Sunteți pe pagina 1din 1

Monumente ale naturii n Moldova.

P e m e l e a g u r i l e M o l d o v e i s e n t l n e s c n u m u l t e , d ar f o a r t e
r e pr e z e n t a t i v e i frumoase locuri pe care le putem admira i minuna de
formele i apariia lor. Dintreaceste monumente ale naturii vom expune mai jos
pe cele mai importante.
Padurea Domneasca.
Cea mai mare rezervatie stiintifica din Moldova se gaseste in lunca
Prutului deMijloc, intr-o zona cunoscuta drept Padurea Domneasca, la
cca 185 km de Chisinau.D e - a l u n g u l r a u l u i , p e u n v a s t t e r i t o r i u ,
s e i n t i n d e o p a d u r e r e pr e z e n t a t i v a d e l u n c a c u specii caracteristice
acestui mediu: salcii, plopi,stejari, fagi etc. In aceasta rezervatie o coloniede
egrete cuibaresc nu in stufarii si tufisuri der o g o z , c i p e a r b o r i ,
o c u p a n d o s u p r a f a t a considerabila.L o c a l n i c i i n u m e s c a c e s t l o c
Tarabatlanilor
, un adevarat paradis pentru aceste p a s a r i i n c l u s e i n C a r t e a R o s i e . O
a l t a c u r i o z i t a t e s e g a s e s t e i n t r-o a l t a e x t r e ma a rezervatiei actuale, care
se numeste Suta de movile. Pana acum taina celor cateva miide movile aranjate
in randuri paralele pe malul stang al Prutului nu este explicata. Sa fiemormintele
unor osteni doborati in numeroasele lupte duse prin aceste locuri din cele maivechi
timpuri? Sau movilele sunt niste recifi coralieri fosili acoperiti cu pamant?
Poateeste cazul unor erodari selective ale solului din lunca Prutului? De fapt
fiecare vizitator poate propune versiunea sa.
Pestera "Emil Racovita"
U n a d i n t r e c e l e m a i m a r i pesteri din lume se gaseste inrocile
de gips din satul Criva, j u d e t u l E d i n e t ( c c a 2 6 5 k m n o r d d e
C h i s i n a u ) . A r e o lungime a galeriilor subteraned e p e s t e
8 9 0 0 0 m s i e d e z v o l t a t a i n c a t e v a n i v e l e . Acest fapt o
plaseaza pe locult r e i p r i n t r e p e s t e r i l e d i n g i p s u r i s i p e
locul 8 in topulg e n e r a l a l s u b t e r a n e l o r g i g a n t i c e
d e p e p l a n e t a . P e s t e r a a f o s t d e s c o p e r i t a i n 1959 in urma unei
explozii inc a r i e r a d e g i p s d e l a C r i v a .