Sunteți pe pagina 1din 426

....

'

. ..,
'

INV. NR. 1129

ARHIVELE NATIONALE
,
BIROUL ARHIVE MEDIEVALE FONDURI PERSONALE I COLECII

CONSILIUL AULIC DE RZBOI


pach. XIII-XXIII

....

,
t

. '

> .;

.,

\.

...... C .. 'l/IrD 1

NVENTAR
de documentele relative la

DATA DOCUMENTULUI
~e ~------=-~~I~~==~-I
I

Anul lAnUl,
E. N. I1.E.N.

I1

LUNA

C'.l

Cuprinsul

pe scurt al

ocumentului

. I

in '.
op.

1'783

. I

"GI':lf1Ca nou" -

c.

"an

Observaiuni

'Eo

'"
'O

o
'O

...:

DATA DOCUMENTULUI

!3

Anul

Anul

E. N.

.E. N.

LUNA

1<lI

Cuprinsul pe scurt al documentului

observa i uni

::1

ce ar

efO-

c-

lul

17 3

p.
t

./1

DATA

..:

..

z z

:"W. i:':.~.

LUNA

DOCUMENTULUI

I~

1e

17 ~

ul.
Vi n

1783

. lu.1~' 4

Cuprinsul pe scurt al documentului

'

'd.i

.itropolit -"

tz

Vi

11 3

re ar e

ul. 7
C in u

r 1

..// ..

Observaiuni

DATA

...:

z z

DOCUMENTULUI

Anul

Anul

E. N.

I.E.N.

LUNA

o:s
::l

Cuprinsul pe scurt al documentului

iul.

17 3
O

z o

fi

m.,

1783 I

1.

!lD

G li

ne

l!;ol

4'_

aila

Observai uni

-ci...
o

DATA DOCUMENTULUI

:f

()

Anul

'O

...:

...:

E. N.

Anul

.E.N.

LUNA

Cuprinsul

pe scurt al documentului

t
eo

Observai uni

1~

17 }

ul. 12
Vi ne.

1 ccp

01/ i'
brie

ot.
, rz o

tiu

duc ea

re

1 i.
'Dcep

1783

'-"s m

1u1. 14
Vi a

ce~ -

cu ~ 1

la
P co ul
"a

.,

~~

__ ~

__ ~

.il

'_'
_M.~'~
_

6
DATA

~
Z

...:
Z

Anul
E. N.

1 ~

DOCUMENTULUI
Anul
tR.N.

LUNA

Cuprinsul pe scurt al documentului

::l

~o-

iul.
"'ll
I

i
V

\1 -

. li' 1

1'7 ,

Observai uni

.o....

~
~

'C

El

DATA DOCUMENTULUI

::1
eJ

'C

..:

Anul
E. N

Anul

.E.N.

C<!

LUNA

Cuprinsul

pe scurt al documentului

::1

.""
N

cop

tul. 19
1:

del!,

iDi...
tr i
de

0-

e
it c
a

pro

n1

cu anvc:
i /ortodoxe 6l.r

po

low tz.
i

78,3

tul
s

iu
1

ae
e

ss
ura pot
i
va i

aJ!ll

d\ip

p...
op
c e

U tir

o.nce

./1

l'

cut

Observaiuni

00

Ci
<1l

=o..

'1:1

'O

..:

..:

DATA

el

:z:

Anul

Anul

E.N.

.E.N.

,1I

1'7 3

- -

DOCUMENTULUI
LUNA

Cuprinsul

Observai uni

pe scurt al documentului

::s

N
j

1ul1

tul.

. a C V'UII_""'"

\""", ~""", ..

1 l"le
cuno

duc

riul

cop
1. 1.

pli

o
sf tul
luu1 1 c din ole
nu

'+

1'7

ba'

, nooaz

-ci

a
Q)

DATA DOCUMENTULUI

. :."~. jA:,:\. LUNA I~

::l

u
o

'C

'C

...:

...

lIoo

Cuprinsul pe scurt al documentului

acenden1 ai celor ce au
s

tul c .

en-.

1 -.

:;

1
1

ntu

e
oii

00

an

il! lle

buco

nen
.i n

l~

pe

e
b e
p.
i

oviru

an.e,v

mt1i este
ca z lip e
d
10

num ~ulu.i m.1c


s auceez p

1783

iul

2l

O~""LH"U~1.

T bel c
ifl

u-

i1lo

oovin
(

,'schi

Observai uni

-ci
...
o

~
'O

..:

E;;:1

DATA DOCUMENTULUI

(J

"1;1

..:
~

Anul
.E.N.

Anul
E. N,

LUNA

<li

10

Observaiuni

Cuprinsul pe scurt al documentului

::r

).
rl

tU

\-

17 ~

iul.
1
I

le

tr

ne

t.

11'; I

T b 1 cu

1 i

covine'
O:r' '.

zu

i 1

e~ 4

..!..

u' Ofic'

, cirsc o
zi',

cu pri i:ce
lu
11
ch_

l~int.r

Il. :3' ,

3/4

pl!

pe te

lo""ul
l1l.

ar

/1.

.'

c"
o

-d
o
""

~
::r
!!J

C1l

"O

"O

..;
Z

.:

Anul
E. N .

Anul
.E.N.

I
2

DATA DOCUMENTULUI

1183 '

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

xt

iul.~
, J!g/

1.

1 -

pro o olul
t;ulu1

~WQ1JIllO.n
i

Observai uni

1 1

Galii 'i
li ove: ilo:r d
da
li se aOQ
ii

a re li - .ai 10

1?8}

iu.l.. B~
Se ~8 r
a teaz~ lis16 ber g
te 9 ,e.. tocn te
A mistr ,ia
uccvne
P i .
.. stu' le
1i16
,C8l!C
bJ..+covizl: ne .~ osed
dis
tl'i t .:;:'an oldov .p.ree
i
.., astirile

.c?doVSl1e

783

eug.

crg

s d in

J:I

vi".

e rm

,...,chr

por tu
vinei

...

ain azB. ra-

dm1niet

l.nC

car

~ CU

0-

n-

j ud!oano

f'

0-

i na

ot . lui

e cer~

o llo\'1rst .I'r 1n
-e ce t
sa
5

00

il.

il.
prea
. la sala iul
Jov "1. 1 himADdl!1tul
ucovana, vonit
Il

000

- 12

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E. N,

Anul

.E.N.

LUNA

Cuprinsul

pe scurt al documentului

I~

".t' v,.

tz.

2-1

v
Co

t."\

co
ti
( io !

rilo~
I

Ivenov

it 10
i .loc i tOl!- i lor
Cone ~ t gem.

1'783 I

c t e Co
1,

El

da

nt 1

1, sU

nt
U

Observai uni

=o

DATA

'"...
z z

CJ

...:

DOCUMENTULUI

Anul
E. N.

lAnUl

.E.N.

LUNA

I
I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

o confest

la 1

In anintul nu este in
u1 ci
uto.r1t i1
i .Administ
ti Buco
vin i rtil li
t t a de

ai apti
von ~ t

l~ :;
i

r.,

in'str

l!B

ca
cu o

t1t

suma

Bovine
t
P a~
tf~
1 pen

tlm. . a-zur i

17 ~

a
IDmbc g

ni.

z prop
le

cov
si r1
r'

6.min

i (c

c
r
au- tori t. d1r

).
Jl!ig. ge

v. ~ dik r porte a

1783
ian

u
vi

Ios'

1 I1- e c priprotocolul de
tor
Ol! ii 10
i.u.'-I,l..LI.J1.Q
tu'lui cu oc zi
10 'n ucov
ezo1ui .
de Co
la
..1 G li
mori ilor:

Da-

];,

triv

V i.

bie e t 1
lln!.) l!i impo-

Observai uni

DATA

..:

Anul
E. N,

14

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

1.nc

pe scurt al documentului

. uirl

rilol'

rm., 10

OI!.

in'

cti

c
c

ce z
c la
r

iz!

., 2
...// ..

da

Observai uni

S:::l

DATA

DOCUMENTULUI

tJ

-c

..:

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

C\l

:::l
...
N

Cuprinsul

pe scurt al documentului

;OI

Observaiuni

DATA

Ei

DOCUMENTULUI

::!
()

'O

..:

..:

Anul

Anul

E. N,

.E.N .

LUNA

Cuprinsul

pe scurt al documentului

.../ ..

Observaiuni

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E. N.

Anul

.E.N.

LUNA

II

C'l

Cuprinsul

pe scurt al documentului

I~

Observaiuni

E::1

DATA

..,
o

'O

o.!
Z

..:

DOCUMENTULUI

Anul

Anul

E. N,

.E.N .

LUNA

~ Cuprinsul
::1

pe scurt al documentului

Observai uni

'ti
...
o
ClJ

-~

'C

...:

DATA DOCUMENTULUI

Ei

::1
<:.>

"O

...:
Z

Anul
E.

lAnUl

N'I .E.N. I

LUNA

IOj

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observalunl

...
El

DATA

DOCUMENTULUI

..
::r

..:
z,

s..:
Z

Anul

E. N,

Anul
.E.N.

LUNA

Cuprinsul

I~

pe scurt al documentului

Observai uni

-ci..
o
Il)

'C

..:

DATA

DOCUMENTULUI

;:1

<J

'C

..:

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

t.s

LUNA

Observaiuni

pe scurt al documentului

Cuprinsul

;:1
....

c ,

08 1

opun 1 e

pr1

a
1

lel!.ille

bJ:
i

1783

.,er 2

a 1

o lor doi

o p

J30-

n t ~u

1783

lu

L!,

roa

da d

tric

ebr

1:

"',

mb ~g

cg:-'-..

le b~u
t:

ilo~

s t

17 ~
V

an

tul

Ordin ctr vo

Sn c

.Gr:tli

tell
U

trc ui

lua'
i,cac

te.t o
de
ee
~
(le ance ti

~--~----~--

d zice n

e ti ~H;un quo
or
ul
uce

inc
ri

lior 1 in

r~l
o
intarpret:3

luQt'~rl1o
__ebu

-"~::7i::

22 DATA
Anul

DOCUMENTULUI
Anul

E. N,

.E.N.

LUNA

ca

Observai uni

Cuprinsul pe scurt al documentului

::s

<le uc .'tora t n
,.!. t:r- uae

en...ul c ~ Il

ee 'uat

nici

ue

i 10
.rtl., 2 f.

17 ;, I

Vin

tu

o sanda

t;lQue ...1

-1 Gali:iei,
.t il C 1; i ov ni

C 1!

l' sa

e "vit
JJl

Oocwnsnt
t

CU~I

ea

13fJasb

ei. C 1 ur
t ~t t
c'" imp5rs tul

III
i. ii
l' po.r zeIi
>;>)uto
a c... Ull ;-uo; din n una
lo~; in C.L cu nu este pOD:l.b ':'1,
. .C
p.t'co t
r-

17831

v ion

v ~ju.lCOl
siliului
Ii]: i i.' 1:.
cre t -

t b' 11tf~ii

o.tie de rz
12

pretoni'

ih la . 1

1>it P ntru

ootr~

Con-

i cu

ostul 1
f

co
din

r a
aptll-

-.:;

...o

d)
'1:j

...:

ci
'=o"

'1:j

.:
Z

DA TA DOCUMENTULUI
Anul

E. N

Anul
.E.N.

LUNA

Oj

Cuprinsul

pe scurt al documentului

...
=
N

Observai uni

-d
....

fi:3

DATA

't:I

o
-e

Anul

E. N.

CI)

z;

DOCUMENTULUI

Anul

.E.N.

LUNA

Cuprinsul pe scurt al documentului

;:l

Observaiuni

DATA

8
=
o
'"
'C

Anul

E. N.

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

I~

LUNA

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

-d
'""

tV
"Q

~
z

DATA

DOCUMENTULUI

;:1

"Q

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

LUNA

al
;:f

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

DATA DOCUMENTULUI

..:
Z

Anul

lAnul

E. N.

.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

178~,

pe scurt al documentului

l.

c 16!.in

:t

I
6lJ

1?83

.. \1
...

10

.. .

te z

~7 3

. z

1'783

o. c 1:1 b
vvUC

'-

o-

Observai uni

.o
5
CI)

'I:!

E::s

u
o

'I:!

DATA
Anul
E. N.

DOCUMENTULUI
Anul
tE.N.

LUNA

Cuprinsul

I~

pe scurt al documentului

IV

17 ~

pt

17

in

observa

i uni

.c...
o

Q)

't:I

..;

'-'o

DA T A DOCUMENTULUI

:::1
't:I

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

I ea

Cuprinsul

I~

f
I

pe scurt al documentului

Observai uni

-d

..o
CI)

-g

..:

;1

DATA

DOCUMENTULUI

~O
~
:z;

Anul

E. N.

Anul

.E.N.

,
LUNA

t':J

Cuprinsul pe scurt al documentului

::1

Observatiuni

..;

...o
aJ

..,o

'O

'O

...:

...:

DAT A DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

Anul

E. N.

LUNA

I
I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

. II .

I
~

.~"~*_d~'~~_H~
t

-_~

__ ~

DATA

DOCUMENTULUI

Anul

Anul

E. N.

l.E.N.

LUNA

..s Cuprinsul pe scurt al documentului


~
N

'1

Observai uni

-d
...
o
CI)

..,=o

"O

"O

...:

...:

DATA

Anul
E. N .

1783

DOCUMENTULUI

lAnUl
.E.N.

LUNA

Cuprinsul

pe scurt al documentului

jrn

I( UC

o
c

pt.2

'79

Vi:

ntu

n-

-,
1
1

1.

1.

Observaiuni

DATA

Anul
E. N,

DOCUMENTUL

Anul
t.E.N.

LUNA

Cuprinsul

<'CI

II

Observai uni

pe scurt al documentului

::

.,

1 15:

2, f

t I I

1716

c I

I 1

0-

11 I
I I

11

17,1

261

az
li 1.

.1 v

e ~

./1

.o...
o
cu

"O

..:

- -

DATA DOCUMENTULUI

::s
C.>

"O

..:

Anul

E.N.

Anul

.E.N.

I~

LUNA

,
Cuprinsul

pe scurt al documentului

pt.2

II

17

1/

1'783

84

l1tulU1

~~

Observaiuni

__ ~

__ ~

~I__

c
Il

~~'~4r_._.~L~L_._.
__~.,,~.
__
~'.

. _

DATA
Anul

Anul

E. N,

.E.N.

DOCUMENTULUI

Cuprinsul

observa

pe scurt al documentului

I~

LUNA

d.

r.

17 3

17 ~

t.
O

1n

1.

pto~ului c

il.
1

'7

? ,
I

t. 1
"u

ov

/1
I

..

..// ..

i uni

DA T A DOCUMENTULUI

t."w. t.t"r\.

LUNA

I~

Cuprinsul pe scurt al documentului

ne

1783
t

1'7 ~

oct . 5
Q rn uii

c"'t
1
~ ap

ino~
1

o
1

o'"
t

-8

tlun
c t r\lll\1 C~;l.l
c vich.
t
4

un~i\1 impGri

"

O.rl

. II ..

Observaiuni

-d

\..

DATA

::1

- -

DOCUMENTULUI

U
Q)

"t:l

"t:l

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

LUNA

"-N!t!

.:":

Cuprinsul

pe scurt al documentului

92

17 ~
l! 000-

ul

ct

Vl

,-

., 2

Observai uni

DAT A DOCUMENTULUI
Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

o:s

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

::t
.....
N

1783

ot c

Co

1 al

li

ai! in
a
1

1'7 ?

00

covna

c
aiii. a pind c-

t~

cupr ) "

:l.ului.

ca ni
e coutr

u.

z
vo

il'

--~.--------~------------~~~--~' ,~.~.~/~j~.~._
.._.~------~.--------------~

o
-ci
..
o

"O

E:s

DATA

DOCUMENTULUI

()

"O

Anul

E. N,

Anul

.E.N.

LUNA

<u

Cuprinsul

Observai uni

pe scurt al documentului

=
N

zv

17 3

o
I Vl

1.

DATA DOCUMENTULUI
Anul

Anul

.E.N.

E. N.

LUNA

I~

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

I
....
_..:-- __ ..:."I=_-:..._~....!--.~.
---~:nt:Jsm:ui~:.r.;7~~.._-:----....-..--:

DATA DOCUMENTULUI

El

::1

o
o

'O

..:

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

LUNA

'(

~~D!i'iw

fU'

CU'fO -.'

se=-

W.CU
.
F II.

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

INVENTAR
de documentele relative la
....... ~.....

-ci
...
o

CI>

'1;;1

;;

::s
CJ
o
-o

..:

Grafica

DATA

Anul
E. N.

DOCUMENTULUI

Anul
.E.N.

LUNA

'" Cuprinsul pe scurt al documentului


.El
N

nou" - c. 46?2

Observaiuni

DATA DOCUMENTULUI

..

Anul
E. N.

Anul
.E. N.

LUNA

<'<S

;:1

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

DATA DOCUMENTULUI

..;

...:

Anul
E. N.

Anul
tE.N.

I~

Cuprinsul

LUNA

pe scurt al documentului

Observai uni

.o
o
'"'

DATA

ci::r

DOCUMENTULUI

Q)

'C

'C

..:

..:

:z;

Anul

Anul

E. N,

.E.N

LUNA

ce
.....::r

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

I
I

DiJQ;-P<-C'WE;!P5W'*ii

"_''l?Fi'

nnaa"Rff?i'I

;=m"""

'F"'...l.:.""""'

,.__.....,.

-..Io

---:

-ci
...
o
Q)

't:S

..:
Z

El
!:I
()

DA TA DOCUMENTULUI

Anul
E. N .

"C

...:
Z

Anul
.E.N.

LUNA

I
I~
1c<1

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

DATA
Anul

E.N.

DOCUMENTULUI
Anul

tE.N.

LUNA

C<I
;::s

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

el

..,o

DATA

DOCUMENTULUI

:;;1

'O

Anul

E. N.

Anul
.E.N.

I~

Cuprinsul

LUNA

pe scurt al documentului

Observai uni

=o

DATA

DOCUMENTULUI

u
'"O

..::

z;

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

LUNA

ee

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

.~DA TA DOCUMENTULUI
Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

I Cuprinsul
I~

pe scurt al documentului

e M tirii

p in dec
26
'UL\,L.Q
cov
t

j.

1 o

er ., 11

  11 

Observai uni

Ei::f

DATA

DOCUMENTULUI

'O

...:
Z

Anul

E. N,

1 59

Anul

cu

LUNA

.E. N.,

Cuprinsul

pe scurt al documentului

i 1.

!/

Ia 1 /

v 1.
I din
C

10

o
lItr

nt"oh

uc
t

'e

'J

"

..entiunsa
1 b. 1660

1:t

/1

t r n

il

r;

1 P
~ou~irI~ lact~ 1

r{

1,

ineor

1 66

Observaiunl

::1

ocmb

II ~.sl

uc

te

1. teol

.a

...// ..

.a.

pl!1 ile 1

DAT A DOCUMENTULUI

..:

...
Z

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

cu

::1
....
N

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

DATA

..:

..:

DOCUMENTULUI

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

LUNA

s
;s

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

8::r

DATA

DOCUMENTULUI

II

c.>

-o

...:
Z

...:

Anul
E. N

Anul
.E.N.

LUNA

.1

Cuprinsul pe scurt al documentului


C<I

Observaiuni

DATA
Anul

E. N,

DOCUMBNTULUI
Anul

.E.N.

LUNA

<\1

.....
=
N

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

--

-d....
o
(!)

El

:3

()

'C

'C

...;

...:

28

DAT A DOCUMENTULUI
Anul
E. N

Anul
.E.N.

LUNA

I~

ot

r.G

'? ?>

Observaiuni

pe scurt al documentului

Cuprinsul

c ti

. el

mli
U::.i'

. ~1

itua

el.!

t
C ncoJlt g ~

.,

17 ;}

no1e'4br c.6

u11

o "t.tu

in

eu

io

or.e;
c v

eas

ndce
a

mo

cltn ~

.,

in

sanit

o~r ce

l;ja preot

t se

ne

 /1 

.,

f.

DATA

Anul
.E.N.

Anul

E. N,

DOCUMENTULUI
LUNA

<d

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

::l
....

17 :;1

lpo

10

-tr

1783

r.

+ 1

no
V

1 o lt ~1 1 ll
t.t: 30 ct. 29

1 3

tr pr

Dr.1783,
1 p nt.r

o
co 10.
Z
1 d1n 21
t

o:c01nului
ot.l? ,.
1tbbol: on
ul Co

u.llc

Oop.

/1.

.,

14

...

-d
o
C1J

't:S

""z

fi

::1
~
o

't:S

...:

DATA DOCUMENTULUI
Anu!

E. N.

Anul

.E.N.

I
I

LUNA

,
<Il

I~
I

. I

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

DATA DOCUMENTULUI

::1

(J

'O

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

:z;

ca
::1
.....

LUNA

Observai uni

Cuprinsul pe scurt al documentului

t
I

/
I

I '

~~ii1

'fiiiMP-

Ci'ERiaiC'N

_'-':"

__

"",~_e~"'''_''''''''_fpes___'
'a__ """""'Ihil.E!IM-""

"""FlM""He~~

_!...~__-

__

-J..

-d

...

8::s
u

"O

-O
"O

dJ

..:

DATA DOCUMENTULUI

..:

Anul
E. N.

