Sunteți pe pagina 1din 27

Daily NEWSLETTER:

Dictionar economic financiar-bancar + termeni uzuali contabilitate si asigurari:


+ Cauti un anumit termen economic? Ai intrebari sau comentarii legate de acest
dictionar?
A B C D E F G H I L M N O P R S T U V
a fortiori = expresie din limba latina care inseamna "cu siguranta", "pentru acest motiv"
a posteriori = expresie din limba latina care inseamna "din ceea ce s-a concluzionat"
a priori = expresie din limba latina care inseamna "inaintea oricaror fapte", "inaintea oricarei
experiente"
ab initio = de la inceput (latina)
ab intestat = ipoteza unei persoane decedate fara a dispune de patrimoniul sau prin
testament in acest caz opereaza succesiunea legala
abanon = decizia de a renunta la un bun sau la un drept, de regula, de proprietate, luata in
anumite conditii prevazute de lege
abatere = din punct de vedere al mar!eting-ului, diferenta intre calitatea reala a unui produs si
calitatea pe care trebuie s-o indeplineasca conform prevederilor normelor te"nice de calitate
abi!ita = a recunoaste unei persoane, in urma uneori a unui examen, o anume cali#care
abitatie = dreptul de abitatie este un drept de uz care are ca obiect o locuinta$ %l confera
titularului sau dreptul de a poseda si folosi acea locuinta proprietatea altei persoane, pentru
satisfacerea trebuintelor de locuit ale lui si ale familiei sale$
ab"#e$are = din punct de vedere &uridic, anularea unui drept sau a unui titlu printr-o "otarare
&udecatoreasca$
abro%are = anulare, suprimare a unei legi sau a unei alte dispozitii legale
absorbtie = preluarea unei societati comerciale de catre o alta societate comerciala, intregul
activ al primei societati devenind aportul sau la capitalul social al celei de a doua$ 'entru aportul
respectiv se emit actiuni de catre societatea absorbanta daca aceasta este societate pe actiuni,
iar daca nu, se acorda parti de capital social corespunzatoare
ab#& = depasire a legalitatii, fapta ilegala
a$$eptant pentr# onoare = tert care intervine pentru garantarea onorarii unei cambii in
suferinta, acceptand acea cambie in locul trasului ce a refuzat acceptarea ei
a$$esi#ne = incorporarea sau unirea unui lucru cu alt lucru, #ecare avand proprietarii diferiti$
'roprietarul bunului mai important, considerat principal, devine si proprietar al bunului mai putin
important sau accesoriu$
a$$i&a = taxa suportata de consumatori, una din formele cele mai raspandite ale impozitelor
indirecte, care se include in pretul de vanzare al unor marfuri determinate$
Cauta pe
a$'iesare = a incuviinta, a # de acord, a recunoaste un drept, o "otarare
a$ont = ($ parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte, drept garantie pentru
indeplinirea unui contract inc"eiat, in special cel de vanzare-cumparare)$ suma platita anticipat
drept garantie pentru livrarea de bunuri, executarea unor lucrari sau prestarea unor servicii$
a$operire ban$ara = garantie partiala a bancnotelor bancii de emisiune prin efecte
comerciale, acceptate de banca, devize, portofoliul de actiuni proprii si a celor primite in ga&,
cupoane de obligatiuni a&unse la scadenta
a$operire !a ter(en = o operatie #nanciara prin care un importator sau o banca se anga&eaza
sa plateasca o suma de bani la un anumit termen si in acelasi timp sa imprumute aceeasi suma
de bani cu acelasi termen de rambursare
a$operire (onetara = cantitatea de valori certe (aur, valute convertibile, alte active) detinuta
in mod obligatoriu de catre bancile de emisiune si exprimata intr-un procent din suma totala a
emisiunii de bancnote, cu scopul evitarii in*atiei prin excedent de moneda, respectiv mentinerea
stabilitatii monetare
a$or = consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la inc"eierea unui act &uridic
a$or barter = un sc"imb de marfuri de valori egale intre doua #rme, fara interventia
transferurilor banesti
a$or e $!irin% = acord prin care se efectueaza compensarea datoriilor reciproce fara valuta
efectiva sau aur, indiferent de provenienta comerciala sau #nanciara a acestor datorii
a$or s)ap = acord bilateral intre bancile centrale prin care partile semnatare se obliga sa-si
puna reciproc la dispozitie, la cerere, o suma de bani in valuta proprie, in cadrul unui plafon
prestabilit
a$reitare = imputernicire data unei persoane prin scrisoare de acreditare, intr-o calitate
diplomatica
a$reiti* = document prin care o banca, la cererea clientului sau desc"ide unui tert un credit
pentru o suma si o durata determinate, la o agentie sau o banca corespondenta$ %ste un
anga&ament al bancii, facut la cererea clientului sau, de onorare a unui document sau cerere de
plata acesta poate # un acord de onorare a platii sau o declaratie ca banca este autorizata sa
onoreze plata$ Acesta presupune ca in contul clientului la banca emitenta a acreditivului, exista
suma necesara acoperirii creditului si care nu va putea # utilizata decat in acest scop$
a$reiti* $esionat = acreditiv care ii da dreptul bene#ciarului sa faca o declaratie de cesiune
pentru o parte din suma, pentru unul sau mai multi bene#ciari terti (cere bancii sa plateasca
direct pe subfurnizorii de marfuri sau servicii)
a$reiti* $# p!ata iferata = acreditiv cu plata amanata pana la +, de zile
a$reiti* re*o!*in% = forma de acreditiv care prevede realimentarea automata pe masura ce
se consuma, a sumei prevazute initial, pana la valoarea sa nominala, pe toata durata de
valabilitate a acreditivului
a$reiti* stan+b, = acreditiv sub forma unor instrumente de garantare a platilor de catre
bene#ciar, prin care acesta intocmeste la banca o cerere de plata pentru ca banca sa efectueze
plata
a$t = document emis de o persoana #zica sau &uridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o
obligatie
a$tionar = 'ersoana #zica sau &uridica ce detine una sau mai multe actiuni$
a$tionariat = totalitatea actionarilor existenti intr-o scrisoare pe actiuni care au ca sarcina
rezolvarea tuturor problemelor de interes comun privind activitatea e#cienta a societatii
a$ti#ne = "artie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de
proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe
baza careia detinatorul primeste dividend$
a$ti#nea = un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cota #xa,dinainte stabilita, din
capitalul unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot
deliberativ la adunarile generale ale actionarilor societatii, de a partcipa la administrarea si
controlul societatii si de a participa la impartirea rezultatelor #nanciare (pro#turilor) ale societatii
(sa primeasca dividende) proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda
a$ti* = se inscriu mi&loacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de
a dispune de ele
a$ti* $ir$#!ant = sinonim cu activ curent, ansamblul elementelor patrimoniale care, luate
individual, datorita destinatiei si naturii lor, nu au vocatia sa ramana durabil in intreprindere, cu
exceptia acelora legate de particularitatile ei (ciclu lung de fabricatie)$
a$ti* $o(er$ia! = acelasi lucru cu activ de exploatare
a$ti* $#rent = acelasi lucru cu active circulante
a$ti* e e-p!oatare = este format din activul circulant si imobilizari, si anume- lic"iditati,
instalatii de productie, ateliere ce permit exploatarea comerciala
a$ti* .$ti* = active care nu au existenta de sine statatoare, ci sunt considerate ca atare in
virtutea unei conventii sau acceptiuni date prin legi sau alt gen de reglementari #ctive
(c"eltuielile de constituire a #rmei, de crestere a capitalului,etc$)
a$ti* .nan$iar = intr-o acceptiune larga, un activ #nanciar este un drept, in cele mai dese
cazuri materializat intr-un titlu, privind perceperea viitoare a unei sume sau a mai multor sume
de bani sunt tranzactionate in cadrul pietei #nanciare
a$ti*e = totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului
economic in cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia in
credite, in titluri de stat, in obligatiuni, pe piata interbancara, pe piata de capital, pe piata
bursiera etc$, la care se adauga cladiri, terenuri, ec"ipamente si alte imobilizari (participari.
