Sunteți pe pagina 1din 40

Miscarea

Totalitatea actelor motrice efectuate de un om pentru intretinerea relatiilor sale cu


mediul natural si social ,inclusiv pentru efectuarea deprinderilor specifice ramurilor de
sport .

Actul motric
In Terminologia educatiei fizice si sportului actul motric este definit ca un fapt simplu
de comportare realizat prin muschii scheletici ,in mod voluntar ,pentru efectuarea unei
actiuni sau activitati motrice .

Actiunea motrica
-consta dintr-un sistem de acte motrice alcatiund un tot unitar ,in scopul indeplinirii unor
sarcini imediate .

Activitatea motrica
-cuprinde un asamlu de actiuni motrice incadrate intr-un sistem de idei, regului,forme de
organizare in vederea obtinerii unui efect complex de adaptare a organismului la efort
,de perfectionare a dinamicii si de obtinere a unui rezultat ,a unui efect de ordin formativ
,competitional ,compensator ,terapeutic ,recreativ ,relational .

Forme variate de miscare motrica :


-miscare accelerata
-miscare ciclica
-miscare aciclica
-miscare activa
-miscare pasiva
-miscare uniforma
-miscare neuniforma
-miscare voluntara
-miscare involuntara
-miscare naturala
-miscare mimata
-miscare analitica
-miscare sintetica

-miscare simetrica
-miscare asimetrica
Miscare liniara - in care diferitele segmente ale corpului sau acesta in intregime ,se
deplaseaza pe o linie dreapta ;
Miscare circulara forma de executie a actelor /actiunilor motrice in care segmente ale
corpului sau corpul in intregime se deplaseaza in jurul unui ax ;
Miscare curbilinie segmentele sau corpul se deplaseaza pe o linie arcuita .

Educatia fizica
Gh. Carstea (2000) ,considera educatia fizica un tip fundamental de activitate motrica
,care se desfasoara dupa anumite legi ,norme ,prescriptii metodice etc. ,cu scopul de a
realiza obiective instructive-educative bine precizate .

Subsistemele sunt :
-educatia fizica a tinerei generatii
-educatia fizica militara
-educatia fizica profesionala
-educatia fizica independenta
Caracteristicile educatiei fizice : este fiziologica prin natura exercitiilor ; este
pedagogica prin metode ;este biologica prin efecte ;este sociala prin organizare ; este
accesibila tuturor oamenilor ;are un predominant character formativ ; dispune de un
volum mare si diversificat de mijloace specifice si asociate .

Sportul
Intr-o acceptiune clasica ,sportul reflecta o activitate specifica de intrecere care
valorifica intesiv formele de practicare a exercitiilor fizice in vederea obtinerii de catre
individ sau/si ub colectiv de subiecti, grupati de regula intr-o echipa a unui
comportament psihomotric complec, concretizat in performante care tind sa-l detaseze
de partenerii de intrecere ,de grupul oponent sau de el insusi .
Notiunea de sport este strans legata de termenii competitie si performanta .
Sportul reprezinta un fenomen social ale carui principale caracteristici sunt
universalitate si unicitate . E.Firea considera ca acest fenomen social , se distinge de
alte fenomene sociale prin trei factori : comunicarea corporala ,manifestarea si
compararea proceperii sau fortelor in cadrul competitiei si organizarea participantilor ca
opozanti .

Disciplina sportiva repezinta ansamblul ramurilor si probelor sportive ,cu structura


,gen de efort,conditii si moduri de reglementare si de evaluare asemanatoare .
Disciplinele sportive fundamentale ,contemporane sunt : atletism ,gimnastica ,natatia
,jocurile sportive ,atletica grea ,sporturile de lupta ,schiul ,patinajul .

Ramura de sport consta dintr-un sistem de exercitii fizice specializate care se


realizeaza in concurs dupa reguli precise si in conditii specifice .

Proba sportiva este un exercitiu fizic complex ,care face parte dintr-o ramura
sportive .

Structura sportului prezinta urmatoarele subsisteme :


-sportul pentru toti
-sportul adaptat
-baza de masa a sportului de performanta
-sportul de performanta
-sportul de inalta performanta

Intre categoriile sport si educatie fizica sunt deosebiri dar si conexiuni .


Deosebirile majore constau din : obiectivele pe care si le propun cele doua domenii-in
special educatia fizica a tinerei generatii care repezinta segmental cel mai vast al
domeniului-este o activitate obligatory cu mijloace si cerinte accesibile ,in timp ce
sportul este o activitate facultativa cu exceptia subsistemelor din cadrul sportului de
performanta si inalta performanta .
Conexiunile constau in faptul ca sportul se prevaleaza de elementele de continut ale
educatiei fizice ,referitoare la angajarea in activitate a capacitatii motrice si psihice a
individului si in acelasi timp implanteaza elementele lui caracteristice in domeniul
educatiei fizice .

Antrenamentul sportiv
Este un proces pedagogic ,desfasurat sistematic si continuu gradat ,de adaptare a
organismului omenesc la eforturile fizice si psihice intense ,pentru obtinerea de
rezultate inalte intr-una din formele de practicare competitiva a exercitiilor fizice .

Caracteristicile antrenamentului sportiv :


-este un proces complex ,multifactorial determinant ,la care participa alaturi de sportivi
,antrenori ,tehnicieni,organizatori si oameni de stiinta ;
-se desfasoara intr-un cadru institutionalizat .fiind organizat la nivelul cluburilor si
asociatiilor sportive in unitatile de invatamant cu profil sportiv ;

-este o activitate organizata ,planificata si condusa de legi ,pricipii,reguli si obiective


specifice ;
-se adreseaza fiinitei umane in totalitatea ei ;
-urmareste maximalizarea performantelor sportive ;

Cultura fizica
Cultura fizica reprezinta o componenta a culturii universale care sintetizeaza
categoriile ,legitatile ,institutiile si bunurile material create pentru valorificarea exercitului
fizic in scopul perfectionarii potentialului biologic si implicit spiritual al omului .