Anul
.
I.E.N.

LUNA

Cuprinsul

,_
I ~'"

pe scurt al documentului

lui

1 3

gu

.,
o

1'1 ~

1
I

~u ol!111

Observaiuni

od

:s
<lJ

'C

...;

DATA

DOCUMENTULUI

::1
()

'O

Anul

Anul

...;

E. N,

.E.N.

z z

LUNA

..:::1 Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiunl

17 3

1+

_~""-""

""'fi"""''''"''''''''''' ,_"" ,_

JJ.;..

_..-..-...,_

.,.1/. 
_-~---_

_...-I_----~

- ..

DAT A DOCUMENTULUI
Anul
E. N.

i.,
I

.E.N.

LUNA

<1l

Cuprinsul

pe scurt al documentului

I~

17 ;

,00,

11-

I .

11

Observai uni

.o
!5
ClJ
'C

ael

DATA

DOCUMENTULUI

:1

'C

Anul
E. N,

..:

Anul
.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

observa

i uni

2;

c.

lJ

17

17
Vi

Il

1'783

c.) ( + 2

.)

/1
-

od

..
o
'"

"O

..:
z

...:

Anul

E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

17 }

DATA DOCUMENTULUI

I Cuprinsul
I~

pe scurt al documentului

c.
C

l!t'l

u1

in ac 5; sens
., 4

Vr1.

:1.

cu

Tr
io r

177
\,;ri

r.

..//.

Observaiuni

.o...
o

S::1

DATA DOCUMENTULUI

CI
O

CI)

-el

-el

..:

~
z

Anul

E. N,

lAnUl

.E.N.

LUNA

I N~
-

Cuprinsul pe scurt al documentului

17

>71
s.., u.

1
s' nu

arie

I
,-

f~

"

il

/1 .

Observai uni

DATA DOCUMENTULUI
Anul

E. N.

Anul

.E.N.

m
::s

LUNA

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Ula

nz !'Abel:
_,.~1Il

tu u.1

2 f.

m.

1784

Observai uni

.'"
N

.ntoc

lOl!

1 21 s

ul
lor,

u 10

total 15 c
o~ g. g .,

 /1.

DATA

..:

..:

Anul

E.N,

DOCUMENTULUI
Anul

tR.N.

LUNA

Cuprinsul pe scurt al documentului

~
N

uri
o ce

_, 4

Observai uni

,.

iJf_

DATA DOCUMENTULUI

II'N~ Cuprinsul
I

...

Anul
E.
N.

17

Anul
.E.N.

LUNA

pe scurt al documentului

. Observaiuni

:::

n u

toc ei;

zunl:?erg

org
t 10 .

OJ!i

~g intoc o te
par G
000

1'184
p

te Cel:n'u,
).
lui

trin
r

11'18

ee .,

z un

11
eODO~

? 4

1 15
V1 n

az
c

'011

lui

t
~

strin
c.~lon z t

:-'

DATA
Anul
E. N.

DOCUMENTULUI
Anul
tE.N.

LUNA

'="

Cuprinsul

pe scurt al documentului

locu;m
in,

ezi

. tul

ocup ....
vor ..ii
s" i o
13.1
e lo.r c

li1il1t

oti
c.'

1n-

u s
cu

otul at~a
10 t ~.c c
cir
Eicatl.~

al b

. 100 ...
1.

eao

Cap.

1!

ri' 1

 /1 

in

-4

'

Observaiunl

-c:i
...

S:t
c:>
o

"r::l

...

...:

DATA DOCUMENTULUI
Anul

E. N.

Anul

.E.N .

LUNA

Cuprinsul

C<j

pe scurt al documentului

Observaiuni

.::l

1'784

!Il

in e z lui

r cle, ~ .rt
t U 110

l:-+CU.l(;aQ

iane

17 4

an C3lJ!len

li1e1 e
.. 1uni

ne

pI'O

ct;

tr b
DtlnU.r1ol!
j'

lci o 00....

r ul

od

...

cu

'O

..:

z;

fi

=o

DATA

DOCUMENTULUI

u
'O

..:

Anul

Anul

E. N.

.E.N.

LUNA

ro

Cuprinsul

Observai uni

pe scurt al documentului

;::l

or

9
an.

rn u

v -

~lat

-t

e in

\i
.
-

F?

s
b r

59

21

'"

DATA

DOCUMENTULUI

::1

"O

..:

...:

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LtJNA

I
I~

Cuprinsul

C t u.1

Observai uni

pe scurt al documentului

itJ!o

). pr -

1tur-lor

ua

1 5;> :1

30

m.,
116

Cwnr11

u110

l'

5.n

ne te i

Vien

i
1

de c..zi
~

ou

ti

0_1

17

Not

1 4

in

Il

E:::

c unit
1!i

c t

90

:l-

i,

oare ne aduce
;1e
(

el
i
CEa'

;:;,ucvita

e econo 10,
l"11'1'"

DATA
Anul

E. N,

DOCUMENTULUI
Anul

LUNA

.E.N.

<Il

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

....::s

incorpor t

...s 1r i Sucevia

o il

nut
tat
t_e
c

tiri S hi

nc. *'ju
&n~tirii
c r pun r

ii ucevi~ n veuai

mo

ei,

e ie

1! p9.t!iala '"

1 ~turv cu mo1~lac ~~1ca


nu v ne:
o 1:' zicera
u
re

tu1 amintit.

. lt

.. pin.c.e de hot:".J!l. ea .:
S c '\. ",

VOl]

1.

le in le
Oa
~C

uc
.: '-

17 4

li.

01 rnull

I
I

nz nbez

crie lUi

tls~re (.~~
din . olduva

..
i _ani

r.n1citu
lipov 411110  a

lmpu.t

p-rOOOll

pro!:l

_i};Jov

ee util:
zai

Jli
Ut;;I

co
e

.l1t 12
lipovenl.
L ov nii
aici n o
subo donea opiscopul
olitulu1

or bEi r ....
copii

..;
...
o

ci~

DATA

DOCUMENTULUI

CJ

'C

...:

...:

Anul

E. N.

Anul

.E.N.

LUNA

,I.-.. ;!! Cuprinsul

pe scurt al documentului

net

tul' 11

17 4
in
d1de

numi

'oi

orJ.

ot~"ct.
ge

1'7

lJ

bre 4

tul

V1en

'lit

re i
fie in locu.t cu e
dodt.c.tguo1.:: car e
conc .pt ger' t

1'1 4

 /1.,

Observai uni

DATA

DOCUMENTULUI

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

LUNA

<\1

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

p
....

COl!do~u!.u t
zur!la ()~ 'J:
ci ae UI.tS

1784 I

dep! ...
tese c
~JO

\....
.r

.!'

an

cale,

a vor

lua

cle.rulu1

unoi'ei
J
s e ro asat da
Il

nit
I
I

. I

sa

:utfiin

f,IC

li.

llioi11oc
se la e o C
il:

p' opu.l
i C Ilo' st
.r u.lui in dD1nist araa va''-

n . t~.i.. lor cal:

uri

td l:J

vo~ in r

rata ( nea'

ro i iei' ) S

o
oosr
11 Z

"&.

distr'ct

o c pt ga

8 .

-Q
..o

d)
"Q

O
"Q

Anul

Anul

...:

E .. N

I.E.N.
-

'1

..

DATA DOCUMENTULUI

;;1

LUNA

I'N;::~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

le

00

1764

en ul

iv

aul1c

Observaiuni

Co n ""
G li1ei.
O 5r:11
t
1

r
Co c p

17

tora zi
cei 45 c d
COliUotl,jU UC:l&W:Ol

r a

uf e ci
in

i1

1/

DATA DOCUMENTULUI
Anul

Anul

E. N,

.E.N.

~ Cuprinsul

LUNA

observa

pe scurt al documentului

i uni

...=

br. '

?
C

mlu11

unurl1 bl

., 20
I

I
162 J.'7~2 '

 I 1

rt. 26
1 i

01

i Snt -

lt~ polJ.

f. 2-3

.. ..
//

____-m__~

-.

~~

..o

-ci

DATA

l1l

Anul

"C

...;

...

E. N.

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

I~

Cuprinsul

LUNA

pe scurt al documentului

Observai uni

DATA

DOCUMENTULUI

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

LUNA

<II

::s

Cuprinsul

pe scurt al documentului

observa

i uni

DATA

DOCUMENTULUI
I

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

ni

I
lOJ15~-?o
I

I
I
!

t
r

1
~:'---J.. __

.L............_""'!""'

,-....,

"'_,_~~c
'

_..,.>-~

...:

-ci

..o
GJ

e:s

u
o

'C

'C

..:

..:

DATA DOCUMENTULUI
Anul

Anul

E. N,

.E.N.

o:
:s

LUNA

Cuprinsul

observa

pe scurt al documentului

6(12

pt.

'7114

9 14) 1 ; ''713

.,
6 (15

I
162'/-71';5

1un.

dru Ili

trupul e

m-

1
I

A.

1I

1626

11

i uni

DATA

DOCUMENTULUI

t."~. t~'l\.

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

1579

']) 16~-? 4

.1.
1

.20

16 -11

leII
/ 1

o
p,ro
t

9 19) 1634 71 2

Observaiuni

-o...

o
ou
-a

..;
Z

DATA

==

()

'O

..:

Anul
tE.N.

Anul

E. N

DOCUMENTULUI
LUNA

6 {2

Cuprinsul

observa

pe scurt al documentului

I~

i uni

t.
1

mn1t

-,

ii

9V-

II

____ ~

~_-----_v~-'__ ~

DATA

..:
Z

.:

Anul
E. N.

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

LUNA

o:!

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

..c
1-<

o
QJ

'O

::1

DATA

DOCUMENTULUI

(J

'O

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

LUNA

'"

::s

'"
N

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

-o...
o

..,
"O

..:

DATA

~
::l
U

'O

..:

Anul
E. N.

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

LUNA

T:
I 1::1:;

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

_ __

"""""

'.__

. _%

"S

_-""""'

.
_

__

,,~~

od

...

CI)

-e

..:
z

Ei

DATA

DOCUMENTULUI

::1
u

't:J

..:

Anul

E. N

Anul

tE.N.

LUNA

I oU

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

..

-ci
o
QJ

"O

el

DA T A DOCUMENTULUI

::r
<.>

"O

z z
6 (

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

II~

LUNA

163 "'7143 ian.

te

tropQl1e

71

ar

22

itra 011 1 110


oan c 1 oUl o

1 i

-,
.v ta -

12
;

2166

1651

6 (~

15

cu

14

bul d' tre

I P
opol1t 1 c
lugar
Il

t 're

pen

Ung pr p i
t"o~li!

nes, se
I,lit"

el
e

o ) 1666-

Observai uni

Cuprinsul pe scurt al documentului

1'7

I
I
I

I
I

010

.,

12

DATA

DOCUMENTULUI
I

Anul

Anul

E. N,

< 4Q

LUNA

.E.N.

;:1

l64 -7148

'" Cuprinsul pe scurt al documentului

e b..

vv J:ntretG

VeiJe

uc ve! oai

.1-

13.

w. t
D ta

2.148

""~it

JJ

:?9

1.;,

69 il)

irlu I

cump

tulu1
-

J!'-'!.

3- 3v.

o schi .OV li

do

uc

pe u.rlllc~

dut:- de vadU~

Jtor.

1:

~xnovsch1
. tronul pne." 30 a
1

ta de no~. :;
ii

. .1 

..

Observaiuni

't:
...
o
"O

...

...:
Z

El

DATA

DOCUMENTULUI

:s

<J
"O

..:

Anul

Anul

E. N

tE.N.

I~

Cuprinsul pe scurt al documentului

LUNA

Observai uni

--~--~----~----~_._-_
..--~.,~,------------",_
.._-~.~_.--_
....---------------------------~

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E. N,

Anul
tE.N.

LUNA

'" Cuprinsul pe scurt al documentului


;:1

....

II

Observai uni

DA T A DOCUMENTULUI
...:

...:

Anul
E. N.

I
I

Anul
.E.N .

LUNA

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

-d
...
o
<!J
'C

~
z

a=

DAT A DOCUMENTULUI
I

Col

'C

..:

Anul

E. N

Anul
.E.N.

LlJNA

I~
I

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

I
I

'

_____

.._.~,_',
, ~I--.."........---.-....-......-_--_.1-_--_.
"_'_

__._

."

" __

-d

Ei

<.)

..

<U

"c::J

:il

DATA

DOCUMENTULUI

:;j

"c::J

...:

Anul

E. N.

Anul

.E.N

'1

LUNA

::l

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

DATA DOCUMENTULUI
Anul

Anul

E. N,

.E.N.

LUNA

ce
::1
....
N

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

-ci
..
o

CIJ

'O

..:

E::t
'"
o

'O

.:

DATA DOCUMENTULUI
Anul

Anul

LUNA

.E.N.

E. N .

ictl

17e41

pe scurt al documentului

Observaiuni

I~

Cuprinsul

.. u..: ~

Il

'Qto Ct.~

ci .r-

V C'on

gen ra ~. '.ll~
.
ia 'cu pr i ii!
cu
dO'Limi:-1.
r

Ci llo-ua j.

e t
ea
Jl t '1 aulie

ri1;
uc~at

1784

. I

br.14

.j.

lOOl! - Zi

.ce lio

pl'.!in I
...r.'en-

cO..,to:1'bQI

Cone.:,'lt

01

ii ..

:erlll.j

lUi

apoztu!

iIlt.

ii

.

le
la

:ci go.rm.

74I

17 '

zanbel!

u.lui

Il

c)l!6

It:>

e~al

'1el!vin

alo:e
torilo:e

Cl!

strio
de

tlsin

ce
r1

o a.
t

od

...el

a.,

't:I

el)

u
o
't:I

~n~.

jA:.':!..

I~

LUNA

-'

DATA DOCUMENTULUI

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiunl

784

Iv

f9L%.i

o 1
"'0

El. t...
n"i ....

inc
..r

-cnc

~~

__D-__~

~~a_ry_.~__

--~

INVENTAR
de documentele relative la

-d
<II
"O

..:
z

DATA

E;;1

~
o

..:
z

"Gmficu

Anul

Anul

E. N.

.E.N

nOLIi.\" -

DOCUMENTULUI

<J

"O

0'0.

c. 46<'4

LUNA

&Il

::1
...
N

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

'/

DATA DOCUMENTULUI
Anul
...

E. N.

Anul

LE. N.

LUNA

...
Q

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observati uni

DATA

...:

..:
Z

Anul

E. N.

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

LUNA

C!3

Cuprinsul

Observaiuni

pe scurt al documentului

I~

r-"'"-_.l.- __ ......
_--:._~~.....:-

,_

, _.'__
-

-.::

DATA
Anul

E.N,

DOCUMENTULUI
Anul

tE.N.

LUNA

ca

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

-o...
o

Q)

'tl

..:
Z

e
..,

DATA

!:I

Anul
E. N .

'O

...:

