Sunteți pe pagina 1din 11

Subiecte pentru examentul de licență secția zi/ frecvență redusă

la disciplina Teoria și metodica culturii fizice recreative (TMCFR)

1. Definiți noțiunea de” Cultură fizică recreativă”

Cultura fizică recreativă-este partea componenta a culturi fizice care reprezintă odihna
activa a omului realizata prin intermediul practicarii exercitiului fizic,,a sportului’’
pentru sanatate in scopul recuperarii fortelor ca masa in procesul activitatii
profesionale.

2. Determinați scopul și obiectivele sistemului de Cultură fizică recreativă

Scopul este orientat spre admiterea dezvoltarii laterale si armonioase a personalitatii


omului prin dezvoltarea calitatilor motrice in strinsa corelatie cu educatia spirituala si
intelectuala care va servi drept suport pentru integrarea in societate si activ
profesionala.

In conformitate cu scopul mentionat cultura fizica la nivel de sistem rezolva


urmatoarele obiective:

 Asanative (perfectionarea constitutiei corporale)


 Instructive (formarea calitatilor,perceperilor)
 Educative(dezvoltarea intelectului,calitatii motrice).
3. Argumentați specificul CFR- ca subsistem al Culturii Fizice
4. Definiți noțiunea de ”Sănătatea”

Sanatatea- reprezinta starea biologica deplina a organismului, echelibrul psihologic,si


capacitatea inalta a tuturor sisteme de organe necesare pentru realizarea obiectivelor
sociale.

5. Descrieți conținutul componentelor modului sănătos de viață


 Regim alimentar echilibrat-este esenţial de a nu face abuz. Măncaţi doar atît, cât
doriţi, dar nu forţat.E de dorit de a te ridica de la masa, cu senzaţie uşoară de
foame. Dar cel mai important este de a manca echilibrat
 Activitatea fizică-În fiecare dimineaţă trebuie de efectuat exerciţii de înviorare
10-15 minute. E de preferat, ca cel puţin două ore pe saptamana de făcut o
activitate fizica mai esenţială(plimbare în jurul unui lac, înnot într-o piscină,
plimbări cu bicicleta,exerciţii fizice într-o sală de sport.
 Igiena generală a corpului-este fundamentul sănătăţii fiecărei persoane, care se
poate întreţine prin igiena pielii, părului, unghiilor, cavităţii bucale, spalatul pe
maini regulat, duşul zilnic, ceea ce în final ajută la menţinerea echilibrului
sănătos al corpului. Igiena dinţilor este de 20 de ori mai ieftină decît tratament
bolilor dentare. În cameră se conţine de 10-20 de ori mai mult praf decît în
curte, de aceea este important ca regulat să se facă curăţănie umedă a
încăperilor.
 Întărirea organismului-Metodele de protecţie împotriva răcelii sunt bine
cunoscute. Ele se realizează prin intermediul soarelui, aerului şi apei, combinate
cu exerciţiile fizice. Călirea ar trebui să se facă constant şi conştient, deci în
fiecare zi.
 Abandonarea obiceiurilor nocive-Dintre obiceiurile nocive, cele mai frecvente
sunt consumul de alcool şi fumatul. Fumatul pune în pericol mai multe organe
vitale. Fumatorii au risc de boli pulmonare, boli cardiace coronariene şi accident
vascular cerebral, se accelerează îngustarea arterelor, reducand conţinutul de
oxigen din sânge cu 15%. Nici alcoolul nu este mai puţin dăunător organismului.
Cei care abuzează de el, fac tensiune arterială şi insuficienţă hepatică.
6. Propuneți un regim optim al zilei a unei persoane ce practică o profesie cu regim
motric limitat

25 .Definiți noțiunea de ”Dezvoltarea fizică” și de”Pregătirea fizică”

Dezvoltarea fizica-proces de statornicire,de formare si de schimbare a formelor


organismului uman la diferite virste.

Pregatirea fizica-ansamblu de masuri luate de profesori in vederea asigurarii unei


capacitati functionale superioare a organismului .

