Sunteți pe pagina 1din 1

Recomandarea nr. 72 cu privire la recunoaşterea colegului de serviciu al agentului constatator în calitate de martor în procedura contravenţională

Întru respectarea uniformă a practicii judiciare privind aplicarea legislaţiei contravenţionale, care reglementează procedura de consemnarea martorilor în procesul-verbal al acţiunii procesuale de constatare a contravenţiei şi cine poate avea calitatea de martor, Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie explică următoarele. Chestiunea legalităţii consemnării în procesul-verbal de constatare a contravenţiei în calitate de martori pe colegii de serviciu al agentului constatator, care nemijlocit întocmeşte procesul-verbal, în cazul în care contravenientul refuză să semneze procesul-verbal, iar alţi martori oculari cu excepţia colegilor agentului constatator nu au fost prezenţi la locul faptei, trebuie analizată prin prisma a două ipoteze. Într-o primă ipoteză se are în vedere situaţia cînd colegul agentului constatator are de asemenea calitatea de agent constatator. Sub aspectul dat, se impune de a face referinţă la Capitolul II, Titlul I al Cărţii a doua din Codul contravenţional unde au fost stabiliţi nemijlocit participanţii la procesul contravenţional: persoana în privinţa căreia a fost pornit procesul contravenţional; agentul constatator, procurorul; victima; martorul; specialistul; expertul; interpretul, traducătorul, apărătorul. Din lista enunţată mai sus, fiecare participant este expus într-un articol separat, fiind elucidat tot spectrul dedrepturi şi obligaţii care i-au fost delegate în virtutea calităţii procesuale pe care o posedă. Prin urmare, avînd în vedere că martorul şi agentul constatator sunt doi participanţi distincţi, în virtutea prevederilor reglementate la art. 388 şi 385 Cod contravenţional, nu este posibil ca aceeaşi persoană să comporte o dublă calitate procesuală.

O atenţie aparte necesită a fi acordată ipotezei în care calitatea de martor

poate fi atribuită colegului de serviciu al agentului constatator, care însă, nu are calitatea de agent constatator.

În atare situaţie, asupra calităţii de martor va decide instanţa de judecată,

care examinînd cauza contravenţională are competenţa şi obligaţia în fiecare caz concret să stabilească dacă persoana consemnată în procesul-verbal în calitate de martor, în situaţiile prevăzute la art. 443 alin. (6) Cod contravenţional, este dezinteresată în denaturarea unei fapte sau împrejurări, care ar putea contribui la aflarea adevărului în procesul contravenţional.