I
I

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

vQ

~~

__

~~~

__

'._H'

"_"_"'

-_

-~I

__

- __

._~'

----------~------------~

Observaiuni

't:

...

=
~o

..;

el
(1)

DATA DOCUMENTULUI

Col

Anul

E. N,

Anul
.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

fi

DATA

DOCUMENTULUI

::1
<oi

't:S

..:

...:

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

od
...
Q
IV

't:J

..:

El

DATA

DOCUMENTULUI

;:1
CI

't:J

..:
Z

Anul

Anul

E. N,

.E.N

LUNA

0$

;:1

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaluni

-ci..
o
QJ

'O

E::s

~.~---~

DA T A DOCUMENTULUI

'O

...:

..:

Anul

E. N.

Anul
.E.N

LUNA

CII

,
Cuprinsul

::i
....

.J

pe scurt al documentului

Observai uni

DATA
Anul
E. N,

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

oU

LUNA

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

'Ci
...
o
CI.>

'O

...:

DATA

::1

DOCUMENTJJLUI

<.>

Anul

...:
Z

E. N

Anul
.E.N.

I~Cuprinsul

LUNA

Observaiuni

pe scurt al documentului

la. utor1 1~ un

t 8/

1?84

.25.
uf:7 Jl!'lll::1Uv;l

ri,. O

11
C

r., 2

t~ d

t.

ui

e.-

pt

suri. c

.r

1;.

nul

1?84

t. 8
l!

.,
'fi'

nul. a.a la
C op garm 2 f.
g

Vi

.1 o.

1c

DATA

DOCUMENTULUI
I

Anul

Anul

E.N,

.E.N.

LUNA

<Il
::l

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiunl

....
N

,
2

zt.9

1'78
Ce

ezn 1m ior.

n
p ~t

le '

01

in

. t-

.l.ul Suc

de

t CU o
tr:f.m1v.

,.

ch.i.ta costu
o-r

o
in

ult

Dac p.t! duc-

~ f' ap~ jinii

. loc ui to

pl! -

uoovzie,
ei
ne....

duc

i citeva
I

st

unde cu

I
s' b.ilv

I
I

1?84

ma

,,9.

C mn

e~t e
pozit
&. uri

,
e

w'nzen

.l'g

:tllD.SIl1

do

el! 'prtv

rulu1
o
ilor

~..

=__. ._-...

L\S

 /1 .

.......1.

.... _--:

Formular

l\r.

Data i locul de

de ordine

emitere

. 23

Cuprinsul unitii de pstrare

isovul

Observatii

Alexondru I avro-

lu

cordat/, VV. oldovei,c,tre negustorii


m ni, supui ustriaei,
prm c e 11 s acord
ivi
gi
. endar t cumprare ,cultivarea pmintW!ilor n oldo a, fixa
ro cornritu1ui, otan1e1, cun1ei, dese in 1;
aptu1 de
ap la
Dl.vanu.l domnescin caz
nemulumire f , da entina

II

apravnicului.

dreptul de

rosta1, a endai, pe
ctr
ispravnici.
~ad.germ.,
4 f.

24.

1?84

m8l!t.9,
Vi n

nu fi

psi1 de

V sile Bal,, imputernicit al


Elenei :aal. boi roaio, ar t
Consiliului
aul1c de rzboi,c
a
e te singura dintre cei d acela.,,1 rang cu a cara n 17?4 i-a
ixat domiciliul 'in BUbovilla. dar
CU acum est
g ti s pleo
n o ova dac
nu 1 s ap ob scutir
slugilor
i cute ln1oilo de t
r
duce.,..
rea i anilor n s rviclUl e1.Bcu
tice
de vam pentru e i pentru[
ceilali
loouitori,
aducere
produselor de pe proprietile
din oldova .A.rgumentaaz pant u
n cea ta e men ar' i slugilor.
scutelriicilor,
iganilo.r ntr-o
economie lipsit de o piaa da
desi cer mai larg. . cu o cncu
laie monetar restrms .Arat c

lOf

"

 1( 
1. P. "Grafica

Nou'

II -

c. 8681

N,. I

.-1-.
ah

berea si tuaie1 slugilol! i acut lnic 110 determin!). pe ace t


s
1gl!eze.
O~1 .gel!m~. 11

25.

1784

mart.lo.

rsgment dintr-un registru unde la


Ilr .243
igureaz
ial.unea capitanului
t ze 11 (?) 1t aud! or
/ referito
bunuri
b eriailor Sf.
Gheorg
i S on ou din Sucoa
zurpat de mi ropo . tul oldovei.
O.rig.germ.

,u-

1784
m rt.20.

Un raport. referitor
la cercet.ril .
,
cpit nului itzel (?) i It. uditor
n privin
bunurilor biserici r ~
heorg
i Sf Ion Nou din Suceav
precum i a altor documente privin
aceast chestiun
lU!mnds se
to te muru1le, i'ar dup o expunere
su1:J.nun1ts tie ina11it t forW!ilor
l.n drept pentru
uaee de ms~1.
Ori .g rm.

26.

1784

mart.l.o,
Vlen

.v Had1k prezin

1
II-le propuner
lui
zenberg cu
rivi.1'! la num e sub cotenen11or
~indarfelo i St r .precum i
inginerului civil Rsnkowitz i a not nului din
tr1 1 Hennrich1n funcii
de dil!ectori de district
n Bucov

opunere cu privire la s lar1z~ea


lor.Deoarece bunurile episcopala i
cler1ca1e trecute n administra
ca r l i erarial
. oaae aa ma'

  11

lui Ioa

~.

Nr,
de ordine

Data i locul de
emitere

-~a,'\

Cuprinsul unitii de pstrare

Formular

Nr. t

Observaii

D------~--------_7----~--------------------------~---------~mult de jwntte din nt eaga Bucovin, este nevoie i de ali


economi. in
a~ da eck. conomi
s fie s ).ar' z i ca i eck,cu
cte 500 fI . enua ,
O~ig.germ.t 4 f.

II

27.

1784

mart.11,
Viena

I
I

Orig.gexm.,

1?84

28.

Cancelari
ulic unit a Bo
miei i ustriei nainteaz comu
nicarea Departamentului taxelor
c nu poate plti
;:unul s u al
tul din'~uncionari1 Bucovinei,
care trebuie pltii de slt sut
rit te ul:a.c sau dm~i~tJ!a1a
local, spre a nu se abate de la
r gulil
in vigoare.

mart.l;
Lena

Not ctre Comandamentul gene


r 1 al G liiei, cuprinzind observ ii n legtur cu actele
cercetrii
lui Ghe s
Vntu,co
damnat pentru uciderea soie
( ax. copite uxoricidii).

Concept f!Prm 2 f

 11 

1. 1'. "Graftc.

Nou;'

II -

c, 8681

II

- t ",
...
..

'

:29.

1?84

mart.14
CernUi

Enz nberg comunic egutdenilol! mnstirilor


ucovinai c nota lor din
25 e x , a o ,t msin t t! Conai1iulu1
sulic de rzboi. Atrage atenia c cei
crora nu le place r g
n a
ordinului monabal intl!odus da mprat nu
sint imp1edecai de 8 pleca da alei.
Cop.lat.

30.

;51.

1184
ma.rt.14,
Cernui

Enzenberg repOI!teaz lui Hadik


despre opoziia clugrilor bucovinenl
a de episcopul Transilvaniei, Nik1tic1,
i t de msuri
de depos dare
mn tirilOl! de bunu.rila lor i da l!O
glementare a c lerulu.i. Presupune c a 1
sint sp~ljin1i de mitropolitul
din Iai.
I!ig. g rm. t 3 f.

1?84

Comuhicar ctre Co dament ul @3neral al Galiiai cu privira la cererea


/lui Vasile
l/ de a e aproba stpinilor de pmmt menin rea slugilor i
acute lnic1Ior. scutire
acestora de.tau,
meninerea robilor t scut1.rea de vam pentru vinul importat din o1dov: pentru
cons umul propr iu. S d mdr llIIla.r 1 ca s pnii . de pmmt s nu fie sooi din vechile deprinderi
.
. i benefic! pn cind
nu se va instaur
no
ordin ,prin care
li e vor acorda despgubiri pentru pierderile suferita.
S, nu s fac nici o mno:Lrein dez vantajul atp1nilor de pmint in oeea ce privet
igan:Li; oei
core se fl din timpuri mai vechi 10 proprietate
st pnilor de pmnt s. rm~
i depart
in aceast
situae

rt.l?,

V lan

..// ..


Formular

Nr.
de ordine

Data i locul de
emitere

. Observaii

Cuprinsul unitii de pstrare

S se p evin n

itra

tarea

oamenilor drept sclavi,


chimbul,
vnzsrea lor a s inl ture de
de "gani.
scutirii
de'vam
din ..oldova pent
pJJiu s-a dat ordin

llUtluee

II

In privinta
produselor

consumul pl!omc. acum.cit

an
Cpncept

!
1

32.

1?84
j
Nota Canceleri 1 aulice uni.t
mart.18,1 a oe iei - Aust~ie
n care cerc
Vlen
1
s i se co unice o~d1nele impar ia le c.u pc 1v.1re
co lonizare a
Bucovina i s i se indice dac
gUVG1!llul
ali i poate coloniza
in Bucovin pe unii dintre 0010nitil noi sosii i ci anume
.ri .ger ., 2

1784
rt.20,
I.amberg

So~dOl! mainte

 1/ 
Nou" Il -

c. 8681

zia Conai u-

lui aulie da rzboi cererea Admi-.


,
nistra1ei
Bucovinei de
isi
pnoba co "'truire
unei caarsn t
,
deoane ce alta c "'d1rl nc nu 6
cazul .....
se cona t.rui sc n Suceava. iar bO"
v~~ snt destul
da bine adpoat i.
ri .gar.m., 2 :f

5. P. "Grafica

Nr. I

34.

1874
mart.20,
Viena

Consiliul Bulic de r r.zbo scrie lui


nzenber' i Comandamentului neral
din sli1;18 c mpl!atul coasdar c
antipatia dintr lipoveni i AJBxandI!11
Ale . evioi nu duneaz tr nsmigrJ!ii ce..
lor dou p tl.de - lipoveni i greci i c, n loc
a s re i
o mpC 1!
ntre cela ou pr~i, e ma bine
s fie intreinut o invidie ntra ele
i s nu 3_b de-o face unii cu altii,.
pentru ca nu cumva s la vin i lipoven11o~ po t de
cer scutire da contribuie' pa mai. mUl:L 1. S nu se discute cu comunitatea problem subordonrl1
preoilor
a de ep oopul ucovne ,
pentru a nu infl
Va colonizarea,
ci
mai tirziu dup ce colonizarea va fi
fost mplin' t t s fie
trai pr '01;1'1
prin sat' sf cerea in ares lor persona 1

coace t

~5.

178'-'

rt.24,
Viena

g6l!lI1.,

]ota catre Cancelarie aulic unit


a Boemia! .. Austriai cu privire la p ti
episcopului da dui, a arh1mandri tului ecee tuia i a episcopUlui Trenai 1vaniei,Nlchit1oi,
prec~ i
p. ta
funcion ilar n stabili
a
dmin1s traiei
ucovne , entru direotorii
districtului
s-a cerut impratului decrete de numire.
Concept germ., 2 f

..// ..

Formular

Nr.
de ordine
I__

Data i locul de
emitere

Nr. 1

Observaii

Cuprinsul unitii de pstrare

---~----~:I--~~~----------------~~-------36.

E e nc us al proble
elor cn s c 1t a te i ..
'1 ec.ine
Cor:wnd-:=jmentu
benerGl
Ei1 Galiie'
.Pr intre c Lte L ,

1784

ui

1n1G.l:t.t::..::>,

1/

Lomberg/

adresa AdministrJiei
Bucovinei
c
pr ivfro
la c~darea unui teren
n
fo losin
S:tneiC3 t u Lu fierului
din I co ben L. '1 rezoluia
din

7 martie

.4

1784

77

..J

Viono.

Comunica~e

illart.27,1

.;

xtras

.
germ.

sublo_cotenent

2 f,

ctre Iindenfe o,
d.in reoimentul

Ber15.cl.Ling; ctre

Storr,

<sub oco-

t enen t d i,n reGimentul


al 2-1eo
romn, 1 ennr ch, no t ar n Bistri

ankowi t z , inGine:r: civil,,!'ecum


;:-,.,i c:i t ne oomcndamen tul
ge ne r a _ '. 11
Galiiei,
cu privire
num.ree
1
celor

ill'i sUG-nUflii

n funcii

01

do

drec tori:li
i str ic te lor cerni
suc eava , Si:ret, Vijnia,
cu sa 3rii
anua Le de c se 800 f L, ~i 100

;fI.

ban L de n.c ar t rr u Lre


Concep t ger ., 2 f. .

I
I

38.

1704
:n'"'rt.2;,
Viena

Cpnsiliul ulic "e r~zboi


C'] ice L r Le i, uIic~ ur i.te
tBtriei,
CmrLi, aulice

crio
1
Boem';:,.i Banc a

Deputaiei
mLnLs ber LaIe , nr e cur.
i lui Enzeribe ng c, potrivit
o.r-I
d.i.ne Lo.r .iJilpe.riale,
S or i.re a popu-I
1ie i Bucovinei

este
/

-Ii
.1. P. "Grafica

Nou~'

II -

c. 8681

pr o b le ma

.; 118 I

\)

cea maI rapoz t an t

ns

pregtiri

in vederea
c oIon i.z ce ii strinilor
s
nu se ef'ec t ue ze cu ::neri che ..tuie li i
nu ma L n" inte de a avea stgursnc
cei "'lllunai
vor veni in ade v'ur , SQ
trimit
informaii
d~c.i n ce m-

.sun

se poate spex c vor veni e71igr ni


de L~ .l8re<:> ~Jeao,r, din MoLdov= ,
p ecum i lipoveni.
In caz c II snt

pers e c tve , s n~ se pi~rd


de a aduc
c oIon Lt L ge rman
momentul de fa" se'fl
...11

plec
a~eze

!'

cii

ne te
g'.r:' ar.
,bie mo Li.Ie e r ant a Ie
y i de 19 c le ~u J..
mo Li.Je p,,!:'ticu

~nzen be 1.' g r spor te az

1874

Cernui

lli3,rt.27,

Concept germ. 6

"9 ..

care n
ci", iia,
,

de le FI' nkrur t , dispui s se


n Bucov':'n C se deo inI'or ...
ii

~)

i ejul

tji

ci
agricultori
i
puteicolQniz
Jgi
t
1 U3 t de . 1~ j,esJli-ii
.J:'8m5n., pz e cum i pe
Lar e ,

PI'

Comandat en t ului

,ene"e
al Ge iiei
s' tu~i_
~
cu
j!iv' s: 1; achi"a:.aa s lar';"u.lui ~eJ:sonal
a episcopului,
care .' n in pne zent s-a

e'ectuat'

caQa provinci(J~. eoa'ece


moiilc-episcop
le urme az s Las din
f'o Io s.nt
e r ar LuLua i c intre
~.t~aBa
.'L'e 1isie i
s i se de 8. nd.rum~..ri dac sa.Iar i.u I e Lsco ului trebuie .c lcttit in con~in

t in

u _ e din

I,j'

1>1:' o v nc ~_
f

.//

..

Formular

Nr.
de ordine

Data

i locul de
emitere

Cuprinsul unitii de pstrare

Nr. t

Observaii

H-------~--------~---------------------------------~-----------40.

1784

mal!t.27.
Viena

Com mdcare

ct.;,'''e 3.nzenberl,;"

otre episoopu .n~lUllt31 v~oviN1kitici episco ul


c re mitropolitul
Kol'10 iz, c tl!e Comandan:ant 1 goneral 01 G liiel.. cu ~iv e JJ_ ne"'esfta te unei adminlstl'ai1 mai bune a moiilor cleric~le ~in p rsoene laica juxtat

pus

egumen1

x,

dministraie Bucovinai

este

fVcut vinov t da trgnare in


re 11zarea pl;.nulu cu privire
mo i -le clerica
Ea s- pus

i~tr-o situa c
f~ci1 fa d
c e~ i a provoc t nemul iras
nu numa, a e~E'nilol!,
dar i a
episcovului ce dui i a celui
din Tr~ silv n ., b~ chO
i a I
rol .ropo. ttulu
de ~,rlowitz, ~ to-i
.ritr pr oce deu ni 'xeit. In loc 1
a ronb asc pe t.lT.' ton impo ~a ti v
d srre conf'~c~rebm1urilcr oleric lG des ,re reducere
nanaa-:
t:tri_.o. a c l".gr;.r lor t trebuie
s ree zese sce at mEur1 prin el>1sc p
i c I1s~storiu, astfe ca o a..tlel
in cest ens s p ece de la nce e ia.

dro1nio.tr ie

trebuia s nume sc

~esol!i leici
In r)! ivin~
,

cone.auor Lu,
e umen Ion i a ce

r
j.
cestor
e a emigra. ch1~u!
d c nu exi~t. err.erea- de csre
vorbete Enz nber~ - c V~ provoca eTl'!.ie;r'"
n .rindul po:porUluil
ta tv.i faptul

va f'. ce vil

in

oldove i ar putea .rezulta con-,


1. P. Orollcd

Nou"

II -

c. 8681

 /1 

------------~--_I

secine
neplcute,
aceea recomand s-i nlocui sc in funcie
sau e -1 lase s pl c 1ndividu
l!intr-o dispo'zlie
episcopului.
S se mt~1 gr cu p' scopul c renune la cerere $0 de a se fi
00 fI.
an ]. s lDriul unui clugr
i s ce pto ca ace u
s fia pltii in natur,
ii trimit soco ne la
f'~cut~( de episcop, potr'vil,l creia
moiile clerica
vor aduc un venit
ue da 66.000 fI.
ns tirea Dragomzna s nu se desfiineze ,cc:l ea
se bUCU1.! de O' deosebit cana daraie .n faa Il iunii; aezare
e1
granit ar putea fi folosit
in scopuri"
po' . tice . ns t re a or one; s se
des iinaZ6,' cci nu va provoca roao~:un t eb fiind it
n mun e i

sustras ochiului popol!ului.


~piscopului de Rdu1 ' celui din
. s
ce cunoscu c nu
Tran ilvania
ti bunurila cleric~
de sub sUpl!'v ghsrea
elerulu~ . i a le t.r ce n miini laiee.
ci a ~~s aia lox se va ~ace sub
eonduce~ea episcopului i a consisto.riului; da~ ntru s sori VEJhituri
ces ton bunuri, n interesul clerului,

en tru
nu d
clerul d
" sarciniJ.a sale r li "ioase 91 -1 feri de
poporulu' Cu se ocupa m'3. mult
a mnta
dee t de oblie l' ioa ae c os vor f1
olos ~ cono i l~io Se vd t ite
un p
e lab .l'at ::tlpr un cu A"  istra'
ac vinei, cu p.l!ivire la regl m.entane
. evii cl~.ricale,
la reducerea numrului
nastirilol! t calue;arilo p.reoi1 e , ale
o nuar mar nsui episc opii
au declarat ca e t inutil i
z vant8este vorba

~a sustrage

v'

.. ..
//

com

Formular

l\r.

Data fi locul de

de ordine

emitere

Cuprinsul unitii de pstrare

Nr. 1

Observaii

II
II

Ir
~


'-'

1. P. "Graf!ea Nou"

II -

e. 8681

Nr.

Data i locul de

de ordine

emitere

44.

/1764

mart.30

Cuprinsul unitii de pstrare

For ular da pa
por ira. germ. .

Oernuil

Tab .1 an ca

45. /1784
IDal!t.30

Nr. I

Observai!

por t

se indic

C1!d-

erea PolI> . ~. l'


te le dintre
.,~u i ~Jist~u ~e e ax ta n

Ce.rnu

Formular

ace t

sat
317 :t:am11ii.ior in
prezent 2106 f ~11i.
O.rig .ge~

1?84

46.

l!t.31
cernuI,

;~nzenberg nt~eab pe "II. adik


dac 1
rile ili7 . ~ - caze i

p.c p;ci :~',lor ,efec~1


de co isia
etz

n-ar
ute fi, continuat
n cela l
3 orae, 0ernu;1. Buet, suceaval
i n oco lul Cimpulun lui io 1... 1
doveaesc cu o ce iaie mai restr
' ,

cenu t

m.ai ~ulte or i s fie

oliberat

din

vires.

ar

st fWlcie obo-!

i
J..Jucriil'iltir

cb

auz
~.L()C

imbOln-(

tll'3te la

vom.i~i4 cOllStit ue
uza ]?OIltJ;u viitoI:ul cadas4-.ru,
it.r ce le c e ~ vor face
ora
von pune baa c<.:.a:1;ii i'undual!
.cig. e

l!ltl...

  11. 
II -

c. 8681

atit cli.n li otive de economie ,cit


i pent~u ~a/tul c 'atzger a

itoare, oar

Nou"

de limitru!e
nuane 'ar

~ub conducerea cpitanul'i x1tzel

1. P. "Graflea

II

,1
~

a.

-/2
,
41.

1784

mart.31.
Viena .

.~

ot ct
al Gali1ei
pentru furt
abi"
us )

e Oom damentul general


cu privire
cond
ii
<.1s'v te ( ln cr 1m
udl!e
E on Kornaczuk.
J.obpe . nicolae ,url.tG ; cor

T oda
s

e .
da

evi o.t

m
Gone'p

48.

1784

l!.

caun

:ce;

1 CO~3Jld.a n-

mart.31.

care.r mn.sti-

Vien

guru6n11

li

duc

l'!

ro-

nt su ei 1 coninistrapo l1

(;U
<

or i

i"
ro

.' s
st1ri-

or eze

Con ept ger

49.

1784

mart~29,
V1en

.rat

omcn

al

n b'

r)

ien tu ui, gen{;r 1


ed n' 1 Comi-

ucov~n9 inut

10
sii
di pozi ' ils neee.5 J! psntl!u restitui.l:! a btmurilor biser1c 1O.r v heo~gbe i IOD ou din llo re amuse de
ce va,
luel! ilo
bunurilor preot opo i tul

1.:

o Ido v

uz

pa

UD

ig.

l!lIl.

Iai.

Formular

Nr.
de ordine

Data i locul de
emitere

49 a

1'784
pr.l,

Vi ne

I
apr IIIl,

ernu

ota 1
o110wrat ,prin c re
cere s se triIillt Oficiului
neral de taxe c te le de angaj e
n funcii
personalului din Bucovna t cc nu numai pe funciobi 1, ci i persona lul
teI!lpol!
t ebue s plte sc
2 :f.

g in~ in te z Com ndaEnze


.er
1 G liiei
Dl!0re nt t_ui
toc u, co ia' ei de sub -orae ~ nndr
1
i col. ,1 tzgol! Ca
p!"' intucu pI!iviI! la d.estin
rilor fr st in,
el beraI! a
et lor de propr:'et t Recodj
pentru "donceur" Icado~i/ pe
mb.r i comis le , care an cursul
u efect t lucelor do ve 1 -;;
er ::: i le da d.q1 it e a mmtu-

rilor.
, Ori6 .ge ta, , 2 f.

51.

11784

apr.1,

ernu1jl.l

Enzer..b rg ntoc'
br ':'lor comisi
de
d c:tnd nodul

te lip
e
. 11m14j

de ut 1 ze,

ru'

1'"' r duce C'" dncucente 10r


f s ~oloo't ~e1
ron,pre.rsan
cum ;1 1oco nen~u
O oS-gEr.

1.

r.

"GJaflca

Noull'

II -

c, 8681

Observaii

Cuprinsul unitii de pstrare

taxa.
Orig.'J rm.,

1?84

N,. I

. 1/. 

I
I

- I
1?84

apr.3 .

V1en

Comunic e ctre Comandamentul gene~al


1 G 1_1ei cu l'rivil!e la trim terea observaiilo~
i indic ii r Oficiului
de geniu i o ti icaii,p.recum i ale
chUUl!gului e stat major, rambil o ,n
gu ur cu CO!l.St.ruirea c.zrmii i sp1t lului
S se i msuri pentru '
xp
al!
oii or
c lor iea
spre
rvi ca s t ulen t .
V n t U oi ri . ce lali
locuitor

iol
iba lach
i RomanJ.k in
dmin':'st ea moiilor
.
.

conoene

53.

1?84

apl!.3,

Cernui

r 2 f.

ner 1 maior ~nzanberg tr mite 00andamentu1ui enera1 al oli1ei un


rapor t ce ur~l!e
a Ol!d~ulu1 din 10
marti I fe.1!~tor
docu ntele vechi
n 8rhiv
tyului RQ,dzivill da la
(it.

uceava ,
bunum le i

unde . -ClU gaa it dov z ce.


mo 1
uruit
acestor biserici
ctre

prin1 i bine ctori au


dona -;0 lor Iad piaa cl1z~s"/ dec
snt a vJ!at. le ro le. tare
Orig. rm

..// ..

de
o~t
01

-I2ft
Nr.
de ordine

Data

54.

i locul de
emitere

Formular

Cuprinsul unitii de pstrare

1784

e ~.~.

Cernui.
.)

Nr. t

Observaii

il

~:tto

Horn :n:. ,se nesz '_18ta bun 1'1' o


n: inton~ biE c~lor Sf.Ion
No i sr .G-hec.rgh din suce 'I.r8, cu
istOl~ cul "'i n tinderee 10;1;.
Orig ..(;el!m.

II
~.'

1660
(7169)

aug. 22.

I Iai

,I.llu
,
o __
Ori on ]31>0:tr 1
Cl-

r t
de ~ u pna~e to
I:>i
\1....

_'-

o'.

:"c, ~ i '-rr..::3li scop 1


.vI.:l.VOI mi cz 0"'0
it
E ',C sava 1<:-:1 fcut UD sch I b n "!: )"e t'\ :)i
oie 1. or ..!.'"'~ '. i n:ic':' ~i t~' i I
oi ti d~ ni~~c~ol1tu.lui
Lu C ni - t din d' tr ie ..
.

p_"' -

. ul I

('U.,

Ui,