actiuni detinute la alte societati)$
a$ti*e .-e = sunt toate valorile economice imobilizate, in sensul ca isi pastreaza forma initiala,
pe o perioada mai mare de un an$
a$ti*itati $# ris$ (a"or = acele activitati care, prin caracteristicile lor, antreneaza un risc
ma&or pentru aparitia unei cereri de despagubire aceste activitati pot #, in intelesul prezentelor
conditii de asigurare- sporturi care implica zborul (altul decat cel in calitate de pasager), sporturi
acvatice (cu motor), alpinism, scufundari acvatice$
a$t#ar = specialist in calcule statistice privitoare la asigurari si, in general, la probleme
#nanciare
a$#(#!are e $apita! = cresterea capitalului unei #rme sau tari
aaos#! $o(er$ia! = suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata, destinata
acoperirii c"eltuielilor de circulatie si obtinerii pro#tului de catre toate societatile comerciale
participante la cumpararea si revanzarea marfurilor$
ae(pti#ne = luare in posesiune sau acceptare a unui bene#ciu
ae*erinta = dovada scrisa prin care se recunoaste un drept sau un fapt
ae&i#ne = alaturare, consimtire, exprimare scrisa aderarii la ceva
a#nare %enera!a = organ colectiv format din totalitatea (ori ma&oritatea, dupa caz) membrilor
asociati si care reprezinta vointa societatii decide cu privire la problemele ma&ore ale societatii,
la planurile apropiate ori indepartate, la problemele ce se pot ivi in activitate si in tot ce priveste
societatea in general
a#nare %enera!a a a$tionari!or = prescurtare A/A cel mai inalt organ de deliberare al unei
societati comerciale pe actiuni, prin intermediul caruia se exprima vointa actionarilor in orice
probleme care intereseaza societatea in cauza
AED = cod monetar 012 pentru dir"am, moneda %miratelor Arabe 3nite
a/a$t#ra%e = termen provenit din limba franceza, acelasi lucru cu factoring
a.n = inrudit, ruda prin alianta
afretare = termen naval, inc"iriere a unei nave comerciale pentru transportul marfurilor de la
un port la altul
a%ent $#stoe = agent de compensare si decontare colectiva, prin care o banca imputernicita
in acest sens de C456 poate oferi, pe baza de contracte, servicii speci#ce de custodie
a%ent e asi%#rare = persoana #zica sau &uridical abilitata, in baza autorizarii asiguratorului,
sa negocieze sau sa inc"eie, in numele si in contul Asiguratorului, contracte de asigurare cu
tertii$
a%ent e b#rsa = persoana numita de comitetul de bursa sa indeplineasca functia de
intermediar ce inlesneste inc"eierea tranzactiilor la bursele de efecte, actiuni si sc"imb sau la
bursele de marfuri si valori, inc"eind tranzactii in numele clientilor si in conformitate cu
dispozitiile primite de la acestia
a%entia e t#ris( = unitatea specializata care ofera si vinde pac"ete de servicii turistice sau
componente ale acestora$
a%io = termen cu trei semni#catii- ($ adaos la valoarea nominala a unui titlu #nanciar )$ prima
platita pentru sc"imbul unei devize contra alteia adaos la un pret
a%re%at = un indicator sau marime statistica cu care se masoara, compara si caracterizeaza
activitatea economica a unei tari, obtinut prin insumarea, dupa anumite reguli, a unor operatii,
*uxuri sau rezultate economice realizate de agentii (unitatile) din tara respectiva
a"#stare e *a!oare = expresie ce desemneaza aducerea valorii unui post din activul bilantului
la valoarea zilei prin acelasi termen se desemneaza provizonul destinat sa tina cont de
deprecierea unui post din activul bilantului
a! pari = la paritate, situatie in care cursul legal al monedei (valoarea nominala) si cel comercial
(valoarea de piata) sunt egale
a!ienabi! = care pot # instrainate in conditii legale (despre bunuri, drepturi)
a!o$atie = suma de bani provenita de la bugetul de stat, destinata satisfacerii anumitor nevoi
personale si.sau colective
a!on"a = pagina atasata unei cambii sau actiuni nominative si destinata andosarilor succesive
a(anet = contract prin care un debitor remite un ga& unui creditor, pentru a-si garanta datoria,
un bun sau o creanta
a(ba!a"e!e = obiecte sau materiale destinate prote&arii marfurilor si altor materiale in timpul
transportului, pastrarii in depozite si pentru desfacerea lor catre consumatori$
a(ena = sanctiunea contraventionala cea mai importanta, speci#ca dreptului adminsitrativ,
reprezentand o suma in bani pe cre contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o
contraventie cu un grad mai mare de pericol gradul de pericol este cel care determina si
cuantumul amenzii$
AME0 = abreviere (din engleza) - "American 1toc! %xc"ange" (7ursa de 5alori.actiuni din 13A)
a(iabi! = (despre litigii, con*icte) rezolvat prin negociere, pe cale diplomatica
a(ortis(ent = stingere treptata a unei datorii, a unei rente, etc$
a(orti&are = partea din valoarea mi&loacelor #xe inclusa in costul productiei sau in c"eltuielile
de circulatie pentru recuperarea treptata p emasura uzarii lor$
a(orti&are a $a(biei = anularea pe cale &udecatoreasca dupa o procedura speciala, a titlului
cambial care a fost sustras, pierdut sau distrus, cu scopul de a da astfel posesorului acelui titlu
posibilitatea de a-si exercita drepturile cambiale
a(orti&are a $apita!#!#i so$ia! = operatia care consta in rambursarea integrala sau partiala a
capitalului social catre actionari, inainte de lic"idare, fara a se reduce din capitalul social
a(orti&are a atoriei = plata treptata a datoriei (cerditului) din surse special create in acest
scop intr-un fond de amortizare
a(orti&are a$$e!erata = presupune realizarea a 8,9 din valoarea de intrare asupra
c"eltuielilor de exploatare, in primul an de folosinta se mai numeste si amortizare #scala$
a(orti&are e%resi*a = presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de
intrare a imobilizarilor, asupra c"eltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare se mai
numeste si amortizare #scala$
a(orti&are !ineara = presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de
intrare a imobilizarilor, asupra c"eltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare se mai
numeste si amortizare contabila sau economica$
ana!i&a osar#!#i = completarea tuturor formularelor si actelor cerute de banca pentru
obtinerea unui credit . imprumut se alcatuieste un dosar care va # supus unei evaluari de catre
comisia specializata a bancii, iar in urma analizei se stabileste daca solicitantul va # creditat sau
nu$
anato$is( = capitalizare a dobanzii unei sume imprumutate, operatiune ce se concretizeaza in
cumularea dobanzii scadente si neac"itate cu suma datorata si aplicarea in continuare a
dobanzii la valoarea astfel rezultata sinonim- dobanda la dobanda
anosa = a indica, pe versoul unui cec, numele persoanei imputernicite sa incaseze
contravaloarea cecului
anosare = depunere de catre purtatorul unui efect de comert la ordinul sau, a semnaturii sale
pe dosul efectului, pentru a transmite unei terte persoane creanta pe care o reprezinta$
Andosarea este modalitatea #reasca de transmitere a unui efect de comert la ordin (titurile la
purtator pot circula prin simpla inmanare)$
an%a"a(ent e p!ata = formular tipizat fara regim special (cod (:-;-).a), format <+, tiparit pe
ambele fete, in blocuri a (,, de #le serveste ca anga&ament de plata a unei sume ce reprezinta
o paguba adusa unitatii
ani*ersarea po!itei = #ecare aniversare a datei inc"eierii contractului de asigurare
ante$a!$#!atie = calculatie anticipata a costului sau a pretului unei lucrari, a unui serviciu sau
a unui produs, efectuata inainte de executie sau de cumparare
an#itate = denumirea specializata a ratei #xe si este compusa din "principal" (suma care se
plateste din valoarea creditului) si "dobanda" (dobanda aferenta creditului)$
apa e $on#$ta = apa scursa din instalatiile de apa in urma unor avarii accidentale la acestea
sau operatia de daramare ori evacuare in urma scurgerii apei$ 'rin instalatii de apa se inteleg
urmatoarele- conducte de alimentare cu apa, dotari legate de reteaua de conducte (obiecte
sanitare, armaturi etc$), instalatii de incalzire cu apa calda sau abur, instalatii de climatizare si
instalatii de stingere a incendiilor$
ARB = Asociatia =omana a 7ancilor$ Asocia>ia =omana a 7ancilor (A=7) ?n#intata in (@@( este o
asociatie profesionala non-pro#t care reprezinta Ai apara interesele profesionale ale membrilor
sai B institutiile de credit$ ("ttp-..CCC$arb$ro.)
arbitra" = operatiune combinata de cumparare si vanzare de valori sau bunuri care se bazeaza
pe aprecierea diferentelor de curs ale acestora, actuale sau viitoare$ 0n domeniul bancar
arbitra&ul consta in cumpararea de valori pe anumite piete unde cursul lor este avanta&os, pentru
a le revinde pe alte piete, pro#tandu-se astfel de diferenta de curs$ 0n sc"imbul valutar vinderea
unei valute pentru cumpararea alteia se numeste tot arbitra&$ 0n domeniul #nanciar international
arbitra&ul consta in substituirea unei creante utilizabile intr-o anumita valuta si in anumite
conditii cu o alta creanta utilizabila intr-o alta valuta si in alte conditii$
ar'i*a E!e$troni$a e Garantii Rea!e Mobi!iare = baza de date la nivel national care asigura
inscrierea si accesul la informatiile inscrise cu privire la avizele de garantie$
ar'i*are = se face in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea urmatoarelor reguli
generale- documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate, gruparea
documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul #ecarui an #scal la care se
refera acestea, dosarele continand documente se pastreaza in spatii amena&ate in acest scop,
asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mi&loace de prevenire a
incendiilor, evidenta documentelor la ar"iva se tine cu a&utorul =egistrului de evidenta curenta,
in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in ar"iva, precum si
miscarea acestora in decursul timpului
arti$o! $ontabi! = este format din contul corespondent debitor, contul corespondent creditor,
suma si data operatiei
arti$o! $ontabi! $o(p#s = este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont
creditor sau invers, dintr-un singur cont debitor si mai multe conturi creditoare$ Asemenea
articole se intocmesc in cazul cand operatiile economice in*uenteaza, in acelasi timp, mai multe
elemente patrimoniale$
arti$o! $ontabi! e stornare = serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari
anterioare gresite$
arti$o!#! $ontabi! si(p!# = este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor$
