Sunteți pe pagina 1din 21

P L A N U L

A F A C E R I I
A F T H E R S C H O O L T I M I S O A R ACUPRINS

1.INTRODUCERE ...................................................................................... 3
1.1. Descrierea initiatorului ............................................................. 4
2. Afacerea si serviciul ........................................................................... 5
2.1. Etapele initierii afacerii ............................................................ 6
2.2. Cadrul legal privind regimul fiscal si contabil al
functionarii ONG ................................................................................ 11
3. Piata ..................................................................................................... 13
4. Publicitatea si promovarea serviciului .................................... 14
5. Managementul si personalul ....................................................... 14
6. Previziuni financiare ...................................................................... 15
6.1. Surse financiare ......................................................................... 15

1.INTRODUCERE

AFTER SCHOOL Timisoara isi propune dezvoltarea programelor de
interventie si stimulare a copiilor cu dizabilitati si tulburari de dezvoltare.

Proiectul nostru este construit pentru a oferii copiilor cu dizabilitati si

tulburari de dezvoltare servicii de ingrijire dupa terminarea orelor de


scoala, programe educative , asistenta sociopedagogica, asistenta
psihologica, logopedie, activitati recreative .
De aceste servicii dorim sa beneficieze copii cu varste cuprinse intre 7 si
11 ani, proveniti din familii ce se lovesc de problema de a nu avea in grija
cui sa lase copii dupa terminarea programului zilnic scolar si pe perioada
vacantelor, care vor pentru copii lor o alternativa in care sa fie
supravegheati de personal cu pregatire speciala, intr-un cadru de grup care
poate stimula capacitatea lor de relationare interpersonala cu cei de aceeasi
varsta dar si cu adultii, nivelul cooperarii, nivelul comunicarii verbale si
nonverbale, nivelul creativitatii, imbunatatirea competentelor sociale,
cunoasterea propriei persoane etc.

In cadrul proiectului vor fi organizate ateliere de artterapie pentru

copiii cu tulburari in dezvoltare. Art terapia poate insemna pentru copilul


cu dizabilitati si tulburari de dezvoltare, dezvoltarea abilitatilor emotionale,
mentale, motrice, imbunatatirea constientizarii de sine, relationare sociala
cu alti copii lucruri de importanta majora in crestrea echilibrata a
copilului.

Prin atelierele de pictura, dans, CliniClowns oraganizate in cadrul

AFTER SCHOOL Timisoara ii oferim copilului posibilitatea de a se exprima


liber, creativ, ii oferim sansa de a-si gestiona mai bine emotiile negative cu
3

care acesta se confrunta si de a-si exterioriza emotiile pozitive prin metode


usor accesibile lui.

1.1.

DESCRIEREA INITIATORULUI

O echipa terapeutica tanara formata de psihologi, psihoterapeuti si


psihopedagogi care au ca principala activitate lucrul cu copiii cu tulburari
de dezvoltare, prin terapie comportamentala si cognitiv-comportamentala.
Trasaturile personale ale initiatorilor sunt:
-

Pregatire profesionala

Spiritul independent

Creativitatea

Nevoia de implinire

Increderea in fortele proprii

Deficientele cu care initiatorii se intalneste sunt:


-o structura financiara si organizatorica dezvoltata insuficient;
-lipsa de experienta antreprenoriala;
-relatii deficitare din punct de vedere profesional.
Compensarea punctelor slabe se va face astfel:
- o masura de viitor pentru structura organizatorica dezvoltata insuficient
o reprezinta pe extinderea ca si colectiv, de asemenea intretinerea unor relatii
de colaborare cu specialisti din domeniu;
4

- lipsa de experienta poate fi compensata cu entuziasmul de care dam


dovada si sprijinul unor persoane care au experienta in domeniul economic;
- relatiile profesionale se vor realiza in timp.