.rutl.l_U:L, iar 1

a ul

cel 00--:-1 doilea d 1 .1 Solomon


lo.ea u re 1 u~_C li"ue ti din
distri.ctu_ Siretu ui
....
e
t 1 1: la
~a~
logof~ t.

Eu

1784

apJ!.~,

Viena.

Nota cance

a Boeaiei

.saxul

II -

e. 8681

un' te

- Aus~rie in c ,.rese

"~e'"ut ....

1,~"'"

.L
de
b _..........
,,"'."....
" ...'-"

cop.,
=l' -

c . iz' r:,.: d:n ]~ .. kfu ~t.

CV .

O~4;.bO~

Nou"

ulice

ce, preciz'" :...cu : J.:::~'i t. ~!", .o81


.;ilitot
Gr
..... co Io 'z~ :"'1 P'.lCOvdna
"

1. P. "Grafica

rie1

4 :::

. ./1-.

II

;. 56,
1784
pr.7.
56 a. Vien

ot c.a;e Comandamen tul


neral al
Galit; e t in care se indic norma
:instltu1re a utcle1 copiilor ol!f i i
se rac obsorva1i an 10 )t "" cu t belal de co~ii o~f ~~ n~int t~ de ~dmj i t.rai
B zcovtne i'
oz' 1_' a' din
29 ~2tie c t_o ze o~s .zt: tt ..x ( protoco lul
eschibi
o) cu pJWr il!;> ., acee te tabela
. 00 cept <:.,09 _ _ .: 1 f.
v

57.

1784

apr. 7,
Viena

ot c~re C ncolari~ 311ic unit


a o8miei - ust r ie i ,ctre Cc nara aUlic, ..
c~t~e
nco- epu~ i
ministerial
i ctr Co

entul ganer~l d' Ge1iia cu


privire
18. _~.1!m rLunea pent~u locuitor"'1
d:.n
s 'O' c., ~ni9tin f;i or odenka da a
.duce ..emne Ci
dur!
lJCov1ne1,precum i pen t u 'ocui tor ii Buco inel de a
vndo rod e e in G ' iia.
Conce t ,er:..
4 f.

58.

, .

1784

ap.n. 7,
Lemb rg

02 n _ Go n -'ment ului
ner 1 al
'[ li'yic-1 otze dI1nis.tJ!ati~ Buco insi
cu pr i "i
_ sch
mo i os: episcop 10 din oLdova , ~1"l.r
i Novo el1a,
cu moii e ain Bucovina lale vistie.rnicului
Oant cuzino, T sui i Ipotet1; constiuir
"casef religion<xe"i
recuperarea
do ;;'ci
S3 7'iu_lU. pltite
~iscopului
J
din cas
istrictl1ui
Co ge.~ri.,

2 :f

 /1 

,- ~1,Nr.
de ordine

59.

Data i locul de
emitere

178'1

apr.7,
ien

1784
ap.r

.13,

Cernui/

Formular

Cuprinsul unitti i de pstrare

Observatii

un ]! port
1 lui L1ebenfeld
ctre Oomandamen tul general al
Gali~ie1. arat c in edina
n
10 martie a omisie
m1tarea ronti :celor ucov1nei,s.cut
opuneJ!lsa-c I pe baza doc
ntelor exist nta in hi a pr1nc1
adzivill
din Solkievin Gali
referitoar
bunurile
itropo1ie1 din Suceava i le biserici
lor ~f.Gbeo.rghe i Sf.lon ou
prec
i
odoare lor i obiecte
lor de cult
duse de mitropolitul Dosofte1 odat cu corpul Ef.
Ion ou i uzurpate de oitropoli
tt 1 oldovei, a. st a aii fie redate adevrailor p.ropr1et ri,
dic bse: 1ci..lor de mai sus.
Orig.germ.

tras ~'n :ota Administraie i nucov1nc~ c tJ!6 episcopul


ucovinei i crtre 8l!himandr1tul
ldvari deopre nten
imp~a- I
~ului de a elibera clerul de
administrrii
bunurilor
econom ce i de a-l lsa la profesia sa ~el1 Loaa ,prin angaj~a
de econoa
ic1 pe lin
fieoor

6gumen

.
xtr

'6

 11
1. P. "Grafica

Nou"

Il -

c. 8681

Nr. l

- 1;;1) -

:61,
;61 a.

1'784
ap.r .14
Vi na

Co unioara ctr ComandalOOn


ul
neral al Galiiei eu privire
aprobarea ce arii sindic tului fi rului din
Iao beni de
eselen1 un teren pe car
~ pu
1 colon1zate eel puin 200 fam! 1. se corde s1ndic tului scutir
de taxa de leJlUl; t ns torenul s nu fie
cedat cu titlu de p.ropri tate. ci numai
m olosina.
2 concepte
l!I. (mul
'n 13 arr.)
2 1

62.

784

Not ct e C neelaria auc a ~oamiei i Auatriei,


mara aulic i .Banooputai
ml.Il1sterial cu privire
i'aptul ce. n ucovi.n8nu s-au dat dec.rete de
numil:e p ntru Iti funcia
ri decit
pentru aud! tori i pent_u direc tor i
distric ului.
r oanee ang jata n servicii
alt provincii i olosite temporar in ueov1na prim9sc
ar de salariul lor obinuit, o sum. pentru c' ltu1e111e lor in pl in raport cu folosul
pe c ril
aduc dministra;iei.
In
ne,
Administraia mai poete 01os1 tempor r
pareo G 1 diverse tl! bur
dar elo nu
f c parte d
Cl~S3 fv~cionarilort ci
lucrtorilor,
ca e sJ'n pltii numai
atta timp ct ef ct e z munca.
Conce p t gezm,, 2

apr~l4

in

.  11

Formular

Nr,
de ordine

Data i locul de
emitere

Cuprinsul unitii

de pstrare

Nr. ,

Observatii

I1
II

..
1. 1'.. Graflca

Nou"

II -

c. 8681

/.

./1

- ("$.
I

Nr.

Data i locul de

de ordine

emitere

68.\

1784

apr .17.
Cernui

"

-..
.

Formular

Cuprinsul unitii de pstrare

Observatii

EDzenberg n inteaz lui Had1k


cucul.-na
l)i.SCQPului Do O . tei,
c
~. UD ext:C8S <lin nota A ministraiei
ucovne ctr
episcop i otre arnimandritul
l!oJ';veri. fi
care se poate va a
ca nu s
fcut promisiUflea c

egUIlenii VOl! dispune de administ.r e moiilor,


ci o iecrui
agume i se va altura un econom
1.3 c , are,.l.ill z eun cu Adminis tir
ia Bucovine1 va cuta s imbunteasc econom~

O.rig.germ., .:;.f.

1784
apr.18
arnui.

Enzenberg inainteaz lui Rad!


scrisoare

lu

transilvnean
plecat

N1kit1oi,ep1scopu

nou num1t,care a

da aici.

Orig.@Srm., 2 f.
I

70.

1784

ap:r.119.
Via

J.~otalui Kollo;vrat;prin care ,


se arat ca :funcionarii folosii l.n Bucovina sint de dou categoriit unii i u angaja entu
n alte provincii i primesc pe

timpul cit sint folosii in Bucovina, in afar de selsxiu


lor,
un supliment ca despguY>1re pentr
oheltuielile
lor mai
r1; l11

sint folosii tempor r i nu snt

prop:riu-z
1. P. "Grafica

Nou"

II -

c. 8681

tune 10m ri
,,// ..

ci

pI! 1-

Nr. t

~"

.0'0

-'1
mese o plat pent~u munQ prest t .Cel
dinti nu au ae pltit
"taxa de caracter
1 caren" pentru sup11 entul pe care l
primesc, aoarece ei au pltit
deja aceast
tax cu oc zia an ajr 1 lor; cei
l1
$.ns trebuie s p citeasc tax cameral!
de .5% i tttax de hrtie".
eoaa ce ang _
;jrile de funcionari
au 100 !n prov1D:cje t
~1 nu la Vien3. ial! O lciul taxelor nu
poate fla de la ~exv1c1ul e~dit1e 1 din
c dl!ul Cons1liulu.i aulic de rzboi despre
ang jamentale efectuate t de ac ea Oomanda-
mentul militar ) neza L din aU
s triL'lit o sit
ie desp~e pe.rsonalu m jet t
spne a se pute a percepe taxe le cuven te.
pn cind :unc;i~ntlri Bucovinei vor fi
angajai stabl
ca m celela te pro incii.
Orig. rm. t 2

INVENTAR
de documentele

-ci
...
o
G>

'O

.:

ci

:=
Col
o

'O

...
z;

relativ

DATA

Anul

DOCUMENTULUI

lAnul
LE.N.

E,N'I ~

~I---:---I

la

~1----'--':""--'
_ Cuprinsul pe scurt al documentului
=1
N

LUNA

'"

I
i

.,O":l1'i('a

nou"

c. ~6n

Observaiuni

00
...

'"
..:

'O

'O

:;s
CI
o

..:

DATA
Anul

E. N .

DOCUMENTULUI
Anul

.E. N.

LUNA

I~ Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

...o

-ci

<1J

- .I?r1
- .Ei

'O

'C

~
Z

DATA DOCUMENTULUI

::1
<.>

t."~.

t:.~.

LUNA

:W'

I~

Cuprinsul pe scurt al documentului

ului
rii
Pilt

Observai uni

intoo

1 nul

ru
-,

1184 .

.3

pr.

m .r

1784

pa tul lui

C r

vir

/1

. 1 RDATA

4..!

..:

Anul
E. N,

DOCUMENTULUI
Anul
tE.N.

LUNA

;1
'"
.....

Observaiuni

Cuprinsul pe scurt al documentului

a~ortullui nzan r
o.t
t5:n

apr.

1'7

lll1

u
1

I '

10

n,"" ...."srs

1657,

1782,
Cop.

91

16 '7

t.
I

1{

..

//.

..;

...o

Q)

'O

Ei

DAT A DOCUMENTULUI

'O

t-:

Anul
E. N.

I~

Cuprinsul pe scurt al documentului

Anul
.E.N.

LUNA

Observai uni

\
I

---~

-d...
el
al
"t:I

..:
z

DATA

DOCUMENTULUI

:;j
Col

'O

..:
Z

Anul
E. N,

Anul
.E.N

LUNA

'" Cuprinsul pe scurt al documentului


::s
....
N

Observai uni

DATA DOCUMENTULUI
I

Cuprinsul pe scurt al documentului

va.

Oele 11 a 111

din Hor 1

V\4.JI.u..IO

Observai uni

u.b
1i h

lu
2
1

1764 ,

uoe

t~

ectQ~

1n1a %lati
1 d1n
mi

dO....

17 4

1
Vi n

fOB

..:

Anul

..:

z z

E. N.

Anul

.E.N.

LUNA

DATA DOCUMENTULUI
S

Observai uni

Cuprinsul 'pe scurt al documentului

:::

onsl1iul ul

1'7

101 c. in

a
10
r

ies c

u
10.

u "
U.Uo:..u.L.r..,

totu'

.1otice,

din

c ute s'"
mo rilo

po
n
It

u n'

cu

1;

ry. c r
an locul
lv"

.o..
o
cu

't:I

..:

l~,

l:1

DATA DOCUMENTULUI
I

()

't:I

..:
z

Anul
E. N,

Anul
.E.N .

LUNA

'" Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

l:1
.,...

1 li

1, .

17

z n
El

~
ort 1

II

lui

u.-

..o

-ci

dl
'Q

...:

DATA

DOCUMENTULUI

B
o

'Q

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

Cuprinsul
II.N~
:::

Observai uni

pe scurt al documentului

tc

in."

te

1..
,

c
tr

ti.

cla.:J:

nu

1?84

1
Vi n

Cano

}I

, t

o t
1
i.

o
:Lea sp
C\l."tl
el
.,

..

jos
1j

DATA DOCUMENTULUI

::l
u

"O

...:
Z

...:

Anul
E. N.

I~

Cuprinsul pe scurt al documentului

Anul

.E.N.

LUNA

Observai uni

Ei

::1
u
o

'O

DATA
Anul

E. N.

'-

DOCUMENTULUI
Anul

t.s..N.

LUNA

'" Cuprinsul pe scurt al documentului


::1
....
N

Observai uni

DATA

DOCUMENTULUI

::1
<.>

'C

...:

..:

Anul

Anul

E. N

.E.N.

LUNA

:'":l
...
N

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

-d
...
Q

DATA

DOCUMENTULUI

::1
()

Q)

't:I

't:I

z;

Anul

E. N.

Anul

.E.N.

LUNA

ctl

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

DATA

DOCUMENTULUI

::1
<..>

'C

...:
Z

...:

Anul

E. N.

Anul

LUNA

.E.N.

cu

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

::1
....
N

I
.1

DATA

DOCUMENTULUI

Anul

Anul

E. N.

.E.N.

LUNA

l1l

Cuprinsul

pe scurt al documentului

::1

Observai uni

..o

-d

..:

DAT A DOCUMENTULUI

..

Anul
E. N.

I
I

_Anul
I.E.N.

II

LUNA

'1

Cuprinsul pe scurt al documentului

0::1

II
I

Observaiuni

DATA DOCUMENTULUI
I--=':;~:"::;'=':"'=-=Anul
E. N,

,__~"~"_=_m_-__I

"='

Anul
tE.N.

LUNA

~~

~ I Cuprinsul

-~~'

pe scurt al documentului

--------.----~------------.

Observai uni

...

-d
o
Q)

"c:::I

..;

DATA DOCUMENTULUI

Ei,.

..,o

"c:::I

t.:

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

Observaiuni

17

'7

pe scurt al documentului

....

784

-1,

i'

-J

tI!

I
I
I ~
I

"Ci

...

C)
QJ

;:1

..o

DATA

'C

Anul"

Anul

..:

...:

E. N,

.E.N.

'C

DOCUMENTULUI
LUNA

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

;:1

xia

1 10e

n1za.r

1.

one

pt

1784

re
.eazli confol'
r.

1784 1

ta r.

z"

.,

ctor.

ar

c
o
2i

la

en' .

u
1

e
I

I'

11
tul

DATA DOCUMENTULUI
...:

...

z Z

t."~.

jAR'l\.

LUNA I~ Cuprinsul pe scurt

al documentului

Observaiuni

.c
1-.

Q)

..::1o

'CI

'O

..:

..:

DATA
Anul
E. N

DOCUMENTULUI
Anul

.E.N.

LUNA

Cuprinsul pe scurt al documentului

I~

Observaiuni

..

-d
o
cu
"O

e=

DATA DOCUMENTULUI

<.1

"O

...:

...:

Anul
E. N.

Anul

.E.N.

LUNA

II

Cuprinsul
ro

I
I

~--_~--~I,_--~~~-

pe scurt al documentului

Observaiuni

ei

::s
u
o

'O

..:

..:

DATA

DOCUMENTULUI

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

LUNA

<'<S

::s
.....
N

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

-o...

o
CIJ

'O

...:

Ei

DATA

:1
g.
'O

..:

Anul

E. N.

I
I

DOCUMENTULUI
Anul

.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

-d
...
o
Q)

ei::1

'O

'O

...:

..:

:z:

DATA

DOCUMENTULUI

Anul

Anul

E. N,

.E.N

LUNA

I~I

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

..A
-d
...
o
<U

-e

c..:

DA T A DOCUMENTULUI

::1

~
o

"C

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

Cuprinsul

I~

Observai uni

pe scurt al documentului

CI

o
D

lor 1 .ici
,..

01<10
UC( -

1'1

ui
J

"'s ci

-Il
ci

DATA

::r

'O

.:

DOCUMENTULUI

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

Cuprinsul pe scurt al documentului

o:s

Observaiuni

::r

1 12~
C rnu"

r ..ort .zx lt: i

. -1

I .

'..1

,.j 1)'
~t.;J"

17

von ohr
~~

3 :f

tu

1784

.:1.

noi

pot
u
1111.

. rm
;.

... / ..

:n.

DATA

DOCUMENTULUI

:::s
c.>

"O

...:

Anul
E. N.

AnuI
.E.N.

LUNA

1un

,1

cu
~

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

ZEl

.i a

nu vo

1?84

:L

"ct'


-ci

::1
u

'O

'O

.:
Z

DATA DOCUMENTULUI

.:

:z;

I
Anul
E. N,

Anul
tE.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

II

.79

1 4

Ce

Uvrl
1

17

ori lui

17
n

.,

ut'Rii"i_

./1

.o...
o
Q.I

"C

6J

'O

--

DATA DOCUMENTULUI

El
::s
~
o

Anul
E. N.

II

Anul
.E.N.

LUNA

l'

Cuprinsul

un. ?

1'784

Observai uni

pe scurt al documentului

:;

.L

bs nt

"'uVi

1784

i i

64

17

isui ,i 1

acuto

-/
DATA

Ei

DOCUMENTULUI

::1
u

'O

..:

Anul
.E.N.

Anul

E. N.

II
LUNA

Cuprinsul

Observai uni

pe scurt al documentului

IO:S

I .

17

li

un.

,/ tr
1

DATA

..;

...:

______

Anul

Anul
tE.N.

E. N.

DOCUMENTULUI

l'

LUNA

II ca

Cuprinsul pe scurt al documentului

.~
~
~~

._.
~.

-w

"

Observai uni

;1

-d
...
o
CI)

"CI

...:

DATA

DOCUMENTULUI

::1
u

'O

...:
Z

Anul

E. N

Anul
.E.N.

r~
I
I

LUNA

-1

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

-d

...o

::s
o

4J
"O

"O

..:

DATA

13

DOCUMENTULUI

CJ

..:

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

~ Cuprinsul
::s
....
N

pe scurt al documentului

'i

.,

Observaiuni

- 1"-

"L'"

'I ,

INVENTAR
de documentele relative la

-ci

...o

GI
'O

DATA DOCUMEN1ULUI

U
o
'O

..:
z

Anul
E. N.

,Anul

LUNA

!.E.N.

'" Cuprinsul pe scurt al documentului


~

ti

I
7&r

Vi n

. I
"GrafJ~a

nou" -

c. 4672

lj

I.G

., 3

Observaiuni

..

"Ci

..o
OI

'O

..:

Ei::s

DATA DOCUMENTULUI

"C

...:
Z

Anul
E. N.

Anul
LE. N.

LUNA

cu

Cuprinsul pe scurt al documentului

::1
N

lulu1 e

sa

Observai uni

1 .r

o 10.
., 2

r!

iun
1en

ot

1
110

l.u1

tor

1 o., n ~

conc pt

17

*'

r1
i

1784

un
,Vi n

ot

u
l!-

ti.
ionc pt

. 77

m __

et

I
at

'hSf'rriN

"_'

rrmrrv

se

DAT A DOCUMENTULUI
Anul
E. N.

I
I
I

1184

Anul
.E.N.

LUNA

,1

m
~

Cuprinsul

Observai uni

pe scurt al documentului

I
1.

I in

lui
o
qar co unic

r 1
t !

llow
an -

111

c lor e

I
v
~1

I
I
7

11

1un. 2~
C

u1

ne

aportul lu
o tr /

17 4

cu
line
vi.

t.nd c

eodozic
le n t pu
istr 'ctul impuc
v r o
1it te
0010
lt
trict

.}.

z n

1un. 23

l!

r
ooloni

ui
z
v ni
111

P c
n

,.,

11

a
00

DATA DOCUMENTULUI
I
Anul
E. N,

Anul
tE.N.

LUNA

I=
C\S

Cuprinsul

Observai uni

pe scurt al documentului

oc ail

,.

10
.,

10

~ulu1

Ho
c

or

o r

17

1
O

__ ._~
__~ __~

w-~~_
..
__~

. ~II .

-ci
o

..

dl
"Q

"O

...:

.,'o"
...:

DATA
Anul

E. N.

I
I

DOCUMENTULUI
Anul

LUNA

.E.N.

I Cuprinsul pe scurt
I~

al documentului

Observaiuni

mva

od

...
Q
QJ

Ei

::
u
o

'O

'O

..:
z

..:

DATA

DOCUMENTULUI
1

Anul

E. N

Anul

tE.N.

LUNA

Cuprinsul pe scurt al

I~
I

!I

-o
I-o

o
<V

"C

DAT A DOCUMENTULUI

;J

CJ

Anul

Anul

...:

E. N.

1.E.N.

"C

I
I

LUNA

I~I

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

Ei

DATA

DOCUMENTULUI

::1
u

"O

..:
Z

Anul

E. N,

Anul

l.E.N.

LUNA

,
'-'1
::1

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

Ei

=
il

DATA

DOCUMENTULUI

..:
z

..:

Anul

E.N.

Anul

tE.N.

LUNA

c<S
::l
N

....

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

DAT A DOCUMENTULUI

:::

u
o

"O

..:
Z

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

-o...
o
Cl.I

'ti

a
=o

u
'ti

..:

..:

DATA

DOCUMENTULUI

Anul

Anul

E. N,

-E.N

LUNA

~ Cuprinsul pe scurt al documentului


::s
....
N

Observai uni

a::1

DATA DOCUMENTULUI

t.l

't:S

..:

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

<:l

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

Ei

...o

DATA

DOCUMENTULUI

::1
"O

..:

..:

Anul

E. N.

Anul
tE.N.

Cuprinsul

tU

LUNA

::1

II

!I
I

pe scurt al documentului

Observai uni

-e
o
Q)

'C

DATA

"t:l

Anul

E. N.

z z

II

DOCUMENTULUI
,Anul

LUNA

l.E.N.

II ~

<Il

Cuprinsul

Observaiuni

pe scurt al documentului

Ul~

r _, aut

ie

Ce ui, ~6 u1.174

146

6977

.
/00

e "an I
ni

Ell!

o
ntr

I
i

fes

dox1e. Cr din

1) 14

u
t 1
it
p riul

El

DATA

DOCUMENTULUI

...
::s
o

'O

...:
Z

...:

Anul
E. N,

Anul
.E.N.

LUNA

Cuprinsul

CI!

Observai uni

pe scurt al documentului

=
N

11.l

..

:c

co-

n . i t!
iul -784, 1.

2 :r()

II

/1

e:1

DATA DOCUMENTULUI

't:l

...:

...:
Z

Anul
E. N.

Anul

tE.N.

LUNA

I~

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

Ei

DATA

DOCUMENTULUI

::1
u

'O

..:
Z

...:
Z

Anul

E. N.

Anul

.E.N

Cuprinsul

<.s

LUNA

::1

pe scurt al documentului

observa

i uni

..

-o
o
<U
"t:I

..:

DA T A DOCUMENTULUI

::l

"t:I

...:

z;

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

ei

DATA

DOCUMENTULUI

:s
u

'C

'C

Anul

Anul

...:

~
Z

E. N,

l.E.N.

Il)

LUNA

Cuprinsul pe scurt al documentului

<Il

I~

I
I

Observai uni

DATA DOCUMENTULUI
..:
Z

...:
Z

Anul

E. N.

I~

Cuprinsul

Anul

.E.N.

LUNA

pe scurt al documentului

Observaiuni

-ci
...
o

Ei

DATA

DOCUMENTULUI

::l

<U

'O

'O

..:

...:

j
I

Anul

E. N,

Anul

l.E.N

LUNA

<u

=
N

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

DATA

...:

Anul

...:
Z

E. N.

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

LUNA

II

Cuprinsul

Observaiuni

pe scurt al documentului

<Il

1640-?14

10. 1

1-7169

1z

~a

ie

to

:L

: iIlc.:.

CI:

jJ"

opi~-

~ il

00 \11 osolt 1

u1u1

Ei

DATA DOCUMENTULUI

::l
u

'C

..:

..:

Anul
E. N.

Cuprinsul
_
IIN~

Anul

I.E.N.

LUNA

pe scurt al documentului

bo

.3o

on

--~~--,-"---~,------

"

.
I

Observai uni

"Eo
a.>
"O

..:

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E. N.

Anul

.E.N.

LUNA

Ilo:sCuprinsul
I~

pe scurt al documentului

Observai uni

Ei

...o::1

"O

DATA

DOCUMENTULUI

Anul

Anul

E. N.

.E.N.

LUNA

Cuprinsul

I~

pe scurt al documentului

observa

i uni

e3
o

"C

..:
Z

DAT A DOCUMENTULUI

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

I
LUNA

I~Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

S::f

DATA

DOCUMENTULUI

't:J

..:
Z

..:

Anul

E.N,

Anul

tR.N

LUNA

tU

::1

Cuprinsul pe scurt al documentului

observa i uni

DATA
Anul
E. N.

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

LUNA

<Il
::l

Cuprinsul

pe scurt al documentului

...
N

r
26

2;

t( ) 1651-7159 lan

II

IIupul
b

zi

ul

.1/

Observaiuni

--------------~-----:-------------------------------,

DATA

DOCUMENTULUI
I

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

~ Cuprinsul

LUNA

pe scurt al documentului

Observai uni

;;1

~ (2)

din

Il

cutue
~1le p~
e

. I

11 t,

udltol'

;lui. 126

1764

mAu~i

11st
i din

11/23 e
II/23 z (1), XVII/21

7135 .cc
1

4uon

i.

vv.
cutii

ldo 1, co
naV
I' 1,

.
I

~.i&i1'5VWMt

nul numi po
,din tillutu
din
j

DATA

DOCUMENTULUI

Anul
E. N.

Anul
IA

...
E N

IN

LUNA

Cuprinsul

scurt al documentului

Observaiuni

I ~

v
t

e
ntru cultlu.

c 1

u.
P ul
de 20

cutii!

fi
(

1Uu.ni

u nt

6 tu .1784. 2

it

2)1

1ron

l~

1)

11/23 u. (1
1627.

mo
ui

tropollt
o

2; u(

1 7-71

10
Ia i

DATA

DOCUMENTULUI

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

