Sunteți pe pagina 1din 12

1.

Argumentează însemnătate special -pedagogică a obiectului ,,educația


fizică ,,în instituțiile preuniversitare .

educaţia fizică în sistemul învăţământului preuniversitar dispune de un mare


potenţial de consolidare a conţinuturilor pe care copiii le dobândesc la alte
discipline din aria curriculară. Acest potenţial are la bază două aspect si
anume:

interesul pe care copiii îl au faţă de această disciplină şi plăcerea cu care


participă la lecţiile alocate ei, la activităţile extracurriculare şi extraşcolare
desfăşurate;

oferă posibilitatea învăţării prin acţiune, fiind una dintre puţinele discipline
din planurile de învăţământ la baza căreia stă activitatea motrice a
subiecţilor.

2. identifica locul și importanța ,,teoriei și metodici culturii fizice ca știință și


ca obiect de învățământ ,,în sistemul de formare a cadrelor didactice în
domeniul culturii fizice și a Sportului .
3. Explică fenomenul -sportul componentă a culturii fizice .caracteristica
Sportului cu caracter de masă ,a Sportului de performanță și sportul de
înaltă performanță .
 Sportul cu caracter de masa sau sportul pentru toti-este numit de unii
autori ca,sport de timp liber care este in general practicat in forme
neorganizate si necompetitionale.
 Sportul de performanta-este caracterizat prin competitie severa si
permanenta pentru desemnarea campionului,vedeta rasfatata,dar care
este mult mai fragile decit vedetele din teatrul sau cinema,deoarece in
acest domeniu selectia este permanenta (constanta)si nemiloasa.

4. Argumentează scopul, obiectivele ,conținutul, metodele și formele de
organizare a Educației fizice cu preșcolarii.
 Scopul este orientat spre dezvoltarea multelaterala a copilului in
crestere,formind un volum de perceperi mortice necesare pentru viata
de zi cu zi si intretinerea relatiilor cu mediul inconjurator.
 Reiesind din scop se propun urmatoarele obiective:
1. Formarea deprinderilor si capacitatilor psihomotrice si functionale ale
organismului in crestere.
2. Dezvoltarea unor capacitate creative,imaginare si volitive in procesul
practicarii ed.fizice.
3. Formarea si educarea tinutei corecte a organismului.
4. Formarea motivatiei si deprinderii de a practica sistemat exercitii fizice
precum si alte miscari(mers cu bicicleta.primblari la aer).
 Continutul lectiei este selectat din programa de invatamint pentru
prescolari si reprezinta: exercitii de front si formatii
simple(cerc,rind,coloane etc).
 Educatia fizica la prescolari se va desfasura prin metodele : de
joc,demonstrare,repetare,concurs.
 Se organizeaza sub mai multe forme ,insa forma de baza este :lectia
(gimnastica metinala,sarbatorile sportive,plimbari si excursii,starturi
vesele,activitati mortice individuale,)lectia de baza se desfasoara de 2
ori pe saptamina.
5. tehnologia activității didactice în domeniul culturii fizice .
6. formele de organizare a educație fizice cu elevii claselor primare in
regimul zilei de învățământ.
7. tehnologia elaborării și completării Protocolul de cronometrare.

Pentru a efectua cronometrarea ,se ia un elev disciplinat si activ a careia


nivel de dezvoltare si pregatire fizica este mediu.

densitatea generala este egal cu timpul rational x 100% supra 46 min.

densitatea motrica este egal cu timpul de miscare x 100% supra 45 min

cronometrarea se porneste la sunet si se opreste cind profesorul anunta


finisarea lectiei.

8. Definiți noțiunea de ,,Cultură fizică ,,și ,,educație fizică ,,.


 Cultura fizica-este o parte componenta a culturii universal ce
sintetizeaza categoriile ,legitatile ,institutiile si bunurile material create
pentru valorificarea exercitiului fizic in scopul perfectionarii
potentialului biologic,motric si spirituale si spiritual al omului.
 Educatia fizica-este un proces pedagogic educativ –dezvoltativ care este
orientat spre dezvoltarea calitatilor : morale,motrice,intelectuale.
9. nominalizează și caracterizează metodele practici (specifice)educației fizice
și Sportului .
10.Descrie tehnologia măsurarii pulsului și a completării protocolului
Pentru a efectua pulsometria,se cerceteaza pulsul unui elev la nivel mediu din
punct de vedere al dezvoltarii si pregatirii fizice.pulsul este masurat prin
palpatii in regiunea radiocarpala a minii stingi.pentru a obtine o informatie
ampla si obiectiva despre fregventa cardiac,pulsul ,pe parcursul lectiei va fi
masurat de 15-18 ori.ultima masurare in limitele lectiei va fi efectuata dupa
ce profesorul a anuntat sfirsitul lectiei.

