Sunteți pe pagina 1din 69

www.geosociety.

ro
Organizatori:
Filiala Bucureti

ABSTRACTE
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

1


AL TREILEA PROMETEU RESURSELE NECONVENIONALE


NICOLAE ANASTASIU
1
, MIHAI BRNZIL
2
, SORIN FILIPESCU
3
,
RELU DUMITRU ROBAN
1
, ANTONETA SEGHEDI
41
Universitatea din Bucuresti, Bd. N. Blcescu nr. 1, Bucureti, nicanastasiu@gmail.com
2
Universitatea Al.I.Cuza Iai,
3
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca,
4
INCD GeoEcoMar, Str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, sector 1, 024053 Bucureti


Cuvinte cheie: gaz de sist, roci rezervor, rezerve potentiale, tehnologii de exploatare

Interesat atat de resursele energetice ale viitorului, cat i de completarea rezervelor
conventionale/traditionale de hidrocarburi gazoase i fluide n viitorul apropiat i de necesitatea
elaborarii unei strategii viabile care sa asigure dezvoltarea pe termen lung a societatii, n ultimii 15-20
de ani comunitatea stiintifica internationala a identificat noi resurse de energie neconventionala
existente n formatiuni geologice de varste diferite i aflate la adancimi variate: nisipuri petrolifere
(oil sand), gaz de sist (shale gas), tight sand (tight gas), ca i metanul asociat stratelor de carbuni
(coal bed methane) i gaz hidrati (methane hydrate).
n prezent, printre alte resurse, s-au identificat depozite importante cu potential ridicat de gaz de sist
(circa 750 trillioane de metri cubi) n Statele Unite, Canada, Mexic, Argentina, China, Australia,
Arabia Saudita. n Europa, exista proiecte de explorare n numeroase tari, ca Franta, Marea Britanie,
Norvegia, Suedia, Danemarca, Germania, Polonia i Ucraina.
n toate aceste tari, au fost descoperite roci argiloase purtatoare de depozite captive de gaz de sist
asa numitul gaz de sist care anterior a fost ignorat. Activitatile de prospectiune utilizand tehnologii
avansate care nu erau disponibile anterior (foraj orizontal i shale fracking) conduc la convingerea ca
aceste roci pot elibera gaze care sunt captive n porii lor de dimensiuni micronice i de aceea pot fi
considerate roci rezervor de gaze naturale. Nisipurile i rocile poroase care au produs titei brut (doar
30% din cantitatea de hidrocarburi evaluate initial) pot fi exploatate n continuare prin operatiuni de
recuperare secundara, utilizand solutii apoase injectate n prealabil cu CO
2
. Aceasta noua tehnologie
ne permite sa avem n vedere unele formatiuni de roci abandonate care contin titei brut i sa folosim,
de asemenea, dioxidul de carbon stocat n depozite naturale subterane. Preluandu-l din sistemul n
care este produs, putem evita eliberarea dioxidului de carbon n atmosfera i reduce astfel bine
cunoscutul efect de sera.
Inceperea exploatarii acestor resurse neconventionale a condus la cresterea productiei de gaz natural
n tari ca Statele Unite (cu 24-26%, pana la 358 miliarde de metri cubi), Mexic (pana la 50 miliarde de
metri cubi), sau China (6,5 miliarde de metri cubi) i, de asemenea, a scazut importurile i deci
dependenta lor energetica.
Odata cu inceperea exploatarii acestor resurse neconventionale utilizand tehnologii noi i eficiente, a
fost necesara adaptarea permanenta la provocarile declansate de impactul potential asupra mediului.
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

2


n acest context, este vorba de cantitatea de apa necesara n stadiul de productie pentru a pastra
calitatea acviferelor naturale, dar i de intensitatea vibratiilor care rezulta n timpul fracturarii
hidraulice.
Toate tarile care se presupune ca detin asemenea resurse i unde diferite companii opereaza deja pe
baza unor licente de explorare i productie, isi adapteaza legislatia n consecinta i monitorizeaza atent
activitatile de prospectiune i explorare pentru a evita daunele aduse mediului sau comunitatilor
umane din vecinatatea sondelor. Dezvoltarea unor asemnea proiecte a intampinat numeroase
probleme, dar acestea au fost pe rand depasite, pe masura imbunatatirii continue a tehnologiilor.
n Romania, exista numeroase informatii privind structura geologica i potentialul energetic
conventional. Recent au inceput noi cercetari pentru localizarea formatiunilor de roci care contin
potentiale rezerve de gaz de sist.
Aceste tipuri de informatii sunt legat de unitatile orogene care afloreaza la suprafata, dar pot fi de
asemenea gasite n subsolul adanc de sub carpatii Orientali, n special acolo unde au fost facute foraje
anterioare. Ele sunt, de asemenea, legate de unitatile de platforma aflate la adancimi de 2.000-3.000
metri (apartinand Platformei Moesice i estensiei ei n Dobrogea de Sud, Platformei Scitice
Depresiunea Barladului i sudului Platformei Moldovenesti). Este posibil ca rezerve de tip shale gas
i tight gas sa se poata identifica n Depresiunea Getica, Depresiunea Panoniaca i n Bazinul
Transilvaniei. Pentru identificarea rezervelor potentiale, este necesara efectuarea unor investigatii
detaliate mineralogice, petrografice, stratigrafice, sedimentologice, oleogenetice, geofizice i
geomecanice. n plus, sunt necesare reevaluari cartografice i geo-structurale.
Avnd n vedere faptul ca Romania beneficiaza de un context geologic cu potential ridicat de a
contine resurse energetice neconventioanle (shale gas, dar i tight sand gas, sau rezervoare de
hidrocarburi captive care pot fi exploatate prin recuperare secundara), sunt necesari urmatorii pasi:
- Explorarea formatiunilor de roci care au potential de shale gas i evaluarea parmetrilor
acestora pentru identificarea locatiilor unde gazul de sist poat fi produs;
- Avnd n vedere costurile ridicate implicate de activitatile de prospectiune (pentru
echipamente de inalta tehnologie i tehnologiile moderne utilizate la identifiarea formatiunilor
cu potential de gaz de sist), trebuie gasite surse de finantare capabile sa acopere aceste
activitati de capital intensive (tinand cont de faptul ca investitia i riscul apartine n totalitate
entitatii/companiei care detine licenta, fie ea publica sau privata);
- Toate activitatile conexe unor astfel de proiecte (contracte de executie) trebuie sa tina cont de
impactul pe care l-ar putea avea asupra mediului i de aceea ofertele i oportunitatile trebuiesc
bine evaluate i discutate.

Concluzii
Romania are o pozitie geografica favorabila. Dispunand de diverse tipuri de energie (combustibili
fosili), subsolul ofera premize bune pentru dezvoltare, precum i oportunitati de extractie pentru cele
existente. Exista un potential de resurse neconventionale care pot fi utilizate/produse n viitorul
apropiat, daca se fac investitiile necesare. Arhivele de date geologice sunt manageriate de Agentia
Nationala pentru Resurse mierale (IGR, IPEG), Academia Romana i diverse universitati locale.
Industria hidrocarburilor dispune de cunostinte n domeniu.
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

3
MICROFAUNA CRETACIC INFERIOAR DIN SECIUNEA
CERNAVOD ECLUZ


CLAUDIA ANTONIADE
1
,

MARIUS STOICA
21
Institutul Geologic al Romniei, Str. Caransebes 1, sector 1, Bucureti
claudia.antoniade@gmail.com
2
Universitatea din Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizica, Departamentul Geologie,
Bd. Nicolae Blcescu nr. 1, 010041 Bucureti, marius.stoica@g.unibuc.ro

Cuvinte cheie: Ostracode, Berriasian superior, Valanginian, Hauterivian inferior

Lucrarea prezinta principalele caracteristici ale asociatiilor de ostracode din intervalul Berriasian
superior- Hauterivian inferior din zona Cernavoda Ecluz (Dobrogea de Sud). Depozitele examinate
contin o faun abundent de ostracode apartinand la doua superfamilii: Cytheroidea i Cypridoidea,
extreme de bine reprezentate (opt genuri apartin Superfamiliei Cytheroidea, n timp ce Cypridoideele
sunt reprezentate doar printr-un gen).
Analiza intervalelor stratigrafice a ostracodelor marine a permis impartirea depozitelor cretacice din
aceasta zona n patru zone de ostracode care pot fi corelate cu zonele de ostracode din Franta i
Anglia. Asociatiile de ostracode constau din 23 de speciii: Schulapacythere cf. neagui MALTZ,
Kentrodictyocythere typica DONZE, Kentrodictyocythere sp., Acrocythere cf. bicostata DONZE,
Acrocythere diversa DONZE, Acrocythere sp., Paranotacythere (Paranotacythere) diglypta diglypta
(TRIEBEL), Cytheropterina eboracica NEALE, Protocythere (Costacythere) frankei frankei
TRIEBEL, Protocythere sp., Cythereis senckenbergi TRIEBEL, Cythereis prisca DONZE, Cythreis.
sp., Paracypris cf. acuta (CORNUEL), Cytherelloidea pulchra NEALE, Cytherelloidea ovata
(ROEMER), Cytherelloidea marginacensis DONZE, Cytherella sp., Protocythere tricostata
TRIEBEL, Bairdia sp., Macrodentina (Dictiocythere) mediostricta transfuga MALTZ, Macrodentina
sp.


We present the main characteristics of the ostracod assemblages of the Upper Berriasian-Lower
Hauterivian interval from the Cernavoda Lock area (South Dobrogea-Romania). The examined
deposits contain abundant ostracods fauna which belong of two superfamilies: Cytheroidea and
Cypridoidea, that are particularly well represented (eighth genera belong to the Superfamily Cytheroi-
dea, wihle the Cypridoideans are represented only by one genera). The analysis of the stratigraphic
ranges of the marine ostracods made possible to divide the Lower Cretaceous deposits of this area into
four ostracod zones that can be correlated with the ostracod zones from France and England. The
ostracods assemblages consist of 23 species: Schulapacythere cf. neagui MALTZ,
Kentrodictyocythere typica DONZE, Kentrodictyocythere sp., Acrocythere cf. bicostata DONZE,
Acrocythere diversa DONZE, Acrocythere sp., Paranotacythere (Paranotacythere) diglypta diglypta
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

4


(TRIEBEL), Cytheropterina eboracica NEALE, Protocythere (Costacythere) frankei frankei
TRIEBEL, Protocythere sp., Cythereis senckenbergi TRIEBEL, Cythereis prisca DONZE, Cythreis.
sp., Paracypris cf. acuta (CORNUEL), Cytherelloidea pulchra NEALE, Cytherelloidea ovata
(ROEMER), Cytherelloidea marginacensis DONZE, Cytherella sp., Protocythere tricostata
TRIEBEL, Bairdia sp., Macrodentina (Dictiocythere) mediostricta transfuga MALTZ, Macrodentina
sp..


Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

5


UN NOU CONCEPT N TECTONICA ROMNIEI: TRIPLA
JONCIUNE INSTABIL VRANCEA NTRE IPOTEZ I REALITATE


LUCIAN BEUIU
1
,

VLAD CONSTANTIN MANEA
2
, MIHAI POMERAN
1
,
LUMINIA ZLGNEAN
1
, MARINA MANEA
2


1
Institutul de Geodinamic al Academiei Romne, Str. Jean-Louis Calderon 19-21, Bucureti,
besutiu@geodin.ro, mihai.pomeran@gmail.com, lumi@geodin.ro
2
Computational Geodynamics Laboratory, Campus UNAM, Juriquilla, Queretaro 76230, Mexico
vlad@geociencias.unam.mx, marina@geociencias.unam.mx


Cuvinte cheie: modele tectonice, geodinamic, geofizic, cutremure, simulare numeric

Introducere

Zona geodinamic activ Vrancea, din arealul de curbur al Carpailor Orientali, incit de mult vreme
interesul cercettorilor din ntreaga lume prin seismicitatea de adncime intermediar care apare ntr-
un cadru complet intra-continental. Geometria special a zonei seismogene, precum i distribuia cu-
tremurelor subcrustale n adncime cu maxime de frecven la 90 km, 130 km i 150 km ntre altele,
rmn probleme deschise pn astzi, n ciuda eforturilor susinute ale comunitii tiinifice inter-
naionale. De-a lungul timpului au fost imaginate diverse scenarii care ncearc s explice acest feno-
men aproape unic n lume (doar dou alte zone de pe glob manifest caracteristici asemntoare: Bu-
caramanga n Columbia i Hindu-Kush n Afganistan), bazate n principal pe mecanismele subduciei,
cele care guverneaz seismicitatea intermediar din zonele de contact dintre ocean i continent sau
dintre dou plci oceanice. n ultima vreme ns, numeroasele neajunsuri ale acestor teorii, greu
aplicabile zonei Vrancea, au dus la elaborarea a diverse ipoteze alternative, fr ca vreuna din ele s
poat explica totui pe deplin satisfctor fenomenul.

Conceptul de tripl jonciune instabil

Conceptul geodinamic de tripl jonciune nu este nou. Exemple de triple jonciuni i evoluia lor sunt
prezentate, de pild, de ctre McKenzie i Morgan (1969). Aceste structuri apar n zone n care nu
dou, ci trei plci tectonice intr n contact una cu alta. n acest caz, sunt posibile dou scenarii (Tur-
cote & Schubert, 1982): (i) dac vitezele celor trei plci tectonice sunt egale, atunci ele se deplaseaz
mpreun i tripla jonciune se cheam stabil; (ii) dac, dintr-un motiv sau altul, viteza uneia dintre
plcile aflate n contact le depete pe ale celorlalte, atunci tripla jonciune devine instabil, iar
plcile alunec una n raport cu cealalt i segmentul central, cuprins ntre ele, este mpins de forele
tectonice n mantaua superioar (Fig.1). Mecanismul acestui colaps nu este perfect elucidat, dar este
n general atribuit unei geometrii de horst invers a segmentului central dintre plci, care face ca forele

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

6

tectonice tangeniale aplicate contactelor nclinate ale acestuia s genereze o component descendent
suficient de puternic pentru a nvinge fora arhimedic creat de diferena de densitate dintre manta i
litosfer.

a b
c
A
a b
c
FORTE
TECTONICE
TANGENTIALE
COMPONENTA
DESCENDENTA
1
FORTE
TECTONICE
TANGENTIALE
C
B
0 km
50 km
100 km
150 km
200 km
3
2
T
G
F
T
T
Z
P
C
F
a
s
th
e
n
o
s
fe
ra
m
anta litosferica
I
a
P
E
E
P
M
o
P


Figura 1. Model ipotetic al unei triple jonciuni instabile n zona Vrancea. Sus, principii de baza ale triplelor
jonciuni (dup Turcotte i Schubert, 1982): A, stabile; B, instabile; C, mecanismul colapsului segmentului cen-
tral; 1, compartiment litosferic scufundat n mantaua superioar. Jos, modelul unei triple jonciuni tip FFT
(transform-transform-compression) instabile n Vrancea (semnificaia abrevierilor se gsete n text); 2, zona
seismogen; 3, discontinuiti geotermice la contactul litosfer/astenosfer.

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

7Prezena triplelor jonciuni (majoritatea fiind stabile) este cunoscut n mai multe arealuri de pe glob.
Dintre structurile instabile putem cita tripla jonciune Mendocino din California (cu geometrie simi-
lar jonciunii Vrancea), punnd n contact plcile Nord-American, Gorda i Pacific, sau tripla
jonciune Afar din estul Africii, generat n condiii complet intracontinentale ca i zona Vrancea.

Amprente geofizice ale contactelor litosferice din Vrancea

Ideea unui contact tectonic triplu n Vrancea a aprut cu mult timp n urm (Constantinescu et al,
1976), cnd sunt menionate pentru prima dat trei plci/microplci tectonice pe teritoriul Romniei,
care se ntlnesc n zona seismic activ: Placa Est European (EEP), Microplaca Moesic (MoP) i
Microplaca Intra-Alpin (IaP). Cercetri magnetotelurice (Stnic et al., 1986) au evideniat largi var-
iaii laterale de grosime a litosferei n jurul zonei Vrancea, confirmnd ideea lansat de Con-
stantinescu et al. Astfel, astenosfera apare la cca 80-90 km adncime n Transilvania, 120-130 km n
Platforma Moesic i la cca 150 km n Platforma Moldoveneasc. n zona Vrancea, astenosfera este
situat la peste 200 km adncime. Limitele dintre cele trei compartimente litosferice enunate sunt
documentate geofizic mai trziu de Beuiu (2001), care definete riguros traseele Zonei Tornquist-
Teisseyre (TTZ), separnd EEP de IaP, Faliei Peceneaga-Camena (PCF), separnd MoP de EEP i
definete contactul dintre MoP i IaP sub forma unei falii transformante, Falia Trans-Getic (TGF).

Consideraii geodinamice

Dup cum se arta ntr-un capitol anterior, instabilitatea triplelor jonciuni apare atunci cnd viteza de
deplasare a uneia dintre plcile aflate n contact depete vitezele celorlalte dou. n cazul Vrancea,
excesul de vitez pare s fi fost furnizat de deschiderea bazinului Mrii Negre. Spre deosebire de ali
autori, care considerau deschiderea bazinului pe direcia N-S (ex. Nikishin et al, 2005) ca urmare a
subduciei fundului Oceanului Neotethys ctre nord, Beuiu i Zugrvescu (2004) aduc dovezi geof-
izice asupra deschiderii distincte a bazinului de vest al Mrii Negre pe direcia NW-SE, ceea ce a
condus la mpingerea uscatului de NW nspre Carpai, genernd un aport de vitez MoP. n acest con-
text, geneza triplei jonciuni s-ar corela ca vrst cu intervalul de deschidere a Mrii Negre.

Imagini tomografice

n cadrul unei colaborri internaionale ntre Institutul de Geodinamic al Academiei Romne - IGAR
i Institute du Physique du Globe du Strasbourg, prin inversarea integrat a datelor seismice furnizate
de experimentul CALIXTO cu datele gravimetrice obinute de IGAR, a fost realizat o tomografie
seismic a zonei Vrancea cu o rezoluie de 10 km (Tondi et al., 2009). Aceasta pune n eviden n
premier dou aspecte majore: (i) forma de prism vertical cu baza triunghiular a corpului (seismo-
gen) de mare vitez, avnd feele laterale paralele cu contactele litosferice din areal (PCF, TTZ i
TGF) i (ii) creterea progresiv n adncime a seciunii prismei, aspecte care sunt n total concord-
an cu ipoteza existenei unei triple jonciuni instabile.

Implicaii seismologice, tectonice i stratigrafice

Modelul triplei jonciuni instabile explic cu uurin cteva aspecte neobinuite ale zonei Vrancea.

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

8Seismicitatea intermediar este generat n acest model de fenomenele de acomodare termobaric din
compartimentul litosferic scufundat (stress termal i transformari de faz care duc la compactri (im-
plozii) i devolatilizri (explozii), ambele generatoare de unde elastice. Evident c energia seismic
depinde de volumul de litosfer adus n dezechilibru (adic de viteza de scufundare). Un fenomen
adiional este eclogitizarea crustei inferiare a compartimentului scufundat, ce genereaz o for de
ntindere gravitaional care produce n segmentul superior (casant) al compartimentului cutremure
crustale cu mecanism de extensie vertical, zona Vrancea fiind singurul areal din SE Carpailor i
din faa lor n care apare acest tip de mecanism. Maximele de frecven ale cutremurelor care apar n
corpul seismogen la adncimile de 90 km, 130 km i 150 km se explic prin contactul, la adncimile
menionate, cu astenosfera din plcile adiacente, contact recunoscut ca discontinuitate termal care
amplific fenomenele de acomodare termo-baric generatoare de seismicitate.
Colapsul segmentului central al triplei jonciuni a creat condiii pentru o sedimentare accelerat cu
aport masiv din zonele adiacente mai nalte, ceeace explic observaii anterioare (ex. Herz i Savu,
1974) care artau natura molasic a depozitelor i o rat de sedimentare a Neogenului n zona de
curbur de cca cinci ori mai mare dect n restul catenei Carpailor Orientali. Modelri numerice pe
datele din foraje structurale din zona Vrancea (Baltre, 2009) au artat c rata de subsiden tectonic
din zona aparinnd arealului presupusei jonciuni este de trei ori mai mare n raport cu rata de subsid-
en din avanfosa extern, situat n afara acestui areal.
Simetria Bazinului Focani ca i prezena unor falii normale pe flancurile acestuia (ex. Trpoanc
et al., 2003) se explic de asemenea cu uurin n condiiile colapsului generat de mecanismul de
tripl jonciune instabil.
Absena vulcanismului asociat zonelor de subducie este perfect explicabil n condiiile faliilor
etane care delimiteaz tripla jonciune.

Tentative de simulare numeric a unor procese din manta

Realizarea unei infrastructuri cibernetice speciale n cadrul Departamentului Dinamica Globului
Terestru, unic n domeniul geotiinelor din Romnia (cluster cu 1344 procesoare, 2.9 TB RAM cu
40 TB Panasas storage unit i o vitez de lucru efectiv de 7.8 Tflop/s), a permis i efectuarea unor
prime tentative de simulare numeric a proceselor termodinamice care au loc n mantaua zonei
Vrancea, procese de care se leag seismicitatea intermediar. Experimentul a ncercat s modeleze
cantitativ efectele produse de o anomalie termic, aprut la interfaa nucleu/manta ca urmare a fe-
nomenelor de convecie din nucleul extern, corelabil cu rifting-ul din Marea Neagr. Simularea a
oferit o explicaie cantitativ existenei compartimentului litosferic scufundat n mantaua superioar a
zonei Vrancea. Ea a demonstrat c dup cca 60 Ma de la iniierea procesului, n zona Vrancea apare
un colaps litosferic, compatibil cu imaginile oferite astzi de tomografia seismic de mare detaliu
(Tondi et al., 2009). n condiiile n care deschiderea bazinului de vest al Mrii Negre a fost datat n
urm cu 100-90 Ma, rezult c apariia colapsului litosferic n Vrancea are loc undeva spre sfritul
Paleogenului (cu cca 30 Ma n urm), ceea ce ar fi n concordan cu rata intens de subsiden tec-
tonic i sedimentare a Neogenului constatat n zona de curbur.