Astfel de articole contabile se intocmesc pentru operatiile economice care determina
modi#carea a doua elemente patrimoniale$
asi%#rare = contractul de asigurare, reglementat de 'olita, de Cererea-c"estionar si Conditiile
de asigurare, de 1peci#catie si de orice alt act aditional atasat contractului de asigurare$
asi%#rare e *iata = un contract de asigurare prin care bene#ciarul asigurari primeste o suma
speci#cata (suma asigurata) in urma decesului asiguratului
asi%#rare tip 1toate ris$#ri!e1 = o acoperire ce nu se limiteaza doar la evenimente asigurate
indicate expres (asa cum este cazul la polita clasica), #ind despagubite orice tip de daune -
distrugeri si avarieri produse din orice cauza, cu exceptia celor indicate in mod expres ca #ind
excluse$
asi%#rat = partea care a ac"izitionat asigurarea si care are dreptul de a solicita despagubiri
pentru o dauna prin polita, ca parte la Contract$ Atunci cand Asiguratul este una si aceeasi
persoana cu Contractantul, notiunea de Asigurat preia si continutul notiunii de Contractant$
asi%#rator = societatea de asigurare
ATM = automat bancar care permite retragerea de numerar si alte tranzactii bancare
electronice (plati de telefonie #xa sau mobila si a altor servicii de utilitati publice, transferuri din
contul de card in contul curent sau transferuri din contul de card in contul de card virtual pentru
efectuarea de cumparaturi pe 0nternet) cu a&utorul unui card bancar si in baza unor instructiuni
speciale (inserare '04, selectarea operatiunii din meniu etc$)
a#it = examinarea situatiilor si raportarilor contabile ale unei companii rezultatele sunt
consemnate in cadrul unui raport care certi#ca daca, in opinia auditorilor, raportarile contabile
examinate re*ecta in mod real situatia #nanciara a companiei auditul intern este realizat de un
departament din interiorul companiei auditul extern este realizat de un auditor independent$
a*a! = act prin care o terta persoana, distincta de tras, de tragator si de giranti, garanteaza
plata la scadenta a unui efect de comert$ 3n efect de comert are o valoare cu atat mai mare,
pentru a # mobilizat, cu cat este acoperit cu mai multe semnaturi care garanteaza plata lui$
Avalul in ga& este actul prin care imprumutatul da drept ga& banc"erului sau efecte de comert
carora le garanteaza plata prin andosare$
a*ans as#pra (arf#ri!or = credit desc"is de un banc"er si garantat printr-un drept de ga&
asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului$ 1e mai numeste Credit
Dombard$
a*ans in $ont $#rent = acordarea de catre un banc"er clientului sau a unui credit pana la
concurenta sumei pentru care acesta in urma si-a desc"is contul curent$ 1e mai numeste
overdraft$
a*ans#ri e tre&orerie = sume platite din casierie anga&atilor care efectueaza deplasari in
interesul serviciului, pe baza ordinului de deplasare si a dispozitiei de plata din casierie$
a*ertis(ent = sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata
unui anga&at pentru o abatere disciplinara, prin care se atrage atentia acestuia ca va #
sanctionat mai aspru la o noua abatere$
ba!anta = Eabel statistico-economic folosit in analiza si plani#care, prin care se compara si se
raporteaza indicatorii care urmeaza a # corelati, ec"ilibrati, pe o anumita perioada$ 7alanta
cuprinde doua parti- - prima evidentiaza formarea de resurse, - a doua evidentiaza utilizarea
acestora$
ba!anta e p!ati e-terne = tablou economic in care se inscriu si se compara platile si
incasarile efectuate de o tara in relatiile sale cu alte tari, pe o perioada determinata de timp$
ba!anta e *eri.$are = procedeu al metodei contabilitatii, de veri#care a exactitatii
inregistrarilor si de centralizare a conturilor, bazat pe principiul dublei inregistrari$
ba!anta sa' = de veri#care care ofera posibilitati suplimentare de descoperire a erorilor de
inregistrare$
ban$a $entra!a = banca investita cu functii de emisie a monedei si de manevrare directa sau
indirecta a volumului si costului creditului la nivel national$ Atributia principala a bancii centrale
este de a asigura stabilitatea monetara si de a veg"ea la compatibilitatea acesteia cu
expansiunea economica$ %a regleaza lic"iditatea, organizeaza platile prin compensatie intre
banci si &oaca rolul de corespondent cu bancile centrale din strainatate$
ban$a $oresponenta = banca ce opereaza ca un agent al unei banci straine$
ban$r#ta = stare de incetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal$ 7ancruta
atrage asupra acestuia in mod automat falimentul cu toate consecintele aferente$
ban$r#ta fra##!oasa = acte de frauda in dauna creditorilor, persoane declarate insolvabile
de catre o institutie &udecatoreasca$
barare = aplicare a doua bare paralele, in diagonala pe prima #la a unui cec, care indica
prezentarea la plata a cecului prin intremediul unui banc"er$
barter = sc"imbul de marfuri.servicii de valori egale, efectuat pe baza unei monede etalon care
sa reprezinte valoarea lor, fara sa se transfere mi&loace banesti efective$
ba&a e $a!$#! a *enit#!#i = este modul in care se calculeaza venitul care se va lua in
considerare la acordarea creditului , care poate # venitul solicitantului, venitul cumulat al
solicitantulului si al sotiei.sotului, sau venitul cumulat al membrilor de gradul unu ai familiei$
BEI = 7anca %uropeana de 0nvestitii - institutie a 3niunii %uropene cu atributia de a favoriza prin
acordarea de imprumuturi pentru investitii, dezvoltarea, integrarea si cooperarea economica$
bene.$iar = persoana indreptatita sau desemnata in contractul de asigurare sa incaseze
sumele cuvenite cazul producerii unui eveniment asigurat$
bene.$iar %arantie = subiectul caruia ii este platita despagubirea, respectiv banca emitenta a
scrisorii de garantie bancara, careia ii sunt cesionate toate drepturile decurgand din contractul
de asigurare$
BERD = 7anca %uropeana pentru =econstructie si Fezvoltare
bi!ant = un tabel sau o situatie, care cuprinde, in expresie baneasca, patrimoniul agentului
economic in intregul sau, adica mi&loacele economice si sursele acestora,precum si rezultatele
#nanciare ale activitatii sale, la un moment dat$
bi!et !a orin = efect de comert prin care emitentul, numit subscriitor, se recunoaste ca debitor
al bene#ciarului si se anga&eaza sa plateasca din proprie initiativa bene#ciarului, sau la ordinul
acestuia, o suma de bani determinata, la un anumit termen$
BIRD = 7anca 0nternationala pentru =econstructie si Fezvoltare - institutie #nanciara
internationala cunoscuta si sub denumirea de 7anca 6ondiala$
biro# = inseamna organizatia profesionala care este membra a Consiliului 7irourilor si care a
fost constituita conform =ecomandarii nr$8$
biro# e asistenta = inseamna 7iroul care este autorizat sa gestioneze si sa regularizeze o
reclamatie$
biro# e(itent = inseamna 7iroul - birou platitor - (si.sau un membru al acestui 7irou) sub
autorizarea caruia a fost eliberat un certi#cat de asigurare si care este raspunzator pentru
indeplinirea obligatiilor 7iroului gestionar, in conformitate cu prevederile Conventiei Eip
0nterbirouri$
biro# %estionar = inseamna 7iroul (si.sau un membru al acelui 7irou care actioneaza sub
autorizarea acestuia) care are raspunderea, in tara sa proprie, pentru gestionarea si
regularizarea daunelor in conformitate cu prevederile Conventiei 0nterbirouri si legislatiei
nationale$
biro#! e $reit = institutie privata, avand ca actionari bancile comerciale care au intocmit o
baza de date administrata de acesta si care cuprinde informatii legate de creditele contractate
de persoane #zice informatiile sunt utilizate de catre banci la analiza dosarelor de credit pentru
a vedea comportamentul #nanciar al potentialilor clienti$
BIS = 7an! of 0nternational 1ettlements - 7anca =eglementelor 0nternationale este o institutie
#nanciara internationala unul din comitetele sale permanente este Comitetul de la 7asel de
supraveg"ere bancara care a elaborat 1tandardele 7asel de adecvare a capitalului$
boa!a profesiona!a = afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau
profesii, cauzata de factori nocivi #zici, c"imici sau biologici, caracteristici locului de munca,
precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de
munca$
bon e $o(ana+$'itanta = formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare ce
serveste ca document pentru contractarea serviciilor, con#rmarea primirii si evaluarea obiectului
de executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului
serviciilor prestate si a materialelor consumate$
boni.$atii = reduceri ale primelor de asigurare, in anumite conditii$
bon#! e $ons#( = da dispozitie gestionarului magaziei de materiale sa elibereze o anumita
cantitate si in acelasi document se con#rma cantitatea eliberata, cuprinzand semnaturile celor
care participa la eliberarea si primirea materialelor respective$
bon#! e !#$r# = prin care se da dispozitie pentru executarea unor lucrari, iar dupa executarea
acestora se consemneaza executarea lucrarii si salariile cuvenite$
bon#ri e tre&orerie = titluri emise pe termen scurt (maximum 8:, zile) de catre stat
(6inisterul de Ginante) pentru procurarea de resurse de la agenti bancari sau nebancari$
Eermenul de bon de tezaur, certi#cat de trezorerie sau obligatiune de stat desemneaza efecte
publice, reprezentand imprumuturi pe termen scurt contractate cu populatia sau cu sistemul
bancar, iar cateodata cu guverne straine sau cu organisme internationale$ Au un grad ridicat de
atractivitate prin garantia pe care o prezinta statul$
bro2er = persoana.#rma care actioneaza ca intermediar intre vanzatorii si cumparatorii de
titluri de valoare (cel mai adesea actiuni) si efecte de comert$
BUBOR = rata medie a dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piata interbancara rata
dobanzii percepute de o banca pentru creditele acordate este intotdeauna mai mare decat
7372=, intrucat din suma incasata banca trebuie sa acopere costul resurselor obtinute din
credite pe piata interbancara$
b#%et = totalitatea veniturilor si c"eltuielilor unei familii, intreprinderi, stat, etc$ prevazute pt$ o
perioada de timp determinata$
b#n#ri %ata e f#n$tionare = 7unurile sunt considerate ca #ind gata de functionare de indata
ce procesul normal de functionare poate sa inceapa sau a inceput - daca se cere, dupa ce au
fost supuse cu succes unei testari functionale$
$aastr# = Gorma de inventar funciar alcatuit dintr-un registru public (registru cadastral) si din