Dezvoltarea fizica
Dezvoltarea fizica reprezinta suma modificarilor morfo-functionale ce apar in diferite
etape de varsta ,de-a lungul vietii fiecarui organism ,corespunzator specificului si
limitelor de variatie ale evolutiei specie umane ,sub actiunea factorilor ereditari,factorilor
mediului fizic extern (apa ,aer ,sol, radiatii solare ,alimentatie etc. )si ai factorilor
mediului social (economici ,culturali ,de tip sportiv etc. )

Dinamica dezvoltarii fizice


In ontogeneaza dezvoltarea fizica cunoate o perioada ascendenta ,ce cuprinde copilaria
,adolescent si tineretea ,o perioada de platou cu elemete de progres functional in
partea de inceput ce coespunde maturitatii si o perioada descendenta ,corespunzator
varstei a treia .

Categoria calicativelor de apreciere


Elementele de apreciere a dezvoltarii fizice pot apartine de categoria calicativelor
valorice generale :foarte buna ,buna ,satisfacatoare ,nesatisfacatoare sau de
cele specifice : dezvoltare fizica armonioasa ,dizarmonia dezvoltarii fizice .

Obiectivele urmarite
Actiunea de favorizare a dezvoltarii fizice a oamenilor ,prin intermediul practicarii
exercitiilor fizice in mod organizat , vizeaza trei obiective prioritare :
a) armonie intre indicii somatici si cei functionali
b) proportionalitatea intre indicii somatici
c) proportionalitate intre indicii functionali

Capacitatea motrica
Dupa R.Manno capacitatea motrica reprezinta un ansamblu de predispozitii sau
potentialitati motrice ale omului ,pe care se construiesc prin invatare abilitatile motrice .

Clasificare
Capacitatea motrica generala este formata din calitati motrice de baza viteza
,indemanare ,rezistenta ,forta dupa unii autori si suplete/mobilitate ,deprinderi motrice
de baza mers ,alergare ,aruncare-prindere ,saritura ),deprinderi motrice utilitar
aplicative tarare ,catarare escaladare ,tractiune-impingere ,transport de obiecte
dupa unii autori si echilibrul si priceperi motrice manifestate pe fondul deprinderilor
motrice de baza si utilitar-aplicative accumulate prin intermediul diferitelor experiente de
miscare .
Capacitatea motrica specifica cuprinde calitati motrice specifice ,manifestate in diferitele
tipuri de activitati motrice profesionale ,sportive, ludice ,de loisir etc. si deprinderi
/proceperi motrice specifice prin care se concretizeaza aceste activitati .

Calitatile motrice
Sunt componente ale capacitatii motrice si reprezinta insusiri ale organismului uman
,mostenite genetic la anumiti indici si care se pot dezvolta /educa in ontogeneza prin
practica vietii cotidiene sau mai ales prin procese special instructiv-educative .
Literature de specialitate prezinta in general doua categorii de calitati motrice :
1. de baza (viteza ,indemanare ,rezistenta ,forta )
2. specifice ( rezultate din combinarea calitatilor motrice de baza,in functie de
caracteristicile activitatii motrice ) .

Deprinderile motrice
Sunt component ale capacitatii motrice ce constau din acte sau actiuni motrice ajunse
prin exersare la un inalt grad de stabilitate ,precizie si eficienta .
Una din clasificarile cele mai cunoscute ,grupeaza deprinderile motrice in :
1. deprinderi motrice de baza ( mers ,alergare,aruncare-prindere ,saritura )
2.deprinderi utilitar-aplicative (tarare ,catarare,escaladare ,tractiune-impingere, transport
de obiecte )
3. deprinderi motrice specifice diferitelor tipuri de activitati motrice ,inclusive sportive .

Priceperile motrice
Sunt componente ala capacitatii motrice si se pot definii ca fiind capacitatea omului de
a utiliza rational posibilitatile sale motrice .
Dupa M.Epuran ele sunt :
1. priceperi motrice elementare
2.priceperi motrice complexe

Exercitiul fizic
Exercitiul fizic este actul motric repetat sistematic si constient in vederea indeplinirii
obiectivelor educatiei fizice si sportului .

Esenta educatiei fizice si sportului


Perfectionarea dezvoltarii fizice si a capacitatii motrice a oamenilor .

Motivatii
Motivatii de ordin fiziologic ,psihologic si spiritual:
a ) motivatiile de ordin fiziologic au avut si au la baza preocuparile ,din ce in ce mai
acute ale poparelor din toate statele lumii,indreptate spre unele obiective sociale majore
,privind : sanatatea ,recreerea si longevitatea oamenilor .
b) motivatiile de ordin psiholigic sunt legate de :
-trebuinta de miscare forma innascuta a carei satisfacere asigura dezvoltarea
psihologica a omului .Ea se manifesta mai intens in copilarie si adolescenta;
-inclinatia spre actiune ,emulatie ,simtul riscului sunt manifestari caracteristice omului
care se bazeaza pe unii factori nativi si a caror dimensiuni sunt puse in evidenta pentru
fiecare individ numai intr-o anumita conjuctura social-educativa ;
- dorinta de repetare a celor cunoscute stereotipiile formate in activitatea de educatie
fizica si sport creeaza prin generalizare ,obisnuinta de miscare ,tendinta spre realizarea
sistematica ,organizata a miscarii;
-predispozita pentru grupare care satisfice interesele de contact si al schimbului de
valori intre oamenii ce au aceleasi inclinatii profesionale sau spirituale.

c) motivatiile de ordin spiritual se manifesta prin intermediul culturii fizice ,in sfera
culturii universale .

Idealul educatiei fizice si sportului


Idealul educatiei fizice il constituie un model de personalitate armonios dezvoltata fizic
si psihic ,abilitata cu deprinderi si priceperi necesare pentru practicarea independent a
exercitiilor fizice ,individual si in grup
In formularea idealului educatiei fizice si sportului se au in vedere unele elemete de
referinta care sunt de fapt laturi ale idealului .Acestea sunt :
-dezvoltarea fizica armonioasa ;
-calitatile,priceperile si deprinderile motrice necesare pentru optimizarea randamentului
in munca si in viata ;
-calitatile si deprinderile motrice specifice care permit practicara unor ramuri de sport ,in
timpul liber ;
-cunostintele si tehnicele necesare pentru formarea capacitatii de practicare
independenta a exercitiilor fizice ;
-calitatile morale,intelectuale,estetice,competente si somportamente caracteristice
omului integrat intr-o societate mioderna .