2. AFACEREA SI SERVICIUL

Grupul tinta al proiectului este constituit din copiilor cu dizabilitati si

tulburari de dezvoltare de 7-14 ani din familii ce locuiesc in Timisoara, aflati in


situatia de a nu avea o modalitate mai buna de petrecere a timpului consecutiv
orelor de scoala si vacantelor.
Noutatea afacerii noastre o reprezinta grupuri de suport pentru parintii acestor
copii aflati in dificultate. Cand ai un copil diferit devii un parinte diferit!
Beneficiile participarii la grupul de suport:

Intelegerea urmarilor in plan familial a diagnosticarii copilului cu

dizabilitati si tulburari de dezvoltare ;

Sugestii de restabilire a echilibrului familial;

Construirea unei imagini de ansamblu a caracteristicilor copilului cu

dizabilitati si tulburari de dezvoltare ;

Cunoasterea in detaliu a dificultatilor cu care se confrunta copilul

dvs.;

Dezvoltarea abilitatilor de comunicare eficienta in relatia cu copilul,

familia, prietenii;

Optimizarea cooperarii cu terapeutii in vederea cresterii eficientei

terapiei;

Dezvoltarea abilitatilor de a lua deciziile adecvate;


5

Managementul eficient al timpului, emotiilor si resurselor financiare;

Impartasirea experientei unor persoane care trec prin aceleasi

dificultati.
La grupul suport pot participa parinti indiferent de varsta sau diganosticul
copilului.
2.1. ETAPELE INITIERII AFACERII

Se alege obtiunea infiintarii unui ONG COD CAEN:


8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii
8899 Alte activitati de asistenta sociala,fara cazare,n.c.a

REZERVAREA DENUMIRII

Primul pas in infiintarea unei organizatii non-profit este obtinerea dovezii


ca denumirea aleasa de voi este conforma cu legea, ca nu a fost rezervata de
altcineva si ca nu exista coincidenta de nume cu alt ONG-uri. Dovada
disponibilitatii denumirii se obtine de la Ministerul Justistiei, dupa plata
taxei de 5 lei la Trezoreria Statului.
Se depune cererea-tip(cf. Anexei la OMJ 954/2000) la care anexam dovada
platii taxei (prin posta cererea si dovada platii taxei).
Dovada se primeste prin posta, cu scrisoare recomandata, la alegere in
termen 4-5 zile lucratoare de la data depunerii cererii in cazul in care
ridicati cererea personal, sau 10 zile lucratoare, daca optati pentru
raspunsul prin posta.
Valabilitate: 3 luni de la data emiterii.
6


INTOCMIREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI
Actul constitutiv si statutul se incheie in forma autentificata de notar sau
atestata de un avocat, in mai multe exemplare.
Actul constitutiv consfinteste hotararea fondatorilor de infiintare a
Asociatiei si desemneaza organele de conducere. Actul trebuie sa cuprinda,
sub sanctiunea nulitatii absolute, datele si mentiunile prevazute la art. 6, lin.
2, din Legea 246/2005.
Legea prevede necesitatea existentei unui sediu (social) pentru asociatie.
Ulterior, in functie de obiectul de activitate, veti putea cauta un alt sediu, in
care sa va puteti desfasura activitatea.
Proprietarul imobilului/apartamentului stabilit ca sediu autentifica la
notariat o declaratie prin care pune la dispozitie spatiul respectiv ca sediu
pentru asociatie.
Va trebui acum sa constituiti patrimoniul initial minim necesar infiintarii
ONG-ului. Acesta se constituie prin depozit bancar si are, pentru o asociatie
non-profit, un cuantum egal cu 1 salariu minim brut pe economie (in acest
moment, 700 lei).
Patrimoniul se constituie prin depunerea banilor la o unitate bancara sub
forma de "patrimoniu initial". Trebuie sa completati un formular, sa anexati
o copie xerox dupa actul constitutiv autentificat si sa achitati o taxa de
deschidere de cont. Veti primi un extras de cont doveditor.
Banii raman blocati la banca pana la obtinerea hotaririi de infiintare, cand
veti putea transfera banii intr-un cont bancar propriu-zis.
7