25 Argumentați rolul fitness-ului - ca domeniu al activității umane

Fitnessul este activitatea care urmăreşte în principal, modelarea şi fortificarea


întregului sistem muscular. Scopul fitnessului este ca printr-un sistem special de
exerciţii, efectuate cu diferite îngreuieri, gantere, haltere sau aparate, dispozitive şi
accesorii pe bază de scripeţi şi pârghii, să dezvolte un corp sănătos, viguros, puternic,
estetic şi armonios, cu o musculatură bine conturată şi reliefată. Exerciţiile se execută
din diferite poziţii pentru ca efectul lor asupra formării proporţionale a corpului şi a
creşterii forţei musculare să fie cât mai mare şi pentru a elimina toate consecinţele
negative. În cadrul antrenamentelor de fitness, se pune un accent deosebit pe:

 alternarea efortului muscular cu odihna;

 alimentaţie raţională;

 un regim de viaţă cumpătat;

 păstrarea riguroasă a igienei personale.

26 Modelați o persoană cu o dezvoltare fizică optimă în funcție de caracteristicile


sale individuale
27 Enumerați principiile metodice în desfășurarea activităților de Cultură Fizică
Recreativă
 Motiv
 Calitate
 Obiectiv
 Parametru
 Obtiune
 Credinta
 Legi.
28 Explicați componentele de ”conștientizare” și ”activism” în desfășurarea
activităților de cultură fizică
29 Exemplificați modalități de formare a interesului stabil și conștientizare a v
30 Enumerați principiile specifice a Culturii Fizice Recreative
 Principiul dezvoltarii multilaterale a personalitatii omului.
 Principiul legaturii ed fizice cu activitatea profesionala.
 Principiul cu caracter de asanare.
31 Explicați conținutul - ”principiului continuității procesului recreativ” și
a”principiului consecutivității”

32 Elaborați un model de lecții de antrenament alternând sistemic efortul și odihna


cu interval supracompensat
33 Definiți noțiunea de ”metodă”

Metoda-reprezinta modalitatea fundamentala,specialitatea de lucru intre cadrele de


specialitate si subiectii in rezultatul careia elevii,sportivii isi dezvolta indicii functionali
si motrici insusesc perceperi si deprinderi motrice,isi dezvolta calitatile motrice si obtin
unele cunostinte in domeniul culturii fizice.

34 Caracterizați metoda exercițiului riguros standardizat orientat spre învățarea și


perfecționarea deprinderilor motrice
35 Descrieți și exemplificați metodologia de învățare a acțiunilor motrice aplicând
metoda exercițiului constructiv integral și prin descompunere
36 Enumerați metodele orientate spre dezvoltarea calităților motrice
Metodele:
 Explicatia
 Convorbirea
 Demonstrarea(directa-indirecta)
 Evaluarea
 Repetarea multipla
37 Descrieți metodele exercițiului repetat standard
38 Aplicați metoda exercițiului standard continuu în dezvoltarea calității motrice -
rezistența
39 Enumerați metodele exercițiului variabil
40 Descrieți metodele exercițiului variabil continuu și cu intervale

O trăsătură specifică a tuturor metodelor exerciţiului variabil-modificări direcţionare


ale factorilor de acţionare pe parcursul exerciţiului. Această metodă are o semnificaţie
deosebită pentru perfecţionarea mecanismelor centrale ale coordonării neuro-motrice,
frexibilităţi funcţiilor reglative şi este foarte efectivă atunci cînd este necesar de-a
„mişca” stereotipul indirect al deprinderii motrice în interesele restructurării ei sau
măririi diapazonului variaţiilor utile.

41 Explicați importanța aplicării metodei exercițiului moderat în desfășurarea


activităților recreative
42 Definiți antrenamentul cu structura de circuit
43 Descrieți metodele antrenamentului în circuit : metoda exersării continue cu
intervale de odihnă supracompensate și cu intervale de odihnă ordinare
44 Modelați un proces de antrenament în circuit orientat spre dezvoltarea forței cu
aplicarea metodei exersării continue cu intervale de odihnă ordinare
45 Identificați specificul ”metodei de joc” și a” metodei de concurs (competițională)
46 Explicați metodologia organizării și desfășurării acestor metode
47 Descrieți metoda competițională în dezvoltarea calității motrice- viteza

Metodologia de dezvoltare a vitezei in cadrul lectiilor de educatie fizica in scoala sau in


institutiile preuniversitare se exerseaza pe conceptele teoretice de baza ale teoriei educatiei
fizice,se realizeaza in conformitate cu particularitatile morfofunctionale ale elevilor,nivelul
lor de dezvoltare fizica pentru toate ciclurile de invatamint.