Functiile educatiei fizice si sportului


Functiile specifice sunt :
a) functia de perfectionare a dezvoltarii fizice
b) functia de dezvoltare a capacitatii motrice
b) dezvoltarea capacitatii motrice (generala si specifica ) concretizata de nivelul de
exprimare al deprinderilor /priceperilor motrice precum si de manifestarea calitatilor
motrice de baza si specifice ,constituie o cerinta importanta in activitatea omului
contemporan.Aceasta capacitate insoteste omul in intreaga sa activitate sociala ,dand
eleganta gestului corporal ,rezistenta la oboseala ,eficienta in miscarile propii diverselor
profesii si un bun nivel al conditiei fizice .
In contextual acestei functii ,se vorbeste despre o capacitate motrica generala
preponderent solicitata in activitatea de educatie fizica si de o capacitate motrica
specifica care este angrenata mai mult pe linia activitatilor de tip sportive .Desi
diferentele dintre cele doua continuturi motrice care solicita tipurile de capacitate de

miscare mentionate nu sunt asemanatoare ,ambele contribuie intr-o masura


semnificativa la exercitarea functiei de ameliorare a motricitatii individului .
Pe da alta parte,subsistemele sportului de performanta si inalta performanta ,urmaresc
valorificarea maxima a capacitatii motrice a subiectilor practicanti,potrivit aptitudinilor
pe care le manifesta acestia pentru una sau alta din ramurile /probele sportive existente
.In acest context ,se vorbeste si despre functia de de dezvoltare a capacitatii de
performanta sau de maximizare a performantei sportivului .

Functiile asociate :
-functia igienica
-functia educative
-functia recreativa
-functia de emulatie
-functia de socializare
-functia economica

Functia recreativa -se exercita pe doua directii:


-educatia fizica si sportul trebuie sa ofere cunostinte si capacitati suficiente pentru ca
fiecare cetatean sa-si poata construe un repertoriu de activitati recreative ,dependent de
inclinatiile si predispozitiile sale ;
-specatcolul sportive reprezinta o modalitate de recreere ,Mentionam totusi ca
spectacolul sportiv nu are doar character recreativ ci si unul cultural-educativ deoarece
asistenta receptioneaza numeroase impresii si valori de ordin esthetic ,etic si intellectual
.

Scopul si obiectivele educatiei fizice si sportului


Scopul educatiei fizice si sportului il constituie dezvoltarea complexa a personalitatii
individului ,in concordanta cu cerintele societatii ,de dobandire a autonomiei ,eficientei si
echilibrului cu mediul natural si social .

Obiective generale ( de rangul I )care pun in evidenta ceea ce este comun pentru
toate subsistemele educatiei fizice si sportive .Aceste obiective sunt :
-mentinerea unei stari optime de sanatate ;
-favorizarea dezvoltarii fizice armonioase ;
-dezvoltarea capacitatii motrice generale ,prin educarea calitatilor motrice de baza si
formarea unui sistem de deprinderi si priceperi motrice de baza ,utilitar-aplicative si
specific unor ramuri de sport ;

-formarea capacitatii de practicare sistematica si independent a exercitiilor fizice


-dezvoltarea armonioasa a personalitatii in integralitatea sa .

Obiective specifice
Subsistemul sport de performanta ,unde obiectivele sunt orientate spre maximizarea
performantei prin :
-dezvoltarea calitatilor motrice de baza si a formelor combinate ale acestora ,in functie
de specificul ramurii sau probei sportive practicate ;
-perfectionarea deprinderilor si priceprilor motrice implicate in efectuarea procedeelor
specifice si in actiunile tehnico-tactice corespunzatoare ;
-crearea si mentinerea unei dispozitii psihocomportamentale favorabile pentru obtinerea
performantelor sportive disponibilitate de efort ,ambitie ,perseverenta ,toleranta la
frustrare ;
-prevenirea sau compensarea deficientelor fizice datorate efortului specific ;
-favorizarea integrarii sociale;
Caracteristicile sistemului de educatie fizica si sport din Romania
-sistemul beneficiaza de o temeinica fundamentare stiintifica
-sistemul are un caracter national
-sistemul are un character deschis si dinamic
-sistemul are capacitate de reglare si autoreglare
-sistemul este astfel conceput incat intre subsistemele sale ,sa se evite paralelismele

Mijloacele specifice educatiei fizice si antrenamentului sportiv :


-exercitiul fizic (mijloc specific de baza );
-aparatura de specialitate ;
-mijloacele de susutinere si refacere a capacitatii de efort ;
Exercitiul fizic este actul motric repetat sistematic si constient in vederea indeplinirii
obiectivelor educatiei fizice si sportului .

Carcteristicile definitorii ale exercitiului fizic :


-exercitiul fizic isi are originea in actul motric genral al omului in miscare ;

-la baza oricarui exercitiu fizic sta o anumita intentie care este in concorndanta cu
cerintele realizarii obiectivelor efs ;
-exercitiul fizic este mijlocul specific de basa ,instrumental didactic fundamental cu care
se opereaza in activitatile de educatie fizica si antrenament sportive ;
-orice exercitiu fizic presupune o miscare voluntara realizata pe fondul unui efort fizic ce
are la baza contractiile musculare statice si dinamice ale diferitelor lanturi sau grupe
musculare .Efortul fizic la randul sau ,determina realizarea unui efort functional complex
care cu cat este mai sustinut cu atae exercita influente semnificatve pe directia
ameliorarii principalelor functii ale organismului ;
-concomitent cu efectuarea exercitiului fizic se activeaza la nivelul practicantului si un
complex de mecanisme psihice ,concretizat printr-un efort psihic ;
-eficienta exercitiilor fizice este dependenta de durata de activitate ;
Cu cat actul/actiunea motrica se repeta pe o perioada mai indelungata de timp ,cu atat
el produce modificari pozitive mai insemnate la nivelul dezvoltarii fizice si a capacitatii
motrice a individului .