Fondatorii (asociatii) trebuie sa obtina si sa depuna la Judecatorie,


impreuna cu celelalte acte, si cazierul fiscal personal.
Obligativitatea prezentarii acestuia este mentionata de OG nr. 75/2001
privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, cu modificarile
ulterioare, care, la art. 8. aliniatul 1, prevede ca:
"Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in urmatoarele
situatii:[...] b) la solicitarea inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor, a
asociatiilor si fundatiilor, de catre asociatii sau membrii fondatori ai
acestora; [...]"
Cazierul fiscal este eliberat de Ministerul Finantelor prin Administratia
Finantelor Publice de care apartine domiciliul fiecaruia dintre solicitanti.
Costuri: 5 lei.
Valabilitate: Cazierul Fiscal are valabilitate doar 15 zile de la data
eliberarii.
DEPUNEREA DOSARULUI DE INSCRIERE; DOBANDIREA SI PREZENTAREA
IN FATA INSTANTEI

actul constitutiv; statutul; actele doveditoare ale sediului si


patrimoniului initial; dovada disponibilitatii denumirii eliberate de
Ministerul Justitiei; cazierul fiscal al asociatilor;

o cerere adresata presedintelui Judecatoriei pe raza careia se afla


sediul

un timbru judiciar de 1 leu.

Dosarul se depune la Judecatoria pe raza careia se afla sediul.


8

La depunerea dosarului, primim un numar de inregistrare; apoi puteti afla


de la http://portal.just.ro/, sectiunea "Portalul instantelor de judecata" de
pe siteul Ministerului de resort, data la care sa va prezentati in fata instantei
si numarul completului de judecata.
Daca dosarul este complet, hotararea va fi "in pronuntare". Vom primi prin
posta, la sediu, constand intr-o copie a incheierii judecatoresti de inscriere a
asociatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.
Ulterior se depune la Judecatorie o cerere pentru eliberarea Sentintei
civile (incheierea judecatoreasca pronuntata in sedinta publica de
judecator) si a Certificatului de inscriere in Registrul Asociatiilor si
Fundatiilor, aflat la grefa Judecatoriei. Inscrierea in Registru se face din
oficiu de catre instanta, odata ce sentinta ramane irevocabila.
Certificatul de inscriere, incheierea judecatoreasca si Statutul sunt cele mai
importante acte ale organizatiei si dovedesc existenta persoanei juridice .
Cereti la grefa Judecatoriei eliberarea unui numar de copii autentificate
dupa Sentinta civila si dupa Certificatul de inscriere.


CERTIFICATUL DE INREGISTRARE FISCALA
Pentru a putea desfasura orice operatiuni financiare avem nevoie de un
Certificat de Inregistrare Fiscala.
La Administratia Finantelor Publice de care apartine locatia in care aveti
sediul, se depune un dosar cuprinzand:
9

- Statut,
- Act constitutiv, incheierea judecatoreasca,
-Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (toate in
copie),
-Declaratia 010
Termen: Eliberarea Codului Fiscal (act autentic) se face in maxim 10 zile.
Etape ulterioare:

- Confectionarea stampilei societatii

Firmele specializate iti vor solicita copii de pe actele societatii, o delegatie


pentru reprezentantul firmei si o copie de pe actul de identitate al acestuia.
- Deschiderea contului bancar
Alte autorizatii necesare functionarii:
- autorizarea sanitara, emisa de Directia de Sanatate Publica a
Judetului,
- autorizatia sanitara veterinara de functionare conform legislatiei
sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in vigoare, conform
anexei I la Ordinul 93/2008, emisa Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara
si pentru Siguranta Alimentelor,
- autorizatia din punct de vedere al protectiei muncii, de
Inspectoratele Teritoriale de Munca,

Spre deosebire de alte proiecte educationale, in ceea ce priveste after-


schoolul, nu este nevoie de acte si de la Ministerul Educatiei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului respectiv ARACIP.
10