Bibliografie selectiv

Baltre, A., 2009. Tectonic subsidence n the Focani Depression. n Beuiu (Ed.) Integrated research
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

9


on the intermediate depth earthquakes genesis within Vrancea zone, 153-162, ISBN 978-973-
7600-59-2.
Beuiu, L., 2001. Vrancea active seismic area: a continental unstable triple junction?. Rev. Roum.
Gophys., 45, 59-72.
Beuiu, L., Zugrvescu, D., 2004. Considerations on the Black Sea opening and related geodynamic
echoes n its NW inland as inferred from geophysical data interpretation. Ukrainian Geologist,
no.3, p. 51-60, Kiev.
Constantinescu, L., Constantinescu, P., Cornea, I., Lzrescu, V., 1976. Recent seismic information
on the lithosphere of Romania. Rev. Roum. Gol., Gophys. et Gogr., Gophysique, 20, 33-40,
Bucharest.
Herz, N., Savu, H, 1974. Plate tectonics history of Romania. Geol.Soc.Am.Bull., 83.,p 1243 -1440.
Martin, M., Wenzel, F., and the CALIXTO Working group, 2006. High resolution tele-seismic body
wave tomography beneath SE Romania, II. Imaging of a slab detachment scenario. Geophysical
Journal International, 164, 579595
McKenzie, D.P., Morgan W.J., 1969. Evolution of triple junctions. Nature, 224, 125-133.
Nikishin, A.M., Ziegler, P.A., Panov, D.I., Nazarevich, B.P., Brunet, M.F., Stephenson, R.A.,
Bolotov, S.N., Korotaev, M.V., Tikhomirov, P.L. (2001) Mesozoic and Cainozoic evolution of
the Scythian Platform,-Black Sea-Caucasus domain (n Ziegler, P.A., Cavazza, W., Robertson,
A.H.F., Crasquin-Soleau, S. (Eds.), Peri Tethys Memoir 6, Peri Tethyan Rift/Wrench Basins
and Passive Margins. Mem. Mus. Natl. Hist. Ser. A (Paris) 186, 295-346.
Stnic D., Stnic M., Visarion M., 1986. The structure of the crust and upper mantke n Romania as
deduced from magnetotelluric date. Rev. Roum. Geol.,Geopys., Geogr., ser. Geophys., 30, 25-36.
Trpoanc, M., Bertotti, G., Matenco, L., Dinu, C., Cloetingh, S.A.P.L., 2003. Architecture of the
Focsani depression: a 13 km deep basin n the Carpathians bend zone (Romania). Tectonics 22, 6,
1074, doi:10.1029/2002TC001486.
Tondi, R., Achauer, U., Landes, M., Dav, R., and Beuiu, L., 2009. Unveiling seismic and density
structure beneath the Vrancea seismogenic zone, Romania. J. Geophys. Res., 114, B11307, doi:
10.1029/2008JB005992.
Turcotte, D.L., Schubert, G., 1982. Geodynamics: Application of continuum physics to geological
problems. John Wiley and Sons, New York, 450 pp.
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

10CARACTERIZAREA GEOCHIMIC I POTENIALUL
OLEOGENETIC AL ROCILOR SURS DE HIDROCARBURI DE
VRST OLIGOCEN DE PE VALEA TELEAJENULUI


EUGENIA BULAT
1
, MARIA DOINA GHIRAN
2
, IZABELA MARI
3

1
Universitatea Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic, Departamentul de Mineralogie,
Bucureti, bulat_eugenia@yahoo.com
2
OMV Petrom S.A., E&P Development Business Unit ICPT Cmpina, Bulevardul Culturii 29,
maria.ghiran@petrom.com
3
OMV Petrom S.A., E&P, Departamentul Carpatilor Estici, Str. Coralilor nr. 22, Bucureti,
izabela.maris@petrom.com

Cuvinte cheie: kerogen, fereastra de petrol, reflectana vitrinitului, Rock - Eval


Introducere

Studiile actuale de geochimie a petrolului se bazeaz pe evaluarea corect a capacitii de generare a
rocilor surs de hidrocarburi prin determinarea tipului de kerogen, maturitatea termic i potenialul
generator al rocii surs.
Zona de studiu este situat pe Valea Teleajenului, n partea de sud-est a Carpailor de Est, n Pintenul
de Vleni, n care sunt deschise la zi depozite sedimentare marine de vrst Oligocen. Din punct de
vedere geologic, structura face parte dintr-un sistem de pnze de ncalecare, a cror evoluie a nceput
n Cretacicul Mediu i a durat pn n Pleistocen (Trpoanc, 2004). Formaiunile sedimentare din
cadrul acestor pnze aparin unui singur ciclu de sedimentare, Cretacic Miocen, avnd litofaciesuri
caracteristice de tip siliciclastic i uneori mixte (siliciclastic carbonatice). Cel mai important sistem
petrolier se gsete la nivelul Oligocenului i contine roci generatoare, colectoare i roci protectoare.
Aflorimentul cercetat este situat pe malul drept al rului Teleajen n apropierea oraului Vlenii de
Munte, avnd o lungime de aproximativ 120 m i o nlime de 20 m. Succesiunea sedimentar cu
strate la vertical face parte dintr-o structur intens cutat i este este reprezentat prin alternane de
gresii cuaroase i marne bituminoase. Gresiile cuaroase sunt cunoscute n literatur drept
Formaiunea Gresiei de Kliva. Pe Valea Teleajenului, Gresia de Kliwa apare masiv, de culoare
cenuiu glbuie, slab cimentat, cu numeroase lentile lutitice i cu fragmente crbunoase. Aceasta
este constituit din particule de cuar cu dimensiuni arenitice medii, foarte bine sortate i foarte bine
rotunjite, slab cimentate. Particulele cuaroase, aflate n contact liniar i uneori concav convex,
prezint adesea ciment cuaros de supracretere. Marnele bituminoase, denumite generic Stratele de
Podul Morii, apar sub forma unor corpuri tabulare cu structuri sedimentare paralel stratificate
(laminitice). Au o culoare brun cenuie strlucitoare, datorat prezenei materiei organice n cantitate
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

11


ridicat. De asemenea, prezint un miros puternic de hidrocarburi. Pe suprafeele de strat s-a semnalat
prezena sulfului i a piritei.

Metodologie

n cadrul acestei succesiuni, o atenie deosebit s-a acordat marnelor bituminoase (Stratele de Podul
Morii), considerate a fi roca surs de hidrocarburi, care au fost analizate din punct de vedere
geochimic i mineralogic. Au fost prelevate 8 probe pelitice. Identificarea procentului de substan
organic prezent n roca surs de hidrocarburi, tipul de kerogen i potentialul de generare a rocii surs,
au putut fi determinate cu ajutotul parametrilor rezultai din analizele Rock-Eval i reflectana
vitrinitului. Valorile HI (Index de Hidrogen), OI (Index de Oxigen) i valoarea Tmax au fost
proiectate n diagrama Van Krevelen, cu ajutorul creia s-a putut identifica tipul de kerogen existent
n aceste roci.
Stabilirea dispersiei gradului de maturare a materialului organic n probele colectate din afloriment
/concentratele kerogenice s-au efectuat prin determinarea reflectanei tuturor tipurilor de substan
organic, imatur i matur, de la exinit huminit vitrinit inertinit. Pe baza acestor rezultate s-au
trasat reflectogramele pentru cele 8 probe de concentrate n care s-a evideniat frecvena diferitelor
tipuri de material organic. Reflectana medie s-a calculat att pentru materialul vitrinitic huminitic
total (%RmH-Vi), ct i numai pentru vitrinit (%RmVi).
Difractometria de raze X s-a realizat pe probele disodilice tratate n prealabil pentru indepartarea
materiei organice i a carbonatilor. S-a utilizat aparatul PANalytical, CuK, aflat n dotarea
Departamentului de Mineralogie n cadrul Universitati Bucuresti. Parametrii de lucru utilizai au fost
urmatorii: intervalul de scanare = 2 80 2; pasul de scanare = 0,01 2; timpul de scanare = 30
secunde/pas (Moore & Reynolds, 1997). Tratamentele specifice alese pentru separarea fractiei fine
(<2), care concentreaza filosilicatii, au vizat ndepartarea materiei organice, a carbonatilor i
srurilor. Saturarea mineralelor argiloase n diferiti cationi, saturarea n etilen glicol (C
2
H
6
O
2
) i
glycerol (glicerina) i tratamente termice, s-au realizat n vederea identificarii diferitelor faze
filosilicatice (Moore & Reynolds, 1997).

Rezultate

Analiza Rock Eval, prin multitudinea parametrilor msurai, permite nelegerea corect a condiiilor
de maturizare ale rocilor surs de hidrocarburi. Astfel, s-a dovedit c roca surs nu a atins gradul de
maturite termic ateptat, temperaturile maxime msurate fiind cuprinse ntre 403 412 C, sugernd
ca aceste roci nu au intrat n fereastra de petrol, fiind astfel considerate roci imature, dei valorile
carbonului organic total (TOC) sunt mai mari de 2,3% g, cu un maxim de 11,52% g.
Diagrama Van Krevelen permite identificarea tipului de kerogen. Pentru eantioanele analizate,
dominant este kerogenul de tip III, de origine continental, sursa acestuia fiind reprezentat prin
materialul vegetal i subordonat kerogenul de tip II / III, de origine mixt: continental marin, avnd
ca surs materialul vegetal continental depus n bazinul marin, alturi de elementele bacterial - algale,
proprii bazinului marin. Roca surs oligocen intalnit pe Valea Teleajanului prezint un potenial
oleogenetic ridicat, exprimat prin parametrii S1+ S2, care variaz ntre 2,42 mg HC/g i 42,57 mg
HC/g. Indicele de Hidrogen, cu valori cuprinse ntre 105 mgHC/COT i 552 mgHC/COT, determin
potenialul de generare a hidrocarburilor semnificativ mrit al acestor roci.
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

12


Reflectana vitrinitului este cel mai utilizat parametru pentru estimarea cantitativ a maturitii
termale din rocile sedimentare. Valorile reflectanei vitrinitului, exprimate prin Rm %, sunt cuprinse
ntre 0,52% - 0,57%, ceea ce demonstreaz nc o dat c rocile analizate sunt imature din punct de
vedere termic i nu au intrat n fereastra de petrol.

Difractometria de raze X s-a realizat n dou etape pe probe globale i pe probe tratate chimic.
Difractometria realizat pe probe tratate chimic, fractia <2, a pus n eviden prezena urmtoarelor
faze filosilicatice: smectit, illit, caolinit, vermiculit i interstratificaii smectit / clorit sau vermiculit /
clorit. Difractometria pe probe globale a evideniat faze minerale precum: cuar, albit, mice,
montmorillonit, pirit i gips.

Concluzii
Aceast lucrare s-a realizat n vederea studierii amnunite a rocilor surs de hidrocarburi prezente n
Stratele de Podul Morii, Valea Teleajenului. n acest sens au fost analizate prin metode geochimice
noi, respectiv reflectana vitrinitului, Rock Eval i difracia de raze X, un numar de opt nivele lutitice,
pentru a identifica condiiile optime de generare a hidrocarburilor lichide i solide din aceste roci. S-a
dovedit c roca surs de hidrocarburi nu a intrat n fereastra de petrol. Tipul de kerogen indentificat
este cel de tip III, i subordonat kerogenul de tip II / III. Difracia de raze X confirm prezena
mineralelor argiloase: smectit, ilit, caolinit, vermiculit, precum i a interstratificaiilor de tip smectit /
clorit i vermiculit / clorit.


Bibliografie
Moore, D.M., Reynolds, R.C.Jr., 1997. X-Ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay minerals.
Oxford University Press. 378 p
Peters, K. E., Cassa, M. R., 1994. Applied Source Rock Geochemistry. AAPG Memoir 60.
Mendonca Filho, J.G., Silva, Cook, A., ICCP Training Course on Dispersed Organic Matter.

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

13


PRINCIPII DE PROBARE GEOLOGIC APLICATE
N METODOLOGIA EANTIONRILOR DE SOL
N EVALURILE DE MEDIU


VALENTINA CETEAN
1
,

VICTOR CPLESCU
21
PROSPECTIUNI SA Laboratorul de Incercri / Testri Geologice, Str. Caransebe nr.1,
012271 Bucureti,

valentina.cetean@prospectiuni.ro
2
PROSPECTIUNI SA Departamentul PROMEDIU, Str. Caransebe nr.1,
012271 Bucureti,

victor.caplescu@prospectiuni.ro


Cuvinte cheie: prelevare, reprezentativitate, contaminant, poluare, monitorizare


Introducere

Una dintre provocrile la care geologia a trebuit s raspund este adaptarea de la nivelul de tiin te-
oretic la cel de tiinta aplicat. Mai puin ndelungat ca timpul geologic planetar, acest proces are
ns aproape aceeai vechime ca timpul asociat dezvoltrii speciei umane. Dintotdeauna, observarea
mediului nconjurtor a reprezentat lecia de baz a evoluiei, iar componenta mineral a fost prima cu
care s-a intrat n interaciune. Odat cu evoluia individual i social, a crescut ns att gradul de
cunoatere i utilizare a resurselor minerale, ct i efectul uman asupra mediului natural, cu modificri
drastice n timp a caracteristicilor originale.
n acest context, sub denumirea de p po ol lu ua an n i i sau c co on nt ta am mi in na an n i i au fost ncadrate toate acele elemente
care pot determina un efect advers asupra omului i/sau asupra mediului. Controlul poluanilor asupra
mediului este unul dintre domeniile n care geologia i aduce o important contribuie, att prin
aplicarea cunotinelor privind elementele minerale componente, ct i prin asimilarea i aplicarea
unor tehnici i proceduri de lucru confirmate n timp ca fezabile.
Principiile reprezentativitii i obiectivitii probrii - ca etap initiala i definitorie n vederea deter-
minarii amplitudinii polurii existente sau potentiale - implic alegerea celei mai bune metode de
prelevare, cantitatea minimal de material dintr-o prob sau eantion, poziia probei faa de suprafaa
terenului, sau fa de diferite obiective construite, tipul i eficiena echipamentelor de probare, con-
stana dimensiunii i calittii probelor, calificarea i eficiena personalului operant.
Intr-o perioada n care necesitatea monitorizrii i managementului mediului antropizat a devenit din
ce n ce mai stringent i responsabilizant, experiena de teren i de laborator din ultimii ani a autori-
lor a determinat ca necesar abordarea tematicii prezente, ca posibil sursa de informare pentru tineri
specialiti implicai n evaluari de mediu sau ca referenial informativ, utilizabil pn la aprobarea i
publicarea oficial a unor ghiduri metodologice de ctre organismele naionale de reglementare i
control.
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

14


Generalitati privind metodologia de probare geologic aplicabil n evalurile de mediu

Caracterul geologic al unei zone este important nu numai pentru determinarea direciei i rutei de mi-
graie a poluanilor solului, ct i ca element indispensabil n clasificarea pe strate omogene a solului
dintr-un areal definit spaial. Substratul solid i materia parental joac un rol important n modul n
care poluanii se disipeaz n sol.
n domeniul investigrilor geologice, probarea este un proces strict dependent de scopul pentru care se
realizeaz cercetarea, de caracteristicile spaiale i tipologice ale mediului fizic (al depozitului sau
zcmntului), respectiv de condiiile de recoltare a probelor (gradul de expunere, instrumente i
echipamente de prelevare, dimensiuni de probe, etc.). Metodele cele mai uzitate i care au stat la baza
definirii principalelor tehnici n probrile de mediu ale solului i subsolului, sunt:
Probarea prin brazde cea mai ntalnit n domeniul geologic, datorit faptului c asigur
cea mai bun reprezentativitate, const n realizarea unor brazde continue de obicei pn la 1-
1.5 m, care se analizeaza comasat; metoda poate fi adaptat i n probrile de mediu ca pro-
bare stratificat (unde strat se definete ca zon cu caracteristici uniforme, variaiile n ca-
drul stratului fiind mult mai mici dect cele dintre strate);
Probare n reea (prin ciupire) const n extragerea aceleiai cantiti de substan mineral
din fiecare punct al unei reele uniforme (de regul rectangular). Amestecul materialului re-
zultat din toate punctele de pe suprafaa probat constituie proba. Este aplicabil pentru zone
cu caracteristici uniforme. Asimilabil acestei metode, pentru probrile n evaluarile de mediu
le corespunde probarea directionat / orientat i cea pe profile.
Probarea prin rzuire const n scoaterea unei felii de aceeai grosime pe toata suprafaa ce
constituie o prob. Utilizabil mai ales dac materia de urmrit are o grosime foarte mic i
repartiie neuniform. Indicat ca metod de control pentru verificarea altei metode.
Metoda global prin extragerea materialului rezultat n urma executrii unei operaiuni cu
caracter minier (sptur, forare). Este indicat atunci cnd sunt obinute rezultate neconclud-
ente prin alte metode. n analizele de mediu este cel mai des aplicat n corelaie.
n general, pentru asigurarea caracterului obiectiv i reprezentativ al probrii este necesar ca probele
geologice s se recolteze la distane egale, care se vor stabili n funcie de mrimea suprafeei de pro-
bare, gradul de variaie al parametrului urmrit, dispersia elementelor, distribuia mrimii particulelor
componente (procentul relativ al diferitelor mrimi ale componentilor), prezena laminaiilor, con-
sistena solului, cantitatea minimal de prob necesar a fi recoltata. Aplicarea majorit
ii acestor principii n scopuri de mediu a oferit soluii viabile pentru analize pertinente.

Determinarea polurii solului. Contaminani

n sens ecopedologic (Soil Science Society of America, 1965), solul este definit ca materie mineral
neconsolidat situat n imediata suprafaa a pamantului, care a fost supus i este influenat de fac-
tori genetici i de mediu. Solul se dispune n partea superioar a zonei nesaturate, n general pe o
grosime medie de 2 m; are rol de filtru (mecanic) al compuilor solizi i lichizi, tampon (fizico-
chimic) prin adsorbie i precipitare, respectiv un rol de transformare (microbiologic, biochimic)
prin alterare i descompunere. Pe de alta parte ns, din punct de vedere al tiintelor inginereti, solul
este definit ca mas (suprafa i subteran) a nvelisului neconsolidat al rocilor supuse proceselor de
alterare supergen i de pierdere de material aflat deasupra pturii de roci solide (regolit).
Ca i n studiile de natur geologic, investigarea i evaluarea solului i subsolului respect principii
similare, adaptate la cerinele specifice domeniului:
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

15

constatarea unei poluari potenial periculoase pentru snatatea oamenilor i pentru mediu;
determinarea concentraiei poluanilor specificai n comparaie cu nivelurile de fond;
determinarea distribuiei spaiale i temporale a contaminanilor;
identificarea unei surse potenial poluatoare a solului sau a solului insusi asupra altor
parametrii de mediu, inclusiv mecanismele de transport, a rutelor i a potentialilor receptori;
stabilirea eficacitatii actiunilor de control i a monitorizarii siturilor dupa incheierea
programelor sau proiectelor de curatare, remediere i/sau reconstructie ecologica;
urmarirea periodica a evolutiei n timp a siturilor contaminate a caror remediere se realizeaza
prin atenuare naturala, bioremediere sau metode de remediere de lunga durata;
stabilirea obligatiilor de mediu, n cazul schimbarii statutului juridic al terenurilor pe care s-a
desfurat o activitate cu impact asupra mediului;
transfer de tehnologie aferent unor proiecte de cercetare cu aplicabilitate n monitorizarea i
managementul mediului;
satisfacerea unor dispozitii i obligaii ale legislaei din domeniu aplicabile.

Definii n funcie de ncadrrile componenilor intrinseci, contaminanii solului pot fi clasificai ca:
organici: compui aromatici, hidrocarburi policiclice aromate, hidrocarburi clorinate;
metalici: Sb, Ag, As, Ba, Be, Bi, B, Br, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, I, La, Li, Mn, Mo, Ni, Pd, Pb, Se,
Te, Th, U, V, Zn;
minerali: Ca, Mg, Na, K, Fe, silice, Sr, Ti, Al, N, Cl, F, P, S, cianuri;
pesticide, alti contaminani.
Prelevarea de eantioane de sol reprezentative asigur c acel eantion, sau grupul de eantioane, re-
flect cu acuratee concentraia unui anumit contaminant la un timp dat i un anumit loc. Rezultatele
analitice ale unei eantionari reprezentative reflect distribuia contaminanilor ntr-un corp de con-
taminare i variaiile concentraiilor acestuia.


Figura. 1, 2. Probri n evaluri de mediu n sistem semimecanizat i manual.

Cele mai utilizate proceduri de eantionare n evalurile de mediu sunt urmoarele:
- prelevare sistematic directionat / orientat;
- prelevare sistematic aleatorie sau semi-aleatorie;
- prelevare de cercetare;
- prelevare pe profile;
- prelevri specifice (decise de specialist n funcie de informaii anterioare, pe baza
observaiei directe i a experienei similare aplicabile).

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

16

Un prim obiectiv al unui program de eantionare statistic este acela de a obine maxime de informaii
despre situl n cauz la un cost al lucrrilor fixat sau de a minimiza costul lucrrilor pentru a achi-
zitiona o anumit cantitate de informaii. Un al doilea obiectiv al unui program de eantionare este
simplitatea lucrarilor de teren (Fig.1, 2) i al modului de realizare a analizelor de laborator necesare.