planuri care cuprind date te"nico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul
unei localitati$ 1erveste la identi#carea si evidentierea imobilelor pe categorii de folosinta, la
stabilirea impozitelor si la intocmirea la zi a cartii funciare$ 5ezi Degea nr$ H.(@@+ a cadastrului si
a publicitatii imobiliare, care a abrogat, printre altele, Fecretul-Dege nr$((8.(@I; pentru
uni#carea dispozitiilor privitoare la cartile funciare$
$aiet e sar$ini = documentul care cuprinde conditiile impuse de bene#ciarul unei lucrari in
vederea executarii acestei$
$a(bie = efect de comert prin care un creditor, numit tragator, da ordin debitorului sau numit
tras sa plateasca la o scadenta stabilita o suma de bani unei persoane desemnate, bene#ciarul$
$a(bie tit!# e $reit = de obicei pe termen scurt . instrument de plata care circula pe calea
girului$ Cambia poate #- bilet la ordin si trata$
$a(bist = agent al unei institutii bancare specializat in comertul cu valuta$
$apita! = suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile.pierderile unei
activitati$
$apita! so$ia! = valoarea bunurilor aduse ca aport in societate, exprimata in moneda nationala$
$apita!i&are = crestere gradata prin adaugare capitalizarea dobanzii este adaugarea automata
a dobanzii la implinirea termenului de maturitate a unui depozit$
$apita!i&are b#rsiera = valoarea unui titlu sau a unui ansamblu de titluri asa cum rezulta din
cotarea lor la bursa de valori
$apita!#ri proprii = capitalul social al unei companii (capitalul actionarilor) la care se adauga
rezervele si pro#tul nerepartizat$
$ar ban$ar = card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate
bancare (AE6-uri) si ac"izitionarea de bunuri si servicii cu plata in sistem electronic la '21 in
supermar!et-uri, magazine, statii de benzinarie etc$ precum si diverse plati sau transferuri
electronice de la AE6-urile bancii emitente- in cazul unui card de debit operatiunile se
efectueaza din disponibilitatile titularului, pe cand in cazul unui card de credit operatiunile se
efectueaza in limita plafonului de credit acordat titularului de banca emitenta a cardului$
$artea (are = se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rula&elor si
soldurilor #ecarui cont sintetic, cumulat de la inceputul anului$ 'e baza acesteia se intocmeste
bilantul$
$as' $o!!atera! = depozitul bancar constituit de catre debitor.garant la banca la care se
contracteaza un credit$ Acest depozit se face in vederea garantarii imprumutului si i se inapoiaza
solicitantului numai dupa rambursarea integrala a creditului$
$as'+3o) = diferenta intre incasarile curente si platile curente ale unei companii cas"-*oC
brut este constituit din pro#t net, amortizare si provizioane neexigibile cas"-*oC net cuprinde
pro#tul net dupa scaderea impozitelor si a provizioanelor neexigibile$ Acesta exprima limita
maxima de auto#nantare$ =aportul dintre cas"-*oC si cifra de afaceri este un indicator al
rentabilitatii pe termen scurt a unei companii$
$a#ti#ne = contract prin care o persoana numita #de&usor se obliga fata de creditorul altei
persoane sa execute obligatia celui pentru care garanteaza, daca acesta nu o va executa$
$e$ = inscris prin care proprietarul unor fonduri depuse la o banca da ordin banc"erului sau sa
plateasca la vedere o anumita suma de bani in favoarea unui tert sau in favoarea celui care da
ordinul$
$e$ e $a!atorie = instrumente de plata in suma #xa emise de catre o banca si destinate de
regula persoanelor care se deplaseaza in strainatate, pentru acoperirea c"eltuielilor de
deplasare si intretinere$ Cecurile de calatorie sunt vandute atat de banca emitenta cat si de
bancile corespondente ale acesteia$ %le pot # decontate la orice sucursala a unei mari banci, la
magazine, "oteluri si restaurante$ 'osesorul unor cecuri de calatorie are avanta&ul de a purta
asupra sa "bani" fara teama de a-i pierde sau de a i se fura, situatie in care acesta bene#ciaza
de garantia inlocuirii rapide a cecurilor la scurt timp de la anuntarea disparitiei lor$
$e$ in n#(erar = document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa
plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani$
Centra!a Ris$#ri!or Ban$are 4CRB5 = Centru de intermediere care gestioneaza in numele 74=
informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri$
$en&or = persoana numita sa faca veri#carea unei activitati$
$erti.$at e asi%#rare = document emis pentru a oferi dovada existentei asigurarii$
$erti.$at e epo&it = "artii de valoare emise de catre o banca si care atesta depunerea unei
sume de bani la o rata a dobanzii #xa pe o anumita perioada de timp pot # nominative, deci
netransmisibile sau nenominative, adica la purtator$
$esi#ne = reprezinta transmiterea de catre debitor a drepturilor de creanta in favoarea
creditorului$ Acesta poate avea drepturi asupra salariului, primelor de asigurare, contractelor
civile, comerciale sau de alta natura ale solicitantului$ Fe obicei, cesiunea drepturilor de creanta
se constituie in favoarea bancii cu titlu de garantie$
$esi#nea = dreptul Contractantului de a obtine credite bancare, garantand cu contractul de
asigurare$
$'e!t#ie!i = sumele sau valorile platite sau de platit pentru - consumurile d ematerii prime si
materiale, pentru lucrarile executate si serviciile prestate, pentru plata personalului si a altor
obligatii contractuale sau legale, pentru depriecerea activelor, valoarea contabila a activelor
cedate, distruse sau disparute$
$'e!t#ie!i aferente e#$tibi!e = c"eltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in
scopul realizarii venitului, in conditiile prevazute de lege$
$'e!t#ie!i e !i*rare = c"eltuielile de livrare includ costurile necesare pentru impac"etare si
ambalare, transport, instalare, punere in functiune, taxe si impozite$
$'e!t#ie!i e pro#$tie = sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare,
#ind excluse c"eltuielile #nanciare si cele exceptionale$
$'e!t#ie!i e repatriere = c"eltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a
derularii contractului de comercializare a pac"etului de servicii turistice, pentru ca turistul sa se
poata intoarce la punctul originar de plecare din =omania, in conditii de confort si pret similare
celor contractate$
$'e!t#ie!i e-$eptiona!e = reprezinta acele c"eltuieli care nu sunt legate de activitatea
normala, curenta a unitatii patrimoniale si se refera la operatii de gestiune (despagubiri, amenzi,
penalitati platite, lipsuri la inventar, donatii si subventii acordate, pierderi din debitori diversi),
operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte c"eltuieli exceptionale$
$'e!t#ie!i in !e%at#ra $# $#ratarea !o$#!#i in $a& e a#na = tariful de piata pentru
executarea acestui tip de lucrari$
$'e!t#ie!i inre%istrate = in avans sunt reprezentate de c"eltuielile anticipate si de c"eltuielile
constatate in avans ele trebuiesc excluse din c"eltuielile curente ale exercitiului si incorporate
apoi in c"eltuielile exercitiului la care acestea se refera$
$'e!t#ie!i (ei$a!e = c"eltuieli suportate de calator in urma unui accident de transport care
au o legatura cauzala cu acesta, efectuate pentru- examen medical, spitalizare, tratament
ambulatoriu, medicamente si pansamente prescrise de medic, radioterapie, terapie termica sau
fototerapie, diagnostic radiogra#c, operatii (inclusiv costurile legate de acestea), etc$
$'e!t#ie!i nee#$tibi!e = sume care conform legii se aduna la pro#t si se impoziteaza$
$'e!t#ie!i te'no!o%i$e = c"eltuielile directe de productie aferente productiei asigurate$
$'itanta = document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria
unitatii$
$ifra e afa$eri = suma globala a vanzarilor de produse si servicii ale unei companii intr-o
perioada data$ 1erveste la masurarea volumului si a evolutiei activitatii comerciale a unei #rme$
$!a#&a = prevedere speciala cuprinsa intr-un document o#cial$
$!a#&a s#p!i(entara = amendament la o polita folosit pentru a adauga sau diminua protectia
standard
$!earin% = sistem de plata prin compensare, fara numerar$
$oe.$ient e inatorare = indicator care caracterizeaza gradul de autonomie #nanciara a
unei companii adica independenta sa fata de creditori$ 1e calculeaza ca un raport intre
capitalurile proprii si datoria pe termen lung si mediu (sau datoria totala care cuprinde si pasivul
exigibil pe termen scurt)
$oe.$ient6ini$ator e !i$'iitate = raport care pune in evidenta, pornind de la bilantul unei
companii, relatia care exista la un moment dat intre datoriile pe termen scurt inscrise in pasiv si
totalul capitalurilor circulante care #gureaza in activ$
$o!ationare = confruntarea unei copii cu originalul
$o(ana = document de dispozitie care re*ecta comanda care se da de catre un agent
furnizorului pentru livrarea unor materiale$
$o(ision = suma cuvenita pt$ desfasurarea unei activitati$
$o(ision !a a(inistrarea $reit#!#i = serviciile si operatiunile pe care banca le realizeaza
pe durata creditului sunt comisionate cu o suma din valoarea creditului$
$o(isionar = persoana #zica sau &uridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu,
dar in contul altor persoane #zice si &uridice, in sc"imbul unor sume de bani$
$o(itent = persoana #zica sau &uridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze
operatiuni economice si.sau #nanciare pe contul sau, dar pe numele comisionarului$
$o(oat = imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului
imprumutat$
$o(pensare6$!earin% = procedeu de decontare intre doua sau mai multe parti, debitoare si
creditoare unele fata de altele, care permite limitarea folosirii mi&loacelor de plata la
regularizarea soldului net al acestor relatii$ in =omania, operatiunile de compensare intre banci
se realizeaza prin intermediul EransGond$
$onosa(ent = documentul aferent unei incarcaturi pe vas, titlu de credit cu o forma adecvata
transporturilor maritime$
$onso!iare = integrarea situatiilor contabile ale unei companii subsidiare .sucursale in bilantul
grupului sau al societatii mama$
$onsorti# ban$ar = grupare non institutionala de banci care isi impart realizarea unui credit in
bene#ciul unei anumite operatiuni sau al unui anumit client$ 1e foloseste mai frecvent termenul
de pool bancar sau sindicalizare de credit$
$ont ban$ar = aran&ament de depunere si pastrare a banilor intr-o banca contul curent sau
depozitul la vedere este purtator de dobanda foarte mica sau nepurtator de dobanda si ofera