11.,metodica determinării pulsului și construirea curbei fiziologice.


12.Activitatea motrică a omului .
13.formule de extracurriculare de organizare a educatie fizice in instituțiile
preuniversitare .
14.Explică și argumentează fenomenul ,,taxonomia obiectivelor
educaționale,,conform curriculumului de educație fizică.
15.definește noțiunea de ,,,competență,, și clasificarea acestora conform
curriculum-ului de educație fizică.
16.Caracteriziaza metodele de instruire utilizate in cadrul activitatilor de
educatie fizica :traditionale si modern.
17.Argumentează fenomenul de forma sportivă ,fazele de legătura lor cu
perioadele antrenamentului sportiv .

Forma sportivă - reprezintă o stare superioară de adoptare concretizată în


cele mai bune performanţe realizate în concursurile principale.

În principiu, procesul de antrenament trebuie construit în aşa fel, încît să se


creeze condiţiile pentru obţinerea formei sportive la momentul oportun,
menţinerea acesteia în limitele-unei anumite perioade, planificate în funcţie
de datele concursurilor importante, şi dezvoltarea ei viitoare. Sub acest
aspect, antrenamentul sportiv este un proces de dirijare — adecvata scopului
— a dezvoltării formei sportive.

La rîndul său forma sportivă se caracterizează prin trei faze:

• Faza de obţinere –de întrare treptată…

• Fata de menţinere ( de valrificere) a formei sportive …

• Faza de pierdere ( de eşire treptattă)

18.Nominalizează factorii ce determină dezvoltarea calităților motrice.


1. Factorul personal psihologic-determina nivelul de manifestare a
aptitudinilor motrice in mod deosebit ,rapiditatea miscarilor,forta
maxima ,rezistenta de lunga durata sau aeroba etc.
2. Factorii fiziologici-determina nivelul de manifestare a calitatii motrice in
conditiile activitatii sistemelor si organelor corpului uman ,modificarilor ce
se produc sub influenta actiunii exercitiilor fizice.
3. Factorii morfologici –se refera la structura fibrelor musculare.
4. Mijloacele si metodele de intruire folosite in procesul de dezvoltare a
calitatii motrice.
5. Continuitatea procesului de instruire.
6. Particularitatile individuale ale sportivilor
7. Virsta si sexul.
19. descrie metoda formării de evaluare condițională cognitive în cadrul
lecțiilor de educație fizică.

Domeniul cognitive va fi evaluat prin urmatoarele mijloace:

Test de cunostinta(ghiduri metodologice)

Eseu(referat)

Postere effectuate in grup.

Caiet de educatie fizica (portofoliu)

20.Modelează tehnologia elaborării documentelor de proiectare didactică :de


scurtă durată.

Dupa structura el are parte introductiva unde sunt prezente :temele ,efectivul
clasei,inventarul.

partea a doua reprezinta tabelul cu rubrici unde se proiecteaza in detaliu durata


fiecarei etapa(2 foi).proiectarea didactica a lectiei reflecta urmatoarele aspect:

Date generale despre lectie

Subiectele(temele),subcompetentele si obiectivele operationale care trebuie


aplicate si dezvoltate la elev

Etapele si durata lor

Continuturi didactice ce vor forma subcompetentele propuse


Dozarea in unitati de: distanta,metri,timp,nr repetari.

Sugiestiv metodologia de predare,invatare,evaluare si organizare a efectivului


de elevi.

21.nominalizează procedeele de organizare a activităților elevilor la lectia de


educație fizică.
22. Descrie conținutul Regulamentul de atestare a cadrelor didactice în
domeniul educație fizică si sport.
23.Explică metodologia procesului de dezvoltare a îndemânării.