Concluzii

Metodologia de investigare geologic a unei acumulri sau zcmnt de substante minerale utile isi
gaseste o buna i necesara aplicabilitate i n domeniul monitorizarii poluantilor solului i subsolului
unui areal de dimensiuni variabile. La proiectarea unui program de eantionare a solului se va ine
cont c analiza n totalitate a variabilitii spaio-temporale a acestor caracteristici nu este nici posibil
i nici fezabil. Prelevarea de eantioane de sol i analiza acestora nu au ca obiectiv evaluarea calitii
solului din punct de vedere pedologic-agrochimic, ci obinerea unor informaii cuantificate despre
concentraiile de substane periculoase prezente n sol i subsol, att n suprafa, ct i n adncime.
Stabilirea locaiilor punctelor de prelevare a probelor de sol presupune elaborarea unui program de
eantionare reprezentativ, definitorii fiind stabilirea reelei de eantionare i densitatea probelor care
trebuie prelevate. Datele analitice ale eantionrii trebuie s determine, s masoare i s identifice ace-
le elemente care sunt necesare realizrii studiilor de evaluare a riscurilor pe baza crora se vor stabili
aciunile corective necesare reducerii riscurilor pentru sntatea uman i elementelor de mediu la
nivele acceptabile.
Dei n general cele mai multe resurse privind controlul calitii sunt focusate n special n etapa pro-
cesului analitic propriu-zis de determinare a polurii solului, aceasta poate introduce doar 1% din var-
iaia analizelor realizate. Practica n domeniu a demonstrat c 92% din variaiile parametrilor cuantifi-
ca provin din locaia punctelor de prelevare a probelor, doar 8% fiind introduse dupa ce proba a fost
luat. Aceste valori susin faptul ca un rol extrem de important l are calificarea i responsabilitatea
personalului care execut prelevarea probelor. Specializrile i aplicarea cunotinelor din domeniul
tiinelor pmntului i al managementului mediului asigur astfel nu numai o minimizare a erorilor n
etapa de probare, dar i un grad sporit de incredere n calitatea serviciilor n procesul de msurare
i/sau monitorizare al polurii solului i subsolului ca rezultat al activitilor de natur antropic.

Bibliografie

Ministerul Minelor, Petrolului i Geologiei Norme metodologice privind clasificarea, determinarea,
omologarea i evidenta rezervelor geologice de substante minerale utile solide, Bucuresti, 1987.
Ministerul Mediului i Dezvoltarii Durabile (MMDD) - Proiectul de Ghid Tehnic privind modalita-
tile de investigare i evaluare a poluarii solului i subsolului, 2008, sursa www.mmediu.ro
International Atomic Energy Agency - Soil sampling for environmental contaminants, 2004.
Environmental Protection Agency EPA ENVIRONMENTAL RESPONSE TEAM - Standard operat-
ing procedures - Soil sampling, 2000.
Environmental Protection Agency EPA - Soil Sampling Quality Assurance Users Guide, 1989.
Environmental Protection Agency EPA - Guidance for Choosing a Sampling Design for Environmen-
tal Data Collection (EPA QA/G-5S). EPA/240/R-02/005, 2002.
PROMEDIU Departament al PROSPECTIUNI - Procedura interna pentru prelevare, conservare i
transport probe sol, cod PM-02-PS, Bucuresti, 2011.
HG 1408/2007 - privind modalitatile de investigare i evaluare a poluarii solului i subsolului, 2007.
Mason, B.J., 1983. Preparation of Soil Sampling Protocol: Technique and Strategies.

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

17


ARIA SURS I SEDIMENTOLOGIA DEPOZITELOR
CONTINENTALE MAASTRICHTIENE, VALEA RUL MARE,
BAZINUL HAEG


DIANA CIOBNETE, ANDREI-GEORGE PANAIOTU, CRISTINA E. PANAIOTU

Universitatea din Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic, str. Traian Vuia nr. 6,
sector 2, Bucureti
ciobanete.diana@gmail.com, panaiotu.andrei@gmail.com, emiliacristina.panaiotu@g.unibuc.ro

Cuvinte cheie: Carpaii Sudici, Cretacic superior, granulometrie, geochimie XRF, sistem depoziional

Introducere

Aceast lucrare reprezint un ansamblu de studii asupra depozitelor continentale Maastrichtiene
ntlnite de-a lungul Vii Rului Mare din Bazinul Haeg, avnd ca obiective localizarea posibilelor
arii surs care au alimentat bazinul, descrierea mediului de depunere al materialului siliciclastic i nu
n ultimul rnd, atribuirea acestor depozite unei formaiuni continentale din cele dou descrise, i
anume, Formaiunea de Densu-Ciula i Formaiunea de Snpetru.
Figura 1. A, Poziia zonei de studiu (dreptunghi rou) i harta geologic simplificat a bazinului Haeg (dup
Therien, 2006); B, Poziia bazinului Haeg (dreptunghi albastru) n contextul geotectonic Carpato Pannonic.
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

18


Depresiunea Haeg este localizat n extremitatea vestic a Carpailor Meridionali, n cadrul Dacidelor
Mediane (Fig. 1) i reprezint un bazin sedimentar sin-orogenic care i-a nceput evoluia n Cre-
tacicul Superior ca un bazin de tip piggy-back, n contextul fazei getice principale ariajul laramic
(Sndulescu, 1984).
a b
c

Figura. 2. Aflorimentele studiate; a, Nla-Vad; b, Toteti; c, Unciuc.

Zona studiat se afl pe Valea Rului Mare i este mprit n trei aflorimente majore: Nla-Vad,
Barajul Toteti i Unciuc. n cuprinsul celor trei seciuni stratigrafice, poziia stratelor este aproxima-
tiv vertical, avnd o direcie i nclinare medii de 305/55 (Fig. 2).

Metodologie

Depozitele cu o granulometrie mai grosier au fost probate pentru prepararea seciunilor subiri, cu o
grosime de 30 m. Probele sunt reprezentate de gresii i microconglomerate precum i de galei cu
petrogenez divers (galei metamorfici i vulcanogeni), prelevai de la baza corpurilor arenitice i
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

19


ruditice, care prezint adesea granoclasare normal a clastelor i din nivele de concreiuni carbonatice.
Acest studiu petrografic este necesar pentru stabilirea unei poteniale arii surs a Bazinului Haeg prin
compararea cu petrografia corpurilor geologice adiacente (Seria de Sebe-Lotru, Masivul Poiana
Rusc, Masivul Retezat).
Din fiecare nivel cu fracia predominant siltic au fost prelevate probe pentru analize geochimice,
efectuate cu ajutorul unui spectrometru de fluorescen prin Raze X (XGT-7000V). Analiza propriu-
zis a fost realizat pe un cmp de investigare de 100 m, timp de 200 de secunde, att la intensiti
reduse (15 KeV) pentru determinarea elementelor majore uoare, cat i la intensiti ridicate (50
KeV), pentru detectarea elementelor chimice minore. Elementele chimice urmrite sunt: Mg, Al, i,
K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Pd, Th i S, iar concentraiile acestora n cantiti
considerabile pot oferi informaii cu privire la tipul de crust (continental, oceanic), respectiv ma-
sivele adiacente care au servit drept arie surs.
Fracia siltic a fost utilizat i pentru analize granulometrice prin granulometrie laser (Horiba LA
950), obinnd n final valori ale parametrilor distribuiei granulometrice i grafice ale curbelor cumu-
lative i de frecven.

Rezultate

Datele geochimice sugereaz o arie surs constituit exclusiv din roci care aparin crustei superioare,
fiind astfel exclus orice surs din suita ofiolitic a Transilvanidelor i a Unitii de Severin. De altfel,
o surs bogat n MgO i Fe2O3 poate explica valorile ridicate ale acestor oxizi n fraciile siltice, fi-
ind rezultatul fie a unei concentrri de minerale grele sau al unei alterri a cenuei vulcanice din
Munii Poiana Rusc.
Rata de sedimentare a fost moderat i n pulsuri, dup cum se poate observa n coloanele
stratigrafice, dar i dup raportul Ti/Al (0.05-0.08), care este utilizat drept indiciu pentru aportul de
material siliciclastic provenit din zonele orogenice adiacente, valorile mari (>0.1) fiind corelate cu
rate mari de eroziune i cu procese de dezagregare n situ. Valorile de granulometrie sugereaz un
grad ridicat de alterare produs prin pedogenez, indicnd o sedimentare ciclic, urmat de perioade
de stagnare i pedogenez. Concreiunile carbonatice localizate n paleosoluri sprijin aceast ipotez.

Concluzii

Conform studiilor desfurate de Itterbeeck et al. (2004), aceste depozite au fost atribuite Formaiunii
de Snpetru, care afloreaz pe Valea Sibiel, studii bazate pe coninutul foarte sczut de material vul-
canogen. Din observaiile petrografice fcute pe seciunile subiri din depozitele siliciclastice, s-a
putut constata c materialul vulcanogen se afl n proporii considerabile, gsindu-se att sub form de
litoclaste vulcanice n gresii i conglomerate, ct i ca produse piroclastice (ignimbrite, tufuri an-
dezitice). Astfel, avnd n vedere realitatea petrografic a rocilor vulcanice, depozitele siliciclastice
ntlnite pe Valea Rului Mare sunt atribuite n studiul de fa Formaiunii de Densu-Ciula.
Din analizele granulometrice efectuate pe fracia siltic rezult c depunerea sedimentelor a fost reali-
zat predominant din suspensii uniforme, ntr-un mediu caracterizat de o turbulen a rului foarte
sczut. Pentru evidenierea gradului de alterare a sedimentelor, a fost utilizat Indicele de Alterare
Chimic (CIA), care prezint o valoare medie de 62.4 pentru toate cele 3 aflorimente, variabilitatea de

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

20la un afloriment la altul fiind foarte redus. O asemenea valoare sugereaz un grad de alterare sczut,
iar climatul specific unui asemenea grad de alterare prezint un character subtropical sezonier.

Bibliografie

Itterbeeck, J.V., Ssran, E., Codrea, V., Ssran, L., Bultynck, P., 2004. Sedimentology of the Upper
Cretaceous mammal- and dinosaur- bearing sites along the Rul Mare and Brbat rivers, Haeg
Basin, Romania. Cretaceous Research, 25, 517-530.
Sndulescu, M.,1984. Geotectonica Romniei. Editura Tehnic, Bucureti. 209-216 p.
Therrien, F., 2006. Depositional environments and fluvial system change n the dinosaur-bearing
Snpetru Formation (Late Cretaceous, Romania): Post-orogenic sedimentation n an active
extensional basin. Sedimentary geology, 192, 183-205.

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

21


CONTRIBUTII LA GEOCHIMIA I GEOCRONOLOGIA UNOR
NUCLEI GRANITOIDICI DIN CRISTALINUL GETIC AL
CARPATILOR MERIDIONALI


ANCA DOBRESCU


Institutul Geologic al Romniei, str. Caransebe 1, sector 2, 012271 Bucureti
ancadobrescu2003@yahoo.com


Cuvinte cheie: nuclei granitoidici, elemente majore, elemente urm, datri U/Pb pe zircon


Introducere

Studiul de fa este o pledoarie pentru colaborare ntr-un domeniu n care, dei contributiile punctuale
pot fi singulare, interpretrile ar trebui sa fie rezultatul demersului concertat al celor implicai.

Cadrul geologic

Cristalinul Getic poate fi divizat, pe grosimea expusa la zi, de aproximativ 2000 de metri, n doua
etaje litotectonice separate de un plan tectonic (considerat) de varsta caledoniana, dedus pe baza lito-
logiilor lor contrastante i semnificand origini crustale diferite (Stelea, 2000). Etajul litotectonic infe-
rior, foarte omogen petrografic, este constituit din domuri de gnaise oculare cu dimensiuni de
ordinul kilometrilor, invelite de gnaise micacee, reprezentand n ansamblul sau, o crusta continentala
metamorfozata (Stelea, 1994a). Etajul litotectonic superior este foarte eterogen din punct de vedere
petrografic, fiind constituit n baza dintr-o asociatie litologica de gnaise cuarto-feldspatice i amfibo-
lite intim asociate, cu relicte magmatice, dioritice i gabbroice, iar n partea de sus din roci micacee
aluminoase cu lentile de roci manganifere, metaperidotite i eclogite. Foarte probabil, acest etaj isi are
originea intr-o crusta oceanica, partial documentata geochimic pentru litologiile ei metamagmatice
bazice i ultrabazice (Savu et al., 1982) i pentru cele metasedimentare manganifere (Hartopanu,1986)
i aluminoase (Stelea, 2000). Limita dintre cele doua etaje structurale reprezinta un plan de sariaj pro-
fund, asociat unui eveniment tectono-metamorfic colizional prehercinic. Limitele complexelor acestor
etaje sunt marcate de zone de forfecare (Stelea, 1999).
Studiul de fata completeaza baza de date geochimice i geocronologice pentru cateva granitoide de
dimensiuni mici i medii, considerate granitoide relicte sau nuclee nemetamorfozate (samburi
granitoidici) ale domurilor gnaisice cuarto-feldspatice (Stelea,1994, 1999) ce alcatuiesc litologii
pre-M2 n formatiunile gnaisice ale fundamentului Getic. Aceste granitoide au fost grupate de Stelea
(2000) n:
a. nuclei granitoidici aflati n partea inferioara a Cristalinului Getic (NGI), respectiv n
formatiunea gnaiselor oculare;
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

22


b. nuclei granitoidici aflati n partea superioara a Cristalinului Getic (NGS), respectiv n
formatiunea gnaiselor cuarto-feldspatice, asociati spatial cu amfibolite care conserva relicte de
gabbrouri i diorite.

Metodele analitice aplicate

n studiul de fata au fost prelucrate un numar de 10 noi analize de elemente majore, elemente urma i
pamanturi rare, impreuna cu alte 23 analize de elemente majore publicate de Stelea (2000),
reprezentand nuclei granitoidici raspanditi pe arealul muntilor Sebes-Cibin i Fagaras. Rocile au fost
analizate n Laboratorul de analize fizico-chimice Prospectiuni SA, acreditat RENAR. Procedura
specifica /standard de analizare este PS-LAG-CAFCH-RM-009, metoda de analizare ICP-MS, ICP-
OS, combustie (S) i gravimetrica (PC).
Datarile izotopice n sistemul U/Pb pe cristale de zircon au fost obtinute n laboratorul IGG-CNR al
Istituto di Geoscienze e Georisorse Unita di Pavia (Italia) cu o aparatura formata din ablatie laser
Nd:YAG (brilliant Quantel) atasat unui spectrometru de masa cuplat inductiv (LA-ICP-MS)
ThermoFinnigan pulsatoriu, cu sector magnetic, multicolector. Procedura analitica pentru
geocronologia zircoanelor este descrisa de Tiepolo (2003).

Caracterele petrografice i geochimice ale nucleilor granitoidici

NGI sunt raspanditi atat n formatiunea gnaiselor oculare, formand samburii n jurul carora se
dezvolta acestea, cat i n formatiunea gnaiselor micacee intercalate cu amfibolite i gnaise cuarto-
feldspatice. Acestia sunt formati din granitoide masive, larg granulare, cu structuri microblastice care,
din punct de vedere mineralogic, se caracterizeaza printr-o parageneza formata din oligoclaz + biotit
+ cuart + granat + apatit + turmalina. Aceste corpuri au fost denumite granodiorite plagioclazice
cu biotit i granat i caracterizate d. p. d. v. geochimic drept peraluminoase (Stelea, 2000).
Variabilitatea geochimica a rocilor analizate este larga (59.64 73.57 % SiO
2
). Diagnosticul rocilor n
diagrama QAP este de granodiorite granite cu variatii spre monzonite cuartifere. Continuturile n
alcalii sunt bogate. Caracterul peraluminos este evident, continuturile de Al
2
O
3
> 15% predomina, iar
A/CNK>1, relationand cu mineralogia tipica unor granitoide peraluminoase. Aceste roci se incadreaza
n tipul S de granitoide cu vagi tente de tip mixt, provenind dintr-un material sursa predominant
peraluminos, de tip (meta)sedimentar. Caracterul magmelor este atat calco-alcalin spre potasic, cat i
calco-alcalin spre sodic. O caracterizare a comportamentului REE, ale caror continuturi totale sunt
relativ mici, confirma pentru unele probe existenta granatului n roca care capteaza preferential
HREE, cauza pentru care fractionarea REE (respectiv rata LREE/HREE) este redusa. Diagramele
spider pentru elemente urma indica continuturi ridicate de Rb, Ta, Th i U pentru majoritatea probelor
i un raport variabil LILE/HFSE. Continuturile n Sr i Ba sunt mai scazute, tipice pentru crusta
continentala superioara, iar cele de Cr i Ni sunt mai mari decat n granitoidele de tip I.
NGS apar n formatiunea gnaiselor cuarto-feldspatice, fiind asociati spatial cu amfibolite care
conserva relicte magmatice de gabbrouri i diorite. Sunt roci cu granulatie mai fina, care contin
frecvent hornblenda pargasitica, allanit i oxizi de Fe-Ti (Stelea, 2000). Diagnosticul n diagrama
QAP este de granodiorite cu variatii tonalitice. Continuturile de Al
2
O
3
variaza n limite largi (11%-
17% - cu 9 probe cu continuturi < 15%), dar rata A/CNK este predominant mai mare de 1 (cu 5 probe
cu A/CNK<1), conferind astfel rocilor un caracter peraluminos-metaluminos; caracterul metaluminos
este confirmat n unele probe prin parageneza minerala cu hornblenda i allanit; geochimic insa,
rocile se incadreaza la tipul mixt I-S de granitoide cu sursa atat magmatica, cat i sedimentara.
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

23


Caracterul magmelor este calco-alcalin cu tendinta sodica. Variabilitatea lor geochimica este larga
(61.56 76,55 % SiO
2
), sunt bogate in alcali variind de la predominant-sodic la mai bogat potasice
sau cu alcali in echilibru. Continuturile de REE
tot
sunt mai scazute decat cele ale NGI, iar fractionarea
este mai redusa pentru unele probe, justificata fiind de existenta hornblendei si allanitului in roca. Se
constata continuturi scazute de Rb, Th U, K, Nb, La la unele probe considerate metaluminoase,
celelalte comportandu-se similar cu probele NGI (dovedite a fi peraluminoase). Majoritatea continu-
turilor de Sr sunt mai scazute decat ale NGS; continuturile de Cr si Ni sunt mai mici, incadrandu-se
tipului I de granitoide.
O concluzie a succintului studiu geochimic este legata de caracterul compozit al sursei pentru NGS.
Date fiind unele abateri compozitionale de la tipologia care le-a definit in studiile anterioare, se pune
problema eventualei redistribuiri a unora dintre corpurile studiate sau re-evaluarea naturii surselor.

Datri prin LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) n
sistemul U/Pb pe cristale de zircon obiectul studiului

Datrile prin LA-ICP-MS au fost aplicate pe 4 probe de roca global reprezentative (cu cel mai mare
numr de cristale de zircon, n numr > 20), cte 2 din fiecare categorie:
- nuclei inferiori din formatiunea gnaiselor micacee (NGI):
o proba 1242C (v. Cumpna Munii Fgra), din care au fost separate 30
zircoane, databile 15 zircoane;
o proba 1530 (p. Cheii, Brsa Fierului Munii Fgra), din care au fost separate
36 zircoane, 16 databile.
- nuclei superiori din formatiunea gnaiselor cuaro-feldspatice (NGS):
o proba 1564A (v. Strei Munii Sebe), din care s-au separat 28 cristale, datandu-
se 15 cristale;
o proba 1574 (v. Sasului, Strei Munii Sebe), din care au fost separate 24
cristale, dintre care au fost datate 15 cristale.
Cristalele de zircon din NGI - observate prin catodoluminiscenta sunt n general bine conturate,
prismatice cu terminatii piramidale, cele mai bine dezvoltate prezentand structuri compozite cu nuclei
xenomorfi inconjurati de structuri zonare ce indica crestere n conditii magmatice crustale (potrivit
descrierilor din Corfu et al., 2003). Prezenta atat a formelor ovoidale-zonate (tipice cristalizarii lente
n profunzimea unei camere magmatice), cat i a celor aciculare (tipice cristalizarii rapide n zone
superficiale ale crustei), ar putea indica doua trepte de cristalizare, confirmate n unele cristale prin
doua zone de cristalizare cu diferente de pana la 40 Ma (ceea ce se incadreaza n intervalul avansat de
Pidgeon et al.,1998, ca maxim pentru (re)cristalizarea n timpul racirii topiturii).
Cristalele de zircon din NGS au forme mult mai vag prismatice, sunt truchiate i mai rotunjite, cu
resorbtii evidente. n ciuda unor caracteristici de zircoane metamorfice (din care zonarile nu lipsesc,
dar au un caracter neregulat), apar zonari tipice de crestere lenta n camere magmatice. Existenta
nucleilor cu conture uneori resorbite indica mosteniri din materialul sursa.

