Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Obiectul:Geografia Romaniei-Probleme fundamentale


Clasa: a XII -a
Tema: Carpatii Orientali si Meridionali
Tipul lectiei: Mixt, de evaluare-predare-invatare
Obiective de referinta vizate:R1.1,R2.2,R 2.3,R3.2
Strategii didactice: euristice, algoritmice, bazate pe exploatarea difeitelor suporturi de instruire,
Materiale didactice: -manualul:Geografia Romaniei-O.Mandrut, Editura Corint,
-harta Romaniei-murala, fisa de lucru-Carpatii, fisa de evaluare-Muntii Apuseni,
Bibliografie: Didactica geografiei, N.Ilinca,Editura Corint-2000,Elemnete de didactica aplicata a geografieiN.Ilica,O.Madrut-Ed.CD Press-2006,Elemente de didactica geografiei-Liliana Stan,
V.Dragu,Editura Polirom,Iasi
Obiective operationale:
a)capacitati de comunicare:
O1-la sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili sa caracterizeze: Carpatii Orientali si Meridionali,
O2-sa identifice subunitatile Carpatilor Orientali si Meridionali, folosind harta,
O3-Sa utilizeze corect notiuni de: mozaic petrografic, depresiuni golf,munti ascunsi.
b) capacitate de tip cognitive:
O4-sa inteleaga raporturile dintre formele de relief si substratul lor,
c) aptitudini:
O5-sa-si dezvolte memoria prin invatare,
O6-sa sa-si dezvolte capacitatile de sinteza si analiza a unor fenomene,
procese din natura
O7-sa localizeze corect pe diferite suporturi cartografice diferite obiective geografice.
d)atitudini:
O8-sa dezvole o atitudine pozitiva fata de protectia mediului inconjurator.
Argumentarea obiectivelor:
A1:-O2,O3,O7-formarea deprinderii de citire si interepretare corecta a hartii,
A2:-O1,O4,O6,O8-dezvoltarea capacitatii de analiza si sinteza a elementelor
geografice dintr-un sistem spatial si functional.

Desfasurarea lectiei
M1.Organizarea lectiei, captarea atentiei, evaluarea lectiei anterioare:
-Prezenta, - Organizarea clasei
-Pregatirea apeceptiva:intrebari scurte despre Muntii Carpati
pentru anuntarea temei lectiei
M2.Dirijarea predarii invatarii:
Evenimentele lectiei Continutul
Acvtivitatea
Activitatea elevilor
informativ
profesorului
Anuntarea temei
Titlul lectiei
-scrie titlul pe tabla
-noteaza titlul in caiete
Dirijarea invatarii
Pozitia
-ajuta elevii sa
-identifica Carpatii pe
geografica si localizeze Carpatii
harta murala, pe harta din
limitele
Orientali si
manual,
Meridionali
-se grupeaza in echipe
- anunta impartirea
pentru a putea imparti
clasei pe grupe pt.
sarcinile de lucru (echipe
Utilizarea metodei
de 3-4 elevi)
mozaic
Modul de
-solicita elevii sa-si
-noteaza in caiet:modul de
formare si
reaminteasca
formare, altitudinile
caraceristicile algoritmul de studiu
maxime, alcatuirea
reliefului
al unei unitati de
geologica a
relief,
substratului,caracteristici
-solicita elevilor sa
originale
gaseasca altitudinea
-noteaza pe tabla din schita
maxima,
lectiei,
Subdiviziuni

Atingerea feedback-ului

-solicita elevii sa
-identintifica
identifice in harta din subdiviziunile
manual subdiviziunile -noteaza in caiete
-noteaza pe tabla

-profesorul invita elevii din fiecare


echipa sa indice pe harta
subdiviziunile Carpatilor
-solicita elevilor sa identifice culmile

-urmaresc directiile si
pozitile liniilor,
-identifica subdiviziunile
reprezentate de profesor

Metode
(strategii)

Evaluare

-explicatia, lucrul cu
harta, cu manualul,
-forme de
organizare: in echipe
sau individual

-aprecieri
verbale

-conversatia, lucrul
cu manualul,
problematizarea,
-forme de
organizare: frontala,
individuala, in
echipe,

-exercitii de
clasificare,
completare

-conversatia, lucrul
cu manualul,
descoperirea,
-forma de
organizare: frontala,
in echipe,
-lucrul cu
harta,analiza,
- forme de
organizare frontala

-exercitii de
identificare
-observatia
sistemica,
-prin intrebari

Obtinerea
performantei

Tema pentru acasa

din schema cu ajutorul manualului


-se distribuie fisele de evaluare,
-rezolvarea cerintelor
-se face o verificare prin sondaj,
pentru a se identifica raspunsurile
corecte
-asimilarea noilor cunostinte,