24.comentează caracteristicile mișcărilor: spațiale, temporale, dinamice și


ritmice.
25. interpretează fenomenul creșterii posibilităților aerobe și anaerobe ale
organismului uman în procesul de dezvoltare a rezistenței.
26.Argumentează corelația interdisciplinară în predarea educație fizice.
27.definește noțiunea ,,dezvoltare fizică ,, ,,pregătire fizică ,, ,,perfecțiune
fizică,,.
 Dezvoltare fizica-proces de statornicire,de formare si de schimbare a
formelor organismului uman la diferite virste.
 Pregatirea fizica-ansamblu de masuri luate de profesori in vederea
asigurarii unei capacitati functionale superioare a organismului .
 Perfectiune fizica-reflacta nivelul cel mai inalt de dezvoltare si pregatire
fizica a omului si capacitatea acestuia de a indeplini cu eficienta
priceperile si deprinderile mortice de baza .

28. Explică importanța, scopul, obiectivele și formele de organizare a


Educației fizice cu studenții instituțiilor de neprofil.
29.caracterizează antrenamentul sportiv- proces de pregătire multianual .
30.descrie factorii ce determină perfecționarea tehnice exercițiilor fizice.
31. Formulează scopul, obiectivele și direcțiile de bază ale conținutului
antrenamentului sportiv.
32. Explică metodologia evaluării competențelor cognitive la disciplina
,,educație fizică ,,.
33.Nominalizează competențele curriculumului de educație fizică pentru
circul Gimnazială de învățământ .
34.Descrieți structura și conținutul lecției de antrenament specific probe de
sport practicate.
35. caracterizează și reprezintă structura lecției de educație fizică după verigi.

Structura lectiei este dată de succesiunea unor momente, faze, secvenţe,


verigi, etape, părţi etc. În unităţi de timp alocat, toate diferenţiate în privinţa
obiectivelor, conţinutului, duratei şi metodologiei, care presupune nu numai
determinarea unor complexe de exerciţii fizice propuse elevilor, însă şi
analiza activităţilor ce se desfăşoară în lecţie.

structura lecţiei reprezintă „forma şi modul de organizare a conţinutului


lecţiei, grupat pe părţi (verigi) care se corelează cauzal în vederea asigurării
unităţii ei didactice (scop, metode, timp, spaţiu).

verigile lecţiei pot fi următoarele:

 organizarea colectivului de elevi – durata 30” – 3 min.


 pregătirea organismului pentru efort – durata 3 – 6 min.
 influenţarea selectivă a aparatului locomotor – durata 5 – 7 min.
 dezvoltarea calităţilor motrice (V sau Î)– durata 6 – 8min.
 învăţarea, consolidarea, perfecţionarea sau evaluarea priceperilor
motrice– durata 10 – 20min
 dezvoltarea calităţilor motrice (F sau R)– durata 6 – 8min.
 revenirea organismului după efort – durata 3 – 4min.
 aprecieri asupra comportamentului elevilor în lecţie şi recomandări
pentru activitatea viitoare – durata 2 – 3min.
36.Explică concepția curriculară de predare a educației fizice în învățământ
preuniversitar.
37. Analizează conținut pregătirii tehnico-tactică a sportivilor în proba
sportivă aleasa.
38.nominalizează și descrie etapele de învățare mișcărilor: scop, obiective,
mijloace și metode .

etapa invatarii a miscarilor are ca scop:invatarea bazelor tehnice a actiunilor


motrice si formarea pricepirilor de a executa la nivel de intelegere .

 obiectivele :
 crearea unei imagini(reprezentari)generale despre actiunea motrica
si orintarea catre insusirea ei.
 Invatarea tehniciiactiunii pe faze ,elemente ,componente.
 Formarea ritmului general al actiunii motrice.
 Preintimpinarea si inlaturarea miscarilor inutile.
 Metode:
 Explicatia
 Convorbirea
 Demonstrarea directa si indirecta
 Evaluarea
 Repetarea multipla

39.Nominalizează criteriile de clasificare a mijloacelor educatiei fizice.


Sunt clasificate in 2 grupe:
 Mijloacele de baza(specifice)-la care se refera exercitiile
fizice,aparatura de specialitate,utilajul si inventarul sportive si unele
mijloace de refacere a capacitatii de efort la care se refera odihna
active si pasiva,alimentatia rationala,masajul ,saunele,terapii ,etc.
 Mijloace nespecifice(asociate) la care se refera igiena personala si
colectiva,odihna,edificiile sportive,factorii naturali ai mediului ambian
etc.
40. Explică teorie și metodologie procesul de educare a supleței în cadrul
lecției de educație fizică și sport.
41. Argumentează fenomenul ,,practica Pedagogică,, componenta de bază în
sistemul de pregătire a specialiștilor în domeniul culturii fizice și Sportului.