Rezultate i comentarii

Datrile efectuate pe cristalele de zircon din NGS (localizate n vestul munilor Sebe) indic o vrsta
de cristalizare n jurul a 490.9 Ma, obtinuta din varstele aparente inregistrate n intervalul Cambrian-
Ordovician - interval marcat de efectele orogenezei caledoniene de crestere crustala prin magmatism
i metamorfismul M1 de grad mediu-ridicat (Balintoni, 2005, Sbu i Massone, 2008). Acest reper
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

24


de vrsta apartine intervalului 529-432 Ma, indicat prin doua serii de varste (14 respectiv 10 obtinute
pe zircoanele celor 2 probe de NGS). O serie de alte cateva varste neo-proterozoice din intervalul 571-
543 Ma par a reprezenta varsta materialului sursa compozit. Aceste varste coincid cu cele inregistrate
pe granitoidul de Tilisca (569 Ma) i pe cel de Frumoasa (569.6 Ma)(Balica, 2007; Balintoni et al.,
2009), ce ar corespunde unei importante constructii crustale produsa n timpul orogenezei baikaliene.
Dovezi de recristalizare sunt indicate la 390 Ma, datorate probabil efectelor tectono-termice M2 ce au
caracterizat orogeneza hercinic.
Datrile asupra cristalelor de zircon din NGI (localizate n muntii Fgras) indic o vrst de
cristalizare de ~ 449.3 Ma, obtinut din vrstele aparente n intervalul 485-410 Ma (reprezentnd
dou serii - de 25, respectiv 17 varste) reprezentand Ordovician
1
-Devonian
1
, ca efect magmatic al
evenimentelor termo-tectonice caledoniene. Nucleii xenomorfi ai cristalelor de zircon poart atat
varste paleo-proterozoice mostenite (2.4 Ga i 2.3 Ga), reprezentnd posibile legaturi cu cratonul
vest-African (Balintoni et al., 2009), cat i mosteniri neo-proterozoice (808, 655-538 Ma) din rocile
sursa. Zone externe, datate la 379 i 378 Ma, indica recristalizari ca efecte M2 ale evenimentelor
hercinice ce au afectat Cristalinul Getic.
Datari ale unor nuclei din aceeasi categorie nucleul granitoidic de Luncani - au indicat ca varsta de
protolit 446.1 Ma, cu relicte interpretate la 642-464 Ma i recristalizari la 421 Ma (Balica, 2007).
Diferentele de varsta intre NGS i NGI indica formarea protolitilor la un interval de aproximativ 40
Ma, ceea ce poate apartine aceluiasi fenomen tectono-magmatic. Pare evident, prin diferentele
geochimice dintre tipurile NGS i NGI, ca fenomenul a afectat materiale sursa diferite, unul compozit
i unul predominant sedimentar, legat de un eveniment magmatic granitoid major, dovedit de
multiplele varste inregistrate n intervalul 490-440 pe majoritatea protolitilor din Cristalinul Getic
(Balica, 2007, Balintoni et al., 2009).
Data fiind apropierea n timp dintre cele mai noi varste inregistrate pe nucleii granitoidici (de 390 Ma
n NGS i 379-378 Ma n NGI), se pune problema varstei post-caledoniene a contactului tectonic
dintre cele doua entitati litologice gazda ale celor doua categorii de nuclei (sensu Stelea).

Multumiri. Multumiri dr. Ion Stelea pentru probele pe care au fost facute analizele geochimice i
datarile. Multumiri dr. Massimo Tiepolo pentru prelucrarea datelor de geocronologie. Multumiri dr.
Eli Negulescu, dnei chimist Julieta Rusu i dr. Dorin Dordea pentru colaborarea la prepararea i
prelucrarea materialului pentru geocronologie.


Bibliografie

Balica C., 2007. Varsta i originea unitatilor metamorfice din Carpatii Meridionali i muntiiApuseni
cu posibile aplicatii asupra evolutiei termotectonice prealpine. Teza de doctorat. Universitatea din
Cluj.
Balintoni I., 2005. Isotopic ages for the protolits and thermal events n the Carpathian Crystalline and
North Dobrogea (n Romanian). Research Grant: 5/226, Science Politics and Scientometry - Spe-
cial Issue 2005, p.53.
Balintoni I., Balica C., Ducea M.N., Fukun Chen, Hann, H.P., Sabliovschi V., 2009. Late Cambrian-
Early Ordovician Gondwanan terranes n the Romanian Carpathians: A zircon U-Pb provenance
study. Gondwana Research, 16, 119-133.
Corfu F., Hanchar J. M., Hoskin P., W. O., Kinny P., 2003. Atlas of zircon textures. Review n
Mineralogy and Geochemistry, v. 53, Ed. John M. Hanchar & P. W. O. Hoskin.

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

25


Hartopanu, P., 1986. Textural relationships and their genetic significance n the manganiferous meta-
morphic rocks of the South Carpathians. n: Craig J. R. et al. (eds.), Mineral Parageneses, The-
ophrastus Publ. SA, Athens, p. 605-621.
Medaris G., Ducea M., Ghent E., Iancu V., 2003. Conditions and timing of high-pressure Variscan
metamorphism n the South Carpathians. Romania. Lithos 70 141-161.
Pidgeon R T., Nemchin A A., Hitchen G J, 1998. Internal structures from Archean granites from the
Darling Range batholith Implications for yircon stabilitz and the interpretation of yircon U-Pb
ages. Contrib. Mineral Petrol., 132: 463-472.
Savu, H., Udrescu, C. i Clinescu, E., 1982. Geochemistry of Dalslandian Ultramafic and Basic Met-
amorphosed Rocks of the Getic Unit (Lotru Mountains). D.S. Inst. Geol.Geofiz., LXVII,1, p. 175-
195.
Sbu G. and Massonne H.-J., 2008. Setting and Paleozoic age of the HP-complexes n the South
Carpathians, Eos Trans. AGU, 88(52), Fall Meet. Suppl., Abstract V13A-1140.
Stelea, I., 1994. Gneiss domes n the Sebes-Lotru series, Sebes Mountains. Rom. J. Petrology, 76, p.
143-148.
Stelea, I., 1999. Formantiuni blastomilonitice n muntii Sebes. Tez de doctorat, Univ. Bucureti.
Stelea I., 2000. Semnificatia tectonica a samburilor granitici din cristalinul getic (Muntii Sebes-
Cibin). Anuarul IGR, 71.
Tiepolo M., 2003. n situ Pb geochronology of zircon with laser ablation-inductively coupled plasma-
sector field mass spectrometry. Chem. Geol. 192:1-19.


Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

26

HIDROMORFOLOGIA I DINAMICA DUNRII N SECTORUL
DINTRE KM 247 (AVAL HROVA) PANA LA VRSARE
IN CONTEXTUL SECETEI DIN LUNA AUGUST 2012


LAURA DUU,

FLORIN DUU


Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie i Geoecologie Marin GeoEcoMar,
Str. Dimitrie Onciul 23-25, sector 2, Bucureti, laura.dutu@geoecomar.ro, fdutu@geoecomar.ro


Cuvinte cheie: Acoustic Doppler Profiler, Viteza apei, Debitul apei, Batimetrie

Msurtorile de adncimi ale apei arat morfologia albiei unui sistem fluvial. Datele despre viteza i
intensitatea curenilor ajut la nelegerea dinamicii hidro-morfologice, n acest caz a culoarului
fluvial al Dunrii n sectorul aval Hrova i pn la vrsarea n Marea Neagr.
Seceta prelungit din perioada de var a acestui an a dus la scderea debitului Dunrii din sectorul
romnesc n luna august 2012, cu pan la o treime fa de media multianual a lunii; nivelurile pe
ruri la staiile hidrometrice s-au situat sub cotele de atenie (sursa Administraia Naional Apele
Romne).
Msurtorile efectuate pe Dunre n august 2012, n sectorul dintre Km 247 (aval Hrova) pn la
vrsare, au permis crearea unei imagini hidro-morfologice i dinamice complete a Dunrii n acest
sector n condiiile hidrologice prezentate anterior. Msurtorile de viteze i debite ale apei au fost
realizate cu ajutorul unui ADP (Acoustic Doppler Profiler-Sontek). Profilele ADP au fost dublate de
msurtori batimetrice de tip Single Beam efectuate cu echipamentul Ceeducer Bruttour
International.
Din punct de vedere hidro-morfologic, profilele realizate s-au interpretat grupat, pe sisteme nchise,
cu intrri i ieiri, aa nct s-a putut realiza la final o imagine de ansamblu a ntregului sector studiat.
Astfel, rezultatele au permis caracterizarea morfologic i dinamic a culoarului Dunrii n acest
sector i deasemenea estimarea unui bilan hidric n zona de despletire a Dunrii n Insula Mare a
Brilei (ntre km 239 i 167), n sectorul Dunrii situat amonte de delt avnd un curs unic (ntre km
167 i 43.5) i n zona deltei (ntre km 43.5 i gurile de vrsare ale braelor Chilia, Sulina i Sf.
Gheorghe).
Pe sisteme, s-a observat c bilanul hidric n zona Insula Mare a Brilei este pozitiv, cu un surplus de
270 m
3
.s
-1
, provenit din aportul rurilor din cmpia Brilei (ex. Clmui).
n sectorul din amonte delt, Dunrea are curs unic i primete aflueni importani de pe malul stng
(Siret i Prut). Debitul de 3683 m
3
.s
-1
de la nchiderea sistemului (Km 43.5) a fost suplimentat cu
~145 m
3
.s
-1


de ctre rul Siret i respectiv 140 m
3
.s
-1


de ctre rul Prut.
Debitul lichid al Dunrii nregistrat la intrarea n delt la Ceatal Ismail (3683 m
3
.s
-1
, Km 43.5) se
mparte ntre braele Chilia (Km 115+500) i Tulcea (Mila 42). Braul Chilia preia ~ 46% (1718 m
3
.s
-
1
) iar braul Tulcea respectiv ~ 53% (1953 m
3
). La Ceatal Sf. Gheorghe, braul Tulcea transport un
debit lichid de 2051 m
3
.s
-1
pe care l distribuie ntre braele Sulina (Mila 33.5, 868 m
3
.s
-1
) i Sf.
Gheorghe (KM 108+500, 1157 m
3
.s
-1
), respectiv ~43 % i ~57 %. La vrsare, aceste trei brae
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

27


distribuie debite de ap de 1659 m
3
.s
-1
la Km 40 pe braul Chilia, 803 m
3
.s
-1


la Mila 2.8 pe Canalul
Sulina i respectiv de 1115 m
3
.s
-1


la KM 1 pe braul Sf. Gheorghe.
n arealul deltei, suma debitelor lichide de la vrsarea celor trei brae este inferioar valorii debitului
lichid de la intrarea n delta cu aproximativ 108 m
3
.s
-1
(2.9% din debitul lichid de la intrare). Aceast
valoare este foarte redus comparativ cu ntreg fluxul de ap tranzitat la nivelul deltei i poate fi
considerat chiar parte din marja de eroare de 5% a aparatului folosit la msurtori. Putem presupune
astfel c n timpul msurtorilor, bilanul hidric la nivelul deltei a fost aproape sau chiar nul.
n ceea ce privete viteza apei, global n sectorul studiat, aceasta nu a depait n perioada
msurtorilor valoarea medie pe profil de 0.75 m.s
-1
. Intervalul valorilor de vitez medie ale apei s-a
situat ntre 0.24 i 0.72 m.s
-1
cu meniunea c vitezele medii cele mai ridicate s-au msurat pe bratul
Borcea, iar cele mai sczute pe braul Mcin. Repartizarea vitezelor pe seciune este n cele mai multe
cazuri uniform pe seciunea transversal. Adncimile cele mai mari s-au msurat la profilele de la
Mila 42 pe braul Tulcea (~30 m), iar cele mai mici pe bratul Mcin (~4m).
Analiza rezultatelor arata ca zonele cele mai active din punct de vedere dinamic sunt cele de difluen
a albiei (ex. Giurgeni, Ceatal Ismail i Ceatal Sf. Gheorghe). n aceste zone, morfologia albiei este
rezultatul proceselor hidro-dinamice accentuate, favorizate de factori locali (morfologia albiei, viteza
apei, substratul geologic, n unele cazuri lucrrile de amenajare de pe brae, tipul sedimentelor).


Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

28

ASPECTE SEDIMENTOLOGICE ALE MENILITELOR DIN UNITATEA
DE TARCU DE LA VALEA LUPULUI MLJET
(VALEA BUZULUI)


DUMITRU FRUNZESCU, AURA CEHLAROV,

GHEORGHE BRNOIU


Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti, Departamentul Geologie Petrolier i Inginerie de Zcmnt,
B-dul Bucureti nr. 39, Ploieti, dfrunzescu@yahoo.com, acehlarov@yahoo.fr, gbranoiu@yahoo.com


Cuvinte cheie: Miocen, ritmite silicolitice, litofaciesul bituminos de Kliwa, Formaiunea de
Starchiojd

Introducere

Aflorimentele de ritmite silicolitice de pe structura Valea Lupului-Mljet se ncadreaz stratigrafic
Miocenului Formaiunii de Starchiojd a Pnzei de Tarcu din Moldavidele din partea de sud a
Carpailor Orientali (Fig.1). Pe lng relieful spectaculos de praguri i chei din zona albiei Buzului,
apar implicaii de diagnostic mineralogo-petrografic-sedimentologic, precum i sub aspectul generrii
de hidrocarburi.Figura 1. Corelarea faciesurilor Oligocen-Miocenul inferior din Pnza de Tarcu n regiunea vii Buzului (dup
Rusu et al., 1996).
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

29


Formaiunea de Starchiojd (Popescu, 2002) este sinonim cu Formaiunea menilitelor superioare
(Stoica, 1944) i este dispus n continuitate de sedimentare peste Formaiunea de Butenari, fiind
urmat de gipsurile inferioare ale Formaiunii de Srata (tefnescu, 1978) = Formaiunea de Cornu
(sensu Mrazec, 1914). Constituia litologic este dominat de isturi disodilice negricioase-cenuii, n
alternan strns de strate subiri de cherturi (menilite) i cu diatomite brune, albe prin alterare i rare
arenite de tip Kliwa, slab cimentate.Figura 2. Afloriment n menilitele superioare (Formaiunea de Starchiojd) de vrst miocen din faciesul
extern al Unitii de Tarcu, structura Valea Lupului-Mljet, versantul drept al vii Buzului.

Ritmicitatea menilitelor Formaiunii de Starchiojd poate fi legat de cicliciti climatice legate de:
modificarea productivitii la suprafaa oceanului, modificarea circulaiei atmosferice i variaia
aportului de material clastic ctre bazin.

Metodologie - analiza sedimentologic

n suita disodilelor superioare cu menilite din cadrul Formaiunii de Starchiojd de la Mljet, n
versantul estic al vii Buzului s-au decelat apte pachete metrice de silicolite de tipul isturilor silto-
diatomitice i diatomitice, cu tendin crescnd n sus de diagenez ctre menilite (Fig. 2, 3, 4).
Un pachet exemplificativ (pachetul V) relev o suit alternant de silto-menilite, silto-diatomite i
silto-lutite diatomitice menilitizate, cu material terigen, grupate n cicluri minore (centimetrice) de
silto-menilite i silto-lutite cenuii-albicioase, cu menilite negricioase la top. Stratificaia plan-paralel
a cuplurilor se coreleaz cu structuri interne de budinare, ngroare sau subiere, respectiv cu structuri
erozionale de canal, umplute cu lamine oblice de acelai material dintr-o generaie ulterioar. Mai
multe cupluri apar asociate n pachete metrice separate de intercalaii silto-lutitice centimetrice,
atribuite unor cicliciti de ordin mai mare.
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

30


Un alt pachet analizat (pachetul VII), n grosime de 10 m, relev un grad maxim de diagenez,
predominnd menilitele compacte. Totui, i n acest pachet se pot separa cupluri asemntoare celor
din pachetul V.


Figura 3. Ritmuri n pachetul median din aflorimentul de menilite superioare din Miocenul
faciesului extern al Unitii de Tarcu de la Mljet, versantul stng al vii Buzului.

Din punct de vedere petrofacial, menilitele Formaiunii de Starchiojd cuprind o suit de roci
epiclastice oligomictice i silicolite stratificate i nodulare pn la hialoclastitul de Falcu.
Epiclastitele oligomictice sunt cuar-arenite tip Kliwa, bimodale, supermature.

Silicolitele stratificate de tip gaize-diatomite (silto-diatomite)

Mezoscopic sunt roci compacte, brun-rocate pn la negre n sprtur i albe pe suprafeele expuse,
mate, cu aspect pmntos. Sprtura este subconcoidal. Se observ peloide de glauconit, larg
diseminate i rare elemente de claste verzi. Uneori, pe planele de stratificaie se remarc galben de
jarozit (indice de refracie n
m
=1,73). Acest sulfat bazic se poate forma n anumite condiii (controlate
de lipsa carbonailor i prezena piritei), pe seama glauconitului (Cehlarov et al., 1987).
Microscopic. Componentul autigen predominant este silicea opalin, amorf, n care se disting
frecvent exemplare de diatomee compactizate i orientate, cu dispoziie pseudo-paralel fa de
stratificaie i fragmente de spiculi de spongieri conservai n cuar calcedonic. Masa de baz de silice
este brun-glbuie, datorit substanei organice prezente i n lungul planelor de stratificaie, ca filme
discontinue. n masa de opal se observ procesul diagenetic de maturizare a opalului biogen (iniial
opal-A) supus suprancrcrii i deformrii prin dizolvarea parial a frustulelor opaline i redepunerii
lui ca ciment (opal-CT). La acest proces probabil c mai particip i minerale argiloase-micacee, care
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

31


nu se disting prea uor, fiind ecranate de substana organic. Componentul autigen granular este
reprezentat prin glauconit, destul de frecvent, uneori cca. 15% i pirit, mai puin frecvent.
Componentul alogen, siliciclastic (cca. 5-15%), este dispus fie uniform n masa de opal, fie apare
concentrat local, ca lentile, fie se dispune n lamine ce alterneaz cu laminele de silice. Este
reprezentat prin granoclaste de cuar rulat i subrulat cu diametrul =385m, din cuar angular i
subangular, rar feldspat (microclin =77m), un element litic cuaritic (=154m) i de isturi verzi
(=500m) i accidental minerale grele: rutil, zircon.
Coninutul mai ridicat de elemente alogene siliciclastice din aceste roci, ca i prezena opalului brun,
cu diatomee, ca ciment local n gresia de Kliwa, stabilesc termenii unei tranziii de la cuar-arenitele
tip Kliwa, la silicolitele stratificate.
Formula mineralogic a acestor roci este opal minerale argiloase + material epiclastic, iar proiecia
sa n triunghiurile de sistematic i nomenclatur a silicolitelor (Anastasiu, 1988): silicolit-
vulcanoclastite-epiclastite, sau silicolit-argil-epiclastite plaseaz acest tip de roc n categoria unor
roci hibride de tipul gaize-diatomit. Compoziia chimic (Papiu, 1960): SiO
2
=75,94%, Al
2
O
3
=8,45%,
Fe
2
O
3
=2,89%, FeO=0,11%, H
2
O=10,55%.
Structura este depoziional, stratificat paralel, laminitic i rareori, stratificaia este oblic.

Figura 4. Coloana litostratigrafic sintetic (stnga) i coloana sedimentologic de detaliu (pachetul V de
silicolite) (dreapta) a Formaiunii de Starchiojd de la Valea Lupului - Mljet (valea Buzului).

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

32


Menilite (silto-menilite) stratificate apar mezoscopic ca un ansamblu larg de roci foarte fine, de
culoare bej-glbuie, bej-cafenie, mate, cu aspect pmntos, compacte, cu sprtur neregulat pn la
subconcoidal. Sunt uoare, poroase, iar pe suprafeele expuse au culoarea alb. Prin lovire cu
ciocanul degaj miros de bitumen. Structura este depoziional, la mezoscar microstratificat, iar la
microscar, laminitic.
Microscopic. Se evideniaz n mod caracteristic, constant, la prima vedere, o mas glbuie, mai rar
incolor, strbtut de filme onduloase glbui-brune, pseudo-paralele, de substan organic. Ca
elemente figurate n aceast mas se disting fie granoclaste de cuar, fie arduri de sticl vulcanic,
incolor, transparent, fie organisme silicioase: diatomee i spiculi de spongieri.
Componeni autigeni. Opal nedifereniat (indice de refracie n=1,47), izotrop, cu pete i/sau lamine
brune, pseudo-paralele, de substan organic. Se constat uneori, la nicolii n cruce, c n aceast
mas amorf se separ minerale aciculare, birefringente, care indic participarea mineralelor argiloase
la constituia masei de baz.
Componeni autigeni granulari. Apare glauconit ca peloide, rar diseminate (=0,071-0,108mm), n
proporie de 1-2% pn la 5% n unele probe. ntr-o alt prob se constat c filmele brune de
substan organic ocolesc peloidele de glauconit.
Componente biosilicioase reprezint un element esenial al rocilor silicolitice. Organismele silicioase
diatomeele care, uneori, ele nsi formeaz roci, n acest caz particip n proporii variabile. Se
recunosc, n masa de baz, exemplare bine conservate de diatomee centrice: Actinocyclus Ralf,
Coscinodiscus sp., Archaeimonax sp., Claviger Grunow, Stephanodiscus sp., i mai rar penate:
Melosira sp., etc. Asociaia reprezint un amestec de forme marine cu forme de ap dulce,
caracteristic orizontului menilitelor superioare. Participarea lor la alctuirea masei de baz este
probabil mult mai mare dect se poate recunoate la microscop, aceasta datorit compactizrii i
diagenezei care afecteaz aceste organisme delicate.
Silicolite (menilite s.s.) nodulare n cadrul profilului descris au fost observate concreiuni negre
lucioase, att n cuararenitul de tip Kliwa, ct i n menilitele stratificate. Mezoscopic sunt roci
compacte, casante, cu luciu de smoal, cu contacte nete fa de roca gazd. Sunt concentrate la un
moment dat de-a lungul unui plan de stratificaie i fuzionate dau aspectul unui strat continuu.
Microscopic. n seciuni subiri, roca apare constituit dintr-o mas de opal transparent, incolor,
remobilizat care trece la roca gazd, silicolitul laminitic cu diatomee i substan organic. Termenul
de menilit, introdus n 1936 de M.G. Filipescu, se refer la accidente silicioase n mediul argilo-
marnos i este descris ca o roc fin stratificat de opal pigmentat cu substan organic, concentrat
preferenial pe planele de stratificaie. Este o roc att de caracteristic pentru Oligocen-Miocenul
inferior al Carpailor Orientali, nct poate fi considerat drept un litotip, iar cu un coninut de
substan organic ce poate ajunge pn la 17%, a fost considerat roc generatoare de petrol.
Hialoclastitele reprezint ultimul tip de roc care ncheie secvena descris, constituind un nivel
piroclastic, echivalent cu Tuful de Falcu (Alexandrescu, 1984).

Concluzii

Silicolitele descrise genereaz cupluri ritmice silto-lutit silto-diatomit diatomit (menilit),
ncadrabile silicolitelor stratiforme.