Cele mai fregvente mijloace pentru dezvoltarea vitezei in cadrul lectiei de educatie fizica
scolara sunt:

 Jocuri dinamice
 Elemente ale jocurilor sportive
 Practicarea unor sporturi (natatie,dansuri,alergarile de viteza etc.)
48 Definiți calitățile psihofizice (motrice)

Calitatile motrice- reprezinta o unitate specifica social determinata de insusiri biologice


si psihologice ale omului care manifesta pregatirea acestuia pentru realizarea unor
activitati motrice.

49 Nominalizați și descrieți tipurile de calități psihofizice (motrice)

50 Descrieți calitățile motrice specifice

Fiecare calitate motrica isi are elementele sale caracteristice pentru viteza,
accelerare , rapiditate, pentru indeminarea dibaciei,coordonare, complexitate,
pentru forta-putere,restenta,incarcatura, pentru rezistenta –durata, volum,
anduranta, pentru elasticitate –mobilitate, amplitudine
51 Definiți calitatea psihomotrice – viteza

Viteza-reprezinta rapiditatea miscarilor efectuate intr-o unitate de timp.ease determina


prin lungimea traiectoriei parcurse in timp sau prin timpul de efectuare a unei miscari.

52 Numiți tipurile (varietățile) de viteză și factorii ce o determină

specialistii contemporani mentioneaza 2 tipuri de viteza:

1. Generala-- se refera la capacitatea de a efectua orice miscare si actiuni de a


asigura reactiile motrice la diferiti excitanti cu rapiditatea deplina.
2. Speciala - are la baza exercitiile competitionale indeplinite cu o fregventa
maxima,se refera la acele miscari si actiuni care deja au fost insusite in cadrul
pregatirii corespunzatoare catre acei excitanti cu care ia ele in raport.
In ceea ce priveste substratul biologic al vitezei desprindem factorii:

1. Fiziologici
2. Psihologici
3. morfologici
4. Nivelul fortei explozive
5. Nivelul tehnicii sportivului
6. Elasticitatea muschilor
7. Factorii energetici
8. Timpul si caracterul odihnei
9. Nivelul de pregatire si dezvoltare a subiectilor
10. Virsta si sexul
11. Viteza de contractie a muschilor
12. Starea de functionare a analizatorilor.
53 Descrieți metodele specifice de dezvoltare a diferitor tipuri de viteză,
exemplificați

In literatura de specialitate si practica educatiei fizice autorii


Noricov,Matveev,Dragnea, clasifica metodele de dezvoltare a vitezei in functie de
principalele tipuri de reactie:

Pentru educarea reactiei simple se aplica la urmatoarele metode:

 Reactia repetata-la semnalele ce apar pe neprins de veste sau la schimbarea


situatiei ambiantei (metoda integrala)

Metode de educare a vitezei prin reactii complexe:

 Reactia la un obiect de miscare prin aparitia neasteptata a acestuia si prin


reducerea distantei fara obiect.
 Reactii cu alergarea unui repaus posibil in functie de actiunile partenerului sau
modificarea mediului ambian.

Metodele exercitiului repetat se aplica prin 2 variante :

Prin cresterea treptata a tempoului de lucru pina la atingerea vitezei maxime


Repetarea exercitiului in tempou variat.
 Metode de joc
 Metode de concurs
 Metoda stafetelor
 Metoda repetarilor in tempouri submaximale maximale si
supramaximale.
54 Definiți calitatea psihomotrice – îndemânarea

Indeminarea – reprezinta o forma de exprimare complexa a capacitatii de performanta


prin invatarea rapida a miscarilor noi si adaptarea la situatiile variate conform
specificului fiecarui ramure de sport sau a unor deprinderi motrice de baza si
aplicative.
55 Numiți tipurile de îndemânare și factorii ce o determină

In teoria si practica culturii fizice distingem urmatoarele tipuri de manifestare a


indeminarii:

1. Indeminarea generala - necesare efectuarii tuturor actelor si actiunilor motrice


de catre oameni.
2. Indeminarea specifica – caracteristica si necesara celor ce practica diferite
ramuri sau probe sportive.
3. Indeminarea in regimul altor calitati motrice :viteza,forta si rezistenta.

Factorii care determina indeminarea sunt de natura:

1. Biologica
2. Motrica
3. psihica
56 Descrieți procedee metodice pentru dezvoltarea îndemânării, exemplificați

Pentru dezvoltarea indeminarii in educatia fizica si antrenamentul sportiv se impun


urmatoarele masuri si indicatii metodice.