42. Identificați greșelile și cauzele apariției acestora la etapa inițială de


învățare a mișcărilor.
43. Descrie ,,lectia ,,formă de bază în educație fizică a elevilor. cerințele către
lecția contemporană de educație fizică.
44. Argumentează importanța și factori Ce determină pregătirea psihologică a
sportivilor la etapa contemporană.
45. definește noțiunea de ,,educație fizică,, și funcțiile ei.

Educatia fizica-reprezinta procesul pedagogic educativ-dezvoltativ care este


orientat spre dezvoltarea calitatilor :mortice,morale,intelectuale.

Functia de dezvoltare armonioasa-reprezentata de realizarea unor indici


superiori ai dezvoltarii somatice si functionale.
Functia de perfectionare a capacitatilor motrice-manifesta in tendinta de
imbunatatire a nivelului de dezvoltare a aptitudinilor psihomotrice si cel de
insusire si stapinire a deprinderilor si perceperilor motrice.

Functia igienica –concretizata in insusirea si respectarea normelor de igiena


individuala si colectiva,ci sip e cele de functionare al bazelor si terenurilor
sportive.

Functia educative-afirmata prin insusirea unor norme de conduit morala,care


sa formeze individulș astfel incit sa respecte regulile si cerintele impuse ,sa fie
correct si cinstit.

46. caracterizează conținutul pregătirii fizice generale și speciale a sportivului.


47. Argumentează necesitatea evaluării testării pregătirii fizice și motrice a
elevilor la nivelul educației fizice școlare.
48. identifica locul și însemnătatea educației fizice a elevilor cu deficiențe de
Sănătate:scop obiective, mijloace,metode și forme de organizare.
49.Caracterizează structura antrenamentului sportiv la nivel de macrociclu,
miezociclu și microcicluri.
50. Descrie și explică metodica formării de evaloarii competițional afective în
cadrul lecției de educație fizică.
51. definește noțiunea de ,,tehnica exercițiilor fizice ,,și enumera factorii ce o
determină.
52. descrie teoria și metodica educării fortei musculare în cadrul activității de
educație fizică și sport. enumera formele de manifestare a capacităților de
forță.
53. caracterizează conținutul lucrului extrașcolar la educație fizică a elevilor,
instituții, obiective, forme de organizare.
54. definește noțiunea de ,,sistem de educație fizică,, scop,
obiective,mijloace, diviziuni, formei de organizare.
 sistem de educatie fizica- reprezinta ansamblul de idei ,metode si
mijloace structurale dupa principii unitare in vederea realizarii unor
obiective ,politici ,sociale si biologice ale educatiei fizice.
 Scopul este orientat spre admiterea dezvoltarii laterale si armonioase a
personalitatii omului prin dezvoltarea calitatilor motrice in strinsa
corelatie cu educatia spirituala si intelectuala care va servi drept
support pentru integrarea in societate si active profesionala.
 Obiectivele:
Asanative(perfectionarea constitutiei corporale)

Instructive(formarea calitatilor,priceperilor)

Educative(dezvoltarea intelectului ,calitatii motrice)

 Se divizeaza in sisteme:

Sistem de educatie fizica prescolara

Sistem de educatie fizica liceala

Sistem de educatie fizica universitara.

 Formele de organizare a activitatilor de educatie fizica cu diferite


contangente de subiecti si organe administrative(ministerul
educatiei ,ministerul tineretului si sportului,departamentele municipale
si rationale,federatiile de profil,asociatiile si cluburile sportive.
55. descrie tipurile și explică conținutul microciclurilor de antrenament.
56. Nominalizează și caracterizează documentele reglatoare a procesului de
educație fizică în școală.
57. Enumera componentele de bază ale analizei pedagogice a lecției de
educație fizică în școală.
58. Descrie teoria și metodica educarii rezistenței. criterii de evaluare a
rezistenței în cadrul activităților de educație fizică și sport.
59. Argumentează necesitatea si metodica dozarii efortului fizic in cadrul
activitatilor de educatie fizica si sport.
60.Nominalizează Izvoarele si etapele ce a contribuit la dezvoltarea TMEF.