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

33


Dezvoltarea cvasi-general n bazinul miocen al Moldavidelor sugereaz condiii de sedimentare
pelagice, ntr-un bazin a crui circulaie avea caracter estuarin i unde nutrienii furnizai prin aport
fluviatil erau reciclai, favoriznd productivitatea biogen n stratul mixt de la suprafa.
Aportul mare de nutrieni ctre bazin semnific depunere limitrof zonelor continentale, n poziii nu
foarte distale de bazinul ngust/adnc, cu productivitate controlat de cureni ascendeni indui de
vnturi zonale, cu realimentare de la coast spre larg.
Stratificaia pregnant a cuplurilor silicolit-argil apare ca efect al variaiei de productivitate biogen
controlat climatic, cu alternan de condiii pelagice: de productivitate mare a materialului
silicolitic/ml cu diatomee, respectiv de condiii hemipelagice: de productivitate organic mic i
depunere de argile.
Compactarea litonilor iniiali determin trecerea lateral de la structuri planare la budinri,
efilri/ngrori succesive, ca efect de compactare la suprasarcin.
Diferenele de coninut primar n minerale argiloase pot implica variaii ale transformrii de faz i
respectiv ale concentrrii silicei n strate succesive: stratul n care opalul-CT precipit primul, tinznd
s importe prin difuzie silice dizolvat din stratul n care precipitarea este ntrziat sau inhibat.
Efectul este accentuat la compactare avansat i duce la migrarea silicei ctre stratul deja mai bogat cu
nuanarea diferenei de coninut.
Ciclicitatea cuplurilor silicolite-argil e datorat fluctuaiei de aport de silice legat de variaia
productivitii biogene (diatomee, radiolari, spiculi) respectiv de variaia aportului de material clastic.

Bibliografie

Frunzescu, D., 1998. Studiul stratigrafic i sedimentologic al evaporitelor miocene dintre Valea
Buzului i Valea Teleajenului, Teza de doctorat, Universitatea Bucureti.
Frunzescu, D., 2000. Noiuni de sedimentologie, Editura Premier, Ploieti.
Frunzescu, D., Brnoiu, Gh., 2004. Monografia geologic a bazinului rului Buzu, Editura
Universitii Petrol-Gaze din Ploieti.
Cehlarov, A., Frunzescu, D., 2011. Sedimentologie aplicat, Editura Universitii Petrol-Gaze din
Ploieti.
Preda, D.M., 1931. Observaiuni cu privire la prezena diatomitelor n Oligocenul din Carpai, Dri de
seam ale edinelor, vol. XVIII (1929-1930), p. 263-270, Institutul Geologic al Romniei,
Bucureti.
Varban, B., 2003. Analiza sedimentologic a secvenelor ciclice de vrst Cretacic superior din
Moldavide reconstituiri paleoambientale, Teza de doctorat, Universitatea Bucureti.
Vasiliu, V.E., Frunzescu, D., Cehlarov, Aura, 1996. Studiul minerologic, petrografic i geochimic al
diatomitelor de la Sibiciu (Ptrlagele), Revista Romn de Petrol, vol. 3, nr. 1, p. 62-66,
Cmpina.
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

34

O NOU ABORDARE A STUDIULUI GEOCHIMIC PRIVIND
POSIBILELE ROCI SURS DE VARSTA PALEOZOIC
DIN VESTUL I CENTRUL PLATFORMEI MOESICE

TEFANIA GHEORGHE, MARIA DOINA GHIRAN, LUCIAN BURNEIU

I.C.P.T. Cmpina, OMV-Petrom S.A., Bd. Culturii nr. 29, Cmpina, jud. Prahova
stefania.georghe@petrom.com, maria.ghiran@petrom.com, lucian.burneiu@petrom.com

Cuvinte cheie: reflectanta vitrinitului, sistem petrolier, gaz cromatografie, biomarker

Exist o mulime de analize efectuate n ultimii ani, n zone geologice din Romnia, mai ales n
Platforma Moesic i Depresiunea Getic, dar din cauza sistemului empiric de stocare a datelor, n
acest moment nu poate fi creat o imagine generala a sistemului petrolier. Softul pIGI achiziionat
recent de Petrom ofera posibilitatea de a organiza i interpreta datele existente. Acest soft poate utiliza
toate datele de gaz-cromatografie cu spectrometrie de mas, analiza izotopic, analiza Rock-Eval i
analiza de reflectana vitrinitului.
Platforma Moesic este un bazin epicontinental situat pe ambele maluri ale cursului inferior al
Dunrii, marginit de lanul munilor Carpai la nord, Munii Balcani la sud i de centura orogenic
Nord-Dobrogean spre nord-est. Spre est se continu cu bazinul Mrii Negre.
Este una dintre cele mai interesante regiuni, deoarece variaiile calitii petrolului se manifest n
cadrul aceleiai structuri sau al formaiunilor unei structuri. S-au evideniat n cursul timpului multe
formaiuni productive n Platforma Moesica, n Paleozoic, Triasic, Jurasic, Cretacic, Sarmatian,
Meoian, Ponian i Dacian. S-a stabilit n decursul studiilor privind Platforma Moesic un sistem
petrolier: roca surs potenial din Formaiunea de ndrei (argile negre), Formaiunea de Clrai
(calcare bituminoase), Formaiunea de Bal (argile) i argilele din Sarmaian, iar rezervoarele n
Formaiunea de Clrai (dolomite fracturate), Formaiunea de Roiori (clastice), Formaiunea de
Alexandria (carbonatice), Formaiunea de Bal (gresii), Sarmaian (nisipuri) i Meoian (nisipuri). Cu
toate acestea, numeroase discuii, mai ales privind roca surs de vrst Paleozoic, au existat i nc
mai exist. De aceea s-a ncercat un studiu mai complex al rocilor surs de varsta Paleozoic din
vestul i centrul Platformei Moesice, utiliznd metode noi de analiz i interpretare.
S-au analizat 49 de probe noi de roc de pe 16 structuri. 21 de probe de roca au valori ale carbonului
organic total (COT%g) mai mari de 0,5%g (valoarea limit peste care se poate spune c o prob de
roc poate fi surs potenial). Am utilizat datele pentru 25 de probe de roci, 4 dintre ele, calcare,
avnd valori ale carbonului organic total cuprinse ntre 0,3-0,5%g, valori caracteristice rocilor surs
carbonatice.
Probele de roc studiate au vrsta Paleozoic: Silurian, Devonian i Carbonifer.
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

35

0 2 4 6 8 10 12 14
OleanIndex (%)
0.0
0.5
1.0
1.5
S
t
2
8
i
/
S
t
2
9
i

(
a
/
b
)
0.7
K Tert
Oleanane Index vs St28i/St29i
Formation
Vlasin
Calarasi
Tandarei
Formation
Vlasin
Calarasi
Tandarei
St29S/ R(%)
20 - 30
30 - 40
40 - 50


Am efectuat analize geochimice uzuale pe toate probele, dar am efectuat i analize noi cum ar fi:
concentrarea materiei organice din probe de roci folosind Extractorul Automat Soxhlet, analiza de
reflectana vitrinitului pe probe de roci i analiza izotopic pe fracia saturat i aromatic pentru
probele de roci. De asemenea, am schimbat metoda de gaz-cromatografie mbuntind-o, reducnd
semnalul zgomotului i utiliznd doar anumii ioni bine definii (metoda SIM).
S-a utilizat n studiu atat gruparea probelor de roci pe vrste, ct i pe formaiuni: ndrei (Silurian-
Devonian 1), Clrai (Devonian 2-3, Carbonifer 1) i Vlain (Carbonifer 2-3).
Utiliznd Analiza Componentului Principal, pentru a grupa probele de roci am selectat 41 de picuri ai
biomarkerilor. Din diagrama scorurilor PC1 versus PC2 i PC2 versus PC3 n-am observat nici o
grupare clar ntre formaiunile rocilor surs. Am decis s pstrm cele 25 de roci surs selectate
iniial pentru discuiile ulterioare.
S-au efectuat diferite diagrame care utilizeaz parametrii Rock-Eval (diagrama Van Krevelen
modificat; S
2
(mgHC/g roca) versus COT (%g); log S
2
versus log COT; Tmax (
0
C) versus Indice de
Hidrogen (mgHC/g COT); Tmax (
0
C) versus Adncime (m); Indice de Producie versus Adncime
(m); Tmax (
0
C) versus Indicele de Producie) pentru a observa tipul de kerogen, maturitatea i
potenialul de generare al rocilor surs.
Am hotrt sa grupm cele 25 de roci sursa selectate, folosind biomarkeri diagnostic de varst i
maturitate. Am utilizat doua diagrame reprezentative: Indice Oleanan (%) versus raportul C28/29
Sterani i raportul Dinosteroizi Triaromatici/ Sterani versus raportul C28/29 Sterani (Fig.1 i 2).
Figura 1. Raportul mare C28/C29 sterani i Oleananul abundent sugereaz vrsta mai tnr (Cretacic/Teriar).

n mod normal, probele de roci de vrst Paleozoic nu trebuie sa conin Oleanan sau Dinosteroizi
triaromatici, dei ultimii (m/z=245) au fost observai rar n cateva probe de roci, de vrst silurian
sau devonian. n probele noastre de roci, analizele au identificat att Oleanan, Dinosteroizi
triaromatici, ct i Sterani imaturi.

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

36

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
Triaro dinos/4E20S+4C20R
0.0
0.5
1.0
1.5
S
t
2
8
i
/
S
t
2
9
i

(
a
/
b
)
TD3&4/4E20S&4C20R vs St28i/St29i
Formation
Vlasin
Calarasi
Tandarei
Formation
Vlasin
Calarasi
Tandarei
St29S/R (%)
20 - 30
30 - 40
40 - 50

Raportul mare C28/C29 Sterani i Oleananul abundent n unele cazuri, sugereaz o vrsta mai tanr
(Cretacic/Teriar). Raportul sczut C28/C29 Sterani este n concordan cu vrsta paleozoic.
Din diagramele Indice Oleanan (%) versus raport Sterani, am observat ca datele nu sunt n
concordan cu vrsta i maturitatea rocilor. Exist unele probe, cum sunt 5 din Formaiunea de
Clrai i 2 din Formaiunea de Vlain, care par s aib un comportament mai normal (Fig.1).
n diagramele raport Dinosteroizi triaromatici/Sterani versus raport C28/C29 Sterani (Fig.2) am
obinut din nou valori mari ale raportului C28/C29 Sterani i abundena dinosteroizilor, care
sugereaz o vrst mai tnr (triasic sau mai tnr). Din nou, aceleai probe ca n diagrama
anterioar, din formatiunile Clrai i Vlain, au date care sunt n conformitate cu vrsta paleozoic.
Din toate aceste diagrame am putut selecta 8 cele mai de ncredere roci surs, una din Formaiunea de
ndrei, 5 din Formaiunea de Clrai i 2 din Formaiunea de Vlain.
S-a observat, de asemenea, c unele probe au anumite caracteristici ale biomarkerilor hopani
(m/z=191): proba din Formaiunea de Vlain are hopanii C35 mari, probele din Formaiunea de
Clrai au hopanii C34 mari. Hopanii C35 i C34 mai mari dect alii ar putea fi o caracteristic a
rocilor surs carbonatice. Ne-am atepta ca ieiurile provenite din aceste sedimente s prezinte
aceleai caracteristici.

Figura 2. Raportul mare C28/C29 sterani i dinosteroizii abundeni sugereaz vrsta mai tnr
(Cretacic/Teriar).

Analiza de reflectan a vitrinitului a fost efectuat atat n laboratorul nostru (munca de nceput), ct i
de ctre specialistii de la Laboratorul Ceh (Czech Survey Laboratory), n paralel. S-a observat c
reflectana vitrinitului crete, n general, cu adncimea, de la 0,65% la aproximativ 2000 m la 1,4 % la
aproximativ 5400 m. Tipul de Kerogen variaz n unitile stratigrafice astfel: Carboniferul este bogat
n resturi de plante terestre (vitrinit, inertinit, sporinit); Devonianul conine mai curnd plante acvatice
dect specii terestre; argilele siluriene i carbonaii contin kerogen vizual foarte diferit, originar din
Spongida, Chitinozoa i probabil Graptolii. Asta explic de ce macerali asemenea vitrinitului s-au
msurat n roci de vrst Paleozoic inferioar.

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

37


Probe din cteva carote nu arat nici creterea, nici scderea reflectanei vitrinitului cu adncimea. Se
atribuie aceste caracteristici schimbrii originii vitrinitului sau materialului asemenea vitrinitului i
efectului migrrii bitumenului, conducnd la o reflectan a vitrinitului sczut.
Anumite probe sunt interpretate ca suferind un proces de ridicare fa de celelalte (uplift).

Concluzii

Cele mai bune roci surs posibile, avnd predominant tipul II de kerogen sau tipul II/III, sunt din
Formaiunea de Clrai (Carbonifer 1, Devonian 3), din partea de Vest a Platformei Moesice.
Aproape toate probele sunt n fereastra de petrol, dar n zona de generare timpurie; ele ar putea gene-
ra, dar puine ar putea i expulza hidrocarburi.
Unele probe de roci au anumite caracteristici ale hopanilor: hopanii C35 i C34 mai mari decat alii ar
putea fi o caracteristic a rocii surs carbonatice, terpanul C24 tetraciclic mai mare decat terpanii
triciclici ar putea fi de asemenea caracteristica a rocii sursa carbonatice, homohopanii C31 mai mari ar
putea fi asociai cu crbunele sau cu materialul crbunos, picul eluand naintea perechii homo-
hopanilor C32, numit 17baHomomoretan (T31M), este de asemenea o caracteristic a sedimentelor
crbunoase imature.
Prezena 29-metil-30-norhopanului este evident n unele probe de roci (Branite, Fureti, Hrleti,
Salcia i Valuta).
n probele noastre de roci analizate am identificat Oleanan, Dinosteroizii triaromatici i, de asemenea,
sterani imaturi. Dinosteroizii triaromatici ar putea fi o caracteristic a Paleozoicului din Platforma
Moesic romneasc, dar n acest moment nu avem o explicaie satisfctoare pentru prezena
Oleananului i steranilor imaturi (contaminarea la forare, contaminarea cu probe imature sunt sau nu
sunt argumente realiste).Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

38APLICAII ALE GEOTIINELOR N STUDIUL ARHEOCERAMICII


CORINA IONESCU
1,2
,

VOLKER HOECK
2,1


1
Universitatea Babes-Bolyai, Departamentul de Geologie, Str. M. Koglniceanu nr. 1,
RO-400084 Cluj-Napoca, Romnia corina.ionescu@ubbcluj.ro
2
Universitatea Paris Lodron, Departamentul de Geografie i Geologie, Str. Hellbrunner nr. 34,
A-5020 Salzburg, Austria, volker.hoeck@sbg.ac.at


Cuvinte cheie: Mineralogie, XRD, EMPA, ICP-MS, ceramic

Ultimele decenii au fost martore ale intensificrii studiului artefactelor arheologice i n special al
ceramicii, datorit potenialului n reconstituirea nivelului tehnologic al comunitilor umane
preistorice i istorice. Fiind obinut din minerale i roci (argil i nisip), corpul ceramic poate fi privit
ca o roc artificial (Maggetti, 1979). Astfel, o abordare geotiinific este necesar pentru
obinerea unor informaii privind compoziia fazal i fabricul. Pe baza acestora se pot deduce stilurile
de modelare, condiiile de ardere i procesele survenite n timpul ngroprii. Pe de alt parte, ceramica
fiind un produs al pirometamorfismului antropogen (Grapes, 2011), studiul ei contribuie la
nelegerea reaciilor minerale ce au loc n sisteme minerale complexe, la temperatur nalt (700-
1100C) i presiune atmosferic.
Prin bogia cioburilor ceramice descoperite n situri arheologice ce se ntind din Neolitic timpuriu
pn n vremuri medievale, Romnia reprezint un teren ideal de studiu. Cercetrile noastre se axeaz
pe identificarea compoziiei, structurii, texturii i chimismului corpului ceramic. Microscopia optic
n lumin polarizat (OM), analizele de microsond electronic (EMPA), difracia de raze X,
microscopia electronic de scanning i spectrometria de mas cu plasm cuplat inductiv (ICP-MS)
sunt metode analitice aplicate, e.g. n studiul ceramicii eneolitice de tip Cucuteni de la Ruginoasa
(Ionescu i Hoeck, 2011, 2012), a celei de epoca bronzului de la Iliua (Ionescu et al., 2011), Palatca,
Derida i Copceni (Hoeck et al., 2009), i Lpu (Hoeck et al., 2012) sau de epoc roman de la
Napoca (Ionescu i Ghergari, 2007).
Interpretarea arheometric a datelor obinute, respectiv compoziia fazelor minerale primare, a celor
formate prin ardere, precum i chimismul mediu, include: a) identificarea tehnicii de producere
(modelare a vaselor), b) estimarea temperaturii i atmosferei de ardere i c) identificarea materiilor
prime i a surselor lor geologice.

Mulumiri. Studiile sunt finanate prin proiectul PN-II-ID-PCE-2011-3-0881 (Ministerul Educaiei i
Cercetrii).

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

39


Bibliografie

Grapes, R., 2011. Pyrometamorphism. Springer Berlin Heidelberg, 365 p.
Hoeck V., Ionescu C., Ghergari L., Precup C., 2009. Towards mineralogical and geochemical
reference groups for some Bronze Age ceramics from Transylvania (Romania). Studia Univ.
Babe-Bolyai, 54 (2): 41-51.
Hoeck, V., Ionescu, C., Metzner-Nebelsick, C., Nebelsick, L.D., 2012. Mineralogy of the ceramic
slags from the Bronze Age funerary site n Lpu, NW Romania. Geological Quarterly, 56 (4):
631-646.
Ionescu C., Ghergari L., 2007. Caracteristici mineralogice i petrografice ale ceramicii romane de la
Napoca. n: V. Rusu-Bolinde, Ceramica roman din Napoca. Biblioteca Mvsei Napocensis,
XXV: 434-462, Edit. Mega Cluj-Napoca.
Ionescu C., Hoeck V., 2011. Firing-induced transformations n Copper Age ceramics from NE
Romania. Eur. Jour. Mineral., 23 (6): 937-958.
Ionescu, C., Hoeck, V., 2012. Mineralogia i chimismul ceramicii fine de tip Cucuteni de la
Ruginoasa. n: Lazarovici M. & Lazarovici Gh. (eds.), Ceramica de tip Cucuteni de la Ruginoasa
(sub tipar). Edit. Univ. Al. I. Cuza Iai, 14 p.
Ionescu C., Hoeck V., Ghergari L., 2011. Electron microprobe analysis of ancient ceramics: A case
study from Romania. Appl. Clay Sci., 53 (3): 466-475.
Maggetti M., 1979. Mineralogisch-petrographische Untersuchung des Scherbenmaterials der
urnenfelderzeitlichen Siedlung Elchinger Kreuz, Ldkr. Neu-Ulm/Donau. Kataloge Prhistor.
Staatssamml. Mnchen, 19: 141-172.
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

40STUDIUL MINERALOGIC AL SEDIMENTELOR ALUVIONARE DE
PE RUL ARIE, ROMNIA


GEORGIAN MNUC, DANIEL C. POPESCU, DENISA JIANU


Universitatea Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic, Bd. Nicolae Blcescu nr. 1, Bucureti
manucgeorgian@yahoo.com, popescu.danielc@gmail.com
denisa0301@yahoo.com

Cuvinte cheie: cadrilaterul aurifer, histograme de frecventa, placersuri


Introducere

Din cele mai vechi timpuri, aluviunile rului Arie au reprezentat inte ale cutatorilor de aur, inclusiv
din vremea dacilor, cnd paietele i granulele de aur erau extrase din aluviuni cu ajutorul lnii de
oaie. Arieul se formeaz pe raza localitii Cmpeni din judeul Alba, la confluena Arieului Mare
cu Arieul Mic. Acesta are un bazin hidrografic foarte vast ce acoper o mare parte din Munii
Apuseni. Avnd n vedere bogia Munilor Apuseni n ceea ce privete zcmintele de aur, mai ales
cele din Munii Metaliferi pe care Arieul i delimiteaz la nord, este evident importana pe care o are
acest ru n mobilizarea aurului din aceste zcminte i depunerea lor n depozite aluvionare.
De-a lungul bazinului hidrografic al Arieului ntlnim mai multe formaiuni geologice i de aceea,
pentru studiul n cauz, ne vom opri doar asupra ariilor n care se gsesc zcminte hidrotermale de
aur asociate vulcanismului Neogen din zona Carpato Panonic.
Cadrilaterul aurifer Roia Montan Bucium, Baia de Arie, Alma Stnija i Brad Scrmb este
asociat cu vulcanismul Miocen care a evoluat n trei cicluri. Primul ciclu este atribuit Badenianului
inferior (~ 15-16.5 Ma) i conine andezite i ignimbrite, peste care putem gsi curgeri de andezite i
riodacite. Rocile vulcanice din cel de-al doilea ciclu afloreaz pe o zon larg i sunt reprezentate prin
andezite i dacite, urmate de o secven subire de andezite cuaritice i piroxenice. Acest ciclu
corespunde Badenianului superior (13.5 15 Ma) i Panonianului inferior (11-9 Ma) i este perioada
cnd s-au format zcmintele de aur-argint care au fost exploatate n Romnia. Cel de-al treilea ciclu
corespunde ultimelor activiti vulcanice ce au avut loc n Cuaternar ( 2 Ma prezent) (Borco et al,
1986).
Studiul acestor sedimente aluvionare are ca scop identificarea asociaiilor minerale specifice
placersurilor aurifere.

Metode de lucru

ntr-un astfel de studiu, foarte important este zona de colectare a probelor. Zone favorabile pentru a
gsi minerale grele sunt acelea unde curentul rului este suficient de mic pentru a putea depune
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

41


particulele cu densiti mari. De aceea, pentru recoltarea probelor s-au urmarit zonele meandrate ale
rului.
Mineralele grele gsite n probele studiate au fost separate prin metode magnetice (extragerea
mineralelor cu proprieti magnetice; exemplu: magnetitul) i prin metode gravitaionale (separare cu
lichide grele LST).
Probele au fost studiate la lupa binocular i la microscopul petrografic n lumin transmis i reflec-
tat. De asemenea, s-au fcut analize de difractometrie cu raze X (PANalytical X-PERT (Cu)) i
fluorescen cu raze X cu aparatul Horiba X-ray analytical. Analizele sedimentologice, n principal
studii granulometrice i morfometrice, au evideniat caracteristicile texturale ale sedimentelor.