'" Cuprinsul

pe scurt al documentului

::s

.",

.,
e

~'","m'H_p(""

Observaiuni

...

-d
o
\1)

Ei

"Q

..:

...:

()

'C

DAT A DOCUMENTULUI

;;J

Anul
E. N.

Anul
LE.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

a 1

erm.

t
4

0-

Observaiuni

DATA DOCUMENTULUI

~
Z

..:
Z

Anul

E. N.

Anul

tE.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

1 4

r _.

1/

Observalunl

'ti
...
o
O)

'O

..:

Ei

..,o
::r

'C

..:

Anul
E. N

Anul
.E.N.

LUNA

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

Ei::t

DATA DOCUMENTULUI

"O

Anul
E. N,

Anul
.E.N.

LUNA

0::1

Cuprinsul pe scurt al documentului

::t

Observai uni

.. a
o

-ci

DATA

DOCUMENTULUI

"..

;;1

<J

<1)
./

"C

.:

"C

...:

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

z
o ul .

Observai uni

1 .. tze li.:!: pOl:


- inist . 1 1

C ii t
t

pe scurt al documentului

'll

it

'futoo

0-

,2

1'784

u.
Ia 1

1:

-u

1
u

or

loc .

01

16

zur

PU

ll.

.
DATA DOCUMENTULUI
I

...:

...:

Anul
E. N,

Anul
.E.N.

LUNA

<II

Cuprinsul

Observai uni

pe scurt al documentului

::t
.....
N

C 11

sin

in 1nt

1'784
C

rnu;i

da

1c

iv

lor

, co

o
1

0-

zn

rpr

lu

c
0-

e el u
'1

26
i

ui ,uza%'.
c t

Co n

ntu

r
ner

a111 1 cu .J tia
zul locu1tor1J..or din

nu

18

trib
Si

sete lor

UD

010

c
i

1 polc-

bo~ l! 1 ~

prin

o-

o
ti.

DATA DOCUMENTULUI

::l
CJ

'tl

...

Anul
E. N.

II

,Anul
I.E.N.

LUNA

II

- -

Cuprinsul

c1

I~

pe scurt al documentului

1yl1 bo

.n lta
\ii

d'

ur'

voc c

1 din
m t.ropolitului
., 4

u
ien

1784

L:tr

28

c
1;e

1'764
6'

li,

i i ucov
oBiii l.n
colul co

Observai uni

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E. N,

Anul
tE.N.

LUNA

<Il

Observai uni

Cuprinsul pe scurt al documentului

;:l

i t
C

DATA DOCUMENTULUI

z z

Anul
E. N.

Anul
LE.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

o,

e
'1 :i

domn
t

za

~t

l~

ul

'

ti
o
n
hotSJl

a
ti

1 or

It

ca

DATA DOCUMENTULUI
I

...
~

..:

z;

Anul

E. N,

Anul

tE.N.

LUNA

I Cuprinsul pe scurt al documentului


I~

o 1-

4 (1) 17 S

c.

C"

a t

i.

an'

'. 1/
/

I
'EE

Observai uni

eo

"O

..:

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E. N.

4 (2)

I~Cuprinsul

Anul

.E.N.

LUNA

pe scurt al documentului

Observaiuni

1756.17264 I f .1.

CODat

vv

rrt i

.z
:/ a

I
t

. cn

l.

(3) 1'782

. ob

. 4

~ ni

n ya
en1

1647-7155

15

1 1

17 4

t.

l!

Z()""

bG:r

~
...
i

1
te 10 pe o
PJ!ind.U.

z
plli tate '1 o
cleru tU.

1 i li

dova c

op i u:ii

PO& d

ne p

. ..
/

fi

.g=u
...:

..:

DATA
Anul

E. N.

DOCUMENTULUI
Anul
t.a
N.

11.~<u

LUNA

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

. .

tl!

vop.

1784

ept. ;;

,.;;Ia co-

. I

Ul!

114

SO.

ana

c re

0-

nta e
aci

rn.f

.c...
o

Il)

"C

..:

DATA

::r
v

"C

Anul

E. N.

I
I

DOCUMENTULUI
Anul

.E.N.

LUNA

I
I~

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

-e
DATA

DOCUMENTULUI
I

..:

Anul

E. N,

Anul

l.E.N.

LUNA

(':j

....

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

DATA

..:

Anul
E. N .

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

I
LUNA

I~Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

DATA
Anul
E. N,

DOCUMENTULUI
Anul
t.E.N.

LUNA

..s Cuprinsul pe scurt al documentului


::1

Observai uni

od
...
o
CI)

-e

...:

ci::1

DATA

DOCUMENTULUI

'"C

...:

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

I~ Cuprinsul pe scurt
2

al documentului

Observaiuni

DATA

DOCUMENTULUI

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

LUNA

c<I

Cuprinsul

pe scurt al documentului

:;l

~I

observa

i uni

9
ei::s

DATA

DOCUMENTULUI

'"
'C

o
'C

t..:

z z

Anul

E. N.

1'784

Anul

.E.N.

LUNA

II '"

oet.
i n

Cuprinsul

ot'"' c ti C ne
ri
aul c unit a o mi
A t:eie1, prin c r

ozi1e
8U 1 d
p oto.ratului
de la 1 n
s nu plic
brie ordinul de iDte z
. p rtului d1noldo
di

o 1 puin
ti
ii d
pot

.1 n

nt u r cola
r bovine 11 n

xi t

op.

1784

Observai uni

pe scurt al documentului

rm.

ota C ncelari 1 aulice


unit
1 - ustr 1,

privind v

a u

str!intt
mf11n

mrfuri oontro
in v 1! a in!' inari! tir ului de
trai
acor a unei uuntru imp tul da ve

ulei i

din

1'1 4

oldov.
ri er 2 - 2

oc
in
bo
il'on pr opri co
Ul

a
lor

cu orii ac

iJt 1

DATA DOCUMENTULUI
Anul

E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

o:s

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

::s

oom

duc

.;li

an, av1tn
,,~ ul ami

Concept,
I

17

oet.

4
Cem ui

lului
c tr Ooma ma tul
1 11 ei, pr
D-

nr
tind

it

v1

Vi

roduc

1n c ~cu

Zel e01e: o CIr i


din r
484

in cerc
'70

.. ..
//

ii

uco in ;1.

.o...
o
4>

'O

..:

S::1

DATA

DOCUMENTULUI
I

'O

...:

Anul
Eo No

Anul
.EoN.

LUNA

<Il

Cuprinsul pe scurt al documentului

::1
o""
N

ot'" c"'tr

oct. 5

~t

en

a
tur

cu

tru
1

1n

c po
P c' 1 al'
c" ch1t

din
co
/

tirgul
tru
CODC

oct.

2 f.

al

rt 1 1 i

. li

zen

rn'"'

o
ri

]J)

op
op

..// ..

cic.
2

l!

Observaiuni

od
...
o

Ei

=o

'O

..:

..:

Anul

E.N.

2-

DOCUMENTULUI

<Ll
"CI

DATA

Anul

tE.N.

LUNA

<O

Cuprinsul pe scurt al documentului

::r
....

1 4

C.

tJ!opolltul
lUi

10 . tz

gre
te

o
c
2

.1

Observai uni

- ,f.l.t -

CN 1
Fond

III

INVENTAR
de documentele relative la ...

-ci
...
o
G)

a~

DATA

DOCUMENTULUI

o:J

'O

'C

..:

..:

Anul

Anul

E. N.

t.E.N.

LUNA

'"
...
N

Cuprinsul pe scurt al documentului

:;1

, ot
ru

elltul

r 1

tra

1784

oc

O~

C' tl'!G

\0

1 -::li

CJi

rl,;c

out
pt Ee':'

l?

1:

t.r

ot:...c tr
ce ~nd-

li

. ono
"Gr::\llca nou

- c. 4ti2~

 '1 

Observaiuni

-2 ~DATA DOCUMENTULUI

..
z

Anul

Anul

E. N.

.E. N.

LUNA

<d

Cuprinsul pe scurt al documentului

...:2

1'784

21

C n'~

lu.i

.&,;U,&,r;,og.&,A

nep to~ ul
n uco
in c unic in dl1- c iue
1

1?84 ,

ct , 2
lmliu~

o
cov

Uc.ov1n
1 unui depozit
tru
tir
sOo
uri
din c
I

op

ri;

ge-

oct. 22
o

din

00

p. 'erm 3

ea

1'7

0.0

u1

rit

r.

o bserva i uni

DATA

...:

...

z z

DOCUMENTULUI

Anul

Anul

E. N.

.E.N.

LUNA

oon,
b 1:

I
I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

or1.ul UOilUaJ[J.~lID.Jlll
'cn ral
G 1iV
tUI/lo

i
n

o 1na

tru

1n noo

din co r.

act.

..ot

1.on

tl!

Co anda ntul
111;1i p.t' ind
1.

oW!or
6

U.

ce st

Conc

1'784

1. r n
1 aia.
l'm. t 2

pO t 111u1 nzen

.rn :i c'"'tre 00 . n
ntul
ner 1
1
llV i, pr
cara insi-n
p
lului 1
b1
tr .rea o
o o

1 el r1c le. pr u
d ilor
. Co.
1!., 2

..// ..
______________

.~

..
__~._

._~w~. ..
~H

~
u
Il)

'O

'O

DATA
Anul
E. N,

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

LUNA

Cuprinsul

I~

pe scurt al documentului

ca
1

ono

.,

pC

l784
~

..
d

nul
lu.i. c

1 lus"t

Ultr ()
ii
inol
i 00
. tiun
Oop.

oui

-ot

1784

lu1 10

tu.l
o .e;.r

 /1 

Observai uni

-Q

e
o

'Q

..;

....

DATA DOCUMENTULUI

CI)
'Q

Anul

Anul'

E. N.

tE.N.

LUNA

I
I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

-d

...

tJJ
't:I

't:I

~
z

DATA

DOCUMENTULUI

=
CJ

..;

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

LUNA

as

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

...o

-ci

QJ

8;1
o

'1:l

'C

...:

..:

DAT A DOCUMENTULUI

<.>

Anu)
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

ee

Cuprinsul pe scurt al documentului

::l
N

.00<

1 4

17

pJ:

no

1 1

pr t
in
rlJ

17

n01

br.2

0110

ot

11

tor!i

ie
in

111

monpolului
i

aeului.
ta e.
uo
cu Iu

0"10

1 t

O 1

17 4

c.

ar

1i
iIlt

01

1.

th.

in

Observaiuni

DATA DOCUMENTULUI
Anul

Anul

E.N.

LUNA

t.E.N.

Cuprinsul

pe scurt al documentului

::1
....
N

17

ntul

o .
,Viena

'*

nalu

W!'11or

ti
ne p

, 4

toc

1741

,~

1. om1n

1 1'11or

cu propr1 ta1 in .
ent:.l i eent1t
c
i

ropr

1 0108.

r1 g r _I?

c. 11

17 4

t'"

o 113, i
c t s
u.lui
vor....
nicul.

..1/

o bserva

i uni

-d

...

::1

<U
"C

"C

DATA DOCUMENTULUI

C)

Anul
E. N.

Anul

.E.N.

LUNA

<II

...
N

Cuprinsul pe scurt al documentului

ca o

1'7

o bservai uni

;;1

c , 15

len

Z 1 solo,

Conc pt

., 4

17 4

lul

Oj!O .......
~

bui
1lit
tl! t

1!

-ci
...
o

ClJ

'O

..:

S!::I

DATA

DOCUMENTULUI

Anul

Anul

..:

E. N,

-E.N.

17

'O

LUNA

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

i 10
ne t

r r
ullc

o.
i

n a

cs t

t~

17 4

l!1

ri . r.

ta ct

om

c. 2

CODat

o
t

elulu1.

Conc

g rm

11.

DATA

..:

Anul
E. N.

...

z z

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

I
I~

LUNA

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

. cuca .

17
I
c
1t

n c

iei

00

4 f.

c.

1784
i

Xl

an r

ucllto 1
S f c

DATA

Anul

DOCUMENTULUI

Anul

E. N.

.E.N.

LUNA

II

Cuprinsul

<Il

pe scurt al documentului

I
I
I

I
/17

o c

.,

lor c
tr
1-

18

16

Observaiuni

;1.

m.

cite
c

.,

rt.

ii.
l!
El
r" n'"
I .

II

DATA

...:

DOCUMENTULUI

Anul

Anul

E. N.

.E.N.

I~

Cuprinsul

LUNA

pe scurt al documentului

Observaiuni

DATA

DOCUMENTULUI

I
Anul

E. N,

Anul

tE.N.

LUNA

Cuprinsul

I ""
~

!
1.

pe scurt al documentului

Observai uni

DATA DOCUMENTULUI

..:

Anul

Anul

E. N.

...

LUNA

.E.N .

Cuprinsul

Observaiuni

pe scurt al documentului

;:1

iane

ro

.N..

ot::' crtl!
, gener

Canea

Co an n!mtul
1ia'
i ctre
Un ~i . - Tr

ne pr in c r

se aauce

cunotin ca se pe i .pr
I cer
de diS}"; na ,
patra
! eslitorle interzi a
bise~

ric -r C D,llnt, tit ~aul bucov an rigoroGOS1


po
ct ]i iito
e
c81
zuri i,..
: Iare.
.Concept

1785

...:;cb.r
u c

lb lm
Con liu

2 :f

.,

re
r'zboi
r

; .dic1

.r:'y

iane
ien

1785

pi

i
m

o iliul

ulio de rzboi

ser
c 1 r:a i aulice uni o
o itice .)1 c
r le s
o n
n

otri it

cu
fii

n 1:;l!U

18
I

din
l!

colo;

-=' . ~ ,0

~J

,
+
~ ul din 14 ian.).
J/

"Ci

...

o
<!)

'O

..:

E
::s
tJ
o

'O

..:

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E. N,

Anul
.E.N.

LUNA

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

I~
I
protocol cu
o n"-'" an ului
ali ~i
0-

i Il
le b r(5

1785

ii

ISc o
son lul r sti r, c s~-~:
in
.ea3C" P'
in
p,ro pl: ial lor
a

e o

s nu

i a livr

ars 11nt~u
lui

s n ti

xtras

ian. 15
en

~atui
o tarilB

1 mne.

cozdonu

2~.

g _ID.

ons111ul aulic

de

ntulu . .~ne o.

scrie
i

.mI'ii aukc
i ina c t'!_

ozi1e

in1str~ie

~ia
i

1 ....
a acor

t:>

ii

si di~atelor parti
tind exploai de 1 r

vor!

ra.sc

t
suro

a e e
tr\l co
l'

li se

nila

le

c
n
nt

ucces in
I

odna
onc t

n Tr~

___I~.._-=->..J-,..;. __ ~..........,..--=-.

......-J._---'
11

8:l

DAT A DOCUMENTULUI

"C

..:

.:

Anul

I Cuprinsul
I~

Anul

.E.N.

E. N.

LUNA

Observai uni

pe scurt al documentului

I 17851

m n

il ncus

1 proble..,elol!

in discuie

1 t

edina

17 5

ion. 15
n

1 i'
n i

acor

tes2I

rap

A.V

ui

$pre

lu !IIl an re;
cu 1 r care
in ucov
c tir
je

..

cutiri

colo .i tii.

n anul 1770
lor

cov
.. in

fo" t

10va pen r
1

but

vi , in vedere

v - de

1nt~oducri1

ces~ . eul
i in
totodat'"
i
ecui

. o

S
1

le

"granicorii tr
C l!
vor s l!e(j
oldo

02

din

--Ei

DATA

DOCUMENTULUI

:1

"C

..:
z

..:

Anul

E. N,

Anul

t.E.N.

LUNA

0:1
:1

1785

Cuprinsul pe scurt al documentului

unic re o t.r

9
I

zenn ul

c tr
in
v

o
ucovin

a~

cind vo~
.. lul.nC

de

6 el!.

cite

re f'emie ,cite
1, fr
; cit
c
t'"

t: stitu
e o '1.

o ':ecte oasnic

.,

1 'ai

eocr .r

ntl!

unelte

de

....
ti in 4

bu1e
av

o
6

'1

..

.1!eO ului
de secui din
:1
se oe 'LI
e o veni din
.,
.oncep

.11

..

~r

din cind in

El

.I

l~r~

cin o

ce ar

cov1n ,
cui!
oldov
2 f.

Observai uni

E::1
<J

"C

..:

.:

DATA

DOCUMENTULUI

:."~. iA:.':!.. LUNA I~

Cuprinsul pe scurt al documeutului

1'785

lui.

. ,
:u <:.

i'
lul
1 i
1 r.

u
conbmbu

"i

pe

C(\

..
6

n in er

tie .o_oeit

EU

i
...J

!.

17 5

.ota lui o11o\~~thcu

Viena

i.
n
nio'
ai

pec toza-

101
o
t

I
lor.

111.,1

Observai uni

DATA DOCUMENTULUI
Anul

Anul
E. N,

tE.N.

LUNA

c<S

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

::s
....
N

17
~

<,lJ '0

ti ee I
1

zi.

u~

o
1.

1!

vm

ob: g1

ilvane
c
va

. i zonn
100 cu
o

.,

2 '

..// ...

ni

g
"CI

...:

DA TA DOCUMENTULUI

Anul

Anul
.E.N.

E. N.

LUNA

I o:
I

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

I~

______ ~

~ __~----~-----~-----~~-------.--'.-.-~M-.--.-_~,~_

DATA

DOCUMENTULUI

=-u

o
-e

Anul
E. N.

..;

Anul
tE.N.

LUNA

tU

VI

Cuprinsul

pe scurt al documentului

o bserva

i uni

..

'ti
o

DATA

DOCUMENTULUI

CIJ

'O

..:

...:

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

..
C<:I

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

::s

doc

1.

ro 1

t to ,

Co -er

1'785

br. :.

r riul i, ci
1 indic t

zr-

2nC

.,

1785

br. (
vOM

. Uin ~r "J!
n~l1l .

4 f.

zenbor

n rol

alj:y"ei el.. a d1 tribUi cel


do
s

fi

cui1
:s.

iDto re

jjUC

c pt

rm 4

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E.N,

17

Anul
tE.N.

51

LUNA

cu

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

::1

z" opin1e.
e

riv1

..a

~chit

1785

. g.

b.r
en

1785

O ~Q

it

~ol t" co-.


I,ro lea f;Unli
r

in

"one )t

:3
:;

17

51 I

~ot'

b ~l!
Vi n

"'0

si

tr
t' a

., ...

~i
r ei
r 1

't

al

(j:l.re

..1

~----~~~--~--~~
e
'2

DATA

~!
.i ~

Anul
E. N.

I
I

DOCUMENTULUI

jAnUl
.E.N.

LUNA

II

Cuprinsul pe scurt al documentului

,.

Observaiuni

ei

DATA DOCUMENTULUI

::1
u

't:I

..:
Z

Anul

E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

::r

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni


-d
...
o

<IJ
't:l

...:

=o

DATA DOCUMENTULUI

<>
't:l

~
z

Anul
E. N.

Anul

.E.N.

178,1

LUNA

I Cuprinsul
I~

Observaiuni

pe scurt al documentului

I
I

,.t.
Vie

r. c

..0

tl!

au
c "'tre
ral al
fii

ul

la
in

o
1

'Duce:!? t

?o

Ull!

rcnda

:",m,.

f.

c.. 1:. "':8


rhlepiaco
...
li :lr:.l.I~m 10 it lu~g ut

'.le n. ee
l'
ust.t'iei
es

)0'

'bi

ep ......
0

, ni.r.o.r
sub j
OUr.l

Ol! le'Wl

~ic
.!.

(;
(

c
din p.

d o Suc t.'Jv'
r~~

d. il! ,

I .

~..
o

~
::s

<1>
"tj

"tj

.:
Z

DATA

DOCUMBNTULUI

..:
~

Anul

E. N,

up

Anul

LUNA

.E.N.

I
11 Cuprinsul pe scurt al documentului
:::1

cont lui

rJ.o2

. /

V"

1'7

00

nda

co-

Observai uni

.g
...
o
(IJ

"='

..;

ci::o

..o

"='

..:

DATA
Anul
E. N.

i .,
!

DOCUMENTULUI

.E.N.

LUNA

Observai uni

Cuprinsul pe scurt al documentului

O:!

I~

1.
I

1785

r 5

'.it.!!

han

a)

I "

ra

.U

'1

17 5

..7

-d
.,

DATA

::1
u

dI

"CI

"CI

...:

...:
Z

Z.

?f

DOCUMENTULUI

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

1'1851

LUNA

Gl't

Cuprinsul

I~

17

Observaiuni

pe scurt al documentului

U'P

inc

- :>

,
?

do

r';

\.

rl

I
/17 5

"'~sol

,..,

.ntr

mb

t.19
a
u1

.ra.
u
I
..- d

AZWfR'iKli*7'h

'

il:C 5

~-..:ijjIIjiL'

-d...

ci

<IJ
'O

'O

...:

...:

.o=,

-~

DAT A DOCUMENTULUI
Anul

Anul

E. N.

.E.N

LUNA

ro

...
N

Cuprinsul

Observaiuni

pe scurt al documentului

::l

1.

le aupor

z V nta
ot Q.e r
j.

rt.2l1
rnti.ui

iI
I

/
p

cono-

5n
'1 .

'" f

25

->
-ci
...
o

QJ

'O

..:

E!::I

DATA

- -

DOCUMENTULUI

CJ

...
z

'O

Anul

Anul

.E.N.

E. N,

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

I~

LUNA

I
I

785

ueov' ei

mart Z5
I

'!oi

l!Jla

a "
titlul

.~
s'

111

yo-

. "1h
, e~

t
r.l

cht'o

f}

I
1

:cu

c'unt)t;,t

fJ. cs
('1

u .._0
b

1"

-J

rnuJi

C....

e.

;J.l.:c
G

.T

II ,.

-o...
o

"O

...:

si;:1

DATA DOCUMENTULUI

<J

"O

.:

Anul
E. N.

Anul
l.E.N.

LUNA

Cuprinsu 1 pe scurt al documentului

l' d

Observaiuni

.3
N

!L

t.~l

) brY

I
I
!

!"

1.

II
2

t. 3

1'785

IIA

1785

r ., 2

1/

_""

_-.-r

'M

"' ......-

...,,,

._"_<'"_~

. __ __

.,;

...
o

6::r

u
o

..,

'O

c..:

c..:

al

z;

:z;

DATA

Anul
E. N,

DOCUMENTULUI
Anul
.E. N.

Cuprinsul pe scurt al documentului

17 5

1
1785

Observai uni

'Ci...
o

::1
<.>

'O

"C

..:

Ei
o

..:

DATA

Anul
E. N .

I
I

DOCUMENTULUI

Anul

LUNA

.E.N.

I
I~
o:l

Cuprinsul

el

in

CQ *

pe scurt al documentului

r.

r ...

t';:'

1'785

o1u, 10 c

rit

ci i1i.

ta

\1

,8

1'785

li

11L--..

an
1.

oce

t O

_--~~----:....._,--

...

Observaiuni

-f.
'Ci
..
o

<lJ
'O

z;

:l
o
o

'O

..:
2;

DATA DOCUMENTULUI
Anul

E. N,

17 5

17 .5

Anul
.E.N.

LUNA

Cuprinsul pe scurt al documentului

I~

Observai uni

DATA

..:

..:

Anul

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

E. N.

LUNA

I
t

ca

Cuprinsul

I~

I
I
----~---~~-~----~~.
I

pe scurt al documentului

Observaiuni

DATA DOCUMENTULUI
Anul

Anul

E. N,

.E.N.

I
I
I

l
I

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

8::t

DATA DOCUMENTULUI

u
CI>

'C

'C

Anul

Anul

E. N.

.E.N.

LUNA

II

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

9
O

pr. 14
ma il

1'765

-
din

l!

trimi
cuonC6
__ ' ' '_

________

.1_. ",- ,. ,. "" __ '_

__

}~._,

"'

__

t
N"

~v,~~
~

'W

__

. 1/.

__....~

'_

.......,....,...

__

n_

..

-=

DATA
Anul
E. N,

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

LUNA

<Il

Cuprinsul

pe scurt al documentului

observa

i uni

....::s

r g.

1 .5

"t

...// ..

...----------

-ci

5
~

DATA DOCUMENTULUI

::l

"O

"O

:i

Anul
E. N.

lAnul

I
I

1'7 5

.E.N.

I
I

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

I
.r

in

c r
1: C

~z c

1 , oi

"1 e 1 -1
:> l!l!l I

p.

23

~~ __~L__
~~~~

~~~~~~_s ~_-~ ~ __~


/1

-ci

..

o
CI)

'C

:s
.gu
~

D-ATA DOCUMENTULUI
1

Anul
E. N,

Anul

.E.N.

LUNA

pe scurt al documentului

Cuprinsul

I~

I
I

10

1785

l!.

24
u,!

. dJ!1t

/1

ui

-.
,.

Observai uni

-$:1:"-

.XIX

INVENTAR
de documentele

relative

la ...

DATA DOCUMENTULUI
t.n~l

1.t,~'!J.1

LUNA

c<s

.El
N

.,Graflca

nou" - c. 46:>2

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

8::1

DATA DOCUMENTULUI

c.J

o
-o

...:

...
z

Anul
E. N.

Anul
.E. N

L{JNA

c<S

Cuprinsul pe scurt al documentului

.::1..
Observai uni

ei

...:<o

'O

...:

-~

DATA DOCUMENTULUI
Anul

E. N.

lAnUl

LUNA

.E.N.

Cuprinsul

C'.l
;::

...
N

cord

ucov

U.

Cl:

e .r 1i ae ve. opr

ucov

17 .5

i
O

mau

Observaiuni

pe scurt al documentului

-..;0 t

1
i

1)

..

i.ll

,0

e ur
S, LI3

lJlC

O~i.g.g r

List:

1785
Cam" i

o...

CI

.1,;

d.l!l

m
2 f.

1785

6u1 ~n

C ,rnu

cance ~i
ucov