-rezolva cerintele

-fisa de evalare,
-scrisa prin fisa
-forma de
de evaluare
organizare:individual

FISA DE EVALUARE SECVENTIALA-CARPATII ORIENTALI SI MERIDIONALI-NR.1


I.Completati cu informatia corecta:
1.Cea mai mare altitudine din Carpatii Meridionali este de.m
2. Cea mai mare altuitudine din Muntii Fagaras este de..m
3.Muntii Calimani sunt alcatuiti din roci
4. Limita estica a Grupei Parang este valea raului..
5.Babele si Sfinxul sunt forme de relief eoliene in Grupa
II. Completati cu informatiile corecte din lista de termeni de mai jos:
1.Muntii Carpati s-au format prin .. si eruptii vulcanice. Muntii sunt cei mai inalti din Grupa
Nordica a Carpatilor Orientali, cea mai mare altitudine fiind de m
Muntii Maramuresului sunt alcatuiti predominant din roci.., pe cand Muntii Calimani din roci.In
alcatuirea Muntilor Ceahlau si Hasmasu Mare predomina rocile numite.. pe care se dezvolta reliefulCea
mai intinsa depresiune din Grupa Nordica este.., dar cea mai intinsa din Carpatii Romanesti este
Depresiunea Datorita numarului mare de depresiuni, pasuri si trecatori Carpatii Orientali
sunt. .La peste 2000m, in Grupa Nordica s-a dezvoltat relieful.., datorat actiunii de eroziune a ghetarilor,
asupra scoartei terestre.
Lista de teremeni posibili: carstic, glaciar, vulcanic, fragmentati, incretirea scoartei, 4olcanism, 2100, 2303, dure(sisturi cristaline),
Maramures, Rodnei, Ciucas, Brasov, masivi, vulcanice, calcare si conglomerate,

FISA DE LUCRU-CARPATII ORIENTALI SI MERIDIONALI -NR.2


I.Completati cu informatia corecta:
1. Cea mai mare altitudine din Carpatii Orientali este de m
2. Cea mai intinsa depresiune intramontana din Carpati este depresiunea.
3. Muntii Ciucas sunt alcatuiti din roci..
4. Muntii Rodnei sunt alcatuiti din roci
5. Limita sudica a Grupei Centrale este valea raului.
II. Completati cu informatiile corecte din lista de termeni de mai jos:

1. Carpatii Meridionali se invecineaza la N cu.,iar la S cu..Constituie cel mai .si


mai sector carpatic. Altitudinea maxima este de.m, in M. Fagaras. In alcatuirea petrografica predomina
rocile., dar la extremitatile de E si V apar roci..
Singurele depresiuni sunt
Depresiuneade
pe
raulsi
Depresiunea..de
pe
raul . Pe platoul Bucegilor se dezvolta forme ale reliefului, care are ca reprezentanti Babele si
Sfinxul. Cea mai intinsa grupa Montana din Carpatii Meridionali este grupa. La cele mai mari altitudini s-a dezvoltat
relieful., cu circuri si vai
Lista cu termini posibili: glaciar, vulcanic, carstic, glaciare, eolian, fluvial, Petrosani, Lovistei, Comanesti, Olt, Jiu, Mures, sisturi
cristaline, calcare, Depresiunea Colinara aTransilvaniei, Subcarapatii Moldovei, Subcarpatii Getici

Tipuri de rezultate ale invatarii:


-cunostinte dobandite despre Muntii Apuseni: pozitie geografica, mod de formae, alcatuirea geologica
a substratului, caracteristici orogonale, altitudini
- capacitatea de aplicare a cunostintelor anterioare in context nou, de la Carpatii Orientali si
Meridionali la Muntii Apuseni,
-dezvoltarea capacitatilor intelectuale are in vedere:-deprinderea de a gandi, de a se forma continuu,
-trasaturi de personalitate ale elevilor:atitudini si convingeri care pot afecta randamentul scolar.
Standarde de performanta
*Nivel satisfacator-pentru notele 5-6
- localizeaz parial corect Muntii Apuseni
-identific parial corect caracteristicile Muntilor Apuseni
- numete parial corect diviziunile Muntilor Apuseni
-relaionarea dintre fenomenele geografice este slab cu multe ezitri
-transfer incomplet informaiile pe suporturi cartografice
- utilizeaz deficitar limbajul geografic
*Nivel mediu-pentru notele 7-8
-localizeaz corect Muntii Apuseni
-identific parial corect caracteristicile Muntilor Apuseni
-numete corect diviziunile Muntilor Apuseni
-relaioneaz corect fenomenele geografice, dar incomplet
-transfer parial corect informaiile pe suporturi cartografice
-utilizeaz relativ corect limbajul geografic.
*Nivel superior-pentru notele 9-10
-localizeaz corect Muntii Apuseni
-identific corect caracteristicile Muntii Apuseni
- numete corect diviziunile Muntilor Apuseni
-relaioneaz corect i complet fenomenele geografice
-transfer corect informaiile pe suporturi cartografice
-utilizeaz corect si cu usurinta limbajul geografic.

