Sunteți pe pagina 1din 4

Principalele Tipuri de contracte utilizate de Agentia de Turism

1. Contractele incheiate de agentia de turism cu furnizorii de


servicii turistice , denumite generic ,, Contracte de
prestari servicii
2. Contractele incheiate de agentie cu alte agentii revanzatoare
touroperatoare sau detailiste , denumite ,,Contracte de
Colaborare
3. Contractul incheiat de agentia de turism cu turistii
denumit ,,Contractul de comercializare a pachetelor de
servicii turistice
1. Contractul de prestati servicii se incheie intre agentia de
turism in calitate de beneficiar si firma prestatoare de
servicii de cazare , alimentatie, tratament ,transport etc. in
calitate de prestator.Orice contract de acest gen are menirea
de a reglementa buna derulare a prestatiilor conform
intelegerii prealabile dintre parti.
In general contractul de prestari servicii incheiat intre hotel
si agentia de turism urmareste intelegerea partilor asupra a
5 capitole importante:
- Obiectul contractului- care presupune asigurarea de catre
prestator si utilizarea de catre beneficiar a spatiilor de
cazare,serviciilor de masa tratament si alte servicii
convenite. Tot aici se stabilesc modalitatile de rezervare a
serviciilor si de confirmare de catre beneficiar , respectiv
prestator sau acordul comun asupra graficului de sosiri ,
documentele de baza carora se vor presta serviciile
( voucher , BOT),tipul serviciilor care vor fi asigurate , data
etc.
- Obligatiile partilor:reglementeaza responsabilitatile ce
revin prestatorului si beneficiarului conform clauzelor
contractuale;
- Conditiile de pret si plata-cuprind modalitatile de plata ,
intelegeri speciale de plata marimea comisionului cedat,
tarifele contractuale , stabilirea garantiilor sau a platilor in

avans ( dupa cum cer clauzele stabilite) , taxele de


rezervare, penalizarile pentru neplata la termen etc.
Decomandarea serviciilor sau neprezentarea clientilor
la unitatea prestatoare presupune stabilirea
formalitatilor si timpul limita pentru acceptarea anularilor ,
penalizarile pentru decomandarii neefectuate in
grafic,penalizarile pentru no-show etc.
Conditiile speciale pentru grupuri- capitol suplimentar ,
care apare doar in cazul contractelor simple , conventii si
minute.Sunt stabilite tarifele de grup, numarul minim de
persoane care pot forma un grup ,gratuitatile pentru leader ,
conditii de rezervare si plata grupuri;
Contractele de prestari servicii incheiat intre hotel si
agentia de turism se clasifica pe mai multe tipuri in
functie de clauzele stabilite:
a) Contracte pe baza de contingent sau garantie ,
care presupun garantarea platii dupa efectivul de
locuri contractat de agentie se subdivid in:
Contracte- charter care presupun inchirierea unui numar
important de locuri /camere sau in cele mai multe cazuri a
intregii capacitati de cazare a unei vile ,hotel,pensiuni, plata
facandu-se la tariful contractual stabilit pentru tot
contigentul , indiferent de gradul de ocupare realizat.Agentia
dispune de capacitatea de cazare contractata, fara a mai
exista conditia de rezervare prealabila.In general , plata se
face sub forma de avans 30-40% din valoarea contractului ,
cu esalonarea restului de plata la date stabilite.Chiar daca
nu a fost valorificat intregul contingent , hotelierul va
beneficia de suma corespunzatoare pentru toate locurile
contractate , pierderea fiind suportata doar de agentie.
Contingent numar de camere / locuri puse la dispozitia
beneficiarului de-a lungul intregii durate a contractului , de
regula pe un sezon intreg.
Contracte cu coieficient de garantare limiteaza partile
catre hotel la nivelul procentului stabilit in situatia

valorificarii inferioare a capacitatii de cazare contractate


.Acest gen de contracte se incheie pentru turismul intern, in
special cu hotelurile de pe litoral, in perioadele de sezon si
se lucreaza pe grafic de sosiri .Contractul de acest gen
impune atunci cind hotelierul urmareste obtinerea unei
garantii cit mai completa pentru camerele contractate, iar
agentia isi asuma riscul , urmarind insa obtinerea unor tarife
cit mai avantajoase.
Coieficientul de garantare poate fi stabilit in felul
urmator: coieficient unic aplicat la intreaga valoare a
contractului 70-80% sau coieficient diferentiat pe luni
( platile sunt limitate la procente de valoare a cazarii ,
diferentiate pe luni de sezon ( intre 50-90% , acceptindu-se
totusi compensarile de la o luna la alta, diferentiat pe
servicii-cazare ,alimentatie etc.
Garantia contractuala este alcatuita din Numarul de
turistix Numar de innoptarix tarif/loc Xcoieficientul de
garantare.
Garantia contractuala reprezinta suma minima de plata
de catre o agentie de turism pentru contingentul contractat ,
in cazul in care acoperirea acestuia a fost doar partiala.Cu
alte cuvinte , agentia de turism care a contractat
contingentul este obligata prin contract sa plateasca toate
locurile din contingent , chiar daca nu a reusit sa-l uitilizeze
complet,( camerele au ramas libere de-a lungul perioadei de
contingent) pentru camerele vandute efectiv , touroperatorul
va achita costul integral la valoarea stabilita in contract ,
iare pentru camerele nevalorificate sunt achitate la valoarea
stabilita de coieficient. Garantia se plateste defalcat , sub
forma de avans , rate lunare iar la sfarsit se achita o suma
care regleaza partile restante.
Graficul de sosiri este o anexa a contractului , ce include
perioada de exploatare a contingentului si datele de intrare
a turistilor sau seriile de sejur.Graficul de sosiri la hotel se va

suprapune cu cel de transport , in cazul pachetelor de sejur ,


cu transport inclus seriile back to back.
- Contractul cu garantarea unui numar de inoptari
este contractul prin care agentia se obliga sa vanda de-a
lungul perioadei determinate ( de regula un an)un anumit
numar de locuri /innoptari.Tariful contractual este in acest
caz preferential Contractul presupune transmiterea de
comezi ferme de catre agentie , cu solutionarea acestorade
hotelier in functie de disponibilitati.In cazul neindeplinirii
conditiilor contractuale , la sfarsitul perioadei , hotelierul
penalizeaza agentia cu suma calculata ca procent din
valoarea nerealizata a numarului de innoptari poate ajunge
la 80%.
- Cintracte fara garantie , sunt denumite generic conventii de
colaborare sau prestari servicii.Evident , in cazurile in care
hotelierul nu beneficiaza de garantie pentru locurile
contractate, reducerile tarifare obtinute de agentii nu sunt
foarte mari. Aceste sunt: Contractul pe baza de tarif
preferential( Contractul pe baza de comision.Contractul pe
baza de tarif contractual si comision
Minuta de colaborare se incheie in cazul in care
perioada de colaborare intre hotel si agentie este extrem
de scurta , sau agentia apeleaza momentan la serviciile
hotelului respectiv , in cazul unei solicitari izolate.Agentia
beneficiaza de un comision cedat din tariful serviciilor
comandate sau I se comunica un tarif de contracte la care
isi adauga comisionul propriu , fara a depasi insa tariful
afisat al hotelului.

S-ar putea să vă placă și