Sunteți pe pagina 1din 15
Limbile baltic-finice, care includ finlandeza , estona ș i võro, au evoluat de la o
Limbile baltic-finice, care includ finlandeza , estona ș i võro, au evoluat de la o

Limbile baltic-finice, care includ finlandeza, estona ș i võro, au evoluat

de la o limb ă proto-finic ă, din care limba sami s-a separat în jur de 1500-1000 î.Hr. Lingvi ș tii sugereaz ă c ă aceast ă proto-finic ă avea trei

dialecte principale: dialectul de nord, dialectul de sud ș i dialectul de est. Aceste dialecte au devenit limbi de sine st ăt ătoare în jur de secolul I.

Limba oficial ă ș i minorit ă tile
Limba oficial ă ș i minorit ă tile
Limba oficial ă ș i minorit ă tile

Limba oficial ă ș i minorit ătile

Dialecte : grupul graiurilor de la Tisa; grupul de graiuri sudic ; grupul de graiuri
Dialecte : grupul graiurilor de la Tisa; grupul de graiuri sudic ; grupul de graiuri

Dialecte:

grupul graiurilor de la Tisa; grupul de graiuri sudic;

grupul de graiuri vestic; grupul de graiuri de la vest de Dunăre; grupul de graiuri de nord-vest;

grupul de graiuri de nord-est;

grupul de graiuri ardelene; grupul de graiuri secuieș ti; grupul de graiuri ale ceang ăilor.