cu4

1 ta

1.

10 '

ntru consa

.-ro i c
cill!

-d

'"'

o
\li
"C

6
=
o

DOCUMENTULUI

DATA

()

"C

..:

2:;

Anul
tE.N.

Anul

E. N,

LUNA

....
='"
N

\2

br

co-

'Bo

r zbo1

9
in

l'

ffW5&E'

/1
i5Mi'fi"iY'Mii5

Observai uni

Cuprinsul pe scurt al documentului

5:r
..,o

-o

..:

..:

DATA DOCUMENTULUI
Anul

Anul

E. N.

.E.N .

LUNA

CI!

!:I
....

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

DATA
Anul

E.N,

DOCUMENTULUI
Anul

tE.N.

LUNA

cu
::1

Cuprinsul

pe scurt al documentului

observa

i uni


DATA

DOCUMENTULUI
Anul

Anul

E. N.

tE.N.

LUNA

C!j

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

::;
....

17

51

Co-

i
IlJb

n1n-

p .ecum -.'

ai

iDc' p ~-

mi

7 5

Om

n lui'
Cinbt a

'l!3t..:W

'au
0-

ta.
1

~'~ec

ca

S
::s
o
o

-o

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E. N,

Anul
tE.N.

LUNA

., Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

::s
....

785

mai:4

Viena

Oons!
acz

uu

pdu'
oooV1c
_1.

1 8 6/8

1-

./1

Ei

DATA DOCUMENTULUI

::l

'C

..:
z;

Anul
E. N.

I
I

Anul
.E.N.

LUNA

,1

os

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

~--_.--~~~~~~~~------------------

-d

B
CI)

'C

...:

!:I
~
o

'C

...:
Z

DATA DOCUMENTULUI
I

Anul
E. N,

Anul
.R.N

LUNA

el!

Cuprinsul

pe scurt al documentului

:::

I
1.

/1

Observai uni

.o
L.

o
C1J
"O

..:

Ei

::r
o

DATA DOCUMENTULUI

<:)

"C

Anul

...

E. N

Anul
.E.N.

LUNA

I
I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

DATA
Anul

DOCUMENTULUI
Anul

E. N,

.E.N.

LUNA

Cuprinsul pe scurt al documentului

C<l

I
I

..

.1

Observaluni

-d
...
o
CI)

'CI

.;

DATA

DOCUMENTULUI

()

'CI

...:

Anul

Anul

E. N.

.E.N.

LUNA

l' C<l

Cuprinsul

pe scurt al documentului

I
I

1 5

~ulu1

00

ditOl!
Or

1'185

iun. 1

.e;

l!m

J: 1 al

OQ

vind t

unic
ta ntu
08. pa 110

? 5

lun.
Vi n

obi ctr

Curt

ti

Observaiuni

-,!

..

-d

o
cu

'C

fi::1

DATA

DOCUMENTULUI

'C

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

~
::1
N

LUNA

Observai uni

Cuprinsul pe scurt al documentului

i cele

ului/

'"

01.

1,

p
10,

178.5

op.

32

17851

1tm.

4
1.

:r

DATA

z z

Anul
E. N.

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

LUNA

CI!

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

::s
.....

1.

z z
no
lun t1 t
tl

on.

i ul un
(

1785

Or1
zi

.,

).

sz'"

L.

in
din
t"

locUibOl!
n

eit

co

n unit. C

"--.....:..
__
-

~L~._~.

.__.__
"-

_ "__

./1
u

----

__

---..

__

._~-_~

_-_ ...

...

....-..._-:

DATA

DOCUMENTULUI

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

LUNA

cU

Cuprinsul pe scurt al documentului

::s
...

,?
1785

Observai uni

-c...

El

DATA DOCUMENTULUI

::l
c:J

"C

"C

..;

..:

Anul
E. N.

II

,Anul

LUNA

LE.N .

iun

UC

'" Cuprinsul

Observai uni

pe scurt al documentului

::l
...
N

curon lui
z Joseph
in t a

5
1t

zulu!, cu
1tic
i c ooncluzi
rlo itz
tro olitulu
(3 st
upJ!
c re li
ci"
tmC

-s

ri

Ol!ie

!,
or1so

utu,t

vin
1.on11o".

te

11t
rat


r
r d.

El'

1/.

c , ,2

6
Q)
"O

DATA

v
o

'O

..:

-~ -

DOCUMENTULUI
I

Anul
.E.N.

Anul

E. N,

LUNA

I co

Cuprinsul pe scurt al documentului

~
I
I

178

1 I
I Ce nll~i 1

c
in
i

:Li

17814

obi

, ce

r
c

ea de.r:
CU

16J

p!>' .$.n uri


t

ce

1'785,

obll a'~111e
o -s

r:l

iun.\

c!ndu.-i
I

39

1 5

t
o

cbo

UD V.

dj

ot,

unic

1n1str i 1 ucovin 1 c~
11 1'7 0-1784 'a t.r
tab di ,oldov in ucov
19'702 c intal
i 3'7 fun1

00

Observaiuni

DATA

...:

...:

Anul

E. N.

Anul

LUNA

.E.N.

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

;:j
.,.,

17 5

40

DOCUMENTULUI

--

I~

lun.
I:

cuc1umr

t.
e

ito

*
ofi

o
i
z
o 1 ,
2

;::;

17 5

100.

po

tl~

lui
nt

1 din e conto 1ul / r odox ro n/

o zu

.
c

co

din c uza in. te pl! t


otezului, e rind 1ntrue11
nt

J.I
_I .

l!

_________

..

. __

-.....-~_~

'>

_! __

..._c_.

~.__ .

"""'H!I~.-""W__ ._

/1

~5!"'!

*'

-.

-ci

DATA

Ei

'O

'O

:s
o

cu

Anul
.E.N.

Anul
E. N,

..:

..:

DOCUMENTULUI
LUNA

ic<S

I~

Cuprinsul pe scurt al documentului

178.5

4t

un. 25
i

j.

I
I

'1

iun

17 5

rotocol 1 c

ori

un

/1.

1
1
-......-..

t ..

;p;o:;o=p;\ 

".-...

H+-' __

..-a

_.'

Observati uni

DATA DOCUMENTULUI
Anul

...:

...

E. N.

Anul

I.E.N.

LUNA

1'785

II ~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

C<l

ilco

SUGoisn.

-ce tantin

C r
p1t

l!

Ca nu sint disp

ille

'c

i :peri li,

u ma

deoar

ni tu.r1

se

n~.
or n 1
5. potri it
aia

.
jum"'tat

.p nbzu. p duri,

din t

obl
s p "'te se" .i
t ta.

Tr

'.

li

11?85

100

2'

barg !

'\

1! -

'1easi . lai CU
loc itol!i
ce
1
prest ii
ge

1 eh
..

iun. 30
v

A in . S

s
.
i

ri

I '785

o unar

ei B,covinei o

cei

chr -. r n 1n-

,. lb lm

cauV

Giur 10

r-oprie t ri

, t.run1,

riatul ac

ti,

Il vO, s accep
. pu'

ci

or

sc pdu.r
10 o n'

- . n ieu prop . i
ui r . c

din p.duri le P o

ntr

trebu

a ~nru

in

Uit

..// ..

c
!j.;,j.g:.'-

-ci

5
~

'C

DATA

il
o

'C

Anul
E. N,

DOCUMENTULUI
Anul

LE. N.

LUNA

I Cuprinsul pe scurt al documentului


I~

Observai uni

:z;

5'

iul.

r st"tu
rl"z

Vi n
:fi

"v d de!"::!

O -g.

::>

"'ch t

consi~

1'.

1'785

00

1hgrije
i

1/

..

-o

::t
u
o
't:I

o
GJ

't:I

...:

.:
z

DA T A DOCUMENTULUI

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

'" Cuprinsul

Observaiuni

pe scurt al documentului

;:;
.....

17

iu.

tr

>.

miD.isu
s ~ C13.l!
luc:ellJ!i U . u. fost
c.1

~r1i o

la u pot '1 valu'" t


co ai
1! II
. xtr~s. ger
git

1785

1u
m

xtg

ucov

cu opuner .
introdUC
ta
~';it, o t

u.lui

f)

1785
Z~I

. aouti . ti

,o:cr. du tor, I:
in~ fir t 1 c pt'O

dur au

l'ii de

lPlt

u 'Pot
t:-

d.c

r1

ro a

2f.

....ode_

ul. 6

110u1

bar

000'

tre

>0'0

el~

,O\l

tr

ec ao'"
p

ta

DATA
Anul

E.N,

DOCUMENTULUI
Anul

tE.N.

LUNA

:1

Cuprinsul pe scurt al documentului

....

1785

luI.

(;l.u!CIIU

r~p

dmin i au

o1an

nu. c v a

1c': ..
1

io nun

i c zn

'p" 'ub
'30t

a,

ucov:1n
1zo z

o i"
v'n ;:)

uala
a ," to u..i
at t
t ci c r

u a
1
, 2 f.

55

1'785 I

iu
1

Observai uni

'Eo
(1)

'C

8::1

DATA

DOCUMENTULUI
I

c:.>

'C

t."~. t:.':!..

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

in
1

Observai uni

ro
c . ......,;
LIof

za , .a 1.e ~t.T!e
din fon ul ro 1: (510 ar ~ c lu
gat' 1 ..,upr' um
f

m' st

c re
a

UPl'

,.;chit

pun

tura fondul

.1:'0 11~ 011

~ cov

fondul co_ilo_
S"

pOl.

'o

~eli ';_on~

ung'
de c t!!a

GG

c ion

~in

1in.

it: t vo.r l!even


co lor
Ooncapt

56

1785

tu 4

.~z~nb g r

clur

ondU1U1

az' Co-

OI!

1 1
i!opr' t r1t

mand8en u.'

1 'ie:1.

ea ,. elul

f.

vo

s n ul eU.proprie
'1e 0011 ai
Hl1port
tai. lil
cu:mt amore
.j 'ro

-d

...

~
'O
~

I:

::s
u
o

'O

..:

20

DATA DOCUMENTULUI

Anul
E. N,

Anul
.E.N.

LUNA

o:s
::1

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

c. ~

se 10

1
10
p

::5
eij':Lnu

SU
f
c

cu.

lu
Ui

ele
au svue cel
., ,.
r~t

9.:rt nt.

J!'

cb o

le

;r

etc

cutz:
c:i

O
t

locu1to i
v an
c

o efY

l!

;.; f.

!/

wt5D'fJifi7i'ii'i!""i"i"&wa_

DATA DOCUMENTULUI
I

Anul
E" N

Anul
LE.N.
.
J

LUNA

I'N~~

Cuprinsul

1'785

pe scurt al documentului

ot ~

aOA,'

80000-

.spund

i it

tr -

\ii' i

1:
t

l!

le :fondu.lll1

)1 la tul c....
t

rii

tieu
i

O~ al~

sa riu
it

1..

tiour

nic.i.

e te

bre.
C..

/1785

luI.

I
I
14 I

er \ 

li

1 /p~opu.s

cu

O rnuui).

'.

fi

.x

c
:c

d
. 311
I

J.e

osesc
1!

Observaiuni

-ci
...
o
<U

'C

DATA DOCUMENTULUI

Ei

=o
(,1

Anul
E. N,

'C

Anul
.E.N.

LUNA

~ Cuprinsul pe scurt al documentului


;:l

20

chr"

iul

,. ./.
I

~~ J~.~.:..........-...--:._

Observaiuni

.o

S::1

L-

DATA

u
o

Q)

Anul
E. N .

'C

'C

..:

Anul
.E.N.

78
I

I
I~

li

l!ibr?

l!

uc av
v ~ruct.

17

:ti

61

iu

pt

u.e

1'784
!.l1

_!l

I
r

e,

1784

1?84

Observai uni

pe scurt al documentului

Cuprinsul

ea

LUNA

DOCUMENTULUI

ur la

. o",~
li

noi br
c a

t'

11

.C

1.
U

u,o
urc.

z'

~ri

----"--...:..---..:-..-,--.~.
------ -----~---7~-------""-',-------.-----. ....-... / ..
I

DATA DOCUMENTULUI
Anul

Anul

E. N,

.E.N.

cu

LUNA

Cuprinsul

Observai uni

pe scurt al documentului

.....

l:l

,r

17 5

s- 17 "

or

..

.b

OS

] h. 1'785

UC

ul

.I

u.

ov
~

o] t' d: v
ul
tzn

iun.

suce v

ber

1785

u~

Ei'

ti

uc ava
u

"b

l!

.o...
o

Q)

"C

"C

..:

DA T A DOCUMENTULUI

::s
U
o

Anul
E. N .

..:

Anul
.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

1785

Cona llu
Vie

ullc

r 1 al

~a
01 r"c

sta

, .

ul
. .t'nu

. ..tl

cont

17 5

Observaiuni

pe scurt al documentului

DATA

DOCUMENTULUI
I

..:

Anul

E.N,

17 5

Anul

tE.N.

LUNA

~
::1

Cuprinsul pe scurt al documentului

....
N

cI!

lul.

10

ore
o

1)

.,

Observai uni

Fond

INVENTAR
de documentele

relative

la

..

DATA

..

..
z

.,Graiica

DOCUMENTULUI

Anul lAnUl'
,
.B.N.

E. N.

nou" - c. 4672

LUNA

o:l

.S

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

.o...

El

DATA

DOCUMENTULUI

::s

.,

CI

.:
z

Anul

E. N.

Anul

.E.N.

LUNA

':":s

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

8a
..,o

'O

...:

..:

DATA
Anul
E. N.

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N .

LUNA

o:j

...::l
N

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

DATA DOCUMENTULUI
I

Anul
E. N,

Anul
.E.N.

l
I

LUNA

oj

:::

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

-~
-ci
..
o

d)

"O

...:

Ei

>

DAT A DOCUMENTULUI

:;j

"O

..:

Anul
E. N.

II

,Anul

I.E.N .

LUNA

II

Cuprinsul

Observaiuni

pe scurt al documentului

oj

I .

i
e

t
pa
t

a
cu'

II-

ul
Atunei c;md
i
t

fi

rat c rll
a nu ro nic o

c
.1

'9 poru.

sUpl!

~ .

lor

ta t
..1,5-20, e

nu ca
li
lo~

.r1bu
sf
t

o'p

ui
1

te cu
10. o
n loD da
o ra
rt z
-ttill

livoo

la

ei

c le 7
-

-.3 3r:

..,doc~wpptulruL

E.

l~

u.r
u cauzeaz
i

-ului i
1 coloni 1
aju

vo

coli

tr c
"lor
tarilor,

c siS ar
~il

eei

tiran

de

e
G

ce

sura

n t
p e
nmul ..01 va
nto
ori1 oelor post 1000 cuoui i rom.&ni.

1st

..

a:

sa

VOl!

.11..1

"
Observa itfui
.:1'.3

-ci
..

DATA

DOCUMENTULUI

..:

...

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

-:1" i "
I

Observaiuni

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E. N,

Anul
.E.N.

LUNA

:::s
'"
....
N

Cuprinsul pe scurt al documentului

.t1r

st

oce
tpo

con
inst
,pr o

. ...."
IJ-

e na

va p.o

p.roc
e ca,
ii

v cz Cc;
o ulu
o n ea comIl

s
cu cp

/1 .

at

observa i uni

oC
...

DATA DOCUMENTULUI

o
Q)

'O

..:
Z

Anul
E. N.

Anul

.E.N.

LUNA

I10::
~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

DATA DOCUMENTULUI

S::s
CJ

'C

Anul
E.
N,

..:
Z

Anul
t.s,
N.

I
I

LUNA

l'

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observati uni

-ci
c,
o
OJ

'O

...:

S::1
..,
o

'O

.:

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E. N.

Anul

.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

op.r

11

nin

st

t
t
b

t
dreptul

fie

s.

opri

tin

bo

u u

anr 1.
apt

Co

1785

.,

a 1
rnu

z'"

c
1G
t

ud~

num t ului
t

'"

c nu

.11

ijinu

DATA

DOCUMENTULUI
I

Anul

E. N,

Anul

LUNA

.E.N.

'" Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

::s
....

I I

IV

:rotii. eiA

Il~

ntu

. COm311

ia. n c e
1 p"'_tii e
gul-'3Ina
it in
u G
p at
i

' 'ene.

Ga

f;' 1 :i.Il
VO

c P. "'du.ri ~

un '~n1t

.i fi ze taxol

ee ii ,.
y

l are

padur:
i tr i

E COV'

rva1i . adopta
m ntulu
p uzilor TI n
11'
s- t...
aduc ~~.J:n
se 's'i

(;"-1

:fi i:npr at.


y

$chi~ez

O~

po ta paroe
&dure

si

au de la a t:r

iobsgii

mi

.~

anrw

1
FTFVenm:

DA T A DOCUMENTULUI
...:
Z

.:

Anul
E. N.

Anul

.E.N.

LUNA

I Cuprinsul
I~

pe scurt al documentului

Observai uni

oC
\-o

o
cu
'C

.;

8::s

u
o

'C

..:

2:

DATA DOCUMENTULUI
Anul

E. N.

Anul

.E.N.

LUNA

,
ce
::s

Cuprinsul pe scurt al documentului

o bserva i uni

DATA DOCUMENTULUI

..:

Cuprinsul

pe scurt al documentului

...

z z

'1

178$,

,uern:'u;i

toc
ca

Buco .

c;;

it,

Tot l~ 58.~43 fI. 4 cr. ~


tn ..
o

l'

UlllO.1!ul

LOr

local1t'

14

16

1? 5

Iosif Io?n E

reoto
1, ser
Ilui H
k/

au!; ~1
em "'u'~,

l'

tm~il

01$-

ric.
din uco in
U Df>
cu in e n v :ea1e laic,
o

in1.s r

:tD

sitUJ~ "i... v !:'tlrilor ac tor


bunr ti. r ta V8l1t jale car
vor 2ezul~~ dac bunurile
nen te ar
1
fO:!l.O.ll :r
n repr i'! d l'

existe~te. o or de ap
Com ni, o o~ P
o ril. de . isat i o piu
- l!'.I:iILat;' de _9 e - e pc

d~ _Qconst_uc1 I
r.10 1 'o'n .
i
to re e.

J:n
I

1:

COl".-S

:~ucie

s-

put

con t.ru.e 1
n ~

co

tru
ue to

..
v

sint

o ..:

:Lt t
j

te

e e1
e

,preoum.

Observaiuni

-ci...
o

a.>
't:I

..:

DATA DOCUMENTULUI

::1
CJ

't:I

..:
:z;

Anul
E. N.

Anul

LUNA

.E.N.

<.s

Cuprinsul pe scurt al documentului

::1

pr;ln.t~u

.rfiU:i

. se; . ..,010

do

2 1:

1785

~l
I

V1

I
I

C'
tlU!

cii r&
O
~i
~ , tUlui,' in
aCUC ,~e e
~.00.1lor

ut1c ~

uceava

1 ain

li sun

copat" se

ca t a $J:.t}

in n , an

ue 115 .,( il 3. .
cip' st'bi it in DLwev'

I!l~

1) t.r

u l50 (

l'

i-

i ~ f~, .on te un preot,


in cons cino nu po te fi
isa c ~
t~ rhu
eL
.l!
at sa tr it
i ci
v

tl.l.r:ta

tr

pa vi

cestjor

hul

n1 cu

u u rniepiscopu
8.

conc

.rm..

IlO

tOl!

,.,

Observai uni

DATA
<IJ

Anul
E. N

'O

..:

...:

DOCUMENTULUI

Anul
.E.N.

I~Cuprinsul

LUNA

1785

le

f,l

ui/

pe scurt al documentului

eri o

ep1seopu ni
.
o1'tei/ ctre
cu

cu o
el c

50.10i1.

o una
ca

'U

is

l!' ,

bu

de.

pt

apt.
Co~.e:-;

1785

ii

lll.

, p

Sibiu

dc.
v

.e

hin te 1.

4
'0

20

1785

pt. ;'
V1.en

I
~'O

!ni.stroie ..
s

ri

ie'!to-

co
1 sau

ia n in
loc "li

t
v

c pt

-II

:e

t 4

Observaiuni

-d

...
o
Q)

"O

..:

DATA

S;;1

DOCUMENTULUI

"O

..:

z;

Anul

E. N,

Anul

LUNA

.E.N.

pt.
V n

17851

Cuprinsul

I~

pe scurt al documentului

Observai uni

I
I
~

I~

II

le :"tur
c tr
ele

c
~

e
aco o iea i
~ila
dac

ci
dis-

*,

I
~

li

te

re

./1

II

DA T A DOCUMENTULUI
Anul

....:

E. N.

z z

Anul

.E.N.

Cup rinsul pe scurt al documentului

I~

1'785

;2

LUNA.

o:!

Oernui

II

tol

st

a zec

Ip

traiul lor
. i '1

ta.riul
I

igi

c p.

_. 2

I
2

1"
I

21

1?85

se

t.?

Yla

ocu-

,cu
loriDi
milit

10
t

r.
.'Cu

as
e unu.

pt (
30

Observaiuni

u .) ~

.1

..

/.

DATA DOCUMENTULUI

I
Anul
E. N,

Anul
.E. N.

LUNA

t
t

17851

2
1

I
i

I ~'"

Cuprinsul

Observai uni

pe scurt al documentului

in

81

vin
in

inC e

,t

15

I .
2-

'

f ct

au'

II

dorin1j
Il

't:i
...

o
cu

"O

..:

ei

DAT A DOCUMENTULUI

::1
C.>

Anul

"O

...:

E. N

Anul
.E.N.

LUNA

apt.

Cuprinsul

I~

pe scurt al documentului

Observai uni

in
ot W'orl
eul

I
/

I
I
1

100

o
t

inl

ici

{ I

~ u~
I
tu.l pe

Tr ~or

:le

av

ta

con

. I

. oldo i
Cop

1 i

/1

uao
2

DATA
Anul

..:

E. N.

DOCUMENTULUI
Anul

LUNA

l.E.N.

Cuprinsul

.0:1

pe scurt al documentului

I~

'1I

il:
1 1

...

car
1 ov

ne

st

pisco ul"

cu

1'1

.r31

1785

t.

2 _

-u"

x,

dn

nu

Co.: .gel!m

r.

ma

Observai uni

-d

DATA DOCUMENTULUI

:os

'"
~

15
~

'O

'O

:z. :z.

Anul lAnUl
E. N.
1. E.N.

LUNA

cd I

,~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

I
;

i~

I1 I
!

I!
I

I .

I
I

I
i

I""'5"5
I

DATA DOCUMENTULUI

S:::1

V
't:l

Anul
E. N,

't:l

Anul
.E.N.

LUNA

Cuprinsul

I~

pe scurt al documentului

I.

.11

iI![_

i:SS'E"'i!I:'t

"""ar ';"""

5?iKM'TiVR"""""""

ti.

:t:,

Observai uni

-ci...
o

;1

<IJ
'O

'O

..:

DATA DOCUMENTULUI

Ei

..,O

Anul
E. N.

...:

Anul
.E.N.

LUNA

}
II

<Il

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

DATA

.g=

DOCUMENTULUI

()

Anul

Anul

E. N,

LE. N.

LUNA

Cuprinsul

I~

pe scurt al documentului

Observai uni

32..
...o

'C
Q,/

::J

'C

'C

.;

..:

DATA DOCUMENTULUI

I:!
U

Anul
E. N.

lAnUl

.E.N.

I
,

I
I
I
I

LUNA

,1

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

DATA DOCUMENTULUI

..:
:z;

..:
z,

I
I

1
I

Anul
E. N,

Anul
tE.N.

LUNA

Cuprinsul

I~

pe scurt al documentului

Observai uni

-ci
...

o
Q)

'C

...:

e
o
'"

"O

.:

DAT A DOCUMENTULUI

::r

Anul
E. N

I
I
I

I
Anul
.E.N.

LUNA

le
Ce

'"

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Obser raiuni

I~
I

785

pt

I
1
I

~ vo-

a-I

u.i

-il

II

-1I

:t!

J.ls"

e
u.

st

cit
sar

-1

I
I!

II
I

.
o
r

msuri

rXtll tru

et:.r ~.

11 .

~-l
I
I

*'o"

dl
'O

'O

-ci

..:

DATA DOCUMENTULUI

:l

u
o

..:
~

Anul
E. N,

Anul
tE.N.

Cuprinsul

LUNA

pe scurt al documentului

Observai uni

n.

1
3c

I
I

5
e

- I,

f.

r ot ""olul ..Ol.;.,

I
oJ,

r-

ui

diL.

.1

I
i~11o ..I. iolU: leit .
~~ Ctlic1ua'~c~

tl

I ~

vno

..u je
V

..

,
1;'-

C" .

ce_o

l ..

or

~;i.

ace

--1

ada

12

U,,,. o-

or le'

1]
...:

DATA

Anul
E. N.

DOCUMENTULUI

,Anul
I.E.N.

LUNA

,1

C!S

Cuprinsul

pe scurt al documentului

..

Observaiuni

DATA
Anul

E. N,

DOCUMENTULUI
I
Anul
LUNA

LE. N.

I'N;::;~ Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

..

-ci
o
dJ

"O

..:

e..,

DATA DOCUMENTULUI

:::1

"O

..

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

I Cuprinsul
I~

pe scurt al documentului

I
I
I -

I~
u

II.

Observai uni

DATA

!3

=
o

DOCUMENTULUI

Anul

'O

E. N

Anul

tE.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

..:::to

"O

.:

DATA
Anul
E. N.

DOCUMENTULUI
I

Anul
.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

".

observai

uni

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E. N,

VlWW

Anul
.E.N.

LUNA

ce
;::1

Cuprinsul pe scurt al documentului

observa i uni

DATA

DOCUMENTULUI

;;1

c.>

Anul
E. N

'C

...:
Z

Anul
.E.N.

LUNA

I~Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

DATA

..:

Anul

E. N.

DOCUMENTULUI
Anul

l.E.N.

LUNA

e<S

;::1

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

'Eo

DATA

DOCUMENTULUI

::1
<.>

Q)

"O

"C

lAnUl

Anul
E. N.

.E.N.

I
I

LUNA

II

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

~~

__

__

~"~'~'~_~N_'

m'~

w~,
__~

~.

..
__

~~

DATA

S:s

DOCUMENTULUI

()

Anul
E. N,

'"~

Anul
.E.N.

LUNA

<li

Cuprinsul

pe scurt al documentului

:s

II

Observai uni

-ci
...

E:::1

Q)

'O

'O

..:

DATA DOCUMENTULUI

:."~. t:.'f.. I

LUNA

I~