Continutul exercitiului fizic


Totalitatea elementelor din care sunt alcatuite exercitiile fizice definesc continutul
acestora.I. Siclovan identifica urmatoarle elemente ce alcatuiesc continutul exercitiilor
fizce:
-miscarile segmentelor corpului sau ale acestuia in intregime ,asa cum sunt ele
efectuate in cadul exercitiilor respective ;
-efortul fizic solicitat de executarea miscarii,concretizat in cantitatea de lucru mecanic ,in
intensitatea cu care se efectueaza actiunile respective ,precum si in complexitatea
activitatii depuse ;
-efortul psihic pus in evidenta prin gradul de solicitare a diferitelor procese psihice cum
sunt : memoria ,atentia ,rapiditatea gandirii,vointa etc . ;
-efortul functional reflectat printr-o trecere a organismului la un nivel superior al activitatii
functionale .

Forma exercitiului fizic


Prin forma exercitiilor fizice se intelege modul particular in care se succed miscarile
componente ale fiecariu exercitiu fizic precum si legaturile ce se stabilesc intre acestea
de-a lungul efectuarii actiunii motrice in cauza .
Elemetele de referinta care stau la baza aprecierii formei unui exercitiu fizic ,sunt :
-pozitia corpului in raport cu reperele materiale si spatiale ale mediului in care se
efectueaza exercitiul fizic ;

-relatia dintre segmentele corpului angrenate in miscare ;


-directiile in care sunt actionate segmentele corpului sau intregul corp ,in timpul derularii
miscarii ;
-gradul de amplitudine manifestat la nivelul diferitelor etaje articulare so segmente
corporale implicate in miscare ;
-tempoul si ritmul executarii miscarii ;
-sistemul de dispunere al subiectului executant , in raport cu partenerii si/sau adversarii
;
Pentru activitatea sportiva , tehnica miscarii reprezinta totalitatea actiunilor si
procedeelor de miscare care prin forma si continutul lor specific ,asigura posibilitatea
practicarii unei ramuri sportive ,in concordanta cu prevederile regulamentelor in vigoare
.
Mecanismul tehnic de baza se defineste prin ansamblul elementelor si trasaturilor
miscarilor ,organizate intr-o structura rationala si care sunt absolut indispensabile
rezolvarii unei sarcini motrice . Pentru o sarcina motrica data ,mecanismul tehnic de
baza impreuna cu detaliile tehnice ale activitatii motrice respective ,se constituie intr-un
anumit procedeu tehnic .
Stil nota personala care se manifesta in executarea procedeelor tehnice .

Caracteristicile spatiale cuprind pozitia copului si traiectoria pe care o descrie


corpul aflat in miscare sau doar unele parti componente ale acestuia ,implicate in
derularea unor acte /actiuni motrice la un moment dat .

Traiectoria miscarii este o caracteristica spatiala care defineste drumul parcurs de


corps au segmentele lui intre pozitia initiala si cea finala .

Traiectoria miscarii se exprima prin : forma , directie si amplitudine .


Forma traiectoriei poate fi rectilinie sau curbilinie .
Directia reprezinta o carcateristica a deplasarii corpului in intregime sau a segmentelor
sale intr-una din cele trei planuri ale spatiului.
Prin intermediul acestui element ,se poate determina relatia existenta intre diferitele
segmente ale corpului aflat in sau /si raportul cu unele repere exterioare ,ata in actiunile
statice cat si in cele dinamice ( ex. bratele jos/inainte /lateral/sus ; trunchiul
aplecat/indoit/ rasucit inainte /lateral/spre stanga/dreapta ; balansari si rotari de brate
in plan frontal sau sagital ; deplasari inainte /inapoi /oblic/lateral.)
Amplitudinea reprezinta marimea deplasarii corpului sau a segmentelo sale intre
anumite repere alese arbitrar .
Caracteristicile temporale se refera la durata ,tempoul si ritmul miscarilor .

Durata miscarii este o caracteristica ce indica timpul necesar de executie a


actului/actiunii motrice .Durata se masoara cu ajutorul cronometrului fata de anumite
momente in prealabil stabilite .
Tempoul miscarii indica frcventa repetarii ciclurilor de miscare sau numarul de
miscari pe unitatea de timp. Tempolul este o marime invers proportionala fata de durata
actelor/actiunilor motrice .
Ritmul miscarii consta din accentuarea periodica ,dupa anumite regului ,a unor
elemente constitutive ale actiunii motrice .
Caracteristicile spatio-temporale sunt determinate de vitezele cu care se
efectueaza exercitiile fizice .Vitezele dezvoltate pe diferitele secvente ce se succed in
cadrul miscarii joaca un rol deosebit de important in tehnica sportiva .
Carcateristcile dinamice dinamica miscarii reprezinta o caracteristica complexa a
actului /actiunii motrice rezultata din interactiunea fortelor interne si externe care
determina desfasurarea lui .
Dintre fortele interne care intervin in miscare ,fac parte :fortele active ale aparatului
locomotor si fortele pasive ale aparatului locomotor determinate de elasticitatea si
consistenta muschilor , rezistenta ligamentelor .
Dintre fortele externe ,fac parte : forta exercitata de greutatea propriului corp ,forta
de reactie a sprijinului ,forta de rezistenta a mediului extern etc.

Clasificarea exercitiilor fizice :


Dupa influentele exercitiilor fizice asupra perfectionarii componentelor antrenamentului
sportive , sunt : exercitii pentru pregatirea fizica ; exercitii pentru pentru pregatirea
tehnica ;exercitii pentru pregatirea tactica ;
Dupa modul in care se succed partile componente ale miscarii ,exercitiile fizice sunt : de
tip ciclic ; aciclic ; exercitii de tip combinat .
Dupa felul contractiei musculare care determina realizarea exercitiului fizic ,putem avea
: exercitii statice ;exercitii dinamice ;exercitii mixte.
Dupa intensitatea efortului solicitat pentru realizarea actului/ actiunii motrice ,sunt :
exercitii cu efort maximal ; exercitii fizice cu efort submaximal ,exercitii fizice cu effort
mediu sau mic .
Dupa prezenta sau absenta unor aparate de specialitate : exercitii cu aparate; la
aparate ;fara aparate .