In procesul de educare a indeminarii trebuie sa se respecte unele cerinte catre


procedeele metodice concrete.

 Utilizarea unor pozitii initiale neobisnuite pentru efectuarea


exercitiilor(ex:sarituri in lungime stind cu spatele in directia acesteia.start cu
directia de alergare din pozitii variate).
 Executarea exercitiilor in fata oglinzii(ex:aruncarea obiectelor cu mina opusa
celei preferate.conducerea mingii cu segmentul opus.executarea exercitiilor de
gimnastica in oglinda sau invers cu demonstrare).
 Limitarea spatiului in care se efectuiaza exercitiul(ex:saritura pe loc.aruncarea
ciocanului,discului.
 Complicarea exercitiilor prin miscari suplimentare (ex:sarituri cu intoarceri
70.180.).
57 Definiți calitatea psihofizică – rezistența

Rezistenta – se caracterizeaza prin capacitatea psiho-fizica a organismului uman de a


face fata oboselei intr-o activitate oarecare.

58 Numiți tipurile de rezistență și factorii ce o determină

Rezistenta se manifesta prin urmatoarele tipuri :

1. Generala
2. Speciala
3. Aeroba si anaeroba
4. De durata scurta,medie si lunga
5. In regim de forta,in regim de viteza,regim de detenta
6. Statica si dinamica
7. Locala, regionala si globala.
Factorii ce determina rezistenta:

1. Factorul energetic
2. Factorul nivelul capacitatilor functionale
3. Factorul viteza de activizare si nivelul de reprocitate ale activitatii acestor
sisteme.
4. Stabilitatea functiilor fiziologice si psihologice
5. Factorul economic
6. Particularitatile personal psihologice
7. Nivelul de pregatire a aparatului locomotor
8. Virsta si sexul
9. Mijloacele si metodele de instruire
10. morfologici
59 Descrieți metodele de dezvoltare a rezistenței, exemplificați

cele mai fregvente mijloace folosite pentru dezvoltarea rezitentei sunt:

 EDFG
 Exercitii pregatitoare speciale
 Exercitii competitionale
 Jocurile dinamice
 Jocurile sportive
 Exercitii de natatie ,lupte,atletism cu intensitate corespunzatoare a eforturilor.
60 Definiți calitatea psihofizică – forța

Forta – ca termen pedagogic se caracterizeaza prin aptitudenia unui om de a invinge o


rezistenta externa a omului sau de a se impotrivi ei prin intermediul contractiilor
musculare.

61 Numiți tipurile de forță și factorii ce o determină


Tipurile de forta:
 Forta generala
 Forta specifica
 Forta absoluta
 Forta exploziva
 Forta in regim de rezistenta

Factorii:

 capacitatea de concentrare a proceselor nervoase fundamentale, excitatia si


inhibitia;
 numarul de fibre musculare angajate in efort si, mai ales, suprafata sectiunii
fiziologice a acestora;
 calitatea proceselor metabolice si a substantelor energetice existente in muschi;
 durata contractiei musculare (sunt mai eficiente contractiile de 15-20 sec decat
cele de 30 sec)
 starea de functionare a segmentelor osoase de sprijin, a ligamentelor si
articulatiilor;
 valoarea unghiulara a segmentelor corporale implicate in efort;
 nivelul celorlalte calitati motrice de baza, mai ales viteza;
 unii factori psihici: motivatia, starile emotionale, vointa, concentrarea atentiei.

62 Descrieți metodele de dezvoltare a forței, exemplificați

Metodele de dezvoltare a fortei sunt:

 Eforturile repetate – Se caracterizează prin îndeplinirea exercițiilor de forță cu