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E. N,

Anul
.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

e.,

DATA DOCUMENTULUI

:l

:."w.

"O

...:

l'i.~.t
I

LUNA

I~

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E. N,

lAnUl
.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

-ci
...
o
dI

"r::l

DATA

::1
<J

'C

.:

~I z

Anul
E. N.

I
I

DOCUMENTULUI
,Anul
I.E.N.

I
I
I

LUNA

o:!

I~I

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

DATA DOCUMENTULUI

I
Anul
E. N,

Anul
.E.N.

LUNA

Cuprinsul

<ti

::1

N
I

pe scurt al documentului

Observai uni

'E

DATA DOCUMENTULUI

o - l
<1.>
o
-c
-c

Anul

E. N.

~I ~

Anul

I.E.N.

LUNA

<Il

:::t
....

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E. N,

Anul
.E.N.

LUNA

Cuprinsul

I~

pe scurt al documentului

Observai uni

'ti
...

DA T A DOCUMENTULUI

Cuprinsul

Q)

'O

...:

...:

1
I

pe scurt al documentului

Observai uni

-d

DATA DOCUMENTULUI

1-<

S=:1

GJ
'CI

'CI

Anul

:z;~

E. N,

()

.Anul

I.R.N.

LUNA

Cuprinsul pe scurt al documentului

I~

Observai uni

..

"Ci
o

DATA DOCUMENTULUI

::t
C)

Q)

A""'

'O

'O

...:

E. N.

\-.

Anu' i
I1.E.N .
I

.~

'~I
IIctS

LUNA

Cuprinsul

pe scurt al documentului

1785

I
!

lno
18

I
I

I,

r
i

I
I
I

!
j

c
3/4, e

.,I

"jn

I
I

iI

II

II

et

7'

'785

noia

om

2~

~.m

I
1'78

noi

II
i

le

I
I

.I

o te
~

\1

"1he

2-

'"

00

~.2j e z"

r,

:t!

,,-,chro

11

mn

o g

ixn r
de

da

ce!!

.
s

oper'= oru u

un

.L.

Observaluni

DATA
Anul
E. N,

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

LUNA

I
'''''
~

I Cuprinsul

.: I

2,/3

pe scurt al documentului

C:lt

ii

pt.

in

Observai uni I

.c' g 'arw.

1785

lnt~L
i

e
cre
..

o '

"

oi o

a
p

Ro ~ k notif'ca
.1.lUecei
re _str tie
nea ri

jiia
I

'11c
0.1:1 .
lui
no e

o coce
(3-

o :C

ro

~,

-d

8
o

d>
'Q

'O

...

...:

DATA

DOCUMENTULUI

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

I
I

LUNA

I
I~

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

-Q
...
o
II)

"Q

z;

DATA

E~

DOCUMENTULUI

"Q

Anul

~
z

E. N,

Anul

.E.N.

LUNA

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

'ti
...
o
CI)

'1:l

...:

a
<J

Anul
E. .

"O

...:

_Anul
,LE. N.

LUNA

I
8

DATA DOCUMENTULUI

::1

1785

Cuprinsul

<Il

I~

pe scurt al documentului

Observaiuni

'1101 mb
C
i ,

I
o
I

a
i

'ap d

cin

U1a.

sa la

' \;
l ......,t

1785

;01

-~.1~
I
ev c
il!

iO

ncit
P s"-l 1

lii

nici

e ci

urit
c vor

,1

it

DATA DOCUMENTULUI
Anul

Anul

E. N,

tE.N.

LUNA

Cuprinsul

I~
I

Observai uni

pe scurt al documentului

I
I

cei
SI::

cr.zi+nie cit

d. ce.e

I ll.

li

i:c,)S

a::

tir

.,

zi,

_E

i :ui_ V6 illte o
b er ve.., ti; '"stu
vl s in de e it C3 'ili
li

.0

in.
ii ....
es

~O-

li

~~

de d tE.. in.
....

OlM

""*

l! I.

Co

c. 5

. liu1 _ .1io de

ion
din

ca , O!!':' ~i
los t
ceo,t:'.

a"n

'"

mig_

':'~~

f)o

ti colo it re lor,
c
'icr11 :f'iec~-

fie
burile

vi tor s
e
ca
v.rile
lunt E9
u n
de

1/

o rietui

~==-~~~K~~~_=g-~BC~W~'~-===~~~"~~ __ -----~-----------------~-------~----------~

e..,::r

...:

o
"t::

...:

DATA DOCUMENTULUI

Anul
E. N.

lAnUl
I .E.N.

11

LUNA

I~I

C'j

Cuprinsul

pe scurt al documentului

I[

Observaiuni

-d

DATA DOCUMENTULUI

;;1

Q)

Anul
E. N,

"O

"O

z;

I
Anul

.E.N.

LUNA

i~

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observai uni

.1I

1"

I
j

I
I
I
!

......,-. .--.B-=

-ci..
o
I!J

Ei

=:
o

DATA DOCUMENTULUI

CJ

"Q

"Q

Anul

...

..:

E. N.

z z

lAnUl
I .E.N.

LUNA

I
I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

I
.1

1785

c., 10

Co unic re cu

Vi n

ntul

ner 1

Coman1 G l11e

i c t.J: C .c la~l
uUc
unit politic r lA
r zol i 1 imperi L d& 8
~ te cl .rilal!
Se it e i
fi t.r
t i cu
n
t ~ ce
privet e11 r
Ql!istu11 i ad.postlre 1 r n
i
tie despgu-

suferit unele
e ar junge
u
nume
old 1
120fl.

Il

nul 250
ii
av

z v t

dill

4"jugr ptr

pese.u1n riu
dea

ric

ti.

-ci
...
...:

DOCUMENTULUI

:::1

Q)

"C

DATA

El

Anul
E. N,

"Q

..:

Anul
tE.N.

LUNA

I~

/'

Cuprinsul

pe scurt al documentului

ot ctr

9~

ral
p

ca n

1 G lii

ntul

i prin cor

cuno ttnt;o
.r
apsc at fie toru,.
Suc ave ...- ~

du
tul
de

g'" i

o ui c1nd print

s r S~ ~

1 c

loc n c b

tul

cene pt

1'78~

rm., 2 t

e
ICem ut;l
I

ti

tn in e.

Orig.

1785,

95

o. 14

Cernaul

Z Xl

rg schie a p

unei con tituli m g1st


ntru cele 3 ora
din Buco
in,
ernu, Suceav ,Sirat
Orig.
., 35

..// ..

observa

i uni

-ci...
o
<1J

'O

.:

E::s

DATA

..,o

Anul
E. N.

'O

...:
Z

I
I

1'785

DOCUMENTULUI
I
Anul
LUNA
.E.N.

I ..s Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiun

IS

IN

o.~4
Om
iI

I
785

tr

. dintr

1'785

c.

111:1

ul1a ,de r

o
ovUl
rcUIul1
c
tei
datorii
b
u dobinzi da 2 :l!SC p
t

cu dob zi

. 1

-d

~
o
4.>

"C

z;

DATA

El

::!

"C

DOCUMENTULUI

Anul
E. N,

Anul
.E.N.

LUNA"

Cuprinsul

ttI

Observai uni

pe scurt al documentului

t ;ioas-I

;1

"

c" nu
v ea
1nis

a o
~..

..1

a aa

sa o
pt

l!.,

rt~-

cu
az

e~
wn

s,

e , 151
le
la

tulul ucov
1
aur pot
Capul Co

cuti1

3i
scut

uc

J.1nd ob i ai s
i 1 fI.

)cat

s
lui.

utu
ri.

r.

/1

-d

...o

ci

cu

"O

..:

DATA DOCUMENTULUI

:l

CJ

Anul
E. N.

"O

..:

Anul

I
LUNA

LE.N.

I
I

o:

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

9.

Fond

};I..~.~

m4C. . .

INVENTAR
de documentele relative la

DATA DOCUMENTULUI
...:

..:

z z

Anul
E. N.

lAnul
tR.N .

LUNA

II:!

.;!

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

- I .

c
en

"Grafica

nou" - c. 46?2

'Eo
~

'O

..:

El

..o

DATA DOCUMENTULl:H

:s
'O

Anul
E. N.

Anul
.E.N .

Observaiuni

LUNA

I
vitl

ac

:v

cu
ba rl

1'765

c.

17 5 I

/1

...o

-d

cu

'C

'C

...:

...:

DATA DOCUMENTULUI

El

...,
'"

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

<ti

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

I~

I .

~--------------------------------------------------------------~

E::r

..o

'Q

..:

..:

DATA
Anul
E. N

DOCUMENTULUI
Anul

.E.N.

LUNA

Cuprinsul

I~

pe scurt al documentului

Observai uni

.c....
o
Q)

't:l

DATA

::s

DOCUMENTULUI
;'

"el

..:

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

I
I

LUNA

I~

cU

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

-d
.,
o
<!)
'O

...:

z;

E::1

DAT A DOCUMENTULUI

/'

()

'C

...:

Anul

E.N,

Anul

tE.N .

LUNA

I~
I

Cuprinsul

Observai uni

pe scurt al documentului

.1

-o...

DATA DOCUMENTULUI

Il.>
"O

..:

.:

Anul
E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

I,,; Cuprinsul pe scurt al documentului

I~

Observaiuni

DATA
Anul

E. N,

DOCUMENTULUI
.Anul

I.E.N.

I I'

LUNA

Cuprinsul

I~

. I

1
J

I
"Ff"7T5ii?+*i

-::::ea.~lCOJAAai'tI-

pe scurt al documentului

Observaiunl

-d...

DATA DOCUMENTULUI

..:

...:

Anul

E. N.

.Anu\
I.E.N.

II

LUNA

I~I

rn

Cuprinsul

pe scurt

ai documentului

Observaiuni

-d
...
o
(!)

-e

=o

DATA

DOCUMENTULUI

<J

"C

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

LUNA

I~
!

1
I
I

--*

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

ei

=uo

'O

..:
Z

..:

DAT A DOCUMENTULUI
Anul
E. N

Anul
.E.N.

LUNA

./

I Cuprinsul
I~

I
I

pe scurt al documentului

Observai uni

DATA DOCUMENTULUI
Anul

E. N,

Anul

I~

LUNA

.E.N.

..

II

I
I

....-1

Cuprinsul

pe

curt al documentului

Observai uni

~o

E~

"C;f

"C

Anul

Anul

,..:
Z

t-:
Z

E. N.

.E.N.

Q)

I
l

DATA DOCUMENTULUI
1

LUNA

10: Cuprinsul pe scurt,);lJ documentului

IN
I

::l

i I

Ii

~g.!.G1irOtt:a

I
I

.Ul i
_

__~~~_I_.

'V"'~

~_i~~

~~ceDUen

__ ~

Observaluni

.c

DATA DOCUMENTULUI

6::r

~
o

()

QJ

'C

'C

..:

..:

:zi

Anul
E. N,

Anul
.E.N.

LUNA

Cuprinsul

I~

1 ,I

pe

Observai uni

II
i

I
1e

I
1
i

I~
I

..,;...

ci

111

u
o

't;j

'O

...:

...:

DATA

Anul

E. N.

...-

DOCUMENTULUI
Anul

.E.N.

LUNA

lea

Cuprinsu 1 pe scurt al documentului

I~

.,

Observaiuni

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E. N,

Anul
LE. N.

LUNA

Cuprinsul

I~
I I

I
I

pe scurt al documentului

Observaiunl

,-

DATA DOCUMENTULUI
...:

Anul
...

Anul
.E.N.

E. N.

Z
-

I~
I

LUNA

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

DATA
Anul

E. N

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

I!
...:

ei::1

DATA

DOCUMENTULUI

CJ

'O

.:

Anul
E. N.

.Anul
l.E.N.

,1

LUNA

I ~ Cuprinsul

I~
I

I
I

pe scurt al documentului

Observaiuni

-d

...o

E:3

CI)

o
-e

-e

DATA DOCUMENTULUI

(,>

Anul
E. N,

Anul
.E.N.

l'

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

-ci...

DA T A DOCUM.ENTU LUI

..:
z

.:

Anul
E. N.

.Anul
I.E.N.

II

LUNA

T.
,~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

'ti
...

Ei

::1

a.>

O
'O

DATA DOCUMENTULUI

/'

Col

'O

Anul

Anul

E. N.

.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

Observai uni

pe scurt al documentului

I
I

:tI
I

..

-o
o

O)

"O

..:

z;

DATA DOCUMENTULUI

s::l
CJ

"O

..:

Anul
E. N.

II

_Anul
I.E.N.

'1

LUNA

II ~'"

I
~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

-d

DATA DOCUMENTULUI

't:S

't:S

Anul

Anul

E. N,

tE.N.

II)

z z

Cuprinsul pe scurt al documentului

II

.m

LUNA

Observai uni

II
I
I

-d

..o

E:::1

dl
"'O

'C

DATA

...:

...:

DOCUMENTULUI

<J

Anul

Anul

E. N.

.E.N.

LUNA

II o: Cuprinsul pe

I~

I ~
I

SCUT

al documentului

Observaiuni

-ci

!:;

DATA DOCUMENTULUI

::s
CJ

-o

<1>

o
-o

Anul

~
~

E. N,

Anul

I.E.N.

LUNA

I _1 Cuprinsul

1=N'"

pe scurt al documentului

observa

i uni

Qq ~.~

Fond

JT.l4C

INVENTAR
de documentele

relative Ia .

"0

...o

't:

Il)
'Q

..:
Z

fii

..,
o

DATA

...

1.

Anul
E. N .

IIl

__

D0CUMENTULUl

::l
"O

Anul
.E.N.

I
I

LUNA

t<l

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

I
Consiliul

OO'maltl<1O

G 11

lule
1'iS3.
o

" boi

1.

1nt

1?86

.r .
1

fi exc
.,Gruflca

nou" - c. 46?2

:.11

-ci
...
Q

4.1
'O

..:

DAT A DOCUMENTULUI

El

;;1

CI

Anul
E. N .

'O

....

Anul
.E. N.

LUNA

I~ Cuprinsul

pe scd"ft al documentului

Observaiuni

;:r

II
1

17

I
i

II
I

I1
j

..,

Co e p

.
7-

in

17 5

r-

ii
O

..// ..

DATA DOCUMENTULUI

Anul
E. N.

Anul

LUNA

.E.N.

II

I~I

Cuprinsul

-:
pe scurt al documentului

Observai uni

.o
'""'
o
Q)

't:I

~
z,

ci::1

DATA DOCUMENTULUI
1

't:I

..:

Anul
E. N,

Anul
.E.N.

LUNA

II

i.
I

Cuprinsul

ee
~

pe scurt al documentului

Observati uni

ei

DATA

DOCUMENTULUI

::1

~
o

't:J

...:

...:
Z

Anul
E. N.

I~

Cuprinsul

Anul

.E.N.

LUNA

pe scurt al documentului

Observai uni

DATA
Anul
E. N,

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

LUNA

~ Cuprinsul
::s

pe scurt al documentului

Observai uni

..

-ci

:::1

ci)
"O

"O

o
""

.:

...:

7 -

DATA DOCUMENTULUI

Anul

lAnul

E. N.

!
I

!
?86

tE.N.

LUNA

Cuprinsul

'"

I~

pe scurt al documentuIUi+/_o_b_s_e_rv_a_ti_un_i_

u1

r
i

m"'l1

i
I

SG-I

o"

I
I
I

iI

ar

1;

lor

I!

ion

I
I

I
I

-1 .

171

;r~l

1~

f)i

iI

1'786

len

rI

I
1 eunit,

l~

MU,...L.LU

nun1nd
ulu1a
tr

. '/
1
......
~--L-oC.....-_'-.~~
__ .

~--'~

.. _

//

e -. __

- -

S"__ ~

- -_o _.....-_-_=-0 .....;

od

...

- -

DOCUMENTULUI

CI)

"CI

DATA

Anul
E. N,

'O

Anul
i.E.N.

Cuprinsul

I~

LUNA

pe scurt al documentului

Observai uni

1.786

i 2
'Viena

ot

i.
f.

17 6

221

~lluJ.u1

az~

;fI!

I
I

iiz

};I
4i1

ar
I

1'786j

il

/Cniara

I .

ul.ic - .c13
cI ser'o canc -/

Un

1 i

Q-

-1

tu

ai ce

/1..
~~_.=w

__

~~_~3

'_f~=~~=_~3~
__P_n~B

__ __ ~_-

'

-c..

::l

tJ

<1J

Anul
E. N.

'tj

"O

..:

..:

~1
i2

786

Anul
.E.N.

Cuprinsul

1..:
::l

LUNA

Observai uni

pe scurt al documentului

IN

23~

Co.rnuV

a.

!I

.,,-

DA T A DOCUMENTULUI

Ioro

Il,
i1
I

II
II

i II

I
1

I
I

II
I

Il

II

2~

Ii

I
I

I
I

ucov

-1

1!

I
!

od

m 1

I
i

1t

Il

Vi

27

I c
I

II

.r v ner
r10 3.1 bucov ........
u,.

DATA

..:

Anul
E. N,

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

/'

LUNA

Cuprinsul

<Il

pe scurt al documentului

...l:j

"

la!!
r

Tr

i.
I

vonc

,.u

I
I

Is

1-

iS:!o~iv"
l:l.~
da...

.,

tl-

Observai uni

DATA
Anul
E. N.

II
I

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

II

LUNA

II~

29

Cuprinsul

pe scurt al documentului

I!

I
II

I
I

co -

I
I

Il

liu

lic ~
ii'

in

.'. ..

1l1c

Observaiuni

12
DATA

E::1

DOCUMENTULUI

Anul
tE.N .

Anul

'O

E. N,

LUNA

Cuprinsul

I~

pe scurt al documentului

Observaiuni

17 6

ut

c
u

otoco ul de

1'706

1un.
1

'y

.3
lle
-1

/1

I.f .

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E. N.

,AnUl',
I.E.N.

LUNA

,1

Cuprinsul

pe scurt al documentului

.;:;
N

Observati uni

DATA

Ei

::1
u
o
'O

..:

Anul
E. N.

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

oj

LUNA

::s

Cuprinsul

pe

scurt

al documentului

Observai uni

-d..

ei

DATA

DOCUMENTULUI

::r
c.>

4.>

"O

"O

..:

..:

Anul
E. N .

15

Anul

.E.N.

I~

LUNA

Cuprinsul

0/
Observai uni

pe scurt al documentului

suf:c:~nt~l

ne

or t

.,

..... I
I

iun.

in"j te"'z

r - I

cu c 1a

I
I

1, 'Ii

CII ~

i n

1!~

uco ine

fI t'

I
I

I}t

17 6

ia

lS
~

II

po~ 'ul COIlS .ului u.. pElr 'zboi C' tre

lic

~-t

11

II
1.

10

Oonc6pt se

~ :t.

I
~

1 6

.
u.l.
in

i
I

!
I

nda

01

sI

~i
ost
t

1~

I
n
_________ *~_--~---~------~i~,~.~r~d'~----~~Tr.-N>r~t~.~il~-,~-~_--q-----~,,~_~----

I~

DAT A DOCUMENTULUI
Anul
E. N,

Cuprinsul

Anul

.E.N.

LUNA

Observai uni

pe scurt al documentului

c si-

zai

1.ul~

ieD.

au.

1?86

iena

~-

1 le:"l)

i'

Cop

1786

au~. il
rg
e

rf'

"'i"'~)'

c mc.u.ala .ci
' mtw:! le
cuz
-s~'"

I~

1;

DATA DOCUMENTULUI

Ei

:t
<.>

Anul
E. N.

"1:1

.:

lAnul
I.E.N.

I
i.

Cuprinsul

-,-

I~

LUNA

pe scurt al documentului

Observaluni

'('j

1'786

1I
I

II

:i)

xt.lic .

r
1r1 1cu pr 11

i1

I
i

II

I
I

!
I

I
1
!

.......:

I
II

'0 11

p~

.mit.,

I11786
I

Ii

41

I
I

Ii
II .
1

.../

2 f.

-d..

C1J

'O

'O

:z:

Anul
E. N.

..:

..:

/'

DAT A DOCUMENTULUI

8::!

17861

Anul

.E.N.

LUNA

Observaiuni

Cuprinsul pe scurt al documentului

<Il

I~
Il~

ie.n

I
I

l
l

I
1

I
I

I
I

I
J

I
I
I

~ p_lS'

111u

I
l

I
I

/1

;JJ 2.

11

,sucot

un

I
I

mb
-.:>

:i 2 f.

d/

zb i

,
DA T A DOCUMENTULUI

.:
z

Anul
E. N.

lAnUl
.E.N.

I
I

LUNA

Cuprinsul

C'l

pe scurt al documentului

I~
I_

23

Viena

o
,GJ!

'.

176

t..

21

" ,

f mi
. t

.. ..
/

4 f.

Observaiuni

,..
-d

...
o

8::1

DATA

"C

Anul

Anul

c..:

c..:

E. N.

.E.N.

z.

z;

1786

20 -

I Cuprinsul
I~

C)

"C

Q)

DOCUMENTULUI
LUNA

" 00-

1 !.

sap.

Cerna 1

Observai uni

pe scurt al documentului

C<l

G -

turlorr se
ma
"r i lo-

p.germ.

zen

1 '1

1*6

intocme

cas 10
s

go

~'&lWd.J

lor. ~ufi

2'1.'1

76

8
110'" a U garie'

0.:0

Juri

ca:r s
. Coo. -erm

11

c itorilor din c uz fo

..

-o

o
Q)

'1:l

- 21 Ei

DATA

DOCUMENTULUI

c:.>

'O

.:

Anul
E. N.

Anul
l.E.N.

LUNA

I Cuprinsul pe scurt al documentului


I~

Observaiuni

1.

t'

ac 'lel. el
al f
I
teazu C nsll1ulu
uad

'tiu gube
;r'

P i
1

r~j
I
I

sele. ami'~r:.t'1
de
ne. i .
i
rapo~tu1 . c11'11 ~"list.tei Bu.-I
COv' :i i 1 aiia de c se i

i!
!

i
i

1186

act. 1
i a
I

o a lui
...
slJ CODs"li
:r.z 01 cu ~e
ti'~1e t

tatea. proe

( lld'tor
d r

I
1

.cO

I
I

1.

gist
rac

t;ru2ui s
t1De pentru
. cd

fi~ pr
i]!

ge

2 f

/1

DATA

...:
z,

..:

Anul

E. N,

22

DOCUMENTULUI
Anul

.E.N .

LUNA

I~

Il?

Cuprinsul

Observaiuni

pe scurt al documentului

oe
i Ilai

are ( u tori

li

op.germ.

I 78....

oe

).

f.

e... -!;uJ.

I, e

V"ena!

s eu

a, cu

Co.1.

117

1!

cu

...w

ar

io ar:

f.

oe"".

De

l.

f~ ii

a suc ceore
.oe

., 4 f.

rincipi

cu

S UD

e
5

lOC

IVi

.,

al

e-

C;

op.

rm..,

II

la

/Y.,J:'

LIUL 11

PA~uu.u"nln

.."

INVENTAR
de documentele

I~
..:

a..,
o

..
z

Anul
E. N.

la

DATA DOCUMENTULUI

;;:
'O

relativ

Anul
.E.N.

I
I

LUNA

Cuprinsul

pe scurt al documentului

='
N
I

1776

lJ

r.r:!.

e e alc:rie
Bu-

maio f c

I covine1. gso
... pulaV ti
~Y-Lu..a.oM1s

opu-

fo...
t c
V or 1
d

ne

t ti

f.d.

s-ivutul e

.5

..

f.c "ton

Jo

c-

tor
ina1nt '3Z ~
ficar a pmnturilor
40 sate di

~a~e ~ plan, tabel c


cularea i ozitului f
..Gmfi('u

nou" - c. 46?2

a-

rUor diD Ce

.,
2

.., ..

Observaiuni

.c...
o
.,

'O

..:

'O

DATA DOCUMENTULUI

~
el

Anul
E. N.

Anul

t.a, N

LUNA

<Il

Cuprinsul

pe scurt al documentului

...;:1
N

6 f.

17 ?

5
anal

zit f'ua i
1
\ piimint, c
du ii c:as
" a
p
111.1
!rE' ...
i preoi, s "'pni de pamint
:-' i o un
rl.g.&'erm.t

S,
I

ab 1 cu z-1nz"

40 aa.

B cov

liilo
numrul
ulf
c

S 6

Uor. .
laoss

rol z lelo~ d~ r b
p :Z

v::.ito
O:tt"' '.ue

t 2 f.

,.

..11

Observaiuni

.o...
o
v

'C

..;
Z

e
o
o

"O

DAT A DOCUMENTULUI

:t

Anul

E. N.

Anul
.E.N.

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

T
i

b
40 s te din

1'183

l'

1;.

Vi

111 f1. I .
de 40 le ~l.1"'~1d"'n

'n t

t'J'IAr.A.lt;

5
/

os,

ca 'e

.. echvaea ul n b
d f.

wa.Jr.....t.Le

at.

.2.

c
_ ...
ti
vi tor o
sec
ca obligaii d
,in . le o loca t1 din
dica
An p

1?8~

Il'

mart
Viena

din c leulJ

a
geome~~ao ~eono c a 40
sate din Buco
r!rlica e
1l p
Cup
e c
if-

caz

.germ.

prrJ..nturllor '~:oonl1o
Orig.germ

\
DATA

DOCUMENTULUI
Anul

Anul

LUNA

-E.N.

E. N,

Cuprinsul

I~

d1D c lcular
../
40
conom1c

.xt

i 1176?J

te np

Ci

m-I

1:10
iale.

.ru

/1783

o bserva

pe scurt al documentului

ut r:>'"
g o etrico

. eono40
B covi" te in plan. Cupr1n
10

int1lor.

2 x

/ 783/

ut or

1 i 1178~
1

Ol!ig.~

calau ar g~o atr"co conoea din 40 sa t


. n 13000"1
CUI in
c si! carea pilIIUnturilor, 1nc1usiv
2 ex. Orig. e

IW.ior din

jor,
c
ac r
te ogr. lc i pb
vaii
m llt
districtului
t

I
-- I
I

ucov1n 1.
r g, ;r.

31.

eial

ar
vin

rt

. pL~
(

t.

.000 ~

tar")

iear

car

ei
1 : 2000 p3

- 1 mil mili-

i uni

-e
o
Il)

e~

DATA

't:S

"C

t..:

~n~.

DOCUMENTULUI

{E.~.i

Cuprinsul p" scurt al documentului


LUNA

:~

Observai uni

-Q
o

5:::1

a.>

o
v

...

'C

DATA

Anul
E. N,

:z;

DOCUMENTULUI
Anul

.E.N.

I
I
I

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observa i uni

II

n_=J.
~~~.~--~~==~--_.~~
--~~------------~~~.-------