Mijloacele asociate
Din cadrul acestor mijloace fac parte :
-conditiile igienice ;
-factori naturali de calire ;
-mijloacele imprumuate din celelalte laturi ale educatiei generale .
Cunostintele teoretice de specialitate

Prin componenta cunostinte teoretice de specialitate proprii domeniului motricitatii


dirijate ,se intelege sistemul de reprezentari ,notiuni,legi care se transmit elevilor
/sportivilor in mod continuu ,gradat ,sistematic si diferentiat prin intermediul procesului
de instruire motrica .
Dupa M.Epuran ,continutul general al cunostintelor elevilor/ sportivilor din domeniul
educatiei fizice si sportului este alcatuit din :
-reprezentarile diferitelor acte/actiuni motrice ;
-notiuni de baza despre actele /actiunile motrice insusite ,notiuni constand din cerintele
,regulile de executie ,unele principia biomecanice ale miscarilor exersate precum si
reguli elementare de desfasurarea a diferitelor variante de concurs/intrecere ;
-notiuni privind etapele de formare a deprinderilor motrice ,strategiile de dezvoltare a
calitatilor motrice si metodele de instruire utilizate pentru perfectionarea /ameliorarea
componentelor capacitatii motrice ;
-notiuni sau idei despre particularitatile de executie a actelor /actiunilor motrice ,a
procedeelor tehnice specific unor ramuri /probe sportive ,identificarea stilurilor sportive
,cunoasterea performantelor care se pot obtine in diferitele stadii de instruire sportive
,idei si notiuni despre tactica sportiva ;
-idei si reprezentari despre starile volitive si affective care insotesc secventa de
exersare motrica in conditii metodico-organizatorice obisnuite sau sau in timpul unor
forme de intrecere ;
-idei in legatura cu importanta si efectele practicarii exercitiilor fizice ,cunostinte privind
mijloacele de calire ale organismului ,respecatrea regulilor de igiena sportive ,relatia
dintre controlul medical si antrenamentul sportiv etc.

Calitatile motrice
Calitatea motrica este aptitudinea inividului de a executa miscari exprimate in indici de
viteza ,forta ,reistenta,indemanare ,mobilitate .
In legatura cu actionarea asupra calitatilor motrice ,literatura de specialitate foloseste
doi termini :dezvoltare si educare .

Dezvoltarea calitatilor motrice defineste modificarile morfologice si functionale


produse in organismal subiectului supus la eforturi fizice repetate systematic si continuu
,dupa cerinte metodologice specifice si in corelatie cu obiectivele de instruire
programate .Dezvoltarea calitatilor motrice inglobeaza atat procesul cresterii dimensiunii
celulelor ,tesuturilor ,organelor ,aparatelor si sistemelor implicate in effort ,cat si
diferentierea functiilor fiziologice specifice acestora .Dezvoltarea ca proces complex ce
integreaza cresterea si diferentierea morfo-functionala si implicit ameliorarea calitatilor

motrice ,este limitata in timp .Ea inregistreaza un progres pana la 25-30 de ani ,dupa
care urmeaza o etapa de stabilizare,iar dupa varsta varsta de 35-40 ani ,apare o
scadere a parametrilor chiar si in conditiile continuarii procesului de pregatire motrica ;

Educarea calitatilor motrice se refera la totalitatea actiunilor pedagogice necesare


canalizarii dezvoltarii calitatilor motrice in directia dorita .La varste mici ,se educa toate
calitatile motrice ,dar se pune accent mai mult pe formele de manifestare a vitezei si
indemanarii .La varste de peste 14-15 ani ,se va pune accent si pe educarea diferitelor
forme de manifestare a calitatilor de rezistenta si forta .

I. Siclovan ,Gh.Carstea considera calitatile motrice de doua feluri ;


-de baza : viteza ,indemanare ,rezistenta ,forta la care unii autori mai adauga
mobilitatea /supletea (altii exclud indemanarea )
-specifice ( numite si combinate ) care sunt implicate in practicarea unor ramuri si
probe sportive ,dar si in alte activitati motrice solicitate in anumite situatii de viata .
Pentru fiecare calitate motrica de baza exista un element characteristic ,astfel :
-pentru viteza repeziciune
-pentru indemanare gradul de complexitate
-pentru rezistenta durata
-pentru forta incarcatura
-pentru suplete amplitudine

Viteza
Capacitatea organismului uman de a executa acte sau actiuni motrice ,cu intregul corps
au numai cu anumite segmente ale acestuia ,intr-un anumit timp cat mai scurt ,cu
rapiditate maxima ,in functie de conditiile existente .

Formele de manifestare ale vitezei


Viteza de reactie reprezinta capacitatea individului de a raspunde la un anumit
stimul ,prntr-un act sau actiune motrica in timpul cel mai scurt.

Viteza de executie se masoara prin timpul consumat de la inceperea efectuarii unui


act sau actiuni motrice pana la terminarea acestuia ;timpul scurs de la inceputul si pana
la sfarsitul miscarii .

Viteza de repetitie se exprima prin numarul maxim de miscari simple effectuate pe


unitatea de timp ;frecventa cea mai inalta cu care se pot repeta miscarile intr-un timp
cat mai scurt ; consta in capacitatea de a efectua aceeasi miscare intr-o unitate de timp
prestabilita .

Viteza de deplasare dupa A.Demeter reprezinta o forma complexa de manifestare


a vitezei .Ea oglindeste posibilitatile momentane ale sportivlui pentru parcurgerea cu
maxim de viteza a unei distante date .

Viteza in regimul celorlalte calitati motrice


Viteza Rezistenta se defineste ca fiind capacitatea individului de a realiza actiuni
motrice cu indici sporiti de viteza ,un timp cat mai indelungat .In legatura cu modalitatile
de combinre dintre cele doua calitati motrice ,in literature de specialitate se vorbeste si
despre rezerva de viteza .

Viteza Indemanare reprezinta capacitatea de a executa actiuni motrice complexe


care solicita capacitatile coordinative ale organismului-cu indici de viteza adecvati.