clientului posibilitatea retragerii sumelor in orice moment in conturile de depozit si de economii
sumele sunt depuse la termen acestea #ind intotdeauna purtatoare de dobanda$
$ont $#rent = mi&loc de evidenta de o forma speciala, in care se re*ecta in expresie valorica, si
uneori cantitativ, existentele de mi&loace,procese si surse economice si modi#carile succesive
ale acestora in decursul unei perioade de timp$
$ont e $ar = cont bancar aferent #ecarui card emis functioneaza in regim de cont curent$
$ont es$ro) = este un cont constituit ca garantie tinut de un tert dar ne#ind insa discretionar
la dispozitia acestuia$ Acest cont apare ca garantie intre debitor si creditor, si este util in cazul in
care unul dintre ei nu-si ac"ita obligatiile contractuale$
$ontabi!itate = stiinta economica, ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor
efectuate intr-o intreprindere, a rezultatelor acestora, in vederea determinarii randamentului si
utilitatii economice a activitatii desfasurate$
$ontabi!itatea e %esti#ne = denumita si analitica sau interna ale carei obiective
fundamentale suntAJ- furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica
a costurilor, a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor, furnizarea informatiilor
necesare controlului conditiilor interne de exploatare$
$ontin#itatea a$ti*itatii = impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si
a inc"iderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate, iar c"eltuielile si veniturile care
privesc perioadele viitoare se stoc"eaza in bilant, ele neafectand rezultatele exercitiului care se
inc"eie$
$ontra$t = act &uridic inc"eiat ca urmare a intelegerii intervenite intre ) sau mai multe
persoane #zice sau &uridice$
$ontra$t e a$'i&itie p#b!i$a = contract inc"eiat in forma scrisa, intre autoritatea
contractanta si contractant si avand ca obiect furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau
executia de lucrari de constructii$
$ontra$t e asi%#rare = 'olita de asigurare, Conditiile generale si.sau speciale de asigurare,
precum si anexele la 'olita (Cererea de asigurare, =aportul inspectiei de risc, 1peci#catia, Gisele
te"nologice, alte acte sau documente aditionale)$
$ontra$t e asi%#rare $# s#(a asi%#rata re#sa = contractul de asigurare in care
contractantul asigurarii decide incetarea platii primelor de asigurare iar contractul inc"eiat initial
este modi#cat in acest context, suma asigurata va # recalculculata, #ind proportionala cu
valoarea primelor de&a platite
$ontra$t e asi%#rare !iber e p!ata pri(e!or = un contract de asigurare, de tip 3nit Din!ed
in care contractantul asigurarii inceteaza plata primelor de asigurare, iar contractul inc"eiat
initial este modi#cat, astfel incat, suma asigurata sa # a&ustata la valoarea actuala a contului
$ontra$t e $o(ision = contract comercial prin care Asiguratul (comitentul) preda
Comisionarului spre comercializare (distributie) in sistem de custodie, marfa stabilita in prin
contract$
$ontra$t e (ana%e(ent = acordul de vointa dintre o persoana &uridica ce desfasoara o
activitate economica, in calitate de proprietar, si un manager caruia ii este incredintata
organizarea, gestionarea si conducerea activitatii proprietarului in baza unor obiective si criterii
de performanta cuanti#cabile, in sc"imbul unei plati si inc"eiat conform normelor legale in
vigoare$
$ontra$t e tip #nit !in2e = un contract de Contul Contractantului Asigurarii (in cazul
contractelor de tip 3nit Din!ed)- 3n cont individual in care sunt varsate primele platite de
contractantul politei si care este administrat de societatea de asigurari
$ontra$t e transport e (arf#ri pe $a!ea ferata = conventia inc"eiata intre un client si
Asigurat pentru deplasarea in spatiu a marfurilor, contra unui pret, in conditiile =egulamentului
de transport aplicabil$
$ontra$t traitiona! = un contract care are doar componenta de protectie
$ontra$tant#! asi%#rarii = persoana care inc"eie contractul de asigurare si care se obliga sa
plateasca primele de asigurare conform acestuia
$ontra$t#! $o!e$ti* e (#n$a = se inc"eie pe o perioada determinata care nu poate # mai
mica de ( an sau pe perioada unei lucrari determinate$ Con*ictele ce apar ulterior sau, dupa
caz, prin "otarari ale arbitra&ului de stat potrivit Degii pentru solutionarea con*ictelor de munca$
$ontra$t#! e $a!atorie 4$ontra$t#! e $o(er$ia!i&are a pa$'et#!#i e ser*i$ii t#risti$e5
= acordul de vointa dintre asigurat si turist, care are ca obiect cumpararea unui pac"et de
servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de
calatorie de catre asigurat$
$on*entia 1CMR1 = reprezinta "Conventia privind contractul pentru transportul international de
marfuri pe sosele", la care =omania este parte$
$otatie b#rsiera = listarea la bursa de valori a pretului unei valori mobiliare (actiune,
obligatiune, bon de trezorerie etc$)
$reanta = dreptul de a obtine executarea unei prestatii in natura sau de a obtine
contravaloarea acesteia$
$reit ban$ar = imprumut de fonduri acordat de catre o institutie bancara$ Creditele se
de#nesc dupa durata, destinatie, garantiile aduse, moneda etc$ Creditul de consum este acordat
persoanelor #zice in scopul ac"izitionarii de bunuri de consum cu plata in rate creditul
documentar este o te"nica de decontare a unei operatiuni comerciale in derularea careia banca
mandatar al debitorului emite un acreditiv in baza documentelor de expeditie a marfurilor
creditul ipotecar este un imprumut acordat unei persoane pentru ac"izitionarea unui bun
imobiliar (locuinta, teren), acesta constituind totodata garantia creditului creditul revolving sau
creditul cu reinnoire automata se acorda unui client intr-o suma determinata si este reinnoit pe
masura rambursarii$
$reit $o(er$ia! = este imprumutul dat in bani persoanelor #zice si reprezinta o plata in rate a
pretului acordata de catre Asigurat (furnizor de marfuri, vanzator), ca o facilitate, clientilor, in
baza contractului de vanzare-cumparare inc"eiat intre ei$
$reite an%a"ate = suma totala la un moment dat a creditelor de orice fel inregistrate de o
anumita persoana$
$reitor $'iro%rafar = creditor care are prioritate in fata altor creditori in situatia lic"idarii unei
companii$
$reit#! p#nte = imprumut pe termen scurt ce poate # acordat acelor clienti eligibili pentru un
credit ipotecar, care nu dispun pe moment de suma de bani necesara pentru a constitui avansul
la ac"izitionarea imobilului, dar au o proprietate imobiliara (apartament sau casa) pe care
intentioneaza sa o vanda pentru a constitui avansul$
$#ant#(#! %arantiei 4pentr# so$ietati!e $o(er$ia!e $are s#nt proprietare e na*e5 =
valoare ce se stabileste in functie de numarul de nave a*ate in managementul propriu, insumat
cu numarul de nave avand la bord personal navigant roman, a*ate sub diverse contracte de
operare cu persoane #zice sau &uridice straine$
$#ant#(#! pre"#i$i#!#i = reprezinta contravaloarea raspunderilor, costurile si c"eltuielile in
sarcina Asiguratului rezultate in urma producerii unui eveniment asigurat$
$#pi#ra = unitate monetara inscrisa pe o moneda sau bancnota
$#rs e s$'i(b = pretul la care o valuta poate # cumparata cu o alta$
ata e e-pirare a $ontra$t#!#i e asi%#rare = data la care se termina valabilitatea
contractului de asigurare
ata intrarii in *i%oare a $ontra$t#!#i e asi%#rare = data la care este emisa polita de
asigurare
atorie = obligatie contractata fata de un tert, care are drept contrapartida din punctul de
vedere al acestuia din urma, o creanta$
atorie neta = valoarea totala a creditelor, inclusiv dobanzile aferente, din care se scad, dupa
caz, urmatoarele- sumele (avansurile) ac"itate de clienti garantiile lic"ide- depozite constituite
la banci, scrisori de garantie bancara etc$ alte lic"iditati puse la dispozitia creditorului pentru
garantarea rambursarii creditului$
a#na = pre&udicial material ori #nanciar aparut in urma producerii riscului asigurat$
a#na 4pa%#ba5 partia!a = avarierea sau furtul unor parti componente ale bunurilor
asigurate, astfel incat readucerea in starea dinaintea producerii evenimentului asigurat poate #
facuta prin repararea, reconditionarea sau inlocuirea unor parti componente$
a#na 4pa%#ba5 tota!a = furtul sau avarierea bunurilor asigurate intr-un asemenea grad incat
refacerea prin repararea, inlocuirea ori reconditionarea partilor sau pieselor componente nu mai
este posibila ori costul acestora ar depasi ;8 9 din suma asigurata$
ebit = datorie coloana din stanga a unui cont in care se inregistreaza datoriile$
ebitor = solicitant credit.imprumut$
ebit#! = sumele ac"itate si.sau c"eltuielile de repatriere$ in cazul in care plata de catre turist a
serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei, debitul se actualizeaza in functie
de rata in*atiei$
e.$it = soldul din care reiese o insu#cienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei
perioade date in cazul sc"imburilor internationale, de#citul corespunde soldului negativ al
balantei comerciale (importuri mai mari decat exporturi) sau al balantei de plati (exporturi de
bunuri si incasari din prestari de servicii pentru straini inclusiv turism si servicii bancare mai mici
decat importuri si plati pentru prestari de servicii inclusiv de turism si bancare efectuate in
strainatate pentru nationali)
epre$iere = diminuare de valoare scadere a puterii de cumparare a monedei unei tari,
determinata pe plan intern de in*atie si pe plan extern de deteriorarea termenilor de sc"imb$
es$operire e $ont = facilitate de creditare acordata de catre o banca clientului sau si care
consta in posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decat cea existenta$ 1e mai
numeste overdraft$
espa%#bire = suma platita de Asigurator, dupa caz, Asiguratului sau 7ene#ciarului asigurarii,
pentru daunele produse in urma manifestarii riscurilor asigurate$
e*a!ori&are = diminuare a valorii monedei nationale in raport cu una sau mai multe valute de
referinta sau cu pretul aurului$ Fevalorizarea poate a&uta o tara sa isi diminueze de#citul
balantei de plati prin cresterea cererii de export concomitent cu scaderea cererii interne de
importuri$
e&in3atie = reducerea in*atiei intr-o economie prin cresterea #scalitatii, reducerea emisiunii
de moneda etc$
isponibi!itati = totalitatea activelor din bilant de care compania poate sa dispuna imediat sau
pe termen scurt- lic"iditati sau titluri de creanta care pot # convertite rapid in lic"iditati$