SCHITA LECTIEI
MUNTII APUSENI
Limite:-in S-Valea Muresului,
-in N-Valea Somesului.
Caracteristici:
-mod de formare:prin incretirea scoartei terestre
-altitudini maxime: vf.Bihor-1849m, in Muntii Bihor,
*original:substratul petrografic este foarte diversificat, Muntii Apuseni fiind alcatuiti din toate tipurile de
roci=>se poate vorbi despre un mozaic petrografic.
*original:pe intinse suprafete apar roci calcaroase pe care se dezvolta relief carstic(pesteri, vai in chei,avene),
in M. Bihor, M.Trascaului, M.Padurea Craiului,
*original:depresiunile golf=patrunderi ale Campiei si Dealurilor de vest in interiorul ariei montane,
ex:Zarand, Beius, Vad-Borod,Simleului.
-spre N exista munti ingropati in sedimente, de unde denumirea de munti ascunsi.
Subdiviziuni:
Masivele montane pornesc dintr-un masiv central
constituit de M.Bihor: -M.Vladeasa
-M.Gilau,
-Muntele Mare
-M.Trascaului-in care apar calcare,
-M.Metaliferi-alcatuiti din roci vulcanice,
-in V o serie de culmi joase:mZarandului,M.Codru Moma,M.Padurea Craiului,M.Plopis Ses si spre NM.Meses.

Teste de evaluare
Muntii Apuseni
I.Completati cu informatia corecta:
1.Altitudinea maxima in Muntii apuseni este dem.
2.Muntii Metaliferi sunt alcatuti din roci
3.Muntii Trascaului sunt alcatuiti din.
4.In Muntii Apuseni culmile montane pornesc radiar dintr-un masiv central constituit de Muntii..
5.Limita sudica a Muntilor Apuseni este Valea.
6.Patrunderile Campiei si Dealurilor de Vest in interiorul ariei montane se numesc
II.Explicati de ce in Muntii Apuseni lipsese relieful glaciar.

FISA DE LUCRU-CARPATII-NR.1

FISA DE LUCRU-CARPATII-NR.2

I.Completati cu informatia corecta:


1.Cea mai mare altitudine din Carpatii Meridionali este
de.m
2. Cea mai mare altuitudine din Muntii Banatului este
de..m
3.Muntii Calimani sunt alcatuiti din roci
4. Limita estica a Grupei Parang este valea raului..
5.Babele si Sfinxul sunt forme de relief eoliene in
Grupa

I.Completati cu informatia corecta:


1. Cea mai mare altitudine din Carpatii Orientali este de
m
2. Cea mai intinsa depresiune intramontana din Carpati este
depresiunea.
3. Muntii Ciucas sunt alcatuiti din roci..
4. Muntii Mehedinti sunt alcatuiti din roci
5. Limita sudica a Grupei Centrale este valea raului.

II. Completati cu informatiile corecte din lista de termeni de mai


jos:

II. Completati cu informatiile corecte din lista de termeni de mai


jos:

1.Muntii Carpati s-au format prin .. si


eruptii vulcanice. Muntii sunt cei mai inalti din Grupa
Nordica a Carpatilor Orientali, cea mai mare altitudine fiind de
m
Muntii Maramuresului sunt alcatuiti predominant din
roci..,
pe
cand
Muntii
Calimani
din
roci.In alcatuirea Muntilor Ceahlau si Hasmasu
Mare predomina rocile numite.. pe care se dezvolta
reliefulCea mai intinsa depresiune din Grupa
Nordica este.., dar cea mai intinsa din
Carpatii Romanesti este Depresiunea Datorita
numarului mare de depresiuni, pasuri si trecatori Carpatii Orientali
sunt. .La peste 2000m, in Grupa Nordica s-a
dezvoltat relieful.., datorat actiunii de eroziune a
ghetarilor, asupra scoartei terestre.

1.
Carpatii
Meridionali
se
invecineaza
la
N
cu.,iar la S cu..Constituie cel
mai .si mai sector carpatic.
Altitudinea maxima este de.m, in M. Fagaras. In
alcatuirea petrografica predomina rocile.,
dar la extremitatile de E si V apar roci.. Singurele
depresiuni sunt Depresiuneade pe
raulsi Depresiunea..de pe
raul . Pe platoul Bucegilor se dezvolta forme
ale reliefului, care are ca reprezentanti Babele si
Sfinxul. Cea mai intinsa grupa Montana din Carpatii Meridionali
este grupa. La cele mai mari altitudini s-a dezvoltat
relieful., cu circuri si vai

Lista de teremeni posibili: carstic, glaciar, vulcanic, fragmentati,


incretirea scoartei, 9olcanism, 2100, 2303, dure(sisturi cristaline),
Maramures, Rodnei, Ciucas, Brasov, masivi, vulcanice, calcare si
conglomerate,

Lista cu termini posibili: glaciar, vulcanic, carstic, glaciare, eolian,


fluvial, Petrosani, Lovistei, Comanesti, Olt, Jiu, Mures, sisturi
cristaline,
calcare,
Depresiunea
Colinara
aTransilvaniei,
Subcarapatii Moldovei, Subcarpatii Getici