Sunteți pe pagina 1din 2

Principalii parametri ai regimului de sudare electrică sunt:

1. Intensitatea curentului, I;
2. coeficientul de depunere, Cd;
3. greutatea materialului depus, Gd;
4. cantitatea de electrozi consumată, Gel;
5. viteza de depunere a metalului, Vd;
6. viteza de înaintare a electrodului, Vel;
7. turaţia piesei de recondiţionat, np;
8. timpul de depunere, t;
9. consumul de energie electrică, W.
Intensitatea curentului, I, se calculează în funcţie de grosimea, g (în mm), a piesei, diametrul
electrodului, d (în mm), folosind următoarele relaţii de calcul:
 pentru piese cu grosimi 𝑔 > 3𝑑
𝐼 = 2,3𝑑(3𝑑 + 10); [𝐴]

 pentru piese cu grosimi 1.5𝑑 < 𝑔 < 3𝑑


𝐼 = 2𝑑(3𝑑 + 10); [𝐴]

 pentru piese cu grosimi 𝑔 < 1.5𝑑


𝐼 = 1.7𝑑(3𝑑 + 10); [𝐴]
Tipul Diametrul Intensitatea Regimul de sudare pentru Indicaţii dc utilizare
electrodului (mm) curentului piese din oţel
pentru sudarea (A)
oţelurilor
EL - 38 2 50 – 70 Curent continuu cu polul Sudarea oţelurilor
A EL - 42 A 2/5 80 - 100 negativ la electrod sau carbon necalmate
3,25 120 - 150 curent alternativ de min
4 160 - 190 50 V
5 200 - 240
6 250 - 290
EL - 38 T 2 50 - 70 Curent continuu cu polul Sudarea oţelurilor
EL - 44 T 2/5 80 - 100 negativ la electrod sau carbon calmate şi
EL - 46 T 3,25 110 - 140 curent alternativ de min 50 necalmate
4 150 - 180 V
5 200 - 230
6 240 - 280
EL - 44 C 2,5 70 - 90 Curent continuu cu polul Pentru sudare in poziţii
3,25 100 - 120 pozitiv la electrod sau speciale
4 130 - 150 curent alternativ de min 50
5 160 - 180 V
EL - 42 B 2,5 70 - 90 Curent continuu cu polul Pentru sudarea oţe-
EL - 46 B 3,25 110 - 130 pozitiv la electrod sau lurilor calmate şi slab
4 140 - 170 curent alternativ de min 50 aliate cu Nn și Mn+ Si
5 180 - 210 V
EL - 50 B 2,5 70 - 90 Curent continuu cu polul Pentru sudarea oţe-
EL - 55 B 3,25 110 - 130 pozitiv la electrod. lurilor carbon calmate
4 140 - 170 Nu se recomandă curent şl slab aliate cu Mn şi
5 180 - 210 alternativ. Oţelurile călite se Mn + Si
preîncălzesc
EL - Mo B 2,5 70 - 90 Curent continuu cu polul Pentru sudarea oţe-
EL - MO-Cr2B 3,25 110 - 130 pozitiv la electrod. lurilor tertnorezis-
4 140 - 170 Nu se recomanda curent tente. Electrozii sint
5 180 - 220 alternativ. Piesele groase ţi aliaţi cu Mo
cele din oţeluri greu şi Cr - Mo
sudabile se preîncălzesc la
200 - 300°C
Coeficientul de depunere arată cantitatea de metal ce s-a depus in funcţie de mărimea curentului
folosit. Cu cit acest coeficient este mai mare, cu atât productivitatea procesului este mai mare. El se
calculează cu relaţia:
Cd = 7 + 0,04 I/d [g/Ah],

Pentru un anumit timp de depunere, td (în h) şi un anumit curent, greutatea metalului depus va fi:

Gd= CdI td [g],


Admițându-se o pierdere de 6-20% din cantitatea de electrozi folosiți, acesta va fi:

Gel= Gd[1-(0,06÷0,2)], [g],

Viteza de depunere pe o lungime l (mm) se calculează cu relația:

Vd=lCdI/ Gd [m/h],

Viteza de înaintare a electrodului, când se cunoaşte greutatea specifică ga (cN/cm3) şi diametrul


electrodului în cm, este:

Vel = 4 Cd (I/d)ga [cm/h]

Dacă D (în mm) este diametrul piesei de recondiţionat, turaţia acesteia din timpul acoperirii prin
sudare electrică va fi:
np = (Vd /60)D [rot/min]

Timpul de depunere a stratului de sudură depinde de viteza de depunere şi se calculează cu


formula:
td = 60 l/ Vd [min]
Dacă T este durata (în h) de funcţionare a sursei de curent; U - tensiunea (în V) a arcului de
sudură; η - randamentul sursei, iar Po - puterea acesteia (în KW) la mersul în gol, atunci energia
consumată în procesul de sudare va fi:

W=UI td/1000η+ Po(T- td) [kWh]

S-ar putea să vă placă și