Izvoarele:

 Practica vietii
 Practica ed.fizice si sport
 Mostenirea
 Rezultatul cercetarilor stiintifice.

Etapele:

 Etapa cunostintelor impirice,despre influenta exertitilor fizice asupra


organismului uman.
 Etapa aparitiei unor metodici de practicare a exercitilor fizice prin procesul de
educare a tinerii generatii.
 Etapa de acumulare intense a cunostintelor teoretice despre cultura fizica.
 Etapa statornicirii teorii si metodicii culturii fizice ca stiinta si ca obiect de
studio.
 Etapa dezvoltarii intense a stiintei si culturiifizice.
 Etapa contemporana se refera la ultimii 30 ani de activitate a societatii
umane.se acseaza pe aparitia unor noi forme de activitate motrica.
61. caracteriza structura și conținutul ,,legii despre cultura fizică și a Sportului
Republicii Moldova,,.
62. descrie exercițiul fizic- mijloc specific de bază ale Educației fizice. Explică
conținutul și forma acestuia. criterii de evaluare a tehnice exercițiilor
fizice.
63. Descrie teoria și metodica educatii vitezei în cadrul lecțiilor de educație
fizică și sport.
64. Caracterizează antrenamentul sportiv ca proces de pregătire
multeanual.etapele pregătirii multianuale.
65. Analizează procesul de formare și evaluare a competențelor psihomotrice
la elevii instituțiilor preuniversitare în cadrul lectiilor de educație fizică.
66. nominalizează etapele învățării motrice. priceperile și deprinderile
motrice, transferul lor.
 Etapa invatarii initiale a miscarilor
 Etapa invatarii aprofundate
 Etapa de perfectionare si consolidare continua a miscarilor.

E cunoscut faptul ca pricepirile si deprinderile motrice reprezinta


anumite informatiuni functionale care apar in procesul de educatie
fizica ca rezultat al insusirii actiunilor motrice.

transferul lor:
 Transferul pozitiv
 Transferul negativ
 Transferul unilateral
 Transferul direct si indirect
 Transerul partial si general
 Transfer incrucisat.
67. Argumentează actualitatea strategiilor didactice în educația fizică școlară.
68. Descrie structura și prezintă conținutul lecției de educație fizică în școală
contemporană.
69. definește noțiunea ,,sistem de antrenament,, ,,grad de pregătire,, și ,,grad
de antrenament,,.

Sistem de antrenament-

Grad de pregatire-subînţelegem tot ce îi oferă pregătirea, făcîndu-i accesibile


în mod real rezultate sportive curente, cum ar fi : • un anumit nivel de
dezvoltare a forţei, vitezei, rezistenţei şi altor calităţi fizice (nivel de pregătire
fizică),

Grad de antrenament-reprezintă măsura adaptării organismului la o anumită


activitate motrică, adaptare dobîndită cu ajutorul antrenamentului.

70.Descrie problematica stadiilor antrenamentului sportiv și selecției


sportive.
71. Argumentează scopul, obiectivele,mijloacele, metode și formele de
organizare a Educației fizice cu populația matura.
72. definește noțiunea ,,cultură fizică,, ,, educație fizică,, ,,sport ,,
,,antrenament sportiv,,.

 Cultura fizica-este o parte componenta a culturii universal ce


sintetizeaza categoriile ,legitatile ,institutiile si bunurile material create
pentru valorificarea exercitiului fizic in scopul perfectionarii
potentialului biologic,motric si spirituale si spiritual al omului.

 Educatia fizica-este un proces pedagogic educativ –dezvoltativ care este


orientat spre dezvoltarea calitatilor : morale,motrice,intelectuale.

 Sport-activitate competitionala si de antrenament care solicita de la


sportiv un nivel inalt de dezvoltare si de manifestare in conditiile
special organizate a capacitatilor fizice , tehnico tactice,psihologice si
intelectuale.

 Antrenament sportiv-este proces pedagogic , desfăşurat sistematic şi


continuu gradat, de adaptare a organismului uman la eforturile fizice,
tehnico-tactice şi psihice, în scopul obţinerii de rezultate înalte într-una
din formele de practicare competitivă a exerciţiilor fizice.
73. reprezintă clasificarea și caracterizează mijloacele de bază ale
antrenamentului sportiv.

S-ar putea să vă placă și