2.2. CADRUL LEGAL PRIVIND REGIMUL FISCAL SI CONTABIL AL


FUNCTIONARII ONG


Obligatii fiscale
- Potrivit Ordinului 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor
contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, incepand
cu 01.01.2008, O.N.G.-urile tin contabilitatea in partida dubla.
-

Potrivit Codului Fiscal Art. 15 alin.2 :


Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile

patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele


tipuri de venituri:
a) cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;
b) contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;
c) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din
participarea la competitii si demonstratii sportive;
e) donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
f) dividendele si dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate
din venituri scutite;
g) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;
h) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;
i) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de
strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte,
utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
j) veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in
proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost
folosite intr-o activitate economica;
11

k) veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile


nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare,
din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului,
sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile
sindicale si organizatiile patronale.
l) sumele primite ca urmare a nerespectarii conditiilor cu care s-a facut
donatia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective sa
fie utilizate de catre organizatiile nonprofit, in anul curent sau in anii
urmatori, pentru realizarea scopului si obiectivelor acestora, potrivit
actului constitutiv sau statutului, dupa caz;
m) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru
pagubele produse la activele corporale proprii, altele decat cele care sunt
utilizate in activitatea economica;
n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice.
Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale
sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din
activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000
euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite
de la plata impozitului pe profit. Organizatiile prevazute in prezentul alineat
datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce
corespunde veniturilor, altele decat cele prevazute la alin. (2) sau in
prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prevazute de 16%.
12


3. PIATA

Concurenta pe piata din Timisoara este reprezentata de :
Babel JuniorAdresa: Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 9, Ap. 5
Broscuta Fermecata Timisoara - after school Adresa: Calea Buziasului
(spre Mosnita Noua)
Casa Cu Jucarii Timisoara Adresa: Str. Titan, nr. 4
Centrul de Educatie Speciala Speranta Adresa: Str. Fagului, Nr. 17
Easy Learning - Kiz Club After School Adresa: Str. Tudor Vladimirescu,
Nr. 40
Happy Kids Club Adresa: Str. Ciprian Porumbescu, Nr. 97
Junior Club Adresa: Str. Closca, Nr. 21
Junior Land Adresa: Str. Mures, Nr. 143
Din punct de vedere al tipului relatiilor firmei cu mediul extern vom stabili
urmatoarele alternativele strategice:
relatii de parteneriat si cooperare cu partenerii care contribuie la
constituirea input-urilor afacerii firma de catering, teatre, centre
culturale, sali de spectacol);


13

4. PUBLICITATEA SI PROMOVAREA SERVICIULUI


Vom realiza o publicitate de informare prin:
- crearea unui portal online,
- vom publica articole pe internet (pe siturile specializate)si in presa,
- seminarii si conferinte de informare,
- vom utiliza tehnica door- to door prin fluturasi pliante,
- vom tine prezentari in scoli si vom exploata relatiile profesorilor care
colaboreaza cu noi.

5. MANAGEMENTUL SI PERSONALUL

After schoolul nostru isi propune sa-i invate pe copii copiilor cu
dizabilitati si tulburari de dezvoltare sa dezvolte diferite aptitudini, sa intre
in contact cu lumea, sa socializeze, sa le provoace imaginatia si sa ii invete
lucruri practice nu doar teorie, ca in cazul scolilor. De aceea, persoanele
care se afla in jurul lor, trebuie sa stie cum sa faca acest obiectiv fezabil.
Probabil ca, alegerea persoanelor cu care vom colabora, va fi cea mai dificila
etapa, intrucat exigentele noastre in ceea ce priveste resursele umane sunt
ridicate.
Vom colabora cu psihologi, psihoterapeuti si psihopedagogi , logopezi care
au ca principala activitate lucrul cu copiii cu tulburari de dezvoltare, prin
terapie comportamenta la si cognitiv-comportamentala.