i*ien = parte din pro#tul unei companii atribuita #ecarui actionar proportional cu numarul
de actiuni detinute$
obana = pretul serviciului facut de creditor debitorului si platit de acesta din urma pentru a
dobandi dreptul de a folosi o suma de bani in cursul unei perioade determinate$ Fobanda este o
c"eltuiala pentru banca in cazul depozitelor desc"ise clientilor si un venit in cazul
imprumuturilor acordate$ Fobanda simpla este dobanda calculata la suma si neadaugata la
aceasta dobanda compusa comporta aplicarea ratei dobanzii nu numai la suma initiala ci si la
suma capitalizata (adaugata la suma initiala) a dobanzilor$
o$#(ente e transport = scrisoare de trasura sau alte documente asemanatoare$
efe$t e $o(ert = inscris negociabil care constata o creanta de o anumita valoare, platibila
imediat sau in termen scurt- cambia, biletul la ordin, cecul$
efe$t e !e*ier = expresie care desemneaza efectul de ameliorare exercitat de nivelul datoriilor
asupra rentabilitatii capitalurilor proprii ale companiei acest efect se produce numai cand
rentabilitatea unei operatiuni este superioara costului capitalurilor de imprumut care #nanteaza
aceasta operatiune$ 1e mai numeste efect de parg"ie$
e!i%ibi! = sunt criterii si conditii ce trebuiesc indeplinite (sau nu) de persoana care solicita un
imprumut.credit$
e(bosare = inscriptionare in relief a datelor de identi#care ale unui card bancar, pentru a
facilita citirea manuala sau automata a acestuia$
EURIBOR = abreviere pentru sintagma %uro 0nterban! 2Kered =ate$ Eermenul de#neste o rata a
dobanzii %uro-denominata, practicata in relatiile interbancare de catre marile banci pentru
imprumuturile in euro$
e*eni(ent asi%#rat = eveniment pentru care se inc"eie contractul de asigurare cind acesta s-
a produs$ asiguratorul va plati suma asigurata bene#ciarului politei
e-$eent = 1old contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi
situatie contrara de#citului sau penuriei$
e-er$iti# = perioada de timp pentru care sunt evidentiate rezultate #nanciare intr-o companie
sau organism public de regula exercitiul #nanciar acopera o perioada de () luni care in general
se suprapune cu anul calendaristic$
e-i%ibi! = parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt, mediu si
lung), adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii$
fa$torin% = forma de #nantare pe termen scurt obtinuta prin vanzarea creantelor catre un
factor$ Gactoringul este un contract inc"eiat intre o parte denumita "aderent", furnizoare de
marfuri sau prestatoare de servicii si o societate bancara sau o institutie #nanciara specializata,
denumita "factor", prin care factorul asigura #nantarea, urmarirea creantelor si protectia
impotriva riscurilor de neplata, iar aderentul cedeaza factorului, cu titlu de vanzare sau de ga&,
creantele nascute din vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terti$
fa!i(ent = situatie &uridica de incetare de plati a unei companii declarata prin "otarare
&udecatoreasca administrarea companiei dupa declararea falimentului este atribuita unui
&udecator sindic$
FED = Gederal =eserve 1Lstem - ansamblu de institutii care isi asuma in 1tatele 3nite functiile
de banca centrala$
FMI = Gondul 6onetar 0nternational - organizatie internationala specializata cuprinzand
ma&oritatea tarilor membre ale 4atiunilor 3nite si avand sarcina sa veg"eze la buna functionare
a sistemului monetar international$
fon e p!asa(ente .nan$iare = fondul Asiguratului, format din partea de investitii alocata
din prima de asigurare, si a carui valoare creste anual in functie de dobanda obtinuta de catre
1ocietate$
fon#! $ine%eti$ a! Ro(aniei = se compune din unitati de gospodarie cinegetica, denumite
fonduri de vanatoare, constituite pe toate categoriile de teren, indiferent de proprietar si astfel
delimitate, incat sa asigure o cat mai mare stabilitate vanatului in cuprinsul acestora$
for(#!ar e a*i& e %arantie = documentul doveditor al existentei unei garantii reale asupra
unui bun, care poate # dupa caz- - avizul de constituire a garantiei, denumit in continuare aviz
de garantie initial, - avizul de cesiune a creantei, - avizul de reducere a garantiei la o parte din
bunurile afectate acestuia prin avizul de garantie initial si avizul modi#cator, daca este cazul, -
avizul de prelungire a avizului de garantie initial, - avizul de stingere a avizului de garantie
initial, avizul de nulitate a contractului de garantie, avizul de inscriere a intentiei de constituire a
unui aviz de garantie$
fransi&a = partea de dauna care ramane in sarcina Asiguratului si care se deduce din
cuantumul despagubirii pentru #ecare eveniment asigurat$
fransi&a te(pora!a = perioada de timp calculata in numar de zile sau saptamani si mentionata
in 'olita, pentru care nu se platesc nici un fel de sume asigurate sau compensatii$
f#t#res = operatiune comerciala cu valori mobiliare, valuta sau marfuri cu livrare.executare la
un termen viitor$
%a" = obiect mobiliar care apartine unui debitor si care este depus de acesta in mainile
creditorului sau pentru a garanta plata datoriei$
%arantie = bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau ga&at in favoarea unui creditor ca
asigurare a indeplinirii obligatiilor de plata de catre debitor poate # si un anga&ament de plata al
unei persoane ca va plati datoriile unei alteia incapabile sa le onoreze$
%arantie ban$ara e b#na e-e$#tie = depozit valoric pus la dispozitie autoritatii
contractante de catre ofertantul caruia i s-a atribuit contractul de ac"izitie publica$
%irant = persoana care se anga&eaza sa plateasca datoriile scadente ale unui tert, in cazul in
care acesta din urma este incapabil sa le ac"ite$
%oo)i!! = buna reputatie a unei companii, care poate # calculata ca parte a activului unei
companii, in mod separat de valoarea activelor tangibile, si integrata in valoarea de piata a
acelei companii$
'artie e *a!oare = orice titlu constituind suportul unei creante sau al unui drept de
proprietate care poate # negociat pe piata$
'o!o%ra(a = simbol.desen tridimensional, utilizat ca element de securitate pe cartile de plata,
pentru a preveni falsi#carea acestora$
'o(e+ban2in% = sistem de derulare a operatiunilor bancare care se bazeaza pe conexiunea
intre computerul a*at la domiciliul sau sediul clientului si computerul bancii$
IAS = 1tandardele 0nternationale de Contabilitate$
IFC = 0nternational Ginance Corporation - companie subsidiara a 7ancii 6ondiale care acorda
imprumuturi companiilor private$
i(printer = cititor manual de card ec"ipament pus la dispozitia comerciantilor de bancile
emitente de carduri, cu a&utorul caruia se imprima imaginea caracterelor embosate ale unui card
bancar pe toate exemplarele facturilor sau c"itantelor emise pe numele titularului respectiv de
card$
in$etare e p!ati = situatia unei persoane sau a unei companii care din cauza lipsei mi&loacelor
de plata nu poate face fata datoriilor$
inatorire e ser*i$i# = orice sarcina profesionala stabilita in contractul individual de munca
sau conventia civila, regulamente de ordine interioara, regulamente de organizare si
functionare, deciziile scrise sau verbale ale conducatorului direct, in legatura cu activitatea
profesionala a participantilor la procesul de munca$
ine(ni&atia e asi%#rare = valoarea maxima stabilita intre suma asigurata speci#cata in
contractul de asigurare si valoarea contului detinut de Contractantul asigurarii la data producerii
evenimentului asigurat, in cazul cotractelor de tip unit lin!ed$
ine(ni&atie e asi%#rare = suma platibila la aparitia evenimentului asigurat, reprezentand
valoarea actualizata a sumei asigurate, in cazul contractelor traditionale
inso!*abi!itatea = situatia in care asiguratul nu ac"ita debitul in termen de (8 (cincisprezece)
zile calendaristice de la primirea de catre acesta a documentelor &usti#cative de la turist sau
daca intrerupe unilateral acordarea serviciilor$
inspe$tie e ris$ = vizualizarea si veri#carea starii generale, precum si conformitatea
documentelor prezentate, ale autove"iculelor a*ate sub incidenta asigurarii$
in*a!iitate = incapacitatea permanenta, partiala sau totala a asiguratului de a presta o
activitate remunerata ca urmare a unei boli sau a unui accident
in*a!iitate per(anenta = reducerea potentialului #zic, psi"o-senzorial sau intelectual,
provocata de un accident in care a fost atinsa integritatea corporala, constatata in termenul
prevazut in conditiile de asigurare si nesusceptibila de ameliorari$
in*estitie = plasament de bani in valori mobiliare aducator de venit sub forma de dobanda,
dividende sau castiguri de capital ac"izitionare de mi&loace de productie$
ipote$a = cedare a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil garantie in contractele de
credit$
!easin% = te"nica de credit profesional care presupune inc"eierea unui contract de inc"iriere a
unei proprietati imobiliare, a unui ec"ipament sau a altor active #xe, pe o perioada de timp
determinata, contra unei taxe #xate de regula sub forma de c"irie si este insotit de o promisiune
de vanzare din partea locatorului in favoarea locatarului in cazul leasingului #nanciar locatorul
se limiteaza doar la #nantarea locatarului in vederea ac"izitionarii ec"ipamentului, pe cand in
cazul leasingului operational locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si
a impozitelor$
!easin% .nan$iar = locatorul a&uta #nantarea locatarului in vederea ac"izitionarii
ec"ipamentului$
!easin% operationa! = locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a
impozitelor$
LIBOR = rata a dobanzii practicata pe piata londoneza de catre bancile de prim rang pentru
remunerarea depozitelor lor reciproce$
!i$'iitate = capacitatea de a onora rapid anga&amentele #nanciare este exprimata prin
indicatorul de lic"iditate, calculat ca raport intre activele lic"ide si pasive$
(ar"a = diferenta intre pretul de vanzare al unui produs.serviciu si costul acestuia diferenta
intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca$
(ar"a br#ta e a#to.nantare = cas"-*oC mar&a bruta de auto#nantare actualizata sau
venitul net actualizat reprezinta diferenta intre suma incasarilor actualizate si platile actualizate
aferente realizarii unei eventuale investitii$
(ar"a neta e a#to.nantare = cas"-*oC net sau pro#tul net (dupa scaderea impozitelor) la
care se adauga provizioanele neexigibile$
(ar"a neta e obana = se calculeza ca raport intre veniturile nete din dobanzi si activele
