1"1
Cristea, !, Pedagogie general. 'anagementul educaiei, Editura Didactic i
Pedagogic 78, 4ucureti
Cuco, C, 1155A) Pedagogie i a(iologie, Editura Didactic i Pedagogic 78,
4ucureti
Cuco, C, 11555) Educaia religioas. )epere teoretice i metodice, Editura Polirom, %ai
Da+inoiu, %, 11555) Personalitatea elevilor. Temperamentul i caracterul, .n #olumul
Psi)ologie colar, coord Cosmo#ici 8, %acob, M, Editura Polirom, %ai
Dasen, P, Perregau3, C, 7e(, 9, 11555) Educaia intercultural. E(periene* Politici*
+trategii, Editura Polirom, %ai
Da#e, 7B, 11551) Fundamentele educaiei permanente, Editura Didactic i Pedagogic,
4ucureti
DeDe(, :, 11552) Fundamente pentru o tiin a educaiei, Editura Didactic i
Pedagogic, 4ucureti
Larrido, :ML, 1155A) Fundamente ale educaiei comparate, Editura Didactic i
Pedagogic 78, 4ucureti
%acob, M, 11555) )epere psi!ogenetice. #aracteri"area v,rstelor colare, .n #olumul
Psi)ologie colar, coord Cosmo#ici 8, %acob, M, Editura Polirom, %ai
%onescu, 9 12000) emersuri creative n predare i nvare, Editura Presa
<ni#ersitar Clu2ean, Clu2;Kapoca
M(otard, :;=, 1155@) #ondiia postmodern, Editura 4abel, 4ucureti
,r+ord, :, 11556) Psi!ologia comunitii. Teorie i practic, Editura ,scar Print,
4ucureti
Pun, E, 11555) -coala . abordare sociopedagogic, Editura Polirom, %ai
Planc)ard, E, 11552) Pedagogie colar contemporan, Editura Didactic i Pedagogic
78, 4ucureti
7adNoDsNi de, LB, 12000) Antropologie general, Editura 8marcord, Timioara
7eboul, ,, 11565) $a p!ilosop!ie de l/education, P<=, Paris
!alade, D, 1155A) Educaia i personalitatea, Editura Casa Crii de >tiin, Clu2;Kapoca
!mit), PC, CoDie, B, 11551) 0nderstanding #!ildren/s evelopment* 1lac23ell,
,3+ord
!tan, C, 11556) Implications of postmodernism in education, .n 7e#ista !tudia, !eria
!tan, C, Bor#at), %, Culic, %, coord, 11555) )eflection on ifferences. Focus on
)omania, Editura M%9E! Publis)ing Bouse, Clu2;Kapoca
<rsu;,ancea, L, 11556) Ereditatea i mediul n formarea personalitii, Editura 8ll
Educational, 4ucureti
Iattimo, L, 1155A) +ocietatea transparent, Editura Pontica, Constana
Toate aceste lucrri se gsesc la biblioteca +acultii sau la 4C<
Con+ uni# dr Cristian !tan