Sunteți pe pagina 1din 7

Organizarea activitatilor pentru sanatate si

securitate in munca

CUPRINS

1. INTRODUCERE
1.1 DEFINITIE
1.2 SCOP
1.3 APLICABILITATE
2. PREGTIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI

2.1 SCOP
2.2 ADRESABILITATE
2.3 TIPUL DE INSTRUIRE
2.3.1 INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV
GENERAL
2.3.2 INSTRUCTAJUL LA LOCUL DE MUNC
2.3.3 INSTRUCTAJUL PERIODIC
2.3.4 REINSTRUIREA
2.4 MATERIALE DE INSTRUIRE
3. PROCEDURA
3.1 INSTRUIREA SI NREGISTRAREA INSTRUIRII
4. FORMULARE, NREGISTRRI
4.1 PROCESUL VERBAL
4.2 FISA INDIVIDUAL DE INSTRUIRE
5.RESPONSABILITTI

1. INTRODUCERE
1.1 DEFINITIE
Normele generale de sanatate si securitate a muncii cuprind msuri de prevenire a
accidentelor de munc si bolilor profesionale.
1.2 SCOP
Eliminarea sau determinarea factorilor de risc de accidentare si / sau mbolnvire
profesional existenti n sistemul de munc, aprarea vietii, integrittii corporale si
snttii salariatilor si a altor persoane participante la procesul de munc.
1.3 APLICABILITATE
- pentru activitttile ce se desfsoar n cadrul institutiei.
- se detaileaz pe activitti sau grupe de activitti distincte, n cadrul instructiunilor
proprii de securitate a muncii.
2. PREGTIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI
2.1 SCOP
Scopul instruirii este nsusirea cunostintelor si formarea deprinderilor msurilor de
securitate.
2.2 ADRESABILITATE
Pregtirea si instruirea se adreseaz:
o

noilor angajati n munc

salariatilor transferati de la o sectie la alta

detasatilor

elevi, studenti n practica profesional

persoane n prob de lucru n vederea


angajrii

2.3 TIPUL DE INSTRUIRE


Instructajul introductiv general
Instructajul la locul de munc
Instructajul periodic
Reinstruirea
2.3.1 INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL
- se face n acelasi timp cnd se ntocmesc actele de angajare
- are rolul de informare despre activittile specifice institutiei si principalele msuri de
protectia muncii
- se face de ctre personalul cu atributii si responsabilitti n domeniu sau mputernicit
prin decizie
Problemele expuse la instructajul introductiv sunt:
1. Riscurile de accidentare si mbolnvire profesional
2. Legislatia n vigoare
3. Consecinte posibile a necunoasterii si nerespectrii legislatiei
n urma instructajului se face o verificare si se consemneaz n FISA DE INSTRUCTAJ.
2.3.2 INSTRUCTAJUL LA LOCUL DE MUNC
- se face dup ntocmirea actelor de angajare, cnd angajatul ajunge la locul de munc
- are rolul de prezentare a riscurilor si msurilor de prevenire specifice
- se face de responsabilul cu protectia muncii al locului de munc
Probleme expuse:
1. Riscurile de accidentare si mbolnvire
2. Prevederile normelor specifice de securitate a muncii si instructiuni proprii

Instructajul va include obligatoriu demonstratii practice.


Verificarea se va face de responsabilul cu protectia muncii pe institutie
2.3.3 INSTRUCTAJUL PERIODIC
- se face la locul de munc, de resposabilul cu protectia muncii
- are rolul de aprofundare a normelor de protectia muncii
- cuprinde ntreg personalul
- include n mod obligatoriu si demonstratii practice
Intervalul ntre dou instructaje periodice va fi stabilit prin instructiuni proprii n functie
de conditiile locului de munc, dar nu mai mult de 6 luni.
La personalul tehnico administrativ, intervalul ntre dou instructaje periodice va fi de
12 luni.
2.3.4 REINSTRUIREA
Se face n urmtoarele situatii:

la schimbarea locului de munc

cu ocazia introducerii unui echipament de lucru sau modificare de echipament


tehnic existent

cu ocazia introducerii de tehnologii noi

la reluarea activittii dup accidente de munc sau ntreruperea activittii cel putin
30 zile

Reinstruirea se face de responsabilul cu protectia muncii al locului respectiv.

2.4 MATERIALE DE INSTRUIRE


Legislatia primar Legea protectiei muncii Nr. 319 din 14.07.2006
Legislatia secundar Norme generale de protectia muncii 2002
Legislatia tertiar Norme specifice de protectia muncii

pentru activitti n domeniul snttii.


Instructiuni proprii Norme interne
3. PROCEDURA
3.1 3.1 INSTRUIREA SI INREGISTRAREA INSTRUIRII
Instruirea se face conform legislatiei n vigoare, cu durata de cel putin 8 ore, cu
problemele mentionate n scris, semntura celui care face instructajul si celui instruit.
nregistrarea instruirii se face n Fisa individual de instruire
4 FORMULARE SI NREGISTRRI
4.1 PROCESUL VERBAL
Se ntocmeste la sfrsitul fiecrei ntruniri a Comitetului de securitate si sntate n
munc si se semneaz de fiecare participant.
4.2 FISA INDIVIDUAL DE INSTRUIRE
Contine:

5. RESPONSABILITTI

datele personale

instructajul la angajare

instructajul la locul de munc

avizul de lucru

instructajul periodic

reinstruirea

abateri de la N.T.S.M. ( normele tehnice de


securitate a muncii) si sanctiuni aplicate

rezultatele de tehnic a securittii muncii

Vize medicale - avizul medical obligatoriu,


specificat de reglementri, pentru activitti
ca: lucrul n conditii de izolare, etc.

Comitetul de securitate si sntate n munc are rolul de a asigura implicarea salariatilor


la elaborarea si aplicarea deciziilor n domeniul protectiei muncii.
Responsabilul compartimentului de protectia muncii pe unitate.
Conducatorul locului de munca.
Responsabilittile legate de protectia muncii, constituie atribuii de serviciu si
nerespectarea acestora atrage sanctiuni disciplinare conform Codului Muncii si Legilor
speciale.

Bibliografie:

http://www.spjppdb.biz.ly/S_S_M.html
http://www.itmarges.ro/ssm_accidente.htm