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E. N.

Auul
.E.N.

LUNA

I~
I
I

M#+' .

..,;iMi'

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

DATA
Anul

E. N,

DOCUMENTULUI
-

Anul

J.E.N.

LUNA,~

I _1 Cuprinsul

IN
;l

pe scurt al documentului

Observai uni

"C

B
aJ

"C

~
Z

eg

DATA

Anul
E. N.

"C

;..:

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

LUNA

II ~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

I _
1?82 ,

nu
stric

daO i
(
ul C n ; ocolul
cu ta t
pm tur-le sa .
t 1

1 p1

11 2

Cliv t

l1e ti

lor

I
11?82

ulUi atului
hllb
(
t.r10 ul c m'Ulu1. ocol 1 rutu~
S)
cu toat

inturl
?
U~

Se

er

-6

stinjenl~

I~OO

r ni
ti se ul
utul de
tur 10

1#0

1 P ~

eneral. 4 sec

t1ttni.
.

1. 1 2

ul

. te

cui,

nZop

ie

cu':' i

. (<li

.It J:

tr
tl

iben'?/
re t tt

i~:;ul Ce:mu~i,

-ru u
intUt!iln

10

.11

ocolul

) cu to te

2 plJ :.luri

apa10-

X_

Observaiuni

10

DATA DOCUMENTULUI
Anul
E.N.

Anul
tE. N.

LUNA

\' C!$
~

Cuprinsul

observa

pe scurt al documentului

1'782

1
r-

)
1

1782

II
I

4 .43

- 17 2

~c:;I.wa...&.VQt

ist~ictul

~ h.

o 01 1 rutul
cu to t p'" inturila

lan

..// ..

90-

i uni

.. e..,

.o
o

'C

'C

...:

...:

DATA

Anul

E. N .

DOCUMENTULUI

::l

Anul
.E.N.

LUNA

1]

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

DATA DOCUMENTULUI
...:
Z

..:

Anul
E. N,

Anul
.E.N,

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

DATA

...:

...:

Anul
E. N.

DOCUMENTULUI
Anul
.E.N.

LUNA

I Cuprinsul
I~

pe scurt al documentului

Observai uni

DATA

DOCUMENTULUI

:l

...

"C

Anul
E. N,

Anul
tE.N

LUNA

I~

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observai uni

.ei::l

o
-c

..:

...

DATA DOCUMENTULUI

:n~. l:.'l\.

LUNA: ~

Cuprinsul pe scurt al documentului

Observaiuni

El

DATA

DOCUMENTULUI

:l
u

'O

..:

Anul

Anul

E. N,

.E.N.

LUNA

CIS

:l

Cuprinsul

pe scurt al documentului

Observaiuni

P chet

XIII

P RIN

rs-

pg.

"

XVI

It

XVII

.,

pg.

pg.

pg.

135
?1 1

.42

43

98

99

134

265 -

170
222

III

pg. 223

264

XIX

.pg.

296

It

:xx

It

re-

297

pe;. 361

"

li

pg. 387

It

..

pg. 409

360
386

408
424