Figura 1. Histograma frecventelor cumulate.


Rezultate i interpretare

n aluviunile studiate a fost gsit urmtoarea asociaie de minerale grele: almandin, hedenbergit,
rutil, actinolit, magnetit, hematit, turmalin, staurolit, zircon, flogopit.
n ariile studiate, aurul se gsete sub form de paiete i granule de diferite forme i mrimi. Paietele
prezint margini rotunjite, zgrieturi i urme datorate transportului. Mrimile paietelor variaz de la
0.1 mm n diametru pn la aproximativ 3.5 mm. Aluviunile n care a fost gsit aurul erau foarte
bogate n magnetit i granai.
Au fost identificate dou zone ce pot fi poteniale placersuri: una n care granulele de aur sunt mai
mari, pana la 5 mm, asociat cu minerale grele de dimensiuni mari, i una n care aurul are dimensiuni
submilimetrice. Granulele mari sunt rotunjite i sunt alctuite aproape n ntregime din aur pur, cu
puine impuriti ce apar doar pe suprafaa lor (Fig.3.). Paietele mai mici au o puritate mai sczut, iar
urmele de pe surafaa lor indic o distan mic de transport ( Fig.2.).
Din cauza caracteristicilor texturale diferite ale paietelor, dar i diferenei de puritate dintre acestea,
putem spune c aurul gsit n aceste aluviuni provine din mai multe arii surs. Paietele mari i
rotunjite arat o perioad mai mare de transport i posibil chiar mai multe cicluri de transport, pe cnd
granulele mici indic o arie surs mai apropiat zonei studiate.


Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

42

Figura 2. Paiete de aur mici n asociere cu minerale grele. Figura 3. Paiete de aur mari n asociatie cu magnetit i granat.

Concluzii:

n funcie de geneza mineralelor grele existente i pe baza histogramei frecvenelor cumulate realizate
prin intermediul analizelor sedimentologice (Fig.1.), aluviunile de pe rul Arie au o maturitate
sczut i provin din cel puin trei arii surs:
- Metamorfism regional (almandin, staurolit, zircon);
- Metamorfism de contact (skarne hedenbergit);
- Roci magmatice (turmalin i magnesioferit, magnetit, hematit).
Prezena unor sulfuri, cum ar fi pirita sau sfaleritul, n asociaie cu magnesioferitul (mineral greu
ntlnit n rocile vulcanice acide), ne arat c o parte din aur provine din zcmintele hidrotermale
polimetalice asociate vulcanismului Neogen.
Din punct de vedere al coninutului ridicat de minerale grele din asociaia aluvionar, dar i din cauza
prezenei aurului din aluviunile studiate, putem spune c aceste zone ar putea fi poteniale placersuri.

Bibliografie

Borco, M., Popescu, G., Rou, E., 1986. New data on the stratigraphy and evolution of the Tertiary
volcanism n Metaliferi Mts., D. S. Inst. Geol. Geofiz., 70-71/4, 245-259.
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

43DINAMICA VERSANILOR DIN SPAIUL
BAZINULUI HIDROGRAFIC PUTNA


LUCICA NICULAEInstitutul de Geodinamic Sabba S. tefnescu al Academiei Romne,
str. Jean-Louis Calderon nr.19-21, sector 2, Bucureti, niculaelucica@yahoo.com


Cuvinte cheie: lungimea scurgerii de pant, model matematic, densitate de drenaj, regresie multipl
nelinear


Introducere

Versantul este o suprafa cu o anumit nclinare i care face legtura dinamic dintre interfluviu i
talvegul vii. De asemenea, fiecare versant este alctuit din suprafee cu aceeai nclinare numite
faete. Dup poziie, n spaiul bazinului hidrografic se disting: versani de obrie,versani de pinten
sau de terminare a unui interfluviu i versani de vale.
Condiiile morfoclimatice i litologice contribuie la evoluia versanilor, dar analiza formei acestora se
face, n primul rnd, n funcie de pant; de asemenea, panta poate influena i scurgerea de pant.
Lungimea scurgerii de pant reprezint distana pe care o parcurge apa pe un versant nainte de a se
concentra n albii, sau scurgerea n suprafa care se defoar pe linia de cea mai mare pant n
funcie de condiiile fizico-geografice locale. Subcarpaii Curburii reprezint una din unitile cele mai
complexe din punct de vedere fizico-geografic, dezvoltat pe un subasment tectonic extrem de
dinamic de-a lungul evoluiei geologice regionale. Consecinele micrilor tectonice sunt diverse, n
lucrarea de fa analizndu-se doar efectele ce reflect cel mai bine dinamica versanilor din spaiul
Curburii Carpatice, mai precis spaiul bazinul hidrografic al Putnei i regiunile nvecinate.

Metodologie

Dinamica versanilor poate fi privit din mai multe puncte de vedere dar, cel mai adesea, ea poate fi
interpretat prin realizarea unor modele matematice definite prin legi distincte de progresie
geometric cresctoare sau descresctoare (legea numrului de ruri, legea suprafeelor, legea
lungimilor, legea perimetrelor, legea pantelor etc.).
Fenomenele de modelare subaerian ale versanilor sunt generate de multitudinea factorilor
modelatori externi: precipitaiile, vegetaia, temperaturile extreme. Precipitaiile joac un rol foarte
important n formarea scurgerii de versant; de cele mai multe ori, aceasta se produce n timpul cderii
averselor, ulterior apa fiind absorbit de ctre sol, infiltrat, evaporat sau scurs. Studiul acestui
factor este foarte important, deoarece el afecteaz nu numai regimul hidrologic al reelei de ruri, dar
i evoluia n timp a bazinelor de drenaj. Lungimea scurgerii de pant depinde de o serie de factori,
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

44


dintre care cei mai importani sunt: gradul de fragmentare a reliefului i, implicit, densitatea de drenaj.
n studiile iniiale, Horton a construit o relaie ntre diveri parametrii morfometrici implicai
l
0
=
d
D * 2
1
, D
d
=
F
L

de unde se poate obine: l


0
=

L
F
* 2
, unde l
0
lungimea scurgerii de pant, D
d

densitatea de drenaj,

L suma lungimilor cursurilor din bazinul respectiv, F suprafaa bazinului.


Lungimea scurgerii de pant fiind invers proporional cu dublul densitii de drenaj, nseamn c va
depinde att de aceasta, ct i de unghiul de pant al versanilor, fapt ce l-a determinat pe Horton s
propun urmtoarea formul: l
0
=
2
1 * 2
1

g
S
c
S
d
D
, unde S
c
reprezint panta albiilor, iar S
g
este panta
medie a terenului.
Studiile privind dinamica versanilor din spaiul unui bazin hidrografic au devenit mult mai complexe
pe msur ce tehnologia s-a dezvoltat i gradul de interdisciplinaritate a crescut. Astfel, utilizarea
modelelor morfometrice ale bazinelor a devenit o practic obinuit n explicarea cauzal a
fenomenelor geomorfologice, odat cu aplicarea teoriei sistemelor n tiinele naturii.
Dintre caracteristicile dimensionale importante ale unui bazin hidrografic, suprafaa de drenaj este una
dintre cele mai utilizate, datorit dependenei evolutive a acesteia fa de principalii si parametri
interni: diferena de nivel medie a cursurilor de diferite ordine, panta medie a bazinului, lungimea
total a cursurilor de ap, precum i de numrul de segmente de ru. Intercondiionrile factorilor
mediului nconjurtor au condus la ideea punerii acestor parametri (considerai ca variabile
independente) ntr-o funcie cu mai multe variabile, rezolvat prin metoda regresiei multiple
nelineare; n aceast relaie, suprafaa bazinelor este considerat variabil dependent, pe cnd
principalii parametri interni sunt considerate variabile independente, pornind de la sistemul de
ierarhizare Horton-Strahler.
Variabilele independente care s-au avut n vedere sunt diferena de nivel medie a cursurilor de diferite
ordine (x
1
), numrul segmentelor de ru (x
2
) i panta medie a bazinului hidrografic (x
3
). Suprafaa
bazinului reprezint funcia cutat, notat prin y,
y=f(x
1,
x
2,
x
3
).
Exprimarea sub aceast form a legturii dintre fenomene a fost definit n literatur sub numele de
regresie multipl. n construcia acestei regresii s-a pornit de la legturile pariale existente ntre
suprafeele bazinelor de diferite ordine i variabilele independente luate n considerare.
Deoarece variabilele independente au naturi foarte diverse i se exprim n uniti de msur diferite,
coeficienii de regresie b, c i d nu se pot compara ntre ei. Pentru a putea compara i estima
factorii ce determin mrimea suprafeei bazinului n funcie de importana lor, variabilele din
expresia de mai sus au fost aduse la o form adimensional. Astfel, (x
1
) este diferena de nivel medie
de nivel a segmentelor de un anumit ordin raportat la diferena total de nivel; variabila x
2
reprezint
fi numrul de segmente de ru din fiecare ordin raportat la numrul total de segmente ru; variabila x
3

va reprezenta panta medie a fiecrui ordin de bazin raportat la panta medie a bazinului de ordin
maxim. Mrimea y este, de asemenea, adimensional i reprezint raportul dintre suprafaa fiecrui
ordin i suprafaa total a bazinului.
n concluzie, forma general a legii regresiei multiple nelineare a bazinelor hidrografice de diferite
ordine va fi urmtoarea:
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

45


f(x
1,
x
2,
x
3
)=a+b*x
1
+c*
2
1
x
+d*
3
1
x


unde a,b,c i d reprezint coeficienii de regresie.
Legile astfel stabilite pentru fiecare bazin hidrografic n parte constituie modele matematice
aproximative ale mediului geografic real. Legea regresiei multiple arat c suprafaa unui bazin de un
ordin oarecare este proporional cu diferena medie de nivel a segmentelor de ru i este invers
proporional cu numrul segmentelor drenaj i cu panta medie a bazinului respectiv.
Coeficientul de corelaie multipl R reprezint o msur a gradului de explicare a veariabilei
dependente, adic suprafaa bazinului, n raport de variabilele independente utilizate n analiz. Acest
parametru s-a evaluat prin relaia:
R=

n y y
n y
x
d
x
y c yx b y a
/
2 2
/
2
3
1
* *
2
1
* *
1
* *
Coeficientul de corelaie multipl arat existena unei legturi puternice ntre variabilele modelului
matematic atunci cnd se apropie de valoarea +1.

Rezultate

n studiul de fa, pe lng bazinele componente bazinului hidrografic Putna, s-au luat n considerare
i suprafeele bazinale componente ale bazinului hidrografic Blneasa (afluent al Buzului). Aceste
suprafee hidrografice se dezvolt pe formaiuni geologice de vrst oligocen, predominant flioide:
fli grezos cu intercalaii istoase (Faciesul de Fusaru- Krasno) i fliul bituminos (Facies bituminos
cu gresie de Kliwa); conglomerate.
De exemplu, pentru un bazin de ordinul 4 - Prul Pleei s-a obinut urmtoarea funcie:
f(x
1,
x
2,
x
3
)=-3,14+10,25*x
1
+0,07*
2
1
x
-0,02*
3
1
x
,

Tabel nr.1. Coeficienii calculai pentru bazinul Prul Pleei.

Bazinul
hidrografic
Coeficienii regresiei multiple nelineare Coeficientul de
corelaie
multipl R
a b c d
Prul Pleei -3,1429 10,247 0,06615 -0,02 1,000131

Viteza de variaiea suprafeelor n raport cu variaia numrului de segmente de ru este un coeficient
ce se definete drept raportul dintre diferena de suprafa a dou bazine de ordine consecutive i
diferena numrului de segmente de ru din dou ordine succesive.

De asemenea, scderea ordinului de mrime este nsoit de creterea pantei medii a bazinelor, ca
urmare a deplasrii ctre domeniul de versant (slope-basins), n regresie fiind exprimat prin
coeficientul d. Interpretarea celorlali coeficieni se face asemntor, n sensul c, la valori ridicate ale
coeficienilor gradul de dependen crete, i invers, la valori coborte, gradul de dependen scade.

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

46Tabelul 2. Viteza de variaie a suprafeei bazinelor de ordine succesiv crescnde n raport cu numrul de ruri.


Bazinul hidrografic
ORDINUL
1-2 2-3 3-4
Prul Pleei 0,0156 0,256 0,1849


Concluzii

n urma analizei efectuate asupra bazinelor hidrografice ce au n comun cel puin un element fizico-
geografic (n cazul nostru formaiunile geologice), modelul matematic al regresiei multiple este foarte
general, el putndu-se aplica pentru orice bazin morfohidrografic. De asemenea, coeficientul de
corelaie situat n jurul valorii +1 indic o corelaie foarte bun a fiecrui parametru n parte cu
suprafaa ordinului respectiv. n analiza coeficienilor de regresie s-a luat n considerare ierarhizarea
pe ordine de mrime a suprafeelor bazinelor morfohidrografice. O alt concluzie const n faptul c
suprafaa total a bazinelor de ordine inferioare este caracterizat printr-un numr crescut de
segmente de ru, care dreneaz areale din ce n ce mai restrnse.

Bibliografie

Arma, I., 1999. Bazinul hidrografic Doftana. Studiu de Geomorfologie. Editura Enciclopedic,
Bucureti.
Grecu, F., 2003. Geomorfologie dinamic, Editura Tehnic, Bucureti.
Zvoianu, I., 1978. Morfometria bazinelor hidrografice. Editura Academiei R.S.R.,
Bucureti.
Anastasiu,N., 1998. Dicionar de geologie. Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti.

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

47MICROBIALITE N DEPOZITELE CARBONATICE
ALE JURASICULUI SUPERIOR DIN MASIVELE
BUILA-VNTURARIA I PIATRA-CRAIULUI


GEORGE PLE, CRISTIAN V. MIRCESCU, IOAN I. BUCUR & EMANOIL SSRAN


Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Biologie i Geologie, Cluj-Napoca,
george.ples@ubbcluj.ro, mircescu_cristian2005@yahoo.com, ioan.bucur@ubbcluj.ro,
emanoil.sasaran@ubbcluj.roCuvinte cheie: microbialite, cruste, microfacies, Buila-Vnturaria, Piatra-Craiului

Depozitele Jurasicului superior din masivele Buila-Vnturaria i Piatra Craiului sunt alctuite
predominant din calcare masive recifale n facies de tip Stramberg, coninnd o mare varietate de
cruste microbiale asociate cu numeroase tipuri de organisme incrustante. Aceste microorganisme
joac un rol deosebit n evoluia i consolidarea armturii recifale i totodat sunt considerate a fi
elemente importante n descifrarea i interpretarea mediilor depoziionale pentru Jurasicul superior.
Principalele dovezi ale activitii microbiene i ale contribuiei acesteia n geneza bioconstruciilor
recifale din ambele masive sunt matricea micritic dens, structurile laminate sau non-laminate,
incrustaiile biogene, crustele de ciment, fabricurile grumeloase, thrombolitice sau peloidale,
cortexurile micritice constructive, structurile i crustele specifice. Crescentiella morronensis,
Koskinobullina socialis, Lithocodium aggregatum, structuri de tip Bacinella, Radiomura cautica,
Perturbatacrusta leini, Coscinophragma sp., sau unele specii de spongieri precum Calcistella,
reprezint cele mai importante micro-organisme incrustante. Majoritatea depozitelor carbonatice
analizate pot fi clasificate drept coral-microbial-microencruster boundstones. Aceste faciesuri sunt
caracteristice arealului Tethysian, i au, prin aceasta, o importan paleogeografic semnificativa.
Asociaiile de alge calcaroase i foraminifere bentonice identificate n cele dou regiuni indic o
vrst Kimmeridgian-Tithonian pentru calcarele din masivul Buila-Vnturaria i Kimmeridgian-
Berriasian-?Valanginian inferior pentru calcarele din masivul Piatra Craiului.
Analiza de microfacies i asociaiile microfosilifere indic medii depoziionale similare pentru
depozitele Jurasicului superior din cele dou masive.
Distribuia faciesurilor i a asociaiilor de facies n cadrul secvenelor carbonatice din Buila-
Vnturaria pune n eviden un mediu de pant i de margine de elf extern. Faciesurile predominante
sunt date de breciile i microbreciile recifale. Bioconstruciile apar intercalate n partea median i
superioar a succesiunii i sunt instalate i dezvoltate pe breciile carbonatice. Bioconstruciile nu au
ajuns s realizeze prin sudare o armtur vertical serioas care s explice paleopanta recifal.
Paleopanta este pus pe seama geometriei subasmentului motenit pe care s-a format platforma

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

48


carbonatic. n cazul nostru, crustele microbiale i uneori cimenturile sindepoziionale, au avut rolul
de stabilizare i legare a faciesurilor de pant. Ulterior, substratul a devenit stabil i favorabil instalrii
nivelurilor cu bioconstrucii coraligen-microbiale. Faciesurile grosiere recifale (brecii/microbrecii)
pun n eviden instabilitatea pantei crestei elfului.
n partea bazal i superioar a succesiunii din Piatra Craiului, asocierea bioconstruciilor cu
depozitele formate prin curgeri gravitaionale pune n eviden un mediu de pant de elf din lungul
flancurilor externe ale platformei carbonatice. Spre partea superioar a succesiunii, bioconstruciile
sunt dominante i conin un sediment intern de tip grainstone bioclastic intraclastic, ceea ce subliniaz
un mediu cu o hidrodinamic ridicat, probabil deasupra bazei valurilor. Structurile de tip Bacinella,
asociate bioconstruciilor din partea superioar a succesiunii, evideniaz adncimi din ce n ce mai
mici ale mediului depoziional. Pe baza datelor prezentate, se poate concluziona c exist o trecere
gradat de la faciesuri de pant de elf la faciesuri de margine de elf ale platformei carbonatice.
Depozitele microbiale au jucat un rol important n modelarea morfologiei recifelor i stabilizarea
pantelor platformelor carbonatice furniznd astfel suport pentru dezvoltarea bioconstruciilor. Tot ele,
alturi de o serie de microorganisme incrustante, au fortificat armtura recifal. Ocurena n cantitate
relativ mare a acestor tipuri de organisme i structuri poate fi explicat prin rate de sedimentare
sczute. Prin trsturile lor, aceste structuri sugereaz c s-au dezvoltat, cel mai probabil, sub diferite
condiii de bathimetrie, energie a apei, salinitate i cantitate de nutrieni.

Mulumiri

Lucrarea reprezinta o contribuie la proiectul de cercetare finanat prin grantul PN-II-ID-PCE-2011-3-
0025. Realizarea lucrarii a fost de asemenea posibil datorit sprijinului oferit prin Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanat prin Fondul Social
European, n cadrul proiectului POSDRU/107/1.5/S/76841, cu titlul Studii doctorale moderne:
internaionalizare i interdisciplinaritate.

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

49ASOCIAIILE DE MINERALE GRELE DIN FORMAIUNEA DE
BOZE (MUNII APUSENI, ROMNIA) DATE PRELIMINARE
PRIVIND ROCILE-SURS, SORTAREA I DIRECIILE DE
CURGERE A APORTULUI SEDIMENTAR


IULIAN POJAR
1
,

LUMINITA ZAHARIA
21
Institutul Naional de Geologie i Geoecologie Marin GeoEcoMar, str. Dimitrie Onciul 23-25,
sector 2, Bucuresti, iuly_rew@yahoo.ro
2
Universitatea Babes-Bolyai, Departamentul de Geologie, str. Mihail Koglniceanu 1, Cluj-Napoca,
luminita.zaharia@ubbcluj.ro

Cuvinte cheie: mineralogie, chimism, detritic, paleodinamic, Apusenii de Sud


Introducere

n majoritatea rocilor sedimentare, mineralele grele reprezint o parte din faza accesorie, principala
lor caracteristic fiind dat de greutatea specific mai mare de 2,9 g/cm
3
(greutatea specific a
lichidului greu bromoform) (Anastasiu, 1977). Cantitatea total a acestor minerale rar depete un
procent din totalul rocii.
Aceste minerale grele formeaz asociaii caracteristice unor roci detritice (gresii, nisipuri,
conglomerate, etc) care permit stabilirea rocilor surs i determinarea sensului i direciei de curgere a
sedimentelor, putnd fii considerate ca minerale de corelaie (Anastasiu, 1977).
Formaiunea de Boze este localizat n partea de SE a Munilor Metaliferi (Munii Apuseni),
reprezentnd la origine un bazin sedimentar Cretacic, mai exact de vrst Santonian-Campanian-
Maastrichtian (Blc et al., 2012), n care materialul siliciclastic a fost depus n facies turbiditic,
actualmente fiind reprezentat printr-o prin alternan de argile i gresii, cu o grosime estimat de cca.
3000m (Ghiulescu & Socolescu, 1941).

Metodologie

Douzeci i dou de probe de gresii au fost prelevate din arealul studiat, din aflorimente n general de
mari dimensiuni, deschise de-a lungul vilor cu orientare NV-SE: Stuinii, Vinei, Blandiana
(Rctiei) i Bcini. Probele au fost investigate preliminar din punct de vedere petrografic i min-
eralogic, folosindu-se seciuni subiri la microscopul optic cu lumin polarizat. Astfel s-a putut de-
termina gradul de rotunjire a granulelor, studiu necesar pentru interpretrile ulterioare legate de
sortarea hidraulic a sedimentelor.

Pentru separarea mineralelor grele din fiecare proba, materialul colectat a fost sfrmat prin folosirea
repetat a unui concasor. Dup selectarea prin sfertuire a cantitii necesare analizelor geochimice pe

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

50


roc total, s-a separat prin sitare fracia de 0 250 m, care a fost splat pentru nlturarea miner-
alelor argiloase, i supus unui tratament cu acid acetic (9%) pentru dizolvarea carbonailor. Materi-
alul rezultat a fost trecut printr-o plnie de separare, unde s-a folosit ca lichid greu diiodometanul
(CH
2
I
2
), cu o densitate de 3,325 g/cm
3
, obinndu-se un concentrat de minerale grele.