Viteza- Forta se mai numeste si forta exploziva ;forta rapida sau forta manifestata
in regim de viteza ; unii autori o considera similara cu detenta .

Viteza Forta se manifesta atunci cand rezistenta de invins este neglijabila ,mica sau
atunci cand actiunea motrica ,efectuata fara o incarcatura suplimentara ,este precedata
de o tensiune prealabila datorat gravitatiei .

Factorii care conditioneaza valoarea vitezei


-eredtatea influenteaza decisiv mobilitatea proceselor nervoase ,a sinapselor si a
muschiului ;
-acuitatea precizia organelor receptoare ;
-calitatile fibrelor musculare care se cntracta ;
-nivelul de dezvoltare a celorlalte calitati motrice ;
-unii factori de tip constituionali lungimea segmentelor ,mobilitatea articulara ;

Viteza la diferite varste


Este calitatea motrica cu cel mai mare grad de determinare genetica ,deci
antrenabilitatea ei este destul de scazuta .Se considera ca printr-un process de instruire
dirijat corect ,valoarea vitezei se poate imbunatati doar cu cca 20 % .

Evolutia diferitelor forme de manifestare ale vitezei in decursul perioadei de


crestere ,se prezinta astfel :
-viteza de reactie inregistreaza valorile cele mai bune in jurul varstei de 20 de ani .
Prin exesare ,timpul de reactie de amelioreaza intre 8 si 25 , apoi se stabilizeaza pana
in jurul varstei de 60 ani ,dupa care incepe sa creasca ;
- viteza de repetitie creste incepand de la 6-7 ani ,pana la 16-18 ani ;

-viteza de deplasare ,in lipsa unei instruiri specializate ,prezinta valorile cele mai bune in
jurul varstei de 16-17 ani la fete si 20-22 de ani la baietii neantrenati.
Indemanarea
Capacitatea omului de a efectua acte si actiuni motrice cu grad superior de coordonare
,in conditii de eficienta si cu un minim de consum energetic si nervos .
Principalele componente ale indemanarii,organizate sub forma de sistem, sunt :
capacitatea de coordonare ,de diferentiere chinestezica ,capacitatea de reactie motrica
,echilibrul ,precizia ,orientarea spatio-temporala ,amplitudinea ,simtul ritmului
,ambilateralitatea .
Capacitatea de invatare motrica
Capacitatea de conducere
Capacitatea de adaptare si readaptare motrica
Formele de manifestare ale indemanarii
Indemare generala reprezinta capacitatea globala a individului de a-si adecva in mos
efficient comportamentul motric la diferite solicitari cotidiene.
Indemanarea specifica reprezinta capacitatea specializata a individului de a efectua
acte si actiuni motrice de o anumita categorie ,cu indici sporiti de eficienta .
Indemanarea in regimul altor calitati motrice se manifest ape fondul efectuarii actiunilor
motrice in care indemanarea ,ca si calitate dominanta ,se afla in raport combinativ cu
celalate calitati motrice .

Factorii de conditionare ai indemanarii ,sunt :


Calitatea functionala a organelor receptoare chinestezic ,auditiv,visual,tactil .Printr-o
pregatire sustinuta ,in special in cadrul antrenamentului sportive ,se reuseste formarea
la sportive a unor simturi complexe precum ar fi :simtul muscular ,simtul ritmului si a
tempoului ,simtul armoniei ,al plasticitatii si expresivitatii motrice ; simtul mingii; simtul
zapezii etc.
Calitatea transmiterii impulsurilor nervoase si a inervatiei musculare .
Capacitatea de anticipare a executantului .
Memoria si gandirea executantului .
Nivelul de dezvoltare a celorlalte calitati motrice care implica pentru fiecare dintre
acestea aspect de coordonare ,de reglare a proceselor nervoase ,de integrare a
functiilor si activitatilor organismului ,dependent de cerintele impuse de activitatea
motrica desfasurata .
Indemanarea la diferite varste

La 6/7-10 ani ,datorita plasticitatii cortexului cerebral sunt create premisele pentru
educarea ,in anumite limite ,a indemanarii .Aanalizatorul chinestezic este totusi putin
dezvoltat ,iar precizia sufera in calitatea aspectelor sale saptio-temporale. Deoarece
procesele de excitatie corticala sunt puternice ,capacitatea de invatare motrica nu este
asociata unei facilitate egale in a retine durabil miscarile invatate .
La 11-14 /15 ani ,sunt ceate conditiile functionale pentru o invatare motrica eficienta
avand ca si consecinte imediate :
-invatarea tehnicilor sportive de baza
-largirea continua a experientei motrice
-aprofundarea structurilor motrice dobandite .
La 16-19 ani se produce o stabilizare generala a conduitelor motrice ,o ameliorare a
capacitatilor morice de ghidare ,adaptare ,readaptare si combinare a miscarilor .

Rezistenta
Capacitatea omului de a depune eforturi de o durata relativ lunga si o intensitate relativ
mare ,mentinand indici constant de eficienta optima .
Formele de manifestare ale rezistentei sunt :
Dupa ponderea participarii musculaturii corpului ,literatura de specialitate metioneaza :
-rezistenta generala
-rezistenta regional
-rezistenta locala

T . Ardeleanu citat de V.Tudor imparte rezistenta locala in :


-rezistenta musculara locala aeroba dinamica
-rezistenta musculara locala aeroba statica
-rezistenta musculara locala anaeroba dinamica
-rezistenta musculara locala anaeroba statica

Dupa caracteristicile activitatilor care solicita depunerea eforturilor fizice


indelungate ,vom avea urmatoarele forme de manifestare a rezistentei :
-rezistenta generala
-rezistenta specifica

Dupa modul in care este satisfacuta cerinta energetica a organismului in


timpul efortului ,se disting :

-rezistenta aeroba
-rezistenta anaeroba
-rezistenta mixta

Dupa durata efortului ,rezistenta poate fi :


-rezistenta de durata lunga
-rezistenta de durata medie
-rezistenta de scurta durata

Dupa corelarea rezistentei cu celelalte calitati motrice :


-rezistenta-forta
-rezistenta-viteza

Factorii care conditioneaza viteza sunt :


