Sunteți pe pagina 1din 2

Ion Pillat - "Aci sosi pe vremuri"

Poezia "Aci sosi pe vremuri" este publicata in volumul "Pe Arges in su


s" in anul 1923, incadrandu-se in traditionalism prin tema, modul de constructie
a textului, abordarea libresca, stilistica si modul de structurare a textului.
Structura: Textul este alcatuit din 19 distihuri si un monostih, grupa
te in trei parti, respectiv in patru secvente poetice.
Prima parte cuprinde doua secvente poetice, prima secventa (distihuril
e 1>3) conturand cadrul povestii de dragoste, iar cea de a doua (distihurile 4>1
0) ilustrand povestea de iubire a bunicilor.
Cea de-a doua parte, respectiv a treia secventa poetica cuprinde disti
hurile 11-12, avand rol de legatura intre planul poetic al treutului si cel al p
rezentului.Secventa este o meditatie asupra trecerii timpului care lasa urme asu
pra trupului perisabil si confera perenitate amintirii "Caci trupul tau te uita,
dar tu nu-l poti uita..." .
Cea de-a treia parte , corespunzatoare celei de-a 4 secvente, cuprind
e distihurile 13>19, si monostihul final, reprezentand o reflectare in oglinda a
scenariului povestii de iubire in prezent.
Prima si cea de a treia parte contin versul "de nunta sau de moarte, i
n turnul vechi din sat" ceea ce confera poeziei structurare simetrica.
Tema si viziunea despre lume: Tema poeziei priveste mai multe aspecte,
universul rural specific traditionalismului, asociindu-i-se doua teme de larga
circulatie iubirea si timpul. Universul rural este ales drept cadru al concretiz
arii iubirii care este traita in doua planuri temporare, trecutul iubirii bunici
lor si prezentul iubirii nepotului . Universul rural este particularizat prin ca
teva motive specifice: casa, hornul, trecerea timpului, uitarea, satul. Doua mot
ive romantice de larga circulatie , (noaptea si luna) sunt revalorizate in manie
ra traditionalista ca si motivul plopilor asupra caruia Ion Pillat are o viziune
diferita de cea romantica : romanticii considera natura eterna opunandu-se fiin
tei umane efemere, in timp ce la Ion Pillat natura insasi este afecatata de trec
erea timpului "In drumul lor spre zare imbatranira plopii".
Incadrandu-se in traditionalism, poezia lui Ion Pillat propune in mod
evident o viziune traditionalista . Universul rural este privit cu nostalgie ,
ne fiind perceput ca un spatiu intim de traire in prezent, ci ca spatiu al recup
erarii traditiei. A iubi in viziunea lui Pillat inseamna a retrai ceea ce sa tra
it deja, ambele iubiri fiind reflectari ale iubirilor din carti.
Tiputi de lirism: Poezia se incadreaza atat in lirismul subiectiv cat
si cel obiectiv, primul tip fiind evidentiat de marcile lexico-gramaticale speci
fice eului liric: pronume la persoana I si a II- a ("m" , "ti" , "te", "tu" ), v
erbe la persoana I si a II-a ("am soptiti", "am spus", "sedea"), adverb care ara
ta apropierea in timp si spatiu ( "acum", "azi", "aci"), adjectiv pronominal pos
esiv ("ta" - din structura "si-n fata ta", "tau"- din structura "trupul tau")
Lirismul obiectiv este evidentiat prin scenariul epic al celor doua po
vesti de iubire si de meditatia cu caracter general uman asupra trecerii timpulu
i.
Imagini, figuri de stil si semnificatii: Prima secventa atrage atentia
prin natura descriptiva, motivul poetic central fiind "casa amintirii", simbol
al casei traditionale, cu obloane, pritvor,poarta cu zavor. Senzatia de nemiscar
e este aici sugerata si prin simbolistica panzei de paianjen, respectiv imbatran
irea plopilor.
In cea de a doua secventa poetica, impresia creata este cea a derulari
i unor cadre cinematografice ,spatiul prinde viata prin prezenta cuplului de ind
ragostiti. Iubita de atunci a bunicului este individualizata printr-o metafora (
"ochii de peruzea") care poate fi interpretata prin aluzia la ochii ca lumina a
sufletului, respectiv valoarea de talisman ,iubirea fiind considerata protectoar
e.
In cea de a treia secventa poetica, meditatiaasupra trecerii timpului
este esvidentiata prin exclamatia retorica "ce straniu lucru: vremea!" prin care

sunt puse in paralel portretele (simbol al trecutului) si fetele( prezent).


Ultima secventa poetica incepe cu o comparatie (" Ca ieri sosi bunica.
..si vii acuma tu") prin care se evidentiaza opozitia dintre planul poetic al tr
ecutului si cel al prezentului , opozitia fiind pusa insa in umbra de seria iden
titatilor dintre cele doua povesti de iubire. aceasta este de asemenea individua
lizata prin metafora ("ochii de ametist")accentuand ideea ca iubirea are rol pro
tector purificator.
Semnificatia titlului: Titlul, alcatuit sub forma unui enunt contine u
n adverb de loc ce sugereaza apropierea "aci", un verb la perfect simplu "sosi"
care trimite la trecutul indepartat si care face aluzie la relatia trecut-prezen
t in asociere cu adverbul "aci" so locutiunea adverbiala "pe vremuri". In aceste
conditii ,titlul anticipeaza tema ciclicitatii timpului, cultivata in textul po
etic alaturi de iubire si universul rural.
Prozodie: Din punct de vedere prozodic poezia se caracterizeaza prin r
ima imperecheata, masura de 13-14 silabe si ritm iambic.