greutati mare de la 4 și mai multe repetări. se caracterizează prin trei zone ale
mărimilor de greutate.
 in lecție se folosesc mărimi de rezistență de la 4 -7 repetări maxim a câte
4-6 serii in regimul cel mai convenabil pentru elevi și duce mai duce la
dezvoltarea forței absolute.
 Se realizează 8-12 repetări a câte 8- 10 serie În regimul cel mai comod de
lucru și odihnă pentru elevi. contribuie la dezvoltarea forței absolute și
celei propriu-zise
 Mărimile de greutate de la 15-50 repetări se îndeplinesc peste 15 serii și
contribuie la dezvoltarea forței în regim de rezistență.
 Eforturile supra maximale- se aplică în cele mai dese cazuri la nivelul sportivilor
de performanță cu rezistență foarte mare (10 -15 % mai mult decât posibilitățile
organismului odată în săptămână)
 Eforturile maximale- se aplică la nivelul sportivilor de performanță și în cadrul
lecțiilor de educație fizică cu elevii din clasele liceale în scopul dezvoltării forței
absolute.
 Mărimea rezistenței este de 1-4 repetări ,tempou optim, viteza moderata a câte
3-4 serii, durata odihnei între serii 3-5min
 eforturile dinamice- se aplică la nivelul sportivilor de performanță în unele
cazuri și la începători cu greutăți mici pentru dezvoltarea forței în regim de
viteză. Este cea mai frecventa metodă și poate fi aplicată în toate etapele de
pregătire.
 Electrostimularul -Se consideră o variantă particulară a contracții izometrice
care nu se realizează prin efort fizic ci prin execitatia unor centri nervoși cu
ajutorul unui curent electric reglementat special.
 Izometrica -are ca obiect de bază îngroșarea fibrelor musculare și creșterea
forței maxime, deoarece în timpul contracției izometrice în organism sau la nivel
de mușchi se petrece un deficit de O2 în rezultatul căreia se influențează
direcționat asupra dezvoltării capacităților de forță.
 In izometrie se indeplinesc sub forma de incordari musculare maxime de scurta
durata(crucea la inele,apasarea peretelui maxim)(5-6 sec la 10-15 sec de
ocupatie)Intensitatea efortului de la 60% in sus.Ultimele 2-3 sec de la urma
efortului trebuie sa fie maxima.
63 Definiți calitatea psihofizică - suplețea (mobilitatea-elasticitate)

Supletea-reprezinta capacitatea individului de a executa miscari cu amplitudine mare


in una sau mai multe articulatii.

64 Numiți factorii determinanți în manifestarea și dezvoltarea supleței

Supletea este determinata de urmatorii factori:

 Mediul ambiant
 Ritmul celor 24 h
 Oboseala sau nivelul scazut de pregatire fizica a subiectilor
 Virsta si sexu
 Virsta si sexul
 Predispozitiile genetice ale subiectilor de a efectua miscari cu amplitudine mare
 Calitatea aparatului muscular si legamentelor

Structura articulatiilor. Metodologia de dezvoltare a vitezei in cadrul lectiilor de educatie


fizica in scoala sau in institutiile preuniversitare se exerseaza pe conceptele teoretice de
baza ale teoriei educatiei fizice,se realizeaza in conformitate cu particularitatile
morfofunctionale ale elevilor,nivelul lor de dezvoltare fizica pentru toate ciclurile de
invatamint.

Cele mai fregvente mijloace pentru dezvoltarea vitezei in cadrul lectiei de educatie fizica
scolara sunt:

 Jocuri dinamice
 Elemente ale jocurilor sportive
 Practicarea unor sporturi (natatie,danuri,alergarile de viteza etc.)

65 Descrieți metodele de educare a calităților de mobilitate - elasticitate,


exemplificați

supletea la copiii de vârstă preșcolară se manifestă în mod natural și nu necesită


să se intervină pentru ameliorarea ei ,excepție fiind practicarea sportului. La nivelul
claselor primare 6-11 ani se constată o serie de contradicții ce țin de capacitate de
flexiune a articulațiilor bazinului, umărului și coloanei vertebrale care continuă să
crească ajungând la nivelul cel mai înalt la 8-9 ani după care scade treptat.

66 Definiți efortul fizic, dozarea efortului fizic

Efort fizic-este marimea actiunii exercitiilor fizice asupra organismului uman.