Stabilitatea proceselor nervoase fundamentale ,in sensul intretinerii un timp cat mai
indelungat a unui raport constant intre excitatia si inhibitia corticala .
Posibilitatile de activitate ale sistemelor si functiilor organismului ,mai ales pe plan
cardio-vascular ,respirator si metabolic.
Tipul de fibre musculare implicate in activitate. Se apreciaza ca aproape 90 % din
absorbtia maxima de oxygen intr-un efort de rezistenta ,este realizat de fibrele rosii care
sunt favorabile acestui gen de efort .
Capilarizarea si reglarea periferica avandu-se in vedere ca irigarea sanguina locala , la
nevelul musculaturii aflata in efort de rezistenta ,creste de 15-20 ori fata de starea de
repaus .
Compozitia biochimica a sangelui numarul crescut de eritrocite este favorabil I
sustinerea efortului de rezistenta ,precum si cantitatea marita de hemoglobina care
asigura o buna oxigenare a tesuturilor .

Rezistenta la diferite varste


In primii ani de viata ,la copilul mic ,nu se poate vorbi de manifestarea calitatii motrice
de rezistenta ,evidentiata pe fondul unor eforturi prelungite ,in miscarile ciclice .
La varsta prescolara (3-4 ;6-7 ani ) ,pe fondul dezvoltarii preciziei si coordonarii care
ambele contribuie la realizarea miscarilor in mod mai economic ,se poate educa
rezistenta daca procesul de instruire este adaptat varstelor respective ,iar eforturile se
realizeaza fara constrangere . La scolari pana la pubertate dezvoltarea rezistentei
trebuie sa se faca individualizat. Se recomanda exercitii cu intensitati medii ,in regim de

effort aerob . Capacitatea aeroba creste progrsiv pana la 11-12 ani ,similar la cele doua
sexe .

Forta
Capacitatea organismului de a invinge o rezistenta interna sau externa prin intermediul
contractiei musculare .

Formele de manifestare ale fortei sunt :


In functie de participarea grupelor musculare ,forta se clasifica in :
-forta generala
-forta specifica

In functie de carcaterul contractiei musculare, forta se poate clasifica in :


-forta statica
-forta dinamica
-forta mixta

Dupa capacitatea de efort dezvoltata ,forta poate fi :


-forta absoluta
-forta relativa
Forta Viteza
Forta Rezistenta
Factorii de conditionare ai fortei ,sunt :
Durata contractiei contractiile de 15-20 sec. determina o crestere mai mare a fortei
decat cele 2-3 sec.
Nivelul de dezvoltare a celorlalte calitati motrice .
Varsta ( forta descreste dupa 20-30 ani )
Diferentierile sexuale se considera ca femeile poseda 70 % din forta musculara a
barbatilor .
Ritmul circadian- indicii de forta mai buni se manifesta intre orele
Forta la diferite varste

si

Forta musculara urmeaza o dezvoltare paralela la ambele sexe pana la 11-12 ani ,iar
nivelul sau este practic identic la copii mai mici .Procentajul important de crestere a
fortei inaintea varstei de 11 ani la ambele sexe- se poate explica printr-o ameliorare a
coordonarii neuromusculare .
La 13-14 ani ,cresterea fortei la baieti este mult mai pronuntata ,incheindu-se la 18-20
de ani ,adica cu 2-3 ani mai tarziu decat la fete ,la care se constata o stabilizare sau o
usoara regresie .Acest tip de crestere diferentiala ,ce poat ajunge pana la 40 % ,se
datoreaza unei productii diferite de hormone androgeni .

Supletea
Supletea capacitatea organizmului de a efectua cu amplitudine mare ,actiuni motrice .

S.Macovei considera supletea ca fiind o calitate motrica complexa ,ce


prezinta urmatoarele componente :
-supletea musculo-ligamentara
-supletea neuro-motrica
-supletea articulara sau mobilitatea

Formele de manifestare ale supletei :


-supletea generala
-supletea specifica
-pasiva
-activa

Factorii care conditioneaza valorile supletei :


Masa musculara o masa muculara hipertrofiata limiteaza miscarea .
Capacitatea de intindere musculara gradul de elasticitate musculara .
Capacitatea de intindere a aparatului capsul-ligamentar .
Varsta-odata cu inaintarea in varsta ,se produc modificari degenerative in sistemul
muscular si osteo-ligamentar ,ce e repercuteaza negative si asupra valorii supletei ;
Din punct de vedere anatomic ,importante sunt tipul si forma suprafetelor articulare .
Supletea la diferite varste
La varsta prescolara ,supletea se situeaza la parametric care impugn o interventie
directa pentru ameliorarea ei ,decat atunci cand se doreste amplificarea acestor valori .

La 5-6 ani ,in timpul primei perioade de modificari morfologice majore ,un antrenament
excesiv al mobilitatii articulare poate dauna aparatului de sustinere care este si asa
destul de instabil .
In perioada scolara mica (7-11 ani ),capacitatea de flexie localizata la nivelul
articulatiilor bazinului ,umarului si coloanei vertebrale ,continua sa creasca ,dar e
diminueaza in contrast- capacitatea de departare a picioarelor din articulatia coxofemurala si moblitatea dorsala a articulatiei scapulare .
La 10-14 ani ,mobilitatea coloanei vertebrale ,a articulatiei coxo-femurale si scapulare
nu se mai amelioreaza decat in conditiile unei actionari specifice pe aceste directii .
In adolescenta ,supletea miscarilor se poate dezvolta ,la fel ca de altfel si la adult prin
programe special proiectate ,adresate unor regiuni corporale sau /si global intregului
corp.

Deprinderile motrice
Caracterisitici sau componente ale actelor invatate ,care prin exersare dobandesc indici
superiori de executie ( coordonare ,precizie ,viteza ,usurinta ,plasticitate ,automatism ) .