valori#cabile totale$
(at#ritate = data la care este platibil (incasat, rascumparat, rambursat) un instrument
#nanciar (depozit, certi#cat de depozit, obligatiune, bon de trezorerie, credit etc$)
(oa!itate e p!ata = te"nica de derulare si efectuare a unei plati$
n#(erar = mi&loace de plata formate din monede si bancnote$
ob!i%ati#ne = titlu care reprezinta un imprumut contractat de o persoana &uridica (stat,
autoritate locala, companie), pentru o suma si o durata determinate, cu persoana care l-a
subscris si care ii asigura acesteia din urma o dobanda #xa platibila la intervale regulate pe
perioada imprumutului$
operator a#tori&at a! ar'i*ei = orice persoana #zica sau &uridica autorizata sa inscrie in
ar"iva, sa acceseze avizele de garantie si, dupa caz, sa supraveg"eze ar"iva, conform
prevederilor M$/$=$ nr$;,).(@@@ privind adoptarea regulamentului pentru asigurarea si
functionarea A$%$/$=$6$ (vezi art$ :8 ()) din cap$ 5 - Degea @@.@@) pentru organizarea si
functionarea Ar"ivei %lectronice de /arantii publicata in 6onitorul 2#cial :@@.(8$(,$(@@@, sau
orice alte reglementari ulterioare referitoare la acest concept$
option = dreptul de a cumpara sau vinde marfuri, valori mobiliare, valute, la un pret #x , in
decursul unei anumite perioade$
o*erraft = descoperire de cont facilitate acordata de banca clientilor sai persoane #zice sau
&uridice, in baza careia acestia pot primi permisiunea din partea bancii de a utiliza sume de bani
intr-o anumita limita peste soldul existent in cont$
paritate = curs de sc"imb$
pasi* = totalitatea obligatiilor ce ii revin unui subiect economic contrapartida activului in cadrul
bilantului$
pensia pri*ata e #r(as = suma de asigurare plus valoarea fondului de plasamente
#nanciare care ii revin 7ene#ciarului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie
de 8, (,, (8, ), de ani, sau viager in momentul in care survine decesul Asiguratului in perioada
de asigurare$
pensie pri*ata $apita!i&ata = valoarea fondului de plasamente #nanciare la #nele
contractului de asigurare care ii revine Asiguratului sub forma unei plati unice sau esalonat in
planuri de pensie de 8, (,, (8, ), de ani, sau viager$
perioaa asi%#rata = perioada pe parcursul caruia Asiguratorul, in sc"imbul incasarii primei
de asigurare, preia in raspundere riscurile asigurate si reprezinta intervalul de timp dintre ora ,
a zilei in care contractul de asigurare intra in vigoare si ora ): a ultimei zile a perioadei pentru
care s-a inc"eiat polita de asigurare si s-a platit prima de asigurare$
perioaa e asi%#rare a po!itei = intervalul de timp egal cu perioada de valabilitate a
contractului de leasing$
perioaa e %enerare a $reante!or = intervalul de timp pentru care s-a inc"eiat conventia
cadru de asigurare$
perioaa e %ratie = o perioada de (in general I, de zile) de la data stabilita initial ca zi de
plata a primei, in care nu se aplica penalitati$ polita ramane valabila in toata aceasta perioada
perioaa e p!ata a pri(e!or = perioada in timpul careia se efectueaza plata primelor de
asigurare
perioaa e p!ata a rente!or = intervalul de timp ce debuteaza odata cu expirarea
contractului$ in acest interval 1ocietatea plateste Asiguratului sau 7ene#ciarului renta, conform
planului de pensie$
perioaa e$ontata = perioada de timp pentru care s-a platit prima de asigurare si la sfarsitul
careia se face regularizarea acesteia in functie de veniturile efectiv realizate$
PIN = numar de identi#care personal este un numar unic alocat de catre emitent titularului de
card si care care ii confera acestuia din urma siguranta in accesarea terminalului bancar si care
previne utilizarea cardului de catre persoane neautorizate$
p!asa(ent = investitie baneasca in active, actiuni, obligatiuni, bonuri, depozite etc$, in vederea
obtinerii de venit$
po!ita e asi%#rare = documentul emis de Asigurator in baza si cu respectarea prezentelor
conditii de asigurare si a conventiei cadru de asigurare, prin care se stabilesc conditiile speci#ce
(limita raspunderii.polita, perioada de asigurare, prima de asigurare, fransiza) in care se inc"eie
asigurarea unui risc speci#cat$ Aceasta cuprinde- formularul de polita, conditiile de asigurare
precum si alte anexe sau suplimente care sunt convenite intre Asigurat si Asigurator ca facand
parte din Contractul de asigurare$
POS = terminal bancar amplasat la comercianti (supermar!et-uri, magazine, statii de benzinarie
etc$), conectat la sistemul bancii printr-o linie telefonica si care permite efectuarea in timp real a
autorizarii, inregistrarii si transferului de bani direct din contul cumparatorului in cel al
vanzatorului cand plata este efecuata cu a&utorul unui card bancar$
pre.nantare = alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru #nantarea unei operatiuni
economice, in asteptarea mi&loacelor de #nantare permanente$
pre"#i$i# = vatamare corporala sau deces al unei persoane, cu exceptia situatiilor in care
vatamarea sau decesul a survenit din cauza si in cursul exercitarii atributiilor de serviciu
decurgand dintr-un contract de munca sau de ucenicie inc"eiat de acea persoana cu Asiguratul
avarierea sau distrugerea de bunuri care nu apartin Asiguratului sau unui prepus al sau, produse
in perioada de valabilitate a politei de asigurare$
prero%ati*e!e (ana%er#!#i = activitatea depusa de manager constand in aplicarea strategiei
si politicii de dezvoltare a societatii comerciale, conceputa impreuna cu consiliul de administratie
al acesteia, selectarea, anga&area si concedierea personalului salariat, negocierea contractului
colectiv si individual de munca, cu respectarea bugetului de venituri si c"eltuieli aprobat potrivit
legii, reprezentarea societatii in raporturile cu tertii, inc"eierea de acte &uridice in numele si pe
seama societatii comerciale in limita imputernicirii acordate prin contract si.sau lege precum si
orice alte abilitari stabilite prin contract, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor$
prestatia e a a = indatorirea debitorului de a constitui sau transmite un drept real
prestatia e a fa$e = indatorirea subiectului pasiv de a efectua o lucrare, un serviciu si, in
general, orice prestatie pozitiva in favoarea subiectului activ, cu exceptia transmiterii sau
constituirii unui drept real$ 1pre exemplu, prestatia vanzatorului de a preda bunul vandut$
pret e $#(parare 4in $a&#! $ontra$te!or e tip #nit !in2e5 = pretul prin care un unit
este cumparat de catre contractantul asigurarii
pret e *an&are 4in $a&#! $ontra$te!or e tip #nit !in2e5 = pretul prin care un unit este
vandut de catre contractantul asigurarii
pri(a e asi%#rare = suma (in lei) ce trebuie platita de catre Contractant conform tabelului de
prime in sc"imbul preluarii de catre asigurator a riscurilor asigurate astfel prima de asigurare
poate # unica- Contractantul plateste anticipat o singura suma pentru intreaga perioada de
asigurare sau fractionara- Contractantul plateste o suma #xa la interval de I, + sau () luni$
pri(a esa!onata = prima de asigurare platibila la date speci#cate in polita de asigurare de-a
lungul perioadei de plata a primelor
pri(a s#p!i(entara 4in $a&#! $ontra$te!or e tip #nit !in2e5 = prima platita sub forma
unei prime unice, separat de prima esalonata
pri(a #ni$a = prima platita integral - in momentul inc"eierii contractului de asigurare - pentru
toata perioada asigurata$
pro%ra( e in*estitii .nan$iare = un protofoliu cuprinzand diverse tipuri de active #nanciare
administrate de compania de asigurari conform unei strategii investitionale de baza$
proportia e a!o$are a pri(ei 4in $a&#! $ontra$te!or e tip #nit !in2e5 = modul de
alocare a primei de asigurare pe programe de investitii$
pro*i&ion = suma afectata de o companie pentru acoperirea unei obligatii sau a unei pierderi
virtuale, viitoare sau eventuale$
p#n$t (ort = pragul de activitate al unei companii de la care aceasta incepe sa produca pro#t$
rana(ent = raportul dintre venitul anual pe care il aduce un plasament si valoarea imediata a
acestui plasament$
rasp#nerea $i*i!a profesiona!a = obligatia Asiguratului de reparare a pre&udiciului cauzat
unui client al sau, din culpa sa, prin comiterea unor acte de imprudenta sau negli&enta, in
desfasurarea activitatii sale profesionale$
rata e ba&a a oban&ii = rata dobanzii anuale #xata de o banca, ce serveste ca termen de
referinta la calculul dobanzilor practicate de banca in relatiile cu clientii sai$
rees$ont = operatiune efectuata de o banca centrala in vederea aprovizionarii cu mi&loace
banesti lic"ide a bancilor comerciale pe baza vanzarii la banca centrala a unui portofoliu de
efecte de comert scontate de ele, bancile comerciale obtin in sc"imb mi&loace banesti inainte de
scadentele efectelor respective, asigurandu-si in acest fel re#nantarea$
renta = suma pe care Asiguratorul se obliga sa o plateasca periodic Asiguratului, la #nele
perioadei de asigurare, sau 7ene#ciarului, in cazul decesului Asiguratului in perioada de
asigurare, conform planului de pensie stabilit in cererea de asigurare a pensiei private$
rentabi!itate = capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit, exprimat in
termeni #nanciari$
repre&entanti = proprietarul, actionarii si alte persoane alese sau numite in conformitate cu
prevederile legale si autorizate sa reprezinte Asiguratul$
re*o!*in% = credit cu reinnoire automata
re&er*a (ate(ati$a = suma de bani pe care 1ocietatea este obligata sa-i detina in orice
moment pentru a face fata obligatiilor care-i revin conform contractului de asigurare$
ris$ = eveniment viitor, posibil dar incert, avand drept consecinta o paguba$
ris$ asi%#rat = posibilitatea survenirii unui eveniment mentionat in conditiile de asigurare
probabilitatea de manifestare a fenomenelor naturale, cu caracter aleatoriu (intimplator), care
provoaca pagube$
ris$ .nan$iar = pre&udiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la
scadenta a redeventelor si a valorii reziduale datorate de 3tilizator, ca urmare a deteriorarii
situatiei #nanciare a acestuia$
sa$ri.$are e ne$esitate = cazurile de taiere sau ucidere obligata a animalelor care nu mai
pot # recuperate economic, in urma unor boli incurabile sau a unor accidentari$
s$ont = operatiune bancara care consta in cumpararea de catre o banca comerciala a unui
efect de comert de la bene#ciarul acestuia inainte de a&ungerea la scadenta banca plateste
vanzatorului suma inscrisa pe efectul de comert, mai putin dobanda (taxa scontului), socotita