Aceste concentrate de minerale grele au fost prinse prin presrare n rin sintetic (epoxy), realizn-
du-se aa numitele seciuni presrare, care au fost ulterior studiate la microscopul optic cu lumin po-
larizat. Pentru fiecare prob s-a efectuat o descriere mineralogic a asociaiei de minerale grele, cu
menionri privind morfologia, gradul de rotunjire sau aspectul granulelor, dar i cantitatea numeric
i procentual a mineralelor grele identificate. ntruct probarea sedimentelor Formaiunii de Boze a
fost efectuat de-a lungul vilor principale, probele au fi grupate n acord cu valea de origine, fiind
intocmite diagrame de variaie a coninutului de minerale grele specifice fiecrei vi, realizndu-se
observaii comparative att ntre probele ce aparin unei singure vi, ct i ntre diferite vi.

Tabel 1. Numrul de granule numrate pentru fiecare mineral greu, per prob
granat zircon epidot rutil sfen turmalin staurolit altele
Valea Stuinii
3 STA 75 25 3 10 - - 3 1
19A STA 70 20 10 - - - 2 3
60 STA 37 8 - 2 - - 1 -
97A STA 100 65 7 34 - - - 5
134A STA 115 135 10 55 - - 2 3
Valea Vinei
2 INI 64 6 - 10 - - - 2
1 VIN 30 46 4 10 - 1 - 5
2 VIN 63 21 - 14 2 10 - -
Valea Rctiei
3 RAC 31 5 6 25 - 2 1 1
4 RAC 8 - 3 2 - - - 4
7 RAC 75 35 4 15 - - - -
9 RAC 232 10 50 15 - - - 7
Valea Bcini
11 BAC 60 15 11 5 2 - 2 3
12-13 BAC 160 35 15 25 - - - 5
14 BAC 75 65 10 46 6 - 13 10
15 BAC 200 19 5 7 2 - - 3
C BAC 75 155 16 100 5 - 7 10


Rezultate

Asociaiile mineralogice identificate pe fiecare vale prezint asemnri, dar i deosebiri
semnificative de la o prob la alta. Luate per ansamblu, pentru fiecare vale au putut fi evideniate
anumite tendine n ceea ce privete procentajul de minerale grele. Astfel, mineralul dominant ca
numr de granule este granatul, n general cu un procentaj mare n partea median i inferioar a
vilor, scznd spre amonte, unde este nlocuit cu zircon, al doilea mineral ca dominan n asociaii.
Rutilul are o contribuie important n asociaia mineralogic, atingnd i cca. 30% n unele probe,
precum i epidotul sau staurolitul (Tabel 1).
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

51


Sortarea hidraulic este un factor important care poate influena acumularea sedimentelor n timpul
transportrii i depunerii acestora (Nesbitt & Young, 1996) Pe baza formei cristalelor i urmrind
gradul de rotunjire al acestora, att n seciunile subiri, ct i n seciunile presrate, s-a observat o
tendin de cretere a gradului de rotunjire de la sud spre nord, cu cteva excepii n cazul unor probe.
n general, granulele minerale prezint n avalul vilor o form subangular spre subrotunjit, iar n
partea superioar aceasta se schimb spre una subrotunjit sau rotunjit.
n urma studiului microscopic al rocilor investigate, s-a artat c probele prezint fragmente litice i
granule de cuar angulare spre subangulare, ce denot o distana scurt de transport a unui procent
ridicat de material detritic. Puinele excepii, cu granule mai rotunjite, nu au fost depuse preferenial n
anumite pri ale bazinului. Prin urmare, transportul sedimentelor n bazinul Boze a fost caracterizat
de o sortare slab a materialui. Acest fapt este n concordan cu investigarea sortrii utiliznd
compoziia geochimic total a rocilor (La Flche & Camir, 1996). Astfel, prin examinarea
abundenelor i covariaiilor anumitor elemente, s-a stabilit c acumularea preferenial de minerale
grele nu a fost foarte semnificativ n cazul Formaiunii de Boze, doar zirconul i titanitul
nregistrnd o anumita distribuie n bazin (Pojar & Zaharia, 2012).
Din punct de vedere al rocilor surs, concentraiile mari de granat, mpreun cu cele de epidot, indic
un aport substanial al unor metamorfite de grad redus spre mediu (faciesul isturilor verzi spre
faciesul amfibolitelor). La aceasta se adaug i alte minerale index pentru acelai tip de roci, precum
staurolitul. Prezena de material adus prin erodarea rocilor granitice este susinut de concentraiile,
uneori semnificative, ale unor mineralelor precum zircon, titanit sau turmalin, iar cantitatea de rutil
susine posibilitatea aportului de metamorfite de grad nalt (Schuller & Frisch, 2006).
Direcia de curgere n bazin a materialului sedimentar a fost stabilit pe baza investigaiilor
prezentate, adic a variaiei concentraiilor diverselor specii minerale grele de-a lungul vilor
investigate, precum i a gradului de rotunjire sau a sortrii hidraulice a sedimentelor. Astfel s-a
presupus c direcia aportului sedimentar major a fost una de la S spre N pentru Valea Bcini i SE
spre NV pentru vile Stuinii, Vinei i Rctiei (Blandiana).

Concluzii

Rocile sedimentare ale Formaiunii de Boze, ce afloreaz n Munii Apuseni, au fost investigate din
punct de vedere al asociatiilor de minerale grele specifice, acestea fiind identificate mineralogic i
descrise morfologic. Asociaiile sunt dominate de granat i zircon, cu important contribuie a
epidotului, turmalinei sau rutilului. Aportul de material sedimentar a intrat n bazin dominant dinspre
S i SE spre N i NV, fr a se observa o sortare puternic a lui. Rocile surs posibile sunt
metamorfite de grad redus spre mediu, i granitoidele, dar i metamorfite de grad nalt n cantitate
mai redus.


Acest studiu a fost sprijinit financiar prin proiectul PN II RU_TE_313/2010 (CNCSIS-UEFISCSU).

Bibliografie

BLC R., SILYE L.& ZAHARIA L., 2012. Calcareus nannofossils and sedimentarz facies in the Upper
Cretaceous Boze Formation (Southern Apuseni Mountains, Romania), Studia UBB Geologia p.
23-32, Cluj-Napoca.
GHIULESCU, T.P., SOCOLESCU, M., 1941. Etude geologiques et miniere des Monts Metalliferes, An.
Inst. Geol., XXI, 181-463, Bucureti.
La Flche, M.R. & Camir, G.E.,1996. Geochemistry and provenance of metasedimentary rocks from
the Archean Golden Pond sequence (Case Berardi mining district, Abitibi subprovince),
Canadian Journal of Earth Sciences, 33: 676690.
Li, Q., Liu, S., Wang, Z., Chu, Z., Song, B., Wang, Y. & Wang, T., 2008. Contrasting provenance of
Late Archean metasedimentary rocks from the Wutai Complex, North China Craton: detrital
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

52


zircon UPb, whole-rock SmNd isotopic, and geochemical data, International Journal of Earth
Sciences (Geologische Rundschau), 97: 443458.
Nesbitt, H.W. & Young, G.M., 1996. Petrogenesis of sediments in the absence of chemical
weathering: effects of abrasion and sorting on bulk composition and mineralogy, Sedimentology,
43: 341358.
Pojar, I., Zaharia, L., 2012. Testing the heavy mineral accumulation in Boze sedimentary rocks
(South Apuseni Mts., Romania). Acta Mineralogica Petrografica Abstract Series, 7: 109.
SCHULLER, V., FRISCH. W., 2006. Heavy mineral provenance and paleocurrent data of the Upper
Cretaceous Gosau succesion of the Apuseni Mountains (Romania). Geologica Carpathica, 57, 29-
39.
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

53STAIA DE METROU POLITEHNICA, UN UNICAT EUROPEAN


MIHAI E. POPA


Universitatea din Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic, Laboratorul de Paleontologie,
Bd. N. Blcescu 1, Bucureti, mihai@mepopa.com


Cuvinte cheie: ruditi, bioconstrucii recifale, Maastrichtian, Svdisla


Pentru construcia statiei de metrou Politehnica au fost aduse, n 1984, plci de calcar nodular rou cu
un bogat coninut fosilifer, din localitatea Svdisla, Judeul Cluj (Fig. 1). Fosilele de la Politehnica au
vrsta maastrichtian i sunt reprezentate n special prin ruditi (lamellibranchiate) ce aparin
genurilor Vaccinites i Hippurites, alturi de gastropode, corali, rodofite (rodolite) i stromatolite
(Popa, 1999).Figura 1. Placajul cu calcare cu ruditi de la Svdisla n staia de metrou Politehnica.
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

54

Figura. 2. Detalii ale plcilor cu ruditi din staia de metrou.

Populaiile de ruditi erau dominante n paleoecosistemul marin, contribuind la formarea unei
bioconstrucii de tip recifal, bioconstrucie ce poate fi reconstituit prin analiza plcilor de calcar
lefuit ce paveaz staia. Gradul de conservare, densitatea fosilelor i modul de aflorare este
exceptional, astfel nct staia este un unicat european din punct de vedere paleontologic i are o
tripl importan: tiinific, educativ i estetic.

Bibliografie

Popa, M.E., 1999. The Polytechnics subway station: rudists n the heart of Bucharest. Acta
Palaeontologica Romaniae 2, 391-396.

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

55TEXTURILE DE DEZECHILIBRU ALE PLAGIOCLAZILOR
I HORNBLENDELOR CA INDICATORI AI PROCESELOR
MAGMATICE. STUDIU DE CAZ: VULCANUL CARACI,
APUSENII DE SUD


RZVAN-GABRIEL POPA, IOAN SEGHEDI


Institutul de Geodinamic Sabba S.tefnescu al Academiei Romne, str. Jean-Louis Calderon
19-21, sector 2, Bucureti,

razvangabriel.popa@yahoo.com; seghedi@geodin.ro


Cuvinte cheie: Anatexie, depresurizare, subrcire, opacitizare, amestec, erupie


Introducere

Texturile de dezechilibru, specifice mineralelor cristalizate n sisteme magmatice deschise, au po-
tenialul de a furniza informaii legate de procesele dominante ce au avut loc n camera magmatic. n
cazul plagioclazilor, se accept 3 fenomene ca fiind responsabile pentru generarea de texturi de
dezechilibru, i anume: supranclzirea topiturii (e.g. Tsuchiyama, 1985; Dahren et al., 2011), depre-
surizarea adiabatic (e.g. Nelson & Montana, 1992; Browne et al., 2006) i cristalizarea rapid prin
subrcire (e.g. Kirkpatrick et al., 1979; Gill, 2010). n toate aceste cazuri se genereaz aspectele de tip
sit (sieve) ale feldspailor, iar dificultatea const n interpretarea corect a acestora, n funcie de
particularitile texturale. n cazul hornblendelor, reaciile de dezechilibru nu sunt nc complet
nelese, ns s-a dovedit c sunt induse de modificrile unor parametri fizico-chimici n mare msur
interdependeni: temperatur, presiune, fO
2
, vscozitate, coninut n H
2
O (e.g. Rutherford & Devine,
2003; Browne & Gardner, 2006; Plechov et al., 2008). n lucrarea de fa propunem o interpretare
petrologic a texturilor de tip sieve dezvoltate pe plagioclazi, ca studiu de caz pe succesiunea de
curgeri de lav a Vulcanului Caraci. Discutm, de asemenea, din punct de vedere petrografic i geo-
chimic texturile de dezechilibru ale hornblendelor, n vederea unei mai bune nelegeri a formrii
acestora i n scopul corelrii lor cu procesele magmatice ce au afectat plagioclazii.

Localizare i context vulcanologic

Vulcanul Caraci (Jude et al., 1973) este localizat n Munii Metaliferi, n bazinul Brad i se nscrie n
cadrul magmatismului extensional Neogen din Apusenii de Sud (Seghedi & Downes, 2011). Vulcanul
a fost activ acum circa 12.5 Ma (Pcskay et al., 1995), debutnd cu un episod exploziv freatomagmat-
ic, ce a generat un depozit de tufuri vulcanice de ca. 5m grosime, urmat de o efuziune de andezite pla-
gioclaz-hornblendfirice (EF1). Urmtoarea erupie are loc pe flancul sudic sub forma unei explozii
laterale freatomagmatice, ce umple o paleovale cu o brecie piroclastic heterolitic. Urmeaz o a doua
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

56etap efuziv, ce are ca efect expulzarea unui volum important de lave andezitice plagioclaz-
hornblendfirice (EF2), ce constituie practic cea mai mare parte a vulcanului. Ulterior au mai fost
recunoscute curgeri de lave atribuite celei de-a treia etape efuzive (EF3), ce se concentreaz n special
pe flancul nord-vestic al vulcanului i lave atribuite celei de-a patra etape efuzive (EF4), situate n
zona craterial. Activitatea se ncheie cu umplerea craterului i creterea endogen a unui dom (n
prezent avnd 120 m nlime) format din andezite plagioclaz-piroxenfirice (EF5). Dezvoltarea domu-
lui a fost nsoit de colapsuri locale, care au generat curgeri piroclastice de tip blocuri-i-cenu, ce
formeaz depozite extinse pe versantul sud-vestic i pe cel nordic.

Metode analitice

Distribuia elementelor chimice n hornblend a fost analizat cu un Microscop Analitic RX XGT-
7000 produs de Horiba (Departamentul de Mineralogie, Universitatea Bucureti). Metoda este nedis-
tructiv, iar probele nu necesit tratamente speciale, fiind necesar doar lefuirea suprafeei de anali-
zat. Tensiunea din tubul RX a fost setat la 30kV, diametrul fascicolului RX primar la 100m, iar
datele s-au nregistrat din 10m n 10m, cu un timp de staionare de 100s pe cadru.

Texturile de dezechilibru ale plagioclazilor

Pentru fiecare etap efuziv se pot identifica mai multe tipuri de plagioclazi, separai n funcie de ge-
ometria i complexitatea texturilor de dezechilibru. Vom prezenta doar feldspaii cu cele mai com-
plexe combinaii de texturi de tip sieve, despre care se poate considera c au nregistrat cele mai
multe episoade de dezechilibru.
Pentru EF1 texturile sunt relativ simple, cel mai complicat caz fiind acela al cristalelor de labradorit
(Fig.1, a) cu nucleu rotunjit i acoperit de o textur grosier de tip sieve, care intersecteaz macle i
zonri. Aceasta este urmat de o supracretere zonat, a crei margine exterioar are conturul difuz.
Se remarc un caz special: nuclee din cristale de andezin, cu marginile corodate (Fig.1, b), ce sunt
incluse i mulate de cristale de labradorit (Fig.1, c). Acestea din urm sunt acoperite de o textur gro-
sier de tip sieve, ce nu intersecteaz macle, incluziunile de sticl fiind orientate dup axa lung a
cristalului. Urmeaz o supracretere zonat, cu conturul exterior uor difuz.
n EF2 aspectul cristalelor se complic, astfel nct se ntlnesc plagioclazi (Fig.1, d) cu nucleul aco-
perit de o textur grosier de tip sieve i nconjurat de o supracretere fin zonat. Aceasta este
mrginit de o nou textur de dezechilibru, de aceast dat cu aspectul unui canal continuu izotrop,
ce muleaz forma cristalului. Urmeaz o a doua supracretere fin zonat, cu marginile exterioare uor
difuze. De remarcat faptul c ntre marginea ultimei supracreteri i zonele afectate de dezechilibre
anterioare se formeaz o reea de canale subiri.
n EF3, cele mai complexe cristale (Fig.1, e) au nucleul acoperit de o textur grosier de tip sieve ce
intersecteaz maclele, urmat de un numr total de 3 supracreteri fin zonate, mrginite de dou benzi
cu texturi fine de tip sieve. Conturul exterior al cristalelor este uneori uor difuz, alteori intact.
n EF4 se observ plagioclazi (Fig.1, f) cu nucleul acoperit de o textur grosier de tip sieve care
intersecteaz macle, urmat de 4 supracreteri fin zonate, mrginite de 3 benzi cu texturi fine de acelai
tip. Uneori aceste benzi sunt nlocuite de canale cvasicontinue, izotrope. Marginea exterioar a ultimei
supracreteri este uneori rotunjit, alteori perfect euhedral.

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

57n EF5, aspectul feldspailor se simplific (Fig.1, g), cea mai complicat geometrie fiind cea descris
de un nucleu fin zonat, mrginit de o band cu textur fin de tip sieve, urmat de 3 supracreteri fin
zonate, separate de alte 2 benzi asemntoare. Conturul este difuz i uor rugos.

Figura 1. Feldspai plagioclazi cu texturi de dezechilibru. Detalii n text.


Descrierea petrografic a cristalelor de hornblend

Hornblendele din EF1 sunt dificil de analizat, fiind afectate de activitatea hidrotermal.
Hornblendele din baza EF2 sunt caracterizate de prezena coroanei de reacie de opacit (< 25m gro-
sime), cu textur granular, dezvoltat exclusiv la contactul dintre cristale i sticl. Culoarea horn-
blendelor variaz de la verde-brun la brun nchis, nuanele putnd s fie diferite chiar n interiorul ace-
luiai cristal: n centrul acestuia, n apropierea marginilor sau pe direciile de clivaj se observ
frecvent zone neregulate, cu o tent mai nchis i cu pleocroism intens. Pe unii amfiboli se poate ob-
serva efectul decompoziiei volumetrice, golurile de resorbie intersectnd att zonele opacitizate, ct
i pe cele proaspete, n acest caz fiind nsoite de apariia unor noi margini de reacie. n eantionele
prelevate din curgerile superioare ale EF2, hornblendele sunt din ce n ce mai nchise la culoare i
zonele brune sunt nlocuite de granule grosiere de opacit. Acesta se dezvolt, de asemenea, i pe di-
reciile de clivaj i umple microfisurile. Grosimea coroanelor de reacie ajunge pn la 50m, iar de-
compoziia volumetric devine un aspect comun. Granule fine de opacit apar diseminate n sticla ce
umple golurile de resorbie.
n EF3 hornblendele sunt n ntregime opacitizate, iar decompoziia volumetric este frecvent.
n EF4 amfibolii dispar complet, fiind nlocuii de o mas de feldspai, clino/ortopiroxeni i oxizi.

Descrierea geochimic a cristalelor de hornblend

n Fig. 2 sunt reprezentate 2 exemple de analize de distribuie chimic: pe rndul 1 pentru un cristal cu
margini de reacie din opacit i pe rndul 2 pentru un cristal complet opacitizat. n primul caz, se ob-
serv o cretere constant a Ca dinspre marginea exterioar a coroanei de reacie nspre interiorul

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

58


hornblendei, unde concentraia se uniformizeaz. Concentraia Fe crete brusc n coroana de reacie i
scade treptat nspre interiorul cristalului, unde se uniformizeaz la rndul su. Dac distribuia acestor
2 elemente se raporteaz la centrul amfibolului, atunci banda opacitizat este caracterizat de relaia
de invers corelare ntre Ca i Fe. Ti, V i Mn sunt concentrate n hornblend, cu maxime n zonele
bogate n Fe (n coroana de reacie).
n al doilea caz, Ca este distribuit aproape uniform pe ntreaga suprafa analizat, cu excepia unei
concentraii uor mai ridicate n poriunea central a hornblendei. Fe este puternic concentrat n cris-
tal, avnd o variaie brusc, cu valori maxime n centrul amfibolului. De remarcat aspectul difuz al
acestui element, la marginea cristalului. Ti, V i Mn variaz n mare msur asemeni Fe.

Figura 2. Exemplu de distribuie chimic a elementelor n cristale de hornblend. Detalii n text.

Discuii i concluzii

n ceea ce privete plagioclazii, benzile concentrice cu texturi fine de tip sieve sunt interpretate ca
fiind rezultatul creterii temperaturii. Acelai factor este corelat i cu apariia canalelor izotrope cva-
sicontinue (topirea sticlei incluse anterior), dar i cu conturul difuz, rotunjit sau rugos al cristalelor.
Textura sieve grosier, ce acoper uniform feldspaii i taie macle i zonri, este considerat ca fi-
ind rezultatul depresurizrii rapide, adiabatice. Textura sieve orientat, care nu intersecteaz macle,
este rezultatul creterii scheletale prin subrcire. EF1 sugereaz ascensiunea rapid, adiabatic a unei
magme ce provine de la mare adncime i este afectat de depresurizare. Ptrunde ntr-o camer
magmatic situat la o adncime mic, unde din cauza diferenei de temperatur provoac ntr-o prim
faz topirea parial a cristalelor din magma ntlnit, iar apoi, cednd cldur, conduce la creterea
prin subrcire a cristalelor scheletale. Echilibrul se restabilete n sistem i este marcat de supra-
creteri, dar un nou amestec produce topirea parial a acestora i genereaz erupia. EF2, EF3 i EF4
surprind evenimente de depresurizare, urmate de amestecuri de magme ce induc creterea tempera-
turii, ntrerupnd perioadele de echilibru i genernd topiri pariale. Erupiile survin n urma unui
astfel de amestec. EF5 nregistreaz 4 amestecuri cu magme de temperaturi ridicate, ultimul fiind re-
sponsabil pentru conturul difuz i pentru provocarea ultimei erupii.


Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

59


n privina hornblendelor, reacia de opacitizare presupune schimb de elemente cu topitura, astfel Ca
este extras din cristal, iar Fe, Ti, V i Mn sunt introduse. Opacitizrile din interiorul cristalelor pre-
supun existena unor canale care s permit difuzia (plane de clivaj, microfisuri). Resorbia, pe de alt
parte, duce la difuzia tuturor elementelor din cristal nspre topitur. Rata de difuzie este maxim la
contacul cu topitura i scade treptat nspre centru. Aceste 2 reacii ne sugereaz, la rndul lor,
amestecul unor magme ce provin din alte condiii T-P i au concentraii diferite de H
2
O (aspect in-
dicat de cristalizarea piroxenilor, ca urmare a amestecului).