Caracteristicile deprinderilor motrice :


-deprinderile motrice reprezinta componente ale conduitei voluntare a omului ;
-odata consolidate ,deprinderile motrice se executa cu indici ridicati de stabilitate
,precizie ,cursivitate ,expresivitate ,coordonare ,usurinta si rapiditate ,ceea ce asigura
un consum redus de energie ;
-deprinderile motrice sunt specific unei activitati ,nu sunt aptitudini motrice generale si
ca urmare reprezinta modalitati de comportament motric invatat ;
-sunt rezultate calitative ale invatarii miscarilor ;
-deprinderile motrice se perfectioneaza treptat si neuniform ;

Teoria educatiei fizice si sportului TEFS ,considera ca principalele etape


ale invatarii motrice sunt :
a) Etapa initierii in bazele tehnice de executie a deprinderii motrice .
Obiectivele principale ale etapei :
-formarea unei reprezentari clare asupra deprinderilor respective ;
-formarea ritmului general de executie cursiva a deprinderilor motrice ;
-descompunerea ,daca este cazul ,a deprinderii motrice in elemente componente si
exersarea analitica a acestora ;

-preintampinarea sau corectarea greselilor tipice de executie .

b) Etapa consolidarii deprinderii motrice


Obiective principale :
-formarea tehnicii de executie a deprinderii in corcondanta cu caracteristicile spatiale
,temporale si dinamice optime ;
-intarirea legaturilor temporale prin exersarea deprinderii in conditii relative constante
,standardizate ,creandu-se premisele pentru executarea acestora in conditii variate ;
-corectarea cu prioritate a greselilor individuale de executie a deprinderii motrice.

c) Etapa perfectionarii deprinderii motrice


Obiective principale :
-sporirea variantelor de executie a fiecarei deprinderi prin desavarsirea procedeelor
tehnice specifice ;
-exersarea deprinderii motrice cu precadere in conditii cat mai variate si apropiate de
cele intalnite in practica ,mai ales in cea competitional-sportiva ;
-includerea deprinderii in inlantuiri de alte deprinderi motrice si executarea acestor
combinatii cu usurinta ,cursivitate si eficienta .

Priceperile motrice
Priceperea motrica capacitatea omului de a utiliza rational posibilitatile sale motrice .

Clasificarea priceperilor motrice


a) priceperi motrice elementare
b) priceperi motrcie superioare
a) priceperea motrica elementara se manifesta in prima faza a invatarii unei actiuni
motrice si se defineste ca modalitate de actiune in care se organizeaza un raspuns
motric pe baza cunostintelor si a unor capacitate motrice ,in conditiile initilae ale invatarii
situatia noua .
A.Dragnea ,A.Bota defines priceperea motrica elementara ca actiune comportamentala
motrica ,specifica etapei initiale de invatare ,ce are la baza aptitudinile ,achizitiile
anterioare si informatiile obtinute prin explicatii si observatii .

Formarea priceperilor elementare se realizeaza ,de regula ,pe trei cai :

1. prin observarea actiunilor altora


2. prin explicare
3. activitatea practica executarea directa a actiunii motrice ,pe baza a ceea ce s-a
vazut si s-a transmis verbal .

Priceperea motrica superioara este caracterizata printr-o mare complexitate


structural-functionala ,ingloband cunostinte teoretice ,experienta personala ,deprinderi
diferite ,toate putand fi actualizate ,mobilizate si selectate pentru rezolvarea unor situatii
de asemenea complexe si schibatoare .
Priceperile motrice superioare apar ca post-deprindri ,ele reprezentand capcaitatea
individului de a combina actele/actiunile motrice cunoscute ,realizand raspunsuri
complexe ,exprimate prin miscare si dictate de situatiile problematice ce apar in timpul
participarii la derularea unei activitati .
Perfectionarea priceperilor motrice superioare spre deosebire de priceperile elementare
,utilizeaza scheme operationale care conduc in final la executarea actiunii motrcie in
corcondanta cu situatia concreta .

Caracteristicile priceperilor motrice :


-sunt componente neautomatizate ale activitatii motrice voluntare ;
-sunt dependente de experienta motrica anterioara a fiecarui individ ;
-exprima maiestria practica in situatii variabile ;
-se bazeaza si influenteaza procesele cognitive;
-nivelul de manifestare a priceperilor este conditionat se de plasticitatea scoartei
cerebrale .

Efortul principalul stimul aplicat componentelor procesului instructiceducativ de educatie fizica si antrenament sportive
1. Incordare a fortelor fizice sau intelectuale pentru realizarea unui randament mai mare
decat cel obisnuit . 2. Forta interioara ce ia nastere sub actiunea unei solicitari la care
este supus un corp si care se opune acestei solicitari .

Caracteristicile efortului
Efortul poate fi analizat si apreciat din doua perspective :
a) ca proces extern
b) ca proces intern
a) Ca process extern ,efortul pune in evidenta urmatoarele componente sau parametri
:

Volumul efortului reprezinta cantitatea totala de activitate motrica-lucru mecanidesfasurata de catre subiect .In functie de situatia concreta a continutului motric exersat
,volumul se poate determina direct prin formula Lm=m x h sau indirect prin inregistrarea
oxigenului consumat in timpul efortului si calcularea echivalentului mecanic al acestuia .
Dinamica volumului de efort in procesul de instruire sportiva se face dupa urmatoarea
succesiune : cresterea duratei lectiei ; marirea numarului de lectii/sapt. ; marirea
numarului de repetari /lectie ; cresterea distantei repetate sau a duratei exercitiului
/lectie .
Intensitatea efortului este definita de unii specialisti ca fiind cantitatea de lucru mecanic
ce se efectueaza pe unitatea de timp .Pentru alti autori ea reprezinta gradul de solicitare
a organismului ca urmare a fortei .

Intensitatea efortului se poate exprima prin :


-procente (%) fata de posibilitatile maxime ;
-viteza de deplasare ;
-tempoul de lucru numarul de actiuni in unitatea de timp ;
-numarul de executii tehnice sau tactice in unitatea de timp .
Dinamica intensitatii utilizate in pregatirea motrica depinde de trei factori :caracteristcile
ramurii /probei sportive ,mediul de pregatire si nivelul de pregatire al subiectilor .
Raportul dintre timpul de efectuare a unui effort si pauzele acordate ,defines densitatea
stimulului .
Pauzle mai lungi ,permit refacerea capacitatii de efort si reluarea actiunii motrice la
indicatori superiori de efort .

S-ar putea să vă placă și