din momentul scontarii pana la scadenta vanzatorul efectului este de acord sa plateasca
aceasta dobanda pentru faptul ca poate intra in posesia sumelor care i se cuvin in urma unor
operatiuni comerciale, mai rapid decat daca ar astepta pana la scadenta efectului comercial
operatiunea se lic"ideaza la scadenta efectului de comert, cand banca incaseaza de la debitor
suma inscrisa pe efectul de comert$
s$risoare e %arantie ban$ara = forma a garantiei de participare la ac"izitii publice sau alte
contracte comerciale, emisa in favoarea autoritatii contractante, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare$
sini$ = persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei
companii a*ata in procedura de lic"idare se mai numeste &udecator sindic$
so$ietate $# rasp#nere !i(itata 4S7R7L75 = Degea de#neste acest tip de societate ca #ind
societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social asociatii
sunt obligati numai la plata partilor sociale$ 0n acest caz, capitalul societatii este divizat in parti
sociale care, potrivit contractului de societate si prevederilor stipulate in statut, nu se negociaza
la bursele de valori$ 6embrii acestui tip de societate sunt responsabili de pasivul social numai in
limita sumelor depuse drept parti sociale, precum si de patrimoniul societatii$
so$ietate e !easin% = societatea comerciala care are in obiectul de activitate desfasurarea
operatiunilor de leasing si un capital social minim, subscris si varsat integral la in#intare,
conform legislatiei in vigoare$
so$ietati in n#(e $o!e$ti* 4S7N7C75 = Degea de#neste acest tip de societate ca #ind
societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societatii
si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor asociatilor$ Erasaturile acestui tip de societate
sunt- numarul minim de membri asociati este ) - pentru a se putea inc"eia contractul de
societate capitalul social poate # oricat de mic si este format din aportul asociatilor (in bani
si.sau natura), #ind divizat in parti sociale care, in principiu, nu sunt transmisibile (cu exceptia
cazurilor in care, prin contractul de asociere, s-a convenit ca pot # cesionate) raspunderea
asociatilor, pentru obligatiile sociale, este solidara si nelimitata toti asociatii au calitate de
comercianti, se considera, in practica, ca asociatii si-au acordat reciproc mandat de a
administra, unul pentru celalalt, societatea #ecare din asociati poate # declarat falit, ca urmare
a greselilor dintre ei, ca o consecinta a clauzei solidaritatii dintre asociati asocierea lor le
confera posibilitatea de a face comert sub nume colectiv$ Fenumirea unei astfel de societati
trebuie sa cuprinda cel putin numele unuia dintre asociati si mentiunea 1$4$C$, contul bancar
desc"izandu-se pe numele #rmei$ 0n lista cu specimene de semnaturi sunt desemnate
persoanele cu drept de a opera in cont$
so! = suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu
creditul acestui cont soldul creditor arata ca in cont s-au primit mai multi bani decat sunt
datorati soldul debitor arata ca sunt datorati mai multi bani decat au fost primiti soldul initial si
soldul #nal reprezinta soldul existent in cont la inceputul, respectiv la sfarsitul perioadei$
so!*abi!itate = capacitatea unei persoane sau companii de a-si plati datoriile la scadenta
acestora$
s#basi%#rare = situatia aparuta in urma producerii unui eveniment asigurat prin care se
constata ca suma asigurata este mai mica decat valoarea de inlocuire a bunului asigurat$
s#b$ontra$tor = societatea cu care Asiguratul are inc"eiate contracte pentru indeplinirea unor
obligatii prevazute in contractele cu clientii sai$
s#(a asi%#rata = suma inscrisa in polita de asigurare pe care o primeste 7ene#ciarul in cazul
decesului Asiguratului in perioada de asigurare sau Asiguratul in cazul supravietuirii in plus de
aceasta, 7ene#ciarul va mai primi o suma de bani, al carui cuantum nu poate # precizat,
rezultata prin valori#carea participarii la fondul de bene#cii #nanciare$ 1uma pentru care s-a
facut asigurarea reprezinta maximumul raspunderii Asiguratorului in cazul producerii unuia sau
mai multor evenimente asigurate$
s#(a asi%#rata (a-i(a a$t#a!a = valoarea maxima lunara a inventarului viu a tuturor
declaratiilor lunare pe timpul perioadei de asigurare$
s#(a asi%#rata (a-i(a !#nara p!ani.$ata = valoarea maxima lunara plani#cata a
inventarului viu pe intreaga gospodarie, asa cum este trecut in plani#care$
s#(a asi%#rata (eie a$t#a!a = valoarea totala a inventarului viu din declaratiile lunare pe
timpul perioadei de asigurare$
s#(a asi%#rata (eie !#nara p!ani.$ata = valoarea medie lunara plani#cata a inventarului
viu pe intreaga gospodarie, asa cum este trecut in plani#care$
ta-a e ras$#(parare = taxa aplicata daca contractul de asigurare a incetat sau s-a
transformat intr-un contract cu suma asigurata redusa, in cazul contractelor de tip unit lin!ed -
inainte de termenul de expirare a politei$
transportator = persoana &uridica autorizata sa efectueze transporturi de marfuri sau de
persoane pe teritoriul =omaniei sau in tra#c international$ Eraznet - impactul nemi&locit al
fulgerului cu diferite obiecte$
trata = cambie
tren = tendinta fundamentala evolutia de lunga durata a unui fenomen economic,
independent de *uctuatiile ocazionale care il in*uenteaza pe o perioada scurta de timp$
tre&orerie = departament #nanciar al unei companii, care se ocupa cu primirea, administrarea
si plasamentul fondurilor$
#nit 4in $a&#! $ontra$te!or e tip #nit !in2e5 = o diviziune a programelor de investitii,
reprezentand dreptul de a primi o parte din valoarea acestora, conform clauzelor contractuale
speci#cate in polita de asigurari$
#nit e a$#(#!are 4in $a&#! pro#se!or e tip #nit !in2e5 = un unit cumparat prin plata
primei esalonate incepand cu al doilea an de asigurare sau prin plata unei prime suplimentare$
#nit initia! 4in $a&#! pro#se!or e tip #nit !in2e5 = unit cumparat pe durata primului an
de asigurare, sau prin cresterea primei de asigurare ca urmare a a&ustarii la rata in*atiei$
#ti!i&ator#! 4sa# !o$atar#!5 = persoana &uridica sau #zica.#zica autorizata, careia i se
transmite de catre locator dreptul de folosinta si posesie a bunurilor care fac obiectul unui
contract de leasing$
#&#ra = deprecierea calitatilor unui bun, stabilita functie de vec"ime, intrebuintare si starea de
intretinere a acestuia$
*a!oare e asi%#rare = limita maxima pana la care asiguratorul raspunde pentru unul sau mai
multe evenimente asigurate si in functie de care se stabileste marimea primei de asigurare$
*a!oare e asi%#rare rea!a = pretul de cumparare al unui bun nou, identic (excluzandu-se
orice rabaturi de pret, dar incluzandu-se costurile de ambalare, transport, asamblare, montare,
instalare si punere in functiune precum si impozitele, comisioanele si taxele vamale aferente)
din care se scade uzura in raport cu vec"imea, intrebuintarea, starea de intretinere si durata
normala de viata a bunului asigurat$
*a!oare in no# = valoarea de comercializare din nou a autove"iculelor la data inc"eierii
asigurarii (stabilita potrivit facturilor, cataloagelor sau listelor de preturi comunicate de
producatori)$
*a!oare re&i#a!a = valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul
dreptului de proprietate asupra bunului catre 3tilizator$
*a!oarea e ras$#(parare = suma de bani pe care Asiguratorul o plateste Contractantului in
cazul in care acesta renunta la contract$ in primii trei ani de la inceperea contractului,
Contractantul nu are dreptul de a isi rascumpara contractul$ Fupa inc"eierea primilor trei ani de
la inceperea contractului, timp in care primele de asigurare au fost platite integral, contractul
capata o valoare de rascumparare, care se calculeaza conform documentatiei te"nice$
*a!oarea "#sta = in contabilitate, este suma la care poate # tranzactionat (sc"imbat) un activ
sau decontata o datorie, de bunavoie, intre parti a*ate in cunostinta de cauza, in cadrul unei
tranzactii in care pretul este determinat obiectiv$
*ira(ent = mi&loc de plata operatiune bancara care consta in transferul unei sume dintr-un
cont in altul- la ordinul unui client, banc"erul debiteaza contul acestuia pentru a credita un alt
cont$
*o!ati!itate = variatie.*uctuatie a pretului unui instrument #nanciar$
^ Sus
Ultimele 10 Intrebari si Comentarii din
dictionar:
Maa8 as dori o de#nitie cat mai completa a companiilor oK-s"ore 6ultumesc
(Ned ,+ Oun ),,H ))-,))
D#!8 Care sunt ramurile economice din =omania? (Ned )I 6aL ),,H ((-,8)
DUL8 Activitatea de pro#l a #rmei = obiectul de activitate al #rmei? (Ned )I 6aL
),,H ((-,:)
Are!ean# An%e!a8 va rof sa-mi saspundeti la o intrebare- 0nvestitia neta este
inclusa in 'rodudul 0ntern 7rut? si va rof sa-mi dati si o formula de unde reiese
aceasta,sau ceva pt$exempli#careP (Eue )) 6aL ),,H (8-,,)
Ga!a"#8 ce caracterizare au relatiile interbancare si relatiile intrabancare? (6on )(
6aL ),,H ))-:I)
Ga!a"#8 politica de #nantare a activelor curente (6on )( 6aL ),,H ,H-IH)
$ristian stefan8 Care este de#nitia pro#tului operational si cum se calculeaza
acesta? %ste un termen intalnit in criteriile de eligibilitate pentru accesarea de
fonduri europene$ 5a multumescP (6on )I Apr ),,H (8-I8)
Tanti8 =atele 7372= sau 7370F sunt in functie de valuta? As vrea o detaliere a
acestui subiect$ (Gri (I Apr ),,H (I-(,)
$ata!ina8 =24. G< paLments and import-export instruments and regulations ce
semni#catie are aceasta fraza? ast raspuns pe mail, multumesc (1at ,H Apr ),,H
),-8H)
$ra$i#n e!ena8 Cum se inregistreaza corect reducerile de pret acordate de
producatori pe baza de cupoane valorice ? ( Cod #scal si 4orme act$ art$(I;
norme al$), pct$: (E"u ,8 Apr ),,H ,H-I,)
9 Toate $o(entarii!e e pana a$#(
(Autorii comentariilor sunt singurii responsabili pentru continutul acestora)
Adauga o Intrebare sau un Comentariu:
Q Eoate campurile sunt obligatorii
Q Adresa de email nu va # facuta
publica
4ume-
%mail-
Comentariu
-
R(,,,
Caractere

Adauga
emoticon
0 caractere
Cod
5alidare-
Adauga caracterele din poza-

Adauga Comentariu Reset
Q 4e rezervam dreptul de a sterge comentariile cu limba& neadecvat sau obscenP
Q Autorul comentariului este singurul responsabil (&uridic) pentru continutul acestuiaP
^ Sus
- Ar"iva - Cautare - 4eCsletter - Fespre 4oi - Contact - 'arteneri - %nglis" 5ersion - Marta 1ite 1ite poCered bL )),5
7an!4eCs$ro - CopLrig"t S ),,+ 7an!4eCs$ro$ All rig"ts reserved$