Bibliografie

Browne, B.L., Eichelberger, J.C., Patino, L.C., Vogel, T.A., Uto, K. & Hoshizumi, H., 2006. Magma
mingling as indicated by texture and Sr/Ba ratios of plagioclase phenocrysts from Unzen volcano,
SW Japan. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 154, 103-116.
Browne, B.L. & Gardner, J.E., 2006. The influence of magma ascent path on the texture, mineralogy
and formation of hornblende reaction rims. Earth and Planetary Science Letters, 246, 161-176.
Dahren, B., Troll, V.R., Andersson, U.B., Chadwick, J.P., Gardner, M.F., Jaxybulatov, K. & Kou-
lakov, I., 2011. Magma plumbing beneath Anak Krakatau volcano, Indonesia: evidence for multi-
ple magma storage regions. Contributions to Mineralogy and Petrology, 163, 631-651.
Gill, R., 2010. Ingeous Rocks and Processes: A practical guide. Willey-Blackwell, 428 pp.
Jude, R., Tabacu-Borcea, M. & Ionescu, O., 1973. Studiul Geologic i Petrografic al Rocilor Eruptive
din zona Vulcanului Caraciu (Munii Metaliferi). Anuarul Institutului Geologic, XL, 7-77.
Kirkpatrick, R.J., Klein, L., Uhlmann, D.R. & Hays, J.F., 1979. Rates and Processes of Crystal
Growth n the System Anorthite-Albite. Journal of Geophysical Research, 84, 3671-3676.
Nelson, S.T. & Montana, A., 1992. Sieve-textured plagioclase n volcanic rocks produced by rapid
decompression. American Mineralogist, 77, 1242-1249.
Pcskay, Z., Edelstein, O., Seghedi, I., Szakcs, A., Kovacs, M., Crihan, M. & Bernad, A., 1995. K-
Ar datings of Neogene-Quaternary calc-alcaline volcanic rocks n Romania. Acta Vulcanologica,
7, 53-61.
Plechov, P. Yu., Tsai, A.E., Shcherbakov, V.D. & Dirksen, O.V., 2008. Opacitization Conditions of
Hornblende n Bezymyannyi Volcano Andesites (March 30, 1956 Eruption). Petrologiya, 16, 21-
37.
Rutherford, M.J. & Devine, J.D., 2003. Magmatic Conditions and Magma Ascent as Indicated by
Hornblende Phase Equilibria and Reactions n the 1995-2002 Soufrire Hills Magma. Journal of
Petrology, 44, 1433-1454.
Seghedi, I. & Downes, H., 2011. Geochemistry and tectonic development of Cenozoic magmatism n
the Carpathian-Pannonian region. Gondwana Research, 20, 655-672.
Tsuchiyama, A., 1985. Dissolution kinetics of plagioclase n the melt of the system diopside-albite-
anorthite, and origin of dusty plagioclase n andesites. Contributions to Mineralogy and
Petrology, 89, 1-16.
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

60FAUNA DE OSTRACODE DIN INTERVALUL LIMITEI TRIASIC
INFERIOR-MEDIU: STUDIU DE CAZ AL SECTIUNII DELI CAIRA,
DOBROGEA DE NORD

OANA-GABRIELA SEBE
1, 2
, SYLVIE CRASQUIN
2
, EUGEN GRDINARU
1

1
Universitatea din Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic, Bd. Nicolae Blcescu nr. 1,
Bucureti, oana_sebe@yahoo.com, egradin@geo.edu.ro
2
CNRS, CR2P, UPMC-Paris 6, Laboratoire de Micropalontologie, T.46-56, E.5, case 104,
75252 Paris cedex 05, France, sylvie.crasquin@upmc.fr

Cuvinte cheie: limita Olenekian-Anisian, ostracode, sistematica, biostratigrafie

Dup cea mai drastic criz biologic a timpurilor Fanerozoice, care a avut loc acum 252 Ma, Tri-
asicul este marcat de o perioad important de revenire a faunei. Daca ostracodele triasic superioare
sunt destul de bine cunoscute, n special in domeniul Tethysului, faunele de ostracode ale intervalului
Triasic inferior i mediu au rmas puin studiate.
n orogenul nord-dobrogean, depozitele triasice afloreaz pe suprafee ntinse i sunt prezente n toate
unitile lui tectonostratigrafice: unitatea de Mcin, unitatea de Consul, unitatea de Niculiel i unita-
tea de Tulcea. Depozitele triasice au cea mai important dezvoltare n unitatea de Tulcea, unde multe
dintre seciuni sunt calibrate pe baza biostratigrafiei conodontelor i ammonoideelor (Grdinaru,
2000).
Seciunea Deli Caira (Dealurile Agighiolului, unitatea de Tulcea) este unul dintre candidaii pentru
seciunea stratotip la nivel global (Global Stratotype Section and Point) (GSSP) a limitei Olenekian-
Anisian, precum i a limitei seriilor Triasicului inferior-mediu. Litofaciesul clasic (calcare fosilifere n
facies de tip Hallstatt) afloreaz n seciunea Deli Caira. Ocurena macrofaunelor (ammonoidee) i
microfaunelor (ostracode i conodonte) este impesionant n intervalul limitei Olenekian-Anisian.


Figura 1. Ostracode din Deli Caira. 1, Bairdiacypris anisica Kozur, 1971;
2, Discoidella cf. suprapermiana Kozur, 1985.
2
1
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

61Lucrarea reprezint o ncercare de realizare a unui studiu systematic asupra ostracodelor din depozite-
le triasic inferioare i medii din sectiunea Deli Caira, precum i stabilirea limitei Olenekian-Anisian
(Triasic inferior-mediu) utiliznd biostratigrafia ostracodelor.
Majoritatea asociaiilor de ostracode prezint un grad ridicat de conservare. Ostracodele au fost ex-
trase prin metoda acetolizei fierbini. Au fost identificate peste 25 de specii, aparinnd ordinului Po-
docopida order (Familia Bairdiidae): Bairdia sp. 2, sp. 3, sp. 4, sp. 5, sp. 6, sp. 7, sp. 9, sp. 10, sp. 24,
Bairdiacypris anisica Kozur, 1971, Ptychobairdia sp., Lobobairdia salinaria Kollmann, 1963, pre-
cum i ordinului Myodocopida (Familia Polycopidae): Polycope sp. 1, sp. 3, Discoidella cf. su-
prapermiana, Kozur, 1985. Asociaiile sunt in general dominate de Bairdiidae. Biostratigrafia ostra-
codelor n sectiunea Deli Caira este suporta t de ocurentele faunelor de ammonoidee, nautiloidee i
conodonte (Grdinaru et al., 2006, Grdinaru & Sobolev, 2006 i Orchard et al., 2007).

Bibliografie

Grdinaru E., 2000. Introduction to the Triassic geology of North Dobrogea Orogene An overview
of the Triassic System n the Tulcea Unit and the ammonoid biostratigraphy. n: Grdinaru E.
(Ed.), Workshop on the Lower-Middle Triassic (Olenekian-Anisian) boundary, 7-10 June 2000,
Tulcea, Romania, Field Trip Section, p. 5-18, Bucureti.
Grdinaru E., Kozur H. W., Nicora A. & Orchard M. J., 2006. The Chiosella timorensis lineage and
correlation of the ammonoids and conodonts around the base of the Anisian n the GSSP candi-
dates at Deli Caira (North Dobrogea, Romania). Albertiana, v. 34, p. 34-38, Utrecht.
Grdinaru E. & Sobolev E. S., 2006. Ammonoid and nautiloid biostratigraphy around the Olenekian-
Anisian boundary n the Tethyan Triassic of North Dobrogea (Romania): correlation with the Bo-
real Triassic. n: Nakrem H. A. and Mork A. (Eds), Boreal Triassic 2006, Longyearbyen, Sval-
bard, 16-19 August 2006, NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway,
v. 3, p. 56-58, Trondheim.
Orchard M. J., Grdinaru E. & Nicora A., 2007. A summary of the conodont succession around the
Olenekian-Anisian boundary at Deli Caira, North Dobrogea, Romania. n: Lucas S.G. and
Spielmann J. A. (Eds), The Global Triassic, New Mexico Museum of Natural History and Science
Bulletin, v. 41, p. 341-346, Albuquerque.
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

62STUDIUL SEDIMENTOLOGIC I MINERALOGIC
AL ALUVIUNILOR DE PE VALEA AMPOIULUI


ADRIANA STOICA
1
, ALEXANDRA OELEANU
2
1,2
Universitatea din Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic, secia Geologie, anul II,
stoica.mala@gmail.com, oteleanualexandra@gmail.comCuvinte cheie: placers, minerale grele, granulometrie, morfometrie, arii surs


Introducere

Studiul de fa este o analiz descriptiv a sedimentelor de placers de pe valea Ampoiului, n scopul
determinrii calitative i cantitative a fraciei de minerale grele. Prin acumulare n depozite
aluvionare, mineralele grele formeaz asociaii specifice relevante n studii stratigrafice, petrografice
i sedimentologice. De asemenea, aceste acumulri pot avea o valoare economic semnificativ.
Aceste asociaii mineralogice pot fi relevante i cu privire la mediul nconjurtor, rul Ampoi i o
parte din afluenii si curgnd n aproprierea unor iazuri de decantare. Acestea sunt legate de fosta
activitate de exploatare a cuprului, aurului i argintului din zon. n funcie de tipul i cantitatea de
minerale asociate acestei exploatri gsite n aval, se pot face observaii asupra influenei iazurilor
asupra bazinului hidrografic local.

Localizare

Valea Ampoiului este situat n sectorul de S-E al munilor Apuseni. Rul i are izvorul n
formaiunea de Fene de vrst Cretacic i traverseaz depozite predominant sedimentare Cretacice
inferioare i depozitele vulcanitelor Neogene (Mutihac et.al., 2004). Magmatismul Neogen este
reprezentat de ocurene ritmice de riolite i andezite cu amfiboli. Cuvertura sedimentar este
reprezentat de conglomerate, gresii i argile acumulate n intervalul Neocomian-Apian i isturi
argiloase cu intruziuni de bazalte mezozoice.

Metode de investigare i rezultate obinute

Au fost efectuate analize sedimentologice i mineralogice pe o prob de sediment, recoltat din baza
unei bare longitudinale, situate n cursul inferior al vii rului Ampoi.
Analiza sedimentologic a urmrit caracterul textural al probei analizate (granulometria i
morfometria). n acest scop, s-a utilizat o baterie de 6 site cu dimensiuni cuprinse ntre 630 125 m,

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

63

Figura 1. Zircon din fracia grea
1mm
Figura 2. Magnetit din fracia grea
1mm

dup ndeprtarea materiei organice din sediment. Au fost identificate mai multe clase granulometrice
de la arenit grosier la arenit foarte fin, silt i lutit, clasa granulometric dominant fiind cea siltic
grosier.
Analiza morfometric a fost aplicat pe fiecare clas granulometric. Conturul predominant angular i
subangular al granoclastelor analizate sugereaz un grad de prelucrare sczut, datorat, cel mai
probabil, unei arii surs apropiate. Categoriile morfometrice, n spe sferic i cilindric, respect
habitusul primar al cristalelor (Anastasiu i Jipa, 2000).
Analiza mineralogic a vizat identificarea i descrierea mineralelor componente, n special a
mineralelor grele cu ajutorul lupei binoculare, seciunilor subiri i a difraciei de raze X n pulbere.
Aceste analize ne-au permis estimarea fazelor minerale prezente n fiecare clas granulometric. n
clasele grosiere, litoclastele sunt dominante fa de granoclaste cu un raport de 1:8, n timp ce n
clasele mai fine predomin granoclastele.
Ca ansamblu mineralogic, n fracia uoar predomin feldspatul potasic, cuarul, filosilicaii (de tipul
biotitului, cloritului i muscovitului). Fracia grea este compus predominant din: zircon (Fig. 1),
magnetit (Fig. 2), levendulan, amfiboli, litarg i pirit.
Concluzii

Prin proiectarea datelor obinute din analizele granulometrice n diagrama Passega (C/Md) pentru
evidenierea ambianelor depoziionale ale sedimentelor, a rezultat un mediu fluvial, cu transport
predominant prin suspensie. Distribuia bimodal, evideniat cu ajutorul graficului frecvenelor
simple, indic existena a dou arii surs sau procese sedimentare pentru materialul clastic. Din
analiza graficului frecvenelor cumulate au fost deduse o sortare slab i un exces de material fin.
Fracia de minerale grele reprezint aproximativ 5% din cantitatea total a probei analizate. Asociaia
de minerale grele identificat sugereaz o arie surs cu zcminte hidrotermale, prin prezena unor
faze minerale precum lavendulanul sau litarga, minerale secundare care se formeaz prin alterarea
depozitelor de cupru, respectiv plumb. Astfel, o parte din sedimentele aluvionare transportate de rul
Ampoi i afluenii si i pot avea aria surs n vulcanitele i zcmintele hidrotermale neogene pe
care le traverseaz.

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

64Bibliografie

Anastasiu, N., Jipa, D., 2000. Texturi i structuri sedimentare (ediia a 3a). Bucureti, Editura
Universitii din Bucureti.
Mutihac, V., Stratulat, M.I., Fechet, R.M. , 2004. Geologia Romniei. Bucureti: Editura Didactic i
Pedagogic.

Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

65


REZULTATE PALEOMAGNETICE PRELIMINARE N PARTEA DE
NORD A MUNILOR GURGHIU


ANDREI STRCHINARU
1
, CRISTIAN G. PANAIOTU
2
,
ANDREI PANAIOTU
3
,

DIANA CIOBNETE
4
1
Universitatea Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic, Str. Traian Vuia, nr. 6, sector 2
andrei.strachinaru@gmail.com
2
Universitatea Bucureti, Facultatea de Fizic, cristian.panaiotu@gmail.com
3
Universitatea Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic, panaiotu.andrei@gmail.com
4
Universitatea Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic, ciobanete.diana@gmail.com


Cuvinte cheie: centre vulcanice, polaritate magnetic, minerale magnetice, magnetizare remanent

Introducere

Coliziunea dintre marginea sud-estic a plcii Europene cu blocul litosferic ce a venit din partea
vestic, a produs n regiunea Carpato-Panonian, de-a lungul perioadei Miocen-Cuaternare, un mag-
matism alcalin i calc-alcalin de o importan deosebit (Seghedi et al., 2004a; Schmid et al., 2008).
n partea de est a lanului Carpatic, datorit activitii vulcanice rezultate din urma coliziunii celor
doua blocuri majore, s-a format lanul vulcanic Climani-Gurghiu-Harghita (CGH).
Zona studiat este localizat n partea central a lanului vulcanic CGH, n Munii Gurghiu. Numeroa-
se centre vulcanice s-au format n timp ce lanul vulcanic a migrat de la N spre S: Jirca (J), Fncel-
Lpuna (FL), Bacta (B), Seaca-Ttarca (ST), Borzont (BZ), umuleu (S) i Ciumani-Fierstraie
(CF). Vrstele centrelor vulcanice, determinate prin metoda K-Ar, urmresc aceeai direcie de
micare de-a lungul arcului: J=9.2-7.0 Ma; FL=9.4-6.0 Ma; B=7.5-7.0 Ma; ST=7.3-5.4 Ma; BZ=6.8
Ma; S=6.8-6.2 Ma; CF=7.1-6.3 Ma (Seghedi et al., 2004b).
Sunt prezentate rezultate paleomagnetice noi din structurile vulcanice Jirca, Fncel-Lpuna i Seaca-
Ttarca din partea de nord a Munilor Gurghiu (Fig. 1). Studiul urmrete identificarea polaritii
magnetice a rocilor studiate i calcularea direciei medii pentru a cuantifica posibile rotaii tectonice.

Metodologie

Eantioanele paleomagnetice au fost prelevate din aflorimente, prin foraje de 2.5 cm n diametru,
orientate n situ cu ajutorul unei busole magnetice Brunton i a unui busole solare (acolo unde a fost
posibil). Msurtorile magetizrii remanente naturale (MRN) au fost efectuate folosind un
magnetometrul de spin JR6A (AGICO), iar demagnetizrile n cmp alternativ (AF) s-au realizat
utiliznd un demagnetizator AF static (Magnon International), paii de demagnetizare fiind cuprini
ntre 0 i 200 mT. Analiza structurii magnetizrii remanente naturale rezultat din demagnetizare a
fost realizat cu programul Remasoft 3.0 (Chadima & Hrouda 2006).
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

66


Determinarea mineralogiei magnetice s-a realizat analizndu-se magnetizarea remanent izoterm i
dependena de cmpul magnetic a susceptibilitii magnetice. Magnetizarea remananent izoterm
(MRI) a fost msurat la dou praguri de cmp magnetic, primul avnd o valoarea de 1000mT, iar
direcia celui de-al doilea cmp a fost invers cu o valoare de 300mT. Pe baza acestor valori, s-a
calculat raportul S care indic contribuia mineralelor magnetice cu coerciviti scazute n raport cu
cele cu coerciviti ridicate. Dependena susceptibilitii magnetice (k) a fost msurat pentru dou
cmpuri magnetice alternative 200 A/m i 700 A/m i s-a calculat parametrul V ca indicator al
prezenei titanomagnetitului n rocile studiate.


Figura 2. Harta geologic a munilor Gurghiu, incluznd locaiile eantioanelor paleomagnetice prelevate
(chenar rou): 1 Roci vulcanoclastice provenite din Munii Climani; 2 Roci vulcanoclastice provenite din
masivele vulcanice Fncel-Lpuna, Seaca Ttarca, umuleu i Ciumani-Fierstraie, 3 Lava i faciesurile
specifice conurilor de erupie asociate principalelor masive centrale: (abrevieri: J Jirca, FL Fncel-Lpuna,
B Bacta, ST Seaca Ttarca, BZ Borzont, S - umuleu, CF Ciumani-Fierstraie); 4 corp complex intru-
siv situat n interiorul calderei Fncel-Lpuna; 5 cratere de erupie i caldere; 6 probe cu polaritate invers;
7 probe cu polaritate normal; 8 orae. Harta a fost preluat i modificat dup Seghedi et al. (2004b).
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

67Rezultate

Valoarea raportului S pentru majoritatea probelor este mai mare de 0.80, ceea ce indic faptul c
mineralogia este dominat de minerale magnetice cu o coercivitate sczut, care mpreun cu
dependena cmpului magnetic de susceptibilitatea magnetic - V, descriu un comportament specific
prezenei magnetitului i/sau titano-magnetitului srac n titan. Prezena hematitului a fost semnalat
ntr-un numr mic de probe.


Figura 2. Exemple tipice de demagnetizri n cmp alternativ pentru roci cu polaritate normal (proba G42-3) i
polaritate invers (proba G38-1).
Figura 3. Valoarea medie paleomagnetic pentru
Bazinul Transilvaniei (cerc alb, de Leeuw et al.,
2012) i valoarea medie din partea de nord a
Gurghiului (cerc negru).
Conferina Anual a Societii Geologice a Romniei, Bucureti, 2-4 Noiembrie 2012

68Rezultatele demagnetizrilor n cmp alternativ arat c majoritatea probelor conin o component
magnetic vscoas ce a fost uor ndeprtat aplicnd un cmp alternativ cu valori cuprinse ntre 10
20 mT, dup care diagramele ortogonale arat doar prezena unei singure componente (Figura 2). Au
fost analizate eantioane prelevate din 25 de locaii: 6 locaii avnd o polaritate magnetic invers, 18
o polaritate magnetic normal i una cu o polaritate magnetic de tranziie.

Concluzii

Corelarea distribuiei polaritii magnetice observate n structurile vulcanice studiate cu vrstele K-Ar
existente (Seghedi et al., 2004b) este n concordan cu scara de polaritate a cmpului geomagnetic
pentru Miocenul Superior i migraia treptat a vulcanismului ctre sud.
Valoarea medie preliminar calculat dup eliminarea direciilor tranzitorii are urmtoarele valori:
declinaia = 0.3, inclinaia = 61.2,
95
= 5.5, k = 38. Vrsta structurilor vulcanice studiate este n
intervalul 9 6 Ma. Valoarea medie calculat arat absena unor rotaii semnificative dup amplasarea
acestor roci (Fig. 3). Un studiu paleomagnetic recent al sedimentelor Pannoniene din bazinul
Transilvaniei (de Leeuw et al., 2012) arat c sedimentele cu vrstede circa 11-9 Ma au nregistrat o
rotaie de circa 6 n Pannonian sau post-Pannonian. Rezultatul preliminar din partea de nord a
Munilor Gurghiu arat ca aceast rotaie era deja terminat n momentul erupiilor vulcanice din
structurile studiate i nu se extinde n Pannonian.

Bibliografie

Chadima, M. & Hrouda, F., 2006. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and
analyzer: Travaux Geophysiques, XXVII, 2021.
De Leeuw, A., Filipescu, S., Maenco, L., Krijgsman, W., Kuiper, K., Stoica, M., 2012. Paleomagnet-
ic and chronostratigraphic constraints on the Middle to Late Miocene evolution of the Transylva-
nian Basin (Romania): Implications for Central Paratethys stratigraphy and emplacement of the
Tisza-Dacia plate. Global and Planetary Change, sub tipar.
Schmid, S., Bernoulli, D., Fugenschuh, B., Matenco, L., Schefer, S., Schuster, R., Tischler, M. &
Ustaszewski, K., 2008. The AlpineCarpathianDinaridic orogenic system: correlation and
evolution of tectonic units. Swiss J. Geosci, 101, 139183.
Seghedi, I., Downes, H., Szakcs, A., Mason, P.R.D., Thirlwall, M.F., Rou, E., Pcskay, Z., Marton,
E., Panaiotu, C., 2004a. NeogeneQuaternary magmatism and geodynamics in the Carpathian
Pannonian region: a synthesis. Lithos 72, 117146.
Seghedi, I., Szakacs, A., Snelling, N.J., Pecskay, Z., 2004b. Evolution of the Neogene Gurghiu Moun-
tains volcanic range (Eastern Carpathians, Romania), based on K-Ar geochronology. Geologica
Carphatica, 55, 4, 325-332.