14

6. PREVIZIUNI FINANCIARE

Pentru demararea proiectului ne-am gandit la multiple posibilitati privind
spatiul de desfasurare:
- Inchirierea unui spatiu in cadrul unei scoli care dispune de toate
dotarile necesare,
- Inchirierea unui locatii centrale in apropierea unei scoli ,
- Solicitam Primariei unui spatiu potrivit Legea nr. 246/2005

6.1. SURSE FINANCIARESponsorizari si Donatii
O parte din impozitul de platit catre stat pentru profitul obtinut poate ajuta
copiii cu dizabilitati si tulburari de dezvoltare.
Legea sponsorizarii permite deducerea din impozit a sponsorizarilor in
limita a: 3%0 (3 la mie) din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit
datorat (pentru societati comerciale suma nu poate depasi 3 la mie din
cifra de afaceri).
Pentru PFA limita este de 5% din venit brut minus cheltuieli deductibilet.
Exemplu de calcul

15

CA (total venituri) = 100.000 lei


Cheltuilei = 80.000 lei
Profit brut = 20.000 lei
Impozit aferent acestui profit (16%) = 3200 lei
3 %0 (mie) = 300 lei
20% din imp = 640 lei
Deci se poate dona suma de 300 lei
In contabilitate va aparea asa:
CA (total venituri ) = 100.000 lei
Cheltuieli totale (inclusiv sponsorizarea ) = 80.300 lei
Profit impozabil = 19.700 lei + 300 lei
(readaugam cei 300 pe care i-am scazut mai sus din venituri) = 20.000 lei
Impozit 16% = 3200 lei
Din acest impozit se scad cei 300 lei acordati pt sponsorizare si se vireaza la
stat 2900 lei.
Persoanele juridice au posibilitatea de a face sponsorizari in scop umanitar,
deductibile din impozitul pe profit. Sponsorizarea este o practica
reglementata prin lege si folosita de multe companii din Romania.
Legea nr.32/1994, modificata si completata prin Legea nr.394/2006:
Art. 1. (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin
cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri
materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop
lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul
sponsorizarii.
Art. 4. (1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii:
a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau
16

urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ,


de invatamant, stiintific cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, [...]
Codul fiscal stabileste limitele sponsorizarii la Titlul 2, Cap II, art. 21, alin.
(4), litera p):
Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit
prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile
ulterioare, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita
minima precizata mai jos:
1. 3% din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.

Redirectionarea 2% din impozitul pe venit
Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la
2% din impozitul pe venit, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se
infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru
acordarea de burse private, conform legii.
Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul
anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem
colectiv pentru domeniul locativ (OPANAF 52/2012) Formular 230 se
depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si
asimilate acestora, in urmatoarele situatii : - au efectuat in anul de
raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii
nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile
ulterioare si solicita restituirea acestora ; - opteaza pentru virarea unei
sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea
17

entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau


unitatilor de cult; contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita
directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de
cult; - contribuabilii solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii,
obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in
sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in limita unei sume
maxime egale cu 300 lei pe an. Se completeaza de mana, in doua exemplare,
din care unul ramane la contribuabil. Cererea se depune direct la
registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare
recomandata.
Alte surse de finantare existente pe piata la acest moment
Schema de grant pentru ONG-uri Runda 1
Scopul Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile este de a
promova contributia organizatiilor societatii civile ca actori importanti
pentru dezvoltare si participare.
Obiectivele generale: consolidarea ONG-urilor romanesti si sustinerea
participarii lor active in procesul formularii de politici, atat in calitate de
expresie a societatii civile, cat si ca furnizor de servicii; si promovarea
activitatilor organizatiilor societatii civile care abordeaza cu precadere
aspecte legate de mediu si furnizarea de servicii sociale, contribuind
totodata la intarirea capacitatii lor organizationale.
Componentele vizate:
Componenta Social, cu o alocare financiara de 2.000.000 CHF;
Componenta Mediu, cu o alocare financiara de 600.000 CHF.
18

Cine poate solicita finantare:


Organizatii neguvernamentale si nonprofit, infiintate legal si cu sediul in
Romania, organizate si conduse conform legislatiei romanesti in vigoare cu
privire la organizatiile neguvernamentale.