Dozarea efortului fizic-

67 Determinați parametrii eforului fizic și tipurile de efort fizic


68 Descrieți metodologia de administrare a eforului fizic în desfășurarea
activităților recreative
69 Definiți ”nivelul de adaptabilitate a organismului la efort fizic„
70 Explicați specificul și importanța metodelor de determinare a nivelului de
adaptabilitate a organismului la efortul fizic
71 Argumentați importanța controlului medico-pedagogic a persoanelor încadrate
în activități recreative
72 Definiți și clasificați mijloacele Culturii Fizice Recreative
Mijloacele - reprezinta ansamblul exercitiilor fizice ,factorilor naturali si igienici ,
principiilor si metodelor de instruire folosite in scopul intaririi sanatatii ,dezvoltarii
multilaterale ale organismului uman , aptitudinilor si deprinderilor motrice
cunostintelor si atitudinilor necesare pentru realizarea obiectivelor educatiei fizice.
Mijloacele pot fi impartite in 2 grupe:
1.mijloace de baza (specifice)la care se refera exercitiile fizice ,aparatura de
specialitate , utilajul si inventarul sportiv si unele mijloace de refacere a capacitatii
de efort la care se refera odihna activa si pasiva, alimentatia rationala , masajul,
saunele, hidro-terapie balneal, fizioterapie, vitaminele.
2.Mijloacele nespecifice (asociate) la care se refera igiena personala si colectiva ,
igiena edificiilor sportive , factorii naturali ai mediului ambiant (soarele ,aerul si
apa), mijloace imprumutate din alte laturi ale educatiei generale (muzica,
elementele de dans).
73 Determinați tipurile de exerciții fizice după diferite criterii de clasificare
1.Criteriul istoric ( ex. De joc, ex. De gimnastica, ex. sportive, ex. Turistice)
2.Criteriul calitatilor motrice pe care le dezvoltam (forta, viteza ,suplete, rezistenta,
indeminare, mobilitate si mixte).
3.Dupa criteriul obiectivelor de instruire (educatia fizica generale, speciale,
pregatitoare ,concurs).
4.Dupa componentele antrenamentului sportiv (pregatire fizica, tehnica, tactica,
psihologica).
5.Criteriul anatomic –ex. Pentru muschi, memebrele inferioare, superioare, centurii
cervicale , trunchiului si mixte.
6.Criteriul fiziologic –ex. De intesitate mica (frecventa pulsului 120b/min.)
De intensitate medie 140-160b/min.
De intensitate submaximala 160-180b/min
Maximala 180-200b/min.
Supramaximala-220b/min

7.Dupa criteriul biomecanic (statice si dinamice , ciclicce, aciclice, mixte.

8.Dupa criteriul disciplinelor sportive practicate (joc ,lupte,atletism,gimnastica


ritmica).

74 Argumentați importanța aparatelor și instalațiilor de fitness


75 Numiți și clasificați formele de organizare și practicare a Culturii Fizice
Recreative
76 Descrieți conținutul și metodica formelor de practicare independentă a
activităților motrice recreative
77 Descrieți activități motrice recreative cu obiectiv de profilaxie a îmbolnăvirilor și
recreerii la locul de muncă
78 Definiți lecția de antrenament de fitness
79 Explicați specificul metodologic de desfășurare a lecției de fitness în dependență
de orientarea de personalitate a practicantului
80 Descrieți forme de desfășurare a activităților recreative cu diferite categorii de
persoane
81 Definiți conceptul ”modul sănătos de viață„
82 Determinați specificul condițiilor de bază în asigurarea unui grad înalt de
sănătate prin practicarea activităților recreative și a factorilor naturali
83 Descrieți activități motrice recreative desfășurate în stațiuni balneare cu diverse
categorii de persoane
84 Numiți factorii care condiționează și determină starea sănătății

 Modul de trecere a sarcinii.

 Eriditarea si starea de sanatate s parintilor.

 Modul de viata a parintilor.

 Ecologia.

 Mediul inconjurator.

 Ajutorul medical si conditiile igienice.

 Asigurarea medicala.

 Nivelul instruirii.

 Conditiile materiale si de trai.

 Locurile de trai.

85 Descrieți modalități de apreciere a stării de sănătate și a condiției fizice a omului


86 Stabiliți limita minimă și optimă a randamentului motrice necesar pentru
asigurarea sănătății omului modern
87 Numiți structura și conținutul lecției de antrenament condiționat
88 Descrieți perioada de menținere a condiției fizice în procesul antrenamentelor
condiționate (recreativ)
89 Modelați o perioadă de bază în obținerea unui nivel înalt a stării de sănătate și a
pregătirii fizice generale
90 Determinați particularitățile de vârstă în diferite perioade ale vieții omului
91 Descrieți activitățile recreative orientate spre profilaxia îmbolnăvirilor
profesionale
92 Modelați forme de cultură fizică recreativă cu peroane de vârsta a treia

S-ar putea să vă placă și