Solicitantii pot actiona individual sau in parteneriat cu alte organizatii.
Partenerii romani pot fi:
- organizatii neguvernamentale si nonprofit,
- universitati, alte institutii de educatie sau institute de cercetare
nonprofit, autoritati publice locale si centrale, institutii/agentii
publice, servicii guvernamentale deconcentrate de la nivel local,
- unitati administrativ-teritoriale (care pot fi reprezentate de autoritati
locale precum primarii, consilii locale, consilii judetene reprezentate
de conducatorii acestora).
Parteneri elvetieni pot fi:
- organizatii nonprofit si neguvernamentale, inregistrate conform
legislatiei in vigoare aceasta tara.
Valoarea finantarilor nerambursabile:
- granturi mici (pentru ambele Componente): 10.000 CHF 75.000 CHF
- granturi mari (exclusiv pentru Componenta Social): 75.001 CHF
250.000 CHF
Durata unui proiect depinde de tipul de grant solicitat, respectiv:
19

- pentru granturi mici: minim 12 luni si maxim 24 luni;


- pentru granturi mari: minim 12 luni si maxim 36 luni.
Un solicitant poate depune maxim 2 (doua) cereri de finantare pe fiecare
Componenta (Social/ Mediu), dintre care maxim 1 (una) pentru granturi
mari.

Cererile de finantare pentru Componenta Social se vor depune la
urmatoarea adresa:
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile
Strada Nerva Traian nr.21, Bucuresti, sector 3, cod postal 031044
Cererile de finantare pentru Componenta Mediu se vor depune la
urmatoarea adresa:
Fundatia pentru Parteneriat
Strada Arsenalului nr.13, Miercurea Ciuc, judetul Harghita, cod postal
530120
Termenul limita pentru primirea dosarelor cererilor de finantare pentru
ambele componente este 12 iulie 2012, orele 17:00.

Alte posibile surse de finantare inactive la acest moment -
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS
DRU 2007-2013 tuturor celor care cred in profesionalism,
responsabilitate si competenta, in sanse egale si acces permanent la
educatie, formare, specializare si ocupare. Statele Membre si regiunile
20

Uniunii Europene au acces la finantare din Fondul Social European in


cadrul unei perioade de programare de sapte ani. Actualul exercitiu
de programare se desfasoara in perioada 2007-2013.
Pentru a beneficia de asistenta FSE, Statele Membre elaboreaza
programe operationale care sunt implementate de actori socio-
economici, precum institutii de invatamant, furnizori de formare
profesionala, IMM-uri, camere de comert si industrie, parteneri
sociali, ONG-uri, institutii publice, autoritati locale etc.
Axa Prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale
Prin axa prioritara 6, POS DRU va finanta operatiuni avand ca
finalitate cresterea incluziunii sociale, prevenirea excluziunii de pe
piata muncii si sprijinirea integrarii in munca a grupurilor vulnerabile
aflate intr-o situatie dezavantajata in ceea ce priveste accesul la
educatie si la un loc de munca. Prin POS DRU vor fi finantate proiecte
avand ca scop promovarea economiei sociale, ca factor de integrare in
societate a persoanelor care intampina dificultati la angajare
(populatia de etnie roma, persoane cu dizabilitati, tinerii peste 18 ani
care parasesc sistemul de stat de protectie a copilului, persoane care
au suferit o condamnare etc.). Totodata, vor fi sustinute dezvoltarea
serviciilor sociale integrate si formarea personalului din sistemul de
asistenta sociala. Vor fi promovate masuri vizand asigurarea egalitatii
de sanse intre femei si barbati si vor fi incurajate initiativele
transnationale in toate domeniile.

21